Nieuwsbrief januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief januari 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief januari 2013 / U en uw eigen woning (veranderingen 2013) / U en uw pensioenopbouw / U en Kema van den Berk (onze nieuwe werkwijze) / U en uw verzekeringen / U en uw onderneming / Schenkbelasting 2013 / Wist u dat

2 Voorwoord 2013 is net begonnen en traditiegetrouw is dit een goed moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar. In deze eerste nieuwsbrief van 2013 willen wij u informeren over de belangrijkste veranderingen op financieel terrein en wat deze voor u kunnen betekenen. In deze onzekere tijden is het des te belangrijker om periodiek stil te staan bij uw persoonlijke financiële situatie en zorgvuldig af te wegen wat uw wensen en doelstellingen zijn. In 2012 is de economische crisis steeds meer zicht- en voelbaar geworden in het leven van alledag. De huizenprijzen (blijven) dalen, de werkloosheid stijgt en de onzekerheid over de toekomst van de euro beheerst regelmatig het nieuws. Inmiddels is er een nieuwe regering aangetreden en zijn er plannen aangekondigd die wellicht ook u kunnen raken: / de hypotheekrenteaftrek verder beperkt vanaf 2014 / de pensioenleeftijd en de leeftijd waarop u AOW ontvangt gaat omhoog / de uitkeringstermijn van de WW verkort / het eigen risico voor de zorg gaat omhoog Ook in 2013 willen wij u blijven informeren en adviseren, zodat u uw wensen en doelstellingen zo goed mogelijk kunt realiseren. Wij wensen u veel geluk en gezondheid voor 2013! Kema van den Berk praktijkadviseurs 2

3 U en uw eigen woning (hypotheekrenteaftrek) De hypotheekrenteaftrek wordt (verder) beperkt vanaf 2014, ook voor bestaande hypothecaire leningen. Het is lang een gevoelig onderwerp geweest, maar toch zijn er in de afgelopen jaren steeds meer maatregelen genomen om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Met ingang van 1 januari 2014 is een volgende stap een feit: het maximale percentage waartegen u uw hypotheekrente in mindering kunt brengen op uw belastbaar inkomen, wordt gefaseerd teruggebracht. De hypotheekrenteaftrek gaat van 52% jaarlijks met een half procent omlaag. In 2042 is dan het maximale aftrektarief teruggebracht naar 38%. Als u over de top van uw inkomen 52% inkomstenbelasting betaalt, kunt u uw hypotheekrente in 2014 voor 51,5% in aftrek brengen (in plaats van 52%). In 2015 is dit percentage 51% en zo verder. Dit betekent dat de netto maandlast van uw bestaande hypothecaire lening vanaf 2014 steeds iets hoger zal worden. Als u over de top van uw inkomen 42% betaalt, heeft deze maatregel voor de komende 20 jaar nog geen gevolgen voor uw maandlasten. Echter, het is heel goed denkbaar dat de afname van het percentage van de hypotheekrenteaftrek in de toekomst nog versneld wordt. Een voorbeeld: Uw inkomen bedraagt bruto ,- per jaar en u heeft een hypothecaire lening van ,-. De WOZ-waarde van uw woning is ,-. De bijtelling van het eigen woningforfait bedraagt 1.800,-. U betaalt over de lening een rente van 5%. Uw hypotheekrente is dus ,- per jaar. / In 2013 kunt u het saldo van het eigen woningforfait en de hypotheekrente ( ,-) aftrekken tegen 52%. Uw netto hypotheeklast bedraagt daardoor 678,- per maand. / In 2014 kunt u het bedrag van ,- aftrekken tegen 51,5%. Uw netto hypotheeklast bedraagt daardoor 683,50 per maand. Het effect van deze maatregel lijkt in eerste instantie mee te vallen. Tegelijkertijd is dit wel een extra reden om goed te overwegen of uw hypothecaire lening nog altijd bij u past. Als u voldoende liquide middelen heeft, kunt u bijvoorbeeld overwegen om uw lening (gedeeltelijk) af te gaan lossen. 3

4 U en uw eigen woning (veranderingen in 2013) Voor nieuwe hypothecaire leningen die u vanaf 1 januari 2013 aangaat, is alleen renteaftrek mogelijk als deze minimaal volgens annuïteiten worden afgelost. Voor nieuwe hypothecaire leningen die u vanaf 1 januari 2013 aangaat, heeft u alleen recht op renteaftrek als u kiest voor een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Bij deze hypotheekvormen bestaat uw maandlast uit rente en aflossing. U lost uw schuld dus maandelijks af. Bij een annuïteitenhypotheek stijgen uw netto maandlasten gedurende de looptijd en bij een lineaire hypotheek is dit juist andersom. Dan zijn de maandlasten bij aanvang het hoogste. In het verleden hebben veel mensen gekozen voor een (bank-)spaarhypotheek of een beleggingshypotheek. Bij deze vormen lost u niet maandelijks af, maar spaart of belegt u in een spaar- of beleggingsverzekering of -rekening om daarmee aan het einde van de looptijd van de lening ineens af te lossen. Bij een aflossingsvrije lening lost u uiteraard in het geheel niet (verplicht) af. Deze hypotheekvormen zijn, voor nieuwe leningen in de toekomst veel minder aantrekkelijk. Als uw bestaande hypothecaire lening (deels) een spaar-, beleggings- of aflossingsvrije lening is, heeft u recht op de overgangsregeling. De hypotheekrenteaftrek blijft voor de al bestaande geleende bedragen gehandhaafd, ook als u tijdens de looptijd van de lening niet aflost. Hierbij geldt wel dat het percentage waartegen u kunt aftrekken, met ingang van 2014 jaarlijks met een half procent per jaar wordt verlaagd vanaf 52%. Ook als u gaat verhuizen kunt u de rechten van uw bestaande hypotheek meenemen. Maar, als u op dat moment voor uw nieuwe woning een hoger hypotheekbedrag nodig heeft, dan gelden voor het bedrag dat u meer leent, de nieuwe regels. Kapitaalverzekering Eigen Woning / Spaarrekening Eigen Woning / Beleggingsrecht Eigen Woning (KEW/SEW/BEW) Als u op dit moment een levensverzekering of spaar-/ beleggingsrekening aan uw hypothecaire lening heeft gekoppeld, raden wij u aan na te gaan welke fiscale status deze verzekering of rekening heeft. Een voorbeeld De hypothecaire lening vanuit het vorige voorbeeld bestaat uit: ,- bankspaarhypotheek en ,- aflosvrije hypotheek. U verkoopt uw woning voor ,- en koopt vervolgens een nieuwe woning voor ,-. De totale nieuwe hypotheekschuld in deze nieuwe situatie wordt ,-. Voor het bedrag van ,- kunt u opnieuw kiezen voor alle hypotheekvormen en toch recht hebben op hypotheekrente/aftrek, wel met beperking van het maximale percentage. Voor het bedrag van ,- bent u verplicht te kiezen voor een leningsvorm waarbij u aflost: de annuïteitenhypotheek of de lineaire hypotheek. Doet u dit niet, dan heeft u voor dat deel géén recht op aftrek van de rente. Als u aan uw hypothecaire lening een spaarverzekering, beleggingsverzekering of bankspaarrekening heeft gekoppeld, dan heeft u bij het aangaan van de lening de keuze kunnen maken om de verzekering (of rekening) in box 1 te plaatsen, of om dit niet te doen. Als u uw verzekering, spaar- of beleggingsrekening in box 1 heeft geplaatst, is er op uw polis een clausule Kapitaalverzekering Eigen Woning of Spaar- of Beleggingsrecht Eigen Woning aangetekend. Door deze clausule hoeft u de waarde van de verzekering, spaar- of beleggingsrekening niet mee te nemen in box 3 van uw aangifte inkomstenbelasting. Gedurende de looptijd is de waarde van de verzekering of rekening daardoor onbelast als u aan de verdere fiscale spelregels voldoet. U heeft dan wel de (fiscale) verplichting om de uitkering aan het eind van de looptijd te gebruiken voor het aflossen van de lening. 4

5 Als u niet heeft gekozen voor het plaatsen in box 1, dan valt de verzekering of rekening (automatisch) in box 3. U geeft dan elk jaar de waarde op in de aangifte inkomstenbelasting in box 3. In deze box betaalt u jaarlijks 1,2% belasting over het saldo van uw vermogen minus een vrijgesteld bedrag van ,- per persoon. Verkoop van uw eigen woning en het eventuele verlies bij verkoop Als u uw eigen woning met verlies verkoopt, kunt u voortaan de rente van de restschuld toch in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. In het verleden kan uw keuze zijn geweest om de verzekering of rekening voorlopig niet in box 1 te plaatsen om in de toekomst flexibiliteit te behouden. In dat geval heeft u destijds met uw geldverstrekker afspraken gemaakt om de uitkering van de levensverzekering te gebruiken voor aflossing van de lening en niet met de fiscus. Hierdoor is de mogelijkheid blijven bestaan om, mocht dat aantrekkelijk zijn, de verzekering op de einddatum niet of slechts gedeeltelijk te gebruiken voor aflossing. Zo lang uw vermogen niet boven de grens van ,- (per persoon) komt, is de prijs van deze flexibiliteit nog nihil. Met de nieuwe regel is het tot 1 april 2013 nog mogelijk om uw verzekering van box 3 over te zetten naar box 1. Daarna komt deze mogelijkheid te vervallen. De prijzen van woningen dalen al jaren en vooralsnog lijkt het einde niet in zicht. Ook voor 2013 wordt een verdere daling verwacht. Als u uw woning verkoopt, kan het zijn dat de opbrengst lager is dan de hoogte van uw hypothecaire lening. U houdt dan bij de verkoop een restschuld over. De overheid heeft met de nieuwe plannen besloten dat vanaf 1 januari 2013 de rente van de restschuld nog 10 jaar aftrekbaar is in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor rentelasten van hypothecaire lening die ontstaan zijn op of na 29 oktober Heeft u vragen over uw eigen woning en de nieuwe regelgeving, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 5

6 U en uw pensioenopbouw De AOW-leeftijd is met ingang van 2013 verhoogd en wordt in de komende jaren verder verhoogd. De ruimte voor aftrek van lijfrentepremie wordt beperkt. Al sinds de invoering van de AOW in 1957 geldt het recht op een AOW-uitkering vanaf de 65-jarige leeftijd. Met ingang van 2013 is dit veranderd volgens het onderstaande schema. Naast de AOW zijn ook de beroepspensioenregelingen, bedrijfs- of ondernemingspensioenfondsen minder zeker en solide als gedacht. Verschillende pensioenfondsen indexeren de uitkering al enkele jaren niet meer elk jaar en pensioenuitkeringen zijn of worden verlaagd. Dit betekent voor u dat u koopkracht verliest als de prijzen tegelijkertijd (blijven) stijgen. Als u naast uw pensioen ook zelf inkomen voor uw oudedag opbouwt met een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening ( banksparen ), dan is met ingang van 2013 de zogeheten jaarruimteberekening veranderd. Deze berekening geeft aan wat u maximaal aan lijfrentepremie of -inleg fiscaal kunt aftrekken. Als u periodiek of eenmalig inlegt in een lijfrenterekening of -verzekering, vraag dan advies of dit bedrag ook in 2013 nog past binnen de nieuwe fiscale regels. Met alle wijzigingen kan het verstandig zijn om een totaaloverzicht te maken van uw oudedaginkomen, rekening houdend met de nieuwe wet- en regelgeving. Jaar Verhoging van de AOW leeftijd met De nieuwe AOW leeftijd is dan maand 65 jaar en 1 maand maand 65 jaar en 2 maanden maand 65 jaar en 3 maanden maanden 65 jaar en 6 maanden maanden 65 jaar en 9 maanden maanden 66 jaar maanden 66 jaar en 4 maanden maanden 66 jaar en 8 maanden maanden 67 jaar 2022 Koppeling aan de leeftijdsverwachting U en Kema van den Berk (onze nieuwe werkwijze) In onze vorige nieuwsbrieven hebben we u ook bericht over de veranderingen ten aanzien van de kosten van financieel advies die per 1 januari 2013 zijn ingegaan. In het verleden is het lang gebruikelijk en zelfs wettelijk verplicht geweest dat de vergoeding voor financieel advies opgenomen werd in de premie of koopsom van een verzekering of lening. U betaalde destijds indirect voor advies en bemiddeling, omdat een bank of verzekeraar uit de premie een vergoeding (provisie) betaalde aan het advieskantoor. Dit is met ingang van 1 januari 2013 bij nieuwe impactvolle producten en uitvaartverzekeringen niet meer toegestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hypothecaire leningen, levensverzekeringen, lijfrenteproducten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. meer van banken of verzekeringsmaatschappijen, maar vragen rechtstreeks aan u een vergoeding voor onze werkzaamheden. U ontvangt altijd vooraf een inschatting van onze uren en kosten. Als u al bestaande verzekeringen of producten bij ons heeft, kan het zijn dat daarin nog provisie is opgenomen. Uiteraard houden wij daar rekening mee. Daarnaast kunt u voor het periodieke beheer en onderhoud van uw financiële planning en verzekeringen kiezen voor een beheercontract. Voor deze werkzaamheden vragen wij u maandelijks of jaarlijks een vaste vergoeding. Hiermee willen wij voorkomen dat elke vraag die u stelt of informatie die u wenst tot een afspraak over kosten en uren leidt. Een andere beloning voor ons advies Kema van den Berk is in 2012 gestart met een nieuwe werkwijze. Wij ontvangen bij nieuwe adviezen geen vergoeding U bent er met een beheercontract van verzekerd dat uw financiële producten ook in de toekomst blijven aansluiten bij uw situatie, wensen en de actuele fiscale regels. 6

7 U en uw verzekeringen De overheid heeft besloten om de assurantiebelasting per 1 januari 2013 te verhogen van 9,7% naar 21%. Hierdoor gaan de totale kosten van een aantal van uw verzekeringen stijgen. Een van de maatregelen die de overheid heeft genomen, is het verhogen van de assurantiebelasting. De assurantiebelasting wordt geheven over de premie van schadeverzekeringen, zowel privé als zakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw woonhuis- en inboedelverzekering, maar ook voor onder meer de inventaris- of bedrijfsschadeverzekering. Per 1 januari 2013 is dit percentage verhoogd naar 21%. Dit is een forse verhoging van maar liefst 116%. De assurantiebelasting wordt hiermee ineens op hetzelfde percentage gesteld als het hoge btw tarief. Door de verhoging van de assurantiebelasting gaat het bedrag dat u in de toekomst betaalt voor uw schade - ver zekeringen omhoog. Het gaat dus niet om een premieverhoging die verzekeraars doorvoeren, maar een ingrijpende belastingmaatregel: de assurantiebelasting wordt door verzekeraars volledig afgedragen aan de overheid. U en uw onderneming De fiscale voordelen als ondernemer worden in de toekomst waarschijnlijk sterk beperkt. De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn in de afgelopen jaren door verschillende maatregelen steeds groter geworden. De overheid heeft het voornemen om deze verschillen in de toekomst te beperken door de invoering van een zogeheten winstbox. Dit kan betekenen dat de zelfstandigenaftrek gaat verdwijnen. Deze plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt en worden op zijn vroegst in 2014 ingevoerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Rectificatie In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat door invoering van de Wet vereenvoudiging en Flexibilisering B.V. recht ook het vereiste van de notariële akte bij oprichting van een eenvoudige B.V. zou komen te vervallen. Dit is onjuist. Het kabinet is weliswaar voornemens de notariële akte bij oprichting van de eenvoudige B.V. te schrappen, maar dit traject staat geheel los van de Wet vereenvoudiging en Flexibilisering B.V. recht die op 1 oktober 2012 van kracht is geworden. Voor het afschaffen van de notariële akte bij oprichting van de eenvoudige B.V. is een aparte wetswijziging noodzakelijk. Wanneer dit voorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer wordt verzonden is nu nog niet bekend. 7

8 Schenkbelasting 2013 De leeftijdsgrens om gebruik te kunnen maken van de verhoogde eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting van ouders aan kinderen gaat van 35 naar 40 jaar. Als u als ouder een bedrag wilt schenken aan uw kinderen, kunt u gebruik maken van een jaarlijkse schenkingsvrijstelling (2013: 5.141,-). Van deze vrijstelling kan gebruik worden gemaakt ongeacht de leeftijd van het kind. Met ingang van 2013 is voor het eenmalig recht op een verhoogde vrijstelling voor schenking aan kinderen tussen 18 en 35 jaar de leeftijd verhoogd naar 40 jaar. Deze vrijstelling kunt u als ouders voor elk kind maar eenmaal benutten. U moet hiervan aangifte doen bij de belastingdienst. In 2013 bedraagt de eenmalige vrijstelling ,-. Dit bedrag kan worden verhoogd tot ,- (2013) als uw kinderen de schenking gebruiken voor een eigen woning (aankoop, verbouwing of aflossing eigen woningschuld), een studie of beroepsopleiding. Aan anderen dan uw kinderen kunt u in 2013 belastingvrij schenken tot 2.057,- per persoon of per instantie per jaar. Wist u dat / in 2013 de mogelijkheid vervalt van aftrek van ziektekosten in de aangifte inkomstenbelasting? / de looptijd van de ANW-uitkering (dit is de uitkering uit de algemene nabestaandenwet) waarschijnlijk (voor nieuwe situaties) wordt verkort tot 1 jaar, terwijl dit nu geldt tot het jongste kind 18 jaar is geworden? / kosten van advies voor arbeidsongeschiktheid en lijfrente met ingang van 2013 niet meer aftrekbaar zijn? / in 2015 de mogelijkheid vervalt tot aftrek van kosten van levensonderhoud voor kinderen in de aangifte inkomstenbelasting? / de AOW-toeslag vervalt per 1 juli 2014 (afhankelijk van het inkomen)? / de duur van de WW-uitkering zal worden verkort naar (waarschijnlijk) 24 maanden, waarbij al na een jaar de hoogte van de uitkering wordt verlaagd tot bijstandsniveau? / de heffing voor uw vermogen in box 3 wordt bepaald op basis van het saldo per 1 januari van het betreffende belastingjaar? Rivium 241, 2909 LC Capelle aan den IJssel Rijksstraatweg 81, 9756 AD Glimmen Oranjesingel 1, 6511 NJ Nijmegen 8

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving..

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schade- of levensverzekeringen zijn. Maar ook uw hypotheek,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te koop staan

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDCUMENT HET AGI HUYS BV - VERSIE KTBER 2013 - Inleiding ns kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. nze dienstverlening kan bestaan uit enkel

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Vrijwel geen enkel onderdeel van de financiële dienstverlening was de laatste jaren meer in beweging dan woningfinanciering.

Vrijwel geen enkel onderdeel van de financiële dienstverlening was de laatste jaren meer in beweging dan woningfinanciering. HYPOTHEEKWIJZER HYPOTHEEKWIJZER Vrijwel geen enkel onderdeel van de financiële dienstverlening was de laatste jaren meer in beweging dan woningfinanciering. Vanzelfsprekend volgen de gecertificeerde hypotheekadviseurs

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?)

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Uit onderzoek blijkt dat mensen er regelmatig geen gebruik van maken, omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben. En dat is weggegooid geld!

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS).

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Reactie Achmea dat hypotheken aanbiedt onder de labels Centraal Beheer en Woonfonds: Centraal Beheer en Woonfonds beraden

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie