NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode zitten dat sommige voorstellen alweer achterhaald zijn (de inkomensafhankelijke zorgpremie is alweer van de baan), terwijl andere voorstellen nog door de Eerste Kamer moeten worden aangenomen. Bovendien zijn de praktische gevolgen van alle voorstellen nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld: iemand die na 1 januari 2013 verhuist mag zijn hypotheek meenemen, maar hoe gaat dat precies? Het gaat ons niet lukken overal duidelijkheid te verschaffen. Maar we proberen op een aantal gebieden aan te geven wat er wijzigt en wat de gevolgen (kunnen) zijn. De volgende hoofdthema s zullen we hierbij onderscheiden: - Oudedags- en nabestaandenvoorzieningen (voor iedereen van belang) - Ontslagrecht (voor iedere werknemer goed om te weten) - Eigen woning (er wijzigt veel, het is bovendien lastige materie, maar soms is een aanpassing van uw hypotheek op zeer korte termijn gewenst)

2 Oudedags- en nabestaandenvoorzieningen Het inkomen op het moment dat u gepensioneerd bent kunnen we als volgt weergeven: Op alle drie de vlakken gaat er het één en ander wijzigen. AOW Dit is de voorziening die de overheid treft voor alle inwoners van Nederland. De leeftijd waarop we AOW krijgen gaat omhoog naar 67 jaar. Niet ineens, maar in stapjes. Als volgt: Wordt u 65 in dan krijgt u AOW vanaf jaar en 1 maand jaar en 2 maanden jaar en 3 maanden jaar en 6 maanden jaar en 9 maanden jaar jaar en 4 maanden jaar en 8 maanden jaar 2022 en verder Afhankelijk van de levensverwachting Verder wijzigt er het één en ander in de partnertoeslag. Dat is de toeslag die u ontvangt als uw AOWuitkering ingaat, maar een jongere partner heeft die nog geen recht heeft op AOW. Heeft de jongere partner eigen inkomsten, dan vindt er een korting plaats op deze AOW toeslag. Enkele getallen: - De bruto AOW uitkering voor iemand die niet alleenstaand is bedraagt ongeveer 750 per maand - De maximale partnertoeslag is ongeveer bruto 720 per maand - Vanaf een eigen bruto inkomen van van de jongere partner vervalt de toeslag geheel. Vanaf geldt dat mensen die dan AOW krijgen GEEN recht meer hebben op de partnertoeslag. Dat is overigens al in 1995 geregeld onder het kabinet Kok 1. Nieuw is dat vanaf lopende toeslagen worden afgebouwd indien het inkomen van de oudere partner of meer is.

3 PENSIOEN Voor veel werknemers wordt er door de werkgever een pensioen geregeld. Ook hierin gaat er het één en ander veranderen. Vanaf : - mag er alleen nog pensioen worden opgebouwd tot een inkomen van gaat de pensioenopbouw in veel gevallen omlaag. Een werkgever kan niet een regeling maken waarbij 100% van het inkomen ook bij pensioen wordt ontvangen. Afhankelijk van het soort pensioen gelden er maxima voor de jaarlijkse pensioenopbouw. Deze maxima gaan omlaag, waardoor een werknemer fors minder op kan gaan bouwen. Hoeveel minder hangt er vanaf. Niet iedere pensioenregeling hanteert de maxima die nu mogelijk zijn. Heeft u nu wel een maximale regeling, dan zal de jaarlijkse opbouw 20% tot 25% omlaag gaan. EIGEN VOORZIENINGEN Onroerend goed, spaargeld maar ook lijfrentes vormen vaak een onderdeel van de oudedagsvoorziening. Koopsompolissen worden ze ook vaak genoemd, maar die naam dekt de lading niet helemaal. Lijfrenteverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de premie ten laste kan worden gebracht van het fiscale inkomen (ze zijn dus een aftrekpost) en de uitkering krijg je niet ineens, maar het is een periodieke uitkering zoals de AOW of het pensioen en de uitkeringen worden belast. Vanaf 1 januari 2014 krijgen de lijfrentes dezelfde wijzigingen als de AOW en pensioenen. Dus de ingangsdatum van de lijfrente gaat omhoog naar 67, het maximale inkomen dat in aanmerking mag worden genomen wordt en de formule waarmee het fiscale maximum berekend wordt (maximale aftrekbare inleg) krijgt ook een veel lager percentage.

4 Het Inkomen voor uw nabestaande(n) op het moment dat u overlijdt komt net als het oudedag inkomen uit drie potjes. We zouden het als volgt weer kunnen geven De ANW staat voor Algemene Nabestaanden Wet. We zullen de drie inkomensbronnen doorlopen: ANW: Deze wet regelt het inkomen van de partner en kinderen na een overlijden. De partner heeft alleen recht op een uitkering als hij of zij is geboren voor of kinderen < 18 jaar heeft. De uitkering stopt als het jongste kind 18 wordt. Bovendien wordt de uitkering gekort voor eigen inkomsten van de partner. De uitkering bedraagt ongeveer als er geen kinderen zijn en ruim bruto per jaar als er kinderen < 18 jaar zijn. Nieuw is dat vanaf de uitkeringsduur wordt ingekort naar 1 jaar!! Alleen volle wezen kunnen een langere uitkeringsduur krijgen (volle wees: vader EN moeder zijn overleden). Nabestaandenpensioen: Het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling van de werkgever is vrijwel altijd 70% van het oudedagspensioen. Als het pensioen daalt (zie bij AOW en Pensioen), dan gaat het nabestaandenpensioen mee omlaag. Eigen voorzieningen: Ook hiervoor geldt dat omdat de fiscale ruimte afneemt om een lijfrente ten laste van het belastbare inkomen te brengen, de nabestaandenlijfrente waarschijnlijk mee omlaag gaat.. CONCLUSIE Op alle onderdelen die het inkomen vormen voor de oudedag en na overlijden gaan de voorzieningen van de overheid en via de werkgever omlaag en bovendien gaan de fiscaal interessante opties om zelf het inkomen aan te vullen ook omlaag. Eigen voorzieningen worden belangrijker waarbij niet fiscaal gesteunde oplossingen zoals sparen en aflossen op de eventueel aanwezige hypotheek meer dan voorheen in beeld zullen komen. De maximale uitkeringsduur van een jaar voor de ANW heeft verstrekkende gevolgen en aanvullende overlijdensrisicoverzekeringen zullen vaak verstandig zijn.

5 Ontslagrecht De nieuwe Regering wil het ontslagrecht per 2014 sterk wijzigen. Huidige situatie 1. Ontslag kan via het UWV lopen, kan door een afspraak tussen werkgever en werknemer (omschreven in een overeenkomst) of loopt via de kantonrechter. De vergoeding voor de werknemer is ongeveer één maand per gewerkt jaar en voor oudere werknemers meer. Bovendien vindt er een correctie plaats bijvoorbeeld voor de financiële situatie van het bedrijf en/of verwijtbaarheid van de werknemer of de werkgever. 2. De ontslagvergoeding kan gebruikt worden als aanvulling op de WW-uitkering, maar kan ook als aanvulling op het pensioen ingezet worden. Ook kan men het bedrag direct innen, maar dan is het bedrag wel ineens belast. 3. De WW uitkering is o.a. afhankelijk van arbeidsverleden en duurt maximaal 38 maanden. 4. De WW uitkering is een percentage van het laatstverdiende bruto salaris (2 maanden 75% en daarna 70%). VOORSTEL (per ) 1. Het ontslag gaat lopen via het UWV die een advies geeft over de ontslagaanvraag. Bij een negatief advies kan de werknemer naar de kantonrechter. Geeft de rechter de werknemer gelijk, dan kan het ontslag ongedaan gemaakt worden óf een vergoeding toegekend worden van een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van Bij een positief advies van het UWV ontvangt de werknemer geen enkele vergoeding en is er alleen een zogenaamd transitiebudget voor scholing of het vinden van een andere baan. Het maximale budget is een half jaarsalaris en de opbouw is slechts een kwart maand per gewerkt jaar. 3. De maximale WW uitkering wordt 24 maanden 4. De hoogte van de uitkering is nog maar 12 maanden gebaseerd op het laatstverdiende salaris (70%). De overige 12 maanden zijn 70% van het minimumloon. CONCLUSIE De voorzieningen die er zijn bij ontslag gaan sterk omlaag en de uitkeringsduur wordt minder. Het is dan ook de verwachting dat de strijd tussen werkgever en medewerker bij ontslag heftiger zal zijn. Hulp bij en toetsing van de ontslagaanvraag door juristen wordt nog belangrijker. Voor nog meer mensen zal (juridische) bijstand gewenst zijn. Een rechtsbijstandsverzekering kan hiervoor een optie zijn.

6 De eigen woning De laatste jaren was het belastingvoordeel dat huizenbezitters genieten op de rente die betaald wordt op de lening voor de eigen woning al een belangrijk verkiezingsitem. Eigenlijk zijn er de afgelopen jaren al tal van maatregelen genomen waarmee de belastingaftrek werd gemaximeerd. Maar echt ingrijpend waren de maatregelen op de korte termijn niet. Dat verandert nu. Op 20 november 2012 is het wetsvoorstel Herziening fiscale behandeling eigen woning door de Tweede Kamer (met enige wijzigingen) aangenomen. Binnenkort is de Eerste Kamer aan bod. Hoe komt één en ander er uit te zien voor bestaande eigen woning bezitters: 1. De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Voor zowel bestaande als nieuwe hypothecaire leningen gaat het percentage waartegen de rente kan worden afgetrokken wel omlaag, zie punt Met ingang van 1 januari 2014 gaat het maximumpercentage waartegen de rente kan worden afgetrokken jaarlijks een half procent omlaag. De aftrek in de schijf van 52% gaat in het eerste jaar dus omlaag naar 51,5 %. Na 20 jaar is de maximale aftrek dus 42%. Maar daarna gaat de verlaging nog 8 jaar door naar 38%. Vanaf een belastbaar inkomen van betaalt iemand in % belasting (bij een lager inkomen is dit 42%). Alleen mensen met een belastbaar inkomen vanaf merken de eerste 20 jaar iets van de verlaging. Immers na 20 jaar is de verlaging 10% (20 maal een half procent) en daarna komt het maximale percentage pas onder de 42% te liggen. Maar we zullen niet vreemd opkijken als deze beperking van de aftrek van rente voor de eigen woning versneld wordt doorgevoerd 3. Indien bij verkoop van de woning een restschuld overblijft, dan mag de rente 10 jaar van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. 4. Op 31 december 2012 bestaande hypotheken krijgen niet te maken met de eis dat de hypotheekschuld minimaal volgens een annuïtaire aflossing jaarlijks moeten worden verlaagd. Voor aankopen vanaf 1 januari 2013 geldt voor mensen die voor het eerst een woning aankopen: 5. Er geldt alleen een renteaftrek bij nieuw afgesloten hypotheken als deze in maximaal 30 jaar volledig en minimaal annuïtair worden afgelost. Een annuïtaire aflossing is een aflossing waarbij je ieder jaar een vast bedrag betaalt aan aflossing en rente. De samenstelling van het bedrag wijzigt. In het begin veel rente en weinig aflossing en langzaam aan steeds minder rente en meer aflossing. Het ziet er in beeld als volgt uit:

7 ERG BELANGRIJK: Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) De afgelopen 10 á 20 jaar zijn 90% van de hypotheken aflossingsvrij afgesloten waarbij via (vaak) een levensverzekering kapitaal bijeen wordt gespaard om na 20 jaar de hypotheekschuld (deels) mee af te lossen. In beeld ziet dit er als volgt uit: Door niets af te lossen bleef de volledige rente fiscaal aftrekbaar. Aan de hypotheek zit een verzekering gekoppeld. De premie voor de verzekering bouwt kapitaal op om na 30 jaar een aflossing op de hypotheekschuld te doen. Is deze verzekering afgesloten voor dan is de uitkering tot een bedrag van vrijgesteld, mits er ten minste 20 jaar premie is betaald voor deze uitkering en de hoogste jaarpremie in die jaren niet meer dan 10 keer de laagste jaarpremie bedraagt. Door twee begunstigden ieder de helft van de uitkering te laten krijgen is het mogelijk de vrijstelling van te verdubbelen. Is de verzekering na afgesloten, dan is de waarde van de verzekering net als spaargeld belast in box 3. Komt uw bezit boven de (per persoon) uit, dan betaalt u 1,2% belasting. Maar er is een ontsnapping mogelijk: Als u een hypotheek heeft, dan kunt u de hieraan gekoppelde verzekering omzetten naar een zogenaamde Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). DIT KAN ECHTER TOT , DAARNA NIET MEER. De waarde van de verzekering alsook de uitkering van de verzekering zijn dan belastingvrij, mits u voldoet aan alle eisen: - U moet een eigen woning schuld hebben minimaal ter grootte van de uitkering van de KEW verzekering - U moet minimaal 20 jaar premie betalen (15 jaar kan onder voorwaarden) - De vrijstelling bedraagt , een hogere uitkering leidt tot belastingbetaling. Pas op als u meerdere verzekeringen heeft, ook al zijn die ingegaan voor De hoogste jaarpremie mag maximaal 10 keer de laagste jaarpremie bedragen. - De uitkering moet gebruikt worden om de eigen woning schuld (hypotheek) af te lossen.

8 Waarom wel of niet een verzekering alsnog voor omzetten naar een KEW? + Geen belasting over de waarde van de verzekering in box 3 + Alleen een KEW kan om naar een bankspaar hypotheek, dus door nu om te zetten naar een KEW blijft de mogelijkheid open om later de verzekering om te zetten naar een bankspaar hypotheek - Een verzekering die is afgesloten voor heeft al een hoge vrijstelling en omzetten naar een KEW is dan meestal niet verstandig - De KEW verzekering mag ALLEEN gebruikt worden voor aflossing van de hypotheekschuld - Door niet aan alle eisen te voldoen inzake maximale uitkering, minimale premieduur, verhouding hoogste en laagste premie bestaat het risico dat er veel belasting over een uitkering moet worden betaald, in box 1 - Aflossen op de hypotheek wordt lastiger, de hypotheekschuld mag niet lager worden dan de uitkering van de KEW verzekering. - Per vervalt voor nieuwe hypotheken de mogelijkheid van een KEW. Voor bestaande hypotheken is voortzetting mogelijk, maar hoe werkt dat als u gaat verhuizen? Waarschijnlijk zit u aan de hele constructie vast. Stopzetten < 20 jaar premiebetaling is waarschijnlijk duur (veel belasting betalen). CONCLUSIE Tot is het gebruikelijk om niets af te lossen op de hypotheekschuld en kapitaal bijeen te sparen via een verzekering. Met dit kapitaal wordt na 30 jaar (een deel van) de schuld afgelost. Vanaf zullen vrijwel alleen annuïteiten hypotheken worden afgesloten. Bestaande hypotheken hoeven niet te worden omgezet naar een annuïteiten hypotheek. Wel vervalt de mogelijkheid om de waarde van een verzekering buiten box 3 te houden per Voor KEW verzekeringen geldt die bijtelling van de waarde in box 3 niet. Het kan zinvol zijn om een verzekering die aan de hypotheek vast zit om te vormen naar een KEW verzekering. Dat heeft zeer waarschijnlijk het voordeel dat er minder belasting in box 3 betaald hoeft te worden. Er zijn zeker ook nadelen aan een KEW. Sommige nadelen zijn goed in te schatten, zoals een minimale premieduur van 20 jaar. Of bij toekomstige verhuizingen een KEW handig is valt lastiger te voorspellen.

9 ERG BELANGRIJK: De aflossingsvrije hypotheek Veel mensen hebben de afgelopen jaren een hypotheek afgesloten met een aflossingsvrij deel. Dat wil zeggen dat een deel van de hypotheek blijft bestaan, er wordt geen kapitaal bijeen gespaard voor dat leningdeel en (behoudens vrijwillige) aflossingen wordt er ook niet op dat leningdeel afgelost. Op zich hoeft er niets mis te zijn met een stukje aflossingsvrij. Er blijven altijd rentelasten verschuldigd, maar als die later goed op te brengen zijn is dat niet erg. Bovendien is het goed om het deel aflossingsvrij in verhouding tot de waarde van de woning laag te houden. Is het aflossingsvrije deel hoog gekozen of valt de opbrengst van de verzekering wellicht erg tegen, omdat het bijvoorbeeld een beleggingsverzekering is waarbij vroeger de inleg op erg enthousiaste rendementen werd berekend, dan kan het zinvol zijn om na te gaan of het aflossingsvrije deel omlaag moet. Het verlagen van een aflossingsvrij deel kan eenvoudig door vrijwillige aflossingen te doen. Zeker als de spaarrente laag is, kan het verstandig zijn een deel van het spaargeld hieraan te besteden. Een andere optie is om een eventueel op al lopende verzekering om te vormen naar een KEW voor Speciaal bij hypotheken kunnen ook spaarhypotheekverzekeringen afgesloten worden. Deze verzekering kenmerkt zich door een zekere uitkering op de einddatum doordat het rendement op de verzekering gekoppeld is aan de hypotheekrente. Ook de bancaire variant, de bankspaarhypotheek, is een optie. Dit is een geblokkeerde spaarrekening met een rentevergoeding gelijk aan de hypotheekrente. Zowel de spaarhypotheek als de bancaire variant zijn slechts tot af te sluiten en bij veel banken eigenlijk nu al niet meer. Wat te doen? Heeft u een hypotheek waarvan u verwacht dat het aflossingsvrije deel groot is, dan is het goed om te overwegen of u zich vast wilt leggen aan een maandelijkse premie/inleg om de restschuld van uw hypotheek te verlagen. Wilt u zich hierop niet vastleggen, dan zijn vrijwillige aflossingen wellicht beter. Ook kunt u zelf sparen op een andere manier dan via een spaar of bankspaarhypotheek. Wilt u graag via een verzekering kapitaal opbouwen om t.z.t. de restschuld te verlagen, dan kan dit ook na zeker nog wel, maar dan niet meer via de (bank)spaarhypotheek. Er zijn echter alternatieven en zeker bij een erg lage hypotheekrente is een (bank)spaar opbouw ook helemaal niet goedkoop. Echter, een verzekering die na wordt afgesloten kan geen KEW worden en dus telt de waarde van die verzekering mee in box 3. Maar een niet verpande box 3 verzekering heeft ook voordelen omdat u zelf aan het roer blijft staan gedurende de looptijd van de verzekering en ook zelf de bestemming van de uitkering kiest. CONCLUSIE Doordat de (bank)spaar hypotheek vervalt per verdwijnt één van de manieren om een aflossingsvrije hypotheek te wijzigen naar een zekere opbouw. Maar niet iedere aflossingsvrije hypotheek is per definitie verkeerd. En omzetting naar een (bank)spaar leidt tot extra maandelijkse lasten. Een verzekering kan ook na nog afgesloten worden, maar dit kan geen KEW verzekering meer worden. Zelf sparen en regelmatig een aflossing doen op een hypotheek is ook een optie. Bovendien is het lastig om in te schatten of een spaarhypotheek, bankspaarhypotheek of hypotheek met een andere KEW verzekering in de toekomst bij een verhuizing wel zo praktisch is. Disclaimer. Hoewel aan dit nieuwsoverzicht veel zorg is besteed, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen Ruben Stam Programma Er was eens. - ons huidige pensioenstelsel nader belicht Roerige tijden - het pensioenstelsel onder hoogspanning Wat ú kunt doen! - Úw keuzes

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 / U en uw eigen woning (veranderingen 2013) / U en uw pensioenopbouw / U en Kema van den Berk (onze nieuwe werkwijze) / U en uw verzekeringen / U en uw onderneming / Schenkbelasting

Nadere informatie

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ...

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ... Mijn pensioen De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens P. de Groot R. Janssen Op 21-09-2015 samengesteld door:...... Handtekening(GR1221) Handtekening(JA1234) 15092175567210 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Financiële Planning bij ontslag

Financiële Planning bij ontslag Financiële Planning bij ontslag Ledenevent PGGM mei 2015 drs Harry Mijland FFP Even voorstellen Wie zijn wij? Wat doen wij? - Mensen helpen met hun financiële planning, zoals bij ontslag, stoppen met werken,

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld 2011 Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld Wim Maartje Datum: 14 april 2011 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiële Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Bouw aan uw inkomen voor later. NnL

Bouw aan uw inkomen voor later. NnL Bouw aan uw inkomen voor later NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering

Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering Spaarloonwijzer spaarloon en uw levensverzekering www.zichtadviseurs.nl Spaarloonregeling in 2011 U heeft een spaarloonrekening. Doel is om fiscaal aantrekkelijk te kunnen sparen. U kunt zelf bepalen waar

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Pensioen Inzicht. Ferd Beukers. Webinar, 27 juni 2013

Pensioen Inzicht. Ferd Beukers. Webinar, 27 juni 2013 Pensioen Inzicht Ferd Beukers Webinar, 27 juni 2013 1 Introductie Na dit webinar: Heeft u inzicht in actuele pensioenontwikkelingen Weet u wat u krijgt als u met pensioen gaat Weet u wat u zelf aan uw

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Scheiden, de financiële zaken op orde brengen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Scheiden, de financiële zaken op orde brengen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 1 Scheiden, de financiële zaken op orde brengen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Bij een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst komt er veel

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie