4.2 HANDS-ON Toevoegen documenten Goedkeuren...10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.2 HANDS-ON...9 4.2.1 Toevoegen documenten...10 4.2.2 Goedkeuren...10"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding PDP Planner Development Personal FLEX ++ Digitaal Portfolio Januari 2006 Flex++ Cees van Diest

2 1 INLEIDING ALGEMEEN ACHTERGRONDEN INLOGGEN WACHTWOORD WIJZIGEN PERSONALIA AANPASSEN GASTEN TOEVOEGEN BERICHTEN VERWIJDEREN HISTORIE ACHTERGRONDEN HANDS-ON POP -PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ACHTERGRONDEN HANDS-ON Toevoegen documenten Goedkeuren COMPETENTIEROOS ACHTERGRONDEN HANDS-ON LEERCONTRACT, PAP S EN REVIEW VERSLAGEN ACHTERGRONDEN Leercontract (LC) Persoonlijk activiteitenplannen (PAP) Voortgang persoonlijk activiteitenplannen (VPA) Review verslagen (RV) Voortgang Leercontract (VLC) HANDS-ON EVALUATIES ACHTERGRONDEN

3 7.2 HANDS-ON ETALAGE ACHTERGRONDEN HANDS-ON Maken eigen etalage Bekijken etalage van anderen EIGEN FOLDERS ACHTERGRONDEN HANDS-ON...17 BIJLAGE 1: KNOPPEN...18 BIJLAGE 2: ROLLEN...19 BIJLAGE 3: STATUSSEN VAN PDP ITEMS

4 1 Inleiding Tijdens jouw studie heb je de beschikking over een eigen digitaal portfolio, te weten PDP (Personal Development Planner). In dit portfolio kun je allerlei materialen opnemen die jij van belang vindt. Je moet het portfolio zien als een dossier waarin jij zaken verzamelt die op jou betrekking hebben, b.v. jouw persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), jouw voortgang en evaluaties. Als je d.m.v. dit portfolio jouw competenties wilt aantonen, moet je uiteraard alleen die materialen opnemen, waaraan jij zelf hebt bijgedragen. Jouw digitaal portfolio is dus een individueel dossier en geen groepsdossier. Uiteraard zul je het portfolio zo moeten inrichten dat je het tijdens jouw studie op de juiste manier kunt inzetten. Jouw opleiding zal moeten aangeven wat zij graag in het portfolio opgenomen zien om jou feedback te kunnen geven of te beoordelen. Het portfolio is jouw eigendom. Dat betekent dat jij bepaalt wat erin komt te staan en aan wie jij bepaalde materialen aanbiedt ter inzage of ter beoordeling. Eventueel kun je het digitaal portfolio ook na jouw studie gebruiken. PDP is gebaseerd op het principe van het duiklogboek. Als je leert duiken ga je onder begeleiding duiken en tekent een buddy jouw prestaties af. Hij is dus getuige van jouw kunnen en waarmerkt jouw verrichtingen. Dit principe is ook in het onderwijs relevant. Jij levert prestaties en diverse docenten kunnen jouw verrichtingen waarmerken via PDP. PDP is gebaseerd op een leercyclus (plan, do, check, act) zoals het voorbeeld hiernaast. Na een oriëntatie op wie je bent, wat je ambities en mogelijkheden zijn, stel je een plan op waarin je beschrijft welke doelen je op welke wijze wilt realiseren. Het plan, evt. na goedkeuring van de opleiding, voer je daarna uit. Tijdens de uitvoering kun je belanghebbenden op de hoogte houden van je vorderingen en na afloop evalueer je. In de nevenstaande cyclus is tevens aangegeven welke personen/rollen hierbij betrokken zijn. 4.3 PDCA leercyclus van Deming Admin Registratie competenties Beoordelen competenties Assessor 12. COSY/OSIRIS 11. Competentiekaart 10. Evaluaties 9. Assessment ACT CHECK 8. Ass. Portfolio (2+3[+4]+5[+6]) 7. Feedack formulier Fiatteur 1. POP SLB er PDP PLAN DO 2. Leercontract 3. PAP Tutor Welke competenties halen Verwerven competenties 4. Producten/Resultaten 5. Review Verslagen 6. Voortgangsverslagen Tutor 4

5 Praktijkopdrachten: Voor studenten aantrekkelijke leeromgeving, levensechte beroepssituaties, waarbinnen competentieontwikkeling plaatsvindt. Leercontract & PAP opstellen leeractiviteiten onderwijsaanbod leeromgeving planning & logistiek plan do begeleiding do plan POP actualiseren Student HHS-opleiding onderwijsaanbod actualiseren act check check act reflectie portfolio assessment vastleggen competentiegroei Deze cyclus is de basis van PDP, ook worden enkele andere termen gebruikt. In deze handleiding zullen een aantal basisfuncties worden toegelicht. Op de website van PDP vind je een online handleiding die je ook kunt raadplegen. In de bijlagen vind je enkele algemene zaken, zoals een verkorte handleiding van de producent (VigorPlaza) van PDP, Rollen en Statussen PDP items. Nadat je kunt werken met PDP is het de kunst om PDP op een handige en goede manier in te zetten tijden jouw studie. Jouw opleiding zal je daarbij ondersteunen en wellicht bepaalde instructies geven t.a.v. de inrichting. met dit teken (handje) in deze handleiding geven we aan dat we stap voor aangeven hoe het moet kortom de Hands-on Veel succes met je digitale portfolio 5

6 2 Algemeen 2.1 Achtergronden Het digitaal portfolio is jouw persoonlijk eigendom. Dit betekent dat je via jouw inlogcodes bij jouw dossier kunt en jij zelf kunt bepalen wie je toegang verleent. Het portfolio kun je ook na jouw studie meenemen en onderhouden. Uiteraard zul je in het belang van jouw studie docenten, stagebegeleiders en wellicht medestudenten moeten betrekken bij jouw portfolio. Hieronder staan een aantal basisfuncties van PDP. 2.2 Inloggen Op bij jouw portfolio te komen benader via internet jouw portfolio. Stap 1: Stap 2: Inlogcodes invoeren. (Inlogcodes verkrijg je via de beheerder van PDP van de Academie voor ICT & Media) 2.3 Wachtwoord wijzigen Stap 1: Tab wijzigen wachtwoord Stap 2: Invullen nieuw wachtwoord 2.4 Personalia aanpassen Stap 1: Tab persoonlijke info Stap 2: Vul je persoonlijke gegevens in Stap 3: Voeg een foto toe onder tabblad Foto. 6

7 2.5 Gasten toevoegen Als je iemand die niet werkzaam is of studeert bij de Haagse Hogeschool toegang wilt geven tot jouw digitaal portfolio kun je deze persoon tijdelijk toegang verlenen tot (een deel van) jouw digitaal portfolio. Bijvoorbeeld in geval van een/je werkplekcoach. Kies dan tab Gasten en vul de betreffende gegevens in. 2.6 Berichten verwijderen Persoonlijke berichten van andere gebruikers van PDP verschijnen onder dit tabblad. Je hebt de mogelijkheid met de verwijderknop berichten te verwijderen. Dit spreekt qua gebruik voor zichzelf. 7

8 3 Historie 3.1 Achtergronden Voordat je met dit Portfolio begint heb je waarschijnlijk al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Je kunt je achtergronden beschrijven in een CV en dat in deze map plaatsen. Ook is het mogelijk hier jouw diploma's te plaatsen. Documenten in de map historie kennen geen autorisatie. 3.2 Hands-on Stap 1: Selecteer tab Mijn PDP Stap 2: Kies onderliggende menu-item Historie. Stap 3: Druk op de plusknop om een feit toe te voegen Stap 4: Beschrijf een nieuw historisch feit, b.v. Middelbaar onderwijs Stap 5: Bewaar het nieuwe historische feit Stap 6: Voeg een document of URL toe. Toelichting scherm: Links op het scherm staat een schema; dit is een afbeelding van de structuur van het portfolio. POP = Persoonlijk Ontwikkelings Plan EVA = Evaluaties (van je POP) LC = Leercontract RV = Review verslag VLC = Voortgang Leercontract PAP = Persoonlijk Persoonlijk activiteitenplanenplan VPA =Voortgang Persoonlijk Persoonlijk activiteitenplanenplan 8

9 4 POP -Persoonlijk Ontwikkelingsplan 4.1 Achtergronden Hier definieer je op basis van je eigen beginsituatie je leerdoelen voor een komende periode. In het portfolio is het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) het belangrijkste onderdeel. In het POP beschrijf je jouw ontwikkeldoelen voor een langere periode. Je kunt daarbij denken aan de competenties die je wilt gaan aantonen, jouw persoonlijke leerdoelen, de studiepunten die je wilt gaan halen, etc. De doelen kun je in tweede instantie omzetten in één of meer leercontracten. Als referentiepunt voor het opstellen van een POP dient de competentiekaart van de student. Op deze kaart kan hij aflezen welke competenties er al door hem zijn verworven en welke hij nog moet verwerven. De competentiekaart kun je bij je POP toevoegen als document. 4.2 Hands-on Stap 1: Selecteer tab Mijn PDP. Stap 2: Het eerste scherm is reeds dat van POPs. Stap 3: Druk op de plusknop om een Persoonlijk ontwikkelingsplan toe te voegen Stap 4: Beschrijf het nieuwe POP en geef het een logische naam. Stap 5: Selecteer de naam van degene die jouw POP moet goedkeuren, b.v. jouw studieloopbaanbegeleider SLB er). Deze persoon wordt binnen PDP fiatteur genoemd. Er zijn ook andere rollen mogelijk, zie bijlage 2. Stap 6: Bewaar de beschrijving van het nieuwe POP. 9

10 4.2.1 Toevoegen documenten Aan het persoonlijk ontwikkelingsplan kun je documenten (zoals je competentiekaart) en/of URL s toevoegen: Stap 7: Voeg een document of URL toe door op toevoegen te drukken Goedkeuren Als jouw persoonlijk ontwikkelingsplan compleet is, kun je het ter inzage of beoordeling aan een door jou geselecteerde persoon sturen. Je moet dan eerst de status wijzigen in ter inzage of ter beoordeling. Vervolgens kies je de betreffende persoon. Stap 8: Selecteer dropdown-menu status en kies een van de aangeboden mogelijkheden Stap 9: Ga naar menu-item goed te keuren door en selecteer daar de persoon die je het item wilt aanbieden. Als je meerdere personen jouw item wilt aanbieden, moet je dat anders doen. Stap 9: Druk op de knop, zie pijl hieronder. Stap 10: Voeg meer belanghebbenden toe. Opmerkingen: 1. Heb je een PDP-item ter beoordeling aangeboden aan anderen, dan kun je dat item niet meer wijzigen. 2. Heb je een PDP-item ter inzage aangeboden, dan kun je het item niet meer verwijderen, maar nog wel wijzigen. 3. De personen die je jouw PDP-item hebt aangeboden, kunnen het item in hun eigen PDP bekijken, van commentaar voorzien of goedkeuren. 4. Als een item is goedgekeurd zal dat blijken uit de wijziging van de status. Commentaar van anderen verschijnt evt onder tab comment. 10

11 5 Competentieroos 5.1 Achtergronden Binnen het HBO, maar ook daar buiten is het denken in het verwerven van competenties gemeengoed. Als student zul je moeten kunnen aantonen dat je over de voor de opleiding relevante competenties beschikt. Binnen een persoonlijk ontwikkelingsplan kun je omschrijven aan welke competenties je een komende periode wilt gaan werken dan wel welke competenties je wilt gaan aantonen. Je kunt daarbij gebruik maken van een zogenaamde competentieroos. Zie voorbeeld hieronder. 5.2 Hands-on Stap 1: Ga naar het gewenste persoonlijk ontwikkelingsplan, druk op de knop met ster. Je komt dan in het competentierozen scherm. Stap 2: Definieer een nieuwe competentieroos door een naam en een omschrijving in te voeren. Stap 3: Voeg assen toe, d.w.z. geef aan om welke competenties het gaat. Stap 4: Geef per as / competentie aan wat het hoogst mogelijke niveau is (eindniveau), wat de beginsituatie(startniveau) is en wat je aan het einde van de periode bereikt wilt hebben (streefniveau). Stap 5: Leg de competentieroos vast. 11

12 Stap 6: Een grafische weergave van jouw competentieroos verschijnt als je weer op de sterknop drukt. Zie voorbeeld bovenaan de pagina. Opmerking: Pas tijdens de uitvoering en bij de evaluatie zal blijken of je de competenties ook hebt aangetoond. Via de map review verslagen, selectie persoonlijk ontwikkelingsplan, de sterknop, kun je de competentieroos en met name de status zelf wijzigen. 12

13 6 Leercontract, PAP s en Review Verslagen 6.1 Achtergronden Leercontract (LC) In het leercontract beschrijf je hoe en welke competenties uit jouw persoonlijke ontwikkelingsplan wilt gaan realiseren. Je beantwoordt de HOE-vraag. Het gaat hier om een beschrijving van wat je wanneer gaat doen om jouw doelen te realiseren. Onder een persoonlijk ontwikkelingsplan kunnen diverse leercontracten opgenomen worden. Het leercontract kun je desgewenst verfijnen door review verslagen en persoonlijk activiteitenplannen te beschrijven. Er is sprake van een hiërarchische relatie, zoals ook het plaatje in PDP aangeeft. Zie afbeelding hiernaast. PS Het leercontract wordt ook wel gezien als de overeenkomst die je hebt met de examencommissie en de opleiding Persoonlijk activiteitenplannen (PAP) Bij een persoonlijk activiteitenplan kun je een beschrijving opnemen van die acties die je onderneemt om de doelen te behalen, b.v. het volgen van een aantal modulen, het uitvoeren van een opdracht Voortgang persoonlijk activiteitenplannen (VPA) Zoals de persoonlijk activiteitenplan een hiërarchische relatie hebben met het leercontract, zo geldt dat ook voor de voortgang persoonlijk activiteitenplan. Deze vallen met andere woorden onder de gedefinieerde persoonlijk activiteitenplan Review verslagen (RV) Om jouw ontwikkeling zichtbaar en meetbaar te maken benoem je review verslagen. Je geeft als het ware aan waaraan je afmeet of je jouw doelen hebt gehaald. Je kunt denken aan toetsen die je gehaald hebt, positieve feedback van anderen, etc. Het is handig om de review verslagen SMART te beschrijven. (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) Voortgang Leercontract (VLC) Zoals de leercontracten een hiërarchische relatie hebben met het persoonlijk ontwikkelingsplan, zo geldt dat ook voor de review verslagen. Verwarrend is dat binnen PDP de voortgang van de review verslagen met voortgang leercontract wordt aangeduid. 13

14 6.2 Hands-on Stap 1: Voeg onder het gewenste persoonlijk ontwikkelingsplan een leercontract toe door op de plusknop te drukken. Zie pijl hieronder. Beschrijf het leercontract zoals je ook bij het persoonlijk ontwikkelingsplan hebt gedaan en voeg eventueel een document of URL toe. Stap 2: Is je leercontract gereed dan kun je het ter beoordeling of ter inzage naar een belanghebbende sturen. Verander hiervoor de status. Zie ook hoofdstuk persoonlijk ontwikkelingsplan. Stap 3: Neem onder jouw leercontract persoonlijk activiteitenplanen op. Het aanmaken gaat steeds op dezelfde wijze. Stap 4: Neem tevens onder jouw leercontract review verslagen op. Stap 5: Onder jouw persoonlijk activiteitenplanen kun je weer de voortgang van de persoonlijk activiteitenplanen opnemen. Stap 6: Onder review verslagen kun je voortgang competentieontwikkeling opnemen. 14

15 7 Evaluaties 7.1 Achtergronden Als de periode is afgelopen waarop jouw persoonlijk ontwikkelingsplan betrekking heeft, is het tijd voor evalueren. Je kunt zelf een evaluatie schrijven, maar kunt ook feedback of evaluaties van anderen opnemen in jouw portfolio. 7.2 Hands-on Stap 1: Kies het juiste persoonlijk ontwikkelingsplan. Stap 2: Druk op de knop evaluatie toevoegen. Stap 3: Beschrijf zoals gebruikelijk de evaluatie en voeg evt een document of een URL toe. 15

16 8 Etalage 8.1 Achtergronden PDP werkt met een community van PDP-gebruikers. Binnen die community kunnen de leden zaken uitwisselen. PDP-items die de gehele community mag zien, kun je in de etalage zetten. Jij kunt vanuit jouw PDP ook de etalages van anderen bekijken. 8.2 Hands-on Maken eigen etalage Stap 1: Ga naar tabblad folders. Stap 2: Voeg een folder van het type etalage toe. Stap 3: Via wijzigen folder en icoon toevoegen items, kun je een selectie maken uit jouw portfolio. Je kunt jouw etalage altijd wijzigen of zelfs verwijderen Bekijken etalage van anderen Stap 1: Ga naar tabblad Etalages. Stap 2: Selecteer een etalage door een (deel van de) naam in te voeren, of het juiste organisatieonderdeel. 16

17 9 Eigen folders 9.1 Achtergronden Het kan zijn dat je af en toe behoefte hebt de materialen uit jouw portfolio op een andere manier te ordenen dan de standaardstructuur van PDP. Je kunt dan zelf een folder met een eigen naam maken en een selectie uit jouw portfolio in deze map onderbrengen. 9.2 Hands-on Stap 1: Ga naar tabblad Folders Stap 2: Voeg folder toe van het type standaard. Stap 3: Maak een selectie uit jouw portfolio en plaats die daardoor in deze folder. 17

18 Bijlage 1: Knoppen Onderstaande knoppen worden in de applicatie veelvuldig gebruikt. Niet te wijzigen. Commentaar vragen. Wijzigen PDP-item. Naar competentieroos. Toevoegen geselecteerd PDP-item aan folder. Verwijderen uit folder. Toon en beheer belanghebbenden Archiveren. Mail. De-archiveren. Verwijderen. Kan niet verwijderd. Toevoegen Opslaan PDP-item. Zoeken... 18

19 Bijlage 2: Rollen Er zijn diverse rollen binnen PDP gedefinieerd. De verscheidenheid heeft te maken met het brede toepassingsgebied zowel in het onderwijs als bedrijfsleven. Hieronder worden de relevante rollen voor onze onderwijssituatie toegelicht. Tussen haakjes staan vergelijkbare rolaanduidingen. Assessor Coach (werkplek) Collega (-student) Expert Fiatteur Klant (opdrachtgever) Leidinggevende Medewerker Opdrachtgever Praktijkopleider Programmanager Stagebegeleider Studieloopbaanbegeleider Tutor Persoon die in de beoordeling een rol speelt Begeleider van leerprocessen op de werkplek Iemand binnen de organisatie die een oordeel over jouw functioneren kan geven. Docent die expert is op bepaald terrein. Iemand die items binnen PDP definitief kan goedkeuren. Voor onderwijs niet relevant Voor onderwijs niet relevant Voor onderwijs niet relevant Iemand uit het beroepenveld die belang heeft bij een bepaald product of dienst. De docentbegeleider bij een stage of externe opdracht. Zie ook stagebegeleider. Voor onderwijs niet relevant De docentbegeleider bij een stage Begeleider van het individuele ontwikkelingstraject van een student. 19

20 Bijlage 3: Statussen van PDP items De PDP-items kun je voorzien van diverse statussen. Hieronder lees je het effect daarvan. Concept Ter inzage Ter beoordeling Goedgekeurd In uitvoering Gereed Afgebroken PDP-item is in aanmaak en niet zichtbaar voor anderen. Anderen aan wie je een rol hebt toegekend kunnen het PDPitem zien. Het item kan nog gewijzigd worden zolang er geen commentaar van anderen is gegeven. Als je een PDP-item aan een fiatteur hebt aangeboden kun je het item niet meer wijzigen. De fiatteur heeft het item goedgekeurd. Je kunt het item niet meer wijzigen, wel aanvullen. Het PDP item is goedgekeurd en in uitvoering genomen. Het PDP-item is gereed verklaard Bij archivering aan de orde voor die PDP-items die niet gereed zijn.. 20

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Achtergronden...4 2.2 Inloggen...4 2.3 Wachtwoord wijzigen...4 2.4 Personalia aanpassen...4 2.5 Gasten toevoegen...4 2.6 Berichten verwijderen...5

Nadere informatie

PAP (Persoonlijk activiteitenplan)

PAP (Persoonlijk activiteitenplan) PAP (Persoonlijk activiteitenplan) Schoonderbeek Installatietechniek Robin van Heijningen Persoonlijk activiteitenplan Robin van Heijningen Hillegom 20 oktober 2012 Schoonderbeek Installatietechniek Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Persoonlijk activiteitenplan Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Digitaal portfolio (DPF)

Digitaal portfolio (DPF) Digitaal portfolio (DPF) Beknopte handleiding voor Archimedes studenten Inhoud Digitaal portfolio (DPF): toelichting bij inloggen... 2 Digitaal portfolio (DPF): aanmaken van een product... 4 Digitaal portfolio

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Trajectplanner BPV Praktijkopleider stagebedrijf. Doel Uitleg van de schermen en mogelijkheden van de BPV Praktijkopleider stagebedrijf binnen TP.

Trajectplanner BPV Praktijkopleider stagebedrijf. Doel Uitleg van de schermen en mogelijkheden van de BPV Praktijkopleider stagebedrijf binnen TP. Beschrijving Trajectplanner: BPV Praktijkopleider stagebedrijf Doel Uitleg van de schermen en mogelijkheden van de BPV Praktijkopleider stagebedrijf binnen TP. Voorwaarden De gebruiker heeft een rol als

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DATUM NIEUWSFEITEN. Juni 2004

NIEUWSBRIEF DATUM NIEUWSFEITEN. Juni 2004 1 NIEUWSBRIEF DATUM Juni 2004 NIEUWSFEITEN Recente ontwikkelingen In het onderwijs hebben diverse projecten gedraaid, die nu hun oogstfase in gaan, waardoor met ingang van het nieuwe cursusjaar studenten

Nadere informatie

Competentiegericht Vraag Gestuurd Onderwijs bij de Academie voor ICT& Media

Competentiegericht Vraag Gestuurd Onderwijs bij de Academie voor ICT& Media Competentiegericht Vraag Gestuurd Onderwijs bij de Academie voor ICT& Media CVGO: De student centraal Hoe zie ik mijn carrière? Welke competenties horen bij mijn opleiding? Hoe combineer ik werk en opleiding?

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013 Deelnemer Alles wat nodig is voor de beroepspraktijkvorming is te vinden in. De leermeester, leerling en docent loggen in op dezelfde digitale omgeving, zodat zij voortdurend de competentieontwikkeling

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Het leercontract is het contract tussen de student, bedrijf (de coach/leidinggevende) en de school (docentbegeleider) op basis waarvan de student zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Digitaal Portfolio handleiding student

Digitaal Portfolio handleiding student Digitaal Portfolio handleiding student Digitaal Portfolio korte handleiding student 2014-2015 SvO HB pag. 1 Inhoudsopgave Naar het portfolio... 3 Start... 4 Coaches en medestudenten toevoegen aan het portfolio...

Nadere informatie

Portfolio Handleiding / faq

Portfolio Handleiding / faq Portfolio Handleiding / faq Wat is een portfolio? Waar vind ik het portfolio? Wat vind ik allemaal op mijn portfoliopagina? Hoe pas ik mijn introductietekst aan? Wat zijn portfoliomappen en portfolio-items?

Nadere informatie

HU portfolio. Instructies voor studenten Studie en Werk. Inhoud. Colofon

HU portfolio. Instructies voor studenten Studie en Werk. Inhoud. Colofon HU portfolio Instructies voor studenten Studie en Werk Inhoud HU portfolio: inloggen op de HU portfolio-site... 2 HU portfolio: aanmaken van een product... 3 HU portfolio: verwijderen van een product...

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolplan COACH

HANDLEIDING scoolplan COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Short cut: Interne notities pagina 5 IDP overzicht pagina 7 Menu pagina 10 Interne notities pagina 12 Notities pagina 14 Volgende IDP pagina 15 Archief pagina 17 Vragen

Nadere informatie

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI...

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... 2 2.2. AUTORITEITEN UITNODIGING OM ZICHZELF TE REGISTREREN... 3 3.

Nadere informatie

Hier kun je evt. de handleiding van de agenda bekijken of verder gaan door de groene knop aan de klikken. De volgende pagina (4) zal verschijnen:

Hier kun je evt. de handleiding van de agenda bekijken of verder gaan door de groene knop aan de klikken. De volgende pagina (4) zal verschijnen: Gebruik KWVL-agenda Om te beginnen; de KWVL-agenda is qua opzet hetzelfde als iagenda, aangevuld met kenmerken die voor ons handig zijn. Om de browser te kunnen bereiken ga je naar www.kwvl.nl Je ziet

Nadere informatie

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool PAP 4.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach Dhr. Remco

Nadere informatie

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 -

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - Bob van der Pouw Kraan School : Haagse hoge school Opleiding : Projectleider techniek Associate degree Klas : 11TP Student nr. : 13064819 Schoolmentor

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ).

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ). Pagina 1 van 17 Surf naar http://chamilo.avondschool.be (vanaf september 2012) Tik bij Gebruikersnaam (Username) uw ecard gebruikersnaam. Tik bij Wachtwoord (Password) uw bijhorend ecard wachtwoord. Klik

Nadere informatie

Starten met Plannex - Leerkrachten

Starten met Plannex - Leerkrachten 1. Inloggen Op www.plannex21.nl kun je inloggen. Gebruik hiervoor je gebruikersnaam en wachtwoord. Let op hoofdletters en spaties! 2. Gebruikersrollen a) Gebruiker: Iedereen die met Plannex werkt. Via

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur.

Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur. SCAS976 Handleiding voor het indienen van de aanvraag voor SCAS-Hercertificering wielrensoigneur. De aanvraag van de hercertificering verloopt via de SCAS-website: www.scascertificering.nl Hieronder wordt

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding medewerkers

Handleiding medewerkers Handleiding medewerkers e-hrm-evaluatie Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 1. Doelstellingen... 4 1.1 Ga naar jouw doelstellingenplan... 4 1.2 Types doelstellingen... 5 1.2.1 Gent 2020 doelstellingen...

Nadere informatie

Handleiding app Sportlinked

Handleiding app Sportlinked Handleiding app Sportlinked Inhoud App installeren en downloaden... 2 Account aanmaken... 2 Menu... 5 Persoonlijke instellingen... 6 Team(s) als favoriet instellen... 6 Privacy instellingen aanpassen...

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Informatie 4Challenge Performance Indicator.

Informatie 4Challenge Performance Indicator. Informatie 4Challenge Performance Indicator. Dit systeem is ondersteunend aan de functionerings- en beoordelingscyclus die het management doorloopt met de eigen medewerkers. De functieprofielen dienen

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Veilige online zorg, communicatie en beheer van Mijn Dossier

Veilige online zorg, communicatie en beheer van Mijn Dossier Veilige online zorg, communicatie en beheer van Mijn Dossier help.karify.com Wat is karify? Karify is een veilige omgeving op internet voor behandeling en mailcontact met je behandelaar. Een deel van jouw

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Inhoudsopgave 1. Inloggen op het CMS-systeem 2. Artikelen en Categorieën beheren 2.1 Aanmaken en beheren van een artikel 2.2 Verwijderen van een artikel 2.3 Aanmaken van

Nadere informatie

op mijn Hofstaete Internet Platform

op mijn Hofstaete Internet Platform Handleiding Doelgroep op mijn Hofstaete Internet Platform Gefeliciteerd! U gaat aan de slag met doelgroepen binnen het Hofstaete Internet Platform. In deze handleiding: Doelgroep wat is dat? In het kort

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012

WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012 WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012 1. Inloggen Surf naar de website van de Academie Manager via: Kies rechts op de pagina voor het veld inloggen: Inlognaam:

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Instructies voor IB ers t.b.v. het werken met Kindkans

Instructies voor IB ers t.b.v. het werken met Kindkans Instructies voor IB ers t.b.v. het werken met Kindkans Regio Randstad 1. INLEIDING Wat is Kindkans? Kindkans is een digitaal hulpmiddel waarmee men alle ondersteuningsaanvragen online kan verwerken. Onder

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Generieke apps... 4 App Mijn goedkeuringen... 5 App Delegatie... 8 3. Self Service... 9 Basisgegevens medewerker wijzigen... 12 Aanvragen autorisatie...

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Scovr discover English

Scovr discover English Scovr discover English v. 2.1 Augustus 2012 Inhoudsopgave Snel aan de slag met Scovr... 3 Ondersteuning, FAQ s en contact... 3 Inloggen... 4 Welkomstscherm... 5 Docenten... 5 Leerling... 5 Starten met

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

Sociale Kaart Groningen

Sociale Kaart Groningen Sociale Kaart Groningen handleiding voor gebruikers & beheerders Versie 0.1 22 februari 2016 Inhoud Wat is socialekaartgroningen?... 3 Handleiding... 3 Zoeken... 4 Eenvoudig zoeken... 4 Uitgebreid zoeken...

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

Handleiding Roundcube

Handleiding Roundcube Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van Beijes Webpublishing hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Handleiding. Berichten maken in WordPress. juni 2013

Handleiding. Berichten maken in WordPress. juni 2013 Handleiding Berichten maken in WordPress juni 0 Inloggen. Ga naar: www.jouwdomeinnaam.nl/wp-admin. Log hier in met je gebruiksnaam en je wachtwoord. Het dashboard Na het inloggen krijg je eerst het Dashboard

Nadere informatie

Verdere vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de administratie of onder magister@heemlanden.nl. Print hier een afdrukbaar PDF exemplaar>>>

Verdere vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de administratie of onder magister@heemlanden.nl. Print hier een afdrukbaar PDF exemplaar>>> Handleiding Magister lokaal Docent/Mentor LvLwooiV1.013 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Magister versie. Vele gelukkige gebruikers zijn u al voor gegaan. Maar waarom nu eigenlijk alweer iets

Nadere informatie

ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus RA Leiden

ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus RA Leiden FF Opdrachtenboek Diplomeren ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 VISI Opdrachtenboek Diplomeren Opdrachtgever: VISI Bestandsnaam: Opdrachtenboek

Nadere informatie

De online leeromgeving voor het basisonderwijs

De online leeromgeving voor het basisonderwijs Starters handleiding De online leeromgeving voor het basisonderwijs Deze uitleg kunt u gebruiken als u kennis wilt maken met de belangrijkste functionaliteiten van Plannex. Waarom Plannex? Elke leerling

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIER EN WET BIO

PERSONEELSDOSSIER EN WET BIO PERSONEELSDOSSIER EN WET BIO In het kader van de wet BIO zal een en ander geadministreerd moeten worden. Deze administratie houd je in eerste instantie voor jezelf bij t.b.v. je eigen portfolio, maar ook

Nadere informatie

Wat kan ik als cultuuraanbieder met?

Wat kan ik als cultuuraanbieder met? Wat kan ik als cultuuraanbieder met? AlicesMoves is dé community op het gebied van cultuureductie in het primair- en voortgezetonderwijs. Het is een ontmoetingsplaats voor scholen en aanbieders van cultuureducatie

Nadere informatie

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Beginners Handleiding Eerste versie Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Inhoudsopgave: Beginnen en inloggen... 3 Site instellingen wijzigen.... 5 Een thema kiezen.... 6 Tekstblokken toevoegen, wijzigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.

Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers. Key2Begraven Versie 1.20. Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1. Gebruikershandleiding Webagenda voor Begrafenisondernemers Key2Begraven Versie 1.20 Gebruikersdocumentatie webagenda ondernemers V 1.20 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Standaardfunctionaliteit...

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins).

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). SNS zelf: http://interactief.plantyn.com/sns Beheersmodule: http://interactief.plantyn.com/sns/adminacc Na het inloggen met een docentenaccount

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2010

Stagerage Versie 3 zomer 2010 Stagerage Versie 3 zomer 2010 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Intranet. Handleiding voor redacteurs, nieuwsberichten.

Intranet. Handleiding voor redacteurs, nieuwsberichten. Dit document bevat een 15 stappenplan waarbij cursisten worden getraind om binnen de SharePoint omgeving (interne) berichten te kunnen plaatsen voorzien van een overzichtsafbeelding en afbeeldingen voor

Nadere informatie

Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bloggen met blogdirect

Bloggen met blogdirect Bloggen met blogdirect H1 Aanmelden en inloggen H1.1 Aanmelden Ga naar www.blogdirect.nl Klik op registeren. Onderstaand scherm verschijnt: Vul de gegevens in en klik op verzenden. Verzin een gebruikersnaam:

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Mijn Personeelszaken/ESS. Gebruikershandleiding ESS. juni 2013 CTB Personele Systemen BV

Mijn Personeelszaken/ESS. Gebruikershandleiding ESS. juni 2013 CTB Personele Systemen BV Mijn Personeelszaken/ESS Gebruikershandleiding ESS juni 2013 CTB Personele Systemen BV Inhoudsopgave 1.Mijn Personeelszaken/ESS 3 Tegels en toepassingen 3 Gegevens opslaan of annuleren 3 2.Werken met Mijn

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de moderator (03-2012) 1 Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Aanmelden bij de Acadin leeromgeving... 4 Afmelden... 5 Gebruikers administreren...

Nadere informatie

Handleiding Remote Pro

Handleiding Remote Pro Handleiding Remote Pro 1. Opstarten Remote Pro App De Remote Pro App kun je op twee manieren opstarten in Chrome: via https://mijnportaal.carinova.nl In het menu van Mijn Carinova Portaal kiezen voor Remote

Nadere informatie

Handleiding Klasblog. Lieve D Helft. Scholengemeenschap InterEssen

Handleiding Klasblog. Lieve D Helft. Scholengemeenschap InterEssen Handleiding Klasblog Scholengemeenschap InterEssen Wat is een klasblog? Een klasblog is een weblog of afgekort een blog. Je kan het best vergelijken met een digitaal dagboek of fotokrant van je klas. De

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Werken met het portfolio in itslearning bij het vak CKV

Werken met het portfolio in itslearning bij het vak CKV Werken met het portfolio in itslearning bij het vak CKV In het leerplatform van itslearning zit een portfoliofunctie. Dit portfolio kan je gebruiken om jouw persoonlijke ontwikkeling te laten zien door

Nadere informatie