Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit"

Transcriptie

1 Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit Al 30 jaar werk maken van beton Aandacht voor bewonerswelzijn wordt beloond Voordelen voor opdrachtgever door kennisdeling Gebundelde kracht door samenwerking 06 November 2014

2 Boodschap van samenwerken dringt door tot de markt 2014 heeft nog niet de ommekeer gebracht die we hadden gehoopt en verwacht. Zelfs ongenaakbare opdrachtgevers als woningcorporaties worden financieel hard geraakt en moeten volop reorganiseren. Dit alles heeft zijn weerslag op het tempo van renovatie en onderhoudsopdrachten. De opdrachtenstroom valt stil of wordt op z n minst sterk vertraagd. Ondanks alle sombere berichten, opdrogende financierings bronnen en faillissementen in alle branches, zien wij de toekomst toch met vertrouwen tegemoet. Langzaam dringt de boodschap van samenwerken door tot de markt. Steeds meer geluiden gaan op om te stoppen met de schijnbaar economisch meest voordelig aanbestedingen. Kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid, vertrouwen op kennis en kunde van de onder houds- en renovatiepartners, gezamenlijk werken aan verbeterde resultaten in techniek, financiën en processen. Dat is kiezen voor zekere resultaten nu en in de toekomst! Etro Vastgoedzorg stelt verheugd vast dat vele van onze opdrachtgevers zich herbezinnen op hun eigen rol en de wijze van samenwerken met ons. Een proces waarin wij niet alleen een partner willen zijn, maar ook kunnen zijn. Door onze jarenlange inzet op het gebied van resultaat gericht werken, kunnen wij onze opdrachtgevers aantoonbaar betere en duurzamere resultaten garanderen. Hierdoor kan met minder middelen een beter resultaat worden gescoord. Dat leidt bovendien tot zeer tevreden bewoners. Etro Vastgoedzorg ziet het als haar taak om opdrachtgevers te ontzorgen in onderhoud, renovatie en mutatie- en servicewerkzaamheden. De ontwikkelingen op dit gebied ziet Etro Vastgoedzorg met vertrouwen tegemoet. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken uiteindelijk meer oplevert voor alle partijen, nu en in de toekomst. Met een operationeel en werkend Consortium kunnen we alle soorten van renovaties turn key invullen. Daarmee gaan we de crisis voorbij! Marc Geerts algemeen directeur

3 INHOUD Kennisdelen levert veel voordelen op Jan Neeft neemt afscheid Communicatie is succesfactor bij renovatie Etro Vastgoedzorg geselecteerd door De Alliantie Prestatie-indicatoren helpen bij de keuze onderhoudscenario s Beton heeft voor ons geen geheimen COLOFON Dit is een uitgave van Etro Vastgoedzorg Handelsweg 15, 1521 NH Wormerveer T: (075) E: Samenwerking in aanpak energiebesparing 12 Partner in resultaat gericht vastgoedonderhoud Integraal vastgoedonderhoud is het werk terrein van Etro Vastgoedzorg. Met onze resultaat gerichte werkwijze nemen wij de zorg voor het bezit uit handen van woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, de zorgsector en het onderwijs. Vakmanschap en een strakke organisatie zijn de stabiele pijlers onder ons bedrijf. Met oog voor duurzaamheid en inno vatie garanderen wij onze opdrachtgevers zekerheid en kostenbeheersing bij het onderhoud van hun vastgoed. etro scope verschijnt 2 keer per jaar in een oplage van 750 ex. Redactie en teksten Marc Geerts, Pielkenrood Publications Fotografie Dirk Brand Fotografie, Fotografie Bart Homburg Idee, concept en vormgeving Team Klijnsma Voor reacties en suggesties met betrekking tot de inhoud, of voor aan- en afmeldingen voor ontvangst van de etro scope: 3

4 Samenwerkende onderhoudspartners willen verantwoordelijkheid vastgoed met eigenaar delen Modern opdrachtgeverschap leidt tot andere rolverdeling Onderhoud van wooncomplexen is voor een woningcorporatie een belangrijke kostenpost die beslissend is voor de exploitatie ervan. Een corporatie wil daarom een zo voorspelbaar mogelijk uitgavenpatroon, waarbij de kosten goed zijn verdeeld in de tijd en de risico s exact in beeld zijn gebracht. Een aanbesteding per project op één moment, kan nooit zorgen voor dat evenwichtige beeld. Daarbij blijft een corporatie te zeer afhankelijk van de prijsontwikkelingen in de markt. Bovendien worden de deskundigheden niet samen gebracht: professionals over en weer blijven strijden voor het eigen resultaat. Tenslotte gaat na elk project de opgebouwde deskundigheid weer grotendeels verloren door de ontbinding van het projectteam. Daarmee blijven de risico s bestaan. Wordt het niet tijd om afscheid te nemen van deze werkwijze? Adri Swart De doelstellingen voor de langere termijn van woningcorporaties en onderhoudsbedrijven zijn in belangrijke mate gelijk. Beide hebben een strategisch belang bij tevreden klanten, bij een duurzame kwaliteit en bij een prijs voor het beheer die het de moeite waard maakt om met elkaar verder te gaan. Strategische opgave Bij de corporaties speelt dat bij een afnemende hoeveelheid middelen de eisen ten aanzien van de kwaliteit van de woningen juist toenemen. Het accent in de activiteiten is verschoven naar de bestaande voorraad, waarbij ook oudere woningen moeten gaan voldoen aan moderne eisen ten aanzien van gebruiks- en milieu - kwaliteit. Er wordt steeds meer naar woon - lasten gekeken in plaats van alleen maar naar de hoogte van de huur. Tegelijkertijd moeten de huurstijgingen beperkt blijven en moeten de organisatiekosten van de corporatie omlaag. In die omstandigheden is het heel lastig om de hoogte van de kosten en de bijbehorende kwaliteit van de woningen op termijn te kunnen garanderen. En dat is nu juist de strategische opgave. Belangrijke kansen Onderhoudsbedrijven staan voor de opgave om integrale woon- en milieukwaliteit van Ook oudere woningen moeten gaan voldoen aan moderne eisen woningen te realiseren tegen een zeer scherpe prijs. Om dat steeds betrouwbaar te kunnen doen zijn hechte samenwerkingsverbanden nodig tussen de bedrijven die samen alle disciplines kunnen leveren. Alleen met een herhaalde samenwerking maak je de juiste kwaliteit met lage kosten. Voor de continuïteit van elk van deze bedrijven is het daarmee van belang om op langere termijn te kunnen samenwerken met opdrachtgevers. Hier liggen dus belangrijke kansen. Als woningcorporaties en onderhoudsbedrijven gezamenlijk in staat zijn om specialistische kennis te delen, technische en financiële informatie uit te wisselen en ook op langere termijn samen te werken, zullen ze de gevraagde kwaliteit voor bewoners kunnen realiseren en zal de bewoner hiervoor de juiste prijs betalen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de strategische doelstel lingen van alle partijen en is een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap geboren. Specialismen gebundeld Het Consortium dat Etro Vastgoedzorg heeft opgezet en waar specialismen zijn gebundeld om het overgrote deel van het vastgoedonderhoud te kunnen verrichten, werkt duurzaam samen met woningcorporaties in het onderhoud en het beheer van hun woningen. De risico s worden goed gedeeld, de kosten en de kwaliteit van de betreffende woningvoorraad worden voorspelbaar. De projectmatige aanpak verschuift gaandeweg naar de aanpak van het gehele vastgoed, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partners in Het Consortium. Dat is Resultaatgericht Samenwerken in renovatie en onderhoud. Kennis delen Het Consortium bestaat uit vijf sterke partners. Naast Etro Vastgoedzorg zijn dat Bonarius Bedrijven, Patina Dakbedekkingen, Schouten Techniek en Zaanstad Dakwerken. Twee installatiebedrijven en twee dakbedekkingbedrijven, ieder met eigen specialismen. Het Consortium werkt aan onderhoudsprojecten die op basis van resultaatgericht samenwerken zijn ontwikkeld. De partners doen dat samen met Elan Wonen, actief in Haarlem, Heemstede en Velsen. Het Consortium heeft geïnvesteerd in deze manier van werken op basis van de door TNO ontwikkelde leidraad (editie 2012). Hierin worden de ketenpartners terzijde gestaan door ing. Dick Keus van het innovatiecentrum TNO. De ervaringen, opgedaan in de lopende projecten, zijn ook interessant voor andere woningcorporaties uit de regio. De consortiumleden willen hun kennis en ontwikkelpunten graag in alle openheid met hen delen. 4

5 10 voordelen van resultaatgerichte ketensamenwerking met Het Consortium 1 Innovatieve rolverdeling Modern opdrachtgeverschap leidt tot innovatieve en een heldere rolverdeling. De opdrachtgever bepaalt de strategie, de investeringen en het gewenste rendement. Het Consortium treedt op als adviseur, ontwerper, renovatiebedrijf en onderhoudspartner. 2 Opdrachtgever blijft regisseur De opdrachtgever blijft de regie zelf in handen houden. De gesloten overeenkomsten laten ruimte voor verschillende looptijden. 3 Expert team Bij resultaatgericht samenwerken wordt een team samengesteld op basis van expertise. 4 Risico s op tafel Door vanaf ontwerp met elkaar samen te werken worden alle risico s geïnventariseerd zodat verrassingen worden geëlimineerd. Het Consortium neemt verantwoordelijkheid voor gehele looptijd. 5 Budgetzekerheid Verschillende scenario s worden doorberekend zodat inzicht ontstaat in investeringen en rendement, nu en in de toekomst. 6 Sturen op resultaat Het Consortium garandeert de resultaten van alle KPI s gedurende de looptijd: tijd, geld, tevredenheid en kwaliteit. 7 Bewoners centraal Betrokkenheid vanaf begin, intensieve communicatie en nakomen van afspraken leiden tot bewonerswaardering van 8,5 of hoger. 8 Honderd procent direct goed Plan wordt gezamenlijk en stapsgewijs uitgewerkt aan de hand van gestructureerde projectaanpak in 10 fases. Volgende stap na duidelijke go/no go beslissing. 9 Alles conform planning Alle consortiumpartners werken volgens de lean-aanpak. Hierdoor wordt duidelijke, strakke en efficiënte uitvoering gegarandeerd. 10 Reductie faalkosten Resultaatgerichte ketensamenwerking levert aantoonbare besparing op van wel 30% op met name indirecte kosten. Zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer. Herhalingseffect van projectoverschrijdende samenwerking is zo mogelijk nog groter. 5

6 Etro blijft groeien Directeur Jan Neeft verlaat Etro Vastgoedzorg Jan Neeft kijkt bij zijn afscheid niet alleen terug, maar vooral ook vooruit naar de toekomst van Etro Vastgoedzorg. Nieuwbouw van woningen zal de komende jaren nog ver onder het wenselijke niveau blijven. Met name woningcorporaties zullen daarom inzetten op onderhoud en renovatie van hun bestaande woningvoorraad. Dat betekent overigens niet dat daarmee de markt voor onderhoud en renovatie van vastgoed flink gaat aantrekken. Integendeel, die markt blijft voorlopig stabiel. Maar het aandeel, dat Etro Vastgoedzorg daarin heeft, groeit wel. Dat is de vaste overtuiging van Jan Neeft, die na 37 jaar ondernemerschap in bouw en onderhoud afscheid neemt als technisch directeur van Etro Vastgoedzorg. 6

7 Aan hard werken heb ik nooit een hekel gehad Het kabinet Rutte II legt verhuurders een heffing op, die jaarlijks oploopt tot 1,7 miljard in Circa 85 procent daarvan wordt opgebracht door woningcorporaties, die daardoor onder grote druk staan. Als gevolg daarvan zullen woningcorporaties enerzijds hun investeringen in de tijd spreiden en anderzijds proberen in de eigen organisatie te bezuinigen. En daar ligt volgens Jan Neeft de kans voor Etro Vastgoedzorg. Vastgelegd in prestatiecontract Wij zijn een aantal jaren geleden al begonnen met de introductie van resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO), vertelt Jan Neeft. Naar onze overtuiging heeft de traditionele aanbesteding van werk zijn langste tijd gehad. Bij RGVO wordt de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd in een prestatiecontract. Van tevoren inspecteren wij het te onderhouden vastgoed zorgvuldig, waarna wij de betreffende woningcorporatie of andere opdrachtgever verschillende onderhoudscenario s voorleggen met de daarbij behorende open begroting. Het door de opdrachtgever gekozen scenario, ofwel de door hem gekozen kwaliteit van het vastgoed gedurende een langere periode, wordt vervolgens door ons gegarandeerd. Zo worden bepaalde taken en verantwoordelijkheden verlegd van de opdrachtgever naar Etro Vastgoedzorg. Resultaat waardevoller dan inspanning Het grote voordeel voor de opdrachtgever, gaat Jan Neeft verder, is dat hij zich volledig kan richten op zijn corebusiness: het exploiteren van vastgoed. Hij hoeft zich in feite voor een lange periode niet meer bezig te houden met het onderhoud van zijn vastgoed of de voorbereiding daarvan. Dat scheelt aardig wat werk én kosten. Voor Etro Vastgoedzorg is het voordeel van deze werkwijze een langdurig partnerschap met de opdrachtgever en dus continuïteit voor ons bedrijf. Weliswaar zijn lang niet alle opdrachtgevers klaar voor RGVO en werken nog via aanbestedingen, maar wij zien het tij langzaam keren. Steeds meer opdrachtgevers gaan experimenteren met RGVO en zien dat resultaatgaranties op de lange termijn veel waardevoller zijn dan inspanningsgaranties op de korte termijn. Bovendien heeft Etro Vastgoedzorg uiterst competente ketenpartners voor belangrijke onderdelen van het onderhoud zoals daken en elektrische installaties. Onze vaste ketenpartners zijn helemaal ingespeeld op onze werkwijze en gaan volledig mee in RGVO. Tijdig inspelen op veranderingen Omdat Etro Vastgoedzorg al jaren geleden is begonnen met RGVO heeft het bedrijf nu een voorsprong op zijn concurrentie. Je moet tijdig inspelen op veranderingen in de markt, zegt Jan Neeft daarover. Eigenlijk moet je die veranderingen al voor zijn en een visie hebben op de toekomst van de markt waarin je je beweegt. Dat heeft Etro altijd gehad, in ieder geval vanaf het moment dat Bouwbedrijf Neeft en Etro Schilderwerken in 1997 samengingen. Adri Swart, de toenmalige directeur van Etro, zag heel goed dat onderhoud niet ophoudt bij schilderen en kozijnreparaties. Hij ondervond dat grote professionele opdracht gevers Met RGVO hebben wij een voorsprong op de concurrentie er klaar voor waren om zowel het buiten- als binnenonderhoud van hun in de jaren zestig en zeventig gebouwde wooncomplexen aan één en dezelfde opdrachtnemer toe te vertrouwen. Hij wilde die opdrachtgevers echt ontzorgen en benaderde daarom mij. Ik moest daar eerst wel over nadenken, want bouwbedrijf Neeft zat meer in het particulier werk. Maar ik begreep dat Adri Swart gelijk had. Bovendien was ik zelf ook aan een verandering toe. In mijn eigen bedrijf werkte ik volledig mee en deed daarnaast de acquisitie, de calculatie, de inkoop en ga zo maar door. Ik deed dat allemaal met plezier, maar als ik zo door was gegaan dan was ik nu al lang opgebrand. Muren begonnen te knellen Aan hard werken heb ik trouwens nooit een hekel gehad, vervolgt Jan Neeft zijn verhaal. Met die instelling ben ik in 1977 mijn timmerbedrijf gestart in een garage aan de Kruisstraat in Krommenie. Na vier jaar was ik daaruit gegroeid en kocht ik aan de Noorderhoofdstraat in Krommenie de werkplaats van De Volkswoning, een corporatie die later is opgegaan in wat nu Parteon heet. Na een avondstudie van vier jaar haalde ik mijn aannemerspapieren en werd mijn timmerbedrijf een bouwbedrijf. Door de groei van dit bedrijf begonnen ook de muren van de werkplaats aan de Noorderhoofdstraat te knellen en verhuisden we naar een groter pand aan de Industrieweg in Wormerveer. Voor die tijd begon ik al voor Etro te werken en kwam ik in contact met Adri Swart. Wij konden het goed vinden en ik mocht voor hem een nieuw huis bouwen. Ons contact leidde er uiteindelijk toe dat ik mij in 1997 inkocht in het pas door Adri Swart opgericht Etro Bouw en Renovatie. Ik werd directeur en verhuisde met mijn bedrijf naar het voormalige pand van Hak aan de Handelsweg 13 in Wormerveer. Omdat het in die tijd moeilijk was om aan goede medewerkers te komen namen we achtereenvolgens Heykamp, De Haan Bouw en Engel Bouw over. Etro Bouw en Renovatie en Etro Schilderwerken zijn twee aparte bedrijven gebleven tot de integratie in Toen werd er voor het nieuwe Etro Vastgoedzorg een directie gevormd waarvan ik deel uitmaakte. Punt achter loopbaan Jan Neeft zet een punt achter zijn loopbaan als ondernemer in bouw en onderhoud. Hij kan het bedrijf met een gerust hart verlaten, want hij heeft samen met de andere twee leden van de directie hard gewerkt aan de toekomstbestendigheid van Etro Vastgoedzorg. Nu Scheybeeck Investments een meerderheidsbelang heeft in Etro Vastgoedzorg gaat het bedrijf een nieuwe fase in en kan het verder groeien tot een van de toonaangevende onderhoudsbedrijven in Nederland. 7

8 Warme opname is het moment voor persoonlijke communicatie Henk de Jong en Maikel van Kruistum (r) Communicatie is kritische succesfactor bij renovatie Op evaluatieformulier heb ik tienen ingevuld Henk de Jong (61) noemt zichzelf kritisch en lastig. De inspecteur van politie had vrij genomen om de werkzaamheden in zijn woning op de voet te volgen. Want ja, er gebeurt wel wat als je keuken, badkamer en toilet worden vervangen en voorzien van mechanische ventilatie. En als je ook nog dubbele beglazing krijgt, een individuele cv-installatie, een ander balkon en een nieuwe voordeur. De Jong: Ik wilde erbij zijn, want ik heb vaste kasten in mijn woning gemaakt, waar nu nieuwe leidingen moesten worden geplaatst. En ik had weinig zin om die kasten te slopen. Maar de uitvoering heeft alles prima opgelost. Er is niet alleen vakwerk geleverd, maar er is ook heel netjes gewerkt. Op het evaluatieformulier heb ik bijna uitsluitend tienen ingevuld. wanneer worden uitgevoerd en als hun klachten of problemen niet goed worden opgelost, dan gaan zij klagen bij de verhuurder ofwel onze opdrachtgever. En dat is precies wat wij willen voorkomen. Wij willen opdrachtgevers ontzorgen door hun huurders tevreden te stellen. En daar doen wij alles aan. Communiceren is weliswaar niet onze core business, maar inmiddels zijn we gepokt en gemazeld in de communicatie met huurders van wooncomplexen waaraan wij het onderhoud verrichten. Wij stellen zelfs bij elk project een uitvoerder Bewonerszaken aan, die niets anders doet dan actief contact onderhouden met de bewoners. Bij hem kan iedereen de hele dag terecht met vragen, problemen en eventuele klachten. Na afloop van de werkzaamheden laten we in elke woning een evaluatieformulier achter dat bijna altijd wordt ingevuld. Daarin geven de bewoners steevast hoge cijfers, niet alleen voor het geleverde werk maar met name ook voor onze communicatie. Henk de Jong is een van de 258 bewoners van de Rembrandt- en Ooievaarflatst in Lisse die ingrijpend worden gerenoveerd. En niet alleen De Jong wil precies weten waar hij aan toe is. Alle bewoners hebben specifieke vragen en wensen waarvoor een antwoord of oplossing moet worden gevonden. Lastig voor Etro Vastgoedzorg? In tegendeel zegt uitvoerder Bewonerszaken Maikel van Kruistum. Wij zijn niet anders gewend en doen er alles aan om het de bewoners zo veel mogelijk naar de zin te maken. Hoge cijfers van bewoners Goede communicatie met bewoners is een van de kritische succesfactoren bij een renovatie, beweert Van Kruistum. Als het de bewoners niet duidelijk is welke werkzaamheden Henk de Jong 8

9 Warme opnames belangrijk contactmoment Voordat Etro Vastgoedzorg groot onderhoud of renovatie van een wooncomplex aanpakt, wordt er eerst in samenwerking met de opdrachtgever een informatiebijeenkomst georganiseerd waarop alle bewoners collectief worden geïnformeerd. Na afloop van deze bijeenkomst wordt er een boekje uitgereikt waarin de bewoners nog eens rustig kunnen nalezen welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Eerder heeft de opdrachtgever al per brief aan zijn huurders laten weten wat de rol van Etro Vastgoedzorg is in het grootonderhoud. Bij de warme opnames, die volgen en waarvoor Etro Vastgoedzorg telefonisch afspraken maakt, wordt met elke individuele bewoner doorgesproken wat er in zijn woning precies gaat gebeuren. Bewoners ervaren dat als prettig omdat ze dan hun eigen persoonlijke vragen kunnen doorspreken. Tenslotte worden de bewoners zo n twee weken voor aanvang van de werkzaamheden door Etro Vastgoedzorg geïnformeerd over de actuele planning, zodat zij tijdig hun maatregelen kunnen nemen om de werkzaamheden plaats te kunnen laten vinden. Toiletunits en rustwoning Als je een paar dagen geen beschikking hebt over je toilet en badkamer is dat knap lastig, zegt Maikel van Kruistum. Etro Vastgoedzorg plaatst daarom mobiele toiletunits voor het complex. De units, waarvan de bewoners de sleutel krijgen, zijn verwarmd en voorzien van toilet, wasbak en douche. Naast de toiletunits zorgen wij ook voor een rustwoning. In een vrije woning, buiten de drukte van de werkzaamheden, kunnen bewoners even tot rust komen en de werkzaamheden in hun eigen woning ontlopen. Door aanbod van een draadloze internetaansluiting kan er in deze woning ook worden gewerkt. En verder bieden wij de bewoners voortdurend actuele informatie via onze speciale uitvoerder bewonerszaken en online via de bewonerswebsite als onderdeel van onze bedrijfswebsite Omgeving informeren Etro Vastgoedzorg beperkt zich niet tot het informeren van de bewoners van het Bewonersbegeleiding Etro Vastgoedzorg: Informatiebijeenkomst in samenwerking met opdrachtgever. Informatieboekje, uitgereikt na afloop van informatiebijeenkomst. Warme opname, contactmoment met elke individuele bewoner. Brief naar elke individuele bewoner over start werkzaamheden in zijn woning. Brieven met informatie naar directe omgeving van het pand. Opstellen BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie ten behoeve van scholen en andere instellingen in de omgeving. Uitvoerder Bewonerszaken houdt hele dag actief contact met bewoners. Opstellen instructies voor medewerkers om overlast tot minimum te beperken. wooncomplex dat zij gaan renoveren. Ook de omgeving wordt ingelicht over zaken als geluidsoverlast, transporten en eventuele parkeerproblemen. Instellingen in de omgeving van het betreffende complex, die mogelijk hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden, ontvangen een speciaal voor het werk opgesteld BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Ook de eigen medewerkers van Etro Vastgoedzorg krijgen de nodige informatie in de vorm van strikte instructies over bijvoorbeeld de plek waar zij hun auto moeten parkeren en de routes die zij voor het werk in het wooncomplex moeten gebruiken. Dat alles om de overlast voor bewoners en omwonenden tot een minimum te beperken. Alliantie kiest voor nauwere samenwerking met Etro Vastgoedzorg voor mutatie- en reparatieonderhoud Veertien onderhoudsbedrijven namen deel aan een pitch voor het niet planmatig onderhoud van woningcorporatie De Alliantie. Negen bedrijven bleven er over en Etro Vastgoedzorg zat daarbij. De komende drie jaar zullen deze partijen samen met De Alliantie proberen om de kosten van het mutatie-, reparatie- en inspectieonderhoud met twintig procent omlaag te brengen. Want dat heeft De Alliantie zich ten doel gesteld. Bezuinigen in proces Dick Helsloot (47), manager servicediensten bij De Alliantie en verantwoordelijk voor al het niet planmatig onderhoud aan de woningen van de woningcorporatie, zegt dat de bezuinigingen vooral gezocht zullen worden in het procesmatig deel. Daar moeten we het zoeken. Het systeem van bonnetjes, die uitgetikt, doorgestuurd, ingeklopt, uitgeprint en doorgegeven worden, is niet meer van deze tijd. Het is 2014, de hele wereld is al lang veel verder. We hebben de negen partijen de afgelopen weken op een heisessie bij elkaar gehaald en daarna hebben ze bij elkaar in de keuken gekeken. De manier van werken moeten op elkaar worden afgesteld. Goede bekenden De Alliantie noemt de hele exercitie het MR sequent. Het gaat om ketensamenwerking voor het mutatie- en reparatieonderhoud (MR) legt Dick Helsloot uit. En het Engelse woord sequent betekent opeenvolgend (keten). Alle partijen die hebben gepitcht, waren goede bekenden van De Alliantie. Een van de afgevallen onderhoudsbedrijven werkte al 35 jaar voor ons. Heel tragisch dat we juist van deze partij afscheid hebben moeten nemen. Maar het gaat naast de kwaliteit - ook om de omzet van de bedrijven, of ze genoeg slagkracht hebben om de besparingen te kunnen dragen. We gaan nu verder met de negen geselecteerde bedrijven en daarmee gaan we vanaf 1 januari 2015 een hechte relatie aan. Net als in een echte relatie zal dat misschien met ups en downs zijn. Als de emotionele bankrekening maar positief blijft. 9

10 BOUWSECTOR VOORTOUW IN DOMOTICA? Domotica zal in de komende jaren een vlucht nemen. Dat verwacht ABN Amro. Zowel op het gebied van gemak als zorg zal de vraag naar intelligente huizen snel groeien. Aannemers die hier op in willen spelen, zullen met zorg- en domotica-leveranciers om tafel moeten gaan, schrijft de bank in het rapport Smart Future. Van een koelkast die zelf boodschappen bestelt tot sensoren die bij gebrek aan beweging in huis de thuiszorg waarschuwt; steeds meer woningen zullen ermee behept zijn. Bewoners willen steeds langer thuis wonen. Als de bouwsector het voortouw neemt, heeft de bedrijfstak de kans om de richtlijnen voor het bestek van de toekomst vorm te geven, aldus de bank. Bron Cobouw Twitter EUROPESE INVESTERINGSBANK OVERWEEGT LENINGEN AAN CORPORATIES De Europese Investeringsbank (EIB) overweegt om leningen te verstrekken aan Nederlandse woningcorporaties, met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Aedes werkt al langere tijd aan nieuwe financiering voor woningcorporaties op Europees niveau. De EIB en Aedes hebben dan ook samen de mogelijkheden onderzocht voor Europese financiering. Naar verwachting neemt de Europese bank later dit jaar een definitief besluit over een mogelijke lening aan Ymere. Voor Aedes is het van belang dat in de toekomst meer woningcorporaties kunnen gebruikmaken van financiering door de EIB. Woningcorporaties sluiten nu de meeste leningen af bij twee zogeheten sectorbanken : Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Waterschapsbank. Bron Aedes Twitter RENOVATIETOTAAL In samenwerking met de redacties van vakbladen heeft Onderhoud- NL resultaatgericht samenwerken weer onder de aandacht gebracht. De insteek is dat corporaties zelf als opdrachtgever aangeven waarom ze voor de omslag richting resultaatgericht samenwerken hebben gekozen. Veelal komt dan uit de verhalen naar voren dat deze werkwijze een betere kwaliteit oplevert, lagere kosten met zich meebrengt en leidt tot een hogere bewonerstevredenheid. Een artikel in CorporatieBouw gaat over woningbouwcorporatie Woonlinie te Zaltbommel. De aannemer moet het schilders- en onderhoudswerk bij een nieuwbouwproject overlaten aan een onderhoudsbedrijf op basis van een resultaatgerichte opdracht. Dan zijn we er honderd procent van verzekerd dat onze panden er de komende vijftien jaar uitstekend bij staan, aldus Hugo Meijwaard, manager vastgoed. Niet minder belangrijk is de budgetzekerheid: voor vijftien jaar staat vast hoeveel geld we aan onderhoud kwijt zijn. Bron Internet CONGRES KETENSAMENWERKING IN DE RENOVATIEMARKT Een van de spreker op het congres Ketensamenwerking op 29 september was Bas Sievers, die met zijn corporatie Wonen Limburg veel ervaring heeft opgedaan met ketensamenwerking. Hij begon zijn presentatie met de portretten van Walt Disney, Henry Ford en Steve Jobs: Zij vonden niet iets nieuws uit, maar knoopten bestaande processen op een andere manier aan elkaar. Zo werkt het ook in de ketensamenwerking en onze corporatie gelooft daarin. Door ketensamenwerking kunnen we sneller, goedkoper en beter een product leveren. De corporatie bezit objecten door heel Limburg. Daaraan werkten voorheen 260 verschillende partijen. Dat is nu teruggebracht tot acht ketenpartners. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor de corporatie. Bron Gerrit de Heer SBR Twitter Prestatie-indicatoren helpen bij de keuze van een RGVOonderhoudscenario Etro Vastgoedzorg staat voor resultaatgericht onderhouden en renoveren van vastgoed (RGVO), waarbij de beheerstrategie van de opdrachtgever centraal staat. Bij de vorming van Het Consortium in juni van dit jaar, ofwel de keuze van Etro Vastgoedzorg voor vaste, sterke ketenpartners (zie EtroScope 5 of het nieuwsoverzicht op is er door de deelnemende partijen voor gekozen om gezamenlijk te gaan voor een resultaatgerichte aanpak van onderhoud- en renovatieprojecten. Om deze aanpak nog inzichtelijker te maken voor de opdrachtgevers werken zij onder begeleiding van TNO aan het ontwikkelen van prestatie-indicatoren. Dat zijn vaste en duidelijke kwaliteitseisen over de prestatie van vastgoed op termijn, die Etro Vastgoedzorg en haar consortiumpartners van tevoren afspreken met opdrachtgevers. Online en in print vastgelegd Om deze indicatoren voor de gewenste kwaliteit van alle fysieke en functionele aspecten van een gebouw goed in kaart te brengen, is een multifunctionele werkgroep (Technische Commissie) in het leven geroepen. Hierin zijn alle vijf partijen van het Consortium vertegenwoordigd. Onder leiding van Dick Keus, bekende TNO-deskundige op het gebied van RGVO, worden de prestatie-indicatoren duidelijk geformuleerd en zoveel mogelijk in beeld gebracht. Deze klus wordt nog voor het einde van dit jaar afgerond, waarbij de indicatoren zowel online als in print in een boekwerk worden vastgelegd. Standaardisatie scheelt tijd en kosten In wezen is het vastleggen van de indicatoren één van de stappen in het bekende RGVO tien stappenplan van TNO. Dit stappenplan begeleidt het gehele RGVO-traject, van het bepalen van de complexstrategie tot het monitoren van het gekozen onderhoudsresultaat in de tijd. De prestatie-indicatoren maken het overigens niet alleen de opdrachtgevers gemakkelijk om te kiezen voor een bepaald onderhoudscenario, maar ook Etro Vastgoedzorg en haar consortium partners weten aan de hand van de indicatoren precies welke werkzaamheden voor een bepaalde keuze moeten worden verricht. Het is een soort standaardisatie die een heleboel rekenwerk en dus tijd en kosten scheelt. Met het afronden van het opstellen van de prestatie-indicatoren loopt Etro Vastgoedzorg en Het Consortium voorop in Nederland op het gebied van RGVO. 10

11 Etro Vastgoedzorg maakt al dertig jaar werk van beton Grijs imago maar grote uitdaging Beton heeft een grijs imago, maar de toepassing ervan in de bouw is breed. Door de relatief lage prijs, de sterkte en het gemak van verwerken, wordt beton veel gebruikt als bouwmateriaal. In de geïndustrialiseerde landen wordt jaarlijks bijna een kubieke meter beton per persoon gebruikt. Maar beton is net als andere bouwmaterialen onderhevig aan slijtage en beschadiging. Op een gegeven moment moet ook beton hersteld of verstevigd worden. Een hoofdactiviteit van Etro Vastgoedzorg is reparatie, conservering en versterking van betonnen gebouwonderdelen. Een activiteit die zelden in de schijnwerpers staat. Tijd om daarin verandering te brengen. Verwijderen van aangetast beton Voor betonbehandeling is Etro Vastgoedzorg een van de meest vooraanstaande bedrijven in heel Nederland. Zo n vijfentwintig gekwalificeerde betonapplicateurs en -reparateurs werken er dagelijks aan reparaties, versterking en bescherming van beton. Niet alleen bij onderhoudsprojecten in de woningbouw, maar bijvoorbeeld ook in parkeergarages. Oorzaken van betonschade Bij betonschade is er meestal een proces gaande waardoor de opgenomen wapening in het beton gaat roesten. De roest zet uit en doet het beton barsten (betonrot). De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn carbonatie en de aanwezigheid van chloride. Wapening in beton is beschermd door een passieve film (hoge ph). Bij carbonatatie daalt de ph van de wapening door indringing van koolstofdioxide uit de lucht. Ook eventuele aanwezigheid van chloride in het beton zorgt ervoor dat de passieve film wordt afgebroken en er corrosie ontstaat. Vaak zijn dooizouten of de nabijheid van zee verantwoordelijk voor de indringing van chloriden in het beton. In sommige gevallen is al bij de productie van het beton chloride ingemengd, bijvoorbeeld als uithardingversneller in de vorm van calciumchloride. Betonrot Gekwalificeerd reparatieadvies Wanneer scheurvorming optreedt in beton ontstaat een verzwakking van de constructie. Ook kan het zijn dat hierdoor lekkage optreedt. De oorzaken voor deze scheuren kunnen er vele zijn, zoals: normale doorhardingskrimp, overmatige belasting, gebrek aan dilataties of calamiteiten zoals brand, aanrijdingen, zettingen etc. Als de afmeting van de scheur groter wordt Afwerking dan toelaatbaar, moeten er maatregelen worden genomen om de nadelige effecten te elimineren. Injecteren van het beton is een mogelijkheid om scheuren duurzaam af te dichten. Etro Vastgoedzorg beschikt over het KOMO-procescertificaat BRL 3201/02, waardoor het bedrijf een gekwalificeerd reparatieadvies kan uitbrengen. Aan de hand van dit advies zal het beton op dusdanige wijze worden gerepareerd dat de constructie weer voor jaren gevrijwaard is van verdere uitbreiding van genoemde schades. Ervaring met kathodische bescherming Een van de methodes, die daarbij vaak wordt gehanteerd is de kathodische bescherming (KB). Chemische reacties kunnen worden gestuurd door elektrische stroom op te leggen. Wanneer op alle plaatsen aan het wapeningsstaal de elektrische stroom vanuit het beton naar de wapening gaat, is het gehele staaloppervlak een kathode. Op die manier wordt corrosie gestopt. Dit dwingen van het staal in een kathodefunctie noemen we KB. Daar bij KB geen omvangrijke saneringswerkzaamheden nodig zijn, worden in veel gevallen besparingen gerealiseerd die de initiële kosten van KB ruimschoots dekken. Etro Vastgoedzorg heeft ruime ervaring met het toepassen van KB. Kunststof- en ophoogde vloeren Vloercoating biedt bescherming tegen mechanische en chemische invloeden en is met name Weer als nieuw! geschikt voor ruimtes die intensief worden gebruikt of zwaar belast. Denk bijvoorbeeld aan galerijen, garages, werkplaatsen, kelders of magazijnen. De betonvloer wordt niet alleen tegen vocht en vuil beschermd, ook chemicaliën en zuren hebben geen invloed op de duurzaamheid van een vloer. Een kunststofafwerking is bovendien een verfraaiing, gemakkelijk schoon te houden en goed te voorzien van antislip. Om het ouderen gemakkelijker te maken zolang mogelijk in hun galerijwoningen te blijven wonen, biedt het ophogen van de galerij een oplossing. Daarmee wordt het niveauverschil tussen galerijvloer en huisdeurdrempel opgeheven, zodat de woning toegankelijk wordt voor rollators en invalidenwagens. Deze methode bestaat uit het aanbrengen van een Styrofoammassa met daarop een drukvereffende plaat. De plaat heeft een laag soortelijk gewicht zodat de vloer niet te veel wordt verzwaard. Tegen de gevel wordt een goot aangebracht met een rooster. Het geheel wordt afgewerkt met een antislipcoating. Afhankelijk van de ophoging wordt de leuning nog verhoogd, zodat de galerij aan alle veiligheidsnormen voldoet. Het systeem kan ook op balkons worden toegevoegd. Geen niveauverschil Ophoging met Styrofoammassa Antislip 11

12 Versterking door koolstofvezelwapening Bestaande betonconstructies, die niet beschikken over voldoende draagvermogen of constructies die zijn verzwakt door overbelasting of (brand)schade, kunnen worden versterkt met een koolstofvezelwapening. Koolstoflamellen, die tegen het beton worden aangebracht, zijn zeer geschikt voor toepassing in de woning- en utiliteitsbouw en bij infrastructurele werken. Dankzij de combinatie van zeer hoge sterktes en een laag eigen gewicht, kan het systeem eenvoudig worden aangebracht waarna de constructie hogere belastingen kan opvangen. Novum met grote uitdaging Toepassing van betonherstel, -bescherming en -versteviging is dagelijks werk voor Etro Vastgoedzorg. Maar het vervangen van complete betonnen balkons door nieuwe met een andere maatvoering was ook voor ons bedrijf een novum. Bij het grootonderhoud van de flats aan het Rembrandtplein en de Ooievaarstraat in Lisse werden onlangs alle balkons van de 258 woningen vernieuwd. Bij de flat aan de Ooievaarstraat werden de prefab balkons zelfs door een enorme mobiele telekraan over het zes verdiepingen tellende gebouw getild. Een hele uitdaging voor Etro Vastgoedzorg, die inmiddels met succes is volbracht. Eenvoudig en efficiënt van energielabel G tot A++ Samenwerking Etro Vastgoedzorg en Recticel in aanpak energiebesparing In Holland staat een huis, luidt een oud kinderliedje. Dat huis in Holland moet nu zo snel mogelijk energiezuinig worden. Het liefst energieneutraal, nul op de meter. Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam laat in een modelwoning zien hoe eigenaren en bewoners hun woning van energielabel G tot A++ kunnen brengen. Het betreft een portiekwoning in een blok van zeventig, stammend uit Het stadsdeel gebruikt de verbeterde tweekamerwoning op de derde verdieping als voorbeeld om te laten zien hoe met betaalbare bouw- en installatietechnische maatregelen een woning energiezuinig kan worden gemaakt. Belgische multinational In de modelwoning werd gebruik gemaakt van isolatiemateriaal en advies van Recticel Insulation. Dit bedrijf is een Belgische multinational met 120 vestigingen in 22 landen waar mensen werken. Om het gevelconcept Isofinish ook over Nederland uit te rollen zocht deze producent van hoogwaardige Polyurethaan systemen voor de bouw, een sterke strategische partner. Commercieel manager Roland van der Hoek: Wij hadden al enige tijd contact met Etro Vastgoedzorg en kennen dit bedrijf als een belangrijke, betrouwbare en vernieuwende speler in de markt van onderhoud en renovatie van woningen en ander vastgoed. We hebben onlangs besloten om met elkaar te gaan samenwerken en dat hebben we bekrachtigd in de modelwoning in Amsterdam-West. Enorme opgave Bij de Nederlandse consument neemt de interesse voor en het inzicht in energieverbruik toe. De slimme meter en het indicatief energielabel voor elk huishouden helpen daarbij. Maar de beoogde energiebesparing van anderhalf procent per jaar in Nederland lijkt nauwelijks haalbaar als er nog miljoenen woningen niet of nauwelijks zijn geïsoleerd. Hier ligt een grote opgave voor met name professionele vastgoedbezitters zoals woningcorporaties, investeringsmaatschappijen en VVE s. Ultradunne isolatieplaten Recticel produceert thermisch isolatiemateriaal in hard polyurethaan (PU) en polyisocyanuraatschuim (PIR) voor muren, vloeren, platte en hellende daken. Het gevelconcept Isofinish bijvoorbeeld bestaat uit ultradunne isolatieplaten en regelbare gevelschroeven die zorgen voor een hoogwaardig, over het gehele oppervlak doorlopend isolatieschild. Bij een minimale dikte van vijftig millimeter wordt al een R-waarde van 2,05 m³ K/W behaald. Met een goed doordachte verankeringmethode wordt aan de bestaande gevel een regelwerk vóór de isolatie langs gehangen, waarbij een spouwruimte wordt opengehouden. Op het regelwerk kunnen verschillende eigentijdse gevelbedekkingen worden aangebracht, zoals beplatingen, sidings, leien of zink. Isolatie en afwerking ineen Het isoleren aan de binnenkant van muren, plafonds of hellende daken kent de laatste jaren een grote opmars dankzij de vele voordelen ervan en het stijgend aantal renovatieprojecten. Recticel heeft hiervoor de EUROTHANE G plaat ontwikkeld die bestaat uit een afwerkingslaag in gipskarton, dampremmende laag en een goed isolerende PU-plaat met variabele dikte. Dit alles ineen. Met één handeling, is een wand of hellend dak geïsoleerd en afgewerkt. Het systeem is gemakkelijk te plaatsen, heeft een hoog thermisch rendement en is isolatie en afwerking ineen. Een eenvoudige en efficiënte oplossing dus voor het isoleren en afwerken van wand, plafond of hellend dak. in resultaatgericht vastgoedonderhoud

Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud

Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud Partner in resultaat gericht vastgoed onderhoud Etro Vastgoedzorg...partner in resultaatgericht vastgoedonderhoud Vakmanschap en een strakke organisatie zijn de stabiele pijlers onder ons bedrijf. Met

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Groot onderhoud. Ooievaarstraat en Rembrandtplein, Lisse

Groot onderhoud. Ooievaarstraat en Rembrandtplein, Lisse Groot onderhoud Ooievaarstraat en Rembrandtplein, Lisse De Kleine Ooievaar Ooievaarstraat 70 t/m 212 Rembrandtplein flat 3 Rembrandtplein 145 t/m 240 Rembrandtplein flat 4 Rembrandtplein 73 t/m 144 Groot

Nadere informatie

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door December 2012 De WoonTafel Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van

Nadere informatie

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda.

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda. Renovatie van Parkeergarages Christian Carlie Tebecon B.V. Innovatiesachter de slagboom? UITDAGINGEN achter de slagboom! Agenda Even voorstellen Even voorstellen Schadebeelden in parkeergarages Stappenplan

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en

INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en A. Schweitzerslaan in Haarlem Informatie voor bewoners Aan dit boekje kunnen

Nadere informatie

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Specialist in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Tijden veranderen De vastgoedmarkt is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar nieuwbouw steeds verder onder druk komt te staan, groeit

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages

Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages Uitdagingen achter de slagboom 23 april 2015 ParkeerVak 2015 Christian Carlie Commercieel Manager Tebecon B.V. Even voorstellen: Tebecon Reeds

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015

Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015 Nieuwsbrief Artiestenbuurt Huurder Adres nummer Postcode plaats Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015 Voor u ligt de vierde Nieuwsbrief van Vidomes over de stand van zaken in uw buurt. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door Maart 2013 De WoonTafel Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking De cijfers lopen uiteen, maar op basis van onderzoek

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

ManuPro. Vastgoedonderhoud in professionele handen.

ManuPro. Vastgoedonderhoud in professionele handen. ManuPro Vastgoedonderhoud in professionele handen. Vastgoedonderhoud in professionele handen... Vastgoed bezitten en beheren is één, het bouwkundig in topconditie houden van gebouwen is een ander verhaal.

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

De filosofie van planmatig onderhoud

De filosofie van planmatig onderhoud De filosofie van planmatig onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Filosofie resultaatgericht vastgoedonderhoud

Nadere informatie

WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD

WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD WWW.ALTIJDGOEDINONDERHOUD.NL/CORPORATIES Wegnemen van boekhoudkundige belemmeringen bij 365 + Onderhoud Inleiding Zowel bij onderhoudsbedrijven

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

VGo-keur wordt steeds belangrijker

VGo-keur wordt steeds belangrijker C l O s E UP VGo-keur wordt steeds belangrijker VGO-Keur is een Kiwagecertificeerd keurmerk voor onderhoudsbedrijven dat onder andere deskundigheid, ervaring, kwaliteit en solvabiliteit toetst. De bewaking

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren Voor: Bouwlokalen Het Nieuwe Renoveren 11 oktober 2011 te Doetinchem http://www.slimrenoveren.nl

Nadere informatie

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS DE POL TE LOSSER Alfred Marshallstraat 1 Postbus 572 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 255 68 88 Fax (074) 291 85 21 www.bedrijfsunits.com projectontwikkeling Inhoud Inleiding

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

MIMI Testimonial. Wonen Limburg - Roermond

MIMI Testimonial. Wonen Limburg - Roermond MIMI Testimonial Wonen Limburg - Roermond Stephan Gross, projectleider Wonen Limburg Het MIMI-concept werkt! MIMI: Meer Isolatie en Minder Installaties. Met als resultaat een uitstekend wooncomfort en

Nadere informatie

Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen

Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen GB&O staat voor Gevel Beheer & Onderhoud; een duurzame krachtenbundeling van professionals

Nadere informatie

KETENINTEGRATIE VOOR TOTAALONDERHOUD! Concreet en compleet!

KETENINTEGRATIE VOOR TOTAALONDERHOUD! Concreet en compleet! KETENINTEGRATIE VOOR TOTAALONDERHOUD! Concreet en compleet! PARTNER VOOR: Renovatie en onderhoud Ontwerp, uitvoering en beheer Meerjaren onderhoudsplanning Herontwikkeling en herbestemming Dat is wat Concreet

Nadere informatie

Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen!

Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen! Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie snelle realisatie in duurzame renovatie De béste prestatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Innovatief Systeem - KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie!

Innovatief Systeem - KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie! Innovatief Systeem - bewezen kwaliteit: KOMO-klasse A! Wij besparen héél veel energie! A Warmte-isolatie en stabiliteit Of het nu gaat om zekerheid, functionaliteit en isolatie: SOFTLINE 82 voldoet aan

Nadere informatie

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren 2 BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren Inleiding 3 Over enige tijd gaat de

Nadere informatie

Opvragen certificatieregeling VGO-keur: www.vgokeur.nl

Opvragen certificatieregeling VGO-keur: www.vgokeur.nl Certificatieregeling VGO-keur Informatiewijzer 2015 Wat is de certificatieregeling VGO-keur? De certificatieregeling VGO-Keur bestaat sinds 2006 en is bedoeld om bedrijven zich te laten onderscheiden die

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

De genen van Consolidated nederland

De genen van Consolidated nederland De genen van Consolidated Nederland Door Malik de Kok We zeggen het zo gemakkelijk als we keuzes maken, zowel intern als in gesprek met klanten: Het zit in onze genen. Maar wat zijn precies die genen van

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom!

Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom! Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom! De Aanleiding: Trots versus Toekomst Carel Hagemans Directeur Hagemans Vastgoedonderhoud Trots Intensieve samenwerking: Inzet partners, gedeeld DNA Competitie,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Door onze ruime kennis en ervaring vinden wij voor u altijd de beste onderhoudstoepassingen.

Door onze ruime kennis en ervaring vinden wij voor u altijd de beste onderhoudstoepassingen. Door onze ruime kennis en ervaring vinden wij voor u altijd de beste onderhoudstoepassingen. Wie zijn wij? Van Lochem Nederland is een familiebedrijf, opgericht in 1969. Met een geïntegreerde aanpak van

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Dé isolatiegids voor dak & zolder

Dé isolatiegids voor dak & zolder Dé gids voor dak & zolder Welke moet ik gebruiken, en waar? Wat moet ik precies isoleren? Welke middelen werken het efficiëntst? Welke premies kan ik ontvangen? Ik wil mijn zolder als kamer inrichten,

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam Giesbers Arnhem heeft naam gemaakt als specialist in woningbouw,

Nadere informatie

Oog hebben voor de kwaliteit die er al is OBS De Piramide Boerhaave, Haarlem

Oog hebben voor de kwaliteit die er al is OBS De Piramide Boerhaave, Haarlem Oog hebben voor de kwaliteit die er al is OBS De Piramide Boerhaave, 112 Haarlem 113 Frisse school door een frisse blik Tekst Kirsten Hannema Normaal gesproken wordt de laatste bel van het schooljaar met

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

12 appartementen woningverbetering

12 appartementen woningverbetering 12 appartementen woningverbetering Bewonersavond Woensdag 6 september 2017 De Cocksdorp Texel Complex Poolster 1. Even voorstellen 2. Woningverbetering 3. Bewonerszaken 4. Planning - werkzaamheden binnen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor deze ontvangst

Hartelijk dank voor deze ontvangst Hartelijk dank voor deze ontvangst Wie zijn wij? Andre van der Kraan Rob Withaar Patrick Bakker Doel van deze presentatie Brainstorm kennisdelen Waarom De Verduurzamers? De opgave waarvoor wij staan Hoe

Nadere informatie

Welkom. Bewonersbijeenkomst Woningverbetering 112 appartementen. De Klaverflat, Keppensflat, Marwertflat, Lonjeflat te Bolsward

Welkom. Bewonersbijeenkomst Woningverbetering 112 appartementen. De Klaverflat, Keppensflat, Marwertflat, Lonjeflat te Bolsward Welkom Bewonersbijeenkomst Woningverbetering 112 appartementen De Klaverflat, Keppensflat, Marwertflat, Lonjeflat te Bolsward Welkom Wie zijn er betrokken? Bewoners van de Klaverflat & Keppensflat Elkien

Nadere informatie

Hilco Knul & Rutger Naber. BUILT4U Huizen waar bewoners om vragen

Hilco Knul & Rutger Naber. BUILT4U Huizen waar bewoners om vragen Hilco Knul & Rutger Naber BUILT4U Huizen waar bewoners om vragen 25 september 2014 De ambitie van Built4U B4U = Revolutionair voor de renovatiemarkt. = Betaalbare passiefrenovatie. = Energiezuinige, gezonde,

Nadere informatie

Passief renovatie. sociale huurwoningen Tilburg. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee. Genomineerd voor de Passief Bouwen Award 2011

Passief renovatie. sociale huurwoningen Tilburg. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee. Genomineerd voor de Passief Bouwen Award 2011 Passief renovatie sociale huurwoningen Tilburg Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee Genomineerd voor de Passief Bouwen Award 2011 Genomineerd voor de VSK-Award 2012 Milieu en woonlasten hand

Nadere informatie

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen De Horst, Struweel, Fazantendrift, Fazantendrift + Patrijzenstraat, Nimrodstraat + Nimrodstraat Wissel De Roedel, De Lavei, De Jachthoorn, De Brakken, St.Hubertusplaats Te TOLLEBEEK Behandeld door: mevrouw

Nadere informatie

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen...

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen... Duurzame kwaliteit Laten we maar meteen met de deur in huis vallen... Alles onder één dak PLOEG kozijnen is al zo n 30 jaar het adres voor kunststof kozijnen. Bij PLOEG vindt u alles onder één dak: de

Nadere informatie

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem project nr. 116 referentielijst architektenburo hans wagner bv renovatie 102 appartementen sociale huur opdrachtgever : Ymere,

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

95 PéGé woningen De Ooi

95 PéGé woningen De Ooi 95 PéGé woningen De Ooi 52 rode woningen 43 blauwe woningen 95 PéGé woningen De Ooi Agenda: Visie en ambitie. Huurders en doelgroep. Vastgoedstrategie. Bewoners enquête 2015 Kwaliteit. Mogelijkheden en

Nadere informatie

Bouwbedrijf. Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse.

Bouwbedrijf. Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse. Bouwbedrijf Vestiging in het Gooi Zwarteweg 50 1412 GD Naarden Tel : 035-6950247 Fax : 035-6942114 E-mail:info@koertse.com Website : www.koertse.com Inhoud 2 Referentielijst 3 Nieuwbouwprojecten 4/5 Renovatie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

Scope van het wijkonderhoud

Scope van het wijkonderhoud Bijeenkomst Wijkgericht onderhoud Pathmos Werkplaats RGVO 31 mei 2010 Scope van het wijkonderhoud Woningen en gebouwen: Buitenschil Binnenzijde Uitvoering door Methodiek: Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

Nadere informatie

Energie besparen met uw huurders

Energie besparen met uw huurders Energie besparen met uw huurders Mijn e-loket helpt u: uw energiebeleid te communiceren energielabels inzichtelijk te maken CO2 uitstoot met uw huurder te verminderen Mijn e-loket helpt uw huurders: bewust

Nadere informatie

hiermee bezig te houden. TEKST MIRJAM JANSSEN

hiermee bezig te houden. TEKST MIRJAM JANSSEN Centrum helpt scholen en kinderopvang Nieuw kennis voor bouwen 20 podium maart 2012 om huisvestingszaken goed af te wikkelen centrum en renoveren Mede op aandringen van de PO-Raad krijgen school besturen

Nadere informatie

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen 1 Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen V A N L E V E N S D U U R D E N K E N N A A R M I L I E U W A A R D E N A N A L Y S E ( M I W A ) Bij duurzaamheid gaat het om doen of laten. De praktijk

Nadere informatie

HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT

HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT HAJOH ISOLATIE OP OF ONDER EEN DAKBESCHOT ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning en het is ook nog eens goed voor het

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING NAW gegevens Naam: Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: Datum: HUIDIGE SITUATIE 1. Waardevolle elementen woning Ja nee nvt - Locatie - Tuin - Uitzicht - Bezonning

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

CREËER EEN NIEUWE WERELD MET NUL OP DE METER. Creëer een nieuwe wereld.

CREËER EEN NIEUWE WERELD MET NUL OP DE METER. Creëer een nieuwe wereld. CREËER EEN NIEUWE WERELD MET NUL OP DE METER Agenda 1. Korte geschiedenis 2. Energie besparen is isoleren 3. De uitdaging en Nul op de Meterwoning 4. Verschillende manieren van gevelafwerking 5. Ten slotte

Nadere informatie

Oersterk in vochtwering, voeg- en kitwerk. Referentiesheet Bedrijfspand

Oersterk in vochtwering, voeg- en kitwerk. Referentiesheet Bedrijfspand Oersterk in vochtwering, voeg- en kitwerk Referentiesheet Bedrijfspand Bouwbedrijf Voegafdichting Van den vochtsanering Bogaard, Geldermalsen met vakwerkgarantie Uw complete partner voor voegafdichting

Nadere informatie

Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING

Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING BEWONERSBETROKKENHEID BIJ RENOVATIEPROJECTEN MEREL PAALMAN 14-04-2015 INHOUD Aanleiding Probleemstelling

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en woning is gelegen aan de Arent van Lierstraat te Puttershoek. Het garage gedeelte en de woning

Nadere informatie

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52 Onderhoudsproject de Donge 1 t/m 23, 30 t/m 52 Geachte bewoner(s) Met dit boekje willen we u als bewoner van de Donge informeren over het groot onderhoud dat Patrimonium Barendrecht laat uitvoeren aan

Nadere informatie

Opvragen certificatieregeling VGO-keur:

Opvragen certificatieregeling VGO-keur: Certificatieregeling VGO-keur Informatiewijzer 2016 Wat is de certificatieregeling VGO-keur? De certificatieregeling VGO-Keur bestaat sinds 2006 en is bedoeld om bedrijven zich te laten onderscheiden die

Nadere informatie

1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven)

1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven) 1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven) Etro Vastgoedzorg Handelsweg 15 1521NH Wormerveer 075-6280244 www.etro.nl Opdrachtgever: Hoogte

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren. Oktober/November 2013 SBRCURnet

Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren. Oktober/November 2013 SBRCURnet Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren Oktober/November 2013 SBRCURnet Programma inleider SBRCURnet/spreker Betrokken partijen en aanleiding RGS in vogelvlucht Het

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen door samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden nieuwsbrief HOORN NOORD FASE 1 JULI 2016 nr 1 Aan de slag Start werkzaamheden In april ontving u van ons een brief dat 77% van de bewoners instemde met de werkzaamheden en bijbehorende huurverhoging, ondertussen

Nadere informatie

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1

41 december 2010. MAT Afbouw Zaltbommel. Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave. MATinfo 1 MAT Afbouw Zaltbommel # 41 december 2010 Ale van der Veen van Gerko Afbouw op het project Wave #37 - januari 2009 Hotel Zwolle MATinfo 1 Ale van der Veen 26 jaar, lts, werken/leren als timmerman, bij MAT

Nadere informatie

Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden (HOPZ) Algemene ledenvergadering EHBZ d.d. 1 december 2014

Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden (HOPZ) Algemene ledenvergadering EHBZ d.d. 1 december 2014 Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden (HOPZ) Algemene ledenvergadering EHBZ d.d. 1 december 2014 Kennismaking Marco Breur, projectbegeleider participatie Nicole de Vrij, gebiedsontwikkelaar Programma Aanleiding

Nadere informatie

Wie is Weijman Vastgoedonderhoud?

Wie is Weijman Vastgoedonderhoud? Geachte bewoner, In opdracht van Kleurrijk Wonen gaat Weijman Vastgoedonderhoud B.V. binnenkort onderhoudswerkzaamheden aan uw woning verrichten. Middels dit boekje informeren wij u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen informatie KUIL WEST PAARDENSTEEG NOVEMBER 2016 Energiebesparende maatregelen Kenmerken van project Kuil West Paardensteeg In 2017 wil Intermaris bij 36 seniorenwoningen aan de Kuil, West en Paardensteeg

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie