Voorwaarden van Izola Saver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden van Izola Saver"

Transcriptie

1 Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang met de Algemene voorwaarden van Izola Bank worden gelezen. 2. DEFINITIES In deze voorwaarden zullen de volgende termen de hieronder vermelde betekenis hebben, tenzij volgens de context een andere betekenis moet gelden: Rekening: een spaarrekening bekend onder de benaming Izola Saverrekening of een termijndepositorekening bekend onder de benaming Izola Saver+rekening. Formulier voor het openen van een rekening: het formulier voor het openen van een rekening wordt online ingevuld, afgedrukt en ondertekend en teruggezonden naar de bank. Het vormt de basis van de contractuele relatie tussen u en de bank. Bank, wij of ons: Izola Bank plc Werkdag: een dag waarop de bank geopend is voor dienstverrichtingen in Malta. Klantnummer: uw nummer bestaande uit acht cijfers dat enkel aan u werd toegekend en dat u moet gebruiken om in te loggen op uw Izola Saverrekening. Het klantnummer wordt u meegedeeld zodra u het formulier voor het openen van een rekening hebt ingediend. U zult hetzelfde klantnummer behouden als u bijkomende Izola Saverrekeningen opent. Indien een gemeenschappelijke rekening wordt geopend, heeft elke Izola Saverrekeninghouder zijn eigen unieke klantnummer. In aanmerking komende instelling: een kredietinstelling die een vergunning heeft om bankdiensten te verrichten in Malta, België of Frankrijk. Eerste storting: een minimumbedrag van 25 EUR dat moet worden overgeschreven van de hoofdbankrekening vooraleer de Izola Saverrekening kan worden geactiveerd. Internetbankieren: de beveiligde pagina s van onze website waarop u toegang zal hebben tot uw Izola Saveren Izola Saver+rekeningen. Izola Saver rekening: een online-only spaarrekening met een variabele rentevoet. Izola Saver+rekening: een online-only termijndepositorekening die wordt geopend door een bedrag van uw Izola Saverrekening over te schrijven via internetbankieren.

2 Izola SaverHelpdesk: Izola Bankmedewerkers die ondersteuning bieden en met wie telefonisch contact kan worden opgenomen op het gratis nummer ( Belgium) of via op De helpdesk is open van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 CET op werkdagen. Het postadres is Izola Saver Helpdesk, Izola Bank p.l.c., 58 East Street, Valletta VLT1251, Malta Hoofdrekening: we verwijzen naar een bestaande bankrekening op uw naam als uw hoofdrekening.u kan enkel geld op een Izola Saverrekening zetten via een bankrekening die u reeds bezit op uw naam bij een gevestigde bank in Malta, België of Frankrijk, afhankelijk van het land waar u woont.er zal u worden gevraagd het IBANnummer van deze bankrekening op uw Izola Saveraanvraagformulier in te vullen.we verwijzen naar deze bankrekening als uw hoofdrekening.in het geval van een gezamenlijke rekening moet de hoofdrekening ook een bestaande bankrekening zijn op naam van jullie beiden.overschrijvingen naar de Izola Saverrekening moeten afkomstig zijn van uw hoofdrekening en alle overschrijvingen van de Izola Saverrekening moeten naar uw hoofdrekening zijn.u kan zoveel Izola Saverrekeningen openen als u wil.elke geopende Izola Saverrekening moet echter gekoppeld zijn aan één enkele hoofdrekening. Veiligheidsinformatie: Klantnummer en veiligheidsvraag/antwoord SEPAdomiciliëring: een formulier voor een mandaat waarmee u Izola Bank toelating geeft om een domiciliëringsverzoek naar uw hoofdbank te sturen om uw rekening daar te debiteren en geld over te schrijven naar uw Izola Saverrekening. Website: verwijst naar 3. INFORMATIE OVER UW IZOLA SAVERREKENING De Izola Saverrekening is een online-only spaarrekening met een variabele rentevoet. De rente wordt berekend op een 360dagenbasis op het dagelijkse uitstaande saldo op uw Izola Saverrekening op het einde van de dag en wordt jaarlijks gecrediteerd op uw Izola Saverspaarrekening op 31 december. De rente zal bruto worden betaald (zonder aftrek van belastingen).u wordt verzocht om sectie 12 "Belastingheffing en aangifte" van deze voorwaarden grondig door te nemen. De bank zal demaltese Commissioner of Inland Revenue inlichten met betrekking tot het rentebedrag dat aan u werd betaald in overeenstemming met de Income Tax Act of de Spaarrichtlijn van de Europese Unie. De Izola Saverrekening is beschikbaar als een individuele of gezamenlijke rekening voor twee natuurlijke personen. De Izola Saverrekening is niet beschikbaar voor bedrijven en andere rechtspersonen, trusts of liefdadigheidsinstellingen. Alle rekeninghouders moeten ten minste achttien jaar oud zijn. Om in aanmerking te komen voor het openen van een Izola Saverrekening moet u in geval van een individuele rekening een hoofdrekening hebben geopend op uw naam bij een in aanmerking komende instelling. Ingeval van een gezamenlijke rekening een hoofdrekening op jullie beide namen bij een in aanmerking komende instelling. Als de hoofdrekening om enige reden is afgesloten, zullen we uw Izola Saverrekening onmiddellijk afsluiten.

3 De bank zal enkel een storting van geld op uw Izola Saver rekening aanvaarden via een overschrijving van uw hoofdrekening. U kan enkel geld opnemen van uw Izola Saver rekening door geld terug over te schrijven naar de hoofdrekening. Al het geld dat de bank ontvangt ter creditering van een Izola Saver rekening en dat niet afkomstig is van de gekoppelde hoofdrekening, zal onmiddellijk worden teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. We zullen u altijd inlichten over afgewezen gelden. De Izola Saver rekening wordt enkel uitgedrukt in euro (EUR). U moet steeds een minimumsaldo van 25 EUR op uw Izola Saver rekening laten staan. Deeerste storting moet dus minstens 25 EUR bedragen. Er is geen maximumlimiet op het saldo dat u op uw Izola Saver rekening kan aanhouden. Er is geen beperking op het aantal Izola Saver rekeningen dat u kan openen, op voorwaarde dat elke Saver rekening gekoppeld is aan één enkele hoofdrekening. De rentevoet die wordt aangeboden op uw Izola Saver rekening, is variabel. Hij kan dus naar goeddunken van de bank op elk ogenblik worden gewijzigd. U kan de huidig gangbare rentevoet terugvinden op de Izola Saver website onder de "Over ons" sectie. We zullen u inlichten over elke wijziging van de Izola Saverrentevoet via en door het herzien en bijwerken van de betreffende rentevoeten op de website. De bank biedt bankdiensten aan in drie landen: Malta, België en Frankrijk. Onze rentevoeten zijn afhankelijk van de marktvoorwaarden in elk van deze landen. De rentevoet die van toepassing is op uw Izola Saver rekening zal afhangen van het land van uw verblijfplaats. U zal een jaarlijks rekeningoverzicht krijgen na elk jaareinde dat alle verrichtingen naar of van de rekening voor de periode van 12 maanden, van 1 januari tot en met 31 december, zal vermelden. U moet dit overzicht nauwkeurig controleren en ons onmiddellijk inlichten over enige onjuistheden, die we onmiddellijk zullen onderzoeken en verbeteren indien vergissingen werden begaan. Als u geen contact met ons opneemt om een bezwaar te melden binnen 60 dagen na de verzending van het overzicht naar u, nemen we aan dat u de inhoud van dit overzicht hebt aanvaard. Er zijn geen vergoedingen of kosten verschuldigd voor het openen en aanhouden van een Izola Saver rekening. 4. EEN IZOLA SAVER REKENING OPENEN Om een Izola Saver rekening te openen moet u het formulier voor het openen van een rekening invullen en ondertekend terugsturen samen met een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van elke rekeninghouder, waarop het rijksregisternummer duidelijk leesbaar is en een bewijs van het persoonlijk adres: een recente (niet ouder dan 6 maanden) originele residentiële elctriciteits-, water-, gas of telefoonfactuur (die wij u zullen terugbezorgen) of een originele afdruk van de gegevens van de microchip van de identiteitskaart, afgedrukt bij de bank of op het gemeentehuis. U moet ook voorzien in een eerste storting van ten minste 25 EUR, die moet gebeuren van uw hoofdrekening.

4 Het proces voor het openen van een Izola Saver rekening zal enkel voltooid zijn wanneer wij alle controles voor het openen van een rekening hebben uitgevoerd en de eerste storting is ontvangen. Als we deze controles niet met succes kunnen uitvoeren binnen 30 dagen na de ontvangst van uw aanvraag voor het openen van de Izola Saver rekening, kunnen we uw aanvraag verwerpen en het bedrag van uw eerste storting terugstorten op de hoofdrekening. In dat geval zal uw Izola Saver rekening door ons als nooit geopend worden beschouwd. Zodra alle controles voor de opening van een rekening naar onze tevredenheid zijn uitgevoerd, zal uw Izola Saver rekening worden geactiveerd. 5. ACTIVERING VAN UW IZOLA SAVER REKENING Zodra uw Izola Saver rekening door ons is geactiveerd, zal u een ontvangen op uw adres dat wordt vermeld op het formulier voor het openen van een rekening, met een activeringslink naar een scherm voor uw eerste login.als u op deze link klikt,wordt onmiddellijk een activeringscode aangemaakt die via sms naar u wordt verzonden.op de pagina waarop u terechtkomt, moeten twee gegevens worden ingevoerd:het eerste gegeven is uw klantnummer (dat u reeds hebt, want het werd afzonderlijk naar u verzonden nadat u het aanvraagformulier had ingevuld en ingediend).het andere gegeven is de activeringscode die u via sms zult ontvangen op uw mobiele telefoon. U kan dan uw klantnummer en activeringscode invoeren.als deze correct zijn, wordt u gevraagd een wachtwoord,dat u zelf kiest, in te voeren en dit te bevestigen.dit wachtwoord moet minstens 6 tekens lang zijn en minstens één hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één symbool bevatten, bv.:abc!23 Vervolgens wordt u gevraagd een geheim antwoord mee te delen op een vraag die u kiest.het systeem toont een bericht dat u uw wachtwoord met succes hebt aangemaakt.u krijgt vervolgens de normale inlogpagina te zien.op die pagina moet u uw klantnummer (dat afzonderlijk naar u werd verzonden bij het openen van uw rekening) en het wachtwoord dat u juist hebt aangemaakt, invoeren.dan zal u voor de eerste maal kunnen inloggen. Zodra u inlogt op de internetbankierenwebsite door uw klantnummer en wachtwoord in te voeren, erkent u en stemt u ermee in dat alle verrichtingen die u invoert en bevestigt, niet kunnen worden geannuleerd of herroepen. 6. BETALINGEN NAAR EN VAN UW IZOLA SAVER REKENING De bank zal enkel een storting van geld op uw Izola Saver rekening aanvaarden via een overschrijving van uw hoofdrekening. Al het geld dat de bank ontvangt ter creditering van een Izola Saver rekening en dat niet afkomstig is van de gekoppelde hoofdrekening, zal onmiddellijk worden teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. We zullen u altijd inlichten over afgewezen gelden. Stortingen in cash of cheques worden niet aanvaard. Inkomende bedragen zullen op de rekening worden gecrediteerd op de dag van ontvangst. Geld dat ontvangen werd na uur CET zal op de rekening worden gecrediteerd op de volgende werkdag.

5 We mogen naar eigen goeddunken een betaling die we hebben ontvangen ter creditering van uw Izola Saver rekening weigeren. In dat geval zullen we de storting afwijzen en het geld terugstorten op de hoofdrekening waarvan het afkomstig was. We zullen u altijd inlichten over dergelijke afwijzingen. U kan de Izola Saverwebsite zelf gebruiken om geld over te schrijven naar uw Saver rekening door gebruik te maken van een SEPA(Single European Payment Area)domiciliëring. Tijdens het onlineaanvraagproces (of zelfs later, nadat u uw Izola Saver rekening hebt geopend) kan u een SEPAdomiciliëringsmandaat ondertekenen waarmee u toestemming geeft aan Izola Bank om een domiciliëringsverzoek naar uw bank te sturen om uw hoofdrekening te debiteren en geld over te schrijven naar uw Izola Saver rekening. Zodra uw SEPAdomiciliëring is ingesteld, moet u enkel het bedrag invoeren dat u van uw hoofdrekening wil overschrijven en die verrichting bevestigen. Izola zal dan voor u een domiciliëringsverzoek naar uw bank verzenden om dat geld naar uw Izola Saver rekening over te schrijven. Aan deze overschrijving zijn geen kosten verbonden. Als u deze methode gebruikt om een bedrag over te schrijven naar uw Izola Saver rekening moet u negen weken wachten vooraleer u hetzelfde bedrag opnieuw van uw Izola Saver rekening kan overschrijven om gelijk welke reden.deze regel maakt deel uit van de SEPAdomiciliëringsvoorwaarden. U kan enkel geld opnemen van uw Izola Saver rekening door geld terug over te schrijven naar de hoofdrekening. U kan al het geld dat beschikbaar is op uw rekening opnemen, behalve het minimumbedrag van 25 EUR. We zullen al uw overschrijvingsinstructies uitvoeren via SEPA Credit Transfer (SCT). U moet tot één werkdag wachten vooraleer het geld op uw hoofdrekening gecrediteerd zal zijn. Als u uw overschrijvingsinstructie na uur op een werkdag of een niet-werkdag invoert op de internetbankierenwebsite, zal de overschrijving op de volgende werkdag worden uitgevoerd. We mogen naar eigen goeddunken een overschrijvingsverzoek weigeren. We zullen u inlichten over al die weigeringen. 7. INFORMATIE OVER UW IZOLA SAVER+REKENING Een Izola Saver+rekening is een termijndepositorekening die u online opent via internetbankieren nadat u uw Izola Saver rekening reeds hebt geopend. U kan termijndepositorekeningen openen voor termijnen van 3 maanden tot 5 jaar. Voor termijndeposito s van 1 tot 5 jaar, kan u kiezen om de rente per kwartaal, per zes maanden of jaarlijks te laten uitbetalen. Zodra u een Izola Saver+rekening hebt geopend, kan u dit termijndeposito niet voortijdig beëindigen. Het hoofdbedrag zal enkel beschikbaar zijn op de einddatum van het termijndeposito. De rente wordt berekend op een 360-dagenbasis en wordt betaald op de Izola Saver rekening die u hebt gekozen als de bronrekening bij het openen van de Izola Saver+termijndepositorekening.

6 De rentevoet op uw Izola Saver+rekening is bepaald voor de periode die u koos bij het openen van uw termijndeposito. Tijdens het openen van een Izola Saver+ rekening en voor het bevestigen van de transactie wordt u van de tijdsduur en de betreffende rentevoet op de hoogte gebracht. We kunnen naar eigen goeddunken de rentevoeten voor Izola Saver+rekeningen wijzigen. We zullen u inlichten over alle wijzigingen in de termijndepositorentevoeten via en door het herzien en bijwerken van de rentevoeten op de website. De wijzigingen van de rentevoeten zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Izola Saver+rekeningen maar zullen gelden voor alle nieuwe Saver+rekeningen die u opent na de kennisgeving van de wijziging van de rentevoet. De bank biedt bankdiensten aan in drie landen: Malta, België en Frankrijk. Onze rentevoeten zijn afhankelijk van de marktvoorwaarden in elk van deze landen. De rentevoet die van toepassing is op uw Izola Saver+rekening(en) zal afhangen van het land van uw verblijfplaats. De rente zal bruto worden betaald (zonder aftrek van belastingen). U wordt verzocht om sectie 12 "Belastingheffing en aangifte" van deze voorwaarden grondig door te nemen. De bank zal de maltese Commissioner of Inland Revenue inlichten met betrekking tot het rentebedrag dat aan u werd betaald in overeenstemming met de Income Tax Act of de Spaarrichtlijn van de Europese Unie. We zullen geen bevestigingen geven met betrekking tot de opening van Izola Saver+rekeningen. U kan uw Izola Saver+rekeningen bekijken op het rekeningoverzichtscherm via onsinternetbankieren. Alle boekingen met betrekking tot uw Izola Saver+rekening kunnen worden geraadpleegd op het scherm voor recente transacties of op het jaaroverzicht dat wordt meegedeeld voor de Izola Saver rekening die u hebt gekozen als de bronrekening bij het openen van de Izola Saver+termijndepositorekening. Er zijn geen vergoedingen of kosten verschuldigd voor het openen en aanhouden van een Izola Saver+rekening. 8. EEN IZOLA SAVER+REKENING OPENEN Log in op de internetbankierenwebsite en klik op de tab Maak termijndeposito aan om de pagina te openen.u moet de Saver rekening kiezen vanwaar het geld zal worden overgeschreven om de termijndepositorekening aan te maken, het bedrag van uw deposito invoeren, de termijn kiezen en ook kiezen (indien van toepassing) wanneer u uw rente wil ontvangen (per kwartaal, per zes maanden of op jaarbasis). Zodra u de verrichting hebt bevestigd, zal de termijndepositorekening onmiddellijk geopend zijn.u kan de termijndepositogegevens bekijken op het rekeningoverzichtsonderdeel van internetbankieren. 9. BETALINGEN NAAR EN VAN UW IZOLA SAVER+REKENING Een minimumbedrag van 500 EUR is vereist om een termijndepositorekening te openen. Op de einddatum van het termijndeposito of wanneer rentebetalingen verschuldigd zijn, worden alle bedragen rechtstreeks op de Saver rekening betaald die u hebt gekozen bij het openen van de termijndepositorekening.

7 Wanneer de einddatum van uw termijndeposito is bereikt, zal u daar niet over ingelicht worden. De vervallen hoofdsom en de bijbehorende rente zal automatisch worden gecrediteerd op de Saver rekening die u koos om de termijndepositorekening te openen. Er kunnen geen betalingen worden uitgevoerd via deze rekening. 10. GEZAMENLIJKE REKENINGEN Twee klanten die een aanvraag doen om dezelfde rekening te openen, zullen worden geacht mederekeninghouders te zijn. Klanten die mederekeninghouders zijn erkennen en stemmen ermee in dat ze hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verplichtingen verbonden aan de rekening(en). Elke gezamenlijke rekeninghouder heeft zijn eigen klantnummer en kan afzonderlijk inloggen en transacties uitvoeren op de internetbankierenwebsite. Met andere woorden, de bank zal instructies aanvaarden via internetbankieren van elke mederekeninghouder om geld over te schrijven, een termijndepositorekening te openen of (een) rekening(en) af te sluiten zonder verwijzing naar de andere mederekeninghouder. Evenzo kan de bank aan elke mederekeninghouder informatie verstrekken over uw gezamenlijke Izola Saver of Izola Saver+rekeningen. Bovendien stemmen mederekeninghouders ermee in en machtigen ze de bank om te handelen op grond van informatie die door één van de mederekeninghouders wordt gegeven. Briefwisseling via de post zal worden verzonden naar het postadres van de eerste rekeninghouder die wordt vermeld in het formulier voor het openen van een rekening en wordt geacht een geldige en definitieve kennisgeving te zijn aan beide mederekeninghouders. Indien de bank er schriftelijk van op de hoogte is gebracht dat één van de mederekeninghouders overleden is, zal de bank met betrekking tot de rekening(en) enkel instructies aanvaarden van de aangestelde notaris. Alle betalingen die van de rekening(en) worden uitgevoerd vóór de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het overlijden, zullen geldig en bindend zijn ten aanzien van de erfgenamen/legatarissen en de overlevende rekeninghouder. 11. UW VERPLICHTING TEN AANZIEN VAN ONS U zal ons onmiddellijk inlichten over alle wijzigingen van uw persoonlijke gegevens die u meegedeeld hebt in het formulier voor het openen van een rekening door de Izola Saverhelpdesk te bellen of ons een te sturen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw veiligheidsinformatie en wachtwoord veilig te bewaren. Het niet geheimhouden van de informatie zal als grove nalatigheid worden beschouwd in overeenstemming met Boek VII van het Belgisch Wetboek van economisch recht. U mag uw veiligheidsinformatie nooit aan iemand meedelen behalve wanneer u naar de Izola Saverhelpdesk belt.

8 U mag uw wachtwoord aan niemand meedelen. Er zal nooit naar uw wachtwoord worden gevraagd wanneer u naar de Izola Saverhelpdesk belt. U moet uw klantnummer en wachtwoord steeds gescheiden bewaren. U moet de Izola Saverhelpdesk onmiddellijk inlichten over elke ongeautoriseerde toegang tot internetbankieren of elke ongeautoriseerde verrichting of instructie waarvan u kennis hebt of een vermoeden hebt. Als u een politiek prominent persoon bent of verwant of nauw verbonden met een politiek prominent persoon, moet u dit verklaren op het formulier voor het openen van een rekening. U verbindt zich er eveneens toe ons in te lichten wanneer u op enig ogenblik na het openen van uw Izola Saver rekening(en) een politiek prominent persoon wordt of wanneer iemand met wie u verwant of nauw verbonden bent een politiek prominent persoon wordt. 12. BELASTINGHEFFING EN AANGIFTE Uw Izola Saver rekening valt in België onder de niet gereglementeerde spaarrekeningen. De verkregen rente op de rekening is niet onderworpen aan de belgische roerende voorheffing maar is onderworpen aan een belastingspercentage van 25%. Individuele belastingbetalers dienen hierdoor de betreffende inkomsten aan te geven in hun persoonlijke belastingaangifte in Vak VII ("Inkomsten uit kapitaal en roerende goederen") als "Andere inkomsten niet onderworpen aan roerende voorheffing die belastbaar zijn aan 25%" onder code / Wij zullen u voorzien van een jaaruittreksel van uw Saver rekening dat u onmiddellijk na elk jaareinde zal ontvangen.u kan tevens de totaal verdiende rente op uw Saver en Saver+ rekening(en) nazien via de "jaarlijks renteuittreksel" tab op onze Internet Bankieren site. Als belgisch individuele belastingbetaler dient u in Vak XIV van uw persoonlijke belastingaangifte eveneens aan te geven dat u houder bent van de rekening en dat u door het invullen en versturen van het "Formulier tot mededeling van rekeningen in het buitenland" naar CAP, Nationale Bank van België, het bestaan ervan heeft meegedeeld. 13. VEILIGHEID We zullen onze uiterste best doen om de ongeautoriseerde toegang tot uw Izola Saver rekening te vermijden. We behouden ons het recht voor om onmiddellijk elke toegang tot uw Izola Saver rekening te blokkeren als we een reden hebben om aan te nemen dat er een poging tot ongeautoriseerde toegang is geweest of er een reële dreiging toe bestaat. U moet de veiligheidspagina lezen op onze website vooraleer u inlogt op de internetbankierenwebsite. U erkent dat u toegang krijgt tot internetbankieren via het internet, dat een publiek systeem is waarover we geen controle hebben. Het is uw plicht ervoor te zorgen dat elke computer, tablet of ander toestel die/dat u gebruikt om in te loggen op de internetbankierenwebsite, vrij is van en op gepaste wijze beschermd is tegen computervirussen.

9 We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade aan uw software, computer, computernetwerken, gegevens of andere uitrusting die veroorzaakt is door gebruik te maken van internetbankieren, tenzij dat verlies of die schade rechtstreeks en uitsluitend veroorzaakt is door de grove nalatigheid van de bank. Procedure als u uw wachtwoord vergeet. Als u uw wachtwoord vergeten bent, maar uw klantnummer nog herinnert, dient u uw klantnummer in te voeren in de inlogzone en op Wachtwoord vergeten te klikken. U zal daarna een ontvangen met een link waarop u kan klikken.als u op deze link klikt, wordt een activeringscode aangemaakt die via sms naar u wordt verzonden.op de pagina waarop u terechtkomt als u op de link hebt geklikt, zal u worden gevraagd uw klantnummer en de activeringscode die u via sms hebt ontvangen, in te voeren.zodra u deze correct hebt ingevoerd, zal u worden gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren. Zodra u met succes een nieuw wachtwoord hebt aangemaakt, zal u een ontvangen waarin wordt bevestigd dat uw wachtwoord gewijzigd is en waarin wordt gevraagd onmiddellijk contact op te nemen met de Izola Saverhelpdesk als u niet zelf het verzoek om het wachtwoord te wijzigen hebt verstuurd. Procedure als u uw klantnummer vergeet. Indien u uw klantnummer vergeten bent, moet u de Izola Saverhelpdesk bellen.de Izolamedewerker zal u enkele vragen stellen om uw identiteit te controleren.als de antwoorden correct zijn, zal de Izolamedewerker u uw klantnummer meedelen en u vragen de functie Wachtwoord vergeten die hierboven wordt beschreven, te gebruiken. 14. ONDERBREKING VAN DE DIENST We moeten van tijd tot tijd de toegang tot internetbankieren opschorten om routine- of noodonderhoudswerk uit te voeren.we zullen steeds trachten u vooraf in te lichten over onderbrekingen van de dienst via een kennisgeving op de website of door u een te zenden. 15. COMMUNICATIE We stemmen ermee in om telefonisch, via of per post te communiceren. Ons postadres is Izola Saver Helpdesk, Izola Bank plc, 58 East Street, Valletta VLT1251, Malta. Ons adres is Onze telefoonnummers zijn het gratis nummer of het maltees nummer We zullen contact met u opnemen door gebruik te maken van het meest recente telefoonnummer, - of postadres dat u hebt meegedeeld. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk in te lichten over enige wijziging van deze gegevens door te bellen naar de Izola Saverhelpdesk.

10 16. AANSPRAKELIJKHEID Voor zover dit wettelijk is toegelaten en met uitzondering van het verlies dat of de schade die rechtstreeks veroorzaakt is door de grove nalatigheid van de bank of kwaad opzet, zal de bank ten aanzien van u niet aansprakelijk zijn voor verlies dat of schade die u zou lijden ten gevolge van het gebruik van de producten of de diensten van de bank. In het bijzonder maar zonder het algemene karakter van het bovenstaande te beperken, zal de bank niet aansprakelijk zijn voor de vertraging bij de uitvoering of de niet-uitvoering van de verplichtingen op grond van deze voorwaarden als de vertraging of de niet-uitvoering het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden waarover de bank geen redelijke controle heeft. De bank zal niet aansprakelijk zijn voor verlies dat of schade die ten aanzien van u veroorzaakt wordt en die direct of indirect het gevolg is van overmacht of maatregelen die door plaatselijke of buitenlandse wettelijke of regelgevende instanties werden genomen. 17. SCHADELOOSSTELLING U zal de bank schadeloos stellen en vrijwaren voor elk verlies dat of elke schade die een persoon lijdt ten gevolge van de schending van gelijk welke bepaling van deze voorwaarden. 18. GEHEIMHOUDING EN GEGEVENSBESCHERMING De bank zal aan een derde geen vertrouwelijke informatie meedelen betreffende u, uw tegoeden of het inkomen en de winsten die de tegoeden die u aanhoudt op uw rekeningen, hebben voortgebracht, tenzij u de bank daartoe uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven of indien dit wettelijk of door enige regulering vereist is. De bank zal niet aansprakelijk worden gesteld voor het telefonisch meedelen van vertrouwelijke informatie over u of uw Izola Saver of Izola Saver+rekening(en) aan een onbevoegde persoon, als dergelijke persoon ons de informatie kan verstrekken die we normaal vereisen om u te identificeren, zoals het geheime antwoord op een vraag en andere persoonlijke informatie. Tijdens het verstrekken van de in deze voorwaarden bepaalde diensten kan de bank uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Wetten van Malta). U kan dergelijke gegevens aan de bank op gelijk welke manier en in hoofdzaak via het invullen van het formulier voor het openen van een rekening of andere formulieren hebben verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

11 (a) om de rekening(en) te beheren; (b) om u te voorzien van de relevante correspondentie en de vereiste producten en diensten te leveren; (c) voor interne beoordeling en analyse (met inbegrip van het toekennen van een krediet- en/of gedragsscore, markt- en productanalyse) en om de producten en diensten van de bank te ontwikkelen en te verbeteren; (d) om fraude en andere criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen die de bank moet melden aan de autoriteiten die bevoegd zijn voor het onderzoek en de vervolging van misdrijven of andere instanties; (e) voor direct marketing, zoals het inlichten van u via de post, telefoon of over andere producten en diensten die de bank levert en voor onderzoeksdoeleinden, indien u daarin toestemt. Voor zover bij wet toegelaten of vereist mag de bank uw informatie aan overheidsinstanties en - agentschappen of toezichthouders meedelen. Het is mogelijk dat persoonsgegevens met betrekking tot verrichtingen die via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) worden uitgevoerd, moeten worden meegedeeld aan de overheden van de Verenigde Staten om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake misdaadpreventie die in de Verenigde Staten van toepassing zijn. Uw persoonsgegevens mogen enkel voor de bovenstaande doeleinden en met inachtneming van de door de bank uitgevaardigde regels inzake gegevensbescherming, worden meegedeeld aan of uitgewisseld met alle werknemers van de bank, haar vennoten en agenten. U hebt het recht om de bank te verzoeken om u in te lichten over uw door haar bewaarde en verwerkte persoonsgegevens en om indien nodig de verbetering ervan te vragen. Daarnaast mag u na het openen van een rekening en tijdens de duur van uw relatie met de bank, laatstgenoemde via een gewone brief verzoeken om uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketingdoeleinden. Terwijl de bank u van tijd tot tijd kan verzoeken om uw gegevens te herbevestigen, moet u de bank onmiddellijk inlichten indien dergelijke gegevens gewijzigd zijn. 19. KLACHTEN Klachten kunnen naar ons worden verzonden via gewone post of . We zullen uw klacht zo snel mogelijk proberen op te lossen en we zullen naar ons beste vermogen binnen een maximumperiode van twee werkdagen een antwoord formuleren op alle klachten. In ieder geval, als een klacht vereist dat rekeninggegevens worden bekendgemaakt, zal de bank om veiligheidsredenen een antwoord geven via de gewone post. Bij het indienen van een klacht moet u de bank zoveel mogelijk gegevens overmaken zoals de datum en het tijdstip van bepaalde gebeurtenissen enz. Indien de klant niet tevreden is met het antwoord van de bank, kan de klant de zaak voorleggen aan de Belgische Ombudsman in financiële geschillen, via de website of per post naar het volgende adres: Ombudsfin Belliardstraat 15-17, b Brussel BELGIË Via Website:

12 20. WITWASSEN VAN GELD U bevestigt dat de activa die op de rekening worden of moeten worden geplaatst het resultaat zijn of zullen zijn van een wettige activiteit en dat de rekening niet zal worden gebruikt voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Om witwasactiviteiten of activiteiten ter financiering van terrorisme te voorkomen is de bank gemachtigd om alle specifieke of bijkomende informatie van de klant te vragen. Als de klant niet volledig meewerkt, mag de bank alle passende maatregelen nemen. 21. DEPOSITOCOMPENSATIESTELSEL Alle Izola Saver rekeningen en Izola Saver+termijndepositorekeningen komen in aanmerking voor dekking door het maltese Depositocompensatiestelsel. De bank neemt deel aan het maltese Depositocompensatiestelsel zoals dit werd vastgesteld in Legal Notice 369 van 2003, zoals nadien gewijzigd. Met inachtneming van de voorwaarden die het stelsel oplegt, worden saldo s uitgedrukt in euro of in een andere munt van een EERstaat die aangehouden worden bij de bank, gegarandeerd tot maximaal EUR of het daarmee overeenstemmende bedrag in een andere EERmunt per persoon. Voor meer informatie kunt u terecht op VARIA Niets in deze voorwaarden of andere documentatie die door de bank aan u wordt overgemaakt, mag worden beschouwd als een verzoek, aanbod of aanbeveling om enige belegging, product of dienst te verwerven of zich ervan te ontdoen of om beleggingsadvies of een beleggingsdienst te verlenen. Niets in enige voornoemde documentatie vormt beleggings-, wettelijk-, belasting- of ander advies en er mag niet op worden gesteund om een belegging te doen of andere beslissing te nemen. U geeft de bank onherroepelijk toestemming om fouten te verbeteren of boekingen op uw rekening die bij vergissing werden gedaan, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming ongedaan te maken. 23. BEËINDIGING Indien u uw rekening wenst af te sluiten kan u ons een "Afsluiten Rekening Instructie" onder Administratie tab op ons Internet Bankieren toezenden. We zullen aannemen dat de relatie die tussen ons tot stand gebracht is, zal voortduren totdat u ons meedeelt dat u dergelijke relatie wil beëindigen of, in het geval van individuele klanten, tot ons wordt meegedeeld dat u overleden bent. In dit laatste geval zal de bank instructies aannemen met betrekking tot de rekening(en) van de erfgenamen/legatarissen van de goederen van uw nalatenschap. We zullen het juiste recht en de bevoegdheid van die perso(o)n(en) op uw kosten moeten vaststellen en zullen niet moeten optreden tot wanneer we dat recht en die bevoegdheid toereikend vinden. Alle betalingen die van de rekening(en) worden uitgevoerd vóór de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het overlijden, zullen geldig en bindend zijn ten aanzien van de erfgenamen/legatarissen.

13 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de terbeschikkingstelling van elke/alle rekening(en) op elk ogenblik te beëindigen door u een schriftelijke kennisgeving te zenden waarin de datum waarop dergelijke beëindiging zal plaatsvinden, wordt vermeld.we zullen u een redelijke tijd vooraf kennis geven van onze intentie om de terbeschikkingstelling van uw rekening(en) te beëindigen en in alle gevallen zal dergelijke opzeggingstermijn ten minste zestig dagen bedragen. Tenzij dit vereist is op grond van een wettelijke vereiste, zullen we een bestaande Izola Saver+termijndepositorekening niet afsluiten vóór de einddatum van die rekening. 24. WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN Deze voorwaarden kunnen door de bank op elk ogenblik worden gewijzigd. De bank zal u via of gewone post inlichten over elke wijziging van de voorwaarden. Behoudens andersluidende wettelijke vereisten zullen de gewijzigde voorwaarden zestig dagen na de datum van de kennisgeving in werking treden. Elk van de bepalingen van deze voorwaarden kan losgekoppeld worden van de andere bepalingen en indien een of meer van deze bepalingen op enig ogenblik onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is/zijn of wordt/worden, zullen de resterende bepalingen van deze voorwaarden op geen enkele wijze worden aangetast of afgezwakt. 25. INFORMATIE OVER IZOLA BANK Izola Bank p.l.c. is een kredietinstelling die werd opgericht als een naamloze vennootschap naar Maltees recht die geregistreerd is bij de Maltese Registrar of Companies met vennootschapsregistratienummer C Izola Bank p.l.c. is erkend als kredietinstelling door de Malta Financial Services Authority. 26. TOEPASSELIJK RECHT Deze voorwaarden en, tenzij anders overeengekomen, alle rechten en verplichtingen van de bank en uzelf, zullen onderworpen zijn aan het belgische recht. De rechtbanken van België zullen exclusief bevoegd zijn met betrekking tot alle vorderingen of geschillen die in het geval van een geding ontstaan.

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel

tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel Besluit van tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (...), FM/jaar/0000 M,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Kan ik toegang verkrijgen tot de e-attijari dienst via mijn gsm?

Kan ik toegang verkrijgen tot de e-attijari dienst via mijn gsm? e-attijari Uw bankdiensten beschikbaar in één klik FAQ Frequently asked Questions e-attijari, wat is dat? e-attijari is een bankdienst op afstand waarmee u uw rekeningen kunt raadplegen, per direct transacties

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening...2 1. Definities...2 2. Hoe open ik een Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2 3. Hoe werkt de Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2

Nadere informatie

Ter herinnering: het IBAN-formaat is als volgt BEKK BBBC CCCC CCKK B = bankcode, C = rekeningnummer, K = sleutel

Ter herinnering: het IBAN-formaat is als volgt BEKK BBBC CCCC CCKK B = bankcode, C = rekeningnummer, K = sleutel -Ondertekend terug te sturen via e-mail naar: klantendienst@psabank.be of per post naar: Antwoordcode - Klantendienst PSA BANK DA 853-294-7-1000 Brussel In toepassing op de wet van 11/01/1993 met betrekking

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart

1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart Gebruiksvoorwaarden 1. De Visa Internet Shopping Cadeaukaart hoe het werkt. Activeren van de Visa Internet Shopping Cadeaukaart U moet de Visa Internet Shopping Cadeaukaart met een activatiecode en pincode

Nadere informatie

Veilig bankieren met Online Banking en MyBank. Snelle handleiding van de digipass

Veilig bankieren met Online Banking en MyBank. Snelle handleiding van de digipass Veilig bankieren met Online Banking en MyBank Snelle handleiding van de digipass Inhoud Waarvoor dient uw digipass? 3 Uw digipass gebruiksklaar maken 4 Inloggen met uw digipass op Online Banking 6 Uw transacties

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening.

Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening. Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening. Het openen, beheren en beëindigen van uw rekening 1. Wat is de RentePlús Rekening? De RentePlús Rekening is een internetspaarrekening met een variabele

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige Informatie & Advies: T +32 (0)2 548 28 51 E info@triodos.be Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start

Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start Aan de slag met de Mobiel Bankieren App voor iphone & ipad (ios) Met deze handleiding kunt u simpel van start Mobiel bankieren met ING U gaat aan de slag met onze Mobiel Bankieren App. We helpen u om stapsgewijs

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden IKEA KNUFFEL TEKENWEDSTRIJD 2014 Voorwaarden voor deelname 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door IKEA BELGIUM NV/SA (hierna genoemd: IKEA), met maatschappelijke zetel te 1930

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat;

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat; Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. GetPrize

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 2 Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 1 Voorwaarden: goed om te lezen 2 Hoe werkt uw RentePlús

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw

Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw Meld uw buitenlandse rekening aan het Centraal Aanspreekpunt Al jaren moet u in uw belastingaangifte kenbaar maken of u een buitenlandse rekening bezit. Dit jaar moet u ook extra informatie over die rekening

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Over deze Voorwaarden 3 1.1 Over wie gaan de Voorwaarden? 3 1.2 Voorwaarden 3 2 De Online Spaarrekening 4 2.1 Wat is de Online Spaarrekening

Nadere informatie

ING Tempo Sparen Reglement

ING Tempo Sparen Reglement ING Tempo Sparen Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van een ING Tempo Sparen (hierna het 'Reglement' genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna 'ING België' genoemd) en de houder

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Algemene Gebruiksvoorwaarden Online Operational applicatie lease Inhoudsopgave Definities 1. Algemeen 2. Online applicatie 3. Gebruikersnaam en Wachtwoord 4. Zorgplicht

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Nadere informatie