Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Versie september 2014 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bv. versie

2 Inhoudsopgave dienstverleningsdocument Inleiding Pagina 3 Ons kantoor Pagina 3 Maatschappijen en banken Pagina 4 Onze dienstverlening in vijf stappen Pagina 4 Overzicht diensten en bijbehorende beloning Pagina 5 Tijdsbesteding hypotheken Pagina 7 Nazorg hypotheek Pagina 9 Echtscheiding Pagina 9 Beloning en Serviceabonnementen Pagina 9 Klachten Pagina 10 Beëindiging relatie met ons kantoor Pagina 10 Tot slot Pagina 10 2

3 Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de (financiële) instelling bij wie u de geldlening, het spaar- en/of verzekeringsproduct aanvraagt. In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren, met wie wij onder andere samenwerken, hoe wij worden beloond en bij welke instanties wij verplicht- of vrijwillig zijn aangesloten. Hierdoor weet u voorafgaand aan onze dienstverlening exact wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard kan de werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft. Ons kantoor Onderstaand overzicht toont de belangrijkste gegevens van ons kantoor: Naam kantoor: : Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Adres : Peijerstraat 8 Postcode en plaats : 6101 GD ECHT Telefoonnummer : Fax : adres : Website : Inschrijving AFM register : Inschrijving Kamer van Koophandel : Bankrekeningnummer : NL52SNSB Openingstijden : maandag t/m vrijdag tot Voor dringende zaken zijn wij in het weekend en s avonds telefonisch bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer. 3

4 Maatschappijen en banken Hieronder treft u een overzicht aan van banken en maatschappijen waarmee wij onder andere samenwerken. Banken Verzekeringsmaatschappijen Aegon Aegon Monuta Argenta ASR Allianz Ansvaridéa Nationale Nederlanden NH 1816 CFSN Kredietendesk ARAG Reaal BLG Wonen Ardanta TAF Florius hypotheken ASR Van Kampen Groep Delta Lloyd Bank DAS Onderlinge s-gravenhage Hypotrust Delta Lloyd Florius Interbank Legal & General Nationale Nederlanden Europeesche Regiobank De Goudse Bank of Scotland Klaverblad ING NIBC SNS Woontrust Syntrus Achmea London Mondial Assistance Bankgarantie Via de bank waar de hypotheek wordt aangevraagd Nationale waarborg Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen U heeft een grote keuze uit hypothecaire geldleningen, spaar- en verzekeringsproducten en ook uit aanbiedende instellingen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu, maar ook in de toekomst past bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw inkomen maandelijks zal worden besteed aan uw hypothecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan. De inkomenslast bij een spaarproduct is in de meest voorkomende gevallen minder groot, maar ook hier betreft het weer een product wat drukt op uw inkomen en dat voor langere tijd en soms ook voor tientallen jaren aan wordt gegaan, afhankelijk van de vorm en uw doelstelling. Ook voor andere (levens-)verzekeringsproducten is premie verschuldigd, sommige premies zijn hoog, sommige relatief laag, maar de impact kan des te groter zijn als het product niet bij uw situatie blijkt te passen op het moment dat u het nodig hebt. Onze taak is u te ondersteunen om de juiste keuze te maken om die hypotheek, spaar- en/of verzekeringsvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen. Stap 1: inventariseren Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van het product en uw (financiële) situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het gesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. Stap 2: analyseren Nadat wij een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie, nu en in de toekomst, gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van 4

5 producten die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn. Stap 3: advies Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welk product en in welke vorm, bij welke instelling en tegen welke condities en prijs goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Stap 4: bemiddeling Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de (financiële) instelling verzorgen. Dit met het doel, dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd en de juiste offerte u ter ondertekening wordt aangeboden. Stap 5: nazorg Nadat het product is afgesloten, blijven wij u in het kader van onze zorgplicht ondersteunen. Uw persoonlijke situatie kan immers veranderen. Overzicht diensten en bijbehorende beloning Hieronder ziet u een overzicht van de verzekeringen en dergelijke, waarin Vleeshouwers Financieel Adviesbureau voor u kan bemiddelen. Per verzekeringsvorm is aangegeven hoe de beloning is geregeld, die wij voor deze werkzaamheden ontvangen respectievelijk aan u in rekening brengen. Schadeverzekeringen Onder deze verzekeringen vallen voornamelijk de auto -, inboedel -, kostbaarheden -, opstal -, en AVP verzekeringen. Ook (gezins) rechtsbijstand en reisverzekeringen vallen onder deze categorie. Tevens vallen hieronder de bedrijfsmatige verzekeringen voor onder andere uw bedrijfsgebouw, bestelauto, inventaris/goederen, aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de maatschappij geen provisie of vergoeding. De premie voor u is dus netto. De werkzaamheden die wij uitvoeren met betrekking tot uw schadeverzekeringen vallen onder uw abonnement. De ingekochte tijd die wij besteden aan uw verzekeringen is afhankelijk van het soort abonnement dat u heeft gekozen. In het overzicht advies & service werkzaamheden kunt u precies zien hoeveel tijd bij welk abonnement wordt ingekocht. Risicoverzekeringen Hieronder vallen de levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden. Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de maatschappij geen provisie of vergoeding. De premie voor u is dus netto. U ontvangt van Vleeshouwers Financieel Adviesbureau een factuur van 325,00 per polis. Spaar(levens)verzekering. Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de maatschappij geen provisie of vergoeding. De premie voor u is dus netto. U ontvangt van Vleeshouwers Financieel Adviesbureau een factuur van 495,00. 5

6 Bankspaarproduct, al dan niet fiscaal gefaciliteerd. Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de bank geen provisie of vergoeding. De inleg voor u is dus netto. U ontvangt van Vleeshouwers Financieel Adviesbureau een factuur van 325,00. Uitvaartverzekeringen Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de maatschappij geen provisie of vergoeding. De premie voor u is dus netto. U ontvangt van Vleeshouwers Financieel Adviesbureau een factuur van 175,00 per polis met een maximum van 500,00 per gezin (ongeacht het aantal uitvaartpolissen). Consumptieve kredieten Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de maatschappij uit de door u te betalen maandtermijn een doorlopende provisie of vergoeding. U ontvangt van Vleeshouwers Financieel Adviesbureau een factuur van 400,00 voor het bemiddelen voor de betalingsbeschermers t.b.v. uw consumptieve krediet. Privé Pensioenregeling (lijfrente) / DGA-pensioen Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de maatschappij geen provisie of vergoeding. De premie voor u is dus netto. U betaalt voor onze werkzaamheden een vergoeding van 124,00 excl. BTW per uur. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Werkeloosheidsverzekering, Maandlastenbeschermer in combinatie met een hypotheek Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de maatschappij geen provisie of vergoeding. De premie voor u is dus netto. U betaalt voor onze werkzaamheden een vergoeding van 295,00 per verzekerde met een maximum van 495,00 voor 2 verzekerden tezamen. Zorgverzekeringen Wij ontvangen voor onze werkzaamheden van de maatschappij uit de door u te betalen maandpremie een doorlopende provisie of vergoeding. Terugboekingsrisico Voor bestaande producten die met provisie zijn afgesloten geldt de regel dat bij voortijdig afkoop van de verzekering het terugboeking risico door cliënt wordt terugbetaald aan Vleeshouwers Financieel Adviesbureau. 6

7 Hypotheken Het uurtarief bij Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bedraagt 150,00 excl. BTW. Dit bedrag is gebaseerd op de daadwerkelijk gewerkte uren, gemiddelde kosten voor reizen, studies, acquisitie, licenties, collegegelden, afdrachten aan verplicht bij aan te sluiten instanties (o.a. AFM, KIFiD), kantoorkosten, verzekeringen, afschrijvingen, boeken en andere leesmaterialen en abonnementen welke onafhankelijk (dus niet gesponsord) zijn. Volledige (eerste) hypotheekverzorging: alle hypotheekvormen : Vast tarief van 2.395,00 Tweede hypotheek : Vast tarief van 995,00 Dit tarief is voor een complete hypotheek, doch niet voor bijkomende producten welke naast de hypotheek worden gesloten. U kunt hierbij denken aan overlijdensrisicoverzekering, (bank)spaarverzekering, levensverzekering, arbeidsongeschiktheid- of WW- verzekering, enz. U weet exact wat u wilt en u wenst dat wij dit ook zo uitvoeren. Vaste beloning van 1.000,00. Let op: execution only, dus geen advies. Voor een door een ander dan Vleeshouwers Financieel Adviesbureau opgemaakt profiel wordt geen verantwoordelijkheid genomen. U bent volledig vrij om naar een andere partij te gaan voor uitvoering van een hypotheekofferte. De derde partij is daarbij echter wel verplicht om de offerte te controleren en accorderen aangezien Vleeshouwers Financieel Adviesbureau niet verantwoordelijk is voor uitvoering door derden. U bent natuurlijk wel verplicht om aan Vleeshouwers Financieel Adviesbureau het verschuldigde honorarium van 2.395,00 te betalen. Tijdbesteding hypotheek Om u kwalitatief en goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hangt sterk af van uw persoonlijke situatie, maar ook van de constructie, die u uiteindelijk kiest. Wij hebben voor u een voorbeeld gemaakt waaruit deze verschillen blijken. Hieronder ziet u een tabel met hypotheekvormen. In deze tabel hebben wij per hypotheekvorm de gemiddelde tijdbesteding vermeld, die bij een hypotheek van ca aan de orde is. Tevens wordt aangegeven wat gemiddeld de beloning is die wij voor deze werkzaamheden ontvangen. Ook ziet u ter informatie een overzicht waar deze uren gemiddeld aan worden besteed en een overzicht van onze beloning van de hypotheekvormen e.d., waaruit u kunt kiezen. Hypotheekvorm Tijdbesteding Kosten Alle hypotheekvormen 14 tot 20 uur 2.395,00* Tweede hypotheek 8 tot 10 uur 995,00* *Excl. bijkomende financiële producten Onderstaand is een voorbeeld van de gemiddelde werkzaamheden voor een gemiddeld standaard complex hypotheekdossier. Specifieke handelingen zijn hierin niet opgenomen. Hierbij kunt u denken aan een bouwdepot, declaraties bij nieuwbouw, onderhandelingen met geldverstrekkers i.v.m. BKR- noteringen, hypotheekadvies voor ondernemers of bijvoorbeeld partners met een verschillende fiscale achtergrond door bijvoorbeeld echtscheiding. Tevens is bij deze opsomming geen rekening gehouden met algemene uren, zoals opleidingen, bijhouden vakliteratuur, permanente educatie en productinformatie- bijeenkomsten. 7

8 Bestede tijd in minuten standaard: Afspraak maken en voorbereiden 15 Klantinventarisatie conform Wet Financieel Toezicht (WFT) 90 Opstellen klantprofiel conform WFT ( incl. aanmaken dossier enz.) 45 Casus uitwerken en 1 e berekeningen maken - o.a. toetsing max. hypotheek conform GHF- normen 20 - eventueel motiveren overschrijding GHF- norm 20 - onderzoeken mogelijkheid Nationale Hypotheek Garantie 10 - bepalen wenselijkheid AO verzekering 10 - bepalen wenselijkheid WW verzekering 10 - bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering 10 - vergelijkende berekeningen verschillende constructies 60 Vergelijken productvoorwaarden en rentestanden 60 Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering 30 Uitwerken berekeningen en opstellen rapportage 30 Afspraak voor presentatie en bespreking rapportage 90 Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies 45 Definitief advies verwerken tot offerteaanvraag 35 Praktische dossierbegeleiding: - koopakte doornemen 15 - ontbindende voorwaarden bewaken 10 - passeerdatum bewaken 10 - medisch akkoord overlijdensrisicoverzekering begeleiden 20 - bankgarantie regelen 25 - overbruggingsfinanciering regelen (indien van toepassing) 25 - taxatierapport aanvragen en begeleiden 20 - notarisvoorbereiding 20 - werkgeversverklaringen (laten) opvragen en controleren 15 Offerte bespreken met klant en ondertekening inclusief invullen aanvraagformulieren - eventuele overlijdensrisicoverzekering - eventuele aanvullende dekkingen Verzamelen en completeren benodigde stukken zoals: - salarisstroken, identiteitsvaststelling enz. 30 Voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden 45 Controle hypotheekakte en afrekening 15 Controle polissen 10 Controle totale dossier door collega (vier ogen principe) op WFT criteria 60 Dossierbeheer gedurende 10 jaar (bijhouden rentevaste periode, wijzigingen) min. In uren: 19,5 uur Nazorg hypotheek Indien u heeft gekozen voor het serviceabonnement start, zilver of brons, kunt u gebruik maken van onze uitbreidingsmodule nazorg hypotheek. Deze nazorg geeft u recht op alle nazorg m.b.t. het afsluiten van uw hypotheek. Om een duidelijke en vooral plezierige omgang met u te houden, zonder dat u wordt geconfronteerd met onverwachte declaraties, bieden wij u voor slechts 6,95 per maand de uitbreidingsmodule nazorg hypotheek aan. Dit houdt in dat u na het afsluiten van uw hypotheek bij ons terecht kunt voor eventuele vragen, het up-to-date houden van uw financiële wensen, correspondentie per e- mail, telefoon en fax en het oplossen van onverhoopte problemen. Tevens heeft u recht op 1 keer per jaar een 8

9 serviceafspraak bij u thuis of bij ons op kantoor. Kiest u voor het serviceabonnement goud, dan zit deze service automatisch inbegrepen. Deze service kan na één jaar maandelijks opgezegd worden. Echtscheiding Voor de werkzaamheden die voortvloeien uit een echtscheiding en/of relatiebreuk brengen wij kosten in rekening. Indien er een hypotheek wordt gesloten voortvloeiend uit een echtscheiding zullen de reguliere kosten voor een hypotheek in rekening worden gebracht. De kosten om een scheiding en deling van een bestaande hypotheek te regelen (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid) bedragen tenminste 1.250,00 met een maximum van 3.500,00. Deze extra kosten zijn natuurlijk afhankelijk van het aantal uren dat er aan uw dossier besteedt zal moeten worden. Dit zal in overleg met u worden afgesproken. Beloning Voor financieel advies hanteren wij een uurtarief van 150,00 per uur of een service abonnement. Voor administratieve handelingen/binnendienst die buiten het serviceabonnement vallen hanteren wij een uurtarief van 75,00. (Uurtarief is inclusief 21% BTW.) Wij bieden vier soorten serviceabonnementen aan. Hieronder vallen: - Startabonnement: Dit abonnement is bedoeld voor cliënten die enkel een aansprakelijkheidsverzekering en/of een inboedel verzekering via ons kantoor hebben afgesloten. De kosten voor dit abonnement bedragen 6,95 per maand inclusief BTW. - Abonnement Brons: De kosten voor dit abonnement bedragen 21,95 per maand inclusief BTW. - Abonnement Zilver: De kosten voor dit abonnement bedragen 32,95 per maand inclusief BTW - Abonnement Goud: De kosten voor dit abonnement bedragen 43,95 per maand inclusief BTW Voor de precieze inhoud van de abonnementen en de werkzaamheden die bij elk abonnement behoren, verwijzen wij u naar het overzicht advies & service werkzaamheden Wilt u uw abonnement wijzigen? Upgrade: U kunt op ieder moment ervoor kiezen om uw abonnement te verhogen. Downgrade: U kunt na afloop van het contracttermijn van het eerste jaar uw abonnement verlagen. Dit kan 1x per jaar en moet schriftelijk met inachtneming van een verwerkingstermijn van 1 maand worden aangegeven. Klachten Indien u een klacht heeft over de afhandeling van uw dossier en/of onze werkwijze dan verzoeken wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van de klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. 9

10 Beëindiging relatie met ons kantoor Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten die wij aanbieden gebruik kan of wilt maken dan heeft u recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij dit tijdig en schriftelijk melden. Indien er sprake is van een serviceabonnement dan kunt u deze na 1 jaar vanaf de ingangsdatum maandelijks opzeggen. Tot slot Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd over onze werkwijze en zien u graag voor lange tijd als relatie aan ons kantoor verbonden. U kunt bovenstaande informatie en nog veel meer terugvinden op 10

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie