ASSESSMENTS 2015 SMART HRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASSESSMENTS 2015 SMART HRD"

Transcriptie

1 ASSESSMENTS 2015 SMART HRD Oude Boterdijk AS Heumen Tel Internet:

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Smart HRD 3 Materialen 3 Locaties 3 Selectie-assessments / potentieelbepaling 4 Ontwikkelassessments 5 Assessment varianten 6 Selectie- en ontwikkelassessments 6 Loopbaanonderzoeken 9 E-assessments 12 2

3 Smart HRD Smart HRD geeft antwoord op vragen met betrekking tot ontwikkeling van medewerkers, loopbaanvraagstukken, geschiktheid van kandidaten in selectieprocedures (instroom en doorstroom), carrièreswitches en (potentieel-) beoordeling van medewerkers. Daarnaast richt Smart HRD zich op organisatiecultuur en -verandering en op het onderzoeken en terugdringen van ziekteverzuim. In deze documentatie treft u informatie over de verschillende soorten en vormen assessments van Smart HRD: Selectie-assessments / potentieelbepaling Ontwikkelassessments: competentieontwikkeling, management development Loopbaanonderzoeken / loopbaancoaching E- assessments Wilt u documentatie ontvangen over onze andere diensten, te weten coaching, training en cultuurverandering, neemt u dan gerust contact met ons op. Materialen Naast de door ons zelf ontwikkelde instrumenten (o.a. praktijksimulaties, opdrachten en online 360-graden feedbacksysteem) maakt Smart HRD bij assessments ook gebruik van geautomatiseerde testmaterialen. Deze testmaterialen zijn (en worden continu) ontwikkeld door SHL, de marktleider op dit gebied. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn door SHL getraind en gecertificeerd om met deze instrumenten te werken, om de uitkomsten ervan te interpreteren en de kandidaat te adviseren. Vanzelfsprekend onderschrijft Smart HRD de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Locaties De diensten van Smart HRD worden op locatie uitgevoerd. 3

4 Selectie-assessments / potentieelbepaling Bij deze dienst staat de vraag centraal of een kandidaat de juiste persoon is voor een vacante functie, bijvoorbeeld bij instroom, maar ook bij doorstroom. Smart HRD zorgt voor een objectief, gefundeerd en onafhankelijk advies met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende functie. Ten grondslag aan dit advies ligt een gedegen aanpak waarin zorgvuldigheid en goed inzicht in de persoon achter de kandidaat centraal staan. Aan de hand van een gesprek met de opdrachtgever worden de selectiecriteria vooraf vastgesteld en wordt afgesproken op welke punten de kandidaat getest gaat worden. Smart HRD beschikt in het geval van het ontbreken van de functieomschrijving over instrumenten om deze helder en bruikbaar boven tafel te krijgen. Onze aanpak tijdens het assessment gaat uit van een intakegesprek met de kandidaat, gekoppeld aan een psychotechnisch onderzoek waarbij vooral naar persoonlijkheid, motivatie en capaciteiten wordt gekeken. Een praktijksimulatie (bijvoorbeeld een rollenspel of planningsopdracht) kan onderdeel uitmaken van het programma. Deze praktijksimulaties worden op maat gemaakt en geven inzicht in het gedrag van de kandidaat. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken worden met de kandidaat doorgesproken in een diepgaand tweede interview. Aan het einde van het assessment wordt ons advies medegedeeld en toegelicht aan de kandidaat. Vervolgens worden alle bevindingen inclusief ons advies in een schriftelijke rapportage vastgelegd en bij toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever aangeboden. Bij een positief advies dient het totaalbeeld dat wij van de kandidaat hebben gekregen positief te zijn: de kandidaat moet bij de organisatie passen en vice versa. Onze rapportage behandelt drijfveren, kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat en al naar gelang de functie en de wensen van de opdrachtgever ook zaken als groepsrollen, managementstijl, medewerkerstijl en/of verkoopstijl. Naast kwaliteit vinden wij ook snelheid van handelen belangrijk: wij streven er naar om binnen 7 werkdagen een assessment te laten plaatsvinden. Honorarium Honorarium 1.710,- excl. BTW en excl. capaciteitentesten Honorarium 1.815,- excl. BTW en incl. capaciteitentesten Honorarium excl. BTW, incl. capaciteitentesten en rollenspel 4

5 Ontwikkelassessments Competentieontwikkeling / Management Development Centraal staat het uitgangspunt dat ontwikkeling van werknemers -mits in goede banen geleid- een aanwinst betekent voor een organisatie, bijvoorbeeld in het kader van management development. Onze ontwikkelassessments combineren elementen als capaciteiten, persoonlijkheid (competenties) en motivatie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar groepsrollen, leiderschap- en medewerkerstijl. Afhankelijk van de vraagstelling kan ook een stressonderzoek uitgevoerd worden: het onderzoeken van stressoren en copingstijlen. Aan de hand van een sterkte-/zwakteanalyse worden kwaliteiten in kaart gebracht in het licht van de huidige of toekomstige functie, evenals ontwikkelpunten. Alle uitkomsten vanuit het ontwikkelassessment worden aan elkaar gekoppeld, zodat een totaalbeeld ontstaat omtrent de persoon. Deze uitkomsten en ons advies bevatten voor zowel de medewerker als de organisatie handvatten om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Honorarium Een ontwikkelassessment duurt een dag en het honorarium bedraagt 1.850,- excl. BTW en incl. rapportage. Indien wenselijk kan een praktijksimulatie (bijvoorbeeld een rollenspel) worden toegevoegd. Als vervolg op een ontwikkelassessment kunnen onze adviseurs de kandidaat coachen om de gewenste ontwikkeling daadwerkelijk in gang te zetten. Daarnaast bieden wij leidinggevenden aansturingadviezen met betrekking tot het ontwikkelen van competenties van betreffende medewerker. Dit geldt zowel voor individuele ontwikkeltrajecten als voor complete management developmentprogramma s. Het honorarium is afhankelijk van de vraagstelling en de daaraan verbonden aanpak. Vraag bij belangstelling om meer informatie hieromtrent. De deskundigheid van Smart HRD kan ook worden gebruikt met betrekking tot de beoordeling van de mate van ontwikkeling van medewerkers. Wij beschikken daartoe over instrumenten, zoals de 360-graden feedback. 360º feedback Het meten van competenties en van competentieontwikkeling kunnen wij doen aan de hand van onze zelf ontwikkelde 360-graden feedbacks. Via een geautomatiseerd systeem dat is ontwikkeld door Atras Software BV te Wijchen, kunnen wij inzicht krijgen in ontwikkeling in individuele situaties, bijvoorbeeld bij ontwikkel- of coachingstrajecten. Maar de gegevens van individuen kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden, zodat wij kunnen meten wat de effecten van veranderingen zijn op het niveau van functies/functielagen, afdelingen of zelfs de hele organisatie. Indien u meer informatie wenst over ons 360- graden feedbacksysteem, neemt u dan gerust contact met ons op. 5

6 Assessment varianten Selectie- en ontwikkelassessments Onze selectie- en ontwikkelassessments bieden wij aan in verschillende varianten. 1. Verkort assessment 2. Verkort assessment plus 3. Dagassessment Deze worden hieronder toegelicht: 1. Verkort assessment Inhoud: OPQ-afname (persoonlijkheidsvragenlijst) via internet OPQ-bespreking korte mondeling toelichting op het competentieprofiel (en additioneel eventuele andere rapportages bijv. rollenrapport, verkooprapport en/of stressrapport) Duur: 2 uur Rapportage: Alleen de uitdraai van het profiel en het competentierapport (+ eventuele andere rapportages) Honorarium: 770,- (OPQ profiel + competentieprofiel) excl. BTW Additioneel: capaciteitentesten 40, - excl. BTW per stuk andere rapportages 62,50 excl. BTW per stuk MQ afname en rapportage 90,- excl. BTW Voorbeeld prijsberekening: Basispakket + 2 capaciteitentesten + rollenrapport: 790,- + (2 x 40,-) + 62,50 = 932,50 excl. BTW Uitgangspunt: OPQ-terugkoppelingsgesprek met kandidaat gecombineerd met intake. Oppervlakkige scan m.b.t. sterktezwakte-analyse. Géén competentiegericht interview, minimale mondelinge toelichting op resultaten. Géén schriftelijke toelichting op resultaten in de vorm van een rapportage. Enkel een uitraai van het profiel en het competentierapport. 6

7 2. Verkort assessment plus Inhoud: intake/interview met kandidaat OPQ-afname via internet uitgebreide OPQ-bespreking bespreking van het competentieprofiel Duur: 4 uur Rapportage: Korte schriftelijke uitwerking van de conclusie en het advies en toelichting op de competentiescores. Honorarium: 1.240,- (inclusief een rapportage) excl. BTW Additioneel: capaciteitentesten: 40, - excl. BTW per stuk. andere rapportages 62,50 excl. BTW per stuk. MQ afname en rapportage 90,- excl. BTW Voorbeeld prijsberekening: Verkort assessment plus + drie capaciteitentesten: 1.240,- + (3 x 40,-) = 1.360,- excl. BTW Uitgangspunt: Door middel van een interview en een kritische bespreking van de OPQ kan er een scherper beeld ontstaan van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van een kandidaat in het licht van een bepaalde functie. Het rapport bestaat uit een beknopte uitleg van de verschillende competentiescores waardoor er een sterkte/zwakte analyse gemaakt kan worden. 3. Dagassessment Inhoud: intake/interview met kandidaat uitgebreid criteriumgericht interview OPQ- en MQ-afname (motivatievragenlijst) via internet uitgebreide bespreking van het OPQ-profiel en het MQ-profiel afname van een drietal capaciteitentesten (intelligentietests) bespreking van het competentieprofiel, rollenrapport, motivatierapport en capaciteitentesten Duur: Gehele dag Rapportage: Telefonische terugkoppeling van testresultaten op de dag na het assessment. Uitgebreide schriftelijke rapportage van de diverse uitkomsten van de vragenlijsten en testen. In dit verslag worden ook ontwikkelpunten nader uitgewerkt, inclusief advies omtrent het oppakken van verbeterpunten. 7

8 Honorarium: 1.815,- inclusief rapportage excl. BTW Op verzoek van de opdrachtgever kunnen er andere rapporten worden meegenomen bijvoorbeeld een verkooprapport of stressrapport. Per rapport bedraagt het honorarium 62,50. Een andere optie kan het inzetten van een interesseonderzoek (beroepskeuzetest) zijn. Het honorarium voor een interesseonderzoek bedraagt: 90,- excl. BTW. Inzetten van een praktijksimulatie (bijvoorbeeld rollenspel): 285,- excl. BTW. Voorbeeld prijsberekening: Dagassessment met capaciteitentesten + interesseonderzoek: 1.815,- + 90,- = 1.905,- excl. BTW. Uitgangspunt: Een uitgebreide en diepgaande screening van een kandidaat in het licht van een bepaalde functie of loopbaanstap. Door middel van dit onderzoek komen sterktes en zwaktes van een kandidaat boven water, maar wordt er ook een duidelijk advies gegeven met betrekking tot de aanpak van ontwikkelpunten. De uitgebreide rapportage geeft een duidelijk beeld van de kandidaat en vormt het uitgangspunt voor een goede start van een nieuwe baan maar vormt bijvoorbeeld ook een handig houvast voor een persoonlijk ontwikkelingstraject. 8

9 Loopbaanonderzoeken Middels een loopbaanonderzoek wordt onderzocht wie de kandidaat is, wat hij/zij wil én kan. In een loopbaancoachingstraject dat daarop kan volgen, wordt diegene onder begeleiding van één van onze loopbaanadviseurs gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen loopbaankeuzes. De loopbaanonderzoeken en eventuele vervolgtrajecten zijn individueel gericht, to-the-point en compact. Doelstelling Het loopbaanonderzoek heeft als resultaat een duidelijk profiel van de kandidaat en een plan van aanpak om gericht aan loopbaandoelen te werken. De volgende doelstellingen zijn daarbij belangrijk: zicht krijgen op eigen persoonlijkheid en achtergrond: sterkte-/zwakteanalyse, capaciteiten, belemmeringen (zoals te weinig scholing); zicht krijgen op de gewenste elementen in werk en/of werkomgeving (motivatie); keuze maken voor een (nieuwe) richting of beroep; het in kaart brengen van ontwikkelpunten en overige punten die een succesvolle uitoefening van de nieuwe functie (nog) in de weg staan; een toets op haalbaarheid en op arbeidsmarktperspectief; een startkit voor de kandidaat om verder te kunnen bij het bepalen van scholing: onderwijsinstituut/leermethode, kwaliteit en kosten; uiteraard is het mogelijk om middels een vervolgtraject de kandidaat daadwerkelijk op weg te helpen (loopbaancoaching). Wij onderscheiden twee doelgroepen Doelgroep 1: kandidaten die willen switchen naar een andere functie (intern/extern), maar gedegen advies en begeleiding nodig hebben om tot een afgewogen keuze te komen; Doelgroep 2: kandidaten die reeds ideeën hebben over het vervolg van hun carrière, maar daar meer houvast in willen hebben, c.q. op geschiktheid getest willen/moeten worden. 9

10 Doelgroep 1 (kandidaten die nog geen beeld bij een andere functie hebben) Aanpak, inhoud programma en duur Totaal anderhalve dag, met een periode tussen dag 1 en 2 van minimaal 1 week. Daarna bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een traject in de vorm van loopbaanbegeleiding/coaching. De aanpak bestaat uit een aantal delen: Dag 1 (hele dag) Onderzoeksfase: om een aantal zaken helder te krijgen, zetten wij naast persoonlijke interviews ons instrumentarium in: interessevragenlijsten, motivatieonderzoek en sterkte/zwakte analyse (capaciteitentesten, persoonlijkheid- en competentieonderzoek). Indien nodig kunnen er ook instrumenten als een workshop kracht & kwaliteit of een professioneel spel ingezet worden (bijvoorbeeld spelen met talenten ). Aan het eind van deze dag is een oriëntatierichting bepaald. Om dit verder te concretiseren, krijgt de kandidaat opdrachten mee als huiswerk ter voorbereiding op dag 2. Dag 2 (halve dag) Verdiepingsfase: in deze bijeenkomst worden de aanbevelingen en het voorlopig advies van de 1 e dag tezamen met de bevindingen van het huiswerk besproken en getoetst op haalbaarheid en op arbeidsmarktperspectief. Als er een duidelijk advies ligt, wordt er een praktijksimulatie gedaan. Afhankelijk van de bevindingen kan dit een rollenspel zijn als de persoon in kwestie bijvoorbeeld leidinggevende ambities heeft, of een postbakoefening bij een logistieke functie. Dit dient ter onderbouwing van het advies hoe realistisch deze functie/beroepswitch daadwerkelijk is. Tevens wordt er inzicht verkregen in de gebieden waarop een kandidaat zich nog verder dient te ontwikkelen om het gewenste functieniveau of functietype goed in te kunnen vullen (aandachts-/ontwikkelpunten). Dit kan dan tevens het startpunt zijn van een individueel coachingstraject. Door de adviseur van Smart HRD wordt een uitgebreid rapport opgesteld, waarin de testresultaten worden weergegeven en waarin het advies zorgvuldig wordt onderbouwd. Honorarium Het honorarium voor een dergelijk tweedelig loopbaanonderzoek bedraagt 2.624,- excl. BTW en incl. rapportage. Indien er behoefte is aan een verdere begeleiding van de kandidaat, dan kan dit in de vorm van additionele coachingsgesprekken op maat worden geleverd. 10

11 Doelgroep 2 (kandidaten met enige ideeën voor het vervolg van hun carrière) Aanpak, inhoud programma en duur Totaal 1 dag. Nadien bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een traject in de vorm van loopbaanbegeleiding/coaching. Om een aantal zaken helder te krijgen, zetten wij naast een intake ons instrumentarium in: motivatieonderzoek, interesseonderzoek en sterkte/zwakte analyse (capaciteitentesten, persoonlijkheid- en competentieonderzoek). Indien nodig kunnen er ook instrumenten als een workshop kracht & kwaliteit of een professioneel spel ingezet worden (bijvoorbeeld spelen met talenten ). NB: Indien een kandidaat aangeeft uitsluitend 1 functie te ambiëren, dan kan het interesseonderzoek vervangen worden door een praktijksimulatie (rollenspel, postbakoefening, presentatie geven, notitie schrijven etc.). Aan het einde van de dag wordt ons advies geformuleerd en besproken met de kandidaat. Vervolgens wordt door de adviseur van Smart HRD een uitgebreid rapport opgesteld, waarin de testresultaten worden weergegeven en waarin het advies zorgvuldig wordt onderbouwd. Indien er behoefte is aan verdere begeleiding van de kandidaat, dan kan dit in de vorm van additionele coachingsgesprekken op maat worden geleverd. Honorarium Het honorarium voor een dergelijk loopbaanonderzoek bedraagt 2.185,- excl. BTW en incl. rapportage. 11

12 E-assessments Het doel van een onderzoek via internet (e-assessment) is het verstrekken van inzicht aan medewerkers met betrekking tot hun sterkte/zwakte. Dit inzicht kan bijvoorbeeld als input gebruikt worden voor functioneringsgesprekken en gesprekken gericht op loopbaanontwikkeling. Welk instrument? Het instrument dat wij hiervoor inzetten is de online OPQ32. De OPQ32 is een van de meest gebruikte en best onderzochte persoonlijkheidsvragenlijsten. De OPQ32 verschaft inzicht in het eigen werkgerelateerde voorkeursgedrag. Naast het persoonlijkheidsonderzoek kan een motivatievragenlijst ingezet worden om zicht te krijgen op motivatie en drijfveren. Ook is het mogelijk om capaciteitentesten (bepaling denkniveau) via het web af te nemen. Waarom een e-assessment inzetten binnen uw organisatie? - Sneller en beter inzicht krijgen in een medewerker met als resultaat een sterkte/zwakte analyse van de betreffende persoon: waar liggen zijn/haar kwaliteiten en wat zijn ontwikkelpunten? - Deze sterkte/zwakte analyse kan men gebruiken om snel in te kunnen schatten in welke omgeving, in welke type functie etc. iemand zou kunnen passen. - Voordeel organisatie: professioneel instrument dat goed inzicht geeft in persoonskenmerken en competenties. - Voordeel medewerker: inzicht krijgen in zichzelf. Om inzicht te verkrijgen in sterkte/zwakte, hanteren wij standaard het competentierapport welke op basis van de resultaten van de OPQ persoonlijkheidsvragenlijst gegenereerd wordt (voorbeeldrapportages zijn opvraagbaar). Veel organisaties zetten competentiemanagement in, waardoor wij gemakkelijk vertalingen van specifieke competenties naar onze meer universele competenties kunnen maken. Het competentierapport besteedt aanacht aan diverse aandachtsgebieden (leidinggeven, interpersoonlijke kwaliteiten, analytisch denken, organisatie denken, dynamische energie en operationele energie) en is hierdoor breed toepasbaar op een veelvoud aan typen functies. Het competentierapport vormt het basisrapport. Desgewenst kunnen er andere rapportages aan worden toegevoegd, zoals het rollenrapport (geeft inzicht in groepsrollen, leiderschapsstijlen en medewerkerstijlen) of het verkoopstijlenrapport (ook hiervan zijn voorbeelden opvraagbaar). Werkwijze Via de organisatie ontvangen wij de naam, informatie over het opleidingsniveau en het adres van de medewerker. Daarnaast ontvangen wij de voor de (nieuwe) functie van de medewerker vereiste competenties. De medewerker ontvangt van ons een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Deze kandidaat krijgt van ons een internetadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord aangeboden. 12

13 Afname kan op ieder moment van de dag met een pc voorzien van webbrowser en internetaansluiting. Aan de hand van duidelijke instructies kan de medewerker vervolgens de vragenlijst invullen. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid voor de medewerker om de gewenste taal te selecteren. De ingevulde vragenlijst wordt vervolgens door ons verwerkt, met de kandidaat doorgesproken en tot een persoonlijkheidsprofiel en een competentierapport verwerkt. Dit competentierapport wordt samen met het profiel (en eventuele andere rapportages) per mail naar de kandidaat en de opdrachtgever verzonden. Indien wenselijk kan één van onze adviseurs u een telefonische terugkoppeling geven inzake de resultaten. Honorarium Per afname 292,50 excl. BTW (inclusief persoonlijkheidprofiel en competentierapport en exclusief telefonische terugkoppeling naar opdrachtgever). Indien naast het e-assessment ook een online capaciteitenonderzoek afgenomen wordt, dan bedragen kosten daarvan 62,50 excl. BTW per capaciteitentest. Voor eventuele andere rapportages (motivatierapport, rollenrapport, verkoopstijlen, etc.) rekenen wij additionele kosten per rapportage. Bij afname van meerdere e-assessments kunnen prijsafspraken gemaakt worden. 13

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD

DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Smart HRD Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD

360 FEEDBACK 2015 SMART HRD 360 FEEDBACK 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Grip op de ontwikkeling van individu en organisatie? Wilt u antwoord

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving:

Toezicht en Handhaving: HR services Toezicht en Handhaving: People make Senze... Dat is waar Senze voor staat. Sinds de oprichting van Senze als trainings- en adviesbureau staan mensen en hun ontwikkeling centraal in onze dienstverlening.

Nadere informatie

Assessment en loopbaanontwikkeling

Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment Beter inzicht in uw menselijk kapitaal Onze visie Wij zien assessments als het meest betrouwbare instrument om talenten en ontwikkelpunten van individuele

Nadere informatie

Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie?

Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie? Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie? Welke ontwikkelmogelijkheden heeft de medewerker? www.chainworksopleidingen.nl 1 De kracht van assessments Wat doet ChainWorks?

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de kandidaat

INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de kandidaat INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de kandidaat Centraal secretariaat: Veertien Hond 32 4003 GK TIEL T : 0344 695 900 E : info@rdta.nl I : www.rdta.nl BTW nr. NL8512.27.156B01 KvK nr. 54248671 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de opdrachtgever

INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de opdrachtgever INFORMATIE BROCHURE van: ASSESSMENTS Voor de opdrachtgever Centraal secretariaat: Veertien Hond 32 4003 GK TIEL T : 0344 695 900 E : info@rdta.nl I : www.rdta.nl BTW nr. NL8512.27.156B01 KvK nr. 54248671

Nadere informatie

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist

De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist De beoordeling en niveau bepaling van instromers voor de opleiding tot GGZ- Verpleegkundig Specialist Achtergrond Vanuit de GGZ-VS opleiding is behoefte aan een instroom assessment voor studenten die geen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Personeel zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen. Dat kan nu bij HR Coach die hiervoor HR Organizer

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK LEEUWENDAAL PSYCHOLOGIE

INFORMATIE OVER HET PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK LEEUWENDAAL PSYCHOLOGIE INFORMATIE OVER HET PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK LEEUWENDAAL PSYCHOLOGIE INFORMATIE INFORMATIE OVER HET OVER PSYCHOLOGISCH HET ONDERZOEK INHOUD pag. 3 Introductie pag. 4 Onderzoeksdag pag. 5 Soorten psychologisch

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil.

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. DIENSTEN Own-Advice Bedrijfspsychologisch advies 088-58 48 808

Nadere informatie

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding Tarievenlijst en instrumenten bij Psychologisch onderzoek & Assessment Onderdelen op basis waarvan een maatwerk assessment kan worden samengesteld. 1. Psychologische gedragskenmerken test: OPQ van SHL,

Nadere informatie

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding

ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding Tarievenlijst en instrumenten bij Psychologisch onderzoek & Assessment Ons basis assessment bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereiding: ongeveer 1-1 ½ uur. Uitnodiging van kandidaat Psychologische

Nadere informatie

kwaliteit snelheid gemak

kwaliteit snelheid gemak Compleet platform van online assessmentinstrumenten Tests die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen Volledig in eigen beheer te gebruiken Praktisch bruikbare testrapportages Met HFMtalentindex brengt

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Voorwoord Beste kandidaat, Je gaat binnenkort deelnemen aan een reflectieonderzoek. In deze informatiebrochure kun je lezen wat je kunt verwachten van een

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE E-ASSESSMENT VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD

INFORMATIEBROCHURE E-ASSESSMENT VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD INFORMATIEBROCHURE E-ASSESSMENT VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD Samengesteld juni 2013 door Thaeles BV in opdracht van de Veiligheidsregio Limburg- Noord 1 Als medewerker van de Veiligheidsregio Limburg-Noord,

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

FINMORE. drs Paul Olie. Kwaliteit en expertise bij het invullen. van financieel administratieve functies

FINMORE. drs Paul Olie. Kwaliteit en expertise bij het invullen. van financieel administratieve functies INTERIM MANAGEMENT & Kwaliteit en expertise bij het invullen RECRUITMENT Een assessment levert een completer beeld op van drs Paul Olie een kandidaat en ondersteunt de besluitvorming van financieel administratieve

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Hoe goed sluit de persoonlijkheid van een (toekomstige) medewerker aan bij de functie? Dat bepaalt voor een groot deel hoe succesvol

Nadere informatie

Een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding Een goede voorbereiding is het halve werk. Ranger Human Capital wilt u graag ondersteunen bij de voorbereiding op uw assessment. Deze pagina biedt u de mogelijkheid om meer achtergrond te lezen over wat

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie

Assessments. Assessmen

Assessments. Assessmen Assessments Assessmen Welkom bij PP personeelsdiensten - Assessments De mens maakt het verschil De mens maakt het verschil. Ook bij onze assessments. Wij nemen niet zomaar een test af, maar stemmen vooraf

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding Een goede voorbereiding is het halve werk. Ranger Human Capital wilt u graag ondersteunen bij de voorbereiding op uw assessment. Deze pagina biedt u de mogelijkheid om meer achtergrond te lezen over wat

Nadere informatie

Hoe komen uw medewerkers in beweging?

Hoe komen uw medewerkers in beweging? Hoe komen uw medewerkers in beweging? De Employability Scan is een instrument om medewerkers hun inzetbaarheid in kaart te laten brengen. Aspecten die van invloed zijn op de inzetbaarheid van medewerkers,

Nadere informatie

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Voorwoord Beste kandidaat, Je gaat binnenkort deelnemen aan een reflectieonderzoek. In deze informatiebrochure kun je lezen wat je kunt verwachten van een

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Zap-Q Certificatietraining

Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Haal alles uit Zap-Q met de certificatietraining. Leer over alle ins-en-outs, maak optimaal gebruik van de Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst. Wilt

Nadere informatie

Als expert aan de slag met loopbaanvelden

Als expert aan de slag met loopbaanvelden P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Als expert aan de slag met loopbaanvelden www.picompany.biz Als expert aan de slag met loopbaanvelden In de Career Scan wordt het onderdeel over loopbaanvelden

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

Zap-Q Certificatietraining

Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Haal alles uit Zap-Q met de certificatietraining. Leer over alle ins-en-outs, maak optimaal gebruik van de Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst. Wilt

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies Assessment op maat

Reflect Personeelsadvies Assessment op maat Reflect Personeelsadvies Assessment op maat Reflect Assessment 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een professioneel, kleinschalig adviesbureau dat sinds 1993 gericht is op het gebied

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants Maak de juiste keuze - Selectie/Promotie Coaching Management Ontwikkeling Loopbaanbegeleiding Waarschijnlijk vindt u het net als de meeste mensen in uw vakgebied wel eens moeilijk om iemands persoonlijkheid

Nadere informatie

Inloggen op e-interplace stapsgewijs een eerste indruk Stap 1:

Inloggen op e-interplace stapsgewijs een eerste indruk Stap 1: Inloggen op e-interplace stapsgewijs een eerste indruk Stap 1: Na invoeren van uw klantnummer en wachtwoord (die u per e-mail zijn toegestuurd bij het aanmaken van uw account) klikt u op Inloggen, en dan

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Traditionele tests die nu nog in hoofdzaak gebruikt worden schieten op deze aspecten te kort. De voordelen van de Connector Ability zijn:

Traditionele tests die nu nog in hoofdzaak gebruikt worden schieten op deze aspecten te kort. De voordelen van de Connector Ability zijn: P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Connector

Nadere informatie

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages UITLEG RAPPORTAGE PERFORMANCE MATRIX EN TALENTEN- & COMPETENTIEPASPOORT In dit document willen we een korte uitleg geven over twee nieuwe TMA rapportages. Ten eerste geven we informatie over de rapportage

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

WHITE PAPER. Top 6 meest zinvolle assessmomenten. talent assessment. 6. kans op contraproductief gedrag in de werkomgeving

WHITE PAPER. Top 6 meest zinvolle assessmomenten. talent assessment. 6. kans op contraproductief gedrag in de werkomgeving Top 6 meest zinvolle assessmomenten Het ene allesbepalende assessment wordt steeds vaker vervangen door talrijke assessmomentjes En op elk assessmomentje kun je iets meer te weten komen over iemands psychologische

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Assessments voor medisch specialisten

Assessments voor medisch specialisten Assessments voor medisch specialisten De juiste match De specialist draagt de medische eindverantwoordelijkheid voor de patiënt. Dat is een belangrijke en soms zware taak. Daarnaast verandert het zorglandschap

Nadere informatie

ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER DEELNEMEN AAN EEN ASSESSMENT CENTER FOCUSED ASSESSMENT DEVELOPMENT CENTER U wordt binnenkort bij Quintessence verwacht voor een evaluatie volgens de assessment center methode. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Rapportage. Mevrouw A. Noniem

Rapportage. Mevrouw A. Noniem Rapportage Mevrouw A. Noniem Deze rapportage is vertrouwelijk. Deze rapportage is opgesteld inzake het in kaart brengen van de werknemersvaardigheden van betrokkene. Het huidige onderzoek betreft een momentopname.

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Breng de stress- en energiebronnen van je coachees in kaart en werk effectief aan hun bevlogenheid

Breng de stress- en energiebronnen van je coachees in kaart en werk effectief aan hun bevlogenheid Breng de stress- en energiebronnen van je coachees in kaart en werk effectief aan hun bevlogenheid Hoe zou het voor jou als coach zijn als... De Werkenergieanalyse is wetenschappelijk onderbouwd Je een

Nadere informatie

Wees de regisseur van je eigen loopbaan

Wees de regisseur van je eigen loopbaan Wees de regisseur van je eigen loopbaan De regisseur van mijn loopbaan Wanneer is ondersteuning bij loopbaanontwikkeling zinvol? Preventief: hoe zit ik in mijn vel in mijn huidige functie? Loopbaanadvies:

Nadere informatie

Portfolio e-assessments HR

Portfolio e-assessments HR Portfolio e-assessments HR DilemmaManager Dijkzichtweg 9 8028 PC ZWOLLE Telefoon: 038-4532733 E-mail: info@dilemmamanager.nl www.dilemmamanager.nl DilemmaManager - Productinformatie e-assessments HR 1.

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

E-assessment. The Bridge Personality (Short) Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen:

E-assessment. The Bridge Personality (Short) Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen: E-assessment Het E-assessment bestaat uit de volgende twee onderdelen: 1. The Bridge Personality (short): een persoonlijkheidstest 2. The Bridge Ability Suite: een capaciteitentest Hieronder volgt een

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

De TMA Methode De methode voor selectie, potentieel onderzoek, doorstroom, ontwikkeling en beoordeling van mensen

De TMA Methode De methode voor selectie, potentieel onderzoek, doorstroom, ontwikkeling en beoordeling van mensen Donkere Spaarne 14rd 2011JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl.nl E info@spaarnecoaching.nl De TMA Methode De methode voor selectie, potentieel onderzoek, doorstroom, ontwikkeling en beoordeling

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com. academyservices.capgemini.nl

Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com. academyservices.capgemini.nl Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com academyservices.capgemini.nl Van ontwikkelassessment naar Persoonlijk Ontwikkelplan 2 Inleiding U staat aan

Nadere informatie

De ins en outs van een assessment center programma

De ins en outs van een assessment center programma assessment coaching training INFORMATIE OVEF ASSESSMENTS Paulus Potterweg 65 6562 XK Groesbeek www.md- ACT.nl IBAN NL 79INGB 0004848016 KVK 09209172 BTW NL 817474857B01 De ins en outs van een assessment

Nadere informatie

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFESSIONALS LINDE BREUNIS TRUUS DE KONING-STOLKER ANNELOES DE WIJN ARIE-PAUL EIJKELENBOOM Onze adviseurs kennen Rotterdam goed. Zij wonen in Rotterdam, hebben gewerkt bij

Nadere informatie