Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus ing.be/sepa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa"

Transcriptie

1 Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor België versie augustus 2014 ing.be/sepa

2 Concept 1 Regelgeving (Rulebooks) 2 Het domiciliëringsmandaat van SEPA 3 België en Artikel 29 van de Richtlijn betaaldiensten (PSD) 3 ING-templates die u voor het SDD Core-mandaat kunt gebruiken 3 ING-templates die u voor het SDD B2B-mandaat kunt gebruiken 3 Core of B2B: hoe maakt u een keuze? 4 Core 4 B2B 4 Mandaatbeheer 5 Migratie van DOM80-mandaten 5 Nieuwe mandaten: Core of B2B 5 Aanvullende diensten die ING voor B2B-mandaten aanbiedt 5 Wat dient u aan uw klant mede te delen? 6 Beheer van de schuldeiser-id (CreditorSchemeId) 7 Administratie van referten (MandateId & CreditorSchemeId) 8 Word SEPA-schuldeiser bij ING 9 Conclusie 9 Bijlage A: PSD in België art 29 en Bijlage B: voorbeeld van een brief voor de migratie van een DOM80-mandaat naar een Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 11 Bijlage C: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 12 Bijlage D: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw B2B mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 13

3 Concept Dit document heeft tot doel om u als schuldeiser bekend te maken met het nieuwe concept rond het mandaatbeheer voor de Europese domiciliëring SEPA (SDD - SEPA direct debit) en met de middelen om dit mandaatbeheer 1 op te zetten. Het mandaat voor de Europese domiciliëring SEPA (SDD) is het document dat het mandaat vervangt dat voor de Belgische domiciliëring (DOM80) gebruikt wordt. Dit is een overeenkomst tussen een schuldenaar (uw cliënt) en uzelf als schuldeiser, op basis waarvan: u de betaalinstructies naar de bank van de schuldenaar stuurt om de rekening van de schuldenaar in ruil voor een product of dienst te laten debiteren; de bank van de schuldenaar de rekening van de schuldenaar debiteert. De regels voor dit mechanisme zijn door de EPC (European Payment Council) vastgesteld en zijn gedocumenteerd in verschillende Rulebooks (Core en B2B). De EPC heeft de gehele verantwoordelijkheid voor het beheer van mandaten bij de schuldeiser gelegd. De banken (zowel de bank van de schuldeiser als de bank van de schuldenaar) hebben geen verplichtingen op dit gebied, met uitzondering van het uitvoeren van bepaalde controles die in de Rulebooks zijn gespecificeerd. Deze controles hebben met name betrekking op de informatie die de schuldeiser verschaft in de betaalinstructie met betrekking tot de mandaten. Het nieuwe mandaten model houdt een belangrijke verandering voor de Belgische schuldeisers in.bij het Belgische DOM80-concept werden de mandaten beheerd en bewaard door de bank van de schuldenaar. Op basis van het DOM70-systeem beheerden schuldeisers al wel zelf de DOM80-mandaten en wisselden zij elektronische bestanden uit om de mandaten te openen en te sluiten. Nu wordt de schuldeiser dus verantwoordelijk voor het beheer van de domiciliëringsmandaten en dat heeft belangrijke juridische gevolgen. In het geval van geschillen ligt de bewijslast volledig bij u als schuldeiser. Daarom is het zeer belangrijk dat u uw mandaten vanaf het begin op de juiste wijze administreert. Op basis van dit document en de brochure die FEBELFIN (de Belgische federatie van de financiële sector) over domiciliëringsmandaten heeft opgesteld, weet u precies wat de juiste aanpak is. Wij adviseren u om het document van Febelfin samen met dit document te lezen. Klik op de onderstaande link om deze documenten te raadplegen: Migratieprocedure van de Belgische domiciliëring (DOM80): 1. In de SEPA terminologie is een mandaat het equivalent van een bericht van domiciliëring. Eerste Hulp bij mandaten voor België 3

4 Regelgeving (Rulebooks) Alle informatie over mandaten, verplichte en optionele velden, te gebruiken terminologie en juridische clausules wordt beschreven en is beschikbaar in de SEPA Rulebooks. Die vindt u op de website van de EPC (http:// list.cfm?documents_category=1). De actuele versies van het Core -schema en Business to Business -schema kunnen hier ook gevonden worden. De mandaataspecten zijn in de achtereenvolgende versies echter niet veranderd. Eerste Hulp bij mandaten voor België 4

5 Het domiciliëringsmandaat van SEPA ING heeft diverse templates voor SDD-mandaten opgesteld die u als basis kunt gebruiken om uw eigen mandaten te maken. Deze templates bevatten alle juridische informatie die in België minimaal verplicht is: Het is verplicht om SEPA te vermelden. Het woord Core kan worden weggelaten. Alle verplichte informatie dient op de voorkant van het document te staan. Het is niet toegestaan om de achterzijde van het document voor andere informatie te gebruiken. Voor mandaten die zijn opgesteld in talen die in het land van de schuldenaar ongebruikelijk zijn, luidt onze aanbeveling om een Engelse versie op de achterkant van de lokale versie te printen. België en Artikel 29 van de Richtlijn betaaldiensten (PSD) De Payment Services Directive (PSD) vormt het juridische raamwerk waaronder betalingen op Europees niveau vallen. Dit raamwerk is omgezet in Belgisch recht en op 15 januari 2010 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Hierin staat een extra verplichting in aanvulling op de PSD (Artikel 29). Het mandaat dient te verwijzen naar de onderliggende overeenkomst. Die verwijzing naar de onderliggende overeenkomst dient expliciet genoeg te zijn om alle mogelijke twijfel weg te nemen waarvoor de schuldenaar tekent. Artikel 55 bepaalt voor SDD B2Bmandaten dat de schuldeiser en de schuldenaar gezamenlijk kunnen besluiten om Artikel 29 niet toe te passen. Voor nadere details verwijzen we naar de PSD-bijlage (Bijlage A). De EPC heeft een serie officiële vertalingen voor alle talen gepubliceerd. Die kunnen via de volgende link gevonden worden: cfm?page=core_sdd_mandate_transalations ING-templates die u voor het SDD B2B-mandaat kunt gebruiken U vindt modellen (templates) van de domiciliëringsmandaten SEPA B2B (voor België) met alle verplichte velden op volgende website: belgie/europese-incassodomiciliering/ onder de paragraaf Templates voor mandaten. De templates zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Ter herinnering: het is belangrijk om niet te vergeten dat het in België verplicht is om het veld Volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst toe te voegen (alhoewel dat veld in het Europees schema domiciliëring SEPA van de EPC (European Payments Council) optioneel is). Deze verplichting vervalt indien de schuldeiser en schuldenaar daartoe gezamenlijk overeenkomst bereikt hebben. De EPC heeft een serie officiële vertalingen voor alle talen gepubliceerd. Die kunnen via de volgende link gevonden worden: content.cfm?page=sepa_b2b_dd_mandate_translations ING-templates die u voor het SDD Core-mandaat kunt gebruiken U vindt modellen (templates) van de domiciliëringsmandaten SEPA Core (voor België) met alle verplichte velden op volgende website: onder de paragraaf Templates voor mandaten. De templates zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Ter herinnering: het is belangrijk om niet te vergeten dat het in België verplicht is om het veld Volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst toe te voegen (alhoewel dat veld in het Europees schema domiciliëring SEPA van de EPC (European Payments Council) optioneel is). Eerste Hulp bij mandaten voor België 5

6 Core of B2B: hoe maakt u een keuze? Core Het Core-schema is van toepassing op alle soorten klanten: consumenten en niet-consumenten. U bent niet verplicht om het B2B-schema aan professionele klanten voor te stellen. Een Core-mandaat geeft de schuldenaar het recht op een onvoorwaardelijke terugboeking binnen 8 weken na de datum waarop de rekening is gedebiteerd (voor consumenten of niet-consumenten). Dat geldt sinds 1 april 2010, na de juridische omzetting van de PSD in Belgisch recht, ook al voor het DOM80-schema. De Belgische DOM80-mandaten kunnen naar SDD Coremandaten gemigreerd worden. Op deze wijze vermijdt u dat u uw klanten moet vragen om nieuwe mandaten te tekenen. B2B Als u het risico wilt vermijden dat er binnen 8 weken alsnog terugboeking plaatsvindt, dan kunt u voor nietconsumenten klanten het B2B-schema kiezen. Volgens de PSD is het niet toegestaan om een consument (een particulier) een SDD B2B-mandaat te laten ondertekenen. Dezelfde wet verplicht de bank van de schuldenaar om alle B2B-transacties gericht op consumenten te weigeren. Het is echter niet toegestaan om DOM80-mandaten naar SDD B2B-mandaten te laten migreren. U dient uw schuldenaren te vragen om voor B2B nieuwe mandaten te tekenen. Daar komt nog bij dat bij gebruik van het B2B-schema de schuldenaar de gegevens van het mandaat aan zijn bank dient te bevestigen. Als de gegevens van het mandaat niet bevestigd zijn, zal de bank van de schuldenaar transacties op basis van dit B2B-mandaat weigeren. We hebben gemerkt dat schuldenaren deze verplichting niet goed begrijpen. Daarom adviseren wij u om hen daarover te informeren. De procedures ter bevestiging van B2B-mandaten variëren van bank tot bank. ING eist dat de kopie van het mandaat dat bij de ING-kantoren wordt afgeleverd de naam, hoedanigheid en originele handtekening van de persoon/ personen bevatten die voor de rekening van de schuldenaar geautoriseerd zijn. Sommige schuldeisers gebruiken mandaten met meerdere doorslagen met een bevestigingsexemplaar voor de bank van de schuldenaar. Dit vormt echter geen waarborg voor de bevestiging van de schuldenaar en daarom adviseert ING om dit soort mandaten niet te gebruiken. Het is wel toegestaan om B2B-transacties vanaf een particuliere rekening uit te voeren, zolang de rekeninghouder heeft bevestigd dat hij voor deze transacties in de hoedanigheid van niet-consument handelt. Eerste Hulp bij mandaten voor België 6

7 Mandaatbeheer Migratie van DOM80-mandaten Wij herinneren u eraan dat de migratie van DOM80- mandaten waarborgt dat de overgang naar het Coreschema rechtmatig is verlopen. U kunt de bank van uw keuze vragen om de elektronische gegevens van al uw mandaten te verstrekken. U dient daartoe de DOM80 Schuldeiser-ID die u gebruikt door te geven. Of vraag uw commerciële contactpersoon bij ING om deze informatie als u de procedure in gang zet om een SEPA-schuldeiser te worden. De bank geeft u dit bestand. Ons advies luidt om in de maand vóór de eerste invordering iedere klant persoonlijk te informeren over de veranderingen die plaats gaan vinden. Dit om geweigerde invorderingen en aanvragen tot terugbetaling als gevolg van misverstanden te voorkomen. Een persoonlijke brief is geschikter dan alleen maar een opmerking in een brochure. U kunt dit bericht aan uw klanten bijvoorbeeld combineren met de verplichte aankondiging die op zijn laatst 14 dagen voor de eerste domiciliëring dient plaats te vinden. Bij de eerste invordering ( First ) dient u de lay-out van de door Febelfin beschreven wijziging te gebruiken. Daarmee stelt u de bank van de schuldenaar in staat om de koppeling met het bestaande DOM80-mandaat te leggen, zodat de bank dat mandaat vervolgens kan intrekken. De daarop volgende invorderingen dienen normaal als terugkerende invorderingen ( Recurrent ) behandeld te worden. Het document XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht dat het formaat voor het initiëren van een domiciliëring beschrijft, vindt u hier: Voor meer informatie over de migratie van DOM80-mandaten naar SEPA Core-domiciliëringsmandaten verwijzen wij u naar onze document Handleiding mandaatmigratie op basis van bestand Nationale Bank van België. Nieuwe mandaten: Core of B2B U dient een mandaatformulier mee te sturen waarin alle schuldeiserinformatie is opgenomen met betrekking tot uw aanbod of uw factuur. Vraag uw cliënt om het te ondertekenen en aan u terug te bezorgen. U dient te kiezen tussen het creëren van mandaten die al een referte bevatten (dat uniek dient te zijn zie hieronder), of het toekennen van een referte nadat uw cliënt het getekende mandaat aan u heeft teruggestuurd. De mandaatreferte is aanvankelijk niet verplicht, maar dient zeker aan uw cliënt meegedeeld te worden voordat de eerste invordering plaatsvindt, bijvoorbeeld in de aankondigingsbrief. Voor een B2B-mandaat dient u de cliënt bovendien te informeren dat hij de mandaatgegevens bij zijn bank moet bevestigen. Aanvullende diensten die ING voor B2Bmandaten aanbiedt Het kan gebeuren dat de schuldenaar de gegevens van een B2B-mandaat niet heeft bevestigd en dat ING ondertussen een eerste invordering (FRST) ontvangt. In dat geval creëert ING een geblokkeerd mandaat en zendt de bank een bericht naar de schuldenaar met het verzoek om de gegevens te bevestigen. De schuldenaar kan deze actie via een electronisch kanaal van ING nemen. 1. Als schuldeiser kunt u zich bij ING aanmelden voor een dienst die u informeert over de status van al uw B2B-mandaten (die u met schuldenaars bij ING heeft). ING stuurt u dan dagelijks een lijst van de B2Bmandaten die tot en met de dag ervoor geactiveerd zijn (bevestigd door de schuldenaar). U kunt ook een overzicht aanvragen van uw B2B mandaten en hun status (geblokkeerd of actief). 2. U kunt een electronische lijst van al uw B2B-mandaten (die u met uw schuldenaars bij ING heeft) via Isabel opladen. ING maakt de mandaten aan met een geblokkeerde status en stuurt een geïntegreerd bericht naar de schuldenaren waarin zij gevraagd worden de gegevens te bevestigen. Vraag uw commerciële contactpersoon om deze diensten te laten activeren. Eerste Hulp bij mandaten voor België 7

8 Wat dient u aan uw klant mede te delen? In het geval van een migratie van DOM80-mandaten naar mandaten voor Europese Domiciliëring SEPA: - De reden van de migratie: DOM80 gaat op 1 februari 2014 verdwijnen. - De gevolgen van de migratie: uw cliënt (de schuldenaar) hoeft geen actie te ondernemen; de migratie vindt automatisch plaats 1. In het geval van de aanmaak van nieuwe Core mandaten voor Europese domiciliëring SEPA: - Stuur 2 exemplaren van het domiciliëringsmandaat naar uw cliënt; - Dit formulier kunt u van tevoren al invullen; - Uw cliënt dient het originele document ingevuld en ondertekend terug te sturen. Hij mag de kopie houden. In het geval van een nieuw B2B mandaat Europese domiciliëring SEPA dient gemeld te worden: - Een kopie van het originele mandaat dient door de schuldenaar ter validatie bij zijn bank ingediend te worden. Voorbeelden van brieven vindt u in de bijlagen B, C en D van dit document. 1. Mocht uw cliënt (de schuldenaar) het mandaat via zijn bank intrekken, dan moet u hem een nieuw mandaat voor Europese domiciliëring SEPA laten ondertekenen. Eerste Hulp bij mandaten voor België 8

9 Beheer van de schuldeiser-id (CreditorSchemeId) XML-tag: Om uw Europese domiciliëringen SEPA te kunnen invorderen, krijgt u een SEPA schuldeisersidentificatienummer wanneer u een contract met uw bank ondertekent. Het identificatienummer lijkt op een IBAN: BE 32 ZZZ A B C D Het bestaat uit vier onderdelen: A: BE is de ISO-landencode B: 32 is het controlegetal C: De bedrijfscode van de schuldeiser (de posities 5 tot en met 7, gewoonlijk ZZZ). Die code kan de schuldeiser vrij kiezen. D: De posities 8 tot en met 35 bevatten landspecifieke informatie, voor België het ondernemingsnummer. In België is de identificatie gebaseerd op het ondernemingsnummer. Dat dient bij uw bank aangevraagd te worden (bank van de schuldeiser) wanneer u de procedure in gang zet om een SEPA SDD-schuldeiser te worden. De bedrijfscode ZZZ wordt bij de berekening van het controlegetal niet meegenomen. U kunt voor de bedrijfscode ieder karakter/cijfer variërend van A-Z en 0-9 gebruiken. U kunt deze bedrijfscode bijvoorbeeld gebruiken om de verschillende entiteiten binnen uw bedrijf aan te geven die deze code voor uiteenlopende doeleinden kunnen gebruiken. Als u deze codering niet nodig heeft, adviseren wij u deze ZZZ te laten, ten behoeve van een gemakkelijke herkenning. Vervang ZZZ in ieder geval niet door spaties (witruimte). In uw bestanden voor de aanmaak van XML kunt u de <CreditorSchemeId> op betaalniveau (batchniveau) of op het niveau van iedere transactie specificeren. De aanbeveling van ING luidt om dit alleen op betaalniveau te doen. Ieder land hanteert andere regels voor het toekennen van schuldeiseridentificatienummers voor SEPA. De brochure waarin de juiste regels voor ieder land zijn samengevat, vindt u op de website van EPC: bank_detail.cfm?documents_id=161 Als u uw ondernemingsnummer niet wenst te gebruiken, dan kan iedere Belgische bank u een identificatiecode verschaffen die bij de bank hoort, bijv. BE30ZZZ300D De oude DOM80-referentie kan echter niet gebruikt worden! Uw schuldeiseridentificatienummer kan in alle SEPA-landen en bij alle banken gebruikt worden. Eerste Hulp bij mandaten voor België 9

10 Administratie van referten (MandateId & CreditorSchemeId) XML-tag: Schuldeisers kunnen mandaatreferten toekennen en bijhouden. Wel dienen daarbij bepaalde regels gevolgd te worden: De referte dient uniek te zijn. Feitelijk dient de combinatie van de CreditorSchemeId en de MandateId uniek te zijn. Een referte dat in het Coreschema is toegekend, kan niet ook nog in het B2Bschema gebruikt worden 2. De lengte is beperkt tot 35 karakters. Onze aanbeveling luidt om alleen het strikt noodzakelijke aantal karakters te gebruiken (vermijd lange reeksen nullen). Spaties aan het begin en het einde vallen weg, maar niet in het midden. Vermijd ze daar! Sinds november 2011 maakt het niet meer uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt U mag alleen de UTF-8 karakterset gebruiken: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -? : ( )., + Spatie ING adviseert u om hoofdletters te gebruiken (letters A Z) zonder accenten, plus de getallen 0-9. Vermijd spaties, accenten, enz. 2 UMR (Unique Mandate Reference) is de unieke referte van een mandaat om te waarborgen dat die gedurende het gehele proces door de verschillende actoren gevolgd en herkend kan worden, zodat fouten of duplicaten opgespoord kunnen worden. Eerste Hulp bij mandaten voor België 10

11 Word SEPA-schuldeiser bij ING Bij ING kunt u Europese domiciliëringen SEPA initiëren via de volgende elektronische kanalen: Home Bank plus ING FTP Service ING Service for Swiftnet Vraag uw commerciële contactpersoon of u SEPA-schuldeiser bij ING kunt worden. Deze zal u uitnodigen om daartoe één of meer contracten te ondertekenen. Als u met zowel Core- als B2B-schema s wilt werken, dient u 2 verschillende contracten te ondertekenen. Als uw verzoek is aanvaard, kunt u naar verwachting na 2 weken gaan beginnen. Conclusie Het is belangrijk om niet te vergeten dat uw huidige schuldenaren GEEN nieuwe mandaten hoeven te ondertekenen. Alle Belgische domiciliëringsmandaten die ondertekend zijn vóór 1 april 2010 kunnen zonder voorwaarden rechtmatig gemigreerd worden. Belgische domiciliëringsmandaten die na 1 april 2010 ondertekend zijn, dienen conform de Belgische invoering van de PSD te zijn. Dat betekent dat zij de clausule volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst op het papieren mandaat dienen te vermelden. De migratie is uitsluitend mogelijk voor het Core-schema. Het is niet mogelijk om DOM80 naar B2B te migreren. Voor het B2B-schema dient de schuldenaar een nieuw mandaat te ondertekenen en dient hij de mandaatgegevens aan zijn bank te bevestigen. Meer informatie gewenst? Aarzel dan niet om onze ING SEPA-website te raadplegen: Voor alle algemene vragen over SEPA in België kunt u ook hier terecht: Eerste Hulp bij mandaten voor België 11

12 Bijlage A: PSD in België art 29 en 55 Art De totstandkoming van de domiciliëring vereist het verlenen van een lastgeving door de betaler aan, naargelang, één of meerdere van de hierna volgende personen : 1 de begunstigde; 2 de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde; 3 de betalingsdienstaanbieder van de betaler. Een exemplaar dient overhandigd te worden aan de betaler. 2. Ongeacht of de lastgeving bedoeld in 1, eerste lid, al dan niet is opgenomen in hetzelfde instrumentum van de hoofdverbintenis waarvan zij uitvoering waarborgt, beantwoordt de lastgeving minstens aan de volgende voorwaarden : 1 een uitdrukkelijke instemming van de betaler; 2 de te geven volmacht moet uitdrukkelijk verwijzen naar de onderliggende overeenkomst die op haar beurt de draagwijdte van de gedomicilieerde schuldvorderingen bepaalt m.b.t. de aard, de vervaltermijn en zo mogelijk het juiste bedrag. 4. Een domiciliëring en de hiermee verbonden lastgeving kan door elke partij ten allen tijde rechtsgeldig worden opgezegd, door de kennisgeving aan de medecontractant/ tegenpartij. De opzegging van de domiciliëring door de betaler is rechtsgeldig, en tegenstelbaar aan al zijn lasthebbers, wanneer de betaler hiervan kennis geeft hetzij aan zijn schuldeiser, hetzij aan zijn betalingsdienstaanbieder indien dit laatste uitdrukkelijk werd overeengekomen. Art. 55. Wanneer de betalingsdienstgebruiker geen consument is, kunnen partijen overeenkomen dat de artikelen 28, 3, 29, 35, 37 tot 39, 42, 50 tot 52, en 56, 1, in het geheel of ten dele niet van toepassing zijn. Partijen kunnen ook een andere termijn overeenkomen dan die welke is bepaald in artikel 34. De bepalingen van deze titel doen geen afbreuk aan andere wettelijke bepalingen waarbij bijkomende rechten en plichten worden opgelegd inzake kredietverstrekking, onder meer deze bedoeld door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. 3. Onverminderd de toepassing van artikel 38, 3, indien het juiste bedrag of de datum van debitering niet bepaald is bij het sluiten van de domiciliëring, geeft de begunstigde hiervan kennis aan de betaler op de overeengekomen datum binnen een redelijke termijn voorafgaand aan het initiëren van iedere betalingstransactie. Eerste Hulp bij mandaten voor België 12

13 Bijlage B: voorbeeld van een brief voor de migratie van een DOM80-mandaat naar een Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA Datum Geachte heer/mevrouw, We willen u graag meedelen dat wij besloten hebben om actief op de Europese markt te gaan opereren door gebruik te maken van de Europese domiciliëring SEPA als betaalinstrument. De Europese domiciliëring SEPA is een geharmoniseerd product dat in geheel Europa voor alle transacties in euro gebruikt kan worden. Tot op heden heeft u onze facturen betaald via de DOM80 ( de Belgische domiciliëring / la domiciliation belge ). Gegevens van het huidige domiciliëringsmandaat (aanbevolen, maar niet verplicht): - Aanmaakdatum : ##/##/#### - Kenmerk : ############ - Rekeningnummer : ############ Deze Belgische domiciliëring wordt automatisch vervangen door een Europese domiciliëring SEPA. Gegevens van de nieuwe Europese domiciliëring SEPA (verplicht): - Referte: BE############## Wij wijzen u erop dat deze migratie geen enkele tussenkomst van uw zijde vereist en volledig automatisch verloopt. Graag willen wij u vragen om uw huidige domiciliëring bij uw bank niet in te trekken. Dat gebeurt al automatisch zodra de migratie naar de Europese domiciliëring SEPA is voltooid. Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u nog vragen heeft. Met vriendelijke groeten, Eerste Hulp bij mandaten voor België 13

14 Bijlage C: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA Datum Geachte heer/mevrouw, We willen u graag meedelen dat wij besloten hebben om actief op de Europese markt te gaan opereren door gebruik te maken van de Europese domiciliëring SEPA als betaalinstrument. De Europese domiciliëring SEPA is een geharmoniseerd product dat in geheel Europa voor alle transacties in euro gebruikt kan worden. De Europese domiciliëring SEPA stelt u in staat om de facturen die wij u sturen efficiënter te betalen. Als u dit mandaatformulier ondertekent, profiteert u - in het geval van geschillen - bovendien van een terugboekingsrecht binnen een periode van acht weken na de invorderingsdatum. U kunt daartoe contact opnemen met uw bank. We verzoeken u vriendelijk om het bijgevoegde domiciliëringsmandaat in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u nog vragen heeft. Met vriendelijke groeten, Eerste Hulp bij mandaten voor België 14

15 Bijlage D: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw B2B mandaat voor Europese domiciliëring SEPA Datum Geachte heer/mevrouw, Wij hebben besloten om binnen het SEPA-raamwerk voor de harmonisatie van betaalproducten in Europa over te schakelen van de Belgische DOM80 ( de Belgische domiciliëring / la domiciliation belge ) naar de Europese Business-to-Business (B2B)-domiciliëring SEPA. Daarom hebben wij bij deze brief een mandaatformulier voor de Europese Business-to-Business (B2B)- domiciliëring SEPA gevoegd. Wij verzoeken u vriendelijk de onderstaande instructies te volgen: 1. Vul de ontbrekende gegevens in; 2. Teken het mandaatformulier met inachtneming van de vereiste autorisaties; 3. Stuur het originele document aan ons terug; 4. Stuur een kopie aan uw bank voorzien van de handtekening(en) van de perso(o)n(en) die geautoriseerd zijn voor de rekening die u wilt gebruiken. Uw bank kan op basis van deze nieuwe originele handtekening(en) op de kopie de bevestiging ontvangen die aan de Europese B2B-domiciliëring SEPA gekoppeld is. Zodra uw bevestiging bij de bank geregistreerd is, kan het domiciliëringsmandaat geactiveerd worden en kunt u onze facturen volgens onze gezamenlijke afspraken betalen. Met vriendelijke groeten, Eerste Hulp bij mandaten voor België 15

16 ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgiuml N 07/14

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Steering Committee over de Toekomst van de Betaalmiddelen SEPA Werkgroep Maart 2009 2/31 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Operationele start van SEPA

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Voorwaarden Incassomachtigen

Voorwaarden Incassomachtigen Voorwaarden Incassomachtigen 266199 0515 Voor het gebruik van Incassomachtigen sluit u een overeenkomst met ING. Bij die overeenkomst horen deze productvoorwaarden. In deze voorwaarden zijn sommige woorden

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie