ACCEPTGIRO INGESLOTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACCEPTGIRO INGESLOTEN"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka KM Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie en Vicevoorzitter: Anne Bajema Zaaihoek WX Contacten contractant Feenstra en Tempus: Joop van der Pot Sijsjespad GD Beheer Website: Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin en Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: Internetadres: POSTBUS 634, 2600 AP Delft Bankrekening t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft ACCEPTGIRO INGESLOTEN De vereniging stelt zich ten doel: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden. behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 3 JAARGANG 21 - AFLEVERING 3 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD november 2012 Inhoud: Pag VAN UW VOORZITTER 4 VAN UW PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATEUR 5 WERKTERREIN BHTD 6 VOOR U GESURFT 8 Hypotheek aanpassen voorkomt restschuld 8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 4 VAN UW VOORZITTER I s uw hypotheek al onder water? Als dat niet het geval is, dan moet dat op grond van de statistieken in ieder geval bij één van uw buren wel het geval zijn. Inmiddels hebben wij allemaal te lijden van de nationale verarming, namelijk de waardevermindering van onze woning. Daarbij lijkt het eind nog niet direct in zicht. Bank ING en bouwer BAM voorspellen dat de woningprijzen voorlopig blijven dalen. Gelukkig zijn er ook kleine lichtpuntjes, zoals de recente stijging van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. Als BHTD kunnen wij hier vanzelfsprekend weinig aan veranderen. Echter, wij zijn van mening dat een nieuwe regering, ongeacht haar signatuur, zo spoedig mogelijk over moet gaan tot actie om de woningmarkt uit het slop te halen. Wat ons betreft liggen er al diverse goede plannen. Maar, doe iets! Assurantiebelasting van 9.7% naar 21% in Uw zorgverzekering in 2013 Inkomenszekerheid wordt steeds belangrijker Inbrekers blij: het is weer vroeg donker Bovenstaande hartenkreet moest er uit. Er zijn evenwel andere problemen dichterbij huis die ons ook bezighouden. Van een bewoner van de Aziëlaan ontvingen wij het bericht over autospiegels die `s nachts van zijn auto waren getrapt. Als bewoners in deze buurt vergelijkbare ervaringen hebben dan verzoeken wij hen dit te melden op Wij zullen de betreffende bewoners dan met elkaar in contact brengen, zodat zij gericht actie naar de politie kunnen ondernemen. Bij meerdere klachten neemt de politie nu eenmaal sneller maatregelen. Rond de aanleg van de verlengde A4 en van de 380 KV hoogspanningsmasten is weinig nieuws te melden. De werkzaamheden lopen door, zonder dat daar momenteel noemenswaardig veel hinder van is. Wij blijven een en ander uiteraard scherp volgen en horen graag van u wanneer dit verandert. Alfred Boot, voorzitter

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 5 VAN UW PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATEUR Van uw penningmeester/ledenadministrateur. Ingesloten in dit laatste BHTD-Infobulletin van 2012 ontvangt u de acceptgiro waarmee u uw contributie voor het verenigingsjaar 2013 kunt voldoen. Conform een besluit van de Algemene Vergadering van 5 april 2012 bedraagt de contributie vanaf 2013 EUR 6. Bij een aantal van u heb ik op de acceptgiro tevens het bedrag vermeld voor het CV-contract met de firma Feenstra voor Hierbij ben ik er van uitgegaan dat u het contract voor 2012 in 2013 ongewijzigd wilt voortzetten. Als u dit niet wilt verzoek ik u contact met mij op te nemen. Als u een Feenstra All-in FS-contract heeft voor uw CV-ketel en uw CV-ketel ouder is dan vijftien jaar gaat uw contract automatisch over in een onderhoudscontract FO. Het bedrag op de acceptgiro voor uw CV-contract geldt dan voor het FO-contract. Dringend verzoek ik u, in verband met het zo snel mogelijk kunnen doorgeven van een overzicht van de deelnemerslijsten aan Tempus en Feenstra, uw betaling aan mij te willen verrichten VÓÓR 15 december a.s. Dit is overigens natuurlijk in uw eigen belang. Begin januari 2013 stuur ik een betalingsoverzicht naar Feenstra en Tempus. Als u uw betaling via Internetbankieren doet verzoek ik u te vermelden voor welk adres de betaling gedaan is. Van overig door u vermeld commentaar zal ik uiteraard nota nemen. Helaas ben ik genoodzaakt om betalingen, die ik om bovenvermelde redenen niet kan thuisbrengen, terug te storten. Indien ik uw betaling niet ontvang moet ik derhalve aannemen dat u uw lidmaatschap van de BHTD niet wilt continueren. Dit betekent uiteraard voor u dat u b.v. geen gebruik meer kunt maken van de door de BHTD met Tempus en Feenstra afgesloten contracten voor onderhoud aan en vervanging van CV-installaties. Ook kunt u dan geen gebruik meer maken van de door ons met FBTO afgesloten contracten ten aanzien van kortingen op diverse verzekeringen. Ook de korting op verfartikelen bij Nieuwenhuis vervalt. Een aantal leden heeft uit eigener beweging reeds de contributie voor 2013 voldaan. Zij krijgen in dit Infobulletin uiteraard geen acceptgiro ingesloten. Er zijn door uw bestuur een viertal Infobulletins in 2013 gepland. Tevens zal er in september 2013 een mailing worden verstuurd aan eigenaren/bewoners Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 6 die nog geen lid zijn van de BHTD. Het ledenaantal van de BHTD bedraagt op dit moment vrijwel Het streven van uw bestuur blijft natuurlijk om het aantal leden nog verder te vergroten. Echter... ook op andere terreinen zitten wij niet stil. Een groot aantal huurwoningen is door de woningbouwcoörporaties ter verkoop aangeboden aan de huidige huurders. Wij proberen continu op de hoogte te blijven van ontwikkelingen ten aanzien hiervan. Ook deze bewoners zullen wij middels een mailing benaderen om potentiële kopers attent te maken op het bestaan van onze vereniging en alle activiteiten die wij ontplooien. Indien u vragen hebt kunt u uiteraard altijd contact met mij of met een van uw andere bestuursleden opnemen. Betaal de contributie voor uw vereniging NU en houdt uw vereniging GROOT en dus STERK. Anne Bajema Penningmeester BHTD WERKTERREIN BHTD Wat kan de BHTD voor U betekenen? De BHTD behartigt belangen van huiseigenaren in Tanthof De BHTD spant zich in voor het handhaven en het verbeteren van uw woongenot De BHTD behartigt gemeenschappelijke belangen met betrekking tot het woon- en leefklimaat

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 7 Wist u dat Er bijna 2000 huiseigenaren in Tanthof lid zijn van de BHTD De BHTD voor haar leden kortingen heeft bedongen bij diverse leveranciers Op heel veel is terug te vinden Het Info-Bulletin drie maal per jaar verschijnt Het archief op de website meer dan 80 steekwoorden kent De BHTD u kan adviseren bij problemen in en rond uw huis De BHTD als intermediair is opgetreden voor een aantal gezamenlijke projecten, zoals het laten voegen van de schoorstenen van een huizenblok Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 8 VOOR U GESURFT Uw redacteur ontving van FDC-Putman de volgende interessante onderwerpen, welk wellicht ook voor u belangrijk of in ieder geval informatief kunnen zijn Hypotheek aanpassen voorkomt restschuld Kortingen via de BHTD Onderhoud en vervanging van CV-ketels Schildersbenodigdheden Verzekeringen Bespaar tientallen euro's! Door de dalende huizenprijzen dreigen veel woningbezitters een restschuld over te houden. Wilt u restschuld voorkomen en uw hypotheek toekomstbestendig maken? Pas uw hypotheek aan vóór Daarna zijn uw mogelijkheden waarschijnlijk veel beperkter. Misschien heeft u een hypotheek die (deels) aflossingsvrij is. Of misschien heeft u indertijd gekozen voor een beleggingshypotheek. Toen een aantrekkelijke optie, omdat uw maandlasten daardoor lager uitvielen. Dat u met een restschuld kon blijven zitten, leek niet zo belangrijk. De huizenprijzen gingen immers ieder jaar omhoog. Uw overwaarde zou zo hoog worden dat u aan het eind van de looptijd met gemak de volledige hypotheek zou kunnen aflossen.

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 9 Huizenprijzen dalen Maar inmiddels is de situatie op de huizenmarkt drastisch gewijzigd. Starters krijgen moeilijk een hypotheek, doorstromers willen pas kopen als hun eigen huis verkocht is. Wie wel kan kopen aarzelt vanwege onzekerheid over banen, huizenprijzen en hypotheekrenteaftrek. De huizenmarkt is daardoor vastgelopen. Er staan nu zo n huizen te koop, ruim twee maal zoveel als voor De prijzen zijn sinds die tijd met bijna 16% gedaald. Geen hypotheekrenteaftrek Als uw huis minder waard is, heeft u minder of misschien helemaal geen overwaarde meer. En dat is een risico. Want heeft u straks met uw beleggingshypotheek voldoende opgebouwd om uw hypotheek af te lossen? Brengt de verkoop van uw woning genoeg op om ook het aflossingsvrije deel van de hypotheek af te betalen? Volgens onze berekeningen komt een annuïtaire hypotheek ad ,- over de hele looptijd ruim ,- duurder uit dan een bankspaarhypotheek. Bij een hypotheek ad verdubbelt dat bedrag naar maar liefst ,-. Als u aan het eind van de looptijd een restschuld heeft moet u opnieuw een hypotheek afsluiten. Maar u mag na 30 jaar geen gebruik meer maken van de hypotheekrenteaftrek. U mist dan een belangrijk belastingvoordeel en heeft zwaardere hypotheeklasten. Einde KEW Het Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)-regime komt te vervallen voor producten die na 31 december 2012 zijn afgesloten. Dit brengt met zich dat vanaf 1 januari 2013 de waarde van kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten van meet af aan in box 3 worden belast. Voor al bestaande producten in box 1 zal een eerbiedigende werking gelden. Als u uw Box 3 rekening of polis wilt omzetten naar box 1 dient u dat voor 1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 10 januari 2013 te doen. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie. Geen restschuld Als u uw aflossingsvrije hypotheek stap voor stap aflost, verlaagt u uw hypotheekschuld. U betaalt daardoor minder rente en uw hypotheeklasten dalen. Maar het grootste voordeel is dat u aan het eind van de looptijd hypotheekvrij kunt zijn. Heeft u een beleggingshypotheek en wilt u meer zekerheid over uw hypotheekschuld? Een andere hypotheekvorm kan voor u een oplossing zijn. Een waarbij u daadwerkelijk aflost bijvoorbeeld of waarbij u het eindbedrag gegarandeerd bij elkaar spaart. Onzekerheid hypotheekaanbod 2013 Het is niet zeker of banken na 1 januari überhaupt nog spaarhypotheken of bankspaarhypotheken blijven aanbieden. Daarom nodig ik u van harte en toch dringend uit om nog in 2012 bij ons langs te komen. Wij helpen u graag om een restschuld te voorkomen. Met dank aan FDC Putman Assurantiebelasting van 9.7% naar 21% in 2013 VVD en PvdA deelakkoord: Assurantiebelasting van 9.7% naar 21% in 2013 Wat betekent dat voor u? Op maandag 1 oktober hebben PvdA en VVD aangekondigd welke aanpassingen zij op de financiële begroting voor 2013 willen doen. Deze week bespreekt de Tweede Kamer hun voorstel. Een van de voorstellen is om de assurantiebelasting te verhogen van 9.7% naar 21%. Wat zijn de gevolgen voor uw lasten als dit doorgaat?

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 11 Wat kost het u? De assurantiebelasting zit versleuteld in de premies van alle soorten verzekeringen: auto, woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, reis- en annulering, etcetera. De verhoging van de assurantiebelasting betekent voor een gemiddeld gezin een verhoging van de lasten met 158,- per jaar ( 13,15 per maand). De grootste stijging zal zijn op de autoverzekering, gemiddeld 96,-. (Bron: Wijzer in Geldzaken). Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 12 Bel ons voor een afspraak, dan nemen wij graag voor (en met) u uw polissen door Met dank aan FDC Putman Uw zorgverzekering in 2013 Compensatie In het voorstel van PvdA en VVD draaien zij een aantal bezuinigingsmaatregelen uit het Lenteakkoord terug of compenseren een deel van de bevolking voor hun nieuwe maatregelen. Hierdoor valt effectief de maatregel mee op de portemonnee: u had deze lastenverzwaring anders ook betaald, maar dan via andere wegen. 1. De forensentaks wordt niet ingevoerd. Dit scheelt gemiddeld 70,- per jaar per forens. 2. De langstudeerboete is teruggedraaid. 3. U betaalt geen liggeld in het ziekenhuis en geen eigen bijdrage GGZ. 4. Doorwerkbonus jarigen: zo kunnen zij met 65.5 jaar met pensioen zonder inkomensverlies. Besparen op uw verzekeringen De nieuwe maatregelen maken het nóg belangrijker om kritisch te zijn op uw verzekeringen. Door goed te kijken of uw huidige verzekeringen nog voldoen bij uw gezinssituatie, of er geen verouderde te dure- premies bijzijn en of u niet dubbel gedekt bent, kan een gemiddeld gezin enkele honderden euro s besparen. Waarschijnlijk meer dan de belastingverhoging u kost! De basiszorgverzekering voor alle Nederlanders verandert in De meest voelbare wijziging is dat uw eigen bijdrage hoger wordt. We bieden u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen: Eigen risico Het standaard eigen risico op jaarbasis gaat omhoog: van 220,- naar 350,-. Dit betekent dat u de eerste 350,- van gemaakte medische kosten in 2013 zelf betaalt. Dit geldt voor alle medische kosten die u niet aanvullend verzekerd heeft, met uitzondering van bezoek aan de huisarts, herhaalrecepten en doorverwijzingen, kraamzorg/verloskunde, griepprik en bevolkingsonderzoeken hiervoor geldt het eigen risico niet. Het eigen risico geldt ook niet voor kinderen tot 18 jaar.

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 13 Waarom verhoogt het eigen risico? Vijftien euro van de verhoging is te herleiden op de inflatie (jaarlijkse indexatie). De andere 115,- is een bezuinigingsmaatregel van de regering zoals besloten in het begrotingsakkoord van april. Voor lage inkomens wordt de verhoging (deels) gecompenseerd middels een verhoging van de zorgtoeslag. Vrijwillig hoger eigen risico Als u (bewezen) topfit bent, kunt u ervoor kiezen uw eigen risico verder te verhogen. Zorgverzekeraars bieden hiervoor in ruil korting op de maandelijkse premie. Uiteraard bent u in geval van ziekte uw besparing kwijt door de extra kosten, maar bij gezondheid houdt u deze besparing op zak. Wijzigingen zorgtoeslag 2013 Op dit moment krijgt iedereen met een jaarinkomen onder de ,- zorgtoeslag. Met een toeslagpartner mag u samen maximaal verdienen om voor de toeslag in aanmerking te komen. De zorgtoeslag is nu alleen inkomensafhankelijk, maar De Wet op de zorgtoeslag wordt vanaf 2013 uitgebreid met een vermogenstoets. Deze toets bepaalt dat u geen zorgtoeslag meer krijgt als uw (gezamenlijk) vermogen hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, plus ,-. Wat valt onder mijn heffingvrije box 3 vermogen? Bij box 3 gaat het om bezittingen zoals beleggingen en spaartegoeden, maar ook om overige bezittingen zoals contant geld, een tweede huis / recreatiewoning, een garage die niet bij de woning hoort, ander onroerend goed, een schenking die u op papier hebt ontvangen, geld dat u hebt uitgeleend, fysiek goud of zilver en roerende zaken die u verhuurde of als Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 14 belegging heeft. Ook spaartegoeden en beleggingen in het buitenland tellen mee. Andere bezuinigingen in het basispakket *Voortaan betaalt u een eigen bijdrage van 7,50 per dag, voor elke dag dat u in het ziekenhuis ligt. De rollator verdwijnt uit het basispakket. Voor gehoorapparaten betaalt u voortaan 25% van de aanschaf zelf. Daartegenover is de maximumvergoeding afgeschaft. Verruimingen in het basispakket *De eigen bijdrage voor de GGZ wordt gedeeltelijk teruggedraaid. U mag per jaar 1 stoppen-met-roken programma volgen vanuit de basiszorg. Per kalenderjaar kunt u 3 uren dieetadvies (met medisch doel) declareren. Tandartstarieven worden weer vast De proef met de vrije tandartstarieven wordt stopgezet per 1 januari De proef zou 3 jaar duren, maar de prijzen zijn in de eerste maanden direct zo sterk gestegen (6%), dat de tweede kamer heeft afgedwongen om de proef nu al te staken. Vergelijk het aanbod van zorgverzekeringen Rond november maken alle zorgverzekeraars hun tarieven voor 2013 bekend. U heeft dan tot 31 december 2012 de tijd om hun aanbod te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere verzekering/verzekeraar. Het loont de moeite om goed de tarieven en voorwaarden te vergelijken en tegen uw persoonlijke situatie aan te houden.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 15 In onze volgende financiële update vertellen wij u ook onze tarieven voor ons huismerk zorgverzekering in We streven er natuurlijk naar deze zo gunstig mogelijk aan te bieden. Wilt u hulp bij het nemen van een goede beslissing voor uw zorgverzekering? Onze adviseurs helpen u in november en december graag verder. Zie ook het artikel: Nu iets regelen voor zorg van later * In het deelakkoord is overeengekomen dat liggeld ziekenhuis en eigen bijdrage GGZ verdwijnen. Het Deelakkoord dient nog formeel te worden behandeld en kan uiteindelijk nog afwijken. Met dank aan FDC Putman Inkomenszekerheid wordt steeds belangrijker Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag uit te komen op 67 jaar. Wat betekent dit voor u? Het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt, gaat gewoon in op de datum die is afgesproken. Maar voor een volledig pensioen heeft u ook de AOW nodig. Als die later wordt uitgekeerd ontstaat er een gat in uw inkomsten. AOW-gat dichten Dat AOW-gat kunt u dichten door langer door te werken. Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan omdat u 65 wordt. Maar misschien wilt u niet doorwerken of bent u al met de VUT of prepensioen. Dan zijn er andere oplossingen. VVD en PvdA hebben op 1 oktober 2012 aangekondigd dat er een overgangsregeling komt voor deze groep. Zij stellen o.a. een doorwerkbonus voor die u ontvangt over arbeid van uw 61 e tot uw 65 e. Deze bonus moet u in staat stellen om toch op uw 65.5 e met pensioen te gaan. Dit voorstel moet op moment van schrijven nog naar de Tweede Kamer. Er zijn ook andere mogelijkheden om de gemiste AOW te compenseren. Door te sparen bijvoorbeeld of door iets te veranderen aan uw ouderdomspensioen. Een andere aangekondigde maatregel is dat de Vitaliteitsregeling, die fiscaal voordelig sparen had moeten borgen bij het vervallen van de levensloopregeling, niet wordt ingevoerd in We denken graag met u mee wat er nog wel mogelijk is om uw oude dag te waarborgen. Recht op WW Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd omhoog en vanaf 2014 verandert het ontslagrecht. Die maatregelen zijn ongetwijfeld goed voor de Nederlandse schatkist. Maar ze kunnen ook leiden tot forse inkomensachteruitgang. Van 2013 tot en met 2015 wordt de ingangsdatum van de AOW ieder jaar met 1 maand verhoogd. Daarna stijgt de AOW-leeftijd steeds verder om in Misschien gaat u nog lang niet met pensioen, maar bent u wel bang uw baan te verliezen. In 2013 blijven uw rechten ongewijzigd. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering voor minimaal 3 en maximaal 38 maanden. De eerste twee maanden krijgt u 75% van het salaris dat u gemiddeld verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Daarna zakt het percentage naar 70%.

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 17 Minder ontslagvergoeding Vanaf 2014 betaalt uw werkgever het eerste halfjaar de WW-uitkering. Hoogte en duur blijven ongewijzigd. Maar de ontslagvergoeding gaat omlaag naar een kwart maandsalaris voor elk jaar dat u in dienst bent geweest. Dat is veel minder dan de huidige gouden handdruk. Het geld is bovendien bedoeld voor een opleiding of een traject naar ander werk. U kunt er dus niet uw WW mee aanvullen. Werkloosheid betekent dus vanaf 2014 een flinke inkomensachteruitgang. Er zijn wel manieren om dat risico te beperken. Wij vertellen u daar graag meer over en adviseren u over oplossingen die passen bij uw situatie. Met dank aan FDC Putman. Inbrekers blij: het is weer vroeg donker Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 18 Een inbreker wil niet gezien worden en zo snel mogelijk zijn slag slaan. Zorg dus dat hij juist wel zichtbaar is en maak binnenkomen lastig. Met de volgende maatregelen maakt u uw huis al een stuk veiliger: Plaats goed werkende verlichting bij voor- en achterdeur. Voorzie ramen en deuren van stevig hang- en sluitwerk. Leg geen ladders of ander klimmateriaal voor het grijpen. Breng geen latwerk, pergola s en dergelijke aan, waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Neem obstakels weg die het zicht op uw huis kunnen belemmeren, zoals hoge schuttingen en hoge heggen. Doe deuren op slot en ramen dicht als u weggaat en laat licht branden (ook goed te regelen met een schakelklok). Korting op uw inboedelverzekering Inbraak is helaas nooit voor 100% te voorkomen. Daarom zorgt u natuurlijk ook voor een goede inboedelverzekering. Heeft u uw huis goed beveiligd? Met een erkend beveiligingscertificaat krijgt u vaak een aantrekkelijke korting op de premie. Wij vergelijken, u kiest De herfst is voor inbrekers een ideaal jaargetijde. Als uw lichten s avonds niet branden, weten ze dat u weg bent. En zelf vallen ze in het donker niet op als zij uw keukenraam forceren. Hoe houdt u dieven buiten de deur? Het aanbod aan inboedelverzekeringen is enorm. Wij maken graag een vergelijking voor u en adviseren u over de verzekering die het beste past bij uw situatie. Met dank aan FDC Putman

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 19 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 20 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf tel % korting op aankopen* FBTOverzekeringen kortingen op diverse tel verzekeringspremies *op vertoon van uw Info-Bulletin. Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 6,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. Informatie bij de Bestuursleden van de BHTD. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 22 aflevering 1 verschijnt omstreeks maart Het adres van de BHTD is: Het bestuur van de BHTD wenst haar leden heel warme en gezegende Feestdagen

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FINANCIEEL WERK NIEUWSBRIEVEN BELASTINGEN Eén procent meer te besteden

NIEUWSBRIEF FINANCIEEL WERK NIEUWSBRIEVEN BELASTINGEN Eén procent meer te besteden NIEUWSBRIEF VERZORGD IN SAMENWERKING MET: BRINKLEY ASSURANTIËN EN VAN DE VEERDONK ASSURANTIËN 3 e jaargang, nummer 2, december 2006 FINANCIEEL WERK Financieel Werk is in 2004 opgestart door de heren William

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie