Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing."

Transcriptie

1 Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa

2 Concept 1 Regelgeving (Rulebooks) 2 Het domiciliëringsmandaat van SEPA 3 België en Artikel 29 van de Richtlijn betaaldiensten (PSD) 3 ING-templates die u voor het SDD Core-mandaat kunt gebruiken 3 ING-templates die u voor het SDD B2B-mandaat kunt gebruiken 3 Core of B2B: hoe maakt u een keuze? 4 Core 4 B2B 4 Mandaatbeheer 5 Migratie van DOM80-mandaten 5 Nieuwe mandaten: Core of B2B 5 Wat dient u aan uw klant mede te delen? 6 Beheer van de schuldeiser-id 7 Administratie van referten 8 Word SEPA-schuldeiser bij ING 9 Conclusie 9 Bijlage A: PSD in België art 29 en Bijlage B: Gebruik van het NBB bestand (voor de migratie van DOM 80 mandaten) 11 Bijlage C: voorbeeld van een brief voor de migratie van een DOM80-mandaat naar een Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 16 Bijlage D: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw Core mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 17 Bijlage E: voorbeeld van een brief voor de opzet van een nieuw B2B mandaat voor Europese domiciliëring SEPA 18

3 Concept Als SEPA schuldeiser kunt u manueel de invordering van de Europese domiciliëring via de gebruikersinterfaces van uw electronisch kanaal (Business Bank of initiëren. U kunt best eerst vertrouwd geraken met de nieuwe concepten op gebied van mandatenbeheer 1, voordat u start met het innen van Europese SEPA domiciliëringen bij uw klanten. Het mandaat voor de Europese domiciliëring SEPA (SDD) is het document dat het mandaat vervangt dat voor de Belgische domiciliëring (DOM80) gebruikt wordt. Dit is een overeenkomst tussen een schuldenaar (uw cliënt) en uzelf als schuldeiser, op basis waarvan: u de betaalinstructies naar de bank van de schuldenaar stuurt om de rekening van de schuldenaar in ruil voor een product of dienst te laten debiteren; de bank van de schuldenaar de rekening van de schuldenaar debiteert. De regels voor dit mechanisme zijn door de EPC (European Payment Council) vastgesteld en zijn gedocumenteerd in verschillende Rulebooks (Core en B2B). De EPC heeft de gehele verantwoordelijkheid voor het beheer van mandaten bij de schuldeiser gelegd. De banken (zowel de bank van de schuldeiser als de bank van de schuldenaar) hebben geen verplichtingen op dit gebied, met uitzondering van het uitvoeren van bepaalde controles die in de Rulebooks zijn gespecificeerd. Deze controles hebben met name betrekking op de informatie die de schuldeiser verschaft in de betaalinstructie met betrekking tot de mandaten. Het nieuwe mandaten model houdt een belangrijke verandering voor de Belgische schuldeisers in.bij het Belgische DOM80-concept werden de mandaten beheerd en bewaard door de bank van de schuldenaar. Op basis van het DOM70-systeem beheerden schuldeisers al wel zelf de DOM80-mandaten en wisselden zij elektronische bestanden uit om de mandaten te openen en te sluiten. Nu wordt de schuldeiser dus verantwoordelijk voor het beheer van de domiciliëringsmandaten en dat heeft belangrijke juridische gevolgen. In het geval van geschillen ligt de bewijslast volledig bij u als schuldeiser. Daarom is het zeer belangrijk dat u uw mandaten vanaf het begin op de juiste wijze administreert. Op basis van dit document en de brochure die FEBELFIN (de Belgische federatie van de financiële sector) over domiciliëringsmandaten heeft opgesteld, weet u precies wat de juiste aanpak is. Wij adviseren u om het document van Febelfin samen met dit document te lezen. Klik op de onderstaande link om deze documenten te raadplegen: Migratieprocedure van de Belgische domiciliëring (DOM80): 1. In de SEPA terminologie is een mandaat het equivalent van een bericht van domiciliëring. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 3

4 Regelgeving (Rulebooks) Alle informatie over mandaten, verplichte en optionele velden, te gebruiken terminologie en juridische clausules wordt beschreven en is beschikbaar in de SEPA Rulebooks. Die vindt u op de website van de EPC (http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_ bank_list.cfm?documents_category=1). De actuele versies van het Core -schema en Business to Business -schema kunnen hier ook gevonden worden. De mandaataspecten zijn in de achtereenvolgende versies echter niet veranderd. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 4

5 Het domiciliëringsmandaat van SEPA ING heeft diverse templates voor SDD-mandaten opgesteld die u als basis kunt gebruiken om uw eigen mandaten te maken. Deze templates bevatten alle juridische informatie die in België minimaal verplicht is: Het is verplicht om SEPA te vermelden. Het woord Core kan worden weggelaten. Alle verplichte informatie dient op de voorkant van het document te staan. Het is niet toegestaan om de achterzijde van het document voor andere informatie te gebruiken. Voor mandaten die zijn opgesteld in talen die in het land van de schuldenaar ongebruikelijk zijn, luidt onze aanbeveling om een Engelse versie op de achterkant van de lokale versie te printen. België en Artikel 29 van de Richtlijn betaaldiensten (PSD) De Payment Services Directive (PSD) vormt het juridische raamwerk waaronder betalingen op Europees niveau vallen. Dit raamwerk is omgezet in Belgisch recht en op 15 januari 2010 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Hierin staat een extra verplichting in aanvulling op de PSD (Artikel 29). Het mandaat dient te verwijzen naar de onderliggende overeenkomst. Die verwijzing naar de onderliggende overeenkomst dient expliciet genoeg te zijn om alle mogelijke twijfel weg te nemen waarvoor de schuldenaar tekent. Artikel 55 bepaalt voor SDD B2Bmandaten dat de schuldeiser en de schuldenaar gezamenlijk kunnen besluiten om Artikel 29 niet toe te passen. Voor nadere details verwijzen we naar de PSD-bijlage (Bijlage A). ING-templates die u voor het SDD B2B-mandaat kunt gebruiken U vindt modellen (templates) van de domiciliëringsmandaten SEPA B2B (voor België) met alle verplichte velden op volgende website: onder de paragraaf Templates voor mandaten. De templates zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Ter herinnering: het is belangrijk om niet te vergeten dat het in België verplicht is om het veld Volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst toe te voegen (alhoewel dat veld in het Europees schema domiciliëring SEPA van de EPC (European Payments Council) optioneel is). Deze verplichting vervalt indien de schuldeiser en schuldenaar daartoe gezamenlijk overeenkomst bereikt hebben. De EPC heeft een serie officiële vertalingen voor alle talen gepubliceerd. Die kunnen via de volgende link gevonden worden: cfm?page=sepa_b2b_dd_mandate_translations ING-templates die u voor het SDD Core-mandaat kunt gebruiken Hieronder vindt u templates voor SDD Core-mandaten die alle verplichte velden bevatten. Zij kunnen door alle schuldeisers gebruikt worden. onder de paragraaf Templates voor de machtigingen. De templates zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. De EPC heeft een serie officiële vertalingen voor alle talen gepubliceerd. Die kunnen via de volgende link gevonden worden: cfm?page=core_sdd_mandate_transalations Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 5

6 Core of B2B: hoe maakt u een keuze? Core Het Core-schema is van toepassing op alle soorten klanten: consumenten en niet-consumenten. U bent niet verplicht om het B2B-schema aan professionele klanten voor te stellen. Een Core-mandaat geeft de schuldenaar het recht op een onvoorwaardelijke terugboeking binnen 8 weken na de datum waarop de rekening is gedebiteerd (voor consumenten of niet-consumenten). Dat geldt sinds 1 april 2010, na de juridische omzetting van de PSD in Belgisch recht, ook al voor het DOM80-schema. De Belgische DOM-80 mandaten kunnen naar SDD Core domiciliëringsmandaten gemigreerd worden. U kunt dit doen via de gebruikersinterfaces van Zo dient u geen nieuwe Europese domiciliëringsmandaten te doen ondertekenen door uw bestaande klanten. Voor Business Bank gebruikers is de migratie van DOM80 via het systeem niet mogelijk. In dit geval moeten dus nieuwe SEPA mandaten met uw schuldenaars ondertekend worden. B2B Als u het risico wilt vermijden dat er binnen 8 weken alsnog terugboeking plaatsvindt, dan kunt u voor nietconsumenten klanten het B2B-schema kiezen. Het is echter niet toegestaan om DOM80-mandaten naar SDD B2B-mandaten te laten migreren. U dient uw schuldenaren te vragen om voor B2B nieuwe mandaten te tekenen. Daar komt nog bij dat bij gebruik van het B2B-schema de schuldenaar de gegevens van het mandaat aan zijn bank dient te bevestigen. Als de gegevens van het mandaat niet bevestigd zijn, zal de bank van de schuldenaar transacties op basis van dit B2B-mandaat weigeren. We hebben gemerkt dat schuldenaren deze verplichting niet goed begrijpen. Daarom adviseren wij u om hen daarover te informeren. De procedures ter bevestiging van B2B-mandaten variëren van bank tot bank. ING eist dat de kopie van het mandaat dat bij de ING-kantoren wordt afgeleverd de naam, hoedanigheid en originele handtekening van de persoon/ personen bevatten die voor de rekening van de schuldenaar geautoriseerd zijn. Sommige schuldeisers gebruiken mandaten met meerdere doorslagen met een bevestigingsexemplaar voor de bank van de schuldenaar. Dit vormt echter geen waarborg voor de bevestiging van de schuldenaar en daarom adviseert ING om dit soort mandaten niet te gebruiken. Volgens de PSD is het niet toegestaan om een consument (een particulier) een SDD B2B-mandaat te laten ondertekenen. Dezelfde wet verplicht de bank van de schuldenaar om alle B2B-transacties gericht op consumenten te weigeren. Het is wel toegestaan om B2B-transacties vanaf een particuliere rekening uit te voeren, zolang de rekeninghouder heeft bevestigd dat hij voor deze transacties in de hoedanigheid van niet-consument handelt. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 6

7 Mandaatbeheer Migratie van DOM80-mandaten We herinneren u eraan dat de migratie van DOM80- mandaten waarborgt dat de overgang naar het Coreschema rechtmatig verlopen is. Het migreren van DOM80 mandaten via de gebruikersinterface is enkel mogelijk via U kunt de bank van uw keuze vragen om de elektronische gegevens van al uw mandaten te verstrekken. U dient daartoe de DOM80 Schuldeiser-ID die u gebruikt door te geven. Of vraag uw commerciële contactpersoon bij ING om deze informatie als u de procedure in gang zet om een SEPA SDD-schuldeiser te worden. ING zal de aanvraag bij de Nationale Bank van België (NBB) indienen. Na ontvangst stuurt ING u het bestand door. Meer informatie over het gebruik van dit bestand vindt u in Bijlage B. Nieuwe mandaten: Core of B2B U dient een mandaatformulier mee te sturen waarin alle schuldeiserinformatie is opgenomen met betrekking tot uw aanbod of uw factuur. Vraag uw cliënt om het te ondertekenen en aan u terug te bezorgen. U dient te kiezen tussen het creëren van mandaten die al een referte bevatten (dat uniek dient te zijn zie hieronder), of het toekennen van een referte nadat uw cliënt het getekende mandaat aan u heeft teruggestuurd. De mandaatreferte is aanvankelijk niet verplicht, maar dient zeker aan uw cliënt meegedeeld te worden voordat de eerste invordering plaatsvindt, bijvoorbeeld in de aankondigingsbrief. Voor een B2B-mandaat dient u de cliënt bovendien te informeren dat hij de mandaatgegevens bij zijn bank moet bevestigen. Ons advies luidt om in de maand vóór de eerste invordering iedere klant persoonlijk te informeren over de veranderingen die plaats gaan vinden. Dit om geweigerde invorderingen en aanvragen tot terugbetaling als gevolg van misverstanden te voorkomen. Een persoonlijke brief is geschikter dan alleen maar een opmerking in een brochure. U kunt dit bericht aan uw klanten bijvoorbeeld combineren met de verplichte aankondiging die op zijn laatst 14 dagen voor de eerste domiciliëring dient plaats te vinden. Bij de eerste manuele invordering van een reeks invorderingen via de schermen, kunt u bepaalde karakteristieken van bestaande DOM80 mandaten bijvoegen. Dit zal de migratie naar SEPA mandaten mogelijk maken. De daarop volgende invorderingen dienen normaal als terugkerende invorderingen behandeld te worden. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 7

8 Wat dient u aan uw klant mede te delen? In het geval van een migratie van DOM80-mandaten naar mandaten voor Europese Domiciliëring SEPA: - De reden van de migratie: DOM80 gaat op 1 februari 2014 verdwijnen. - De gevolgen van de migratie: uw cliënt (de schuldenaar) hoeft geen actie te ondernemen; de migratie vindt automatisch plaats 1. In het geval van de aanmaak van nieuwe Core mandaten voor Europese domiciliëring SEPA: - Stuur 2 exemplaren van het domiciliëringsmandaat naar uw cliënt; - Dit formulier kunt u van tevoren al invullen; - Uw cliënt dient het originele document ingevuld en ondertekend terug te sturen. Hij mag de kopie houden. In het geval van een nieuw B2B mandaat Europese domiciliëring SEPA: - Een kopie van het originele mandaat dient door de schuldenaar ter validatie bij zijn bank ingediend te worden. Voorbeelden van brieven vindt u in de bijlagen C, D en E van dit document. 1. Mocht uw cliënt (de schuldenaar) het mandaat via zijn bank intrekken, dan moet u hem een nieuw Europees domiciliëringsmandaat laten ondertekenen. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 8

9 Beheer van de schuldeiser-id Om uw Europese domiciliëringen SEPA te kunnen invorderen, krijgt u een SEPA schuldeisersidentificatienummer wanneer u een contract met uw bank ondertekent. Dit identificatienummer lijkt op een IBAN, bijvoorbeeld: BE 32 ZZZ A B C D Het bestaat uit vier onderdelen: A: BE is de ISO-landencode B: 32 is het controlegetal C: De bedrijfscode van de schuldeiser (de posities 5 tot en met 7, gewoonlijk ZZZ). Die code kan de schuldeiser vrij kiezen. D: De posities 8 tot en met 35 bevatten landspecifieke informatie, voor België het ondernemingsnummer. Uw schuldeiseridentificatienummer kan in alle SEPA-landen en bij alle banken gebruikt worden. De bedrijfscode ZZZ wordt bij de berekening van het controlegetal niet meegenomen. U kunt voor de bedrijfscode ieder karakter/cijfer variërend van A-Z en 0-9 gebruiken. U kunt deze bedrijfscode bijvoorbeeld gebruiken om de verschillende entiteiten binnen uw bedrijf aan te geven die deze code voor uiteenlopende doeleinden kunnen gebruiken. Als u deze codering niet nodig heeft, adviseren wij u deze ZZZ te laten, ten behoeve van een gemakkelijke herkenning. Vervang ZZZ in ieder geval niet door spaties (witruimte). Ieder land hanteert andere regels voor het toekennen van schuldeiseridentificatienummers voor SEPA. De brochure waarin de juiste regels voor ieder land zijn samengevat, vindt u op de website van EPC: bank_detail.cfm?documents_id=161 In België is de identificatie gebaseerd op het ondernemingsnummer. Dat dient bij uw bank aangevraagd te worden (bank van de schuldeiser) wanneer u de procedure in gang zet om een SEPA SDD-schuldeiser te worden. Als u uw ondernemingsnummer niet wenst te gebruiken, dan kan iedere Belgische bank u een identificatiecode verschaffen die bij de bank hoort, bijv. BE30ZZZ300D De oude DOM80-referentie kan echter niet gebruikt worden! Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 9

10 Administratie van referten Schuldeisers kunnen mandaatreferten toekennen en bijhouden. Wel dienen daarbij bepaalde regels gevolgd te worden: De referte dient uniek te zijn. Feitelijk dient de combinatie van het SEPA schuldeisersidentificatienummer en de referentie van het mandaat uniek te zijn. Een referte dat in het Core-schema is toegekend, kan niet ook nog in het B2B-schema gebruikt worden 2. De lengte is beperkt tot 35 karakters. Onze aanbeveling luidt om alleen het strikt noodzakelijke aantal karakters te gebruiken (vermijd lange reeksen nullen). Spaties aan het begin en het einde vallen weg, maar niet in het midden. Vermijd ze daar! Sinds november 2011 maakt het niet meer uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt U mag alleen de UTF-8 karakterset gebruiken: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -? : ( )., + Spatie ING adviseert u om hoofdletters te gebruiken (letters A Z) zonder accenten, plus de getallen 0-9. Vermijd spaties, accenten, enz. 2 UMR (Unique Mandate Reference) is de unieke referte van een mandaat om te waarborgen dat die gedurende het gehele proces door de verschillende actoren gevolgd en herkend kan worden, zodat fouten of duplicaten opgespoord kunnen worden. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 10

11 Word SEPA-schuldeiser bij ING Bij ING kunt U de invordering van Europese domiciliëringen SEPA initiëren via de gebruikersinterfaces (schermen) van de volgende kanalen: Business Bank Vraag uw commerciële contactpersoon of u SEPA-schuldeiser bij ING kunt worden. Deze zal u uitnodigen om daartoe één of meer contracten te ondertekenen. Als u met zowel Core- als B2B-schema s wilt werken, dient u 2 verschillende contracten te ondertekenen. Als uw verzoek is aanvaard, kunt u naar verwachting na 2 weken gaan beginnen. Conclusie Het is belangrijk om niet te vergeten dat uw huidige schuldenaren GEEN nieuwe mandaten hoeven te ondertekenen als U uw Belgische DOM80 mandaten via het kanaal migreert. Alle Belgische domiciliëringsmandaten die ondertekend zijn vóór 1 april 2010 kunnen zonder voorwaarden rechtmatig gemigreerd worden. Belgische domiciliëringsmandaten die na 1 april 2010 ondertekend zijn, dienen conform de Belgische invoering van de PSD te zijn. Dat betekent dat zij de clausule volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst op het papieren mandaat dienen te vermelden. De migratie is uitsluitend mogelijk voor het Core-schema. Het is niet mogelijk om DOM80 naar B2B te migreren. Voor het B2B-schema dient de schuldenaar een nieuw mandaat te ondertekenen en dient hij de mandaatgegevens aan zijn bank te bevestigen. Meer informatie gewenst? Aarzel dan niet om onze ING SEPA-website te raadplegen: Voor alle algemene vragen over SEPA in België kunt u ook hier terecht: Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 11

12 Bijlage A: PSD in België art 29 en 55 Art De totstandkoming van de domiciliëring vereist het verlenen van een lastgeving door de betaler aan, naargelang, één of meerdere van de hierna volgende personen : 1 de begunstigde; 2 de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde; 3 de betalingsdienstaanbieder van de betaler. Een exemplaar dient overhandigd te worden aan de betaler. 2. Ongeacht of de lastgeving bedoeld in 1, eerste lid, al dan niet is opgenomen in hetzelfde instrumentum van de hoofdverbintenis waarvan zij uitvoering waarborgt, beantwoordt de lastgeving minstens aan de volgende voorwaarden : 1 een uitdrukkelijke instemming van de betaler; 2 de te geven volmacht moet uitdrukkelijk verwijzen naar de onderliggende overeenkomst die op haar beurt de draagwijdte van de gedomicilieerde schuldvorderingen bepaalt m.b.t. de aard, de vervaltermijn en zo mogelijk het juiste bedrag. 4. Een domiciliëring en de hiermee verbonden lastgeving kan door elke partij ten allen tijde rechtsgeldig worden opgezegd, door de kennisgeving aan de medecontractant/ tegenpartij. De opzegging van de domiciliëring door de betaler is rechtsgeldig, en tegenstelbaar aan al zijn lasthebbers, wanneer de betaler hiervan kennis geeft hetzij aan zijn schuldeiser, hetzij aan zijn betalingsdienstaanbieder indien dit laatste uitdrukkelijk werd overeengekomen. Art. 55. Wanneer de betalingsdienstgebruiker geen consument is, kunnen partijen overeenkomen dat de artikelen 28, 3, 29, 35, 37 tot 39, 42, 50 tot 52, en 56, 1, in het geheel of ten dele niet van toepassing zijn. Partijen kunnen ook een andere termijn overeenkomen dan die welke is bepaald in artikel 34. De bepalingen van deze titel doen geen afbreuk aan andere wettelijke bepalingen waarbij bijkomende rechten en plichten worden opgelegd inzake kredietverstrekking, onder meer deze bedoeld door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. 3. Onverminderd de toepassing van artikel 38, 3, indien het juiste bedrag of de datum van debitering niet bepaald is bij het sluiten van de domiciliëring, geeft de begunstigde hiervan kennis aan de betaler op de overeengekomen datum binnen een redelijke termijn voorafgaand aan het initiëren van iedere betalingstransactie. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 12

13 Bijlage B: Gebruik van het bestand van de Nationale Bank van België (voor de migratie van DOM80 mandaten) Inleiding Achtergrond Sinds september 2009 geeft elke bank waarbij het mogelijk is een Belgische domiciliëring te openen maandelijks een lijst met de electronische gegevens van alle bij de betreffende bank gekende domiciliëringen door aan de Nationale Bank van België (NBB). Dit gebeurt elke 10de van de maand. Deze lijst bevat de DOM80-domiciliëringsnummers, het IBAN-rekeningnummer en de BIC, de naam en de adresgegevens van de schuldenaar. De NBB houdt deze DOM80-mandaten bij in een migratiebestand. Wanneer een domiciliëring werd gemigreerd naar een Europese domiciliëring SEPA (SEPA direct debit, SDD), zal de bank dit niet meer opnemen in zijn lijst, en zal het dus ook verdwijnen uit het NBB-migratiebestand. De banken die domiciliëringen aanbieden, hebben zich ertoe verbonden om elke maand deze gegevens door te geven aan de Nationale Bank. Hoe te verkrijgen Indien u schuldeiser bent, en u wenst over te stappen naar Europese domiciliëringen, dan kan u het uittreksel van uw DOM80-schuldenaars uit het NBB-migratiebestand verkrijgen via uw bank. ING vraagt op basis van uw DOM80- schuldeisersidentificatie de gegevens op bij de NBB. ING stuurt u dit bestand vervolgens door. Opvragingen bij de NBB gebeuren uitsluitend via de bank, u kunt dit nooit rechtstreeks aanvragen bij de NBB. ING stuurt u het bestand door via mail (gezipt minder dan 15 MB max. 5 mails), of op cd gebrand en per post gezonden (gezipt meer dan 15 MB). Indien u wenst, kan u deze cd ook afhalen in het Operationeel Centrum in Gent of Brussel. U kunt dit bestand met uw mandaten op eenvoudige wijze verkrijgen samen met uw aanvraag om schuldeiser SDD (SEPA direct debit) te worden. Mocht u dit nog achteraf moeten aanvragen, dan kunt u contact opnemen met uw commerciële contactpersoon. Formaten ING ontvangt het NBB-migratiebestand van de Nationale Bank van België als een CIRI-formaat zonder lijneindes. U kunt dit ook ontvangen als CIRI-formaat met lijneindes. Dit maakt het bestand makkelijker leesbaar in een eenvoudige tekstverwerker zoals Notepad. Dit formaat is ook eenvoudig te importeren in een rekenblad zoals Excel. Het is eveneens mogelijk het bestand te ontvangen in Access of Excel-formaat (afhankelijk van de grootte van het bestand). Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 13

14 Migratie DOM80 Om uw DOM80-mandaten te migreren naar Europese domiciliëringsmandaten moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden. Hieronder vindt u enkele raadgevingen betreffende het gebruik van dit bestand. Verwerken van het NBB-migratiebestand Het doel van het NBB-migratiebestand is het vereenvoudigen van de omzetting van uw huidige DOM80-mandaten naar mandaten voor de Europese domiciliëring SEPA (SDDmandaten), door U een overzicht te geven van al uw huidige DOM80 mandaten (electronische gegevens); Inclusief DOM80-domiciliëringsnummer, naam en adres van de schuldenaar; Waarbij de BBAN-rekeningnummers werden omgezet naar IBAN rekeningnummers; En de corresponderende BIC (Bank Identification Code) werd toegevoegd; Ook het contractnummer gekoppeld aan deze domiciliëringen toe te voegen (referte- of abonneenummer), indien deze informatie beschikbaar is en werd gecommuniceerd door de bank van de schuldenaar. SDD Mandaat Referte & migratie DOM80-mandaat De referentie van een mandaat voor de Europese domiciliëring SEPA (SDD Mandaat referte) is de sleutel om de inning van een Europees domiciliëring te lanceren op basis van alle gegevens van het mandaat dat door de schuldenaar (debtor) werd ondertekend. Gemigreerde Mandaten Een DOM80-mandaat is pas gemigreerd (naar een SDD Core-mandaat) wanneer de bank van de schuldenaar een eerste maal het verschuldigde bedrag van de rekening van de schuldenaar heeft geïnd. Onmiddellijk na deze inning zal de bank van de schuldenaar het DOM80-mandaat deactiveren en markeren als gemigreerd. Vanaf dan is het DOM80-mandaat niet meer bruikbaar, en er is ook geen mogelijkheid om dit opnieuw te activeren. De migratie van een DOM80-mandaat naar een SDD mandaat voor de Europese domiciliëring SEPA is definitief en onomkeerbaar! Het gemigreerde DOM80-mandaat wordt niet meer opgenomen in de maandelijkse lijst voor de Nationale Bank van België, en verdwijnt hierdoor ook uit het NBBmigratiebestand. Noteer dat de geldigheid van een DOM80-mandaat onbeperkt is in de tijd, tenzij: het uitdrukkelijk wordt herroepen (revocation) door één van de betrokken partijen; het DOM80-mandaat gemigreerd werd naar een mandaat voor de Europese domiciliëring SEPA. Een SDD-mandaat daarentegen is niet langer geldig 36 maanden na de laatste inning. U bent vrij om de SDD Mandaat Referte te kiezen, maar deze mag maximaal 35 karakters lang zijn. Bovendien moet deze referentie uniek zijn voor elk mandaat en schuldeiser. Het DOM80-domiciliëringsnummer kan gebruikt worden als SDD Mandaat Referte bij het migreren van de mandaten, maar dit is geen verplichting. Gelieve te noteren dat u informatie over uw mandaten dient te bewaren. De keuze is aan u. We raden aan om de SDD Mandaat Referte eenvoudig en logisch te houden. Het mandaat is effectief gemigreerd na de eerste geslaagde inning. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 14

15 Tips & Tricks DOM80-domiciliëringsnummers - dubbels Vóór de migratie dient u na te gaan of er geen dubbels voorkomen onder de DOM80 mandaatrefertes die voorkomen in de lijst van de NBB. U kunt de verschillende dubbels van mandaten onderscheiden door het veld Mandaatreferte, dat werd toegevoegd aan het NBB migratiebestand. Het gebeurt dat dit veld van 6 karakters enkel nullen bevat, zelfs al komen de DOM80 domiciliëringsnummers meerdere malen voor in de lijst. In dat geval raden wij u aan om het veld Referte- of abonneenummer te gebruiken om de dubbels te onderscheiden. Dit nummer is dat van het contract tussen de schuldenaar (debtor) en u (de schuldeiser / creditor) waarop het mandaat betrekking heeft. Mocht dit veld ook leeg zijn, dan blijft er de Datum opening oorspronkelijke domiciliëring over om de dubbels te onderscheiden. B2B-mandaten Het migreren van een huidig DOM80-mandaat kan enkel naar een SDD-mandaat in het SEPA Core-schema. Het SEPA B2B-schema is nieuw met een specifieke set van regels - en heeft geen equivalent in het DOM80-systeem; het vraagt dan ook steeds om de ondertekening van een nieuw mandaat, waardoor migratie niet mogelijk is. Karakterset De toegelaten karakters beperken zich tot de volgende lijst: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -?: ()., + Spatie Noch door de banken, noch door NBB werden er echter regels opgelegd met betrekking tot de te gebruiken karakterset in de lijsten of het NBB-migratiebestand. Het gevolg hiervan is dat de alfanumerieke velden in het NBB-migratiebestand tekens kunnen bevatten die niet aanvaard worden in de SDD-instructies. Het is aangeraden vooraf na te gaan of het NBBmigratiebestand verboden karakters bevat. Wij raden u aan om enkel cijfers, en eventueel hoofdletters te gebruiken voor de mandaatrefertes. U dient er eveneens rekening mee te houden dat op dit moment hoofd- en kleine letters binnen het systeem SEPA als verschillende karakters worden beschouwd. Dit wil niet zeggen dat het NBB-migratiebestand niet bruikbaar is om de creatie van de nieuwe B2B-mandaten voor te bereiden; het bevat immers alle gegevens om bijvoorbeeld een vooraf ingevuld B2B-mandaatformulier aan te maken. Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 15

16 Bereikbaarheid van banken Sinds 1 november 2009 zijn alle banken in de eurozone bereikbaar voor het SEPA SDD Core-schema (verplicht naar een Europese wet). Dit wil zeggen dat zij de nodige diensten aanbieden om uw SDD Core instructies te verwerken. Deze verplichting bestaat niet voor het SDD B2B-schema, dit schema is optioneel. In België zijn alle banken bereikbaar via het Core-schema, en kunt u zonder problemen SDD-instructies uitsturen wanneer u het NBB-migratiebestand heeft gebruikt om te migreren. In België is meer voorzichtigheid geboden wanneer u het NBB-migratiebestand wenst te gebruiken om de creatie van uw B2B-mandaten voor te bereiden: Nagenoeg alle Belgische banken zijn bereikbaar in het SDD B2B-schema. Wanneer een bank niet bereikbaar is, heeft het geen zin uw schuldenaar een mandaat te laten ondertekenen; de bank zal uw SDD-instructies toch niet kunnen verwerken. U dient met uw schuldenaar dan een andere oplossing te zoeken (bijvoorbeeld toch een Core-mandaat i.p.v. een B2B-mandaat). U kunt de bereikbaarheidslijsten vinden op de website van EBA, via: https://www.ebaclearing.eu/sdd-services-participants- N=SDD_Core_SDD_B2B-L=EN.aspx Aan de hand van de BIC van de rekening van de schuldenaar kunt u terugvinden of de betreffende bank deelneemt (bereikbaar is) aan het schema. Er is een lijst voor Core en een lijst voor B2B. Inactieve mandaten Het NBB-migratiebestand bevat alle electronische gegevens van de DOM80-mandaten van de schuldeiser, in veel gevallen ook niet actieve DOM80-mandaten. De praktijk leert dat ook al werd het contract tussen schuldeiser en schuldenaar beëindigd dikwijls wordt nagelaten om aan de bank van de schuldenaar door te geven dat het DOM80- mandaat moet worden gedeactiveerd. zij worden gemigreerd als actieve SDD mandaten; de kans bestaat dat u SDD-instructies uitvoert op deze inactieve mandaten, met gevolgen als problemen in de relatie met uw klanten, aanvragen tot terugbetaling... etc. ING adviseert u daarom om vooraf na te gaan of het NBBmigratiebestand inactieve DOM80-mandaten bevat en deze eventueel te verwijderen uit uw klantendatabase. Overigens biedt dit een prima aangelegenheid om ook uw andere gegevens te bekijken; de gegevens in het NBBmigratiebestand zijn de meest recente waarover de banken beschikken het loont de moeite om deze te vergelijken met de informatie die u heeft. Let er wel op bij de controles (op alfanumerieke velden zoals naam en adres) dat deze op een niet-hoofdletter gevoelige manier gebeuren. In het NBB-migratiebestand worden gegevens aangeleverd in hoofd- en/of kleine letters door elkaar (afhankelijk van de input van de banken). Evolutie van de migratie Zoals hiervoor reeds aangegeven worden de gemigreerde mandaten niet opgenomen in de lijsten, en dus ook niet meer in het NBB-migratiebestand. Wanneer u uw migratie heeft gestart, zal het NBBmigratiebestand dan ook maand na maand kleiner worden. Hierdoor wordt het mogelijk om uw migratie ook op te volgen. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat wanneer er tijdens de migratieperiode ook nog nieuwe DOM80-mandaten worden aangemaakt, deze ook worden opgenomen in het NBB-migratiebestand. In dit geval is de vermindering van DOM80-mandaten in het bestand dus niet gelijk aan het aantal gemigreerde mandaten. Het kan echter ook gebeuren dat kleinere banken hun lijsten niet tijdig doorsturen naar NBB. In het NBB-migratiebestand van de betreffende maand zullen de DOM80-mandaten van deze bank dan ook ontbreken (zonder dat zij gemigreerd werden naar SDD-mandaten)! De gevolgen voor u (als schuldeiser) kunnen aanzienlijk zijn wanneer deze inactieve DOM80-mandaten niet verwijderd worden voor de migratie: Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) 16

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa

Eerste Hulp bij mandaten voor België. versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor België versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks) 2 Het domiciliëringsmandaat van SEPA 3 België en Artikel 29 van de Richtlijn

Nadere informatie

Handleiding mandaatmigratie op basis van bestand Nationale Bank van België. versie maart 2014. ing.be/sepa

Handleiding mandaatmigratie op basis van bestand Nationale Bank van België. versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding mandaatmigratie op basis van bestand Nationale Bank van België versie maart 2014 ing.be/sepa Inhoud 1 Achtergrond 1 Formaten 1 Migratie DOM80 2 Verwerken van het

Nadere informatie

SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN. Succesvol starten met de Europese domiciliëring

SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN. Succesvol starten met de Europese domiciliëring SEPA Direct Debit PROFESSIONELEN Succesvol starten met de Europese domiciliëring Inhoud Intro SEPA Direct Debit 3 Starten met nieuwe SDD Business to Customer (B2C) 5 Starten met nieuwe SDD Business to

Nadere informatie

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Doel van het document 3 Hoe een nieuwe invordering invoeren?

Nadere informatie

Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA?

Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA? Checklist: Is uw ERP klaar voor SEPA? versie juli 2012 www.ingsepa.com Financial Supply Chain SEPA Deze lijst bevat elf vragen waarmee u kunt bepalen in hoeverre een ERP 1 -pakket gereed is voor SEPA.

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

DE EUROPESE DOMICILIËRING

DE EUROPESE DOMICILIËRING DE EUROPESE DOMICILIËRING GIDS VOOR DE SCHULDEISER VERSIE OKTOBER 2013 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 KENMERKEN EUROPESE DOMICILIËRING... 2 2.1 Core Schema... 3 2.2 B2B schema... 3 3 STARTEN MET EUROPESE DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SDD B2B BESTAND CREËREN IN TELELINK6

Nadere informatie

Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SDD CORE BESTAND CREËREN IN TELELINK

Nadere informatie

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Opladen van XML bestanden in Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Opladen van XML bestanden in Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 3 Hoe laadt u een XML bestand op via Business Bank en hoe stuurt u deze door naar ING?

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco SEPA met Wings Vanaf 1 februari 2014 moeten alle bedrijven voor hun betalingsverrichtingen binnen Europa verplicht overschakelen op SEPA. Dit white paper bespreekt alle praktische zaken met betrekking

Nadere informatie

1. Algemene structuur Invorderingen/terugbetalingen (lay-out 180) Invorderingen/terugbetalingen (lay-out 128)...6

1. Algemene structuur Invorderingen/terugbetalingen (lay-out 180) Invorderingen/terugbetalingen (lay-out 128)...6 Editie december 2004/blz. 1 DOM 80 Deze bankstandaard inzake de elektronische uitwisseling in het kader van DOM'80 (invordering van gedomicilieerde facturen) tussen financiële instellingen en cliënten

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding... 2 2 Beheer gegevens schuldeiser... 2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 4 Migratie... 6 4.1 Algemeen... 6 4.2

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring.

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring. Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT: migratie van de Belgische domiciliëring. In het kader van de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area of gemeenschappelijk eurobetalingsgebied), werd naast de

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3?

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3? Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese domiciliëringen versie maart 2014 www.ing.be/sepa Deze beknopte handleiding is een hulpmiddel bij uw migratie van Belgische domiciliëringen

Nadere informatie

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SCT BESTAND CREËREN IN TELELINK 6 OP BASIS

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING

SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING SEPA DIRECT DEBIT DE EUROPESE DOMICILIËRING INHOUD INLEIDING 3 DE EUROPESE DOMICILIËRING (SEPA DIRECT DEBIT) 4 HET EUROPESE DOMICILIËRINGSMANDAAT 6 CORE EN B2B : TWEE VERSCHILLENDE SCHEMA S 7 VOOR DE EUROPESE

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

SEPA Direct Debit in Wings. Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit.

SEPA Direct Debit in Wings. Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit. SEPA Direct Debit in Wings Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit. Na het aanzetten van de parameter die aangeeft dat van DOM 80 naar SEPA DD wordt

Nadere informatie

SEPA Service Center Gebruikersgids

SEPA Service Center Gebruikersgids SEPA Service Center Gebruikersgids Aanmelden op het SEPA platform... 4 Beheren van uw klantenprofiel... 5 Activeren van nieuwe mandaten... 11 Het activeren van een individueel mandaat op het platform...12

Nadere informatie

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 INHOUD 1. DE SEPA-DOMICILIËRINGEN 2. DE DOMICILIËRINGEN EN SEPA 3. WERKING VAN DE EUROPESE DOMICILIËRING

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa

SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA formaten - inleiding tot XML versie maart 2014 ing.be/sepa INLEIDING 1 INLEIDING TOT XML 2 Wat is XML? 2 Wat is een root element? 2 Wat zijn de specificaties van een element

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen

Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen Versie 1.1 1/12/2017 (Zie bijwerkingen in bijlage) 1. Inleiding... 2 2. Proces... 2 3. Betalingstegenpartijen... 3 Schuldeisers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Domicilieringen Onze software

Nadere informatie

Handleiding : Europese Domiciliëringen vanuit Excel

Handleiding : Europese Domiciliëringen vanuit Excel Handleiding : Europese Domiciliëringen vanuit Excel Europese Domiciliëringen vanuit Excel 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Europese domiciliëringen

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Geachte mevrouw, Geachte heer, U kan gebruik maken van het gewenste document in bijlage om een wijziging aan te brengen aan uw Isabel 6- abonnement: Toevoegen/schrappen

Nadere informatie

PROACC STUDIO SEPA RELEASE

PROACC STUDIO SEPA RELEASE PROACC STUDIO SEPA RELEASE Exact ProAcc Studio www.exactsoftware.be Exact ProAcc Studio PROACC STUDIO SEPA RELEASE Versie 2.67.009 De informatie in deze handleiding kan onderhevig zijn aan wijzigingen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8)

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Algemeen Amsterdam, 5 september 2013 Betreft: doorlopende machtiging Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, In juni heeft u van

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. Informatiebrochure

SEPA Direct Debit. Informatiebrochure SEPA Direct Debit Informatiebrochure Inhoudstabel SEPA algemeen 3 Wat is SEPA? 3 Wat zijn de gevolgen van SEPA? 3 SEPA Credit Tranfser 4 Wat is SEPA Credit Transfer (SCT)? 4 Waarvoor staan IBAN en BIC?

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT

ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT ADMINISTRATIEF BEHEER DEXIASOFT 1. Importeer de DexiaSoft DPF Via DexiaWeb\DexiaSoft\Parameterfile\downloaden kunt u deze file downloaden. Telkens een nieuwe rekening wordt geopend zal u hier een nieuwe

Nadere informatie

RECORD BANK. Record@Home Gebruikersgids beheer SDD-mandaten en -loten

RECORD BANK. Record@Home Gebruikersgids beheer SDD-mandaten en -loten RECORD BANK Record@Home Gebruikersgids beheer SDD-mandaten en -loten Inhoud 1. Algemene info 2. SEPA-mandaten: contractpartijen? 3. SEPA-mandaten: vorm & inhoud DEEL 1: beheer van de SEPA-mandaten in Record@Home

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.3 Februari 2013 Aanpassingen versie 1.3-1/2/2013: - hoofdstuk 1: modaliteiten van overgangsperiode

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Starten met SEPA Direct Debit Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Inhoud en opzet webinar - Doel - Uitleg werking SEPA Direct Debit (SDD) - Praktische handvatten bieden voor migratie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor uw. BKCP Online Digipass. Gelukkig niet de grootste.

Gebruiksaanwijzing voor uw. BKCP Online Digipass. Gelukkig niet de grootste. Gebruiksaanwijzing voor uw BKCP Online Digipass Gelukkig niet de grootste. Inhoudsopgave 1. Wat is een digipass? 1. Wat is een digipass?...p3 2. Hoe kunt u de digipass activeren?...p4 3. Hoe kunt u de

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.doc x v ersion 1.0 Patrick Wynant 30/10/2009 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0

De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0 De Mobile Banking-oplossing van ING Versie 3.0 Gebruiksaanwijzing Nederlandse versie Inhoudsopgave 1. Inleiding tot... 3 2. Welke toestellen worden ondersteund?... 4 3. Hoe installeert u?... 5 4. Hoe maakt

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

Nationale Bank van België Certificate Practice Statement For External Counterparties 1

Nationale Bank van België Certificate Practice Statement For External Counterparties 1 Nationale Bank van België Certificate Practice Statement For External Counterparties 1 NBBCertificatePracticeStatement External Counterparties 2.0 13 JULI 2007 Opmerking : het GEBRUIK van een certificaat

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Het reglement Bestandsuitwisseling en verwerking werd in het Frans, het Nederlands, het Duits en het Engels opgemaakt. In geval van tegenspraak tussen de verschillende

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Online Bankieren Zakelijk Betalen & Sparen

Aanvraagformulier Online Bankieren Zakelijk Betalen & Sparen Aanvraagformulier Online Bankieren Zakelijk Betalen & Sparen Met dit formulier kunt u Online Bankieren Zakelijk Betalen & Sparen aanvragen. Eerst geven wij u toelichting op enkele begrippen. Dit vereenvoudigt

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht standard - credit transfer - form - personalisation - NL.doc version 1.2 DW 08/06/2009 Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.2

Nadere informatie

Bescherm uw onderneming tegen fraude.

Bescherm uw onderneming tegen fraude. Bescherm uw onderneming tegen fraude. 1 Fraude aan bedrijven 1 Fraude aan bedrijven 3 Welke informatie vindt u in deze brochure? Hoe gebruikt u deze brochure? 2 Social engineering of CEO-fraude 4 Wat is

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

De bankoverstapdienst. Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer Wenst u, als particuliere klant,

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module SEPA Direct Debit (SDD) voor Schuldeisers

Gebruikers- handleiding. Module SEPA Direct Debit (SDD) voor Schuldeisers Gebruikers- handleiding Module SEPA Direct Debit (SDD) voor Schuldeisers ALGEMEEN Wat is SEPA Direct Debit (SDD)? SEPA Direct Debit (Europese domiciliëring) is een van de drie producten (samen met de Europese

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement Isabel-abonnement Ref. Isa/BW003-N De cliënt, firma en rechtsvorm... maatschappelijke zetel... BTW-nummer of Uniek identificatienummer... handelsregister... geldig vertegenwoordigd door... functie... hierna

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding SEPA domiciliëringen XML. taasoftware.wolterskluwer.be

Expert/M Plus Handleiding SEPA domiciliëringen XML. taasoftware.wolterskluwer.be Expert/M Plus Handleiding SEPA domiciliëringen XML taasoftware.wolterskluwer.be Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 2 ALGEMEEN... 4 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 5 INGAVE BETALINGENBANK SEPA DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

Belfius Secure EDI configuratieformulier

Belfius Secure EDI configuratieformulier 1. Contactinformatie Belfius Secure EDI configuratieformulier Klant gegevens Adres: Postcode Plaats: Uw commerciële verantwoordelijke: Management Contact Persoon geautoriseerd om: Contactpersonen toe te

Nadere informatie

De bankoverstapdienst

De bankoverstapdienst De bankoverstapdienst Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer BANCA MONTE PASCHI BELGIO www.montepaschi.be De bankoverstapdienst Voor particuliere klanten Voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

De Europese domiciliëring

De Europese domiciliëring De Europese domiciliëring Beschrijving & Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 2.0 Oktober 2009 Belgische Federatie van de financiële sector 2 De Europese domiciliëring

Nadere informatie

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14

Inhoud. p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 SEPA 3 Inhoud p.4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 9 p.14 Wat is SEPA? Waarom wordt SEPA ingevoerd? Waar wordt SEPA toegepast? Vanaf wanneer wordt SEPA toegepast? Wat verandert er? Wat zijn de gevolgen? SEPA 4 Wat is

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

Deze bankstandaard beschrijft de elektronische uitwisseling van betalingsopdrachten tussen financiële instellingen en cliënten.

Deze bankstandaard beschrijft de elektronische uitwisseling van betalingsopdrachten tussen financiële instellingen en cliënten. versie 5 editie november 2004/blz. 1 Betalingsopdrachten Deze bankstandaard beschrijft de elektronische uitwisseling van betalingsopdrachten tussen financiële instellingen en cliënten. De code interbancaire

Nadere informatie

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen.

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Ontdek Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Surf naar https://www.bnpparibasfortis.be. Vink Personal

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Het Europese overschrijvingsformulier

Het Europese overschrijvingsformulier Het Europese overschrijvingsformulier DAGELIJKS BANKIEREN Beknopte handleiding Het Europese overschrijvingsformulier 1 De Europese overschrijving Dezelfde veiligheid en snelheid. De Europese overschrijving

Nadere informatie