DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf HK Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl"

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf HK Breda Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze Dienstenwijzer stellen wij ons voor en informeren wij u over onze dienstverlening en de bijbehorende beloning. Wie is Van de Ven Financieel Advies? Van de Ven Financieel Advies is een onafhankelijk financiële dienstverlener in de regio Breda. Onze financiële dienstverlening bestaat uit persoonlijk, deskundig advies en bemiddeling op het gebied van: Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Inkomensverzekeringen Hypotheken Pensioenen Sparen, beleggen Financieringen Daarnaast kunnen wij hulp bieden bij de aanof verkoop van uw woning, met allerlei ondersteunende diensten. Wij streven er voortdurend naar u op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. Hoe kunt u ons bereiken? Ons kantoor is het best bereikbaar op werkdagen van uur tot uur. Ook buiten deze tijden proberen wij zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Een afspraak maken wij bij u thuis wanneer het u het beste uitkomt, ook buiten kantooruren. Postadres : Buitenerf 118 Postcode : 4824 HK Plaats : Breda Telefoon : Internet adres : Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars Wij zijn volledig vrij in onze advisering en behartigen uitsluitend uw belangen. Op geen enkele wijze zijn wij verplicht om uw producten bij één bepaalde financiële instelling onder te brengen. Bij de meeste financiële instellingen kunnen wij terecht. Onze diensten U heeft een grote keuze uit financiële producten. Vaak zijn er bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u het product kiest dat nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Onze taak is u te helpen bij het maken van een keuze die goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. U bent bij ons vrij in de keuze van aanbieder(s) en product(en). Als het gaat om een complex advies (geldt dus niet voor schadeverzekeringen) volgen wij een standaard procedure die bestaat uit vijf stappen:

2 Stap 1, inventariseren Het adviestraject start met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke financiële situatie, uw wensen, behoeften, risicobereidheid en materiekennis over complexe producten. Dit alles wordt vastgelegd in een klantprofiel. Stap 2, analyseren Aan de hand van alle bekende gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke producten die aansluiten op uw wensen. In deze fase lichten wij de mogelijkheden toe en geven aan wat, naar ons oordeel, de vooren nadelen zijn. Stap 3, advies Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welk product naar ons oordeel het best aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. Daarnaast geven we aan bij welke financiële instelling en tegen welke voorwaarden dit kan worden afgenomen. Ons advies wordt voor u vastgelegd in een op maat gericht rapport waarin wij de risico s, bijvoorbeeld met betrekking tot overlijden, werkloosheid etc. voor u in kaart brengen. Stap 4, bemiddeling De contacten met de financiële instelling kunnen direct of via een service provider lopen, afhankelijk van de gekozen verzekeraar of bank. Dit met als doel om de door ons geadviseerde constructie ook op correcte wijze door de aanbieder te laten uitvoeren. Stap 5, nazorg Nadat het financiële product is afgesloten blijven wij u ondersteunen. U kunt met al uw vragen over het afgesloten product bij ons terecht. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Dan is de kans groot dat ook uw productaanbod moet worden aangepast. Wij controleren daarom periodiek of uw financiële producten nog aansluiten op uw persoonlijke situatie. De nazorg periode duurt 5 jaren, of zolang een abonnement loopt. Tijdbesteding Om u goed te kunnen adviseren, investeren wij de nodige tijd. Het aantal benodigde uren om te komen tot een gedegen advies is sterk afhankelijk van uw wensen en behoeften. Om u hier meer inzicht in te geven volgt hier een indicatie voor het gemiddeld aantal benodigde uren: Hypotheken 23 uur, Betalingsbeschermers 8 uur, Pensioenadvies, levensverzekeringen of bankspaarproducten 9 uur. De nazorg is hierin meegenomen. Wat verwachten wij van u? Het verstrekken van juiste en volledige gegevens. Bij onjuiste of onvolledige informatie kan de financiële dienstverlener uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen. Doorgeven van belangrijke wijzigingen als geboorte, scheiding, overlijden, verhuizen, maar ook veranderingen in inkomens- en arbeidssituatie of beëindiging van lopende verzekeringen. Zo zijn wij in staat om uw financiële producten actueel te houden. Het is van belang te weten of u ergens anders verzekeringen hebt lopen. Een compleet beeld van uw verzekeringen is essentieel om over- of juist onderverzekering te voorkomen. Alle informatie en bijbehorende documenten dient u zorgvuldig op juistheid te controleren. In geval van onjuistheden of onvolledigheden verwachten wij van u dat u deze zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 10 dagen aan ons doorgeeft. Kunt u een afspraak niet nakomen, belt u dan minimaal 24 uur van tevoren af. Betalingen Wij laten incasso s over aan de betreffende aanbieders. Tijdige betaling is van groot belang om opschorting van de dekking of zelfs beëindiging te voorkomen. Hoe worden wij beloond? Er zijn een drietal mogelijkheden: 1. Beloning op basis van provisie; 2. Vaste vergoeding; 3. Abonnement. 1. Beloning op basis van provisie De provisie is verwerkt in de premie die door de financiële instelling aan u in rekening wordt gebracht. Onze dienstverlening kost u in dit geval verder niets. Sinds is deze vorm van beloning alleen nog mogelijk voor schadeverzekeringen, zoals een inboedelverzekering, en voor consumptief krediet. Omdat iedere aanbieder eigen voorwaarden heeft kunnen wij slechts de maxima aangeven. In veel gevallen zal de provisie echter lager zijn. U krijgt voor het afsluiten van het product volledige inzage. Voor schadeverzekeringen betaalt u een maximale doorloopprovisie van 27,5%. Alleen bij meerjarige contracten betaalt u tevens maximaal 10% afsluitprovisie. Voor consumptief krediet geldt een maximum aan doorlopende provisie van 2,25 per maand.

3 2. Beloning op basis van een vaste vergoeding Indien voor een advies met vaste vergoeding wordt gekozen gelden bovenstaande provisie percentages niet. U krijgt dan netto producten, waardoor de premies lager zullen uitvallen. In veel gevallen zult u hierdoor uiteindelijk voordeliger uit zijn. Voor complexe producten (zie tabel hieronder) geldt per dat niet meer beloond mag worden op basis van provisie. Beloning op basis van een vaste vergoeding is hier een antwoord op. In de tabel hieronder vindt u richtprijzen voor de verschillende soorten complex advies. De uiteindelijke prijs is een afweging op basis van complexiteit van de materie. In bijna alle gevallen is Van de Ven Financieel Advies voordeliger dan andere aanbieders. Bovendien zijn er verschillende kortingsmogelijkheden. Korting: U krijgt korting in combinatie met het afsluiten van een abonnement. Ook kunt u profiteren van korting bij afname van meerdere adviezen. De afgesproken vergoeding is gebaseerd op een vast uurtarief van 125= en wordt, eventueel met korting, vastgelegd in een dienstverleningsopdracht. Deze opdracht valt in verschillende adviesonderdelen uiteen. U ontvangt een factuur op basis van de daadwerkelijk afgenomen adviesonderdelen. In onderling overleg kunt u de factuur in termijnen betalen. Bij advies over beleggingen of -fondsen, zullen wij vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten en hoe wij daarvoor worden beloond. Soorten Advies Vergoeding van tot Uitvaartverzekering (verhoging / nieuw) 250,- 450,- Overlijdensrisicoverzekering 750, Levens- of beleggingsverzekeringen / Bankspaarproduct 750, ,- Betalingsbeschermer (AO/WW) 700, ,- Nieuwe Hypotheek bij aankoop van een woning Oversluiten lopende Hypotheek 1.875, ,- 2 e Hypotheek of verhoging bij nieuwe klant Bovenstaande, inclusief Arbeidsongeschiktheidsverzekering / Werkeloosheidsverzekering / Overlijdensrisicoverzekering / 2.500, ,- Levensverzekering 2 e Hypotheek of verhoging bij bestaande klant 1.000, ,- 3. Beloning op basis van een service abonnement Van de Ven Financieel Advies biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een serviceabonnement. Dit biedt u een aantal voordelen. Het is alleen mogelijk een abonnement af te sluiten in combinatie met een door ons afgesloten schadepakket bij VCN. Een schadepakket kan bestaan uit alleen een autoverzekering, maar ook een volledig pakket met een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering, etc. is mogelijk. Wij kunnen een ideaal pakket samenstellen met verzekeringen bij verschillende verzekeraars. De beste voorwaarden tegen een vaak lagere prijs, op 1 overzicht. Er zijn 3 soorten abonnementen, die allen de volgende voordelen bieden: Al uw schadeverzekeringen en abonnement in 1 overzichtelijk pakket; 2% extra pakketkorting op het bijbehorende schadepakket (wordt als extra module gesloten); De standaard provisiekosten vervallen; Kosten zijn hiermee inzichtelijk. Korting op de vaste tarieven voor complex advies; Goede nazorg / onderhoud op gebied van zowel schade als leven; Schademelding aan de betreffende verzekeraar en het volgen van de schade voor efficiënte afwikkeling; Het belangrijkste verschil tussen de drie abonnementen is de hoogte van de korting op de vaste vergoeding van complex advies.

4 BRONS Looptijd: Zolang schadepakket loopt. - 10% (geldt per direct); - 20% (bij omzetting naar Zilver); - 40% (bij omzetting naar Goud); - Totaalbedrag pakket (exclusief assurantiebelasting) x 30% - Met een minimum van 5= per maand. ZILVER Looptijd: Zolang schadepakket loopt, met minimum van 1 jaar. - 20% (geldt per direct); - 30% (na 8 maanden looptijd). Vanaf opdracht geldt opnieuw minimaal 1 jaar looptijd; - 40% (bij omzetting naar Goud); - 20= per maand + totaalbedrag pakket (exclusief assurantiebelasting) x 25% GOUD Looptijd: Zolang schadepakket loopt, met minimum van 1 jaar. - 40% (geldt per direct); - 50% (na 8 maanden looptijd). Vanaf opdracht geldt opnieuw minimaal 1 jaar looptijd; - 30= per maand + totaalbedrag pakket (exclusief assurantiebelasting) x 20% Extra: Jaarlijks onderhoudsgesprek. Overige abonnementsvoorwaarden - Na de minimale looptijd kunt u het abonnement opzeggen of downgraden naar een lichtere variant. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij een opzegging wordt de module verwijderd van het schadepakket en wordt het schadepakket omgebouwd van netto naar bruto (met standaardprovisie). - Een betalingsachterstand leidt tot een achterstand op het hele schadepakket. Hierdoor zijn de voorwaarden van VCN van toepassing. U bent in dit geval tijdelijk niet verzekerd. Bij langdurige achterstand kan het contract worden opgeheven, met de consequentie dat een nieuw contract of nieuw advies onmogelijk wordt. - Opzegging vanuit Van de Ven Financieel Advies is mogelijk met een redelijke onderbouwing, met een opzegtermijn van 1 maand. Bij gewijzigde abonnementstarieven is dit mogelijk na een abonnementsperiode van 2 jaar. - Het betreft een onderdeel van het schadepakket, en is daarmee belast met assurantiebelasting. Op dit onderdeel is er geen onderscheid met de ouderwetse provisieregeling. - De abonnementsvergoeding heeft een relatie met de prijs voor het schadepakket en stijgt of daalt met de prijsontwikkeling van het schadepakket. - Het abonnementsgeld is verschuldigd ongeacht de mate waarin u gebruik maakt van onze diensten.

5 Execution Only Van de Ven Financieel Advies biedt de mogelijkheid producten af te sluiten op basis van Execution Only. Advies blijft in dit geval uit, waardoor de verantwoordelijkheid voor een passend product volledig bij de klant ligt. Wij zullen in dit geval voor het afsluiten van een complex product een kennis- en ervaringstoets afnemen om te kunnen bepalen of het voldoende verantwoord is. Daarnaast zal duidelijk vastgelegd worden dat het om Execution Only gaat. Wettelijke verplichtingen Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MIFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ons bedrijf geregistreerd onder nummer Wij streven er naar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. Klachtenregeling Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot de beste oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Aansluitnummer Kifid: Postadres Kifid: Postbus AG DEN HAAG Onze dienstverlening Onze diensten hebben net als bij een abonnement op een sportschool algemene voorwaarden. Deze kunt u vinden op onder over ons. Wij streven er voortdurend naar onze klanten op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop. Wij vertrouwen erop u met deze dienstenwijzer een goed beeld te hebben gegeven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de (klant)relatie aan te gaan die langdurig naar beider tevredenheid zal duren.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door H&H hypotheekadviseurs, met kantoren in Arnhem, Kronenburgpromenade 30, 6831 EA en in Westervoort, Dorpstraat 88,

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie