OnStage. Podium voor talent. BPV matching. BPV Onderwijsproduct - KD - WP s. Wensen deelneme. begeleiding. randvoorwaarden. Terugkoppeling BPV bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OnStage. Podium voor talent. BPV matching. BPV Onderwijsproduct - KD - WP s. Wensen deelneme. begeleiding. randvoorwaarden. Terugkoppeling BPV bedrijf"

Transcriptie

1 Wensen deelneme begeleiding randvoorwaarden BPV Onderwijsproduct - KD - WP s BPV matching Podium voor talent Terugkoppeling BPV bedrijf Voeren informatiesoliicitatiegesprek Maken verbintenis BP Plaat - KD - WP s - wensen OnStage

2 Samen werken aan stages

3 Samen werken aan stages In het beroepsonderwijs (BOL en BBL) heeft het leren in de praktijk een grote vlucht genomen. Met behulp van de beroepspraktijkvorming of BPV worden studenten voorbereid om straks als goed gekwalificeerd vakman of vakvrouw te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Stages vereisen een goede samenwerking tussen onderwijsinstelling, bedrijfsleven en student. Een goede samenwerking wordt bepaald door heldere afspraken, transparante communicatie en een gestructureerde procesbewaking. OnStage is BPV software die speciaal is ontwikkeld om dit samenwerkingsproces te ondersteunen. Vanuit de visie dat de school de regie voert over het stageproces, biedt OnStage uitgebreide mogelijkheden voor matching, begeleiding, relatiebeheer en rapportages. De rolgebaseerde manier van werken maakt dat praktijkopleiders, studenten en begeleiders direct in hun eigen portaal kunnen zien wat er speelt en welke acties nog open staan voor hen. Dit zorgt voor een transparante en efficiënte manier van (samen) werken. OnStage is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse ROC s. Dit zorgt ervoor dat het goed aansluit op de dagelijkse praktijk van de BPV-bureaus. OnStage is hiermee de ideale BPV software die scholen helpt grip te houden op de beroepspraktijkvorming. Rolgebaseerde gebruikersportalen BPV-bureau houdt de regie Bevordert samenwerking met bedrijven en studenten Uniforme en transparante BPV-processen

4 Matching

5 Matching De eerste stage bepaalt vaak de indruk die een student krijgt van zijn latere loopbaan. Hoe zorgt u ervoor dat de match tussen student en stageplaats meteen goed is? Een goede BPV-match vermindert de kans op uitval aanzienlijk, omdat een succesvolle stage de student motiveert zijn studie af te maken. Met OnStage kan de BPV-coördinator, maar ook de student zelf, geschikte stageplaatsen zoeken en matchen op het profiel van de student. De voordelen van matching met OnStage zijn: Individueel matchen op meerdere factoren tegelijk. Het resultaat is te verfijnen door persoonskenmerken van de student te matchen met kenmerken van het stagebedrijf. Optimaal stageplaatsen inplannen. OnStage houdt precies bij welke stageplaatsen al bezet zijn, en welke er binnenkort vrijkomen. Geografisch zoeken. Via een integratie met Google Maps ziet u op een plattegrond alle beschikbare stageplaatsen. Reisafstand en openbaar vervoer kunnen visueel zichtbaar gemaakt worden. Integratie met Colo. OnStage doorzoekt uw eigen bestanden op beschikbare stageplaatsen, en kan tegelijkertijd ook zoeken binnen Stagemarkt.nl. Met OnStage krijgt u de juiste student op de juiste stageplek. Intelligente matching Actueel overzicht van stageplaatsen Zoeken op reistijden en afstand Integratie met stagemarkt.nl

6 Begeleiding

7 Begeleiding Competentiegericht onderwijs vraagt om individuele begeleiding van de deelnemers, ook tijdens de BPV. Komt u hier nog voldoende aan toe? In OnStage is het begeleidingsproces flexibel in te richten. Hiermee biedt OnStage een schoolbrede oplossing die sectorspecifiek ingericht kan worden. Per activiteit wordt vastgelegd wie deze uitvoert en welke informatie in het stagedossier vastgelegd wordt. De stagebegeleider kan zelf eenvoudig extra acties toevoegen welke centraal worden opgeslagen in het stagedossier. OnStage maakt een stagedossier aan voor elke student die op stage gaat. Het sollicitatieproces is zo goed te volgen vanaf het zoeken van een stageplek tot en met de BPV-overeenkomst. Het stagedossier bevat verder alle informatie over de begeleiding en voortgang tijdens de stage. Dit overzicht is belangrijk voor de interne kwaliteitsbewaking, maar ook voor een eventueel bezoek van de Onderwijsinspectie. De voordelen van begeleiding met OnStage zijn: Werken volgens een uniform en transparant proces. De BPV-processen in OnStage sluiten nauw aan bij het BPV-protocol zoals afgesproken tussen onderwijs en bedrijfsleven. Gebruikers kunnen zelf hun gegevens bijhouden. Hierdoor houdt u meer tijd over voor andere zaken. Voor elke stage houdt OnStage een stagedossier bij. Zo hebt u alle informatie bij de hand. Het stageproces wordt opgedeeld in overzichtelijke stappen waarvan u de voortgang kunt bewaken. Hierdoor kunt u tijdig ingrijpen als dat nodig is. Met OnStage houdt u meer tijd over voor begeleiding van de studenten en het verbeteren van de relaties met het bedrijfsleven. Grip op het stageproces Pro-actieve begeleiding Compleet overzicht per stage Aansluitend bij BPV-protocol

8 Relatiebeheer

9 Relatiebeheer De vraag naar stageplaatsen wordt steeds groter en de concurrentie neemt toe. Hoe blijft u uw studenten voldoende kansen bieden om in de praktijk ervaring op te doen? Het sleutelwoord is relatiebeheer. Goede relaties met het bedrijfsleven zijn erg belangrijk voor de BPV, omdat het helpt om geschikte stageplaatsen te vinden. De juiste mensen kennen binnen een stagebedrijf opent vaak deuren die voor anderen gesloten blijven. OnStage maakt relatiebeheer efficiënt en overzichtelijk door alle bedrijfs- en stageplaatsgegevens centraal op te slaan. OnStage registreert verder alle afspraken tussen school en stagebedrijf. De BPV-coördinator kan er ook voor kiezen dat bedrijven zelf toegang krijgen via het bedrijfsportaal van OnStage. De voordelen van relatiebeheer met OnStage zijn: Meer tijd voor persoonlijke contacten met het bedrijfsleven. OnStage neemt u administratief werk uit handen waardoor u tijd bespaart. Voorkomen van dubbele afspraken en langs elkaar heen werken. In OnStage legt u alle afspraken tussen school en stagebedrijf vast. Integratie met bestaande CRM-systemen. OnStage heeft een standaard integratie met Microsoft CRM en kan verder eenvoudig integreren met andere systemen. Professionaliseren van het relatiebeheer. Met OnStage wordt u veel minder afhankelijk van individuele contacten die via één bepaalde collega verlopen. Met OnStage bouwt u verder aan uw relaties met stagebedrijven. Professioneel relatiebeheer Overzicht afspraken met bedrijven Integraties met CRM systemen Relatiebeheer niet meer persoonsafhankelijk

10 Management informatie

11 Management informatie In hun maatschappelijke functie hebben scholen een verantwoordingsplicht naar de overheid, het bedrijfsleven, het schoolbestuur en de ouders. Verantwoording vraagt om overzicht en heldere informatie. Hoe behoudt u het overzicht over de duizenden stages die elk jaar op uw school plaatsvinden? OnStage verzamelt alle relevante informatie over de stages die uw studenten lopen. Door de integrale administratie van de stagedossiers kunt u bijvoorbeeld aantonen dat studenten tijdens hun stage voldoende begeleiding krijgen vanuit de school. Ook kunt u met de verzamelde informatie een totaalbeeld geven van de kwaliteit van de stages aan bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie of het CvB. De voordelen van rapportages met OnStage zijn: Voortgang bijhouden in een elektronisch stagedossier. Het logboek, de bezoekverslagen en de feedback van de praktijkopleider staan overzichtelijk bij elkaar. Verslaglegging richting de Onderwijsinspectie. Met de stagedossiers kunt u aantonen wat studenten gedaan hebben, hoeveel uren ze stage hebben gelopen en of ze voldoende begeleiding hebben gekregen. Inzicht om bij te sturen. Op basis van selecties kunt u uw rapportages laten maken. Grafische statusmeldingen. OnStage toont grafisch de kritische prestatie indicatoren voor alle BPV-processen in een webportaal. Verder worden performance indicatoren (rood, oranje, groen) toegepast om de compleetheid van stagedossiers aan te geven. OnStage levert zowel overzicht als inzicht in de BPV. Overzichtelijke stagedossiers Heldere verslaglegging Bijsturen door beter inzicht Grafische statusmeldingen en KPI s

12 Open integraties

13 Open integraties OnStage is een moderne webapplicatie waar tijdens het ontwerp al rekening is gehouden met het integreren met andere systemen. OnStage biedt standaard integraties voor: De stagemarkt database van Colo (www.stagemarkt.nl), zodat u kunt zoeken in zowel uw eigen bestanden als die van Colo. Microsoft CRM, zodat u bedrijfs- en contactpersonengegevens eenvoudig kunt uitwisselen. Triple A KRD (kernregistratiesysteem deelnemers), zodat deelnemerinformatie ingelezen kan worden. Daarnaast biedt OnStage standaard webservices om informatie uit te wisselen met urenregistratiesystemen voor het studentenlogboek en met rooster- en planningsystemen voor het inplannen van de begeleiding. Verder is het eenvoudig inpasbaar binnen bestaande portaalomgevingen zoals Microsoft Sharepoint. OnStage is een 100% webapplicatie die op een webserver binnen de school geïnstalleerd kan worden. Het is eveneens als SaaS oplossing beschikbaar. OnStage is gebouwd in Microsoft.NET technologie op basis van een diensten georiënteerde architectuur (SOA). Door middel van webservices technologie kan het eenvoudig integreren met bestaande systemen in uw ICT-landschap. Met OnStage houdt u het ICT landschap open en flexibel, ook naar de toekomst toe. 100% webapplicatie Open architectuur op basis van webservices Integraties voor stagemarkt.nl, Triple A KRD en Microsoft CRM In eigen beheer of als SaaS oplossing te gebruiken

14 Schoolbreed en sectorspecifiek

15 Schoolbreed en sectorspecifiek De schoolbrede invoering van een nieuw systeem staat vaak op gespannen voet met de specifieke wensen en eisen van de verschillende sectoren. OnStage overbrugt dit spanningsveld. Het is als schoolbrede BPV-oplossing in te zetten zonder de sectorspecifieke processen uit het oog te verliezen. OnStage houdt rekening met verschillen in de manier van matching, begeleiding en relatiebeheer binnen elke sector. De BPV-processen kunnen per afdeling ingeregeld worden. Hiermee sluit OnStage optimaal aan bij de werkwijze van elk afzonderlijk BPV-bureau. Schoolbreed is behoefte aan consolidatie van informatie over afdelingen heen. Hiermee kunnen scholen de integrale verslaglegging vormgeven richting externe partijen zoals ministerie of stichtingbestuur. Ook helpt het de directie om sectoroverstijgende trends te herkennen. Standaardisatie van software is een ander aspect dat schoolbreed de aandacht heeft. Om schaalvoordelen te behalen en de ICT-afdeling te ontlasten, is het prettig als dezelfde BPV-oplossing binnen verschillende sectoren gebruikt kan worden. Een bijkomend voordeel is dat OnStage gefaseerd geïmplementeerd kan worden, in plaats van een big bang benadering. Hierdoor kan elke sector in zijn eigen tempo gebruik gaan maken van OnStage. Met OnStage slaat u de handen ineen voor de BPV! Sectorspecifieke BPV-aanpak Schoolbrede verslaglegging en schaalvoordelen Stapsgewijze implementatie per sector mogelijk

16 Werken met OnStage betekent: Integraal overzicht en grip op het proces voor het BPV-bureau Goede samenwerking met bedrijven en studenten Intelligente matching op basis van harde en zachte criteria Minder administratieve lasten, meer tijd voor begeleiding Relatiebeheer is niet langer persoonsafhankelijk Heldere rapportages naar CvB en Onderwijsinspectie Bijstuurmogelijkheden door beter inzicht en analyses Overzichtelijke stagedossiers conform BPV-protocol Schoolbrede oplossing met sectorspecifieke implementatie Standaard integraties met andere systemen OnStage is ontwikkeld door Xebic, in nauwe samenwerking met diverse ROC s. Xebic is een softwarebedrijf dat is gespecialiseerd in het bouwen en ontsluiten van bedrijfskritische applicaties via het web. Xebic heeft oplossingen gebouwd voor onder meer de onderwijswereld, de modewereld en automobielindustrie. Opgericht in 1997 als Baan Research b.v. en in 2001 verzelfstandigd onder de huidige naam, is Xebic een onafhankelijk Nederlands softwarebedrijf met een groeiende groep van internationale klanten en met een gemotiveerd team van ervaren ontwikkelaars en consultants. Xebic b.v. Zonneoordlaan TK Ede

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht 2010 SONAR 7 BEGELEIDINGSYSTEEM MET EEN VERGELIJKING MET DE

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Hoe? Zo! Crm in het mbo

Hoe? Zo! Crm in het mbo Hoe? Zo! Crm in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe CRM te gebruiken in het mbo? Hoe zijn de ervaringen met CRM in het mbo? Hoe te beginnen met CRM? Hoe informatie(processen) te organiseren?

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N OTYS Recruiting Technology helpt u met kandidaat tracking, communicatie

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties Oktober 2013 Copyright Bluedesk CRM Samenvatting Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Ontdek zelf de mogelijkheden:

Ontdek zelf de mogelijkheden: Content Management Systemen (internet) applicatie ontwikkeling Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Ontdek zelf de mogelijkheden: Unieke

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor ICT managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor ICT managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor ICT managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt

E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt Onderzoek naar Nederlandse leveranciers van Vendor Management Systemen en Marktplaats-oplossingen Het gras bij de Buren coöperatie U.A. Robert

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties.

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Whitepaper Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Er vindt een snelle verschuiving plaats van telefooncentrales naar Unified Communications oplossingen. Bedrijven

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie