Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag tot aansluiting grensarbeider"

Transcriptie

1 Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens Naam (1) Voorna(a)m(en) Geboren op Te Nationaliteit Rijksregisternummer in België Geslacht man vrouw Taal Nederlands Frans Burgerlijke staat ongehuwd gehuwd weduwe(naar) uit de echt gescheiden) feitelijk gescheiden Officieel adres Straat Huisnummer Bus Postnummer Gemeente/stad Land Telefoon Gsm Fax Correspondentieadres (2) Naam (3) Straat Huisnummer Bus Postnummer Gemeente/stad Land Telefoon Gsm Fax Financiële rekening Rekeningnummer IBAN (4) BIC (5) Op naam van (1) Wettelijke gegevens zoals vermeld in het rijksregister. Voor gehuwde vrouwen, uw meisjesnaam. (2) Enkel in te vullen indien uw correspondentieadres verschilt van uw officieel adres. (3) Naam of vennootschap (4) IBAN (International Bank Account Nummer): identificeert op een gestandardiseerde manier de rekeningnummers in Europa en maakt de Europese bankverrichtingen éénvoudiger, veiliger en sneller. Vast aantal tekens per land (maximum 34). Een Belgische IBAN telt 16 tekens: 2 letters van de landcode, controlenummer en het nationale rekeningnummer. (5) BIC: bestaat meestal uit 8 tekens (soms 11 tekens) en identificeert één welbepaalde bank

2 Mijn aansluiting bij het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Ik vraag mijn aansluiting bij het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in de hoedanigheid van (6): bediende arbeid(st)er zelfstandige vast benoemde ambtenaar vanaf: Bent u zelfstandige, de naam van uw sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen in België Bent u grensarbeider, gelieve ons dit te bevestigen in de rubriek verklaring van dit document (zie pagina 3) Mijn vroegere en/of huidige situatie Ik bevestig hierbij niet bij een Belgisch ziekenfonds binnen de sociale zekerheid, als titularis of als persoon ten laste, ingeschreven te zijn geweest. bij volgend Belgisch ziekenfonds te zijn ingeschreven als titularis als persoon ten laste Benaming of kleefbriefje van uw huidig ziekenfonds onderworpen te zijn (geweest) aan een verzekeringsstelsel inzake gezondheidszorg georganiseerd door een lidstaat van de Europese Unie of door een land waarmee België een overeenkomst voor sociale zekerheid heeft afgesloten. (7) als titularis als persoon ten laste Benaming en adres van het organisme Land: Periode: van tot Samenstelling van uw gezin Uw samenwonende partner of echtgeno(o)t(e) Naam (8) Voorna(a)m(en) Geboortedatum of rijksregisternummer in België Is uw echtgeno(o)t(e)/partner als titularis aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? ja neen Benaming of kleefbriefje van uw partner/echtgeno(o)t(e) Kinderen ten laste Naam & voorna(a)m(en) (8) Geboortedatum of rijksregisternummer Geslacht (6) Duid aan wat past (7) Voeg in dit geval ook één van de volgende documenten toe : E106, E 104, E 121, attest van de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ),. (8) Wettelijke gegevens zoals vermeld in het rijksregister. Voor gehuwde vrouw, uw meisjesnaam

3 In te schrijven ascendent(en), (schoon)ouders als persoon ten laste op uw dossier voor de verplichte ziekteverzekering Naam & Voorna(a)m(en) (9) Geboortedatum of rijksregisternummer Geslacht Aanvullende voordelen Verduidelijk uw keuze en kruis het gewenste vak aan Ik wens mij aan te sluiten bij de Comfort voordelen van de VMOB Securex. (*) Vul in dat geval een aansluitingsformulier Comfort in! Ik wens mij aan te sluiten bij de Comfort+ voordelen van de VMOB Securex. (*) Vul in dat geval een aansluitingsformulier VMOB Comfort+ in! Ik wens mij aan te sluiten bij Hospitalia. Vul in dat geval ook een aansluitingsformulier Hospitalia in! Ik wens mij aan te sluiten bij Dentalia plus. Vul in dat geval een aansluitingsformulier Dentalia plus in! Verklaring Ik sluit mij bij het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex aan en verklaar dat de gegevens op dit formulier echt en volledig zijn. Ik sluit mij bij het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex aan en betaal, volgens de statuten, de bijdragen voor de verplichte aanvullende diensten BASIC Ik verbind mij ertoe de wettelijke bepalingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en deze voorzien door de statuten van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex te respecteren. Ik verbind mij ertoe onmiddellijk elke wijziging in mijn gezin, elke adreswijziging en elke wijziging in mijn hoedanigheid aan het ziekenfonds mee te delen. Ik verklaar een loontrekkende of een zelfstandige activiteit uit te oefenen in een Lidstaat van de Europese Unie en te wonen in een andere Lidstaat van de Europese Unie waarnaar ik elke dag terugkeer of minstens éénmaal per week. Datum Handtekening Vult u de aanvraag tot aansluiting niet zelf in, dan moet deze, naast uw handtekening, ook de vermelding Gelezen en goedgekeurd bevatten. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij Wet van 11 december Voor wat betreft de persoonsgegevens ingezameld in het kader van de verplichte ziekteverzekering ten gevolge van de Wet van 6 augustus 1990, zijn de verantwoordelijken voor de verwerking de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Sint Huibrechtsstraat 19, 1150 Brussel en het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel. Voor wat betreft de persoonsgegevens ingezameld in het kader van de vrije en aanvullende verzekeringen is de verantwoordelijke voor de verwerking het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex. Om het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in staat te stellen een globale dienst te verlenen, en u producten en diensten aangepast aan uw behoeften te kunnen voorstellen, worden uw persoonsgegevens eveneens in het bestand Globaal overzicht van de cliënteel van de Groep Securex opgenomen. Een volledige lijst van ondernemingen van de Groep Securex kan worden geraadpleegd op U hebt een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens en het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met: Securex Compliance Officer, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel of te mailen naar (9) Wettelijke gegevens zoals vermeld in het rijksregister

4

5 Niets eenvoudiger dan uw ziekenfondsbijdragen via domiciliëring te betalen! Veilig U vergeet uw betaling niet! Of u nu met vakantie bent, in het buitenland of in het ziekenhuis verblijft, u bent dankzij uw domiciliëring in orde met uw bijdragen. Makkelijk Kosteloos U heb geen extra administratie meer nodig om uw betalingen uit te voeren. Alle per domiciliëring uitgevoerde betalingen worden automatisch en dus snel geregistreerd. Uw domiciliëring is gratis. Zichtbaar U krijgt van ons sowieso een betalingsoverzicht en dit nog vóór het bedrag van uw rekening in mindering wordt gebracht. Flexibel U kan de domiciliëring op ieder moment herroepen. Geïnteresseerd? Vul het eerste deel van het domiciliëringsformulier in; Overhandig het ingevulde formulier aan uw bank die het tweede deel zal invullen en ons uw aanvraag doorstuurt; Onze medewerkers brengen daarna uw keuze van de betalingswijze in orde. Bericht aan de rekeninghouder 1. De betaling wordt slechts uitgevoerd wanneer er voldoende beschikbare dekking op de rekening aanwezig is. 2. Het is mogelijk dat er tijdens de eerstvolgende dagen nog facturen ter betaling worden aangeboden. Deze dienen dan nog zoals voordien betaald te worden. 3. Elk van de betrokken partijen heeft het recht de domiciliëring te herroepen. Indien u de domiciliëring wenst te herroepen, wend u dan tot uw financiële instelling. In voorkomend geval verwittigt u de schuldenaar op wiens naam de facturen opgesteld worden. De herroeping zal uiterlijk 10 werkdagen na de afgifte van het bericht van herroeping van kracht worden. De financiële instelling zal de schuldeiser op de hoogte brengen. Indien uw financiële instelling de domiciliëring herroept, zal ze u en de schuldeiser hiervan op de hoogte brengen. In voorkomend geval dient u de schuldenaar hiervan te verwittigen. Indien de herroeping van de schuldeiser uitgaat, zal deze de schuldenaar van de facturen hiervan rechtstreeks op de hoogte brengen.

6 Domiciliëring 1. In te vullen door de klant Ondergetekende (op wiens naam de facturen worden opgesteld) Naam Voornaam Straat nummer bus Postnummer plaats vraagt aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel (Verenigde Natieslaan 1, 9000 Gent) Onderworpen aan de Wet van , RIZIV 516 RPR Brussel Ondernemingsnr Lid van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen Verzekeringsagent (nr. CDZ 5005c) voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten en voor de VMOB Securex. om vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping, alle facturen met aansluitingsnr. te innen bij volgende financiële instelling 516/ Naam Straat nummer bus Postnummer plaats van rekeningnummer - - Op naam van (in te vullen indien de rekeninghouder niet de geadresseerde van de facturen is) Naam Voornaam Straat nummer bus Postnummer plaats Plaats Handtekening Datum Handtekening rekeninghouder enkel te ondertekenen indien de rekeninghouder niet de geadresseerde is 2. Voorbehouden aan de financiële instelling Deze domiciliëring werd aanvaard onder het nummer Datum Stempel en handtekening Identificatienummer van de schuldeiser

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE Ruimte voorbehouden aan Keytrade Bank JE: De wettelijke vertegenwoordiger(s) will(en) bij Keytrade Bank NV, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN

TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN TOESTEMMING TOT OPENING VAN EEN SPAARREKENING VOOR MINDERJARIGEN Voeg een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een gezinssamenstelling bij. Om gemakkelijk een rekening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1. BASISGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1.1 Taalkeuze Nederlands Frans Duits 1.2 Identificatienummer (enkel invullen welk nummer van toepassing

Nadere informatie

Aanvraag wijzigingen voor zelfstandigen

Aanvraag wijzigingen voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag wijzigingen voor zelfstandigen U kunt dit formulier op uw computer invullen. Gebruik hoofdletters

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Geachte mevrouw, Geachte heer, U kan gebruik maken van het gewenste document in bijlage om een wijziging aan te brengen aan uw Isabel 6- abonnement: Toevoegen/schrappen

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

Save Plan Verzekeringsvoorstel

Save Plan Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer Voor bestaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Hoe vult u uw contract in?

Hoe vult u uw contract in? Hoe vult u uw contract in? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Beste klant, Hierbij sturen wij u wat meer informatie die u zal helpen bij het invullen van uw EPP-contract. Document A: Versie

Nadere informatie

Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten

Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten Helpdesk: T +32(0)2 548 28 00 helpdesk@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten Voor wijzigingen in het beheer van uw

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie