Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,"

Transcriptie

1 Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan. Verzoeke dit door te zenden aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad, conform de verordening op de WMO-raad. Met vriendelijke groeten, Josje Teunisse voorzitter WMO-raad Woprmerland. jaarverslag 2012 WMO raad.03.d... 1

2 Jaarverslag 2012 WMO-raad Wormerland Uitgebracht door: WMO raad Wormerland, adviesraad voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Datum: 1 maart 2013 Versie: 03/def. 1

3 Inhoud 1. Inleiding blz. 3 - voor wie, doel, visie, werkwijze en samenstelling 2. Kengetallen blz. 3 - aantal vergaderingen - overige bijeenkomsten - aantal adviezen - aantal en soort netwerken 3. Onderwerp adviezen blz Tot slot blz. 4 Bijlage: Samenstelling en prestatieveld blz. 6 per lid van de WMO-raad d.d. 31 december

4 1. Inleiding Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor de leden van het college van Burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, voor WMO-partners in de regio en voor alle burgers van Wormerland die hierin geïnteresseerd zijn. Door middel van dit jaarverslag legt de WMO-raad verantwoording af van haar activiteiten. De regeling op de WMO-raad stelt een jaarverslag verplicht. Doel WMO-raad De WMO-raad bestaat sinds In dat jaar werd de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning van kracht en werden gemeenten verplicht de invloed van zorggebruikers van het brede WMO-terrein te organiseren via het instellen van een adviesraad WMO. Deze adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W en sinds medio 2011 ook direct aan de gemeenteraad. Visie en werkwijze WMO-raad Naar aanleiding van de vele discussies over de gedachten achter de wetswijzingen in de WMO heeft de WMO-raad zich uitgesproken over de rol van de overheid ten opzichte van de zorggebruikers of clienten. De WMO-raad gelooft in de eigen kracht van mensen. Oplossingen voor knelpunten van mensen beginnen bij de eigen potenties en behoeften van individuen en hun omgeving, pas daarna speelt de overheid zijn rol. Vanuit die overtuiging komen de adviezen aan de gemeente tot stand. Deze WMO-raad is gegroeid naar een platform van actieve ervaringsdeskundigen, elk op het eigen prestatieveld. Alhoewel eenieder namens de gebruikers van een bepaald prestatieveld spreekt, zijn we voldoende op de hoogte van de velden om elkaar te kunnen ondersteunen en te versterken waar dat nodig is. Op die wijze krijgen onze discussies in de eigen vergadering meerwaarde en leveren wij betere adviezen aan de gemeente. Samenstelling WMO-raad De WMO-raad bestaat uit 9 leden, naast een onafhankelijk voorzitter en een secretaris. De samenstelling van de WMO-raad is in 2012 ongewijzigd gebleven. In de bijlage ziet u de samenstelling van de raad op 31 december Kengetallen Aantal vergaderingen De WMO-raad is 12 keer bijeengeweest. De vaste vergaderruimte is in het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en werden met agenda aangekondigd op de website van de gemeente. Van alle vergaderingen werd verslag gemaakt; de verslagen zijn opvraagbaar bij de gemeente. Overige bijeenkomsten Naast de eigen vergaderingen heeft de WMO-raad enkele vergaderingen van de gemeenteraad Wormerland bijgewoond waarin adviezen of WMO-onderwerpen werden besproken. Tevens heeft de WMO-raad op uitnodiging van de gemeente deelgenomen aan informatieve bijeenkomsten over vrijwilligersbeleid, WMO beleid en de grote veranderingen in de wetgeving op het gebied van zorg, werk, AOV en bijstand. Enkele leden van de raad hebben regionale en landelijke conferenties en/of deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten bijgewoond. Met wethouder mw. A. De Groot en burgemeester dhr. P. Tange is een overleg geweest over de achterstanden en kwaliteit van het WMO-loket Wormerland. 3

5 De leden van de WMO-raad hebben op verzoek van de gemeente deelgenomen aan werkgroepen en gesprekken over onderwerpen als mantelzorg, vrijwilligerswerk, ontmoetingscentrum voor dementie, communicatie WMO, dienstencentrum en wijk- en buurtgericht werken.hierbij vervulde de WMO-raad de rol van deskundig klankbord. Aantal adviezen De WMO-raad heeft in adviezen aan het college van B&W, met een kopie aan de gemeenteraad, uitgebracht. Aantal en soort netwerken De leden van de WMO-raad nemen deel aan diverse netwerkoverleggen lokaal en in de regio, elk op het eigen zogenoemde prestatieveld. In 2012 waren dit de volgende netwerken: - lokaal netwerkoverleg Wormerland (diverse zorginstellingen) - Zaans praatcafe - Mezzo (landelijke organisatie voor mantelzorgers) - Koepel WMO-raden - Projectgroep Opzetten ontmoetingscentrum - Dienstencentrum Wormerland Op initiatief van de WMO-raad is gesproken met de cöordinator van het Centrum Jong en met de ambtelijk verantwoordelijk leidinggevende voor het WMO-loket. 3. Onderwerp adviezen De adviezen betroffen de volgende onderwerpen (in volgorde vanaf januari): - lokaal perspectief op transitie jeugdzorg - subsidie peuterspeelzalen - beleidsnota Mantelzorg - uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid - plan van aanpak om te komen tot een uitvoeringsplan WMO - uitvoeringsplan WMO - kadernota Wjk- en buurtgericht werken - verordening WMO - achterstanden in het WMO-loket (o)* - kosten subsidie-adviseur (Balance) ten laste van het WMO-budget (o)* - bezuinigingsmaatregelen WMO en inkomensafhankelijke eigen bijdragen (o)* - klantonderzoek WMO - tekst folder WMO en eigen bijdragen - achterstanden in het WMO-loket en de kanteling (o)* * o = ongevraagd advies 4. Tot slot Het in 2010 aangetreden kabinet had grote wetswijzigingen voor zorg en welzijn op stapel gezet. Door de val van het kabinet liepen deze wetswijzigingen vertraging op. De mogelijke gevolgen van de veranderingen in de AWBZ, de Wet Werken naar Vermogen en de wet Jeugdzorg kwamen in 2012 daardoor nog niet concreet in beeld. Dat maakte het lastig voor de gemeente om een visie hierover uit te werken en het uitvoeren van de plannen liet daardoor op zich wachten. Daaroverheen kwamen in 2012 extra 4

6 bezuinigingen vanuit het rijk, waardoor wij ons ernstige zorgen maakten over de verwezenlijking van de ambities van de WMO. De twee grote onderwerpen voor ons waren dit jaar: 1. de achterstanden in het gemeentelijk WMO-loket waardoor cliënten lang moesten wachten op afhandeling van hun aanvraag en waardoor de andere werkwijze van het loket (de kanteling) niet goed van start kon gaan, en 2. de door rijk en gemeente doorgevoerde bezuinigingen op het WMO-budget zonder te weten of het resterend budget voldoende is voor de toekomst. De samenwerking met de contactambtenaar voor de WMO-raad was heel constructief. De betrokkenheid met de ambtelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het WMO-loket is geïntensiveerd, met het oog op een goede uitvoering. Twee maal per jaar worden wij geinformeerd over de stand van zaken van het loket. Er is weinig betrokkenheid van de gemeenteraad ervaren bij het onderwerp WMO. Speerpunten De WMO beslaat een omvangrijk gebied van de samenleving. En daarin willen we als vrijwilligers niet verdrinken. Ook voor 2013 vinden we het belangrijk om keuzes te maken voor onze inzet, voor zover dat mogelijk is en strookt met wat de gemeente van ons vraagt. Aan de hand van de concretisering van het kabinetsbeleid en in overleg met de contactambtenaar bepalen wij onze speerpunten voor

7 Bijlage Samenstelling WMO-raad per 31 december 2012 naam prestatieveld Dhr. L. Affourtit Dhr. F. Baar Dhr. J.M. Kat Mw. C. Willemse Dhr. J.C. Nijdam Mw. G. van Steen - Roos Mw. A. Taylor Parkins - de Vries Dhr. R. Korver Mw. A. Koehorst Mw. A. Koehorst 1. Leefbaarheid en sociale samenhang 2. Jeugd- en opvoedingsondersteuning 3. Informatie, advies en cliëntondersteuning 4. Mantelzorg en vrijwilligers 5. Participatie aan maatschappelijk leven 6. Individuele voorzieningen bij beperkingen 6. Individuele voorzieningen bij beperkingen 7. Maatschappelijke opvang 8. OGGZ 9. Verslavingszorg Mw. J.C. Koster Mw. J. Teunisse secretaris voorzitter 6

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein Een tussenstand Maart 2013 1 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken invoering decentralisaties 5 A. Decentralisatie van de

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT

JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT Inleiding Het jaar 2013 was een roerig jaar. In het werkgebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was en is nog steeds veel gaande. Zo werden de eerste

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Versie vergadering Gemeenteraad d.d. 11 december 2007 INHOUDSOPGAVE pag. 2 1 Inleiding pag. 5 1.1 Totstandkoming

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Stichting Modus. Jaarverslag 2012 Stichting Modus Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011- Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief decentralisaties

Nieuwsbrief decentralisaties Nieuwsbrief decentralisaties 30 juli 2014 Voor: alle belangenbehartigers in de ggz (regiokamer, rco s, lidorganisaties LPGGz, cliënten- en familieraden en overige geïnteresseerden). Waarom deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie