INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME"

Transcriptie

1 Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR HET NUMMER OF MAIL NAAR MET ALS TITEL ACTIVATION PROXIMUS. U KRIJGT EEN SMS VAN ZODRA DE ACTIVATIE UITGEVOERD WERD. DIT GEBEURT BINNEN DE 10 WERKDAGEN. INDIEN DIT VOORBLAD ONTBREEKT, WORDT DE ACTIVATIE NIET UITGEVOERD!

2 Werknemer Document A Gelieve de naam en het nummer van uw onderneming te vermelden (PER-ID) Verkoper: Ondernemingsnaam: SFID : Ondernemingsnummer*: * verplichte velden Taal NL FR DE EN (EN enkel voor voic ) A. Identificatie van de werknemer Er dient een fotokopie van uw identiteitskaart (recto verso) bij het contract te worden gevoegd. Naam:... Voornaam:... Adres:... Nr.... Bus... Postnummer:... Woonplaats:... Land:... Geboortedatum:... B. Personalia van de werknemer Tel.:... adres:... waarop we u kunnen bereiken voor bijkomende informatie. C. Gezin Ik wil intekenen op een werknemer-epp. Ik wil gezinsleden inschrijven (vul in dat geval document B in). D. Gebruik van de gegevens van de klant en gebruik ervan bij de dienst 'inlichtingen' Ik verleen Belgacom de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten via sms en/of . E. Keuze van het tariefplan van de werknemer Gsm-nummer:... Simkaartnummer: GEKOZEN TARIEFPLAN Mobile Comfort Generation MTV Pay&Go Flex (met automatische herlaadbeurt) 15 Pay&Go Generation (met automatische herlaadbeurt) 15 2 van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, btw BE , RPR Brussel, BE BPOTBEB1

3 Werknemer Document A BlackBerry Internet on GSM BlackBerry Internet Service Start - 50 Mb Intense - 1 Gb Messaging Pack Call (+) to Fixed Blackberry Europe (5 Mb) Surf voor meer informatie over deze opties naar F. Handtekening van de werknemer Opgemaakt te... op... Handtekening van de klant (voorafgegaan door de vermelding 'gelezen en goedgekeurd') Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan een exemplaar voor de werknemer en een exemplaar voor Belgacom. De klant erkent vóór de ondertekening van dit contract kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en de tarieven van de Proximus-dienst en ze aanvaard te hebben. Dit document heeft slechts waarde en bindt slechts voor zover de vermeldingen die erin voorkomen compleet en exact zijn. G. Bericht van domiciliëring Ondergetekende: Naam:... Adres:... Nr.... Bus... Postnummer: Woonplaats:... vraagt dat - Koning Albert II-laan Brussel vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping hiervan alle facturen int voor: Naam:... Adres:... Nr.... Bus... Postnummer: Woonplaats:... door afhouding van bankrekening:... Handtekening (van de rekeninghouder): IBAN:BE:... Identificatie van de schuldeiser:... Klantnummer:... Uw persoonlijke gegevens worden door Belgacom () verwerkt en kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van haar producten en diensten en ook van de producten en diensten van derden. Wenst u geen informatie in verband met de producten en diensten van Belgacom of van derden te ontvangen, neem dan contact op met onze klantendienst op het gratis nummer 6000 via uw Proximusgsm. Mailbox 1207: iemand die uw gsm-nummer niet kent, kan via de inlichtingendienst 1207 een bericht op uw voic achterlaten, zonder dat uw nummer hem wordt meegedeeld. Om deze dienst te kunnen leveren deelt Proximus uw gsm-nummer mee aan de 1207 van Belgacom. Wenst u geen dergelijke berichten te ontvangen op uw voic , bel dan met uw gsm naar het gratis nummer en volg de instructies om deze dienst te deactiveren. Ingeval dit contract wordt gesloten buiten de lokalen van of die van haar erkende commerciële partners, en ingeval de Proximus-dienst niet wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, is de volgende clausule van toepassing: binnen veertien werkdagen na de dag volgend op de ondertekening van dit contract heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn abonnement op de Proximus-dienst af te zien op voorwaarde dat hij daarvan met een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elke clausule waarmee de klant afziet van dit recht, is nietig. Wat de naleving van de termijn betreft, volstaat het dat de kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn wordt verstuurd. Als u voor een bepaalde duur hebt ingetekend op uw abonnement en u consument bent in de zin van de wet van 6 april 2010, zal het op de vervaldag automatisch worden verlengd voor een onbepaalde duur. U kunt het dan steeds zonder vergoeding en per aangetekende brief opzeggen, na afloop van een opzeggingstermijn van één

4 Gezinsleden Document B Altijd aan het basiscontract gehecht (doc. A) Gelieve de naam en het nummer van uw onderneming te vermelden (PER-ID) Verkoper: Ondernemingsnaam: SFID : Ondernemingsnummer*: Taal NL FR DE EN (EN enkel voor voic ) * verplichte velden A. Identificatie van de werknemer Naam van de werknemer:... Mevrouw Mijnheer Voornaam van de werknemer:... Gsm-nummer:... B. Gezinsleden 1. Naam:... Voornaam:... Gsm-nummer:... Simkaartnummer:... TARIEFPLAN Mobile Comfort Pay&Go Flex (met automatische herlaadbeurt) 15 Generation MTV Pay&Go Generation (met automatische herlaadbeurt) 15 Blackberry Internet On GSM Blackberry Internet Service Start - 50 Mb Intense - 1 Gb Messaging Pack Call (+) to Fixed Blackberry Europe (5Mb) GEBRUIK VAN DE GEGEVENS VAN DE KLANT en gebruik ervan door de dienst 'inlichtingen' Ik verleen Belgacom de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten via sms of Naam:... Voornaam:... Gsm-nummer:... Simkaartnummer:... TARIEFPLAN Mobile Comfort Pay&Go Flex (met automatische herlaadbeurt) 15 Generation MTV Pay&Go Generation (met automatische herlaadbeurt) 15 Blackberry Internet On GSM Blackberry Internet Service Start - 50 Mb Intense - 1 Gb Messaging Pack Call (+) to Fixed 4 van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, btw BE , RPR Brussel, BE BPOTBEB1

5 Gezinsleden Document B Altijd aan het basiscontract gehecht (doc. A) Blackberry Europe (5Mb) GEBRUIK VAN DE GEGEVENS VAN DE KLANT en gebruik ervan door de dienst 'inlichtingen' Ik verleen Belgacom de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten via sms en/of Naam:... Voornaam:... Gsm-nummer:... Simkaartnummer:... TARIEFPLAN Mobile Comfort Pay&Go Flex (met automatische herlaadbeurt) 15 Generation MTV Pay&Go Generation (met automatische herlaadbeurt) 15 Blackberry Internet On GSM Blackberry Internet Service Start - 50 Mb Intense - 1 Gb Messaging Pack Call (+) to Fixed Blackberry Europe (5Mb) GEBRUIK VAN DE GEGEVENS VAN DE KLANT en gebruik ervan door de dienst 'inlichtingen' Ik verleen Belgacom de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten via sms en/of . C. Handtekening van de werknemer Opgemaakt te... op... Handtekening van de klant (voorafgegaan door de vermelding 'gelezen en goedgekeurd') Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan een exemplaar voor de werknemer en een exemplaar voor Belgacom. De klant erkent vóór de ondertekening van dit contract kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en de tarieven van de Proximus-dienst en ze aanvaard te hebben. Dit document heeft slechts waarde en bindt Belgacom nv slechts voor zover de vermeldingen die erin voorkomen compleet en exact zijn. Uw persoonlijke gegevens worden door Belgacom () verwerkt en kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van haar producten en diensten en ook van de producten en diensten van derden. Wenst u geen informatie in verband met de producten en diensten van Belgacom of van derden te ontvangen, neem dan contact op met onze klantendienst op het gratis nummer 6000 via uw Proximus-gsm. Mailbox 1207: iemand die uw gsm-nummer niet kent, kan via de inlichtingendienst 1207 een bericht op uw voic achterlaten, zonder dat uw nummer hem wordt meegedeeld. Om deze dienst te kunnen leveren deelt Proximus uw gsmnummer mee aan de 1207 van Belgacom. Wenst u geen dergelijke berichten te ontvangen op uw voic , bel dan met uw gsm naar het gratis nummer en volg de instructies om deze dienst te deactiveren. Ingeval dit contract wordt gesloten buiten de lokalen van of die van haar erkende commerciële partners en ingeval de Proximus-dienst niet wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, is de volgende clausule van toepassing: binnen veertien werkdagen na de dag volgend op de ondertekening van dit contract heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn abonnement op de Proximusdienst af te zien op voorwaarde dat hij daarvan met een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elke clausule waarmee de klant afziet van dit recht, is nietig. Wat de naleving van de termijn betreft, volstaat het dat de kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn wordt verstuurd. Als u voor een bepaalde duur hebt ingetekend op uw abonnement en u consument bent in de zin van de wet van 6 april 2010, zal het op de vervaldag automatisch worden verlengd voor een onbepaalde duur. U kunt het dan steeds zonder vergoeding en per aangetekende brief opzeggen, na afloop van een opzeggingstermijn van één maand. 5 van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, btw BE , RPR Brussel, BE BPOTBEB1

6 Aanvraag van PORT IN Document C Altijd aan het basiscontract gehecht (doc. A) Gelieve de naam en het nummer van uw onderneming te vermelden (PER-ID) Verkoper: Ondernemingsnaam: SFID : Ondernemingsnummer*: Taal NL FR DE EN (EN enkel voor voic ) * verplichte velden Aanvraag van een overdracht van gsm-nummer naar het by Belgacom De hieronder gevraagde informatie heeft betrekking op de gegevens van uw huidige operator. Ze moeten worden verstrekt voor elke aanvraag van overdracht (ook al hebt u momenteel een prepaid kaart of wenst u een Pay&Go-kaart te nemen). De identificatie van de simkaarthouder is verplicht. A. Identificatie van de werknemer Naam:... Voornaam:... Adres:... Nr.... Bus... Postnummer:... Woonplaats:... Huidige operator (ander dan Proximus): Huidig abonnementstype (slechts één vakje aankruisen): prepaid factuur B. Identificatie van de houder van het te porteren nummer (indien verschillend van de werknemer zelf) Naam:... Voornaam:... Adres:... Nr.... Bus... Postnummer:... Woonplaats:... Huidige operator (ander dan Proximus): Huidig abonnementstype (slechts één vakje aankruisen): prepaid factuur C. Te porteren nummer (gelieve een document per te porteren nummer in te vullen) Enkel in te vullen indien u hierboven 'prepaid' hebt aangekruist als huidig abonnementstype: Nummer van de huidige simkaart (huidige operator):... Over te dragen gsm-nummer:... Enkel in te vullen indien u hierboven 'factuur' hebt aangekruist als huidig abonnementstype: Rekeningnummer van de huidige operator:... Over te dragen gsm-nummer:... D. Overdracht De overdracht zal worden behandeld zodra Belgacom alle documenten heeft ontvangen. Duid enkel voor de uitgestelde behandeling van de overdracht de gewenste datum in. Datum van de overdracht (minstens één week, hoogstens één maand): De ondergetekende, Titularis* van het voormelde nummer, verleent Belgacom de toelating om dit nummer over te dragen. Deze toelating betekent dat de Titularis zijn abonnementscontract met zijn huidige operator opzegt of, in geval van een prepaid kaart, dat hij geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van zijn huidige operator, voor zover hij al zijn nummers overdraagt. In alle andere gevallen impliceert deze toestemming een aanpassing van het contract met de huidige operator. De ondergetekende verklaart te voldoen aan al zijn contractuele verplichtingen t.o.v. zijn huidige operator. * De titularis kan aantonen dat het nummer in dienst is of aan hem is toegekend. De werknemer en de Titularis erkennen vóór de ondertekening kennis te hebben genomen van de onderstaande algemene voorwaarden voor overdraagbaarheid en ze te hebben aanvaard. E. Handtekening van de werknemer en van de titularis (indien deze laatste minderjarig is, is de handtekening van de ouder-werknemer voldoende) Opgemaakt te... op... Handtekening van de titularis (voorafgegaan door de vermelding 'gelezen en goedgekeurd') Handtekening van de werknemer (voorafgegaan door de vermelding 'gelezen en goedgekeurd') Door dit document te ondertekenen erkennen de Titularis en de Werknemer de algemene voorwaarden van Proximus en de bijzondere voorwaarden te hebben ontvangen en verklaren ze deze te aanvaarden. 6 van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, btw BE , RPR Brussel, BE BPOTBEB1

Hoe vult u uw contract in?

Hoe vult u uw contract in? Hoe vult u uw contract in? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Beste klant, Hierbij sturen wij u wat meer informatie die u zal helpen bij het invullen van uw EPP-contract. Document A: Versie

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen. Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen. Forse besparingen op de gsm-factuur voor de hele familie! Een overeenkomst waar u en uw hele gezin van genieten. Uw bedrijf heeft zopas een overeenkomst

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Sportstraat 26 2560 Nijlen 08-03-2011 tussen 12:30 en 18:00 voor Digitale tv (DTV1985025) en Kabelaansluiting (DROP10345808).

Sportstraat 26 2560 Nijlen 08-03-2011 tussen 12:30 en 18:00 voor Digitale tv (DTV1985025) en Kabelaansluiting (DROP10345808). Telenet Klantendienst tel. 015 66 66 66 fax 015 67 67 67 www.telenet.be/onlinesupport www.telenet.be/mijntelenet Dhr Wellens Koen Pannenhuisstraat 84 2500 Lier België Aankoopbevestiging opgemaakt op 02-02-2011

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Employee Privilege Programme

Employee Privilege Programme Employee Privilege Programme Supervoordelig surfen, bellen en tv-kijken. Intro. p.3 Belgacom Internet. Sneller dan ooit! p.4 Belgacom TV. Een adembenemend aanbod. p.6 Het Pack met Internet + TV. Internet

Nadere informatie

Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be

Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Lampiris SA/NV Rue Saint-Laurent, 54-4000 Liège/Luik - Tel: 078 790 790 - Fax: 04 340 63 99

Nadere informatie

Contract Belgacom Communication Tools http://www.belgacom.be/communicationtools

Contract Belgacom Communication Tools http://www.belgacom.be/communicationtools Contract Belgacom Communication Tools /communicationtools CONTRACT FAXEN NAAR : 0800 11 333 (enkel 3 eerste pagina s faxen)! Formulaire disponible en français sur demande P 1/7 OPVOLGING VAN HET CONTRACT

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Bespaar flink op uw Pack Uw EPP-voordeel: permanente korting op uw Pack en Proximus gsm-abonnement! Een exclusief aanbod waarvan

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard onderworpen aan de goedkeuring van de Bank van De Post Persoonlijke gegevens: Dhr Mevr Juffr xxx ref xxx BARCODE Voornaam: Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor een periode van en jaarlijks stilzwijgend verlengd behalve mits

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN Voeg een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een gezinssamenstelling bij. Om gemakkelijk een rekening

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Geachte mevrouw, Geachte heer, U kan gebruik maken van het gewenste document in bijlage om een wijziging aan te brengen aan uw Isabel 6- abonnement: Toevoegen/schrappen

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Bespaar flink op uw Pack Een exclusief contract waar u met het hele gezin van profiteert Uw werkgever heeft een contract afgesloten

Nadere informatie

Employee Privilege Programme

Employee Privilege Programme Employee Privilege Programme Supervoordelig surfen, bellen en tv-kijken. Intro. p.3 Belgacom Internet. Sneller dan ooit! p.4 Belgacom TV. Een adembenemend aanbod. p.6 De Packs met Internet Go. Alles in

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE 1. Wettelijk kader Advies over de algemene voorwaarden van Billi Brussel, 29 februari 2012 Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

SPECIFIEKE VOORWAARDEN Algemene & Specifieke Voorwaarden Belgacom Internet Favorite/Intense Access SPECIFIEKE VOORWAARDEN De diensten Belgacom Internet Favorite Access en Internet Intense Access zijn de diensten van Belgacom

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14-1000 Brussel - BELGIE tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie