SEPA Service Center Gebruikersgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEPA Service Center Gebruikersgids"

Transcriptie

1 SEPA Service Center Gebruikersgids

2 Aanmelden op het SEPA platform... 4 Beheren van uw klantenprofiel... 5 Activeren van nieuwe mandaten Het activeren van een individueel mandaat op het platform...12 Activeren van meerdere domiciliëringsmandaten op het platform...15 Activeren via blanco mandaten...19 Activeren via blanco mandatenpacks...20 Bestaande mandaten migreren Een domiciliëringsmandaat weergeven, annuleren, wijzigen of een kopie van een mandaat aanvragen Een mandaat wijzigen...27 Een mandaat annuleren...28 Een mandaat afdrukken...28 Het origineel van een mandaat weergeven...28 Het origineel van een mandaat aanvragen...28 Verzenden van herinneringen Beheren van ongeldige mandaten Statistieken en rapporten SEPA Service Center Gebruikersgids 2

3 Aanmelden op het SEPA platform Om u op het beveiligde SEPA Service Center aan te melden, ga op Selecteer uw taal en voer de gebruikersnaam en het paswoord in die bpost u bij ondertekening van uw contract bezorgde. Uw gebruikersnaam en paswoord mogen door meerdere personen binnen uw onderneming worden gebruikt. Om veiligheidsredenen raden we aan de aanmeldgegevens slechts aan een beperkte groep gebruikers mee te delen. SEPA Service Center Gebruikersgids 3

4 Beheren van uw klantenprofiel Bij de activering van nieuwe domiciliëringsmandaten, de migratie van bestaande mandaten of de verzending van brieven aan uw klanten personaliseert het SEPA Service Center de documenten met uw ondernemingslogo en -gegevens. Hiervoor moeten de volgende gegevens aan het SEPA Service Center via de operationele fiche worden verstrekt, die u bij de ondertekening van het contract zal worden bezorgd: Naam van uw onderneming Logo van uw onderneming Naam van het departement of van de persoon die de brieven die naar uw klanten worden verstuurd, zal ondertekenen Verschilt de naam van uw onderneming volgens de taal, vermeld dan steeds de naam in de 4 talen (NL, FR, DE, EN) (bv.: Secrétariat Social Y Sociaal Secretariaat Y persönliche Sekretärin Y - Social Secretariat Y) Maximaal 30 karakters Digitaal formaat Toegelaten bestandsformaten: JPG of PNG Minimumresolutie van de afbeelding: 300 DPI In zwart-wit of in kleur Verschilt de naam van de afdeling/persoon volgens de taal, vermeld dan steeds de naam in de 4 talen (NL, FR, DE, EN) (bv.: Service comptabilité, Dienst Boekhouding, Accounting-Service, Accounting Service) Maximaal 30 karakters Gegevens van uw Klantendienst Telefoonnr. en adres van uw Klantendienst waarop uw klanten bij vragen over hun domiciliëring contact met u kunnen opnemen. Als de contactgegevens van uw Klantendienst verschillen naargelang de taal van de klant, moet u de gegevens voor de 4 talen (NL, FR, DE en EN) vermelden. Maximaal 30 karakters per veld Gegevens van de hoofdzetel van uw onderneming Adres: Zoning, gebouw (indien van toepassing) vb.: Muntcentrum Straat Huisnummer Eventuele postbus Postcode Gemeente/stad Land Website Ondernemingsnummer (KBO): Registratienummer van uw onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. SEPA Service Center Gebruikersgids 4

5 Crediteurennummer van uw onderneming Gepersonaliseerde velden Nieuw crediteurennr. van uw onderneming (Europees formaat) dat uw bank u bij de ondertekening van uw nieuw crediteurencontract meedeelde. Om bijkomende informatie te verzamelen en/of te controleren of die nuttig is voor uw activiteit biedt SEPA Service Center u de mogelijkheid om (maximaal 3) vrije velden aan de mandaten toe te voegen. Bv.: adres van uw klanten, telefoonnr., Voer de titel van het/de veld(en) in de 4 talen in. Maximaal 68 karakters U kunt in deze velden ook een mededeling opnemen. Voer de zin daartoe in de 4 talen in. Beperk de invoer echter wel tot 68 karakters per veld. SEPA Service Center Gebruikersgids 5

6 Voorbeeld van een SEPA Business-to-Business mandaat gepersonaliseerd met de gegevens van bpost Personalisatie - logo en gegevens van de hoofdzetel van uw onderneming Gepersonaliseerde velden SEPA Service Center Gebruikersgids 6

7 Voorbeeld van een bevestigingsbrief gepersonaliseerd met de gegevens van bpost Personalisatie - logo en gegevens van de hoofdzetel van uw onderneming Personalisatie - gegevens van uw klantendienst Personalisatie - ondertekening van de brief SEPA Service Center Gebruikersgids 7

8 Bij de ondertekening van uw SEPA Service Center contract dient u bpost ook een aantal algemene inlichtingen te verstrekken die zullen worden gebruikt voor administratieve en operationele mededelingen, zoals het versturen van mandaten naar uw onderneming, het verzenden van gegevens van verwerkte mandaten, het toesturen van facturen,... Hiervoor moeten de volgende gegevens aan het SEPA Service Center worden verstrekt via de operationele fiche, die u bij ondertekening van het contract zal worden bezorgd: Taal De taal waarin u de operationele mededelingen van bpost wenst te ontvangen. Ondernemingsnr. Registratienummer van uw onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Adres voor de verzending van de bestelde blanco mandaten Contactgegevens voor de verzending van de rapporten / gegevens Contactpersoon bij operationele problemen Facturatie adres Adres naar waar de bestelde blanco mandaten zullen worden verstuurd: Naam van de onderneming Departement Geadresseerde (NAAM, Voornaam) Industriezone/gebouw Straat Nr.: Eventuele postbus Postcode Gemeente/stad Land De SEPA Service Center oplossing voorziet de mogelijkheid om uw onderneming gedigitaliseerde mandaten in.pdf (beeld) en onder.xml en/of.csv (gegevens) formaat toe te sturen. Voor het elektronisch verzenden van deze mandaten worden volgende gegevens gebruikt: Naam Voornaam Functie adres Telefoonnummer Naam Voornaam Functie adres Telefoonnummer Naam van de onderneming Afdeling Geadresseerde (NAAM, Voornaam) Zoning/gebouw Straat Nr.: Eventuele postbus Postcode Gemeente/stad Land SEPA Service Center Gebruikersgids 8

9 Klantnr./PRS Opties van de SEPA Service Center-oplossing Uw klantnummer als u al klant bent bij bpost Overzicht van de door u gekozen opties Gegevens op het platform te weergeven en/of te wijzigen. Raadpleeg voor de weergave van uw gegevens "Mijn Profiel > Mijn gegevens". U kunt uw gegevens ook rechtstreeks vanaf het platform wijzigen: Voer de wijzigingen in. Opmerking: Om veiligheidsredenen kunnen bepaalde velden zoals "Inlog-gegevens" en "Opties" niet rechtstreeks op het platform worden gewijzigd. Neem om deze gegevens te wijzigen contact op met bpost. Klik op "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan. SEPA Service Center Gebruikersgids 9

10 Activeren van nieuwe mandaten bpost biedt 4 mogelijkheden om nieuwe domiciliëringsmandaten te activeren: het activeren van een mandaat op het platform: voer de gegevens van de debiteur rechtstreeks op het SEPA Service Center platform in. bpost maakt vervolgens met die gegevens een gepersonaliseerd domiciliëringsmandaat voor de debiteur aan en zendt hem dat toe. het activeren van meerdere mandaten op het platform: download een bestand met alle gegevens van de debiteuren die een nieuw mandaat wensen te activeren. bpost maakt vervolgens aan de hand van de gegevens gepersonaliseerde domiciliëringsmandaten aan die het naar de debiteuren verzendt. het activeren via blanco mandaten: bpost maakt blanco mandaten aan en stuurt ze u toe zodat u gemakkelijk via uw verschillende verkooppunten of communicatiekanalen nieuwe domiciliëringen kunt activeren. het activeren via packs van blanco mandaten: bpost maakt blanco mandaten aan en stuurt u die in packs van 25, 100 of 500 toe. De verpakking in packs impliceert ook dat de verwerkingskosten van de mandaten vooruit zijn betaald en dus niet bovenop de productiekosten in rekening worden gebracht. Opmerking: Ongeacht de gekozen activeringswijze, gebruikt bpost mandaatformulieren gepersonaliseerd met het logo en de gegevens van uw onderneming. Deze gegevens staan vermeld onder hoofdstuk "Mijn profiel - mijn gegevens"' van het SEPA Service Center platform. Controleer voordat u nieuwe mandaten activeert dus steeds of uw gegevens up-to-date zijn. (zie pagina 9 voor bijkomende informatie). SEPA Service Center Gebruikersgids 10

11 Het activeren van een individueel mandaat op het platform Om een individueel mandaat op het platform te activeren: Ga in het gedeelte "Beheer van domiciliëringsmandaten > Aanmaken domiciliëringsmandaat" De gegevens en het logo van uw onderneming verschijnen in de hoofding van het mandaat. Foutieve gegevens kunt u rechtstreeks op het platform corrigeren (zie toelichtingen op pagina 9) Kies het te activeren mandaattype: B2B scheme: voor het activeren van een SEPA Business-to-Business mandaat. Dit type mandaat wordt gebruikt voor het innen van facturen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele debiteuren die geen recht op terugbetaling zullen hebben. Core scheme: voor het activeren van een SEPA mandaat gebruikt voor het innen van facturen bestemd voor particuliere of professionele debiteuren die tot 8 weken na het debiteren van hun rekening recht hebben op terugbetaling. Selecteer de taal van het mandaat dat naar de debiteur zal worden verstuurd: Frans (FR), Nederlands (NL), Duits (DE) of Engels (EN). De naam van de in te vullen velden, evenals het logo en de gegevens van uw onderneming worden automatisch aan de geselecteerde taal aangepast. SEPA Service Center Gebruikersgids 11

12 Voer de debiteurgegevens in. Klantgegevens van de debiteur Acthernaam - Voornaam verplichte velden indien het veld "bedrijfsnaam" niet is ingevuld. Voornaam en achternaam van de persoon aan wie het domiciliëringsmandaat zal worden verstuurd. Maximaal 255 karakters per veld. Bedrijfsnaam B2B scheme: verplicht veld Core scheme: veld niet verplicht voor particuliere klanten Adres Verplichte velden, behalve het veld postbus. Ondernemingsnr. verplicht veld indien het veld "bedrijfsnaam " is ingevuld. Maximaal 255 karakters Opmerking: wanneer u dit veld invult, dient u ook het veld "ondernemingsnummer" in te vullen. En omgekeerd. Straat maximaal 30 karakters Nummer maximaal 5 karakters Eventuele postbus maximaal 5 karakters Postcode/plaats Land maximaal 30 karakters Registratienummer van de debiteur bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Formaat: xxxx.xxx.xxx of xxxxxxxxxx Financiële gegevens van de debiteur IBAN rekeningnr. Optioneel veld BIC - SWIFT code Optioneel veld Bankrekening van de debiteur - IBAN code (16 karakters in België) vb.: BE Bankrekening van de debiteur - BIC code (doorgaans 8 karakters). Formaat: XXXXYY00(111) vb.: BEABBB23 SEPA Service Center maakt de BIC code automatisch aan op voorwaarde dat het IBAN rekeningnummer correct is en met een rekening in België is verbonden. SEPA Service Center onderwerpt ook de BIC-code aan een controle en toont een foutmelding als de BIC en IBAN codes niet overeenstemmen of als de BIC code overeenstemt met een bank die het gekozen mandaattype niet ondersteunt (B2B scheme of Core scheme) Type betaling Terugkerende (standaard) of eenmalige invordering. Verplicht veld SEPA Service Center Gebruikersgids 12

13 Mandaatrefert bpost kent aan ieder geactiveerd mandaat een uniek SEPA referentienummer toe. U kunt echter ook zelf een referentienummer kiezen. Zorg er echter wel voor dat dit nummer uniek is binnen uw onderneming. Voer in dat geval het gewenste referentienummer in. Digitaal formaat - maximaal 19 karakters Bijkomende gegevens Optionele velden Opteerde u voor deze mogelijkheid en beschikt u reeds over bepaalde gegevens voor deze velden, vermeld ze dan. Zo kunnen ze worden gecontroleerd en door de debiteur eventueel worden verbeterd. Maximaal 68 karakters Overeenskomst Contractnummer Verplicht veld Intern contractnr. of klantnr. van de debiteur. Maximaal 35 karakters Opmerking: SEPA Service Center gaat na of eenzelfde contractnr. niet aan meerdere debiteuren werd toegekend. Bij dubbel gebruik toont het systeem een foutmelding met de naam van de verschillende debiteuren die onder dit contractnr. staan geregistreerd. Klik op "Preview" en controleer de gegevens. Klik vervolgens op "Bevestigen" om het mandaat aan te maken en het voor validering en ondertekening naar de debiteur te verzenden. SEPA Service Center Gebruikersgids 13

14 Activeren van meerdere domiciliëringsmandaten op het platform Om meerdere domiciliëringsmandaten gelijktijdig te activeren: Ga in het gedeelte "Beheer van de domiciliëringsmandaten > Nieuwe domiciliëringsmandaten uploaden" Download vervolgens uw database met de gegevens voor alle debiteurs voor wie u een nieuw mandaat wenst te activeren: 1 database per mandaattype (standaard (core scheme) of B2B) csv.- of xml.-formaat Gebruik het voorbeeldactiveringsbestand dat u bij ondertekening van het contract ontving om de naam en de volgorde van de mee te delen informatie te respecteren. Een gegevensregel moet 19 velden (kolommen) bevatten, ook al zijn bepaalde velden leeg. Bepaalde velden zijn verplicht. Als een van deze velden niet is ingevuld of niet aan het vereiste formaat voldoet, wordt de productie van het met de betreffende gegevens verbonden mandaat niet opgestart. U ontvangt dan een kennisgeving met aanduiding van alle foutieve regels van het bestand en met vermelding van de reden waarom het systeem deze regels niet kan verwerken (vb.: ontbrekend verplicht veld, ongeldige IBAN of BIC code, ) Optionele velden die niet werden ingevuld, blijven leeg, maar verhinderen niet dat het mandaat wordt aangemaakt. Alleen de volgende Latijnse lettertekens worden aanvaard: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -?: ( )., ' + "spatie" SEPA Service Center Gebruikersgids 14

15 Informatie op te nemen in de database van uw klanten: Bedrijfsnaam van de debiteur B2B mandaat: verplicht veld Standaard mandaat (core): veld niet verplicht voor particuliere klantendebiteuren Maximaal 255 karakters Naam van het veld in het bestand: <Endcustomer_name> Opmerking: wanneer u dit veld invult, dient u ook het veld "ondernemingsnummer" in te vullen. En omgekeerd. Naam en voornaam van de geadresseerde bij de debiteur Verplichte velden indien u het voorgaande veld "bedrijfsnaam" niet invulde. Particuliere debiteur: naam en voornaam van de debiteur Professionele debiteur: Voornaam en naam van de persoon aan wie het domiciliëringsmandaat zal worden verzonden. Opmerking: beschikt u niet over de naam en de voornaam van een contactpersoon, vermeld dan in het veld "naam" een functie of een afdeling waaraan we de zending kunnen adresseren. Bv.: verantwoordelijke van de afdeling Finance, Afdeling boekhouding, Maximaal 255 karakters per veld. Naam van de velden: <Endcustomer_contact_firstname> <Endcustomer_contact_lastname> Adres van de debiteur Verplichte velden, behalve het nr. en de postbus. Straat maximaal 30 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_street> Nr. maximaal 5 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_number> Eventuele postbus maximaal 5 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_box> Postcode - tussen 3 en 10 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_code> Gemeente/stad - tussen 2 en 30 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_locality> Land op te geven in de vorm van de landcode Vb.: België: BE Frankrijk: FR Duitsland: GE Nederland: NL Luxemburg: LU Naam van het veld: <Endcustomer_country> SEPA Service Center Gebruikersgids 15

16 Taal van de debiteur Verplicht veld Taal van het mandaat dat naar de debiteur zal worden verzonden. Frans: FR Nederlands: NL Duits: DE Engels: EN Benaming van: <Endcustomer_language> Ondernemingsnr. van de debiteur Verplicht veld als u het veld "Bedrijfsnaam" invulde. Registratienummer van de debiteur bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Formaat: xxxx.xxx.xxx of xxxxxxxxxx Naam van het veld: <Endcustomer_KBO> Contractnr. of klantnr. van de debiteur. Verplicht veld IBAN code van de debiteur Optioneel veld Intern contractnr. of klantnr. van de debiteur. Maximaal 35 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_contractID> Bankrekening van de debiteur - IBAN code (16 karakters in België) Formaat: bv.: BE Naam van het veld: <Endcustomer_IBAN> BIC code van de debiteur Optioneel veld Bankrekening van de klant - BIC code (doorgaans 8 karakters). Formaat: XXXXYY00(111) vb.: BEABBB23 Naam van het veld: <Endcustomer_BIC> Type betaling dat de klant heeft gekozen Verplicht veld Geef "1" aan indien het gaat om een eenmalige invordering. Ken de waarde "2" toe als het een terugkerende invordering (standaard) betreft = meest voorkomend. Naam van het veld: <Endcustomer_payment_type> SEPA Service Center Gebruikersgids 16

17 SEPA referentienr. Optioneel veld tenzij u zelf het unieke referentienr. van de mandaten wilt kiezen bpost kent aan ieder geactiveerd mandaat een uniek SEPA referentienummer toe. U kunt echter ook zelf een referentienummer kiezen. Zorg er echter wel voor dat dit nummer uniek is binnen uw onderneming. Voer in dat geval het gewenste referentienummer in. Digitaal formaat - maximaal 19 karakters Naam van het veld: <sepa_umref> Optionele velden Het SEPA Service Center biedt u de mogelijkheid om vrije velden (maximaal 3) toe te voegen om bepaalde bijkomende gegevens die nodig zijn voor uw activiteit, te verzamelen. Bezorg ons de titel van deze velden als u deze velden wenst toe te voegen. Zie pagina 4 voor bijkomende informatie Als u voor deze mogelijkheid hebt geopteerd en u reeds enkele gegevens voor deze velden bezit, dient u ze in uw database te vermelden. Zo kunnen ze worden gecontroleerd en eventueel door uw klanten worden verbeterd. Maximaal 68 karakters Naam van de velden: <Endcustomer_option_1> <Endcustomer_option_2> <Endcustomer_option_3> Selecteer vervolgens het type mandaat dat u wenst te activeren: B2B scheme: voor het activeren van een SEPA Business-to-Business mandaat. Dit type mandaat wordt gebruikt voor het innen van facturen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele debiteuren die geen recht op terugbetaling zullen hebben. Core scheme: voor het activeren van een SEPA mandaat gebruikt voor het innen van facturen bestemd voor particuliere of professionele debiteuren die tot 8 weken na het debiteren van hun rekening recht hebben op terugbetaling. Klik op "Overzicht". Vervolgens verschijnt een overzicht van de eerste 5 mandaten. Controleer de gegevens en ga na of ze in de overeenstemmende velden zijn ondergebracht. Klik vervolgens op "Bevestigen" om de mandaten aan te maken en ze naar de klanten te versturen. SEPA Service Center Gebruikersgids 17

18 Activeren via blanco mandaten Om blanco mandaten te bestellen: Ga in het gedeelte "Beheer van de domiciliëringsmandaten > Nieuwe domiciliëringsmandaten bestellen" Selecteer vervolgens het type mandaat dat u wenst te bestellen: B2B BLANK: voor het activeren van een SEPA Business-to-Business mandaat. Dit type mandaat wordt gebruikt voor het innen van facturen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele debiteuren die geen recht op terugbetaling zullen hebben. Core BLANK: voor het activeren van een SEPA mandaat gebruikt voor het innen van facturen bestemd voor particuliere of professionele debiteuren die tot 8 weken na het debiteren van hun rekening recht hebben op terugbetaling. Kies vervolgens de taal van de mandaten: Frans (FR), Nederlands (NL), Duits (DE) of Engels (EN) evenals het gewenste aantal mandaten (max per bestelling). Klik op "Toevoegen" om het product aan uw winkelmandje toe te voegen. Herhaal deze handeling als u meerdere, verschillende types mandaten wenst te bestellen. Klik nadat u alle stappen heeft uitgevoerd op "bestellen". Controleer de weergegeven samenvatting van uw bestelling. Klik op "Bevestig bestelling" als de gegevens correct zijn. Klik in het andere geval op "Annuleer bestelling ". De aangemaakte blanco mandaten worden per post verstuurd naar het adres vermeld in het gedeelte "Mijn profiel - mijn gegevens". SEPA Service Center Gebruikersgids 18

19 Activeren via blanco mandatenpacks Om blanco mandatenpacks te bestellen: Ga in het gedeelte "Beheer van de domiciliëringsmandaten > Nieuwe domiciliëringsmandaten bestellen" Selecteer vervolgens het type mandaat dat u wenst te bestellen: B2B PACK: voor het bestellen van SEPA Business-to-Business mandatenpacks. Dit type mandaat wordt gebruikt voor het innen van facturen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele debiteuren die geen recht op terugbetaling zullen hebben. Core PACK: voor het bestellen van SEPA mandatenpacks gebruikt voor het innen van facturen bestemd voor particuliere of professionele klanten die tot 8 weken na het debiteren van hun rekening recht hebben op terugbetaling. Kies vervolgens: de taal van de mandaten: Frans (FR), Nederlands (NL), Duits (DE) of Engels (EN). het aantal packs: minimum 0 maximum 100 het aantal mandaten per packs: 25, 100 of 500. Maximaal mandaten per bestelling. Klik op "Toevoegen" om het product aan uw winkelmandje toe te voegen. Herhaal deze handeling als u meerdere types mandatenpacks wenst te bestellen. Klik nadat u alle stappen heeft uitgevoerd op "bestellen". Controleer de weergegeven samenvatting van uw bestelling. Klik op "Bevestig bestelling" als de gegevens correct zijn. Klik in het andere geval op "Annuleer bestelling ". De aangemaakte packs met blanco mandaten worden per post verstuurd naar het adres vermeld in het gedeelte "Mijn profiel - mijn gegevens". SEPA Service Center Gebruikersgids 19

20 Bestaande mandaten migreren Voor de migratie van bestaande domiciliëringsmandaten biedt bpost u volgende mogelijkheden: de standaardmigratie van de mandaten omvattende: de migratie van de actuele domiciliëringsnummers naar unieke SEPA referentienummers. de mededeling van deze informatie aan uw klanten via een gepersonaliseerde bevestigingsbrief. de migratie van de mandaten naar SEPA B2B mandaten omvattende: het aanmaken van voorgefrankeerde SEPA B2B mandaten in self-mailer formaat waarop het retouradres voorgedrukt staat zodat de klanten het mandaat gemakkelijk ingevuld en ondertekend kunnen terugsturen. het toesturen van de mandaten vergezeld van een gepersonaliseerde begeleidende brief aan de klanten. het verzenden naar uw klanten na ontvangst en verwerking van hun ingevulde mandaat, van een bevestigingsbrief met uniek nummer en van een kopie van hun mandaat. Hierbij wordt eveneens een tweede kopie bestemd voor hun bank gevoegd. Opmerking: Ongeacht de gekozen activeringswijze, gebruikt bpost mandaatformulieren gepersonaliseerd met het logo en de gegevens van uw onderneming. Deze gegevens staan vermeld onder hoofdstuk "Mijn profiel - mijn gegevens"' van het SEPA Service Center platform. Controleer voordat u nieuwe mandaten activeert dus steeds of uw gegevens up-to-date zijn. (zie pagina 9 voor bijkomende informatie). Bestaande domiciliëringsmandaten migreren Bereid uw database voor die alle gegevens voor alle - particuliere of professionele - klanten bevat en van wie het domiciliëringsmandaat moet worden gemigreerd: 1 database per mandaattype (standaard (core scheme) of B2B) csv.- of xml.-formaat Gebruik het voorbeeldmigratiebestand dat u bij ondertekening van het contract ontving om de naam en de volgorde van de mee te delen informatie te respecteren. Een gegevensregel moet 19 velden (kolommen) bevatten, ook al zijn bepaalde velden leeg. Bepaalde velden zijn verplicht. Als een van deze velden niet is ingevuld of niet aan het vereiste formaat voldoet, wordt de productie van het met de betreffende gegevens verbonden mandaat niet opgestart. U ontvangt dan, voor correctie, een kennisgeving met aanduiding van alle foutieve regels van het bestand en met vermelding van de reden waarom het systeem deze regels niet kan verwerken (vb.: ontbrekend verplicht veld, ongeldige IBAN of BIC code, ) Optionele velden die niet werden ingevuld, blijven leeg, maar verhinderen niet dat het mandaat wordt aangemaakt. SEPA Service Center Gebruikersgids 20

21 Alleen de volgende Latijnse lettertekens worden aanvaard: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -?: ( )., ' + "spatie" Informatie op te nemen in de database van uw klanten: Bedrijfsnaam van de debiteur B2B mandaat: verplicht veld Standaard mandaat (core): veld niet verplicht voor particuliere klantendebiteuren Naam en voornaam van de geadresseerde bij de debiteur Verplichte velden indien u het voorgaande veld "bedrijfsnaam" niet invulde. Maximaal 255 karakters Naam van het veld in het bestand: <Endcustomer_name> Opmerking: wanneer u dit veld invult, dient u ook het veld "ondernemingsnummer" in te vullen. En omgekeerd. Particuliere debiteur: naam en voornaam van de debiteur Professionele debiteur: Voornaam en naam van de persoon aan wie het domiciliëringsmandaat zal worden verzonden. Opmerking: beschikt u niet over de naam en de voornaam van een contactpersoon, vermeld dan in het veld "naam" een functie of een afdeling waaraan we de zending kunnen adresseren. Bv.: verantwoordelijke van de afdeling Finance, Afdeling boekhouding, Maximaal 255 karakters per veld. Naam van de velden: <Endcustomer_contact_firstname> <Endcustomer_contact_lastname> Adres van de debiteur Verplichte velden, behalve het nr. en de postbus. Straat maximaal 30 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_street> Nr. maximaal 5 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_number> Eventuele postbus maximaal 5 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_box> Postcode - tussen 3 en 10 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_code> Gemeente/stad - tussen 2 en 30 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_locality> Land op te geven in de vorm van de landcode Vb.: België: BE Frankrijk: FR Duitsland: GE Nederland: NL Luxemburg: LU Naam van het veld: <Endcustomer_country> SEPA Service Center Gebruikersgids 21

22 Taal van de debiteur Verplicht veld Taal van het mandaat dat naar de debiteur zal worden verzonden. Frans: FR Nederlands: NL Duits: DE Engels: EN Benaming van: <Endcustomer_language> Ondernemingsnr. van de debiteur Verplicht veld als u het veld "Bedrijfsnaam van de debiteur" invulde. Contractnr. of klantnr. van de debiteur. Verplicht veld IBAN code van de debiteur Optioneel veld Registratienummer van de debiteur bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Formaat: xxxx.xxx.xxx of xxxxxxxxxx Naam van het veld: <Endcustomer_KBO> Intern contractnr. of klantnr. van de debiteur. Maximaal 35 karakters Naam van het veld: <Endcustomer_contractID> Bankrekening van de debiteur - IBAN code (16 karakters in België) Formaat: bv.: BE Naam van het veld: <Endcustomer_IBAN> BIC code van de debiteur Optioneel veld Bankrekening van de klant - BIC code (doorgaans 8 karakters). Formaat: XXXXYY00(111) vb.: BEABBB23 Naam van het veld: <Endcustomer_BIC> Type betaling dat de klant heeft gekozen Verplicht veld Geef "1" aan indien het gaat om een eenmalige invordering. Ken de waarde "2" toe als het een terugkerende invordering (standaard) betreft = meest voorkomend. Naam van het veld: <Endcustomer_payment_type> Actueel domiciliëringsnr. van de debiteur Optioneel veld, tenzij u dit nummer als unieke referentie van het nieuwe mandaat wenst te behouden Actuele referentie van het mandaat van de debiteur - Belgisch DOM 80 of DOM 70 systeem. Formaat: 12 tekens XXXYYYYYYYZZ (zonder streepjes) Naam van het veld: <Endcustomer_Belgian_DOM80_Number> SEPA Service Center Gebruikersgids 22

23 Optionele velden Het SEPA Service Center biedt u de mogelijkheid om vrije velden (maximaal 3) toe te voegen om bepaalde bijkomende gegevens die nodig zijn voor uw activiteit, te verzamelen. Bezorg ons de titel van deze velden als u deze velden wenst toe te voegen. Zie pagina 4 voor bijkomende informatie Als u voor deze mogelijkheid hebt geopteerd en u reeds enkele gegevens voor deze velden bezit, dient u ze in uw database te vermelden. Zo kunnen ze worden gecontroleerd en eventueel door uw klanten worden verbeterd. Maximaal 68 karakters Naam van de velden: <Endcustomer_option_1> <Endcustomer_option_2> <Endcustomer_option_3> Klik, zodra de database klaar is, op "Beheer van de domiciliëringsmandaten > Bestaande domiciliëringsmandaten migreren" in het menu links op het scherm Download uw database SEPA Service Center Gebruikersgids 23

24 Bepaal vervolgens: of u de huidige domiciliëringsnummers al dan niet wenst te behouden (Belgisch DOM 80- formaat) het type migratie: - B2B migratie: om mandaten te migreren naar SEPA Business-to-Business mandaten. Dit type mandaat wordt gebruikt voor het innen van facturen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele debiteuren die geen recht op terugbetaling zullen hebben. - Core migratie: voor het migreren van mandaten naar SEPA mandaten gebruikt voor het innen van facturen bestemd voor particuliere of professionele debiteuren die tot 8 weken na het debiteren van hun rekening recht hebben op terugbetaling. Klik op "Toon een overzicht van de mandaten". Vervolgens verschijnt een overzicht van de eerste 5 mandaten. Controleer de gegevens en ga na of ze in de overeenstemmende velden zijn ondergebracht. Klik vervolgens op "Bevestigen" om de mandaten aan te maken en ze naar de debiteuren te verzenden. SEPA Service Center Gebruikersgids 24

25 Een domiciliëringsmandaat weergeven, annuleren, wijzigen of een kopie van een mandaat aanvragen Alle door SEPA Service Center verwerkte mandaten zijn 7d/7-24u/24 op het elektronische platform toegankelijk. Dit laat u toe de mandaten van uw debiteuren als volgt vlot te beheren: het weergeven van de gegevens of de status van een mandaat, het annuleren van een mandaat, het wijzigen ervan of het aanvragen van een originele kopie. Het opzoeken en weergeven van de gegevens van een mandaat Om een mandaat op het platform op te zoeken en de gegevens ervan weer te geven: Klik op "Beheer van de domiciliëringsmandaten > Een domiciliëringsmandaat zoeken" in het menu links op uw scherm Voer een of meerdere criteria in en start de zoekopdracht. Zoekt u het mandaat van een specifieke debiteur, voer dan de gegevens in onder de rubriek "Gegevens van de schuldenaar particulier" Zoekt u het mandaat van een professionele debiteur, voer dan de gegevens in onder de rubriek "Gegevens van de schuldenaar bedrijf" U kunt ook het IBAN-nr., het contractnr., het unieke SEPA referentienr. van het mandaat, of nog, de status van het mandaat onder de rubriek "Andere gegevens" invullen. Aangezien het unieke gegevens betreft, kunt u aan de hand daarvan het gewenste mandaat snel terugvinden. Wenst u een zoekopdracht op basis van een van de criteria te starten die u definieerde als "mijn aangepaste data" op de mandaten (vb.: telefoonnr., adres,...) voer dan de gegevens onder de rubriek "Mijn gegevens" in. SEPA Service Center Gebruikersgids 25

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

e-tracker Pro User guide

e-tracker Pro User guide e-tracker Pro Vol g de statu s van uw pakketten online User guide Versie 0.1 Inhoudstafel Introductie... 2 Zich aanmelden bij e-tracker pro... 3 Hoe e-tracker Pro gebruiken?... 5 Het horizontale menu...6

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa

Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank. Versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Europese Domiciliëring SEPA voor schuldeisers in Home Bank en/of Business Bank Versie augustus 2014 ing.be/sepa Doel van het document 3 Hoe een nieuwe invordering invoeren?

Nadere informatie

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt:

Hiervoor volstaat het dat u zich op uw Klantenzone MySodexo begeeft en de volgende 5 stappen volgt: GEBRUIKERGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische maaltijdcheques (e-lunch Pass ), elektronische ecocheques (e-eco Pass ) of elektronische geschenkcheques (e-cadeau Pass ) van Sodexo

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Home/startpagina... 3 2 Startpagina... 4 2.1 Statistieken... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Berichten... 9 2.4 Uw collega's... 11 3 Zoeken naar dossiers... 12 3.1 Zoeken... 12 3.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Ariba Supplier Self-Registation

Ariba Supplier Self-Registation Over dit document Wanneer uw bedrijf geselecteerd is als Elia leverancier, wordt het geregistreerd in het Elia systeem zodat een bestelbon kan uitgestuurd worden. De eerste stap is dat u zich aanmeldt

Nadere informatie

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker IBAN BIC Service Gebruikersinstructies IBAN BIC MultiChecker Disclaimer Dit document is door de stichting IBAN Service NL opgesteld. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van

Nadere informatie

DocuSign -handleiding voor SAP

DocuSign -handleiding voor SAP DocuSign -handleiding voor SAP Inhoud 1. DocuSign -handleiding voor SAP... 2 2. Ontvangst van de e-mailmelding... 2 3. Document ondertekenen... 3 4. Andere opties... 4 4.1 Later voltooien... 4 4.2 Afdrukken

Nadere informatie

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen Algemene afspraken: Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Status aanvraag: Alle communicatie

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur uw bestelling via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur uw bestelling via Excel ALGEMEEN Om elektronische (elunch Pass ) of papieren maaltijdcheques

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

e-invoicing Online Billing

e-invoicing Online Billing e-invoicing Online Billing Voor vragen over Online Billing, contacteer: Email: Tel.: Inhoud Welkom bij Online Billing 3 Registratie voor Online Billing 4 einvoicing en epayment 10 Aanmelden 11 Nieuwe facturen

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

SEPA Direct Debit in Wings. Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit.

SEPA Direct Debit in Wings. Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit. SEPA Direct Debit in Wings Binnen Beheer Instellingen Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit. Na het aanzetten van de parameter die aangeeft dat van DOM 80 naar SEPA DD wordt

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding... 2 2 Beheer gegevens schuldeiser... 2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 4 Migratie... 6 4.1 Algemeen... 6 4.2

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Handleiding. EB Online en het Uitwisselingsplatform

Handleiding. EB Online en het Uitwisselingsplatform Handleiding EB Online en het Uitwisselingsplatform 2015 Allianz EB Online en het Uitwisselingsplatform - 2 Inhoud 3 Welkom op EB Online en het Uitwisselingsplatform 3 Aanmelden met uw digipass 4 Homepage

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013

Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Gebruiksaanwijzing webwinkel januari 2013 Inhoudstafel Inleiding 3 1. Aanmelden op westdecor.be 4 2. Uw webwinkel personaliseren 6 2.1 Uw wachtwoord instellen 6 2.2 Uw logo instellen 7 2.3 Uw verkoopprijzen

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte

De eerste stappen in uw Klantenruimte 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN VERSIE: 7 februari 2017 Opgelet: werkplekduaal.be wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Het is dan ook mogelijk dat er af en toe iets wijzigt aan de

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2016

Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Provinciebelasting op Bedrijven 2016 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Bestelling van uw Ticket Restaurant -kaarten en van uw elektronische maaltijdcheques

Bestelling van uw Ticket Restaurant -kaarten en van uw elektronische maaltijdcheques Bestelling van uw Ticket Restaurant -kaarten en van uw elektronische maaltijdcheques Inhoudstafel 1. Bestelling van Ticket Restaurant -kaarten... 2 1.1 Nieuwe bestelling van kaarten... 2 1.1.1 Wie?...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud 1.1 Burger of Organisatie... 2 1.2 Contactgegevens Organisatie... 2 1.3 Contactgegevens Organisatie Buitenland... 4 1.4 Contactgegevens Persoon... 5

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls Doel van de tool BOWCONVERT.xls is een tool bestemd voor de instellingen die volgens het artikel 104 WIB'92 erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen.

Nadere informatie

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS...

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... Concentra Selfservice Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3 Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... 4 Mijn straat is niet gekend... 4 De knop bevestig postcode werkt

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

eship 3.0 Handleiding

eship 3.0 Handleiding eship 3.0 Handleiding 1 Wat is eship? 3 1.2 Welke opties heeft eship? 4 1.2.2 Retouropdracht 4 1.2.3 Doorzendopdracht 5 2 Standaard zending 5 2.1 Opdrachtgever 5 2.1.1 Goederen versturen namens iemand

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden.

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Skeelerschool Klik vervolgens op de oranje

Nadere informatie

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Hoofdfiche wijzigen... 3 Mensen Toevoegen.... 3 Een project toevoegen... 5 Deelnemers en begeleiders aan projecten verbinden... 6 Vanuit het verslag

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

ikot Kotbaasmodule: Hoe werkt het? Nieuwe kotbaas: eerste gebruik

ikot Kotbaasmodule: Hoe werkt het? Nieuwe kotbaas: eerste gebruik ikot Kotbaasmodule: Hoe werkt het? Nieuwe kotbaas: eerste gebruik Stap 1: het on-line aanmelden Via de ikot startpagina, http://ikot.brik.be/ klik je op Nieuw account aanmaken. Werksessies IKot 2 april

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen...

Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Datum: 02-11-2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Eerste keer starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Activeren... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inloggen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Account registratie en aanvraag

Account registratie en aanvraag Account registratie en aanvraag 1 Surf naar www.shopenbeleef.be en klik rechtsboven op Login handelaars. Klik op Nieuwe account aanmaken en vul alle velden in. Gegevens categorie Categorie: Logo: Alternatieve

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip User Guide DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip User Guide INLOGGEN Gebruik uw login & wachtwoord om in te loggen op DHL INTRASHIP via https://www.intraship-dhl.be Via de MyDHL portaal via http://www.mydhl.com kan u ook op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers Registratie van uren, onderdelen en kilometers 1. Inleiding Een belangrijk aspect van het werk van de buitendienst is, na het uitvoeren van een opdracht, een werkbon op te stellen met daarop de verrichte

Nadere informatie

DE EUROPESE DOMICILIËRING

DE EUROPESE DOMICILIËRING DE EUROPESE DOMICILIËRING GIDS VOOR DE SCHULDEISER VERSIE OKTOBER 2013 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 KENMERKEN EUROPESE DOMICILIËRING... 2 2.1 Core Schema... 3 2.2 B2B schema... 3 3 STARTEN MET EUROPESE DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

Verjaardagsservice Louwers & Partners

Verjaardagsservice Louwers & Partners Verjaardagsservice Louwers & Partners Inloginstructie online portal Verjaardagsservice Per email zullen wij een loginnaam en wachtwoord toesturen waarmee je in kan loggen op https://securewebregistrations.net/louwers/login

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Samen digitaal www.samendigitaal.be/ Gebruikershandleiding Heeft mijn onderneming toegang tot e-box? ders of extra Om e-box en de beveiligde onlinediensten te gebruiken, moet u eerst uw onderneming registreren.

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

RECORD BANK

RECORD BANK RECORD BANK RECORD@HOME 1 1. INHOUD Inhoud...1 Wat is Record@Home?...2 Hoe uw Record@Home abonnement gebruiken?...3 Gebruik van de kaartlezer...4 Gebruik van de digipass...5 Gebruik van de elektronische

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel I. Aanmelden op de portal site van Sanoma Media... 3 II. CertiONE Bizmail in één oogopslag... 4 III. Controleren/wijzigen gebruikersgegevens... 5 IV. Aanmaken e-factuur

Nadere informatie

Nieuwe website Zoeken Snel bestellen Check out Account-/gebruikersbeheer

Nieuwe website Zoeken Snel bestellen Check out Account-/gebruikersbeheer Nieuwe website Zoeken 2 Snel bestellen 6 Check out 7 Check out Afwijkend afleveradres 9 Check out Licentie-informatie 10 Check out - ideal betalingen 11 Account-/gebruikersbeheer 12 Accountbeheer websitegebruiker

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie