ASSESSMENTS 2015 SMART HRD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASSESSMENTS 2015 SMART HRD"

Transcriptie

1 ASSESSMENTS 2015 SMART HRD Oude Boterdijk AS Heumen Tel Internet:

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Smart HRD 3 Materialen 3 Locaties 3 Selectie-assessments / potentieelbepaling 4 Ontwikkelassessments 5 Assessment varianten 6 Selectie- en ontwikkelassessments 6 Loopbaanonderzoeken 9 E-assessments 12 2

3 Smart HRD Smart HRD geeft antwoord op vragen met betrekking tot ontwikkeling van medewerkers, loopbaanvraagstukken, geschiktheid van kandidaten in selectieprocedures (instroom en doorstroom), carrièreswitches en (potentieel-) beoordeling van medewerkers. Daarnaast richt Smart HRD zich op organisatiecultuur en -verandering en op het onderzoeken en terugdringen van ziekteverzuim. In deze documentatie treft u informatie over de verschillende soorten en vormen assessments van Smart HRD: Selectie-assessments / potentieelbepaling Ontwikkelassessments: competentieontwikkeling, management development Loopbaanonderzoeken / loopbaancoaching E- assessments Wilt u documentatie ontvangen over onze andere diensten, te weten coaching, training en cultuurverandering, neemt u dan gerust contact met ons op. Materialen Naast de door ons zelf ontwikkelde instrumenten (o.a. praktijksimulaties, opdrachten en online 360-graden feedbacksysteem) maakt Smart HRD bij assessments ook gebruik van geautomatiseerde testmaterialen. Deze testmaterialen zijn (en worden continu) ontwikkeld door SHL, de marktleider op dit gebied. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn door SHL getraind en gecertificeerd om met deze instrumenten te werken, om de uitkomsten ervan te interpreteren en de kandidaat te adviseren. Vanzelfsprekend onderschrijft Smart HRD de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Locaties De diensten van Smart HRD worden op locatie uitgevoerd. 3

4 Selectie-assessments / potentieelbepaling Bij deze dienst staat de vraag centraal of een kandidaat de juiste persoon is voor een vacante functie, bijvoorbeeld bij instroom, maar ook bij doorstroom. Smart HRD zorgt voor een objectief, gefundeerd en onafhankelijk advies met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende functie. Ten grondslag aan dit advies ligt een gedegen aanpak waarin zorgvuldigheid en goed inzicht in de persoon achter de kandidaat centraal staan. Aan de hand van een gesprek met de opdrachtgever worden de selectiecriteria vooraf vastgesteld en wordt afgesproken op welke punten de kandidaat getest gaat worden. Smart HRD beschikt in het geval van het ontbreken van de functieomschrijving over instrumenten om deze helder en bruikbaar boven tafel te krijgen. Onze aanpak tijdens het assessment gaat uit van een intakegesprek met de kandidaat, gekoppeld aan een psychotechnisch onderzoek waarbij vooral naar persoonlijkheid, motivatie en capaciteiten wordt gekeken. Een praktijksimulatie (bijvoorbeeld een rollenspel of planningsopdracht) kan onderdeel uitmaken van het programma. Deze praktijksimulaties worden op maat gemaakt en geven inzicht in het gedrag van de kandidaat. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken worden met de kandidaat doorgesproken in een diepgaand tweede interview. Aan het einde van het assessment wordt ons advies medegedeeld en toegelicht aan de kandidaat. Vervolgens worden alle bevindingen inclusief ons advies in een schriftelijke rapportage vastgelegd en bij toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever aangeboden. Bij een positief advies dient het totaalbeeld dat wij van de kandidaat hebben gekregen positief te zijn: de kandidaat moet bij de organisatie passen en vice versa. Onze rapportage behandelt drijfveren, kwaliteiten en aandachtspunten van de kandidaat en al naar gelang de functie en de wensen van de opdrachtgever ook zaken als groepsrollen, managementstijl, medewerkerstijl en/of verkoopstijl. Naast kwaliteit vinden wij ook snelheid van handelen belangrijk: wij streven er naar om binnen 7 werkdagen een assessment te laten plaatsvinden. Honorarium Honorarium 1.710,- excl. BTW en excl. capaciteitentesten Honorarium 1.815,- excl. BTW en incl. capaciteitentesten Honorarium excl. BTW, incl. capaciteitentesten en rollenspel 4

5 Ontwikkelassessments Competentieontwikkeling / Management Development Centraal staat het uitgangspunt dat ontwikkeling van werknemers -mits in goede banen geleid- een aanwinst betekent voor een organisatie, bijvoorbeeld in het kader van management development. Onze ontwikkelassessments combineren elementen als capaciteiten, persoonlijkheid (competenties) en motivatie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar groepsrollen, leiderschap- en medewerkerstijl. Afhankelijk van de vraagstelling kan ook een stressonderzoek uitgevoerd worden: het onderzoeken van stressoren en copingstijlen. Aan de hand van een sterkte-/zwakteanalyse worden kwaliteiten in kaart gebracht in het licht van de huidige of toekomstige functie, evenals ontwikkelpunten. Alle uitkomsten vanuit het ontwikkelassessment worden aan elkaar gekoppeld, zodat een totaalbeeld ontstaat omtrent de persoon. Deze uitkomsten en ons advies bevatten voor zowel de medewerker als de organisatie handvatten om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Honorarium Een ontwikkelassessment duurt een dag en het honorarium bedraagt 1.850,- excl. BTW en incl. rapportage. Indien wenselijk kan een praktijksimulatie (bijvoorbeeld een rollenspel) worden toegevoegd. Als vervolg op een ontwikkelassessment kunnen onze adviseurs de kandidaat coachen om de gewenste ontwikkeling daadwerkelijk in gang te zetten. Daarnaast bieden wij leidinggevenden aansturingadviezen met betrekking tot het ontwikkelen van competenties van betreffende medewerker. Dit geldt zowel voor individuele ontwikkeltrajecten als voor complete management developmentprogramma s. Het honorarium is afhankelijk van de vraagstelling en de daaraan verbonden aanpak. Vraag bij belangstelling om meer informatie hieromtrent. De deskundigheid van Smart HRD kan ook worden gebruikt met betrekking tot de beoordeling van de mate van ontwikkeling van medewerkers. Wij beschikken daartoe over instrumenten, zoals de 360-graden feedback. 360º feedback Het meten van competenties en van competentieontwikkeling kunnen wij doen aan de hand van onze zelf ontwikkelde 360-graden feedbacks. Via een geautomatiseerd systeem dat is ontwikkeld door Atras Software BV te Wijchen, kunnen wij inzicht krijgen in ontwikkeling in individuele situaties, bijvoorbeeld bij ontwikkel- of coachingstrajecten. Maar de gegevens van individuen kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden, zodat wij kunnen meten wat de effecten van veranderingen zijn op het niveau van functies/functielagen, afdelingen of zelfs de hele organisatie. Indien u meer informatie wenst over ons 360- graden feedbacksysteem, neemt u dan gerust contact met ons op. 5

6 Assessment varianten Selectie- en ontwikkelassessments Onze selectie- en ontwikkelassessments bieden wij aan in verschillende varianten. 1. Verkort assessment 2. Verkort assessment plus 3. Dagassessment Deze worden hieronder toegelicht: 1. Verkort assessment Inhoud: OPQ-afname (persoonlijkheidsvragenlijst) via internet OPQ-bespreking korte mondeling toelichting op het competentieprofiel (en additioneel eventuele andere rapportages bijv. rollenrapport, verkooprapport en/of stressrapport) Duur: 2 uur Rapportage: Alleen de uitdraai van het profiel en het competentierapport (+ eventuele andere rapportages) Honorarium: 770,- (OPQ profiel + competentieprofiel) excl. BTW Additioneel: capaciteitentesten 40, - excl. BTW per stuk andere rapportages 62,50 excl. BTW per stuk MQ afname en rapportage 90,- excl. BTW Voorbeeld prijsberekening: Basispakket + 2 capaciteitentesten + rollenrapport: 790,- + (2 x 40,-) + 62,50 = 932,50 excl. BTW Uitgangspunt: OPQ-terugkoppelingsgesprek met kandidaat gecombineerd met intake. Oppervlakkige scan m.b.t. sterktezwakte-analyse. Géén competentiegericht interview, minimale mondelinge toelichting op resultaten. Géén schriftelijke toelichting op resultaten in de vorm van een rapportage. Enkel een uitraai van het profiel en het competentierapport. 6

7 2. Verkort assessment plus Inhoud: intake/interview met kandidaat OPQ-afname via internet uitgebreide OPQ-bespreking bespreking van het competentieprofiel Duur: 4 uur Rapportage: Korte schriftelijke uitwerking van de conclusie en het advies en toelichting op de competentiescores. Honorarium: 1.240,- (inclusief een rapportage) excl. BTW Additioneel: capaciteitentesten: 40, - excl. BTW per stuk. andere rapportages 62,50 excl. BTW per stuk. MQ afname en rapportage 90,- excl. BTW Voorbeeld prijsberekening: Verkort assessment plus + drie capaciteitentesten: 1.240,- + (3 x 40,-) = 1.360,- excl. BTW Uitgangspunt: Door middel van een interview en een kritische bespreking van de OPQ kan er een scherper beeld ontstaan van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van een kandidaat in het licht van een bepaalde functie. Het rapport bestaat uit een beknopte uitleg van de verschillende competentiescores waardoor er een sterkte/zwakte analyse gemaakt kan worden. 3. Dagassessment Inhoud: intake/interview met kandidaat uitgebreid criteriumgericht interview OPQ- en MQ-afname (motivatievragenlijst) via internet uitgebreide bespreking van het OPQ-profiel en het MQ-profiel afname van een drietal capaciteitentesten (intelligentietests) bespreking van het competentieprofiel, rollenrapport, motivatierapport en capaciteitentesten Duur: Gehele dag Rapportage: Telefonische terugkoppeling van testresultaten op de dag na het assessment. Uitgebreide schriftelijke rapportage van de diverse uitkomsten van de vragenlijsten en testen. In dit verslag worden ook ontwikkelpunten nader uitgewerkt, inclusief advies omtrent het oppakken van verbeterpunten. 7

8 Honorarium: 1.815,- inclusief rapportage excl. BTW Op verzoek van de opdrachtgever kunnen er andere rapporten worden meegenomen bijvoorbeeld een verkooprapport of stressrapport. Per rapport bedraagt het honorarium 62,50. Een andere optie kan het inzetten van een interesseonderzoek (beroepskeuzetest) zijn. Het honorarium voor een interesseonderzoek bedraagt: 90,- excl. BTW. Inzetten van een praktijksimulatie (bijvoorbeeld rollenspel): 285,- excl. BTW. Voorbeeld prijsberekening: Dagassessment met capaciteitentesten + interesseonderzoek: 1.815,- + 90,- = 1.905,- excl. BTW. Uitgangspunt: Een uitgebreide en diepgaande screening van een kandidaat in het licht van een bepaalde functie of loopbaanstap. Door middel van dit onderzoek komen sterktes en zwaktes van een kandidaat boven water, maar wordt er ook een duidelijk advies gegeven met betrekking tot de aanpak van ontwikkelpunten. De uitgebreide rapportage geeft een duidelijk beeld van de kandidaat en vormt het uitgangspunt voor een goede start van een nieuwe baan maar vormt bijvoorbeeld ook een handig houvast voor een persoonlijk ontwikkelingstraject. 8

9 Loopbaanonderzoeken Middels een loopbaanonderzoek wordt onderzocht wie de kandidaat is, wat hij/zij wil én kan. In een loopbaancoachingstraject dat daarop kan volgen, wordt diegene onder begeleiding van één van onze loopbaanadviseurs gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen loopbaankeuzes. De loopbaanonderzoeken en eventuele vervolgtrajecten zijn individueel gericht, to-the-point en compact. Doelstelling Het loopbaanonderzoek heeft als resultaat een duidelijk profiel van de kandidaat en een plan van aanpak om gericht aan loopbaandoelen te werken. De volgende doelstellingen zijn daarbij belangrijk: zicht krijgen op eigen persoonlijkheid en achtergrond: sterkte-/zwakteanalyse, capaciteiten, belemmeringen (zoals te weinig scholing); zicht krijgen op de gewenste elementen in werk en/of werkomgeving (motivatie); keuze maken voor een (nieuwe) richting of beroep; het in kaart brengen van ontwikkelpunten en overige punten die een succesvolle uitoefening van de nieuwe functie (nog) in de weg staan; een toets op haalbaarheid en op arbeidsmarktperspectief; een startkit voor de kandidaat om verder te kunnen bij het bepalen van scholing: onderwijsinstituut/leermethode, kwaliteit en kosten; uiteraard is het mogelijk om middels een vervolgtraject de kandidaat daadwerkelijk op weg te helpen (loopbaancoaching). Wij onderscheiden twee doelgroepen Doelgroep 1: kandidaten die willen switchen naar een andere functie (intern/extern), maar gedegen advies en begeleiding nodig hebben om tot een afgewogen keuze te komen; Doelgroep 2: kandidaten die reeds ideeën hebben over het vervolg van hun carrière, maar daar meer houvast in willen hebben, c.q. op geschiktheid getest willen/moeten worden. 9

10 Doelgroep 1 (kandidaten die nog geen beeld bij een andere functie hebben) Aanpak, inhoud programma en duur Totaal anderhalve dag, met een periode tussen dag 1 en 2 van minimaal 1 week. Daarna bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een traject in de vorm van loopbaanbegeleiding/coaching. De aanpak bestaat uit een aantal delen: Dag 1 (hele dag) Onderzoeksfase: om een aantal zaken helder te krijgen, zetten wij naast persoonlijke interviews ons instrumentarium in: interessevragenlijsten, motivatieonderzoek en sterkte/zwakte analyse (capaciteitentesten, persoonlijkheid- en competentieonderzoek). Indien nodig kunnen er ook instrumenten als een workshop kracht & kwaliteit of een professioneel spel ingezet worden (bijvoorbeeld spelen met talenten ). Aan het eind van deze dag is een oriëntatierichting bepaald. Om dit verder te concretiseren, krijgt de kandidaat opdrachten mee als huiswerk ter voorbereiding op dag 2. Dag 2 (halve dag) Verdiepingsfase: in deze bijeenkomst worden de aanbevelingen en het voorlopig advies van de 1 e dag tezamen met de bevindingen van het huiswerk besproken en getoetst op haalbaarheid en op arbeidsmarktperspectief. Als er een duidelijk advies ligt, wordt er een praktijksimulatie gedaan. Afhankelijk van de bevindingen kan dit een rollenspel zijn als de persoon in kwestie bijvoorbeeld leidinggevende ambities heeft, of een postbakoefening bij een logistieke functie. Dit dient ter onderbouwing van het advies hoe realistisch deze functie/beroepswitch daadwerkelijk is. Tevens wordt er inzicht verkregen in de gebieden waarop een kandidaat zich nog verder dient te ontwikkelen om het gewenste functieniveau of functietype goed in te kunnen vullen (aandachts-/ontwikkelpunten). Dit kan dan tevens het startpunt zijn van een individueel coachingstraject. Door de adviseur van Smart HRD wordt een uitgebreid rapport opgesteld, waarin de testresultaten worden weergegeven en waarin het advies zorgvuldig wordt onderbouwd. Honorarium Het honorarium voor een dergelijk tweedelig loopbaanonderzoek bedraagt 2.624,- excl. BTW en incl. rapportage. Indien er behoefte is aan een verdere begeleiding van de kandidaat, dan kan dit in de vorm van additionele coachingsgesprekken op maat worden geleverd. 10

11 Doelgroep 2 (kandidaten met enige ideeën voor het vervolg van hun carrière) Aanpak, inhoud programma en duur Totaal 1 dag. Nadien bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een traject in de vorm van loopbaanbegeleiding/coaching. Om een aantal zaken helder te krijgen, zetten wij naast een intake ons instrumentarium in: motivatieonderzoek, interesseonderzoek en sterkte/zwakte analyse (capaciteitentesten, persoonlijkheid- en competentieonderzoek). Indien nodig kunnen er ook instrumenten als een workshop kracht & kwaliteit of een professioneel spel ingezet worden (bijvoorbeeld spelen met talenten ). NB: Indien een kandidaat aangeeft uitsluitend 1 functie te ambiëren, dan kan het interesseonderzoek vervangen worden door een praktijksimulatie (rollenspel, postbakoefening, presentatie geven, notitie schrijven etc.). Aan het einde van de dag wordt ons advies geformuleerd en besproken met de kandidaat. Vervolgens wordt door de adviseur van Smart HRD een uitgebreid rapport opgesteld, waarin de testresultaten worden weergegeven en waarin het advies zorgvuldig wordt onderbouwd. Indien er behoefte is aan verdere begeleiding van de kandidaat, dan kan dit in de vorm van additionele coachingsgesprekken op maat worden geleverd. Honorarium Het honorarium voor een dergelijk loopbaanonderzoek bedraagt 2.185,- excl. BTW en incl. rapportage. 11

12 E-assessments Het doel van een onderzoek via internet (e-assessment) is het verstrekken van inzicht aan medewerkers met betrekking tot hun sterkte/zwakte. Dit inzicht kan bijvoorbeeld als input gebruikt worden voor functioneringsgesprekken en gesprekken gericht op loopbaanontwikkeling. Welk instrument? Het instrument dat wij hiervoor inzetten is de online OPQ32. De OPQ32 is een van de meest gebruikte en best onderzochte persoonlijkheidsvragenlijsten. De OPQ32 verschaft inzicht in het eigen werkgerelateerde voorkeursgedrag. Naast het persoonlijkheidsonderzoek kan een motivatievragenlijst ingezet worden om zicht te krijgen op motivatie en drijfveren. Ook is het mogelijk om capaciteitentesten (bepaling denkniveau) via het web af te nemen. Waarom een e-assessment inzetten binnen uw organisatie? - Sneller en beter inzicht krijgen in een medewerker met als resultaat een sterkte/zwakte analyse van de betreffende persoon: waar liggen zijn/haar kwaliteiten en wat zijn ontwikkelpunten? - Deze sterkte/zwakte analyse kan men gebruiken om snel in te kunnen schatten in welke omgeving, in welke type functie etc. iemand zou kunnen passen. - Voordeel organisatie: professioneel instrument dat goed inzicht geeft in persoonskenmerken en competenties. - Voordeel medewerker: inzicht krijgen in zichzelf. Om inzicht te verkrijgen in sterkte/zwakte, hanteren wij standaard het competentierapport welke op basis van de resultaten van de OPQ persoonlijkheidsvragenlijst gegenereerd wordt (voorbeeldrapportages zijn opvraagbaar). Veel organisaties zetten competentiemanagement in, waardoor wij gemakkelijk vertalingen van specifieke competenties naar onze meer universele competenties kunnen maken. Het competentierapport besteedt aanacht aan diverse aandachtsgebieden (leidinggeven, interpersoonlijke kwaliteiten, analytisch denken, organisatie denken, dynamische energie en operationele energie) en is hierdoor breed toepasbaar op een veelvoud aan typen functies. Het competentierapport vormt het basisrapport. Desgewenst kunnen er andere rapportages aan worden toegevoegd, zoals het rollenrapport (geeft inzicht in groepsrollen, leiderschapsstijlen en medewerkerstijlen) of het verkoopstijlenrapport (ook hiervan zijn voorbeelden opvraagbaar). Werkwijze Via de organisatie ontvangen wij de naam, informatie over het opleidingsniveau en het adres van de medewerker. Daarnaast ontvangen wij de voor de (nieuwe) functie van de medewerker vereiste competenties. De medewerker ontvangt van ons een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Deze kandidaat krijgt van ons een internetadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord aangeboden. 12

13 Afname kan op ieder moment van de dag met een pc voorzien van webbrowser en internetaansluiting. Aan de hand van duidelijke instructies kan de medewerker vervolgens de vragenlijst invullen. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid voor de medewerker om de gewenste taal te selecteren. De ingevulde vragenlijst wordt vervolgens door ons verwerkt, met de kandidaat doorgesproken en tot een persoonlijkheidsprofiel en een competentierapport verwerkt. Dit competentierapport wordt samen met het profiel (en eventuele andere rapportages) per mail naar de kandidaat en de opdrachtgever verzonden. Indien wenselijk kan één van onze adviseurs u een telefonische terugkoppeling geven inzake de resultaten. Honorarium Per afname 292,50 excl. BTW (inclusief persoonlijkheidprofiel en competentierapport en exclusief telefonische terugkoppeling naar opdrachtgever). Indien naast het e-assessment ook een online capaciteitenonderzoek afgenomen wordt, dan bedragen kosten daarvan 62,50 excl. BTW per capaciteitentest. Voor eventuele andere rapportages (motivatierapport, rollenrapport, verkoopstijlen, etc.) rekenen wij additionele kosten per rapportage. Bij afname van meerdere e-assessments kunnen prijsafspraken gemaakt worden. 13

DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD

DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD DOCUMENTATIE 2015 SMART HRD Oude Boterdijk 31 6582 AS Heumen Tel. 0654-337540 Internet: www.smarthrd.nl E-mail: p.deswart@smarthrd.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Smart HRD Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt Door uzelf te kennen kunt u pas echt succesvol zijn. Weten wat uw ware persoonlijkheid is en waar u goed in bent. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering leerresultaten 2013 Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering > Deze toolbox: > Maakt inzichtelijk welke instrumenten voor validering van leerresultaten het beste passen

Nadere informatie

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over Zien en Kijken Wijzer over Zien en Kijken Inventarisatie observatie instrumenten in het PO Uitgevoerd in opdracht van de PO Raad Geactualiseerde versie, juli 2015 Ike Overdiep 1 Inhoud Aanleiding... 4 Leeswijzer rapport...

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Validering Skills Indicator

Validering Skills Indicator Validering Skills Indicator 2007 Opdrachtgever: TFC Arnhem Dick Slettenhaar BAROC Knowledge Consultancy (101207) Validering SI - 1/25 - Inhoud Validering Skills Indicator... 1 Inleiding... 3 Validiteit

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie