Dienstverlening & werkwijze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverlening & werkwijze"

Transcriptie

1 Dienstverlening & werkwijze

2 Welkom bij Bergman & Postma Financieel Advies Met trots presenteren wij u ons bedrijf en onze werkwijze. Met deze brochure geven wij u inzicht in ons bedrijf en onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk om uit te spreken wie wij zijn, waar wij voor staan en wat u van ons kunt verwachten. In deze brochure staan wij stil bij onze missie, wat wij voor u kunnen doen, wat wij van u als klant verwachten en hoe wij worden beloond. Ook staan wij stil bij onze samenwerking met u: voor welke zaken kunt u ons inschakelen, hoe gaan wij om met klachten en hoe kunt u de samenwerking met ons beëindigen. Daarnaast treft u alle informatie over onze bereikbaarheid, over de aanbieders waar wij zaken mee doen en onze relatie met deze aanbieders aan. Zodat u na het lezen van deze brochure precies weet waar wij voor staan en wat u bij ons kunt verwachten. Michel Bergman & Peter Postma Bergman & Postma Financieel Advies Bergman & Postma Financieel Advies te Sneek is eind 2009 opgericht door Michel Bergman en Peter Postma. Na allebei vele jaren actief geweest te zijn in de financiële dienstverlening hebben wij besloten om samen een modern adviesbureau te beginnen. Een modern kantoor met traditionele normen en waarden: openheid, betrouwbaarheid en persoonlijk contact. Persoonlijk contact vinden wij erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om altijd goed bereikbaar te zijn, zowel per telefoon als per mail en via onze website. Wanneer u een afspraak wilt maken met ons dan komen wij graag bij u thuis. De afspraak kan ook tijdens kantooruren bij ons op kantoor plaatsvinden. Ons kantoor is gevestigd in Sneek, het volledige adres luidt: Bergman & Postma Financieel Advies Breewijd CK Sneek Telefoon: Faxnummer: Mail: Website: Onze missie Bergman & Postma Financieel Advies onderscheidt zich door zich echt in te leven in de klant. Uw wensen zijn daarbij het allerbelangrijkst. Wij willen dat u aangeeft wat u echt belangrijk vindt. Na het inventariseren van uw wensen en behoeften maken wij alles voor u inzichtelijk en dat bespreken we met u. Op dat punt bepaalt u zelf of u bepaalde tekorten wilt afdekken middels een verzekering of dat u juist bepaalde risico s niet wilt afdekken. Wij werken niet voor een bank of verzekeraar, wij werken voor u. Onze wens is met u een langdurige samenwerking aan te gaan. Een samenwerking gebaseerd op onderling vertrouwen. Alle financiële zaken hangen met elkaar samen. Zo kan een hypotheek niet los worden gezien van uw pensioen en kan een uitvaartproduct niet los worden gezien van uw vermogenspositie. Wat we hier met zekerheid over kunnen zeggen is dat iedere situatie anders is. Ook heeft iedereen andere wensen en behoeften. Ons streven is om u duidelijkheid te geven over al deze zaken. Want wat vindt u belangrijk? Wij willen graag de spin in uw financiële web zijn. Dat is waar wij goed in zijn en minstens zo belangrijk: datgene wat wij leuk vinden om te doen. Wij zeggen niet alleen wat we doen, we doen ook wat we zeggen, ook voor u! Schadeverzekeringen & uitvaart Wat doen wij voor u? De inventarisatiefase bestaat uit het bekijken wat u nu verzekerd heeft, wat er minimaal verzekerd moet zijn en wat u zelf wenst te verzekeren. Wanneer dit voor u en voor ons helder is, gaan wij voor u bekijken waar u het beste terecht kunt met uw pakket of verzekeringen. Wellicht is dit bij uw huidige verzekeraar, dit kan ook bij een nieuwe verzekeraar zijn. Hierin bemiddelen wij voor u.

3 In dit pakket bemiddelen wij o.a. in de volgende producten: autoverzekeringen, inboedelverzekeringen, opstalverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, reisverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Tijdens de bemiddelingsfase maken wij samen met u de keuze welke aanbieder het beste bij u past. Wij vullen samen met u de aanvraagformulieren in en wij vragen de verzekering(en) namens u aan bij de aanbieder. Nadat wij de polis hebben ontvangen van de aanbieder controleren wij deze op juistheid voor u. Wij verzorgen ook tijdens de looptijd alle communicatie voor u met de aanbieder. U heeft 1 aanspreekpunt: Bergman & Postma Financieel Advies. Wanneer er onverhoopt schade ontstaat dan belt u met ons. Wij helpen u met het schadeformulier en zullen uw schademelding verder afwikkelen met de aanbieder en u op de hoogte houden van de vorderingen. Met het schade- en uitvaartpakket van Bergman & Postma Financieel Advies weet u zeker dat uw verzekeringen bij u passen en datgene doen wat u van een verzekering verwacht. Hoe worden wij beloond? Wij vinden voor deze dienstverlening provisie de meest passende beloning. Beloning door middel van provisie betekent bij schadeverzekeringen dat wij van de verzekeraar een vast percentage ontvangen van uw premie. Feitelijk vormt onze beloning een opslag op uw premie. Dit percentage is per product anders, voor een compleet overzicht kunt u terecht in bijlage 1. Voor uitvaartverzekeringen ontvangen wij van de aanbieder afsluitprovisie en/of doorlopende provisie. Deze provisie zit verrekend in de premie welke u betaalt aan de verzekeraar. Omdat wij graag open en transparant zijn naar u hebben wij in bijlage 1 een toelichting geschreven over onze beloning voor uitvaartadvies. Voor een overzicht van alle aanbieders waar wij zaken mee doen verwijzen wij u graag naar bijlage 8. Hypotheken, levensverzekeringen & rekeningen, arbeidsongeschiktheid & werkloosheid Wat doen wij voor u? Dit onderdeel bevat inventarisatie, advies en bemiddeling in complexe zaken. Denk hierbij aan lenen (hypotheken & kredieten), sparen (levensverzekeringen en spaarrekeningen), overlijden (risicoverzekeringen), arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. De insteek is dat alle bovenstaande zaken met elkaar verbonden zijn en bij elkaar horen. Wanneer u een huis gaat kopen en een hypotheek nodig heeft dan is niet alleen de juiste hypotheekvorm belangrijk. Ook is het belangrijk of de lasten nog betaalbaar zijn bij uw pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Het is dus enorm belangrijk dat wij op alle gebieden een complete inventarisatie met u doen. Hierdoor weet u zeker dat alle vervolgstappen logisch en passend zijn. Indien er zaken geregeld moeten worden bij een bank of verzekeraar dan doen wij dat graag voor u. Ook hierbij zorgen wij dat wij, samen met u, de juiste aanvraagformulieren invullen en dat de aanbieder een juiste polis opmaakt. Alle contacten met de aanbieder kunt u aan ons overlaten. Gedurende de jaren kunnen uw wensen en uw financiële situatie veranderen. Wellicht vindt u een andere baan waarbij u meer gaat verdienen. Of u of uw partner gaat minder werken in de toekomst. Omdat uw financieel plan grotendeels gebaseerd is op uw inkomen nu en in de toekomst, is elke wijziging belangrijk. Wij verlenen graag nazorg aan u. Op voorhand spreken wij met u af of wij nazorg verlenen en hoe onze nazorg beloond wordt. Wanneer u kiest voor nazorg bespreken wij de gevolgen van wijzigingen in uw situatie met u. U weet dan zeker dat uw financieel plan altijd up to date is. U kunt meer lezen over nazorg in bijlage 4. Hoe worden wij beloond? In ons financieel pakket heeft u qua beloning een aantal keuzes. U kunt kiezen voor directe beloning middels een uurtarief, hierbij betaalt u ons voor het exacte aantal uren dat wij voor u bezig zijn geweest. Een andere vorm van directe beloning is een vaste vergoeding voor de door ons geleverde diensten. Wanneer u ons inschakelt

4 voor een hypotheekadvies wensen wij altijd via directe beloning beloond te worden. U betaalt dan geen afsluitprovisie voor uw hypotheek en ook de aan uw hypotheek gekoppelde producten worden zonder provisie gesloten. Bij hypotheken kunt u onze directe beloning meefinancieren. De notaris zorgt er bij de aktepassering voor dat onze beloning rechtstreeks naar ons wordt overgemaakt. U kunt ook kiezen voor beloning middels provisie (niet bij een hypotheek). Wanneer u hier voor kiest wordt er een opslag berekend over uw premie. U betaalt dan een hogere premie aan de verzekeraar en vervolgens worden wij door de verzekeraar beloond. Uw termijnpremie is dan hoger dan bij de variant zonder provisie, u ontvangt van ons echter geen aanvullende factuur. Voor meer uitleg hierover kunt u terecht in bijlage 2. Tijdens de looptijd van uw hypotheek en/of verzekeringen kunt u uiteraard bij ons terecht. Om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren hebben wij onze beloning gesplitst in een beloning voor advies en bemiddeling en een beloning voor beheer. In bijlage 3 vindt u meer informatie over onze beloning tijdens de looptijd. Totaalrelatie U bent totaalrelatie als u al uw zaken via Bergman & Postma Financieel Advies heeft geregeld. Hiermee zijn wij het aanspreekpunt voor al uw financiële zaken. Voor een wijziging op een autoverzekering tot vragen over uw pensioenoverzicht, u kunt altijd bij ons terecht. Als trouwe en vaste klant kunt u korting krijgen op een aantal tarieven, voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar bijlage 4. Wat verwachten wij van u? Wij gaan met u een duurzame relatie aan. Daarbij is eerlijkheid en vertrouwen natuurlijk ontzettend belangrijk. Wij verwachten dan ook van u dat u eerlijk bent over uw wensen en behoeften. Alleen dan kunnen wij een zinvolle en passende analyse voor u maken. Tevens verwachten wij van u dat u altijd naar eer en geweten de vragen op aanvraagformulieren en eventueel gezondheidsverklaringen invult. Indien dit namelijk niet gebeurd loopt u het risico dat uw verzekering ofwel nooit gesloten kan worden, ofwel dat er bij schade geen uitkering volgt. Financiële producten zijn een gevolg van uw wens om bepaalde zaken goed te regelen. Uitgangspunt hierbij is altijd uw huidige situatie. Dus wanneer deze wijzigt kan het zijn dat uw financiële producten ook aangepast moeten worden. Denk hierbij aan verhuizen, aanschaf van een andere auto, meer of minder werken, overlijden, werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, het krijgen van een kind of een erfenis. Alle zaken waarvan u redelijkerwijs vermoedt dat ze van belang zijn voor uw financieel plan moet u aan ons melden, dit mag via de website, per telefoon of per mail. Indien wij niet op de hoogte zijn van veranderingen kunnen wij hier uiteraard niet op inspelen. Wij verwachten dan ook volledige openheid van u over uw financiële zaken. Voor ons is inzicht in al uw stukken en huidige polissen ontzettend belangrijk. Onze relaties met verzekeraars Bergman & Postma Financieel Advies is financieel en juridisch een volledig zelfstandig financieel dienstverlener. Wij zijn een vennootschap onder firma waarbij de natuurlijke personen Michel Bergman en Peter Postma eigenaar zijn. Wij zijn een ongebonden financiële dienstverlener. Dit betekent dat wij geen financiële verplichtingen hebben richting aanbieders. Wij zijn volledig vrij om te bepalen met wie wij zaken doen. Wel hebben wij voorkeuren voor bepaalde aanbieders. Op elk onderdeel waarin wij bemiddelen houden wij de marktontwikkelingen goed in de gaten. Daardoor hebben wij een goed beeld van de prijs/kwaliteitsverhouding bij aanbieders. Per productgroep hebben wij 1 of meerder aanbieders geselecteerd. Deze geselecteerde aanbieders nemen wij mee in onze productvergelijking voor u. Aan de hand van uw wensen en profiel zoeken wij binnen onze geselecteerde aanbieders naar het beste product of de beste producten voor u. Dit bespreken wij met u in het adviesgesprek, uiteindelijk bepaalt u voor welk product

5 u kiest. In bijlage 7 kunt u precies zien welke aanbieders wij hebben geselecteerd voor u. Salarisbeleid Bergman & Postma Financieel Advies Bergman & Postma Financieel Advies is een vennootschap onder firma (Vof) van Michel Bergman en Peter Postma. De eigendomsverdeling is 50/50 waardoor beide personen voor exact de helft eigenaar zijn van het bedrijf. Het inkomen binnen deze Vof bestaat uit de winst uit onderneming. Vanuit de winst uit onderneming onttrekken de eigenaren beide hetzelfde vaste bedrag per maand uit de onderneming. Beide eigenaren hebben hierdoor een vast maandelijks inkomen, onafhankelijk van de omzet in die betreffende periode. De overige winst wordt gebruikt om de buffers van de onderneming te versterken en om reserveringen te doen voor toekomstige investeringen. Hiermee beoogt Bergman & Postma Financieel Advies zijn solide basis te behouden en te versterken, teneinde de continuïteit ook naar de toekomst toe te kunnen waarborgen. Onze relatie met u Wanneer wij met u als aspirant-klant in gesprek gaan bestaat het eerste gesprek uit een intake. Vooraf ontvangt u deze brochure zodat u op uw gemak kunt lezen wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij werken. Tijdens het intake gesprek nemen wij dit met u door. Wij vinden het belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten voordat wij gezamenlijk een relatie aangaan. voor u op als tussenpersoon. U kunt met al uw vragen over uw verzekeringen per direct bij ons terecht. Klachten Uiteraard hopen wij dat u het tijdig bij ons aangeeft wanneer u niet tevreden bent over onze werkwijze of dienstverlening. Wanneer u uw klacht kenbaar maakt bij ons dan zullen wij ons uiterste best doen om het samen met u op te lossen. Hiervoor hebben wij een interne klachtenprocedure. Indien u na onze poging om er samen met u uit te komen toch niet tevreden bent met de oplossing of de gang van zaken dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons kantoor is aangesloten bij dit klachteninstituut onder nummer De adresgegevens zijn: Kifid Postbus AG Den Haag Telefoon : Website : www. Kifid.nl Beëindiging relatie Wij streven ernaar om een langdurige samenwerking met u aan te gaan. Toch kunnen er zich situaties voordoen waardoor u of wij andere keuzes wensen te maken. Zowel wij als u kunnen de samenwerking beëindigen. Belangrijk te vermelden is dat de samenwerking bestaat zolang er nog verzekeringsproducten lopen via ons kantoor. U wordt na beëindiging van de relatie dan ook verzocht zo snel mogelijk een ander bedrijf te vinden welke uw verzekeringen wil beheren. Snel zaken doen? De overstapservice! Met onze overstapservice kunnen wij u direct van dienst zijn. Loopt of lopen uw huidige verzekeringen bij een aanbieder genoemd in bijlage 7? Dan kunt u gebruik maken van onze overstapservice. Uw verzekering blijft doorlopen op dezelfde manier als nu. Echter, wij treden

6 Bijlage 1: tarieven afsluiten, bemiddelen en beheer schadeverzekeringen en uitvaart Particuliere schadeverzekeringen Wij worden beloond voor onze dienstverlening middels afsluit- en/of doorlopende provisie. Bij particuliere schadeverzekeringen worden wij beloond op basis van doorlopende provisie. Dit wordt door de verzekeraar bij u in rekening gebracht als percentage van uw premie. Deze percentages zijn wisselend per verzekeraar, vandaar dat wij bandbreedtes aangeven: Autoverzekering 10-30% Inboedelverzekering 10-30% Opstalverzekering 10-30% Aansprakelijkheidsverzekering 10-30% Rechtsbijstandverzekering 10-30% Reisverzekering 10-30% Ongevallenverzekering 10-30% Motorverzekering 10-30% Bromfietsverzekering 10-30% Fietsverzekering 10-30% Caravanverzekering 10-30% Pleziervaartuigenverzekering 10-30% Overige schadeverzekeringen 10-30% Per product zijn wij graag bereid om u exact te vertellen hoe hoog onze beloning is. Uitvaartverzekeringen Voor onze werkzaamheden op het gebied van uitvaartproducten worden wij beloond door middel van afsluitprovisie en/of doorlopende provisie. Het percentage provisie is afhankelijk van de verzekeraar welke het beste bij u past qua wensen, prijs en kwaliteit. De percentages variëren als volgt: Product Afsluit Doorloop Uitvaart naturadekking 3-6% 0-10% Uitvaart gelddekking 3-6% 0-10% Let op: bij sommige aanbieders is het mogelijk is om provisie (deels) in te bouwen. Dit bieden wij u aan indien de totale provisie hoger is dan wij maximaal wensen te ontvangen voor onze dienstverlening. Aan de hand van het aantal uren welke wij voor u bezig zijn wensen wij de volgende bedragen te ontvangen: 1 verzekerde 500,-, elke volgende verzekerde 150,- extra. Stel u en uw partner kiezen allebei voor een uitvaartverzekering. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren wensen wij 650,- aan beloning te ontvangen. Stel dat uw aanbieder ons 800,- zou uitbetalen, in dat geval bouwen wij een deel van de provisie in zodat wij 650,- ontvangen. Door het inbouwen van (een deel van) provisie wordt uw premie lager. Bijlage 2: tarieven afsluiten & bemiddelen hypotheken, levensverzekeringen & rekeningen, arbeidsongeschiktheid & werkloosheid Hypotheken Ten aanzien van de beloning kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: * uurtarief van 125,- per uur excl. BTW, of * standaardtarief van 3.150,- excl. BTW. U ontvangt van ons 175,- korting als u alle benodigde informatie en stukken compleet en volledig aanlevert op het door ons aangegeven moment. Wij wijken alleen af van bovengenoemd standaardtarief indien wij van te voren inschatten dat het advies structureel korter of langer zal duren dan gemiddeld. Vooraf maken wij hierover een prijsafspraak met u. BTW: indien wij voor u bemiddelen wordt er geen BTW gerekend, indien wij u alleen adviseren wordt er wel BTW gerekend. Voor zowel advisering op basis van uurtarief als op basis van een vaste prijs maken wij een overeenkomst met u op. NB: voor een overzicht van kosten tijdens de looptijd zie bijlage 3. Bijproducten naast uw hypotheek Indien er naast uw hypotheek producten worden gesloten leveren wij deze zonder provisie als netto product (indien mogelijk). Voor elk bijproduct rekenen wij 100,- extra. Dit geldt voor zowel verpande als niet

7 verpande verzekeringen, zo lang deze tot stand komen uit ons advies rondom uw hypotheek. NB: voor een overzicht van kosten tijdens de looptijd zie bijlage 3. Voorbeeld kosten Advies: bankspaarhypotheek (bankspaarrekening plus risicoverzekering) zonder aanvullende dekkingen met tijdige en complete aanlevering van alle stukken. Prijs hypotheekadvies 3.150,- Korting complete aanlevering 175,- - Subtotaal 2.975,- Openen bankspaarrekening 100,- Risicoverzekering 100,- Totaal 3.175,- Overige adviezen en producten Ten aanzien van de beloning kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: * uurtarief van 125,- per uur excl. BTW, vooraf vastgestelde uren, inclusief bemiddeling * directe beloning als vast bedrag of beloning vanuit provisie tot een maximum van - Vermogensopbouwproducten 1.250,- (gemiddeld 10 uren, prijs excl. BTW) - Risicoproducten 1.250,- (gemiddeld 10 uren, prijs excl. BTW) - Arbeidsongeschiktheid 1.250,- (gemiddeld 10 uren, prijs excl. BTW) - Werkeloosheid 1.250,- (gemiddeld 10 uren, prijs excl. BTW) Bij gecombineerde polissen geldt het tarief slechts eenmaal. Indien bijvoorbeeld bij een arbeidsongeschiktheidsproduct ook een werkloosheidsdekking zit betaalt u slechts eenmaal 1.250,- excl. BTW. Dit geldt ook voor een combinatieproduct van sparen en risico. BTW: indien wij voor u bemiddelen in een verzekering bent u geen BTW verschuldigd. Indien wij u alleen adviseren en ons advies leidt niet tot een product dan bent u wel BTW verschuldigd. De tarieven kunt u op 2 manieren voldoen: of rechtstreeks aan ons, of middels provisie op uw verzekeringsproduct. Kiest u voor het laatste dan rekenen wij provisie over uw verzekeringspremie. Hierdoor wordt uw premie hoger. Indien de provisie niet toereikend is om ons volledige tarief te voldoen dan kunnen wij op voorhand met u afspreken om u een aanvullende rekening te sturen. NB: voor een overzicht van kosten tijdens de looptijd zie bijlage 3. Bijlage 3: tarieven beheer hypotheek en verzekeringen De tarieven uit bijlage 2 betreffen onze tarieven voor advies en bemiddeling voor hypotheken en verzekeringen/rekeningen bij leven, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Op het opdrachtformulier staat exact beschreven welke dienstverlening u van ons mag verwachten op deze gebieden. Om u een scherp tarief te kunnen aanbieden hebben wij onze kosten tijdens de looptijd van uw producten uit de adviesvergoeding gehaald en brengen wij de beheervergoeding apart bij u in rekening. Hierdoor betaalt u bij advies en bemiddeling alleen voor onze werkzaamheden op dat moment en betaalt u gedurende de looptijd voor de kosten welke wij gedurende looptijd maken. Wij bieden hiervoor de volgende (verplichte) modules aan: Beheer hypotheek Deze module is verplicht wanneer via onze bemiddeling een hypotheek tot stand is gekomen. Tijdens de looptijd van uw hypotheek kunt u van ons de volgende zaken verwachten: - het administreren van uw hypotheek - het controleren van alle stukken welke wij ontvangen van de geldverstrekker - hulp bij al uw vragen over uw lopende hypotheek - het doorgeven van wijzigingen op uw lopende hypotheek (bijv. uw rekeningnummer) - het op uw verzoek doen van een opgave van de aftrekbare rente voor uw belastingaangifte - u informeren over relevante wetswijzigingen of ontwikkelingen bij uw geldverstrekker

8 De module Beheer hypotheek is verplicht zolang uw hypotheek loopt via het agentschap van Bergman & Postma Financieel Advies bij de betreffende geldverstrekker. Doorlopende adviesmodule hypotheek Tijdens de looptijd van uw hypotheek zullen meerdere adviesmomenten ontstaan. Door het afnemen van deze module kunt u ons inschakelen voor advies zonder dat u daar een nota voor ontvangt. De volgende werkzaamheden vallen in deze adviesmodule: - berekenen of u extra hypotheek kunt opnemen voor een verbouwing. Op uw verzoek ontvangt u van ons een schriftelijk advies waaruit blijkt of de extra hypotheek haalbaar is, hoeveel de extra maandlasten bedragen en op welke wijze dit het beste geregeld kan worden. - analyseren van uw renteverlengingsvoorstel rondom de einddatum van uw rentevast periode. U ontvangt van ons een schriftelijk advies met daarin een onderbouwde berekening waaruit blijkt of het verstandig is de rente te verlengen bij de huidige geldverstrekker of te switchen naar een andere geldverstrekker. Tevens helpen wij u met uw keus voor de looptijd van uw nieuwe rentevast periode. - eens in de 3 jaar een berekening maken of het interessant is om uw huidige hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Wanneer de marktrente lager is dan uw huidige rente kan dit aantrekkelijk zijn. U ontvangt van ons een onderbouwd advies of oversluiten voor u aantrekkelijk is. Hierbij krijgt u duidelijk inzicht in de voor- en nadelen van het eventuele oversluiten. - adviseren rondom vervroegd aflossen van uw hypotheek. Wanneer u extra middelen heeft kan het interessant zijn om uw hypotheek (deels) vervroegd af te lossen. Op uw verzoek adviseren wij u hieromtrent en geven wij onderbouwd de voor- en nadelen aan van vervroegd aflossen. Wanneer ons advies ertoe leidt dat uw hypotheek overgesloten wordt, of als u besluit een tweede hypotheek te nemen, rekenen wij wel kosten om dit voor u te regelen. Als deelnemer in deze doorlopende adviesmodule ontvangt u 750,- korting op ons reguliere tarief. De volgende zaken vallen niet onder de adviesmodule: - wijziging van de hypotheek na echtscheiding - wijziging aflosvorm Over deze zaken maken wij op dat moment een afspraak met u over een vergoeding. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor alle wijzigingen en berekeningen. Wanneer uw verzoek buiten het abonnement valt geven wij vooraf bij u aan welke kosten wij hiervoor rekenen. Beheer verzekering (levensverzekeringen, risicoverzekeringen en bankspaarproducten) Deze module is verplicht wanneer via onze bemiddeling een verzekering tot stand is gekomen zonder provisie, een zgn. netto product. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u het volgende van ons verwachten: - het administreren van uw polis - het controleren van uw polis en alle overige stukken tijdens de looptijd - hulp bij al uw vragen over uw lopende polis - het doorgeven van wijzigingen op uw polis (bijv. adreswijziging) - hulp bij het regelen van de uitkering van uw polis aan de begunstigde - het op uw verzoek aanleveren van informatie voor uw belastingopgave - het zorgen voor verpanding of het loskoppelen van de verpanding van uw verzekering - u informeren over relevante wetswijzigingen of ontwikkelingen bij uw verzekeraar De module Beheer verzekering is verplicht zolang uw verzekering loopt via het agentschap van de betreffende verzekeraar van Bergman & Postma Financieel Advies. Doorlopende adviesmodule financiële planning Uw leven bestaat uit verschillende fases. In elke fase kan het zijn dat u andere inkomsten en uitgaven heeft, maar ook andere wensen en ideeën. Met een financiële planning kijken wij naar uw huidige situatie en toekomstplannen en berekenen wij hoe u er financieel voor staat. Is uw risicoverzekering die u 5 jaar geleden afsloot nog wel voldoende om uw partner verzorgd achter te laten? Met de module financiële planning toetsen wij of uw hypotheek en uw verzekeringen nog

9 steeds bij u passen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent bij pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wanneer u deze module afneemt kunt u het volgende van ons verwachten: - inzicht in uw situatie bij pensionering - inzicht in de financiële gevolgen van overlijden van u (en/of uw partner) - inzicht in de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid van u (en/of uw partner) - inzicht in de financiële gevolgen bij werkloosheid van u (en/of uw partner) - eens per 3 jaar een afspraak om uw situatie te bespreken - eens per 3 jaar een nieuwe financiële planning - hulp bij vragen over uw financieel plan - hulp bij vragen over uw pensioenregeling bij uw werkgever De volgende zaken vallen niet onder de module financiële planning: - bemiddeling in nieuwe producten - meerdere financiële plannen binnen 3 jaar Wanneer wij op uw verzoek werkzaamheden aanvangen welke niet vallen onder deze module maken wij vooraf een prijsafspraak met u voor deze extra dienstverlening. Module belastingaangifte Wanneer wij uw financieel plan beheren en/of uw hypotheek hebben geregeld kunt u ons inschakelen voor uw belastingaangifte. Dit geldt zowel voor de reguliere belastingaangifte als voor een voorlopige teruggaaf of zorgtoeslag. Wij behouden ons het recht voor u door te verwijzen naar een accountant. In dat gevel retourneren wij de door u betaalde kosten aan ons voor de belastingaangifte. U bent vrij in uw keuze voor een gespecialiseerd accountantskantoor. Kosten modules Onderstaand staan de kosten per module, alle genoemde kosten zijn de kosten per maand. Bedrag BTW Totaalprijs Beheer hypotheek 5,40-5,40 Doorlopend advies 5,55 19% 6,60 hypotheek Beheer verzekering 2,90-2,90 Doorlopend advies 14,71 19% 17,50 financiële planning Belastingaangifte 5,38 19% 6,40 Voorl.teruggaaf 3,57 19% 4,25 Zorgtoeslag 3,57 19% 4,25 Incasso Per module tekent u een opdrachtformulier. Hiermee gaat u akkoord met onze voorwaarden, het maandelijkse bedrag en de looptijd van de overeenkomst. Wij incasseren uw maandelijkse bijdrage elke maand rond de 1 e van de maand van uw opgegeven rekeningnummer. Bijlage 4: voordeel totaalrelatie Als totaalrelatie heeft u recht op de volgende voordelen: - Op een hypotheek krijgt u 150,- korting. - Bij bemiddeling voor vermogensopbouw, risicoproducten, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid ontvangt u 100,- korting ten opzichte van de tarieven uit bijlage 2. - Indien u bij bemiddeling kiest voor beloning middels provisie sturen wij u geen extra rekening als de provisie lager is dan ons verrichtingentarief. Bijlage 5: dienstverlening schadeverzekeringen en uitvaart Het schade- en uitvaartpakket bestaat uit het inventariseren, analyseren, bemiddelen en eventueel nazorg voor uw complete particuliere schadepakket en uw uitvaartwensen. Onderstaand geven wij per onderdeel duidelijk aan wat wij voor u doen wanneer u het pakket bij ons afneemt. Schadepakket: - het inventariseren van uw wensen - het analyseren van uw huidige pakket - het vaststellen van een tekort in dekking of juist een overschot aan dekking - het invullen van aanvraagformulieren met u - het aanvragen van verzekeringen - het controleren van de polissen op juistheid

10 - het begeleiden van de opzegging van een eventueel lopende verzekering - telefonische helpdesk voor al uw vragen buiten de bezoekafspraken om - uw schadeclaim indienen bij de verzekeraar - het begeleiden van uw schadeclaim Uitvaart: - inventarisatie wensen uitvaartdekking - analyseren van uw bestaande voorzieningen op dit gebied - berekenen of uw wensen overeenkomen met uw bestaande voorziening - premieberekeningen maken op basis van uw wensen - een adviessamenvatting schrijven waarin we bovenstaande zaken vastleggen - samen met u het aanvraagformulier invullen - het indienen van de aanvraag bij de verzekeraar - het controleren van de polis op juistheid - het beheren van uw uitvaartverzekering - het voeren van de communicatie met de uitvaartverzekeraar - regelen van de uitkering in geval van overlijden - bestaande producten aanpassen indien gewenst Bijlage 6: dienstverlening hypotheek Indien u ons inschakelt voor advies over uw hypotheek dan kunt u van ons het volgende verwachten: - inventarisatie van uw wensen en behoeften betreffende uw hypotheek - uitleggen van de verschillende hypotheekvormen - berekenen of uw gewenste lening binnen de normen past (CHF en NHG) - n.a.v. uw wensen qua voorwaarden de producten hierop vergelijken. - berekenen of uw hypotheek ook in de toekomst voor u betaalbaar blijft - berekenen of uw hypotheek ook bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid betaalbaar blijft - een advies aan u presenteren en cijfermatig onderbouwen - de gewenste constructie voor u aanvragen bij de geldverstrekker - het begeleiden van de aanvraag bij de geldverstrekker - het aanvragen en begeleiden van het taxatierapport - de koopakte met u doornemen - samen met u zorgen dat alle benodigde stukken tijdig worden aangeleverd bij de geldverstrekker - controleren van de voortgang van uw dossier bij de geldverstrekker - na akkoord het tijdig kunnen passeren bij de notaris - controle van de eindafrekening bij de notaris Bijlage 7: dienstverlening levensverzekeringen & rekeningen, arbeidsongeschiktheid & werkloosheid Indien u ons inschakelt voor bovengenoemde zaken dan mag u de volgende dienstverlening van ons verwachten. - inventarisatie van uw wensen en behoeften - complete inventarisatie huidige stand van zaken betreffende pensioen, overlijdenssituatie, hypotheek, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid - complete analyse van deze scenario s middels een uitgewerkt cijfermatig financieel rapport - bespreken van deze analyse met u in begrijpelijke taal - eventueel het overvoeren van bestaande verzekeringen naar ons beheer - alle communicatie richting aanbieders over producten onder ons beheer Wanneer wij naar aanleiding van ons advies ook voor u bemiddelen dan kunt u van ons verwachten: - een productvergelijking tussen door ons geselecteerde aanbieders, zie bijlage 7 - het bespreken van deze producten en het begeleiden bij de keuze hieruit

11 - indien wij u adviseren het schriftelijk vastleggen van ons advies - samen met u de benodigde formulieren invullen - het aanvragen van de door u gewenste verzekering en de controle op dit traject - het controleren van de polis op juistheid - het verzorgen van de communicatie met de aanbieder Bijlage 8: geselecteerde aanbieders Graag willen wij u op voorhand aangeven met welke aanbieders wij zaken doen. Per productgroep hebben wij een voorkeur voor 1 of meerdere aanbieders. Dit noemen wij onze geselecteerde aanbieders. De producten van deze aanbieders nemen wij mee in de productvergelijking die wij voor u maken. Daarnaast hebben wij onze overige aanbieders. De producten van deze aanbieders nemen wij niet mee in onze productvergelijking. Op uw verzoek kunnen wij u deze producten wel aanbieden. Wilt u dat uw bestaande verzekeringen via onze bemiddeling gaan lopen en gebruiken maken van onze overstapservice? Dit kan bij alle genoemde verzekeraars. 8.1 schadeverzekeringen particulier Woonpakket (combinatie van meerdere verzekeringen in 1 pakket, waaronder bijv. opstal, inboedel, aansprakelijkheid). Geselecteerde aanbieder: Aegon AIG Europe, Allianz, Amersfoortse, AON Nederland, ARAG, Ardanta, ASR, Avero Achmea, Bruns ten Brink, Cardiff, Chubb Insurance Company, Confior, Conservatrix, CZ Groep, DAS, Dela, Delta Lloyd, Euro Lloyd, Europeesche, Falcon Leven, Florius, Generali, Goudse, Hipp Zorg, Klaverblad, Legal & General, London, Monuta, Nassau Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Noordhollandsche 1816, ONVZ, OOM, OVZ, Reaal, Rialto, Turien & Co, Unigarant, Vandien/Sun Alliance, Voogd & Voogd, Westland Utrecht, Zevenwouden, Zwitserleven Recreatieverzekeringen (reis, caravan, pleziervaartuig) Geselecteerde aanbieder: Europeesche Aegon, AIG Europe, Allianz, Amersfoortse, AON Nederland, ARAG, Ardanta, ASR, Avero Achmea, Bruns ten Brink, Cardiff, Chubb Insurance Company, Confior, Conservatrix, CZ Groep, DAS, Dela, Delta Lloyd, Euro Lloyd, Falcon Leven, Florius, Generali, Goudse, Hipp Zorg, Klaverblad, Legal & General, London, Monuta, Nassau Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Noordhollandsche 1816, ONVZ, OOM, OVZ, Reaal, Rialto, Turien & Co, Unigarant, Vandien/Sun Alliance, Voogd & Voogd,Westland Utrecht, Zevenwouden, Zwitserleven Auto- en motorverzekeringen Wij maken gebruik het vergelijkingsprogramma Rolls. Van alle aanbieders in Rolls kunnen wij bemiddelen in de producten van de volgende aanbieders: ASR, Budgio, Klaverblad, Goudse, Aegon, Reaal, Generali, OVZ, Avero, Allianz, Delta Lloyd, London, Nationale Nederlanden, Rialto, Turien & Co, Unigarant Overig (overige particuliere schadeverzekeringen of losse producten welke niet in het woonpakket vallen) Geselecteerde aanbieders: Aegon, ASR, Delta Lloyd, Generali, Klaverblad, Reaal AIG Europe, Allianz, Amersfoortse, AON Nederland, ARAG, Ardanta, Avero Achmea, Bruns ten Brink, Cardif, Chubb Insurance Company, Confior, Conservatrix, CZ Groep, DAS, Dela, Euro Lloyd, Europeesche, Falcon Leven, Florius, Goudse, Hipp Zorg, Legal & General, London, Monuta, Nassau Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Noordhollandsche 1816, ONVZ, OOM, OVZ, Rialto, Turien & Co, Unigarant, Vandien/Sun Alliance, Voogd & Voogd,Westland Utrecht, Zevenwouden, Zwitserleven 8.2 uitvaartverzekeringen Geselecteerde aanbieders: Ardanta, Klaverblad, Monuta Aegon, ASR, Avero Achmea, DELA, Goudse, Nationale Nederlanden. 8.3 risicoverzekeringen Wij maken gebruik van het vergelijkingsprogramma van Moneyview. Van alle genoemde aanbieders in Moneyview kunnen wij u de producten van de volgende aanbieders aanbieden: Aegon, ASR, Dela, Delta Lloyd, Florius, Generali, Klaverblad, Legal & General, Nationale Nederlanden, Reaal.

12 8.4 sparen (verzekeringen & rekeningen) Geselecteerde aanbieders: Aegon, ASR, Generali, Reaal Allianz, Amersfoortse, Avero Achmea, Conservatrix, Delta Lloyd, Falcon Leven, Florius, Goudse, Klaverblad, Legal & General, Nationale Nederlanden, Zwitserleven 8.5 beleggen (verzekeringen & rekeningen) Geselecteerde aanbieders: Aegon, ASR, Generali, Reaal Allianz, Amersfoortse, Avero Achmea, Conservatrix, Delta Lloyd, Falcon Leven, Florius, Goudse, Klaverblad, Legal & General, Nationale Nederlanden, Zwitserleven 8.6 arbeidsongeschiktheid en WW Geselecteerde aanbieders: Amersfoortse, Cardif, Reaal Aegon, Allianz, ASR, Avero Achmea, Conservatrix, Delta Lloyd, Falcon Leven, Florius, Generali, Goudse, Klaverblad, Legal & General, Nationale Nederlanden, Zwitserleven 8.7 hypotheken Geselecteerde aanbieders: Aegon, Argenta, ASR, Bank of Scotland, BLG, BNP Paribas, Delta Lloyd, Direktbank, Florius, Hypotrust, ING Bank, Nationale Nederlanden, Reaal, SNS Bank, Syntrus Achmeas, Westland Utrecht. 8.8 lijst met alle aanbieders Aegon, AIG Europe, Allianz, Amersfoortse, AON Nederland, ARAG, Ardanta, ASR, Avero Achmea, Bruns ten Brink, Cardiff, Chubb Insurance Company, Confior, Conservatrix, CZ Groep, DAS, Dela, Delta Lloyd, Euro Lloyd, Europeesche, Falcon Leven, Florius, Generali, Goudse, Hipp Zorg, Klaverblad, Legal & General, London, Monuta, Nassau Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Noordhollandsche 1816, ONVZ, OOM, OVZ, Reaal, Rialto, Turien & Co, Unigarant, Vandien/Sun Alliance, Voogd & Voogd,Westland Utrecht, Zevenwouden, Zwitserleven

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning.

Nadere informatie

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer staat

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie