6. Keijzers, G., R. Jeurissen (2002). Duurzaam ondernemen: Toekomstethiek in dialoog. Dordrecht: Kluwer, 160 pp.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6. Keijzers, G., R. Jeurissen (2002). Duurzaam ondernemen: Toekomstethiek in dialoog. Dordrecht: Kluwer, 160 pp."

Transcriptie

1 Publications Ronald J.M. Jeurissen (26 June 2013) All languages Books 1. Jeurissen, R. (1986), Gods kinderen en de machten: De Wereldraad van Kerken en het Vaticaan over Internationale economische verhoudingen, ontwikkeling en bevrijding, , [IIMO Research Pamphlet, No. 17] Utrecht: Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica. 2. Jeurissen, R. (1993) Peace and Religion: An empirical-theological study of the motivational effects of religious peace attitudes on peace action [Theologie & Empirie, No. 16], Weinheim: Deutscher Studien Verlag/ Kampen: Kok, (dissertation), 353 pp. 3. Jeurissen, R., B.W. van de Ven (1996), De marketingkant van het gelijk: over schone schijn en waarheid in marketing, Utrecht: F&G, 104 pp. 4. Jeurissen, R., red. (2000), Bedrijfsethiek: Een goede zaak. Assen: Van Gorcum. (Genomineerd voor de OOA literatuurprijs 2001; bekroond met de J.J.F. van den Bergh prijs 2002), 226 pp. 5. Jeurissen, R. (2002), De onderneming als wereldburger (oratie Nyenrode Business Universiteit, 8 oktober), Breukelen: Nyenrode University Press, 57 pp. 6. Keijzers, G., R. Jeurissen (2002). Duurzaam ondernemen: Toekomstethiek in dialoog. Dordrecht: Kluwer, 160 pp. 7. Dartel, H. van, M. Jacobs, R. Jeurissen (2002). Ethiek bedrijven in de zorg: Een zaak voor het management. Assen: Van Gorcum, 94 pp. 8. Jeurissen, R., A.W. Musschenga (2002), (red.), Integriteit in Bedrijf, organisatie en openbaar bestuur, Assen: Van Gorcum, 195 pp. 9. Vasiljeviéne, N., R. Jeurissen (Eds.) (2003). Business ethics: From theory to practice, Vilnius: Vilnius University Press, 399 pp. 10. Jeurissen, R., red. (2006), Bedrijfsethiek: een goede zaak, geheel herziene 6 e druk, Assen: Van Gorcum, 321 pp. 11. Jeurissen, R. (Ed.) (2007), Ethics & Business, Royal Van Gorcum, Assen (translation of #10). 12. R. Jeurissen, M. De Jong, B. Odijk (2012), Inleiding Stimuleringskader Integere Organisatie:Model voor auditering en certificering van integriteitsmanagement, Stichting SIO, R. Jeurissen, M. De Jong, B. Odijk (2012), Implementation and certification scheme for integrity management systems, SIO Foundation, 2012 (translation of book nr. 12) 1

2 Articles 1. Jeurissen, R. (1988). De kerkelijke vredesbeweging. In: E. Borgman, B. van Dijk, Th. Salemink (red.), De vernieuwingen in katholiek Nederland: Van Vaticanum II tot Acht Mei Beweging, Amersfoort/Leuven: De Horstink, p Jeurissen, R. (1988). Oecumene en economie. Kosmos & Oecumene, jg. 22, nr. 1/2, p Jeurissen, R. (1989). Het sociale denken binnen de Katholieke Kerk: uitgangspunten en en ontwikkelingen. In: J.M.M. de Valk, red., Vernieuwing van het Christelijk sociaal denken [Annalen van het Thijmgenootschap, jg. 77, nr. 2], Baarn: Ambo, p Jeurissen, R. (1991), De actualiteit van katholiek sociaal denken. Socialisme & Democratie, jg. 48, nr. 2, p Jeurissen, R. (1992), De twee zijden van de economische medaille. De Bazuin, jg. 75, nr. 16, p Jeurissen, R. (1993). Bedrijfsethiek: aanzet tot moreel debat? Een-twee-een, jg. 21, nr. 5, p Jeurissen, R. (1993). Bedrijfsethiek. In: Methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement, nr 26, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, p Jeurissen, R. (1993). Religie, oorlog en vrede. Streven, jg. 61, nr. 8, p Jeurissen, R. (1994). Reclame & ethiek. Filosofie, jg. 4, nr. 2, p Jeurissen, R. (1995). Business in Response to the Morally Concerned Public, in: P. Ulrich, C. Sarasin (Eds). Facing Public Interest. The Ethical Challenge to Business Policy and Corporate Communicatations (Issues in Business Ethics, 8). Dordrecht: Kluwer, p Jeurissen, R. (1995). De toekomst van de economie tussen onverschilligheid en utopie, in: H. Tieleman (red.). Uitgegroeid. Economie tussen wetmatigheid en utopie. Baarn: Gooi en Sticht, 1995, p Jeurissen, R. (1995). De menselijke gemeenschap. In: K.-W. Merks, F. Vosman (red.), Uit op geluk: De Katechismus van de katholieke kerk over goed en kwaad, uitleg en commentaar. Baarn: Gooi & Sticht, p Jeurissen, R., A. Felling, J.A. van der Ven (1996). Moral Consciousness, Religion and Peace Action. In: Journal of Empirical Theology. Vol. 9, No. 1, p Jeurissen, R. (1996). Didactiek van marketingethiek. In: J. de Leeuw, H. Rijksen (red.), Onderwijs in bedrijfsethiek. Best: Damon, p

3 15. Jeurissen, R., B. van de Ven (1996). De marketingkant van het gelijk: Over schone schijn en waarheid in marketing. Utrecht: F&G, p. 104 pp. 16. Jeurissen, R. (1996). Nogmaals economie en filosofie in de Vroege Middeleeuwen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. jg. 88, nr. 4, p Jeurissen, R. (1996). The Human Community. In F. Vosman & K. W. Merks (Eds.), Aiming at Happiness. The Moral Teaching in the Catechism of the Catholic church, Kampen: Kok Pharos, p Jeurissen, R., E.J.J.M. Kimman (1997). Het christendom en de ordening van de maatschappij. In J.P. Balkenende, E.J.J.M. Kimman, J.P. van den Toren (red.). Vertrouwen in de economie: het debat, Assen: Van Gorcum, p Jeurissen, R. (1997). De cultuur van de economie. In J.P. Balkenende, E.J.J.M. Kimman, J.P. van den Toren (red.). Vertrouwen in de economie: het debat, Assen: Van Gorcum, p Jeurissen, R. (1997). De sociale functie van ethiek in de onderneming. In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. jg. 89, nr 2, p Jeurissen, R. (1997). Geen organisatie zonder loyaliteit. In: Filosofie en Praktijk, jg. 18, nr 4, p Jeurissen, R., H.J. van Luijk (1998). The Ethical Reputations of Managers in Nine EU-Countries: A Cross Referential Survey. In: Journal of Business Ethics. Vol. 17, p Jeurissen, R., (1998). Integrating Micro, Meso and Macro Levels in Business Ethics. Ethical Perspectives, Vol. 4, No. 4, p Jeurissen, R. (1999). Ethical Aspects of Downsizing, Restructuring and Reengineering, In: S.K. Chakraborty, S.R. Chatterjee (Eds.), Applied Ethics in Management: Towards New Perspectives, Berlin: Springer, p Jeurissen, R. (1999). Een goed leven, samen met anderen. In: E.Kimman, A. Schilder, F. Jacobs (red.). Drieluijk: Godsdienst, samenleving, bedrijfsethiek. Liber amicorum voor Henk van Luijk. Amsterdam: Thela Thesis, p Jeurissen, R., E. Karssing (1999). Fiscale compliance: Een institutioneelethische benadering. In: J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in debat: Opstellen over ethische aspecten van belastingheffing. Deventer: Fed, p Jeurissen, R., H. van Luijk (1999), The ethical reputation of managers in nine European Countries, Managers s Clout, Vol. 4, Nr. 4, p Spence, L., R. Jeurissen & R. Rutherfoord (2000). Small Business and the Environment in the UK and the Netherlands: Towards Stakeholder Cooperation. Business Ethics Quarterly, Vol. 10, No. 4, p

4 29. Jeurissen, R. (2000). The Social Function of Business Ethics. Business Ethics Quarterly, Vol. 10, No. 4, p Jeurissen, R. (2000). John Elkington, Cannibals with forks: The tripple bottom line of 21 st century business. Journal of Business Ethics, Vol. 23., p Jeurissen, R. (2000). Bedrijfsethiek, zorgethiek en identiteit. Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek, jg. 10, nr. 2, p Jeurissen, R., J.J.A.M. Reijniers (2000). Integriteit en ethiek van interimmanagers. In: J.J.A.M.Reijniers (red.), Interimmanagement: Het vak. Assen: Van Gorcum. 33. Jeurissen, R. (2001). Een kapitalistisch koekoeksjong in een liberale cultuur? Het effect van reclame op autonomie. In: M. Becker, H. Garretsen, T. van den Hoogen et al. (red.), Economie en ethiek in dialoog. Assen: Van Gorcum, p Keijzers, G., R. Jeurissen (2002), Het bedrijfsleven en mondiale sociaalecologische duurzaamheid, in: Civis Mundi, jg. 41, nr. 1., p Jeurissen, R. (2002), Benaderingen van integriteitsmanagement. In: R. Jeurissen, A.W. Musschenga (red.), Integriteit in Bedrijf, organisatie en openbaar bestuur, Assen: Van Gorcum, p Jeurissen, R. (2002), Publieke ethiek of zorgethiek: Een vals dilemma. In: K. Boersma et al. (red.), Aan Babels stromen: Een bevrijdend perspectief of ethiek en techniek (liber amicorum prof. Egbert Schuurman), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, p Jeurissen, R., Profits and principles: Does there have to be a choice? In: N. Vasiljeviéne, R. Jeurissen (Eds.) (2003). Business ethics: From theory to practice, Vilnius University Press, Vilnius, p Jeurissen, R., J. Reijniers (2003), Integrity and ethics of the interim manager. In: J. Reijniers (Ed.), Interim management:a true profession, Assen: Van Gorcum, p Jeurissen, R. (2003), Burgerschap als model voor de verantwoordelijke onderneming, in: Holland Management Review, 20 (91), p Walker, R., R. Jeurissen (2003), E-Based Solutions to Support Intercultural Business Ethics Instruction: An Exploratory Approach in Course Design and Delivery. Journal of Business Ethics, Vol. 48, p Jeurissen, R., G. Keijzers (2004), Future generations and business ethics. Business Ethics Quarterly, Vol. 14, No. 1, p Jeurissen, R. (2004), Moral complexity in organizations. In: M. Korthals, R. Bogers (red.), Ethics for life scientists, Springer, Dordrecht, p

5 43. Jeurissen, R. (2004), Institutional conditions of corporate citizenship. Journal of Business Ethics, Vol. 53, No. 1, p Jeurissen, R., G. Keijzers (2004), Les générations futures et l éthique des affaires. In: J. Igalens (Ed.), Tous Responsables, Paris: Éditions d Organisation, p Buter, J., R. Jeurissen, M. Koster (2004), Wat levert maatschappelijk verantwoord inkopen op? Inkoop en Logistiek, jg. 20, nr. 1/ 2, p Buter, J., R. Jeurissen, M. Koster (2004), Maatschappelijk verantwoord inkopen: Voorwaarden en trends. Inkoop en Logistiek, Vol. 20, nr. 3, p Ven, B. van de, R. Jeurissen (2005), Competing Responsibly. Business Ethics Quarterly, Vol. 15, No. 2, p Jeurissen, R. (2005), Morele dialoog en morele complexiteit in organisaties. In: T. van den Ende, H. Kunneman, I. Dubel (red.), Cosmetische humanisering? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ter discussie, Amsterdam: Humanistic University Press/SWP, p Jeurissen, R. (2005), Maatschappelijk verantwoord ondernemen, in: W. Burggraaf, R. Flören, J. Kunst (red.), Ondernemerschap en ondernemen: De ondernemer centraal, Van Gorcum, Assen, pp Jeurissen, R., B.W. van de Ven (2006), Developments in marketing Ethics. Business Ethics Quarterly, Vol. 16, No. 3, p Jeurissen, R. (2006), Outplacement and corporate social responsibility. In: Th. Kieselbach (Ed.), Social convoy in enterprise restructuring: Concepts, instruments and views of social actors in Europe, München: Rainer Hampp, p Jeurissen, R. (2006), Le risque de dérives d une approche marketing de la RSE. Interview de Ronald Jeurissen. Business Digest, No. 164, Juin 2006, p Jeurissen, R. (2006), Managing moral complexity in business. In: D. Njavro, K. Krkač (Eds.), Business Ethics and Corporate Social Responsibility, Zagreb: MATE/ Zagreb School of Economics and Management, p Jeurissen, R., H. van Dartel (2006), Professionalisering in de zorg: Naar nieuwe definiëringen van oude rollen. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, Jg. 16, nr. 2, p Jeurissen, R., A. Pater, A. Cappon (2006), De zakelijke baten van verantwoord ondernemen. Tijdschrift voor Economie en Management, jg. 51, juli, p

6 56. Nijhof, A., R. Jeurissen (2006), Editorial: A sensemaking perspective on corporate social responsibility: Introduction to the special issue. Business Ethics: A European Review, Vol. 15, No. 4, p Jeurissen, R., E. Karssing, R. Wirtz, A. Hoekstra (2006), Integriteitsbeleid dient leerproces te bevorderen, in: Goed Bestuur: Tijdschrift over governance, jg. 2, nr 4, p Jeurissen, R., A. Pater (2007), De voedingsindustrie en overgewicht: MVO op zijn smalst? in: H. Dagevos, G. Munnichs (red.), De obesogene samenleving: Maatschappelijke perspectieven op overgewicht, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp Dartel, H. van., R. Jeurissen (2008), Professionaliteit als normatief organisatiekenmerk, in: G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, Y. Zomer (red.), Goed werk: verkenningen van normatieve professionalisering, Humanistic University Press, Utrecht/ SWP Amsterdam, pp Jeurissen, R. (2008), Corporate social responsibility, in: W. Burggraaf, R. Flören, J. Kunst (Eds.), The entrepreneur and the entrepreneurship cycle, Van Gorcum, Assen, pp (translation of # 47). 61. E. Karssing, R. Jeurissen (2008), De VRC beroepscode, moreel beraad en moresprudentie, in: MCA, Mei 2008, nr. 3, p Jeurissen, R., B. van de Ven (2008), Frugal marketing: Can selling less make business sense? In: L. Bouckaert, H. Opdebeeck, L. Zsolnai (Eds.), Frugality: Rebalancing spirituality and material values in economic life, Peter Lang, Oxford etc.., pp Nijhof, A., D. Forterre, R. Jeurissen (2008), Managing legitimacy issues in global supply chains: the case of the athletic footwear industry, in: Corporate Governance: The International Journal of Effective Board Performance, Vol. 8, No. 4, pp Jeurissen, R. (2008), Een zaak voor ons allen: Voor maatschappelijke zeggenschap over de onderneming, in: M. Pheijffer, F. van Eenennaam (red.), Commissaris van nu: Gevaarlijke gedachten voor commissarissen, Van Gorcum, Assen, pp Jeurissen, R., T. Berkhout (2009), De integriteit van de Nederlandse vastgoedbranche: een onderzoek, in: Real Estate Magazine, jg. 12, nr. 64, pp Jeurissen, R. (2009), Het belang van ethiek in de economie, in: Idee: Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jg. 30, nr. 3, pp B. van de Ven, A. Nijhof, R. Jeurissen (2009), Sticking to core values: The case of The Body Shop, in: Ch. Mallin (Ed.), Corporate social responsibility: A case study approach, Edward Elgar, Cheltenham UK/ Northhampton MA, pp

7 68. Jeurissen, R. (2010), Bedrijfsethiek: het morele compas van MVO, in: L. Moratis, M. van der Veen (red.), Basisboek MVO, 3e, herz. druk, pp Jeurissen, R. (2010), Outplacement en maatschappelijke verantwoordelijkheid, in: A. Nijhof, H. Wesseling (red.), Human resources in ethisch perspectief, Van Gorcum, Assen, pp Jeurissen, R. (2010), Outplacement als vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, in: Tijdschrift voor HRM, Nr. 2, 2010, pp Nijhof, A., R. Jeurissen (2010), The glass ceiling of corporate social responsibility. Consequences of a business case approach to CSR, in: International Journal of Sociologie and Social Policy, Vol. 30, No. 11/12, 2010, pp M. Zweegers, R. Jeurissen (2010), Alles wat je doet moet het daglicht kunnen verdragen : Interview met Andrée van Es, in: Jaarboek Integriteit 2010, BIOS, Den Haag, S. Spoor, R. Jeurissen (2010) Pensionado s spreken zich uit: Interview met Alex Belling, John Dirks en Jur Teders, in: Jaarboek Integriteit 2010, BIOS, Den Haag, Jeurissen, R. (2011), Do stakeholder interests imply control rights in a firm? in: A. Brink (Ed.), Corporate Governance and Business Ethics, Springer, New York/ Berlin, 2011, Jeurissen, R., E. Karssing (2011), Wat is een goede uitleg? Reflecties op het pas toe of leg uit -principe, in: M. Lückerath-Rovers e.a. (red.), Jaarboek Corporate Governance , Kluwer, Deventer, R. Jeurissen, S. Spoor (2011), Moreel Calvinisme: Interview met Saskia Stuiveling, in: S. Verheij, E. Karssing (red.), Jaarboek Integriteit 2011, BIOS, Den Haag, R. Jeurissen, S. Verheij (2011), Morele dilemma s van burgemeesters, in: Jaarboek Integriteit, 2011, BIOS, Den Haag, Uhlaner, L.M., Berent-Braun, M.M., Jeurissen, R. & De Wit, G. (2012), Beyond size: Predicting engagement in environmental management practices of Dutch SMEs. Journal of Business Ethics, Vol. 109, Nr 4 (2012), Jeurissen, R. (2012) Payrolling: Vloek of zegen? in: P&O Actueel, Jg. 10 Nr. 6, Juni 2012, Jeurissen, R. (2012), Zeven lessen uit de klimopzaak, in: Building Business, jg. 14 (2), Nijhof, A., R. Jeurissen (2012), De paradox van intrinsieke motivatie bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, in: E. Karssing, M. Pheijffer, B. Hoogenboom (red.), De robuuste professional, Van Gorcum, Assen,

8 82. Jeurissen, R. (2012), Matigheid als economische deugd, in: E. Karssing, M. Pheijffer, B. Hoogenboom (red.), De robuuste professional, Van Gorcum, Assen, Karssing, E., R. Jeurissen (2012), Naar dialogische integriteitstoezicht, in: Goos Minderman, Rienk Goodijk en Sjors van den Berg (red.), Waar is de raad van toezicht? Deel II: Een bundel van visies en ideeën, Boom, Amsterdam, Jeurissen, R., A. Nijhof (2013), Egalitarian foundations of a global business social contract, in: W. Gasparski, B. Rok (Eds.), Transition redesigned: A practical philosophical perspective [Praxeology, Vol. 20], London, 2013, Ayios, A., R. Jeurissen, P. Manning, L. Spence (2013), Social Capital: A review from an ethics perspective, Business Ethics: A European Review. Accepted for publication April A. Nijhof, R. Jeurissen (2013), Omgaan met dilemma s bij organisatieverandering, in: HRM Handboek, Aflevering 63, April 2013, 6/4 1.1, p A. Nijhof, R. Jeurissen (2013), Outplacement als waardenvolle praktijk, in : HRM Handboek, Aflevering 63, April 2013, 6/4 1.5, p

Curriculum Vitae. Publications:

Curriculum Vitae. Publications: Curriculum Vitae Summary After a master degree in history, Dr. Frank Jan de Graaf worked freelance as a financial journalist for the main financial-economic media in the Netherlands: NRC Handelsblad, Financieel

Nadere informatie

Publication List Professor Dr L. Paape RA RO CIA

Publication List Professor Dr L. Paape RA RO CIA Publication List Professor Dr L. Paape RA RO CIA Journal articles Paape, L., & Speklé, R.F. (2012). The adoption and design of Enterprise Risk Management practices : An empirical study. European AccountingReview,

Nadere informatie

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Adizes, I. (1981). Mismanagement. Alphen aan den Rijn: Samsom. Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J. (1998). Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Publications Jack A.A. van der Veen

Publications Jack A.A. van der Veen Publications Jack A.A. van der Veen Per 14 March 2015 Academic J.A.A. van der Veen: Problem Sensitivity: Ideas and Examples for NLP and LP. Research Report 87-02-WS, Department of Econometrics, University

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Current Position Professor of e-government, School of Government, Victoria University of Wellington Academic qualifications MSc (Public Administration), 1991, Erasmus

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

Phyleon governance & leadership

Phyleon governance & leadership List of Publications Contributions to books, articles and reports 2012 Loo, Erik van de en Jaap Winter. Boards on task. Towards a comprehensive understanding of Board Performance. Duisenberg School of

Nadere informatie

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume University of Groningen, Faculty of Arts, Economic and Social History, Research Centre for Historical Studies Postbox 716, 9700 AS, Groningen. OK in 't Jatstraat

Nadere informatie

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD.

CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD. CURRICULUM VITAE KARIN LASTHUIZEN, PhD. PERSONAL DETAILS Dr. Karin Lasthuizen (16-01-1970) Associate Professor, Research Group Quality of Governance Department of Public Administration and Political Science,

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. Referenties

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. Referenties R 209 210 Ruim baan voor creatief talent Abbott, A. (1988), The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labour, Chicago, US en London, UK: The University of Chicago Press. Abbott, A.

Nadere informatie

De wereld in de regio

De wereld in de regio De wereld in de regio Lezing van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, ter gelegenheid van de Opening van het Academisch Jaar op 1 september 2014 De

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Goed-versus-goed dilemma s en de opvolgingsparadox in familiebedrijven

Goed-versus-goed dilemma s en de opvolgingsparadox in familiebedrijven Goed-versus-goed dilemma s en de opvolgingsparadox in familiebedrijven Familiebedrijven nemen een dominante positie in in de Nederlandse economie. De komende tien jaar zullen naar schatting ten minste

Nadere informatie

2. Working papers (not published)

2. Working papers (not published) Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Sociaal-cultureel werk 1. Reports/studies Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen

Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen alain hoekstra en muel kaptein 1 Drs. A. Hoekstra is verbonden aan het Bureau Integriteitsbevordering

Nadere informatie

De ondraaglijke zwaarte van de mens

De ondraaglijke zwaarte van de mens De ondraaglijke zwaarte van de mens Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. Josee van Eijndhoven De ondraaglijke zwaarte van de mens 19 oktober 2007 Inaugurele rede van dr. Josee van Eijndhoven bij gelegenheid

Nadere informatie

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie

JAARBOEK INTEGRITEIT. Edgar Karssing Marijn Zweegers (red.)

JAARBOEK INTEGRITEIT. Edgar Karssing Marijn Zweegers (red.) BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR JAARBOEK INTEGRITEIT 2010 Edgar Karssing Marijn Zweegers (red.) BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Goed werk is een doel, geen middel

Goed werk is een doel, geen middel Goed werk is een doel, geen middel Het moet afgelopen zijn met al de managementprietpraat die wordt losgelaten op professionals in de (semi)publieke sector, betogen Gabriël van den Brink, Thijs Jansen

Nadere informatie

MONDIAAL BURGERSCHAP VAN DRAAGVLAK NAAR PARTICIPATIE

MONDIAAL BURGERSCHAP VAN DRAAGVLAK NAAR PARTICIPATIE MONDIAAL BURGERSCHAP VAN DRAAGVLAK NAAR PARTICIPATIE 1 MONDIAAL BURGERSCHAP VAN DRAAGVLAK NAAR PARTICIPATIE Christine Carabain Shelena Keulemans Marije van Gent Gabi Spitz ISBN: 978-90-74612-14-2 Tweede

Nadere informatie

Verleiden tot kennisproductiviteit

Verleiden tot kennisproductiviteit Verleiden tot kennisproductiviteit Joseph W. M. Kessels Rede Uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van Hoogleraar Human Resource Development aan de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde Universiteit

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman Appropriate Education from an international perspective About the author Dr. Hans Schuman is lector at Fontys University of Applied

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie