Resultaten van de enquête gehouden bij marketing professionals in België tussen juni en september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van de enquête gehouden bij marketing professionals in België tussen juni en september 2012"

Transcriptie

1 Resultaten van de enquête gehouden bij marketing professionals in België tussen juni en september 2012 HET MARKETING LANDSCHAP IN BELGIË

2 SAMENVATTING Er is een jaar verstreken sinds de laatste enquête van Actito over het gebruik van marketing bij Belgische bedrijven. Een jaar is een eeuwigheid in de wereld van digitale marketing; nieuwe media verschijnen, anderen verdwijnen. En ook de mail zelf is ingrijpend veranderd. Dus vonden we het opportuun om de enquête van vorig jaar over te doen en onze bevindingen te updaten. Wederom konden we rekenen op de deelname van een groot aantal bedrijven (bijna 300), zowel klanten als niet-klanten van Actito en Citobi. Zij gaven ons inzage in de manier waarop ze marketing inzetten. Bedankt daarvoor. Wij wensen u een aangename lectuur en hopen dat u geniet van deze white paper. Afspraak volgend jaar voor onze nieuwe enquête. METHODOLOGIE VAN DE ENQUÊTE De enquête die als basis heeft gediend voor deze white paper, werd gehouden bij marketeers die in aanmerking komen om in hun dagelijkse praktijk te gebruiken. De vragen werden gesteld door middel van een online formulier bereikbaar op de Actito.com website. De enquête werd gepromoot via verschillende media: campagne, Twitter, Linkedin, alsook banners. De deelnemers, die zowel uit de B2C als de B2B sector, uit het verenigingsleven en uit overheidsinstellingen komen, hebben vragen beantwoord over de wijze waarin ze integreren in hun marketing bedrijfsstrategie, alsook over hun investeringsplannen in dit medium voor de komende maanden. De door Citobi via Actito gehouden enquête maakt geen wetenschappelijke aanspraken, maar de resultaten zijn representatief voor de tendenzen van de marketing markt in België. OVER ACTITO Actito is een relationship marketing softwarepakket dat het onder meer mogelijk maakt gepersonaliseerde, multi-channel marketingcampagnes ( , mobiel, sms, fax, print ) te beheren en online enquêtes op te stellen door middel van een gebruiksvriendelijke interface, alsook de gegevens te verzamelen en te verwerken die dit met zich meebrengt. Actito werd ontwikkeld door Citobi, dat gespecialiseerd is in het beheer van klantrelaties (CRM), en dat haar product reeds meer dan 10 jaar voortdurend verbetert. Onder de gebruikers van Actito bevinden zich namen als Toyota, Deutsche Bank, XEROX, Touring, Renmans, Bel Maredsous, RTBF, RTL Indien u ook de kracht en de eenvoud van het gebruik van Actito wenst te ontdekken, reserveer dan nu online een demo op 2

3 Marketing in België in enkele cijfers is ongetwijfeld een van de vaakst ingezette kanalen voor Belgische marketeers: 94% van de bedrijven die deelnamen aan ons onderzoek maakt er gebruik van. Ter vergelijking: 99% van de respondenten beschikt over een website (in ons vorige onderzoek was dat 95%), 38% gebruikt zoekmachinemarketing, 70% zet ook in op social media en 40% doet aan mobiele marketing. De staat dan ook bovenaan in de ranking. De argumenten die men het vaakst aanhaalt om het gebruik van marketing te verantwoorden zijn, in die volgorde: de beperkte contactkosten (genoemd door 75% van de deelnemende bedrijven), de eenvoudige uitvoering (52%), de makkelijke integratie met andere kanalen (39%), het feit dat het een effectieve manier van cross-selling is (25%) en de hoge respons (17%). Bedrijven die marketing niet gebruiken noemen het gebrek aan kennis van dit medium en het feit dat ze niet over een geschikte database beschikken als redenen. Als we het aandeel van marketing in het totale marketingbudget analyseren, zien we grote verschillen: 57% van de ondervraagde bedrijven besteedt minder dan 10% van het marketingbudget aan , maar voor bijna 10% van de bedrijven (voornamelijk KMO s) vertegenwoordigen de uitgaven voor juist 50% of meer van het marketingbudget. In sommige sectoren, zoals de snelverkoop, klimt dat aandeel zelfs op tot meer dan 80%. Dit betekent dat er bij de meeste bedrijven nog ruimte is voor verbetering. Kijken we naar de toepassingsmogelijkheden, dan zien we dat de periodieke nieuwsbrief het populairst is (bijna 70% van de respondenten), gevolgd door het genereren van verkeer naar de website van de onderneming (49%). Een derde van de bedrijven gebruikt voor transactiedoeleinden (orderbevestiging, facturen, etc.). Die cijfers zijn nagenoeg dezelfde als die van vorig jaar, wat wijst op een zekere behoudzucht bij de marketingmanagers: why change a winning team? FIG. 1 USES OF MARKETING Newsletters Trafic generation on websites Leads generation Transactionnal s Press Releases Virality Coupons 3

4 Marketing, steeds in voor farmaceutische bedrijven ZOOM ON PHARMA Net als in 2011 namen veel farmaceutische bedrijven deel aan de enquête. De resultaten van dit onderzoek bevestigen verschillende tendensen in deze sector. Zo dwingen de druk op de gezondheidsbudgetten en het opdrogen van R&D farmaceutische bedrijven om hun verkoopmodel te herzien. Salesteams moeten inkrimpen en een multichannelaanpak moet met open armen worden ontvangen. Een andere trend is het feit dat de patiënt aan belang wint: op therapeutisch vlak is het niet langer de arts die beslist, maar steeds meer de arts in onderhandeling met de patiënt. Het is daarom noodzakelijk dat de verschillende gezondheidsactoren (en dus ook de farmaceutische bedrijven) betrokken zijn bij de informatieverstrekking richting patiënt. Van alle mogelijke kanalen is ongetwijfeld een van de handigste. Bovendien geven artsen meestal de voorkeur aan communicatie via . Twee grote valkuilen wachten echter op de farmamarketeer. Een eerste valkuil is het creëren en onderhouden van de database. Interactie met artsen middels een multichannelstrategie met, onder andere, vereist specifieke kennis en totaal andere processen dan die bij CRM ter ondersteuning van een verkoopteam gebruikelijk zijn. Het gaat er niet om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om het werk van de medisch afgevaardigde te vergemakkelijken, maar om het overbrengen van een boodschap naar een gezondheidsprofessional. Een boodschap die relevant is, afgestemd is op het individu en kadert binnen een langetermijnrelatie. Voor veel bedrijven is dit een aanzienlijke uitdaging, maar dat is de prijs van de overgang naar een multichannelaanpak. De tweede valkuil werd hoger reeds vermeld, namelijk de inhoud van campagnes. De kwaliteit van de boodschap is immers de belangrijkste garantie voor het succes van een marketingcampagne. Maar welke boodschap overbrengen? Wanneer? Hoe passen we de inhoud aan? Ook dit is een immens moeilijke taak voor farmaceutische bedrijven. Specifiek voor België komt daar ook nog eens de inhoudelijke diversificatie naar taal of regio bij. De verleiding is dan ook groot om vast te houden aan hun eigen informatieve newsletter voor artsen en apothekers. Maar we moeten vaststellen dat deze aanpak in een land als België niet echt rendeert. Toch blijft de een ideaal instrument om een 1-op-1 dialoog aan te gaan met artsen, ter ondersteuning of ter vervanging van een bezoek. In dit geval moet men dit integreren in het CRMproces om een echte stap te zetten richting edetailing. 4

5 40% 17% 27% De sector professionaliseert Sinds vorig jaar stellen we een positieve evolutie vast in het gebruik van marketing bij Belgische bedrijven. marketing is niet langer een hobby, er zijn doorgaans belangrijke budgetten mee gemoeid en bedrijven doen vaker beroep op professionals om hun marketingstrategie vorm te geven. Verschillende bedrijven hebben de afgelopen maanden geïnvesteerd in het verzamelen van adressen. Bestanden met meer dan honderdduizend of zelfs meer dan een miljoen adressen zijn vandaag zeer gangbaar in de B-2-C-sector. Wel vragen marketeers zich af wat de ideale mailfrequentie is. We weten dat té veel s voor consumenten een reden is om zich uit te schrijven, maar als men te weinig berichten verstuurd, kan men weer niet optimaal profiteren van de database. We zien een stijging van de mailfrequentie ten opzichte van vorig jaar : 31% van de bedrijven verstuurt maandelijks minder dan een en 21% kiest voor één per maand: dit bevestigt de typische mailfrequentie voor nieuwsbrieven. Aan het andere uiterste zien we dat 19% van de bedrijven meer dan een mail per week verstuurt. Meestal gaat het dan om spelers in de detailhandel. Een andere interessante indicatie is de verschuiving van massacampagnes naar een gesegmenteerde verzending, die steeds gepersonaliseerder is. marketing is niet langer een middel om snel de massa te bereiken, maar meer een manier om een echte dialoog aan te gaan met klanten en prospecten. 61% van de bedrijven personaliseert mails op naam, voornaam en taal. 49% van hen houdt rekening houden met het type klant. De locatie van de klant wint aan belang, zeker nu er steeds meer mobiele devices zijn, en 30% van de bedrijven zegt dat ze daar gebruik van maken. Aankoophistoriek (22%), leeftijd van de ontvanger (17%) en het apparaattype voor het lezen van s (5%) worden eveneens ingezet om e- mails te personaliseren. Dit laatste cijfer vraagt om extra toelichting. Zoals we later zullen zien, zijn mobiele devices vandaag een van de belangrijkste kanalen voor de verspreiding van s. Daarom is het belangrijk om te weten op welk apparaat s worden uitgelezen. De komende jaren zal dit een van de belangrijkste elementen zijn voor de segmentatie van s. 5

6 55% 41% 68% In- of outsourcing, dat is de vraag We wilden weten hoe de respondenten hun e-strategie aanpakken en hoe de uitvoering van de verschillende aspecten van hun campagne (ontwerp, copywriting, mailing) eruitziet. De resultaten zijn compleet anders dan in onze vorige enquête. Vandaag is er een grotere neiging tot insourcing. De crisis heeft er waarschijnlijk toe geleid dat bedrijven hun uitgaven in de hand willen houden en minder neerleggen bij derden-leveranciers. In eerste instantie stelden we de vraag wie bedrijven belasten met het opstellen van hun marketingstrategie. 72% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dit intern te beheren, omwille van de efficiëntie en om economische redenen. De inhoud van s (copywriting) gebeurt het vaakst intern (61% van respondenten). In 21% van de gevallen is dit het werk van het communicatiebureau, bij 10% van een service provider en bij nog eens 8% van een gespecialiseerde consultant. Bedrijven zijn verdeeld over de reden van hun keuze (50-50%). Het ontwerp van s wordt daarentegen vaker uitbesteed. 46% van de bedrijven doet dit intern, 32% vertrouwt het toe aan het communicatiebureau, 10% aan een service provider en de rest aan een gespecialiseerde consultant. Hier primeert efficiëntie (50%) boven economische motieven (44%). Het beheer van de campagne zelf (verzending en rapportage) is meestal in interne handen (67%). 15% van de bedrijven vertrouwt de taak toe aan een communicatiebureau, 11% aan een service provider en 8% aan een gespecialiseerde consultant. Vragen we naar de technologie, dan geeft 68% van de ondervraagde bedrijven aan dat ze gebruikmaken van commerciële software, 17% van een eigen ontwikkeling en 16% van een gratis programma. Het aantal bedrijven dat een eigen systeem ontwikkeld, is verrassend. De investering op het gebied van infrastructuur om een goede mate van deliverability te garanderen, is aanzienlijk en maakt deze aanpak doorgaans weinig rendabel. Kiezen bedrijven voor commerciële software dan zijn de geboden functies het belangrijkst voor 33% van de bedrijven, gevolgd door de prijs (19%) en de kwaliteit van de dienstverlening (18%). De geografische nabijheid van de leverancier wordt slecht door 4% van de respondenten aangehaald wanneer hen wordt gevraagd om hun keuze te preciseren. Toch opteerde de meerderheid voor een Belgische oplossing. 6

7 Uitdagingen voor de Marketing professionals in 2012 In tijden van crisis is het belangrijkste doel van marketingmanagers het rendabeler maken van investeringen. Ambitieuze projecten worden liever uitgesteld. Dit blijkt duidelijk uit de resultaten van de enquête. Zo zou 50% van de respondenten de interactie met hun abonnees willen verbeteren via enquêtes of wedstrijden en geautomatiseerde marketingprogramma s. 44% wil het aantal abonnees doen toenemen. 37% wil en CRM integreren. 34% wil de inhoud van s verbeteren. 27% wil een betere integratie van en mobiele apparaten. 24% wil een betere deliverability. 24% wil ook een betere integratie van en sociale netwerken. MARKETING CHALLENGES IN THE 12 COMING MONTHS Boost Interactivity 0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % Increase database size Integrate with CRM Improve s content Integrate with mobile Improve deliverability Integrate with social media 7

8 ZOOM ON MOBILE Mobiele media en een voor de hand liggende combinatie We kondigden het vorig jaar al aan: de convergentie van marketing en mobiele devices kent een hoge vlucht. Een studie van de Radicati Group becijfert dat in 2013 maar liefst 1 miljard mensen hun lezen vanaf hun mobiele telefoon (tegen 200 miljoen in 2009). Volgens het rapport View the digital inbox van Merkle raadpleegt 55% van de gebruikers regelmatig zijn op een mobiel. In juni 2012 publiceerde Litmus een studie waaruit blijkt dat meer gebruikers s lezen op een mobiel dan op gelijk welk ander platform (web of desktop). Het rapport van Merckle geeft ook aan dat 43% van de gebruikers die hun op hun mobieltje uitlezen dat meer dan vier keer per dag doet (tegen 39% van de mensen die daarvoor niet hun mobiel gebruiken). De komst van mobiele devices in het landschap heeft een enorme impact op de manier waarop consumenten raadplegen, terwijl marketeers hun aanpak hier nog niet hebben op afgestemd. Tegelijkertijd vindt 80% van de consumenten het lastiger om s te checken op een mobieltje dan op een pc (Edialog, the future of messaging). Mobiele telefonie smijt ook bepaalde zekerheden over boord, zoals het tijdstip waarop gebruikers hun s lezen. s checken op een mobieltje gebeurt immers meestal in het weekend (Returnpath, the future of mobile messaging). Het is daarom belangrijker dan ooit om rekening te houden met mobiele devices binnen een strategie. In ons vorig onderzoek was 9% van de ondervraagden van plan om specifiek in te gaan op de integratie van beide kanalen, dit jaar is dat meer dan 11%. Wel merken we op dat de inspanningen om campagnes aan te passen aan mobiele devices nog eerder bescheiden zijn. Zo bevestigt 53% van de respondenten dat ze nog geen enkele strategie hebben ontwikkeld voor mobiele telefoons. 18% van de bedrijven zegt dat ze gebruikmaken van fluid design, waardoor de inhoud wordt aangepast aan het mobiele medium. 9% geeft aan dat ze specifieke mobiele campagnes creëren, terwijl 6% de s naar mobiele gebruikers verstuurt in tekstformaat. De antwoorden van ondernemingen op de uitdagingen van de mobiele markt zijn nog beperkt. Toch is het een piste waarmee snel resultaat te boeken valt, tegen een beperkte investering. 8

9 steeds bovenaan het lijstje met online investeringen We vroegen deelnemende bedrijven naar hun investeringsintenties de komende 12 maanden in diverse media ( , sociale netwerken, mobiel, zoekmachinemarketing, display, ). Ondanks de aanhoudende crisis hebben de meeste bedrijven de intentie om hun investeringen te handhaven of te verhogen. De staat nog steeds bovenaan in het lijstje met online investeringen. 58% van de respondenten geeft aan dat zij de investeringen in marketing willen verhogen in De rest kiest voor handhaving. Ter vergelijking: voor display advertising zien we dat slechts 18% de intentie heeft om daar meer in te investeren en dat 23% er zelfs minder geld voor uittrekt. Voor zoekmachinemarketing is bijna 31% van plan het budget te handhaven of te verhogen tegen 8% die wil minderen. Sociale marketing springt het meest uit de band: bijna 65% van de respondenten is van plan hier meer aan uit te geven. Dit cijfer is relatief, daar de budgetten voor sociale marketing nog beperkt zijn, maar daarom niet minder indrukwekkend. Het toont aan dat sociale media marketing geen tijdelijk fenomeen is. We komen hierop terug in het kaderstuk over de interactie tussen en sociale netwerken. ONLINE INVESTMENT INTENTS IN THE 12 COMING MONTHS Social Media marketing Mobile Marketing SEM-SEO Display Increase Decrease Stable 9

10 ZOOM ON SOCIAL MEDIA en sociale netwerken: interactie troef Zoals hierboven vermeld, is 65% van de marketingmanagers van plan om de investeringen in social media marketing te verhogen in Meer dus dan het geval is bij marketing. We moeten dit cijfer echter relativeren. De budgetten die worden uitgetrokken voor social media marketing zijn op dit moment nog zeer beperkt in België. Zelfs een aanzienlijke verhoging zou niets afdoen aan de investeringen die met marketing zijn gemoeid. Bovendien heeft niemand de intentie dat budget te verlagen. Wel zien we een verkoeling tussen marketingmanagers en bepaalde andere kanalen, zoals zoekmachinemarketing, waar desinvestering wel speelt. Hoewel en sociale media marketing vechten om de aandacht van de consument, vooral in de mobiele markt, zijn ze absoluut complementair. Iets wat marketeers goed hebben begrepen; velen hebben dan ook geprobeerd om de twee te integreren. Slechts 20% van de respondenten zegt geen gebruik te maken van sociale media in hun strategie. 23% van de ondervraagde bedrijven zet een link naar hun sociale pagina s in hun s. 11% biedt de mogelijkheid om artikelen te delen via sociale netwerken. Veel verrassender is het feit dat slechts 10% van de ondervraagde bedrijven lezers voorstelt om zich vanaf hun sociale mediakanaal in te schrijven voor hun nieuwsbrief, wat nochtans niet bepaald moeilijk is en bovendien het verzamelen van adressen versnelt. 10

11 Conclusies We constateerden het al na onze laatste enquête: de gaat nog een mooie toekomst tegemoet. De bevindingen van ons onderzoek laten zien dat de niet aan belang heeft ingeboet in Men blijft inzetten op , vanwege de effectiviteit en de beheersbare kosten. Twee argumenten die in tijden van crisis natuurlijk cruciaal zijn. Ook zien we hoe men de steeds meer integreert in andere media, om een alomvattend antwoord te kunnen bieden op de behoeften van marketingmanagers. We zijn allesbehalve teleurgesteld met de enquêteresultaten van dit jaar: de uitgesproken interesse voor social media marketing vraagt om een nieuwe benadering van marketing, zodat beide kanalen elkaar optimaal kunnen aanvullen. Benoît De Nayer Product Director Actito 11

12 ACTITO is a product of: CITOBI sa/nv Rue de Clairvaux Louvain-la-Neuve Belgium T + 32 (0)

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

E-mail Benchmark 2009

E-mail Benchmark 2009 E-mail Benchmark 2009 3e en 4e kwartaal NL versie kort Inleiding Wilt u ook snel inzicht in uw e-mailmarketing prestaties? Welke open- en click rates goed zijn en wat de gemiddelde cijfers zijn in uw branche?

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase Manpower OMG & Tripolis Solutions Klantcase Doordat de consultants zelf op regionaal niveau de campagnes kunnen versturen, krijgen ze snel een haarscherp marktbeeld Manpower is een HR-dienstverlener met

Nadere informatie

Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie

Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie Beheer en segmenteer uw contacten Beheer online uw eigen mediabibliotheek Creëer gepersonaliseerde berichten met dynamische inhoud Ontwerp uw bericht met onze

Nadere informatie

your partner in e-mailmarketing

your partner in e-mailmarketing your partner in e-mailmarketing E-mail met naadloze inhoudsopgave. aansluiting op mobile, social media en customer intelligence. Welkom. (5) Wat is E-ngine? (6) E-ngine features. (8) Wie is EFUTURE? (10)

Nadere informatie

Offerteproces verzekeringen geautomatiseerd

Offerteproces verzekeringen geautomatiseerd Proteq, Zelf.nl Offerteproces verzekeringen geautomatiseerd Hoog rendement door uitgebreide personalisatie Polisaanvraag marketingtechnisch geoptimaliseerd Alle klantgegevens en contactmomenten in één

Nadere informatie

your partner in e-mailmarketing

your partner in e-mailmarketing your partner in e-mailmarketing E-MAIL MET NAADLOZE AANSLUITING OP MOBILE, SOCIAL MEDIA EN CUSTOMER INTELLIGENCE. INHOUDSOPGAVE. WELKOM. (5) WAT IS E-NGINE? (6) E-NGINE FEATURES. (8) WIE IS EFUTURE? (10)

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010 Uitgevoerd in opdracht van Tripolis Solutions e-mailmarketing software & delivery services Inleiding De inzet van e-mailmarketing door bedrijven is in Nederland bezig aan een enorme opmars. Het bewezen

Nadere informatie

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk Even Wat is voorstellen e-mailmarketing Loek Balvers Partner Managers bij MailPlus 06-40240261 / SMS loek@mailplus.nl 079 3631217 facebook.com/mailplusnl

Nadere informatie

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Sanoma Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Continue klantbinding Kostenverlaging door besparing op outbound telemarketing Transactionele e-mails zorgen voor 4% van de totale conversie Uitbreiding

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

YOUR PARTNER IN E-MAILMARKETING

YOUR PARTNER IN E-MAILMARKETING YOUR PARTNER IN E-MAILMARKETING E-MAIL MET NAADLOZE INHOUDSOPGAVE. AANSLUITING OP MOBILE, SOCIAL MEDIA EN CUSTOMER INTELLIGENCE. WELKOM. (5) WAT IS E-NGINE? (6) E-NGINE FEATURES. (8) WIE IS EFUTURE? (10)

Nadere informatie

your partner in e-mailmarketing

your partner in e-mailmarketing your partner in e-mailmarketing E-mail met naadloze aansluiting op mobile, social media en customer intelligence. inhoudsopgave. Welkom. (5) Wat is E-ngine? (6) E-ngine features. (8) Wie is EFUTURE? (10)

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

YOUR PARTNER IN E-MAILMARKETING

YOUR PARTNER IN E-MAILMARKETING YOUR PARTNER IN E-MAILMARKETING E-MAIL MET NAADLOZE AANSLUITING OP MOBILE, SOCIAL MEDIA EN CUSTOMER INTELLIGENCE. INHOUDSOPGAVE. WELKOM. (5) WAT IS E-NGINE? (6) E-NGINE FEATURES. (8) WIE IS EFUTURE? (10)

Nadere informatie

7 tips: social media en marketing combineren

7 tips: social media en  marketing combineren White paper 7 tips: social media en e-mail marketing combineren www.vanijzendoorn.nl Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2016 van Newcom komt duidelijk naar voren dat het gebruik van social media

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Tien onmisbare sjablonen voor B2B marketing

Tien onmisbare sjablonen voor B2B  marketing Tien onmisbare sjablonen voor B2B e-mailmarketing Inhoud Inleiding... 3 Nieuwe leads genereren... 4 Tien B2B sjablonen voor e-mailmarketing... 5 Conclusie... 12 Over SuperOffice... 13 Tien onmisbare sjablonen

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Verkoopprospecting en -ontwikkeling. Onderzoeksrapport - januari 2010

Verkoopprospecting en -ontwikkeling. Onderzoeksrapport - januari 2010 Verkoopprospecting en -ontwikkeling Onderzoeksrapport - januari 2010 Onderzoek naar verkoopprospecting en -ontwikkeling Dit rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar de opinies van zakelijke

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Starten. e-mailmarketing. Een vliegende start voor praktische professionals. met

Starten. e-mailmarketing. Een vliegende start voor praktische professionals. met Starten met e-mailmarketing Een vliegende start voor praktische professionals In de 21e eeuw verandert de wereld voor de marketeer in een razend tempo. Met name op het gebied van internet is het uitermate

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Sectorrapport: INTERNETONTWIKKELAAR

Sectorrapport: INTERNETONTWIKKELAAR Sectorrapport: INTERNETONTWIKKELAAR 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de markt... 3 2. Trends... 5 3. Leveranciers... 7 4. Concurrentie... 8 5. Consument... 9 6. Nuttige websites... 10 7. Financiële

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

Sportshopsdirect. Optimalisatie door koppeling met Magento

Sportshopsdirect. Optimalisatie door koppeling met Magento Sportshopsdirect Optimalisatie door koppeling met Magento Real-time koppeling tussen Measuremail en Magento Tien shops ondersteund door één e-mailmarketing database Relevante campagnes op basis van orderhistorie

Nadere informatie

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Engine Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 624 73 43 Hoe vergroot ik mijn database?...is een vraag die vaak gesteld wordt. Er zijn verschillende

Nadere informatie

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post NIEUW! Transactional Color Printing Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post De laatste jaren is de relatie tussen bedrijven en hun klanten geëvolueerd. Consumenten hebben nu sneller toegang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

Centrale controle, decentrale verzending

Centrale controle, decentrale verzending NTI Centrale controle, decentrale verzending Eenvoudig landingspagina s toevoegen Mentoren sturen zelfstandig eigen nieuwsbrief Marketingafdeling houdt controle over huisstijl en opzet Berichten worden

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

5manieren. om uw business. te doen groeien via e-mailmarketing

5manieren. om uw business. te doen groeien via e-mailmarketing 5manieren om uw business te doen groeien via e-mailmarketing Contacteer uw klanten waar ze elke dag te vinden zijn: via hun inbox 1. Hou rekening met gebruikers van mobiele apparaten Meer dan 45% van de

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Workshop IP-Herkenning

Workshop IP-Herkenning Workshop IP-Herkenning Peter Arkenbout Gysbert Wind 14 januari 2016 WiFi: Prosu_Guest Wachtwoord: villa8251 Agenda - Introductie - Marketing & sales online Feiten en cijfers - IP-herkenning - Aan de slag

Nadere informatie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Over deze whitepaper: deze checklist maakt deel uit van een serie voor marketing- en communicatieprofessionals die interactieve media inzetten binnen

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10%

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10% B2B 2012 Marketinguitdagingen Wat zijn nu de meest genoemde uitdagingen voor B2B-marketeers in 2012? Digitale marketing behoort anders dan wellicht gedacht daar niet toe zoals het volgende overzicht toont:

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk:  marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: E-mailmarketing Datum: juni 2016 E-mailmarketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Klantcase. Wellness resort Thermen Bussloo Add to Favorites & Tripolis Solutions

Klantcase. Wellness resort Thermen Bussloo Add to Favorites & Tripolis Solutions Klantcase Wellness resort Thermen Bussloo Add to Favorites & Tripolis Solutions Thermen Bussloo is een van de top sauna-, beauty- en wellnessresorts in Nederland, gelegen aan het meer van Bussloo vlakbij

Nadere informatie

Klantcase. VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions. Bureau voor digitale marketing

Klantcase. VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions. Bureau voor digitale marketing Klantcase VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions Bureau voor digitale marketing Met Tripolis Dialogue heeft onze Zwanger & Kraamtijd -nieuwsbrief een openpercentage van 40 procent. VSM Geneesmiddelen

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Whitepaper: Segmentatie in marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Segmentatie in  marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Segmentatie in e-mailmarketing Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Segmentatie in e-mailmarketing Hoe verbeter in mijn e-mail campagnes? Vaak wordt er uitvoerig A-B getest,

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4

1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4 DIENST: NEWSLETTER Inhoudsopgave 1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4 5.1 ALGEMEEN 4 5.2

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch?tip: Waarom wij? Innovatie in Design Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Realiseer zelf professionele e-mailcampagnes. Beheer je contactdatabases

Realiseer zelf professionele e-mailcampagnes. Beheer je contactdatabases Realiseer zelf professionele e-mailcampagnes Beheer je contactdatabases Beheer e-mailadressen Flexmail staat voor flexibiliteit en dat vindt u in alle aspecten van ons e-mailmarketingplatform terug. Zo

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

strategie concept creatie

strategie concept creatie strategie concept creatie Wij houden van competities, daag ons uit voor uw pitch!?tip: Waarom wij? INNOVATIE IN DESIGN Een merk is de spiegel van uw creatie. Het vertegenwoordigt uw product en uw bedrijf.

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Data at your fingertips

Data at your fingertips Data at your fingertips 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 6 redenen waarom de marketeer zelf eigenaar moet zijn van de Marketing Software uitdaging! Bij beslissingen

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Verslag 10 december 2014

Verslag 10 december 2014 Verslag 10 december 2014 Op 10 december vond, in Het Communicatiehuis te Gent, de eerste vergadering van de gebruikersgroep plaats. Er waren 25 bedrijven aanwezig. Voorstelling IWT De heer Filip Van Isacker

Nadere informatie