6. Keijzers, G., R. Jeurissen (2002). Duurzaam ondernemen: Toekomstethiek in dialoog. Dordrecht: Kluwer, 160 pp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6. Keijzers, G., R. Jeurissen (2002). Duurzaam ondernemen: Toekomstethiek in dialoog. Dordrecht: Kluwer, 160 pp."

Transcriptie

1 Publications Ronald J.M. Jeurissen (26 June 2013) All languages Books 1. Jeurissen, R. (1986), Gods kinderen en de machten: De Wereldraad van Kerken en het Vaticaan over Internationale economische verhoudingen, ontwikkeling en bevrijding, , [IIMO Research Pamphlet, No. 17] Utrecht: Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica. 2. Jeurissen, R. (1993) Peace and Religion: An empirical-theological study of the motivational effects of religious peace attitudes on peace action [Theologie & Empirie, No. 16], Weinheim: Deutscher Studien Verlag/ Kampen: Kok, (dissertation), 353 pp. 3. Jeurissen, R., B.W. van de Ven (1996), De marketingkant van het gelijk: over schone schijn en waarheid in marketing, Utrecht: F&G, 104 pp. 4. Jeurissen, R., red. (2000), Bedrijfsethiek: Een goede zaak. Assen: Van Gorcum. (Genomineerd voor de OOA literatuurprijs 2001; bekroond met de J.J.F. van den Bergh prijs 2002), 226 pp. 5. Jeurissen, R. (2002), De onderneming als wereldburger (oratie Nyenrode Business Universiteit, 8 oktober), Breukelen: Nyenrode University Press, 57 pp. 6. Keijzers, G., R. Jeurissen (2002). Duurzaam ondernemen: Toekomstethiek in dialoog. Dordrecht: Kluwer, 160 pp. 7. Dartel, H. van, M. Jacobs, R. Jeurissen (2002). Ethiek bedrijven in de zorg: Een zaak voor het management. Assen: Van Gorcum, 94 pp. 8. Jeurissen, R., A.W. Musschenga (2002), (red.), Integriteit in Bedrijf, organisatie en openbaar bestuur, Assen: Van Gorcum, 195 pp. 9. Vasiljeviéne, N., R. Jeurissen (Eds.) (2003). Business ethics: From theory to practice, Vilnius: Vilnius University Press, 399 pp. 10. Jeurissen, R., red. (2006), Bedrijfsethiek: een goede zaak, geheel herziene 6 e druk, Assen: Van Gorcum, 321 pp. 11. Jeurissen, R. (Ed.) (2007), Ethics & Business, Royal Van Gorcum, Assen (translation of #10). 12. R. Jeurissen, M. De Jong, B. Odijk (2012), Inleiding Stimuleringskader Integere Organisatie:Model voor auditering en certificering van integriteitsmanagement, Stichting SIO, R. Jeurissen, M. De Jong, B. Odijk (2012), Implementation and certification scheme for integrity management systems, SIO Foundation, 2012 (translation of book nr. 12) 1

2 Articles 1. Jeurissen, R. (1988). De kerkelijke vredesbeweging. In: E. Borgman, B. van Dijk, Th. Salemink (red.), De vernieuwingen in katholiek Nederland: Van Vaticanum II tot Acht Mei Beweging, Amersfoort/Leuven: De Horstink, p Jeurissen, R. (1988). Oecumene en economie. Kosmos & Oecumene, jg. 22, nr. 1/2, p Jeurissen, R. (1989). Het sociale denken binnen de Katholieke Kerk: uitgangspunten en en ontwikkelingen. In: J.M.M. de Valk, red., Vernieuwing van het Christelijk sociaal denken [Annalen van het Thijmgenootschap, jg. 77, nr. 2], Baarn: Ambo, p Jeurissen, R. (1991), De actualiteit van katholiek sociaal denken. Socialisme & Democratie, jg. 48, nr. 2, p Jeurissen, R. (1992), De twee zijden van de economische medaille. De Bazuin, jg. 75, nr. 16, p Jeurissen, R. (1993). Bedrijfsethiek: aanzet tot moreel debat? Een-twee-een, jg. 21, nr. 5, p Jeurissen, R. (1993). Bedrijfsethiek. In: Methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement, nr 26, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, p Jeurissen, R. (1993). Religie, oorlog en vrede. Streven, jg. 61, nr. 8, p Jeurissen, R. (1994). Reclame & ethiek. Filosofie, jg. 4, nr. 2, p Jeurissen, R. (1995). Business in Response to the Morally Concerned Public, in: P. Ulrich, C. Sarasin (Eds). Facing Public Interest. The Ethical Challenge to Business Policy and Corporate Communicatations (Issues in Business Ethics, 8). Dordrecht: Kluwer, p Jeurissen, R. (1995). De toekomst van de economie tussen onverschilligheid en utopie, in: H. Tieleman (red.). Uitgegroeid. Economie tussen wetmatigheid en utopie. Baarn: Gooi en Sticht, 1995, p Jeurissen, R. (1995). De menselijke gemeenschap. In: K.-W. Merks, F. Vosman (red.), Uit op geluk: De Katechismus van de katholieke kerk over goed en kwaad, uitleg en commentaar. Baarn: Gooi & Sticht, p Jeurissen, R., A. Felling, J.A. van der Ven (1996). Moral Consciousness, Religion and Peace Action. In: Journal of Empirical Theology. Vol. 9, No. 1, p Jeurissen, R. (1996). Didactiek van marketingethiek. In: J. de Leeuw, H. Rijksen (red.), Onderwijs in bedrijfsethiek. Best: Damon, p

3 15. Jeurissen, R., B. van de Ven (1996). De marketingkant van het gelijk: Over schone schijn en waarheid in marketing. Utrecht: F&G, p. 104 pp. 16. Jeurissen, R. (1996). Nogmaals economie en filosofie in de Vroege Middeleeuwen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. jg. 88, nr. 4, p Jeurissen, R. (1996). The Human Community. In F. Vosman & K. W. Merks (Eds.), Aiming at Happiness. The Moral Teaching in the Catechism of the Catholic church, Kampen: Kok Pharos, p Jeurissen, R., E.J.J.M. Kimman (1997). Het christendom en de ordening van de maatschappij. In J.P. Balkenende, E.J.J.M. Kimman, J.P. van den Toren (red.). Vertrouwen in de economie: het debat, Assen: Van Gorcum, p Jeurissen, R. (1997). De cultuur van de economie. In J.P. Balkenende, E.J.J.M. Kimman, J.P. van den Toren (red.). Vertrouwen in de economie: het debat, Assen: Van Gorcum, p Jeurissen, R. (1997). De sociale functie van ethiek in de onderneming. In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. jg. 89, nr 2, p Jeurissen, R. (1997). Geen organisatie zonder loyaliteit. In: Filosofie en Praktijk, jg. 18, nr 4, p Jeurissen, R., H.J. van Luijk (1998). The Ethical Reputations of Managers in Nine EU-Countries: A Cross Referential Survey. In: Journal of Business Ethics. Vol. 17, p Jeurissen, R., (1998). Integrating Micro, Meso and Macro Levels in Business Ethics. Ethical Perspectives, Vol. 4, No. 4, p Jeurissen, R. (1999). Ethical Aspects of Downsizing, Restructuring and Reengineering, In: S.K. Chakraborty, S.R. Chatterjee (Eds.), Applied Ethics in Management: Towards New Perspectives, Berlin: Springer, p Jeurissen, R. (1999). Een goed leven, samen met anderen. In: E.Kimman, A. Schilder, F. Jacobs (red.). Drieluijk: Godsdienst, samenleving, bedrijfsethiek. Liber amicorum voor Henk van Luijk. Amsterdam: Thela Thesis, p Jeurissen, R., E. Karssing (1999). Fiscale compliance: Een institutioneelethische benadering. In: J.L.M. Gribnau (red.), Belastingrecht en ethiek in debat: Opstellen over ethische aspecten van belastingheffing. Deventer: Fed, p Jeurissen, R., H. van Luijk (1999), The ethical reputation of managers in nine European Countries, Managers s Clout, Vol. 4, Nr. 4, p Spence, L., R. Jeurissen & R. Rutherfoord (2000). Small Business and the Environment in the UK and the Netherlands: Towards Stakeholder Cooperation. Business Ethics Quarterly, Vol. 10, No. 4, p

4 29. Jeurissen, R. (2000). The Social Function of Business Ethics. Business Ethics Quarterly, Vol. 10, No. 4, p Jeurissen, R. (2000). John Elkington, Cannibals with forks: The tripple bottom line of 21 st century business. Journal of Business Ethics, Vol. 23., p Jeurissen, R. (2000). Bedrijfsethiek, zorgethiek en identiteit. Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek, jg. 10, nr. 2, p Jeurissen, R., J.J.A.M. Reijniers (2000). Integriteit en ethiek van interimmanagers. In: J.J.A.M.Reijniers (red.), Interimmanagement: Het vak. Assen: Van Gorcum. 33. Jeurissen, R. (2001). Een kapitalistisch koekoeksjong in een liberale cultuur? Het effect van reclame op autonomie. In: M. Becker, H. Garretsen, T. van den Hoogen et al. (red.), Economie en ethiek in dialoog. Assen: Van Gorcum, p Keijzers, G., R. Jeurissen (2002), Het bedrijfsleven en mondiale sociaalecologische duurzaamheid, in: Civis Mundi, jg. 41, nr. 1., p Jeurissen, R. (2002), Benaderingen van integriteitsmanagement. In: R. Jeurissen, A.W. Musschenga (red.), Integriteit in Bedrijf, organisatie en openbaar bestuur, Assen: Van Gorcum, p Jeurissen, R. (2002), Publieke ethiek of zorgethiek: Een vals dilemma. In: K. Boersma et al. (red.), Aan Babels stromen: Een bevrijdend perspectief of ethiek en techniek (liber amicorum prof. Egbert Schuurman), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, p Jeurissen, R., Profits and principles: Does there have to be a choice? In: N. Vasiljeviéne, R. Jeurissen (Eds.) (2003). Business ethics: From theory to practice, Vilnius University Press, Vilnius, p Jeurissen, R., J. Reijniers (2003), Integrity and ethics of the interim manager. In: J. Reijniers (Ed.), Interim management:a true profession, Assen: Van Gorcum, p Jeurissen, R. (2003), Burgerschap als model voor de verantwoordelijke onderneming, in: Holland Management Review, 20 (91), p Walker, R., R. Jeurissen (2003), E-Based Solutions to Support Intercultural Business Ethics Instruction: An Exploratory Approach in Course Design and Delivery. Journal of Business Ethics, Vol. 48, p Jeurissen, R., G. Keijzers (2004), Future generations and business ethics. Business Ethics Quarterly, Vol. 14, No. 1, p Jeurissen, R. (2004), Moral complexity in organizations. In: M. Korthals, R. Bogers (red.), Ethics for life scientists, Springer, Dordrecht, p

5 43. Jeurissen, R. (2004), Institutional conditions of corporate citizenship. Journal of Business Ethics, Vol. 53, No. 1, p Jeurissen, R., G. Keijzers (2004), Les générations futures et l éthique des affaires. In: J. Igalens (Ed.), Tous Responsables, Paris: Éditions d Organisation, p Buter, J., R. Jeurissen, M. Koster (2004), Wat levert maatschappelijk verantwoord inkopen op? Inkoop en Logistiek, jg. 20, nr. 1/ 2, p Buter, J., R. Jeurissen, M. Koster (2004), Maatschappelijk verantwoord inkopen: Voorwaarden en trends. Inkoop en Logistiek, Vol. 20, nr. 3, p Ven, B. van de, R. Jeurissen (2005), Competing Responsibly. Business Ethics Quarterly, Vol. 15, No. 2, p Jeurissen, R. (2005), Morele dialoog en morele complexiteit in organisaties. In: T. van den Ende, H. Kunneman, I. Dubel (red.), Cosmetische humanisering? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ter discussie, Amsterdam: Humanistic University Press/SWP, p Jeurissen, R. (2005), Maatschappelijk verantwoord ondernemen, in: W. Burggraaf, R. Flören, J. Kunst (red.), Ondernemerschap en ondernemen: De ondernemer centraal, Van Gorcum, Assen, pp Jeurissen, R., B.W. van de Ven (2006), Developments in marketing Ethics. Business Ethics Quarterly, Vol. 16, No. 3, p Jeurissen, R. (2006), Outplacement and corporate social responsibility. In: Th. Kieselbach (Ed.), Social convoy in enterprise restructuring: Concepts, instruments and views of social actors in Europe, München: Rainer Hampp, p Jeurissen, R. (2006), Le risque de dérives d une approche marketing de la RSE. Interview de Ronald Jeurissen. Business Digest, No. 164, Juin 2006, p Jeurissen, R. (2006), Managing moral complexity in business. In: D. Njavro, K. Krkač (Eds.), Business Ethics and Corporate Social Responsibility, Zagreb: MATE/ Zagreb School of Economics and Management, p Jeurissen, R., H. van Dartel (2006), Professionalisering in de zorg: Naar nieuwe definiëringen van oude rollen. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, Jg. 16, nr. 2, p Jeurissen, R., A. Pater, A. Cappon (2006), De zakelijke baten van verantwoord ondernemen. Tijdschrift voor Economie en Management, jg. 51, juli, p

6 56. Nijhof, A., R. Jeurissen (2006), Editorial: A sensemaking perspective on corporate social responsibility: Introduction to the special issue. Business Ethics: A European Review, Vol. 15, No. 4, p Jeurissen, R., E. Karssing, R. Wirtz, A. Hoekstra (2006), Integriteitsbeleid dient leerproces te bevorderen, in: Goed Bestuur: Tijdschrift over governance, jg. 2, nr 4, p Jeurissen, R., A. Pater (2007), De voedingsindustrie en overgewicht: MVO op zijn smalst? in: H. Dagevos, G. Munnichs (red.), De obesogene samenleving: Maatschappelijke perspectieven op overgewicht, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp Dartel, H. van., R. Jeurissen (2008), Professionaliteit als normatief organisatiekenmerk, in: G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde, Y. Zomer (red.), Goed werk: verkenningen van normatieve professionalisering, Humanistic University Press, Utrecht/ SWP Amsterdam, pp Jeurissen, R. (2008), Corporate social responsibility, in: W. Burggraaf, R. Flören, J. Kunst (Eds.), The entrepreneur and the entrepreneurship cycle, Van Gorcum, Assen, pp (translation of # 47). 61. E. Karssing, R. Jeurissen (2008), De VRC beroepscode, moreel beraad en moresprudentie, in: MCA, Mei 2008, nr. 3, p Jeurissen, R., B. van de Ven (2008), Frugal marketing: Can selling less make business sense? In: L. Bouckaert, H. Opdebeeck, L. Zsolnai (Eds.), Frugality: Rebalancing spirituality and material values in economic life, Peter Lang, Oxford etc.., pp Nijhof, A., D. Forterre, R. Jeurissen (2008), Managing legitimacy issues in global supply chains: the case of the athletic footwear industry, in: Corporate Governance: The International Journal of Effective Board Performance, Vol. 8, No. 4, pp Jeurissen, R. (2008), Een zaak voor ons allen: Voor maatschappelijke zeggenschap over de onderneming, in: M. Pheijffer, F. van Eenennaam (red.), Commissaris van nu: Gevaarlijke gedachten voor commissarissen, Van Gorcum, Assen, pp Jeurissen, R., T. Berkhout (2009), De integriteit van de Nederlandse vastgoedbranche: een onderzoek, in: Real Estate Magazine, jg. 12, nr. 64, pp Jeurissen, R. (2009), Het belang van ethiek in de economie, in: Idee: Tijdschrift van het Kenniscentrum D66, jg. 30, nr. 3, pp B. van de Ven, A. Nijhof, R. Jeurissen (2009), Sticking to core values: The case of The Body Shop, in: Ch. Mallin (Ed.), Corporate social responsibility: A case study approach, Edward Elgar, Cheltenham UK/ Northhampton MA, pp

7 68. Jeurissen, R. (2010), Bedrijfsethiek: het morele compas van MVO, in: L. Moratis, M. van der Veen (red.), Basisboek MVO, 3e, herz. druk, pp Jeurissen, R. (2010), Outplacement en maatschappelijke verantwoordelijkheid, in: A. Nijhof, H. Wesseling (red.), Human resources in ethisch perspectief, Van Gorcum, Assen, pp Jeurissen, R. (2010), Outplacement als vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, in: Tijdschrift voor HRM, Nr. 2, 2010, pp Nijhof, A., R. Jeurissen (2010), The glass ceiling of corporate social responsibility. Consequences of a business case approach to CSR, in: International Journal of Sociologie and Social Policy, Vol. 30, No. 11/12, 2010, pp M. Zweegers, R. Jeurissen (2010), Alles wat je doet moet het daglicht kunnen verdragen : Interview met Andrée van Es, in: Jaarboek Integriteit 2010, BIOS, Den Haag, S. Spoor, R. Jeurissen (2010) Pensionado s spreken zich uit: Interview met Alex Belling, John Dirks en Jur Teders, in: Jaarboek Integriteit 2010, BIOS, Den Haag, Jeurissen, R. (2011), Do stakeholder interests imply control rights in a firm? in: A. Brink (Ed.), Corporate Governance and Business Ethics, Springer, New York/ Berlin, 2011, Jeurissen, R., E. Karssing (2011), Wat is een goede uitleg? Reflecties op het pas toe of leg uit -principe, in: M. Lückerath-Rovers e.a. (red.), Jaarboek Corporate Governance , Kluwer, Deventer, R. Jeurissen, S. Spoor (2011), Moreel Calvinisme: Interview met Saskia Stuiveling, in: S. Verheij, E. Karssing (red.), Jaarboek Integriteit 2011, BIOS, Den Haag, R. Jeurissen, S. Verheij (2011), Morele dilemma s van burgemeesters, in: Jaarboek Integriteit, 2011, BIOS, Den Haag, Uhlaner, L.M., Berent-Braun, M.M., Jeurissen, R. & De Wit, G. (2012), Beyond size: Predicting engagement in environmental management practices of Dutch SMEs. Journal of Business Ethics, Vol. 109, Nr 4 (2012), Jeurissen, R. (2012) Payrolling: Vloek of zegen? in: P&O Actueel, Jg. 10 Nr. 6, Juni 2012, Jeurissen, R. (2012), Zeven lessen uit de klimopzaak, in: Building Business, jg. 14 (2), Nijhof, A., R. Jeurissen (2012), De paradox van intrinsieke motivatie bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, in: E. Karssing, M. Pheijffer, B. Hoogenboom (red.), De robuuste professional, Van Gorcum, Assen,

8 82. Jeurissen, R. (2012), Matigheid als economische deugd, in: E. Karssing, M. Pheijffer, B. Hoogenboom (red.), De robuuste professional, Van Gorcum, Assen, Karssing, E., R. Jeurissen (2012), Naar dialogische integriteitstoezicht, in: Goos Minderman, Rienk Goodijk en Sjors van den Berg (red.), Waar is de raad van toezicht? Deel II: Een bundel van visies en ideeën, Boom, Amsterdam, Jeurissen, R., A. Nijhof (2013), Egalitarian foundations of a global business social contract, in: W. Gasparski, B. Rok (Eds.), Transition redesigned: A practical philosophical perspective [Praxeology, Vol. 20], London, 2013, Ayios, A., R. Jeurissen, P. Manning, L. Spence (2013), Social Capital: A review from an ethics perspective, Business Ethics: A European Review. Accepted for publication April A. Nijhof, R. Jeurissen (2013), Omgaan met dilemma s bij organisatieverandering, in: HRM Handboek, Aflevering 63, April 2013, 6/4 1.1, p A. Nijhof, R. Jeurissen (2013), Outplacement als waardenvolle praktijk, in : HRM Handboek, Aflevering 63, April 2013, 6/4 1.5, p

Publication List Professor dr R.J.M. Jeurissen

Publication List Professor dr R.J.M. Jeurissen Publication List Professor dr R.J.M. Jeurissen Journal articles Pheijffer, M., & Jeurissen, R.J.M. (2015). De accountant: immer een belangrijke poortwachter. Onderneming en Financiering, 23(4), 83-95.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN [ Ik wil benadrukken dat mijn collega s en ik geheel zijn toegewijd aan een bedrijfsstrategie die winst oplevert, maar die tegelijkertijd een bijdrage levert aan

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Van der Wal, Z. (2012). Elite Ethiek. Hoe politici en topambtenaren invulling geven aan publieke waarden. Beleid&Maatschappij 39 (3): forthcoming.

Van der Wal, Z. (2012). Elite Ethiek. Hoe politici en topambtenaren invulling geven aan publieke waarden. Beleid&Maatschappij 39 (3): forthcoming. Publications Zeger van der Wal, Ph.D. (updated January 26th 2012) 2012 Van der Wal, Z. & A. Oosterbaan (forthcoming). Government or Business? Identifying determinants of MPA and MBA students career preferences.

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Literatuurlijst Edgar Karssing

Literatuurlijst Edgar Karssing Literatuurlijst Edgar Karssing (bijgewerkt tot en met 18 november 2011) Boeken Edgar Karssing, De oplossing is het probleem niet. Reflecties op ethiek, integriteit en compliance, Capelle aan den IJssel:

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT Kalmthout, M.A. van (1977). Biofeedbacktherapie. Gedrag 5/6, 332-351. Kalmthout, M.A. van, & Ven, A.H.G.S. van der (1982).

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Literatuurlijst Edgar Karssing

Literatuurlijst Edgar Karssing Literatuurlijst Edgar Karssing (bijgewerkt tot en met 12 december 2010) Boeken Edgar Karssing, Integriteit in de beroepspraktijk, Assen: Van Gorcum, 2006 Edgar Karssing, Morele competentie in organisaties,

Nadere informatie

Publication List Dr Ir A.H.J. Nijhof

Publication List Dr Ir A.H.J. Nijhof Publication List Dr Ir A.H.J. Nijhof Journal articles Nijhof, A.H.J., & Jeurissen, R.J.M. (2010). The glass ceiling of corporate social responsibility : Consequences of a business case approach towards

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Literatuurlijst Edgar Karssing

Literatuurlijst Edgar Karssing Literatuurlijst Edgar Karssing (bijgewerkt tot en met 31 december 2014) Boeken 1. Edgar Karssing, De oplossing is het probleem niet. Reflecties op ethiek, integriteit en compliance, Capelle aan den IJssel:

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

De medewerker als succesfactor bij waardengedreven organiseren

De medewerker als succesfactor bij waardengedreven organiseren De medewerker als succesfactor bij waardengedreven organiseren Henk van Luijk lezing Door Andre Nijhof 18 mei 2017 De Paradox van Intrinsieke Motivatie Juist die bedrijven die op waarden zoals duurzaamheid

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Centrale thema s vandaag. integriteit in perspectief goed besturen; integritisme integriteit? centrale dilemma s / thema s wat te doen: wie, wat?

Centrale thema s vandaag. integriteit in perspectief goed besturen; integritisme integriteit? centrale dilemma s / thema s wat te doen: wie, wat? INTEGRITEIT VAN BESTUREN Waar het om gaat, wat mis gaat en wat beter kan 8 april 2015 Leo Huberts VU GOED EN INTEGER BESTUREN Centrale thema s vandaag integriteit in perspectief goed besturen; integritisme

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE GOVERNANCE VOOR MANAGEMENT ASSISTANTS & EXECUTIVE ASSISTANTS NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING De ontwikkeling rond Corporate Governance staat de laatste jaren

Nadere informatie

Mijn business? De wereld verbeteren! Waarom je als ondernemer maar beter het goede doel steunt.

Mijn business? De wereld verbeteren! Waarom je als ondernemer maar beter het goede doel steunt. Mijn business? De wereld verbeteren! Waarom je als ondernemer maar beter het goede doel steunt. door Peter Wollaert, Professor Bedrijfsethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Manager Forum voor

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19116 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dartel, Hans van Title: Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders?

Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders? Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders? Carolus van de Ven Hoofd vermogensadvies 18 december 2006 Agenda - Definitie duurzaam beleggen - Hoofdvormen - Historie / Huidige situatie - Corporate

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Websites www.sportdevelopment.org www.sportdevelopment.org/supporter www.toolkitsportdevelopment.org www.vnjaarsport.nl www.un.org/sport2005/

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Johan Graafland Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek Universiteit van Tilburg Tilburg Sustainability Center Geen

Nadere informatie

In vogelvlucht. Verschillende onderzoeksmethodieken. Gezondheid? Cijfers zeggen niet alles. Of is gezondheid.

In vogelvlucht. Verschillende onderzoeksmethodieken. Gezondheid? Cijfers zeggen niet alles. Of is gezondheid. Lokale strategie voor gezond ouder worden Voor Elkaar in de Buurt Jeanette Lezwijn J.Lezwijn@ggdgelre-ijssel.nl tel 088-443 3251) In vogelvlucht. Epidemiologie en gezondheidsbevordering Gezond ouder worden

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

COST: European cooperation in science and technology. NETLAKE COST Action ES1201

COST: European cooperation in science and technology. NETLAKE COST Action ES1201 Name NETLAKE COST Action ES1201 COST: European cooperation in science and technology DOEL: Onderzoeken en oplossen van internationale vraagstukken MIDDEL: Coördineren en afstemmen van onderzoek middels

Nadere informatie

Een wetenschappelijk perspectief op het Comic model

Een wetenschappelijk perspectief op het Comic model Een wetenschappelijk perspectief op het Comic model Grip op complexiteit? Prof. dr. Mirella Minkman Innovation and governance of long term integrated care/ Director Research & Innovation, Vilans Voettekst

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN)

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) 6e Sustainability Congres 17 maart 2005 Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) Programma Voorstel voor ISO Guidance on Social Responsibility Resultaten eerste vergadering

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

IFA, cluster: IFA-A00

IFA, cluster: IFA-A00 IFA, cluster: IFA-A00 IFA-ABB1-MAN1A Management 9781292004471 Management: An Introduction, by David Boddy - with MyManagementLab 6 Boddy, D. Pearson 78,93 5th edition is also allowed (9780273739272) IFA-ABB1-MKT1A

Nadere informatie

Schaveling, J. (2008, juni). Van interim-management naar tijdelijk leiderschap. Finance & Control, 47-51.

Schaveling, J. (2008, juni). Van interim-management naar tijdelijk leiderschap. Finance & Control, 47-51. Publication List Dr J. Schaveling (version 20120504) Journal articles Muijen, J.J. van, & Schaveling, J. (2011). Leiderschap : Een theoretisch overzicht. M & O : Tijdschrift voor Management en Organisatie,

Nadere informatie

Het huis met de zeven kamers

Het huis met de zeven kamers Het huis met de zeven kamers Hans van Ewijk Hans.vanewijk@uvh.nl www.hansvanewijk.nl Zeven ramen van sociaal werk Domein Theorieën Ethiek Disciplines Beleid en organisatie Methodes Professionalisering

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS Volledige naam: Burgerlijke staat: Dirk Adrianus (Dick) de Waard gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum: 31 augustus 1956 Geboorteplaats: Rotterdam Adres: Vreebergen 46 Woonplaats: 9403

Nadere informatie

Dilemmamethode. Formuleer het dilemma:

Dilemmamethode. Formuleer het dilemma: Dilemmamethode (zie: Jacques Graste, Omgaan met dilemma s. Een methode voor ethische reflectie hoofdstuk 2 in Henk Manschot en Hans van Dartel In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in

Nadere informatie

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels)

Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) Het eerste deel van deze presentatie is ook te volgen via https://vimeo.com/144635675 (in het Engels) 2 The continuum of the teaching profession Support structures Career structures Competence structures

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren

MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren Centre of Expertise Biobased Economy Missie: Wij ondersteunen bedrijven in hun biobased ambities door met hen HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast

Nadere informatie

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Koos van Dijken Platform31 6-2014 - Rotterdam, 17- Inleiding Beleidsontwikkeling Het Reference

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Gideon Shimshon Twitter: gideon.shimshon g.j.shimshon@cdh.leidenuniv.nl The Future is already here, it s just

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise Volwassenheid en effectiviteit van enterprise architectuur http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-0609- 200519/steenbergen.pdf Marlies van Steenbergen Even voorstellen Principal Consultant

Nadere informatie

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Integrating sustainability information into the investment process ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Content Introduction Gathering of information ING sustainability

Nadere informatie

Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14)

Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14) Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14) Beste studenten, Hier de lijst van boeken en cursussen die in het tweede semester zullen worden aangeboden door de VEK. Ook het handige boek Schrijven van verslag tot eindwerk

Nadere informatie

De effectieve leerkracht maakt het verschil!

De effectieve leerkracht maakt het verschil! De effectieve leerkracht maakt het verschil! Prof.dr Paul Boselie USBO 15 september 2015 Verbinding maken. De Kwakel Welke krachten laten we onbenut en kunnen we inzetten bij het vormgeven van een inspirerende

Nadere informatie

Literatuurlijst Edgar Karssing

Literatuurlijst Edgar Karssing Literatuurlijst Edgar Karssing (bijgewerkt tot en met 8 december 2016) Boeken 1. Edgar Karssing, De oplossing is het probleem niet. Reflecties op ethiek, integriteit en compliance, Capelle aan den IJssel:

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN

SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN KENNISCENTRUM MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN DR. LONNEKE ROZA POST-DOCTORAAL ONDERZOEKER TBV: STICHTING PRESENT JANUARI 2017 WIE BEN IK? Betaald werk: Post-Doctoral Researcher

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 6 2008-2009 Micro-economie voor ondernemers (7stp) 2008-2009 Filosofie (3stp) 2008-2009 Mens en organisatie (4stp) 2008-2009 Algemeen boekhouden (7stp) 2008-2009 Micro-economie voor ondernemers

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

MVO in het beroepsonderwijs

MVO in het beroepsonderwijs MVO in het beroepsonderwijs 13 december 2007 's-hertogenbosch Timo Cochius CSR Academy Timo Cochius MVO-advies Ambitie Markten Producten/diensten 1 Agenda 1. Gaming in het onderwijs CruiSeR 2. Basisboek

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Built Positive Together We Build What s Next

Built Positive Together We Build What s Next @ C2C Bouwgroep 10 Maart 2017 Rotterdam Built Positive Together We Build What s Next Cradle to Cradle Products Innovation Institute Het doel van deze presentatie. Wie zijn wij? Wat doen we? Waarom Built

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten

Menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten deelnemersinformatie Menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten Maaike Hermsen Petri Embregts Lex Hendriks Noud Frielink Colofon Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling

Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling THEMA Demi Chau, Ashley Grimmelikhuijsen & Sanne Ghielen Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling Sociaal leren Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn al enige tijd een grote trend in onderwijsland.

Nadere informatie

Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development

Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development Dr. Shaun Cardiff Programmaleider Professionele Ontwikkeling Lectoraat Persoonsgerichte & Evidence Based Praktijkvoering in Zorg & Welzijn Opbouw:

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Algemeen belang. Algemeen belang. Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang. Prof. Dr. Annie Hondeghem. Achterhaald concept?

Algemeen belang. Algemeen belang. Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang. Prof. Dr. Annie Hondeghem. Achterhaald concept? Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang Prof. Dr. Annie Hondeghem Algemeen belang Achterhaald concept? Nieuw overheidsmanagement Rational choice denken Homo economicus: nutsmaximalisatie

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg

Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg Organisatieontwikkeling in de gezondheidszorg Levels of work model Accord Group Frank De Mey Fabiaan Van Vrekhem Partners Accord Group Belgium Levels of work Levels Time span 7 Corporate Prescience 20

Nadere informatie