Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus ing.be/sepa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa"

Transcriptie

1 Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor België versie augustus 2014 ing.be/sepa

2 Concept 1 Regelgeving (Rulebooks) 2 Het domiciliëringsmandaat van SEPA 3 België en Artikel 29 van de Richtlijn betaaldiensten (PSD) 3 ING-templates die u voor het SDD Core-mandaat kunt gebruiken 3 ING-templates die u voor het SDD B2B-mandaat kunt gebruiken 3 Core of B2B: hoe maakt u een keuze? 4 Core 4 B2B 4 Mandaatbeheer 5 Migratie van DOM80-mandaten 5 Nieuwe mandaten: Core of B2B 5 Aanvullende diensten die ING voor B2B-mandaten aanbiedt 5 Wat dient u aan uw klant mede te delen? 6 Beheer van de schuldeiser-id (CreditorSchemeId) 7 Administratie van referten (MandateId & CreditorSchemeId) 8 Word SEPA-schuldeiser bij ING 9 Conclusie 9 Bijlage A: PSD in België art 29 en Bijlage B: voorbeeld van een brief voor de migratie van een DOM80-mandaat naar een Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 11 Bijlage C: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 12 Bijlage D: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw B2B mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 13

3 Concept Dit document heeft tot doel om u als schuldeiser bekend te maken met het nieuwe concept rond het mandaatbeheer voor de Europese domiciliëring SEPA (SDD - SEPA direct debit) en met de middelen om dit mandaatbeheer 1 op te zetten. Het mandaat voor de Europese domiciliëring SEPA (SDD) is het document dat het mandaat vervangt dat voor de Belgische domiciliëring (DOM80) gebruikt wordt. Dit is een overeenkomst tussen een schuldenaar (uw cliënt) en uzelf als schuldeiser, op basis waarvan: u de betaalinstructies naar de bank van de schuldenaar stuurt om de rekening van de schuldenaar in ruil voor een product of dienst te laten debiteren; de bank van de schuldenaar de rekening van de schuldenaar debiteert. De regels voor dit mechanisme zijn door de EPC (European Payment Council) vastgesteld en zijn gedocumenteerd in verschillende Rulebooks (Core en B2B). De EPC heeft de gehele verantwoordelijkheid voor het beheer van mandaten bij de schuldeiser gelegd. De banken (zowel de bank van de schuldeiser als de bank van de schuldenaar) hebben geen verplichtingen op dit gebied, met uitzondering van het uitvoeren van bepaalde controles die in de Rulebooks zijn gespecificeerd. Deze controles hebben met name betrekking op de informatie die de schuldeiser verschaft in de betaalinstructie met betrekking tot de mandaten. Het nieuwe mandaten model houdt een belangrijke verandering voor de Belgische schuldeisers in.bij het Belgische DOM80-concept werden de mandaten beheerd en bewaard door de bank van de schuldenaar. Op basis van het DOM70-systeem beheerden schuldeisers al wel zelf de DOM80-mandaten en wisselden zij elektronische bestanden uit om de mandaten te openen en te sluiten. Nu wordt de schuldeiser dus verantwoordelijk voor het beheer van de domiciliëringsmandaten en dat heeft belangrijke juridische gevolgen. In het geval van geschillen ligt de bewijslast volledig bij u als schuldeiser. Daarom is het zeer belangrijk dat u uw mandaten vanaf het begin op de juiste wijze administreert. Op basis van dit document en de brochure die FEBELFIN (de Belgische federatie van de financiële sector) over domiciliëringsmandaten heeft opgesteld, weet u precies wat de juiste aanpak is. Wij adviseren u om het document van Febelfin samen met dit document te lezen. Klik op de onderstaande link om deze documenten te raadplegen: Migratieprocedure van de Belgische domiciliëring (DOM80): 1. In de SEPA terminologie is een mandaat het equivalent van een bericht van domiciliëring. Eerste Hulp bij mandaten voor België 3

4 Regelgeving (Rulebooks) Alle informatie over mandaten, verplichte en optionele velden, te gebruiken terminologie en juridische clausules wordt beschreven en is beschikbaar in de SEPA Rulebooks. Die vindt u op de website van de EPC (http:// list.cfm?documents_category=1). De actuele versies van het Core -schema en Business to Business -schema kunnen hier ook gevonden worden. De mandaataspecten zijn in de achtereenvolgende versies echter niet veranderd. Eerste Hulp bij mandaten voor België 4

5 Het domiciliëringsmandaat van SEPA ING heeft diverse templates voor SDD-mandaten opgesteld die u als basis kunt gebruiken om uw eigen mandaten te maken. Deze templates bevatten alle juridische informatie die in België minimaal verplicht is: Het is verplicht om SEPA te vermelden. Het woord Core kan worden weggelaten. Alle verplichte informatie dient op de voorkant van het document te staan. Het is niet toegestaan om de achterzijde van het document voor andere informatie te gebruiken. Voor mandaten die zijn opgesteld in talen die in het land van de schuldenaar ongebruikelijk zijn, luidt onze aanbeveling om een Engelse versie op de achterkant van de lokale versie te printen. België en Artikel 29 van de Richtlijn betaaldiensten (PSD) De Payment Services Directive (PSD) vormt het juridische raamwerk waaronder betalingen op Europees niveau vallen. Dit raamwerk is omgezet in Belgisch recht en op 15 januari 2010 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Hierin staat een extra verplichting in aanvulling op de PSD (Artikel 29). Het mandaat dient te verwijzen naar de onderliggende overeenkomst. Die verwijzing naar de onderliggende overeenkomst dient expliciet genoeg te zijn om alle mogelijke twijfel weg te nemen waarvoor de schuldenaar tekent. Artikel 55 bepaalt voor SDD B2Bmandaten dat de schuldeiser en de schuldenaar gezamenlijk kunnen besluiten om Artikel 29 niet toe te passen. Voor nadere details verwijzen we naar de PSD-bijlage (Bijlage A). De EPC heeft een serie officiële vertalingen voor alle talen gepubliceerd. Die kunnen via de volgende link gevonden worden: cfm?page=core_sdd_mandate_transalations ING-templates die u voor het SDD B2B-mandaat kunt gebruiken U vindt modellen (templates) van de domiciliëringsmandaten SEPA B2B (voor België) met alle verplichte velden op volgende website: belgie/europese-incassodomiciliering/ onder de paragraaf Templates voor mandaten. De templates zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Ter herinnering: het is belangrijk om niet te vergeten dat het in België verplicht is om het veld Volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst toe te voegen (alhoewel dat veld in het Europees schema domiciliëring SEPA van de EPC (European Payments Council) optioneel is). Deze verplichting vervalt indien de schuldeiser en schuldenaar daartoe gezamenlijk overeenkomst bereikt hebben. De EPC heeft een serie officiële vertalingen voor alle talen gepubliceerd. Die kunnen via de volgende link gevonden worden: content.cfm?page=sepa_b2b_dd_mandate_translations ING-templates die u voor het SDD Core-mandaat kunt gebruiken U vindt modellen (templates) van de domiciliëringsmandaten SEPA Core (voor België) met alle verplichte velden op volgende website: onder de paragraaf Templates voor mandaten. De templates zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Ter herinnering: het is belangrijk om niet te vergeten dat het in België verplicht is om het veld Volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst toe te voegen (alhoewel dat veld in het Europees schema domiciliëring SEPA van de EPC (European Payments Council) optioneel is). Eerste Hulp bij mandaten voor België 5

6 Core of B2B: hoe maakt u een keuze? Core Het Core-schema is van toepassing op alle soorten klanten: consumenten en niet-consumenten. U bent niet verplicht om het B2B-schema aan professionele klanten voor te stellen. Een Core-mandaat geeft de schuldenaar het recht op een onvoorwaardelijke terugboeking binnen 8 weken na de datum waarop de rekening is gedebiteerd (voor consumenten of niet-consumenten). Dat geldt sinds 1 april 2010, na de juridische omzetting van de PSD in Belgisch recht, ook al voor het DOM80-schema. De Belgische DOM80-mandaten kunnen naar SDD Coremandaten gemigreerd worden. Op deze wijze vermijdt u dat u uw klanten moet vragen om nieuwe mandaten te tekenen. B2B Als u het risico wilt vermijden dat er binnen 8 weken alsnog terugboeking plaatsvindt, dan kunt u voor nietconsumenten klanten het B2B-schema kiezen. Volgens de PSD is het niet toegestaan om een consument (een particulier) een SDD B2B-mandaat te laten ondertekenen. Dezelfde wet verplicht de bank van de schuldenaar om alle B2B-transacties gericht op consumenten te weigeren. Het is echter niet toegestaan om DOM80-mandaten naar SDD B2B-mandaten te laten migreren. U dient uw schuldenaren te vragen om voor B2B nieuwe mandaten te tekenen. Daar komt nog bij dat bij gebruik van het B2B-schema de schuldenaar de gegevens van het mandaat aan zijn bank dient te bevestigen. Als de gegevens van het mandaat niet bevestigd zijn, zal de bank van de schuldenaar transacties op basis van dit B2B-mandaat weigeren. We hebben gemerkt dat schuldenaren deze verplichting niet goed begrijpen. Daarom adviseren wij u om hen daarover te informeren. De procedures ter bevestiging van B2B-mandaten variëren van bank tot bank. ING eist dat de kopie van het mandaat dat bij de ING-kantoren wordt afgeleverd de naam, hoedanigheid en originele handtekening van de persoon/ personen bevatten die voor de rekening van de schuldenaar geautoriseerd zijn. Sommige schuldeisers gebruiken mandaten met meerdere doorslagen met een bevestigingsexemplaar voor de bank van de schuldenaar. Dit vormt echter geen waarborg voor de bevestiging van de schuldenaar en daarom adviseert ING om dit soort mandaten niet te gebruiken. Het is wel toegestaan om B2B-transacties vanaf een particuliere rekening uit te voeren, zolang de rekeninghouder heeft bevestigd dat hij voor deze transacties in de hoedanigheid van niet-consument handelt. Eerste Hulp bij mandaten voor België 6

7 Mandaatbeheer Migratie van DOM80-mandaten Wij herinneren u eraan dat de migratie van DOM80- mandaten waarborgt dat de overgang naar het Coreschema rechtmatig is verlopen. U kunt de bank van uw keuze vragen om de elektronische gegevens van al uw mandaten te verstrekken. U dient daartoe de DOM80 Schuldeiser-ID die u gebruikt door te geven. Of vraag uw commerciële contactpersoon bij ING om deze informatie als u de procedure in gang zet om een SEPA-schuldeiser te worden. De bank geeft u dit bestand. Ons advies luidt om in de maand vóór de eerste invordering iedere klant persoonlijk te informeren over de veranderingen die plaats gaan vinden. Dit om geweigerde invorderingen en aanvragen tot terugbetaling als gevolg van misverstanden te voorkomen. Een persoonlijke brief is geschikter dan alleen maar een opmerking in een brochure. U kunt dit bericht aan uw klanten bijvoorbeeld combineren met de verplichte aankondiging die op zijn laatst 14 dagen voor de eerste domiciliëring dient plaats te vinden. Bij de eerste invordering ( First ) dient u de lay-out van de door Febelfin beschreven wijziging te gebruiken. Daarmee stelt u de bank van de schuldenaar in staat om de koppeling met het bestaande DOM80-mandaat te leggen, zodat de bank dat mandaat vervolgens kan intrekken. De daarop volgende invorderingen dienen normaal als terugkerende invorderingen ( Recurrent ) behandeld te worden. Het document XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht dat het formaat voor het initiëren van een domiciliëring beschrijft, vindt u hier: Voor meer informatie over de migratie van DOM80-mandaten naar SEPA Core-domiciliëringsmandaten verwijzen wij u naar onze document Handleiding mandaatmigratie op basis van bestand Nationale Bank van België. Nieuwe mandaten: Core of B2B U dient een mandaatformulier mee te sturen waarin alle schuldeiserinformatie is opgenomen met betrekking tot uw aanbod of uw factuur. Vraag uw cliënt om het te ondertekenen en aan u terug te bezorgen. U dient te kiezen tussen het creëren van mandaten die al een referte bevatten (dat uniek dient te zijn zie hieronder), of het toekennen van een referte nadat uw cliënt het getekende mandaat aan u heeft teruggestuurd. De mandaatreferte is aanvankelijk niet verplicht, maar dient zeker aan uw cliënt meegedeeld te worden voordat de eerste invordering plaatsvindt, bijvoorbeeld in de aankondigingsbrief. Voor een B2B-mandaat dient u de cliënt bovendien te informeren dat hij de mandaatgegevens bij zijn bank moet bevestigen. Aanvullende diensten die ING voor B2Bmandaten aanbiedt Het kan gebeuren dat de schuldenaar de gegevens van een B2B-mandaat niet heeft bevestigd en dat ING ondertussen een eerste invordering (FRST) ontvangt. In dat geval creëert ING een geblokkeerd mandaat en zendt de bank een bericht naar de schuldenaar met het verzoek om de gegevens te bevestigen. De schuldenaar kan deze actie via een electronisch kanaal van ING nemen. 1. Als schuldeiser kunt u zich bij ING aanmelden voor een dienst die u informeert over de status van al uw B2B-mandaten (die u met schuldenaars bij ING heeft). ING stuurt u dan dagelijks een lijst van de B2Bmandaten die tot en met de dag ervoor geactiveerd zijn (bevestigd door de schuldenaar). U kunt ook een overzicht aanvragen van uw B2B mandaten en hun status (geblokkeerd of actief). 2. U kunt een electronische lijst van al uw B2B-mandaten (die u met uw schuldenaars bij ING heeft) via Isabel opladen. ING maakt de mandaten aan met een geblokkeerde status en stuurt een geïntegreerd bericht naar de schuldenaren waarin zij gevraagd worden de gegevens te bevestigen. Vraag uw commerciële contactpersoon om deze diensten te laten activeren. Eerste Hulp bij mandaten voor België 7

8 Wat dient u aan uw klant mede te delen? In het geval van een migratie van DOM80-mandaten naar mandaten voor Europese Domiciliëring SEPA: - De reden van de migratie: DOM80 gaat op 1 februari 2014 verdwijnen. - De gevolgen van de migratie: uw cliënt (de schuldenaar) hoeft geen actie te ondernemen; de migratie vindt automatisch plaats 1. In het geval van de aanmaak van nieuwe Core mandaten voor Europese domiciliëring SEPA: - Stuur 2 exemplaren van het domiciliëringsmandaat naar uw cliënt; - Dit formulier kunt u van tevoren al invullen; - Uw cliënt dient het originele document ingevuld en ondertekend terug te sturen. Hij mag de kopie houden. In het geval van een nieuw B2B mandaat Europese domiciliëring SEPA dient gemeld te worden: - Een kopie van het originele mandaat dient door de schuldenaar ter validatie bij zijn bank ingediend te worden. Voorbeelden van brieven vindt u in de bijlagen B, C en D van dit document. 1. Mocht uw cliënt (de schuldenaar) het mandaat via zijn bank intrekken, dan moet u hem een nieuw mandaat voor Europese domiciliëring SEPA laten ondertekenen. Eerste Hulp bij mandaten voor België 8

9 Beheer van de schuldeiser-id (CreditorSchemeId) XML-tag: Om uw Europese domiciliëringen SEPA te kunnen invorderen, krijgt u een SEPA schuldeisersidentificatienummer wanneer u een contract met uw bank ondertekent. Het identificatienummer lijkt op een IBAN: BE 32 ZZZ A B C D Het bestaat uit vier onderdelen: A: BE is de ISO-landencode B: 32 is het controlegetal C: De bedrijfscode van de schuldeiser (de posities 5 tot en met 7, gewoonlijk ZZZ). Die code kan de schuldeiser vrij kiezen. D: De posities 8 tot en met 35 bevatten landspecifieke informatie, voor België het ondernemingsnummer. In België is de identificatie gebaseerd op het ondernemingsnummer. Dat dient bij uw bank aangevraagd te worden (bank van de schuldeiser) wanneer u de procedure in gang zet om een SEPA SDD-schuldeiser te worden. De bedrijfscode ZZZ wordt bij de berekening van het controlegetal niet meegenomen. U kunt voor de bedrijfscode ieder karakter/cijfer variërend van A-Z en 0-9 gebruiken. U kunt deze bedrijfscode bijvoorbeeld gebruiken om de verschillende entiteiten binnen uw bedrijf aan te geven die deze code voor uiteenlopende doeleinden kunnen gebruiken. Als u deze codering niet nodig heeft, adviseren wij u deze ZZZ te laten, ten behoeve van een gemakkelijke herkenning. Vervang ZZZ in ieder geval niet door spaties (witruimte). In uw bestanden voor de aanmaak van XML kunt u de <CreditorSchemeId> op betaalniveau (batchniveau) of op het niveau van iedere transactie specificeren. De aanbeveling van ING luidt om dit alleen op betaalniveau te doen. Ieder land hanteert andere regels voor het toekennen van schuldeiseridentificatienummers voor SEPA. De brochure waarin de juiste regels voor ieder land zijn samengevat, vindt u op de website van EPC: bank_detail.cfm?documents_id=161 Als u uw ondernemingsnummer niet wenst te gebruiken, dan kan iedere Belgische bank u een identificatiecode verschaffen die bij de bank hoort, bijv. BE30ZZZ300D De oude DOM80-referentie kan echter niet gebruikt worden! Uw schuldeiseridentificatienummer kan in alle SEPA-landen en bij alle banken gebruikt worden. Eerste Hulp bij mandaten voor België 9

10 Administratie van referten (MandateId & CreditorSchemeId) XML-tag: Schuldeisers kunnen mandaatreferten toekennen en bijhouden. Wel dienen daarbij bepaalde regels gevolgd te worden: De referte dient uniek te zijn. Feitelijk dient de combinatie van de CreditorSchemeId en de MandateId uniek te zijn. Een referte dat in het Coreschema is toegekend, kan niet ook nog in het B2Bschema gebruikt worden 2. De lengte is beperkt tot 35 karakters. Onze aanbeveling luidt om alleen het strikt noodzakelijke aantal karakters te gebruiken (vermijd lange reeksen nullen). Spaties aan het begin en het einde vallen weg, maar niet in het midden. Vermijd ze daar! Sinds november 2011 maakt het niet meer uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt U mag alleen de UTF-8 karakterset gebruiken: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -? : ( )., + Spatie ING adviseert u om hoofdletters te gebruiken (letters A Z) zonder accenten, plus de getallen 0-9. Vermijd spaties, accenten, enz. 2 UMR (Unique Mandate Reference) is de unieke referte van een mandaat om te waarborgen dat die gedurende het gehele proces door de verschillende actoren gevolgd en herkend kan worden, zodat fouten of duplicaten opgespoord kunnen worden. Eerste Hulp bij mandaten voor België 10

11 Word SEPA-schuldeiser bij ING Bij ING kunt u Europese domiciliëringen SEPA initiëren via de volgende elektronische kanalen: Home Bank plus ING FTP Service ING Service for Swiftnet Vraag uw commerciële contactpersoon of u SEPA-schuldeiser bij ING kunt worden. Deze zal u uitnodigen om daartoe één of meer contracten te ondertekenen. Als u met zowel Core- als B2B-schema s wilt werken, dient u 2 verschillende contracten te ondertekenen. Als uw verzoek is aanvaard, kunt u naar verwachting na 2 weken gaan beginnen. Conclusie Het is belangrijk om niet te vergeten dat uw huidige schuldenaren GEEN nieuwe mandaten hoeven te ondertekenen. Alle Belgische domiciliëringsmandaten die ondertekend zijn vóór 1 april 2010 kunnen zonder voorwaarden rechtmatig gemigreerd worden. Belgische domiciliëringsmandaten die na 1 april 2010 ondertekend zijn, dienen conform de Belgische invoering van de PSD te zijn. Dat betekent dat zij de clausule volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst op het papieren mandaat dienen te vermelden. De migratie is uitsluitend mogelijk voor het Core-schema. Het is niet mogelijk om DOM80 naar B2B te migreren. Voor het B2B-schema dient de schuldenaar een nieuw mandaat te ondertekenen en dient hij de mandaatgegevens aan zijn bank te bevestigen. Meer informatie gewenst? Aarzel dan niet om onze ING SEPA-website te raadplegen: Voor alle algemene vragen over SEPA in België kunt u ook hier terecht: Eerste Hulp bij mandaten voor België 11

12 Bijlage A: PSD in België art 29 en 55 Art De totstandkoming van de domiciliëring vereist het verlenen van een lastgeving door de betaler aan, naargelang, één of meerdere van de hierna volgende personen : 1 de begunstigde; 2 de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde; 3 de betalingsdienstaanbieder van de betaler. Een exemplaar dient overhandigd te worden aan de betaler. 2. Ongeacht of de lastgeving bedoeld in 1, eerste lid, al dan niet is opgenomen in hetzelfde instrumentum van de hoofdverbintenis waarvan zij uitvoering waarborgt, beantwoordt de lastgeving minstens aan de volgende voorwaarden : 1 een uitdrukkelijke instemming van de betaler; 2 de te geven volmacht moet uitdrukkelijk verwijzen naar de onderliggende overeenkomst die op haar beurt de draagwijdte van de gedomicilieerde schuldvorderingen bepaalt m.b.t. de aard, de vervaltermijn en zo mogelijk het juiste bedrag. 4. Een domiciliëring en de hiermee verbonden lastgeving kan door elke partij ten allen tijde rechtsgeldig worden opgezegd, door de kennisgeving aan de medecontractant/ tegenpartij. De opzegging van de domiciliëring door de betaler is rechtsgeldig, en tegenstelbaar aan al zijn lasthebbers, wanneer de betaler hiervan kennis geeft hetzij aan zijn schuldeiser, hetzij aan zijn betalingsdienstaanbieder indien dit laatste uitdrukkelijk werd overeengekomen. Art. 55. Wanneer de betalingsdienstgebruiker geen consument is, kunnen partijen overeenkomen dat de artikelen 28, 3, 29, 35, 37 tot 39, 42, 50 tot 52, en 56, 1, in het geheel of ten dele niet van toepassing zijn. Partijen kunnen ook een andere termijn overeenkomen dan die welke is bepaald in artikel 34. De bepalingen van deze titel doen geen afbreuk aan andere wettelijke bepalingen waarbij bijkomende rechten en plichten worden opgelegd inzake kredietverstrekking, onder meer deze bedoeld door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. 3. Onverminderd de toepassing van artikel 38, 3, indien het juiste bedrag of de datum van debitering niet bepaald is bij het sluiten van de domiciliëring, geeft de begunstigde hiervan kennis aan de betaler op de overeengekomen datum binnen een redelijke termijn voorafgaand aan het initiëren van iedere betalingstransactie. Eerste Hulp bij mandaten voor België 12

13 Bijlage B: voorbeeld van een brief voor de migratie van een DOM80-mandaat naar een Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA Datum Geachte heer/mevrouw, We willen u graag meedelen dat wij besloten hebben om actief op de Europese markt te gaan opereren door gebruik te maken van de Europese domiciliëring SEPA als betaalinstrument. De Europese domiciliëring SEPA is een geharmoniseerd product dat in geheel Europa voor alle transacties in euro gebruikt kan worden. Tot op heden heeft u onze facturen betaald via de DOM80 ( de Belgische domiciliëring / la domiciliation belge ). Gegevens van het huidige domiciliëringsmandaat (aanbevolen, maar niet verplicht): - Aanmaakdatum : ##/##/#### - Kenmerk : ############ - Rekeningnummer : ############ Deze Belgische domiciliëring wordt automatisch vervangen door een Europese domiciliëring SEPA. Gegevens van de nieuwe Europese domiciliëring SEPA (verplicht): - Referte: BE############## Wij wijzen u erop dat deze migratie geen enkele tussenkomst van uw zijde vereist en volledig automatisch verloopt. Graag willen wij u vragen om uw huidige domiciliëring bij uw bank niet in te trekken. Dat gebeurt al automatisch zodra de migratie naar de Europese domiciliëring SEPA is voltooid. Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u nog vragen heeft. Met vriendelijke groeten, Eerste Hulp bij mandaten voor België 13

14 Bijlage C: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA Datum Geachte heer/mevrouw, We willen u graag meedelen dat wij besloten hebben om actief op de Europese markt te gaan opereren door gebruik te maken van de Europese domiciliëring SEPA als betaalinstrument. De Europese domiciliëring SEPA is een geharmoniseerd product dat in geheel Europa voor alle transacties in euro gebruikt kan worden. De Europese domiciliëring SEPA stelt u in staat om de facturen die wij u sturen efficiënter te betalen. Als u dit mandaatformulier ondertekent, profiteert u - in het geval van geschillen - bovendien van een terugboekingsrecht binnen een periode van acht weken na de invorderingsdatum. U kunt daartoe contact opnemen met uw bank. We verzoeken u vriendelijk om het bijgevoegde domiciliëringsmandaat in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren. Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u nog vragen heeft. Met vriendelijke groeten, Eerste Hulp bij mandaten voor België 14

15 Bijlage D: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw B2B mandaat voor Europese domiciliëring SEPA Datum Geachte heer/mevrouw, Wij hebben besloten om binnen het SEPA-raamwerk voor de harmonisatie van betaalproducten in Europa over te schakelen van de Belgische DOM80 ( de Belgische domiciliëring / la domiciliation belge ) naar de Europese Business-to-Business (B2B)-domiciliëring SEPA. Daarom hebben wij bij deze brief een mandaatformulier voor de Europese Business-to-Business (B2B)- domiciliëring SEPA gevoegd. Wij verzoeken u vriendelijk de onderstaande instructies te volgen: 1. Vul de ontbrekende gegevens in; 2. Teken het mandaatformulier met inachtneming van de vereiste autorisaties; 3. Stuur het originele document aan ons terug; 4. Stuur een kopie aan uw bank voorzien van de handtekening(en) van de perso(o)n(en) die geautoriseerd zijn voor de rekening die u wilt gebruiken. Uw bank kan op basis van deze nieuwe originele handtekening(en) op de kopie de bevestiging ontvangen die aan de Europese B2B-domiciliëring SEPA gekoppeld is. Zodra uw bevestiging bij de bank geregistreerd is, kan het domiciliëringsmandaat geactiveerd worden en kunt u onze facturen volgens onze gezamenlijke afspraken betalen. Met vriendelijke groeten, Eerste Hulp bij mandaten voor België 15

16 ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgiuml N 07/14

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing.

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing. Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks)

Nadere informatie

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Doel van het document 3 Hoe een nieuwe invordering invoeren?

Nadere informatie

DE EUROPESE DOMICILIËRING

DE EUROPESE DOMICILIËRING DE EUROPESE DOMICILIËRING GIDS VOOR DE SCHULDEISER VERSIE OKTOBER 2013 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 KENMERKEN EUROPESE DOMICILIËRING... 2 2.1 Core Schema... 3 2.2 B2B schema... 3 3 STARTEN MET EUROPESE DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN. Succesvol starten met de Europese domiciliëring

SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN. Succesvol starten met de Europese domiciliëring SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN Succesvol starten met de Europese domiciliëring Inhoud Intro SEPA Direct Debit 3 Starten met nieuwe SDD Business to Customer (B2C) 5 Starten met nieuwe SDD Business to

Nadere informatie

Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA?

Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA? Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA? versie juli 2012 www.ingsepa.com Financial Supply Chain SEPA Deze lijst bevat elf vragen waarmee u kunt bepalen in hoeverre een ERP 1 -pakket gereed is voor SEPA.

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Opladen van XML bestanden in Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 3 Hoe laadt u een XML bestand op via Business Bank en hoe stuurt u deze door naar ING?

Nadere informatie

Handleiding mandaatmigratie op basis van bestand Nationale Bank van België. versie maart 2014. ing.be/sepa

Handleiding mandaatmigratie op basis van bestand Nationale Bank van België. versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding mandaatmigratie op basis van bestand Nationale Bank van België versie maart 2014 ing.be/sepa Inhoud 1 Achtergrond 1 Formaten 1 Migratie DOM80 2 Verwerken van het

Nadere informatie

Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SDD B2B BESTAND CREËREN IN TELELINK6

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SDD CORE BESTAND CREËREN IN TELELINK

Nadere informatie

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring.

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring. Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring. In het kader van de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area of gemeenschappelijk eurobetalingsgebied), werd naast de

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco SEPA met Wings Vanaf 1 februari 2014 moeten alle bedrijven voor hun betalingsverrichtingen binnen Europa verplicht overschakelen op SEPA. Dit white paper bespreekt alle praktische zaken met betrekking

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3?

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3? Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese domiciliëringen versie maart 2014 www.ing.be/sepa Deze beknopte handleiding is een hulpmiddel bij uw migratie van Belgische domiciliëringen

Nadere informatie

SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING

SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING INHOUD INLEIDING 3 DE EUROPESE DOMICILIËRING (SEPA DIRECT DEBIT) 4 HET EUROPESE DOMICILIËRINGSMANDAAT 6 CORE EN B2B : TWEE VERSCHILLENDE SCHEMA S 7 VOOR DE EUROPESE

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding... 2 2 Beheer gegevens schuldeiser... 2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 4 Migratie... 6 4.1 Algemeen... 6 4.2

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SCT BESTAND CREËREN IN TELELINK 6 OP BASIS

Nadere informatie

SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa

SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA formaten - inleiding tot XML versie maart 2014 ing.be/sepa INLEIDING 1 INLEIDING TOT XML 2 Wat is XML? 2 Wat is een root element? 2 Wat zijn de specificaties van een element

Nadere informatie

SEPA Direct Debit in Wings. Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit.

SEPA Direct Debit in Wings. Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit. SEPA Direct Debit in Wings Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit. Na het aanzetten van de parameter die aangeeft dat van DOM 80 naar SEPA DD wordt

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

SEPA Service Center Gebruikersgids

SEPA Service Center Gebruikersgids SEPA Service Center Gebruikersgids Aanmelden op het SEPA platform... 4 Beheren van uw klantenprofiel... 5 Activeren van nieuwe mandaten... 11 Het activeren van een individueel mandaat op het platform...12

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 INHOUD 1. DE SEPA-DOMICILIËRINGEN 2. DE DOMICILIËRINGEN EN SEPA 3. WERKING VAN DE EUROPESE DOMICILIËRING

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding SEPA domiciliëringen XML. taasoftware.wolterskluwer.be

Expert/M Plus Handleiding SEPA domiciliëringen XML. taasoftware.wolterskluwer.be Expert/M Plus Handleiding SEPA domiciliëringen XML taasoftware.wolterskluwer.be Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 2 ALGEMEEN... 4 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 5 INGAVE BETALINGENBANK SEPA DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Het Europese overschrijvingsformulier

Het Europese overschrijvingsformulier Het Europese overschrijvingsformulier DAGELIJKS BANKIEREN Beknopte handleiding Het Europese overschrijvingsformulier 1 De Europese overschrijving Dezelfde veiligheid en snelheid. De Europese overschrijving

Nadere informatie

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Het reglement Bestandsuitwisseling en verwerking werd in het Frans, het Nederlands, het Duits en het Engels opgemaakt. In geval van tegenspraak tussen de verschillende

Nadere informatie

Handleiding : Europese Domiciliëringen vanuit Excel

Handleiding : Europese Domiciliëringen vanuit Excel Handleiding : Europese Domiciliëringen vanuit Excel Europese Domiciliëringen vanuit Excel 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Europese domiciliëringen

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

PROACC STUDIO SEPA RELEASE

PROACC STUDIO SEPA RELEASE PROACC STUDIO SEPA RELEASE Exact ProAcc Studio www.exactsoftware.be Exact ProAcc Studio PROACC STUDIO SEPA RELEASE Versie 2.67.009 De informatie in deze handleiding kan onderhevig zijn aan wijzigingen

Nadere informatie

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 SEPA 3 Inhoud p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 Wat is SEPA? Waarom wordt SEPA ingevoerd? Waar wordt SEPA toegepast? Vanaf wanneer wordt SEPA toegepast? Wat verandert er? Wat zijn de gevolgen? SEPA 4 Wat is

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. Informatiebrochure

SEPA Direct Debit. Informatiebrochure SEPA Direct Debit Informatiebrochure Inhoudstabel SEPA algemeen 3 Wat is SEPA? 3 Wat zijn de gevolgen van SEPA? 3 SEPA Credit Tranfser 4 Wat is SEPA Credit Transfer (SCT)? 4 Waarvoor staan IBAN en BIC?

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8)

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Algemeen Amsterdam, 5 september 2013 Betreft: doorlopende machtiging Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, In juni heeft u van

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Starten met SEPA Direct Debit Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Inhoud en opzet webinar - Doel - Uitleg werking SEPA Direct Debit (SDD) - Praktische handvatten bieden voor migratie

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

RECORD BANK. Record@Home Gebruikersgids beheer SDD-mandaten en -loten

RECORD BANK. Record@Home Gebruikersgids beheer SDD-mandaten en -loten RECORD BANK Record@Home Gebruikersgids beheer SDD-mandaten en -loten Inhoud 1. Algemene info 2. SEPA-mandaten: contractpartijen? 3. SEPA-mandaten: vorm & inhoud DEEL 1: beheer van de SEPA-mandaten in Record@Home

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

De Europese domiciliëring

De Europese domiciliëring De Europese domiciliëring Beschrijving & Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 2.0 Oktober 2009 Belgische Federatie van de financiële sector 2 De Europese domiciliëring

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module SEPA Direct Debit (SDD) voor Schuldeisers

Gebruikers- handleiding. Module SEPA Direct Debit (SDD) voor Schuldeisers Gebruikers- handleiding Module SEPA Direct Debit (SDD) voor Schuldeisers ALGEMEEN Wat is SEPA Direct Debit (SDD)? SEPA Direct Debit (Europese domiciliëring) is een van de drie producten (samen met de Europese

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.3 Februari 2013 Aanpassingen versie 1.3-1/2/2013: - hoofdstuk 1: modaliteiten van overgangsperiode

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht standard - credit transfer - form - personalisation - NL.doc version 1.2 DW 08/06/2009 Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.2

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0

De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0 De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0 Gebruiksaanwijzing Nederlandse versie Inhoudsopgave 1. Inleiding tot... 3 2. Welke toestellen worden ondersteund?... 4 3. Hoe installeert u?... 5 4. Hoe maakt

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Geachte mevrouw, Geachte heer, U kan gebruik maken van het gewenste document in bijlage om een wijziging aan te brengen aan uw Isabel 6- abonnement: Toevoegen/schrappen

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Inhoud Aangiften via batchverwerking: creatie van een technische gebruiker en keuze van een batchkanaal... 3 Wie dient deze stap uit te voeren?... 3 Wat

Nadere informatie

De bankoverstapdienst

De bankoverstapdienst De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer BANCA MONTE PASCHI BELGIO www.montepaschi.be De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Domicilieringen Onze software

Nadere informatie

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output

Nadere informatie

Bescherm uw onderneming tegen fraude.

Bescherm uw onderneming tegen fraude. Bescherm uw onderneming tegen fraude. 1 Fraude aan bedrijven 1 Fraude aan bedrijven 3 Welke informatie vindt u in deze brochure? Hoe gebruikt u deze brochure? 2 Social engineering of CEO-fraude 4 Wat is

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor uw. BKCP Online Digipass. Gelukkig niet de grootste.

Gebruiksaanwijzing voor uw. BKCP Online Digipass. Gelukkig niet de grootste. Gebruiksaanwijzing voor uw BKCP Online Digipass Gelukkig niet de grootste. Inhoudsopgave 1. Wat is een digipass? 1. Wat is een digipass?...p3 2. Hoe kunt u de digipass activeren?...p4 3. Hoe kunt u de

Nadere informatie

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement Isabel-abonnement Ref. Isa/BW003-N De cliënt, firma en rechtsvorm... maatschappelijke zetel... BTW-nummer of Uniek identificatienummer... handelsregister... geldig vertegenwoordigd door... functie... hierna

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Belfius Secure EDI configuratieformulier

Belfius Secure EDI configuratieformulier 1. Contactinformatie Belfius Secure EDI configuratieformulier Klant gegevens Adres: Postcode Plaats: Uw commerciële verantwoordelijke: Management Contact Persoon geautoriseerd om: Contactpersonen toe te

Nadere informatie

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u?

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? Servicecontract Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV en 2. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? U heeft gekozen voor het sluiten van een servicecontract. Dat is een goede keuze, want daarmee

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT

ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT 1. Importeer de DexiaSoft DPF Via DexiaWeb\DexiaSoft\Parameterfile\downloaden kunt u deze file downloaden. Telkens een nieuwe rekening wordt geopend zal u hier een nieuwe

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie