T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit"

Transcriptie

1 Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen : TNO Telecom Groningen/Enschede INLEIDING De telecommunicatie wereld bevindt zich in een turbulente fase. De concurrentie wordt steeds heftiger, en tegelijkertijd zijn er steeds meer (concullegiale) partijen waar telecommunicatie operators zaken mee doen. Daarom is het voor telecommunicatie operators van cruciaal belang een efficiënte en flexibele IT-infrastructuur te hebben om twee redenen: om concurrerend te zijn door intern de kosten te drukken, en om de omzet te verhogen door met steeds meer partijen elektronisch zaken te doen. Applicatie integratie biedt de mogelijkheid om zowel op data als procesniveau informatie met elkaar uit te wisselen en samen te werken. Dit kan zowel binnen de eigen bedrijfsgrenzen (men spreekt dan van Enterprise Application Integration, ofwel EAI) als tussen bedrijven (men spreekt dan van Business-to-Business, ofwel B2B). Het probleem van communicatie tussen processen en uitwisseling van data is geen nieuw probleem. Het volwassen worden van standaarden en nieuwe technologieën die deze integratie bevorderen zorgt er echter voor dat er steeds nieuwe software architecturen (en bijbehorende oplossingen/producten) op de markt verschijnen die de integratie problematiek aanpakken. De Service-oriented Architectuur (SoA) is de meest recente ontwikkeling. OPDRACHTOMSCHRIJVING De algemene probleemstelling is dat er onvoldoende inzicht bestaat welke opties en mogelijkheden de nieuwe architecturen voor applicatie integratie bieden om koppelingen tussen bedrijven (of bedrijfsonderdelen) te realiseren. Om hierin inzicht te krijgen bestaat de opdracht uit twee aspecten: Het eerste aspect van de afstudeeropdracht betreft het opstellen van een set van scenario s die de verschillende (commerciële) opties beschrijven voor het realiseren van koppelingen tussen bedrijven en/of bedrijfsonderdelen. Deze scenario s dekken het brede spectrum af, variërend van zeer strakke koppelingen binnen de eigen bedrijfsgrenzen (inclusief koppelingen op procesniveau) tot zeer losse koppelingen over het Internet voor het incidenteel afnemen van diensten (geadverteerd middels een diensten-registry). Daarnaast wordt een raamwerk opgesteld van kenmerken/eisen/essentials die voor elk van de scenario s de eisen aan applicatieintegratie produkten in kaart brengt. Het tweede aspect van de afstudeeropdracht betreft het praktisch toetsen van een (beperkt) aantal scenario s aan de kenmerken/eisen/essentials uit het raamwerk. Dit behelst voor de nieuwste implementaties van de commerciële applicatie integratie suites: (1) een testomgeving te definiëren en op te zetten, (2) een evaluatieplan te definiëren en (3) de evaluatie uit te voeren. Deze twee aspecten zullen gelijktijdig worden uitgevoerd. Het resultaat van de opdracht is een rapportage waarin de scenario s en het raamwerk worden beschreven voor het realiseren van koppelingen tussen bedrijven en/of

2 bedrijfsonderdelen. Daarnaast is een tweede resultaat de validatie van het raamwerk door middel van implementatie van enkele scenario s op een state-of-the-art applicatie integratie platform. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van aanwezige faciliteiten van een lab omgeving. Deze afstudeeropdracht heeft nauwe relaties met de afstudeeropdracht om de architectuuraspecten te beschouwen van de nieuwste applicatie integratie technologieën op het gebied van de Enterprise Service Bus en de Service Oriented Architectuur, maar kan wel stand-alone uitgevoerd worden. WIE ZOEKEN WIJ? Voor deze opdracht wordt gezocht naar een WO afstudeerder Informatica, Telematica of soort gelijke richting, die ook in staat is om zijn ideeën om te zetten in werkende software. Verondersteld wordt dat de student bekend is, of zich bekend wil maken met concepten en methoden rondom telecommunicatie en applicatie integratie. We verwachten dat je zelfstandig kan werken, vaak zelf het initiatief neemt in het zoeken naar contacten met inhoudelijke experts binnen TNO Informatie en Communicatietechnologie en een beetje eigenwijs bent. Natuurlijk kan je rekenen op voldoende feedback van je begeleider en de andere TNO collega's. WAT BIEDEN WIJ? Een interessante en uitdagende opdracht waarbij je je mag bezighouden met industrialstrength informatietechnologie in realistische telecommunicatie omgevingen. Je maakt kennis met de nieuwste technologie, die niet alleen in de telecommunicatie wereld toepasbaar is maar in alle bedrijfstakken waarbij elektronische koppelingen gerealiseerd moeten worden. Je doet dat samen met een team van ervaren IT-ers en telecommunicatie experts. Wanneer het werk je goed bevalt en je je goed hebt kunnen inzetten, is er de kans om bij TNO Informatie en Communicatietechnologie te komen werken. Gedurende het afstuderen zal je door een ervaren medewerker van TNO Informatie en Communicatietechnologie worden begeleid. GEINTERESSEERD? Neem voor meer informatie contact op met de begeleider vanuit TNO Informatie en Communicatietechnologie: Of stuur een sollicitatiebrief en je CV naar onze recruitment officer:

3 Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Service-Oriented-Architectuur (SoA) Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen : TNO Telecom Groningen/Enschede INLEIDING De telecommunicatie wereld bevindt zich in een turbulente fase. De concurrentie wordt steeds heftiger, en tegelijkertijd zijn er steeds meer (concullegiale) partijen waar telecommunicatie operators zaken mee doen. Daarom is het voor telecommunicatie operators van cruciaal belang een efficiënte en flexibele IT-infrastructuur te hebben om twee redenen: om concurrerend te zijn door intern de kosten te drukken, en om de omzet te verhogen door met steeds meer partijen elektronisch zaken te doen. Applicatie integratie biedt de mogelijkheid om zowel op data als procesniveau informatie met elkaar uit te wisselen en samen te werken. Dit kan zowel binnen de eigen bedrijfsgrenzen (men spreekt dan van Enterprise Application Integration, ofwel EAI) als tussen bedrijven (men spreekt dan van Business-to-Business, ofwel B2B). Het probleem van communicatie tussen processen en uitwisseling van data is geen nieuw probleem. Het volwassen worden van standaarden en nieuwe technologieën die deze integratie bevorderen zorgt er echter voor dat er steeds nieuwe software architecturen (en bijbehorende oplossingen/producten) op de markt verschijnen die de integratie problematiek aanpakken. De Service-oriented Architectuur (SoA) is de meest recente ontwikkeling. OPDRACHTOMSCHRIJVING De algemene probleemstelling is dat er weinig inzicht bestaat in welke mate applicatie integratie software op basis van het SoA-concept geschikter is dan bestaande concepten om integratie te realiseren. Om hierin inzicht te krijgen bestaat de opdracht uit twee aspecten: Het eerste aspect van de afstudeeropdracht betreft het opstellen van een raamwerk die het mogelijk maakt om applicatie-integratie produkten te beoordelen op een aantal geïdentificeerde kenmerken/eisen/essentials van applicatie integratie conform het SoA-concept, zowel binnen de bedrijfsgrenzen als tussen bedrijven. Het tweede aspect van de afstudeeropdracht betreft het praktisch toetsen van een (beperkt) aantal applicatie integratie producten conform het SoA-concept aan de kenmerken/eisen/essentials uit het raamwerk. Dit behelst voor de nieuwste implementaties van de commerciële applicatie integratie suites: (1) een testomgeving te definiëren en op te zetten, (2) een evaluatieplan te definiëren en (3) de evaluatie uit te voeren. Deze twee aspecten zullen gelijktijdig worden uitgevoerd. Het resultaat van de opdracht is een rapportage waarin een raamwerk wordt beschreven waarmee de verschillende applicatie integratie produkten op belangrijke SoA-kenmerken beoordeeld en getoetst kunnen worden. Naast de beschrijving van het raamwerk is een tweede resultaat een validatie van het raamwerk door middel van de beoordeling van enkele SoA applicatie integratie produkten.

4 Het opstellen van het raamwerk vergt inzicht in processen en informatie huishouding van een grote telecommunicatie operator. Er is op dit gebied al voorwerk gedaan waar gebruik van kan worden gemaakt. Om het raamwerk in de praktijk te toetsen, kan gebruik worden gemaakt van aanwezige faciliteiten van een lab omgeving. Deze afstudeeropdracht heeft nauwe relaties met de afstudeeropdracht om scenario s voor interoperabiliteit tussen applicatie-integratie suites te beschouwen, maar kan wel stand-alone uitgevoerd worden. WIE ZOEKEN WIJ? Voor deze opdracht wordt gezocht naar een WO afstudeerder Informatica, Telematica of soort gelijke richting, die ook in staat is om zijn ideeën om te zetten in werkende software. Verondersteld wordt dat de student bekend is, of zich bekend wil maken met concepten en methoden rondom telecommunicatie en applicatie integratie. We verwachten dat je zelfstandig kan werken, vaak zelf het initiatief neemt in het zoeken naar contacten met inhoudelijke experts binnen TNO Informatie en Communicatietechnologie en een beetje eigenwijs bent. Natuurlijk kan je rekenen op voldoende feedback van je begeleider en de andere TNO collega's. WAT BIEDEN WIJ? Een interessante en uitdagende opdracht waarbij je je mag bezighouden met industrialstrength informatietechnologie in realistische telecommunicatie omgevingen. Je maakt kennis met de nieuwste technologie, die niet alleen in de telecommunicatie wereld toepasbaar is maar in alle bedrijfstakken waarbij elektronische koppelingen gerealiseerd moeten worden. Je doet dat samen met een team van ervaren IT-ers en telecommunicatie experts. Wanneer het werk je goed bevalt en je je goed hebt kunnen inzetten, is er de kans om bij TNO Informatie en Communicatietechnologie te komen werken. Gedurende het afstuderen zal je door een ervaren medewerker van TNO Informatie en Communicatietechnologie worden begeleid. GEINTERESSEERD? Neem voor meer informatie contact op met de begeleider vanuit TNO Informatie en Communicatietechnologie: Of stuur een sollicitatiebrief en je CV naar onze recruitment officer:

5 Titel stage/afstudeeropdracht Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : Diensten Integratie en Realisatie bij de Overheid : 6 9 Maanden : dr. ir. J.P.C. Verhoosel : ir. M.A. van Bekkum : TNO Telecom Enschede INLEIDING Bedrijven en overheden gaan informatie en diensten steeds meer delen over afdelings- en organisatiegrenzen heen. Men gaat steeds dynamischer samenwerkingsverbanden aan, die snel en op eenvoudige wijze tot stand moeten kunnen worden gebracht en weer verbroken. Men biedt klanten, leveranciers en medewerkers uiteenlopende typen communicatie- en transactiekanalen die een gepersonaliseerde, kanaaltype-onafhankelijke, uniforme en consistente kijk op onderliggende informatie en diensten moet geven. Ook bij de overheid neemt de behoefte toe op een gestructureerde manier dit soort diensten aan te kunnen bieden. Een diensten-georiënteerde benadering biedt de overheid bovendien een goed migratie traject vanuit huidige systemen zonder in deze systemen teveel wijzigingen aan te hoeven brengen. Het concept van de dienstenbus biedt goede mogelijkheiden om een dergelijke dienstengeoriënteerde benadering te realiseren. Met de dienstenbus kan zo bij de overheid een belangrijke stap worden gezet naar een diensten-georiënteerde manier van zaken doen, waardoor de overheidsdienstverlening beter kan worden gerealiseerd dan met de bestaande systemen. Momenteel wordt er bij de overheid veel over het concept van een dienstenbus gesproken, maar is er op dit gebied weinig gespecificeerd. Voor TNO ligt hier een uitdaging om al bestaande kennis om te zetten in een concrete proof of concept. OPDRACHTOMSCHRIJVING Het algemene probleem is erin gelegen dat er beperkt inzicht bestaat in de mogelijkheden om het concept van de dienstenbus toe te passen binnen de dienstverlening van de overheid. Het doel van deze opdracht is dan ook om het idee van de dienstenbus te toetsen aan de praktijk van de informatie- en dienstenhuishouding bij de overheid en tot een proof-of-concept demonstratie van een (of meerdere) diensten te komen. In het theoretische gedeelte worden middels een modelgedreven aanpak de mogelijkheden bekeken om bedrijfsprocessen binnen de overheid af te beelden op het concept van de dienstenbus. Het resultaat van deze analyse is een rapport waarin wordt beschreven hoe overheidsdiensten zijn af te beelden op het raamwerk van een dienstenbus. In het praktische gedeelte worden vervolgens een (of meerdere) diensten gerealiseerd op het softwareplatform van een dienstenbus. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Enterprise Service Bus software van Sonic of open source varianten. De analyse en modellering van van diensten en processen bij de overheid vergt inzicht in de informatie-huishouding in deze omgeving. Er is op dit gebied al voorwerk gedaan waar gebruik van kan worden gemaakt. Door middel van interviews en contact met overheden kan deze analyse verder uitgediept worden. Om deze dienst in een software omgeving in de praktijk te realiseren, kan gebruik worden gemaakt van aanwezige faciliteiten van een lab omgeving.

6 WIE ZOEKEN WIJ? Voor deze opdracht zoeken we een WO afstudeerder Informatica of aanverwante richting, die in staat is bedrijfsprocessen na analyse in software te realiseren. We verwachten dat je op de hoogte bent of bekend wil raken met technologieën op het gebied van applicatie-integratie en kennis hebt van modelgedreven werkmethoden. Verder gaan we ervan uit dat je in staat bent in grote mate zelfstandig te werken en zelf het initiatief neemt om contact te zoeken met partijen die zich bezighouden met de informatiehuishouding bij overheden. Je begeleiders en andere TNO collega s zullen je daarbij natuurlijk van de nodige feedback en hulp voorzien. WAT BIEDEN WIJ? Een innovatieve opdracht waarbij je je kan bezighouden met nieuwe concepten en technologie op het gebied van diensten-georienteerde integratie van informatiesystemen. Je maakt kennis met de inzet van deze technologie in de complexe informatieomgeving van overheden en werkt daarin samen met een groep ervaren ITers en deskundigen. Tijdens de afstudeeropdracht zal je door een medewerker van TNO Informatie- en Communicatietechnologie worden begeleid. GEINTERESSEERD? Neem voor meer informatie contact op met de begeleider vanuit TNO Informatie- en Communicatietechnologie:

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB

Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Meerder opdrachten bij Quintor. Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Het bijhouden van de configuratie van een ICT systeem kent vele aspecten. Zo is het wenselijk om netwerkinstellingen,

Nadere informatie

Afstudeer- en stage opdrachten

Afstudeer- en stage opdrachten Afstudeer- en stage opdrachten Over Quintor Software development is een fantastisch werkgebied. Telkens zijn er nieuwe technologieën, methodes, tools en toepassingen. Het vraagt toewijding en passie om

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Op weg naar Pakketsoftware 2.0

Op weg naar Pakketsoftware 2.0 softwareontwikkeling SaaS i Op weg naar Pakketsoftware 2.0 Rol van standaardsoftwarepakketten in Software als Service Software als Service is een combinatie van service-oriented architecture en Software

Nadere informatie

TomTom voor bedrijfsprocessen Toepassing van moderne process-miningtechnieken

TomTom voor bedrijfsprocessen Toepassing van moderne process-miningtechnieken TomTom voor bedrijfsprocessen Toepassing van moderne process-miningtechnieken Aan de hand van een vergelijking tussen bedrijfsinformatie- en navigatiesystemen wordt geïllustreerd hoe informatiesystemen

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM Geautomatiseerd testen van Dynamics CRM oplossingen Maintainable

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Anytime, anyplace, anywhere De klant als regisseur van het proces Freek Hermkens en Mariëlle van de Merbel, O&i Internet

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Geen SOA zonder business case

Geen SOA zonder business case Geen SOA zonder business case Piet Jan Baarda Senior Informatie Architect Sogeti Nederland B.V. pietn.baarda@sogeti.nl Versie 1.1 7 november 2008 De laatste ren is er enorm veel belangstelling voor Service-Oriented

Nadere informatie

BI-ers moeten beter richten

BI-ers moeten beter richten Op koers met de Business Intelligence navigator BI-ers moeten beter richten Pieter den Hamer en Kasper de Graaf In dit artikel wordt niet alleen een lans gebroken voor het beter richten van Business Intelligence,

Nadere informatie