Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug"

Transcriptie

1 Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Wij vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen, Rianne Evers. IVN Nederland

2 Fotojaarverslag Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dit verslag volgt de volgorde van het werkplan Nieuwsbrief De nieuwsbrief van het nationaal park is twee maal verschenen. In nummer één een artikel over geneeskrachtige kruiden, aandacht voor de dreigende bezuinigingen en de gevolgen voor de natuur. Verder een onderhoudend artikel over de cursus flora en fauna voor omwonenden en werden verschillende activiteiten zoals de zwerftocht belicht. In het tweede nummer werd het vizier gericht op de plannen van de Paarse Poort, de Groene Scan uitgevoerd door de Stichting Groen en Handicap en het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Activiteitenkalender Jaarlijks een grote klus bij de start van het nieuwe jaar: de activiteitenkalender. Zoals altijd is er veel belangstelling voor de kalender.

3 Internet, social media De nieuwe website is in de loop van 2011 gelanceerd. De site sluit aan bij de huisstijl van de andere nationale parken. De site is nieuwsgestuurd, de tweets worden getoond op de homepage en ook de activiteitenkalender. De secretaris zijn eigen Blog. Naast Twitter is via de site ook de facebookpagina te bereiken. Ondertussen wordt gewerkt aan een interactieve kaart voor de website. Een nieuwe kaart is hiervoor getekend. In 2012 wordt de interactieve kaart met nog meer gebiedsinformatie in gebruik genomen. Met ruim visits aan de website kunnen we heel tevreden zijn.

4 Communicatiemiddelen en pr Internet: wandel-appp In de loop van het jaar zijn vijf wandelroutes ondergebracht in een wandel-app van PadVinder.. De app is te downloaden via de site van het nationaal park. Begin 2012 moet de app ook voor androidtoestellen beschikbaar komen. De plannen om ook bij het steunpunt Holten via een wifi-hotspot wandel-apps te kunnen downloaden hebben vertraging opgelopen. Dat had te maken met het moeizame proces rond het herstel van de info-tafel. Uiteindelijk is de infotafel van een nieuwe foto voorzien en is de hotspot aangelegd. Aan de wandel-app wordt nog verder gewerkt in Rijdende informatie aanhanger: Ria Onze Ria wordt steeds vaker ingezet, ook door de partners. Er zijn door de ontwerper een paar kleine verbeteringen doorgevoerd en zijn twee statafels en een klaptafeltje aan de Ria toegevoegd.

5 Flyer processierups Naar aanleiding van de explosie van de processierups en de vele vragen van het publiek hierover is op verzoek van de partners een flyer gemaakt waarin bezoekers gewaarschuwd worden tegen deze rups. Tips wat wel en wat niet te doen. De flyer is ook te downloaden vanaf de website. Heidefolder De heidefolder is in 2011 opnieuw uitgegeven. De folder bevat informatie over het beheer van de heide als belangrijk cultuurhistorisch landschap. Folder korhoen Zoals elk jaar wordt de folder met informatie over het korhoen geactualiseerd en uitgebracht. De folder wordt ondermeer gebruikt bij de voorlichtingsactiviteiten in het veld en de informatiepunten. Zunnewende Het Nationaal Park was vertegenwoordigd (met de Ria) tijdens het Zunnewendefestival in Hellendoorn. Een groot feest met een paar honderd bezoekers.

6 15 juni thema-avond heidebeheer Voor omwonenden is op 15 juni een thema-avond heidebeheer georganiseerd. Het beheer van de heide als cultuurhistorisch landschap stond centraal. Zo n 90 belangstellenden hebben de avond bezocht.

7 Bijeenkomsten vrijwilligers Thema bijeenkomst korhoen Voor de actieve vrijwilligers is een thema-avond georganiseerd over de ontwikkelingen rond het korhoen. De vrijwilligers die actief zijn in het veld krijgen veel vragen over het wel en wee van het korhoen. Belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van het onderzoek, predatiebestrijding, en beheermaatregelen. De verschillende onderzoekers en de terreinbeheerders gaven tekst en uitleg.

8 Bezoek Ecoduct vrijwilligers en Gebruikersplatform De tweede bijeenkomst van de vrijwilligers werd op 10 december georganiseerd waarvoor tevens de leden van de organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Gebruikersplatform waren uitgenodigd. Centraal stond een bezoek aan het ecoduct over de N35 onder leiding van Arend Spijker. Ruim 90 personen hebben deelgenomen. Onder het genot van een hapje en een drankje vormde dit tevens de afsluiting van De bijeenkomst werd door de Zoogdierwerkgroep Overijssel aangegrepen om de nieuwe zoogdieratlas te presenteren. Wethouder Beintema ontving een exemplaar van het boek. Bezoek Esmé Wiegman Tweede Kamerlid Christen Unie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (CU) wilde zich meer laten informeren over de Nationale Parken en het werk van het IVN in de parken. Onder begeleiding van onze gastheer Arend Spijker is een excursie georganiseerd. Tijdens de wandeling werden diverse thema s omtrent en educatie belicht. Algemeen directeur van het IVN, Jelle de Jong sloot zich bij het gezelschap aan.

9 Kerstkransje Haarle Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug had een stand in de open lucht tijdens het jaarlijkse Kerstkransje Haarle. Zo n 1500 wandelaars kwamen lang, meest inwoners van Haarle. We trakteerden de wandelaars op iets lekkers en de kinderen kregen een ontdekkaart van het gebied mee. Door rechtstreekse contact met de bewoners werd veel informatie uitgewisseld. Workshop digitale natuurfotografie voor kinderen Voor de tweede maal is een workshop digitale natuurfotografie voor kinderen georganiseerd. 20 kinderen namen aan deze workshop deel. De workshop werd ook dit jaar begeleid door natuurfotografe Sterre Delamarre, bijgestaan door twee leden van de fotografiewerkgroep van het IVN. De workshop bestond uit drie bijeenkomsten. Op de derde bijeenkomst vond ook de opening plaats van de expositie in het Bezoekerscentrum. De opening werd onder grote belangstelling verricht door de burgemeester van de gemeente Hellendoorn, mevrouw Raven. Het succes van de workshop en het enthousiasme van de kinderen is voor de fotografie werkgroep van het IVN aanleiding om met een groep kinderen verder te gaan en mogelijk te komen tot een werkgroep fotografie voor kinderen. In 2012 wordt hiermee gestart.

10 Woordvoerders van de Natuur Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug doet mee met het basisschoolprogramma van het IVN: Woordvoeders van de Natuur. In 2011 zijn 16 schoolgidsen speciaal voor dit doel getraind. De bedoeling is dat deze gidsen in 2012 zich gaan inzetten voor de begeleiding van groepen schoolkinderen voor het speciale programma. De opzet van het programma Woordvoerders is dat leerlingen na een voorbereidende activiteit in de klas het veld in gaan voor een speciale opdracht. Vervolgens presenteren zijn de resultaten aan een zo groot mogelijke groep: ouders, broertjes, zusjes, opa s, oma s en natuurlijk hun eigen schoolgenoten. Zij zijn de Woordvoerders van de natuur.

11 Jaarlijkse zwerftocht In mei werd de jaarlijkse zwerftocht georganiseerd. 16 deelnemers gingen een hele dag op pad met de gastheer van het nationaal park, Arend Spijker. Activiteiten derden Vogelaarsdag Op 5 november vond de jaarlijkse Overijsselse Vogelaarsdag plaats, dit jaar in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. 120 deelnemers luisterden naar de bijdragen van verschillende deskundigen onder wie onze gastheer, Arend Spijker. Scootmobieltocht In 2011 zijn twee scootmobieltochten georganiseerd. Het is een initiatief van de stichting Welzijn Ouderen. Groepjes deelnemers werden begeleid door natuurgidsen en onze secretaris. Gestart werd bij Braakman Noetsele en de tocht duurde ongeveer twee uur. De deelnemers hebben genoten, reden om er een jaarlijkse activiteit van te maken. Inmiddels is uit de groep deelnemers een projectgroepje ontstaan die meerdere route in de omgeving gaat uitzetten en publiceren.

12 Gastheerschap De gastheren kwamen in 2011 twee maal bijeen. Van vergaderen op 15 november in de schaapskooi op Twilhaar kwam vanwege de kou niet zo veel. Tijdens de excursie naar het ecoduct, onder leiding van Arend Spijker werd veel informatie uitgewisseld en namen de gastheren de informatie over het functioneren van het ecoduct graag tot zich. Gebruikersplatform O 21 april vond in het Los Hoes in Holten een bijeenkomst plaats van Het Gebruikersplatform. Gestart werd met een veldbezoek waarop ook verschillende leden van de vertegenwoordigde organisaties af kwamen. Het tweede, besloten deel van de bijeenkomst vond aan de vergadertafel plaats. De tweede bijeenkomst van het Gebruikersplatform vond plaats bij Braakman Noetsele. Tijdens deze avond presenteerde de Stichting Groen en Handicap het rapport dat opgesteld is naar aanleiding van de visitatie van deze stichting aan het gebied. Leden van het Gebruikersplatform en hun achterban waren ook uitgenodigd voor het bezoek aan het ecoduct op 10 december. Cursus voor omwonenden Het nationaal park organiseerde aan het begin van het jaar een bewonerscursus waarbij de cultuurhistorie de rode draad was. Behalve cultuurhistorie is er ook aandacht voor de geologie, geomorfologie, het ontstaan van het landschap en de natuurwaarden van het gebied. De cursus is gegeven in januari van deelnemers, allemaal bewoners uit de omgeving van het nationaal park. De cursus besloeg drie avonden en een dagexcursie.

13 Eindeloze Heuvelentocht Deze tocht heeft dit jaar helaas niet plaatsgevonden omdat er te weinig belangstelling voor was zo kort op de zomervakantie. De werving voor de EHT in 2012 is inmiddels in gang gezet. Scan Groen en Handicap Op initiatief van het Gebruikersplatform heeft het nationaal park een scan laten uitvoeren door de Stichting Groen en Handicap. Aanleiding waren signalen dat bepaalde voorzieningen zoals informatieborden en parkeerplaatsen lastig voor mensen met een beperking zijn te gebruiken. De resultaten zijn verwerkt in een verslag dat ook te downloaden is vanaf de website. De stichting heeft over de bevindingen een presentatie gegeven op een bijeenkomst van het Gebruikersplatform en voor het Overlegorgaan.

Fotojaarverslag 2012 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Fotojaarverslag 2012 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Fotojaarverslag 2012 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen, Rianne Evers.

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2010 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Fotojaarverslag 2010 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Fotojaarverslag 2010 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Wij vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen, Rianne Evers. IVN Nederland

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2014 Basispakket Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Fotojaarverslag 2014 Basispakket Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Fotojaarverslag 2014 Basispakket Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen

Nadere informatie

Fotojaarverslag Communicatie en Educatie Nationaal Park Drents-Friese Wold 2014 De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur

Fotojaarverslag Communicatie en Educatie Nationaal Park Drents-Friese Wold 2014 De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Fotojaarverslag Communicatie en Educatie Nationaal Park Drents-Friese Wold 2014 De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen Guido Lek Werkgroep

Nadere informatie

De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur

De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Fotojaarverslag 2013 Basispakket Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen,

Nadere informatie

Communicatie& Educatie

Communicatie& Educatie Fotojaarverslag 2014 Basispakket communicatie en educatie Communicatie& Educatie Nationaal Park Weerribben-Wieden Door: Thea Peters Erica Zwanenburg Nel v.d. Laan Fotojaarverslag 2014 Basispakket communicatie

Nadere informatie

Fotojaarverslag Basispakket Communicatie en Educatie 2015. Nationaal Park Drents-Friese Wold

Fotojaarverslag Basispakket Communicatie en Educatie 2015. Nationaal Park Drents-Friese Wold Fotojaarverslag Basispakket Communicatie en Educatie 2015 Nationaal Park Drents-Friese Wold De Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen Guido

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2013 Basispakket communicatie en educatie Communicatie& Educatie

Fotojaarverslag 2013 Basispakket communicatie en educatie Communicatie& Educatie Fotojaarverslag 2013 Basispakket communicatie en educatie Communicatie& Educatie Door: Thea Peters Erica Zwanenburg Nel v.d. Laan Jeugdactiviteiten - Scholenproject voor het basisonderwijs: Nationaal Park

Nadere informatie

Communicatie & Educatie

Communicatie & Educatie Fotojaarverslag 2015 Basispakket communicatie en educatie Communicatie & Educatie Nationaal Park Weerribben-Wieden Fotojaarverslag 2015 Basispakket communicatie en educatie Het basispakket communicatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF UITGAVE 1 APRIL 2012

NIEUWSBRIEF UITGAVE 1 APRIL 2012 NIEUWSBRIEF UITGAVE 1 APRIL 2012 1 Gezamenlijke arrangementen Voorwoord Dit is de eerste nieuwsbrief van het project de Paarse Poort! U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op de één of andere wijze betrokken

Nadere informatie

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. --- CONCEPT-- Naam project: Meerdaagse wandeltocht Bergen vol natuur Een etappe wandeltocht langs 26 bergen en belten. Projectbeschrijving algemeen Inhoud van het

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Overzicht activiteiten en resultaten 2011 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal Park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen : Informatiezuilen

Nadere informatie

Beste "Statengriffie",

Beste Statengriffie, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Thea Peters [t.c.peters@ivn.nl] donderdag 21 augustus 2014 9:38 Statengriffie brief aan leden Provinciale Staten over gevolgen beëindiging bijdrage Nationale Parken

Nadere informatie

de Sallandse Heuvelrug

de Sallandse Heuvelrug Verslagen Werkgroepen: V&E, Recreatie de Sallandse Heuvelrug Aan : leden van de werkgroep voorlichting en educatie Van : Nico Driessen Datum : 24 maart 2005 Betreft : concept-verslag Verslag van de vergadering

Nadere informatie

Koeien langs het ommetje Marienheem

Koeien langs het ommetje Marienheem Zes ommetjeswerkgroepen zijn druk met het voor elkaar maken van een aantal prachtige ommetjes door heel Overijssel. Daarbij hebben jullie regelmatig dezelfde vragen. Vandaar dat we een soort nieuwsbrief

Nadere informatie

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 2 Nationaal Park Lauwersmeer Inhoudsopgave Deel 2: programma Nationaal Park Lauwersmeer 1. Planning en organisatie 1.1. Voordat u begint 1.2.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordtgeconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven om samen mee aan de gang te gaan.

Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven om samen mee aan de gang te gaan. Inspiratie- en samenwerkingsbijeenkomst Aan de slag met Gebiedspromotie Gastheren en Ambassadeurs Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug & Kromme Rijnstreek Verslag bijeenkomst 10 april 2014. Drie initiatieven

Nadere informatie

Meerjarenplan Communicatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 2009 2013

Meerjarenplan Communicatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 2009 2013 Meerjarenplan Communicatie van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 2009 2013 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Uitgangssituatie...5 1.1 Terugblik...5 1.2 De bestuurlijke en maatschappelijke context...8

Nadere informatie

Communicatie Educatie en Recreatie Jaarverslag 2012

Communicatie Educatie en Recreatie Jaarverslag 2012 Communicatie Educatie en Recreatie Jaarverslag 2012 2 Werkgroep Communicatie Educatie en Recreatie Nationaal Park De Maasduinen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Samenvatting jaarverslag 2012 5 Inleiding

Nadere informatie

1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl gratis

1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl gratis Keuzemenu onderwijs herdenken Vluchtoord Inschrijven bij tim@stichtingc.nl. 1. Historisch kader ( wat was Vluchtoord, foto s-filmpjes etc) via de site: vvvuden.nl 2. Vertaling Vluchtoord naar vluchtelingenproblematiek

Nadere informatie

Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden

Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden Cursus Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden Begin 2013 heeft IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, de cursus Ambassadeurs

Nadere informatie

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen.

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. TIPS voor een succesvolle Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. Ondernemers doen graag mee aan een beurs omdat ze verwachten er nieuwe klanten te vinden. Ze komen er iets halen. Maar wees je

Nadere informatie

Fotojaarverslag 2013 Communicatie en Educatie Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa

Fotojaarverslag 2013 Communicatie en Educatie Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa Fotojaarverslag 2013 Communicatie en Educatie Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa André Brasse, coördinator C&E Timanca Manak, medewerker C&E IVN draagt bij aan duurzame Drentse Nationale

Nadere informatie

Ook de wandelvereniging van Oldeberkoop zet ieder jaar een route uit van 10, 15, 30 en 40 km. Deze routes zijn gratis verkrijgbaar aan de receptie.

Ook de wandelvereniging van Oldeberkoop zet ieder jaar een route uit van 10, 15, 30 en 40 km. Deze routes zijn gratis verkrijgbaar aan de receptie. Zuid-Oost Friesland leent zich uitstekend voor diverse wandelactiviteiten! Het coulisselandschap, ook wel de Friese Wouden genoemd, waarvan Oldeberkoop onderdeel uitmaakt is een uitgestrekt gebied met

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie PORTFOLIO Zuid NL Communicatie www.zuidnl.nl Oktober 2014 Zorghuisgroep Deurne Opdracht: Schrijven van een communicatieplan, waarmee alle betrokken doelgroepen bereikt worden ten behoeve van de transformatie

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 3, juli 2015, jaargang 1

NIEUWSBRIEF nr. 3, juli 2015, jaargang 1 NIEUWSBRIEF nr. 3, juli 2015, jaargang 1 Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: HET PAVILJOEN STAAT! Zo leek het nog weken te duren en zo was het Paviljoen opeens open! Vele Warmonders en

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Dit communicatieplan is tot stand gekomen in opdracht van het Overlegorgaan van het nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Dit communicatieplan is tot stand gekomen in opdracht van het Overlegorgaan van het nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dit communicatieplan is tot stand gekomen in opdracht van het Overlegorgaan van het nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Auteurs: Miranda Koffijberg, Ron Janmaat Communicatiebureau De Lynx, Wageningen

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Vergadering Overlegorgaan d.d. 4 oktober 2010 ag. Punt 3

Vergadering Overlegorgaan d.d. 4 oktober 2010 ag. Punt 3 Vergadering Overlegorgaan d.d. 4 oktober 2010 ag. Punt 3 Conceptverslag van het Overlegorgaan (OO) d.d. 24 juni 2010 Locatie: Restaurant De Uitkijk te Hellendoorn Aanwezig: De heer R. Lanning De heer H.

Nadere informatie

Leren te weten wat je ziet

Leren te weten wat je ziet Geneeskrachtige planten in het nationaal park 3 4 6 8 11 Achtste Eindeloze Heuvelentocht Eindeloos en kosteloos genieten van de natuur National Park Oosterschelde, een zeearm om te koesteren! Zwerven over

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA EN WERKBEGROTING. Voorlichting & Educatie. Nationaal Park Schiermonnikoog

JAARPROGRAMMA EN WERKBEGROTING. Voorlichting & Educatie. Nationaal Park Schiermonnikoog JAARPROGRAMMA EN WERKBEGROTING Voorlichting & Educatie Nationaal Park Schiermonnikoog 215 NB: De doelstellingen in dit jaarplan verwijzen naar het Strategisch meerjarenplan communicatie 211-215. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

De Veluwe Opdrachten en Overzichten voor begeleiders

De Veluwe Opdrachten en Overzichten voor begeleiders De Opdrachten en Overzichten voor begeleiders Inhoud van de map ALGEMEEN Over Woordvoerders van de natuur Over de opdrachten en voorbereiding Praktisch: 2 vormen van begeleiden Overzicht opdrachten per

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Programma Routes. Jaarrapportage 2013. Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014

Programma Routes. Jaarrapportage 2013. Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014 Programma Routes Jaarrapportage 2013 Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014 Inleiding Landschap Erfgoed Utrecht werkt aan routes om landschap en erfgoed toegankelijk en beleefbaar te maken voor een

Nadere informatie

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg Bakkers, S. & Bloemberg, M.S., s-hertogenbosch, 26 juni 2015 Eindrapportage afstudeeropdracht, opleiding Toegepast Biologie Bee-o-topen Moerenburg-Piushaven

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 174 December 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 174 December 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), De laatste nieuwsbrief van 2015 is gereed en wordt u hierbij aangeboden. December is een drukke, maar gezellige maand. Een tijd waarin we elkaar op verschillende wijzen ontmoeten. Voel

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Aanpak Vlindertuin Groene Voet, IVN Noord-Kennemerland

Aanpak Vlindertuin Groene Voet, IVN Noord-Kennemerland Aanpak Vlindertuin Groene Voet, IVN Noord-Kennemerland Een gemeentelijk materialendepot werd opgeheven. De nabijgelegen sportvelden wilden wel uitbreiden, maar KNNV regio Alkmaar diende een plan in voor

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 Van Datum 16 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon : Welzijn : R. de Jongh Tel.nr. : 06-20094767

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Ronny Hullegie, een gedreven waarnemer

Ronny Hullegie, een gedreven waarnemer Rondje Gezond, Dag van de Nationale Parken 2 3 4 6 8 Zoete ondersteuning voor NP de Sallandse Heuvelrug Ronny Hullegie, een gedreven waarnemer Natuurverkenning 2010-2040 Nationaal Park Hoge Kempen, natuur

Nadere informatie

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016 De Regenboog De Regenboog Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk Tel. 0497-574914 info@bsderegenboogbergeijk.nl www.bsderegenboogbergeijk.nl Boog nr. 5 04-01-2016 Algemeen Voorlezen A.s. woensdag wordt er weer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Schaapskudde 't Schaap van Staete

Schaapskudde 't Schaap van Staete Schaapskudde 't Schaap van Staete Bezoekadres: Vossemeerdijk 6 8251 PN Dronten Telefoon: 06 14543464 of 06 41423664 E-mail: schaapvans@gmail.com Website: www.schaapvanstaete.nl Facebook: www.facebook.com/schaapvanstaete

Nadere informatie

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media?

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Inspiratiesessie VOB en Meltwater 9 december 015 Het Nationale Bibliotheekcongres Wat vertellen wij wat zeggen

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Rapport visitatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Rapport visitatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Rapport visitatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 13 mei 2011 Stichting Groen & Handicap C.J. van Helteren, secretaris Reigershof 1 4921 VP Made cjhelteren01@hetnet.nl www.natuurzonderdrempels.nl

Nadere informatie

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Hoofdlijnen van beleid, doelstellingen en randvoorwaarden Vastgesteld 11 december 2009 1. Inleiding Het is voor het eerst dat de Stichting Het Nationale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 en 2007. de Sallandse Heuvelrug

JAARVERSLAG 2006 en 2007. de Sallandse Heuvelrug JAARVERSLAG 2006 en 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Overlegorgaan en werkgroepen. 3. Projecten en maatregelen 2006 en 2007. 4. Bijzondere activiteiten 5. Onderzoek 6. Financiën 2006 en 2007 Bijlage

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

Info scooterverhuur. Italiaans retroscooter rijden in Salland!

Info scooterverhuur. Italiaans retroscooter rijden in Salland! Info scooterverhuur Houdt u van actie en gezelligheid? Wat dacht u hiervan? U start de dag met een uitgebreide uitleg over de stijlvolle, pittige Italiaanse retroscooters. Mocht u onze route willen rijden

Nadere informatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie

Bijlage 4b. Communicatie en participatie Bijlage 4b Communicatie en participatie INHOUD 1 Op weg naar een Definitief Ontwerp voor Kerckebosch... 3 2 Informeren en betrekken... 3 3 Participatie... 4 Communicatie en participatie 2 Op weg naar een

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Bungalowpark Hoge Hexel

Bungalowpark Hoge Hexel Bungalowpark Hoge Hexel Uw tweede thuis in Twente Rustig gelegen Overdekt zwembad Luxe bungalows Speeltuinen Visvijver Thuiskomen bij bungalowpark Hoge Hexel Graag verwelkomen wij u op ons prachtig gelegen

Nadere informatie

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 mei 2015 Nr 9

Nieuwsbrief 20 mei 2015 Nr 9 Nieuwsbrief 20 mei 2015 Nr 9 Gevonden voorwerpen Bij de conciërge liggen de gevonden voorwerpen. Deze kunnen tot en met volgende week opgehaald worden en daarna gaan ze weg. Schooluitje 23 juni 2015 Dinsdag

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014

Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014 Piet Hein Digitale nieuwsbrief maart 2014 Stage klas 3 Van maandag 17 t/m vrijdag 21 maart gaan de leerlingen uit onze derde klassen op stage. Het is een arbeidsoriënterende (snuffel)stage. Het heeft als

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Communicatie & Educatie Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Jaarplan 2016 Communicatie & Educatie Nationaal Park Zuid-Kennemerland Jaarplan 2016 Communicatie & Educatie Nationaal Park Zuid-Kennemerland Concept 4: ter goedkeuring Overleg Orgaan. Corine Ilić-Emmelkamp Versie na overleg met werkgroep Communicatie & Educatie en Adviescommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015. Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015. Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015. Nieuwsbrief Schooljaar 2014-2015, nr.6 januari 2015 Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2015. SOM Helaas werkt SOM niet altijd even goed. Daarom is het goed om

Nadere informatie

Ontwikkelplan Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Ontwikkelplan Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Ontwikkelplan Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Sallandse heuvelrug Gevormd door ijs en wind, Eindeloze vergezichten, Droge heide van formaat, Rust, Ruimte en Reliëf, Zicht op Salland én Twente Volop

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Communicatie en EducatieNationale Parken

Jaarverslag 2014 Communicatie en EducatieNationale Parken Jaarverslag 2014 Communicatie en EducatieNationale Parken Inhoudsopgave C&E Nationale Parken 3 Focus 2014 en resultaten 4 Pijler 1: 5 Jeugd en jongeren: educatie én participatie Pijler 2: 6 Recreatieondernemers:

Nadere informatie

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 1 Algemeen

Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 1 Algemeen Een educatief programma voor groep 7 en 8 Handleiding Deel 1 Algemeen Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding 1 Algemene informatie 1.1 Doelgroep 1.2 Doel van het programma Woordvoerders van de Natuur 1.3 Opzet

Nadere informatie

Waarom verhuizing 1 januari?

Waarom verhuizing 1 januari? Verslag informatieavond 24 juni 2015 Basisschool De Schelven. Tips- aandachtspunten, voordelen, knelpunten, vragen en antwoorden over fusie Schelven met de Weijerhof Tijdens en na de informatieavond over

Nadere informatie

Tussenevaluatie Basispakket Voorlichting & Educatie Nationale Parken. Samenvatting. eindversie. Resultaten

Tussenevaluatie Basispakket Voorlichting & Educatie Nationale Parken. Samenvatting. eindversie. Resultaten IVN Nederland Plantage Middenlaan 2c Amsterdam Postbus 20123 1000 HC Amsterdam Tussenevaluatie Nationale Parken tel. (020) 622 81 15 fax (020) 626 60 91 e-mail: ivn@ivn.nl internet: www.ivn.nl eindversie

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Een educatief programma voor groep 5 tot en met 8 Handleiding Deel 1 Algemeen

Een educatief programma voor groep 5 tot en met 8 Handleiding Deel 1 Algemeen Een educatief programma voor groep 5 tot en met 8 Handleiding Deel 1 Algemeen Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding 1 Algemene informatie 1.1 Doelgroep 1.2 Doel van het programma Woordvoerders van de Natuur 1.3

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14.

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Behorende bij: Agendapunt 4.2. DE VVV-HELPDESK/WINKEL IN DOORN MOET BLIJVEN!! Geachte leden van de Commissie Bestuur en

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 april 2012

Nieuwsbrief 2 april 2012 Nieuwsbrief 2 april 2012 Hierbij de 2 e nieuwsbrief van Autlook. Ook als bijlage de eerste nieuwsbrief van het Autisme Collectief. Samen met enkele andere kleine zelfstandige zorgaanbieders worden de krachten

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Werkbezoek aan Nationaal Park de Biesbosch en Nationaal Park de Hoge Kempen 10 en 11 april 2015

Werkbezoek aan Nationaal Park de Biesbosch en Nationaal Park de Hoge Kempen 10 en 11 april 2015 Werkbezoek aan Nationaal Park de Biesbosch en Nationaal Park de Hoge Kempen 10 en 11 april 2015 Doel van het werkbezoek: Inspiratie opdoen voor de toekomstige doelen, organisatiewijze en financieringsmodellen

Nadere informatie

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden SPOORBOEKJE Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden Elke week wandelen we samen. Inmiddels met meer dan twintig mensen. Als het weer te slecht is, doen we binnen een spelletje.

Nadere informatie