Voorschriften IKB Ei legbedrijven Algemeen, versie 3.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschriften IKB Ei legbedrijven Algemeen, versie 3.5"

Transcriptie

1 wisseling I of en A ALGMN A1a IJLAG IIIa: VOORSHRIFTN LGINRIJVN, ALGMN (HORN IJ IJLAG 1 VOORSHRIFTN IK I) Het bestuur van de Stichting IK i heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IK i 2008, ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan moet voldoen om deel te nemen aan het certificatieschema IK i op 28 mei 2008 vastgesteld de navolgende algemene voorschriften IK i voor legeindbedrijven. eze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden IK i over. Het IK bedrijf laat zich jaarlijks controleren op naleving van de voorschiften van de regeling IK i. eelnemer dient dit aan te tonen d.m.v. aanwezige IK i controle-rapporten plus beoordelingen. ontroleer, indien het niet om de erkenningscontrole gaat, of het IK bedrijf in bezit is van IK i controle-rapporten plus beoordelingen van de afgelopen 2 jaar. Noteer data 2 meest recente IK controle rapporten of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. rkenningscontrole. Alleen bij wisseling I A6 A7 A8 A9 A10 1 In de administratie zijn, indien van toepassing, de uitgevoerde corrigerende maatregelen opgenomen. e pluimveehouder en medewerkers dienen te beschikken over de nodige kennis, vaardigheden en vakbekwaamheid. e pluimveehouder beschikt over een klachtenregistratie. Het bedrijf dient te beschikken over een nationale en / of U registratie welke alle werkzaamheden omvat van het betreffende bedrijf. Alle bedrijfsadministratie wordt, indien niet anders aangegeven, twee jaar bewaard. PRSOONLIJK OF RIJFSHYGIN Op het bedrijfsperceel wordt uitsluitend pluimvee, sier- of nutsgevogelte gehouden dat voldoet aan de IK regeling Kip of i. it kan door te beschikken over een veehouderijdiploma of beroepservaring. it geldt ook voor tijdelijk personeel. e pluimveehouder dient per medewerker opleiding en / of beroepservaring vast te leggen op een registratieformulier. Inhuur van kennis via adviseurs is ook een mogelijkheid om aantoonbaar te maken dat men over voldoende kennis, vaardigheden en vakbekwaamheid beschikt. In deze registratie worden de inkomende klachten opgenomen inclusief bewijs van afhandeling van deze klachten (bv. Kopie brief of aantekening telefoongesprek). Onder een klacht wordt verstaan reacties van derden m.b.t. de bedrijfsvoering of producten van het bedrijf. NL= KIP-nummer. Voor buitenlandse bedrijven geldt registratienummer van desbetreffend land dat is uitgegeven door de bevoegde autoriteit van dat land. eze registratie vloeit voort uit U-richtlijn 90/359. it betreft alleen de administratie relevant in het kader van deze IK voorschriften. Op het bedrijfsperceel (bedrijfsperceel als aangegeven op plattegrond) wordt uitsluitend pluimvee gehouden, dat onder één van de programma's IK-i en IK-Kip valt. Indien woonhuis op het perceel staat waar pluimvee aanwezig is, hoeft dit niet onder een IK-regeling te vallen, mits woonhuis afgescheiden is van de rest van het perceel d.m.v. een ruimte waarin van schoeisel gewisseld kan worden. /fysi ek /fysi ek ontroleer indien van toepassing of (een kopie van) de uitgevoerde corrigerende maatregelen m.b.t. de IK-controles van de afgelopen twee jaar in de administratie opgenomen zijn. ontroleer in de personeelsadministratie of middels kort interview of de pluimveehouder en medewerkers over de nodige kennis, vaardigheden en vakbekwaamheid beschikken. ontroleer of de pluimveehouder beschikt over een klachtenadministratie. ontroleer of het bedrijf beschikt over een KIP-nummer. Noteer het KIP-nummer dan wel een buitenlands registratienummer. ontroleer of de bedrijfsadministratie minimaal twee jaar wordt bewaard. ontroleer of het pluimvee, sier- of nutsgevogelte dat aanwezig is op het bedrijfsperceel gecertificeerd is in het kader van de IK i en/of Kip regeling. Indien in het woonhuis op het perceel pluimvee aanwezig is dat niet onder een IK regeling valt dient het woonhuis afgescheiden te zijn d.m.v. een ruimte waarin van schoeisel gewisseld kan worden. geconstateerd of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. Noteer soort diploma of aantal jaar ervaring van de pluimveehouder en medewerkers Noteer namen adviseurs (indien van toepassing) Noteer datum laatste klacht of noteer waarom er geen klachtenregistratie aanwezig is. Indien nog niet bekend: noteer KIP-nummer of buitenlands uniek nummer. Noteer aanwezige categorieën pluimvee alsmede bijbehorende IK-certificaten. Noteer bij aanwezigheid ander pluimvee in woonhuis of voorziening aanwezig is. NVT: erkenningscontrole/ geen corrigerende maatregelen noodzakelijk. Alleen controleren bij erkenningscontrole of personele wisselingen Geen NVT mogelijk. Alleen controleren bij erkenningscontrole / wisseling I.. geen ander pluimvee aanwezig 1b r zijn geen huisdieren, landbouwhuisdieren en ander pluimvee, sier- en nutsgevogelte en geen aanwijzingen hiervan binnen de bedrijfsgebouwen. edrijfsgebouw: het gebouw waarin pluimvee wordt gehouden en de tot het gebouw behorende voorruimte, stallen en lokalen. en, in voorkomend geval, de vrije uitloopruimte ontroleer of er huisdieren, Noteer welk huisdier, landbouwhuisdier, landbouwhuisdieren of ander pluimvee of sier- pluimvee, sier- of nutsgevogelte het betreft. en nutsgevogelte of aanwijzingen hiervan (bv. uitwerpselen) binnen de bedrijfsgebouwen aanwezig is. : r zijn huisdieren, landbouwhuisdieren of ander pluimvee, sier- en nutsgevogelte in de bedrijfsgebouwen aanwezig geen andere dieren aanwezig 1c Indien er een huisdier, landbouwhuisdier of Perceel: samenhangend stuk grond dat één bepaalde vorm ander pluimvee, sier- of nutsgevogelte op het van gebruik heeft en dat is omgeven door een duidelijk perceel gehouden wordt waarop het herkenbare grens. d.m.v. omheining, weg, sloot, paaltjes etc. pluimveebedrijf wordt uitgeoefend, kunnen ijvoorbeeld: voeropslag, verzorgingsmateriaal, deze dieren niet in de bedrijfsgebouwen komen bodembedekking etc. gescheiden. en wordt de verzorging van deze dieren strikt gescheiden gehouden van het pluimvee ieren worden zodanig gehouden dat ze niet los kunnen lopen / raken en het bedrijfsgebouw in kunnen lopen. ontroleer of de verzorging van de dieren strikt gescheiden wordt van de verzorging van het pluimvee. Noteer welk huisdier, landbouwhuisdier, pluimvee, sier- of nutsgevogelte het betreft. Noteer welk huisdier, landbouwhuisdier, pluimvee, sier- of nutsgevogelte het betreft. : e dieren kunnen wel in de bedrijfsgebouwen komen en/of de verzorging van de dieren wordt niet strikt gescheiden gehouden geen andere dieren aanwezig 1a Al het aangevoerde pluimvee is afkomstig van IK-i en/of IK-Kip en/of elplume erkende bedrijven. edrijven met een elplume-erkenning zijn te vinden op /fysi ek ontrole aan de hand van afleverbonnen in de bedrijfsadministratie. Noteer data gecontroleerde afleverbonnen en KIP-nummer (indien NL) of buitenlands registratienummer of naam van leveranciers van ander pluimvee. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

2 wisseling I of en 21 Pluimveehouder beschikt over een hygiëneprotocol zichtbaar voor bezoekers. In het hygiëneprotocol staat opgenomen hoe een bezoeker dient te handelen bij betreding van het bedrijf. Protocol dient zichtbaar te zijn voor bezoekers. /fysi ek ontroleer of er een hygiëneprotocol zichtbaar voor bezoekers aanwezig is waarin omschreven wordt hoe een bezoeker dient te handelen bij betreding van het bedrijf. 21a 3 Het is duidelijk waar bezoekers zich moetenkunnen melden. Op het bedrijfsperceel is tenminste één schone handenwasgelegenheid aanwezig, waarin zich tenminste een wasbak met afvoer, water, zeep en een handdoek bevindt. ontroleer of het duidelijk is waar zich bezoekers moetenkunnen melden. ontroleer op aanwezigheid van één schone handenwasgelegenheid, met tenminste een wasbak met afvoer, water, zeep en een handdoek. : Het is niet duidelijk waar bezoekers zich kunnen melden 4 r is een ruimte waarin van kleding en schoeisel dient te worden gewisseld, voordat personen het schone gedeelte van een bedrijfsgebouw betreden. ontroleer op aanwezigheid van een ruimte, waarin van kleding en schoeisel dient te worden gewisseld voordat het schone deel van een stal wordt betreden. Alleen controleren bij verbouwingen/ erkenningscontrole 4a In ieder bedrijfsgebouw is een voorruimte aanwezig die volledig is afgescheiden van de stal of stallen waarin het pluimvee wordt gehouden. Stal: een afgesloten ruimte met eigen ventilatievoorziening bedoeld om pluimvee te houden. ij inpandig bezoek aan stallen met meerdere leeftijden en voor betreden van eierlokaal na in de stal te zijn geweest, ook wisseling van kleding en laarzen. ontroleer of in iedere bedrijfsgebouw een voorruimte aanwezig is die volledig afgescheiden is van de stal waarin het pluimvee wordt gehouden. : r is geen / niet in NVT: bij kooihuisvesting indien wordt iedere stal een vooruimte aanwezig. Of voorruimte is voldaan aan 4c niet volledig afgescheiden van de stal waarin het pluimvee wordt gehouden 4b 4c In ieder bedrijfsgebouw is tussen de voorruimte en de stal een e scheiding aangebracht in een bufferdeel en een deel waarin het pluimvee wordt gehouden. e ondernemer die zijn pluimvee in kooien houdt, is toegestaan af te wijken van 4a en 4b, indien hij voldoet aan de eisen inzake het wisselen van schoeisel. zoals omschreven in ijlage I van het Hygiënebesluit Leghennenbedrijven (PP) Alleen toegestaan onder de voorwaarden dat er geen met S.e. of S.t. besmet koppel aanwezig is, dat gewerkt wordt volgens het all in - all out principe en dat hygiene op 1 van de volgende wijzen wordt gewaarborgd: Optie A: Hygiënesluis per bedrijfsgebouw die volledig afgescheiden is van de ruimte waarin het pluimvee gehouden wordt, waarbij een e scheiding aanwezig is tussen bufferdeel en schoon deel en waarin het bufferdeel van kleding en schoeisel gewisseld wordt. In het schone deel dienen voldoende aantallen bedrijfsgebouweigen schoeisel en - kleding aanwezig te zijn. Met dezelfde kleding en schoeisel mag nooit het volgende bedrijfsgebouw worden betreden. ontroleer of in ieder bedrijfsgebouw een e scheiding is aangebracht in een buffer deel en een deel waarin het pluimvee wordt gehouden. Optie A: ontroleer of er per bedrijfsgebouw een hygiënesluis aanwezig is welke volledig afgescheiden is van de ruimte waarin het pluimvee wordt gehouden en of er een e scheiding aanwezig is tussen het buffer- en schone deel. ontroleer of er voldoende bedrijfsgebouw eigen schoeisel en kleding aanwezig is. Optie : ontroleer of er een centrale hygiënesluis of aparte omkleedruimte aanwezig is. ontroleer of er voldoende bedrijfsgebouw eigen schoeisel aanwezig is. : r is geen / niet in ieder NVT: bij kooihuisvesting indien wordt bedrijfsgebouw een e scheiding voldaan aan 4c aangebracht in een bufferdeel en een deel waarin het pluimvee wordt gehouden : Vereiste voorzieningen zijn niet aanwezig NVT: geen afwijking bij 4a en 4b Optie : Per bedrijf van kleding wisselen in een aparte omkleedruimte/kantine, die alleen deze functie heeft. Hier worden ook schone laarzen aangetrokken. eze ruimte wordt gezien als de centrale hygiënesluis. Per bedrijfsgebouw is voldoende bedrijfsgebouweigen schoeisel aanwezig, dat ook bij het betreden van dat gebouw gebruikt wordt. Alle stallen binnen dit bedrijfsgebouw mogen worden betreden. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

3 wisseling I of en 5 r wordt schone bedrijfskleding gedragen. e pluimveehouder draagt er zorg voor dat alle personen die het bedrijf betreden, vóór het betreden van het schone deel (= dierverblijf) van een bedrijfsgebouw, schone bedrijfskleding aantrekken. 22 Per stal staat schoeisel klaar, dat aangetrokken wordt voordat de dierruimte (schone gedeelte) betreden wordt. 6 iervoeders, bodem- en neststrooisel wordten zodanig opgeslagen dat dit schoon, droog en schimmelvrij blijft (vb. in afgesloten tonnen, boxen, zakken of silo's). ontrole op dragen van schone bedrijfskleding in het schone gedeelte van het bedrijfsgebouw. ontroleer of er per stal schoeisel klaar staat, dat aangetrokken wordt voordat de dierruimte betreden wordt. ontroleer of de diervoeders, bodem- en neststrooisel droog, schoon en schimmelvrij zijn. ontroleer of diervoeders, bodem- en neststrooisel opgeslagen worden in afgesloten tonnen, boxen, zakken of silo's. 7 e ondergrond onder de silo's is schoon en verhard. Schoon= geen voer en / of materialen aanwezig. ontroleer of de ondergrond van de silo's schoon en verhard zijn. 8 e voersilo's kunnen alleen van buiten de stal gevuld worden. ontroleer of de silo's van buiten de stal te vullen zijn. Alleen controleren bij verbouwingen / erkenningscontrole 8a ij het lossen van het voer wordt gebruik gemaakt van een bedrijfseigen stofopvangmiddel. Indien meerdere voedersilo s op het bedrijf aanwezig zijn, zijn deze voorzien van een, voor het betrokken bedrijf, uniek nummer. Het voer dat in de stal aan de dieren verstrekt wordt is droog en schimmelvrij. ij besmetting met Salmonella worden voersilo's voor opzet van een nieuw koppel gereinigd en ontsmet. Het reinigen en ontsmetten van de voersilo s wordt vastgelegd in de bedrijfsadministratie. it mag ook een eenmalige wegwerpstofzak van de voerleverancier zijn. eze verplichting vervalt indien door G of door een dierenarts wordt vastgesteld dat de oorzaak van besmetting kan worden getraceerd naar een factor anders dan de voersilo s. e definities voor reiniging en ontsmetting wordt hier onder beschreven. Reiniging van voersilo s: Het verwijderen van voerrestanten en ander vuil van zowel de binnen- als buitenzijde van de voersilo. e silo is na reiniging zowel aan de binnen- als buitenkant bezemschoon. Reiniging van voersilo s vindt onder verantwoordelijkheid van het bedrijf plaats. r vindt uitsluitend een natte reiniging plaats indien de silo daarna lang genoeg leegstaat om geheel te kunnen opdrogen. Ontsmetting van voersilo s: Het ontsmetten van de binnenzijde van voersilo s met daarvoor toegestane desinfecterende middelen. Ontsmetting van voersilo s gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bedrijf. ontroleer of er een bedrijfseigen stofopvangmiddel aanwezig is, indien niet controleer of een eenmalige wergwerpstofzak van de voerleverancier gebruikt wordt. ontroleer of de silo's uniek genummerd zijn. Noteer silo nummers of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. ontroleer of het voer dat in de stal aan de dieren verstrekt wordt droog en schimmelvrij is. ontroleer of de reiniging en ontsmetting van voersilo's bij een Salmonella besmetting wordt vastgelegd in de administratie. ontroleer hiertoe de administratie van het afgelopen jaar. ontroleer tevens of de administratie van de afgelopen twee jaar aanwezig is. Noteer datum reiniging en ontsmetting silo of noteer waarom voorschrift nvt is. : ij het lossen van het voer wordt geen gebruik gemaakt van een bedrijfseigen stofopvangmiddel één silo aanwezig Alleen controleren bij verbouwingen / erkenningscontrole NVT: geen Salmonella besmetting gerelateerd aan voer. 12 Wanneer gebruik wordt gemaakt van acteriologisch geschikt: kiemgetal max kve/ml en. reinigingswater uit eigen bron dan dient het coli max. 100 kve/ml. Hygiënogram als bedoeld in voorschrift bedrijf bij een hygiënogrameonderzoek met een 26 Hygiëneonderzoek als bedoeld in Verordening uitslag groter dan 2.0 aan te tonen dat Hygiënevoorschriften Pluimveehouderij (PP) 2007, of diens reinigingswater van eigen bron bacteriologisch opvolger. geschikt bevonden is. Indien eigen bron reinigingswater: ontroleer van het afgelopen jaar uitslagen van de hygiëneonderzoeken van de stallen en eventueel de aanwezigheid van een kopie van de rapportage wateranalyse, niet ouder dan 12 maanden. ontroleer of de uitslagen van hygiëneonderzoeken van de afgelopen twee jaar aanwezig zijn en, indien van toepassing, de rapportages van wateranalyses van de afgelopen twee jaar. Noteer datum en uitslag laatste HO onderzoek (N: niet nodig als het ook al bij actieplan controle gebeurt) en zo nodig datum wateranalyse of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. NVT: Uitslag hygiëneonderzoek <2. Geen eigen bron reinigingswater. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

4 wisseling I of en 14 e naam van de pluimveetransporteur en van ijvoorbeeld vermeld op afleverbon pluimvee / het kenteken van het transportmiddel (extern of transportverklaring. intern) wordt per levering van hennen en voorzien van datum levering vastgelegd in de administratie. ontroleer van het afgelopen jaar, aan de Noteer 2 data van leveringen + kenteken hand van afleveringsbonnen van pluimvee, of van het afgelopen jaar. de transporteur, het kenteken en de datum van levering, is vastgelegd in de administratie a Transportbedrijven geven een verklaring af waarin zij aangeven transportmiddelen na voorgaand transport van pluimvee gereinigd en ontsmet te hebben. e ondernemer zorgt ervoor en ziet erop toe Onder pluimveegerelateerde activiteit wordt verstaan: /interview dat indien vervoermiddelen vanwege leveranties diervoeder, ophalen eieren, dierenartsbezoek, PSbedrijven, pluimveegerelateerde activiteit op het mestophalen, destructiewagens bedrijfserf komen, de wielen en wielkasten van deze vervoermiddelen worden gereiningd en ontsmet. e aanbiedingsplaats van destructiemateriaal Perceel: zoals aangegeven op de plattegrond. / bevindt zich buiten het perceel. r zijn geen kratten / containers voor uitgeselecteerd pluimvee en / of kadavers in de dierverblijfsruimten (schone stalgedeelte). ontroleer van het afgelopen jaar, of er verklaringen aanwezig zijn waarin staat dat transportmiddelen na voorgaand transport gereinigd en ontsmet zijn. ontroleer of voorzieningen aanwezig zijn om wielen en wielkasten te reinigen en ontsmetten en/of controleer via interview of procedure bekend is en nageleefd wordt. ontroleer of de aanbiedingsplaats van destructiemateriaal zich buiten het perceel bevindt. ontroleer tijdens inspectie of materiaal voor uitgeselecteerd pluimvee niet in het schone gedeelte van de stallen aanwezig is. Noteer 2 data van verklaringen van het afgelopen jaar. geconstateerd geconstateerd : Voorzieningen om wielen en wielkasten te reinigen en ontsmetten zijn niet aanwezig en/of procedure is niet bekend of wordt niet nageleefd Alleen controleren bij verbouwingen/ erkenningscontrole 18 e bedrijfsgebouwen en inventaris zijn visueel schoon. Schoon = vuiligheid van huidige werkdag mag aanwezig zijn. Geen opgestapeld vuil. Zolang dieren in de stal zijn, worden alle oppervlakken en installaties goed schoon gehouden ontroleer of de bedrijfsgebouwen en inventaris visueel schoon zijn a 9b e omgeving buiten de stallen is (bezem)schoon. Normale kleine hoeveelheden categorie III materiaal worden afgevoerd via het bedrijfsafval. ONGIRTSTRIJING Indien het bedrijf zelf zorgt voor ongediertebestrijding is er een ongediertebestrijdingsplan. Indien het bedrijf zelf zorgt voor ongediertebestrijding worden minimaal één keer per twee maanden de ongediertebestrijdingsmaatregelen gecontroleerd. Schoon = vuiligheid van huidige werkdag mag aanwezig zijn. Geen opgestapeld vuil. Het gaat hier om producten als struif, eierschalen, slingerwit. Afvoer via de mest is niet toegestaan. In het ongediertebestrijdingsplan zijn de volgende zaken opgenomen: plattegrond met locatie lokdoosjes, logboek met registratie uitgevoerde controles (data), omschrijving correctieve acties, omschrijving gebruikte plaagdierenbestrijdingsmiddelen, opvolgingsfrequentie ingezette bestrijdingsmiddelen. ontroleer de reinheid van bedrijfsperceel (bedrijfsperceel als aangegeven op plattegrond) met name in de directe omgeving van de stal(len). Onder kleine hoeveelheden wordt verstaan maximaal 10 liter per week. ontroleer of er een ongediertebestrijdingsplan aanwezig is en controleer of de inhoud voldoet aan de in het voorschrift vermelde zaken. it wordt genoteerd in het logboek. ontroleer in het logboek van het afgelopen Noteer data controles van het afgelopen jaar of minimaal één keer per twee maanden jaar. aantekeningen gemaakt zijn over uitgevoerde controles. NVT: ongediertebestrijdingsb edrijf ingeschakeld. NVT: ongediertebestrijdingsb edrijf ingeschakeld. 9c 10a Indien het bedrijf zelf zorgt voor ongediertebestrijding is de pluimveehouder in het bezit van een geldige licentie voor het beheersen van knaagdieren op het eigen bedrijf. Indien gebruik gemaakt wordt van een ongediertebestrijdingsbedrijf is het ongediertebestrijdingsbedrijf IK PS erkend. Voorschrift gaat in per 1 juli 2015 Administratief ontroleer of er een geldige licentie aanwezig is. rkende IK PS bedrijven zijn te vinden op rkende bedrijven zijn te vinden op de website van de PV. Aantonen d.m.v. factuur van bedrijf. ontroleer van het afgelopen jaar of het ingeschakelde ongediertebestrijdingsbedrijf IK PS erkend is (erkende bedrijven zijn te vinden op de website van het pve). Noteer de datum waarop de geldigheid van de licentie afloopt. NVT: ongediertebestrijdingsb edrijf ingeschakeld. Noteer naam ongediertebestrijdingsbedrijf. NVT: geen ongediertebestrijdingsb edrijf ingeschakeld. 10b Het ongediertebestrijdingsbedrijf controleert minimaal éénmaal per jaar de genomen ongediertebestrijdingsmaatregelen. Aantonen d.m.v. factuur of notitie in het logboek. ontroleer of het ongediertebestrijdingsbedrijf het afgelopen jaar minimaal één keer per twee maanden is langsgeweest in het logboek en a.d.h.v. factuur. Noteer data controles van het afgelopen jaar. NVT: geen ongediertebestrijdingsb edrijf ingeschakeld. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

5 wisseling I of en 10c 6 r wordt een logboek mbt ongediertebestrijding bijgehouden. Het pluimvee heeft geen toegang tot het ongediertebestrijdingsmiddel. ijgehouden wordt (evt. In laten vullen door IK PS bedrijf): genomen maatregelen, gebruikte bestrijdingsmiddelen, data. ontroleer of er een logboek van het afgelopen jaar aanwezig is en controleer of deze bijgehouden wordt. ontroleer of het pluimvee geen toegang heeft tot het bestrijdingsmiddel. 7 Het bestrijdingsmiddel wordt in daarvoor geschikte lokdozen aangeboden. ontroleer of het bestrijdingsmiddel in lokdozen aangeboden wordt. 0 1a RIJFSHYGIN N VOSLVILIGHI e inrichting van de stal is eenvoudig te In de stal bevinden zich gladde en dichte oppervlakken reinigen en ontsmetten. waardoor de stal eenvoudig te reinigen en ontsmetten is. Na afvoer van het koppel uit de stal wordt de etreft lokalen, uitrusting en gereedschappen. Reiniging en stal gereinigd en ontsmet voordat er een nieuw ontsmetting wordt genoteerd in logboek. stalkoppel in de stal wordt geplaatst. ontroleer of de inrichting van de stal eenvoudig te reinigen en ontsmetten is. ontroleer in het logboek van het afgelopen jaar of de stal tijdens leegstand en voor het plaatsen van een nieuw stalkoppel gereinigd en ontsmet is. geconstateerd Noteer datum laatste reiniging en ontsmetting en opzet nieuw koppel. : e inrichting van de stal is niet eenvoudig te reinigen en ontsmetten : e stallen zijn na het afvoeren van het pluimvee en voor plaatsing van een nieuw stalkoppel niet gereinigd en/of ontsmet 1b 1c 1d e stal wordt gereinigd en ontsmet met wettelijk Pluimveehouder toont dit aan door in een logboek data van toegestane middelen. reiniging en ontsmetting incl. gebruikte middelen te vermelden. Indien gebruik gemaakt wordt van IK PS bedrijf dan dit bedrijf het logboek in laten vullen. Indien voor reiniging en ontsmetting een professioneel reinigingsbedrijf en / of ontsmettingsbedrijf ingeschakeld wordt is deze IK PS erkend. Indien biologisch bedrijf: aantonen dat alleen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn ingezet die zijn toegestaan conform Verordening (G) nr. 1804/1999, bijlage II, onderdeel of diens opvolgers. rkende IK PS bedrijven zijn te vinden op rkende bedrijven zijn te vinden op de website van de PV. Aantonen d.m.v. factuur van bedrijf. ontroleer of de pluimveehouder de gebruikte middelen bij reiniging en ontsmetting in een logboek heeft genoteerd en controleer of deze middelen wettelijk toegestaan zijn. ontroleer, indien het afgelopen jaar een professioneel reinigingsbedrijf en / of ontsmettingsbedrijf ingeschakeld is of deze IK-PS erkend is (erkende bedrijven zijn te vinden op de website van het PV). Aantonen door facturen / afleverbonnen reinigingsmiddelen. ontroleer, indien biologisch bedrijf, of er het afgelopen jaar alleen toegestane middelen zijn gebruikt. Noteer naam gebruikte middelen. Noteer naam PS bedrijf. NVT: indien zelf gereinigd en ontsmet. Noteer naam gebruikte middelen. NVT: geen biologisch bedrijf 26 Het hygiënogram wordt uitgevoerd door een HOSOWO-instantie. HOSOWO-instantie: HOSOWO-instantie die erkend is door de voorzitter van het PP. rkende HOSOWO-instanties zijn te vinden op ontroleer of het bedrijf een hygiënogram laat uitvoeren door een HOSOWO-instantie. : e ondernemer heeft een hygiënogram laten uitvoeren, maar niet door een HOSOWO-instantie NVT: voor ondernemer die een leghennenbedrijf uitoefent waarin < 250 leghennen worden gehouden en waarvan de eieren bestemd zijn voor eigen consumptie of eigen verkoop 26a e ondernemer heeft, nadat hij de stal heeft gereinigd en ontsmet, voorafgaand aan het plaatsen van een nieuw stalkoppel, één maal per 2 ronden een hygiënogram laten uitvoeren. ontroleer of de ondernemer één maal per 2 ronden een hygiënogram laat uitvoeren. : e ondernemer heeft geen hygiënogram laten uitvoeren, of niet één maal per 2 ronden NVT: voor ondernemer die een leghennenbedrijf uitoefent waarin < 250 leghennen worden gehouden en waarvan de eieren bestemd zijn voor eigen consumptie of eigen verkoop 26b Indien de uitslag van het hygienogram > 2,0 maar < dan 3,0 is, dan wordt de betreffende stal opnieuw gereinigd en door een erkend ontsmettingsbedrijf ontsmet. aarna mag een nieuw stalkoppel worden geplaatst. rkende bedrijven zijn te vinden op Ontsmettingsbedrijf: een door de voorzitter van het PP erkend ontsmettingsbedrijf. it wil zeggen een bedrijf met een IK PS erkenning voor ontsmetten of gelijkwaardig. ontroleer of de ondernemer opnieuw heeft laten ontsmetten door een erkend ontsmettingsbedrijf. : e ondernemer heeft een nieuw stalkoppel geplaatst voordat er opnieuw ontsmet is door een erkend ontsmettingsbedrijf NVT: uitslag niet > 2,0 en < 3,0 Goedgekeurd v IK i 2 december van18

6 wisseling I of en 26c Indien de uitslag van het hygienogram > 2,0 maar < 3,0 is, dan laat de ondernemer tijdens de eerstvolgende leegstandperiode aansluitend aan het reinigen en ontsmetten opnieuw een hygienogram uitvoeren. ontroleer of de ondernemer opnieuw een hygienogram heeft laten uitvoeren. : e ondernemer heeft niet opnieuw een hygiënogram laten uitvoeren NVT: uitslag niet > 2,0 en < 3,0 26d en nieuw stalkoppel mag pas geplaatst worden indien de uitslag van het hygienogram <= 2,0 is. 26e Indien de uitslag van het hygienogram = 3,0, dan reinigt en ontsmet de ondernemer de stal opnieuw en laat hij aansluitend opnieuw een hygienogram uitvoeren. 26f en nieuw stalkoppel mag pas geplaatst worden indien de uitslag van het hygienogram <= 2,0 is. Als de uitslag groter dan 2,0 is, dan worden de reiniging en ontsmetting en de uitvoering van een hygienogram net zo lang herhaald totdat de uitslag alsnog <= 2,0 is. Als de uitslag groter dan 2,0 is, dan worden de reiniging en ontsmetting en de uitvoering van een hygienogram net zo lang herhaald totdat de uitslag alsnog <= 2,0 is. ontroleer of de ondernemer pas een nieuw stalkoppel heeft geplaatst nadat de uitslag van het hygienogram <= 2,0 was. ontroleer of de ondernemer opnieuw heeft gereinigd en ontsmet en of opnieuw een hygiënogram is uitgevoerd. ontroleer of de ondernemer pas een nieuw stalkoppel heeft geplaatst nadat de uitslag van het hygienogram <= 2,0 was. 2 e kadaveropslag bevindt zich buiten de stal. Indien kadavers in diepvries opgeslagen worden, mag deze in de voorruimte staan. ontroleer of de kadaveropslag zich buiten de stal bevindt. 3 r wordt gebruik gemaakt van een gekoelde ontroleer of de kadaveropslag gekoeld is. kadaveropslag. geconstateerd of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. 4 e buitenkant van de kadaveropslag is visueel ontroleer of de buitenkant kadaveropslag schoon. visueel schoon is. : r is een nieuw stalkoppel geplaatst bij een uitslag van het hygiënogram > 2,0 NVT: uitslag niet > 2,0 en < 3,0 : e ondernemer heeft NVT: uitslag niet > 2,0 niet opnieuw gereinigd en en < 3,0 ontsmet en/of er is niet opnieuw een hygiënogram uitgevoerd : r is een nieuw stalkoppel geplaatst bij een uitslag van het hygiënogram > 2,0 NVT: uitslag niet > 2,0 en < 3,0 5 e eieren worden verpakt in visueel schoon verpakkingsmateriaal. Alleen nieuwe pulptrays of schone kunststof trays toegestaan. ontroleer of het aanwezige verpakkingsmateriaal visueel schoon is. 6 r is een inpakruimte aanwezig. ontroleer of er een inpakruimte aanwezig is. geconstateerd of onderbouwing waarom voorschrift nvt is e inpakruimte en daarin aanwezige apparatuur zijn schoon en opgeruimd. Verpakkingsmateriaal (trays) wordt hygiënisch opgeslagen. e inpakruimte dient een algemene indruk van orde en netheid te maken. Verder moet de ruimte zo stofvrij zijn dat er geen stof op de eieren kan komen. e eiertransportbanden, raaptafels en inpakapparatuur en hun directe omgeving zijn zodanig schoon dat resten van voorgaande werkdagen verwijderd zijn. Hygiënisch opgeslagen: op zodanige wij dat opgeslagen trays schoon blijven (zie 5) en niet in contact komen met de vloer. ontroleer of de inpakruimte opgeruimd en schoon is. ontroleer of het opgeslagen verpakkingsmateriaal schoon (geen stof, mest, eierresten e.d.) is. Alleen controleren bij verbouwingen/ erkenningscontrole 10a e ondernemer zorgt ervoor en ziet erop toe dat ten behoeve van het vervoeren en verpakken van eieren van zijn bedrijf slechts alleen nieuwe pulptrays of gereinigde kunststoftrays, pallets met tussenplaten en containers op het bedrijf aanwezig zijn. Gereinigd betekent visueel schoon. Hergebruik van pulptrays is verboden. ontroleer of op bedrijf alleen nieuwe pulptrays of visueel schone kunststoftrays, pallets met tussenplaten en containers aanwezig zijn. : Op het bedrijf zijn gebruikte pulptrays of niet visueel schone kunststoftrays, pallet met tussenplaten en containers aanwezig Wachttermijn voor diergeneesmiddelen wordt in Geldt ook voor gemedicineerde voeders. ontrole van het afgelopen jaar, aan de hand acht genomen. van afleverbonnen medicijnen en eieren of de wachttermijnen zijn gehanteerd. ontroleer tevens of de afleverbonnen van medicijnen van de afgelopen twee jaar aanwezig zijn. Iedere container of pallet met eieren die gedurende de wachttermijn van een diergeneesmiddel zijn geproduceerd, wordt voorzien van een melding dat medicijnen zijn gebruikt. ontroleer, indien op moment van controle Noteer aantal pallets waarop wachtermijn medicijnen gebruikt zijn met wachttermijn of van toepassing is. op aanwezige containers of pallets aanwezig, of melding op alle containers of alle pallets aanwezig is. Noteer naam en wachttermijn medicijnen. NVT: geen medicijnen met wachttermijn gebruikt. NVT: geen containers of pallets aanwezig met eieren waarop wachttermijn van toepassing is. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

7 wisseling I of en 15 ieren die gedurende de wachttermijn van een diergeneesmiddel zijn geproduceerd, dienen afgevoerd te worden naar de destructie. Ook dient er een melding richting NVWA te zijn gedaan. Aantonen via destructiebewijs eieren plus melding NVWA. ontroleer van het afgelopen jaar, indien Noteer datum destructiebewijzenplus medicijnen zijn gebruikt met wachttermijn (zie melding aan NVWA. 13), of destructiebewijs eieren aanwezig is plus melding aan NVWA. NVT: geen medicijnen met wachttermijn gebruikt. 16 Uitwerpselen van legkippen worden regelmatig verwijderd. ij kooibedrijven tenminste wekelijks, bij scharrel- en vrije uitloop bedrijven aan het eind van iedere ronde 17 ode legkippen worden dagelijks verwijderd. e legkippen worden ten minste eenmaal per dag door het bedrijf geïnspecteerd. Indien 'oude' dode kippen in stal aanwezig zijn voldoet deelnemer hier niet aan. 12 ONRZOK SALMONLLA r is per koppel en in elke stal onderzoek naar Salmonella nteritidis en Salmonella Typhimurium uitgevoerd. Onderzoek vindt plaats d.m.v. mestonderzoek of /KI overschoentjes, elke 15 weken vanaf weken van het Pnet database koppel alsmede maximaal 3 weken voor slacht. (zoals bedoeld in artikel 10 van de Verordening Hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in Pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PP) ontroleer of aan voorschrift 1a voldaan wordt, indien dit het geval is wordt ook aan dit voorschrift voldaan. ontroleer of er geen dode legkippen in de stal aanwezig zijn. Indien deze wel aanwezig zijn; schat in of deze kippen er langer dan 1 dag liggen. ontroleer van het afgelopen jaar de aanwezigheid van uitslagen van onderzoeken naar Se / St in KIPnet en op het bedrijf. Noteer afwijkingen, a. uitslagen wel aanwezig op bedrijf en niet in KIPnet b. geen of onvoldoende onderzoeken uitgevoerd. : uitslag niet aanwezig in KIPnet : onderzoek niet of te laat uitgevoerd. 12a 12b e monstername is uitgevoerd conform ijlage Monstername is uitgevoerd zoals beschreven in ijlage 1. 1 hygienebesluit. e ondernemer draagt er zorg voor dat dat elke en ondernemer dient voor aflevering van elk stalkoppel monsterneming voor aflevering van een leghennen aan de slachteriij een geborgde monsterneming te stalkoppel leghennen aan de slachterij laten nemen. plaatsvindt door een voor geborgde monsterneming mest erkende HOSOWOinstantie of een pluimveedierenarts of paraveterinair. ontroleer of voor aflevering van ieder stalkoppel leghennen aan de slachterij een Salmonella onderzoek door een voor geborgde monstername mest erkende HOSOWO-instantie of pluimveedierenarts of paraveterinair uitgevoerd is. : e ondernemer heeft de monstername bij aflevering van een stalkoppel leghennen niet laten uitvoeren door een pluimveedierenarts of paraveterinair NVT: indien bij besmetting met S.e. of S.t. ontheffing is aangevraagd en verleend door het PP : e ondernemer heeft geen Salmonella onderzoek laten uitvoeren voor aflevering van een stalkoppel leghennen 12c 12d e ondernemer heeft Salmonella positieve monsters laten serotyperen. Analyse van de monsters op Salmonella wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium. Analyse = detectie en eventuele serotypering. Analyse wordt uitgevoerd door een laboratorium dat erkend is door het ministerie van Z. ontroleer of positieve monsters geserotypeerd zijn. ontroleer of de analyse is uitgevoerd door een erkend laboratorium. : e ondernemer heeft geen serotypering laten uitvoeren : Analyse is niet uitgevoerd door een erkend laboratorium NVT: geen Salmonella positieve monsters NVT: indien bij besmetting met S.e. of S.t. ontheffing is aangevraagd en verleend door het PP 18 18a MAATRGLN IJ SMTTING Indien bij een koppel Salmonella nteritidis of Van toepassing indien de NVWA voorzitter van PP het koppel Typhimurium aangetoond is, worden de eieren formeel als besmet heeft aangemerkt (al dan niet na na van dat koppel afgezet aan de verificatie-onderzoek door G). Verplichting vervalt als een eiproductenindustrie. volgend verificatieonderzoek naar Se/St negatief blijkt en de voorzitter van PP de status besmet intrekt. Actueel overzicht van bedrijven met status besmet wordt door de NVWA PP aan I ter beschikking gesteld. e eieren van een met S.e. of S.t. besmet stalkoppel dienen op het pluimveebedrijf gemerkt te worden met één van de drie toegestane codes. Toegestane codes: /interview a) en letter met een hoogte van ten minste 5 mm met daar omheen een cirkel met een diameter van ten minste 12 mm of; b) en goed zichtbaar gekleurde punt met een diameter van ten minste 5 mm of; c) e door het PP vastgestelde code: 0000 ontroleer of bedrijf sinds vorige IK-controle Noteer namen afnemers en noteer voor 3 is voorgekomen op overzicht NVWA PP. Zo weken of de de te verwachten eiproductie ja controleer afnemer(s) aan de hand van (aantal dieren x legpercentage x aantal registratie in i-net of afleverbonnen. dagen) correspondeert met de afleverbonnen of registratie in i-net. ontroleer ter plekke of via interview met de pluimveehouder of de eieren van een met S.e. of S.t. besmet stalkoppel gemerkt worden met één van de drie toegestane codes. : ieren zijn ongemerkt dan wel niet gemerkt met één van de drie toegestane codes afgevoerd van het pluimveebedrijf NVT: geen S.e. en/of S.t. aangetoond. NVT: geen S.e. en/of S.t. aangetoond. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

8 wisseling I of en 20 Indien een besmetting met S.e of S.t. is en ontsmettingsbedrijf is een door de voorzitter van het PP vastgesteld, is de stal na het ruimen danwel het erkend ontsmettingsbedrijf. it wil zeggen een bedrijf met een afvoeren van het stalkoppel, gereinigd en door IK PS erkenning voor ontsmetten of gelijkwaardig. een erkend ontsmettingsbedrijf ontsmet. ontroleer of de lege stal na een S.e. of S.t. besmetting is gereinigd en ontsmet door een erkend ontsmettingsbedrijf. : e lege stal is na een NVT: geen S.e. en/of S.e. of S.t. besmetting niet S.t. aangetoond. gereinigd en/of niet ontsmet 21a Na reinigen en ontsmetten zoals bedoeld in 20, heeft de ondernemer een stalonderzoek gericht op de serotypen S.e. en S.t. uit laten voeren door een HOSOWO-instantie. HOSOWO-instantie: HOSOWO-instantie die erkend is door de voorzitter van het PP. ontroleer of na reiniging en ontsmetting de stal door een HOSOWO-instantie is onderzocht op S.e. en S.t. : e stal is niet NVT: geen S.e. en/of onderzocht op S.e. en S.t. S.t. aangetoond. 21b Indien het stalonderzoek (21a) S.e. of S.t. en nieuw koppel mag pas opgezet worden als uit het heeft aangetoond, dan herhaalt de ondernemer stalonderzoek blijkt dat S.e. of S.t. niet meer in de stal de reiniging en ontsmetting (20) en het aangetoond is. stalonderzoek (21a) totdat geen S.e. of S.t. in de stal meer is aangetoond. ontroleer of de ondernemer pas een nieuw koppel geplaatst heeft na een negatief stalonderzoek. : r is een koppel geplaatst zonder dat er een stalonderzoek is uitgevoerd of bij een positief stalonderzoek NVT: geen S.e. en/of S.t. vastgesteld of niet in een meerleeftijdenstal Als in een meerleeftijdenstal een besmetting met S.e. of S.t. is vastgesteld, dan heeft de ondernemer pas een nieuw stalkoppel geplaatst nadat alle leghennen uit de meerleeftijdenstal zijn verwijderd. ontroleer of er geen leghennen in de stal geplaatst zijn voordat alle leghennen uit de meerleeftijdenstal zijn verwijderd. : r is in de NVT: geen S.e. en/of meerleeftijdenstal wel een S.t. aangetoond. nieuw stalkoppel geplaatst voordat alle leghennen uit de stal zijn verwijderd Indien S.e. of S.t. is vastgesteld, plaatst de ondernemer op het gehele leghennenbedrijf uitsluitend tegen S.e. of S.t. gevaccineerde stalkoppels. Indien de ondernemer aan een stalkoppel graan voert afkomstig van eigen teelt of rechtstreeks afkomstig van een andere teler, bewaart hij een monster van iedere partij. ontroleer of er alleen nog tegen S.e. of S.t. gevaccineerde koppels zijn opgezet. ontroleer of pluimveehouder graan voert afkomstig van eigen teelt of rechtstreeks afkomstig van een andere teler en van iedere partij een monster bewaart. : Niet alle opgezette NVT: geen S.e. of S.t. koppels zijn gevaccineerd aangetoond. tegen S.e of S.t.. NVT: geen eigen graan of graan rechtstreeks van teler 24a e monsters zoals bedoeld in 24 zijn genomen overeenkomstig ijlage 2 bijlage IV van het Hygiënebesluit leghennenbedrijven (PP) interview Vraag de ondernemer hoe hij de monsters genomen heeft en controleer of dit volgens ijlage 2 bijlage IV van het Hygiënebesluit leghennenbedrijven (PP) 2011 is. : e ondernemer heeft geen monsters genomen NVT: geen eigen graan of graan rechtstreeks van teler 24b 24c Indien bij een stalkoppel een S.e. of S.t. besmetting is vastgesteld, dan wordt het bewaarde graanmonster onderzocht op de aanwezigheid van S.e. en S.t. overeenkomstig ijlage 2 bijlage IV van het Hygiënebesluit leghennenbedrijven (PP) Indien uit het in 24b bedoelde onderzoek blijkt dat het monster graan is besmet met S.e. of S.t., dan voert de ondernemer de rest van de partij graan niet aan een stalkoppel. ontroleer indien bij een koppel een S.e. of S.t. besmetting is vastgesteld, of het bewaarde graanmonster volgens ijlage 2 bijlage IV van het Hygiënebesluit leghennenbedrijven (PP) 2011 is onderzocht op de aanwezigheid van S.e. en S.t. ontroleer of de ondernemer de rest van de partij graan niet aan een stalkoppel heeft gevoerd. NVT: geen S.e. en/of S.t. aangetoond. NVT: geen S.e. en/of S.t. aangetoond in het graan. 24d Indien met S.e. of S.t. besmet graan is Onderzoek volgens ijlage 2 IV van het Hygiënebesluit behandeld, wordt het graan opnieuw ter leghennenbedrijven (PP) verificatie onderzocht op de aanwezigheid van S.e. en S.t.. Indien het onderzoek uitwijst dat het niet meer besmet is met S.e. of S.t. mag de ondernemer het aan een stalkoppel voeren. ontroleer of het behandelde graan opnieuw ter verificatie onderzocht is op de aanwezigheid van S.e. en S.t.. Indien het onderzoek uitwijst dat het niet meer besmet is met S.e. of S.t. mag de ondernemer het aan een stalkoppel voeren. NVT: geen S.e. en/of S.t. aangetoond in het graan. Of het met S.e. en/of S.t. besmet graan wordt niet meer gevoerd. 25 Indien er sprake is van een S.e. of S.t. Salmonella besmet stalkoppel wordt de mest van dit koppel op zodanige wijze afgevoerd dat verdere S.e. of S.t. besmetting wordt voorkomen niet in de omgeving van het pluimveebedrijf uitgereden. ontroleer aan de hand van onderzoeksuitslagen of een van de koppels besmet was met Salmonella. Indien ja, controleer de mestboekhouding op afvoer van de mest. : Mest is niet op juiste wijze afgevoerd NVT: geen Salmonella besmette stalkoppels Goedgekeurd v IK i 2 december van18

9 wisseling I of en ONTVANGN AMINISTRATI 1 ontroleer of de volgende informatie,uiterlijk een week na aflevering, van elk afgeleverd koppel, door de opfokker van het pluimvee is doorgegeven en vastgelegd in de administratie van het bedrijf: afleverdatum, merk, leeftijd van het pluimvee, aantal afgeleverde leghennen, gevoerd entschema. Vermeld op afleverbon. ontroleer van de laatste ronde van het afgelopen jaar of het bedrijf de genoemde informatie heeft ontvangen over de opfokperiode. ontroleer tevens of deze informatie van de afgelopen twee jaar aanwezig is. Noteer datum laatste afleverbon + naam opfokker en indien afwijking geconstateerd, noteer de afwijking. 3 ontroleer of de uitslagen van de onderzoeken naar Salmonella, Newcastle isease, Mycoplasma Gallisepticum en Aviaire Influenza van elk afgeleverd koppel, door de opfokker van het pluimvee is doorgegeven en vastgelegd in de administratie van het bedrijf. Vermeld op afleverbon. ontroleer van twee maanden van het afgelopen jaar of het bedrijf de uitslagen van de onderzoeken heeft ontvangen van de opfokker. Noteer data van de verschillende onderzoeken in de onderzochte periode 2 F F1 F2 het bedrijf krijgt per koppel de volgende Wekelijks, per partij eieren. Aantal aangeleverde eieren mag informatie teruggekoppeld van de verzamelaar ook in Kg uitgedrukt worden. erste soort is een aanduiding die / pakstation en legt deze vast in de eigen in de praktijk gebruikt wordt voor eieren zonder zichtbare administratie: aantal eerste soort aangeleverde afwijkingen, de aanduiding tweede soort wordt gebruikt voor eieren, gemiddeld gewicht van eerste soort vuile en/of beschadigde eieren. eieren en aantal tweede soort aangeleverde eieren. IGN AMINISTRATI In de administratie zijn per koppel de volgende gegevens opgenomen: dagelijks aantal geproduceerde eieren, uitval per dag en dierenartsverslagen. Op basis van art. 6 lid 1 van het WP dient de pluimveehouder het bij iedere controle geconstateerde aantal sterfgevallen bij te houden. it register wordt ten minste drie jaar bewaard. ontroleer of de uitslagen van de onderzoeken Onderzoek naar Salmonella dient elke 15 wk plaats te vinden naar Salmonella, Newcastle isease, vanaf een leeftijd van weken van het koppel alsmede Mycoplasma Gallisepticum en Aviaire Influenza max. 3 weken voor slacht. Onderzoek naar AI, N en MG van elk koppel is vastgelegd in de administratie dient maximaal 9 wk voor afvoer van het koppel plaats te van het bedrijf. vinden. /KI Pnet database ontroleer twee maanden van het afgelopen jaar of het bedrijf de genoemde informatie krijgt teruggekoppeld van de verzamelaar, controleer tevens of deze informatie van de afgelopen twee jaar aanwezig is. ontroleer van twee maanden van het afgelopen jaar of de gegevens zijn opgenomen. ontroleer tevens of deze informatie van de afgelopen drie jaar aanwezig is. ontroleer van het afgelopen jaar of de uitslagen van de genoemde onderzoeken in de administratie zijn opgenomen.voor Salmonella kan gebruik gemaakt worden van registratie in KIPnet Noteer datum laatste rapportage van verzamelaar/ pakstation. Noteer van 4 weken van het afgelopen jaar of deze informatie is vastgelegd. Noteer data verschillende onderzoeken van het afgelopen jaar indien niet reeds in KIPnet geregistreerd. F3 Indien medicijnen worden gebruikt dan moet dit schriftelijk worden doorgegeven aan de afnemer. ontrole op aanwezigheid van de kopieën van de schriftelijke meldingen in de bedrijfsadministratie. Noteer data medicijngebruik en wachttermijn. geen medicijnen gebruikt F4 In de administratie is de levering en het gebruik van diergeneesmiddelen vastgelegd en indien van toepassing tevens vastgelegd in het attest van de dierenarts. ontroleer of in de administratie de levering en het gebruik van diergeneesmiddelen is vastgelegd, controleer, indien van toepassing, of dit tevens het geval is in het attest van de dierenarts. Noteer naam medicijn. geen medicijnen gebruikt G G1 AFGLVR AMINISTRATI het bedrijf verstrekt bij het afleveren van eieren Kopie van afleverbon, gemaakt bij iedere aflevering van aan de afnemer per container of pallet een eieren, is in de administratie opgenomen. erste soort is een begeleidend formulier met de volgende aanduiding die in de praktijk gebruikt wordt voor eieren zonder informatie: naam en adres pluimveehouder, zichtbare afwijkingen, de aanduiding tweede soort wordt huisvestingssysteem, IK-status, aantal eerste gebruikt voor vuile en/of beschadigde eieren. soort en tweede soort eieren, legdatum of legperiode, stalnummer waarin de eieren zijn geproduceerd en datum van aflvering. ontroleer van twee maanden van het afgelopen jaar op de aanwezigheid van het (kopie) begeleidende formulier met de genoemde informatie. ontroleer tevens of deze informatie van de afgelopen twee jaar aanwezig is. Noteer 2 data van afleverbonnen van de onderzochte periode G2 het bedrijf verstrekt de afnemer van de eieren kopieën van de uitslagen van onderzoek dat is uitgevoerd naar de aanwezigheid van Salmonella nteritidis en Typhimurium. Verstrekken zodra uitslag van onderzoek binnen is. ontroleer van het afgelopen jaar op aanwezigheid van bewijsmateriaal dat het bedrijf aan de afnemer van de eieren kopieën van de uitslagen van onderzoek naar de aanwezigheid van Salmonella nteritidis en Typhimurium heeft gestuurd. Noteer alle data bewijsmateriaal. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

10 wisseling I of en G2a e ondernemer heeft de resultaten van het Salmonella onderzoek schriftelijk of electronisch binnen één werkdag (S.e. of S.t.) of binnen 10 werkdagen (ander serotype/negatief) gemeld aan de NVWA?, de centrale database, de leverancier van het bemonsterde stalkoppel en de afnemer van de consumptie-eieren van het bemonsterde stalkoppel. Melding kan ook namens ondernemer door een derde (bijv. /int laboratorium) geschieden. eze meldingsplicht geldt zowel erview voor verdenkingen (positieve overschoenen) als voor resultaat van verificatie onderzoek. ontroleer in de administratie of via interview met de pluimveehouder of de resultaten van Salmonella onderzoek schriftelijk of electronisch tijdig aan de NVWA, de database, de leverancier en de afnemer zijn gemeld (controleer kopie indien aanwezig). : e ondernemer heeft de resultaten gemeld, maar niet binnen de gestelde termijn : de ondernemer heeft de resultaten niet gemeld : Melding positieve uitslag S.e. of S.t.niet binnen 1 werkdag G2b e meldingen als boven bedoeld in G2a bevatten alle benodigde gegevens. enodigde gegevens: KIPnummer, activiteit, geboortedatum stalkoppel, stalnummer, datum bemonstering, type monster, type onderzoek, uitslag, datum uitslag, indien positief ook het serotype. ontroleer of alle meldingen als bedoeld gedaan zijn en de benodigde en juiste gegevens bevatten. Noteer in het notitieveld het volgende (neem : Niet alle meldingen gegevens over van de papieren uitslag op bevatten alle benodigde het bedrijf): gegevens - ij niet in KIPnet geregistreerde uitslagen: (o.v.v. niet geregistreerd) alle onder de interpretatie van het voorschrift vermelde gegevens, plus het laboratorium en het monsternummer; - ij onjuist in KIPnet geregistreerde uitslagen: (o.v.v. onjuist geregistreerd) alle afwijkende gegevens, plus het monsternummer en de monsternamedatum; - ij onvolledig in KIPnet geregistreerde uitslagen: (o.v.v. onvolledig geregistreerd) alle ontbrekende gegevens plus het monsternummer en de monsternamedatum. G2c G3a G3b G4 e uitslag van detectie en serotypering van de geborgde monsterneming wordt uiterlijk 24 uur voor afvoer schriftelijk of electronisch gemeld aan de slachterij waaraan het stalkoppel leghennen wordt geleverd. ij vermelding van voedingswijze van de legkippen op eindverpakking wordt de hoeveelheid en soort geleverd en / of ter plaatse bereid voeder geregistreerd in de administratie. Melding kan ook namens ondernemer door een derde (bijv. laboratorium) geschieden. In plaats van deze gegevens mogen -kopieën van- de facturen en / of leveringsbonnen doorgegeven worden wanneer daarop de vermelding is aangebracht. Wanneer gebruik gemaakt wordt van verschillende houderijmethoden in één enkele productie-inrichting, worden de gegevens uitgesplitst per hok. ij vermelding van voedingswijze van de In plaats van deze gegevens mogen -kopieën van- de facturen legkippen op eindverpakking wordt de datum en / of leveringsbonnen doorgegeven worden wanneer daarop van levering van het voeder geregistreerd in de de vermelding is aangebracht. administratie. Wanneer gebruik gemaakt wordt van verschillende houderijmethoden in één enkele productie-inrichting, worden de gegevens uitgesplitst per hok. e afvoer van eieren wordt wekelijks geregistreerd in de i-net database Registratie kan door bedrijf zelf of via het pakstation. e i-net database wordt beheerd door de Stichting IK i. AVIN /int erview ontroleer in de administratie of via interview met de pluimveehouder of de uitslag van de geborgde monsterneming uiterlijk 24 uur voor afvoer schriftelijk of electronisch is gemeld aan de slachterij (controleer kopie indien aanwezig). e hoeveelheid en soort geleverd en / of ter plaatse bereid voeder. e datum van levering van het voeder. ontroleer of afvoer door IK-pakstation wordt verzorgd. Notitie:naam IK-pakstation dat afvoer registreert : e ondernemer heeft de uitslag gemeld, maar niet uiterlijk 24 uur voor afvoer : e ondernemer heeft de uitslag niet gemeld NVT: geen vermelding van voedingswijze. NVT: geen vermelding van voedingswijze. NVT :indien geen afvoer naar IKpakstations H H0 KWALITIT N TRARAARHI e perceelgrenzen zijn als zodanig herkenbaar. Perceel: samenhangend stuk grond dat één bepaalde vorm van gebruik heeft en dat is omgeven door een duidelijk herkenbare grens. d.m.v. omheining, weg, sloot, paaltjes etc. ontroleer of het duidelijk is waar zich de perceelgrenzen bevinden. : e perceelgrenzen zijn niet herkenbaar Goedgekeurd v IK i 2 december van18

11 wisseling I of en H1 r is een actuele plattegrond van het bedrijfsperceel aanwezig. Op de plattegrond zijn alle ruimten benoemd en de perceelsgrenzen en -toegangen, de situering van silo's, eventuele mestopslag, opslag- en aanbiedingsplaats van het destructiemateriaal en de gebruikelijke loop- en rijroutes zijn hierop aangegeven. Is aangepast aan de laatste stand van zaken. eelnemer heeft inzichtelijk gemaakt welke aanpassingen er het afgelopen jaar gedaan zijn (data worden vermeld). H2 het bedrijf houdt een bezoekersregister bij. it register bevat van iedere individuele bezoeker aan het bufferdeel of schone deel van de stallen de volgende gegevens: naam, organisatie, datum, tijdstip van aankomst en de reden van het bezoek. I INRIHTING I16 I17 I18 Het bedrijf is zodanig ingericht dat er geen vogels in de bedrijfsgebouwen kunnen komen. e bedrijfsgebouwen zijn zodanig ingericht dat ongehinderde toegang door derden niet mogelijk is. Looproutes van en naar het bedrijfsgebouw zijn visueel schoon en zodanig verhard dat deze deugdelijk gereinigd kunnen worden. Voor vrije uitloop/biologische leghennenbedrijven zijn openingen die noodzakelijk zijn voor de vrije uitloop wel toegestaan. edrijfsgebouw is van buiten naar binnen afgesloten of het bedrijfsperceel is afgesloten. Schoon = vuiligheid van huidige werkdag mag aanwezig zijn. Onder looproute wordt de route direct aangrenzend en, indien aanwezig, geheel rondom de bedrijfsgebouwen bedoeld. ontroleer of er een actuele plattegrond van het bedrijf aanwezig is. ontroleer of er een, bijgehouden, bezoekersregister aanwezig is. ontroleer of de bedrijfsgebouwen zodanig zijn ingericht dat er geen vogels de bedrijfsgebouwen in kunnen komen, uitloop openingen voor vrije uitloop worden hierbij niet meegenomen. ontroleer of het tijdens de controle mogelijk is ongehinderd de bedrijfsgebouwen in te kunnen lopen. geconstateerd of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. ontroleer of de looproutes van en naar het bedrijfsgebouw zodanig verhard zijn dat deze gereinigd kunnen worden. Alleen controleren bij erkenningscontrole of verbouwing : r kunnen wel vogels de bedrijfsgebouwen binnenkomen : Ongehinderde toegang door derden is wel mogelijk : Looproutes zijn niet verhard NVT: vrije uitloop/biologisch I19 Op het perceel is een deugdelijk Zodanig dat bij regenval geen water het bedrijfsgebouw in kan functionerende afwatering ten opzichte van het lopen. bedrijfsgebouw aanwezig. ontroleer of er geen water in de stal of voorruimte staat. ontroleer tevens of er dakgoten en regenbuizen aanwezig, heel en goed gekoppeld zijn. I1 r is een eierbewaarplaats aanwezig. ontroleer of er een eierbewaarplaats aanwezig is. I2a e eierbewaarplaats heeft voldoende opslagcapaciteit. r worden geen eieren buiten de eierbewaarplaats opgeslagen. ontroleer of er geen eieren buiten de eierbewaarplaats opgeslagen worden. : r is geen deugdelijk functionerende afwatering aanwezig Alleen controleren bij verbouwingen / erkenningscontrole I2b I2c I2d I3 e eierbewaarplaats is zodanig geïsoleerd dat condensvorming op de eieren niet kan optreden. e eieren worden beschermd tegen weersinvloeden. e eieren in de eierbewaarplaats zijn schoon, vrij van vreemde geuren en worden afdoende beschermd tegen schokken. e eierbewaarplaats is gevestigd in het bufferdeel. ontroleer vijf pallets / containers op condensvorming op eieren ontroleer of de eieren beschermd worden tegen weersinvloeden. Zodanig dat zij geen mest, veren, stof e.d. bevatten. ontroleer bij 5 pallets / containers of de eieren in de eierbewaarplaats schoon zijn. ontroleer of de eierbewaarplaats in het bufferdeel geplaatst is. Alleen controleren bij verbouwingen / erkenningscontrole I4 e scheiding van het buffer- en schone deel is zodanig geplaatst, dat de eiercontainers niet in het schone deel kunnen komen. eze ruimte kan worden gecombineerd met de sorteer/inpakruimte, wanneer deze is afgescheiden van de ruimte(n) waar de leghennen zijn gehuisvest. ontroleer of eiercontainers niet in het schone deel van de stal kunnen komen. Alleen controleren bij verbouwingen / erkenningscontrole I5 r zijn voorzieningen waarmee het klimaat in de aanwezige stallen kan worden gereguleerd. e voorzieningen zijn werkzaam. ontrole op aanwezigheid van werkzame voorzieningen die het klimaat in de stallen kan regelen. I6 Indien mechanische ventilatie: er is een werkende alarminstallatie m.b.t. ventilatie aanwezig. e alarmvoorziening waarschuwt de pluimveehouder zodra de ventilatie in de stal uitvalt. Het alarmsysteem moet de pluimveehouder ook waarschuwen indien hij niet op het bedrijf is, tenzij iemand anders door het alarmsysteem wordt gewaarschuwd die op de hoogte is van de te treffen maatregelen. en ontroleer, indien er mechanische ventilatie is, of er een werkende alarminstallatie aanwezig is. geconstateerd of onderbouwing waarom voorschrift nvt. NVT: geen mechanische ventilatie Goedgekeurd v IK i 2 december van18

12 wisseling I of en I7 Indien mechanische ventilatie: er is een werkende noodstroomaggregaat aanwezig. Niet nodig bij stroomloos te openen ventilatieopeningen. ontroleer, indien mechanische ventilatie en geen stroomloos te openen ventilatieopeningen of een werkende noodstroomaggregaat aanwezig is. geconstateerd of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. NVT: geen mechanische ventilatie I8 e uitgevoerde controles van de noodstroomaggregaat en alarminstallatie worden geregistreerd. ontroles worden 1 keer per 2 maanden uitgevoerd. Niet nodig bij stroomloos te openen ventilatieopeningen ontroleer van het afgelopen jaar of de uitgevoerde controles van de noodstroomaggregaat en alarminstallatie worden geregistreerd en 1 keer per 2 maanden zijn uitgevoerd. Noteer datum laatste controle. NVT: geen mechanische ventilatie I9 RIJFSVORING Aanvoer van de leghennen vindt direct vanaf het opfoklegbedrijf plaats. ontroleer van twee maanden van het afgelopen jaar, aan de hand van afleverbonnen of aanvoer van het pluimvee direct plaats vindt vanaf het opfoklegbedrijf. Noteer naam opfokleg bedrijf of KIPnummer. I10 het bedrijf beschikt over een aparte ruimte of kast waarin reinigings- en desinfecteermiddelen worden opgeslagen. e ruimte of kast kan worden afgesloten. Fysiek ontroleer of er een ruimte of kast aanwezig is waarin de aanwezige reinigings- en desinfectiemiddelen worden opgeslagen. I12 ieren worden tenminste per leeftijdsgroep en per eerste en tweede soort, apart en herkenbaar aangeboden. Wanneer eieren worden gesorteerd, worden deze sorteringen apart en herkenbaar aangeboden. Verder worden bij aflevering eerste soort en tweede soort duidelijk herkenbaar en gescheiden aangeboden (plaatsing op 1 container is mogelijk). Per container wordt de dag vermeld, waarop is begonnen met het vullen van deze container. ontroleer, indien meerdere leeftijden aanwezig, van vijf pallets / containers of de eieren per leeftijdsgroep en klasse herkenbaar aangeboden worden. geconstateerd of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. NVT: niet meerdere leeftijden I15 K K1 r is voldoende goed werkende verlichtingsapparatuur aanwezig voor een grondige inspectie van iedere legkip op elk willekeurig tijdstip. VOR(SYSTMN) N RINKWATR(SYSTMN) r zijn op het bedrijf alleen aangekochte Op de website is te vinden welke certificaten diervoeders van GMP+ gecertificeerde een diervoederleverancier heeft. ertificaten afgegeven door diervoederleveranciers aanwezig. Wanneer er OVOOM, QS of UFAS worden hiermee gelijkgesteld. sprake is van voedermiddelen van eigen teelt, wordt gewerkt conform de voorwaarden van de GMP-code Teelt van voedermiddelen (GMP+- 6). ontroleer of er voldoende licht gemaakt kan worden om alle legkippen tijdens donkere uren te controleren. Voldoende licht is zodanig dat controleur kippen volledig kan zien en onderzoeken. ontrole aan de hand van voederbonnen en/of voederfacturen van twee maanden van het afgelopen jaar in combinatie met het register voor GMP certificaten. Noteer naam voerleverancier(s) met plaats en/of uniek registratienummer, van de onderzochte periode. Indien eigen teelt noteer of voldaan is aan GMP+ code-6. K16 e diervoederleverancier dient gecertificeerd te zijn voor de norm "ioxine monitoring in leghennen(opfok)voeders"(gmp+ N-NL2). Op de website is te vinden of een diervoederleverancier het betreffende certificaat heeft. Tot medio 2013 is bewijs van aanmelding voor deze norm voldoende. e lijst met diervoederbedrijven die zich aangemeld hebben is te vinden op de website Leveranciers met een OVOOM certificaat zijn niet verplicht een GMP+ N-NL2 certificaat te hebben. ontrole aan de hand van voederbonnen van Noteer naam voerleverancier(s) van de de afgelopen 2 maanden en/of onderzochte periode. voederfacturen in combinatie met het register voor GMP erkenningen of lijst met aangemelde bedrijven (Noteer naam voerleverancier met plaats en/of uniek registratienummer). K13 K14 Het bedrijf is verplicht een melding van de diervoederleverancier dat de actiegrens voor dioxine in voer is overschreden binnen 24 uur door te geven aan zijn afnemer. Het bedrijf is verplicht na een melding van de diervoederleverancier (K 13) de eieren van de koppels die van het betreffende voer hebben gegeten, op dioxine en/of dioxine-achtige P's te (laten) onderzoek. e resultaten daarvan dienen te worden teruggekoppeld aan de diervoederleverancier en afnemer. Onderzoek volgens protocol onderzoek op aanwezigheid dioxine en dioxine-achtige P's in eieren bij leghennenbedrijven". (bijlage 7 bij AV IK i) Noteer datum melding. NVT: geen melding van voerleverancier ontvangen ontroleer of uitslag onderzoek aanwezig is en of terugkoppeling naar voerleverancier en afnemer heeft plaatsgevonden. Noteer uitslag onderzoek NVT: geen melding van voerleverancier ontvangen Goedgekeurd v IK i 2 december van18

13 wisseling I of en K5 K7 het bedrijf heeft de bestelling en ontvangst van diervoeders en voedermiddelen zodanig georganiseerd dat het product in de juiste silo komt. Indien op enig moment blijkt dat er r is een analyse uitslag aanwezig waaruit blijkt dat de verontreinigingen ((micro)biologisch fysisch, of problemen opgelost zijn. chemisch) in het voer- of drinkwatersysteem aanwezig zijn, dient het bedrijf hierop geschikte beheersmaatregelen te treffen. ontroleer, van twee maanden van het afgelopen jaar, aan de hand van de opdrachtformulier of het nummer van de silo of de gewenste werkwijze vermeld is richting de voerleverancier. ontroleer van het afgelopen jaar of er een Noteer datum analyse uitslag of analyse uitslag is, indien er verontreinigingen onderbouwing waarom voorschrift nvt is. in het voer- of drinkwatersysteem aanwezig was (aan de hand van uitslag onderzoeksrapporten). NVT: geen verontreinigingen. K8 K10 innen één maand na vaststelling van de r is een tweede analyse uitslag aanwezig waaruit blijkt dat de aanwezigheid van een verontreiniging (zie K 7) problemen niet terug gekomen zijn. dient middels een nieuw onderzoek te worden onderzocht of de beheersmaatregelen effectief zijn geweest. Nadat gemedicineerd diervoer, waarop wachttermijnen van toepassing zijn, is gevoerd, is de betreffende voersilo volledig leeg. ontroleer van het afgelopen jaar of er, indien er verontreinigingen in het voer- of drinkwatersysteem ongetroffen zijn, op aanwezigheid van een van een tweede analyse uitslag binnen één maand na vaststelling verontreiniging. ontroleer aan de hand van een logboek of register van het afgelopen jaar of de voersilo leeg gehaald is voor levering nieuw (niet gemedicineerd) voer. Noteer datum 2e analyse uitslag of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. Noteer datum leging voersilo indien gemedicineerde voeders zijn gebruikt waarop wachttermijn(en) van toepassing is. NVT: geen verontreinigingen NVT: geen gemedicineerde voeders gebruikt/ geen wachttermijn. K10a Indien er na het afvoeren van pluimvee nog voeder aanwezig is in het voedersysteem van de stal, dient dit te worden afgevoerd voor het plaatsen van een nieuw stalkoppel. /int erview ontroleer aan de hand van afleverbonnen van het voer en het pluimvee of via interview of er na het afvoeren van pluimvee nog voer aanwezig was in het voedersysteem van de stal en of het achtergebleven voer afgevoerd is. : Het nog aanwezige NVT: geen voeder voer in het voedersysteem meer aanwezig in het van de stal is na het voedersysteem van de afvoeren van pluimvee stal niet afgevoerd voordat een nieuw koppel geplaatst is K11 e dieren hebben constant toegang tot de voervoorziening. ontroleer of de dieren tijdens de controle, constant toegang tot de voervoorziening hebben. K12 e dieren hebben constant toegang tot de watervoorziening. ontroleer of de dieren tijdens de controle, constant toegang tot de watervoorziening hebben. L L1 PRSONL e pluimveehouder gebruikt, indien gebruik Pluimvee gerelateerde werkzaamheden: reinigen, ontsmetten, wordt gemaakt van de diensten van derden bij laden, ongediertebestrijding, enten en snavelkappen. Vanaf 1 pluimvee gerelateerde werkzaamheden, augustus 2010 bestaan er 2 categorieën IK-PS uitsluitend bedrijven of bedrijfseenheden die erkenningen. en erkenning IK-PS NL (incl. NN-4400) en zijn erkend in het kader van de regeling IK een erkenning IK-PS uitenland (zonder NN 4400). en in PS. Nederland gevestigd IK-bedrijf mag alleen een erkend IK- PS NL bedrijf inschakelen, een in het buitenland gevestigd IK-bedrijf mag ook een erkend IK-PS uitenland bedrijf inschakelen. rkende IK PS bedrijven zijn te vinden op IK-PS erkende bedrijven zijn te vinden op de website van de PV. en door elplume erkend GSP-bedrijf is gelijkwaardig aan een erkenning als IK-PS buitenland. GSPerkende bedrijven zijn te vinden op ontroleer van het afgelopen jaar, aan de hand van de factuur en het register van de PV of het pluimveeservicebedrijf dat ingeschakeld werd IK PS erkend is. Noteer voor welke werkzaamheden een PS bedrijf is ingeschakeld + de naam en plaats van het PS bedrijf. NVT: geen diensten van derden. L2 L5 Indien het bedrijf voor pluimvee gerelateerde werkzaamheden (zie L1) bedrijfseigen personeel inschakelt, is er een schriftelijke werkinstructie aanwezig voor dit personeel. Indien het bedrijf of medewerkers zelf pluimvee gerelateerde werkzaamheden (zie L1) hebben uitgevoerd moeten zij vakbekwaam zijn. Het personeel is niet verplicht om een IK PS erkenning te hebben. e werkinstructie is opgesteld door het bedrijf en bevat eisen met betrekking tot hygiënisch werken en een omschrijving van de wijze van omgaan met dieren in het kader van dierwelzijn. Personeel van eigenaar van de dieren wordt beschouwd als bedrijfseigen personeel. nten en snavelbehandelen mag alleen door een IK PS erkende bedrijven worden uitgevoerd. /fysi ek ontrole op de aanwezigheid van een werkinstructie voor bedrijfseigenpersoneel, met daarin opgenomen hygiënevoorschriften en een omgangswijze met de dieren in het kader van dierwelzijn. ontroleer middels interview of pluimvee gerelateerde werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd zijn door vakbekwame personen. geconstateerd of onderbouwing waarom voorschrift nvt is. Noteer de pluimvee gerelateerde werkzaamheden die het bedrijf (en medewerkers) hebben uitgevoerd en of ze daarvoor vakbekwaam zijn. NVT: geen bedrijfseigen personeel. bij alle werkzaamheden onder L1 gebruik gemaakt van diensten van derden Goedgekeurd v IK i 2 december van18

14 wisseling I of en L3b L3c Indien gebruik wordt gemaakt van personeel (eigen personeel en PS-personeel) is een ruimte om te pauzeren aanwezig. Indien gebruik wordt gemaakt van personeel (eigen personeel en PS-personeel) is een voorziening waar schoenen en / of laarzen gereinigd kunnen worden aanwezig. Ruimte om te pauzeren. Voorziening waar schoenen en / of laarzen gereinigd kunnen worden. NVT: geen personeel Alleen controleren bij verbouwingen / erkenningscontrole / wisseling I. NVT: geen personeel L3d r is een hogedrukreiniger en/of compressor aanwezig waar het eigen of IK PS personeel gebruik van kan maken. ontroleer aanwezigheid van een hogedrukreiniger. L4 Indien gebruik wordt gemaakt van een IK PS Status hoeft alleen doorgegeven te worden als deze positief is. erkend bedrijf geeft het bedrijf minimaal 48 uur, Het bedrijf kan dit aantoonbaar maken aan de IK-controleur voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, (bijvoorbeeld kopie melding). Op deze melding staat duidelijk aan het betreffende pluimveeservicebedrijf de de datum vermeld. status met betrekking tot Salmonella (nteritidis en Typhimurium) en (indien bekend) Mycoplasma Gallisepticum door, indien deze positief is. ontroleer van het afgelopen jaar, op aanwezigheid van een bewijsmateriaal dat het bedrijf aan het pluimveeservicebedrijf zijn status (indien positief) ten aanzien van Salmonella en Mycoplasma heeft bekend gemaakt. Notitie: Noteer datum melding NVT geen IK PS bedrijf ingeschakeld/ Salmonella of Mg status negatief L6 Indien gebruik wordt gemaakt van een IK PS Met schoon wordt bedoeld dat de plaats schoon is na uitvoer bedrijf is er een schone en verharde spuitplaats van de werkzaamheden (bv. geen mest/strooisel aanwezig na op het pluimveebedrijf aanwezig waar het IK laden). e pluimveehouder moet tijdens de IK controle PS bedrijf zijn materialen schoon kan spuiten. kunnen aangeven hoe dit gerealiseerd wordt. In de directe omgeving van de spuitplaats is een waterpunt en elektriciteit aanwezig zodanig dat hierop een hoge drukspuit aangesloten kan worden. ontroleer, indien er gebruik gemaakt wordt van een IK PS bedrijf, of er een schone en verharde spuitplaats op het pluimveebedrijf aanwezig is. ontroleer of er in de directe omgeving van deze plaats een waterpunt en elektriciteit aanwezig is waarop een hoge drukspuit aangesloten kan worden. NVT geen IK PS bedrijf ingeschakeld M M1 IRGZONHI e gezondheidskundige begeleiding van het e ''Standaardovereenkomst pluimveehouder-dierenarts'' is pluimvee wordt uitgevoerd door een GP opgenomen in de ijlage 8 van de AV IK i. r mag slechts gecertificeerde dierenarts die beschikt over een één overeenkomst per kip-nummer worden gesloten. GVP-registratie voor pluimvee bij het Veterinair GP staat voor de Regeling Geborgde Pluimveeierenarts. Administratiekantoor (VAK) en waarmee de innen GP is een voorbeeldovereenkomst opgenomen, deze pluimveehouder per kip-nummer een dient gehanteerd te worden. Voor buitenlandse IK overeenkomst heeft afgesloten. deelnemers geldt dat er een contract afgesloten moet zijn met een dierenarts. r geldt een overgangstermijn tot 1 april ontroleer aan de hand van het GVP register op de website of de dierenarts beschikt over een GVP-registratie voor pluimvee. ontroleer verder of er een overeenkomst met deze dierenarts afgesloten is. ontroleer of de dierenarts GP gecertificeerd is en of er een overeenkomst met deze dierenarts afgesloten is. ij buitenlandse IK deelnemers: controleer of er een overeenkomst afgesloten is. Noteer naam dierenarts. NVT: indien buitenlands IK bedrijf. M12 iergeneesmiddelen en addititieven verstrekt Op het recept worden minimaal de volgende gegevens op recept, zijn verstrekt door de dierenarts als vermeld: datum levering, naam product, batchnummer, bedoeld in M1. Recepten worden per stal registratienummer, hoeveelheid, te gebruiken voor stal of afgegeven. Indien diergeneesmiddelen alleen koppelidentificatie (inclusief aantal dieren), reden voor op recept verstrekt kunnen worden, dan dient toediening en te hanteren wachttijd, conform Richtlijn 2001/82 dit recept (op stalniveau) door de dierenarts als. bedoeld in M1 afgegeven te zijn. ontroleer van 2 maanden alle opgezette Indien afwijking: noteer afwijking, indien koppels van het afgelopen jaar of andere dierenarts dan in M19 noteer diergeneesmiddelen/additieven op recept zijn naam/namen dierenarts(en) verstrekt door de dierenarts als bedoeld in M1. ontroleer hiertoe de naam op het recept. Geen diergeneesmiddelen of additieven verstrekt. M13 M14 M16 Toediening van diergeneesmiddelen en additieven aan pluimvee wordt per stal geregistreerd in een logboek. e pluimveehouder heeft een bedrijfsgezondheidsplan dat maximaal 12 maanden oud is. e pluimveehouder heeft een bedrijfsbehandelplan dat maximaal 12 maanden oud is. e volgende gegevens worden minimaal per stal vastgelegd: datum aanvang en einde behandeling, naam product, batchnummer, registratienummer, hoeveelheid, toegepast op stal of koppelidentificatie (inclusief aantal dieren), reden van toediening, wie heeft de behandeling uitgevoerd en wachttijd, conform Richtlijn 2001/82. Het bedrijfsgezondheidsplan voldoet aan het gestelde in ijlage 9 bij de AV IK i en is ondertekend door de pluimveehouder en de dierenarts als bedoeld in M19. Het bedrijfsbehandelplan voldoet aan het gestelde in ijlage 9 bij de AV IK i en is ondertekend door de pluimveehouder en de dierenarts als bedoeld in M9. ontroleer van alle opgezette koppels van het afgelopen jaar de aanwezigheid van medicijnregistratie met de minimaal vereiste gegevens. ontroleer tevens of deze informatie van de afgelopen twee jaar aanwezig is. ontroleer of er een bedrijfsgezondheidsplan is dat voldoet aan het gesteld in ijlage 9. ontroleer of er een bedrijfsbehandelplan is dat voldoet aan het gestelde in ijlage 9. Noteer data medicijnverstrekking Geen diergeneesmiddelen of additieven verstrekt. Noteer datum bedrijfsgezondheidsplan Geen NVT mogelijk. Noteer datum bedrijfsbehandelplan Geen NVT mogelijk. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

15 wisseling I of en M17 M18 M19 e bedrijfsvoering is aantoonbaar in overeenstemming met het bedrijfbehandelplan. e pluimveehouder draagt er zorg voor dat de dierenarts als bedoeld in M1 het Formularium Pluimvee als uitgangspunt neemt bij het voorschrijven van antibiotica. Indien door de dierenarts als bedoeld in M1 van het Formularium wordt afgeweken dan wordt deze keuze beargumenteerd vermeld in de administratie en voert de dierenarts een gevoeligheidstest uit. Onder voorwaarden is het toegestaan om van het Formularium Pluimvee af te wijken bij het voorschijven van antibiotica. e pluimveehouder heeft voorgeschreven UAdiergeneesmiddelen voor het pluimvee UA-diergeneesmiddelen van diens vervanger, die op de ij afwezigheid van de dierenarts als bedoeld in M1, mogen uitsluitend afgenomen van de dierenarts als overeenkomst vermeld staat, afgenomen worden. bedoeld in M1 of van een apotheker. /administrat ief ontroleer aan de hand van het logboek of Indien antibiotica niet zijn voorgeschreven de antibiotica die in het afgelopen jaar zijn conform het bedrijfsbehandelplan, noteer voorgeschreven, opgenomen zijn in het registratienummer antibioticum. bedrijfsbehandelplan. Indien geen antibiotica voorgeschreven dan is ook aan de norm voldaan. ontroleer of in geval van afwijking van het Forumularium Pluimvee de keuze voor de betreffende diergeneesmiddelen beargumenteerd is genoteerd in het logboek. ontroleer of aanwezige UAdiergeneesmiddelen afkomstig zijn van de dierenarts als bedoeld in M1 (of diens vervanger) of van een apotheek. Geen NVT mogelijk. Indien afwijking: noteer afwijking. NVT: indien niet is afgeweken van het Formularium Pluimvee. Indien afwijking: noteer afwijking. Geen UAdiergeneesmiddelen gebruikt. M20 M21 M22 M23 M24 e pluimveehouder heeft Udiergeneesmiddelen voor het pluimvee uitsluitend laten toepassen door de dierenarts als bedoeld in M1. Indien de pluimveehouder URAdiergeneesmiddelen voor het pluimvee van derden heeft betrokken, heeft de dierenarts als bedoeld in M1 hiervoor een recept uitgeschreven. e aanwezige URA-diergeneesmiddelen zijn afkomstig van een toegelaten verkoopkanaal. e pluimveehouder heeft de dierenarts als bedoeld in M1 in kennis gesteld indien de voorgeschreven middelen niet het gewenste effect hadden. e pluimveehouder heeft geen volledige koppelkuur antibiotica op voorraad. ij afwezigheid van de dierenarts als bedoeld in M1, mogen U-diergeneesmiddelen door diens vervanger, die op de overeenkomst vermeld staat, worden toegepast. ij afwezigheid van de dierenarts als bedoeld in M1, mag diens vervanger, die op de overeenkomst vermeld staat, een recept uitschijven voor URA-diergeneesmiddelen. en toegelaten verkoopkanaal is een apotheek of een apotheek houdende dierenarts. ontroleer aan de hand van de diergeneesmiddelenadministratie en dierenartsenverslagen of Udiergeneesmiddelen uitsluitend zijn toegediend door de dierenarts als bedoeld in M1 (of diens vervanger). Indien afwijking: noteer afwijing. Geen Udiergeneesmiddelen gebruikt. ontroleer aan de hand van de diergeneesmiddelenadministratie en dierenartsenverslagen of URAdiergeneesmiddelen uitsluitend op recept van de dierenarts als bedoeld in M1 (of diens vervanger), zijn verkregen. Indien afwijking: noteer afwijking. Geen URAdiergeneesmiddelen gebruikt. ontroleer aan de hand van de afleverbonnen het verkoopkanaal van de diergeneesmiddelen en controleer of dit verkoopkanaal is toegestaan. Geen verbetering merkbaar in dierprestatie of diergezondheid. ontroleer of in de dierenartsenverslagen van de afgelopen twee ronden opmerkingen staan m.b.t. het niet in kennis stellen indien diergeneesmiddelen niet het gewenste effect hadden. Indien er wel een volledige koppelkuur aanwezig is, is gebruik aantoonbaar door recept of dierenartsverslag. en restant van een kuur mag aanwezig zijn. it is aantoonbaar via het dierenartsenverslag. ontroleer in de diergeneesmiddelenopslag geen volledige koppelkuur antibiotica op voorraad is. ontroleer in dierenartsenverslag of er een aantekening is gemaakt over het niet afmaken van een kuur of het eventueel alsnog inzetten ervan. Noteer verkoopkanaal. Geen URAdiergeneesmiddelen aanwezig. Indien afwijking: noteer afwijking. Geen middelen gebruikt of de middelen hadden het gewenste effect. Noteer datum aantekening. Geen NVT mogelijk. M25 M26 Het is verplicht om diergeneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken van het bedrijf af te voeren. e pluimveehouder heeft ervoor gezorgd dat de dierenarts als bedoeld in M1 minimaal 1x per ronde jaar het bedrijf heeft bezocht. Zoals aangegeven door producent/leverancier. ontroleer bij 3 diergeneesmiddelen of de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. Voor een klinische inspectie en bedrijfsbegeleiding. Aantonen d.m.v. dierenartsenverslag. ontroleer aan de hand van het dierenartsenverslag of de dierenarts waarmee de overeenkomst pluimveehouderdierenarts is gesloten het bedrijf minimaal 1x per ronde jaar heeft bezocht. Noteer diergeneesmiddel en houdbaarheidsdatum Noteer laatste datum waarop de dierenarts het bedrijf heeft bezocht. Geen diergeneesmiddelen aanwezig. Geen NVT mogelijk. M27 e pluimveehouder draagt zorg voor de registratie van alle voorgeschreven antibiotica, klinische verschijnselen en diagnoses door de dierenarts als bedoeld in M1 in de centrale database IK-RA conform de werkwijze als beschreven in de bijlage bij ijlage 8' Standaardovereenkomst plujmveehouderdierenarts'. e pluimveehouder moet er voor zorg dragen dat de dierenarts als bedoeld in M1 alle voorgeschreven antibiotica, inclusief klinische verschijnselen en diagnoses registreert in de centrale database IK-RA. Voor buitenlandse IK-bedrijven gaat deze verplichting op een nader te bepalen tijdstip in. ontroleer aan de hand van het logboek of alle voorgeschreven antibiotica, inclusief klinische verschijnselen en diagnoses, conform de bijlage bij ijlage 8 'Standaardovereenkomst pluimveehouderdierenarts' zijn geregistreerd in de centrale database IK-RA Indien afwijking: noteer afwijking Geen NVT mogelijk. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

16 wisseling I of en M28 Indien de pluimveehouder kennis heeft van het e pluimveehouder moet de overeenkomst als bedoeld in feit dat de dierenarts als bedoeld in M1 de ijlage 8 ontbinden als de dierenarts waarmee hij deze verplichting tot registratie van alle overeenkomst heeft gesloten de verplichting tot registratie niet voorgeschreven antibiotica, klinische of niet op de juiste wijze na komt. Voor buitenlandse IKbedrijven gaat deze verplichting op een nader te bepalen verschijnselen en diagnoses niet of niet op de juiste wijze na komt, zorgt de pluimveehouder tijdstip in. ervoor dat de overeenkomst pluimveehouderdierenarts als bedoeld in ijlage 8 ontbonden wordt en er een nieuwe overeenkomst met een dierenarts die beschikt over een registratie in het register GPGVP-pluimvee wordt gesloten. ontroleer of de pluimveehouder de overeenkomst als bedoeld in bijlage 8 heeft ontbonden en een nieuwe overeenkomst met een dierenarts die beschikt over een registratie in het register GPGVP-pluimvee heeft gesloten. noteer naam oude en nieuwe dierenarts Indien de dierenarts de verplichting tot registratie is nagekomen. M3 Geïmporteerd pluimvee is vrij van antistoffen tegen Aviaire Influenza. het bedrijf kan aantonen dat geïmporteerd pluimvee afkomstig is van bedrijven, waarvan is vastgesteld dat ze vrij zijn van antistoffen tegen Aviaire Influenza. e monitoringsfrequentie op het herkomstbedrijf voldoet aan het voorgeschreven in de Verordening Monitoring Aviaire Influenza (PP) 2005 of diens opvolgers. ontroleer van het afgelopen jaar of er uitslagen van het (bloed)onderzoek in de bedrijfsadministratie opgenomen zijn. Notitie: data uitslagen bloedonderzoek of reden dat voorschrift nvt is. NVT: geen geïmporteerde dieren. M4 het bedrijf inspecteert het pluimvee ten minste eenmaal per dag. eelnemer maakt dit aantoonbaar middels notities die dagelijks op de koppelkaart dienen te worden vermeld (bijvoorbeeld uitval per dag). ontroleer van een maand of er dagelijks notities op de huidige koppelkaart gemaakt zin ( bijvoorbeeld de uitval per dag). Noteer naam gecontroleerde maand plus eventuele afwijkingen. M5 Indien op twee opeenvolgende dagen op Meldnummer: Sterfte is inclusief bedrijfsniveau sterfte 0,5% of meer bedraagt of uitgeselecteerde dieren. de sterfte meer dan 3% per week bedraagt, meldt de pluimveehouder dit bij LNV. ontroleer van het afgelopen jaar, aan de hand van het logboek of register of de pluimveehouder dit gedaan heeft. Noteer datum melding. NVT: geen hoge sterfte. M7 het bedrijf treft (indien mogelijk) maatregelen het bedrijf treft gepaste maatregelen indien sprake is van om verdere uitval te beperken en legt deze vast problemen zoals verenpikkerij, kannibalisme, in de administratie. voetzoolontstekingen, gewrichtontstekingen, etc. ontroleer van het afgelopen jaar, op de aanwezigheid van de genomen maatregelen in de bedrijfsadministratie. Kan bijvoorbeeld aan de hand van een logboek of een register. Noteer de genomen maatregelen. NVT: geen hoge sterfte. M9 M10 Het geluidsniveau in de stal wordt zo laag mogelijk gehouden. Het huisvestingssysteem is zodanig opgezet dat een legkip niet kan ontsnappen. Te nemen maatregelen om dit te realiseren: Aanhoudend of plotseling lawaai wordt vermeden. onstructie, opstelling, onderhoud en werking van ventilatietoestellen, voedermachines of andere apparaten veroorzaken zo weinig mogelijk lawaai. ij kooihuisvesting: niet buiten de kooien. ij scharrel / vrije uitloop: niet buiten de stal / uitloop. ontroleer of er geen overmatig lawaai (anders dan geluid van pluimvee) in de stal te horen is. ontroleer of er geen legkippen lopen waar deze niet horen te lopen. Goedgekeurd v IK i 2 december van18

17 wisseling I of en N STMPLPLIHT N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Alle geproduceerde eieren worden voorzien van een stempel met een code. e stempelcode geeft het houderijsysteem aan. e stempelcode geeft aan wat het land van herkomst is. e stempelcode geeft aan wat het registratienummer van het bedrijf is. e stempelcode geeft aan welk stalnummer het betreft van het desbetreffende bedrijf. e code wordt onuitwisbaar en te allen tijde goed leesbaar aangebracht. Met uitzondering van eieren die het bedrijf als tweede soort aan de afnemer aanbiedt. e aanduiding tweede soort wordt gebruikt voor vuile en/of beschadigde eieren ontroleer vijf pallets / containers op de aanwezigheid van een stempel (indien geen tweede soort). Het eerste cijfer is de code voor het houderijsysteem. ontroleer het eerste cijfer van de stempelcode het juist huisvestingssysteem aan geeft. ode land van herkomst: NL = Nederland, = elgië, = ontroleer of het land van herkomst (juist) is uitsland. weergegeven. 5 cijfers van het registratienummer (KIP-nummer) van het bedrijf. uitenlandse deelnemers kunnen een eigen registratienummer gebruiken, mits de traceerbaarheid wordt gegarandeerd. 2-cijferig stalnummer. Wanneer een koppel verdeeld over meerdere stallen in hetzelfde huisvestingssysteem wordt gehouden en bij opzet dezelfde leeftijd heeft, dan is het gebruik van één 2-cijferig stalnummer voor alle stallen toegestaan. Indien de stempelapparatuur door onvoorziene it gebeurt middels een schriftelijk bericht omstandigheden niet functioneert, stelt het (calamiteitenformulier) waarin ten minste de volgende bedrijf de betreffende controle-instantie en de afnemer waaraan deze eieren worden geleverd, hiervan voorafgaande aan de levering van de eieren op de hoogte. informatie is opgenomen: KIP-nummer, bedrijfslocatie (met daarbij de stallen waaruit de eieren niet kunnen worden gestempeld), datum waarop de apparatuur kapot is gegaan, datum waarop de apparatuur wordt gerepareerd. e apparatuur dient binnen maximaal 2 werkdagen te worden gerepareerd. Indien tijdens een IK-inspectie wordt geconstateerd dat de eieren niet zijn of worden gestempeld omdat de apparatuur niet functioneert, toont het bedrijf aan dat de stempelapparatuur daadwerkelijk niet functioneert. / ontroleer of het registratienummer (juist) is weergegeven. ontroleer of de stalnummers (juist) zijn weergegeven. ontroleer bij vijf pallets / containers een aantal eieren of de code leesbaar en niet uitwisbaar (testen door over de code te vegen) is. ontrole, van het afgelopen jaar, de aanwezigheid van de schriftelijke melding voor niet functioneren van de stempelapparatuur in de bedrijfsadministratie. Indien tijdens controle stempelmachine defect, controleren of aan dit punt wordt voldaan. Noteer de gebruikte stempelcodes Noteer datum laatste storingsmelding. geen storing stempelapparatruur N8 het bedrijf neemt ten minste contact op met de eelnemer maakt dit aantoonbaar. ontrole van het afgelopen jaar, het aantal leverancier van de stempelapparatuur teneinde tot een structurele oplossing te komen indien deze gedurende 1 jaar, drie of meerdere malen niet functioneerde. malen dat er melding is gemaakt voor niet functioneren van de stempelapparatuur en de aanwezigheid van het bewijsmateriaal dat er contact is geweest met de leverancier van de stempelapparatuur inzake het niet functioneren in de bedrijfsadministratie. Noteer datum contact opname met leverancier geen storing stempelapparatruur O O1 IOXIN MONITORING ij elk legkoppel dienen eenmaal per legronde, Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het als de hennen een leeftijd hebben tussen "Protocol onderzoek op aanwezigheid dioxine en dioxineachtige P's in eieren bij leghennenbedrijven" (bijlage 7 bij weken, de eieren te worden onderzocht op de aanwezigheid van dioxines en dioxine-achtige de Algemene Voorwaarden IK i). e meest recente versie P s. e analyse uitslag dient te worden van dit protocol is te vinden op doorgegeven aan de Stichting IK i. ontrole of voor elk legkoppel dat in het afgelopen jaar een leeftijd had tussen weken een uitslag van onderzoek dioxine en dioxine-achtige P's aanwezig is. noteer uitslag onderzoek(en) in afgelopen jaar geen legkoppel in leeftijd weken O2 e pluimveehouder heeft op basis van de Vereiste vervolgmaatregelen zijn vastgelegd in het onder O1 uitslag van het onderzoek onder O1 de vereiste genoemde protocol. vervolgmaatregelen genomen. ontroleer of pluimveehouder aantoonbaar kan maken dat vereiste vervolgmaatregelen genomen zijn/ omschrijving vervolgmaatregelen in afgelopen jaar geen legkoppel in leeftijd weken O3 O4 ij overschrijding van de wettelijke normen Wettelijke norm voor dioxine is 2,5 pg TQ/g vet; wettelijke voor dioxine en/of de som van dioxine en norm voor de som van dioxine en dioxine-achtige P's is 5 P's dient de pluimveehouder direct zijn pg TQ/g vet. Melding bij voorkeur dezelfde dag. afnemer, de diervoederleverancier, de VWA en de I te informeren. ieren van koppels waar een overschrijding van de wettelijke normen voor dioxine en/of dioxone-achtige P's is geconstateerd, mogen alleen afgevoerd worden ter destructie. Aantonen via destructiebewijs eieren. Verplichting vervalt als uit aanvullend onderzoek blijkt dat gehaltes aan dioxine en/of dioxine-achtige P's binnen de wettelijke normen blijven. controle of pluimveehouder aantoonbaar kan maken dat melding gedaan is/ ontroleer van het afgelopen jaar, indien overschrijdingen van wettelijke norm is geconstateerd (O3), of destructiebewijs eieren aanwezig is. Noteer datum melding. geen overschrijding wettelijke norm Noteer datum destructiebewijzen geen overschrijding wettelijke norm Goedgekeurd v IK i 2 december van18

18 wisseling I of en I&R P1 P2 P3 e ondernemer registreert alle verplaatsingen in KIP met de in de interpretatie omschreven gegevens. e ondernemer registreert alle verplaatsingen binnen 5 werkdagen. Indien koppels geruid worden, wordt het begin van een nieuwe productieperiode geregistereerd in KIP. * Verbouwingen worden bepaald aan de hand van voorschrift H1. *vermelding van stalnummers bezochte pluimveehouder; *Leveringstype (opzet, bijplaatsing, uitladen, wegladen); *Aantal dieren. / KIP Gerekend vanaf de dag na de dag van de verplaatsingsdatum. / KIP it is de startdatum van de ruiperiode. / KIP ontroleer in KIP of alle in de interpretatie In geval van afwijking: controleur vult opgenomen gegevens juist geregistreerd zijn xceldocument met de in KIPnet van alle koppels die sinds de vorige controle ontbrekende gegevens in. op het bedrijf opgezet (en afgevoerd) zijn. ij een controle in 2013 gaat het om alle koppels die vanaf 1 januari 2013 opgezet en afgevoerd zijn. r dient gecontroleerd te worden of het bedrijf alle aan- en afvoermomenten (opzet, bijplaatsing, uitladen, wegladen) op stalniveau meldt. ontroleer daarbij of de verplaatsingsgegevens in KIP overeenkomen met de op het bedrijf aanwezig verplaatsingsgegevens. ontroleer of de ondernemer alle verplaatsingen binnen 5 werkdagen geregistreerd heeft. Noteer opzetdatum + melddatum van te laat gemelde koppels. ontroleer in de administratie op het bedrijf, In geval van afwijking: noteer of er sinds de vorige controle koppels geruid geboortedatum ruikoppel + startdatum zijn. ij controles in 2013 dient dit vanaf 1 nieuwe productieperiode van niet gemelde januari 2013 te worden nagegaan. Indien dit nieuwe productieperiode. het geval is, controleer of er in KIP een nieuwe productieperiode geregistreerd is en controleer of de juiste datum geregistreerd is. : e ondernemer heeft alle verplaatsingen vaaf 1 januari 2013/ van het afgelopen jaar tijdens de controle alsnog, juist in KIP geregistreerd H: e ondernemer heeft niet alle verplaatsingen vanaf 1 januari 2013 / van het afgelopen jaar in KIP geregistreerd of niet op de juiste manier. e ondernemer heeft dit ook niet alsnog tijdens de controle gedaan H: e ondernemer heeft wel alle verplaatsingen geregistreerd, maar niet binnen 5 werkdagen : e ondernemer heeft de start va neen nieuwe productieperiode tijdens de controle alsnog, juist, geregistreerd H: e ondernemer heeft de start van een nieuwe productieperiode niet geregistreerd of niet op de juiste wijze. e ondernemer heeft dit ook niet alsnog tijdens de controle gedaan NVT: e ondernemer heeft geen verplaatsingen geregistreerd NVT: r zijn geen koppels geruid Goedgekeurd v IK i 2 december van18

Inhoud BIJLAGE I: VOORSCHRIFTEN OPFOK VOOR FOK EN VERMEERDERING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

Inhoud BIJLAGE I: VOORSCHRIFTEN OPFOK VOOR FOK EN VERMEERDERING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE I: VOORSHRIFTEN OPFOK VOOR FOK EN VERMEERERING (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IKB EI) Inhoud ALGEMEEN 2 PERSOONLIJKE OF BERIJFSHYGIENE 3 ONGEIERTEBESTRIJING 7 BERIJFSHYGIENE EN VOESELVEILIGHEI

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei Opfok voor Leghennen, versie 3.3

Voorschriften IKB Ei Opfok voor Leghennen, versie 3.3 IJLAGE IV: VOORSHRIFTEN OPFOK VOOR LEGHENNEN (EHORENE IJ IJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IK EI) Inhoud ALGEMEEN 2 PERSOONLIJKE OF ERIJFSHYGIENE 2 ONGEIERTEESTRIJING 7 ERIJFSHYGIENE EN VOESELVEILIGHEI 8 AANGELEVERE

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

Inhoud BIJLAGE II: VOORSCHRIFTEN KUIKENBROEDERIJEN (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Voorschriften IKB Ei voor broederijen, versie 3.

Inhoud BIJLAGE II: VOORSCHRIFTEN KUIKENBROEDERIJEN (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Voorschriften IKB Ei voor broederijen, versie 3. BIJLAGE II: VOORSHRIFTEN KUIKENBROEERIJEN (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IKB EI) Inhoud ALGEMEEN 2 PERSOONLIJKE OF BERIJFSHYGIENE 2 ONGEIERTEBESTRIJING 4 AANGELEVERE AMINISTRATIE 5 EIGEN AMINISTRATIE

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei opfok voor Fok en vermeerdering, versie 3.4

Voorschriften IKB Ei opfok voor Fok en vermeerdering, versie 3.4 BIJLAG I: VOORSHRIFTN OPFOK VOOR FOK N VRMRRING (BHORN BIJ BIJLAG 1 VOORSHRIFTN IKB I) Het bestuur van de Stichting IKB i heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB i, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

BIJLAGE IV: VOORSCHRIFTEN OPFOK VOOR LEGHENNEN (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

BIJLAGE IV: VOORSCHRIFTEN OPFOK VOOR LEGHENNEN (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE IV: VOORSHRIFTEN OPFOK VOOR LEGHENNEN (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IKB EI) Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik dan in de inhoudsopgave op het deel van de

Nadere informatie

Inhoud BIJLAGE VII: VOORSCHRIFTEN VERZAMELAARS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

Inhoud BIJLAGE VII: VOORSCHRIFTEN VERZAMELAARS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE VII: VOORSHRIFTEN VERZAMELAARS (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IKB EI) Inhoud Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik dan in de inhoudsopgave op het deel van de

Nadere informatie

VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011

VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011 VERORDENING HYGIËNEMAATREGELEN EN BESTRIJDING ZOÖNOSEN IN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 2011 Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2011 houdende vaststelling van

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ 1 TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ Inhoud: 1 Algemeen 2 Administratie 3 Diervoeders 4 Diergeneesmiddelen 5 Diergezondheid 6 Huisvesting 7 Ongediertebestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere

Nadere informatie

INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012

INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012 INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2012-I, gepubliceerd d.d. 29-06-2012 1) HYGIËNEBESLUIT OPFOKBEDRIJVEN, FOKBEDRIJVEN EN VERMEERDERINGSBEDRIJVEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) MKZ, AI, KVP, AVP Pagina: 1 van 6 Opgesteld door: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) Goedgekeurd door: Bestuur KNMvD Drs. D.Willink, voorzitter Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Nadere informatie

BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Geldend voor bedrijven met kooihuisvesting Inhoud Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor broederijen, versie 3.3

Voorschriften IKB Ei voor broederijen, versie 3.3 IJLAGE III: VOORSHRIFTEN KUIKENROEERIJEN (EHORENE IJ IJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IK EI) Het bestuur van de Stichting IK Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IK Ei 2008, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee

Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee Referentie PCCB/S2/769111 Datum 14/11/2011 Huidige versie 1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei Fok en vermeerdering, versie 3.3

Voorschriften IKB Ei Fok en vermeerdering, versie 3.3 BIJLAGE II: VOORSHRIFTEN FOK EN VERMEERERING (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de

Nadere informatie

MELDFORMULIER SALMONELLA JAVA / SALMONELLA JAVA ACTIES VOOR VLEESKUIKENBEDRIJVEN

MELDFORMULIER SALMONELLA JAVA / SALMONELLA JAVA ACTIES VOOR VLEESKUIKENBEDRIJVEN MELDFORMULIER SALMONELLA JAVA / SALMONELLA JAVA ACTIES VOOR VLEESKUIKENBEDRIJVEN Uitleg formulieren Indien bij vleeskuikenbedrijven een Salmonella Java besmetting vastgesteld wordt, dient dit binnen 24

Nadere informatie

TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ

TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ Inhoud: 1 Definities 2 Kwaliteit van de te leveren eieren 3 Activiteiten 4 transportverpakking 5 Levering eieren buiten Nederland 6 Merken van eieren

Nadere informatie

BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN

BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan

Nadere informatie

BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN

BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere activiteiten Er worden geen

Nadere informatie

1. Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen:

1. Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen: HYGIËNEBESLUIT DRINKWATERONDERZOEK (PPE) 2009 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 tot vaststelling van voorschriften inzake het verrichten van onderzoek

Nadere informatie

Voorschriften verzamelcentra algemeen

Voorschriften verzamelcentra algemeen Voorschriften verzamelcentra algemeen Norm Algemene voorwaarden 01 De deelnemer heeft een actueel overzicht van de bedrijfsgegevens. Controleer of de bedrijfsgegevens zijn ingevuld Licht 02 03 04 05 Er

Nadere informatie

BIJLAGE 15 : DRINKWATERONDERZOEK IKB KIP

BIJLAGE 15 : DRINKWATERONDERZOEK IKB KIP BIJLAGE 15 : DRINKWATERONDERZOEK IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Bijlage 1.2 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de uitvoering van drinkwateronderzoeken in het

Nadere informatie

IKB PSB 2010 ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR PLUIMVEESERVICEBEDRIJVEN BIJLAGE A

IKB PSB 2010 ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR PLUIMVEESERVICEBEDRIJVEN BIJLAGE A IKB PSB 2010 ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR PLUIMVEESERVICEBEDRIJVEN BIJLAGE A IKB PSB 2010 ERKENNINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE DEELNEMERS (NL Artikel 1 ALGEMEEN 1. De deelnemer heeft voor al haar

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008 VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008 I. IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF (**) beslagnummer: adres: gelegen in een gevoelig natuurgebied? (*) verantwoordelijke: naam: tel: adres: dierenarts:

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

Voorschriften verzamelcentra algemeen

Voorschriften verzamelcentra algemeen Voorschriften verzamelcentra algemeen Norm 01 02 03 04 05 Algemene voorwaarden De deelnemer heeft een actueel overzicht van de bedrijfsgegevens. Er is een actueel overzicht met functievermelding van alle

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei Fok en vermeerdering, versie 3.6

Voorschriften IKB Ei Fok en vermeerdering, versie 3.6 BIJLAG II: VOORSHRIFTN FOK N VRMRRING (BHORN BIJ BIJLAG 1 VOORSHRIFTN IKB I) Het bestuur van de Stichting IKB i heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB i, ter zake de voorschriften waar

Nadere informatie

BIJLAGE 1.1: VOORSCHRIFTEN IKB KIP KUIKENBROEDERIJEN, SLACHTERIJEN EN UITSNIJDERIJEN

BIJLAGE 1.1: VOORSCHRIFTEN IKB KIP KUIKENBROEDERIJEN, SLACHTERIJEN EN UITSNIJDERIJEN BIJLAGE 1.1: VOORSCHRIFTEN IKB KIP KUIKENBROEDERIJEN, SLACHTERIJEN EN UITSNIJDERIJEN Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER Pagina 1 van 6 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN CENTRALE VERWERKER Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de

Nadere informatie

Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl

Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl Aanvraag, wijziging of beëindiging registratie De ondernemer(s) verzoekt (verzoeken) grond van de Regeling Identificatie

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee Referentie PCCB/S2/KVH/1122851 Datum 25/11/2013 Huidige

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR Pagina 1 van 5 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de grootst

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

03-12-2018 (max 4 jaar na datum goedkeurig)

03-12-2018 (max 4 jaar na datum goedkeurig) CUMELA, Transport en Logistiek MKZ, KVP, AI Pagina: 1 van 6 Opgesteld door: CUMELA En Transport en Logistiek Goedgekeurd door: CUMELA Transport en Logistiek se Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Inspecteur-generaal

Nadere informatie

Tabel 1.1: overzicht van de minimale frequentie voor bemonstering hygiëneonderzoek afhankelijk van de gezondheidskwalificatie en categorie pluimvee

Tabel 1.1: overzicht van de minimale frequentie voor bemonstering hygiëneonderzoek afhankelijk van de gezondheidskwalificatie en categorie pluimvee Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding Het hygiëneonderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of de reiniging en ontsmetting efficiënt werd uitgevoerd. In tabel 1.1 wordt een overzicht gegeven

Nadere informatie

1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen?

1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen? MELDINGENREGISTER PVE Wbp Registerformulier Nummer melding: PVE / Wbp / 0016 / 00 / 22.06.2010 1. Welke naam heeft de gegevensverwerking waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen? KIPNET 2. Waarvoor worden

Nadere informatie

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012 Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachten: Controle op slachthuis Personeel BLKSAP01 IKB certificaat Jaarlijks wordt het bedrijf

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei opfok voor Fok en vermeerdering, versie 3.3

Voorschriften IKB Ei opfok voor Fok en vermeerdering, versie 3.3 BIJLAG I: VOORSHRIFTN OPFOK VOOR FOK N VRMRRING (BHORN BIJ BIJLAG 1 VOORSHRIFTN IKB I) Inhoud ALGMN 2 PRSOONLIJK OF BRIJFSHYGIN 2 ONGIRTBSTRIJING 6 BRIJFSHYGIN N VOSLVILIGHI 6 AANGLVR AMINISTRATI 8 IGN

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Deel 3. Persoonlijke hygiëne

Deel 3. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 7 Deel 3 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave deel 3 Persoonlijke hygiëne Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

Algemene maatregelen ter preventie van insleep Coryza op legbedrijven.

Algemene maatregelen ter preventie van insleep Coryza op legbedrijven. Algemene maatregelen ter preventie van insleep Coryza op legbedrijven. 1. Optimaliseren bedrijfshygiënemanagement om insleep te voorkomen, blijft de belangrijkste maatregel. Vaccinatie is alleen ter ondersteuning.

Nadere informatie

IB.CN.03.01 April 2014. Productomschrijving GN-Code Land Paard 0101 China

IB.CN.03.01 April 2014. Productomschrijving GN-Code Land Paard 0101 China I. TOEPASSINGSGEBIED Productomschrijving GN-Code Land Paard 0101 II. BILATERAAL CERTIFICAAT Code FAVV Titel van het certificaat EX.VTL.CN.03.01 Veterinair certificaat voor de export van paarden vanuit

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.2 BIJLAGE IIId: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, VRIJE UITLOOP (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei

Nadere informatie

Het vaccinatieplan tegen NCD

Het vaccinatieplan tegen NCD Het vaccinatieplan tegen NCD Inhoudsopgave Vaccinatieplan tegen NCD 3 Vermeerderingsdieren 5 Leghennen 7 Vleeskuikens 8 Vleeskalkoenen 10 Newcastle Disease 12 Vaccinatieplan tegen NCD Om het pluimvee in

Nadere informatie

Deel 5. Apparatuur, voorzieningen en onderhoud

Deel 5. Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 8 Deel 5 Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 5 Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Pagina 1. DEFINITIE...

Nadere informatie

Opgesteld door: Vee&Logistiek Nederland. Transport en Logistiek Nederland. Goedgekeurd door:

Opgesteld door: Vee&Logistiek Nederland. Transport en Logistiek Nederland. Goedgekeurd door: Aviaire Influenza 2016 Pagina: 1 van 9 Opgesteld door: Vee&Logistiek Nederland Transport en Logistiek Nederland Goedgekeurd door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Divisie Veterinair & Import Catharijnesingel

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

de Verordening (EG) Nr. 1028/2006 van de Raad van 19 juni 2006 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren

de Verordening (EG) Nr. 1028/2006 van de Raad van 19 juni 2006 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren Handelsnormen eieren: inleiding Op 1 juli 2008 traden 2 nieuwe Europese verordeningen over de handelsnormen van eieren in voege, nl. Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2006

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2006 VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2006 I. IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF (**) beslagnummer: andere erkennings- of registratienummers: adres: geografische coördinaten (Lambertcoördinaten)

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 Thielen Consult BV Postbus 5100 5800 GC Venray 0478-579220 Agenda HACCP Waarom HACCP Wat is HACCP Welke gevaren Veilige eieren HACCP Definities (1) Hazard

Nadere informatie

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit

Nadere informatie

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET MELKVEEHOUDERIJ EN BOERDERIJMELK doc. AM\2006\dkwebsitemvh

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET MELKVEEHOUDERIJ EN BOERDERIJMELK doc. AM\2006\dkwebsitemvh TOELICHTING HYGIËNEPAKKET MELKVEEHOUDERIJ EN BOERDERIJMELK doc. AM\2006\dkwebsitemvh 1 Algemeen 1.1 De EG-hygiëneverordeningen zijn per 1 januari 2006 van toepassing 1.2 Het melkveehouderijbedrijf laat

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Hygiëne-eisen inrichting kuikenbroederij

Begripsbepalingen. Hygiëne-eisen inrichting kuikenbroederij HYGIËNEBESLUIT KUIKENBROEDERIJEN (PPE) 0 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 0 tot uitwerking van de voorschriften inzake de bewaking en bestrijding van Salmonella in kuikenbroederijen

Nadere informatie

Deel 14. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie

Deel 14. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 5 Deel 14 Visuele en bacteriologische controle van bloed en antistollingsmiddel voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave deel 14 Visuele en bacteriologische

Nadere informatie

BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN

BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN BIJLAGE 1.2: VOORSCHRIFTEN IKB KIP PLUIMVEEBEDRIJVEN Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan

Nadere informatie

Compartimenteringsprotocol aardappelkweekbedrijf

Compartimenteringsprotocol aardappelkweekbedrijf Compartimenteringsprotocol aardappelkweekbedrijf Inhoudsopgave Doelstelling... 2 1. Algemene eisen... 2 1.1 Kwaliteitssysteem... 2 1.2 Compartimenteringsplan... 2 1.3 Administratie... 2 1.4 Toezicht door

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN POOTGOEDTELER

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN POOTGOEDTELER Pagina 1 van 10 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN POOTGOEDTELER Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de grootst

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees Referentie PCCB/S2/589616 Datum 19/11/2013

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Gelet op de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; BESLUIT:

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Gelet op de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; BESLUIT: MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/244, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD. DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD DOORSPOELEN (spuien) EN DESINFECTEREN VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 2.4 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het in gebruik stellen van een leidingwaterinstallatie

Nadere informatie

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2

PBO-blad. Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Inhoudsopgave. Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Nr.38 6 juli 200-60e jaargang PBO-blad Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie Inhoudsopgave Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie BEDRIJFSLICHAMEN 2 Productschap Pluimvee en Eieren (PPE

Nadere informatie

1. Voorschriften voor het bemonsteren van pluimveebedrijven

1. Voorschriften voor het bemonsteren van pluimveebedrijven Bijlage I: hygiënogram bij pluimveebedrijven In deze bijlage worden de uitvoering van het hygiënogram, de toekenning van de scores en de beoordeling ervan bij pluimveebedrijven beschreven. 1. Voorschriften

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Beslagnummer: Naam: Voornaam: Adres: Postnummer: Gemeente: Land: Telefoonnummer: E-mailadres:

Bedrijfsgegevens. Beslagnummer: Naam: Voornaam: Adres: Postnummer: Gemeente: Land: Telefoonnummer: E-mailadres: Bedrijfsgegevens Beslagnummer: Naam: Voornaam: Adres: Postnummer: Gemeente: Land: Telefoonnummer: E-mailadres: 1. Zijn er naast varkens nog andere landbouwhuisdieren (gehouden voor professionele doeleinden)

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Hygiënogram

Begripsbepalingen. Hygiënogram HYGIËNEBESLUIT VLEESKUIKENBEDRIJVEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot uitwerking van de voorschriften inzake de bewaking en bestrijding van Salmonella in

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachterij Personeel BLKSAP01 IKB certificaat

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Specifiek bedoeld voor: kinderboerderijen, zorgboerderijen, dierentuinen, en bedrijven met lammetjesaaidagen.

Specifiek bedoeld voor: kinderboerderijen, zorgboerderijen, dierentuinen, en bedrijven met lammetjesaaidagen. Adviezen met betrekking tot a-koorts voor geiten- en schapenbedrijven met een publieke functie. Specifiek bedoeld voor: kinderboerderijen, zorgboerderijen, dierentuinen, en bedrijven met lammetjesaaidagen.

Nadere informatie

Inhoud BIJLAGE I: VOORSCHRIFTEN OPFOK VOOR FOK EN VERMEERDERING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

Inhoud BIJLAGE I: VOORSCHRIFTEN OPFOK VOOR FOK EN VERMEERDERING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE I: VOORSHRIFTEN OPFOK VOOR FOK EN VERMEERERING (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSHRIFTEN IKB EI) Inhoud Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik dan in de inhoudsopgave op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, overwegende dat er in de markt voor pluimvee certificatieschema s zijn vastgesteld die uitgaan van een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem

Nadere informatie

<datum> (max 4 jaar na datum goedkeurig)

<datum> (max 4 jaar na datum goedkeurig) Naam protocol: Betrokken sectorpartij(en) Hygiëneprotocol voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder. Te gebruiken ten tijde van een bestrijdingsplichtige dierziekte.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN PAKSTATIONS

TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN PAKSTATIONS 1 Inhoud 0 Algemeen 1 Eisen aan vergunning TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN PAKSTATIONS 2 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 3 Termijnen 4 Intraverkeer van eieren 5 Behandeling

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vleesbraadkippen en vleeskalkoenen Referentie

Nadere informatie

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED, in aanmerking nemende dat het Kip-keurmerk IKB staat ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, ten behoeve van de herkenbaarheid

Nadere informatie

BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP

BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP BIJLAGE 12: MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDS- EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Bijlage 1.2A van Bijlage 1, Voorschriften IKB Kip, ter zake

Nadere informatie

Versie: 12-11-2012. Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 2 sterren Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen BLKA01 BLKA01A

Versie: 12-11-2012. Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 2 sterren Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen BLKA01 BLKA01A VLEESKUIKENS Dierenwelzijnsnormen voor vleeskuikens met 2 sterren: Scharrelkip met uitloop De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee.

Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee. Vogelgriep-vaccinatie van hobbypluimvee. Het vogelgriepvirus en vaccinatie Het zal u niet ontgaan zijn: het H5N1-vogelgriepvirus heeft zich vanuit Zuidoost-Azië verspreid richting Europa. Sinds eind februari

Nadere informatie

Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen

Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen Toezicht logistiek slachten in vleeskuikenslachterijen Auteur: ing. G. Visser KEURINGSDIENST VAN WAREN OOST Postbus 202 7200 AE Zutphen Tel. 0575-588100 Fax. 0575-588200 E-mail OT@kvw.nl Projectnummer:

Nadere informatie

PRI 3004 Houden van pluimvee - Diergezondheid [3004] v1

PRI 3004 Houden van pluimvee - Diergezondheid [3004] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 004 Houden van pluimvee - Diergezondheid [004] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing

Nadere informatie

BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI

BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI BIJLAGE 9 - MODEL BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN BEDRIJFSBEHANDELPLAN PLUIMVEEBEDRIJVEN IKB EI Gegevens opstellers bedrijfsgezondheidsplan Datum:. -..-... Kipnummer: UBN nummer: Naam pluimveehouder Paraaf

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 6 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Grote schoonmaak 9 1.1 Reinigen en ontsmetten 9 1.2 De handelingen 13 1.3 De apparatuur 19 1.4 Het ontsmetten 22 1.5 Werking, bijsluiter en veiligheid 25 1.6 De middelen

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie