De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015."

Transcriptie

1 0 OP ESF Vlaanderen Fiche oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april Korte samenvatting van de oproep Waarover gaat de oproep? Wie behoort tot de doelgroep van de oproep Welke acties heeft de oproep voor ogen? Verwachte resultaten van de projecten? Wie kan een project indienen? Promotor en partners Criteria op organisatieniveau Criteria op projectniveau Overheidsopdrachten Hoe maak je een projectvoorstel op? Inhoudelijke analyse Projectplanning Begroting en financiering Hoe dien je een projectvoorstel in? Registratie in de ESF-applicatie Indienen projectvoorstel Ondersteuning bij de opmaak en het indienen van het projectvoorstel Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd? Selectieprocedure Projectbeslissing Wat zijn de verdere stappen na goedkeuring van het project? Projectovereenkomst Voorschot Administratieve verplichtingen Rapportering Thematische werking Controle Validering Pagina 1 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

2 7.8 Evaluatie Tijdlijn met verloop van het project Bijlagen Pagina 2 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

3 Korte samenvatting van de oproep Wat? De oproep beoogt de versterking van dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt. Hiertoe worden goede praktijken (uit Vlaanderen of uit het buitenland) vertaald naar een grotere schaal of naar andere contexten. Om deze vertaling mogelijk te maken zal een goede praktijk aangepast worden en vervolgens getest en geïmplementeerd worden in de nieuwe omgeving. Op deze manier worden meer dienstverleners op de arbeidsmarkt voorzien van de nodige handvatten om in te gaan op de uitdagingen die de arbeidsmarkt vandaag stelt. De arbeidsbevolking (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) kan dankzij de instrumenten beter bediend worden zodat een hogere mate van werkzekerheid wordt gerealiseerd. Projecten kunnen niet vertrekken vanuit instrumenten die in het verleden ontwikkeld werden binnen de ESF-oproepen Innovatie en Transnationaliteit. Er werd binnen deze oproepen immers reeds de mogelijkheid voorzien om positief gevalideerde instrumenten ruim te verspreiden en te implementeren. Ook de oproep Innovatie door exploratie heeft de doelstelling om dienstverleners te versterken. Deze oproep vertrekt echter vanuit een ander idee. Organisaties krijgen in die oproep in een eerste fase de kans om een maatschappelijke uitdaging, waar vandaag geen afdoend antwoord voor bestaat, te onderzoeken en een antwoord op die uitdaging te definiëren. In een tweede fase is het de bedoeling dat de innovatieve oplossing in de vorm van een nieuwe dienstverlening ontwikkeld en getest wordt. Meer info over die oproep kan teruggevonden worden in de bijhorende oproepfiche. Binnen de oproep die hier voorligt, Innovatie door adaptatie, wordt niet vertrokken vanuit een maatschappelijke uitdaging maar vanuit een bestaande praktijk. Wie? De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden, die in partnerschap samenwerken. Het partnerschap maakt hiertoe onder andere afspraken over ontwikkeling, testing en samenwerking. Concreet betreft het in deze oproep alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Acties? Projecten in deze oproep werken aan een versterking van de dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt. Hiertoe worden goede praktijken (uit Vlaanderen of uit het buitenland) vertaald naar een grotere schaal of naar andere contexten. Om deze vertaling mogelijk te maken zal een goede praktijk aangepast worden en vervolgens getest en geïmplementeerd worden in de nieuwe omgeving. De versterking van één organisatie is hierbij niet mogelijk. Overdraagbaarheid is essentieel. Hiertoe moet verduidelijkt worden welke organisaties zullen samenwerken in partnerschap om de instrumenten te ontwikkelen, uit te testen en in de eigen praktijk om te zetten. Een partnerschap is dan ook verplicht tussen de promotor (indiener) en minimaal één andere organisatie. Afhankelijk van het project en de uitdagingen kan het partnerschap ook uitgebreider zijn. Hoeveel? Het oproepbudget voor de oproep Innovatie door adaptatie bedraagt EUR, waarvan EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds. Pagina 3 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

4 Er is een maximale subsidie voorzien van EUR per project met volgende verdeling: - Maximaal EUR ESF (50% middelen uit het Europees Sociaal Fonds) - Maximaal EUR VCF (50% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds) Hoe? Een promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een plan van aanpak en het opstellen van een begroting. Wanneer? De indiening van projectvoorstellen binnen deze oproep kan vanaf 1 mei 2015 met als uiterste indieningsdatum 31 augustus 2015 (middernacht). Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 december Looptijd? De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 18 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is. Pagina 4 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

5 1 Waarover gaat de oproep? De oproep Innovatie door adaptatie heeft als doel dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken voor wie de reeds bestaande oplossingen omtrent maatschappelijke problemen verouderd zijn, niet langer meer voldoen of voor wie oplossingen voor actuele problemen gezocht moeten worden. Om dit mogelijk te maken worden goede praktijken (uit Vlaanderen of uit het buitenland) vertaald naar een grotere schaal of naar andere contexten. Om deze vertaling mogelijk te maken, zal een goede praktijk aangepast worden en vervolgens getest en geïmplementeerd worden in de nieuwe omgeving. Op deze manier worden meer dienstverleners op de arbeidsmarkt voorzien van de nodige handvatten om in te gaan op de uitdagingen die de arbeidsmarkt vandaag stelt. De arbeidsbevolking (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) kan dankzij de instrumenten beter bediend worden zodat een hogere mate van werkzekerheid wordt gerealiseerd. Deze vernieuwing impliceert het samenwerken in partnerschap. Overdraagbaarheid van de aangepaste dienstverlening is essentieel. Daartoe moet verduidelijkt worden welke organisaties bereid zijn om de ontwikkeling op te nemen, uit te testen en in de dienstverlening in te zetten. Een partnerschap is verplicht tussen de promotor (indiener) en minimaal één andere organisatie. Afhankelijk van het project en de uitdagingen kan het partnerschap ook uitgebreider zijn. Europa wil innovatie en vernieuwing aanmoedigen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, sociale inclusie, de bestrijding van armoede, het investeren in onderwijs en vaardigheden, bevorderen van competenties van de beroepsbevolking en levenslang leren. Projecten binnen deze oproep zetten in op vernieuwde dienstverlening naar één of meer van deze prioriteiten. 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep De oproep heeft dienstverlenende organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt als doelgroep. Zij verlenen diensten aan de finale doelgroep van werkenden en werkzoekenden. Voorbeelden hiervan zijn begeleidingsdiensten, opleidingsorganisaties, HR-afdelingen, De dienstverlening die binnen het project verbeterd of ontwikkeld wordt, moet deze dienstverleners de nodige handvatten geven om met actuele uitdagingen om te gaan. De uiteindelijke doelgroep is de arbeidsbevolking (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen). Uiteindelijk moet de ontwikkeling tegemoet komen aan deze groepen zodat zij de mogelijkheid krijgen om in een veranderende economische omgeving in elke fase van het arbeidsleven gemakkelijk en snel een baan te vinden met goede loopbaanvooruitzichten. Projecten binnen de oproep richten zich niet rechtstreeks tot de uiteindelijke doelgroep, maar verbeteren de situatie van deze groep door het versterken van dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt. Pagina 5 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

6 1.2 Welke acties heeft de oproep voor ogen? In deze projecten wordt een goede praktijk (uit Vlaanderen of uit het buitenland) vertaald naar een nieuwe context of naar een grotere schaal. Een voorbeeld van het vertalen van een goede praktijk naar een nieuwe context is het aanpassen van een goede begeleidingsmethodiek om hooggeschoolden toe te leiden naar werk zodat deze ook gebruikt kan worden om de doelgroep van ongekwalificeerde jongeren toe te leiden naar werk. Een voorbeeld van het vertalen van een goede praktijk naar een grotere schaal is het aanpassen van een begeleidingsmethodiek om ongekwalificeerde jongeren toe te leiden naar werk zodat deze door een groter aantal dienstverleners gebruikt kan worden om dezelfde doelgroep te bereiken. Om deze vertaling mogelijk te maken, wordt de goede praktijk in de huidige context verder onderzocht en wordt gekeken welke aanpassingen nodig zijn om deze praktijk in te zetten op grotere schaal of in een andere context. Vervolgens wordt de goede praktijk aangepast aan de nieuwe context of grotere schaal. Aanpassingen die doorgevoerd worden, worden continu getest bij de dienstverleners die deze goede praktijk zullen gebruiken. De dienstverlening die resulteert uit het project kan tenslotte ook geïmplementeerd worden bij de beoogde dienstverleners (op grotere schaal of binnen een nieuwe context). 1.3 Verwachte resultaten van de projecten? ESF Vlaanderen verwacht dat het project leidt tot een gevalideerde en overdraagbare dienstverlening die door dienstverleners op de arbeidsmarkt aangewend kan worden. Deze dienstverlening moet op verschillende tijdstippen uitgetest worden bij de beoogde dienstverleners waarna wijzigingen en aanpassingen worden doorgevoerd. Het project resulteert in een draaiboek waarin de aangepaste dienstverlening beschreven wordt. Dit draaiboek moet dienstverleners op grotere schaal of binnen de nieuwe context in staat stellen de aangepaste dienstverlening over te nemen binnen de eigen werking. Daarnaast zijn ook alle instrumenten die aangepast of ontwikkeld worden ter ondersteuning van de dienstverlening resultaten van het project. Twee maanden voor het einde van het project worden de zaken die aangepast en ontwikkeld werden binnen het project samen met het draaiboek voorgelegd ter validering. Experten maken een kritische analyse en reflectie over het draaiboek en bijhorende instrumenten en kijken naar de slaagkansen voor de implementatie. Pagina 6 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

7 2 Wie kan een project indienen? Alvorens van start te gaan met de opmaak van een projectvoorstel is het belangrijk om met enkele criteria rekening te houden. Hieronder sommen we op welke criteria van belang zijn om een projectvoorstel te kunnen indienen. 2.1 Promotor en partners Binnen het partnerschap neemt één organisatie de rol op van promotor. Deze promotor heeft de juridische verantwoordelijkheid en staat in rechtstreeks contact met ESF Vlaanderen. De overige organisaties nemen deel aan het partnerschap en vormen de partners. De promotor en de partners ondertekenen een partnerschapsovereenkomst waarin zowel de inhoudelijke als de financiële afspraken worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt opgeladen in de ESF-applicatie, samen met de projectovereenkomst. De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook vakbonden, die in verplicht partnerschap samenwerken. Het partnerschap maakt hiertoe onder andere afspraken over instrumentontwikkeling, testing en samenwerking. In deze oproep kunnen organisaties gevestigd in de Vlaamse gemeenschap een project indienen. Overheidsadministraties en diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien de finale doelgroep het eigen personeel is. Investeringen in institutionele capaciteit en in de efficiëntie van de overheidsadministratie en overheidsdiensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau met het oog op hervormingen, betere regelgeving en goed bestuur worden volgens artikel 3 d 1 voorbehouden voor lidstaten die in aanmerking komen voor steunverlening uit het cohesiefonds of in lidstaten die één of meer regio s van NUTS-2-niveau hebben. Het Operationeel Programma sluit in deel 1 investeringen in thematische doelstelling 11 uit. Het aanpassen van een dienstverlening aan een nieuwe context of grotere schaal impliceert samenwerking in partnerschap. Overdraagbaarheid van het instrument staat voorop waardoor verschillende organisaties betrokken moeten worden in de diverse fasen zoals ontwikkeling, testing en evaluatie. Het is wenselijk dat het partnerschap samengesteld wordt uit diverse organisaties afhankelijk van het project en de thematiek waarrond gewerkt wordt 2.2 Criteria op organisatieniveau De promotor moet rekening houden met volgende criteria op organisatieniveau: - De promotor en de partners moeten over rechtspersoonlijkheid beschikken (ontvankelijkheidscriterium) - De promotor moet voldoende kredietwaardig zijn om het ingediende project te dragen. Deze check gebeurt via een koppeling met Digiflow van de federale overheid. - De promotor moet aan minimale kwaliteitsvereisten voldoen. Hiervoor dient de promotor als bijlage bij het projectvoorstel een attest op te leveren. Mogelijkheden zijn: o Kwaliteitsopstap die geldig was tot eind september 2013 via een goedgekeurde kwaliteitspaper of een geldend ESF-kwaliteitslabel. Deze geldigheid werd namelijk verlengd tot eind o Voor OCMW s kan het inspectie/visitatierapport gelden. o Gemandateerden door VDAB. Pagina 7 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

8 o Een overig kwaliteitslabel uit de lijst van gelijkgestelde labels, erkend door ESF Vlaanderen. (zie lijst op: Dit attest is essentieel voor de opstart van het project en dient bij indiening van het projectvoorstel opgeladen te worden als bijlage bij het project (ontvankelijkheidscriterium). 2.3 Criteria op projectniveau De promotor moet bij het opmaken van het projectvoorstel rekening houden met onderstaande criteria: - Het projectvoorstel moet opgesteld zijn in het Nederlands (ontvankelijkheidscriterium). - Het projectvoorstel moet opgeladen worden via de ESF-applicatie (ontvankelijkheidscriterium). 2.4 Overheidsopdrachten Promotoren die een organisatie zijn in de zin van artikel 2, WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 zijn gebonden om de wetgeving overheidsopdrachten toe te passen binnen het project voor aankopen van werken, diensten en leveringen. De wetgeving op overheidsopdrachten geldt voor volgende organisaties: Overheidsorganisaties Organisaties die aan volgende 3 voorwaarden voldoen: o Doel is algemeen belang, te vinden in de doelomschrijving van de statuten ( Opgericht met het specifieke doel om ) o Rechtspersoonlijkheid hebben o Overwegende overheidsinvloed hebben Privaatrechtelijke organisaties voor bepaalde gesubsidieerde opdrachten Privaatrechtelijke universitaire instellingen Meer informatie hierover kan u terugvinden in de handleiding overheidsopdrachten die toegevoegd is als bijlage aan deze oproep en via Pagina 8 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

9 3 Hoe maak je een projectvoorstel op? Om een ESF-projectvoorstel in te dienen moet je drie documenten opmaken: Een inhoudelijke analyse Een projectplanning met een plan van aanpak Een financiële begroting Deze documenten moeten rekening houden met de ontvankelijkheidscriteria zoals hierboven beschreven. Naast bovenstaande documenten dienen ook volgende documenten te worden opgeladen bij het projectvoorstel: - Indien bedrijven de rol van promotor opnemen in het project is een goedkeuring van de ondernemingsraad of, indien er geen ondernemingsraad is, het advies van de SERR vereist teneinde een paritaire instemming te hebben voor het project Dit moet ten laatste eind oktober bezorgd worden. Dit mag per mail bezorgd worden aan Eline Vermeersch of Catherine Bonnarens, oproepbeheerders van deze oproep. - Kwaliteitsbewijs. Dit moet bij indiening van het projectvoorstel opgeladen worden als bijlage bij het project. 3.1 Inhoudelijke analyse Op te leveren projectvoorstel De promotor maakt een inhoudelijke analyse op waaruit blijkt dat het projectvoorstel voldoet aan de doelstellingen en verwachtingen van de oproep. ESF Vlaanderen geeft een WORD-document mee met vragen over het projectvoorstel (zie Bijlage 1 bij de oproep). De promotor dient deze vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden en het WORDdocument in te dienen bij de subsidieaanvraag. Als leidraad bij de vragen projectvoorstel werd een handleiding opgesteld. Deze kan je terugvinden als bijlage bij de oproep. Beoordelingscriteria Het projectvoorstel wordt beoordeeld op basis van volgende beoordelingscriteria: - Criterium Relevantie - Criterium Haalbaarheid Een projectvoorstel wordt door een individuele evaluator als positief geëvalueerd wanneer het een minimale score van 60% voor Relevantie en 60% voor Haalbaarheid behaalt. 3.2 Projectplanning Op te leveren projectplanning De promotor maakt een plan van aanpak op waaruit blijkt welke fasen zullen worden aangepakt en waaruit tevens blijkt dat het projectvoorstel logisch wordt uitgevoerd. De promotor maakt hier een inschatting van - de volgorde van de diverse fasen (research, ontwikkelen en aanpassen, testen, implementatie, ) - de acties/activiteiten per fase - de verwachte output per fase (ontwikkelde of aangepaste instrumenten, testresultaten, draaiboek, ) Pagina 9 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

10 - de tijdsduur van de diverse fasen. Deze timing is indicatief en kan gedurende de projectuitvoering wijzigen. ESF Vlaanderen geeft hiervoor een EXCEL-document mee aan de hand waarvan het plan van aanpak opgesteld kan worden (Zie Bijlage 3). De promotor dient dit zo volledig mogelijk in te vullen en het EXCEL-document in te dienen bij de subsidieaanvraag. Meer info in verband met de verwachte planning kan je terugvinden in de handleiding bij het projectvoorstel (zie bijlage bij de oproep). 3.3 Begroting en financiering Op te leveren begroting en financiering Na opmaak van het plan van aanpak, maakt de promotor een projectbegroting op. Dit is een overzicht van de geraamde kosten. ESF Vlaanderen geeft hiervoor een EXCEL-document mee om de kosten en financiering op te stellen (zie Bijlage 4). De promotor dient dit zo volledig mogelijk te beantwoorden en het EXCEL-document in te dienen bij de subsidieaanvraag. Hieronder vind je de financiële criteria die van toepassing zijn op deze oproep. Welke kosten kan je inbrengen? In deze oproep kan één kostenrubriek ingebracht worden, namelijk loonkosten intern personeel. De overige rubrieken kunnen niet ingebracht worden. - Intern personeel Er wordt binnen deze oproep gewerkt met een standaardschaal op basis van de interne personeelskosten. Werken met standaardschalen houdt in dat een maximaal vastgelegd bedrag per bepaalde eenheid wordt toegekend. In deze oproep wordt een gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= uren inhoudelijke werking door een intern personeelslid) als eenheid beschouwd. De inhoudelijke werking omvat de uren voor de activiteiten, zoals goedgekeurd in het actieplan. Volgende activiteiten worden beschouwd als inhoudelijke werking van het project: research, ontwikkeling, testing, themawerking, validering, aansturing partnerschap, Het betreft hier een niet exhaustieve lijst die afhankelijk van de specificiteit van het project nog kan uitgebreid worden. Binnen deze oproep voorzien we standaardschalen voor 4 niveaus in combinatie met 3 anciënniteitscategorieën: Niveau Anciënniteit 0-5 jaar Anciënniteit 6-10 jaar Anciënniteit jaar A , , ,10 B , , ,13 C , , ,41 D , , ,42 Als eenheid gelden de uren die door de interne personeelsleden inhoudelijk gewerkt worden aan de projectuitvoering. Uren die door interne personeelsleden besteed worden aan administratieve taken Pagina 10 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

11 tellen niet mee als eenheid. De kost voor het uitvoeren van indirecte taken is immers reeds mee opgenomen in de standaardschaal voor een voltijds equivalent. Met administratieve taken bedoelen wij bijvoorbeeld het nakijken van de registraties, het lay-outen van een rapport, enzovoort. In de berekening van de standaardschalen is een forfait van 40% opgenomen voor alle andere kosten die binnen het project gemaakt worden. Dit forfait omvat dus zowel loonkosten extern personeel, kosten deelnemers, directe en indirecte kosten. Er kunnen geen andere kosten meer ingebracht worden binnen deze oproep. De promotor moet het niveau van de personeelsleden aantonen aan de hand van het diploma van het personeelslid en indien dit niet voorhanden is aan de hand van het contract of het functieprofiel. De anciënniteit moet aangetoond worden op basis van de arbeidsovereenkomst of de jaarloonfiche indien dit hierop vermeld staat. Kosten verbonden aan technologische ontwikkeling zijn niet toegestaan binnen deze oproep. Indien de technologische ontwikkeling echter een onderdeel uitmaakt van het te ontwikkelen instrument en een duidelijke meerwaarde heeft voor de dienstverlening waarrond het project werkt, dan kunnen de uren die interne personeelsleden hieraan inhoudelijk besteden, opgenomen worden. De directe kosten die deze ontwikkeling met zich meebrengt maken deel uit van de forfaitaire 40% die opgenomen werd in de berekening van de standaardschalen. Bijdragen in natura Bijdragen in natura (het leveren van inbreng in de vorm van arbeid, goederen, diensten, ) zijn niet subsidiabel. - Extern personeel In de berekening van de standaardschalen is een forfait van 40% opgenomen voor alle andere kosten die binnen het project gemaakt worden. Dit forfait omvat dus zowel loonkosten extern personeel, kosten deelnemers, directe en indirecte kosten. Er kunnen dan ook geen andere kosten meer ingebracht worden in deze oproep. - Deelnemerskosten In de berekening van de standaardschalen is een forfait van 40% opgenomen voor alle andere kosten die binnen het project gemaakt worden. Dit forfait omvat dus zowel loonkosten extern personeel, kosten deelnemers, directe en indirecte kosten. Er kunnen dan ook geen andere kosten meer ingebracht worden in deze oproep. - Directe kosten In de berekening van de standaardschalen is een forfait van 40% opgenomen voor alle andere kosten die binnen het project gemaakt worden. Dit forfait omvat dus zowel loonkosten extern personeel, kosten deelnemers, directe en indirecte kosten. Er kunnen dan ook geen andere kosten meer ingebracht worden in deze oproep. - Indirecte kosten In de berekening van de standaardschalen is een forfait van 40% opgenomen voor alle andere kosten die binnen het project gemaakt worden. Dit forfait omvat dus zowel loonkosten extern personeel, kosten deelnemers, directe en indirecte kosten. Er kunnen dan ook geen andere kosten meer ingebracht worden in deze oproep. Pagina 11 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

12 Onderbouwing inzet De directe relatie tussen het opgebouwde plan van aanpak en de personeelsinzet moet duidelijk blijken. Planningen die deze garantie niet geven, lopen risico op kortingen bij goedkeuring. Je neemt in het kosten- en financieringsschema best de fasen en activiteiten over die opgenomen werden in het plan van aanpak. Berekeningswijze - Maak een inschatting van het aantal benodigde personeelsleden (aantal VTE s) op basis van de uit te voeren fasen en de daarmee samenhangende activiteiten. - Maak een inschaling van het betreffende niveau en anciënniteit per personeelslid. Registratie Het is de verantwoordelijkheid van de promotor en de projectuitvoerders om de prestaties die door het intern personeel geleverd worden te registreren. Op deze manier kunnen de ingediende kosten verantwoord worden. De projectuitvoering moet verlopen per dagdeel van minimaal 4 uur aaneensluitend. De registratie gebeurt aan de hand van een verplicht sjabloon dat opgeleverd wordt door ESF Vlaanderen en dat verplicht gebruikt moet worden. Andere manieren van registreren zijn binnen deze oproep niet toegestaan. Hoe kan je de kosten financieren? De totale som van alle, hierboven genoemde kosten, is de totale subsidiabele kost (TSK). Op deze totale subsidiabele kost is er geen minimale private cofinanciering vereist binnen deze oproep. 50% van de gemaakte subsidiabele kosten wordt voorzien vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) terwijl de andere 50% van de gemaakte subsidiabele kosten voorzien wordt vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds (VCF). Ontvangsten/Inkomsten (bijvoorbeeld inschrijvingsgelden, projecten die inkomsten genereren 1, verkoop syllabi, ) die verworven worden door de uitvoering van een ESF-project tijdens de projectlooptijd dienen te worden ingebracht. Alle in te brengen ontvangsten moeten, wat de berekening van de financiering betreft, in mindering gebracht worden van financiering van de totale subsidiabele kosten. Bijdragen die vanuit de private sector aan het ESF project worden toegekend als medefinanciering van het project, zijn geen ontvangsten maar private cofinanciering. RSZ-verminderingen en IPA-kortingen moeten niet ingebracht worden als ontvangsten. Vastbenoemd personeel is enkel subsidiabel indien specifiek toegewezen aan welbepaalde taken in het project. Bij de indiening van het projectvoorstel, moet dit omstandig gemotiveerd en goedgekeurd worden door ESF Vlaanderen. De loonkost van de statutaire personeelsleden moet ingebracht worden als publieke cofinanciering in het project. Institutionelen 2 kunnen geen aanspraak maken op middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds. In geval institutionelen promotor zijn of deel uitmaken van het partnerschap, moet in de aanvraag, in de 1 Een inkomstengenererend project is elke concrete actie die betrekking heeft op de levering van diensten/goederen tegen betaling. 2 Institutionele organisaties, die partners zijn van ESF Vlaanderen, kunnen geen aanspraak maken op middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds. Het gaat om volgende partners: VDAB in zijn totaliteit, SYNTRA Vlaanderen, de regionale Syntra s, Onderwijs, Departement WSE en scholen. Hogescholen en universiteiten kunnen wel aanspraak maken op middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds. Pagina 12 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

13 partnerschapsovereenkomst en bij rapportering duidelijk gemaakt worden wat de inbreng is van de publieke instanties in het project en moet de Vlaamse cofinanciering op die basis verrekend worden. Partners van institutionelen kunnen middelen van het Vlaams cofinancieringsfonds ontvangen. De financiering vanuit de middelen ESF en het Vlaams cofinancieringsfonds gebeurt op de resterende bedragen aangezien de subsidies additioneel zijn aan de publieke en private inbreng. Concreet betekent dit voor een organisatie: - Eerst 50% ESF middelen berekenen op de totale subsidiabele kosten Bijvoorbeeld: er is een totale subsidiabele kost van EUR, dan wordt hierop 50% berekend = EUR x 50% = EUR - Dan 50% VCF middelen berekenen op de totale subsidiabele kosten Bijvoorbeeld: er is een totale subsidiabele kost van EUR, dan wordt hierop 50% berekend = EUR x 50% = EUR De ESF steun is steeds additioneel. Dit wil zeggen dat het ESF bedrag pas kan berekend worden na vastlegging van de andere financieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld publieke cofinanciering, Betaald Educatief Verlof, privaatrechtelijke financiering, ontvangsten. Met andere woorden: de andere financieringsbronnen dienen eerst berekend en benut te worden. Exploitatie instrumenten en dienstverlening als resultaat van de projectuitvoering Het bedrag dat u ontvangt voor de dienstverlening die binnen de projectperiode verdeeld wordt, moet als ontvangst ingebracht worden. Betreffende het tastbare instrument (bijvoorbeeld draaiboek, publicatie, website en andere) dat tijdens de projectperiode aangemaakt werd, mag de prijs die men vraagt na de uitvoeringsperiode (tot 3 jaar na afloop van het project) slechts de kostprijs zijn. Indien deze prijs dan de effectieve kostprijs overstijgt, moet de meeropbrengst van de exemplaren die ingebracht werden in het projectdossier alsnog als ontvangst aangegeven worden. Hiertoe moet men bij eindrapportering een kopie meesturen van de facturen van de aanmaak en van daaruit de kostprijs per exemplaar vaststellen. Indien deze prijs van de dienstverlening slechts de kostprijs dekt, moet men na de uitvoeringsperiode geen verdere ontvangsten declareren. Indien meeropbrengst, moeten hierover de nodige afspraken gemaakt worden om deze alsnog als ontvangsten op te nemen in het projectdossier. Er is wel een onderscheid te maken: de ontwikkelde instrumenten moeten aan kosten ter beschikking gesteld worden. Hierop mag geen winstmarge ingesteld worden, dus geen commerciële exploitatie op de vermenigvuldiging van het instrument. Op de dienstverlening die men op basis van het ontwikkelde instrument opzet, geldt dit niet. Men kan de nieuwe dienstverlening ter beschikking stellen aan geïnteresseerden in consultancy tegen de geldende marktprijs. Pagina 13 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

14 4 Hoe dien je een projectvoorstel in? 4.1 Registratie in de ESF-applicatie Een project indienen kan enkel via de ESF-applicatie. De toegang daartoe is mogelijk met een elektronische ID-kaart of het federaal token. Via volgende link kan u de software voor de eid installeren of het federaal token aanvragen: Indienen projectvoorstel Om het projectvoorstel in te dienen, moet u inloggen in de ESF-applicatie ( Hiervoor heeft u uw ondernemingsnummer nodig. Op volgende webpagina vindt u alle informatie: Na het aanmelden vindt u onder het tabblad Oproep de gewenste openstaande oproep. U kan ook het oproepnummer intikken en zoeken. Onder het tabblad Bijlagen vindt u alle nodige informatie: de oproepfiche, de inhoudelijke handleiding en de andere documenten zoals een gedetailleerd kosten- en financieringsschema, het plan van aanpak en verschillende sjablonen. Lees al deze documenten goed door vooraleer het projectvoorstel in te dienen. Bij het aanmaken van het projectvoorstel moet u volgende documenten voor handen hebben. CHECKLIST Naam document Inhoudelijke analyse Plan van aanpak Projectbegroting Partnerschapsovereenkomsten Kwaliteitsbewijs Goedkeuring OR of advies SERR* *Indien bedrijven promotor zijn Type document Word Excel Excel Word Word Word Pagina 14 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

15 5 Ondersteuning bij de opmaak en het indienen van het projectvoorstel Tot en met de deadline voor indiening van de projectaanvraag kunt u bij de medewerkers van het ESF Vlaanderen terecht voor volgende ondersteuningsvormen, tot uiterlijk 31 augustus 2015: - inhoudelijke en financiële ondersteuning: en - de ESF applicatie (IT-ondersteuning): - het ESF kwaliteitsbewijs: Consultatie van projectideeën is steeds mogelijk en wordt ook ten zeerste aangeraden. Hiervoor kan u contact opnemen met Catherine Bonnarens en Eline Vermeersch oproepbeheerders van deze oproep. Algemene infosessie: Er worden voor deze oproep twee infosessies georganiseerd. Tijdens deze sessies worden de belangrijkste elementen van de oproep overlopen en is er gelegenheid tot vraagstelling. Deelname aan deze infosessie is ten zeerste aangeraden. De infosessie gaat door op: - 2 juni 2015 van 9u30 tot 12u30 of - 15 juni 2015 van 9u30 tot 12u30 Locatie: ESF Vlaanderen Vergaderzaal 5.13 Gasthuisstraat 31 5 de verdieping 1000 BRUSSEL Inschrijven kan via Pagina 15 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

16 6 Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd? 6.1 Selectieprocedure Wanneer de promotor een projectvoorstel indient, komt dit terecht bij een evaluatiecollege dat bestaat uit minimaal één evaluator van ESF Vlaanderen en minimaal één evaluator van één van de partners van ESF Vlaanderen naargelang de inhoud van de projectvoorstellen. Deze evaluator wordt gerekruteerd uit het Departement WSE, de SERV, de VDAB of Onderwijs. De twee evaluatoren maken een analyse op aan de hand van de beoordelingscriteria van deze oproep, namelijk Relevantie en Haalbaarheid. Op elk van beide criteria worden punten gegeven op 100. Een projectvoorstel wordt door een individuele evaluator als positief geëvalueerd wanneer het een minimale score van 60% voor Relevantie en 60% voor Haalbaarheid behaalt. Wanneer minimaal één evaluator een score van 60% voor Relevantie en 60% voor Haalbaarheid toebedeelt, wordt het projectvoorstel besproken op een evaluatiecollege. Op basis van de argumentatie van de evaluatoren wordt een consensus nagestreefd. De beslissing is gebaseerd op een inhoudelijke argumentatie en niet op een gemiddelde score. Op voorwaarde van bekrachtiging van de gevolgde procedure wordt het consensusvoorstel bekrachtigd door het Managementcomité. Indien er geen consensus bereikt wordt door de evaluatoren wordt de beslissing definitief genomen door het Managementcomité op basis van de originele stukken van het projectvoorstel. Ingeval er onvoldoende middelen zijn om alle positief gescoorde projecten te financieren, wordt een rangschikking van de projecten gemaakt. Het gemiddelde van de scoring op relevantie door de 2 lezers wordt eerst vergeleken met de minimale scoring (i.c. 60). Daarna wordt de minimumscore voor dit criterium met hetzelfde percentage verhoogd (bijvoorbeeld eerst 60*1%, daarna 2% ) en wordt dezelfde vergelijking gemaakt. Het % wordt verhoogd totdat men een lijst verkrijgt met projecten waarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. 6.2 Projectbeslissing De selectieperiode eindigt met een projectbeslissing. De oproepbeheerder maakt de beslissing elektronisch bekend aan de promotoren. De consensusteksten en opmerkingen, de input van de rapportperiodes en de vooruitbetalingen worden door de projectbeheerder en de interne evaluatoren in de ESF-applicatie verwerkt. De beslissing kan positief of negatief zijn: - Wanneer een project is goedgekeurd, ontvangt de promotor een van de projectbeheerder. Dit is de persoon waarmee de promotor contact kan opnemen voor het verder verloop van het project. Het project gaat van start op de voorziene begindatum van het project. Voor meer informatie over de start van het project, zie hoofdstuk 6 van deze oproepfiche. Wanneer er onvoldoende middelen zijn om alle goedgekeurde projecten te financieren, wordt een rangschikking gemaakt van de goedgekeurde projecten zoals hierboven werd beschreven. Indien een van de projecten waarvoor voldoende middelen voorzien zijn, beslist niet te starten, kan het volgende project op de lijst toch van start gaan. - Wanneer een project is afgekeurd, ontvangt de promotor een van de projectbeheerder met een motivering van het negatief advies. De geanonimiseerde evaluaties van de projectvoorstellen worden opgeladen bij het project in de ESFapplicatie en zijn daar raadpleegbaar. Opgelet: Voor gemaakte en bewezen technische fouten is een herziening mogelijk en kunt u binnen de 15 kalenderdagen reageren via de ESF-applicatie. Pagina 16 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

17 7 Wat zijn de verdere stappen na goedkeuring van het project? 7.1 Projectovereenkomst overeenkomst Nadat de promotor via de applicatie een positieve beslissing heeft doorgekregen van de projectbeheerder kan de projectovereenkomst worden opgesteld. Die wordt elektronisch ondertekend door de promotor en nadien door de algemeen directeur. 7.2 Voorschot De promotor ontvangt aan de start van het project een voorschot, na ondertekening van de projectovereenkomst. Dit voorschot bedraagt 70% van de toegewezen middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds, van zodra ESF Vlaanderen deze middelen vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds ontvangen heeft. De uitbetaling van een voorschot voor de volgende kalenderjaren wordt proportioneel berekend volgens het aantal maanden indien er voldoende benutting blijkt uit de vorige rapportering. 7.3 Administratieve verplichtingen Registratie van het personeel Het is de verantwoordelijkheid van de promotor en de projectuitvoerders om de prestaties die door het intern personeel geleverd worden te registreren. Op deze manier kunnen de ingediende kosten verantwoord worden. De projectuitvoering moet verlopen per dagdeel van minimaal 4 uur aaneensluitend. De registratie gebeurt aan de hand van een verplicht sjabloon dat opgeleverd wordt door ESF Vlaanderen en dat verplicht gebruikt moet worden. Andere manieren van registreren zijn binnen deze oproep niet toegestaan. Oplevering van de registraties De promotor moet de bewijsstukken van de ingebrachte kosten opladen in de digitale archiefruimte van ESF Vlaanderen. Hiertoe wordt, na goedkeuring van het project, een login en paswoord bezorgd. Een handleiding om de archiefruimte te gebruiken vind je op volgende website: agentschap.be/ajax/downloadfile/000a f-11e b00a8/archief%20- %20handleiding%20promotor.pdf. 7.4 Rapportering Tijdens de looptijd van een project wordt er gevraagd tussentijds te rapporteren over de voortgang van het project, zowel inhoudelijk als financieel. De tussentijdse rapportering gebeurt via de ESFapplicatie. Eenmaal over een bepaalde periode gerapporteerd, wordt deze periode als afgelopen beschouwd. Bij een project dat 18 maanden duurt, rapporteert de promotor na afloop van het eerste projectjaar en na afloop van de projectperiode. START: 1 december 2015 Rapportperiode Deadline voor indiening Eerste tussentijdse rapportering 01/12/ /11/ /02/2017 Eindrapportering 01/12/ /05/ /08/2017 Pagina 17 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

18 De rapportering is een voortgangsrapport waarbij de promotor ESF Vlaanderen op de hoogte stelt van het verloop van het project. Het bestaat uit een: 1 Inhoudelijke rapportering. ESF Vlaanderen geeft een WORD-document mee met vragen over de voortgang van het project. Tevens worden hierbij ook de resultaten van de testings verwacht. De promotor dient deze vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden en het WORD-document in te dienen bij de rapportering. 2 Aanpassing van het plan van aanpak. De promotor vertrekt hierbij van het ingediende plan van aanpak bij het projectvoorstel. Bij de rapportering duidt de promotor aan welke wijzigingen er zich hebben voorgedaan in tijd en/of activiteiten. 3 Financiële rapportering. De promotor vertrekt hierbij van de ingediende financiële begroting bij het projectvoorstel. Bij de rapportering geeft de promotor aan welke kosten hij de voorbije projectperiode heeft gemaakt. ESF Vlaanderen geeft hiervoor een EXCEL-document mee. De promotor moet de onderliggende bewijsstukken voor de gemaakte kosten opladen in de ESFarchiefruimte. 7.5 Thematische werking Deelname aan deze oproep houdt ook een engagement in om deel te nemen aan de thematische werking rond de oproep. Hiertoe zal een themawerking worden opgezet, die met een frequentie van maximaal 2 keer per jaar zal samenkomen. Een eerste startsessie wordt georganiseerd kort na de opstart van de projecten. Tijdens deze sessie wordt er kennis gemaakt tussen ESF Vlaanderen en de promotoren en wordt samen een actieplan opgesteld waarbij de komende sessies worden ingepland op basis van de thema s waarrond men wil werken. Indicatief worden hierbij al enkele mogelijke thema s meegegeven. Themawerking Datum Thema Sessie 1 December 2015 Opstart themawerking en kennismaking projectbeheerder Sessie 2 Mei/juni 2016 Ontwikkelend testen Sessie 3 December 2016 Kennisuitwisseling over een innovatietraject 7.6 Controle De controle van uw activiteiten door ESF Vlaanderen gebeurt door uw projectbeheerder. Deze controle verloopt voor de meeste rapporten on desk. Steekproefsgewijs worden een aantal rapporteringen ter plaatse gecontroleerd. Na de uitbetaling van uw rapport kunt u ook nog controle krijgen van de inspectiediensten van de Vlaamse Overheid en van de Europese instanties. 7.7 Validering Twee maanden voor het einde van het project worden de zaken die aangepast en ontwikkeld werden binnen het project samen met het draaiboek voorgelegd ter validering. Gezien verlenging van het project binnen deze oproep niet mogelijk is, is er ook geen mogelijkheid tot uitstel van de validering. Experten maken een kritische analyse en reflectie over het draaiboek en bijhorende instrumenten en kijken naar de slaagkansen voor de implementatie en inbedding. Pagina 18 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

19 De validering gebeurt door experten die niet betrokken zijn bij het project of de instrumentontwikkeling. Het doel is meervoudig. De promotor krijgt enerzijds van experten feedback die toelaat de kwaliteit van het instrument te verbeteren. Daarnaast worden, dankzij validering, aan het beleid (in de meest ruime betekenis) en de beoogde groep dienstverleners kwalitatieve instrumenten aangeboden. Alle projecten in deze oproep moeten verplicht een valideringssessie doorlopen. De gehanteerde criteria zijn: 1. De dienstverlening biedt een antwoord op de problemen waarmee de gebruiker (dienstverlener en finale doelgroep) geconfronteerd wordt. 2. De dienstverlening is nieuw of complementair aan bestaande initiatieven binnen de beoogde context of op grotere schaal. 3. Uit de eerste resultaten blijkt dat de dienstverlening een verbetering impliceert voor de situatie van de finale doelgroep die binnen de nieuwe context of op grotere schaal beoogd wordt. 4. De dienstverlening kan geïmplementeerd worden in soortgelijke organisaties. 5. Het draaiboek is begrijpelijk opgesteld voor de gebruiker. 6. Het draaiboek en bijhorende instrumenten zijn logisch opgebouwd. De verschillende delen hangen voldoende samen. 7. De kosten en baten verbonden aan de dienstverlening werden correct ingeschat. 8. De kosten en baten verbonden aan de dienstverlening zijn in evenwicht. 9. Er wordt voldoende rekening gehouden met diversiteit. Een promotor van wie het eindresultaat niet gevalideerd wordt, kan bij ESF Vlaanderen een herkansing tot validering aanvragen. Dit binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de beslissing. 7.8 Evaluatie In het kader van de evaluatie van deze oproep zullen case studies (Theory Based Impact Evaluation) uitgevoerd worden. De promotor kan dan ook gevraagd worden om hieraan deel te nemen en houdt hier dus best rekening mee. De tijd die interne personeelsleden hieraan zouden besteden, kan ingebracht worden in het project. Pagina 19 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

20 8 Tijdlijn met verloop van het project Projectverloop Indienen: - Openstellen van de oproep: 1 mei Uiterste indieningsdatum voor projectvoorstellen: 31 augustus Beslissing over de ingediende projecten: deze wordt gecommuniceerd voor 30 november Start van de goedgekeurde projecten: 1 december 2015 Looptijd: - Start van de goedgekeurde projecten: 1 december Tussentijdse rapportering: 28 februari Validering: maart Einde project: 31 mei Eindrapportering: 31 augustus 2017 Projectondersteuning Indienen: - Aftoetsen projectidee: 4 mei 2015 tot uiterlijk 31 augustus Inhoudelijke en financiële ondersteuning bij de oproep: 4 mei 2015 tot uiterlijk 31 augustus 2015 Looptijd: - Startsessie: december 2015 (1 dag) - Opvolging door projectbeheerder: februari 2016 (een halve dag, af te spreken met de projectbeheerder) - Themawerking rond ontwikkelend testen: mei/juni 2016 (1 dag) - Themawerking rond kennisuitwisseling over een innovatietraject: december Infosessie validering: december Individuele ondersteuning bij projectverloop door projectbeheerder: 1 december 2015 tot 31 mei 2017 (naar noodzaak) Pagina 20 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

21 9 Bijlagen In te vullen sjablonen bij projectvoorstel: - Inhoudelijke vragen projectvoorstel - Sjabloon Planning - Detaillering kosten&financiering Handleidingen bij projectvoorstel: - Handleiding bij projectvoorstel - Handleiding vraag Is de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing? In te vullen sjablonen bij rapportering: - Inhoudelijke vragen rapportering Pagina 21 van 21 Oproepfiche Oproep Innovatie door adaptatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 316 Innovatie door exploratie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 23 april

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 28 januari 2015. Korte

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 321 Proeftuinen Centrale begeleiding voor 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen Korte samenvatting van

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 320 Proeftuinen Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting

Nadere informatie

De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management Comité op XX/XX/XXXX.

De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management Comité op XX/XX/XXXX. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 3XX Armoede Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding De oproepfiche werd goedgekeurd door het Management

Nadere informatie

2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking?

2. Worden laatstejaarsstudenten ook gezien als leden van de arbeidsbevolking? 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Prioriteit uit OP: prioriteit 2, preventief loopbaanbeleid De fiche van de oproep werd goedgekeurd door

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Innovatieve projecten Duaal Leren Pagina 2 van Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Prioriteit uit OP: prioriteit 2, preventief loopbaanbeleid De fiche van de oproep werd goedgekeurd door

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 320 Proeftuinen Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 309 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23 april 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23 april 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 317 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 23

Nadere informatie

0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit

0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 311 Innovatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Wat is de contractuele band tussen ESF Vlaanderen en de partner? ESF Vlaanderen heeft een

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen GTI Kempen. Oproep 379 Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen GTI Kempen. Oproep 379 Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 GTI Kempen Oproep 379 Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 3 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 3 1.2 Welke acties

Nadere informatie

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik

EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik EUROPEES FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 384 Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen Korte samenvatting van

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 310 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. Korte samenvatting

Nadere informatie

ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen

ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen ESF OPROEP Innovatie door exploratie (IDE) Brussel, 11 juni 2015 ESF Vlaanderen INFOSESSIE: Agenda 10u00 Toelichting oproep door ESF-Vlaanderen 12u15 Lunchpauze 12u45 Voorstelling organisaties die innovatie

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 339 Proeftuinen Loopbaanaanpak voor hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen Korte samenvatting van de

Nadere informatie

Korte samenvatting van de oproep

Korte samenvatting van de oproep Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 359 Vluchtelingen en Werk Antwerpen - Gent Prioriteit 3, sociale inclusie en armoedebestrijding, 9i (actieve inclusie) De fiche van de oproep

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 360 Armoede Oproepfiche. Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding

OP ESF Vlaanderen Oproep 360 Armoede Oproepfiche. Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit uit OP: 3 - investeringsprioriteit Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Oproep 360 Armoede Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1 Waarover gaat de

Nadere informatie

Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren

Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Oproep Anders organiseren Infosessie 24/02/2015 INFOSESSIE: agenda 1. Wat is ESF? 2. Toelichting oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid 3. Opmaak

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

Oproep Focus op Talent

Oproep Focus op Talent Oproep Focus op Talent OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 12 juli 2016 Agenda Wat is ESF? Toelichting oproep Focus op Talent

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 april 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 april 2017. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 403 SCOPE Strategische competentieprognoses voor erkende organisaties Prioriteit uit OP: 10.iv Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden

Nadere informatie

Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015

Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015 Youth Employment Initiative (YEI) Voorstelling oproepfiche 08/01/2015 Inhoud 1. Waarover gaat de oproep? 2. Wie kan een project indienen? 3. Wanneer kan je een project indienen? 4. Hoe maak je een projectvoorstel

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Oproep nr. 370 Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning Korte samenvatting van de oproep... 2 1 Waarover

Nadere informatie

Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015.

Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014 2020 Fiche Oproep Versterkt Streekbeleid Deze oproepfiche werd ter advies voorgelegd aan het Management Comité op 15 december 2015. 1 Waarover gaat de oproep?...

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart 2017. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 393 Innovatie door exploratie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité van 30 maart

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

Oproep 264. Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie

Oproep 264. Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie Oproep 264 Finaliteit- en functiegerichte opleidingen voor werknemers in de sociale economie Finaliteit- en functiegerichte opleidingen sociale economie Toelichting ESF-Agentschap Oproep Inhoudelijk kader

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij projectvoorstel Innovatie Analyse De bedoeling is dat je bij het beantwoorden van de vragen helder en to

Nadere informatie

ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60. Infosessie 10/02/2015

ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60. Infosessie 10/02/2015 ESF-OPROEP Begeleiding artikel 60 Infosessie 10/02/2015 INFOSESSIE: agenda 1. Wat is ESF? 2. Inhoudelijke schets oproep Begeleiding artikel 60 3. Verdeling percelen 4. Financiële bepalingen 5. Projectregistratie

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 343 Anders organiseren SALK Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 1 februari 2017 VAC Gent Agenda 9u

Nadere informatie

Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017.

Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 ESF-oproep 404 Werkinleving voor Jongeren (WIJ3) Prioriteit 3 Deze fiche werd positief geadviseerd door het Managementcomité op 27/04/2017. 1 Korte samenvatting

Nadere informatie

Waarover gaat de oproep?

Waarover gaat de oproep? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 GTI West Vlaanderen Oproep 365 Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 5 1.2 Welke

Nadere informatie

Ondersteuning voor bedrijven

Ondersteuning voor bedrijven Ondersteuning voor bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 28 maart 2017 West4Work Agenda Wat is ESF? Een ESF project Oproep

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen FAQ Oproep 342 en Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK

OP ESF Vlaanderen FAQ Oproep 342 en Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 342 en 343 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid SALK en Anders Organiseren SALK Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Indien je als organisatie valt

Nadere informatie

ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven

ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven ESF Vlaanderen Ondersteuning naar bedrijven Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproep Opleiding in bedrijven OP ESF Vlaanderen 2014-2020 WEST4WORK Zorg voor Werkbaar Werk 31 oktober

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ!

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ! OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche WerkInleving voor Jongeren WIJ! Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE

ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE ESF DOELSTELLING 2-2007-2013 PRIORITEIT 4: INNOVATIE HANDLEIDING BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL DISSEMINATIE INLEIDING... 3 I. AANMAAK PROJECTVOORSTEL ESF-APPLICATIE... 5 II. KOSTEN EN FINANCIERING...

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Artikel 60

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Artikel 60 OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Artikel 60 Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van deze oproep?... 4 1.2 Welke acties

Nadere informatie

Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie

Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie Oproep Innovatie door exploratie Oproep Innovatie door adaptatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Infosessie 15 mei 2017 Kind & Gezin Agenda 9u00 Onthaal

Nadere informatie

Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd?...

Hoe weet je of je projectvoorstel is goedgekeurd?... Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 391 Duaal Leren en Werken Prioriteit 2, loopbaanbeleid preventief, 10i (ongekwalificeerde uitstroom) De fiche van de oproep kwam tot stand na

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 376 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

Slotevent EVC 10/12/2015

Slotevent EVC 10/12/2015 Slotevent EVC 10/12/2015 Agenda Event 9u30-10u00 10u00-10u30 10u30-11u00 11u00-11u15 11u15-12u15 12u15-13u30 Toelichting oude oproepen en nieuwe oproep Joeri Colson en Simon Swennen, ESF Vlaanderen Stand

Nadere informatie

VR MED.0529/2

VR MED.0529/2 VR 2015 2711 MED.0529/2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche Oproep Streekbeleid (ontwerp versie 3) De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 1 Waarover gaat

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma -Herkansing Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 juni 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 342 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid SALK Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd

Nadere informatie

Oproepfiche - Focus op Talent

Oproepfiche - Focus op Talent OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Fiche oproep 371 Focus op Talent Prioriteit uit OP: 4 partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3, Investeringsprioriteit 9 i Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Oproep 415 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent Oproepfiche 1 Waarover

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 307 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Transnationaliteit. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Transnationaliteit. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 357 Transnationaliteit Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 3 1. Waarover gaat de oproep?... 6 1.1 Binnen welke thema s kunnen projectvoorstellen worden ingediend?...

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 27 september 2016. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 397 Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche. Prioriteit 3 - Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Investeringsprioriteit 9ii - Sociaaleconomische

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche. Prioriteit 3 - Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Investeringsprioriteit 9ii - Sociaaleconomische OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3 - Sociale Inclusie en Armoedebestrijding Investeringsprioriteit 9ii - Sociaaleconomische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma Oproep 367

Nadere informatie

Draaiboek. The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015

Draaiboek. The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015 The Youth Employment Initiative YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel. 08/07/2015 ESF-Agentschap Gasthuisstraat 31, 5e verdieping 1000 BRUSSEL Draaiboek Korte samenvatting van de oproep...

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 309 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 310 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015

Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap. Infosessie 9/04/2015 Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Infosessie 9/04/2015 Historiek & Kadering Ondernemen Werkt I II III ( Unizo ) Maatpak Ondernemerschap Maak Werk van je Zaak ( Syntra Limburg in partnerschap andere

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door de Thematische Commissie op 28 maart 2013.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door de Thematische Commissie op 28 maart 2013. ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 274-275 Mensgericht ondernemen Prioriteit uit OP: 3 - Ondernemings- en organisatiestructuur focussen op mens en maatschappij De fiche van de oproep werd

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg.

OP ESF Vlaanderen Oproep Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg. OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1, Investeringsprioriteit 8i Loopbaanbeleid curatief Oproep Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg. Oproepfiche

Nadere informatie

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren

Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren Oproepen Duurzaam Loopbaanbeleid & Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen Infosessie 23 oktober 2017 Brussel Agenda 13u00

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK : OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN FORTIO-bedrijfsopleidingen staat al jaren bekend als partner voor opleidingen op maat, maar wist u dat wij ook experten in huis hebben om

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 23/02/ Waarover gaat de oproep?...

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 23/02/ Waarover gaat de oproep?... Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, investeringsprioriteit 8iii ondernemerschap Oproep 358 Vluchtelingen en ondernemerschap oproepfiche De fiche van de

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 317 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 318 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

BIJLAGE 1 : VRAAGSTELLING BIJ DEZE OPROEP...

BIJLAGE 1 : VRAAGSTELLING BIJ DEZE OPROEP... ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 297 Kortlopende Beroepsopleidingen voor Werkenden binnen KMO s Prioriteit uit OP: 1 Talentactivering en duurzame integratie De fiche van de oproep werd

Nadere informatie

AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten

AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten Saldoseminarie 2013 AGENDA: 1. Procedure 2. Inhoudelijk 3. Financieel 4. Registratie 5. Overheidsopdrachten 1. Procedure rapportering Vooraf Q-opstap en projectvoorstel Projectbeslissing + opmerkingen

Nadere informatie

Standaardschalen en registratie projectuitvoering

Standaardschalen en registratie projectuitvoering Standaardschalen en registratie projectuitvoering Ontstaan Sinds eind mei 2009 gebruik van standaardschalen/lump sums binnen ESF- Agentschap Vandaag toegepast in bijna alle oproepen Algemene principes

Nadere informatie

Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ

Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ Oproep 284 Voortrajecten kwetsbare groepen FAQ Voor sommige deelnemers is het doel van de oproep onduidelijk. Enerzijds legt het een strakke caseload op van 60 deelnemers per begeleider, anderzijds geeft

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche 333: Doorstroom Sociale Economie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche 333: Doorstroom Sociale Economie OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche 333: Doorstroom Sociale Economie Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van deze oproep?... 4 1.2

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

1. WIE? PROMOTOR EN PARTNERS DOELGROEPEN VAN DE OPROEP WAT? WAAROM? BELEIDSKADER VAN DE OPROEP...

1. WIE? PROMOTOR EN PARTNERS DOELGROEPEN VAN DE OPROEP WAT? WAAROM? BELEIDSKADER VAN DE OPROEP... ESF-programma doelstelling 2 2007-2013 Fiche oproep 256 werkplekleren Prioriteit uit OP: prioriteit 1 - Talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Deze oproepfiche kwam tot stand na

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 382 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproep 382 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3, Investeringsprioriteit 9 i Sociale Inclusie en armoedebestrijding Oproep 382 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent Oproepfiche Korte

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproep 405 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen & Brussel. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproep 405 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen & Brussel. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3, Investeringsprioriteit 9 i Sociale Inclusie en armoedebestrijding Oproep 405 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen & Brussel Oproepfiche 1 Waarover

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 30 maart 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 30 maart 2017. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 395 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 september 2017.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 september 2017. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 414 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit III. Oproepfiche

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche Transnationaliteit III. Oproepfiche OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 409 Transnationaliteit III Oproepfiche Korte samenvatting van de oproep... 3 1. Waarover gaat de oproep?... 6 1.1 Binnen welke thema s kunnen projectvoorstellen worden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00772 Onderwerp: Partnerschapsovereenkomsten in het kader van het ESF-project 'Mind the Gap', periode 1

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche 380: Doorstroom SEC (BW & SW)

OP ESF Vlaanderen Oproepfiche 380: Doorstroom SEC (BW & SW) OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche 380: Doorstroom SEC (BW & SW) Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van deze oproep?... 4 1.2 Welke

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 27 september 2016.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 27 september 2016. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 377 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik

ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma Vlaams luik ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS (AMIF) Nationaal Programma 2014-2020 Vlaams luik Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, via AMIF Oproep nr. 369 Proeftuinen duurzame kwalitatieve kleuterparticipatie

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité van 26 november 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité van 26 november 2015. Operationeel Programma Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 353 EVC Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van de oproep werd goedgekeurd

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie