Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen"

Transcriptie

1 Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel weideschapen en -geiten ofwel slachtschapen en geiten, waarbij tevens wordt gemeld of er sprake is een 1 e of 2 e verzamelslag. Verzamelcentrum waar de 1e verzamelslag Aanvoer is alleen toegestaan af een primair bedrijf waar schapen en/of geiten worden gehouden gelegen in Nederland. Bij aanvoer uit buitenland is sprake 2 e verzamelslag, dus een slachtblok. Aanvoer mestschapen uit het buitenland op een VC is verboden. Verzamelcentrum waar de 1e verzamelslag Indien onverhoopt dieren af een ander verzamelcentrum voor schapen en geiten of uit het buitenland zijn aangevoerd gelden de voorschriften voor een verzamelcentrum waar een tweede verzamelslag schapen en geiten plaatsvindt. Controleer aan de hand de blokmeldingsaanvraag of het uitgevoerde blok overeenkomt met: - type diersoort - type verzamelslag CCP: - Check op aantal verzamelslagen: geen onrechtmachtige aan- en afvoer - Check op herkomst: geen onrechtmatige aanvoer Verzamelcentrum waar de 1 e verzamelslag Controleer aan de hand de blokstaat uit het I&Rsysteem (in aanwezigheid deelnemer en met behulp diens inlogcode) en het inslagregister of de herkomstbestemming de schapen en geiten correct is. Er mogen geen dieren afkomstig zijn een ander verzamelcentrum of uit het buitenland. Artikel 41 Artikel 47 VSC. 01b Aanvoer is toegestaan : - een primair bedrijf waar schapen en/of geiten worden gehouden gelegen in Nederland - een in Nederland gelegen verzamelcentrum waar de eerste verzamelslag slacht dan wel weideschapen en -geiten wordt uitgevoerd - aanvoer slachtschapen of -geiten uit het buitenland. Dit is alleen mogelijk tijdens een slachtblok. Het verzamelcentrum neemt maatregelen, zoals beschreven in 03a-g, als er onregelmatigheden worden geconstateerd. CCP: - Check op aantal verzamelslagen: geen onrechtmatige aan- en afvoer - Check op herkomst: geen onrechtmatige aanvoer Controleer aan de hand de blokstaten uit het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode) en het inslagregister of de herkomstbestemming de schapen en geiten correct is. - er mogen geen dieren afkomstig zijn een ander verzamelcentrum waar al een tweede verzamelslag heeft plaatsgevonden en er mogen geen fok- of mestschapen (mestcertificaat/fokcertificaat) uit het buitenland worden aangevoerd. Artikel 47

2 Controleer het logboek het verzamelcentrum en kijk of de deelnemer zelf acties heeft ondernomen bij geconstateerde onregelmatigheden. 02a AFVOERMOGELIJKHEDEN Verzamelcentrum waar de 1 e verzamelslag Afvoer is alleen toegestaan naar: 1. een slachterij in Nederland; 2. een slachterij in een andere lidstaat; 3. een verzamelcentrum voor schapen en geiten die deelnemer is aan ProfitSchaap en voor de tweede verzamelslag gecertificeerd is; Vanaf een slachtblok kan nooit naar een tweede verzamelslag met mestblok afgevoerd worden. 4. een in Nederland gelegen in aan ProfitSchaap deelnemend vetweiderijbedrijf schapen en/of geiten tenzij er sprake is een verzamelblokperiode bestemd voor de slachterij; CCP: - Check op aantal verzamelslagen: geen onrechtmatige aan- en afvoer verzamelcentrum - Check op herkomst: geen onrechtmatige aanvoer Verzamelcentrum waar de 1 e verzamelslag Controleer aan de hand de blokstaten uit het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode) en het uitslagregister het verzamelcentrum: - of de afvoerbestemming correct is - of bij export een exportcertificaat is opgemaakt (kopie aanwezig op verzamelcentrum). CCP: - Check op aantal verzamelslagen: geen onrechtmatige aan- en afvoer verzamelcentrum - Controle afvoer weideschapen: geen onrechtmatige afvoer verzamelcentrum: aaleen afvoer naar een deelnemend vetweiderijbedrijf waarmee een overeenkomst gesloten is. - Check bij afvoer 1 e vc 2 e vc of 2 e vc een tweede verzamelslag mag uitvoeren Artikel 47 Weideschape n nog niet in wet opgenomen 02b Afvoer is alleen toegestaan naar: 1. een slachterij in Nederland; 2. een slachterij in een andere lidstaat; 3. een in Nederland gelegen aan ProfitSchaap deelnemend vetweiderijbedrijf schapen en/of geiten tenzij er sprake is een verzamelblokperiode bestemd voor de slachterij; - of de afvoerbestemming correct is - of bij export een exportcertificaat is opgemaakt (kopie aanwezig op verzamelcentrum). Controleer het logboek het verzamelcentrum en kijk of de deelnemer zelf de voorgeschreven acties heeft ondernomen bij onregelmatigheden. De te ondernemen acties staan omschreven in 04. Artikel 47

3 CCP: - Check op aantal verzamelslagen: geen onrechtmatige aan- en afvoer verzamelcentrum - Controle afvoer weideschapen: geen onrechtmatige afvoer verzamelcentrum: alleen afvoer naar een deelnemend vetweiderijbedrijf waarmee een overeenkomst is gesloten VSC. 03 AANVOEREISEN De aangevoerde schapen en geiten worden bij aanvoer gelost in een hok, bij elkaar gehouden en gescand en gemeld in het I&R-systeem waarbij hij de controles op voorschriften 03a t/m g uitvoert alvorens hij de dieren mengt met andere op het verzamelcentrum aanwezige dieren. Fysiek Controleer of de dieren bij aanvoer eerst gelost worden in een hok en niet gemengd worden met de andere op het verzamelcentrum aanwezige dieren voordat de dieren gescand en gemeld zijn, waarbij de controles op voorschriften 03a-g zijn uitgevoerd. Systeemeis 03a 03b schapen en geiten op het verzamelcentrum of de dieren bij aanvoer op correcte wijze identificatiemerken zijn voorzien. Op het verzamelcentrum aangevoerde schapen en geiten zijn geschikt voor transport. Bij één merk in het oor, volgt afvoer naar een Nederlandse slachterij. Indien een dier niet een officieel identificatiemerk is voorzien, wordt het dier aangeboden ter destructie. Hermerken of bijmerken een dier, dat niet een officieel identificatiemerk is voorzien, is niet toegestaan. Notabene: De dieren die afkomstig zijn een uitgevoerd, hoeven bij het verzamelcentrum waar de 2 e verzamelslag wordt uitgevoerd, niet te worden gecontroleerd op dit controlepunt. Dit onder de voorwaarde dat de afvoer de betreffende dieren het eerste verzamelcentrum voor aankomst op het verzamelcentrum waar de 2 e verzamelslag wordt uitgevoerd correct in het I&R- systeem is gemeld. Dit wordt door de deelnemer gecontroleerd. schapen en geiten op het verzamelcentrum of de aangevoerde dieren geschikt zijn voor transport (zie bijlage 1 bij de algemene voorschriften verzamelcentra). CCP: direct scannen en melden bij aanvoer: bij aanvoer in apart hok en voor mengen met andere schapen/geiten op vc scannen en in I&R melden Controleer aan de hand het logboek het verzamelcentrum of de deelnemer de dieren op de juiste identificatiemerken heeft gecontroleerd. Controleer aan de hand het logboek het verzamelcentrum of de juiste vervolgactie door de deelnemer is ondernomen als het dier niet was voorzien een officieel identificatiemerk. Controleer of aan de hand het logboek het verzamelcentrum of dieren zijn gecontroleerd op transportwaardigheid. Controleer of niet-transportwaardige dieren zijn Artikel 36 / Bovenwettelijk afvoer naar Nederlands slachterij Verordening (EG) 1/2005 Artikel 3 sub b

4 Niet voor transport geschikte dieren worden geeuthanaseerd. geeuthanaseerd aan de hand het I&R-systeem en uitslagregister. CCP: Check op transportwaardigheid bij op vc aanwezige dieren: geen afvoer niettransportwaardige dieren vc 03c 03d 03e Op het verzamelcentrum aangevoerde schapen en geiten hebben in het I&R-systeem de juiste I&Rstatus. Op het verzamelcentrum aangevoerde schapen en geiten zijn in het I&R-systeem zijn gemeld. Van alle aangevoerde schapen en geiten op het verzamelcentrum is de Voedsel- & Keteninformatie (VKI-gegevens) bekend. schapen en geiten op het verzamelcentrum of aangevoerde dieren in het I&R-systeem de juiste I&R-status hebben. Indien dieren in het I&R systeem niet de juiste I&R status levend hebben of de geboortemelding ontbreekt en deze fout niet hersteld kan worden, wordt het betreffende dier geeuthanaseerd. Notabene: De dieren die afkomstig zijn een uitgevoerd, hoeven bij het verzamelcentrum waar de 2 e verzamelslag wordt uitgevoerd, niet te worden gecontroleerd op dit controlepunt. Dit onder de voorwaarde dat de afvoer de betreffende dieren het eerste verzamelcentrum voor aankomst op het verzamelcentrum waar de 2 e verzamelslag wordt uitgevoerd correct in het I&R- systeem is gemeld. Dit wordt door de deelnemer gecontroleerd. schapen en geiten op het verzamelcentrum of aangevoerde dieren in het I&R-systeem zijn gemeld door het herkomstbedrijf. schapen en geiten op het verzamelcentrum of alle aangevoerde dieren Voedsel- & Keteninformatie (VKI-gegevens) bekend zijn. Dit geldt zowel voor slacht- als weideblokken. De VKI gegevens moeten door de juiste persoon opgesteld zijn, niet door waaghouder of zijn dierenarts. Van alle dieren is de VKI digitaal of op papier beschikbaar (kopie VKI-verklaring bewaren in administratie). Controleer of de deelnemer aan de hand de blokstaten het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode) de juiste I&R-status heeft vastgesteld en controleer aan de hand het logboek het verzamelcentrum of de juiste vervolgactie door de deelnemer is ondernomen. Controleer aan de hand het logboek, het I&Rsysteem of het uitslagregister of de dieren geeuthanaseerd zijn door de deelnemer als de juiste I&R status niet levend was of de geboortemelding ontbrak en deze fout niet hersteld kon worden. Controleer aan de hand het I&R-systeem of de aangevoerde dieren zijn gemeld en geaccepteerd in dit systeem Controleer aan de hand de blokstaten uit het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode) en het in- uitslagregister het verzamelcentrum of de VKI-status alle dieren is vastgelegd door deze gegevens te checken met de VKI-gegevens uit InfoSchaap/InfoGeit en de VKI-verklaringen per UBN en het individuele nummer.* Controleer of de VKI-verklaringen door de veehouder/dierenarts het bedrijf herkomst zijn opgesteld artikel 38 sub d artikel 38d Verordening (EG) 853/2004 Bijlage II, Sectie III

5 03f 03g Voorlopig is het toegestaan om VKI op papier mee te sturen met de dieren bij afvoer het verzamelcentrum in plaats de digitale melding in InfoSchaap of InfoGeit. Op het verzamelcentrum aangevoerde schapen en geiten hebben de laatste 21 dagen voor afvoer het herkomstbedrijf op het herkomstbedrijf verbleven of zijn aldaar geboren. Op het herkomstbedrijf de op het verzamelcentrum aangevoerde schapen en geiten zijn in de laatste 21 dagen voor afvoer geen schapen en/of geiten zijn aangevoerd. schapen en geiten op het verzamelcentrum of de dieren de laatste 21 dagen voor afvoer het herkomstbedrijf op het herkomstbedrijf hebben verbleven of aldaar geboren zijn. Indien één of meerdere dieren niet voldoen aan de 21 dagenregeling genoemd onder 03f, dienen alle dieren afkomstig het betreffende herkomstbedrijf afgevoerd te worden naar een slachterij in Nederland. Deze dieren worden herkenbaar gemerkt en blijven op het verzamelcentrum als groep bij elkaar. Notabene: De dieren die afkomstig zijn een uitgevoerd, hoeven bij het verzamelcentrum waar de 2 e verzamelslag wordt uitgevoerd, niet te worden gecontroleerd op dit controlepunt. Dit onder de voorwaarde dat de afvoer de betreffende dieren het eerste verzamelcentrum voor aankomst op het verzamelcentrum waar de 2 e verzamelslag wordt uitgevoerd correct in het I&R- systeem is gemeld. Dit wordt door de deelnemer gecontroleerd. schapen en geiten op het verzamelcentrum of er op het herkomstbedrijf de af te voeren dieren in de laatste 21 dagen voor afvoer geen schapen en/of geiten zijn aangevoerd. Indien de partij niet voldoet aan de 21 dagenregeling genoemd onder 03g, maar alle dieren in de partij wel aan de 21 dagen regeling genoemd onder 03f, dienen alle dieren afkomstig het betreffende herkomstbedrijf afgevoerd te worden naar een slachterij of deelnemend vetweiderijbedrijf in Nederland (indien ze niet reeds afkomstig zijn een deelnemend vetweiderijbedrijf). Deze dieren Controleer aan de hand de blokstaten uit het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode), de controlestaten en het logboek het verzamelcentrum of is vastgesteld dat de dieren 21 dagen op het herkomstbedrijf hebben verbleven. Controleer aan de hand het I&R-systeem, het logboek en het uitslagregister het verzamelcentrum of de deelnemer de juiste acties heeft ondernomen bij geconstateerde onregelmatigheden. Dit betreft het herkenbaar merken en als groep apart houden de dieren voor afvoer naar een slachthuis in Nederland. Controleer aan de hand het I&R-systeem of de afvoer dieren, afkomstig een uitgevoerd, in het I&R-systeem staan gemeld voor aankomst op het 2 e verzamelcentrum. CCP: Geen aanvoer schapen die geen 21 dagen op het herkomstbedrijf zijn geweest Controleer aan de hand de blokstaten uit het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode), een geprinte controlestaat, het logboek het verzamelcentrum en een overzicht exportwaardigheid of is vastgesteld door de deelnemer dat er in de laatste 21 dagen voor afvoer geen schapen en/of geiten op het herkomstbedrijf zijn aangevoerd. Controleer aan de hand het logboek het verzamelcentrum, het uitslagregister en het I&Rsysteem of de deelnemer zelf de juiste acties heeft ondernomen bij onregelmatigheden, zoals het herkenbaar merken en als groep apart houden Richtlijn (EEG) 91/68 Artikel 4 bisquarter Richtlijn (EEG) 91/68 Artikel 4 bisquarter

6 worden herkenbaar gemerkt en blijven op het verzamelcentrum als groep bij elkaar. de dieren voor afvoer naar een slachthuis of een geregistreerde vetweiderij in Nederland. 03h 04a 04b De bevindingen de controles en/of steekproeven gedaan onder 03a-g en de genomen maatregelen worden schriftelijk vastgelegd en gedurende drie jaar bewaard. AFVOERVEREISTEN Alle aangevoerde dieren worden voor het einde de blokperiode afgevoerd. In het logboek wordt geregistreerd hoe eventuele fouten bij het handmatig invoeren conventioneel gemerkte dieren zijn hersteld in het I&R-systeem. Voorlopig mogen dieren die niet voldoen aan de 21 dagenregeling onder 03g afgevoerd worden naar een verzamelcentrum voor schapen en geiten waar een 2 e verzamelslag plaatsvindt onder voorwaarde dat deze dieren herkenbaar zijn gemerkt. De deelnemer legt in het logboek en bedrijfsprotocol vast welke afspraken over het merken zijn gemaakt met de NVWA. en onder vermelding op het veterinair document de tekst: dieren met de identificatienummers.. mogen louter bestemd worden voor een slachterij/deelnemend vetweiderijbedrijf (indien niet reeds afkomstig een deelnemend vetweiderijbedrijf) in Nederland. Notabene: De dieren die afkomstig zijn een uitgevoerd, hoeven bij het verzamelcentrum waar de 2 e verzamelslag wordt uitgevoerd, niet te worden gecontroleerd op dit controlepunt. Dit onder de voorwaarde dat de afvoer de betreffende dieren het eerste verzamelcentrum voor aankomst op het verzamelcentrum waar de 2 e verzamelslag wordt uitgevoerd correct in het I&R- systeem is gemeld. Dit wordt door de deelnemer gecontroleerd. Controleer of de af te voeren partij direct in het uitslagregister en het I&R-systeem ingebracht wordt. Controleer aan de hand het I&R-systeem of de afvoer dieren, afkomstig een uitgevoerd, in het I&R-systeem staan gemeld voor aankomst op het 2 e verzamelcentrum. CCP: Check of geen schapen en/of geiten zijn toegevoegd aan het herkomstbedrijf in de 21 dagen voor afvoer: indien schapen aanwezig die niet aan deze eis voldoen, herkenbaar merken en bij elkaar houden: alleen afvoer naar weidebedrijf in NL of slachthuis in NL, al dan niet via 2 de vc Controleer aan de hand de logboekgegevens en het in- en uitslagregister het verzamelcentrum of de bevindingen deze controles drie jaar bewaard blijven. Controleer aan de hand de blokaanvraag het inen uitslagregister het einde de blokperiode en controleer aan de hand het in- en uitslagregister of alle aangevoerde dieren ook afgevoerd zijn, Het verzamelcentrum moet aan het einde de blokperiode leeg zijn. Controleer in het logboek of eventuele fouten bij het handmatig invoeren conventioneel gemerkte dieren adequaat zijn hersteld door de deelnemer. Licht Systeemeis Artikel 1y Bovenwettelijk De op grond transportverordening 1/2005 te De deelnemer bewaart een kopie deze Controleer aan de hand het logboek en de Verordening

7 04c verstrekken vervoersdata, in combinatie met het verplichte I&R-vervoersdocument, vergezellen het transport de dieren, elektronisch in de reader of op papier of exportcertificaat. documenten in zijn bedrijfsadministratie. controlestaten of de deelnemer het transport door vervoersdata heeft laten vergezellen, zoals voorgeschreven in de transportverordening 1/2005, hoofdstuk 2, artikel 4, lid 1. (EG) 1/2005 artikel 4 + Verordening (EG) 21/2004 Bijlage C 04d 04e 04f 04g Bij afvoer naar een tweede verzamelcentrum wordt vooraf het voorgeschreven veterinair document bij de NVWA aangevraagd. Bij afvoer naar een slachthuis of tweede verzamelcentrum buiten Nederland gaat het transport vergezeld een door de NVWA afgegeven gezondheidscertificaat. Indien een schaap of geit op het moment afvoer slechts 1 identificatiemerk is voorzien, mag dit dier slechts afgevoerd worden naar slachterij in Nederland. Indien een schaap of geit niet een officieel identificatiemerk is voorzien, wordt het dier aangeboden ter destructie. Hermerken of bijmerken een dier, dat niet een officieel identificatiemerk is voorzien, is niet toegestaan. Controleer of iedere afvoer naar een tweede verzamelplaats een veterinair document aanwezig is in de administratie. Controleer of iedere exportvracht naar een buitenlandse bestemming een kopiegezondheidscertificaat aanwezig is in de administratie. Controleer of de deelnemer bij een dier met 1 identificatiemerk de juiste vervolgactie heeft uitgevoerd. Controleer aan de hand het logboek het verzamelcentrum of de juiste vervolgactie door de deelnemer is ondernomen als het dier niet was voorzien een officieel identificatiemerk en of de volledige controle door deelnemer is uitgevoerd, zoals beschreven bij 03a. Licht Richtlijn (EEG) 91/68 Artikel 4 quarter sub 3.a. iii Richtlijn (EEG) 91/68 Artikel 9 Artikel 36 / Bovenwettelijk m.b.t. afvoer NL slachterij Artikel 36 / Bovenwettelijk 04h 05 Indien het I&R-systeem wegens een technisch probleem niet bereikbaar is, moeten alle gegevens worden opgeslagen in een bedrijfsmanagementsysteem het verzamelcentrum. De deelnemer biedt deze gegevens alsnog aan wanneer het I&R-systeem weer bereikbaar is. AANVULLENDE VOORWAARDEN De aangevoerde dieren zijn voor het moment afvoer gemeld aan het I&R-systeem. Van alle dieren is de VKI digitaal of op papier beschikbaar (kopie VKI-verklaring bewaren in administratie). In dat geval moeten de afvoergegevens meegaan in de reader de vervoerder naar de volgende bestemming indien VC of SH in NL of vetweiderijbedrijf. Exportcertificering is dan uitsluitend mogelijk op basis de geschreven verklaringen m.b.t. de 2 x 21 dagenregels. Kopieën deze documenten moet de deelnemer zelf bewaren. Voorlopig is het toegestaan om VKI op papier mee te sturen met de dieren bij afvoer het verzamelcentrum in plaats de digitale melding in InfoSchaap of InfoGeit. Controleer in het logboek wat de deelnemer heeft gedaan als het I&R-systeem wegens technische problemen niet bereikbaar was. Controleer aan de hand de blokstaten uit het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode) en het in- en uitslagregister of: - Of de aanvoermelding voor het moment afvoer is uitgevoerd. Dit kan alleen via een e controle. CCP: direct melden bij afvoer: voor vertrek afvoermelding in I&R-systeem Licht artikel 38d + Verordening (EG) 853/2004 Bijlage II, Sectie III + Bovenwettelijk m.b.t. digitaal VKI melden

8 In het geval dieren op het moment afvoer niet zijn afgemeld in het I&R-systeem, dient het transport vergezeld te gaan de benodigde vervoersdocumenten ofwel in een reader ofwel op papier (I&Rvervoersdocument of exportcertificaat). Het verzamelcentrum bewaart een kopie deze gegevens. Er dient gebruik gemaakt te worden een aan deze kwaliteitsregeling deelnemende transporteur bij afvoer af het verzamelcentrum naar: - een deelnemend vetweiderijbedrijf - een tweede verzamelcentrum De totale bloktijd de verzamelde schapen en geiten duurt niet langer dan 120 uur. IN- EN UITSLAGREGISTER Het totaal aantal afgevoerde dieren het verzamelcentrum (inclusief dode dieren) moet gelijk zijn aan het totaal aantal aangevoerde dieren per blokperiode. Dit is alleen toepassing in geval storing het digitale I&R-systeem. Deelnemer controleert bij afvoer in het register deze kwaliteitsregeling of de transporteur deelnemer is het kwaliteitssysteem en of deze niet geschorst is. Indien de transporteur geen deelnemer is of geschorst is, wordt een aantekening gemaakt in het logboek. Daarnaast worden de dieren niet opgeladen, maar wordt een andere transporteur die wel deelnemer is ingeschakeld voor het betreffende transport. Deelnemer controleert of de totale bloktijd maximaal 120 niet wordt overschreden. De deelnemer controleert met behulp de stallijst uit het I&R-systeem of uitslagregister en inslagregister matchen. De totalen en de diernummers dienen overeen te komen. Eventuele fouten met de afvoermelding worden direct door de deelnemer gecorrigeerd, verschillen worden verklaard. Alle bevindingen worden vastgelegd in een logboek. Administratief Administratief Controleer of aan de hand de blokstaten uit het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode) en het uitslagregister of de afvoermelding op het moment afvoer de dieren direct is uitgevoerd in het I&R-systeem. Als dit niet het geval was, controleer aan de hand het logboek en de controlestaat of de deelnemer heeft gezorgd dat de vervoersdocumenten per reader of papier bij het transport aanwezig waren. Controleer aan de hand de vervoersdocumenten en het register de kwaliteitsregeling of de transporteurs deelnemers aan de kwaliteitsregeling zijn en ten tijde de uitgevoerde transporten niet geschorst waren. Controleer in het logboek of maatregelen genomen zijn bij constatering dat de transporteur geen deelnemer is. Controleer aan de hand de blokstaten in het I&R-systeem en het in- en uitslagregister of de bloktijd bij de eerste verzamelslag niet de 24 uur overschrijdt. Controleer of deelnemer in het logboek heeft vastgelegd dat de stallijst op nulstand is getoetst aan de hand het in- en uitslagregister en blokstaten uit het I&R-systeem (in aanwezigheid deelnemer en m.b.v. diens inlogcode) Controleer welke actie deelnemer heeft ondernomen indien dit niet het geval is om dit te corrigeren. Verordening (EG) 21/2004 Bijlage C Systeemeis Systeemeis Artikel 1y CCP: Aanvoer Afvoer (incl. dode dieren) = 0 10 VETWEIDERIJ Verzamelcentrum voert alleen af naar een deelnemend vetweiderijbedrijf waar hij een contract mee heeft gesloten. Voor afvoer naar een vetweiderijbedrijf controleert het verzamelcentrum of deze niet geschorst is. Administratief De CI controleert of er een ondertekende overeenkomst is tussen de verzamelcentra en het aan het kwaliteitssysteem deelnemende Weideschape n nog niet in wet

9 vetweiderijbedrijf. opgenomen Controleer of de deelnemer 2x per jaar het vetweiderijbedrijf heeft gecheckt. Controleer of de deelnemer de juiste actie is ondernomen als blijkt door middel controle het I&R-systeem, dat de aanvoer- en/of afvoergegevens het vetweiderijbedrijf niet kloppen. Bij onrechtmatige afvoer, wordt het contract met het vetweiderijbedrijf verbroken. CCP: Afvoer weideschapen alleen naar deelnemend vetweiderijbedrijf waarmee een overeenkomst is gesloten 11 Het verzamelcentrum controleert door middel I&R of het weidebedrijf: - binnen 4 dagen de dieren die af het betreffende verzamelcentrum afkomstig zijn heeft gemeld; - geen evenhoevigen heeft afgevoerd anders dan voor de slacht al dan niet via een verzamelcentrum. Deelnemer legt de controlebevindingen en eventuele maatregelen vast in het logboek Fysiek Controleer in het logboek of de controlebevindingen en eventuele maatregelen zijn vastgelegd. Controleer middels interview of eventueel genomen maatregelen uitgevoerd zijn. CCP s: 1. Check op aantal verzamelslagen: geen onrechtmatige aan- en afvoer verzamelcentrum 2. Check op herkomst: geen onrechtmatige aanvoer 1 3. Controle afvoer weideschapen: geen onrechtmatige afvoer verzamelcentrum: alleen afvoer naar een deelnemend vetweiderijbedrijf waarmee een overeenkomst is gesloten 4. Check bij afvoer 1 e vc 2 e vc of 2 e vc een tweede verzamelslag mag uitvoeren: geen onrechtmatige afvoer 5. Check op transportwaardigheid bij op vc aanwezige dieren: geen afvoer niet-transportwaardige dieren vc 6. Geen aanvoer schapen die geen 21 dagen op het herkomstbedrijf zijn geweest 1 Aanvoer op een verzamelcentrum waar een 1 e verzamelslag plaatsvindt, is toegestaan af een primair bedrijf waar schapen worden gehouden in Nederland Aanvoer waar de 2 e verzamelslag plaatsvindt is toegestaan 1. Een primair bedrijf waar schapen worden gehouden gelegen in Nederland, 2 een in Nederland gelegen verzamelcentrum waar de eerste verzamelslag slacht- dan wel weideschapen wordt uitgevoerd, 3 aanvoer slachtschapen of- geiten uit het buitenland, dit is alleen mogelijk tijdens een slachtblok.

10 7. Check of geen schapen en/of geiten zijn toegevoegd aan herkomstbedrijf in de 21 dagen voor afvoer: indien schapen aanwezig die niet aan deze eis voldoen, herkenbaar merken en bij elkaar houden: alleen afvoer naar weidebedrijf in NL of slachthuis in NL, al dan niet via een 2 de vc. 8. Aanvoer afvoer (incl. dode dieren) = 0 9. Afvoer weideschapen alleen naar deelnemend vetweiderijbedrijf waarmee een overeenkomst is gesloten zie punt Direct scannen en melden bij aanvoer: bij aanvoer in apart hok en voor mengen met andere schapen/geiten op vc scannen en in I&R melden 11. Direct melden bij afvoer: voor vertrek afvoermelding in I&R-systeem CCP-waarborgen bij controle door CI op verzamelcentrum: 1. In- en uitslagregister 2. I&R-blokstaten 3. Logboek (alle relete opmerkingen zijn hierin opgenomen) dagenregeling en geconstateerde exportwaardigheid (verificatie I&R-systeem) 5. Herkomst dieren 6. Status verzamelcentrum, vervoerders VC 1 naar VC 2 en vetweiderijbedrijf in het kwaliteitssysteem 7. CI krijgt toestemming om in te loggen op het I&R-systeem het verzamelcentrum * Bij aanpassingen in de waarop het voorschrift is gebaseerd, zal ook een wijziging het voorschrift volgen.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

Voorschriften verzamelcentra algemeen

Voorschriften verzamelcentra algemeen Voorschriften verzamelcentra algemeen Norm 01 02 03 04 05 Algemene voorwaarden De deelnemer heeft een actueel overzicht van de bedrijfsgegevens. Er is een actueel overzicht met functievermelding van alle

Nadere informatie

Voorschriften verzamelcentra algemeen

Voorschriften verzamelcentra algemeen Voorschriften verzamelcentra algemeen Norm Algemene voorwaarden 01 De deelnemer heeft een actueel overzicht van de bedrijfsgegevens. Controleer of de bedrijfsgegevens zijn ingevuld Licht 02 03 04 05 Er

Nadere informatie

Bijlage 4 PROTOCOL T.B.V DE HANDHAVING DOOR DE NVWA BIJ OMISSIES EXPORTCERTIFICERING EN CONTROLES SCHAPEN EN GEITEN

Bijlage 4 PROTOCOL T.B.V DE HANDHAVING DOOR DE NVWA BIJ OMISSIES EXPORTCERTIFICERING EN CONTROLES SCHAPEN EN GEITEN Algemene maatregelen: De export kan alleen plaatsvinden indien de DOM-(Document/Overeenstemming/Materiaal)-controle volledig in orde is. Bij omissies kan er niet gecertificeerd worden. Indien er niet voldoende

Nadere informatie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Voordat u in uw Gecombineerde opgave 2017 graasdierpremie aanvraagt, is het belangrijk dat u, de I&R registratie controleert van uw schapen. U kunt

Nadere informatie

artikel 1, eerste lid, onderdeel y en artikel 41, en artikel 25 van de Regeling PBM artikel 41 van de regeling PBM

artikel 1, eerste lid, onderdeel y en artikel 41, en artikel 25 van de Regeling PBM artikel 41 van de regeling PBM Bijlage 7 Protocol t.b.v. de handhaving door de NVWA bij omissies. Aanvraag blok Aard van de omissie geen blok aangevraagd, maar wel schapen geiten aanwezig op VC Wettelijke artikel 41 van de Preventie,

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 december 2008, TRCJZ/2008/3792, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke

Nadere informatie

Bijlage II bij Bijlage 1. Voorschriften transporteurs (betreffende transport van nuka s naar IKB-kalverbedrijf tenzij anders vermeld)

Bijlage II bij Bijlage 1. Voorschriften transporteurs (betreffende transport van nuka s naar IKB-kalverbedrijf tenzij anders vermeld) Bijlage II bij Bijlage 1 Voorschriften transporteurs (betreffende transport van nuka s naar IKB-kalverbedrijf tenzij anders vermeld) Norm Voorschrift interpretatie meetmethode Antwoord Weging Type controle

Nadere informatie

code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code RNDA-003 versie 3 ingangsdatum 01-03-2014 pag. 1 van 7 versie datum Toelichting 2 20-08-2013 Aanpassing aan nieuwe sjabloon en aanpassing aan gewijzigde regeling preventie 3 01-03-2014 Wijziging ivm

Nadere informatie

Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij SGIU-001 27 december 2011 Versie: 1.1.9

Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij SGIU-001 27 december 2011 Versie: 1.1.9 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED In deze instructie zijn de voorwaarden beschreven waaraan voldaan moet worden indien schapen of geiten in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht, zowel vanaf

Nadere informatie

Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij SGIU-01 19 juli 2010 Versie: 1.1.5

Instructie aan en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij SGIU-01 19 juli 2010 Versie: 1.1.5 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED In deze instructie zijn de voorwaarden beschreven waaraan voldaan moet worden indien schapen of geiten in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht, zowel vanaf

Nadere informatie

Instructie Voorscreening code EXA-013 Versie 3 Ingangsdatum 8 januari 2015 Pagina 1 van 5

Instructie Voorscreening code EXA-013 Versie 3 Ingangsdatum 8 januari 2015 Pagina 1 van 5 code EXA-013 Versie 3 Ingangsdatum 8 januari 2015 Pagina 1 van 5 versie datum toelichting 2 01-03-2014 QLL modules zijn ingetrokken 3 01-01-2015 Algemene update en aanpassing m.b.t. melkgevende runderen

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN STAPPENPLAN VERHANDELEN VLEESKALVEREN ELEKTRONISCHE PASPOORTEN / PAPIEREN PASPOORTEN A. AANVOER VLEESKALVEREN AFKOMSTIG UIT BELGIË met vervoersdocument en de papieren paspoorten. (samen met het aanvoerformulier)

Nadere informatie

Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren

Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren 51 BIJLAGE IV CSR Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren Het Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV) maakt onderdeel uit van het Controle- en Sanctiereglement SKV (CSR). 1. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Titel: BIPVS_15 Transportverordening

Titel: BIPVS_15 Transportverordening Titel: BIPVS_15 Transportverordening Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard

Nadere informatie

Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010

Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010 Dit is een uitgave van Dienst Regelingen. www.minlnv.nl/loket Assen, oktober 2009 Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave 1 Nieuwe regels voor merken

Nadere informatie

WAAROM I&R S&G. Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van

WAAROM I&R S&G. Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van Traceerbaarheid WAAROM I&R S&G preventie dierziekten uitroeiing dierziekten voedselkwaliteit Voedselveiligheid Voldoen aan EU verordening 21/2004 met registratie van Bedrijven met dieren (houder; UBN)

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

zijn bestemd voor de afvoer naar een lidstaat;

zijn bestemd voor de afvoer naar een lidstaat; LNV Wijziging Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE s in verband met de herziening van preventieregels voor evenhoevigen Regeling van de Minister

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE INVOER EN HET VERKEER VAN SCHAPEN EN GEITEN 10.08.2005 (B.S. 25.08.

KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE INVOER EN HET VERKEER VAN SCHAPEN EN GEITEN 10.08.2005 (B.S. 25.08. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE INVOER EN HET VERKEER VAN SCHAPEN EN GEITEN 10.08.2005 (B.S.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010)

Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010) pagina 1 van 28 Regeling identificatie en registratie van dieren (tekst geldig vanaf 01-01- 2010) Regeling identificatie en registratie van dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Nadere informatie

Regeling identificatie en registratie van dieren

Regeling identificatie en registratie van dieren (Tekst geldend op: 03-07-2015) Regeling identificatie en registratie van dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Gelet op titel I en III, van verordening (EG) nr. 1760/2000 van

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis code RNDIU-02 versie 15 ingangsdatum 22-03-2017 pag. 1 van 8 Versie datum toelichting 02 10-10-2013 Omzetting naar nieuwe sjabloon, 1 correctie tav de testmethode 03 28-10-2013 Correctie onder 5.1, deense

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het toekennen van een statuut verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie, noodzakelijk in het

Nadere informatie

Voorschriften transport Voorschriften Interpretatie voorschriften Meetmethode Interpretatie van de meetmethode Weging Relevante regelgeving

Voorschriften transport Voorschriften Interpretatie voorschriften Meetmethode Interpretatie van de meetmethode Weging Relevante regelgeving Norm nr. TS01 Voorschriften transport Voorschriften Interpretatie voorschriften Meetmethode Interpretatie de meetmethode Weging Relete regelgeving BEDRIJFSGEGEVENS De deelnemer registreert zijn actuele

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.05.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot identificatiecontroles in het slachthuis

Omzendbrief met betrekking tot identificatiecontroles in het slachthuis Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot identificatiecontroles in het slachthuis Referentie PCCB/S3/GDS/1237133 Datum 07/11/2014 Huidige versie 1.0 Van

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer naar van runderen

Nadere informatie

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM

MARKT of ERKEND VERZAMELCENTRUM code PRDALG-01 versie 03 ingangsdatum 31-12-2015 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 01 06-07-2013 Eerste versie 02 01-10-2013 - Eerste versie omgezet naar juiste lay-out - Inhoudelijk niets gewijzigd.

Nadere informatie

Varkenssperma naar lidstaten en derde landen, algemeen (VRKES-01) 14 augustus 2012 Versie: 1.0.3

Varkenssperma naar lidstaten en derde landen, algemeen (VRKES-01) 14 augustus 2012 Versie: 1.0.3 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Algemene instructie voor het keuren en certificeren van varkenssperma i.v.m. export naar lidstaten en derde landen. 2 WETTELIJKE BASIS 2.1 EU-regelgeving RL 90/429/EEG RL 92/65/EEG

Nadere informatie

PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [3142] v1

PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [3142] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [142]

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44795 11 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2015, nr. WJZ/15103002, tot

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. 3 Begrippen. 4 Benodigdheden

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. 3 Begrippen. 4 Benodigdheden code RNDIU-03 versie 14 ingangsdatum 29-08-2017 pag. 1 van 5 Versie datum toelichting 09 08-01-2016 Bremen, Hessen en Nedersaksen zijn art 10 geworden 10 26-02-2016 Toevoeging over IBR verklaring herkomstbedrijf

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

titel BELEIDSREGEL AANLEVERINGSTERMIJN VOEDSELKETEN INFORMATIE code VKI-03 versie 5 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel BELEIDSREGEL AANLEVERINGSTERMIJN VOEDSELKETEN INFORMATIE code VKI-03 versie 5 ingangsdatum pag. 1 van 6 code VKI-03 versie 5 ingangsdatum 15-04-2016 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 4 15-01-2013 Enkele kleine wijzigingen 5 21-03-2016 Format gewijzigd. Opnemen beoordeling VKI op afstand bij pluimvee,

Nadere informatie

gearchiveerd op 01/03/2011

gearchiveerd op 01/03/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek DPA 259 SCHAPEN, GEITEN en HERTACHTIGEN - IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE [259] v2 C : conform

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1.

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1. Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2026 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren en vleeskalveren met het oog op verhandelen:

Nadere informatie

REGISTER VAN HET BESLAG

REGISTER VAN HET BESLAG REGISTER VAN HET BESLAG R : ADMINISTRATIEVE GEGEVENS DATUM BESLAG BESLAGADRES GEOGRAFISCHE COORDINATEN Straat + nummer X-coordinaat : XXX XXXXX Postcode + gemeente Y-coördinaat : Fusiegemeente Taal : NL

Nadere informatie

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben?

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Juni 2014 01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Het is een Europese verplichting, dat alle eenhoevigen ( paard, pony, ezel of zebra) een paspoort moeten hebben waarmee zij te identificeren zijn.

Nadere informatie

Registratie in I&R bij veekeuringen

Registratie in I&R bij veekeuringen Registratie in I&R bij veekeuringen Inleiding Per 1 januari 2010 is de ei&r voor schapen en geiten ingevoerd. Alle aan- en afvoeren van dieren moeten worden gemeld aan de centrale databank. Ook wanneer

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013 1. Algemene voorwaarden a. Op de verzameling zijn alleen dieren toegelaten die in orde zijn met de huidige Europese en Belgische wetgeving. b. Transport: i. Elke vervoerder moet een toelating hebben om

Nadere informatie

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders Secretariaat: Luuc Bos * Oranjekanaal Nz 47 * 7825 TK Emmen* tel / fax: 0591-630754 * e-mail: luucbos@hotmail.com Aan De staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Handleiding SG-Online

Handleiding SG-Online Handleiding SG-Online April 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Startscherm SG-Online... 5 3. Stalbezetting... 6 4. Registratie... 8 4.1. Geboortemelding...8 4.2. Aanvoermelding...11

Nadere informatie

ORGANISATIE EN MOTIVATIE BINNEN DE VWA

ORGANISATIE EN MOTIVATIE BINNEN DE VWA ORGANISATIE EN MOTIVATIE BINNEN DE VWA Locatie: Naam: Datum: VRAGEN INFORMATIE Aanwerving Hoe lang werkzaam als personeelslid van de VWA? Functie en statuut binnen de VWA? Andere beroepsactiviteiten naast

Nadere informatie

SV 527 RIS GRF/ Aan de voorzitter van de gemeenteraad. Den Haag, 21 december Onderwerp: Levende kerststal. Geachte voorzitter,

SV 527 RIS GRF/ Aan de voorzitter van de gemeenteraad. Den Haag, 21 december Onderwerp: Levende kerststal. Geachte voorzitter, SV 527 RIS 177841 GRF/2010.1080 Aan de voorzitter van de gemeenteraad Den Haag, 21 december 2010 Onderwerp: Levende kerststal Geachte voorzitter, Op de website van RTV West is de afgelopen dagen verslag

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie

BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie Verslag gesprek met Datum VRAGEN 1. Wetgeving Op welke wetgeving steunt de uitvoering van de AM-taken? INFORMATIE In hoeverre bekend met die wetgeving?

Nadere informatie

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de uitvoering van de T5-procedure door de NVWA in geval van kanalisatie naar het bedrijf van bestemming van dierlijke producten bij invoer of wederinvoer

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis code RNDIU-03 versie 13 ingangsdatum 22-03-2017 pag. 1 van 5 Versie datum toelichting 02 10-10-2013 Aanpassing aan sjabloon en 1 correctie over testmogelijkheden 04 30-10-2013 Correctie onder 5.1, deense

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen;

tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen; 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Algemene instructie voor het keuren en certificeren of afgeven van verklaringen i.v.m. de verzending van levende paardachtigen (verder aangeduid als paarden) vanuit Nederland

Nadere informatie

Titel: BPR 24 (VGC) Documentencontrole van levende dieren en controle van bijhorend GDB

Titel: BPR 24 (VGC) Documentencontrole van levende dieren en controle van bijhorend GDB Titel: BPR 24 (VGC) Documentencontrole van levende dieren en controle van bijhorend GDB Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar:

Nadere informatie

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten Instructie Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten I&R Dieren Waar vindt u I&R Dieren? 2 Dashboard 4 - Stallijst 4 - Nog niet verwerkte meldingen 7 - Signaleringen 7 Soorten meldingen en herstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vitaal Kalf

Nieuwsbrief Vitaal Kalf De geldende Vitaal Kalf reglementen en voorschriften kunt u terug vinden op www.kalversector.nl. Nieuwsbrief Vitaal Kalf Deze nieuwsbrief wordt namens de SBK verstuurd door de SKV. Onderwerpen Vitaal Kalf:

Nadere informatie

code SGIU-001 versie 10 ingangsdatum pag. 1 van 21

code SGIU-001 versie 10 ingangsdatum pag. 1 van 21 code SGIU-001 versie 10 ingangsdatum 08-08-2017 pag. 1 van 21 versie datum Toelichting 8 15-12-2016 Aanpassingen i.v.m. nieuwe certificaten voor fok- en mestschapen en geiten en actualisering van alle

Nadere informatie

code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5

code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5 code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 01 11-11-2013 Dit voorschrift vervangt de op Schiphol gehanteerde afgesproken werkwijze. 1 Onderwerp Deze noodprocedure

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5

SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5 SGIU-001 bijlage 9.1.8b Bijlage 5 Invulvoorbeeld Traces certificaat mestschapen/mestgeiten II. Informatie over de gezondheid Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de in dit certificaat beschreven

Nadere informatie

Wijziging Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000 en Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten

Wijziging Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000 en Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten LNV Wijziging Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000 en Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten 20 juli 2001/Nr. TRCJZ/2001/8682 Directie Juridische Zaken De Minister

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. titel Exportcertificering vanaf boerderij en VC. code VRKA-004 versie 07 ingangsdatum 25-02-2016 pag.

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. titel Exportcertificering vanaf boerderij en VC. code VRKA-004 versie 07 ingangsdatum 25-02-2016 pag. code VRKA-004 versie 07 ingangsdatum 25-02-2016 pag. 1 van 15 versie datum toelichting 02 10-10-2013 Aanpassing aan nieuwe sjabloon en enkele kleine correcties 03 17-10-2013 Bij 5.2.2 foutje hersteld over

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

code SGIU-001 versie 7 ingangsdatum pag. 1 van 17

code SGIU-001 versie 7 ingangsdatum pag. 1 van 17 code SGIU-001 versie 7 ingangsdatum 15-09-2016 pag. 1 van 17 versie datum Toelichting 02 12-08-2012 Instructie naar nieuwe sjabloon en wijziging bijlage 7 en 8b. 02.1 16-9-2013 Aanpassing aan uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Exportcertificering vanaf boerderij en VC (VRKA-004) 6 september 2010 Versie: 1.3.1

Exportcertificering vanaf boerderij en VC (VRKA-004) 6 september 2010 Versie: 1.3.1 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedures bij het verzenden van levende varkens vanuit Nederland (vanaf een boerderij en vanaf een verzamelcentrum) bestemd voor het intracommunautair

Nadere informatie

Voorschriften module weiderunderen Transport

Voorschriften module weiderunderen Transport module weiderunderen Transport Norm TR01 TR02 TR03 TR04 BEDRIJFSGEGEVENS De deelnemer registreert zijn actuele bedrijfsgegevens in de database van de Certificerende Instantie, inclusief bedrijfsnaam, adres,

Nadere informatie

Sanitaire voorwaarden «Agriflanders»

Sanitaire voorwaarden «Agriflanders» Sanitaire voorwaarden «Agriflanders» 1. Aanvraag toelating verzamelcentrum voor landbouwhuisdieren bij FAVV Niet-commerciële verzamelingen van landbouwhuisdieren hebben een toelating code 12.4.3 nodig

Nadere informatie

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1)

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1) Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juli 2008 2070826230 DL. 2008/2218 2 oktober 2008

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending I.1 Verzender I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer: I.3 Bevoegde centrale

Nadere informatie

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortemkeuring. code RA-81 versie 04 ingangsdatum pag.

Voorwaarden voor het niet splitsen van varkenskarkassen voor de postmortemkeuring. code RA-81 versie 04 ingangsdatum pag. code RA-81 versie 04 ingangsdatum 01-05-2017 pag. 1 van 7 versie datum toelichting 02 07-12-2011 Update werkvoorschrift 03 24-02-2015 Revisie werkvoorschrift 04 01-05-2017 Update werkvoorschrift 1 ONDERWERP

Nadere informatie

PRI 3135 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [3135] v3

PRI 3135 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [3135] v3 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 15 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [15] v C : conform NC : niet-conform NA : niet van

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

Instructie aan- en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij

Instructie aan- en afvoer levende schapen en geiten vanaf een verzamelcentrum of boerderij code SGIU-001 versie 6 ingangsdatum 15-02-2016 pag. 1 van 19 versie datum Toelichting 02 12-08-2012 Instructie naar nieuwe sjabloon en wijziging bijlage 7 en 8b 02.1 16-9-2013 Aanpassing aan uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN

KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN I ALGEMENE VOORWAARDEN KWALITEITSREGELING COMORE VEE EN VARKEN Inleidende bepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie

BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie Verslag gesprek met Datum VRAGEN 1. Wetgeving Op welke wetgeving steunt de uitvoering van de AM-taken? INFORMATIE In hoeverre bekend met die wetgeving?

Nadere informatie

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts

OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Varkensdierenarts OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GEBORGDE VARKENSDIERENARTS, bijlage I van Reglement Geborgde Naam tekenbevoegde varkenshouder hierna te noemen varkenshouder UBN nummer Adres Postcode + woonplaats IKB regeling

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010

Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paarden VANAF 01/09/2010 Bijlage II.9.3 bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

februari 2017 Productomschrijving GN-code Land Vers varkensvlees 0203 Zuid-Afrika

februari 2017 Productomschrijving GN-code Land Vers varkensvlees 0203 Zuid-Afrika I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers varkensvlees 0203 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTP.ZA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de export naar van

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit van 5 april 2007, nr. TRCJZ/2007/1185, houdende wijziging (39) van de Regeling beperkingsgebieden

Nadere informatie

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN DE MEETMETHODE. 1-mrt-17 N.v.t. Administratief Controleer aanwezigheid van het HACCP-systeem.

MEETMETHODE INTERPRETATIE VAN DE MEETMETHODE. 1-mrt-17 N.v.t. Administratief Controleer aanwezigheid van het HACCP-systeem. A VK-A001 BIJLAGE III: EN BE- EN VERWERKERS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 EN KWALITEITSREGELING ) Het bestuur van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 15 van de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene instructie voor de exportcertificering van runderen vanuit Nederland.

Algemene instructie voor de exportcertificering van runderen vanuit Nederland. code RNDIU-001 versie 11 ingangsdatum 08-10-2015 pag. 1 van 12 versie datum toelichting 02 14-10-2013 Aanpassing aan nieuwe sjabloon en enkele kleine correcties 03 07-11-2013 Correctie onder 5.3.1 04 19-11-2013

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, HANDELENDE IN OVEREENSTEMMING MET DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, HANDELENDE IN OVEREENSTEMMING MET DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 december 2009, nr. 99604, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

Tabellenboek Naleefmonitor grote roodvlees slachterijen

Tabellenboek Naleefmonitor grote roodvlees slachterijen Publicatie datum: 1812017 Introductie De NVWA heeft het toezicht op aangescherpt. Deze naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer bij grote, waar 90% van de totale productie in Nederland wordt

Nadere informatie

Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren

Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren LNV Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3816, houdende wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer een dier kunt afvoeren op u bedrijf. Er zijn

Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer een dier kunt afvoeren op u bedrijf. Er zijn Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer een dier kunt afvoeren op u bedrijf. Er zijn meerdere manieren om dieren af te voeren. Van snel met weinig extra info tot zeer gedetailleerd.

Nadere informatie

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie beschrijft de werkwijze voor het verlenen en onderhouden van een erkenning van een Buitengrens Inspectie Post (BIP) of een Sub Inspectiepost (SIP) 2. TOEPASSINGSGEBIED Levende dieren

Nadere informatie

Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS

Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens IKBNV OVEREENKOMST VARKENSHOUDER EN GECERTIFICEERDE DIERENARTS Overwegende: de overeenkomst is opgesteld in het kader van de erkende kwaliteitsregeling Regeling IKB Nederland

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5

Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5 INHOUDSOPGAVE Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5 Pagina 1 van 5 Elektronisch vooraanmelden In het kader van de Elektronische Overheid

Nadere informatie