Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren"

Transcriptie

1 Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Cohort 2012 Apeldoorn, januari 2014

2 Beroepspraktijkvorming Fotovakschool (BPV) Overzicht betrokkenen en verantwoordelijkheden Wie Student Stagebegeleider vanuit de Fotovakschool, per vestiging één hoofd stagebegeleider als aanspreekpunt Praktijkbegeleider bij het leerbedrijf Vestigingscoördinator BPV coördinator Apeldoorn Studieloopbaanbegeleider Taal en rekendocent Examencommissie Kenniscentrum Savantis of GOC Verantwoordelijkheid Neemt actief deel aan de voorlichtingsbijeenkomst en voorbereidende sollicitatielessen Bedenkt welk type stageadres het best past bij zijn of haar leerdoelen Bespreekt de voorkeuren met de stagebegeleider van de FVS en zoekt contact met stageadres Levert de benodigde formulieren in bij de stagebegeleider Zet zich actief in tijdens de stageperiode Stelt logboeken op, laat deze aftekenen door de praktijkbegeleider en levert ze in bij de stagebegeleider van de FVS Organiseert de voorlichtingsbijeenkomst aan het begin van het tweede studiejaar Begeleidt de student bij het vinden van een stageplaats Houdt toezicht op de voortgang van het vinden van stageadressen Verzamelt de contactgegevens van de leerbedrijven waar studenten stage gaan lopen en de ingevulde praktijkovereenkomsten van de studenten die hij zal begeleiden. De stagebegeleider bundelt deze gegevens en praktijkovereenkomsten en verstuurt deze naar de BPV coördinator te Apeldoorn. Beoordeelt voor aanvang van de stageperiode de inhoud van de stage en of de vereiste competenties hierbij aan bod komen Bezoekt ieder stageadres minstens twee keer en houdt daarnaast maandelijks telefonisch of via e mail contact met de studenten en de leerbedrijven tijdens de stage Is het eerste aanspreekpunt bij problemen tijdens een stage voor zowel de student als de praktijkbegeleider Controleert de logboeken van de student op het aantal gewerkte uren Is verantwoordelijk voor de beoordeling van de stage, weegt daarbij oordeel van de praktijkbegeleider mee (Indien nodig) Werkt mee aan de procedure van het kenniscentrum om erkend leerbedrijf te worden Zorgt voor een goede begeleiding van de student Zoekt tijdig contact met de stagebegeleider van de Fotovakschool indien zich problemen voordoen Neemt deel aan het beoordelingsgesprek met de stagebegeleider en de student Is het aanspreekpunt voor de stagebegeleiders van zijn vestiging Is eindverantwoordelijk voor de stages en het toezicht op de voortgang van de studenten op zijn vestiging Draagt zorg voor een actuele BPV gids en aanverwante documenten Is aanspreekpunt voor nieuwe (potentiële) leerbedrijven en verstrekt de benodigde informatie Ontvangt de overzichten met daarin de contactgegevens van de leerbedrijven waar studenten stage gaan lopen, de ingevulde praktijkovereenkomsten en archiveert deze Controleert de erkenning van de leerbedrijven Legt contact en meldt nieuwe leerbedrijven aan bij het betreffende kenniscentrum voor erkenning Zorgt voor de administratieve afhandeling, voert de benodigde gegevens in de database Begeleidt de student bij het formuleren van leerdoelen voor de twee stageperiodes Verzorgt sollicitatietrainingen tijdens de taallessen voorafgaand aan de eerste BPV periode Neemt taal en rekentoetsen af tijdens de terugkomdagen en bereidt deelname aan de Centraal Ontwikkelde Examens taal en rekenen voor Bepaalt bij een onvoldoende oordeel over een BPV periode, in overleg met de stagebegeleider, in welke vorm de herkansing zal plaatsvinden Zorgt voor erkenning van de leerbedrijven. Een bedrijf wordt erkend als het in staat is te zorgen voor o.a. een goede begeleiding en een realistische werkomgeving. Het kenniscentrum gaat niet over de inhoud van de stage. 2

3 Tijdlijn met activiteiten: 1. Voorlichting BPV Activiteit: Wie: Wanneer: Organisatie BPV voorlichtingsdag Stagebegeleider en docent Leerjaar 2, periode 1, week 2 Algemene voorlichting BPV Stagebegeleider Leerjaar 2, periode 1, week 2 2. Voorbereiding tijdens les Activiteit: Wie: Wanneer: Sollicitatietraining Taaldocent Leerjaar 2, periode 1 Formuleren leerdoelen Student en studieloopbaanbegeleider Leerjaar 2, periode 1 3. Regelen van een stageplaats Bijhouden stagedossier Activiteit: Wie: Wanneer: Begeleiding van student bij zoektocht Deadline regelen van stageplaats Student Stagebegeleider Student BPV 1: Leerjaar 2, periode 1 en 2 BPV 2: Leerjaar 2, periode 3 en 4 BPV 1: Leerjaar 2, periode 1 en 2 BPV 2: Leerjaar 2, periode 3 en 4 BPV 1: Leerjaar 2, periode 2 (week 2) BPV 2: Leerjaar 2, periode 4 (week 8) Verzamelen praktijkovereenkomsten BPV 1: Leerjaar 2, periode 1 en 2 Stagebegeleider Bijhouden totaaloverzicht stageplaatsen BPV 2: Leerjaar 2, periode 3 en 4 Retourneren en archiveren praktijkovereenkomsten Controle en/of aanvraag erkenning leerbedrijf i.s.m. kenniscentrum BPV coördinator BPV 1: Leerjaar 2, periode 2 (week 3) BPV 2: Leerjaar 2, periode 4 (week 9) 4. BPV Activiteit: Wie: Wanneer: BPV periode 1 Student en praktijkbegeleider BPV 1: Leerjaar 2, periode 3 & 4 BPV periode 2 Student en praktijkbegeleider BPV 2: Leerjaar 3, periode 1 & 2 Opstellen en opsturen logboek naar stagebegeleider Stagebezoek 1 Stagebezoek 2 Tussentijds contact met student en praktijkbegeleider Terugkomdagen Student Stagebegeleider Stagebegeleider Stagebegeleider Stagebegeleider, taal en rekendocent, student Maandelijks gedurende beide BPV periodes Binnen twee weken na aanvang stageperiode In de laatste twee weken van de stageperiode Tenminste eenmaal per maand Vier keer per BPV periode 5. Beoordeling BPV Activiteit: Wie: Wanneer: Stagebegeleider, student In de laatste twee weken van de Beoordelingsgesprek BPV en praktijkbegeleider stageperiode 3

4 Inleveren stageverslag en logboek Student Bij beëindiging stageperiode Eindbeoordeling BPV periode en terugkoppeling 1. Voorlichting BPV Stagebegeleider Uiterlijk twee weken na beëindiging stageperiode Tijdens de eerste periode van leerjaar twee van de opleiding Mbo Fotografie niveau 4 en Mbo Foto en videodesign niveau 4 krijgen de studenten voorlichting omtrent de beroepspraktijkvorming/stage. De vestigingscoördinator wijst per (groep) student(en) een stagebegeleider aan. Tijdens de stagevoorlichting wordt de stagebegeleider van de studenten bekend gemaakt. De stagebegeleider is voor, tijdens en na de stage het eerste aanspreekpunt voor de student. Per vestiging is één van de stagebegeleiders hoofd stagebegeleider en daarmee het aanspreekpunt voor de andere stagebegeleiders. De voorlichting vindt plaats in de maand september en wordt georganiseerd door de stagebegeleiders van de betreffende vestiging. De studenten worden gedurende een lesdag voorgelicht en voorbereid op de stage. Gedurende deze dag komen de volgende aspecten aan bod: Algemene voorlichting stage Gastspreker Algemene stagevoorlichting, ondersteund door een PowerPoint presentatie. Aan het eind van deze bijeenkomst worden per student de volgende documenten verstrekt: 1. 2x BPV gids 2. Lijst met erkende stagebedrijven 3. Tips voor het zoeken naar een stagebedrijf De volgende documenten zijn voor studenten beschikbaar op intranet: 1. PowerPoint presentatie BPV 2. BPV gids 3. Aanvraagformulier stage 4. Praktijkovereenkomst 5. Lijst met (erkende) stagebedrijven 6. Tips voor het zoeken naar een stagebedrijf Tijdens de voorlichtingsdag zal er ook een gastspreker aanwezig zijn die vertelt over zijn/haar ervaringen met stagiaires en de studenten handreikingen biedt met betrekking tot het solliciteren. Daarnaast biedt de gastspreker de studenten een kijkje in het leven van een professioneel fotograaf/ mediavormgever en bespreekt de rol van een stagiair binnen een leerbedrijf. Hierbij worden voorbeelden gegeven van voorkomende werkzaamheden en do s and don ts tijdens de stage. Voorlichting door studenten Op de voorlichtingsdag wordt tevens de terugkomdag georganiseerd voor de studenten die op stage zijn. Deze studenten delen op deze dag de stage ervaringen met de studenten die nog op 4

5 stage gaan. Naast het uitwisselen van ervaringen hebben studenten ook de mogelijkheid om stageadressen met elkaar uit te wisselen. 5

6 2. Voorbereiding tijdens les Solliciteren In de eerste periode van leerjaar twee worden de volgende punten behandeld door de docent Taal en rekenen: 1. Het schrijven van een sollicitatiebrief/curriculum vitae 2. Het voeren van een sollicitatiegesprek Studieloopbaanbegeleiding en het persoonlijk ontwikkelplan Voorafgaand aan het eerste SLB gesprek van leerjaar twee vult de student het formulier POP 3 in. Op dit formulier beschrijft de student onder andere zijn of haar leerdoelen met betrekking tot de stage. Dit wordt verder toegelicht in de passage Stagedossier in het hoofdstuk 3 van dit document. Het invullen van dit formulier is de eerste aanzet voor het zoeken van een stageplaats en wordt op een later tijdstip besproken met de stagebegeleider. 6

7 3. Regelen van een stageplaats Start van de zoektocht De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en het vinden van een stageplaats. Hij krijgt hierbij tips van de stagebegeleider en ook met vragen kan hij bij de stagebegeleider van school terecht. Op basis van het persoonlijk ontwikkelplan en het gesprek met de studieloopbaanbegeleider, bedenkt de student welke stageplaatsen het best passen bij zijn of haar leerdoelen. Vervolgens benadert hij of zij zelf deze bedrijven met een verzoek om informatie of om te solliciteren. Begeleiding vanuit school: Contactmomenten met stagebegeleider De stagebegeleider begeleidt de student bij het vinden van een stageplaats en houdt toezicht op diens zoektocht. Tijdens de voorbereiding op de stage zijn er ten minste twee contactmomenten met de stagebegeleider, namelijk: Contactmoment 1: Voortgang voorbereiding BPV Het eerste contactmoment staat in het teken van de voortgang van de zoektocht naar een stageplaats en de wijze waarop de student bezig is met solliciteren. Indien de zoektocht op dat moment nog niet succesvol is geweest, worden de mogelijke oorzaken hiervoor gezocht en besproken. De stagebegeleider kan hierdoor bijsturen waar nodig. De student levert de volgende documenten in bij aanvang van het gesprek: Formulier: Voortgang voorbereiding BPV Correspondentie / verslagen van communicatie met potentiele leerbedrijven Contactmoment 2: Werkplan / werkafspraken Zodra de student een geschikt leerbedrijf heeft gevonden en een succesvolle sollicitatie heeft doorlopen, vindt contactmoment 2 plaats. Dit contactmoment staat in het teken van de Go / No go beslissing. De student levert bij aanvang van dit gesprek het document Formulier Werkplan/werkafspraken in. De student heeft in overleg met de praktijkbegeleider van het leerbedrijf voorafgaand aan dit tweede contactmoment een werkplan opgesteld en werkafspraken gemaakt. De stagebegeleider beoordeelt tijdens dit gesprek of het werkplan en de gemaakte werkafspraken voldoen aan de eisen van de BPV. De kerntaken en werkprocessen die aan bod dienen te komen tijdens de stage staan vermeld in de BPV gids. GO: Indien de stagebegeleider akkoord gaat met de afspraken tussen student en leerbedrijf, krijgt de student toestemming om de praktijkovereenkomst in orde te maken. NO GO: Keurt de stagebegeleider de afspraken tussen student en leerbedrijf af, dan licht de stagebegeleider deze beslissing toe richting de student. Indien er een mogelijkheid bestaat om het werkplan en/of de werkafspraken aan te passen zodat de stage wel aan de eisen zal voldoen, neemt de stagebegeleider contact op met het leerbedrijf. Als deze mogelijkheid niet bestaat, dan zal de student op zoek moeten naar een andere stageplaats. De student neemt vervolgens opnieuw deel aan contactmoment 1. 7

8 Stagedossier Tijdens de voorbereiding voor de stage, wordt per student een stagedossier aangelegd. Dit dossier maakt onderdeel uit van het bestaande studiedossier. Het stagedossier biedt de stagebegeleider inzicht in het sollicitatieproces van de student. Het stagedossier biedt de student inzicht in zijn leerdoelen en motivatie met betrekking tot de stage. Tevens kan de student met behulp van het stagedossier de succesfactoren herkennen met betrekking tot de sollicitatie. In dit dossier worden de volgende documenten verzameld: Formulier POP 3 Formulier POP 4 Formulier Voortgang voorbereiding BPV Correspondentie / verslagen van communicatie met potentiele leerbedrijven Formulier Werkplan / werkafspraken Logboek BPV verslag Toelichting per formulier of document: Formulier POP 3 en POP 4 Het POP 3 formulier wordt ingevuld door de student voorafgaande aan het SLB gesprek dat plaatsvindt in leerjaar 2 periode 2. Op dit formulier beschrijft de student op welke wijze hij of zij op zoek is naar een stageplaats en waaruit dit blijkt. Dit is de eerste aanzet voor het motiveren / stimuleren van de student om op zoek te gaan naar een stageplaats. Het POP 4 formulier wordt ingevuld door de student voorafgaande aan de derde terugkomdag die plaatsvindt tijdens de eerste stageperiode. Op dit formulier beschrijft de student of hij of zij op zoek is naar een tweede stageplaats en waaruit dit blijkt. Daarnaast beschrijft de student of de leerdoelen al dan niet zijn behaald voorzien van een korte toelichting. Formulier Voortgang voorbereiding BPV De student vermeldt op het formulier Voortgang voorbereiding BPV op basis van welke criteria hij een stageplaats zoekt. Tevens vermeldt de student op dit formulier welke bedrijven hij heeft benaderd voorzien van een korte motivatie en een beschrijving van de wijze waarop het contact is verlopen. Correspondentie / verslagen van communicatie met potentiele leerbedrijven De student bewaart alle correspondentie en/of verslagen van communicatie met potentiële leerbedrijven. Formulier Werkplan en werkafspraken Indien een student een stageplaats heeft gevonden, vult hij samen met de praktijkbegeleider van leerbedrijf het formulier Werkplan en werkafspraken in. Hierop worden onder andere een werkplan en de werkafspraken vermeld. Daarnaast wordt ook de werkelijke begindatum en verwachte einddatum van de stage genoteerd. Dit formulier wordt ingeleverd bij de stagebegeleider ter goedkeuring. Indien de stagebegeleider akkoord gaat met de gemaakte afspraken tussen student en stagebedrijf, kan de student de praktijkovereenkomst in orde maken. Logboek 8

9 Gedurende de stage houdt de student een logboek bij waarop hij zijn urenverantwoording bijhoudt. In het logboek worden zowel de gewerkte uren als de verzuimde uren vermeld. Per dag wordt een opsomming gemaakt van de verrichte werkzaamheden en de tijdsbesteding. Indien er sprake is van verzuim door ziekte moet dit ook in het logboek genoteerd worden. BPV verslag Aan het einde van de stageperiode levert de student een BPV verslag in. De student levert het BPV verslag op A4 formaat aan. De richtlijnen voor dit verslag zijn opgenomen in de BPV gids. Deadline voor het vinden van een stageplaats BPV 1 leerjaar 2 De uiterlijke deadline voor het doorgeven van een stageplaats aan de stagebegeleider middels het formulier Werkplan en werkafspraken is leerjaar 2, periode 2, week 2. De student mag pas op stage als de praktijkovereenkomst door zowel de student, het stagebedrijf als de Fotovakschool is ondertekend, en als de erkenning van het stagebedrijf in orde is. De stagebegeleider houdt middels contactmomenten 1 en 2 zicht op de stageplaatsen en de voortgang van de zoektocht. De vestigingscoördinator is eindverantwoordelijk. Indien de student de deadline niet haalt, wordt deze doorverwezen voor een gesprek met de vestigingscoördinator. De student brengt voor dit gesprek een bijgewerkt stagedossier mee. BPV 2 leerjaar 3 De uiterlijke deadline voor het doorgeven van een stageplaats aan de stagebegeleider middels het ingevulde formulier Werkplan en werkafspraken is leerjaar 2, periode 4, week 8. De student mag pas op stage als de praktijkovereenkomst door zowel de student, het stagebedrijf als de Fotovakschool is ondertekend, en als de erkenning van het stagebedrijf in orde is. De stagebegeleider houdt middels contactmomenten 1 en 2 zicht op de stageplaatsen en de voortgang van de zoektocht. De vestigingscoördinator is eindverantwoordelijk. Indien de student de deadline niet haalt, wordt deze doorverwezen voor een gesprek met de vestigingscoördinator. De student brengt voor dit gesprek een bijgewerkt stagedossier mee. Aangezien de deadline voor de BPV 2 leerjaar 3 vlak voor de zomervakantie is gepland, maakt de vestigingscoördinator nadere afspraken met de betreffende student. Administratieve verwerking Op iedere vestiging wordt er door de stagebegeleiders een overzicht opgesteld van de leerbedrijven waar zijn of haar studenten stage gaan lopen, met daarin de startdatum en de geplande einddatum van de stage. Tevens worden alle praktijkovereenkomsten verzameld. De hierboven genoemde overzichten en praktijkovereenkomsten worden na het verstrijken van de deadline verzonden naar de BPV coördinator te Apeldoorn voor administratieve verwerking en controle of aanvraag van de erkenning. Op de vestiging Apeldoorn wordt de volgende administratie bijgehouden: Controle/aanvragen erkenning leerbedrijf in samenwerking met Savantis en GOC. 9

10 Stagebedrijven en gegevens per student invoeren in database Stagebedrijven koppelen aan student Praktijkovereenkomsten ondertekenen (invoeren datum) en retourneren naar student en stagebedrijf Archiveren van praktijkovereenkomsten in studentendossiers 10

11 4. BPV Aanvang stage De student mag pas op stage als de praktijkovereenkomst door zowel de student, het stagebedrijf als de Fotovakschool is ondertekend, en als de erkenning van het stagebedrijf in orde is. Uitzondering: Indien de praktijkovereenkomst ondertekend is door alle partijen, maar de erkenning van het stagebedrijf nog niet in orde is, mag de student starten met de stage onder de voorwaarde dat het bedrijf alsnog erkend wordt. Wanneer het kenniscentrum de erkenning afwijst, zal de student op zoek moeten naar een ander stagebedrijf, met studievertraging als mogelijk gevolg. Begeleiding vanuit school: Stagebegeleiding De stage is een zeer belangrijk onderdeel van de studie en het is dan ook belangrijk dat dit onderdeel goed begeleid wordt door de stagebegeleider/begeleidend docent. De begeleiding vindt plaats in de vorm van (minimaal) twee bezoeken aan het stageadres en maandelijks telefoonen/of e mailcontact. Bij eventuele problemen tijdens de BPV, dient de student of de praktijkbegeleider direct contact te zoeken met de stagebegeleider van de Fotovakschool. Stagebezoeken De stagebegeleider bezoekt de student in de beginfase, waar mogelijk in de eerste twee weken, van de stage. Het eerste stagebezoek staat in het teken van de kennismaking met het bedrijf en de eerste indruk van het leerbedrijf met betrekking tot de student. Indien nodig, worden aanvullende werkafspraken gemaakt of opdrachten besproken. Dit kan het geval zijn wanneer blijkt dat er afgeweken zal gaan worden van het eerder gemaakte werkplan. Tevens maakt de stagebegeleider een afspraak voor het tweede stagebezoek waarbij de beoordeling van de stage centraal staat. Het tweede stagebezoek vindt plaats in de afrondende fase van de stage, waar mogelijk in de laatste twee weken. Tijdens het tweede stagebezoek wordt het stageproces beoordeeld. De procesbeoordeling, het logboek en het stageverslag vormen samen de uiteindelijke waardering voor de stageperiode. Zodra de stage is beëindigd, neemt de stagebegeleider de logboeken en stageverslagen in, beoordeelt en geeft uiterlijk twee weken na afloop van de stage een terugkoppeling naar student en stagebedrijf. Contact met student en leerbedrijf Gedurende de stageperiode houdt de stagebegeleider structureel contact met de student en het leerbedrijf. Iedere maand heeft de stagebegeleider tenminste eenmaal e mailcontact met beide partijen om te informeren of de stage voorspoedig verloopt en om eventuele problemen te verhelpen. Daarnaast wordt de student geacht tenminste eenmaal per maand een bijgewerkt logboek per e mail te sturen aan de stagebegeleider. De stagebegeleider heeft dan inzicht in het aantal uren dat de student heeft gewerkt en de resterende uren die de student nog moet voltooien. Terugkomdagen tijdens de stage Tijdens de stageperiode staan er vier terugkomdagen gepland. Studenten zijn verplicht om hieraan deel te nemen en dit moet dan ook tijdig worden besproken met de praktijkbegeleider aangezien er op deze dagen niet kan worden gewerkt. Thema s tijdens de terugkomdagen zijn: het BPV verslag, het uitwisselen van ervaringen, studieloopbaanbegeleiding, taal en rekenen en de voorbereiding op de tweede stageperiode. Tijdens de eerste stageperiode moet tevens een 11

12 tweede stageplaats gevonden worden. Het contact hierover met de stagebegeleider vindt plaats tijdens de terugkomdagen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6, Tweede BPV periode. Hieronder de voorlopige indeling van de terugkomdagen Terugkomdag 1 Terugkomdag 2 Terugkomdag 3 Terugkomdag 4 Leerjaar 2 Wanneer Tijd Thema( s) 08:45 16:30uur Stage ervaringen uitwisselen 08:45 16:30uur 08:45 16:30uur 08:45 16:30uur Vragenuur stagebegeleider Contactmoment 1 of 2 POP 4 formulier invullen Behandelen BPV verslag Vragenuur stagebegeleider Contactmoment 1 of 2 Voorbereiding Taal en rekenen / toets taal en rekenblokken Generale repetitie Centraal ontwikkeld examen Vragenuur stagebegeleider Contactmoment 1 of 2 Afname Centraal ontwikkeld examen Vragenuur stagebegeleider Contactmoment 1 of 2 12

13 5. Beoordeling BPV Beoordelingsgesprek Tijdens het tweede stagebezoek dat plaatsvindt in de afrondende fase van de stage, vindt er een beoordelingsgesprek plaats tussen de stagebegeleider, de student en de praktijkbegeleider. De stagebegeleider is verantwoordelijk voor het beoordelen van de stage en doet dit op basis van de bevindingen van de praktijkbegeleider, het stageverslag en het logboek waarin de uren zijn geregistreerd. Tijdens of na afloop van het gesprek vult de stagebegeleider het formulier Stagebeoordeling BPV 1 in. De student levert aan het einde van de stageperiode het BPV verslag en de bijgewerkte logboeken in bij de stagebegeleider. De stagebegeleider controleert de logboeken en beoordeelt het BPV verslag. Binnen twee weken koppelt de stagebegeleider de beoordeling van de stage terug aan zowel de student als het leerbedrijf. Het behalen van een voldoende beoordeling voor beide BPV periodes is een voorwaarde voor het deelnemen aan de proeve van bekwaamheid en daarmee voor het behalen van het MBO4 diploma. Indien een onvoldoende is behaald, of de student te weinig uren heeft gewerkt, zal de BPV moeten worden herkanst. Herkansing BPV Bij een onvoldoende cijfer voor de BPV of bij onvoldoende gewerkte uren, wordt door de examencommissie in overleg met de stagebegeleider van de Fotovakschool besloten op welke manier de BPV moet worden herkanst. Er zijn hierbij twee mogelijkheden, afhankelijk van de reden van de onvoldoende beoordeling of van het aantal gemiste uren: 1) de student komt in aanmerking voor een aanvullende opdracht die kan worden gezien als stageverlenging. Deze opdracht is toegespitst op de onderdelen die de student nog niet beheerst en kan worden uitgevoerd bij het leerbedrijf van de eerste of de tweede periode of bij een ander leerbedrijf. In dat geval is de student zelf verantwoordelijk voor het vinden van dit leerbedrijf. Met de uitvoering van de aanvullende opdracht zal de student moeten aantonen dat hij de voor hem of haar gestelde leerdoelen heeft behaald. 2) de student moet de BPV periode(s) in zijn geheel herkansen. De student kan daardoor niet deelnemen aan de eerste mogelijkheid voor de proeve van bekwaamheid. De herkansing van de BPV vindt plaats na de vierde periode van het derde studiejaar. Na het behalen van een voldoende voor de herkansing van de BPV, neemt de student deel aan de herkansing van de proeve van bekwaamheid. De student loopt in dit geval een half jaar studievertraging op. Indien de proeve van bekwaamheid niet met een voldoende wordt afgesloten, neemt de student een half jaar later deel aan de volgende examenperiode. 13

14 6. Tweede BPV periode De organisatie rondom de tweede BPV periode (leerjaar 3, periode 1 en 2) is gelijk aan die van de eerste BPV periode. De zoektocht naar een stagebedrijf verloopt echter tijdens de eerste stageperiode, waardoor de begeleiding bij het zoeken plaatsvindt tijdens de terugkomdagen. Ter voorbereiding op de tweede stageperiode vult de student het formulier POP 4 in tijdens de tweede terugkomdag tijdens stageperiode 1. De contactmomenten 1 en 2 waarbij de voortgang van de zoektocht en de gemaakte werkafspraken met het gevonden stagebedrijf worden besproken met de stagebegeleider, worden door de stagebegeleider gepland op de terugkomdagen. Indien contactmoment 2 niet op een terugkomdag plaats kan vinden, maakt de stagebeleider een individuele afspraak met de student. De uiterlijke deadline voor het vinden van een stageplaats en het bespreken van het gemaakte werkplan, is leerjaar 2, periode 4, week 8. Indien de student de deadline niet haalt, wordt deze doorverwezen voor een gesprek met de vestigingscoördinator. De student brengt voor dit gesprek een bijgewerkt stagedossier mee. Aangezien de deadline voor de BPV 2 leerjaar 3 vlak voor de zomervakantie is gepland, maakt de vestigingscoördinator nadere afspraken met de betreffende student over de begeleiding bij de zoektocht en het contact over de stageplaats. De student mag pas op stage als de praktijkovereenkomst door zowel de student, het stagebedrijf als de Fotovakschool is ondertekend, en als de erkenning van het stagebedrijf in orde is. 14

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

BPV beleid (naam school)

BPV beleid (naam school) Hier kunt u het logo van uw school plaatsen BPV beleid (naam school) Datum: Versie : Contactpersoon : Etc. Project 2014.13 Format BPV beleid voor SBO scholen Curaçao November 2014 Page 1 of 19 Inleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker uitstroom secretarieel medewerker uitstroom telefonist/receptionist BLAUW MAATWERK

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

HANDLEIDING BPV HANDLEIDING BEROEPS PRAKTIJK VORMING

HANDLEIDING BPV HANDLEIDING BEROEPS PRAKTIJK VORMING HANDLEIDING BEROEPS PRAKTIJK VORMING Handleiding voor deelnemers van de eindterm gerichte opleidingen, versie augustus 2009 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op de stage... 4 2.1 NTI stagevoorbereidingsdagen...

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf KERNBEGRIPPEN 1 INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN 3 1.1 Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf 2 2. BEGELEIDING 4 2.1 Vakanties en feestdagen 2.2 Bijzonder

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

OnStage. Handleiding voor studenten

OnStage. Handleiding voor studenten OnStage Handleiding voor studenten Versie: 1 maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen in OnStage...1 1.1 Stappenplan...4 1.2 Voorlichting...5 1.3 Sollicitatiebrief en C.V. toevoegen...5 1.4 Voorkeuren bepalen

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN.

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. WAAROM ONSTAGE? STUDENT > Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stage opdrachten > Uitwisselen van ervaringen met andere studenten > Meertalig

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Buitenland BPV HANDLEIDING

Buitenland BPV HANDLEIDING Buitenland BPV HANDLEIDING 2012/2013 Heliumweg 1 Postbus 60080 1320 AB Almere tel.: 088-0205400 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom zou je dat doen?... 4 Voorbereiding... 5 Voorwaarden... 5 Groenhorst

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

werkinstructie 4a BPV door docenten in EduArte

werkinstructie 4a BPV door docenten in EduArte BPV door docenten in EduArte Versie 1 mei 2013 Inhoudsopgave 4a Beroepspraktijkvorming voor docenten... 3 4a.1 Studenten koppelen aan bedrijven en praktijkbegeleider.... 3 4a.2 De voorlopige BPV-verbintenis

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2

Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2 Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2 BPV gids 2013-2014 Management Popmuziek jaar 2 Inhoud Inleiding... 3 Overzicht BPV 2013-2014... 4 Lola... 5 Externe stage... 6 Procedure... 7 Aanmelding

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Studentbrochure stage tweede fase Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Versie januari 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Begrippenlijst... 3 1. Inleiding... 4 2. Contactgegevens......

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

BPV-opdrachten en beoordelingen Tuin, Park en Landschap

BPV-opdrachten en beoordelingen Tuin, Park en Landschap BPV-opdrachten en beoordelingen Tuin, Park en Landschap Versie 1.0-2012 1 Inhoudsopgave 1. Niveau 1... 3 1.1 Kwalitatieve beoordeling... 3 1.1.1 BPV- opdrachten... 3 1.1.2 Beoordeling BPV periode... 3

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren Handleiding Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA-onderwijs per 1 januari 2014. Dit is was een belastingmaatregel waarmee u een bedrag per jaar kon terugvragen.

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats?... 4 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW?... 4 3. Welke BPV

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 2 Deelkwalificaties Kwalificatiestructuur KSS 2017 Kwalificatielijn Kwalificatieniveau

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages )

Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages ) Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages ) Om de opleiding Allround laborant of analist positief te kunnen afronden moet je in verschillende leerjaren stage lopen. Deze stages worden in het

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406

Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406 Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406 Doel Het (mede)opstellen van het stagebeleid en het beleid rond en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid,

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4 Praktijk oriëntatie Maatschappelijke zorg Niveau 3 + 4 Reader voor de P.O.-organisaties en team MZ Schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.Inhoud Praktijk oriëntatie Voor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING. VU medisch centrum

PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING. VU medisch centrum PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING 2003 VU medisch centrum 12 augustus 2003 2 Inleiding Volgens het CHVG besluit no. 4-2000 dient voor het einde van het eerste jaar van de huisartsopleiding

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Leerjaar 3 Oriënterende stage

Leerjaar 3 Oriënterende stage Stages vmbo 2 Op het vmbo maken stages een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Het Kalsbeek College is steeds op zoek naar nieuwe vormen daarvan. Want inzichten over de combinatie van leren

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stage map Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 4 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

Handreiking bij aanvraag tot exploitatie van KDV of BSO

Handreiking bij aanvraag tot exploitatie van KDV of BSO Handreiking bij aanvraag tot exploitatie van KDV of BSO Een aanvraag tot exploitatie van KDV of BSO Wanneer u een kinderdagverblijf (KDV) of voorziening voor buitenschoolse opvang (BSO) wilt openen, doet

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) roctop.nl 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot het examen, dan gelden daar voorwaarden voor: je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Samen met

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Stage: De regels & afspraken

Stage: De regels & afspraken Stage: De regels & afspraken Handboek voor studenten centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00 1 2 Beste student, Je hebt gekozen voor een stageplaats bij Markant. Welkom! In onderstaande

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie