Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart Bewaarnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer"

Transcriptie

1 Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over onze ALV die dit jaar gehouden zal worden op dinsdag 14 april 2009, in de kantine van voetbalvereniging VVSB te Noordwijkerhout. De uitnodiging en de agenda vind u elders in deze editie. Print hem uit op uw printer en neem deze dus mee naar de ALV. (bewaarnummer). Dan bent u verzekerd dat u alle gegevens bij de hand hebt. De Financiële stukken van 2008 zullen voor de vergadering aan u overhandigd worden. Deze worden i.v.m. gevoeligheid niet gepubliceerd in deze Pinpost. Namens het gehele bestuur nodig ik u van harte uit om met zo veel mogelijk leden aanwezig te zijn bij deze altijd zeer zinvolle vergadering. Zeker nu, omdat we Bowling Oostdam gaan verlaten en dat is voor de meeste leden onder ons toch wel even slikken denk ik gezien dat BVN daar al meer dan 35 jaar in huis was, en voor de met respect oudere leden dit een waardevolle herinnering toch zal hebben. In deze jaarlijkse ALV worden altijd belangrijke besluiten genomen voor het komende seizoen. Komen dus hé, uw bestuursleden zijn ook het gehele jaar zeer actief bezig om de vereniging draaiende te houden, en door uw komst op de ALV ondersteund u het werk wat altijd maar in de vrije uurtjes gedaan wordt, en ik kan het weten, dat verzeker ik u. Punt van aandacht: steeds vaker krijg ik s terug van leden die veranderd zijn van hun adres. Alstublieft geef dit dan even door als uw adres is gewijzigd, het scheelt mij en onze bestuursleden enorm veel werk, ook als uw mailbox vol zit komt het bericht retour als onbesteld, graag ook uw medewerking in deze. Vaak probeer ik te bellen met leden maar ook niet alle telefoonnummers zijn in ons bezit. En dan wordt het wel heel moeilijk om u zo goed mogelijk te bereiken. Ik kijk er naar uit om volgend seizoen in ons nieuwe bowlinghuis te gaan spelen, wat natuurlijk wel even wennen zal zijn want ik moet de rotonde dan 2 kwart nemen i.p.v. de eerste afslag (grapje). Vanaf deze plaats wens ik u nogmaals veel leesplezier met deze Pinpost. Ik heb het dit seizoen weer met veel liefde en plezier voor u mogen maken. Het bestuur geef ik daarom ook mijn complimenten dat zij de kopij keurig aanleveren zodat het werk aan deze Pinpost het voor mij ook leuk maakt, en leuke dingen in het leven daar draait het om toch??. Geniet van een fijne vakantie en naar ik hoop een mooi voorjaar en een prachtig zonovergoten zomer. Met vriendelijke groet, Redactie Pinpost BVN, John van den Broek vanuit het mooie Zeewolde. Bestuursleden BVN Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdleiding Wedstrijdleiding Myriam v/d Valk Riny Gehrels Ria Bos Guus Brinkhof Mary van Dijk Iepenlaan 23 Westerdreef 30 Deining 35 Tel: XJ Rijnsburg 2161 GN Lisse 2201 WX Noordwijk Tel: Tel: Tel: Ledenadministratie + Algemene zaken Redactie Pinpost Internet-side Bankrekening BVN Scoreverwerking William van der Meij John van den Broek Désirée de Bruijn Tel: Tel:

2 VAN DE BESTUURSTAFEL Voor u ligt alweer de laatste Pinpost van dit seizoen. En met klem gaan we u verzoeken deze goed te lezen daar deze Pinpost voor u veel belangrijke wetenswaardigheden zal bevatten. Zoals u gewend bent bij deze laatste editie staan er alle stukken voor onze A.L.V. in die gehouden zal worden DINSDAG 14 APRIL a.s. Dit jaar niet in de zaal van de Vinkenlaankerk maar in de kantine van de voetbalvereniging VVSB in Noordwijkerhout. Komt allen naar deze vergadering waar u mee kunt denken en mee kunt beslissen over wat belangrijk is voor u en UW vereniging. Extra belangrijk dit jaar daar wij in september naar een nieuw centrum gaan en dit natuurlijk veranderingen met zich mee gaat brengen. Volgende week 30 en 31 maart a.s. zijn de laatste avonden in het ons zo vertrouwde bowlinghuis en dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Na 36 jaar nemen we niet alleen afscheid van het centrum maar ook van de huidige directie: Dhr. Nico Oostdam en Mevr. Esther Koelemij. Daarom gaat de dinsdag-vroegleague op 31 maart, de wedstrijd starten om uur en vragen wij de dinsdag laat om uur aanwezig te zijn om samen in een officieel momentje, dit afscheid te delen. Een woord van dank vergezeld met een aandenken is hier natuurlijk op zijn plaats en een drankje en hapje gaan deze avond een feestelijk tintje geven. Ook hebben we deze avond voor beide leagues de prijsuitreiking. Ook de mensen van de maandagavond nodigen wij uit voor dit moment (21.45 uur). Dinsdag is het echt de laatste dag dus ook dan het officiële gedeelte. Maar op maandag 30 maart, (voor de mensen die echt dinsdag niet aanwezig kunnen zijn) is er natuurlijk ook gelegenheid om even persoonlijk afscheid te nemen van Nico en Esther. Rond uur zullen zij aanwezig zijn en hierna sluiten wij de avond ook feestelijk af met natuurlijk ook de prijsuitreiking. Door deze verhuizing eindigt ons seizoen wel heel vroeg en hebben we een lange vakantieperiode. Onder u zeker velen die het bowlen gaan missen maar het nieuwe centrum zal natuurlijk eerder klaar zijn. Dus mochten de langverwachte lentekriebels over gaan in bowlingkriebels laat niets dan u weerhouden en ga gerust een balletje gooien. Ook wij als vereniging gaan niet wachten tot september om het nieuwe centrum in te wijden. PAK UW AGENDA en noteer allemaal deze datum: 11 juni 2009 en zet op deze datum OPENINGSFEEST voor de leden van de B.V.N. vanaf uur! Tijdens onze A.L.V. gaan wij u al weer wat meer vertellen maar neen, alles verklappen doen wij natuurlijk niet. Ondergetekende heeft al contact gehad met de nieuwe directeur en samen gaan we voor een nieuw tijdperk van beter, mooier, en leuker bowlen. We hopen op vele nieuwe leden en natuurlijk hopen we dat u ons hier bij gaat helpen. Neen dat zeg ik verkeerd: We hopen hier niet op, WIJ REKENEN OP U! We gaan vakantie vieren. Even lekker relaxen en dan in september gaan we samen, allen hopelijk gezond en wel, met heel veel nieuwe bowlingzin een nieuw seizoen starten met heel veel sportieve hoogtepunten. Vanaf deze plaats wil ik u, ook namens mijn medebestuursleden, alvast een goede en fijne vakantietijd toewensen.

3 Maar ik weet dat we elkaar nog tegen gaan komen: slotavonden, op de A.L.V. waar u nog meer nieuws gaat horen over de op handen zijnde veranderingen en natuurlijk 11 juni. Houdt tevens uw mail/post in de gaten en blijf bij! Nogmaals Lees deze pinpost goed door en ZORG DAT OOK U ER BIJ BENT. Het ga u goed! Namens het bestuur. Voorzitter Myriam van der Valk p.s. Een lange periode dat we elkaar niet zien. Een lange tijd dat er leuke maar ook nare c.q. verdrietige dingen kunnen gebeuren. Natuurlijk blijven wij graag op de hoogte. Dus vragen wij u om ons te informeren indien u of over uw teamlid iets te melden heeft. CONTRIBUTIE voor het nieuwe seizoen!!! Ook dit jaar geen noemenswaardige verhoging. We volgen alleen de in indexering van 2 à 3 % van de NBF. Wel een verandering in de tijd van innen van deze contributie, opgelegd door hoger hand, de NBF. Wij moeten verplicht voor 1 juli de contributie betalen en ontvangen dan uw bowlingpas tijdig in augustus. Dus voor aanvang van de league. Als u niet tijdig betaalt kunnen wij tot 31 oktober geen pas voor u krijgen. Met andere woorden: Er wordt door de NBF passen verstrekt op 2 data. Namelijk in augustus en begin november. Daar tussen is het voor ons ONMOGELIJK om een bowlingpas voor u te regelen. Dus voorkom problemen, zeker als u ook buitenshuis wilt spelen, en zorg dat u voor 15 juni de contributie betaald heeft. Na de A.L.V. waarin u hopelijk de begroting goedkeurt ontvangt u van ons eind april, begin mei, de rekening die u dan voor 15 juni voldaan moet hebben. Natuurlijk hopen wij dat dit geen problemen voor u gaat geven en dat iedereen in september met een geldige bowlingpas een nieuw seizoen gaat starten. Wij verzoeken u tijdig te betalen zodat uw bestuur de nieuwe regels van de NBF met gemak kan volgen en ook wij daarna van een fijne vakantieperiode kunnen gaan genieten. Alvast bedankt voor jullie medewerking!!!!!! AANVANGSTIJDEN SEIZOEN 2009 / 2010!!! Een verandering van tijd in het nieuwe seizoen! Heeeel vroeger begon de league om uur maar speelden we met 5 personen. De teamgrootte werd anders en gevolg,ook de aanvangstijd werd anders hoewel bij velen daar toch enige ontevredenheid over bestond. Vooral voor de mensen uit de late league kwam dit regelmatig naar voren. We hebben hier vaak over gesproken met elkaar tijdens onze vergaderingen maar ook wij konden hier weinig aan doen. In een nieuw gesprek met de directie is het ons nu toch gelukt! De dinsdagavond-vroeg gaat starten om uur en de dinsdag-laat om uur. Wij hopen dat de mensen van de vroege leagues ook in het nieuwe seizoen en met deze nieuwe tijd, tijdig aanwezig zullen zijn zodat ook daadwerkelijk om uur gestart kan worden met de wedstrijd. Wij zijn blij met deze nieuwe tijd en wij hopen natuurlijk, u ook! Dus voor de leden die op de dinsdag spelen verander in uw agenda de tijd van spelen en nogmaals het verzoek, niet alleen van uw bestuur maar ook van uw medespelers: Zorg dat u tijdig aanwezig bent.

4 BOWLING VERENIGING NOORDWIJKERHOUT Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op: Dinsdag 14 april 2009,in de kantine van Voetbalvereniging VVSB, Dr.Schaepmanlaan 2, Noordwijkerhout. Aanvang uur. AGENDA 1. Opening / mededelingen. 2. Vaststellen agenda. 3. Ingekomen stukken. 4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 16 april Jaaroverzicht bestuur. 6. Verslag financiële commissie. 7. Vaststellen financieel verslag. 8. Begroting / vaststellen tarieven seizoen 2009/ Décharge bestuur. 10. Benoeming financiële commissie. 11. Sportverslag seizoen Nieuw Bowling Centrum Wedstrijdzaken senioren seizoen Benoeming wedstrijdleiders Public Relations. 15. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Myriam van der Valk, Ria Bos, Guus Brinkhof Aftredend en niet herkiesbaar.. Kandidaten kunnen zich voor een eventuele bestuursfunctie schriftelijk opgeven bij het secretariaat of mondeling vóór aanvang van de vergadering. 16 Rondvraag. 17.Sluiting Namens het bestuur: Riny Gehrels, secretaris Volmachtbewijs voor de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2009 Bowling Vereniging Noordwijkerhout. Hierbij geef ik één volmacht aan.. om voor mij te stemmen tijdens bovengenoemde vergadering. Naam volmachtgever. handtekening.... Naam gemachtigde.... handtekening... U mag als lid op deze vergadering maximaal één lid per volmacht vertegenwoordigen. Art. 17 lid 3 Datum.

5 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BOWLINGVERENIGING NOORDWIJKERHOUT Datum : 16 april 2008 Plaats : zaal Vinkenlaankerk, Achterzeeweg 1 te Noordwijk Aanvang : uur Aanwezig bestuur : M. van der Valk (voorzitter) R. Gehrels (secretaris) R. Bos (penningmeester) M. van Dijk (alg. zaken/wedstrijdzaken) G. Brinkhof (wedstrijdleider) D. de Bruijn (ledenadministratie/scoreverwerking) Aanwezige leden : 22 personen (incl. bestuur) Afwezig met bericht : M. van Ooijen Afgegeven machtigingen : geen 1. OPENING/MEDEDELINGEN De voorzitter open de vergadering om uur: Hartelijke welkom aan iedereen.. Wederom in het zaaltje van de Vinkenlaankerk daar dit vorig jaar toch wel goed bevallen was. Ook het financieel aspect is gunstig en zoals u van ons gewend bent, letten wij op de kleintjes. Speciaal welkom aan onze ereleden RINY GEHRELS en JOHN v.d. BROEK. Provincie Z-H. Hier is een schrijven van binnen en de secretaris zal u later vertellen waarom er niemand van de Regio aanwezig is. De mensen die ons van koffie, een drankje voorzien en zij die ons waar ook assisteren. Hierna stelt de voorzitter de bestuursleden aan de zaal voor. Tevens het verzoek om tijdens de vergadering niet te roken. Vooraf wil ik u allen een goede vergadering toe wensen. Laten we goed na elkaar luisteren en positief gericht denken. Wij willen graag zorg dragen voor een goede vereniging maar zonder uw steun, zonder u als vrijwilliger zijn wij gedoemd te falen. Het is niet een clubje van het bestuur alleen maar we moeten samen de kar trekken. Het zijn moeilijke tijden voor verenigingen. Er zijn verenigingen die floreren, denk maar aan de golfvereniging maar de kleine verenigingen maken barre tijden door. Mensen laten het dikwijls afweten. Door eventueel tijdgebrek of zij hebben de financiële ruimte niet om de kosten op te hoesten. Als vereniging zullen we alles op alles moeten zetten om te kunnen blijven bestaan. Samenwerking en flexibiliteit zijn daar in dan de cruciale begrippen. We moeten met zijn allen aan de weg timmeren. Ledenwerving zal dit jaar onze prioriteit moeten hebben om zo weer een positieve toekomst te creëren. Wij hopen dat deze vergadering daarin positief aan zal bijdragen.

6 Allereerst hopen wij dat u allen de presentielijst getekend heeft zodat in geval van stemmen wij het juiste rechtmatige aantal stemmen weten. Het seizoen zit er weer bijna op en het bestuur heeft ook dit seizoen weer zorg gedragen voor uw aller bowling- en spelplezier met als hoogtepunt natuurlijk onze verenigingskampioenschappen waar jullie wederom in grote getale aan meededen. Gelukkig bleven we het afgelopen seizoen qua ledenaantal aardig stabiel. Maar voor nu ziet her er naar uit dat we weer wat leden gaan verliezen. Dus ik hoop dat mijn voorgaande woorden, ONZE ZORGEN hierom, ook de uwe zijn en dat u dat kunt en wilt begrijpen en met ons mee werkt om dit tij te keren en nieuwe leden te werven. Het Oranjetoernooi was een succes en wij gaan dit zeker in september weer herhalen maar wel moeten we erkennen dat het niet echt nieuwe leden geeft. Ook hier vragen wij uw hulp. Kom de 2 e maandag in september met een niet bowlend persoon naar dit toernooi. Misschien weer een nieuw lid!!! Ook op ons nieuwe onderkomen moeten we nog een jaartje wachten. Dus ook dit zal ons nu geen nieuwe leden brengen. Helaas. Dank zij onze penningmeester zijn wij nog wel financieel gezond al leveren we door de daling van het aantal leden wel elk jaar iets van ons vermogen in. We doen ons uiterste best om de kosten in de hand te houden zodat het voor u en nieuwe leden betaalbaar blijft. Uit dit alles blijkt hoe node wij een P.R.functionaris missen. We zouden zo graag, eigenlijk is het meer een moeten maar ik hoop dat wij u volgend jaar kunnen mededelen dat het ledenaantal weer groeit. Morgenavond hebben wij ook een bijeenkomst van het bestuur met de NBF betreffende verenigingsondersteuning. Hopelijk doen we daar goede ideeën op. Na deze mededelingen wil ik u allen een goede vergadering toewensen en hoop ik dat u vooral toekomstgericht met ons mee zult denken. 2. VASTSTELLEN AGENDA De agenda van 2008 en de notulen met bijlagen van ALV 2007 zijn geplaatst in de pinpost van maart jl. Er zijn geen aanvullingen/wijzigingen in de aan u gepresenteerde agenda. De agenda is dus bij deze vastgesteld. Omstreeks uur zal er een pauze ingelast worden. 3. INGEKOMEN STUKKEN Brief van de regioafdeling waarin staat dat regio Zuid-Holland geen bestuur meer heeft. Er is een voorstel om voor de regiowedstrijden wel mensen aan te stellen als een soort wedstrijdcommissie. 4. GOEDKEURING NOTULEN ALV 18 APRIL 2007 De notulen worden door de voorzitter puntsgewijs aangehaald. Hierna worden ze goedgekeurd en vastgesteld. 5. JAAROVERZICHT BESTUUR De secretaris leest het jaarverslag voor (zie bijlage).

7 6. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE De financiële commissie, bestaande uit Willemien van Westerop, Willem v.d. Star en Mark Kruithof, heeft dit jaar de boeken gecontroleerd en geeft haar verslag. Ook deze keer weer de complimenten voor de penningmeester. Het ziet er prima uit. 7. VASTSTELLEN FINANCIEEL VERSLAG 2007 De penningmeester geeft uitleg (zie bijlage). * Opmerking is om Bas Menken (pro-shop)te benaderen voor een advertentie in de Pinpost. Kosten 10,- per editie. De grootte van de advertentie maakt dus niet uit. * Er zijn ook mensen die halverwege het seizoen opzeggen en dan het 2 e gedeelte van het seizoen het baangeld niet betalen. Daarvoor wordt de deurwaarder ingeschakeld. Er staat in de reglementen dat er gewoon betaald moet worden. Anneke van Kints: post reserve verhuizing. In welk opzicht maken wij als vereniging daarvoor kosten? Antwoord: dit zijn evt. kosten voor bijv. een nieuw scorebord, centrale computer, bureau, etc. Ook evt. kosten voor extra pinposten, een nieuwe letterbak. George van Kints: de onkosten bestuur is een verdubbeling tov vorig jaar. Antwoord: De 1600,- administratiekosten is verlaagd naar ca. 600,-. Het is dus een kwestie van schuiven van posten. Er wordt dus steeds meer verfijnd. De begroting is een algemeen beeld. Ria heeft daarvan een gespecificeerde versie die de financiële commissie bij de controle inziet. Hierna wordt het financieel verslag vastgesteld en door het gehele bestuur ondertekend. 8. BEGROTING 2008 EN VASTSTELLEN TARIEVEN 2008/2009 Er wordt geen verhoging doorgevoerd voor zowel de contributie als het baangeld. Als we naar het nieuwe onderkomen gaan zullen de tarieven fors omhoog gaan. De zorg is dus: verliezen we dan een hoop leden? George van Kints doet een voorstel om eens te babbelen (als bestuur) over samenwerking tussen verenigingen Noordwijkerhout en Noordwijk. Er moet in ieder geval goed onderhandeld gaan worden met Nico Oostdam. Het bestuur zit in dubio, moeten we nu al een beetje verhogen of wachten we op de nieuwe bowling en maken we straks een klapper. Antwoord lijkt te zijn: we wachten even af en kijken dan hoe ons ledenaantal is. Daarna kunnen we verder kijken. John van den Broek ziet nog aankomen dat straks de banen verhuurd gaan worden aan gasten van het hotel en er dus geen plaats overblijft voor een bowlingvereniging. Het bestuur neemt bovenstaande mee in gedachten. De begroting wordt goedgekeurd. 9. DÉCHARGE BESTUUR De vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid over 2007.

8 10. BENOEMING FINANCIËLE COMMISSIE De oud-leden worden bedankt met een presentje. De vergadering benoemt de volgende personen tot nieuwe financiële commissie: 1. Willem van der Star 2. Mark Kruithof 3. George van Kints 11. SPORTVERSLAG EN WEDSTRIJDZAKEN Het sportverslag wordt door de wedstrijdleider voorgelezen (zie bijlage). Het verslag van de wedstrijdzaken wordt door Guus voorgelezen (zie bijlage) Hierna volgt de bespreking en de voorstellen voor seizoen Aantal teams Op de maandagvroeg is een compleet (trio)team weggevallen. Het ontstane gat is weer opgevuld door een team van de dinsdagvroeg. Dit heeft tot gevolg dat we nu op de dinsdagvroeg een (4-mans)team missen en dus maar met 7 teams spelen. Speelschema Start van de eerste speelavonden is 1 en 2 september De week daarop is er GEEN bowlen in verband met het Oranjetoernooi. Op 6 mei 2008 staan de teamkampioenschappen gepland voor de nummers 1 en 2 (trio) Hoogste game Er wordt een zelfgemaakt (en zeer mooi overigens) certificaat uitegereikt aan Mark kruithof. Hij heeft op 20 november 2007 (di-vr) een fraaie game van 280 gegooid. Bijeenkomst wedstrijdleiders De Avond wordt gepland op 20 augustus 2008, maar omdat het vakantie is kan daar evt. van afgeweken worden. Logboek (storingen), nummering wedstrijdformulieren, dragen van shirts Hetzelfde als altijd. Let op bovenstaande dingen. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Woord van de voorzitter: Graag wil ik ook nu even Désirée de Bruijn bedanken voor haar inzet betreffende de scoreverwerking. Voorwaar een grote klus. Iets wat elke week MOET gebeuren. Er waren wat aanloopprobleempjes en de computer werkte ook niet altijd mee maar de scoreformulieren waren steeds wekelijks en tijdig voor u aanwezig. DANK.

9 12. BENOEMING WEDSTRIJDLEIDERS De oud-wedstrijdleiders worden middels een presentje bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar. Wederom worden deze personen tot nieuwe wedstrijdleiders benoemd: MA-VROEG : William vd Meij en Willem Star DI-VROEG : Anneke van Kints en Geroge van Kints DI-LAAT : Mary van Dijk en Jos Aartman Woord van de voorzitter: Voorheen hadden we hier de huldiging van de jubilarissen. Zoals u weet heeft dat een andere invulling gekregen. Wel willen wij nu hier hun namen noemen. Doch de bijbehorende oorkonde ontvangen zij als het lukt op de laatste speelavond en anders bij aanvang van de nieuwe league: 25 jaar BVN: Nico van Aarle, John van den Broek, Jaap Cederhout, Dik Cederhout, Remco Duijndam, Mary van Dijk, William van der Meij, Peter Meijvogel, Kees Westra, Leon van der Meij 13. PUBLIC RELATIONS Woord van de voorzitter: Dank aan onze adverteerders en sponsors van de league, De PR heft vooral onze speciale aandacht, zeker met het oog op de toekomst en omdat we nog steeds vinden dat het beter zou moeten. De juiste man/vrouw op deze plek moet nog steeds gevonden worden om allerlei zaken goed te kunnen coördineren. Daar goede PR een heel groot draagvlak voor onze vereniging kan hebben, hebben we u zo nodig. Ik kan de noodzaak hiervan niet genoeg onder uw aandacht brengen. WIE..? John van den Broek kan geen PR meer doen. Is daarvoor teveel naar het buitenland. Ook weet hij geen ingangen hier in de regio te vinden. Hij wil nog wel de lay-out van de Pinpost verzorgen maar geeft verder graag het stokje door aan????? De Pinpost wordt in het nieuwe seizoen op naam uitgegeven. Verder wordt er geopperd om via Nens bijv. bewegende beelden te brengen. George van Kints wil hier wel naar kijken. 14. BESTUURSVERKIEZING Aftredend en hierkiesbaar: Riny Gehrels (secretaris) Mary van Dijk (wedstrijdzaken) Désirée de Bruijn (ledenadministratie) Bovenstaande kandidaten worden met toestemming van alle aanwezigen wederom benoemd in dezelfde functies. Vanuit de vergadering komt William van der Meij naar voren die toezegt wel in het bestuur te willen treden voor de Algemene Zaken.

10 15. RONDVRAAG George van Kints: als we de nr s 1 en 2 van de speelavonden de teamkampioenschappen laten spelen zijn er maar 6 banen vol. Hij stelt voor de 8 banen vol te maken met de beste 2 nr s 3. Antwoord: idee is leuk maar weet niet of het financieel haalbaar is. Er wordt gestemd: 8 stemmen voor en 2 tegen/onthouden om 8 banen vol te maken. Klein probleempje er zijn inmiddels 6 banen besteld. Als deze op de bewuste avond vergeven zijn aan gasten gaan we met het oude plant door (dus 6 banen). Anneke van Kints: mist de uislag van de rebus van de Kerstpinpost. Antwoord: Riny wilde het niet in dit nummer (het eerstvolgende) van de Pinpost zetten omdat deze gereserveerd was voor de ALV. Anneke: hij lijkt haar ook leuk om tijdens bepaalde evenementen een fototoestel aanwezig te hebben. Antwoord: dit is meestal ook zo. Cok Edelaar: inschrijvingen van nieuwe leden valt tegen. Kun je misschien oude leden aanschrijven om weer lid te worden. Antwoord: we willen dit inderdaad gaan doen (na de vakantie) via het oude ledenbestand. En dan met name voormalige jeugdleden. 16. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging: voor een naar ons gevoel constructieve vergadering. Moge onze hoop en wensen (dromen) werkelijkheid worden zodat ik u bij de volgende vergadering mededelingen kan doen over een groeiende en b(l)oeiende vereniging. Ook natuurlijk mijn medebestuursleden voor vele uurtjes werk en hun partners voor het delen van die tijd, u als leden voor uw aanwezigheid en positieve inbreng. Ook Anneke, Nico en Jeen dank voor een perfecte verzorging en ontvangst. Nog 2 speelavonden te gaan en de teamkampioenschappen als afsluiting die gehouden worden op dinsdag 6 mei a.s. 4 Games in trioformatie. Aanvang uur. Persoonlijk zal ik hier niet bij zijn daar ik 26 april a.s. al op vakantie ga maar ik wil vanaf deze plek iedereen die deze avond mogen spelen heel veel succes toewensen. WIJ WENSEN IEDEREEN ALVAST EEN PRETTIGE VAKANTIE MET VEEL ZON TOE. VOOR NU WELTERUSTEN EN EEN GOEDE THUISKOMST. TOT IN HET NIEUWE SEIZOEN OP SEPTEMBER Om uur wordt de vergadering gesloten. Notulist: Désirée de Bruijn

11 JAAROVERZICHT BESTUUR SEIZOEN Beste leden, Het afgelopen seizoen verliep goed. 3 leagues waren weer vol en veel oude bekenden mochten wij weer begroeten. Mede ook door uw inspanningen, door het aanbrengen van een nieuw lid in een open plaats in uw team of als reserve, is dit weer gelukt. Bij een actief, doelmatig en verstandig ( ook financieel) beleid is de continuïteit van onze vereniging voor zowel u als leden en wij als bestuur verzekerd. Volgend seizoen ( als de nieuwe bowling er is?) zullen wij zeker samen met u allen nog meer de schouders eronder moeten zetten. Weer nieuwe uitdagingen aangaan en nieuwe leden werven. De NBF is ook op de goede weg en wij hopen dat ook zij hun plannen mogen/kunnen waarmaken. Bestuurszaken. 1. Het dagelijks bestuur vergaderde dit seizoen 3 maal. De vergaderingen vonden plaats op: 11 juli november 2007 en 14 februari De Algemene Ledenvergadering wordt heden, 16 april 2008, gehouden. 3. De NBF Bondsvergaderingen zijn gehouden op: 09 juni en 24 november Myriam van der Valk heeft als afgevaardigde onze vereniging vertegenwoordigd. 4. Met Bowling Oostdam zijn gesprekken gevoerd over diverse zaken o.a. de financiën en het verloop van het nieuwe Bowling project. 5. Bijwonen van de Regionale Najaarsvergadering 2 november Wedstrijdleiders vergadering juli Ledenaantal per 31 december Ons leden aantal bedraagt: 106. Een kleine daling van 7 leden vergeleken met vorig seizoen. In het NBF Jaarverslag 2007 heeft u kunnen lezen dat het leden aantal per 31 december 2007 per vereniging 114 bedraagt. Een afname landelijk van 563 leden. Maar er komt een landelijke ledenwerfactie en wij hopen dat die actie vruchten af zal werpen. Financiële zaken. Een financieel verslag is door de penningmeester Ria Bos aan u uitgereikt. De kascommissie brengt verslag uit onder punt 6 van de agenda. Onder punt 7 en 8 van de agenda wordt het verslag toegelicht door de penningmeester.

12 Nieuw project: Verenigingsondersteuning: De NBF komt naar u toe Toen het nieuwe NBF bestuur aantrad werd het onderstaande beloofd: De NBF wil samen met u de schouders er onder zetten. De NBF wil met u in overleg om vanuit een goed gesprek tot een betere promotie van de bowlingsport te komen. Vandaar dat we naar u toe komen!!!!. Een bijeenkomst wordt gehouden op 17 april 2008 in Hotel van der Valk, Hoofddorp. Introductie MijnNBF. Gestart wordt met de ledenadministratie. Op Woensdagavond 23 april 2008 is er een introductieavond in Hotel Van der Valk, Akersloot Zowel voor de individuele leden, voor de verenigingen, als voor het bondsbureau zal de wijze waarop de ledenadministratie wordt gevoerd ingrijpend veranderen. Désirée de Bruijn en Ria Bos zullen deze bijeenkomst gaan bijwonen. Sportzaken/huisleagues. Onder punt 11 van de agenda zal de algeheel wedstrijdleider, Guus Brinkhof verslag uitbrengen van: de Stedenontmoeting, de Verenigingskampioenschappen, Toernooi der kampioenen en de Huisleagues. Public Relations. John van den Broek heeft de Pinpost een nog betere uitstraling gegeven. De meeste leden ontvangen de Pinpost per . U kunt de Pinpost afdrukken via Heeft u geen dan kunt u een papieren versie opvragen via uw wedstrijdleider. Heeft u zelf iets te melden of een idee stuur het dan in naar de redactie. Onder punt 13 van de agenda zullen wij John van den Broek even in het zonnetje zetten. Adverteerders/sponsors. Bowling Noordwijk en M.K.Montage willen wij ook dit jaar weer bedanken voor hun sponsoring,door het plaatsen van een advertentie. Slotwoord. Het seizoen is bijna weer voorbij. Na de laatste speeldagen 28 en 29 april 2008 worden de teamkampioenschappen verspeeld. Daarna verdwijnt de bowlingbal weer voor een paar maanden in de tas en ik hoop met u allen dat we kunnen/mogen gaan genieten van een zonnige en goede vakantie. En dat wij ons weer hebben kunnen opladen voor een volgend seizoen. Ik wens u allen geluk en voorspoed toe en een goede en gezellige vergadering. Mede namens de bestuursleden een woord van dank aan de vrijwilligers die zich dit jaar weer voor onze vereniging hebben ingezet. VRIJWILLIGERS, WIJ KUNNEN ZE NIET MISSEN. ALLEMAAL DE HARTELIJK GROETEN. BLIJF ACTIEF EN GA ER VOOR. Riny Gehrels, secretaris. Pagina 2

13 BVN Financieel verslag 2007 Net als het vorig jaar is ook dit jaar afgesloten met een negatief saldo, nu met 1.219,18. Naast het teruglopende aantal leden geeft ook de nieuwe wijze van boekhouden een iets vertekend beeld. Door het effect van de posten nog te ontvangen en nog te betalen vorig jaar lijken we een nogal groot bedrag aan kortlopende schulden te hebben. Dit zijn de ontvangsten van de teams die al het hele seizoen vooruit hebben betalen. In feite is dit een schuld aan het volgende boekjaar en daarom staat dit als schuld opgenomen. Zo ook het nog uit te keren, maar wel al ontvangen, bedrag van de jackpot. Buiten deze oorzaken, is het toch iets om ons zorgen over te maken. We hebben nog wel reserve, maar het is nooit prettig om daar teveel op in te teren. We kijken dus met argusogen naar onze uitgaven: Inmiddels hebben we onze geldverzekering opgezegd. Aangezien steeds meer personen en teams per bank gaan betalen, is het niet meer nodig om een kasgeld verzekering te hebben. (en niet meteen na afloopmijn hersens inslaan, ik heb nu geen geld bij me..) Ook het alom gewaardeerde Edwin Slobbe toernooi is inmiddels stopgezet. Zoals de meeste van jullie wel weten heeft onze voorzitter en trekker van dit toernooi vorig jaar besloten hiermee te stoppen. Wij hebben als vereniging daar altijd een bijdrage aan geschonken, wat nu is komen te vervallen. Gelukkig hebben we nog steeds de sponsoren die de vereniging ondersteunen. De dinsdag vroeg speelt net als vorige jaren onder de naam MK Montage league. Daarnaast hebben we een aantal adverteerders in de Pinpost. Wederom onze hartelijke dank aan deze mensen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Mocht u nog bedrijven weten die ook een advertentie willen plaatsen, geef dat dan aan een van de bestuursleden door. Dan nemen wij met hen contact op. Het komt nogal eens voor dat mensen halverwege het seizoen opzeggen en dan het 2 e gedeelte van het seizoen het baangeld niet betalen. Daarvoor wordt de deurwaarder ingeschakeld. Er is vooraf verklaard dat het banengeld zal worden voldaan, dus daar houden we de leden aan. De NBF ondersteunt ons hierin. Voor wat betreft het financiële gedeelte heeft u net het verslag van de financiële commissie gehoord. Kijkend naar ons vermogen bedraagt dit per 31 december ,07. Hoewel we nog steeds interen op vermogen is het al met al nog een mooi bedrag. 16 april 2008, Ria Bos, penningmeester

14 Begroting 2008 Wij willen nu overgaan tot het vaststellen van de begroting Vorig jaar hebben we negatief afgesloten. Toch heeft uw bestuur er bewust voor gekozen om niet tot een verhoging van het banengeld en de contributie over te gaan. Zoals altijd wordt er goed op de uitgaven gelet en waar mogelijk voeren we besparingen door. De verenigingskampioenschappen hebben we met minder finalisten gespeeld, wat weer baanhuur uitspaart. Er vindt een kleine verschuiving plaats van de kosten. De verblijfskosten van een wedstrijd die wij bijwonen, worden nu ook op wedstrijden weggeschreven en niet meer op organisatiekosten. Zo geeft dit een duidelijker beeld. De splitsing tussen organisatie en bestuurskosten blijft een lastige. In totaal ziet u daar een verlaagd begroot bedrag. We proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden. Voor alle duidelijkheid de kosten voor het seizoen nog even op een rijtje: Banengeld per persoon 264,00 Lidmaatschap sportpas jaar 41, jaar 44, ,50 Sportpas plus jaar 47, jaar 53, ,50 dubbelleden 35,00 inschrijven nieuwe leden 7,50 boete bij te late betaling 7,50 Het bestuur zit in dubio, moeten we nu al een beetje verhogen of wachten we op de nieuwe bowling en maken we straks een klapper? Het voorstel is nu de kosten niet al te veel verhogen en daardoor weer wat van de reserve af te snoepen. De vergadering wordt gevraagd om hierover te stemmen. Ondanks dit alles is ons verwachte resultaat nog steeds negatief saldo van 766,83. Dit willen we opvangen door het interen op de algemene reserve. Wij hopen dat u hiermee akkoord gaat. 16 april 2008, Ria Bos, penningmeester

15 Bowlingseizoen 2007 / 2008 (jaar 2007) Vol bewondering heb ik met Ria [onze penningmeester] op woensdag 2 april de boeken doorgenomen. Wat zag het er weer ontzettend professioneel uit. Na de debets en credits, inkomsten en uitgaven doorgespit te hebben en verschillende steekproeven te hebben uitgevoerd, was mij het nadelige saldo nog niet helemaal duidelijk. Dit heeft Ria mij op begrijpelijk wijze en rustig uitgelegd. Petje af, zoveel werk als er aan verbonden is, en dit alles weer op tijd klaar te krijgen. Ik sluit me dus met Willem van der Star aan, dat we terecht trots mogen zijn op onze penningmeester. -Namens de kascontrolecommissie. Willemien van Westerop.

16 Sportverslag seizoen We zullen ons moeten neerleggen met slechts 3 leagues en hopen dat wanneer de nieuwe bowling gereed is in 2009, dit weer aantrekkingkracht oplevert en we nieuwe leden kunnen noteren. Op het moment van de vergadering waren de eindstanden van dit seizoen nog niet bekend. Aan het eind van het seizoen konden wij u deze eindstand meegeven: Maandag: The Invaders zijn ook dit jaar weer kampioen met Jonkheer als runner up. Het team van Sinds 1340 is in deze league 3 e geworden met 4,5 punt voorsprong op nummer 4 Tijger Balm. Dinsdag vroeg: Ook hier weer Shell Kok als kampioen met een redelijk riante voorsprong van bijna 30 punten. Veni Vidi Vici eindigt hier als 2 e en ATH Soul als derde. Dinsdag laat: Wederom een grote overmacht van de T-Birds. Met maar liefst 40 punten voorsprong eindigen zij ook dit jaar weer als 1 e. Excellent laser gravures is hier de runner up en deze blijken op de voet gevolgd door AVN die in deze late league als derde eindeigen. De beste teams zullen voor de teamkampioenschappen worden uitgenodigd. De beste ploegen daarin zullen Noordwijkerhout gaan vertegenwoordigen in de Bollencup. Deze zal gespeeld worden in Sassenheim. De deelname aan de Stedenontmoeting heeft ook dit jaar geen hoge klassering opgeleverd. Des al niettemin heeft de groep afgevaardigden van de vereniging een goede prestatie neer gezet. De heren gooiden gemiddeld en de dames 163,5. Het teamgemiddelde kwam daardoor op 174. De winnaars kwamen uit op 191 gemiddeld. Joost Duivenvoorden kwam als enige uit de bus met 200 gemiddeld en Nico v.d. Valk haalde dit net niet. (198) De kampioenen van het seizoen in de diverse klassen: Dames D: Helene van der Lans, gem Dames C: Esther Edelaar, gem Dames A/B: Ria Bos, gem Heren D: Jan de Jong, gem Heren C: Toon Duivenvoorden, gem Heren A/B: Joost Duivenvoorden, gem Dubbels heren: William v.d.mey en Bart Adriaens, gem Dubbels dames: Annie v. Zundert en Willemien v. Westerop, gem

17 VERSLAG VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2009 De kampioenschappen van dit seizoen zitten er weer op. Minder deelnemers als vorig jaar maar wel een goed en sportief evenement met mooie prijzen. ( Myriam vult hier aan: In Amsterdam opgehaald door Mary die hierdoor dagen schouder- en nekklachten door had. Sorry Mary maar namens ons allen: THANKS!) Dit waren de laatste in het oude bowlinghuis want als alles goed gaat spelen we in 2010 de kampioenschappen in het nieuwe centrum en hopelijk dan met meer deelnemers dan dit jaar. Dit jaar stonden er 23 dames (11 A/B, 6 C en 6 D) en 50 heren (17 A/B, 17 C en 6 D) op de baan.de wedstrijden waren verdeeld over 5 avonden en er werden aardig wat 200-games gegooid. De hoogste bij de dames was 226 voor Annie van Zundert en bij de heren 254 voor Jerre Schwartz. Natuurlijk kunt u alle uitslagen terugzien op onze site maar ik ga wel alle kampioenen even in het zonnetje zetten door hun namen hier te noemen. Heren A/B Heren C Heren D SINGLE: Peter Meijvogel Guus Brinkhof Jaap Cederhout ALL EVENT: PeterMeijvogel Nico Van Kints André van Veen Dames A/B Dames C Dames D SINGLE: Willemien v. Westerop Ingrid Timmers Thea Geerlings ALL EVENT Willemien v. Westerop Annie v. Zundert Thea Geerlings DOUBLE: Heren: Bart Adriaens en Marco v.d. Lans Dames: Willemien v. Westerop en Annie v. Zundert Algeheel Kampioenen 2009 van Bowling Vereniging Noordwijkerhout zijn: PETER Meijvogel en Willemien van Westerop. Zij gaan onze vereniging vertegenwoordigen bij : De dag der Kampioenen Datum en bowlingcentrum zijn nog niet bekend maar vanaf deze plaats alvast : VEEL SUCCES!!! Mary van Dijk

18 nationale heren trio league The Invaders Zoals beloofd zal ik u op de hoogte brengen van de verrichtingen van the Invaders. Speeldag 3 was in hoofddorp waar men lekker heeft gebowld. Speeldag 4 was in utrecht op de vechtse banen waar men 6 punten haalden wat hun nog steeds op de derde plaats houd. Speeldag 5 was in haarlem waar Frank met een serie van 1473 een mooi resultaat haalde wat gemiddeld toch 210 en een beetje is. De laatste reguliere speeldag was bij Menken in leiden. In leiden werden helaas maar 2 punten gehaald wat The Invaders op een vierde plaats brengt. Met nog twee play-off dagen in het vooruitzicht zitten the invaders aan de goede kant van de streep want de nummers 1 tot 4 spelen voor promotie en de nummers 5 tot 8 voor degradatie Stand na 6 speeldagen 1 van rhijn 56 2 victorinox 50 3 utrecht vechtsebanen 48 4 the invaders 40 5 mulder 38 6 levab 38 7 de zoete inval 36 8 proshop goedhart 30 Met vriendelijke sportgroet: William van der Meij

19 Lieve mensen, Deze keer maar eens geen lang epistel van een gefrustreerde scoreverwerker. Nee hoor, geintje! Ik moet eerlijk zeggen dat het scoreverwerken eigenlijk wel goed gaat. Geen schokkende problemen meer tegengekomen (behalve af en toe het vergeten in te vullen van de volgorde van spelen). Het gaat me steeds beter in de vingers zitten. Des te jammer dat ik het stokje nu ga overdragen aan een ander zeer gewaardeerd lid van de vereniging. Iemand die zich vorig jaar heeft aangemeld voor het bestuur. En aangezien ik bang was dat diegene niets te doen zou hebben heb ik besloten mijn taak als scoreverwerker over te dragen aan niemand minder dan William van der Meij. U allen welbekend van de maandagavond vroeg. Nee hoor, de echte reden dat ik deze belangrijke taak naar hem doorschuif heeft te maken met het feit dat ik hoop dat hij de scores sneller op internet heeft staan. Ik ben tegenwoordig een dagje minder gaan werken, namelijk de dag na de leagues, de woensdag dus. En omdat ik het scoreverwerkingsprogramma alleen maar op mijn werkcomputer kan installeren kan ik niet eerder dan de donderdag iets voor jullie betekenen. Ik weet dat er mensen zijn die op woensdag al om uur de bowlingsite afsnuffelen en graag willen weten of ze de week daarna nog beter hun best moeten doen met bowlen. Juist omdat ik met jullie lot ben begaan en William wel de tijd kan vrijmaken laat ik aan hem de schone taak. Jullie zullen er vast niet rouwig om zijn. En voor de mensen die denken dat ik nu niets meer te doen heb: FOUT! Ik krijg het nog druk zat dus heb geen meelij met me. Tja en voor wat de ledenadministratie betreft kan ik ook eigenlijk weinig melden. Niets nieuws aan de horizon zullen we maar zeggen. Rest mij dus niets anders dan iedereen alvast (ik weet het, ik ben vroeg) een goede zomervakantie te wensen (erg hè, is nog wel erg ver weg maar dit is dan ook de laatste pinpost). Maar eerst hebben we nog de opening van de nieuwe bowling natuurlijk. Komt allen, dan maken we er een leuke avond van. Groeten van een (ex)scoreverwerker Désirée de Bruijn PS. Is het toch nog een aardig verhaal geworden ;)

20 B WLING & PARTYCENTRUM NOORDWIJK Wij hebben in voorraad voor leden van de bowlingvereniging Noordwijk en Noordwijkerhout Moderne dames en heren bowlingschoenen. Tegen aan aantrekkelijke prijs. Nieuw : MTV bowling. Adres: Van Panhuysstraat 100, 2203 JS Noordwijk Tel /Fax: of Kom ook eens bij ons aan voor een drankje en een hapje. Iedere maand serveren wij een special gerecht tegen een aantrekkelijke prijs. RG Wij zijn heel blij met deze adverteerders. Dus heeft u iets nodig op bowling gebied denk dan aan Lasergravures. Heb je een loodgieter nodig bel dan naar MK Montage. Wil je lekker uit eten ga dan eens naar Bowling Noordwijk, gastheer Dries Knoppien

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout. Jaargang 11, nummer: September 2006.

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout. Jaargang 11, nummer: September 2006. Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 11, nummer: September 2006. Een nieuw seizoen, dus ook een nieuwe Pinpost. Zoals u ziet is de lay-out veranderd aangezien we nu dit jaar voor het eerst

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: september Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: september Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: september 2009. Bewaarnummer Het is alweer september, dus tijd om achter de computer te kruipen om de eerste Pinpost van het seizoen 2009-2010

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 12, nummer: September 2007. De eerste Pinpost voor het nieuwe seizoen ligt weer voor u. Weer een hele puzzel, maar het is ons gelukt om weer een volle

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 13, nummer: December 2008. De laatste Pinpost van dit jaar ligt weer voor u. Wederom een hele puzzel, maar het is ons gelukt om weer een volle en leuke

Nadere informatie

Bewaarnummer in verband met de Algemene Ledenvergadering!!!

Bewaarnummer in verband met de Algemene Ledenvergadering!!! PINPOST Bowlingvereniging Noordwijkerhout Jaargang 15, editie april 2012 Bewaarnummer in verband met de Algemene Ledenvergadering!!! Beste leden, We zitten alweer bijna aan het einde van dit bowlingseizoen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE

WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE Bowling Vereniging Haarlem - opgericht: 16 september 1969. Bestuursamenstelling: Voorzitter: Peter Schweitzer tel : 023 5271782 Vicevoorzitter: Penningmeester: Rob Maas tel

Nadere informatie

Bowling Vereniging Veghel Opgericht 27 Mei 1975 Meijerijstraat HJ Veghel Bank: Coop.Rabobank Veghel-Erp UA IBAN NL68 Rabo

Bowling Vereniging Veghel Opgericht 27 Mei 1975 Meijerijstraat HJ Veghel Bank: Coop.Rabobank Veghel-Erp UA IBAN NL68 Rabo Bowling Vereniging Veghel Opgericht 27 Mei 1975 Meijerijstraat 22 5461 HJ Veghel Bank: Coop.Rabobank Veghel-Erp UA IBAN NL68 Rabo 0163377871 Notulen Algemene Ledenvergadering 25 maart 2015 Aanwezige Bestuursleden:

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Bowling Vereninging Heerlen. Opgericht 30 september 1970

Bowling Vereninging Heerlen. Opgericht 30 september 1970 Bowling Vereninging Heerlen Opgericht 30 september 1970 Betreft: De Algemene leden vergadering op 13 maart 2017. Aanwezig: De bestuursleden: Leo Ederveen, Rob Hensgens, Arthur Swaalf, Dennis Oostveen en

Nadere informatie

Bowlingvereniging Tholen

Bowlingvereniging Tholen Nieuwsbrief Bowlingvereniging Tholen bowlingverenigingtholen@gmail.com www.bowlingverenigingtholen.nl Beste lezers, Hierbij presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van Bowlingvereniging Tholen. Inmiddels

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi

21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi Stichting organiseert van: 21 maart t/m 4 april 2015 haar 12e B-Klassentoernooi in Leiderdorp, in bowlingcentrum verdeeld in een 50- groep & een 50+ groep, onderverdeeld in 4 klassen per groep Voorronden

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Groet Arjan. Voorzitter John v/d Broek Turfsteker LX Nieuw Vennep

Groet Arjan. Voorzitter John v/d Broek Turfsteker LX Nieuw Vennep Hij is er weer, een nieuwe Pinpost. Het lijkt wel of de techniek niet mee wil werken. De vorige keer was mijn computer gecrashed en ook deze keer weer veel technische problemen. Maar we hebben ons er weer

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 12, nummer: December 2007. De laatste Pinpost van dit jaar ligt weer voor u. Wederom een hele puzzel, maar het is ons gelukt om weer een volle en leuke

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Nagekomen vragen Algemeen Reglement en Sportreglement en reacties van het NBFbestuur

Nagekomen vragen Algemeen Reglement en Sportreglement en reacties van het NBFbestuur Nagekomen vragen Algemeen Reglement en Sportreglement en reacties van het NBFbestuur d.d. 08 jun 2016 Algemeen reglement: 6. Een lid-natuurlijk-persoon ontvangt als bewijs van lidmaatschap een digitale

Nadere informatie

We gaan weer beginnen!!!

We gaan weer beginnen!!! We gaan weer beginnen!!! Een nieuw seizoen, iedereen staat weer even gelijk. Het was weer zwaar opstarten na de zomer,vraag maar aan Bart, maar het is weer gelukt om een nieuwe pinpost gereed te krijgen

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

PINPOST. Bowlingvereniging Noordwijkerhout Jaargang 15, editie december 2011. Beste medeleden,

PINPOST. Bowlingvereniging Noordwijkerhout Jaargang 15, editie december 2011. Beste medeleden, PINPOST Bowlingvereniging Noordwijkerhout Jaargang 15, editie december 2011 Beste medeleden, Vindt u de tijd af en toe ook zo snel gaan? Zo heb je het idee alsof je net aan een nieuw speelseizoen bent

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Bowling Vereniging Spierdijk

Bowling Vereniging Spierdijk Bowling Vereniging Spierdijk Organiseert op 24, 25 en 26 Februari 2017 33 e Grote Prijs van Spierdijk NBF Erkenning : 2017/C518 Beste bowlingvrienden en vriendinnen, Op 24,25 en 26 februari 2017 is het

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2016 Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuursleden) Voorzitter: Wil Koot Secretaris: Vacant Penningmeester: André Kramer Algemeen bestuurslid: Robert-Jan Post

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. CONCEPT VERSLAG Algemene Leden Vergadering Bowling vereniging Lelystad van dinsdag 19 april 2011 Plaats: Bowling centrum Lelystad Notulen: Gerrit Potma Aanwezig Voorzitter : Francina Ouwehand Penningmeester

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure Wedstrijdkalender

Aanmeldingsprocedure Wedstrijdkalender Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 www.bowlen.nl Ons kenmerk: 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 info@bowlen.nl A016-012/RdG Aan alle verenigingen en toernooiorganisatoren Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

50 + HANDICAP worden gehouden in

50 + HANDICAP worden gehouden in NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 50 + HANDICAP worden gehouden in zondag 04 oktober en op vrijdag 09 oktober tot en met zondag 11 oktober 2015 Inlichtingen: Lia Fievet, Telefoon: 0346-580297 Inschrijvingen

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. ALGEMENE LEDENVERGADERING UWTC DATUM: maandag 29 mei 2017 TIJD: 20.00 uur PLAATS: Clubhuis Europarei AGENDA 4. Verslag ALV van 11 november 2016 5. Jaarverslag 2016 6. Financieel verslag door de penningmeester

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS

Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS Dit Event Wordt Mede Mogelijk Gemaakt Door: Beste Bowlingvrienden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering Oudervereniging. BS De Piramide

Notulen Algemene ledenvergadering Oudervereniging. BS De Piramide Notulen Algemene ledenvergadering Oudervereniging BS De Piramide Datum: 22 september 2015 Tijd: 20.00 uur Locatie: Aula Afwezig: Gemma, Marscha, Fredy, Linda Agenda 1. Opening door voorzitter Marco Franken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2013-2014. Nieuwsbrief 1, sept 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Na een lange vakantie staan we weer te popelen om te gaan beginnen aan een nieuw bowlingseizoen. We hopen dat jullie een leuke vakantie

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stout/CTM Seizoen 2011/2012 Nr. 4 22 februari 2012

Nieuwsbrief Stout/CTM Seizoen 2011/2012 Nr. 4 22 februari 2012 Nieuwsbrief Stout/CTM Seizoen 2011/2012 Nr. 4 22 februari 2012 Hallo allemaal, Hier is nieuwsbrief nummer 4. Er zijn weer wat bowling games gespeeld de afgelopen periode o.a. tijdens de voorronde stedenontmoeting

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie