ACCEPTGIRO INGESLOTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACCEPTGIRO INGESLOTEN"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka KM Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie en Vicevoorzitter: Anne Bajema Zaaihoek WX Contacten contractant Feenstra en Tempus: Joop van der Pot Sijsjespad GD Beheer Website: Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin en Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: Internetadres: POSTBUS 634, 2600 AP Delft Bankrekening t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft ACCEPTGIRO INGESLOTEN De vereniging stelt zich ten doel: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden. behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 3 JAARGANG 21 - AFLEVERING 3 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD november 2012 Inhoud: Pag VAN UW VOORZITTER 4 VAN UW PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATEUR 5 WERKTERREIN BHTD 6 VOOR U GESURFT 8 Hypotheek aanpassen voorkomt restschuld 8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 4 VAN UW VOORZITTER I s uw hypotheek al onder water? Als dat niet het geval is, dan moet dat op grond van de statistieken in ieder geval bij één van uw buren wel het geval zijn. Inmiddels hebben wij allemaal te lijden van de nationale verarming, namelijk de waardevermindering van onze woning. Daarbij lijkt het eind nog niet direct in zicht. Bank ING en bouwer BAM voorspellen dat de woningprijzen voorlopig blijven dalen. Gelukkig zijn er ook kleine lichtpuntjes, zoals de recente stijging van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. Als BHTD kunnen wij hier vanzelfsprekend weinig aan veranderen. Echter, wij zijn van mening dat een nieuwe regering, ongeacht haar signatuur, zo spoedig mogelijk over moet gaan tot actie om de woningmarkt uit het slop te halen. Wat ons betreft liggen er al diverse goede plannen. Maar, doe iets! Assurantiebelasting van 9.7% naar 21% in Uw zorgverzekering in 2013 Inkomenszekerheid wordt steeds belangrijker Inbrekers blij: het is weer vroeg donker Bovenstaande hartenkreet moest er uit. Er zijn evenwel andere problemen dichterbij huis die ons ook bezighouden. Van een bewoner van de Aziëlaan ontvingen wij het bericht over autospiegels die `s nachts van zijn auto waren getrapt. Als bewoners in deze buurt vergelijkbare ervaringen hebben dan verzoeken wij hen dit te melden op Wij zullen de betreffende bewoners dan met elkaar in contact brengen, zodat zij gericht actie naar de politie kunnen ondernemen. Bij meerdere klachten neemt de politie nu eenmaal sneller maatregelen. Rond de aanleg van de verlengde A4 en van de 380 KV hoogspanningsmasten is weinig nieuws te melden. De werkzaamheden lopen door, zonder dat daar momenteel noemenswaardig veel hinder van is. Wij blijven een en ander uiteraard scherp volgen en horen graag van u wanneer dit verandert. Alfred Boot, voorzitter

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 5 VAN UW PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATEUR Van uw penningmeester/ledenadministrateur. Ingesloten in dit laatste BHTD-Infobulletin van 2012 ontvangt u de acceptgiro waarmee u uw contributie voor het verenigingsjaar 2013 kunt voldoen. Conform een besluit van de Algemene Vergadering van 5 april 2012 bedraagt de contributie vanaf 2013 EUR 6. Bij een aantal van u heb ik op de acceptgiro tevens het bedrag vermeld voor het CV-contract met de firma Feenstra voor Hierbij ben ik er van uitgegaan dat u het contract voor 2012 in 2013 ongewijzigd wilt voortzetten. Als u dit niet wilt verzoek ik u contact met mij op te nemen. Als u een Feenstra All-in FS-contract heeft voor uw CV-ketel en uw CV-ketel ouder is dan vijftien jaar gaat uw contract automatisch over in een onderhoudscontract FO. Het bedrag op de acceptgiro voor uw CV-contract geldt dan voor het FO-contract. Dringend verzoek ik u, in verband met het zo snel mogelijk kunnen doorgeven van een overzicht van de deelnemerslijsten aan Tempus en Feenstra, uw betaling aan mij te willen verrichten VÓÓR 15 december a.s. Dit is overigens natuurlijk in uw eigen belang. Begin januari 2013 stuur ik een betalingsoverzicht naar Feenstra en Tempus. Als u uw betaling via Internetbankieren doet verzoek ik u te vermelden voor welk adres de betaling gedaan is. Van overig door u vermeld commentaar zal ik uiteraard nota nemen. Helaas ben ik genoodzaakt om betalingen, die ik om bovenvermelde redenen niet kan thuisbrengen, terug te storten. Indien ik uw betaling niet ontvang moet ik derhalve aannemen dat u uw lidmaatschap van de BHTD niet wilt continueren. Dit betekent uiteraard voor u dat u b.v. geen gebruik meer kunt maken van de door de BHTD met Tempus en Feenstra afgesloten contracten voor onderhoud aan en vervanging van CV-installaties. Ook kunt u dan geen gebruik meer maken van de door ons met FBTO afgesloten contracten ten aanzien van kortingen op diverse verzekeringen. Ook de korting op verfartikelen bij Nieuwenhuis vervalt. Een aantal leden heeft uit eigener beweging reeds de contributie voor 2013 voldaan. Zij krijgen in dit Infobulletin uiteraard geen acceptgiro ingesloten. Er zijn door uw bestuur een viertal Infobulletins in 2013 gepland. Tevens zal er in september 2013 een mailing worden verstuurd aan eigenaren/bewoners Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 6 die nog geen lid zijn van de BHTD. Het ledenaantal van de BHTD bedraagt op dit moment vrijwel Het streven van uw bestuur blijft natuurlijk om het aantal leden nog verder te vergroten. Echter... ook op andere terreinen zitten wij niet stil. Een groot aantal huurwoningen is door de woningbouwcoörporaties ter verkoop aangeboden aan de huidige huurders. Wij proberen continu op de hoogte te blijven van ontwikkelingen ten aanzien hiervan. Ook deze bewoners zullen wij middels een mailing benaderen om potentiële kopers attent te maken op het bestaan van onze vereniging en alle activiteiten die wij ontplooien. Indien u vragen hebt kunt u uiteraard altijd contact met mij of met een van uw andere bestuursleden opnemen. Betaal de contributie voor uw vereniging NU en houdt uw vereniging GROOT en dus STERK. Anne Bajema Penningmeester BHTD WERKTERREIN BHTD Wat kan de BHTD voor U betekenen? De BHTD behartigt belangen van huiseigenaren in Tanthof De BHTD spant zich in voor het handhaven en het verbeteren van uw woongenot De BHTD behartigt gemeenschappelijke belangen met betrekking tot het woon- en leefklimaat

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 7 Wist u dat Er bijna 2000 huiseigenaren in Tanthof lid zijn van de BHTD De BHTD voor haar leden kortingen heeft bedongen bij diverse leveranciers Op heel veel is terug te vinden Het Info-Bulletin drie maal per jaar verschijnt Het archief op de website meer dan 80 steekwoorden kent De BHTD u kan adviseren bij problemen in en rond uw huis De BHTD als intermediair is opgetreden voor een aantal gezamenlijke projecten, zoals het laten voegen van de schoorstenen van een huizenblok Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 8 VOOR U GESURFT Uw redacteur ontving van FDC-Putman de volgende interessante onderwerpen, welk wellicht ook voor u belangrijk of in ieder geval informatief kunnen zijn Hypotheek aanpassen voorkomt restschuld Kortingen via de BHTD Onderhoud en vervanging van CV-ketels Schildersbenodigdheden Verzekeringen Bespaar tientallen euro's! Door de dalende huizenprijzen dreigen veel woningbezitters een restschuld over te houden. Wilt u restschuld voorkomen en uw hypotheek toekomstbestendig maken? Pas uw hypotheek aan vóór Daarna zijn uw mogelijkheden waarschijnlijk veel beperkter. Misschien heeft u een hypotheek die (deels) aflossingsvrij is. Of misschien heeft u indertijd gekozen voor een beleggingshypotheek. Toen een aantrekkelijke optie, omdat uw maandlasten daardoor lager uitvielen. Dat u met een restschuld kon blijven zitten, leek niet zo belangrijk. De huizenprijzen gingen immers ieder jaar omhoog. Uw overwaarde zou zo hoog worden dat u aan het eind van de looptijd met gemak de volledige hypotheek zou kunnen aflossen.

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 9 Huizenprijzen dalen Maar inmiddels is de situatie op de huizenmarkt drastisch gewijzigd. Starters krijgen moeilijk een hypotheek, doorstromers willen pas kopen als hun eigen huis verkocht is. Wie wel kan kopen aarzelt vanwege onzekerheid over banen, huizenprijzen en hypotheekrenteaftrek. De huizenmarkt is daardoor vastgelopen. Er staan nu zo n huizen te koop, ruim twee maal zoveel als voor De prijzen zijn sinds die tijd met bijna 16% gedaald. Geen hypotheekrenteaftrek Als uw huis minder waard is, heeft u minder of misschien helemaal geen overwaarde meer. En dat is een risico. Want heeft u straks met uw beleggingshypotheek voldoende opgebouwd om uw hypotheek af te lossen? Brengt de verkoop van uw woning genoeg op om ook het aflossingsvrije deel van de hypotheek af te betalen? Volgens onze berekeningen komt een annuïtaire hypotheek ad ,- over de hele looptijd ruim ,- duurder uit dan een bankspaarhypotheek. Bij een hypotheek ad verdubbelt dat bedrag naar maar liefst ,-. Als u aan het eind van de looptijd een restschuld heeft moet u opnieuw een hypotheek afsluiten. Maar u mag na 30 jaar geen gebruik meer maken van de hypotheekrenteaftrek. U mist dan een belangrijk belastingvoordeel en heeft zwaardere hypotheeklasten. Einde KEW Het Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)-regime komt te vervallen voor producten die na 31 december 2012 zijn afgesloten. Dit brengt met zich dat vanaf 1 januari 2013 de waarde van kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten van meet af aan in box 3 worden belast. Voor al bestaande producten in box 1 zal een eerbiedigende werking gelden. Als u uw Box 3 rekening of polis wilt omzetten naar box 1 dient u dat voor 1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 10 januari 2013 te doen. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie. Geen restschuld Als u uw aflossingsvrije hypotheek stap voor stap aflost, verlaagt u uw hypotheekschuld. U betaalt daardoor minder rente en uw hypotheeklasten dalen. Maar het grootste voordeel is dat u aan het eind van de looptijd hypotheekvrij kunt zijn. Heeft u een beleggingshypotheek en wilt u meer zekerheid over uw hypotheekschuld? Een andere hypotheekvorm kan voor u een oplossing zijn. Een waarbij u daadwerkelijk aflost bijvoorbeeld of waarbij u het eindbedrag gegarandeerd bij elkaar spaart. Onzekerheid hypotheekaanbod 2013 Het is niet zeker of banken na 1 januari überhaupt nog spaarhypotheken of bankspaarhypotheken blijven aanbieden. Daarom nodig ik u van harte en toch dringend uit om nog in 2012 bij ons langs te komen. Wij helpen u graag om een restschuld te voorkomen. Met dank aan FDC Putman Assurantiebelasting van 9.7% naar 21% in 2013 VVD en PvdA deelakkoord: Assurantiebelasting van 9.7% naar 21% in 2013 Wat betekent dat voor u? Op maandag 1 oktober hebben PvdA en VVD aangekondigd welke aanpassingen zij op de financiële begroting voor 2013 willen doen. Deze week bespreekt de Tweede Kamer hun voorstel. Een van de voorstellen is om de assurantiebelasting te verhogen van 9.7% naar 21%. Wat zijn de gevolgen voor uw lasten als dit doorgaat?

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 11 Wat kost het u? De assurantiebelasting zit versleuteld in de premies van alle soorten verzekeringen: auto, woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, reis- en annulering, etcetera. De verhoging van de assurantiebelasting betekent voor een gemiddeld gezin een verhoging van de lasten met 158,- per jaar ( 13,15 per maand). De grootste stijging zal zijn op de autoverzekering, gemiddeld 96,-. (Bron: Wijzer in Geldzaken). Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 12 Bel ons voor een afspraak, dan nemen wij graag voor (en met) u uw polissen door Met dank aan FDC Putman Uw zorgverzekering in 2013 Compensatie In het voorstel van PvdA en VVD draaien zij een aantal bezuinigingsmaatregelen uit het Lenteakkoord terug of compenseren een deel van de bevolking voor hun nieuwe maatregelen. Hierdoor valt effectief de maatregel mee op de portemonnee: u had deze lastenverzwaring anders ook betaald, maar dan via andere wegen. 1. De forensentaks wordt niet ingevoerd. Dit scheelt gemiddeld 70,- per jaar per forens. 2. De langstudeerboete is teruggedraaid. 3. U betaalt geen liggeld in het ziekenhuis en geen eigen bijdrage GGZ. 4. Doorwerkbonus jarigen: zo kunnen zij met 65.5 jaar met pensioen zonder inkomensverlies. Besparen op uw verzekeringen De nieuwe maatregelen maken het nóg belangrijker om kritisch te zijn op uw verzekeringen. Door goed te kijken of uw huidige verzekeringen nog voldoen bij uw gezinssituatie, of er geen verouderde te dure- premies bijzijn en of u niet dubbel gedekt bent, kan een gemiddeld gezin enkele honderden euro s besparen. Waarschijnlijk meer dan de belastingverhoging u kost! De basiszorgverzekering voor alle Nederlanders verandert in De meest voelbare wijziging is dat uw eigen bijdrage hoger wordt. We bieden u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen: Eigen risico Het standaard eigen risico op jaarbasis gaat omhoog: van 220,- naar 350,-. Dit betekent dat u de eerste 350,- van gemaakte medische kosten in 2013 zelf betaalt. Dit geldt voor alle medische kosten die u niet aanvullend verzekerd heeft, met uitzondering van bezoek aan de huisarts, herhaalrecepten en doorverwijzingen, kraamzorg/verloskunde, griepprik en bevolkingsonderzoeken hiervoor geldt het eigen risico niet. Het eigen risico geldt ook niet voor kinderen tot 18 jaar.

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 13 Waarom verhoogt het eigen risico? Vijftien euro van de verhoging is te herleiden op de inflatie (jaarlijkse indexatie). De andere 115,- is een bezuinigingsmaatregel van de regering zoals besloten in het begrotingsakkoord van april. Voor lage inkomens wordt de verhoging (deels) gecompenseerd middels een verhoging van de zorgtoeslag. Vrijwillig hoger eigen risico Als u (bewezen) topfit bent, kunt u ervoor kiezen uw eigen risico verder te verhogen. Zorgverzekeraars bieden hiervoor in ruil korting op de maandelijkse premie. Uiteraard bent u in geval van ziekte uw besparing kwijt door de extra kosten, maar bij gezondheid houdt u deze besparing op zak. Wijzigingen zorgtoeslag 2013 Op dit moment krijgt iedereen met een jaarinkomen onder de ,- zorgtoeslag. Met een toeslagpartner mag u samen maximaal verdienen om voor de toeslag in aanmerking te komen. De zorgtoeslag is nu alleen inkomensafhankelijk, maar De Wet op de zorgtoeslag wordt vanaf 2013 uitgebreid met een vermogenstoets. Deze toets bepaalt dat u geen zorgtoeslag meer krijgt als uw (gezamenlijk) vermogen hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, plus ,-. Wat valt onder mijn heffingvrije box 3 vermogen? Bij box 3 gaat het om bezittingen zoals beleggingen en spaartegoeden, maar ook om overige bezittingen zoals contant geld, een tweede huis / recreatiewoning, een garage die niet bij de woning hoort, ander onroerend goed, een schenking die u op papier hebt ontvangen, geld dat u hebt uitgeleend, fysiek goud of zilver en roerende zaken die u verhuurde of als Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 14 belegging heeft. Ook spaartegoeden en beleggingen in het buitenland tellen mee. Andere bezuinigingen in het basispakket *Voortaan betaalt u een eigen bijdrage van 7,50 per dag, voor elke dag dat u in het ziekenhuis ligt. De rollator verdwijnt uit het basispakket. Voor gehoorapparaten betaalt u voortaan 25% van de aanschaf zelf. Daartegenover is de maximumvergoeding afgeschaft. Verruimingen in het basispakket *De eigen bijdrage voor de GGZ wordt gedeeltelijk teruggedraaid. U mag per jaar 1 stoppen-met-roken programma volgen vanuit de basiszorg. Per kalenderjaar kunt u 3 uren dieetadvies (met medisch doel) declareren. Tandartstarieven worden weer vast De proef met de vrije tandartstarieven wordt stopgezet per 1 januari De proef zou 3 jaar duren, maar de prijzen zijn in de eerste maanden direct zo sterk gestegen (6%), dat de tweede kamer heeft afgedwongen om de proef nu al te staken. Vergelijk het aanbod van zorgverzekeringen Rond november maken alle zorgverzekeraars hun tarieven voor 2013 bekend. U heeft dan tot 31 december 2012 de tijd om hun aanbod te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere verzekering/verzekeraar. Het loont de moeite om goed de tarieven en voorwaarden te vergelijken en tegen uw persoonlijke situatie aan te houden.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 15 In onze volgende financiële update vertellen wij u ook onze tarieven voor ons huismerk zorgverzekering in We streven er natuurlijk naar deze zo gunstig mogelijk aan te bieden. Wilt u hulp bij het nemen van een goede beslissing voor uw zorgverzekering? Onze adviseurs helpen u in november en december graag verder. Zie ook het artikel: Nu iets regelen voor zorg van later * In het deelakkoord is overeengekomen dat liggeld ziekenhuis en eigen bijdrage GGZ verdwijnen. Het Deelakkoord dient nog formeel te worden behandeld en kan uiteindelijk nog afwijken. Met dank aan FDC Putman Inkomenszekerheid wordt steeds belangrijker Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag uit te komen op 67 jaar. Wat betekent dit voor u? Het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt, gaat gewoon in op de datum die is afgesproken. Maar voor een volledig pensioen heeft u ook de AOW nodig. Als die later wordt uitgekeerd ontstaat er een gat in uw inkomsten. AOW-gat dichten Dat AOW-gat kunt u dichten door langer door te werken. Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan omdat u 65 wordt. Maar misschien wilt u niet doorwerken of bent u al met de VUT of prepensioen. Dan zijn er andere oplossingen. VVD en PvdA hebben op 1 oktober 2012 aangekondigd dat er een overgangsregeling komt voor deze groep. Zij stellen o.a. een doorwerkbonus voor die u ontvangt over arbeid van uw 61 e tot uw 65 e. Deze bonus moet u in staat stellen om toch op uw 65.5 e met pensioen te gaan. Dit voorstel moet op moment van schrijven nog naar de Tweede Kamer. Er zijn ook andere mogelijkheden om de gemiste AOW te compenseren. Door te sparen bijvoorbeeld of door iets te veranderen aan uw ouderdomspensioen. Een andere aangekondigde maatregel is dat de Vitaliteitsregeling, die fiscaal voordelig sparen had moeten borgen bij het vervallen van de levensloopregeling, niet wordt ingevoerd in We denken graag met u mee wat er nog wel mogelijk is om uw oude dag te waarborgen. Recht op WW Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd omhoog en vanaf 2014 verandert het ontslagrecht. Die maatregelen zijn ongetwijfeld goed voor de Nederlandse schatkist. Maar ze kunnen ook leiden tot forse inkomensachteruitgang. Van 2013 tot en met 2015 wordt de ingangsdatum van de AOW ieder jaar met 1 maand verhoogd. Daarna stijgt de AOW-leeftijd steeds verder om in Misschien gaat u nog lang niet met pensioen, maar bent u wel bang uw baan te verliezen. In 2013 blijven uw rechten ongewijzigd. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering voor minimaal 3 en maximaal 38 maanden. De eerste twee maanden krijgt u 75% van het salaris dat u gemiddeld verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Daarna zakt het percentage naar 70%.

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 17 Minder ontslagvergoeding Vanaf 2014 betaalt uw werkgever het eerste halfjaar de WW-uitkering. Hoogte en duur blijven ongewijzigd. Maar de ontslagvergoeding gaat omlaag naar een kwart maandsalaris voor elk jaar dat u in dienst bent geweest. Dat is veel minder dan de huidige gouden handdruk. Het geld is bovendien bedoeld voor een opleiding of een traject naar ander werk. U kunt er dus niet uw WW mee aanvullen. Werkloosheid betekent dus vanaf 2014 een flinke inkomensachteruitgang. Er zijn wel manieren om dat risico te beperken. Wij vertellen u daar graag meer over en adviseren u over oplossingen die passen bij uw situatie. Met dank aan FDC Putman. Inbrekers blij: het is weer vroeg donker Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 18 Een inbreker wil niet gezien worden en zo snel mogelijk zijn slag slaan. Zorg dus dat hij juist wel zichtbaar is en maak binnenkomen lastig. Met de volgende maatregelen maakt u uw huis al een stuk veiliger: Plaats goed werkende verlichting bij voor- en achterdeur. Voorzie ramen en deuren van stevig hang- en sluitwerk. Leg geen ladders of ander klimmateriaal voor het grijpen. Breng geen latwerk, pergola s en dergelijke aan, waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Neem obstakels weg die het zicht op uw huis kunnen belemmeren, zoals hoge schuttingen en hoge heggen. Doe deuren op slot en ramen dicht als u weggaat en laat licht branden (ook goed te regelen met een schakelklok). Korting op uw inboedelverzekering Inbraak is helaas nooit voor 100% te voorkomen. Daarom zorgt u natuurlijk ook voor een goede inboedelverzekering. Heeft u uw huis goed beveiligd? Met een erkend beveiligingscertificaat krijgt u vaak een aantrekkelijke korting op de premie. Wij vergelijken, u kiest De herfst is voor inbrekers een ideaal jaargetijde. Als uw lichten s avonds niet branden, weten ze dat u weg bent. En zelf vallen ze in het donker niet op als zij uw keukenraam forceren. Hoe houdt u dieven buiten de deur? Het aanbod aan inboedelverzekeringen is enorm. Wij maken graag een vergelijking voor u en adviseren u over de verzekering die het beste past bij uw situatie. Met dank aan FDC Putman

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 19 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 20 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf tel % korting op aankopen* FBTOverzekeringen kortingen op diverse tel verzekeringspremies *op vertoon van uw Info-Bulletin. Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 6,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. Informatie bij de Bestuursleden van de BHTD. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 22 aflevering 1 verschijnt omstreeks maart Het adres van de BHTD is: Het bestuur van de BHTD wenst haar leden heel warme en gezegende Feestdagen

Van goede zorg verzekerd in 2013

Van goede zorg verzekerd in 2013 Van goede zorg verzekerd in 2013 3 Van goede zorg verzekerd 10 tips om van goede zorg verzekerd te zijn 4 10 tips om van goede zorg verzekerd te zijn We raken als consumenten gewend om jaarlijks opnieuw

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.3 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Raoul Wallenbergplein 5, Alphen aan den Rijn Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 / U en uw eigen woning (veranderingen 2013) / U en uw pensioenopbouw / U en Kema van den Berk (onze nieuwe werkwijze) / U en uw verzekeringen / U en uw onderneming / Schenkbelasting

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding

Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding INHOUDSOPGAVE Maximaal profijt van uw Centraal ontslagvergoeding Beheer Achmea maakt 3 het u graag gemakkelijk 3 Wat gaat u met uw Voordeel ontslagvergoeding via

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Weidstraat 16, IJsselstein Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Maanlander 47, Amersfoort Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief PSA. In dit nummer

Nieuwsbrief PSA. In dit nummer Oktober 2012 Jaargang 2 nr. 9 Nieuwsbrief PSA Welkom bij de maandbrief oktober 2012 voor medewerkers van OPTIMUS. Uitgangspunt van de maandbrief is je te voorzien van praktische informatie over actuele

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Paltrokstraat 20, Zaandam Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Jaargang 22 aflevering 3 november 2013 ACCEPTGIRO INGESLOTEN. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 22 afl.3 pag 2

Jaargang 22 aflevering 3 november 2013 ACCEPTGIRO INGESLOTEN. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 22 afl.3 pag 2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 22 afl.3 pag 2 Jaargang 22 aflevering 3 november 2013 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling ook u kunt kopen met de 2 3 uw eigen droomhuis dichterbij dé sleutel naar uw eerste koophuis! Droomt u ook van een eigen huis? Van zo n heerlijke woning die je kunt inrichten en vormgeven zoals je dat

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 3 november 2010

Jaargang 19 aflevering 3 november 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.3 pag 2 Jaargang 19 aflevering 3 november 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Inhoud 1. Digitalisering van de overheid en de belastingdienst 2. Herziening box 3 per 01-01-2017 3. Belastingplan 2016:

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Starters Renteregeling

Starters Renteregeling Starters Renteregeling De sleutel naar jouw eerste koophuis! Waarom de Starters Renteregeling? De Starters Renteregeling maakt een eigen woning mogelijk voor mensen die met hun huidige inkomen de maandelijkse

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u wilt een andere hypotheek. Uitstekend! Maar dat heeft ook gevolgen voor uw uitgavenpatroon.

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie