Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart Bewaarnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer"

Transcriptie

1 Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over onze ALV die dit jaar gehouden zal worden op dinsdag 14 april 2009, in de kantine van voetbalvereniging VVSB te Noordwijkerhout. De uitnodiging en de agenda vind u elders in deze editie. Print hem uit op uw printer en neem deze dus mee naar de ALV. (bewaarnummer). Dan bent u verzekerd dat u alle gegevens bij de hand hebt. De Financiële stukken van 2008 zullen voor de vergadering aan u overhandigd worden. Deze worden i.v.m. gevoeligheid niet gepubliceerd in deze Pinpost. Namens het gehele bestuur nodig ik u van harte uit om met zo veel mogelijk leden aanwezig te zijn bij deze altijd zeer zinvolle vergadering. Zeker nu, omdat we Bowling Oostdam gaan verlaten en dat is voor de meeste leden onder ons toch wel even slikken denk ik gezien dat BVN daar al meer dan 35 jaar in huis was, en voor de met respect oudere leden dit een waardevolle herinnering toch zal hebben. In deze jaarlijkse ALV worden altijd belangrijke besluiten genomen voor het komende seizoen. Komen dus hé, uw bestuursleden zijn ook het gehele jaar zeer actief bezig om de vereniging draaiende te houden, en door uw komst op de ALV ondersteund u het werk wat altijd maar in de vrije uurtjes gedaan wordt, en ik kan het weten, dat verzeker ik u. Punt van aandacht: steeds vaker krijg ik s terug van leden die veranderd zijn van hun adres. Alstublieft geef dit dan even door als uw adres is gewijzigd, het scheelt mij en onze bestuursleden enorm veel werk, ook als uw mailbox vol zit komt het bericht retour als onbesteld, graag ook uw medewerking in deze. Vaak probeer ik te bellen met leden maar ook niet alle telefoonnummers zijn in ons bezit. En dan wordt het wel heel moeilijk om u zo goed mogelijk te bereiken. Ik kijk er naar uit om volgend seizoen in ons nieuwe bowlinghuis te gaan spelen, wat natuurlijk wel even wennen zal zijn want ik moet de rotonde dan 2 kwart nemen i.p.v. de eerste afslag (grapje). Vanaf deze plaats wens ik u nogmaals veel leesplezier met deze Pinpost. Ik heb het dit seizoen weer met veel liefde en plezier voor u mogen maken. Het bestuur geef ik daarom ook mijn complimenten dat zij de kopij keurig aanleveren zodat het werk aan deze Pinpost het voor mij ook leuk maakt, en leuke dingen in het leven daar draait het om toch??. Geniet van een fijne vakantie en naar ik hoop een mooi voorjaar en een prachtig zonovergoten zomer. Met vriendelijke groet, Redactie Pinpost BVN, John van den Broek vanuit het mooie Zeewolde. Bestuursleden BVN Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdleiding Wedstrijdleiding Myriam v/d Valk Riny Gehrels Ria Bos Guus Brinkhof Mary van Dijk Iepenlaan 23 Westerdreef 30 Deining 35 Tel: XJ Rijnsburg 2161 GN Lisse 2201 WX Noordwijk Tel: Tel: Tel: Ledenadministratie + Algemene zaken Redactie Pinpost Internet-side Bankrekening BVN Scoreverwerking William van der Meij John van den Broek Désirée de Bruijn Tel: Tel:

2 VAN DE BESTUURSTAFEL Voor u ligt alweer de laatste Pinpost van dit seizoen. En met klem gaan we u verzoeken deze goed te lezen daar deze Pinpost voor u veel belangrijke wetenswaardigheden zal bevatten. Zoals u gewend bent bij deze laatste editie staan er alle stukken voor onze A.L.V. in die gehouden zal worden DINSDAG 14 APRIL a.s. Dit jaar niet in de zaal van de Vinkenlaankerk maar in de kantine van de voetbalvereniging VVSB in Noordwijkerhout. Komt allen naar deze vergadering waar u mee kunt denken en mee kunt beslissen over wat belangrijk is voor u en UW vereniging. Extra belangrijk dit jaar daar wij in september naar een nieuw centrum gaan en dit natuurlijk veranderingen met zich mee gaat brengen. Volgende week 30 en 31 maart a.s. zijn de laatste avonden in het ons zo vertrouwde bowlinghuis en dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Na 36 jaar nemen we niet alleen afscheid van het centrum maar ook van de huidige directie: Dhr. Nico Oostdam en Mevr. Esther Koelemij. Daarom gaat de dinsdag-vroegleague op 31 maart, de wedstrijd starten om uur en vragen wij de dinsdag laat om uur aanwezig te zijn om samen in een officieel momentje, dit afscheid te delen. Een woord van dank vergezeld met een aandenken is hier natuurlijk op zijn plaats en een drankje en hapje gaan deze avond een feestelijk tintje geven. Ook hebben we deze avond voor beide leagues de prijsuitreiking. Ook de mensen van de maandagavond nodigen wij uit voor dit moment (21.45 uur). Dinsdag is het echt de laatste dag dus ook dan het officiële gedeelte. Maar op maandag 30 maart, (voor de mensen die echt dinsdag niet aanwezig kunnen zijn) is er natuurlijk ook gelegenheid om even persoonlijk afscheid te nemen van Nico en Esther. Rond uur zullen zij aanwezig zijn en hierna sluiten wij de avond ook feestelijk af met natuurlijk ook de prijsuitreiking. Door deze verhuizing eindigt ons seizoen wel heel vroeg en hebben we een lange vakantieperiode. Onder u zeker velen die het bowlen gaan missen maar het nieuwe centrum zal natuurlijk eerder klaar zijn. Dus mochten de langverwachte lentekriebels over gaan in bowlingkriebels laat niets dan u weerhouden en ga gerust een balletje gooien. Ook wij als vereniging gaan niet wachten tot september om het nieuwe centrum in te wijden. PAK UW AGENDA en noteer allemaal deze datum: 11 juni 2009 en zet op deze datum OPENINGSFEEST voor de leden van de B.V.N. vanaf uur! Tijdens onze A.L.V. gaan wij u al weer wat meer vertellen maar neen, alles verklappen doen wij natuurlijk niet. Ondergetekende heeft al contact gehad met de nieuwe directeur en samen gaan we voor een nieuw tijdperk van beter, mooier, en leuker bowlen. We hopen op vele nieuwe leden en natuurlijk hopen we dat u ons hier bij gaat helpen. Neen dat zeg ik verkeerd: We hopen hier niet op, WIJ REKENEN OP U! We gaan vakantie vieren. Even lekker relaxen en dan in september gaan we samen, allen hopelijk gezond en wel, met heel veel nieuwe bowlingzin een nieuw seizoen starten met heel veel sportieve hoogtepunten. Vanaf deze plaats wil ik u, ook namens mijn medebestuursleden, alvast een goede en fijne vakantietijd toewensen.

3 Maar ik weet dat we elkaar nog tegen gaan komen: slotavonden, op de A.L.V. waar u nog meer nieuws gaat horen over de op handen zijnde veranderingen en natuurlijk 11 juni. Houdt tevens uw mail/post in de gaten en blijf bij! Nogmaals Lees deze pinpost goed door en ZORG DAT OOK U ER BIJ BENT. Het ga u goed! Namens het bestuur. Voorzitter Myriam van der Valk p.s. Een lange periode dat we elkaar niet zien. Een lange tijd dat er leuke maar ook nare c.q. verdrietige dingen kunnen gebeuren. Natuurlijk blijven wij graag op de hoogte. Dus vragen wij u om ons te informeren indien u of over uw teamlid iets te melden heeft. CONTRIBUTIE voor het nieuwe seizoen!!! Ook dit jaar geen noemenswaardige verhoging. We volgen alleen de in indexering van 2 à 3 % van de NBF. Wel een verandering in de tijd van innen van deze contributie, opgelegd door hoger hand, de NBF. Wij moeten verplicht voor 1 juli de contributie betalen en ontvangen dan uw bowlingpas tijdig in augustus. Dus voor aanvang van de league. Als u niet tijdig betaalt kunnen wij tot 31 oktober geen pas voor u krijgen. Met andere woorden: Er wordt door de NBF passen verstrekt op 2 data. Namelijk in augustus en begin november. Daar tussen is het voor ons ONMOGELIJK om een bowlingpas voor u te regelen. Dus voorkom problemen, zeker als u ook buitenshuis wilt spelen, en zorg dat u voor 15 juni de contributie betaald heeft. Na de A.L.V. waarin u hopelijk de begroting goedkeurt ontvangt u van ons eind april, begin mei, de rekening die u dan voor 15 juni voldaan moet hebben. Natuurlijk hopen wij dat dit geen problemen voor u gaat geven en dat iedereen in september met een geldige bowlingpas een nieuw seizoen gaat starten. Wij verzoeken u tijdig te betalen zodat uw bestuur de nieuwe regels van de NBF met gemak kan volgen en ook wij daarna van een fijne vakantieperiode kunnen gaan genieten. Alvast bedankt voor jullie medewerking!!!!!! AANVANGSTIJDEN SEIZOEN 2009 / 2010!!! Een verandering van tijd in het nieuwe seizoen! Heeeel vroeger begon de league om uur maar speelden we met 5 personen. De teamgrootte werd anders en gevolg,ook de aanvangstijd werd anders hoewel bij velen daar toch enige ontevredenheid over bestond. Vooral voor de mensen uit de late league kwam dit regelmatig naar voren. We hebben hier vaak over gesproken met elkaar tijdens onze vergaderingen maar ook wij konden hier weinig aan doen. In een nieuw gesprek met de directie is het ons nu toch gelukt! De dinsdagavond-vroeg gaat starten om uur en de dinsdag-laat om uur. Wij hopen dat de mensen van de vroege leagues ook in het nieuwe seizoen en met deze nieuwe tijd, tijdig aanwezig zullen zijn zodat ook daadwerkelijk om uur gestart kan worden met de wedstrijd. Wij zijn blij met deze nieuwe tijd en wij hopen natuurlijk, u ook! Dus voor de leden die op de dinsdag spelen verander in uw agenda de tijd van spelen en nogmaals het verzoek, niet alleen van uw bestuur maar ook van uw medespelers: Zorg dat u tijdig aanwezig bent.

4 BOWLING VERENIGING NOORDWIJKERHOUT Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op: Dinsdag 14 april 2009,in de kantine van Voetbalvereniging VVSB, Dr.Schaepmanlaan 2, Noordwijkerhout. Aanvang uur. AGENDA 1. Opening / mededelingen. 2. Vaststellen agenda. 3. Ingekomen stukken. 4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 16 april Jaaroverzicht bestuur. 6. Verslag financiële commissie. 7. Vaststellen financieel verslag. 8. Begroting / vaststellen tarieven seizoen 2009/ Décharge bestuur. 10. Benoeming financiële commissie. 11. Sportverslag seizoen Nieuw Bowling Centrum Wedstrijdzaken senioren seizoen Benoeming wedstrijdleiders Public Relations. 15. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Myriam van der Valk, Ria Bos, Guus Brinkhof Aftredend en niet herkiesbaar.. Kandidaten kunnen zich voor een eventuele bestuursfunctie schriftelijk opgeven bij het secretariaat of mondeling vóór aanvang van de vergadering. 16 Rondvraag. 17.Sluiting Namens het bestuur: Riny Gehrels, secretaris Volmachtbewijs voor de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2009 Bowling Vereniging Noordwijkerhout. Hierbij geef ik één volmacht aan.. om voor mij te stemmen tijdens bovengenoemde vergadering. Naam volmachtgever. handtekening.... Naam gemachtigde.... handtekening... U mag als lid op deze vergadering maximaal één lid per volmacht vertegenwoordigen. Art. 17 lid 3 Datum.

5 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BOWLINGVERENIGING NOORDWIJKERHOUT Datum : 16 april 2008 Plaats : zaal Vinkenlaankerk, Achterzeeweg 1 te Noordwijk Aanvang : uur Aanwezig bestuur : M. van der Valk (voorzitter) R. Gehrels (secretaris) R. Bos (penningmeester) M. van Dijk (alg. zaken/wedstrijdzaken) G. Brinkhof (wedstrijdleider) D. de Bruijn (ledenadministratie/scoreverwerking) Aanwezige leden : 22 personen (incl. bestuur) Afwezig met bericht : M. van Ooijen Afgegeven machtigingen : geen 1. OPENING/MEDEDELINGEN De voorzitter open de vergadering om uur: Hartelijke welkom aan iedereen.. Wederom in het zaaltje van de Vinkenlaankerk daar dit vorig jaar toch wel goed bevallen was. Ook het financieel aspect is gunstig en zoals u van ons gewend bent, letten wij op de kleintjes. Speciaal welkom aan onze ereleden RINY GEHRELS en JOHN v.d. BROEK. Provincie Z-H. Hier is een schrijven van binnen en de secretaris zal u later vertellen waarom er niemand van de Regio aanwezig is. De mensen die ons van koffie, een drankje voorzien en zij die ons waar ook assisteren. Hierna stelt de voorzitter de bestuursleden aan de zaal voor. Tevens het verzoek om tijdens de vergadering niet te roken. Vooraf wil ik u allen een goede vergadering toe wensen. Laten we goed na elkaar luisteren en positief gericht denken. Wij willen graag zorg dragen voor een goede vereniging maar zonder uw steun, zonder u als vrijwilliger zijn wij gedoemd te falen. Het is niet een clubje van het bestuur alleen maar we moeten samen de kar trekken. Het zijn moeilijke tijden voor verenigingen. Er zijn verenigingen die floreren, denk maar aan de golfvereniging maar de kleine verenigingen maken barre tijden door. Mensen laten het dikwijls afweten. Door eventueel tijdgebrek of zij hebben de financiële ruimte niet om de kosten op te hoesten. Als vereniging zullen we alles op alles moeten zetten om te kunnen blijven bestaan. Samenwerking en flexibiliteit zijn daar in dan de cruciale begrippen. We moeten met zijn allen aan de weg timmeren. Ledenwerving zal dit jaar onze prioriteit moeten hebben om zo weer een positieve toekomst te creëren. Wij hopen dat deze vergadering daarin positief aan zal bijdragen.

6 Allereerst hopen wij dat u allen de presentielijst getekend heeft zodat in geval van stemmen wij het juiste rechtmatige aantal stemmen weten. Het seizoen zit er weer bijna op en het bestuur heeft ook dit seizoen weer zorg gedragen voor uw aller bowling- en spelplezier met als hoogtepunt natuurlijk onze verenigingskampioenschappen waar jullie wederom in grote getale aan meededen. Gelukkig bleven we het afgelopen seizoen qua ledenaantal aardig stabiel. Maar voor nu ziet her er naar uit dat we weer wat leden gaan verliezen. Dus ik hoop dat mijn voorgaande woorden, ONZE ZORGEN hierom, ook de uwe zijn en dat u dat kunt en wilt begrijpen en met ons mee werkt om dit tij te keren en nieuwe leden te werven. Het Oranjetoernooi was een succes en wij gaan dit zeker in september weer herhalen maar wel moeten we erkennen dat het niet echt nieuwe leden geeft. Ook hier vragen wij uw hulp. Kom de 2 e maandag in september met een niet bowlend persoon naar dit toernooi. Misschien weer een nieuw lid!!! Ook op ons nieuwe onderkomen moeten we nog een jaartje wachten. Dus ook dit zal ons nu geen nieuwe leden brengen. Helaas. Dank zij onze penningmeester zijn wij nog wel financieel gezond al leveren we door de daling van het aantal leden wel elk jaar iets van ons vermogen in. We doen ons uiterste best om de kosten in de hand te houden zodat het voor u en nieuwe leden betaalbaar blijft. Uit dit alles blijkt hoe node wij een P.R.functionaris missen. We zouden zo graag, eigenlijk is het meer een moeten maar ik hoop dat wij u volgend jaar kunnen mededelen dat het ledenaantal weer groeit. Morgenavond hebben wij ook een bijeenkomst van het bestuur met de NBF betreffende verenigingsondersteuning. Hopelijk doen we daar goede ideeën op. Na deze mededelingen wil ik u allen een goede vergadering toewensen en hoop ik dat u vooral toekomstgericht met ons mee zult denken. 2. VASTSTELLEN AGENDA De agenda van 2008 en de notulen met bijlagen van ALV 2007 zijn geplaatst in de pinpost van maart jl. Er zijn geen aanvullingen/wijzigingen in de aan u gepresenteerde agenda. De agenda is dus bij deze vastgesteld. Omstreeks uur zal er een pauze ingelast worden. 3. INGEKOMEN STUKKEN Brief van de regioafdeling waarin staat dat regio Zuid-Holland geen bestuur meer heeft. Er is een voorstel om voor de regiowedstrijden wel mensen aan te stellen als een soort wedstrijdcommissie. 4. GOEDKEURING NOTULEN ALV 18 APRIL 2007 De notulen worden door de voorzitter puntsgewijs aangehaald. Hierna worden ze goedgekeurd en vastgesteld. 5. JAAROVERZICHT BESTUUR De secretaris leest het jaarverslag voor (zie bijlage).

7 6. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE De financiële commissie, bestaande uit Willemien van Westerop, Willem v.d. Star en Mark Kruithof, heeft dit jaar de boeken gecontroleerd en geeft haar verslag. Ook deze keer weer de complimenten voor de penningmeester. Het ziet er prima uit. 7. VASTSTELLEN FINANCIEEL VERSLAG 2007 De penningmeester geeft uitleg (zie bijlage). * Opmerking is om Bas Menken (pro-shop)te benaderen voor een advertentie in de Pinpost. Kosten 10,- per editie. De grootte van de advertentie maakt dus niet uit. * Er zijn ook mensen die halverwege het seizoen opzeggen en dan het 2 e gedeelte van het seizoen het baangeld niet betalen. Daarvoor wordt de deurwaarder ingeschakeld. Er staat in de reglementen dat er gewoon betaald moet worden. Anneke van Kints: post reserve verhuizing. In welk opzicht maken wij als vereniging daarvoor kosten? Antwoord: dit zijn evt. kosten voor bijv. een nieuw scorebord, centrale computer, bureau, etc. Ook evt. kosten voor extra pinposten, een nieuwe letterbak. George van Kints: de onkosten bestuur is een verdubbeling tov vorig jaar. Antwoord: De 1600,- administratiekosten is verlaagd naar ca. 600,-. Het is dus een kwestie van schuiven van posten. Er wordt dus steeds meer verfijnd. De begroting is een algemeen beeld. Ria heeft daarvan een gespecificeerde versie die de financiële commissie bij de controle inziet. Hierna wordt het financieel verslag vastgesteld en door het gehele bestuur ondertekend. 8. BEGROTING 2008 EN VASTSTELLEN TARIEVEN 2008/2009 Er wordt geen verhoging doorgevoerd voor zowel de contributie als het baangeld. Als we naar het nieuwe onderkomen gaan zullen de tarieven fors omhoog gaan. De zorg is dus: verliezen we dan een hoop leden? George van Kints doet een voorstel om eens te babbelen (als bestuur) over samenwerking tussen verenigingen Noordwijkerhout en Noordwijk. Er moet in ieder geval goed onderhandeld gaan worden met Nico Oostdam. Het bestuur zit in dubio, moeten we nu al een beetje verhogen of wachten we op de nieuwe bowling en maken we straks een klapper. Antwoord lijkt te zijn: we wachten even af en kijken dan hoe ons ledenaantal is. Daarna kunnen we verder kijken. John van den Broek ziet nog aankomen dat straks de banen verhuurd gaan worden aan gasten van het hotel en er dus geen plaats overblijft voor een bowlingvereniging. Het bestuur neemt bovenstaande mee in gedachten. De begroting wordt goedgekeurd. 9. DÉCHARGE BESTUUR De vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid over 2007.

8 10. BENOEMING FINANCIËLE COMMISSIE De oud-leden worden bedankt met een presentje. De vergadering benoemt de volgende personen tot nieuwe financiële commissie: 1. Willem van der Star 2. Mark Kruithof 3. George van Kints 11. SPORTVERSLAG EN WEDSTRIJDZAKEN Het sportverslag wordt door de wedstrijdleider voorgelezen (zie bijlage). Het verslag van de wedstrijdzaken wordt door Guus voorgelezen (zie bijlage) Hierna volgt de bespreking en de voorstellen voor seizoen Aantal teams Op de maandagvroeg is een compleet (trio)team weggevallen. Het ontstane gat is weer opgevuld door een team van de dinsdagvroeg. Dit heeft tot gevolg dat we nu op de dinsdagvroeg een (4-mans)team missen en dus maar met 7 teams spelen. Speelschema Start van de eerste speelavonden is 1 en 2 september De week daarop is er GEEN bowlen in verband met het Oranjetoernooi. Op 6 mei 2008 staan de teamkampioenschappen gepland voor de nummers 1 en 2 (trio) Hoogste game Er wordt een zelfgemaakt (en zeer mooi overigens) certificaat uitegereikt aan Mark kruithof. Hij heeft op 20 november 2007 (di-vr) een fraaie game van 280 gegooid. Bijeenkomst wedstrijdleiders De Avond wordt gepland op 20 augustus 2008, maar omdat het vakantie is kan daar evt. van afgeweken worden. Logboek (storingen), nummering wedstrijdformulieren, dragen van shirts Hetzelfde als altijd. Let op bovenstaande dingen. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Woord van de voorzitter: Graag wil ik ook nu even Désirée de Bruijn bedanken voor haar inzet betreffende de scoreverwerking. Voorwaar een grote klus. Iets wat elke week MOET gebeuren. Er waren wat aanloopprobleempjes en de computer werkte ook niet altijd mee maar de scoreformulieren waren steeds wekelijks en tijdig voor u aanwezig. DANK.

9 12. BENOEMING WEDSTRIJDLEIDERS De oud-wedstrijdleiders worden middels een presentje bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar. Wederom worden deze personen tot nieuwe wedstrijdleiders benoemd: MA-VROEG : William vd Meij en Willem Star DI-VROEG : Anneke van Kints en Geroge van Kints DI-LAAT : Mary van Dijk en Jos Aartman Woord van de voorzitter: Voorheen hadden we hier de huldiging van de jubilarissen. Zoals u weet heeft dat een andere invulling gekregen. Wel willen wij nu hier hun namen noemen. Doch de bijbehorende oorkonde ontvangen zij als het lukt op de laatste speelavond en anders bij aanvang van de nieuwe league: 25 jaar BVN: Nico van Aarle, John van den Broek, Jaap Cederhout, Dik Cederhout, Remco Duijndam, Mary van Dijk, William van der Meij, Peter Meijvogel, Kees Westra, Leon van der Meij 13. PUBLIC RELATIONS Woord van de voorzitter: Dank aan onze adverteerders en sponsors van de league, De PR heft vooral onze speciale aandacht, zeker met het oog op de toekomst en omdat we nog steeds vinden dat het beter zou moeten. De juiste man/vrouw op deze plek moet nog steeds gevonden worden om allerlei zaken goed te kunnen coördineren. Daar goede PR een heel groot draagvlak voor onze vereniging kan hebben, hebben we u zo nodig. Ik kan de noodzaak hiervan niet genoeg onder uw aandacht brengen. WIE..? John van den Broek kan geen PR meer doen. Is daarvoor teveel naar het buitenland. Ook weet hij geen ingangen hier in de regio te vinden. Hij wil nog wel de lay-out van de Pinpost verzorgen maar geeft verder graag het stokje door aan????? De Pinpost wordt in het nieuwe seizoen op naam uitgegeven. Verder wordt er geopperd om via Nens bijv. bewegende beelden te brengen. George van Kints wil hier wel naar kijken. 14. BESTUURSVERKIEZING Aftredend en hierkiesbaar: Riny Gehrels (secretaris) Mary van Dijk (wedstrijdzaken) Désirée de Bruijn (ledenadministratie) Bovenstaande kandidaten worden met toestemming van alle aanwezigen wederom benoemd in dezelfde functies. Vanuit de vergadering komt William van der Meij naar voren die toezegt wel in het bestuur te willen treden voor de Algemene Zaken.

10 15. RONDVRAAG George van Kints: als we de nr s 1 en 2 van de speelavonden de teamkampioenschappen laten spelen zijn er maar 6 banen vol. Hij stelt voor de 8 banen vol te maken met de beste 2 nr s 3. Antwoord: idee is leuk maar weet niet of het financieel haalbaar is. Er wordt gestemd: 8 stemmen voor en 2 tegen/onthouden om 8 banen vol te maken. Klein probleempje er zijn inmiddels 6 banen besteld. Als deze op de bewuste avond vergeven zijn aan gasten gaan we met het oude plant door (dus 6 banen). Anneke van Kints: mist de uislag van de rebus van de Kerstpinpost. Antwoord: Riny wilde het niet in dit nummer (het eerstvolgende) van de Pinpost zetten omdat deze gereserveerd was voor de ALV. Anneke: hij lijkt haar ook leuk om tijdens bepaalde evenementen een fototoestel aanwezig te hebben. Antwoord: dit is meestal ook zo. Cok Edelaar: inschrijvingen van nieuwe leden valt tegen. Kun je misschien oude leden aanschrijven om weer lid te worden. Antwoord: we willen dit inderdaad gaan doen (na de vakantie) via het oude ledenbestand. En dan met name voormalige jeugdleden. 16. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging: voor een naar ons gevoel constructieve vergadering. Moge onze hoop en wensen (dromen) werkelijkheid worden zodat ik u bij de volgende vergadering mededelingen kan doen over een groeiende en b(l)oeiende vereniging. Ook natuurlijk mijn medebestuursleden voor vele uurtjes werk en hun partners voor het delen van die tijd, u als leden voor uw aanwezigheid en positieve inbreng. Ook Anneke, Nico en Jeen dank voor een perfecte verzorging en ontvangst. Nog 2 speelavonden te gaan en de teamkampioenschappen als afsluiting die gehouden worden op dinsdag 6 mei a.s. 4 Games in trioformatie. Aanvang uur. Persoonlijk zal ik hier niet bij zijn daar ik 26 april a.s. al op vakantie ga maar ik wil vanaf deze plek iedereen die deze avond mogen spelen heel veel succes toewensen. WIJ WENSEN IEDEREEN ALVAST EEN PRETTIGE VAKANTIE MET VEEL ZON TOE. VOOR NU WELTERUSTEN EN EEN GOEDE THUISKOMST. TOT IN HET NIEUWE SEIZOEN OP SEPTEMBER Om uur wordt de vergadering gesloten. Notulist: Désirée de Bruijn

11 JAAROVERZICHT BESTUUR SEIZOEN Beste leden, Het afgelopen seizoen verliep goed. 3 leagues waren weer vol en veel oude bekenden mochten wij weer begroeten. Mede ook door uw inspanningen, door het aanbrengen van een nieuw lid in een open plaats in uw team of als reserve, is dit weer gelukt. Bij een actief, doelmatig en verstandig ( ook financieel) beleid is de continuïteit van onze vereniging voor zowel u als leden en wij als bestuur verzekerd. Volgend seizoen ( als de nieuwe bowling er is?) zullen wij zeker samen met u allen nog meer de schouders eronder moeten zetten. Weer nieuwe uitdagingen aangaan en nieuwe leden werven. De NBF is ook op de goede weg en wij hopen dat ook zij hun plannen mogen/kunnen waarmaken. Bestuurszaken. 1. Het dagelijks bestuur vergaderde dit seizoen 3 maal. De vergaderingen vonden plaats op: 11 juli november 2007 en 14 februari De Algemene Ledenvergadering wordt heden, 16 april 2008, gehouden. 3. De NBF Bondsvergaderingen zijn gehouden op: 09 juni en 24 november Myriam van der Valk heeft als afgevaardigde onze vereniging vertegenwoordigd. 4. Met Bowling Oostdam zijn gesprekken gevoerd over diverse zaken o.a. de financiën en het verloop van het nieuwe Bowling project. 5. Bijwonen van de Regionale Najaarsvergadering 2 november Wedstrijdleiders vergadering juli Ledenaantal per 31 december Ons leden aantal bedraagt: 106. Een kleine daling van 7 leden vergeleken met vorig seizoen. In het NBF Jaarverslag 2007 heeft u kunnen lezen dat het leden aantal per 31 december 2007 per vereniging 114 bedraagt. Een afname landelijk van 563 leden. Maar er komt een landelijke ledenwerfactie en wij hopen dat die actie vruchten af zal werpen. Financiële zaken. Een financieel verslag is door de penningmeester Ria Bos aan u uitgereikt. De kascommissie brengt verslag uit onder punt 6 van de agenda. Onder punt 7 en 8 van de agenda wordt het verslag toegelicht door de penningmeester.

12 Nieuw project: Verenigingsondersteuning: De NBF komt naar u toe Toen het nieuwe NBF bestuur aantrad werd het onderstaande beloofd: De NBF wil samen met u de schouders er onder zetten. De NBF wil met u in overleg om vanuit een goed gesprek tot een betere promotie van de bowlingsport te komen. Vandaar dat we naar u toe komen!!!!. Een bijeenkomst wordt gehouden op 17 april 2008 in Hotel van der Valk, Hoofddorp. Introductie MijnNBF. Gestart wordt met de ledenadministratie. Op Woensdagavond 23 april 2008 is er een introductieavond in Hotel Van der Valk, Akersloot Zowel voor de individuele leden, voor de verenigingen, als voor het bondsbureau zal de wijze waarop de ledenadministratie wordt gevoerd ingrijpend veranderen. Désirée de Bruijn en Ria Bos zullen deze bijeenkomst gaan bijwonen. Sportzaken/huisleagues. Onder punt 11 van de agenda zal de algeheel wedstrijdleider, Guus Brinkhof verslag uitbrengen van: de Stedenontmoeting, de Verenigingskampioenschappen, Toernooi der kampioenen en de Huisleagues. Public Relations. John van den Broek heeft de Pinpost een nog betere uitstraling gegeven. De meeste leden ontvangen de Pinpost per . U kunt de Pinpost afdrukken via Heeft u geen dan kunt u een papieren versie opvragen via uw wedstrijdleider. Heeft u zelf iets te melden of een idee stuur het dan in naar de redactie. Onder punt 13 van de agenda zullen wij John van den Broek even in het zonnetje zetten. Adverteerders/sponsors. Bowling Noordwijk en M.K.Montage willen wij ook dit jaar weer bedanken voor hun sponsoring,door het plaatsen van een advertentie. Slotwoord. Het seizoen is bijna weer voorbij. Na de laatste speeldagen 28 en 29 april 2008 worden de teamkampioenschappen verspeeld. Daarna verdwijnt de bowlingbal weer voor een paar maanden in de tas en ik hoop met u allen dat we kunnen/mogen gaan genieten van een zonnige en goede vakantie. En dat wij ons weer hebben kunnen opladen voor een volgend seizoen. Ik wens u allen geluk en voorspoed toe en een goede en gezellige vergadering. Mede namens de bestuursleden een woord van dank aan de vrijwilligers die zich dit jaar weer voor onze vereniging hebben ingezet. VRIJWILLIGERS, WIJ KUNNEN ZE NIET MISSEN. ALLEMAAL DE HARTELIJK GROETEN. BLIJF ACTIEF EN GA ER VOOR. Riny Gehrels, secretaris. Pagina 2

13 BVN Financieel verslag 2007 Net als het vorig jaar is ook dit jaar afgesloten met een negatief saldo, nu met 1.219,18. Naast het teruglopende aantal leden geeft ook de nieuwe wijze van boekhouden een iets vertekend beeld. Door het effect van de posten nog te ontvangen en nog te betalen vorig jaar lijken we een nogal groot bedrag aan kortlopende schulden te hebben. Dit zijn de ontvangsten van de teams die al het hele seizoen vooruit hebben betalen. In feite is dit een schuld aan het volgende boekjaar en daarom staat dit als schuld opgenomen. Zo ook het nog uit te keren, maar wel al ontvangen, bedrag van de jackpot. Buiten deze oorzaken, is het toch iets om ons zorgen over te maken. We hebben nog wel reserve, maar het is nooit prettig om daar teveel op in te teren. We kijken dus met argusogen naar onze uitgaven: Inmiddels hebben we onze geldverzekering opgezegd. Aangezien steeds meer personen en teams per bank gaan betalen, is het niet meer nodig om een kasgeld verzekering te hebben. (en niet meteen na afloopmijn hersens inslaan, ik heb nu geen geld bij me..) Ook het alom gewaardeerde Edwin Slobbe toernooi is inmiddels stopgezet. Zoals de meeste van jullie wel weten heeft onze voorzitter en trekker van dit toernooi vorig jaar besloten hiermee te stoppen. Wij hebben als vereniging daar altijd een bijdrage aan geschonken, wat nu is komen te vervallen. Gelukkig hebben we nog steeds de sponsoren die de vereniging ondersteunen. De dinsdag vroeg speelt net als vorige jaren onder de naam MK Montage league. Daarnaast hebben we een aantal adverteerders in de Pinpost. Wederom onze hartelijke dank aan deze mensen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Mocht u nog bedrijven weten die ook een advertentie willen plaatsen, geef dat dan aan een van de bestuursleden door. Dan nemen wij met hen contact op. Het komt nogal eens voor dat mensen halverwege het seizoen opzeggen en dan het 2 e gedeelte van het seizoen het baangeld niet betalen. Daarvoor wordt de deurwaarder ingeschakeld. Er is vooraf verklaard dat het banengeld zal worden voldaan, dus daar houden we de leden aan. De NBF ondersteunt ons hierin. Voor wat betreft het financiële gedeelte heeft u net het verslag van de financiële commissie gehoord. Kijkend naar ons vermogen bedraagt dit per 31 december ,07. Hoewel we nog steeds interen op vermogen is het al met al nog een mooi bedrag. 16 april 2008, Ria Bos, penningmeester

14 Begroting 2008 Wij willen nu overgaan tot het vaststellen van de begroting Vorig jaar hebben we negatief afgesloten. Toch heeft uw bestuur er bewust voor gekozen om niet tot een verhoging van het banengeld en de contributie over te gaan. Zoals altijd wordt er goed op de uitgaven gelet en waar mogelijk voeren we besparingen door. De verenigingskampioenschappen hebben we met minder finalisten gespeeld, wat weer baanhuur uitspaart. Er vindt een kleine verschuiving plaats van de kosten. De verblijfskosten van een wedstrijd die wij bijwonen, worden nu ook op wedstrijden weggeschreven en niet meer op organisatiekosten. Zo geeft dit een duidelijker beeld. De splitsing tussen organisatie en bestuurskosten blijft een lastige. In totaal ziet u daar een verlaagd begroot bedrag. We proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden. Voor alle duidelijkheid de kosten voor het seizoen nog even op een rijtje: Banengeld per persoon 264,00 Lidmaatschap sportpas jaar 41, jaar 44, ,50 Sportpas plus jaar 47, jaar 53, ,50 dubbelleden 35,00 inschrijven nieuwe leden 7,50 boete bij te late betaling 7,50 Het bestuur zit in dubio, moeten we nu al een beetje verhogen of wachten we op de nieuwe bowling en maken we straks een klapper? Het voorstel is nu de kosten niet al te veel verhogen en daardoor weer wat van de reserve af te snoepen. De vergadering wordt gevraagd om hierover te stemmen. Ondanks dit alles is ons verwachte resultaat nog steeds negatief saldo van 766,83. Dit willen we opvangen door het interen op de algemene reserve. Wij hopen dat u hiermee akkoord gaat. 16 april 2008, Ria Bos, penningmeester

15 Bowlingseizoen 2007 / 2008 (jaar 2007) Vol bewondering heb ik met Ria [onze penningmeester] op woensdag 2 april de boeken doorgenomen. Wat zag het er weer ontzettend professioneel uit. Na de debets en credits, inkomsten en uitgaven doorgespit te hebben en verschillende steekproeven te hebben uitgevoerd, was mij het nadelige saldo nog niet helemaal duidelijk. Dit heeft Ria mij op begrijpelijk wijze en rustig uitgelegd. Petje af, zoveel werk als er aan verbonden is, en dit alles weer op tijd klaar te krijgen. Ik sluit me dus met Willem van der Star aan, dat we terecht trots mogen zijn op onze penningmeester. -Namens de kascontrolecommissie. Willemien van Westerop.

16 Sportverslag seizoen We zullen ons moeten neerleggen met slechts 3 leagues en hopen dat wanneer de nieuwe bowling gereed is in 2009, dit weer aantrekkingkracht oplevert en we nieuwe leden kunnen noteren. Op het moment van de vergadering waren de eindstanden van dit seizoen nog niet bekend. Aan het eind van het seizoen konden wij u deze eindstand meegeven: Maandag: The Invaders zijn ook dit jaar weer kampioen met Jonkheer als runner up. Het team van Sinds 1340 is in deze league 3 e geworden met 4,5 punt voorsprong op nummer 4 Tijger Balm. Dinsdag vroeg: Ook hier weer Shell Kok als kampioen met een redelijk riante voorsprong van bijna 30 punten. Veni Vidi Vici eindigt hier als 2 e en ATH Soul als derde. Dinsdag laat: Wederom een grote overmacht van de T-Birds. Met maar liefst 40 punten voorsprong eindigen zij ook dit jaar weer als 1 e. Excellent laser gravures is hier de runner up en deze blijken op de voet gevolgd door AVN die in deze late league als derde eindeigen. De beste teams zullen voor de teamkampioenschappen worden uitgenodigd. De beste ploegen daarin zullen Noordwijkerhout gaan vertegenwoordigen in de Bollencup. Deze zal gespeeld worden in Sassenheim. De deelname aan de Stedenontmoeting heeft ook dit jaar geen hoge klassering opgeleverd. Des al niettemin heeft de groep afgevaardigden van de vereniging een goede prestatie neer gezet. De heren gooiden gemiddeld en de dames 163,5. Het teamgemiddelde kwam daardoor op 174. De winnaars kwamen uit op 191 gemiddeld. Joost Duivenvoorden kwam als enige uit de bus met 200 gemiddeld en Nico v.d. Valk haalde dit net niet. (198) De kampioenen van het seizoen in de diverse klassen: Dames D: Helene van der Lans, gem Dames C: Esther Edelaar, gem Dames A/B: Ria Bos, gem Heren D: Jan de Jong, gem Heren C: Toon Duivenvoorden, gem Heren A/B: Joost Duivenvoorden, gem Dubbels heren: William v.d.mey en Bart Adriaens, gem Dubbels dames: Annie v. Zundert en Willemien v. Westerop, gem

17 VERSLAG VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2009 De kampioenschappen van dit seizoen zitten er weer op. Minder deelnemers als vorig jaar maar wel een goed en sportief evenement met mooie prijzen. ( Myriam vult hier aan: In Amsterdam opgehaald door Mary die hierdoor dagen schouder- en nekklachten door had. Sorry Mary maar namens ons allen: THANKS!) Dit waren de laatste in het oude bowlinghuis want als alles goed gaat spelen we in 2010 de kampioenschappen in het nieuwe centrum en hopelijk dan met meer deelnemers dan dit jaar. Dit jaar stonden er 23 dames (11 A/B, 6 C en 6 D) en 50 heren (17 A/B, 17 C en 6 D) op de baan.de wedstrijden waren verdeeld over 5 avonden en er werden aardig wat 200-games gegooid. De hoogste bij de dames was 226 voor Annie van Zundert en bij de heren 254 voor Jerre Schwartz. Natuurlijk kunt u alle uitslagen terugzien op onze site maar ik ga wel alle kampioenen even in het zonnetje zetten door hun namen hier te noemen. Heren A/B Heren C Heren D SINGLE: Peter Meijvogel Guus Brinkhof Jaap Cederhout ALL EVENT: PeterMeijvogel Nico Van Kints André van Veen Dames A/B Dames C Dames D SINGLE: Willemien v. Westerop Ingrid Timmers Thea Geerlings ALL EVENT Willemien v. Westerop Annie v. Zundert Thea Geerlings DOUBLE: Heren: Bart Adriaens en Marco v.d. Lans Dames: Willemien v. Westerop en Annie v. Zundert Algeheel Kampioenen 2009 van Bowling Vereniging Noordwijkerhout zijn: PETER Meijvogel en Willemien van Westerop. Zij gaan onze vereniging vertegenwoordigen bij : De dag der Kampioenen Datum en bowlingcentrum zijn nog niet bekend maar vanaf deze plaats alvast : VEEL SUCCES!!! Mary van Dijk

18 nationale heren trio league The Invaders Zoals beloofd zal ik u op de hoogte brengen van de verrichtingen van the Invaders. Speeldag 3 was in hoofddorp waar men lekker heeft gebowld. Speeldag 4 was in utrecht op de vechtse banen waar men 6 punten haalden wat hun nog steeds op de derde plaats houd. Speeldag 5 was in haarlem waar Frank met een serie van 1473 een mooi resultaat haalde wat gemiddeld toch 210 en een beetje is. De laatste reguliere speeldag was bij Menken in leiden. In leiden werden helaas maar 2 punten gehaald wat The Invaders op een vierde plaats brengt. Met nog twee play-off dagen in het vooruitzicht zitten the invaders aan de goede kant van de streep want de nummers 1 tot 4 spelen voor promotie en de nummers 5 tot 8 voor degradatie Stand na 6 speeldagen 1 van rhijn 56 2 victorinox 50 3 utrecht vechtsebanen 48 4 the invaders 40 5 mulder 38 6 levab 38 7 de zoete inval 36 8 proshop goedhart 30 Met vriendelijke sportgroet: William van der Meij

19 Lieve mensen, Deze keer maar eens geen lang epistel van een gefrustreerde scoreverwerker. Nee hoor, geintje! Ik moet eerlijk zeggen dat het scoreverwerken eigenlijk wel goed gaat. Geen schokkende problemen meer tegengekomen (behalve af en toe het vergeten in te vullen van de volgorde van spelen). Het gaat me steeds beter in de vingers zitten. Des te jammer dat ik het stokje nu ga overdragen aan een ander zeer gewaardeerd lid van de vereniging. Iemand die zich vorig jaar heeft aangemeld voor het bestuur. En aangezien ik bang was dat diegene niets te doen zou hebben heb ik besloten mijn taak als scoreverwerker over te dragen aan niemand minder dan William van der Meij. U allen welbekend van de maandagavond vroeg. Nee hoor, de echte reden dat ik deze belangrijke taak naar hem doorschuif heeft te maken met het feit dat ik hoop dat hij de scores sneller op internet heeft staan. Ik ben tegenwoordig een dagje minder gaan werken, namelijk de dag na de leagues, de woensdag dus. En omdat ik het scoreverwerkingsprogramma alleen maar op mijn werkcomputer kan installeren kan ik niet eerder dan de donderdag iets voor jullie betekenen. Ik weet dat er mensen zijn die op woensdag al om uur de bowlingsite afsnuffelen en graag willen weten of ze de week daarna nog beter hun best moeten doen met bowlen. Juist omdat ik met jullie lot ben begaan en William wel de tijd kan vrijmaken laat ik aan hem de schone taak. Jullie zullen er vast niet rouwig om zijn. En voor de mensen die denken dat ik nu niets meer te doen heb: FOUT! Ik krijg het nog druk zat dus heb geen meelij met me. Tja en voor wat de ledenadministratie betreft kan ik ook eigenlijk weinig melden. Niets nieuws aan de horizon zullen we maar zeggen. Rest mij dus niets anders dan iedereen alvast (ik weet het, ik ben vroeg) een goede zomervakantie te wensen (erg hè, is nog wel erg ver weg maar dit is dan ook de laatste pinpost). Maar eerst hebben we nog de opening van de nieuwe bowling natuurlijk. Komt allen, dan maken we er een leuke avond van. Groeten van een (ex)scoreverwerker Désirée de Bruijn PS. Is het toch nog een aardig verhaal geworden ;)

20 B WLING & PARTYCENTRUM NOORDWIJK Wij hebben in voorraad voor leden van de bowlingvereniging Noordwijk en Noordwijkerhout Moderne dames en heren bowlingschoenen. Tegen aan aantrekkelijke prijs. Nieuw : MTV bowling. Adres: Van Panhuysstraat 100, 2203 JS Noordwijk Tel /Fax: of Kom ook eens bij ons aan voor een drankje en een hapje. Iedere maand serveren wij een special gerecht tegen een aantrekkelijke prijs. RG Wij zijn heel blij met deze adverteerders. Dus heeft u iets nodig op bowling gebied denk dan aan Lasergravures. Heb je een loodgieter nodig bel dan naar MK Montage. Wil je lekker uit eten ga dan eens naar Bowling Noordwijk, gastheer Dries Knoppien

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur:

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: De Toergids cluborgaan Toerclub Nieuwleusen Erelid: G.H.J Klinge Redactie: Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: H. Engel Bijkersweg 1 Vinkenbuurt 0523-656177

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder Golfkuur Golfclub de Kurenpolder Jaargang 23 zomereditie 2014 Combi Lid Maatschap Alliantie De golfmarkt is fors in beweging Trots! Yoran over zijn NK EEN STERKE COMBINATIE VAN GEDEGEN SPECIALISTEN Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie