Werkmodel Incentive Campagnes 2.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkmodel Incentive Campagnes 2.1"

Transcriptie

1 Werkmodel Incentive Campagnes 2.1

2 Inhoudsopgave 3: Incentive Campagne 4: Werkwijze 4: Doelgroepen 6: Redenen voor het inzetten van een incentive programma 7: Voorbeelden van meetbare bedrijfsactiviteiten 15: Worksheet t.b.v. bepaalde doelstellingen 17: Opmerkingen t.b.v. bepaalde doelstellingen 18: ROI worksheet 19: Voortgangsrapportage Incentive Campagne 21: Impact analyse met voorbeeld elementen 23: Impact analyse eventuele belanghebbenden 24: Voorbeeld vragenlijst deelnemers (vooraf) 27: Voorbeeld vragenlijst deelnemers (tijdens) 2

3 Incentive campagne Een incentive campagne is een zeer efficiënte marketingstool, die een organisatie op een doelgerichte wijze kan inzetten bij meerdere interne en externe marketingcommunicatie activiteiten. Door het in het vooruitzicht stellen van een extra beloning, wordt de deelnemer uitgedaagd, tijdelijk een buitengewone prestatie te leveren. Incentives (letterlijk vertaald prikkelen) zijn daarom een uitstekend middel om bijvoorbeeld verkoopmedewerkers of het dealernetwerk binnen een bepaalde periode tot extra inspanningen te motiveren. De resultaten van een campagne moeten meetbaar zijn, ongeacht of het nu om kwantitatieve of kwalitatieve doelstellingen gaat. Uitgangspunt bij het starten van een incentive campagne, die gerelateerd is aan bijvoorbeeld omzet, is dat de extra omzet dekkend is voor de kosten van de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de campagne. Echter, in veel gevallen wordt er een bepaald percentage van de extra omzet uitgetrokken voor de financiering van de incentive. Er zijn ook organisaties die er een break even doelstelling op na houden in de wetenschap dat dit voor een aantal jaren nieuwe klanten oplevert. Met deze nieuwe klanten kan de organisatie in de navolgende jaren een hogere omzet generen. Kern van een goede incentive is de voorafgaande campagne, die in het algemeen 3 tot 12 maanden duurt. De doelstellingen moeten helder en haalbaar worden geformuleerd. Daarnaast moet de gehele organisatie terdege worden voorbereid op de start van de campagne. Dit om te voorkomen, dat toegezegde levertijden niet haalbaar blijken te zijn en bepaalde artikelen niet meer leverbaar zijn. Het is dus van groot belang ook de back office te betrekken bij de ontwikkeling van een incentive campagne. In de ontwikkelingsfase wordt er onder andere bepaald of het een individuele of groepsincentive wordt en het concept wordt tot in de puntjes is uitgewerkt. Tijdens de Kick Off, het startsein van de campagne, worden op een originele manier de doelstellingen, spelregels, prijzen etc, bekend gemaakt. Eén van de belangrijkste aspecten in een goede campagne is dat eventuele verliezers niet gedemotiveerd raken en daardoor zelfs minder gaan presteren dan voorheen. Men kan dit voorkomen door week of maandwinnaars uit te roepen. Over de voortgang van de campagne kunnen de 3

4 deelnemers op verschillende manieren worden geïnformeerd. Dit kan in de vorm van nieuwsbrieven, via intra of internet, banners of een korte maandelijkse bijeenkomst. De uiteindelijke reis of andersoortige beloning is afhankelijk van de behaalde prestaties. Kortom: Een goed opgezette incentive campagne is een meerwaarde voor bijna elke organisatie en zal, indien goed uitgevoerd, zichzelf terug verdienen. Werkwijze Alle gegevens die van belang zijn voor het opzetten van een uitgebalanceerde campagne moeten in kaart worden gebracht. Hiervoor kunnen de bijgaande werkmodellen worden gebruikt. Aan de hand van de verzamelde gegevens worden de doelstellingen en het te besteden budget bepaald. inventives ontwikkeld vervolgens een creatief conceptvoorstel dat in de aard van de bedrijfsstrategie en de bedrijfsethiek ligt. Als dit voorstel aansluit op de verwachtingen en wensen van de opdrachtgever, wordt het voorstel dieper uitgewerkt. Ondertussen worden de ondersteunende afdelingen voorbereid op de campagne zodat een optimale back office gegarandeerd is. Het is daarom van groot belang ook deze afdelingen te belonen bij een positief resultaat. inventives kan de totale organisatie op zich nemen. In de praktijk is het echter zo dat er een aantal taken door de opdrachtgever zelf uitgevoerd kunnen en eigenlijk moeten worden. De 0 meting, ten behoeve van verkoopbevorderende actie, wordt door de financiële administratie bepaald. In veel gevallen worden de persoonlijke interesses van de medewerkers rechtstreeks gerapporteerd door de afdelingsmanagers of teamleiders, evenals het ziekteverzuim, de persoonlijke kwaliteiten, parate kennis en de teamspirit. Als de doelstellingen, doelgroep en de te behalen targets zijn bepaald, start de tactische fase. De campagne of het event wordt tot in detail uitgewerkt en naar eigen wensen aangepast. Door middel van prikkelende uitnodigingen, het versturen van teasers en gimmicks of het laten verschijnen van een bekende Nederlander worden de deelnemers op de hoogte gesteld van wat hen te wachten staat. 4

5 De Kick Off meeting is de aftrap voor een veelbelovend corporate event, waarbij de deelnemers regelmatig gemotiveerd worden om tot bovenmodale prestaties te komen. De opdrachtgever wordt continu op de hoogte gehouden over de voortgang van de campagne. Een incentive campagne kenmerkt zich door nauwkeurig bepaalde targets en spelregels. Hier mag in onze ogen ook niet mee gechargeerd worden. Alleen als blijkt dat er door onverwachte omstandigheden zoals recessies, rampen, veranderingen op macro economisch niveau, bepaalde targets niet volledig haalbaar blijken te zijn, worden deze tijdens de campagne bijgesteld. Doelgroepen Binnen de marketingcommunicatie moeten we bij incentive en motivatiecampagnes de interne en externe doelgroepen onderscheiden. In het verleden lag bij de interne doelgroep vooral de nadruk op de salesafdelingen binnen de organisatie, die door extra beloningen of incentives werden gemotiveerd tot extra inspanningen. Later bleek echter dat incentive campagnes ook voor HRM activiteiten, inkoop en administratieve afdelingen, de technische ondersteuning en klantenservice, zelfs voor complete organisaties een geweldige impact kan hebben. Vooral als we het hebben over kwalitatieve doelstellingen als klantvriendelijkheid, ziekteverzuim, serviceverlening, etc. Voor de externe doelgroep kunnen we spreken over een incentive als het bijvoorbeeld om een kortlopende verkoopactie gaat waaraan een specifieke beloning gekoppeld is. Voor het onderhouden van de contacten met relaties en/of tussenpersonen spreken we niet van een incentive maar van relatie versterkende campagnes. 5

6 Redenen voor het inzetten van een incentive programma Prestatie niveau s : Competatieve niveau s : Verhogen van de productkwaliteit Vergroten kennisniveau. Verbeteren klanten service Verbeteren reputatie van werknemer. Vergroten productiviteit Stimuleren van innovaties en kostenbesparing. Groei van de team prestaties Verbetering loyaliteit. Steun van back office personeel Verbetering beroep doen op elkaar. Vermindering absentie Verbetering veiligheid niveaus Doelstellingen Verkoop Strategie : Relatie Voordelen : Benadrukken van gewenste verkoop technieken. Bepalen van verkoopvoordelen voor specifieke producten of diensten. Verhogen van Cross Selling. Uitgangspunten : Motivatie Werknemers : Stijging verkoopcijfers. Groei markt aandeel. Verbeteren marges en winstcijfers. Verhogen aandeelhouders waarde (beursnotering) Bedrijfsmatige Waarden : Verbeteren communicatie. Doordringen van Corporate Values. (Normen en waarden, gedragscodes) Intensievere relatie tussen werknemer en bedrijf. Bevorderen van relaties tussen senior managers en topverkopers. Verbeteren van werknemers of relatie loyaliteit. Succes formules delen tussen deelnemers. Feedback momenten door werknemers. Creëren van enthousiasme. Groei interne moreel. Teambuilding. Meer erkenning en waardering. 6

7 Voorbeelden van meetbare bedrijfsactiviteiten Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: UITVOERINGSNIVEAU Verbeterde productkwaliteit: Afname retour producten. Verbetering terugkeer klanten. Kosten van vervanging (transport, handling). Eenvoudiger klanten te behouden, dan nieuwe te winnen. Upgraden machines Reengineering processen Lagere kosten door kwalitatief betere grondstoffen. Verbeterde klantenservice: Afname aantal klachten. Call centrum kosten verlagen. Hogere opleidingskosten. Invoeren CRM software. Groei productiviteit: Toename productie. Verbetering efficiency. Verkorting procestijd. Unit omzet/winst. Lagere arbeidskosten. Trainingen Proces begeleiding Upgraden machines. Groei Teamprestatie: Stimuleren niet verkopende staf: Verberteren individuele prestatie werknemer binnen een team. Projecttijden verkorten. Innovaties personeel. Tevredenheidscijfers. Nieuwe klanten / cold canvass calling / referenties Productiviteit x werknemer. Minimale tijdslijnen en geminimaliseerde kosten. Betrokkenheid personeel. Loyaliteit binnen de onderneming. Lagere kosten canvass calling en hogere opbrengsten referenties. Training werknemers. Project management software. Administratiesystemen en databases. Arbeidskosten. Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: UITVOERINGSNIVEAU Afname absentie: Verbetering veiligheidsniveau: Verlaging ziekteverzuim. Verbetering dagresultaten werknemers. Kosten inhuur personeel. Vermindering bedrijfsongevallen. Verzekeringspremies. Verloren manuren. Verlaging vervangingsaantallen. Hogere efficiency. Aantal ingehuurde arbeidsuren Minder kosten en tijd per incident. Lagere verzekeringskosten en geen nieuwe af te sluiten verzekeringen. Gezondheids programma en stimulering. Kinder opvang. Machine of proces verbeteringen. 7

8 Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: SALES / VERKOOP STRATEGIE Ondersteunen gewenste sales activiteiten en vaardigheden: Werknemers bijscholen. Verkoop resultaten indelen naar producten of klanten: Individueel verkoop activiteiten producten / diensten. Kennisniveau van producten of diensten. Marktaandeel. Aantal product units. Aantal klanten. Verandering in aantal of volume producten / diensten. Verandering hoeveelheid tijd per product / dienst. Verandering in aantal of volume product / diensten waarden. Klant / Tijd indelingen. Administratie en onderzoekskosten. Marketing additionele of ondersteunende artikelen. Kosten van commissie en verkoop. Toename cross selling: Producten / diensten per klant. Aanhouden / blijven van klanten. Meer afname van klanten. Kosten ter behoud van klanten Marketing additionele of ondersteunende artikelen. Kosten van commissie en verkoop. Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: OPERATIONEEL NIVEAU Toename Verkoop: Standaard verkoop vs. Toename verkoop. Toename kosten verkoop. Voorraad hoeveelheden. Betalende opdrachtgevers. Standaard bruto winst / nieuwe bruto winst. Oude / nieuwe kosten verkoop. Voorraadkosten. Inkomende betalingen en openstaande rekeningen Operationele kosten. Kosten van verkoop. Commissies. Toename marktaandeel: Toename omzet / winst cijfers: Winst aandeelhouders: Marktaandeel. Aantal nieuwe klanten. Toename omzet / winst. Efficiëntere verdeling. Waarde aandelen. Return of Investments Aandeel / winstverhoudingen. Standaard marktaandeel vs nieuw marktaandeel. Nieuwe klanten. Stijging omzet / winst. Meer opbrengsten / minder kosten. Winst per aandeel. Marketing en pr kosten. Commissies. Kosten van verkoop. 8

9 Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: BEDRIJFS IDENTITEIT Verbeterde communicatie: Behoud werknemers. Omzet / winstverhouding versus Communicatie materialen. inhuren nieuw personeel. Nieuwe identiteit eigen maken: Klant tevredenheidcijfer. Tevredenheid tussenhandel. Win Win situatie werknemer / werkgever. Productiviteit en tevredenheidcijfers. Verkoop en marketingkosten nieuwe klanten en kosten voor behoud vaste klanten Consolideren en vergroten aandeel tussenhandel. Basis productiviteitmeting en tevredenheidcijfers werknemers. Bijscholing werknemers Communicatie Onderzoekskosten tevredenheid. Onderzoekskosten. Communicatie kosten. Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: CONCURRENTIE VOORDELEN Toename Kennis: Product / diensten kennis. Kennis concurrentie positie. Toename in volume of aantal vs. bestede tijd per product / dienst. Bijscholing personeel. Onderzoekskosten. Kennis klantenbestand. Verbeterde reputatie werknemers: Winst per werknemer. Winst / omzet per huidige werknemer Betere beloningen en compensatie. Tevredenheid huidig personeel. vs. inhuren nieuw personeel. Stimuleren innovaties en kostenbesparende ideeën: Toename per afdeling en verbetering per afdeling. Nieuwe ideeën en verbeterde processen vs. tijd / kosten. Toename recruitment kosten. Verbetering aanblijven werknemers. Winst per werknemer. Afname recruitment cijfers. Langdurig aanblijven personeel. Minder tijdelijke werknemers. Toename positieve referenties: Aantallen positieve referenties. Lagere aquisitiekosten en grotere cross selling. Administratie en onderzoek. Management training. Compensatie en beloning. Toename relatiebeheer. 9

10 Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële / waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: RELATIE VOORDELEN Realiseren relaties tussen seniors / managers en top: Aanblijven top werknemers voor succesformule. Nieuw personeel vs. winst / omzet percentages. Toename werknemer / tussenhandel loyaliteit: Langer aanblijven werknemers. Aanhouden distributeurs en tussenhandel Nieuw personeel vs. winst / omzet percentages. Omzetpercentage per distributeur en tussenhandel. Extra verkoop gesprekken. Administratie en onderzoek. Interviews. Ervaringsleer over succesformules: Succes berekeningen. Succes formule x aantal keren gebruik. Communicatie en bijeenkomsten. Verzamelen feedback van werknemers: Suggesties van werknemers. Waarde van besparingen bij Brainstorm sessies. implementatie van suggesties. Programma Doelstelling: Meet onderdelen: Financiële waarde berekening: Potentiële groei uitgaven: MOTIVATIE WERKNEMERS Deelnemers enthousiast maken: Werknemer onderzoek. Vooraf en achteraf onderzoeken en Communicatie. meten. Toename moraal: Werknemer onderzoek. Vooraf en achteraf onderzoeken en Management training. meten. Teambuilding: Team productie niveau. Toename volume productie vs tijd en Team Events. kosten. Toename herkenning: Individuele productieniveaus. Verhoging eigen bijdrage in totale productie. 10

11 Worksheet t.b.v. de bepaalde doelstellingen. (gebruik voor elke doelstelling één worksheet) Mogelijke doelstellingen voor het starten van een incentive programma: Verhogen van verkoop, verbeteren klanten tevredenheid, terugdringen ziekteverzuim, verbeteren veiligheid. Concrete cijfers / percentages verbeteringen: Omzet/per maand, score klanten tevredenheid, percentage ziekteverzuim, aantal dagen zonder bedrijfsongeval. AANVANGS DATA / GEGEVENS Stap 1: Historische resultaten van de gekozen doelstelling (bij voorkeur twee of drie jaar terug). Jaar: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaartotaal Stap 2: Ongewone fluctuaties ± 15 % het maandgemiddelde accentueren. Ontdekken van trends en trendgevoeligheden. Neem deze gegevens apart en verzamel de normale en abnormale fluctuaties. Laat deze stijgingen of dalingen geen invloed uitoefenen op de nieuw te stellen doelstellingen. OMGEVING ONDERZOEK Stap 3: Laat de externe omgevingsfactoren registreren(+ voor positieve impact / voor negatieve impact en 0 voor neutrale gevolgen. Jaar: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaartotaal Initiatieven Concurrentie Markt en economische Situatie Wetgeving Interne veranderingen 11

12 Stap 4: Registreer bedrijfsresultaten voor iedere maand(zonder incentive programma) als de onderneming de einddoelstellingen heeft bepaald. Jaar: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaartotaal Bedrijfs Doelstelling voor dit jaar Stap 5: Zijn de bedrijfsresultaten bereikbaar, gegeven de historische cijfers en gegevens van de externe omgeving. VASTSTELLEN DOELSTELLINGEN Stap 6: Gebaseerd op de bovenstaande gegevens, interne en externe omgeving incentive programma doelstellingen bepalen(iedere maand en jaartotaal). Jaar: januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaartotaal % groei laatste jaar Incentive programma doelstelling Stap 7: Zorg voor bevestiging van het incentive programma voor aanvang en implementatie van de directie!! 12

13 Opmerkingen t.b.v. de bepaalde doelstellingen Historische resultaten: Resultaat gerichte initiatieven: Markt en economische omstandigheden: Wetgeving: Interne veranderingen: Interne veranderingen: Incentive doelstellingen: 13

14 Return on investment worksheet. (ROI) Target als percentage t.o.v de resultaten van de laatste jaren Totale target tijdens de campagne periode Resultaat laatste jaren Target zonder incentive Target met incentive Extra toename m.b.v. incentive campagne Actuele resultaten Toename resultaten na aftrek van campagne kosten % % % % % Return on investment calculatie Totaal van de toegenomen omzet : Totaal van de toegenomen kosten: / Subtotaal: Subtotaal = omzet kosten Kosten Incentive Campagne: Return / Return = Subtotaal Kosten Incentive Programma Return on investment: ROI = Subtotaal Kosten Incentive Campagne Kosten Incentive Campagne 14

15 Voortgangsrapportage Incentive Campagne Programma Doelstellingen : Datum: Datum: Datum: Eind doelstelling totale incentive programma: Actuele Resultaten op datum: Doelst 1 Doelst 2 Doelst 3 Doelst 1 Doelst 2 Doelst 3 Doelst 1 Doelst 2 Doelst 3 % doelstelling bereikt: % Doelstelling verwacht: 1. Omgevings Resultaten Positief Negatief neutraal 2. Motivatie Positief 3. Ontwerp programma Negatief neutraal Positief Negatief neutraal METING DEELNEMER: 4. Ondersteuning programma Positief Negatief neutraal 5. Totale programma Positief Negatief neutraal 15

16 6. Uitvoering Interne omgeving Positief Negatief IMPACT ANALYSE: 7. Interne mogelijkheden/ ondersteuning Positief Negatief 8. Externe omgeving Positief Negatief 9. Incentive programma ontwerp Positief Negatief 10. Competatieve Initiatieven 11. Markt en economische situatie Positief Negatief Neutraal Positief Negatief Neutraal 12. Wetgeving Positief 13. Interne veranderingen Negatief Neutraal Positief Negatief Neutraal OMGEVING ONDERZOEK: 16

17 Impact analyse met voorbeeld elementen. (De hieronder vermelde kritische succesfactoren zijn voorbeelden) DATUM: WAARDERING SCHAAL KRITIEKE SUCCES FACTOR 1: positieve interne prestatie omgeving 1. De programma doelstellingen zijn gerelateerd aan individuele verantwoordelijkheden voor diegene die serieus bezig zijn met het behalen van de doelstellingen 2. Diegene die serieus betrokken zijn bij dit programma vinden dat ze evenredig worden betaald, gebaseerd op verantwoordelijkheid en vergelijkbare functies in de branche. 3. De deelnemers hebben de juiste bagage om deel te nemen en de doelstellingen te behalen. Totale score interne omgeving: KRITIEKE SUCCES FACTOR 2: Interne steun en behulpzaamheid 4. Het bedrijf kan de extra vraag aan ook al zouden de doelstellingen van deze incentive ruim worden gehaald 5. Klantenservice kan de extra vragen en telefoongesprekken aan die uit de incentive voortkomen. 17

18 6. De impact en op de afdelingsbudgetten en de te volgen procedures zijn besproken met iedere manager. Totale score interne steun en behulpzaamheid: 7. Wij kennen de sterktes en zwaktes van onze top 3 concurrenten. KRITIEKE SUCCES FACTOR 3: Externe Omgeving 8. Onze doelstellingen zijn haalbaar ondanks concurrentie acties / reacties. 9. Ons management heeft een sterk plan om business risico s te vermijden/omzeilen. Totale score externe omgeving: 18

19 KRITIEKE SUCCES FACTOR 4: Goed / Stimulerend Incentive Programma 10. Het programma is duidelijk voor de deelnemers. 11. Deelnemers vinden de doelstellingen haalbaar. 12. Het is een eerlijk / haalbaar programma. 13. De beloning is interessant voor de deelnemers. Score Incentive Programma: 19

20 Impact analyse eventuele belanghebbenden. De invulling van de mogelijke elementen binnen elke Kritieke Succesfactor(KSF) zal moeten worden ingevuld door belanghebbenden, binnen de organisatie. Dit om de scores extra waarde te geven op de diverse elementen. Mogelijke belanghebbenden kunnen zijn: Positieve interne prestatie omgeving Dagelijkse leiding, senior management, Human Resources Interne steun en behulpzaamheid Alle managers, marketingafdeling, productieafdeling, klantenservice, financiën Externe omgeving Dagelijkse leiding, salesmanager, productieafdeling Goed / Stimulerend Incentive Programma Deelnemers, financiën, Organisatie/Advies bureau 20

21 Voorbeeld vragenlijst deelnemers (vooraf) (deze enquête wordt voordat de incentive campagne van start gaat onder de deelnemers verspreid) 1. Hoe lang ben je werkzaam bij deze werkgever? 1 2 jaar 3 5 jaar 6 9 jaar 10+ jaar 2. Binnen welke leeftijd categorie pas je? Heb je internet /web toegang op het werk? Ja nee 4. Heb je internet/web toegang thuis? Ja nee 5. Heb je een zakelijk adres op het werk? Ja nee 21

22 6. Om succesvol te kunnen deelnemen aan een bedrijfs incentive programma heb ik het volgende nodig. Waardeer de onderstaande factoren(5 onbelangrijk / 1 zeer belangrijk). Belangrijk Onbelangrijk Inzicht in bedrijfsdoelstellingen en richting. Producten(attractief voor de markt). COMMENTAAR Concurrentie informatie. Product verkoop training. Product en promotie informatie. Techniek training, service, onderhandelingstechnieken. 22

23 7. In mijn huidige werkomgeving heeft het bedrijf voor de volgende factoren gezorgd. Waardeer de onderstaande factoren (1 mee oneens / 5 sterk mee eens). oneens mee eens Inzicht in bedrijfsdoelstellingen en richting. Producten(attractief voor de markt). COMMENTAAR Concurrentie informatie. Product verkoop training. Product en promotie informatie. Techniek training, service, onderhandelingstechnieken. 8. Ben je betrokken geweest bij een incentive programma in het verleden? Ja nee 9. Zo ja, wat vond je het meest interessant? 10. Wat zou je graag willen veranderen als een nieuw incentive programma zal worden gelanceerd? 23

24 11. Als ik aan mogelijke communicatie denk voor de toekomst, wil ik deze communicatiemogelijkheden gebruiken. Waardeer de gegeven opties (1 sterk mee oneens / 5 mee eens). oneens mee eens Regelmatig geprinte rapporten. Brochures en informatiebulletins. Voice mails. Faxen. s. Intranet. Internet. Lunch en leer. COMMENTAAR 12. Waar zou je communicatie over incentive programma s willen ontvangen? Thuis Kantoor 24

25 Voorbeeld vragenlijst deelnemers (tijdens) (deze enquête wordt tijdens de incentive campagne meerdere malen onder de deelnemers verspreid) 1. Hoe lang ben je werkzaam bij deze werkgever? 1 2 jaar 3 5 jaar 6 9 jaar 10+ jaar 2. Binnen welke leeftijd categorie pas je? Heb je internet /web toegang op het werk? Ja nee 4. Heb je internet/web toegang thuis? Ja nee 5. Heb je een zakelijk adres op het werk? Ja nee 25

26 6. Om succesvol te kunnen deelnemen aan een bedrijf incentive programma heb ik het volgende nodig. Waardeer de onderstaande factoren(5 onbelangrijk / 1 zeer belangrijk). Belangrijk Onbelangrijk Inzicht in bedrijfsdoelstellingen en richting. Producten(attractief voor de markt). Concurrentie informatie. Product verkoop training. Product en promotie informatie. Techniek training, service, onderhandelingstechnieken. COMMENTAAR 26

27 7. In mijn huidige werkomgeving heeft het bedrijf voor de volgende factoren gezorgd. Waardeer de onderstaande factoren (1 mee oneens / 5 sterk mee eens). oneens mee eens Inzicht in bedrijfsdoelstellingen en richting. Producten(attractief voor de markt). COMMENTAAR Concurrentie informatie. Product verkoop training. Product en promotie informatie. Techniek training, service, onderhandelingstechnieken. 8. Ben je het eens of oneens met onderstaande statements? Dit programma motiveert mij mijn doelstellingen te behalen. Ik zal dit programma aanraden bij anderen. oneens mee eens COMMENTAAR 27

28 9. Dit onderdeel van het incentive programma is goed georganiseerd. Waardeer de onderstaande factoren(1 mee oneens / 5 sterk mee eens). oneens mee eens Kick off van het programma(start). COMMENTAAR Programma thema en creatieve concept. Afspraken en regels van het programma zijn duidelijk en eenvoudig te begrijpen. Verhouding beloning en extra inzet is 50 % 50 %. 10. Wat vind je het interessantst aan het incentive programma? 11. Welke veranderingen zou je plaatsen en welke verbeteringen zou je toepassen? 28

29 12. Als ik aan mogelijke communicatie denk voor de toekomst, wil ik deze communicatiemogelijkheden gebruiken. Waardeer de gegeven opties (1 sterk mee oneens / 5 mee eens). oneens mee eens Regelmatig geprinte rapporten. Brochures en informatiebulletins. Voice mails. Faxen. s. Intranet. Internet. Lunch en leer. COMMENTAAR 13. Waar zou je communicatie over incentive programma s willen ontvangen? Thuis Kantoor 29

30 14. De ondersteuning die ik ontvang van de begeleiders en managers tijdens dit incentive programma. Waardeer de gegeven opties (1 sterk mee oneens / 5 mee eens). oneens mee eens Kennis van het incentive programma. COMMENTAAR Mogelijkheid om mijn problemen op te lossen of te ondersteunen. 15. Zijn er andersoortige beloningen of bestemmingen die je graag zou zien in de toekomst? 16. Geef een waarderingcijfer voor dit incentive programma. 30

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Thema: meer aandacht voor ROI Nieuw hoofdkantoor fundament onder groeifilosofie. QSN Kwaliteitsmanagement over PSA+

Thema: meer aandacht voor ROI Nieuw hoofdkantoor fundament onder groeifilosofie. QSN Kwaliteitsmanagement over PSA+ April 2009 Nummer 1 Thema: meer aandacht voor ROI Nieuw hoofdkantoor fundament onder groeifilosofie QSN Kwaliteitsmanagement over PSA+ Hoe blijft u concurrerend in de maakindustrie? Growing Together Colofon

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

De weg naar een succesvolle CRM- implementatie!

De weg naar een succesvolle CRM- implementatie! De weg naar een succesvolle CRM- implementatie! TNO CRM Clusterplan Hans Kardol Joleen van Loon Karin Oerlemans Juli 2006 Projectgegevens Auteurs Reviewers Projecttitel Joleen van Loon, Karin Oerlemans,

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING DOCENTENHANDLEIDING Prof. dr. Bronis Verhage Hoogleraar Marketing Georgia State University Atlanta, Georgia, USA Zesde druk (bij overbruggingseditie van het werkboek) 2004

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie