De filosofie van planmatig onderhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De filosofie van planmatig onderhoud"

Transcriptie

1 De filosofie van planmatig onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud

2 Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Filosofie resultaatgericht vastgoedonderhoud Voordelen van planmatig onderhoud Onze ervaring en kennis 2. De werkwijze van planmatig onderhoud Beheersing primaire bedrijfsproces Inspecteren Onderhoudscenario & verftechnisch advies Prestatiemetingen

3 Schilderwerk: Onderhoud Nieuwbouw Renovatie Inleiding Deze folder heeft als doel om het planmatig onderhoud van ons toe te lichten. Ons planmatig onderhoud is opgezet volgens het concept Resultaatgericht Vastgoedonderhoud. Wij voeren dit planmatig onderhoud uit onder de naam IPS2000. Bij het opzetten van ons planmatig onderhoud zijn wij geadviseerd door TNO. In deze folder leggen wij uit hoe dit product in elkaar zit en laten we zien wat de voordelen zijn. IPS2000 = planmatig onderhoud = Resultaatgericht Vastgoedonderhoud Filosofie Resultaatgericht Vastgoedonderhoud De kern van Resultaatgericht vastgoedonderhoud is dat er een constante staat 1 van het onderhoud afgesproken wordt. Dat betekend dat de bewerkingen (schilderwerk e.d.) niet vast staan zoals bij klassiek onderhoud. De opdracht van de uitvoerder is dus om het vastgoed constant in de afgesproken staat te houden. Er wordt dus ook een periode afgesproken voor hoelang de uitvoerder het gebouw onderhoudt. Met behulp van het verftechnisch advies en onderhoudscenario berekenen wij voor welk bedrag dat mogelijk is. Het afgesproken bedrag staat dan vast net als de garantie dat het vastgoed aan uw eisen zal voldoen. Voordelen van planmatig onderhoud op een rijtje Centraal in RgVo staat effectiever te werk gaan met behulp van goede organisatie. Onderhoud op deze manier geeft een hele rij voordelen ten opzichte van normaal onderhoud. Een product wat uitstekend aansluit op de moderne markt. Hieronder een opsomming van voordelen die voort komen uit ons planmatig onderhoud: Ontzorgen Kostenverlaging (indirecte kosten) Kostenbeheersing en risicobeperking Budgetzekerheid Kwaliteitsborging Rendementsverbetering Continuïteit Duurzaam & milieuzuinig Beglazing: Veiligheidsglas Zonwerend glas Geluidswerend glas Brandwerend glas Spuitpleisterwerk: Diverse stucadoorswerkzaamheden Kunststofvloeren: Elektrisch geleidende vloersystemen Impregneren Vloercoating Gietvloeren Vochtstraaltechniek Afwerking dak-, gevel- en damwand beplating Brandwerende versfsystemen Betonreparatie en betonbescherming Planmatig schildersonderhoud, prestatieovereenkomsten en kleuradviezen 1 Zie; De werkwijze van Planmatig onderhoud - prestatiemetingen, voor uitleg

4 De kern van Resultaatgericht vastgoedonderhoud is dat er een constante staat van het onderhoud afgesproken wordt. Kennisorganisatie TNO heeft onderzoek gedaan naar hoe RgVo door werkgevers ontvangen wordt. Hieruit kwamen een aantal positieve ervaringen: Uitdagend Minder zorgen en minder risico s Kost ons minder tijd Kunnen met minder mensen meer en beter vastgoed beheren Ook is bekeken hoe dit product door de uitvoerder ontvangen wordt: Interessant en leuker Kunnen meer onze kennis inbrengen Samenwerken op basis van vertrouwen leidt tot betere resultaten Continuïteit is belangrijk Planmatig onderhoud is kortweg een uitstekend product waar zowel opdrachtnemer als opdrachtgever voordeel uit kunnen halen. Wij hebben de ervaring en kennis in huis Het gehele proces is inmiddels door ons bij meerdere projecten uitgevoerd tot tevredenheid van onze klanten. Met behulp van deze ervaring en de ondersteuning van TNO hebben wij dit product goed kunnen ontwikkelen. Ons planmatig onderhoud levert een betrouwbaar-, kostenbesparend-, duurzaam- en kwaliteitsproduct waar alle betrokken partijen van kunnen profiteren. Één aanspreekpunt:

5 De kern van Resultaatgericht vastgoedonderhoud is dat er een constante staat van het onderhoud afgesproken wordt. De werkwijze van planmatig onderhoud Beheersing primaire bedrijfsproces Ons primaire bedrijfsproces van planmatig onderhoud is opgezet volgens het RgvO 10 stappenplan van TNO. Bij het opnemen van een nieuw project werken we volgens een vaste opzet met gestandaardiseerde formulieren. Hieronder volgt de werkwijze die wij hanteren; 1. Opname De filosofie van RgVo wordt uitgelegd aan de klant. Hierbij wordt uitgezocht of planmatig onderhoud bij de klant past. De volgende stap is om de complexstrategie te bepalen, dit wordt bereikt door gegevens in te zamelen en deze te analyseren. Belangrijk bij planmatig onderhoud is dat het product nauwkeurig afgestemd wordt op de klant om zo het hoogste rendement te realiseren. 2. Inspecteren & inventariseren Het gebouw wordt geïnspecteerd op de afgesproken te onderhouden onderdelen bij de opname. De metingen voeren wij uit volgens de NEN Daarna worden de onderdelen steekproefsgewijs geïnspecteerd volgens ISO Hieronder bevindt zich een voorbeeld van onze inspectielijst. Deze inspectielijst wordt aangevuld met opmerkingen:

6 Planmatig onderhoud; een waterdicht concept 3. Onderhoudscenario & verftechnisch advies opstellen Met behulp van de inspectiegegevens en complexstrategie wordt bepaald welke werkzaamheden de komende jaren uitgevoerd moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken en te behouden. Er wordt een verftechnisch advies opgesteld en deze wordt uitgewerkt in een meerjarenplan. Hieronder bevinden zich een voorbeeld van het verftechnisch advies en meerjarenplan. Meerjarenplan:

7 4. De basisbeurt Afhankelijk van de huidige staat van het schilderwerk en overige onderdelen van de buitenschil wordt de eerste schilderbeurt uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het verftechnisch advies. Op deze eerste beurt wordt de komende jaren verder gebouwd. 5. Inspecteren & herschilderen Met behulp van inspecties wordt de staat van het gebouw in de gaten gehouden. Mocht het nodig zijn om bepaalde werkzaamheden eerder of later uit te voeren dan gepland dan wordt dat met deze inspecties bepaald. De inspecties worden uitgebreid teruggekoppeld naar de beheerder van het vastgoed. Hierbij maken wij wederom gebruik van de inspectie lijsten. Op deze manier blijft ons werk controleerbaar en worden op vaste basis prestatiemetingen uitgevoerd. Deze stap wordt uitgevoerd tot de afgesproken onderhoudsperiode verlopen is. Tijdens de uitvoering worden verscheidene formulieren ingevuld zoals de ingangskeuring, tussentijdse keuring en opleveringskeuring. Belangrijk in dit proces is dat de uitvoerder overzicht houdt over de verschillende lopende projecten, immers de uitvoerder dient op eigen initiatief de werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben een duidelijk overzicht ontworpen zodat wij de verschillende projecten kunnen beheersen. 6. Eind evaluatie Wanneer het hele proces doorlopen is bespreken wij met de klant het eindresultaat. Aangezien onderhoud van blijvende noodzaak is kan stap 1 opnieuw doorlopen worden om het onderhoud voort te zetten. Het dienstenpakket van Bonke & zn. omvat alle schilderwerkzaamheden t.b.v. onderhoud, nieuwbouw en renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor alle variabelen in enkele en isolerende beglazing, wandafwerking als spuitpleister, behang en muurverf, gevelreiniging en inpregnering, betonrenovatie, conservering van damwandbeplating en totale gevelrenovatie. Natuurlijk staat wij ook klaar met adviezen en suggesties. Zo kunt u denken aan verftechnische adviezen, profesionele kleurpresentaties op papier of beeldscherm, maar ook aan meerjarige onderhoudsschema s.

8 Wij houden uw vastgoed voor de afgeproken periode voor de afgesproken prijs in de afgesproken staat De werkwijze van planmatig onderhoud Inspecteren De inspectie wordt uitgevoerd door een van onze ervaren en gecertificeerde werknemers. Aan de basis van deze inspecties staat ons inspectieformulier. Verder maken wij tijdens de inspecties gebruik van; De inspectiebibliotheek, een inspectie handboek voor nieuwbouw,- afbouw en onderhoudswerk. Dit boek bevat de informatie die nodig is om inspecties uit te voeren volgens NEN, ISO en ASTM. Om de conditie van een onderdeel te classificeren wordt een indeling in zes klassen gehanteerd (ISO 4628). Werkwijze De inspecteur loopt de verschillende onderdelen langs met de inspectie lijst en maakt daarbij gebruik van meetapparatuur, of beoordeeld zoals in het inspectieboek omschreven staat het materiaal aan de hand van een klassen systeem. Zo wordt bijvoorbeeld het voegwerk gemeten op hardheid en wordt het in één van de volgende klassen ingedeeld: Hieronder een voorbeeld van een ingevulde inspectielijst:

9 Wij houden uw vastgoed voor de afgesproken periode voor de afgesproken prijs in de afgesproken staat Opmerkingen bij inspectielijsten Hoewel zo veel mogelijk geprobeerd wordt de geïnspecteerde onderdelen in te delen in klassen of een concrete beoordeling te geven is dat niet altijd mogelijk. Om het inspectierapport sluitend te maken voegen wij ook opmerkingen en foto s toe. Op deze manier worden onze rapporten nog meer controleerbaar voor onze opdrachtgever. Een goede inspectie biedt ook de basis voor een prestatiemeting en hier hebben wij dan ook rekening mee gehouden. Hieronder staat een voorbeeld van een opmerking die toegevoegd is aan een rapport. De hardheid van de voeg wordt gemeten:

10 De werkwijze van planmatig onderhoud Onderhoudscenario s opstellen Bij het opstellen van een onderhoudscenario speelt de afgesproken periode een belangrijke rol. Bij de opname wordt bekeken wat de wens van de opdrachtgever is. Deze stemt hij af op verschillende factoren bijvoorbeeld; welke doelgroep gaat het om, hoe lang wordt het gebouw nog geëxploiteerd & wat zijn de gewenste resultaten. Kortweg de complexstrategie. Het verftechnisch advies wordt vervolgens opgesteld op basis van de inspectie en gewenste resultaten. Het verftechnisch advies Aan de hand van het gewenste resultaat en de inspectie wordt een verftechnisch advies opgesteld. Alle onderdelen worden uitgewerkt en op bases van deze gegevens kan de benodigde investering berekend worden voor het onderhoud. Hoewel de bewerkingen gecalculeerd worden staat nog steeds de resultaatgerichtheid centraal en die streeft de uitvoerder uiteindelijk na. Voorbeeld van verftechnisch advies voor metselwerk: Het verftechnisch advies wordt uitgewerkt in een meerjarenschema ofwel onderhoudscenario. Deze planning vormt een overzicht van de bewerkingen en wanneer verwacht wordt dat ze gevoerd worden. De inspecties bepalen later wat het juiste moment is voor het uitvoeren van het schilderwerk. Op basis van deze gegevens maken wij een onderhoudscenario. Hierbij wordt gekeken naar het meest rendabele scenario en zo kan ons uiteindelijke advies qua duur verschillen met de originele opzet. Immers, als er twee keer geschilderd wordt met een tussenpoos van 5 jaar tussen elke schilderbeurt is het schilderwerk langer dan 6 jaar veilig.

11 Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud De werkwijze van planmatig onderhoud Prestatiemetingen De kern van Resultaatgericht vastgoedonderhoud is dat er een constante staat van het onderhoud afgesproken wordt. De opdrachtgever en uitvoerder spreken dus een constante staat van het onderhoud met elkaar af. Dit wordt gedaan door middel van prestatie eisen. Hieronder een voorbeeld van een prestatie eis en hoe wij deze meten. Uit de inspectie blijkt dat het schilderonderhoud in de volgende staat verkeerd: Wie is schilders- en afwerkingsbedrijf Bonke & zn. Schildersbedrijf Bonke & zn. onderscheidt zich als een gedegen kwaliteitsbedrijf. Zowel het vakmanschap van onze medewerkers als een goede bedrijfsorganisatie staan hiervoor borg. Bonke & zn. is VCA, ISO 9001:2008 gecertificeerd en een AF erkend schildersbedrijf. Bonke & zn. is in 1924 als eenmansbedrijf opgericht door B. Bonke Sr. Door de jaren heen heeft de onderneming zich ontwikkeld tot een betrouwbaar familie bedrijf met een flink aantal werknemers. Sinds 1995 vormen B. Bonke en H. Bonke samen de directie van Bonke & zn. De onderneming is altijd in Enschede gevestigd geweest. Eerst aan de Heidestraat 10 en sinds 2004 aan de Twekkeler Es 41. Als de eisen vergeleken worden met de bevindingen van de inspectie dan kan geconcludeerd worden dat aan de eis van de opdrachtgever voldaan is. Einde Voor meer uitleg over dit product bieden wij u een persoonlijk gesprek en een vrijblijvend onderhoudsadvies aan. Neem contact met ons op en ontdek hoe planmatig onderhoud voor u van meerwaarde kan zijn.

12 Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Bonke & zn. Schilders- en afwerkingsbedrijf Twekkeler-es ST Enschede Postbus DW Enschede Telefoon: Telefax: Internet:

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Afstudeerrapport Enschede, 19-08-2010 Auteur: W.W. Hegeman Saxion Hogeschool Enschede Stichting Pioneering VERSIE 1.0 DEFINITIEF Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Visie op pensioencommunicatie

Visie op pensioencommunicatie De visie van Agile Business Consultants op Aanleiding In 2015 gaat er veel veranderen in de. Dit komt voor een belangrijk deel door de nieuwe wet Pensioencommunicatie die op 19 mei 2015 door de eerste

Nadere informatie

Betreft: adviesrapport AOV Schadeservice Achmea: Durf te Veranderen

Betreft: adviesrapport AOV Schadeservice Achmea: Durf te Veranderen Van de Ven Adviesbureau Onderwijsboulevard 215 5223 DE s-hertogenbosch Martin Kroos Afdeling Schadeservice Achmea Spoorlaan 298 5017 JZ TILBURG s-hertogenbosch, 5 december 2013 Betreft: adviesrapport AOV

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Thier Software Development Onze werkwijze

Thier Software Development Onze werkwijze Thier Software Development TSD is sinds 1995 actief op de markt voor software ontwikkeling. Wij hebben de juiste combinatie van ervaren mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en jonge,

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

De Twentse aanpak. De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD. De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD

De Twentse aanpak. De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD. De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD De Twentse aanpak De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD Durf weg te denken van alleen maar aanbesteden op prijs, dat nu nog in het hele denken zit, en probeer zaken

Nadere informatie

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders. Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.nl Vakmanschap in schilderwerken vdveenschilders is een modern

Nadere informatie

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

UITZICHT OP INZICHT Prognotice, software voor meerjaren onderhoudsplanning, inspectie/conditiemeting en onderhoudsbudgetten

UITZICHT OP INZICHT Prognotice, software voor meerjaren onderhoudsplanning, inspectie/conditiemeting en onderhoudsbudgetten UITZICHT OP INZICHT Prognotice, software voor meerjaren onderhoudsplanning, inspectie/conditiemeting en onderhoudsbudgetten Prognotice, software voor meerjarenonderhoudsplanning, inspectie/conditiemeting

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/12 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Inhoudsopgave leesversie website Univeste

Inhoudsopgave leesversie website Univeste Inhoudsopgave leesversie website Univeste 1. Wie is Univeste... 2 2. Meerjaren onderhoudsplan... 3 3. Woonwensenmodel... 5 4. Uitvoering MJOP... 5 5. Financiering van het onderhoud... 6 6. Wat is een onderhoudsabonnement?...

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Plan van Aanpak Implementatie van een Quality Monitoring Systeem

Plan van Aanpak Implementatie van een Quality Monitoring Systeem Plan van Aanpak Implementatie van een Quality Monitoring Systeem Een integraal concept voor het succesvol introduceren en implementeren van een objectief meetsysteem voor structurele monitoring en kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt; HOLLAND ADVIES Dienstverleningsdocument Kanaalweg 19, 2903 LR Capelle aan den IJssel Tel. 010-284 44 44 info@hollandadvies.nl www.hollandadviesgroep.nl Dit dienstverleningsdocument is een informatief document.

Nadere informatie

Checklist HKZ. Quality is not a brilliant solution for a problem. Since that problem should never have existed in the first place. That s quality.

Checklist HKZ. Quality is not a brilliant solution for a problem. Since that problem should never have existed in the first place. That s quality. Checklist HKZ Om als organisatie gecertificeerd te kunnen worden voor HKZ, moet een aantal zaken geregeld. Het gaat dan om goed bestuur en continue verbetering van processen. Dat is wat de norm in essentie

Nadere informatie

Mark Wijmans BIM naar de uitvoering

Mark Wijmans BIM naar de uitvoering Mark Wijmans BIM naar de uitvoering BIM naar de uitvoering Mark Wijmans Printversie vrijdag 12 juli 2013 Versie 2.0 Roeleveld-Sikkes Architects Architecten Architectenbureau Persoonlijk begeleider: dhr.

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie