Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 203 Dienstverleningsdocument Assurantie - & Hypotheekadviesburo Boeren

2 Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, schadeverzekering, levensverzekering, kredieten en/of pensioenen. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Wij leggen u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft. Onze gegevens Stalenhoef BV handelt onder de naam: Assurantie- & hypotheekadviesbureau Boeren Postbus 5 Dorpsstraat AB Sint Willebrord 47 NJ Sint Willebrord Rabobank ABN-Amro T F E Kamer van Koophandel: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr Autoriteit Financiële Markten (AFM): Vergunning afgegeven met nummer Op basis van de inschrijving in het AFM register zijn wij bevoegd te bemiddelen in de volgende financiële producten: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet, financieringen en spaarproducten. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH): Richard Boeren voldoet voor advisering in hypotheken aan de door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs vastgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring en integriteit. Hij is erkend Hypotheekadviseur onder nummer Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD. Ons aansluitnummer is Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van assurantietussenpersonen en makelaars in onroerende goederen (BAVAM): BAVAM-polis met polisnummer 098. Onafhankelijkheid Assurantie- & Hypotheekadviesburo Boeren is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele financiële instelling, zoals een bank, verzekeraar of een andere aanbieder van financiële producten heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen U heeft een grote keuze uit aanbieders ieder met zijn eigen producten. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Onze taak is u te helpen die productvormen te kiezen die goed aansluiten bij uw individuele situatie want ieder is uniek. Om u daarin te adviseren volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen.

3 Stap, inventariseren Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen en uw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzes rondom deze producten moet worden gemaakt. Stap 2, analyseren Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van voornoemde producten die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn. Stap 3, advies Wij geven een onafhankelijk advies. Wij hebben de vrijheid om te adviseren in producten van een groot aantal financiële instellingen. Als u besluit om na deze fase te stoppen met ons kantoor brengen wij een bedrag in rekening van 650,00 exclusief B.T.W. aan advieskosten. Stap 4, bemiddeling In deze stap bemiddelt Assurantie- & hypotheekadviesbureau Boeren met de geldverstrekkers om voor u de meest gunstige rente en voorwaarden te krijgen. Resultaat is dat u een offerte krijgt, die wij nog eens grondig met u doornemen. Heeft u een definitieve keuze gemaakt, dan begeleiden wij voor u alle administratieve zaken die met het definitief afsluiten van uw hypotheek samenhangen, zoals verzekeringen en de contacten met de notaris. Stap 5, nazorg Indien u dat wenst kunnen wij, nadat het financiële product is afgesloten, u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over deze producten bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of deze producten blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien. Hiervoor kunt u nazorg abonnement afsluiten, waardoor u tegen een maandelijkse fee recht heeft op nazorg over het afgesloten product. Beloning Uitvaart-/Overlijdensrisico-/Kapitaal/Beleggingsverzekeringen/Maandlastenbeschermers en Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Indien naar aanleiding van onze dienstverlening een van de voornoemde verzekeringen tot stand komt tussen u en enige financiële instelling, ontvangen wij van de betreffende financiële instelling voor onze dienstverlening geen provisie meer. Per januari geldt er een wettelijk provisieverbod op deze producten. U ontvangt vanaf januari 203 van ons een factuur voor onze geleverde diensten (advies, bemiddeling)

4 Beloning Lijfrentepolis, Bancaire Lijfrente en/of Kapitaalverzekering Voor het adviseren en/of bemiddelen van een lijfrente (oudedagsvoorziening) rekenen wij een vaste fee van 450,- Indien het alleen een advies betreft dan is dit bedrag exclusief B.T.W. Voor alleen het openen/bemiddelen van een Bancaire Lijfrenterekening brengen wij kosten in rekening van 50,- Voor het nazorg traject sluit u een abonnement af voor 7,50 per maand. Zie verder onder nazorgabonnementen Beloning Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Maandlastenbeschermers Voor het adviseren en/of bemiddelen van deze verzekeringen brengen wij een fee van 450,- in rekening. Voor nazorg op dit product kunt u een nazorg- abonnement afsluiten van 7,50 per maand. Beloning Uitvaartverzekering Voor het adviseren en afsluiten van een Uitvaartpolis rekenen wij u een vast bedrag van 75,- per polis met een maximum van 50,- voor meerdere polissen. Met daarnaast een nazorg abonnement voor 7,50,- per maand. Zie verder onder nazorg- abonnementen. Beloning Overlijdensrisicoverzekeringen Voor het adviseren en/of bemiddelen van een overlijdensrisicoverzekering rekenen wij een afsluittarief van 495, - Zie verder onder nazorg- abonnementen. Beloning Hypotheken Voor onze dienstverlening inzake adviseren en bemiddelen voor een hypotheek brengen wij aan u een vaste fee in rekening conform onderstaande: Voor een nieuwe hypotheek met een gemiddelde tijdsduur van uur. Een vaste vooraf af te spreken fee van minimal 2.000,- voor een hypotheek advies en bemiddeling (alle hypotheekvormen) tot max ,- afhankelijk van onze inschatting van de verwachtte tijdsduur (voor ondernemers altijd 3.500,-). Naast dit bedrag kan het zijn dat u een extra vergoeding voor een offerte verschuldigd bent, welke kosten bij ons in rekening worden gebracht, en wij aan u zullen doorbelasten.

5 Mocht u, nadat wij zijn begonnen met onze werkzaamheden, besluiten om alsnog van bemiddeling door ons kantoor af te zien, zullen wij u 650,00 exclusief B.T.W. advieskosten in rekening brengen voor de reeds door ons verrichte advieswerkzaamheden. Voor de nazorg op uw hypotheek adviseren wij u een nazorg- abonnement van 2,50 per maand voor het nazorg traject. Beloning voor het aanvragen van een 2 e hypotheek Het aanvragen van een 2 e hypotheek bedraagt onze.250,00. Bij een 2 e hypotheek kunnen door de bank/service provider offertekosten in rekening worden gebracht, deze kosten zullen wij aan u doorbelasten. Indien u een nazorgabonnement bij ons heeft betaalt u.25, - Beloning voor wederopname uit hogere inschrijving bestaande hypotheek en interne omzettingen van de hypotheek Gemiddelde tijdsduur 6-0 uur Een vaste fee 750,- Indien u een nazorgabonnement bij ons heeft betaalt u Beloning voor ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid Gemiddelde tijdsduur 6-0 uur Een vaste fee 750,- Indien u een nazorgabonnement bij ons heeft betaalt u 675, - Opmerkingen bij hypotheken Externe kosten, zoals kosten van een eventueel benodigd taxatierapport belasten wij aan u door. Voor de door u aan Assurantie- & hypotheekadviesbureau Boeren verschuldigde fee ontvangt u een factuur, welke via de notaris wordt verrekend bij een nieuwe hypotheek indien dit mogelijk is, maar anders door u apart moet worden voldaan zoals ook bij de overige vormen van hypothecaire dienstverlening. Bij wijzigingen is het mogelijk dat de bank ook nog apart administratiekosten in rekening brengt, vaak is dit een bedrag van ca. 250, -

6 Nazorg-abonnement bij hypotheken Hiervoor rekenen wij 2,50 per maand gedurende de looptijd van de hypotheek. Wat krijgt u hiervoor? - U heeft altijd recht op gratis telefonisch advies en informatie inzake uw hypotheek zoals bijvoorbeeld bij verlenging van de rentevaste periode - U heeft recht op x per 2 jaar een update/ onderhoudsgesprek inzake de hypotheek - U onvangt 5% korting op onze fee bij een nieuwe hypotheek en op de verkooptarieven van uw woning - U ontvangt korting op diverse andere werkzaamheden (o.a. bij 2 e hypotheek) - Herberekeningen van uw bruto- en netto maandlasten bij tussentijdse opname en aflossingen, en wijzigingen in uw gezinssituatie (echtscheiding, overlijden, etc.) Indien u geen nazorg- abonnement heeft, sturen wij u voor de voornoemde werkzaamheden een factuur op basis van een uurtarief van 00,- excl. B.T.W. Nazorg- abonnement bij uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en alle levensverzekeringen Hiervoor rekenen wij 7,50 per maand gedurende de looptijd van de polissen. Wat krijgt u hiervoor? - Recht op gratis telefonisch advies en vragen m.b.t. al uw voornoemde polissen - Het administreren van uw polis(-en) in ons systeem en het muteren van uw gegevens bij verhuizingen, wijziging bankrekeningnummer, wijzigen gezinsituatie, eventuele afkoop etc. - Het verzorgen en begeleiden van de uitkering van de polis. Indien u geen nazorg- abonnement heeft sturen wij u voor de voornoemde werkzaamheden een factuur op basis van een uurtarief van 00,- excl. B.T.W. Schadeverzekeringen Voor alle schadeverzekeringen (inboedel, opstal, auto, reisverzekeringen etc.) ontvangen wij een doorlopende provisie van de verzekeraar, dit kan variëren van 0% tot 27% van de door u te betalen premie. Indien u dit wenst verstrekken wij u de hoogte van de provisie welke u aan ons betaald middels uw premie. Omdat wij provisie ontvangen over uw schade verzekeringen hoeft u hiervoor geen abonnement af te sluiten. Wat vragen wij van u? Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom vragen we u ons zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals kredieten, alimentatie of achterstanden op kredieten in het verleden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen,

7 is het belangrijk alle elementen in kaart te hebben. Zo voorkomt u dat u een verkeerd advies krijgt of onnodig bepaalde risico s loopt. Uiteraard gaan wij met alle informatie die u ons verstrekt, uiterst vertrouwelijk om - Als u van ons informatie ontvangt Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie en documenten die u van ons ontvangt. Controleer echter altijd ook zelf de polissen en andere contracten om te zien of deze zijn opgesteld conform uw wensen en de door u verstrekte gegevens. Lees ook de andere informatie die wij u verstrekken aandachtig zodat u uw financiële situatie nog beter kunt afstemmen op de actuele ontwikkelingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. - Als uw situatie wijzigt Geef gedurende de looptijd van uw financieel product altijd alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door, die van invloed kunnen zijn op uw hypotheek of andere producten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Twijfelt u of een wijziging relevant is, neem dan altijd even contact met ons op. - Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële producten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen wel eens fouten maken. Of misschien voelt u zich niet correct behandeld. Aarzel in dat geval niet direct contact met ons op te nemen zodat we de eventuele fout snel kunnen oplossen. Mochten wij er samen met u niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Wat kunnen wij nog meer voor u doen? We hopen dat deze WEGWIJS u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Uiteraard kunnen we hier echter nooit volledig zijn. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. Gelezen, Doorgenomen met adviseur, Voor akkoord, Cliënten, Plaats, Datum, Naam, Handtekening, Adviseur, Naam, Handtekening, Stempel,

Dienstverleningsdocument Assurantie- & hypotheekadviesbureau Boeren

Dienstverleningsdocument Assurantie- & hypotheekadviesbureau Boeren Dienstverleningsdocument Assurantie- & hypotheekadviesbureau Boeren 1 Informatie over onze dienstverlening De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel

Nadere informatie

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 -

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 - WEGWIJZER FINDIGO Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven:

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven: Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2 In deze Wegwijs geeft Verboeket Hypotheken & Verzekeringen u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij?

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt; HOLLAND ADVIES Dienstverleningsdocument Kanaalweg 19, 2903 LR Capelle aan den IJssel Tel. 010-284 44 44 info@hollandadvies.nl www.hollandadviesgroep.nl Dit dienstverleningsdocument is een informatief document.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën

Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij? Van den Hoven Assurantiën Financieringen Hypotheken

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Informatiedocument Peters Verzekeringen

Informatiedocument Peters Verzekeringen Informatiedocument Peters Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. U staat als klant bij ons kantoor centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of een levensverzekering. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument THG Financieringen

Dienstverleningsdocument THG Financieringen Dienstverleningsdocument THG Financieringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie