Relatiebeheer bij Tauw. Symposium Brabantse Delta 11 oktober 2012, Sven Asijee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Relatiebeheer bij Tauw. Symposium Brabantse Delta 11 oktober 2012, Sven Asijee"

Transcriptie

1 Relatiebeheer bij Tauw Symposium Brabantse Delta 11 oktober 2012, Sven Asijee

2 Inhoud Context Commercieel proces Accountmanager Dilemma s Conclusie

3 Context Missie en ambitie (uit plan voor Tauw Group) We zijn gericht op ons aanpassingsvermogen om aan de veranderende vragen van onze klanten te kunnen voldoen. Duurzame klantrelaties zijn voor ons leidend. We verbeteren voortdurend de kwaliteit van de leefomgeving in verbinding en samenwerking met onze klanten, in inspirerende en innovatieve projecten We creëren een uitdagende werkplek voor al onze medewerkers We willen excelleren in alles wat we doen, voor onze klanten en voor onszelf

4 Inspanning Inspanning Context relatiebeheerder (proces) ingenieur (inhoud) Relatiebeheerder Ingenieur interesse in de ander behoefte argumentatie in offerte opdracht interesse in de ander behoefte argumentatie in offerte opdracht Tijd Tijd

5 Context Deventer Assen Amsterdam Utrecht Rotterdam Eindhoven BU Waterbouw en Waterbehandeling BU Ruimte en Recht BU Bedrijven

6 Context Bodem Civiel Water Waterbouw Ruimte Milieu

7 Context Business Unit Water Business Unit Industrie Business Unit Ruimtelijke kwaliteit Klant staat voorop, elk BU zijn eigen klantgroepen

8 Context Visie en ambitie (uit plan voor BU water ) Klantgroepen: Waterschappen, Rijkswaterstaat en Drinkwaterbedrijven Visie: Tauw assisteert en begeleidt de waterbeheerder met inhoudelijk deskundig advies en betrokkenheid om zijn politieke bestuurlijke agenda te realiseren; we weten water speelt, kennen onze eigen kracht en pakken integrale projecten aan met derden Doelen: Het bereiken van een erkende positie in water veiligheid, behandeling en management door: Bewegen van product oriëntatie naar klant oriëntatie In te zetten op de thema s: energie en water, assetmanagement en BIM/3D-modellering/SE

9 Context Business Unit Water Secretariaat Programmamanagement (innovatie) Accountmanagement Internationaal Waterbehandeling Waterveiligheid Watermanagement Constructie & Geotechniek

10 Context Afd. Waterbehandeling: Communale waterzuivering Industriële waterzuivering Drinkwaterbehandeling Afvalwaterstransportsysteem Energie & Water (rwzi als energiefabriek, riothermie) Nieuwe Sanitatie Geur Consultancy/studie Afd. Waterveiligheid: Polder- en boezemgemalen Riool- en boostergemalen Sluizen Beweegbare bruggen Beweegbare stuwen Energie & Water (langzaam stromend water) Dijken / dijkversterking Toetsing waterkeringen Toetsing waterkerende kunstwerken Havens Vaargeulen/Rivieren/Oevers

11 Context Afd. Watermanagement: Wateroverlast Droogtestudies Zoetwatervoorziening/wateraanvoer Geohydrologie/Grondwater Aquatische ecologie Vismigratie Beleids/watervraagstukken (KRW) Beleids/ecologie vraagstukken (EHS) Intergraal waterbeheer Energie & Water (Warmte Koude Opslag, riothermie) Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS) Afd. Constructie & Geotechniek: Via-/Eco-/Aquaducten Vaste bruggen / fly-overs Tunnels Parkeergarages Bergbezinkbassins Zettingen / stabiliteit Bouwputten Funderingen Leidingsterkte Kademuren

12 Context Van strategisch advies via analyses en metingen tot planvorming en planrealisatie Conceptontwikkeling, financieel en economische haalbaarheid, aanbestedingbeleid, beleidsstudies, haalbaarheidsstudies, variantenonderzoek, MER-studies, tracéstudies Milieukundig onderzoek, terreinopnamen, emissiemetingen, capaciteitsmetingen, geluidmetingen, ecologische inventarisatie Saneringsplan, schets en definitief ontwerp, bestek- en ontwerptekeningen, bewonersoverleg, vergunningen Proces- en projectmanagement, risicomanagement, geïntegreerde contracten, omgevingscommunicatie, directievoering, toezicht

13 Context

14 Context

15 Inhoud Context Commercieel proces Accountmanager Dilemma s Conclusie

16 Commercieel proces Uitgangspunt: geen front office en back office iedereen heeft klantcontact (ook degene, die de telefoon aanneemt) projectleiders doen acquisitie èn projectuitvoering Doel: weten wat er speelt relatie opbouwen, vertrouwen opbouwen, hoe kunnen we bijdragen (en daarmee iets verdienen) aan de opgaven waar de klant voorstaat Stappen: Markt intelligentie Propositie Marketing en communicatie Accountmanagement

17 Commercieel proces Marktintelligentie: Ontwikkelingen in de markt, weten wat er gaande is Wat speelt er bij de klanten Systematische inventarisatie van marktinformatie ( market intelligence ) Concurrentie positie Per product markt combinatie (pmc): relatieve marktaandeel / ontwikkelingen Selectie en classificatie van klanten

18 Commercieel proces Propositie Analyse per pmc (pmc doorzetten, verder ontwikkelen, of juist afbouwen?), definitie gewenste positie en strategische keuzes m.a.g. proposities formuleren portfolio-ontwikkeling innoveren met de klant? klant (sturing op de klant): mee doorgaan of stoppen doelstelling aanpassing product innovatie en management op klantvraag accountplan per klant

19 Commercieel proces Marketing & Communicatie Actieve en geplande markt ontwikkeling door: campagnes, vb groot in gemalen, Tauw weet water speelt campagne, Tauw regelt uw ruimte Ingenieus, eigen periodiek uitgeven Internet Maar ook: Klantevents/symposia organiseren voor/met klanten Publicaties /artikelen Presentaties op symposia/congressen

20 Commercieel proces Foto s volgen dan morgen

21 Commercieel proces Accountmanagement / relatiemanagement Verschillende niveau s: multilevel accountmanagement accountmanager (al dan niet met een team), regie relaties vak-vak project teams afdelingshoofden Veel contacten (vb 60 versus 60) Informatie delen / wie kent wie / CRM

22 Inhoud Context Commercieel proces Accountmanager Dilemma s Conclusie

23 Accountmanager Plaats in de organisatie accountmanager is een rol (elke medewerker, ook leidinggevenden) in het afsprakengesprek opnemen accountmanager onder leiding van GH/AH/BUM Rol van de rol accountmanger Tauwbreed gericht op het behouden en verder ontwikkelen van de dienstverlening van Tauw bij bestaande klanten vergroten van de omzet door verbreding en verdieping van het door de klant afgenomen dienstenpakket klanttevredenheid en kwaliteit van de dienstverlening essentieel dat de accountmanager voldoende tijd krijgt om zijn rol goed uit te voeren

24 Accountmanager Verantwoordelijkheden/Werkzaamheden (1) (informatie en plannen/doelen) De accountmanager is het kenniscentrum binnen Tauw met betrekking tot de klant. En van daaruit ve verantwoordelijk voor: het verzamelen, actueel en toegankelijk houden van alle essentiële informatie over de klant en de activiteiten van Tauw bij die klant door het (doen) bijhouden van een up-to-date klantdossier en van het klantrelatiebeheers-systeem (CRM); de accountmanager kent de belangrijkste ontwikkelen, die bij zijn klant spelen en vertaalt dit naar mogelijkheden voor Tauw; de accountmanager heeft ook zicht op de concurrentie; het maken van een accountplan en dat actueel houden, met daarin expliciet benoemd de mogelijke cross-selling; daartoe zorgt de accountmanager ervoor dat hij op de hoogte is van wat Tauw te bieden heeft en dat het aansluit bij de behoefte van de klant het maken van kwartaalrapportages aan zijn direct-leidinggevende of het management team van de business unit voor de grotere klanten betreffende de voortgang in het realiseren van doelstellingen en het distribueren van informatie over de klant;

25 Accountmanager Verantwoordelijkheden/Werkzaamheden (2) (de klant/regie) het zelf voeren van periodiek overleg en laten voeren van overleg door anderen met de klant (dit kunnen verschillende personen zijn bij de klant) gericht op: klanttevredenheid; het identificeren van commerciële mogelijkheden; weten wat er speelt bij de klant (wensen/ontwikkelingen) het indentificeren van mogelijkheden om samen met de klant te innoveren het initiëren van een breed overleg met de klant het inhoudelijk en qua timing op elkaar afstemmen van acquisitieactiviteiten bij de klant door de verschillende afdelingen en projectleiders binnen Tauw; de accountmanager voert de regie met als doel klantontwikkeling (client development). het beheren van eventuele raamcontracten bij de klant het analyseren van de tenders en offerteaanvragen en deze doorleggen naar de juiste afdelingen binnen Tauw

26 Accountmanager Verantwoordelijkheden/Werkzaamheden (3) (delen van informatie intern) het zonodig initiëren en voeren van intern overleg met alle betrokkenen over de klant en het, indien gewenst, instellen van een accountteam het bespreken van de commerciële mogelijkheden, klachten, resultaten e.d. bij de klant met de betrokken projectleiders en/of met het accountteam en/of met zijn leidinggevende en/of met het managementteam van de Business Unit; kennis verzamelen van ontwikkelingen die van belang zijn voor de klant en deze informatie delen met andere accountmanagers, die voor dezelfde soort klant actief zijn (vb. periodiek komen de accountmanagers van de Waterschappen en MT BU Water bijeen om ervaringen te delen of om een specifiek onderwerp te bespreken).

27 Accountmanager Bevoegdheden/Speelruimte accountmanager is verantwoording verschuldigd aan direct leidinggevende of het managementteam van de Business Unit en: neemt beslissingen over de inhoud van het accountdossier en over de verwerving en verspreiding van informatie over de klant is bevoegd om collega s aan te spreken op het nakomen van de afspraken die ten aanzien van de klant met hen zijn gemaakt. kan in voorkomende gevallen werkzaamheden delegeren aan een ondersteunende medewerker. is bevoegd om invloed uit te oefenen op commerciële afwegingen (wel/niet aanbieden, prijs e.d.) en inhoudelijke aspecten in offertes. De accountmanager heeft hierin een sterk adviserende rol. Uiteindelijk beslist de lijn.

28 Inhoud Context Commercieel proces Accountmanager Dilemma s Conclusie

29 Dilemma s vraag achter de vraag (relatie?) is het juist wel of niet wenselijk dat de accountmanager zelf ook projecten doet bij zijn klant? Wie heeft de eindbeslissing bij het indien van de offerte de lijn of de AM? Moet AM juist/wel niet een omzet doelstelling hebben? Acquisitie is eng, training Is de rol van AH/GH intern of extern gericht Begrotingsproces aanpassen aan de marktdoelstellingen Hoe info delen, bijhouden in een CRM-systeem delen contactpersonen, delen info (discipline) Accountmanager olv zijn direct leidinggevende of juist niet

30 Inspanning Inspanning Dilemma s relatiebeheerder (proces) ingenieur (inhoud) Relatiebeheerder Ingenieur interesse in de ander behoefte argumentatie in offerte opdracht interesse in de ander behoefte argumentatie in offerte opdracht Tijd Tijd

31 Inhoud Context Commercieel proces Accountmanager Dilemma s Conclusie

32 Conclusie In onze en jullie business gaat het om kennis en kunde Je moet elkaar kennen, vertrouwen (relatie opbouwen) Relatiebeheer zit bij iedereen (accountmanager heeft de regie) Goed weten wat er speelt en wat je zelf daarbinnen te bieden hebt (deol stellen); hierop inzetten Doel Tauw en doel WS t.a.v. relatiemanagement liggen niet ver uit elkaar; werkwijzen zijn in basis dezelfde (je wilt een doel bereiken) Spanningsveld tussen relatiebeheer (proces) en ingenieur (inhoud)

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving)

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Door Olivier Arnolds, Eigenaar Datum 1 September 2012 Radarweg 525 1043 NZ Amsterdam 020-4499400

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Hoe? Zo! Crm in het mbo

Hoe? Zo! Crm in het mbo Hoe? Zo! Crm in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe CRM te gebruiken in het mbo? Hoe zijn de ervaringen met CRM in het mbo? Hoe te beginnen met CRM? Hoe informatie(processen) te organiseren?

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Management & Vaardigheidstrainingen

Management & Vaardigheidstrainingen Management & Vaardigheidstrainingen Voor effectievere organisaties en medewerkers Strategie + Mensen + Technologie Effectiviteit van een organisatie 4 Global Knowledge maakt het verschil 12 Effectiviteit

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie