Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Telefoon : Website : wwww.yourfiancials.nl

2 DIENSTENWIJZER EN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT YOUR FINANCIALS HEERENVEEN Wij zijn wettelijk verplicht om u schriftelijk te informeren over onze dienstverlening en onze diensten. Dit document is een combinatie van de per 1 juli 2009 verplichte dienstenwijzer en het dienstverleningsdocument. In dit document stellen wij ons aan U voor en informeren wij U over onze werkwijze. Als U besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken, dan weet U waar U aan toe bent en wat wij van elkaar mogen verwachten. Wie zijn we? Your Financials Heerenveen is een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van financiële diensten voor met name ondernemers en bedrijven. Your Financials Heerenveen is zich er van bewust dat financieel advies en risicobeheer niet iets is waar een ieder dagelijks mee bezig is. Your Financials Heerenveen verplicht zich daarom om het adviestraject zo duidelijk mogelijk te maken. Wat doen we? Your Financials Heerenveen biedt deskundig advies en diensten op het gebied van pensioen, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, sparen, beleggen en financiële planning. Dit doen wij zowel voor bedrijven, non-profit organisaties, als particulieren. U kunt van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met Uw specifieke situatie en verwachtingen. Wij verdienen niet aan producten, dit kan afwijken bij schadeverzekeringen, en wij adviseren daarom alleen die producten die precies bij Uw profiel passen. Ons advies is niet eenmalig gedurende de looptijd toetsen wij voortdurend of ons advies nog steeds past bij Uw situatie op dat moment. Hierover worden van tevoren afspraken met U gemaakt. U kunt er ook voor kiezen, om na het advies, Uw zaken verder zelf te regelen. Onafhankelijkheid staat bij ons centraal. We werken alleen samen met zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, serviceproviders en pensioenfondsen). Objectief onderzoek en ervaring met deze aanbieders liggen ten grondslag aan onze keuzes.

3 Werkwijze stapsgewijs Kennismakingsgesprek In het eerste gesprek maakt U kennis met de adviseur van Your Financials Heerenveen. In het gesprek kunt U aangeven wat U van Your Financials Heerenveen verwacht en op welk gebied U advies van Your Financials Heerenveen nodig heeft. Vervolgens zal U duidelijk gemaakt worden hoe het adviestraject er uit ziet en wat de kosten zullen bedragen. Als U besluit om met Your Financials Heerenveen in zee te gaan zullen wij een opdracht tot dienstverlening opstellen waarin het adviestraject, de overige afspraken en de kosten zullen worden vastgelegd. Inventarisatie Inventariseren van Uw wensen, behoeften en risicobereidheid, vastleggen van Uw klantprofiel. Advies Op basis van de inventarisatie wordt het advies opgesteld. Inzichtelijk maken van de consequenties van te nemen beslissingen; toelichten en motiveren van het verstrekte advies. Bemiddeling Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders tegen de beste voorwaarden en prijs. Wij zullen U tevens informeren over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten; Wij zullen Uw productkeuze administratief verwerken en begeleiden bij de desbetreffende financiële instelling, tenzij anders met U overeengekomen. Als wij anders overeenkomen, wordt dit vastgelegd in de opdracht tot dienstverlening. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies. Serviceabonnement Onze dienstverlening houdt niet op na het tot stand komen van Uw overeenkomst of de aankoop van een product of dienst. Niet alleen de markt, ook Uw situatie verandert. Om steeds na te gaan of Uw situatie nog past bij de afgenomen dienst of het product kunt U een serviceabonnement afsluiten. Gedurende de gehele looptijd monitoren wij Uw situatie en bekijken wij met U of deze nog aansluit bij Uw oorspronkelijke wensen. In de tussentijd informeren wij U over wijzigingen in Uw product of dienst, en staan wij altijd voor U klaar als U zelf vragen heeft.

4 Hoe worden wij beloond? Your Financials Heerenveen werkt met netto tarieven. Dat betekent dat de bank of verzekeraar ons geen provisie uitkeert. Op deze manier worden Uw belangen gewaarborgd en zijn er geen prikkels voor ons om met bepaalde banken of verzekeraars zaken te doen. Dit kan in overleg afwijken bij schadeverzekeringen, waar de provisie dan is opgenomen in de door U te betalen premie. Als banken en verzekeraars geen netto tarieven hanteren en dus provisie moeten uitkeren aan Your Financials Heerenveen, dan verrekenen wij dat met de daadwerkelijke door ons gemaakte kosten. In beloning voor onze dienstverlening heeft u drie keuzemogelijkheden: Beloning voor onze dienstverlening op basis van verrekening met provisie Beloning voor onze diensten door rechtstreekse betaling Iedere gewenste mix van deze twee In onderstaand overzicht ziet u een urenindicatie en tarifering van onze dienstverlening. Dienst Urenindicatie Uur maal tarief BTW Financieel Advies 10 tot tot Geen BTW DGA Pensioen 12 tot tot Geen BTW Collectief Pensioen Maatwerk Maatwerk Geen BTW Schadeverzekeringen Maatwerk Maatwerk BTW Het standaarduurtarief bedraagt 135,-. In beginsel hoeft U geen BTW te betalen. Als U geen product of verzekering afsluit, maar wij hebben U wel geadviseerd, dan moeten wij U wettelijk BTW in rekening brengen. Het uurtarief inclusief BTW bedraagt dan 163,35. Wanneer U besluit om gebruik te maken van onze diensten, dan stellen we een opdrachtbevestiging op waarin onze werkzaamheden en kosten nauwkeurig omschreven staan.

5 In onderstaand overzicht ziet U de provisies die wij zouden kunnen ontvangen. Product Bandbreedte provisie Verzekeringen Provisie over premie of koopsom Levensverzekeringen 0% Schadeverzekeringen 0 tot 25% per jaar van de premie Arbeidsongeschiktheid 0% Overlijdensrisico 0% Pensioen 0% Betaal en belegrekeningen Betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen Tot 2% over de inleg en tot 0,4% per jaar over het vermogen Betalingen Alle betalingen, die U in verband met een afgesloten krediet of ander product verschuldigd bent aan de financiële instelling, dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. Soms kunt U zelf Uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet, maar dit is niet gebruikelijk. Wij raden U aan de betalingen op tijd te verrichten en ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op Uw betaalrekening staat. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de financiële instelling. Verzekeringen. Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) voldoet u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij U tijdig waarschuwen. Your Financials Heerenveen biedt U de keuze de verzekeringen tegen netto premie af te nemen, waarbij U dan ook een service-abonnement dient af te sluiten, of, indien wettelijk toegestaan, tegen ontvangst van provisie. Deze ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij en maakt een onderdeel uit van Uw premie. De hoogte van de provisie, maken wij voor het afnemen van het product aan U bekend. Pensioen. Betaling van premies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) voldoet u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de pensioenuitvoerder. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar of de pensioenuitvoerder, de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen we u tijdig waarschuwen. Ook is de verzekeraar of de pensioenuitvoerder verplicht na 3 maanden uitblijven van de premiebetaling, Uw werknemers te informeren. Your Financials Heerenveen biedt U de keuze verzekeringen tegen netto premie af te nemen, en met of zonder service-abonnement af te sluiten, en zo altijd aan te sluiten bij Uw wensen.

6 Wettelijke verplichtingen Your Financials Heerenveen staat bij de Kamer Van Koophandel ingeschreven onder nummer Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer voor het uitoefenen van ons bedrijf. Ons bedrijf heeft vergunning voor bemiddeling in: Levensverzekeringen Inkomensverzekeringen Schadeverzekeringen Pensioen, zowel collectief, als individueel en de Directeur-Groot-Aandeelhouder Spaarrekeningen en beleggen. Daarnaast hebben wij vergunning voor: Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen advies in beleggingsfondsen De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ons aansluitnummer is Wij streven er naar om u zo goed en zorgvuldig mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er wel eens iets onverhoopt niet zo gaan zoals beoogd. Mocht zo n situatie zich onverhoopt voordoen, dan zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Wat verwachten we van u? Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met Uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij U om ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door U af te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Voor bedrijven en non-profit instellingen valt hierbij te denken aan betalingsonmacht of surseance van betaling, dreigen faillissement, overnames, fusies etc. Ook kunt U denken aan uitbreiding van Uw activiteiten, Voor U privé-oplossingen kunt U denken aan wijzigingen in Uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing en inkomens- en arbeidssituatie e.d.). Voor collectief pensioen en DGA-pensioen is er een speciaal stappenplan. Dit wordt met U besproken voor het aangaan van de dienst. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door U gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten, met uitzondering van die kosten die wel zijn overeengekomen maar nog niet gefactureerd of voldaan. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt U de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met U te beëindigen. Ook in dat geval kunt U de verzekeraar(s) verzoeken om de bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

7 Klachtenregeling Klachten over onze dienstverlening nemen we uiterst serieus en lossen we graag in goed overleg met U op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen we nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website Ons aansluitnummer is Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Kifid Postbus AG DEN HAAG Hoe kunt u ons bereiken? Ons kantoor is op werkdagen open van 9.00 uur tot uur. Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Telefoon : Website :

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning.

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Homegarant

Dienstenwijzer Homegarant Dienstenwijzer Homegarant versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie is HomeGarant? 3. Onze bereikbaarheid 4. Onze diensten 5. Wat verwachten van wij u? 6. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Volkert Assurantiën BV

Dienstenwijzer. Volkert Assurantiën BV Dienstenwijzer Volkert Assurantiën BV Dienstenwijzer Introductie: Ons kantoor is ondermeer gespecialiseerd in het verlenen van financiële diensten. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie