SynVest Value Beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SynVest Value Beleggen"

Transcriptie

1 U belegt in aandelen van toonaangevende bedrijven. Wij selecteren deze bedrijven volgens de value investing strategie. Met als doel een aantrekkelijke vermogensgroei op de lange termijn. SynVest. Ondernemend vermogen.

2 Met actief beheer streven we naar een hoger rendement op de lange termijn. In deze brochure vindt u meer informatie over een belegging in het SynVest Value Investment Fund. Indien u vragen heeft over onze producten en fondsen staan wij u graag te woord. U kunt ons bereiken via of telefonisch op

3 Introductie Behoud en groei van vermogen is niet eenvoudig. De rente is laag, de inflatie vermindert de koopkracht en de vermogensrendementsheffing van 1,2% loopt elk jaar door. Ook bij het opbouwen van vermogen voor bijvoorbeeld een aanvullend pensioen, de studie van de (klein)kinderen of een appeltje voor de dorst spelen deze zaken mee. Beleggen kan een goede mogelijkheid zijn om meer rendement te maken. Beleggen bij SynVest heeft altijd als doel, een goed rendement op de lange termijn. Er zijn verschillende manieren om dat te bereiken. Met meer of minder risico, via periodieke stortingen of een eenmalige inzet van vermogen. Bij SynVest zijn er verschillende mogelijkheden. Value beleggen Met het SynVest Value Investment Fund investeren wij volgens de value investing strategie. We zoeken naar bedrijven die een sterke marktpositie hebben en daardoor bovengemiddeld hoge winsten behalen. De waarde van de meeste bedrijven stijgt uiteindelijk met de groei van een onderneming. Echter, de beurskoers wordt vaak bepaald door het sentiment van de markt en omstandigheden die niet direct aan het bedrijf gerelateerd zijn. Soms daalt de beurskoers terwijl de daadwerkelijke waarde van het bedrijf door die omstandigheden nauwelijks is beïnvloed. De prijs van een aandeel fluctueert meestal sterker dan de intrinsieke waarde van het bedrijf. Wanneer de koers van een aandeel onder de intrinsieke waarde zakt, dan kan het een kans zijn om tegen een aantrekkelijke prijs aandeelhouder te worden. Wordt het aandeel uiteindelijk weer op waarde geschat, dan kan dit een overweging zijn om afscheid te nemen. Door fundamentele analyse kunnen aldus mogelijkheden ontstaan om aandelen te kopen van goede bedrijven. Met name bedrijven met bovengemiddelde groeivooruitzichten die op dat moment door de beurs niet volledig op waarde worden geschat, hebben onze belangstelling. Wanneer een bedrijf aan onze selectiecriteria voldoet, kunnen we besluiten deze op te nemen in de portefeuille van het SynVest Value Investment Fund. De gekochte aandelen zien wij niet als stukjes papier maar als medeeigendom van een onderneming. We kopen de aandelen dan ook voor de lange termijn, zodat uw vermogen groeit wanneer het bedrijf succesvol is. De belangrijkste kenmerken van dit fonds zijn: Het netto streefrendement is 7%*. Een selectie van sterke internationale bedrijven. Vermogensopbouw voor de langere termijn. Gemakkelijk in- en uitstappen. Management met bewezen trackrecord. Ontvangen dividenden van de onderliggende aandelen worden voor u herbelegd. AFM vergunning. Rente op rente In onderstaande grafiek hebben we als voorbeeld het rendement van een spaarrekening (1,6%), deposito (2,6%), obligaties (4,2%) en aandelen (8,3%) naast elkaar gezet over een periode van 20 jaar bezien. Bij de laatste twee categorieën gebruiken we voorgeschreven NRGFO (Nadere Regeling Gedragstoezicht op Financiële Ondernemingen) rendementen. Een belegging in aandelen of obligaties geeft geen gegarandeerd rendement. De waarde van de inleg en het rendement kan stijgen of dalen. De inleg bij een bank valt tot ,- onder het depositogarantiestelsel Aandelen Obligaties Deposito Spaarrekening Aantal jaren * De AFM schrijft per beleggingscategorie volgens de zogenaamde Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, bijlage 5, tabel 0, rendementen voor als een fonds zelf geen minimaal vierjarig trackrecord heeft. Voor aandelen is dit thans 8,3%. Vanuit defensief oogpunt en kosten gaan wij uit van 7% per jaar langjarig bezien. 3

4 Wettelijk voorgeschreven rendementen De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft rendementen voor volgens de NRgfo (Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen) indien fondsen nog niet over een vierjarig trackrecord beschikken. Deze regeling is opgesteld door de AFM. Voor aandelen bedraagt dit 8,3%. Vanuit defensief oogpunt gaan wij uit van netto 7%* per jaar langjarig bezien. Actief beleggen versus index beleggen Index beleggen is populair want tegen lage kosten lift u mee op de trend. Een hoger rendement dan de index behalen is mogelijk door middel van een geconcentreerde portefeuille van goede bedrijven. Bij de actieve value investing strategie maken we bewuste keuzes die kunnen leiden tot een beter resultaat. Geïnspireerd door Warren Buffett Het SynVest Value Investment Fund wordt geleid door Georg Krijgh. Hij werkte als analist bij Rabobank en belegt al ruim 13 jaar geïnspireerd door de filosofie van Warren Buffett, een van de meest succesvolle investeerders ter wereld. Het resultaat van Krijgh bedroeg 10,5% gemiddeld per jaar tussen 2001 en Hoe investeren in dit fonds? U kunt in het SynVest Value Investment Fund investeren met een eenmalige inleg of een periodieke inleg per maand of kwartaal. Een combinatie is ook mogelijk. Het kan ook interessant zijn om een lijfrente of koopsompolis die vrijkomt (die expireert ) of die nog is onder gebracht bij een verzekeraar of bank, bij ons te beleggen. Hiervoor hebben wij aparte documentatie die u kunt aanvragen. Een mix van fondsen Naast beleggen in het SynVest Value Investment Fund kunt u ook beleggen in onze andere fondsen. Er kan bijvoorbeeld een combinatie worden gemaakt van aandelen-, obligatie- en vastgoedfondsen. U bepaalt zelf de verdeling tussen deze fondsen, gebaseerd op uw visie en voorkeur. Uiteraard kunt u ook via uw persoonlijk adviseur bij ons beleggen. Een overzicht van de fondsen vindt u op onze website. Geduld loont Cruciaal voor het behalen van een goed rendement zijn discipline en geduld. Er zijn tijden waarin het goed is om een liquiditeitsreserve aan te houden om in staat te zijn aandelen van bedrijven te kopen wanneer koersen dalen. Price is what you pay. Value is what you get! Warren Buffett 4

5 Het doel van de beheerder is om bedrijven te selecteren op basis van fundamentele analyse van de onderneming en niet op basis van macro-economische prognoses of andere projecties van economen of analisten. De doelstelling De benchmark voor het SynVest Value Investment Fund is de S&P 500. Dit is de index waarin de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen zijn opgenomen. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van de S&P 500 gedurende de afgelopen 10 jaar is 7,39%. Het doel van het value beleggen bij SynVest is om dit te verslaan. Indien succesvol, dan kunnen we de hogere kosten (vergeleken met index beleggen) van actief beheer ook verantwoorden. De genoemde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst en kunnen lager uitvallen. Wat we doen met dividend De meeste bedrijven keren regelmatig dividend uit. Dit ontvangen dividend kan worden herbelegd in dezelfde aandelen, maar kan ook worden gebruikt om andere aandelen te kopen of tijdelijk liquiditeit op te bouwen. Dit dividend wordt niet aan de beleggers uitgekeerd, maar voor u herbelegd in aandelen. Om geld vrij te maken kunt u zelf certificaten verkopen. Een top tien In onze fundamentele analyse van de bedrijven die we volgen, kijken we onder andere naar de balans, winst- en verliesrekening, ratio s en liquiditeitsbegroting. De focus ligt op de beurswaarde versus de eigen berekening van de intrinsieke waarde van een bedrijf. Deze berekenen we op basis van de vrije kasstroom die de onderneming genereert en middels de balans. Onze focus ligt op bedrijven die een lang track record hebben om een hoger dan gemiddeld rendement op geïnvesteerd vermogen te kunnen behalen. De Top 10 holdings van het fonds zijn: 1. Nestlé 2. Smith & Nephew Plc 3. The Coca Cola Company 4. Google 5. Liberty Global 6. General Motors 7. Procter & Gamble 8. Berkshire Hathaway 9. Colgate Palmolive 10. IBM Corporation Deze lijst is een momentopname. Al naar gelang de ontwikkeling van het fonds en de markt zal deze wijzigen. 5

6 Juridische structuur De structuur van het fonds is zo eenvoudig mogelijk gehouden en voldoet aan alle wettelijke eisen. SynVest Beleggingsfondsen NV is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de AFM. Het SynVest Value Investment Fund is een subfonds van SynVest Beleggingsfondsen NV. Andere subfondsen zijn onder andere het SynVest Rente Fonds, het SynVest Obligatie Fonds en het SynVest Aandelen Index Fonds. van uitsluitend het meerdere rendement boven 8% op jaarbasis. Hiermee zijn de belangen van beheerder en belegger optimaal gewaarborgd. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar het Prospectus en EBI van het fonds. De beleggingsrestricties Het beleggingsbeleid kent de volgende restricties: Schematisch overzicht juridische structuur Beleggers Beheersovereenkomst SynVest Fund Management B.V. (vergunning AFM) Aandeelcertificaten Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest Value Investment Fund Er wordt alleen belegd in aandelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van opties, futures en andere derivaten. Er worden geen short posities ingenomen (ofwel het speculeren op het dalen van een beurskoers). Er worden geen leningen aangegaan. Er worden geen aandelen uitgeleend. Er zijn geen restricties voor geografie, marktkapitalisatie of sector. Er kan een significant percentage liquiditeit worden aangehouden. Meer informatie over de fondsen vindt u op de website. Het is mogelijk gespreid te beleggen in één of meerdere van deze fondsen al naar gelang uw wensen, soort belegging, beoogde risicospreiding en vermogensdoel. Eenmalige kosten Ter zake van aan- en verkoop worden aan de belegger kosten in rekening gebracht. De hoogte is bepaald op basis van de reële aan- en verkoopkosten met betrekking tot de financiële instrumenten waarin het SynVest Value Investment Fund belegt. De aan- en verkoopkosten bedragen beide 0,05% en komen geheel ten goede aan het fonds. De funding fee bedraagt 0,5%. Jaarlijkse kosten De kosten voor het asset management bedragen 1,35%. Daarnaast zijn er de gangbare fondskosten voor onder meer de administratie, custodian, accountant en toezichthouder. De prestatievergoeding bedraagt 20% De risico s Aan een belegging in het SynVest Value Investment Fund zijn risico s verbonden. Dit zijn de gebruikelijke risico s die gepaard gaan met beleggen in aandelen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. Een overzicht van de risico s vindt u in het Prospectus. De belangrijkste zijn: Marktrisico Macro-economische ontwikkelingen hebben impact op de waarde van aandelen. Dergelijke ontwikkelingen zijn steeds te verwachten en zullen zorgen voor volatiliteit (beweeglijkheid). Renterisico Schommelingen in de rente beïnvloeden de marktwaarde van financiële instrumenten en ook aandelen. Een stijgende rente geeft een neerwaartse druk op de kapitalisatie van kasstromen. De rentes zijn momenteel op een historisch laag niveau. 6

7 Deelname Valutarisico Het fonds belegt in bedrijven die genoteerd zijn aan beurzen in verschillende landen en valuta. Het Fonds maakt geen gebruik van financiële instrumenten om valutaschommelingen te neutraliseren versus de Euro. De filosofie van de beheerder is dat een dergelijk hedge beleid vaak leidt tot fouten aangezien veel bedrijven zelf gebruik maken van derivaten. Daarnaast hebben veel bedrijven een natuurlijke bescherming tegen valutaschommelingen aangezien zij operaties hebben in verschillende landen. De beheerder is van mening dat de meeste valuta verder koopkracht zullen verliezen en dat de aandelen van bepaalde ondernemingen een beter alternatief zijn om vermogen te beschermen. Inflatierisico Een hogere inflatie kan gepaard gaan met een stijgende rente. Een hogere inflatie kan ook zorgen voor lagere winstmarges bij bedrijven omdat het moeilijk kan zijn om prijzen te verhogen in lijn met de inflatie. Wilt u iedere maand automatisch een vast bedrag storten? Dat is al mogelijk vanaf 100,-. Hoe werkt het? U kunt maandelijks toetreden tot de fondsen van SynVest en ook maandelijks uittreden. Deelnemen kan vanaf 5000,- bij een eenmalige inleg. Wilt u elke maand automatisch een vast bedrag storten dan is dat mogelijk vanaf 100,-*. Een combinatie is ook mogelijk. Bijvoorbeeld door eenmalig ,- te beleggen en vervolgens 500,- per kwartaal. Deelnameformulier Om te kunnen deelnemen dient u het betreffende deelnameformulier geheel in te vullen en aan ons op te sturen. Het (eerste) bedrag dient te worden overgemaakt, zoals op het deelnameformulier staat beschreven. Deelnameformulieren kunt u downloaden via onze website of bij ons opvragen. *Indien na twee jaar minder dan 2.000,- is ingelegd, behouden wij ons het recht voor de deelname tegen de gebruikelijke voorwaarden te beëindigen wegens te hoge administratiekosten. Voor lijfrente gelden andere procedures. Kijk op onze website of vraagt u onze brochure SynVest Expirerende Lijfrente en offerteaanvraag formulier aan. 7

8 SynVest beschikt over een brede kennis en ervaring met betrekking tot fondsbeheer en beleggen. AFM vergunning SynVest Fund Management B.V. beschikt over een vergunning van de AFM als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wft om op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen die beleggen in financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties of onroerend goed. Verkoop van certificaten U kunt uw aandelencertificaten één keer per maand verkopen. Uw verkoopopdracht kunt u elke dag van de maand ingeven waarna deze op de derde werkdag van de maand die daarop volgt wordt uitgevoerd en het geld aan u wordt overgemaakt. Essentiële Beleggersinformatie en Prospectus Voor dit product zijn een EBI (Essentiële Beleggersinformatie) en Prospectus opgesteld die u op de website kunt downloaden of bij ons kunt opvragen. SynVest adviseert u het volledige Prospectus zorgvuldig te lezen alvorens u besluit deel te nemen. Directie Het team van SynVest Fund Management B.V. is beheerder van de beleggingsfondsen en verantwoordelijk voor het management en administratie daarvan. Voor dit product beschikken wij over de benodigde specialistische kennis van het value beleggen, naast de kennis en ervaring op het gebied van fondsenbeheer en fondsenmanagement. Stichting Administratie SynVest Beleggingsfondsen Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen, dat onder meer toezicht houdt op de activiteiten van het SynVest bestuur, bestaat uit ing. Th. Oskam en mr. J.B.L.M. van Besouw. Raad van Advies De Raad van Advies ondersteunt desgevraagd de beheerder in voorkomende gevallen. Zij wordt gevormd door prof. dr. W.A.F.G. Vermeend. 8

9 Directie F.J. Panhuyzen Na het voltooien van zijn Kandidaats Nederlands Recht aan de Universiteit van Nijmegen was Frits Panhuyzen vanaf 1986 mede-eigenaar van Nolthenius Panhuyzen Makelaars en Beleggingsadviseurs in Commercieel Vastgoed te Arnhem. In 1999 is dit bedrijf overgenomen door de Kamerbeek Groep/Meeùs. Van 1995 tot 2006 was hij als mede-initiator en directeur actief betrokken bij het vastgoedbeleggingsfonds FiduVast. In 2005 was hij een van de grondleggers van SynVest. drs. M. van Gooswilligen Studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine als officier was hij 12 jaar directeur/eigenaar van een onderneming die consumentengoederen produceerde en distribueerde. Sinds 2002 is hij actief in vastgoed en beleggen. Vanaf 2007 is hij betrokken bij SynVest. drs. Georg H. Krijgh Per 1 mei 2014 toegevoegd aan de directie van SynVest Fund Management. Hij studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Vanaf 2007 is hij voor Rabobank actief geweest als aandelen analist banken en verzekeraars. In 2011 richtte hij het G.H. Krijgh Guardian Fund op met inmiddels een belegd vermogen van circa 20 miljoen. Georg Krijgh is beheerder van het Synvest Value Investment Fund. Raad van Advies prof. dr. W.A.F.G. Vermeend De heer Vermeend was van lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal als specialist op het fiscale, financiële en economische vlak. Van 1994 tot 2000 Staatssecretaris van Financiën en tot 2002 Minister van Sociale Zaken. De heer Vermeend is onder meer actief als internet ondernemer en bijzonder hoogleraar. Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen heeft een aantal belangrijke taken: Toezicht houden op de activiteiten van het bestuur van de vastgoedfondsen; Toekennen van certificaten van aandeel aan de participanten; Verwerven van juridische eigendom van gewone aandelen in de vastgoedfondsen; Uitkeren van dividend aan de beleggende deelnemers. ing. Th. Oskam De heer Oskam studeerde Bedrijfskunde en heeft sinds 1987 diverse managementfuncties bij de Rabobank bekleed. Van 2007 tot 2013 was hij als directeur van Ergo Insurance Benelux NV (dochter van Munich Re Insurance) verantwoordelijk voor de Benelux. Sinds 2013 is hij directeur van Einstein Books een uitgever die vooral actief is in de wereld van het internet. mr. J.B.L.M. van Besouw De heer Van Besouw is na zijn Studie Notarieel Recht in Utrecht in 1980 begonnen bij Rabobank Nederland. Hierna werkte hij zeven jaar als directeur Legal en Compliance voor ING Barings in Amsterdam en Londen. In 2002 werd hij Secretaris van de Raad van Bestuur van Van der Moolen Holding NV Sinds 2004 is hij Directeur Juridische Zaken van Aegon Nederland NV en momenteel freelance adviseur van diverse opdrachtgevers op het gebied van Compliance. 9

10 SynVest Value Investment Fund Samenvatting Dit fonds belegt direct in aandelen die na zorgvuldige selectie en analyse worden gekocht en verkocht. Het netto streefrendement is 7%*. Wij selecteren bedrijven die ten opzichte van de beurskoers ondergewaardeerd zijn maar daarnaast veel toekomstpotentieel hebben. Daarbij kijken we niet alleen naar het bedrijf zelf, maar ook naar de sector en het land waarin het bedrijf actief is. De strategie is gericht op waardegroei op de lange termijn. *De AFM schrijft per beleggingscategorie volgens de zogenaamde Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, bijlage 5, tabel 0, rendementen voor als een fonds zelf geen minimaal vierjarig trackrecord heeft. Voor aandelen is dit thans 8,3%. Vanuit defensief oogpunt en kosten gaan wij uit van netto 7% per jaar langjarig bezien. Wij investeren niet in de beurs maar in individuele bedrijven. Wilt u meer informatie over onze fondsen en producten? U kunt ons bereiken via of telefonisch op

11 Betrokken partijen Directie SynVest Fund Management BV Hogehilweg CA Amsterdam T +31 (0) F +31 (0) Custodian en Bewaarder KAS BANK N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam T +31 (0) Participanten administratie Intercity Management B.V. Jupiterweg HC Hoofddorp T +31 (0) Toezichthouder AFM Vijzelgracht HS Amsterdam T Administratiekantoor Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen Hogehilweg CA Amsterdam T +31 (0) F +31 (0) Accountant Mazars Delflandlaan JG Amsterdam T +31 (0) Notaris Stibbe Strawinskylaan ZZ Amsterdam T +31 (0) Juridisch advies & Compliance De Monchy & Röben Herengracht CH Amsterdam T +31 (0)

12 De kracht van SynVest SynVest biedt een overzichtelijk aanbod van diverse, elkaar aanvullende beleggingsfondsen. Fondsen waarmee op begrijpelijke wijze wordt belegd. Bij ons geen opties, speeders, turbo s of andere exotische beleggingen. Met onze fondsen kunnen beleggers vermogen opbouwen via heldere beleggingen. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest Fund Management BV Hogehilweg CA Amsterdam T SynVest Fund Management B.V. KvK nr SynVest Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsinstelling onder toezicht van de AFM. De beheerder, SynVest Fund Management B.V. beschikt over een permanente vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht. VBBR

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie