Business Intelligence. Dashboard Lite 11.11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Intelligence. Dashboard Lite 11.11"

Transcriptie

1 Dashboard Lite 11.11

2 Inhoudsopgave 1. Doel van het document Algemeen Werking Toelichting overzichten... 3 Aflopende contracten en functies... 4 Registratie buiten indicatie... 4 Registratieve onjuistheden... 4 Controle op juistheid van geboekte toeslagen... 5 Validaties... 6 Live Validaties Algemene werking Dashboard Lite... 9 Pagina 2

3 1. Doel van het document Het doel van dit document is het beschrijven van de werking en inhoud van het Dashboard Lite, zoals dit wordt opgeleverd vanuit De Heer Software vanaf PlanCare Dossier In dit document wordt de werking én de inhoud van het dashboard besproken. 2. Algemeen Het dashboard is een interactieve website die inzicht geeft in gegevens uit PlanCare Dossier zodat medewerkers zelf de voor hun relevante informatie kunnen weergeven. De gegevens in het Dashboard Lite worden weergegeven als tabellen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om uw dashboard uit te breiden met o.a. grafieken en andere inzichten in uw productiegegevens. Hiervoor dient u de MIA-module af te nemen. De medewerker kan, afgestemd op zijn of haar functie, uit de beschikbare onderdelen zelf een aantal rapportages op het dashboard plaatsen. Dit kan in principe eenmalig worden ingesteld, waarna bij de volgende keren dat het dashboard wordt opgestart de opgevraagde tabellen automatisch opnieuw worden opgestart. Op deze wijze kan Plancare Dossier ook een signalerende functie hebben. Het Dashboard Lite bevat enkele overzichten, te weten: Aflopende contracten en zorgtoewijzingen Registratie buiten indicatie Registratieve onjuistheden Controle op juistheid van geboekte toeslagen Validaties Live Validaties Indien u interesse heeft in aanvullende rapportagemogelijkheden en geen afnemer van de MIA- Module bent, kunt u contact opnemen met uw BI-consultant of iemand van de afdeling verkoop. 3. Werking De gegevens in het dashboard worden omwille van de performance op gezette tijden berekend zodat bij het oproepen van het dashboard op snelle wijze de gevraagde gegevens weergegeven kunnen worden. Dit houdt wel in dat de gegevens niet altijd 100% up-to-date zijn, omdat het klaarzetten van de gegevens standaard voor het dashboard elk uur gebeurt, tussen 7.00 en Klantspecifieke afwijkingen hierop zijn mogelijk in overleg met uw BI-consultant. Pagina 3

4 4. Toelichting overzichten De overzichten welke aanwezig zijn in Dashboard Lite worden hieronder kort toegelicht. Aflopende contracten en zorgtoewijzingen Gemeld worden: 1) Alle cliënten met een lopende mutatie met daarbij een gekoppeld product dat naar het contract kijkt, waarvoor een aflopend contract is (en waar nog geen nieuw contract voor aangemaakt is). Dit betreft dus de aan de mutatie gekoppelde producten waarbij binnen Onderhoud Producten in het veld Prestatiecode is ingevuld Verblijf/Prest.code voor verblijfsproductie op basis van ZZP in contract. 2) Alle cliënten met een (af)lopende mutatie met daarbij een gekoppeld product met een bijbehorende functie (en waar via AZR nog geen nieuwe functie(periode) voor is toegewezen) Deze 2 groepen worden opgesplitst in: Al verlopen Verloopt binnen 30 dagen Verloopt tussen dagen Verloopt tussen dagen Registratie buiten indicatie Alle productie die op een bepaalde datum gerealiseerd is terwijl hier geen geldige zorgtoewijzing op dezelfde AGB-code voor aanwezig was. Registratieve onjuistheden Dit overzicht bevat signaleringen voor enkele registratieve onjuistheden, zoals: Geen actief definitief contract binnen het huidige boekjaar Geen geldige indicatie aanwezig Geen gekoppelde prestatiecode aanwezig Tijdregels zonder gekoppeld product aan mutatie Geen tarief ingevuld voor product waarop realisatie geboekt is Pagina 4

5 Controle op juistheid van geboekte toeslagen Deze component bevat een overzicht van AWBZ-toeslagen waarop ten onrechte (geen) productie is gerealiseerd. Mogelijke redenen: Toeslag gedurende een te lange periode geboekt Toeslag mag niet in combinatie met realisatie op andere producten en/of toeslagen gerealiseerd worden Toeslag had op basis van indicatie i.c.m. andere randvoorwaarden (zoals leeftijd) geboekt mogen worden maar dit is niet ingericht Deze controle wordt uitgevoerd op de huidige registratie, zoals aanwezig in PlanCare Dossier. Er wordt gecontroleerd op de volgende toeslagen zoals benoemd in de beleidsregel voor Zorgzwaartepakketten: Toeslag CVA Z910 Toeslag Epilepsie licht Z975, midden Z976 en zwaar Z977 Toeslag Transitie Heup Electieve Orthopedie Z972 Toeslag Huntington Z920 Toeslag Invasieve Beademing Z911 en Z918 Meerdere toeslagen gekoppeld Toeslag Observatie Z912 Toeslag Transitie Somatische Revalidatie CVA Z970 en Z971 Te lang gekoppelde producten Toeslag Transitie Amputatie Z973 Toeslag Transitie Amputatie Z974 Toeslag Woonzorg Jeugd niet gekoppeld Z979 Woonzorg Jong Volwassene niet gekoppeld Z980 Woonzorg Kind niet gekoppeld Z978 Toeslag Dagbesteding Kind GHZ niet gekoppeld Z913, Z914, Z915, Z919 De woonzorg toeslagen zijn alleen zichtbaar als de cliënt daadwerkelijk verblijf afneemt. De toeslag dagbesteding is alleen zichtbaar op dagbestedingsmutaties. Pagina 5

6 Validaties Gecontroleerd wordt op een eventuele overschrijding van de volgende bedrijfsregels zoals genoemd in het landelijke document met AW319 Bedrijfs- en Controleregels: Omschrijving B24 B27 B29 B30 B32 B35 B38 B41 B44 B47 Een Klinisch Intensieve Behandeling (KIB)(Z280) mag alleen worden gedeclareerd indien er gedurende dezelfde declaratieperiode niet een toeslag (Z920, Z910, Z970 t/m Z974, Z918, Z911, Z912, Z975 t/m Z980, Z913 t/m Z915, Z919) voor de cliënt wordt gedeclareerd. Een toeslag Huntington (Z920) mag alleen gedeclareerd worden indien er gedurende dezelfde periode voor de cliënt niet een andere toeslag (Z280, Z910, Z970 t/m Z974, Z918, Z911, Z912, Z975 t/m Z980, Z913 t/m Z915, Z919) gedeclareerd wordt. De toeslag m.b.t. Cerebrovasculair Accident (CVA) (Z910) mag alleen gedurende de eerste 8 weken (56 dagen) worden gedeclareerd. Een toeslag CVA (Z910) mag alleen gedeclareerd worden indien voor de cliënt gedurende dezelfde declaratieperiode niet een andere toeslag (Z280, Z920, Z971 t/m Z974, Z918, Z911, Z912, Z975 t/m Z980, Z913 t/m Z915, Z919) gedeclareerd wordt, met uitzondering van de toeslag transitietarief Somatische revalidatiezorg CVA (Z970). De toeslag m.b.t. transitietarief Somatische Revalidatiezorg: CVA (Z970) mag alleen gedurende de eerste 8 weken (is 56 dagen) gedeclareerd worden. Een toeslag transitietarief Somatische revalidatiezorg CVA (Z970) mag alleen gedeclareerd worden als voor de cliënt gedurende dezelfde declaratieperiode niet een andere toeslag (Z280, Z920, Z971 t/m Z974, Z918, Z911, Z912, Z975 t/m Z980, Z913 t/m Z915, Z919) gedeclareerd wordt met uitzondering van de toeslag CVA (Z910). De toeslag m.b.t. transitietarief Somatische Revalidatiezorg: (Heup)fractuur (Z971) mag alleen gedurende de eerste 7 weken (is 49 dagen) gedeclareerd worden. Een toeslag transitietarief Somatische revalidatiezorg: (Heup)fractuur (Z971) mag alleen gedeclareerd worden indien voor de cliënt gedurende de declaratieperiode niet een andere toeslag (Z280, Z910, Z920, Z970, Z972 t/m Z974, Z918, Z911, Z912, Z975 t/m Z980, Z913 t/m Z915, Z919) gedeclareerd wordt. De toeslag m.b.t. Transitietarief Somatische Revalidatiezorg: Electieve orthopedie (Z972) mag alleen gedurende de eerste 3 weken (is 21 dagen) gedeclareerd worden. Een toeslag transitietarief Somatische revalidatiezorg: Electieve orthopedie (Z972) mag alleen gedeclareerd worden indien voor de cliënt niet een andere toeslag (Z280, Z910, Z920, Z970, Z971, Z973, Z974, Z918, Z911, Z912, Z975 t/m Z980, Z913 t/m Z915, Z919) gedeclareerd wordt gedurende de declaratieperiode. Pagina 6

7 B50 B53 B56 B59 B67 B72 B74 B86 B89 B92 De toeslag m.b.t. Transitietarief Somatische Revalidatiezorg: Amputatie (Z973) mag alleen gedurende de eerste 10 weken (is 70 dagen) gedeclareerd worden. Een toeslag transitietarief Somatische revalidatiezorg: Amputatie (Z973) mag alleen gedeclareerd worden als voor de cliënt niet een andere toeslag (Z280, Z910, Z920, Z970 t/m Z972, Z974, Z918, Z911, Z912, Z975 t/m Z980, Z913 t/m Z915, Z919) gedeclareerd wordt gedurende de declaratieperiode. De toeslag m.b.t. Transitietarief Somatische Revalidatiezorg: Overigen (Z974) mag alleen gedurende de eerste 7 weken (49 dagen) gedeclareerd worden. Een toeslag transitietarief Somatische revalidatiezorg: Overigen (Z974) mag alleen gedeclareerd worden indien voor de cliënt gedurende de declaratieperiode niet een andere toeslag (Z280, Z910, Z920, Z970 t/m Z973, Z918, Z911, Z912, Z975 t/m Z980, Z913 t/m Z915, Z919) gedeclareerd wordt. Een toeslag Multifunctioneel Centrum (Z911) mag alleen gedeclareerd worden als voor de cliënt niet een andere toeslag (Z280, Z910, Z920, Z970 t/m Z974, Z918, Z912, Z975 t/m Z977) gedeclareerd wordt gedurende de declaratieperiode, met uitzondering van de toeslag Woonzorg gehandicaptenzorg kind, jeugd en jong volwassenen (Z978, Z979, Z980) en de toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind en Dagbesteding gehandicaptenzorg kind VG5/VG8 midden EMG (Z913, Z914, Z915, Z919). Een toeslag Observatie (Z912) mag alleen gedeclareerd worden indien de leeftijd van de cliënt gedurende de declaratieperiode lager of gelijk is aan 18 jaar. Een toeslag Observatie (Z912) mag alleen gedeclareerd worden indien voor de cliënt niet een andere toeslag (Z280, Z910, Z920, Z970 t/m Z974, Z918, Z911, Z975 t/m Z977) gedeclareerd wordt gedurende de declaratieperiode, met uitzondering van de toeslag Woonzorg gehandicaptenzorg kind, jeugd en jong volwassenen (Z978, Z979, Z980) en de toeslag Dagbesteding gehandicaptenzorg kind en Dagbesteding gehandicaptenzorg kind VG5/VG8 midden EMG (Z913, Z914, Z915, Z919) Een toeslag woonzorg gehandicaptenzorg kind (Z978) mag alleen gedeclareerd worden indien de leeftijd van de cliënt gedurende de declaratieperiode lager of gelijk is aan 11 jaar. Een toeslag woonzorg gehandicaptenzorg jeugd (Z979) mag alleen gedeclareerd worden indien de leeftijd van de cliënt gedurende de declaratieperiode hoger of gelijk is aan 12 jaar en lager of gelijk aan 17 jaar. Een toeslag woonzorg gehandicaptenzorg jong volwassenen (Z980) mag alleen gedeclareerd worden indien de leeftijd van de cliënt gedurende de declaratieperiode hoger of gelijk is aan 18 jaar en lager of gelijk is aan 22 jaar. Pagina 7

8 Live Validaties Vektis foutcodes zoals ze ook gesignaleerd worden in de declaratiemodule. De mogelijke meldingen die deze component kan weergeven: 1. Geboortedatum verzekerde ontbreekt of is onjuist. 2. Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist of identiteit is niet vastgesteld. 3. Voorletters ontbreken of zijn onjuist (verzekerde). 4. Functiecode / zorgzwaartepakketcode ontbreekt of is onjuist. 5. Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist. 6. Indicatiegegevens ontbreken in PlanCare Dossier. Pagina 8

9 5. Algemene werking Dashboard Lite Binnen de genoemde overzichten kunnen een aantal handelingen worden verricht om de gewenste inhoud ter verkrijgen. De volgende zaken kunnen worden aangepast: De kolommen Versleep een kolomkop buiten de tabelopmaak totdat een rood kruis verschijnt, de kolomkop kan dan volledig uit de opmaak worden verwijderd. De kolomvolgorde Versleep een kolomkop naar een andere plek tussen 2 andere kolomkoppen, totdat er een tweetal witte pijltjes verschijnen. De groeperingen Versleep kolomkoppen naar de groepeersector en zet ze daar in de juiste volgorde, of versleep groeperingen terug naar de gewenste kolompositie De sorteervolgorde Klik op een kolomkop en bepaal hiermee de sorteervolgorde, let hierbij op het driehoekje dat getoond wordt voor de oplopende of aflopende sortering De filters Klik op een kolom en vervolgens op het sleuteltje achter de kolomnaam, er verschijnen meerdere filteropties voor de betreffende kolom. Rechtsklik op een kolomkop om uitgebreide filteropties toe te passen in het filtervenster. Overige opmaakopties Rechtsklik op een kolomkop voor het fixeren van kolommen (handig bij brede overzichten) en het passend maken van kolommen. Kolommenbeheervenster Rechtsklik op een kolomkop en kies voor het koommenbeheervenster voor het individueel toevoegen van nieuwe of eerder verwijderde kolommen. Overige overzichtsopties In de titelbalk van ieder overzicht kan worden gekozen het betreffende overzicht uit te schakelen (kruisje), maximaliseren (venstertje), minimaliseren (minteken) Onder de meeste linkse button bevinden zich mogelijkheden om het overzicht af te drukken, op te slaan, te verversen, te herstellen naar de originele opmaak en in- en uit te zoomen. Overige menuopties In de menubalk links bovenin wordt een aantal knoppen getoond waarmee de opmaak van de pagina kan worden aangepast. Met de eerste button kan worden bepaald welke overzichten op de pagina moeten verschijnen en is een korte beschrijving van ieder overzicht zichtbaar. Met de overige buttons kunnen de achtergrond en de zoomopties worden aangepast en de volledige venstermodus van de pagina worden ingesteld, daarnaast kan worden aangegeven of het dashboard grafische effecten moet toepassen. Pagina 9

10 Pagina 10

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket!

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Pagina 20 T A N D A R T S E N Novadent Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! H A N D L E I D I N G D E M O Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Introductie: Wat kunt

Nadere informatie

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN Oktober 2014 Versie 1.1 Inhoudsopgave Handleiding MoneyView Collectief Pensioen... 3 Over MoneyView Collectief Pensioen... 3 Inloggen op MoneyView Collectief Pensioen

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie