Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug"

Transcriptie

1 Fotojaarverslag 2011 Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug Wij vertellen het verhaal van de Nederlandse Natuur Communicatie en Educatie Nico Driessen, Rianne Evers. IVN Nederland

2 Fotojaarverslag Communicatie en Educatie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dit verslag volgt de volgorde van het werkplan Nieuwsbrief De nieuwsbrief van het nationaal park is twee maal verschenen. In nummer één een artikel over geneeskrachtige kruiden, aandacht voor de dreigende bezuinigingen en de gevolgen voor de natuur. Verder een onderhoudend artikel over de cursus flora en fauna voor omwonenden en werden verschillende activiteiten zoals de zwerftocht belicht. In het tweede nummer werd het vizier gericht op de plannen van de Paarse Poort, de Groene Scan uitgevoerd door de Stichting Groen en Handicap en het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Activiteitenkalender Jaarlijks een grote klus bij de start van het nieuwe jaar: de activiteitenkalender. Zoals altijd is er veel belangstelling voor de kalender.

3 Internet, social media De nieuwe website is in de loop van 2011 gelanceerd. De site sluit aan bij de huisstijl van de andere nationale parken. De site is nieuwsgestuurd, de tweets worden getoond op de homepage en ook de activiteitenkalender. De secretaris zijn eigen Blog. Naast Twitter is via de site ook de facebookpagina te bereiken. Ondertussen wordt gewerkt aan een interactieve kaart voor de website. Een nieuwe kaart is hiervoor getekend. In 2012 wordt de interactieve kaart met nog meer gebiedsinformatie in gebruik genomen. Met ruim visits aan de website kunnen we heel tevreden zijn.

4 Communicatiemiddelen en pr Internet: wandel-appp In de loop van het jaar zijn vijf wandelroutes ondergebracht in een wandel-app van PadVinder.. De app is te downloaden via de site van het nationaal park. Begin 2012 moet de app ook voor androidtoestellen beschikbaar komen. De plannen om ook bij het steunpunt Holten via een wifi-hotspot wandel-apps te kunnen downloaden hebben vertraging opgelopen. Dat had te maken met het moeizame proces rond het herstel van de info-tafel. Uiteindelijk is de infotafel van een nieuwe foto voorzien en is de hotspot aangelegd. Aan de wandel-app wordt nog verder gewerkt in Rijdende informatie aanhanger: Ria Onze Ria wordt steeds vaker ingezet, ook door de partners. Er zijn door de ontwerper een paar kleine verbeteringen doorgevoerd en zijn twee statafels en een klaptafeltje aan de Ria toegevoegd.

5 Flyer processierups Naar aanleiding van de explosie van de processierups en de vele vragen van het publiek hierover is op verzoek van de partners een flyer gemaakt waarin bezoekers gewaarschuwd worden tegen deze rups. Tips wat wel en wat niet te doen. De flyer is ook te downloaden vanaf de website. Heidefolder De heidefolder is in 2011 opnieuw uitgegeven. De folder bevat informatie over het beheer van de heide als belangrijk cultuurhistorisch landschap. Folder korhoen Zoals elk jaar wordt de folder met informatie over het korhoen geactualiseerd en uitgebracht. De folder wordt ondermeer gebruikt bij de voorlichtingsactiviteiten in het veld en de informatiepunten. Zunnewende Het Nationaal Park was vertegenwoordigd (met de Ria) tijdens het Zunnewendefestival in Hellendoorn. Een groot feest met een paar honderd bezoekers.

6 15 juni thema-avond heidebeheer Voor omwonenden is op 15 juni een thema-avond heidebeheer georganiseerd. Het beheer van de heide als cultuurhistorisch landschap stond centraal. Zo n 90 belangstellenden hebben de avond bezocht.

7 Bijeenkomsten vrijwilligers Thema bijeenkomst korhoen Voor de actieve vrijwilligers is een thema-avond georganiseerd over de ontwikkelingen rond het korhoen. De vrijwilligers die actief zijn in het veld krijgen veel vragen over het wel en wee van het korhoen. Belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van het onderzoek, predatiebestrijding, en beheermaatregelen. De verschillende onderzoekers en de terreinbeheerders gaven tekst en uitleg.

8 Bezoek Ecoduct vrijwilligers en Gebruikersplatform De tweede bijeenkomst van de vrijwilligers werd op 10 december georganiseerd waarvoor tevens de leden van de organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Gebruikersplatform waren uitgenodigd. Centraal stond een bezoek aan het ecoduct over de N35 onder leiding van Arend Spijker. Ruim 90 personen hebben deelgenomen. Onder het genot van een hapje en een drankje vormde dit tevens de afsluiting van De bijeenkomst werd door de Zoogdierwerkgroep Overijssel aangegrepen om de nieuwe zoogdieratlas te presenteren. Wethouder Beintema ontving een exemplaar van het boek. Bezoek Esmé Wiegman Tweede Kamerlid Christen Unie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (CU) wilde zich meer laten informeren over de Nationale Parken en het werk van het IVN in de parken. Onder begeleiding van onze gastheer Arend Spijker is een excursie georganiseerd. Tijdens de wandeling werden diverse thema s omtrent en educatie belicht. Algemeen directeur van het IVN, Jelle de Jong sloot zich bij het gezelschap aan.

9 Kerstkransje Haarle Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug had een stand in de open lucht tijdens het jaarlijkse Kerstkransje Haarle. Zo n 1500 wandelaars kwamen lang, meest inwoners van Haarle. We trakteerden de wandelaars op iets lekkers en de kinderen kregen een ontdekkaart van het gebied mee. Door rechtstreekse contact met de bewoners werd veel informatie uitgewisseld. Workshop digitale natuurfotografie voor kinderen Voor de tweede maal is een workshop digitale natuurfotografie voor kinderen georganiseerd. 20 kinderen namen aan deze workshop deel. De workshop werd ook dit jaar begeleid door natuurfotografe Sterre Delamarre, bijgestaan door twee leden van de fotografiewerkgroep van het IVN. De workshop bestond uit drie bijeenkomsten. Op de derde bijeenkomst vond ook de opening plaats van de expositie in het Bezoekerscentrum. De opening werd onder grote belangstelling verricht door de burgemeester van de gemeente Hellendoorn, mevrouw Raven. Het succes van de workshop en het enthousiasme van de kinderen is voor de fotografie werkgroep van het IVN aanleiding om met een groep kinderen verder te gaan en mogelijk te komen tot een werkgroep fotografie voor kinderen. In 2012 wordt hiermee gestart.

10 Woordvoerders van de Natuur Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug doet mee met het basisschoolprogramma van het IVN: Woordvoeders van de Natuur. In 2011 zijn 16 schoolgidsen speciaal voor dit doel getraind. De bedoeling is dat deze gidsen in 2012 zich gaan inzetten voor de begeleiding van groepen schoolkinderen voor het speciale programma. De opzet van het programma Woordvoerders is dat leerlingen na een voorbereidende activiteit in de klas het veld in gaan voor een speciale opdracht. Vervolgens presenteren zijn de resultaten aan een zo groot mogelijke groep: ouders, broertjes, zusjes, opa s, oma s en natuurlijk hun eigen schoolgenoten. Zij zijn de Woordvoerders van de natuur.

11 Jaarlijkse zwerftocht In mei werd de jaarlijkse zwerftocht georganiseerd. 16 deelnemers gingen een hele dag op pad met de gastheer van het nationaal park, Arend Spijker. Activiteiten derden Vogelaarsdag Op 5 november vond de jaarlijkse Overijsselse Vogelaarsdag plaats, dit jaar in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. 120 deelnemers luisterden naar de bijdragen van verschillende deskundigen onder wie onze gastheer, Arend Spijker. Scootmobieltocht In 2011 zijn twee scootmobieltochten georganiseerd. Het is een initiatief van de stichting Welzijn Ouderen. Groepjes deelnemers werden begeleid door natuurgidsen en onze secretaris. Gestart werd bij Braakman Noetsele en de tocht duurde ongeveer twee uur. De deelnemers hebben genoten, reden om er een jaarlijkse activiteit van te maken. Inmiddels is uit de groep deelnemers een projectgroepje ontstaan die meerdere route in de omgeving gaat uitzetten en publiceren.

12 Gastheerschap De gastheren kwamen in 2011 twee maal bijeen. Van vergaderen op 15 november in de schaapskooi op Twilhaar kwam vanwege de kou niet zo veel. Tijdens de excursie naar het ecoduct, onder leiding van Arend Spijker werd veel informatie uitgewisseld en namen de gastheren de informatie over het functioneren van het ecoduct graag tot zich. Gebruikersplatform O 21 april vond in het Los Hoes in Holten een bijeenkomst plaats van Het Gebruikersplatform. Gestart werd met een veldbezoek waarop ook verschillende leden van de vertegenwoordigde organisaties af kwamen. Het tweede, besloten deel van de bijeenkomst vond aan de vergadertafel plaats. De tweede bijeenkomst van het Gebruikersplatform vond plaats bij Braakman Noetsele. Tijdens deze avond presenteerde de Stichting Groen en Handicap het rapport dat opgesteld is naar aanleiding van de visitatie van deze stichting aan het gebied. Leden van het Gebruikersplatform en hun achterban waren ook uitgenodigd voor het bezoek aan het ecoduct op 10 december. Cursus voor omwonenden Het nationaal park organiseerde aan het begin van het jaar een bewonerscursus waarbij de cultuurhistorie de rode draad was. Behalve cultuurhistorie is er ook aandacht voor de geologie, geomorfologie, het ontstaan van het landschap en de natuurwaarden van het gebied. De cursus is gegeven in januari van deelnemers, allemaal bewoners uit de omgeving van het nationaal park. De cursus besloeg drie avonden en een dagexcursie.

13 Eindeloze Heuvelentocht Deze tocht heeft dit jaar helaas niet plaatsgevonden omdat er te weinig belangstelling voor was zo kort op de zomervakantie. De werving voor de EHT in 2012 is inmiddels in gang gezet. Scan Groen en Handicap Op initiatief van het Gebruikersplatform heeft het nationaal park een scan laten uitvoeren door de Stichting Groen en Handicap. Aanleiding waren signalen dat bepaalde voorzieningen zoals informatieborden en parkeerplaatsen lastig voor mensen met een beperking zijn te gebruiken. De resultaten zijn verwerkt in een verslag dat ook te downloaden is vanaf de website. De stichting heeft over de bevindingen een presentatie gegeven op een bijeenkomst van het Gebruikersplatform en voor het Overlegorgaan.

www.amersfoortvernieuwt.nl

www.amersfoortvernieuwt.nl Nieuwsbrief Randenbroek-Schuilenburg nr. 1 februari 09 In deze nieuwsbrief De wijkmanager wijdt uit: Het jaar 2008 in Randenbroek en Schuilenburg 1 Bewonersavonden in Randenbroek Zuid 2 AV team op de koffie

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding p 4 2. Cultuurpromotie Utrecht p 8 Missie en doelstellingen Ontwikkelingen 2014 Overige activiteiten Partners en samenwerkingsverbanden 3. Culturele

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern

Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern In opdracht van: werkgroep Bewustwording en Educatie van 'Laat ze niet (ver)zuipen!' Datum: maart 2013 Auteurs: Thijs van Damme, Mischa Laeven, Ard-Jan Francke

Nadere informatie

Waterkwartier Waterkwartier

Waterkwartier Waterkwartier nr 3 november 2009 Nieuwsbrief over de toekomst van het Waterkwartier Waterkwartier a a n h e t r o e r Voorwoord Groen en Goud Hoe is het met de Gouwe Tuinkabouter? Hij maakt het prima. De kabouter de

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

DORP ZONDER REGELS UTOPIE of WERKELIJKHEID

DORP ZONDER REGELS UTOPIE of WERKELIJKHEID > DORP ZONDER REGELS UTOPIE of WERKELIJKHEID Pilotproject vermindering regeldruk in Meddo en Woold (gemeente Winterswijk) 2007 KNHM / Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij VKK Gelderland / Vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013

NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 Een rapportage van RAVON In opdracht van het

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie