Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken."

Transcriptie

1 Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en Doccle zelf. Daarom is Doccle conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december Eveneens respecteert Doccle de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari Je kan Doccle op verschillende manieren gebruiken : om belangrijke documenten te zoeken, te delen, met andere mensen te communiceren, met bedrijven informatie uit te wisselen of eigen documenten toe te voegen. Wanneer je gegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door een Doccle-profiel te maken, verwerken we deze gegevens in jouw opdracht en beschouwen we jou als gebruiker als eigenaar van de gegevens, waarover je controle moet kunnen houden. Daarom willen we je op elk ogenblik inzicht geven in welke gegevens gebruikt worden voor welke functies en op welke manier je je privacy meer of minder kan beschermen. Doccle maakt daartoe gebruik van bijzondere beveiligingsmechanismen en het inlassen van organisatorische procedures. Ook de betrokken partijen (de verzenders van de documenten, leveranciers van Doccle) delen deze bekommernis en verbinden zich contractueel tot het respecteren van deze regels. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd: Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden. Je privacy is belangrijk voor Doccle. Daarom vragen we u (ongeacht of je een nieuwe of bestaande gebruiker van Doccle bent) de tijd te nemen ons privacybeleid door te nemen en na te denken over je privacy keuzes. Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen.

2 Gegevens die we ontvangen We ontvangen gegevens van verschillende partijen. De belangrijkste partijen zijn jijzelf als gebruiker en onze partners die meestal de leveranciers zijn waarvan je documenten ontvangt. Ons algemeen principe is dat de gegevens die we ontvangen van - jou enkel zichtbaar zijn voor jezelf en de derden met wie jij deze deelt. - Je leveranciers enkel zichtbaar zijn voor jou en je leverancier We verzamelen gegevens op twee manieren: Gegevens die jij aan ons levert. o Je levert ons gegevens in het kader van het aanmaken van een Doccle account. Wanneer je dit doet, vragen we je om persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen. o Je levert ons gegevens in het kader van het gebruiken van functies in zoals het uitvoeren van betalingen of domiciliëringen zoals debitkaartnummer, sepagegevens. Deze gegevens worden enkel uitgewisseld met onze leverancier in het kader van het leveren van optimale diensten. Je kan zien welke gegevens je uitwisselt met welke leveranciers op basis van onze privacymap. o Je levert ons gegevens op het ogenblik dat je van extra functionaliteiten wil gebruik maken. Voor iedere van deze functionaliteiten wordt in de privacymap aangeduid welke gegevens je deelt en met wie, om van de functionaliteit gebruik te maken. Zo kan je op elk ogenblik zelf bepalen of het aantal gedeelde gegevens in verhouding is tot de verkregen eenvoud en dienstverlening. Gegevens die onze partners aan ons leveren en die voor jou bestemd zijn. o Voor dergelijke verwerking zal Doccle de verwerker zijn en de partner de verantwoordelijke voor de verwerking. Doccle zal hierbij handelen in opdracht van de partner en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met de regels en richtlijnen gepubliceerd door overheden die op de Partner van toepassing zijn. Op deze wijze heb je de garantie dat je gegevens even goed beschermd zijn, als ze zijn bij de partner van wie jij diensten afneemt en informatie krijgt. o De gegevens die Doccle krijgt van de ene partner zijn niet raadpleegbaar voor andere partners. o Doccle zal de gegevens van verschillende partners ook niet met elkaar combineren om nieuwe inzichten te verwerven. Gegevens die we ontvangen op basis van je gebruik van onze services. o We kunnen gegevens verzamelen over de manier waarop je Doccle gebruikt, zoals wanneer je klikt op knoppen, links en andere delen van ons platform.

3 o Voor dit eigen gebruik van de gegevens door Doccle heeft Doccle de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking en zullen we de nodige toestemmingen vragen van diegenen wiens gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt. Het doorsturen van documenten en informatie door jou als gebruiker aan derden het verbeteren van het gebruiksgemak en de relevantie van de documenten voor de gebruiker het afdrukken van de documenten door de gebruiker We kunnen gegevens verzamelen over het systeem waarop je Doccle gebruikt om de goede werking te verzekeren. Apparaatgegevens We kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen, zoals het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem Cookies en anonieme id s het gebruik van 'cookies': miniscule stukjes informatie die in de browser van jeuw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. Doccle kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. Je kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vind je ook op de help-functie van je browser. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen We gebruiken de gegevens die we verzamelen om je eenvoudige en relevante diensten rond digitale documenten te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe ideeën te ontwikkelen en om Doccle en onze gebruikers te beschermen. Wanneer je contact opneemt met Doccle, kunnen we je berichten vastleggen om te helpen bij het oplossen van problemen die je ondervindt. We kunnen je adres gebruiken om u te informeren over onze diensten, bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen. We gebruiken gegevens die worden verzameld, om je gebruikerservaring en de totale kwaliteit van onze services te verbeteren. Door je taalvoorkeuren op te slaan, kunnen we onze services bijvoorbeeld weergeven in je voorkeurstaal. We vragen je om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit Privacybeleid worden beschreven.

4 Doccle verwerkt persoonlijke gegevens enkel op servers die in Datacenters van Atos Worldline staan. Doccle is dus geen cloud oplossing waar gegevens rondzwerven op het internet. Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is ons doel duidelijk te zijn over de gegevens die we verzamelen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe je gegevens worden gebruikt. Gegevens die we delen We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Doccle, behalve in een van de volgende omstandigheden: Met uw toestemming We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Doccle wanneer u ons toestemming heeft gegeven dit te doen. We hebben uitdrukkelijk toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens. Voor externe verwerking We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Om juridische redenen We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Doccle als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om: o o Te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken. In dit geval stellen we de gebruiker op de hoogte welke gegevens we gedeeld hebben. Verwijzen naar strengheid van Europese regels

5 Als Doccle betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid. Toepassing Ons Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Doccle cvba en onze partners. Handhaving We controleren regelmatig of we voldoen aan ons Privacybeleid. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen we contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. We werken samen met de betreffende regelgevende instanties, waaronder lokale autoriteiten voor gegevensbescherming, om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen. Doccle verbindt er zich toe om op elk moment volledig te voldoen aan de bestaande regelgeving die de privacy van de Doccle-gebruiker beschermt. Voor zover nodig vraagt Doccle hierover advies aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de Privacycommissie. De Privacycommissie is het officiële orgaan belast met de controle op de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke gebruiker waarvan Doccle over persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke aangetekende, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot Doccle voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. ( ) (www.privacy.fgov.be) Elke overtreding of klacht kan via of schriftelijk overgemaakt worden op volgend adres: Doccle CVBA Buro & Design Center Heyselesplanade PB Brussel

6 Wijzigingen Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken je rechten onder dit Privacybeleid niet zonder je uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via over de wijzigingen van het Privacybeleid). We bewaren ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief dat u kunt raadplegen.

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals:

Persoonsgegevens zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals: Privacyverklaring The Chemours Company LLC en haar dochterondernemingen ("Chemours") hechten waarde aan privacy en willen u laten weten hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY Wij begrijpen en respecteren dat privacy belangrijk voor u is. Persoonlijke gegevens die u online verstrekt, worden door ons uitsluitend

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Mexx Privacy Policy 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van consumenten die door Mexx Europe B.V. en aan haar gelieerde

Nadere informatie

Privacy Policy Website

Privacy Policy Website Privacy Policy Website Inleiding In dit document wordt het beleid beschreven van Sogeti Nederland B.V. (hierna Sogeti ) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens en

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens? Deze website wordt u aangeboden door Hilti Nederland B.V. (Hoofdkantoor) ('Hilti'). Termen zoals 'wij', 'ons', 'onze' enz. verwijzen in dit privacybeleid naar Hilti. Termen zoals 'u', 'uw' enz. verwijzen

Nadere informatie

Privacybeleid van Travian Games GmbH

Privacybeleid van Travian Games GmbH Privacybeleid van Travian Games GmbH Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Duitsland (hierna te noemen: TRAVIAN GAMES ). Het Privacybeleid is van toepassing

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Privacy policy Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Clics Toys (B.B.M. NV)is een bedrijf geregistreerd in België bij de rechtbank in Antwerpen onder het nummer BE0471 761 280

Nadere informatie

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V.

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Dit is het privacybeleid van Albert Heijn B.V. ("Albert Heijn"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WOO HAH

PRIVACY STATEMENT WOO HAH PRIVACY STATEMENT WOO HAH In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator van WOO HAH, Mojo Concerts A Live Nation Company (hierna: Mojo), omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie

Privacy en cookie beleid

Privacy en cookie beleid Privacy en cookie beleid 1. Introductie 1.1 We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website; dit beleid omschrijft hoe wij met uw persoonlijke gegevens om zullen gaan.

Nadere informatie

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie