Resultaten van de enquête gehouden bij marketing professionals in België tussen juni en september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van de enquête gehouden bij marketing professionals in België tussen juni en september 2012"

Transcriptie

1 Resultaten van de enquête gehouden bij marketing professionals in België tussen juni en september 2012 HET MARKETING LANDSCHAP IN BELGIË

2 SAMENVATTING Er is een jaar verstreken sinds de laatste enquête van Actito over het gebruik van marketing bij Belgische bedrijven. Een jaar is een eeuwigheid in de wereld van digitale marketing; nieuwe media verschijnen, anderen verdwijnen. En ook de mail zelf is ingrijpend veranderd. Dus vonden we het opportuun om de enquête van vorig jaar over te doen en onze bevindingen te updaten. Wederom konden we rekenen op de deelname van een groot aantal bedrijven (bijna 300), zowel klanten als niet-klanten van Actito en Citobi. Zij gaven ons inzage in de manier waarop ze marketing inzetten. Bedankt daarvoor. Wij wensen u een aangename lectuur en hopen dat u geniet van deze white paper. Afspraak volgend jaar voor onze nieuwe enquête. METHODOLOGIE VAN DE ENQUÊTE De enquête die als basis heeft gediend voor deze white paper, werd gehouden bij marketeers die in aanmerking komen om in hun dagelijkse praktijk te gebruiken. De vragen werden gesteld door middel van een online formulier bereikbaar op de Actito.com website. De enquête werd gepromoot via verschillende media: campagne, Twitter, Linkedin, alsook banners. De deelnemers, die zowel uit de B2C als de B2B sector, uit het verenigingsleven en uit overheidsinstellingen komen, hebben vragen beantwoord over de wijze waarin ze integreren in hun marketing bedrijfsstrategie, alsook over hun investeringsplannen in dit medium voor de komende maanden. De door Citobi via Actito gehouden enquête maakt geen wetenschappelijke aanspraken, maar de resultaten zijn representatief voor de tendenzen van de marketing markt in België. OVER ACTITO Actito is een relationship marketing softwarepakket dat het onder meer mogelijk maakt gepersonaliseerde, multi-channel marketingcampagnes ( , mobiel, sms, fax, print ) te beheren en online enquêtes op te stellen door middel van een gebruiksvriendelijke interface, alsook de gegevens te verzamelen en te verwerken die dit met zich meebrengt. Actito werd ontwikkeld door Citobi, dat gespecialiseerd is in het beheer van klantrelaties (CRM), en dat haar product reeds meer dan 10 jaar voortdurend verbetert. Onder de gebruikers van Actito bevinden zich namen als Toyota, Deutsche Bank, XEROX, Touring, Renmans, Bel Maredsous, RTBF, RTL Indien u ook de kracht en de eenvoud van het gebruik van Actito wenst te ontdekken, reserveer dan nu online een demo op 2

3 Marketing in België in enkele cijfers is ongetwijfeld een van de vaakst ingezette kanalen voor Belgische marketeers: 94% van de bedrijven die deelnamen aan ons onderzoek maakt er gebruik van. Ter vergelijking: 99% van de respondenten beschikt over een website (in ons vorige onderzoek was dat 95%), 38% gebruikt zoekmachinemarketing, 70% zet ook in op social media en 40% doet aan mobiele marketing. De staat dan ook bovenaan in de ranking. De argumenten die men het vaakst aanhaalt om het gebruik van marketing te verantwoorden zijn, in die volgorde: de beperkte contactkosten (genoemd door 75% van de deelnemende bedrijven), de eenvoudige uitvoering (52%), de makkelijke integratie met andere kanalen (39%), het feit dat het een effectieve manier van cross-selling is (25%) en de hoge respons (17%). Bedrijven die marketing niet gebruiken noemen het gebrek aan kennis van dit medium en het feit dat ze niet over een geschikte database beschikken als redenen. Als we het aandeel van marketing in het totale marketingbudget analyseren, zien we grote verschillen: 57% van de ondervraagde bedrijven besteedt minder dan 10% van het marketingbudget aan , maar voor bijna 10% van de bedrijven (voornamelijk KMO s) vertegenwoordigen de uitgaven voor juist 50% of meer van het marketingbudget. In sommige sectoren, zoals de snelverkoop, klimt dat aandeel zelfs op tot meer dan 80%. Dit betekent dat er bij de meeste bedrijven nog ruimte is voor verbetering. Kijken we naar de toepassingsmogelijkheden, dan zien we dat de periodieke nieuwsbrief het populairst is (bijna 70% van de respondenten), gevolgd door het genereren van verkeer naar de website van de onderneming (49%). Een derde van de bedrijven gebruikt voor transactiedoeleinden (orderbevestiging, facturen, etc.). Die cijfers zijn nagenoeg dezelfde als die van vorig jaar, wat wijst op een zekere behoudzucht bij de marketingmanagers: why change a winning team? FIG. 1 USES OF MARKETING Newsletters Trafic generation on websites Leads generation Transactionnal s Press Releases Virality Coupons 3

4 Marketing, steeds in voor farmaceutische bedrijven ZOOM ON PHARMA Net als in 2011 namen veel farmaceutische bedrijven deel aan de enquête. De resultaten van dit onderzoek bevestigen verschillende tendensen in deze sector. Zo dwingen de druk op de gezondheidsbudgetten en het opdrogen van R&D farmaceutische bedrijven om hun verkoopmodel te herzien. Salesteams moeten inkrimpen en een multichannelaanpak moet met open armen worden ontvangen. Een andere trend is het feit dat de patiënt aan belang wint: op therapeutisch vlak is het niet langer de arts die beslist, maar steeds meer de arts in onderhandeling met de patiënt. Het is daarom noodzakelijk dat de verschillende gezondheidsactoren (en dus ook de farmaceutische bedrijven) betrokken zijn bij de informatieverstrekking richting patiënt. Van alle mogelijke kanalen is ongetwijfeld een van de handigste. Bovendien geven artsen meestal de voorkeur aan communicatie via . Twee grote valkuilen wachten echter op de farmamarketeer. Een eerste valkuil is het creëren en onderhouden van de database. Interactie met artsen middels een multichannelstrategie met, onder andere, vereist specifieke kennis en totaal andere processen dan die bij CRM ter ondersteuning van een verkoopteam gebruikelijk zijn. Het gaat er niet om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om het werk van de medisch afgevaardigde te vergemakkelijken, maar om het overbrengen van een boodschap naar een gezondheidsprofessional. Een boodschap die relevant is, afgestemd is op het individu en kadert binnen een langetermijnrelatie. Voor veel bedrijven is dit een aanzienlijke uitdaging, maar dat is de prijs van de overgang naar een multichannelaanpak. De tweede valkuil werd hoger reeds vermeld, namelijk de inhoud van campagnes. De kwaliteit van de boodschap is immers de belangrijkste garantie voor het succes van een marketingcampagne. Maar welke boodschap overbrengen? Wanneer? Hoe passen we de inhoud aan? Ook dit is een immens moeilijke taak voor farmaceutische bedrijven. Specifiek voor België komt daar ook nog eens de inhoudelijke diversificatie naar taal of regio bij. De verleiding is dan ook groot om vast te houden aan hun eigen informatieve newsletter voor artsen en apothekers. Maar we moeten vaststellen dat deze aanpak in een land als België niet echt rendeert. Toch blijft de een ideaal instrument om een 1-op-1 dialoog aan te gaan met artsen, ter ondersteuning of ter vervanging van een bezoek. In dit geval moet men dit integreren in het CRMproces om een echte stap te zetten richting edetailing. 4

5 40% 17% 27% De sector professionaliseert Sinds vorig jaar stellen we een positieve evolutie vast in het gebruik van marketing bij Belgische bedrijven. marketing is niet langer een hobby, er zijn doorgaans belangrijke budgetten mee gemoeid en bedrijven doen vaker beroep op professionals om hun marketingstrategie vorm te geven. Verschillende bedrijven hebben de afgelopen maanden geïnvesteerd in het verzamelen van adressen. Bestanden met meer dan honderdduizend of zelfs meer dan een miljoen adressen zijn vandaag zeer gangbaar in de B-2-C-sector. Wel vragen marketeers zich af wat de ideale mailfrequentie is. We weten dat té veel s voor consumenten een reden is om zich uit te schrijven, maar als men te weinig berichten verstuurd, kan men weer niet optimaal profiteren van de database. We zien een stijging van de mailfrequentie ten opzichte van vorig jaar : 31% van de bedrijven verstuurt maandelijks minder dan een en 21% kiest voor één per maand: dit bevestigt de typische mailfrequentie voor nieuwsbrieven. Aan het andere uiterste zien we dat 19% van de bedrijven meer dan een mail per week verstuurt. Meestal gaat het dan om spelers in de detailhandel. Een andere interessante indicatie is de verschuiving van massacampagnes naar een gesegmenteerde verzending, die steeds gepersonaliseerder is. marketing is niet langer een middel om snel de massa te bereiken, maar meer een manier om een echte dialoog aan te gaan met klanten en prospecten. 61% van de bedrijven personaliseert mails op naam, voornaam en taal. 49% van hen houdt rekening houden met het type klant. De locatie van de klant wint aan belang, zeker nu er steeds meer mobiele devices zijn, en 30% van de bedrijven zegt dat ze daar gebruik van maken. Aankoophistoriek (22%), leeftijd van de ontvanger (17%) en het apparaattype voor het lezen van s (5%) worden eveneens ingezet om e- mails te personaliseren. Dit laatste cijfer vraagt om extra toelichting. Zoals we later zullen zien, zijn mobiele devices vandaag een van de belangrijkste kanalen voor de verspreiding van s. Daarom is het belangrijk om te weten op welk apparaat s worden uitgelezen. De komende jaren zal dit een van de belangrijkste elementen zijn voor de segmentatie van s. 5

6 55% 41% 68% In- of outsourcing, dat is de vraag We wilden weten hoe de respondenten hun e-strategie aanpakken en hoe de uitvoering van de verschillende aspecten van hun campagne (ontwerp, copywriting, mailing) eruitziet. De resultaten zijn compleet anders dan in onze vorige enquête. Vandaag is er een grotere neiging tot insourcing. De crisis heeft er waarschijnlijk toe geleid dat bedrijven hun uitgaven in de hand willen houden en minder neerleggen bij derden-leveranciers. In eerste instantie stelden we de vraag wie bedrijven belasten met het opstellen van hun marketingstrategie. 72% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dit intern te beheren, omwille van de efficiëntie en om economische redenen. De inhoud van s (copywriting) gebeurt het vaakst intern (61% van respondenten). In 21% van de gevallen is dit het werk van het communicatiebureau, bij 10% van een service provider en bij nog eens 8% van een gespecialiseerde consultant. Bedrijven zijn verdeeld over de reden van hun keuze (50-50%). Het ontwerp van s wordt daarentegen vaker uitbesteed. 46% van de bedrijven doet dit intern, 32% vertrouwt het toe aan het communicatiebureau, 10% aan een service provider en de rest aan een gespecialiseerde consultant. Hier primeert efficiëntie (50%) boven economische motieven (44%). Het beheer van de campagne zelf (verzending en rapportage) is meestal in interne handen (67%). 15% van de bedrijven vertrouwt de taak toe aan een communicatiebureau, 11% aan een service provider en 8% aan een gespecialiseerde consultant. Vragen we naar de technologie, dan geeft 68% van de ondervraagde bedrijven aan dat ze gebruikmaken van commerciële software, 17% van een eigen ontwikkeling en 16% van een gratis programma. Het aantal bedrijven dat een eigen systeem ontwikkeld, is verrassend. De investering op het gebied van infrastructuur om een goede mate van deliverability te garanderen, is aanzienlijk en maakt deze aanpak doorgaans weinig rendabel. Kiezen bedrijven voor commerciële software dan zijn de geboden functies het belangrijkst voor 33% van de bedrijven, gevolgd door de prijs (19%) en de kwaliteit van de dienstverlening (18%). De geografische nabijheid van de leverancier wordt slecht door 4% van de respondenten aangehaald wanneer hen wordt gevraagd om hun keuze te preciseren. Toch opteerde de meerderheid voor een Belgische oplossing. 6

7 Uitdagingen voor de Marketing professionals in 2012 In tijden van crisis is het belangrijkste doel van marketingmanagers het rendabeler maken van investeringen. Ambitieuze projecten worden liever uitgesteld. Dit blijkt duidelijk uit de resultaten van de enquête. Zo zou 50% van de respondenten de interactie met hun abonnees willen verbeteren via enquêtes of wedstrijden en geautomatiseerde marketingprogramma s. 44% wil het aantal abonnees doen toenemen. 37% wil en CRM integreren. 34% wil de inhoud van s verbeteren. 27% wil een betere integratie van en mobiele apparaten. 24% wil een betere deliverability. 24% wil ook een betere integratie van en sociale netwerken. MARKETING CHALLENGES IN THE 12 COMING MONTHS Boost Interactivity 0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % Increase database size Integrate with CRM Improve s content Integrate with mobile Improve deliverability Integrate with social media 7

8 ZOOM ON MOBILE Mobiele media en een voor de hand liggende combinatie We kondigden het vorig jaar al aan: de convergentie van marketing en mobiele devices kent een hoge vlucht. Een studie van de Radicati Group becijfert dat in 2013 maar liefst 1 miljard mensen hun lezen vanaf hun mobiele telefoon (tegen 200 miljoen in 2009). Volgens het rapport View the digital inbox van Merkle raadpleegt 55% van de gebruikers regelmatig zijn op een mobiel. In juni 2012 publiceerde Litmus een studie waaruit blijkt dat meer gebruikers s lezen op een mobiel dan op gelijk welk ander platform (web of desktop). Het rapport van Merckle geeft ook aan dat 43% van de gebruikers die hun op hun mobieltje uitlezen dat meer dan vier keer per dag doet (tegen 39% van de mensen die daarvoor niet hun mobiel gebruiken). De komst van mobiele devices in het landschap heeft een enorme impact op de manier waarop consumenten raadplegen, terwijl marketeers hun aanpak hier nog niet hebben op afgestemd. Tegelijkertijd vindt 80% van de consumenten het lastiger om s te checken op een mobieltje dan op een pc (Edialog, the future of messaging). Mobiele telefonie smijt ook bepaalde zekerheden over boord, zoals het tijdstip waarop gebruikers hun s lezen. s checken op een mobieltje gebeurt immers meestal in het weekend (Returnpath, the future of mobile messaging). Het is daarom belangrijker dan ooit om rekening te houden met mobiele devices binnen een strategie. In ons vorig onderzoek was 9% van de ondervraagden van plan om specifiek in te gaan op de integratie van beide kanalen, dit jaar is dat meer dan 11%. Wel merken we op dat de inspanningen om campagnes aan te passen aan mobiele devices nog eerder bescheiden zijn. Zo bevestigt 53% van de respondenten dat ze nog geen enkele strategie hebben ontwikkeld voor mobiele telefoons. 18% van de bedrijven zegt dat ze gebruikmaken van fluid design, waardoor de inhoud wordt aangepast aan het mobiele medium. 9% geeft aan dat ze specifieke mobiele campagnes creëren, terwijl 6% de s naar mobiele gebruikers verstuurt in tekstformaat. De antwoorden van ondernemingen op de uitdagingen van de mobiele markt zijn nog beperkt. Toch is het een piste waarmee snel resultaat te boeken valt, tegen een beperkte investering. 8

9 steeds bovenaan het lijstje met online investeringen We vroegen deelnemende bedrijven naar hun investeringsintenties de komende 12 maanden in diverse media ( , sociale netwerken, mobiel, zoekmachinemarketing, display, ). Ondanks de aanhoudende crisis hebben de meeste bedrijven de intentie om hun investeringen te handhaven of te verhogen. De staat nog steeds bovenaan in het lijstje met online investeringen. 58% van de respondenten geeft aan dat zij de investeringen in marketing willen verhogen in De rest kiest voor handhaving. Ter vergelijking: voor display advertising zien we dat slechts 18% de intentie heeft om daar meer in te investeren en dat 23% er zelfs minder geld voor uittrekt. Voor zoekmachinemarketing is bijna 31% van plan het budget te handhaven of te verhogen tegen 8% die wil minderen. Sociale marketing springt het meest uit de band: bijna 65% van de respondenten is van plan hier meer aan uit te geven. Dit cijfer is relatief, daar de budgetten voor sociale marketing nog beperkt zijn, maar daarom niet minder indrukwekkend. Het toont aan dat sociale media marketing geen tijdelijk fenomeen is. We komen hierop terug in het kaderstuk over de interactie tussen en sociale netwerken. ONLINE INVESTMENT INTENTS IN THE 12 COMING MONTHS Social Media marketing Mobile Marketing SEM-SEO Display Increase Decrease Stable 9

10 ZOOM ON SOCIAL MEDIA en sociale netwerken: interactie troef Zoals hierboven vermeld, is 65% van de marketingmanagers van plan om de investeringen in social media marketing te verhogen in Meer dus dan het geval is bij marketing. We moeten dit cijfer echter relativeren. De budgetten die worden uitgetrokken voor social media marketing zijn op dit moment nog zeer beperkt in België. Zelfs een aanzienlijke verhoging zou niets afdoen aan de investeringen die met marketing zijn gemoeid. Bovendien heeft niemand de intentie dat budget te verlagen. Wel zien we een verkoeling tussen marketingmanagers en bepaalde andere kanalen, zoals zoekmachinemarketing, waar desinvestering wel speelt. Hoewel en sociale media marketing vechten om de aandacht van de consument, vooral in de mobiele markt, zijn ze absoluut complementair. Iets wat marketeers goed hebben begrepen; velen hebben dan ook geprobeerd om de twee te integreren. Slechts 20% van de respondenten zegt geen gebruik te maken van sociale media in hun strategie. 23% van de ondervraagde bedrijven zet een link naar hun sociale pagina s in hun s. 11% biedt de mogelijkheid om artikelen te delen via sociale netwerken. Veel verrassender is het feit dat slechts 10% van de ondervraagde bedrijven lezers voorstelt om zich vanaf hun sociale mediakanaal in te schrijven voor hun nieuwsbrief, wat nochtans niet bepaald moeilijk is en bovendien het verzamelen van adressen versnelt. 10

11 Conclusies We constateerden het al na onze laatste enquête: de gaat nog een mooie toekomst tegemoet. De bevindingen van ons onderzoek laten zien dat de niet aan belang heeft ingeboet in Men blijft inzetten op , vanwege de effectiviteit en de beheersbare kosten. Twee argumenten die in tijden van crisis natuurlijk cruciaal zijn. Ook zien we hoe men de steeds meer integreert in andere media, om een alomvattend antwoord te kunnen bieden op de behoeften van marketingmanagers. We zijn allesbehalve teleurgesteld met de enquêteresultaten van dit jaar: de uitgesproken interesse voor social media marketing vraagt om een nieuwe benadering van marketing, zodat beide kanalen elkaar optimaal kunnen aanvullen. Benoît De Nayer Product Director Actito 11

12 ACTITO is a product of: CITOBI sa/nv Rue de Clairvaux Louvain-la-Neuve Belgium T + 32 (0)

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

De marketing databank zet uw acties weer op koers

De marketing databank zet uw acties weer op koers sla dit document op De marketing databank zet uw acties weer op koers email dit document 1 wat doet u met uw klantengegevens? Marketeers hebben de jongste jaren tal van communicatiemiddelen ter beschikking

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases E-mail marketing in de praktijk 12 inspirerende klantcases Deze bundel van praktijkvoorbeelden is gemaakt voor iedereen die met communicatie te maken heeft. En in het bijzonder voor communicatieprofessionals

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

KMO en de Cloud. Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten

KMO en de Cloud. Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten België 2014 KMO en de Cloud Marktonderzoek naar status, stappen en standpunten Inhoudsopgave Inleiding... 03 Executive Summary... 04 Definities...

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 2 Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website Door vier kritische succesfactoren toe te passen! Uw website speelt een cruciale rol in het betrekken van uw

Nadere informatie

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET *Een white paper is een rapport, gids of document dat door een bedrijf of autoriteit geschreven wordt om problemen aan te kaarten en hiervoor concrete

Nadere informatie

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010 HRM Witboek [JANUARI 2010] Rekrutering via social media - Mythes & realiteit - Social media trends voor 2010 8 Social media in cijfers 9 Gebruik wervingskanalen 13 Case. Deloitte België 16 Jobsites strikes

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING IAB Nederland December 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ONLINE VIDEO ADVERTISING... 4 1.1 Wat is online video advertising?.... 5 1.2 Standaard advertentieformats...

Nadere informatie