Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren"

Transcriptie

1 Studiedag - Journée d études Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren Studiedag Non-profitsector: Actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Actualiteitinzakede boekhoudingvan de verenigingen Isabel DEMEYERE -Jean Pierre VINCKE Herman J. VAN IMPE

2 Actualiteit inzake de boekhouding van verenigingen Recente wijzigingen Actuele vragen Lijst significante CBN-adviezen Korte toelichting bij bepaalde adviezen Enkele punten die zouden kunnen leiden tot problemen Uw vragen en suggesties -debat 3 Recente wijzigingen Bewaringstermijn van boeken en stukken (7 jaar vanaf 1 januari volgend op afsluitdatum) Kleine verenigingen: vereenvoudigde boekhouding dient niet langer te voldoen aan «minimum» model (advies CBN 2009/4) Oprichting van specifieke controlecellen (fiscaal) voor de non-profit 4

3 Recente wijzigingen Schema van de JR van grote en heel grote verenigingen zou logisch aangepast moeten worden (nieuw kader voor de aard en doel van buitenbalansverrichtingen) Wet 6 mei 2009: mogelijkheid tot combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers met een kilometervergoeding (max km per jaar) 5 Recente wijzigingen(ontwerp) Aanpassing van de criteria bepaald in art. 17, 37 en 53 Wet van 27 juni 1921 waaruit de deelname in de werkingskosten van de CBN volgt Aanpassing van art. 670 van het Wetboek van Vennootschappen 6

4 Actuele vragen Art. 19bis Wet van 27 juin 1921 De juridische ontbinding kan worden ingesteld wanneer een vereniging 3 opeenvolgende jaren niet heeft voldaan aan de publicatieverplichting van haar jaarrekeningen 2006, 2007, maanden = 01/02/2010! 7 Significante CBN-adviezen voor non-profit NFP adviezen voor 2009 CBN aanbevelingnfp: Aanbevelingin verbandmet de gelijkwaardigheidvan boekhoud-en jaarrekeningregelsopgelegdvoorde sectoraleregelgevingmet de gemeenrechtelijkeboekhoud-en jaarrekeningregelsvoorvzw s, IVZW sen stichtingen. AdviesNFP-1: Openingsbalansen JR van bestaandegroteen zeergrote VZW s, IVZW s en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het KB van toepassen. Advies NFP-2: Boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in nonfor-profit organisaties. AdviesNFP-3: Boekhoudkundigeverwerkingvan goederenvoorradenin kringloopcentra opgericht als VZW. AdviesNFP-4: Negatievefondsenin de beginbalansvan eenvzw. Advies NFP-5: Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille. 8

5 Significante CBN-adviezen voor non-profit Advies 2009 Advies CBN 2009/3: Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of betaling over verschillende jaren wordt gespreid. Advies CBN 2009/4: Model van ongesplitst dagboek zoals bedoeld in art. 2 van het KB van betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde VZW s, Ivzw s en stichtingen. Advies CBN 2009/5: Rentabiliteitsvoorwaarde bij herwaarderingsmeerwaarden (dit is geen specifiek advies). Advies CBN 2009/13: Boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing,zoals geregeld door art. 275/3 van het Wetboek van Inkomstenbelasting Adviezen NFP-1 en NFP-4 Openingsbalans Deze adviezen zijn specifiek van toepassing op verengingen en stichtingen, die voor de eerste maal verplicht zijn een dubbele boekhouding te voeren. Beginbalans (inventaris) Deze balans moet overeenstemmen met de JR Het beginvermogen kan negatief zijn In principe wijzigt het beginvermogen niet 10

6 Advies CBN 2009/5 rentabiliteitsvoorwaarde bij herwaarderingsmeerwaarden. Art. 57 KB Enkel (1) materiële vaste activa en (2) deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen kunnen geherwaardeerd worden. onder de gestelde voorwaarden: rentabiliteitsvoorwaarde 11 Rentabiliteitsvoorwaarde bij herwaarderingen De CBN maakt een onderscheid: Algemene rentabiliteitsvoorwaarde Stijging van het balanstotaal Toename (eventueel) van afschrijvingen Rentabiliteitsvoorwaarde met betrekking tot het betreffende actief Is dit advies in zijn geheel relevant voor de nonprofit? 12

7 Vragen en eventuele problemen Waarderingsregels, ook in kleine vereniging; zijn deze gekend door de (nieuwe) bestuurders? Resultaatsverdeling (andere verwerking dan bij vennootschappen) Geen resultaatsverdeling in schema van de JR Onderscheid tussen de «kunstmatige»fondsen en het overgedragen resultaat 13 Vragen en eventuele problemen Bijdragen, schenkingen, subsidies en legaten Resultatenrekening : [73] Advies CBN 2009/13: rekening 738 Balans: Fondsen van de vereniging Kapitaalsubsidies Is de terminologie adequaat? voorbeeld : commerciële vorderingen/ schulden 14

8 Vragen en eventuele problemen Verbonden entiteiten : art.11 W. Venn. Behoudens tegenbewijs, worden volgende entiteiten tevens geacht verbonden te zijn: (1) entiteiten waarvan de Raden van Bestuur zijn samengesteld uit een meerderheid van dezelfde personen, (2) entiteiten waarvan de sociale of operationele zetel gesitueerd zijn op hetzelfde adres, (3) entiteiten waartussen duurzame en significante verbanden (direct of indirect) bestaan in termen van (a) administratieve of financiële ondersteuning, (b) logistiek, (c) personeel of (d) infrastructuur. 15 Vragen en eventuele problemen Voorzieningen zijn bestemd ter dekking van toekomstige kosten of verliezen die; of waarschijnlijk; of vaststaand, maar onzeker in waarde/bedrag zijn. Toekomstige investeringen kunnen niet het onderwerp uitmaken van een voorziening. 16

9 Vragen en eventuele problemen Verenigingen onderworpen aan VennB. Boekhoudkundige verwerking van de belasting? Boekhoudkundige verwerking van belasting op geheime commissielonen? Inkomsten onderworpen aan roerende voorheffing Boekhoudkundige verwerking van deze inkomsten? 17

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VSKO-2007-068 datum : 2007-12-05 gewijzigd : contact : Jaak Palmans, jaak.palmans@vsko.be, 02 507

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa 1 BIJLAGE 1. DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS Hoofdstuk I. De terreinen en gebouwen Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa Art. 1. Terreinen en gebouwen worden

Nadere informatie

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 INHOUD WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 DEEL 1 Bepalingen boekhouding HOOFDSTUK 1 Grondbeginselen boekhoudreglementering 33 1. Wetgeving 33 2. Toepassingsgebied 33 2.1. Verenigingen onderworpen aan boekhoudreglementering

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 Advies van 8 september 2010 I. Inleiding a. Het ontbreken

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 168 3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 3.3.1. Immateriële vaste activa»» Kosten van onderzoek en ontwikkeling (advies 138/1) Overeenkomstig het besluit van 8 oktober 1976 kunnen als kosten van onderzoek

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie