DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD"

Transcriptie

1 DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD Oude Boterdijk AS Heumen Tel Internet:

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Smart HRD Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Filosofie 3 Materialen 3 Selectie-assessments / potentieelbepaling 4 Ontwikkelassessments 5 Loopbaanonderzoeken / loopbaancoaching 6 E-assessments 9 Loopbaanwijzer 11 Coaching feedback 15 Cultuurverandering / organisatieadvies 18 Training 19 Referentielijst Smart HRD 20 2

3 Smart HRD Smart HRD geeft antwoord op vragen met betrekking tot ontwikkeling van medewerkers, loopbaanvraagstukken, geschiktheid van kandidaten in selectieprocedures (instroom en doorstroom), carrièreswitches en (potentieel-) beoordeling van medewerkers. Daarnaast richt Smart HRD zich op organisatiecultuur en -verandering en op het onderzoeken en terugdringen van ziekteverzuim. Smart HRD biedt een aantal gespecialiseerde diensten aan: Selectie-assessments / potentieelbepaling Ontwikkelassessments: competentieontwikkeling, management development Loopbaanonderzoeken / loopbaancoaching E-assessments Individuele coaching en teamcoaching 360graden feedback Cultuurverandering en organisatieadvies Training Filosofie Smart HRD gaat uit van het individu. Ieder mens is anders en vraagt een andere aanpak en benadering. Uitgangspunt is het feit dat medewerkers die gemotiveerd zijn en goed in hun vel zitten van groot belang zijn voor de kwaliteit en de continuïteit van een organisatie. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van het begeleiden en ontwikkelen van mensen in uiteenlopende situaties, zijn wij in staat de behoeften en mogelijkheden van onze cliënten goed in kaart te brengen en maatwerkoplossingen te bieden. Een minstens zo belangrijke pijler naast onze individuele benadering, is onze down-to-earth stijl van werken. Helderheid en doelgericht werken staan hierin centraal en gekoppeld aan onze expertise vormen zij de basis voor een succesvolle aanpak. Materialen Naast de door ons zelf ontwikkelde instrumenten (o.a. praktijksimulaties, opdrachten en online 360-graden feedbacksysteem) maakt Smart HRD ook gebruik van geautomatiseerde testmaterialen. Deze testmaterialen zijn (en worden continu) ontwikkeld door SHL, de marktleider op dit gebied. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn door SHL getraind en gecertificeerd om met deze instrumenten te werken, om de uitkomsten ervan te interpreteren en de kandidaat te adviseren. Vanzelfsprekend onderschrijft Smart HRD de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. 3

4 Selectie-assessments / potentieelbepaling Bij deze dienst staat de vraag centraal of een kandidaat de juiste persoon is voor een vacante functie, bijvoorbeeld bij instroom, maar ook bij doorstroom. Smart HRD zorgt voor een objectief, gefundeerd en onafhankelijk advies met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende functie. Ten grondslag aan dit advies ligt een gedegen aanpak waarin zorgvuldigheid en goed inzicht in de persoon achter de kandidaat centraal staan. Aan de hand van een gesprek met de opdrachtgever worden de selectiecriteria vooraf vastgesteld en wordt afgesproken op welke punten de kandidaat getest gaat worden. Smart HRD beschikt in het geval van het ontbreken van de functieomschrijving over instrumenten om deze helder en bruikbaar boven tafel te krijgen. Onze aanpak tijdens het assessment gaat uit van een intakegesprek met de kandidaat, gekoppeld aan een psychotechnisch onderzoek waarbij vooral naar persoonlijkheid, motivatie en capaciteiten wordt gekeken. Een praktijksimulatie (bijvoorbeeld een rollenspel of planningsopdracht) kan onderdeel uitmaken van het programma. Deze praktijksimulaties worden op maat gemaakt en geven inzicht in het gedrag van de kandidaat. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken worden met de kandidaat doorgesproken in een diepgaand tweede interview. Aan het einde van het assessment wordt ons advies medegedeeld en toegelicht aan de kandidaat. Vervolgens worden alle bevindingen inclusief ons advies in een schriftelijke rapportage vastgelegd en bij toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever aangeboden. Bij een positief advies dient het totaalbeeld dat wij van de kandidaat hebben gekregen positief te zijn: de kandidaat moet bij de organisatie passen en vice versa. Onze rapportage behandelt drijfveren, kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat en al naar gelang de functie en de wensen van de opdrachtgever ook zaken als groepsrollen, managementstijl, medewerkerstijl en/of verkoopstijl. Naast kwaliteit vinden wij ook snelheid van handelen belangrijk: wij streven er naar om binnen 7 werkdagen een assessment te laten plaatsvinden. Honorarium Honorarium 1710,- excl. BTW en excl. capaciteitentesten Honorarium 1815,- excl. BTW en incl. capaciteitentesten Honorarium 2090,- excl. BTW, incl. capaciteitentesten en rollenspel 4

5 Ontwikkelassessments Competentieontwikkeling / Management Development Centraal staat het uitgangspunt dat ontwikkeling van werknemers -mits in goede banen geleid- een aanwinst betekent voor een organisatie, bijvoorbeeld in het kader van management development. Onze ontwikkelassessments combineren elementen als capaciteiten, persoonlijkheid (competenties) en motivatie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar groepsrollen, leiderschap- en medewerkerstijl. Afhankelijk van de vraagstelling kan ook een stressonderzoek uitgevoerd worden: het onderzoeken van stressoren en copingstijlen. Aan de hand van een sterkte/zwakte-analyse worden kwaliteiten in kaart gebracht in het licht van de huidige of toekomstige functie, evenals ontwikkelpunten. Alle uitkomsten vanuit het ontwikkelassessment worden aan elkaar gekoppeld, zodat een totaalbeeld ontstaat omtrent de persoon. Deze uitkomsten en ons advies bevatten voor zowel de medewerker als de organisatie handvatten om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Honorarium Een ontwikkelassessment duurt een dag en het honorarium bedraagt 1815,- excl. BTW en incl. rapportage. Indien wenselijk kan een praktijksimulatie (bijvoorbeeld een rollenspel) worden toegevoegd. Als vervolg op een ontwikkelassessment kunnen onze adviseurs de kandidaat coachen om de gewenste ontwikkeling daadwerkelijk in gang te zetten. Daarnaast bieden wij leidinggevenden aansturingadviezen met betrekking tot het ontwikkelen van competenties van betreffende medewerker. Dit geldt zowel voor individuele ontwikkeltrajecten als voor complete management developmentprogramma s. Het honorarium is afhankelijk van de vraagstelling en de daaraan verbonden aanpak. Vraag bij belangstelling om meer informatie hieromtrent. De deskundigheid van Smart HRD kan ook worden gebruikt met betrekking tot de beoordeling van de mate van ontwikkeling van medewerkers. Wij beschikken daartoe over instrumenten, zoals de 360-graden feedback. 360º feedback Het meten van competenties en van competentieontwikkeling kunnen wij doen aan de hand van onze zelf ontwikkelde 360-graden feedbacks. Via een geautomatiseerd systeem dat is ontwikkeld door Atras Software BV te Wijchen, kunnen wij inzicht krijgen in ontwikkeling in individuele situaties, bijvoorbeeld bij ontwikkel- of coachingstrajecten. Maar de gegevens van individuen kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden, zodat wij kunnen meten wat de effecten van veranderingen zijn op het niveau van functies/functielagen, afdelingen of zelfs de hele organisatie. Verderop in deze documentatie vindt u meer informatie over ons 360- graden feedbacksysteem. 5

6 Loopbaanonderzoeken / loopbaancoaching Middels een loopbaanonderzoek wordt onderzocht wie de kandidaat is, wat hij/zij wil én kan. In een loopbaancoachingstraject dat daarop kan volgen, wordt diegene onder begeleiding van één van onze loopbaanadviseurs gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen loopbaankeuzes. De loopbaanonderzoeken en eventuele vervolgtrajecten zijn individueel gericht, tothe-point en compact. Doelstelling Het loopbaanonderzoek heeft als resultaat een duidelijk profiel van de kandidaat en een plan van aanpak om gericht aan loopbaandoelen te werken. De volgende doelstellingen zijn daarbij belangrijk: zicht krijgen op eigen persoonlijkheid en achtergrond: sterkte-/zwakteanalyse, capaciteiten, belemmeringen (zoals te weinig scholing); zicht krijgen op de gewenste elementen in werk en/of werkomgeving (motivatie); keuze maken voor een (nieuwe) richting of beroep; het in kaart brengen van ontwikkelpunten en overige punten die een succesvolle uitoefening van de nieuwe functie (nog) in de weg staan; een toets op haalbaarheid en op arbeidsmarktperspectief; een startkit voor de kandidaat om verder te kunnen bij het bepalen van scholing: onderwijsinstituut/leermethode, kwaliteit en kosten; uiteraard is het mogelijk om middels een vervolgtraject de kandidaat daadwerkelijk op weg te helpen (loopbaancoaching). Wij onderscheiden twee doelgroepen Doelgroep 1: kandidaten die willen switchen naar een andere functie (intern/extern), maar gedegen advies en begeleiding nodig hebben om tot een afgewogen keuze te komen; Doelgroep 2: kandidaten die reeds ideeën hebben over het vervolg van hun carrière, maar daar meer houvast in willen hebben, c.q. op geschiktheid getest willen/moeten worden. 6

7 Doelgroep 1 (kandidaten die nog geen beeld bij een andere functie hebben) Aanpak, inhoud programma en duur Totaal anderhalve dag, met een periode tussen dag 1 en 2 van minimaal 1 week. Daarna bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een traject in de vorm van loopbaanbegeleiding/coaching. De aanpak bestaat uit een aantal delen: Dag 1 (hele dag) Onderzoeksfase: om een aantal zaken helder te krijgen, zetten wij naast persoonlijke interviews ons instrumentarium in: interessevragenlijsten, motivatieonderzoek en sterkte/zwakte analyse (capaciteitentesten, persoonlijkheid- en competentieonderzoek). Indien nodig kunnen er ook instrumenten als een workshop kracht & kwaliteit of een professioneel spel ingezet worden (bijvoorbeeld spelen met talenten ). Aan het eind van deze dag is een oriëntatierichting bepaald. Om dit verder te concretiseren, krijgt de kandidaat opdrachten mee als huiswerk ter voorbereiding op dag 2. Dag 2 (halve dag) Verdiepingsfase: in deze bijeenkomst worden de aanbevelingen en het voorlopig advies van de 1 e dag tezamen met de bevindingen van het huiswerk besproken en getoetst op haalbaarheid en op arbeidsmarktperspectief. Als er een duidelijk advies ligt, wordt er een praktijksimulatie gedaan. Afhankelijk van de bevindingen kan dit een rollenspel zijn als de persoon in kwestie bijvoorbeeld leidinggevende ambities heeft, of een postbakoefening bij een logistieke functie. Dit dient ter onderbouwing van het advies hoe realistisch deze functie/beroepswitch daadwerkelijk is. Tevens wordt er inzicht verkregen in de gebieden waarop een kandidaat zich nog verder dient te ontwikkelen om het gewenste functieniveau of functietype goed in te kunnen vullen (aandachts-/ontwikkelpunten). Dit kan dan tevens het startpunt zijn van een individueel coachingstraject. Door de adviseur van Smart HRD wordt een uitgebreid rapport opgesteld, waarin de testresultaten worden weergegeven en waarin het advies zorgvuldig wordt onderbouwd. Honorarium Het honorarium voor een dergelijk tweedelig loopbaanonderzoek bedraagt 2624,- excl. BTW en incl. rapportage. Indien er behoefte is aan een verdere begeleiding van de kandidaat, dan kan dit in de vorm van additionele coachingsgesprekken op maat worden geleverd. 7

8 Doelgroep 2 (kandidaten met enige ideeën voor het vervolg van hun carrière) Aanpak, inhoud programma en duur Totaal 1 dag. Nadien bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een traject in de vorm van loopbaanbegeleiding/coaching. Om een aantal zaken helder te krijgen, zetten wij naast een intake ons instrumentarium in: motivatieonderzoek, interesseonderzoek en sterkte/zwakte analyse (capaciteitentesten, persoonlijkheid- en competentieonderzoek). Indien nodig kunnen er ook instrumenten als een workshop kracht & kwaliteit of een professioneel spel ingezet worden (bijvoorbeeld spelen met talenten ). NB: Indien een kandidaat aangeeft uitsluitend 1 functie te ambiëren, dan kan het interesseonderzoek vervangen worden door een praktijksimulatie (rollenspel, postbakoefening, presentatie geven, notitie schrijven etc.). Aan het einde van de dag wordt ons advies geformuleerd en besproken met de kandidaat. Vervolgens wordt door de adviseur van Smart HRD een uitgebreid rapport opgesteld, waarin de testresultaten worden weergegeven en waarin het advies zorgvuldig wordt onderbouwd. Indien er behoefte is aan verdere begeleiding van de kandidaat, dan kan dit in de vorm van additionele coachingsgesprekken op maat worden geleverd. Honorarium Het honorarium voor een dergelijk loopbaanonderzoek bedraagt 2185,- excl. BTW en incl. rapportage. 8

9 E-assessments Het doel van een onderzoek via internet (e-assessment) is het verstrekken van inzicht aan medewerkers met betrekking tot hun sterkte/zwakte. Dit inzicht kan bijvoorbeeld als input gebruikt worden voor functioneringsgesprekken en gesprekken gericht op loopbaanontwikkeling. Welk instrument? Het instrument dat wij hiervoor inzetten is de online OPQ32 (mbo-niveau en hoger) of de online WSQ (lbo-niveau). De OPQ32 is een van de meest gebruikte en best onderzochte persoonlijkheidsvragenlijsten. De OPQ32 en WSQ verschaffen inzicht in het eigen werkgerelateerde voorkeursgedrag. Naast het persoonlijkheidsonderzoek kan een motivatievragenlijst ingezet worden om zicht te krijgen op motivatie en drijfveren. Ook is het mogelijk om capaciteitentesten (bepaling denkniveau) via het web af te nemen. Waarom een e-assessment inzetten binnen uw organisatie? Sneller en beter inzicht krijgen in een medewerker met als resultaat een sterkte/zwakte analyse van de betreffende persoon: waar liggen zijn/haar kwaliteiten en wat zijn ontwikkelpunten? Deze sterkte/zwakte analyse kan men gebruiken om snel in te kunnen schatten in welke omgeving, in welke type functie etc. iemand zou kunnen passen. Voordeel organisatie: professioneel instrument dat goed inzicht geeft in persoonskenmerken en competenties. Voordeel medewerker: inzicht krijgen in zichzelf. Om inzicht te verkrijgen in sterkte/zwakte, hanteren wij standaard het competentierapport welke op basis van de resultaten van de OPQ persoonlijkheidsvragenlijst gegenereerd wordt (voorbeeldrapportages zijn opvraagbaar). Veel organisaties zetten competentiemanagement in, waardoor wij gemakkelijk vertalingen van specifieke competenties naar onze meer universele competenties kunnen maken. Het competentierapport besteedt aanacht aan diverse aandachtsgebieden (leidinggeven, interpersoonlijke kwaliteiten, analytisch denken, organisatie denken, dynamische energie en operationele energie) en is hierdoor breed toepasbaar op een veelvoud aan typen functies. Het competentierapport vormt het basisrapport. Desgewenst kunnen er andere rapportages aan worden toegevoegd, zoals het rollenrapport (geeft inzicht in groepsrollen, leiderschapsstijlen en medewerkerstijlen) of het verkoopstijlenrapport (ook hiervan zijn voorbeelden opvraagbaar). Indien de WSQpersoonlijkheidsvragenlijst wordt ingezet, is het niet mogelijk een competentierapport te genereren. In dat geval ontvangt u het WSQ-profiel (voorbeeldrapportage is op te vragen). 9

10 Werkwijze Via de organisatie ontvangen wij de naam, informatie over het opleidingsniveau en het adres van de medewerker. Daarnaast ontvangen wij de voor de (nieuwe) functie van de medewerker vereiste competenties. De medewerker ontvangt van ons een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Deze kandidaat krijgt van ons een internetadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord aangeboden. Afname kan op ieder moment van de dag met een pc voorzien van webbrowser en internetaansluiting. Aan de hand van duidelijke instructies kan de medewerker vervolgens de vragenlijst invullen. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid voor de medewerker om de gewenste taal te selecteren. De ingevulde vragenlijst wordt vervolgens door ons verwerkt, met de kandidaat doorgesproken en tot een persoonlijkheidsprofiel en een competentierapport verwerkt. Dit competentierapport wordt samen met het profiel (en eventuele andere rapportages) per mail naar de kandidaat en de opdrachtgever verzonden. Indien wenselijk kan één van onze adviseurs u een telefonische terugkoppeling geven inzake de resultaten. Honorarium Per afname 292,50 excl. BTW (inclusief persoonlijkheidsprofiel en competentierapport, exclusief telefonische terugkoppeling naar opdrachtgever). Indien naast het e-assessment ook een online capaciteitenonderzoek afgenomen wordt, dan bedragen kosten daarvan 62,50,- excl. BTW per capaciteitentest. Voor eventuele andere rapportages (motivatierapport, rollenrapport, verkoopstijlen, etc.) rekenen wij additionele kosten per rapportage. Bij afname van meerdere e-assessments kunnen prijsafspraken gemaakt worden. 10

11 Loopbaanwijzer De uitdaging is om te onderzoeken in welke omgeving iemands kwaliteiten tot hun recht komen, zodat de resultaten van de werkinspanningen nuttig zijn en voldoening geven. De self-assessessmenttool de Loopbaanwijzer is bijzonder geschikt voor het ontwikkelen van medewerkers op mbo- hbo- en wo-niveau. Ten eerste worden kwaliteiten, ontwikkelpunten, drijfveren en leerstijlen onderzocht en helder in kaart gebracht. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten voor zowel de medewerker als de organisatie. Ten tweede wordt de medewerker in kwestie aan het nadenken gezet over zichzelf, zijn loopbaan én vervolgens tot actie aangespoord. Doel van de loopbaanwijzer De Loopbaanwijzer is een praktisch hulpmiddel bij loopbaanvraagstukken en mobiliteit van medewerkers: een medewerker wil iets anders, twijfelt of hij/zij wel op de juiste plek zit of wordt gedwongen, om welke reden dan ook, om uit te zien naar een andere baan. De Loopbaanwijzer is gebaseerd op de persoonlijkheidsvragenlijst (OPQ32) en de motivatievragenlijst (MQ). De uitkomsten van de lijsten geven in de Loopbaanwijzer echter niet alleen zicht op gedragsvoorkeuren en drijfveren, maar ook in sterk of minder ontwikkelde competenties en leerstijlen. De ontwikkelaspecten worden in kaart gebracht om vervolgens de medewerker hierop activiteiten te laten plannen en uit te laten voeren. Ook worden drijfveren gematcht met werksituaties/werkomgeving. Het rapport dat op basis van de onderzoeksresultaten ontstaat, heeft de vorm van een werkboek: mensen worden geactiveerd om de regie ten aanzien van hun loopbaan in eigen hand te nemen. Inzetbaarheid van de Loopbaanwijzer De Loopbaanwijzer is een online instrument en bestaat uit een tweetal vragenlijsten. Eén van onze adviseurs bespreekt de uitkomsten met de kandidaat in een persoonlijk adviesgesprek van 2 uur. De Loopbaanwijzer kan worden ingezet als: quickscan om de medewerker focus te geven met betrekking tot loopbaanplanning; onderdeel van een POP-traject tijdens de functioneringscyclus; startpunt van een loopbaancoachingstraject zoals wij die vanuit Smart HRD begeleiden. Werkwijze Via de organisatie ontvangen wij de naam, informatie over het opleidingsniveau en het adres van de medewerker. De medewerker ontvangt van ons een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijsten. Deze kandidaat krijgt van ons een internetadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord aangeboden. Afname kan op ieder moment van de dag met een pc voorzien van webbrowser en internetaansluiting. Aan de hand van duidelijke instructies kan de medewerker vervolgens de vragenlijsten invullen. 11

12 De inhoud van de Loopbaanwijzer Op basis van de verschillende vragenlijsten kan de Loopbaanwijzer worden samengesteld; deze bestaat uit vier verschillende onderdelen: 1. Versterk loopbaancompetenties 2. Match drijfveren met de toekomstige situatie 3. Bepaal leeroriëntatie 4. Plan en stuur activiteiten In het eerste onderdeel kan de medewerker kan zelf nagaan welke loopcompetenties, gebaseerd op de eigen gedragsvoorkeuren, meer of minder passen. Hoe sterk is de voorkeur voor bijvoorbeeld de competenties beslissingen nemen, veranderen of omgaan met druk? In het tweede deel wordt weergegeven welke werksituaties meer of minder motiveren. Is dat een werksituatie waarin er een sterke focus is op doelen en resultaten? Hoe motiverend is het dat het werk ruimte laat voor een eigen invulling? In deel drie wordt de voorkeur voor leerstijlen samengevat. Houdt de medewerker meer van te leren door te doen of door zaken met anderen te delen? Tot slot kan de medewerker in het laatste deel benoemen welk doel hij of zij wil bereiken, welke acties daarvoor nodig zijn, het gewenste resultaat en welke middelen en steun hij/zij daarbij nodig heeft. Per ontwikkelactiviteit moet worden aangegeven wat ondernomen is, hoe de aanpak is geweest, of er nog meer acties genomen moeten worden, welke ervaringen de medewerker heeft opgedaan en wat hij of zij hiervan geleerd heeft. Het adviesgesprek In het adviesgesprek worden de uitkomsten onder de loep genomen en worden samen met de kandidaat vervolgstappen besproken, zodat de medewerker in kwestie na afloop concrete handvatten heeft om zijn/haar loopbaan verder vorm te geven. Honorarium Het honorarium voor de Loopbaanwijzer (inclusief persoonlijk adviesgesprek) bedraagt per afname 725,- excl. BTW. Zonder adviesgesprek bedraagt de investering voor de Loopbaanwijzer per afname 395,- excl. BTW. Bij afname van meerdere Loopbaanwijzers kunnen prijsafspraken gemaakt worden. 12

13 Coaching Het doel van een coachingstraject is het maximaliseren van de persoonlijke effectiviteit van een medewerker in lijn met de eisen/wensen van de organisatie. Dit levert aldus een win/win-situatie op voor zowel de organisatie als de medewerker. Voor wie? In feite alle medewerkers, waarvan bepaalde punten in het functioneren een aandachtspunt zijn of worden. Bijvoorbeeld door verandering/ verzwaring van de functie. Ook voor teamontwikkeling middels teamcoaching bent u bij Smart HRD aan het juiste adres. Aanpak van het traject Na het bespreken van de case met de werkgever en een uitgebreide intake met de betrokken medewerker, starten wij met een psychotechnisch onderzoek naar de sterke en minder sterke kanten van deze medewerker in relatie tot de wensen van de organisatie. Dit onderzoek verschaft diverse inzichten in de persoon achter de medewerker, uiteraard al naar gelang de vraagstelling. Inzichten die wij kunnen bieden, zijn bijvoorbeeld sterkte/zwakte, competenties, voorkeuren voor wat betreft groepsrol, medewerkerstijl, leiderschapsstijl, verkoopstijl, motiverende omstandigheden, stresserende omstandigheden en stressgevoeligheid. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek worden samen met de medewerker en de opdrachtgever de belangrijkste ontwikkelpunten in het functioneren bepaald. Tevens worden duidelijke afspraken gemaakt over de te volgen stappen en de uiteindelijke resultaten die behaald moeten worden. De bovengenoemde ontwikkelpunten zullen worden aangepakt door middel van een gecombineerd coachings- en trainingstraject. Dit traject is in onze ogen een middel en niet het doel! Doordat wij (en waarschijnlijk ook de medewerker zelf!) door het onderzoek de persoon in kwestie goed hebben leren kennen, kunnen wij maatwerk leveren. Per medewerker verschilt dus ook de inhoud van het coachingstraject, daar niet iedere medewerker dezelfde ontwikkelpunten heeft. Onderwerpen die in dit soort trajecten naar voren kunnen komen zijn: communicatie (assertiviteit, presentatie, overtuigingskracht, commerciële gesprekken), leidinggeven (situationeel leidinggeven, delegeren, ontwikkelen proactiviteit, inschatten situaties, ontwikkelen van minder aanwezige leiderschapsstijlen), timemanagement en stressmanagement. Vanzelfsprekend is deze opsomming niet uitputtend. Onze coachingstrajecten zijn concreet en praktisch, bijvoorbeeld één op één-training door middel van praktijkcases met video. Daarnaast maken wij veel gebruik van theoretische achtergrondinformatie (diverse boeken, vragenlijsten en opdrachten). De coachingsessies duren ongeveer 1,5 2 uur per keer. Het aantal sessies en het interval daartussen hangt af van de vraagstelling. 13

14 Er is geen open einde: onze trajecten kennen een duidelijk begin en een duidelijk eind, waarbij door een tussen- en eindevaluatiegesprek met kandidaat en opdrachtgever wordt bepaald of de gestelde doelen zijn bereikt. Daarbij bestaat de mogelijkheid om aan de hand van ons 360-graden feedbacksysteem onderzoek te doen naar de bevindingen van anderen in (collega s) of buiten (klanten) de organisatie met betrekking tot het functioneren van de medewerker. Voordelen Een belangrijk voordeel van deze aanpak is natuurlijk de individuele benadering: wij kunnen hierdoor gericht met een medewerker aan de slag, hetgeen het bereiken van het doel absoluut positief beïnvloedt. De kandidaat wordt professioneel begeleid, verkrijgt zelfkennis en krijgt handvatten aangereikt om zich te ontwikkelen, teneinde optimaler te functioneren. Doordat wij het traject over een langere periode laten lopen, beklijft het geleerde beter en krijgt de kandidaat de mogelijkheid om het geleerde in zijn manier van werken in te bedden. Honorarium Het honorarium is op offertebasis. Als indicatie kan gelden dat het honorarium van een standaardtraject 2100,- excl. BTW bedraagt. 14

15 360 feedback Grip op de ontwikkeling van individu en organisatie? Wilt u antwoord op de vragen die hieronder staan? Heeft u behoefte aan bredere en betere input voor POP-, beoordelings- en/of functioneringsgesprekken? Wilt u dat competentiemanagement wordt ingevoerd of mogelijk meer gaat leven? Wilt u door middel van een goede nul- en eindmeting van een coaching- of trainingstraject bepalen wat er nu eigenlijk veranderd is? Wilt u meer weten over uw eigen ontwikkeling of heeft u behoefte aan meer input voor zelfreflectie? Wilt u meer weten over hoe men tegen elkaar aankijkt in de organisatie? Wilt u concrete handvatten voor de (verdere) ontwikkeling van (management-) teams? Wilt u een objectieve uitgangspositiebepaling bij de start van een managementontwikkeltraject of een traineeship? Wilt u weten of de door de organisatie gestelde doelen/ambities haalbaar zijn met de betrokken medewerkers? Wilt u goed voeling houden met betrekking tot een cultuuromslag in een organisatie of afdeling? Wilt u de daarvoor benodigde competenties bij uw managers en medewerkers goed in kaart brengen? Dan kunnen wij u helpen met de online 360-graden feedback van Smart HRD! Omdat wij bij onszelf én onze klanten de behoefte waarnamen om ook op andere manieren naar individuen, afdelingen en organisaties in zijn geheel te bekijken dan door middel van assessments, hebben wij een nieuw instrument ontwikkeld: een voor iedereen (individu en organisatie) op maat te maken online 360-graden feedback. Dit instrument maakt het mogelijk om op competentieniveau te meten hoe individuen, maar ook afdelingen, functies en/of de organisatie in zijn geheel er voor staan. Atras Software BV te Wijchen is het automatiseringsbureau dat ons bij de ontwikkeling ervan heeft geholpen (www.atrassoftware.com). Wat is een 360-graden feedback? Een 360-graden feedback is een vorm van beoordelen waarbij er doorgaans meer betrokkenen deel hebben in de beoordeling van een medewerker dan bij de traditionele beoordeling waarin een leidinggevende zijn medewerker beoordeelt. Dit kunnen zijn: één of meerdere collega s, de leidinggevende, medewerkers, maar ook bijvoorbeeld een klant. Deze manier van beoordelen zorgt niet zelden voor verrassende uitkomsten en eyeopeners. Voorwaarde is wel dat de geselecteerde personen in staat moeten zijn om een objectieve beoordeling te geven. Het grote voordeel van 360-graden feedback is dat er een beter en completer beeld van het functioneren van een medewerker ontstaat. Maar het hoeft niet alleen over een individu te gaan.. 15

16 Door de mogelijkheid om dit proces te automatiseren, ontstaan er allerlei opties. Historische gegevens kunnen aan elkaar gekoppeld worden, zodat u inzicht krijgt in gemiddelde scores per persoon, functie, afdeling en organisatie (managementinfo!). Hier zit dan ook de onderscheidende crux van ons systeem: door slimme techniek kunnen we schakelen tussen het individu en de organisatie en kunnen we vragen beantwoorden als: zijn onze doelen realistisch met de aanwezige competenties van onze medewerkers? Waar moet de focus van de ontwikkeling van onze leidinggevenden op liggen? Hebben maatregelen om onze cultuur te veranderen effect? Een kale grafiek van een individuele meting (zelfbeoordeling, beoordeling door leidinggevende en medewerker) ziet er zo uit: Hoe werkt het? We hebben een systeem ontwikkeld dat voor u op maat gemaakt kan worden. Op maat wil in dit geval zeggen: met organisatie-/ functiespecifieke competenties, dus als u wilt met uw eigen competentiebibliotheek. U kunt zelf bepalen om de afname via ons systeem te laten lopen of via uw eigen systeem. U kunt ook tijdelijk gebruik maken van het 360-graden feedbacksysteem, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een project. In alle gevallen assisteren wij u bij de implementatie en inrichting van het systeem. Nadat in overleg met u de competentieselectie is bepaald en de deelnemers zijn vastgesteld, worden via ons nieuwe systeem alle competenties met bijbehorende vragen tot een vragenlijst gegenereerd en ontvangen alle betrokkenen per een uitnodiging om via onze beveiligde internetsite de vragenlijst in te vullen. De vragen die gesteld worden, nodigen de deelnemers uit om concreet te zijn. Zo wordt de feedbackgevers gevraagd om concrete scores toe te kennen aan de stellingen en dient per competentie een kwaliteit en een ontwikkelpunt beschreven te worden. 16

17 Binnen een opgegeven termijn dienen de vragen beantwoord te worden. Smart HRD begeleidt het proces en kan tijdens de feedbackmeting nagaan hoever iedereen is met het invullen van de vragenlijsten. Labora houdt de voortgang in de gaten en er wordt een herinnering per gestuurd als een feedbackgever de vragenlijst nog niet (geheel) heeft ingevuld. Nadat alle vragenlijsten zijn ingevuld, worden de gegevens automatisch in het systeem verwerkt en kan een rapportage met resultaten gegenereerd worden. Deze rapportage geeft inzicht in de scores (ook met betrekking tot afwijkingen in scores tussen verschillende respondenten en opvallende hoge of lage scores). Naast alle zaken die goed gaan, komt er ook inzicht in de ontwikkelpunten. Soms een bevestiging van wat men al wist, soms blijkt er sprake te zijn van blinde vlekken. Zelfbeeld en de wijze waarop anderen tegen hem of haar aankijken, kunnen zo worden aangetoond. Het tweede deel van de rapportage bevat ontwikkeltips die horen bij de geselecteerde competenties. Hierdoor kan men op basis van de uitkomsten met de door ons aangereikte handvatten aan de slag. Het spreekt voor zich dat de waarde van het instrument alleen maar toeneemt naarmate er meer metingen plaatsvinden, zodat er vergelijkingsmogelijkheden ontstaan. Honorarium Het honorarium voor een individuele meting (4 personen) bedraagt 130,- excl. BTW en incl. rapportage (pfd-bestand per mail). Bij dit honorarium gaan wij er vanuit dat u gebruik maakt van onze universele competentiebibliotheek. Het honorarium voor grotere aantallen 360-graden feedbacks, specifieke feedbacks (met bijvoorbeeld uw eigen competentiebibliotheek) en/of het volledige systeem, is op offertebasis. Bij grotere aantallen kan de prijs per individuele meting aanzienlijk lager uitvallen. Wilt u nader geïnformeerd worden over dit instrument of een voorbeeldrapportage ontvangen, neem dan contact met ons op. 17

ASSESSMENTS 2015 SMART HRD

ASSESSMENTS 2015 SMART HRD ASSESSMENTS 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Smart HRD 3 Materialen 3 Locaties 3 Selectie-assessments

Nadere informatie

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD 360 FEEDBACK 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Grip op de ontwikkeling van individu en organisatie? Wilt u antwoord

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

Assessment en loopbaanontwikkeling

Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment Beter inzicht in uw menselijk kapitaal Onze visie Wij zien assessments als het meest betrouwbare instrument om talenten en ontwikkelpunten van individuele

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving:

Toezicht en Handhaving: HR services Toezicht en Handhaving: People make Senze... Dat is waar Senze voor staat. Sinds de oprichting van Senze als trainings- en adviesbureau staan mensen en hun ontwikkeling centraal in onze dienstverlening.

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie?

Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie? Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie? Welke ontwikkelmogelijkheden heeft de medewerker? www.chainworksopleidingen.nl 1 De kracht van assessments Wat doet ChainWorks?

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ)

GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ) GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ) Bedankt voor het vergelijken en aanvragen van een brochure via Springest. We hopen dat we je met deze informatie kunnen helpen bij het maken van een keuze voor

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Personeel zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen. Dat kan nu bij HR Coach die hiervoor HR Organizer

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist Achtergrond Vanuit de GGZ-VS opleiding is behoefte aan een instroom assessment voor studenten die geen

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil.

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. DIENSTEN Own-Advice Bedrijfspsychologisch advies 088-58 48 808

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken.

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken. HULP BIJ HET BEPALEN VAN UW LEERDOELEN VOOR DE TRAINING OF CURSUS BEOORDELINGSGESPREKKEN Algemene gegevens Uw naam: Naam organisatie waar u werkt: Uw mobiele nummer: Uw email-adres. Uw functie: Huidige

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de kandidaat

INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de kandidaat INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de kandidaat Centraal secretariaat: Veertien Hond 32 4003 GK TIEL T : 0344 695 900 E : info@rdta.nl I : www.rdta.nl BTW nr. NL8512.27.156B01 KvK nr. 54248671 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de opdrachtgever

INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de opdrachtgever INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de opdrachtgever Centraal secretariaat: Veertien Hond 32 4003 GK TIEL T : 0344 695 900 E : info@rdta.nl I : www.rdta.nl BTW nr. NL8512.27.156B01 KvK nr. 54248671

Nadere informatie

Rapport VCT Leidinggeven

Rapport VCT Leidinggeven Rapport VCT Leidinggeven Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur Ixly Datum 0/06/2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven bestond uit dertien filmpjes waarop u geacht werd te reageren:

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages UITLEG RAPPORTAGE PERFORMANCE MATRIX EN TALENTEN- & COMPETENTIEPASPOORT In dit document willen we een korte uitleg geven over twee nieuwe TMA rapportages. Ten eerste geven we informatie over de rapportage

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Highlight, online management simulatie

Highlight, online management simulatie Highlight, online management simulatie assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken

Nadere informatie

Toepassing en het effect van coaching. NVP Commissie Coaching. Resultaten enquête over coaching. April 2007. In opdracht van:

Toepassing en het effect van coaching. NVP Commissie Coaching. Resultaten enquête over coaching. April 2007. In opdracht van: Toepassing en het effect van coaching NVP Commissie ing Resultaten enquête over coaching April 2007 In opdracht van: Doel van het onderzoek 1. Een indruk te krijgen van de algehele beeldvorming rond coaching

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Hoe goed sluit de persoonlijkheid van een (toekomstige) medewerker aan bij de functie? Dat bepaalt voor een groot deel hoe succesvol

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je carrière met een loopbaancheck of coaching van FNV Agrarisch

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com. academyservices.capgemini.nl

Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com. academyservices.capgemini.nl Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com academyservices.capgemini.nl Van ontwikkelassessment naar Persoonlijk Ontwikkelplan 2 Inleiding U staat aan

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Breng de stress- en energiebronnen van je coachees in kaart en werk effectief aan hun bevlogenheid

Breng de stress- en energiebronnen van je coachees in kaart en werk effectief aan hun bevlogenheid Breng de stress- en energiebronnen van je coachees in kaart en werk effectief aan hun bevlogenheid Hoe zou het voor jou als coach zijn als... De Werkenergieanalyse is wetenschappelijk onderbouwd Je een

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies Assessment op maat

Reflect Personeelsadvies Assessment op maat Reflect Personeelsadvies Assessment op maat Reflect Assessment 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een professioneel, kleinschalig adviesbureau dat sinds 1993 gericht is op het gebied

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie