Werkmodel Incentive Campagnes 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkmodel Incentive Campagnes 2.1"

Transcriptie

1 Werkmodel Incentive Campagnes 2.1

2 Inhoudsopgave 3: Incentive Campagne 4: Werkwijze 4: Doelgroepen 6: Redenen voor het inzetten van een incentive programma 7: Voorbeelden van meetbare bedrijfsactiviteiten 15: Worksheet t.b.v. bepaalde doelstellingen 17: Opmerkingen t.b.v. bepaalde doelstellingen 18: ROI worksheet 19: Voortgangsrapportage Incentive Campagne 21: Impact analyse met voorbeeld elementen 23: Impact analyse eventuele belanghebbenden 24: Voorbeeld vragenlijst deelnemers (vooraf) 27: Voorbeeld vragenlijst deelnemers (tijdens) 2

3 Incentive campagne Een incentive campagne is een zeer efficiënte marketingstool, die een organisatie op een doelgerichte wijze kan inzetten bij meerdere interne en externe marketingcommunicatie activiteiten. Door het in het vooruitzicht stellen van een extra beloning, wordt de deelnemer uitgedaagd, tijdelijk een buitengewone prestatie te leveren. Incentives (letterlijk vertaald prikkelen) zijn daarom een uitstekend middel om bijvoorbeeld verkoopmedewerkers of het dealernetwerk binnen een bepaalde periode tot extra inspanningen te motiveren. De resultaten van een campagne moeten meetbaar zijn, ongeacht of het nu om kwantitatieve of kwalitatieve doelstellingen gaat. Uitgangspunt bij het starten van een incentive campagne, die gerelateerd is aan bijvoorbeeld omzet, is dat de extra omzet dekkend is voor de kosten van de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de campagne. Echter, in veel gevallen wordt er een bepaald percentage van de extra omzet uitgetrokken voor de financiering van de incentive. Er zijn ook organisaties die er een break even doelstelling op na houden in de wetenschap dat dit voor een aantal jaren nieuwe klanten oplevert. Met deze nieuwe klanten kan de organisatie in de navolgende jaren een hogere omzet generen. Kern van een goede incentive is de voorafgaande campagne, die in het algemeen 3 tot 12 maanden duurt. De doelstellingen moeten helder en haalbaar worden geformuleerd. Daarnaast moet de gehele organisatie terdege worden voorbereid op de start van de campagne. Dit om te voorkomen, dat toegezegde levertijden niet haalbaar blijken te zijn en bepaalde artikelen niet meer leverbaar zijn. Het is dus van groot belang ook de back office te betrekken bij de ontwikkeling van een incentive campagne. In de ontwikkelingsfase wordt er onder andere bepaald of het een individuele of groepsincentive wordt en het concept wordt tot in de puntjes is uitgewerkt. Tijdens de Kick Off, het startsein van de campagne, worden op een originele manier de doelstellingen, spelregels, prijzen etc, bekend gemaakt. Eén van de belangrijkste aspecten in een goede campagne is dat eventuele verliezers niet gedemotiveerd raken en daardoor zelfs minder gaan presteren dan voorheen. Men kan dit voorkomen door week of maandwinnaars uit te roepen. Over de voortgang van de campagne kunnen de 3

4 deelnemers op verschillende manieren worden geïnformeerd. Dit kan in de vorm van nieuwsbrieven, via intra of internet, banners of een korte maandelijkse bijeenkomst. De uiteindelijke reis of andersoortige beloning is afhankelijk van de behaalde prestaties. Kortom: Een goed opgezette incentive campagne is een meerwaarde voor bijna elke organisatie en zal, indien goed uitgevoerd, zichzelf terug verdienen. Werkwijze Alle gegevens die van belang zijn voor het opzetten van een uitgebalanceerde campagne moeten in kaart worden gebracht. Hiervoor kunnen de bijgaande werkmodellen worden gebruikt. Aan de hand van de verzamelde gegevens worden de doelstellingen en het te besteden budget bepaald. inventives ontwikkeld vervolgens een creatief conceptvoorstel dat in de aard van de bedrijfsstrategie en de bedrijfsethiek ligt. Als dit voorstel aansluit op de verwachtingen en wensen van de opdrachtgever, wordt het voorstel dieper uitgewerkt. Ondertussen worden de ondersteunende afdelingen voorbereid op de campagne zodat een optimale back office gegarandeerd is. Het is daarom van groot belang ook deze afdelingen te belonen bij een positief resultaat. inventives kan de totale organisatie op zich nemen. In de praktijk is het echter zo dat er een aantal taken door de opdrachtgever zelf uitgevoerd kunnen en eigenlijk moeten worden. De 0 meting, ten behoeve van verkoopbevorderende actie, wordt door de financiële administratie bepaald. In veel gevallen worden de persoonlijke interesses van de medewerkers rechtstreeks gerapporteerd door de afdelingsmanagers of teamleiders, evenals het ziekteverzuim, de persoonlijke kwaliteiten, parate kennis en de teamspirit. Als de doelstellingen, doelgroep en de te behalen targets zijn bepaald, start de tactische fase. De campagne of het event wordt tot in detail uitgewerkt en naar eigen wensen aangepast. Door middel van prikkelende uitnodigingen, het versturen van teasers en gimmicks of het laten verschijnen van een bekende Nederlander worden de deelnemers op de hoogte gesteld van wat hen te wachten staat. 4

5 De Kick Off meeting is de aftrap voor een veelbelovend corporate event, waarbij de deelnemers regelmatig gemotiveerd worden om tot bovenmodale prestaties te komen. De opdrachtgever wordt continu op de hoogte gehouden over de voortgang van de campagne. Een incentive campagne kenmerkt zich door nauwkeurig bepaalde targets en spelregels. Hier mag in onze ogen ook niet mee gechargeerd worden. Alleen als blijkt dat er door onverwachte omstandigheden zoals recessies, rampen, veranderingen op macro economisch niveau, bepaalde targets niet volledig haalbaar blijken te zijn, worden deze tijdens de campagne bijgesteld. Doelgroepen Binnen de marketingcommunicatie moeten we bij incentive en motivatiecampagnes de interne en externe doelgroepen onderscheiden. In het verleden lag bij de interne doelgroep vooral de nadruk op de salesafdelingen binnen de organisatie, die door extra beloningen of incentives werden gemotiveerd tot extra inspanningen. Later bleek echter dat incentive campagnes ook voor HRM activiteiten, inkoop en administratieve afdelingen, de technische ondersteuning en klantenservice, zelfs voor complete organisaties een geweldige impact kan hebben. Vooral als we het hebben over kwalitatieve doelstellingen als klantvriendelijkheid, ziekteverzuim, serviceverlening, etc. Voor de externe doelgroep kunnen we spreken over een incentive als het bijvoorbeeld om een kortlopende verkoopactie gaat waaraan een specifieke beloning gekoppeld is. Voor het onderhouden van de contacten met relaties en/of tussenpersonen spreken we niet van een incentive maar van relatie versterkende campagnes. 5

6 Redenen voor het inzetten van een incentive programma Prestatie niveau s : Competatieve niveau s : Verhogen van de productkwaliteit Vergroten kennisniveau. Verbeteren klanten service Verbeteren reputatie van werknemer. Vergroten productiviteit Stimuleren van innovaties en kostenbesparing. Groei van de team prestaties Verbetering loyaliteit. Steun van back office personeel Verbetering beroep doen op elkaar. Vermindering absentie Verbetering veiligheid niveaus Doelstellingen Verkoop Strategie : Relatie Voordelen : Benadrukken van gewenste verkoop technieken. Bepalen van verkoopvoordelen voor specifieke producten of diensten. Verhogen van Cross Selling. Uitgangspunten : Motivatie Werknemers : Stijging verkoopcijfers. Groei markt aandeel. Verbeteren marges en winstcijfers. Verhogen aandeelhouders waarde (beursnotering) Bedrijfsmatige Waarden : Verbeteren communicatie. Doordringen van Corporate Values. (Normen en waarden, gedragscodes) Intensievere relatie tussen werknemer en bedrijf. Bevorderen van relaties tussen senior managers en topverkopers. Verbeteren van werknemers of relatie loyaliteit. Succes formules delen tussen deelnemers. Feedback momenten door werknemers. Creëren van enthousiasme. Groei interne moreel. Teambuilding. Meer erkenning en waardering. 6

7 Voorbeelden van meetbare bedrijfsactiviteiten Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: UITVOERINGSNIVEAU Verbeterde productkwaliteit: Afname retour producten. Verbetering terugkeer klanten. Kosten van vervanging (transport, handling). Eenvoudiger klanten te behouden, dan nieuwe te winnen. Upgraden machines Reengineering processen Lagere kosten door kwalitatief betere grondstoffen. Verbeterde klantenservice: Afname aantal klachten. Call centrum kosten verlagen. Hogere opleidingskosten. Invoeren CRM software. Groei productiviteit: Toename productie. Verbetering efficiency. Verkorting procestijd. Unit omzet/winst. Lagere arbeidskosten. Trainingen Proces begeleiding Upgraden machines. Groei Teamprestatie: Stimuleren niet verkopende staf: Verberteren individuele prestatie werknemer binnen een team. Projecttijden verkorten. Innovaties personeel. Tevredenheidscijfers. Nieuwe klanten / cold canvass calling / referenties Productiviteit x werknemer. Minimale tijdslijnen en geminimaliseerde kosten. Betrokkenheid personeel. Loyaliteit binnen de onderneming. Lagere kosten canvass calling en hogere opbrengsten referenties. Training werknemers. Project management software. Administratiesystemen en databases. Arbeidskosten. Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: UITVOERINGSNIVEAU Afname absentie: Verbetering veiligheidsniveau: Verlaging ziekteverzuim. Verbetering dagresultaten werknemers. Kosten inhuur personeel. Vermindering bedrijfsongevallen. Verzekeringspremies. Verloren manuren. Verlaging vervangingsaantallen. Hogere efficiency. Aantal ingehuurde arbeidsuren Minder kosten en tijd per incident. Lagere verzekeringskosten en geen nieuwe af te sluiten verzekeringen. Gezondheids programma en stimulering. Kinder opvang. Machine of proces verbeteringen. 7

8 Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: SALES / VERKOOP STRATEGIE Ondersteunen gewenste sales activiteiten en vaardigheden: Werknemers bijscholen. Verkoop resultaten indelen naar producten of klanten: Individueel verkoop activiteiten producten / diensten. Kennisniveau van producten of diensten. Marktaandeel. Aantal product units. Aantal klanten. Verandering in aantal of volume producten / diensten. Verandering hoeveelheid tijd per product / dienst. Verandering in aantal of volume product / diensten waarden. Klant / Tijd indelingen. Administratie en onderzoekskosten. Marketing additionele of ondersteunende artikelen. Kosten van commissie en verkoop. Toename cross selling: Producten / diensten per klant. Aanhouden / blijven van klanten. Meer afname van klanten. Kosten ter behoud van klanten Marketing additionele of ondersteunende artikelen. Kosten van commissie en verkoop. Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: OPERATIONEEL NIVEAU Toename Verkoop: Standaard verkoop vs. Toename verkoop. Toename kosten verkoop. Voorraad hoeveelheden. Betalende opdrachtgevers. Standaard bruto winst / nieuwe bruto winst. Oude / nieuwe kosten verkoop. Voorraadkosten. Inkomende betalingen en openstaande rekeningen Operationele kosten. Kosten van verkoop. Commissies. Toename marktaandeel: Toename omzet / winst cijfers: Winst aandeelhouders: Marktaandeel. Aantal nieuwe klanten. Toename omzet / winst. Efficiëntere verdeling. Waarde aandelen. Return of Investments Aandeel / winstverhoudingen. Standaard marktaandeel vs nieuw marktaandeel. Nieuwe klanten. Stijging omzet / winst. Meer opbrengsten / minder kosten. Winst per aandeel. Marketing en pr kosten. Commissies. Kosten van verkoop. 8

9 Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: BEDRIJFS IDENTITEIT Verbeterde communicatie: Behoud werknemers. Omzet / winstverhouding versus Communicatie materialen. inhuren nieuw personeel. Nieuwe identiteit eigen maken: Klant tevredenheidcijfer. Tevredenheid tussenhandel. Win Win situatie werknemer / werkgever. Productiviteit en tevredenheidcijfers. Verkoop en marketingkosten nieuwe klanten en kosten voor behoud vaste klanten Consolideren en vergroten aandeel tussenhandel. Basis productiviteitmeting en tevredenheidcijfers werknemers. Bijscholing werknemers Communicatie Onderzoekskosten tevredenheid. Onderzoekskosten. Communicatie kosten. Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: CONCURRENTIE VOORDELEN Toename Kennis: Product / diensten kennis. Kennis concurrentie positie. Toename in volume of aantal vs. bestede tijd per product / dienst. Bijscholing personeel. Onderzoekskosten. Kennis klantenbestand. Verbeterde reputatie werknemers: Winst per werknemer. Winst / omzet per huidige werknemer Betere beloningen en compensatie. Tevredenheid huidig personeel. vs. inhuren nieuw personeel. Stimuleren innovaties en kostenbesparende ideeën: Toename per afdeling en verbetering per afdeling. Nieuwe ideeën en verbeterde processen vs. tijd / kosten. Toename recruitment kosten. Verbetering aanblijven werknemers. Winst per werknemer. Afname recruitment cijfers. Langdurig aanblijven personeel. Minder tijdelijke werknemers. Toename positieve referenties: Aantallen positieve referenties. Lagere aquisitiekosten en grotere cross selling. Administratie en onderzoek. Management training. Compensatie en beloning. Toename relatiebeheer. 9

10 Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële / waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: RELATIE VOORDELEN Realiseren relaties tussen seniors / managers en top: Aanblijven top werknemers voor succesformule. Nieuw personeel vs. winst / omzet percentages. Toename werknemer / tussenhandel loyaliteit: Langer aanblijven werknemers. Aanhouden distributeurs en tussenhandel Nieuw personeel vs. winst / omzet percentages. Omzetpercentage per distributeur en tussenhandel. Extra verkoop gesprekken. Administratie en onderzoek. Interviews. Ervaringsleer over succesformules: Succes berekeningen. Succes formule x aantal keren gebruik. Communicatie en bijeenkomsten. Verzamelen feedback van werknemers: Suggesties van werknemers. Waarde van besparingen bij Brainstorm sessies. implementatie van suggesties. Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: MOTIVATIE WERKNEMERS Deelnemers enthousiast maken: Werknemer onderzoek. Vooraf en achteraf onderzoeken en Communicatie. meten. Toename moraal: Werknemer onderzoek. Vooraf en achteraf onderzoeken en Management training. meten. Teambuilding: Team productie niveau. Toename volume productie vs tijd en Team Events. kosten. Toename herkenning: Individuele productieniveaus. Verhoging eigen bijdrage in totale productie. 10

11 Worksheet t.b.v. de bepaalde doelstellingen. (gebruik voor elke doelstelling één worksheet) Mogelijke doelstellingen voor het starten van een incentive programma: Verhogen van verkoop, verbeteren klanten tevredenheid, terugdringen ziekteverzuim, verbeteren veiligheid. Concrete cijfers / percentages verbeteringen: Omzet/per maand, score klanten tevredenheid, percentage ziekteverzuim, aantal dagen zonder bedrijfsongeval. AANVANGS DATA / GEGEVENS Stap 1: Historische resultaten van de gekozen doelstelling (bij voorkeur twee of drie jaar terug). Jaar: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaartotaal Stap 2: Ongewone fluctuaties ± 15 % het maandgemiddelde accentueren. Ontdekken van trends en trendgevoeligheden. Neem deze gegevens apart en verzamel de normale en abnormale fluctuaties. Laat deze stijgingen of dalingen geen invloed uitoefenen op de nieuw te stellen doelstellingen. OMGEVING ONDERZOEK Stap 3: Laat de externe omgevingsfactoren registreren(+ voor positieve impact / voor negatieve impact en 0 voor neutrale gevolgen. Jaar: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaartotaal Initiatieven Concurrentie Markt en economische Situatie Wetgeving Interne veranderingen 11

12 Stap 4: Registreer bedrijfsresultaten voor iedere maand(zonder incentive programma) als de onderneming de einddoelstellingen heeft bepaald. Jaar: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaartotaal Bedrijfs Doelstelling voor dit jaar Stap 5: Zijn de bedrijfsresultaten bereikbaar, gegeven de historische cijfers en gegevens van de externe omgeving. VASTSTELLEN DOELSTELLINGEN Stap 6: Gebaseerd op de bovenstaande gegevens, interne en externe omgeving incentive programma doelstellingen bepalen(iedere maand en jaartotaal). Jaar: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaartotaal % groei laatste jaar Incentive programma doelstelling Stap 7: Zorg voor bevestiging van het incentive programma voor aanvang en implementatie van de directie!! 12

13 Opmerkingen t.b.v. de bepaalde doelstellingen Historische resultaten: Resultaat gerichte initiatieven: Markt en economische omstandigheden: Wetgeving: Interne veranderingen: Interne veranderingen: Incentive doelstellingen: 13

14 Return on investment worksheet. (ROI) Target als percentage t.o.v de resultaten van de laatste jaren Totale target tijdens de campagne periode Resultaat laatste jaren Target zonder incentive Target met incentive Extra toename m.b.v. incentive campagne Actuele resultaten Toename resultaten na aftrek van campagne kosten % % % % % Return on investment calculatie Totaal van de toegenomen omzet : Totaal van de toegenomen kosten: / Subtotaal: Subtotaal = omzet kosten Kosten Incentive Campagne: Return / Return = Subtotaal Kosten Incentive Programma Return on investment: ROI = Subtotaal Kosten Incentive Campagne Kosten Incentive Campagne 14

15 Voortgangsrapportage Incentive Campagne Programma Doelstellingen : Datum: Datum: Datum: Eind doelstelling totale incentive programma: Actuele Resultaten op datum: Doelst 1 Doelst 2 Doelst 3 Doelst 1 Doelst 2 Doelst 3 Doelst 1 Doelst 2 Doelst 3 % doelstelling bereikt: % Doelstelling verwacht: 1. Omgevings Resultaten Positief Negatief neutraal 2. Motivatie Positief 3. Ontwerp programma Negatief neutraal Positief Negatief neutraal METING DEELNEMER: 4. Ondersteuning programma Positief Negatief neutraal 5. Totale programma Positief Negatief neutraal 15

16 6. Uitvoering Interne omgeving Positief Negatief IMPACT ANALYSE: 7. Interne mogelijkheden/ ondersteuning Positief Negatief 8. Externe omgeving Positief Negatief 9. Incentive programma ontwerp Positief Negatief 10. Competatieve Initiatieven 11. Markt en economische situatie Positief Negatief Neutraal Positief Negatief Neutraal 12. Wetgeving Positief 13. Interne veranderingen Negatief Neutraal Positief Negatief Neutraal OMGEVING ONDERZOEK: 16

17 Impact analyse met voorbeeld elementen. (De hieronder vermelde kritische succesfactoren zijn voorbeelden) DATUM: WAARDERING SCHAAL KRITIEKE SUCCES FACTOR 1: positieve interne prestatie omgeving 1. De programma doelstellingen zijn gerelateerd aan individuele verantwoordelijkheden voor diegene die serieus bezig zijn met het behalen van de doelstellingen 2. Diegene die serieus betrokken zijn bij dit programma vinden dat ze evenredig worden betaald, gebaseerd op verantwoordelijkheid en vergelijkbare functies in de branche. 3. De deelnemers hebben de juiste bagage om deel te nemen en de doelstellingen te behalen. Totale score interne omgeving: KRITIEKE SUCCES FACTOR 2: Interne steun en behulpzaamheid 4. Het bedrijf kan de extra vraag aan ook al zouden de doelstellingen van deze incentive ruim worden gehaald 5. Klantenservice kan de extra vragen en telefoongesprekken aan die uit de incentive voortkomen. 17

18 6. De impact en op de afdelingsbudgetten en de te volgen procedures zijn besproken met iedere manager. Totale score interne steun en behulpzaamheid: 7. Wij kennen de sterktes en zwaktes van onze top 3 concurrenten. KRITIEKE SUCCES FACTOR 3: Externe Omgeving 8. Onze doelstellingen zijn haalbaar ondanks concurrentie acties / reacties. 9. Ons management heeft een sterk plan om business risico s te vermijden/omzeilen. Totale score externe omgeving: 18

19 KRITIEKE SUCCES FACTOR 4: Goed / Stimulerend Incentive Programma 10. Het programma is duidelijk voor de deelnemers. 11. Deelnemers vinden de doelstellingen haalbaar. 12. Het is een eerlijk / haalbaar programma. 13. De beloning is interessant voor de deelnemers. Score Incentive Programma: 19

20 Impact analyse eventuele belanghebbenden. De invulling van de mogelijke elementen binnen elke Kritieke Succesfactor(KSF) zal moeten worden ingevuld door belanghebbenden, binnen de organisatie. Dit om de scores extra waarde te geven op de diverse elementen. Mogelijke belanghebbenden kunnen zijn: Positieve interne prestatie omgeving Dagelijkse leiding, senior management, Human Resources Interne steun en behulpzaamheid Alle managers, marketingafdeling, productieafdeling, klantenservice, financiën Externe omgeving Dagelijkse leiding, salesmanager, productieafdeling Goed / Stimulerend Incentive Programma Deelnemers, financiën, Organisatie/Advies bureau 20

21 Voorbeeld vragenlijst deelnemers (vooraf) (deze enquête wordt voordat de incentive campagne van start gaat onder de deelnemers verspreid) 1. Hoe lang ben je werkzaam bij deze werkgever? 1 2 jaar 3 5 jaar 6 9 jaar 10+ jaar 2. Binnen welke leeftijd categorie pas je? Heb je internet /web toegang op het werk? Ja nee 4. Heb je internet/web toegang thuis? Ja nee 5. Heb je een zakelijk adres op het werk? Ja nee 21

22 6. Om succesvol te kunnen deelnemen aan een bedrijfs incentive programma heb ik het volgende nodig. Waardeer de onderstaande factoren(5 onbelangrijk / 1 zeer belangrijk). Belangrijk Onbelangrijk Inzicht in bedrijfsdoelstellingen en richting. Producten(attractief voor de markt). COMMENTAAR Concurrentie informatie. Product verkoop training. Product en promotie informatie. Techniek training, service, onderhandelingstechnieken. 22

23 7. In mijn huidige werkomgeving heeft het bedrijf voor de volgende factoren gezorgd. Waardeer de onderstaande factoren (1 mee oneens / 5 sterk mee eens). oneens mee eens Inzicht in bedrijfsdoelstellingen en richting. Producten(attractief voor de markt). COMMENTAAR Concurrentie informatie. Product verkoop training. Product en promotie informatie. Techniek training, service, onderhandelingstechnieken. 8. Ben je betrokken geweest bij een incentive programma in het verleden? Ja nee 9. Zo ja, wat vond je het meest interessant? 10. Wat zou je graag willen veranderen als een nieuw incentive programma zal worden gelanceerd? 23

24 11. Als ik aan mogelijke communicatie denk voor de toekomst, wil ik deze communicatiemogelijkheden gebruiken. Waardeer de gegeven opties (1 sterk mee oneens / 5 mee eens). oneens mee eens Regelmatig geprinte rapporten. Brochures en informatiebulletins. Voice mails. Faxen. s. Intranet. Internet. Lunch en leer. COMMENTAAR 12. Waar zou je communicatie over incentive programma s willen ontvangen? Thuis Kantoor 24

25 Voorbeeld vragenlijst deelnemers (tijdens) (deze enquête wordt tijdens de incentive campagne meerdere malen onder de deelnemers verspreid) 1. Hoe lang ben je werkzaam bij deze werkgever? 1 2 jaar 3 5 jaar 6 9 jaar 10+ jaar 2. Binnen welke leeftijd categorie pas je? Heb je internet /web toegang op het werk? Ja nee 4. Heb je internet/web toegang thuis? Ja nee 5. Heb je een zakelijk adres op het werk? Ja nee 25

26 6. Om succesvol te kunnen deelnemen aan een bedrijf incentive programma heb ik het volgende nodig. Waardeer de onderstaande factoren(5 onbelangrijk / 1 zeer belangrijk). Belangrijk Onbelangrijk Inzicht in bedrijfsdoelstellingen en richting. Producten(attractief voor de markt). Concurrentie informatie. Product verkoop training. Product en promotie informatie. Techniek training, service, onderhandelingstechnieken. COMMENTAAR 26

27 7. In mijn huidige werkomgeving heeft het bedrijf voor de volgende factoren gezorgd. Waardeer de onderstaande factoren (1 mee oneens / 5 sterk mee eens). oneens mee eens Inzicht in bedrijfsdoelstellingen en richting. Producten(attractief voor de markt). COMMENTAAR Concurrentie informatie. Product verkoop training. Product en promotie informatie. Techniek training, service, onderhandelingstechnieken. 8. Ben je het eens of oneens met onderstaande statements? Dit programma motiveert mij mijn doelstellingen te behalen. Ik zal dit programma aanraden bij anderen. oneens mee eens COMMENTAAR 27

28 9. Dit onderdeel van het incentive programma is goed georganiseerd. Waardeer de onderstaande factoren(1 mee oneens / 5 sterk mee eens). oneens mee eens Kick off van het programma(start). COMMENTAAR Programma thema en creatieve concept. Afspraken en regels van het programma zijn duidelijk en eenvoudig te begrijpen. Verhouding beloning en extra inzet is 50 % 50 %. 10. Wat vind je het interessantst aan het incentive programma? 11. Welke veranderingen zou je plaatsen en welke verbeteringen zou je toepassen? 28

29 12. Als ik aan mogelijke communicatie denk voor de toekomst, wil ik deze communicatiemogelijkheden gebruiken. Waardeer de gegeven opties (1 sterk mee oneens / 5 mee eens). oneens mee eens Regelmatig geprinte rapporten. Brochures en informatiebulletins. Voice mails. Faxen. s. Intranet. Internet. Lunch en leer. COMMENTAAR 13. Waar zou je communicatie over incentive programma s willen ontvangen? Thuis Kantoor 29

30 14. De ondersteuning die ik ontvang van de begeleiders en managers tijdens dit incentive programma. Waardeer de gegeven opties (1 sterk mee oneens / 5 mee eens). oneens mee eens Kennis van het incentive programma. COMMENTAAR Mogelijkheid om mijn problemen op te lossen of te ondersteunen. 15. Zijn er andersoortige beloningen of bestemmingen die je graag zou zien in de toekomst? 16. Geef een waarderingcijfer voor dit incentive programma. 30

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance!

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance! Creatieve Omzet! Verantwoorde Kostenbesparingen! Een Uitdagende Economische Realiteit.! Loopt u voorop en groeit uw marktaandeel! of staat u achter en verliest u terrein?! Royal Bank of Scotland klaar!

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Klantbeleving: Een leerzame reis!

Klantbeleving: Een leerzame reis! Klantbeleving: Een leerzame reis! Whenthe windsof change blow, some peoplebuildwallsand othersbuildwindmills ~chinees gezegde~ Klantbeleving Gedifferentieerd Belevenissen creëren Relevant voor Concurrentiepositie

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering Het begrip waarde is een modewoord. Maar wat waarde precies is weten maar weinigen. In dit artikel wordt het begrip overzichtelijk uit de doeken gedaan. Met concrete aanwijzingen voor de praktijk van de

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Een uitgebreide personalia kunt u opvragen bij info@lots-of-hospitality.nl

Een uitgebreide personalia kunt u opvragen bij info@lots-of-hospitality.nl Charlotte Parrée heeft ruim 20 jaar verkoopervaring in de hotellerie. Haar werkervaring heeft ze opgedaan in binnen- en buitenland bij vier en vijf sterren hotels, waaronder de Hotels van Oranje te Noordwijk.

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Zakelijke coaching vragenlijst Document. Voor bedrijf: Door: Datum:

Zakelijke coaching vragenlijst Document. Voor bedrijf: Door: Datum: Zakelijke coaching vragenlijst Document Voor bedrijf: Door: Datum: Inhoud Instructies Bedrijfs onderzoek 1. De verwachtingen in het bedrijf 2. Uitdagingen en mogelijkheden met inzicht op verwachting 3.

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU

WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU WHITEPAPER: TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMARKETINGBUREAU Telemarketing is een belangrijk onderdeel van het verkoopproces.

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Stap 7 Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Doel Elke strategie moet vanuit sturende elementen worden opgebouwd. Deze elementen geven de richting aan waarin de onderneming wil evolueren;

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2017 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Doelen stellen

Doelen stellen Doelen stellen Wat is het? Doelen stellen is het proces van het selecteren van dingen (mikpunten) die je wilt bereiken. Deze mikpunten worden doelen genoemd. Een doel is iets dat je bewust nastreeft. Een

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van Een kijkje in de keuken van Amant De eerste stappen op het gebied van CRM Strategische visie 2006-2009 Bewuste keuze voor klantpartnerschap (CI) Mensgericht en zelfbewust Anticiperen op groeimarkt en marktwerking

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

7-stappen plan voor een duurzaam Work Life Balance beleid

7-stappen plan voor een duurzaam Work Life Balance beleid Work-Life-Balance programma s moeten deel uitmaken van het algemeen HR-beleid. Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid en kan een basis bieden bij het opstellen van een programma. Om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved.

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved. Acquireren Salesadvies op maat. Sander Maarleveld februari 2013 De hierna volgende sheets zijn gebruikt bij een presentatie gegeven door Sander Maarleveld van ALECT voor het CJB Rotterdam op 13 februari

Nadere informatie

Cases. Terug naar groei

Cases. Terug naar groei Cases Terug naar groei Inleiding Veel ondernemers worden vrijwel volledig door de dagelijkse praktijk in beslag genomen. Het gevolg: weinig tot geen tijd voor reflectie. De concurrent weet hierdoor geleidelijk

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010

Workshop Waarden. Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva. 2 december 2010 Workshop Waarden Hanneke Kennes Performance Coaching Anneke Oude Kotte Godiva 2 december 2010 Even smullen Cultuur Cultuur is gedeelde waarden, normen en verwachtingen die aan de basis liggen van hoe:

Nadere informatie

Marcel Rosbergen & Martijn Driessen

Marcel Rosbergen & Martijn Driessen De weg naar 100% enthousiaste klanten Marcel Rosbergen & Martijn Driessen This document is provided for information purposes only and should not be construed as a statement by Belron or any of its subsidiaries

Nadere informatie

Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

G-NPS NPS voor de Publieke Sector

G-NPS NPS voor de Publieke Sector G-NPS NPS voor de Publieke Sector Via een ultrakorte vragenlijst verkrijgen overheden direct hanteerbare inzichten om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Klanten én de interne organisatie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming

Rendementsverbetering voor Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming Rendementsverbetering voor 2017 Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 7 december 2016 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs en

Nadere informatie

Smart Mobile Services. Simple, Smart, Super"

Smart Mobile Services. Simple, Smart, Super Probleem Kent U dit? Documenten kwijt Overvolle mailboxen Cloudoplossing in USA / Overseas Spyware/NSA/CIA Medewerkers communiceren via openbare riolen Partimers niet direct weer up and running Personeel,

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Quick Scan Sales is een uitgave van

Quick Scan Sales is een uitgave van Quick Scan Sales maak een globale analyse van je verkooporganisatie en ontdek je verbeterpotentieel Quick Scan Sales is een uitgave van www.salesforceboost.nl Inleiding Elke verkoopleider wil optimale

Nadere informatie

Klachtenmanagement als cruciale CRM-component

Klachtenmanagement als cruciale CRM-component De klant is de belangrijkste bezoeker van ons huis. Hij is niet de onderbreking van ons werk hij is ons doel. Als wij hem bedienen, doen wij hem geen gunst. Hij doet ons een gunst als wij hem mogen bedienen.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Info- event bestuur 2015-2016

Info- event bestuur 2015-2016 Info- event bestuur 2015-2016 Content Waar het allemaal begint De AFC-organisatiestructuur Alle bestuursfuncties En praktisch dan? Onze voorzitster hebben we al! Waar het allemaal begint Waar het allemaal

Nadere informatie

Credit Management en Excel

Credit Management en Excel Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE REDUCTIE DOELSTELLINGEN Hemmen Aanneming Wegenbouw B.V.

VOORTGANGSRAPPORTAGE REDUCTIE DOELSTELLINGEN Hemmen Aanneming Wegenbouw B.V. VOORTGANGSRAPPORTAGE REDUCTIE DOELSTELLINGEN 2016 Hemmen Aanneming Wegenbouw B.V. www.hemmen-bv.nl Emmen, februari 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 3 2.1.1. Bedrijfsdoelstellingen

Nadere informatie

Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM?

Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM? Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM? Paul Jansen Manager Compensation & Benefits, Juni 2006 1 Agenda: Performance Management in de KLM Waarom

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie