Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview"

Transcriptie

1 Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Pearson omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via Innerview. Pearson behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig. Pearson respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van Innerview en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Pearson verwerkt en behandelt alle persoonsgegevens die via Innerview zijn verzameld en ontvangen op de wijze zoals omschreven in deze Privacy Verklaring alsmede overeenkomstig de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming Persoonsgegevens. Definities Voor de toepassing van deze Privacy Verklaring zijn de volgende definities van toepassing: Cliënt: Een persoon ten aanzien van wie een klinische beoordeling door een Testbeheerder is toegewezen of wordt beheerd; Gekwalificeerde Klant: Een gekwalificeerd medicus, beroepsbeoefenaar, kliniek of instituut overeenkomstig de verkoopvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, softwarelicentie en Kwalificaties van Pearson; Innerview: Beslissingsondersteunend instrument voor het verzamelen, ordenen en bijhouden van psychische en psychosomatische symptomen; Kwalificaties: Het kwalificatiebeleid van Pearson omtrent het gebruik van Innerview; Pearson: Pearson Assessment and Information B.V.; Persoonsgegevens: Alle persoonlijke en identificeerbare informatie met betrekking tot Gekwalificeerde Klanten, Testbeheerders en Cliënten. Testbeheerder Een Gekwalificeerde Klant of een (rechts)persoon die is gemachtigd door de Gekwalificeerde Klant met betrekking tot het coördineren en beheren van het beoordelings- en scoringsproces en/of het ontvangen van testbeoordelingsresultaten en rapporten; Toegang tot Innerview De Gekwalificeerde Klant heeft toegang tot Innerview door middel van een wachtwoord. De Gekwalificeerde Klant kan een Testbeheerder aanwijzen en machtigen met betrekking tot het coördineren en beheren van het account en/of het ontvangen van rapporten. De Gekwalificeerde

2 Klant bepaalt de omvang van de machtiging van de Testbeheerder. De Cliënt die door de Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder is aangewezen om via Innerview een test te maken, verkrijgt via de Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder toegang tot Innerview. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens Tests en testdiensten Voor het leveren van tests en testdiensten via Innerview verzamelen en ontvangen wij persoonsgegevens van zowel de Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder en de Cliënt met als doel om de tests te beheren en te scoren alsmede voor het bieden van testresultaten aan Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder. Met de verzamelde persoonsgegevens en de antwoorden van de Cliënt op de vragen worden resultaten afgeleid die in een rapport aan de Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder ter beschikking worden gesteld. Op basis van dat rapport wordt een voorlopige diagnose gesteld en een verwijsadvies aan de Gekwalificeerde Klant en/of de Testaanbieder gegeven. Tevens is het mogelijk om de behandeling van de Cliënt te monitoren. De Persoonsgegevens van Gekwalificeerdere Klant en/of de Testbeheerder ontvangen wij van de Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder. De Persoonsgegevens van de Cliënt ontvangen wij van de Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder en/of de Cliënt. De Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder die tests toewijzen en beheren zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van de Cliënt. Indien Cliënt minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de Cliënt een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van toestemming van de Cliënt die van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist. Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens van de Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder en van de Cliënt worden verwerkt. Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder Indien de Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder gebruik wil maken van Innerview, dan dienen de volgende (persoons)gegevens te worden verstrekt: Bedrijfs-/Praktijknaam Aantal patiënten Functie Voor- en achternaam; Adres, postcode en plaats adres; Telefoonnummer;

3 Cliënt Indien de Cliënt gebruik wil maken van Innerview, dan dienen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens aan Pearson te worden verstrekt. Voor- en achternaam of ID-nummer; Geboortedatum; Geslacht; Somatische conditie indien deze van invloed zou kunnen zijn op een mogelijke behandeling adres (alleen in het geval van uitnodiging per ) Doeleinden gegevensverwerking Pearson zal de (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: - Om tests en testdiensten via Innerview aan de Gekwalificeerde Klant of Testbeheerder te leveren; - Om tests en testresultaten van de Cliënt te beheren en te scoren ten behoeve van de Gekwalificeerde Klant of Testbeheerder; - Om een rapport op te stellen en inzage te bieden in testresultaten ten behoeve van de Gekwalificeerde Klant of Testbeheerder; - Om een voorlopige diagnose te stellen en verwijsadvies aan de Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder te geven; - Om de behandeling van de Cliënt te monitoren ten behoeve van de Gekwalificeerde Klant of Testbeheerder; - Om statistieken met betrekking tot bezoek en gebruik van Innerview bij te houden. Cookies Innerview maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de browser van de computer wordt gestuurd en op de computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Innerview. Wij gebruiken de cookies ook om het gedrag van de Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder en Cliënt op Innerview te analyseren. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruiken wij uitsluitend anoniem. De browser kan zo worden ingesteld dat tijdens het bezoek aan Innerview geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van Innerview of dat geen toegang heeft tot onderdelen van Innerview wordt verkregen. Overdracht persoonsgegevens Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven; deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming tegen frauduleus, onrechtmatig gebruik of misbruik; deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst; deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van een Gekwalificeerde Klant, Testbeheerder, Cliënt of de veiligheid van andere personen;

4 deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen; deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van de Testbeheerder, de Cliënt of de Gekwalificeerde Klant of de veiligheid van andere personen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; deze verstrekking noodzakelijk is in verband met de verkoop of overdracht van vermogenstanddelen van Pearson; Bescherming van persoonsgegevens Pearson beveiligt de persoonsgegevens met veiligheidsmaatregelen, waaronder fysieke, organisatorische en technische maatregelen die bedoeld zijn om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, verveelvoudiging, gebruik of wijziging. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten naast fysieke beveiliging ook administratieve waarborgen en encryptie van informatie. De Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerders zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van gebruikersindentificaties en wachtwoorden, en voor het regelmatig wijzigen van wachtwoorden. Indien een Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder kennis heeft over het mogelijk kraken van een wachtwoord is het de verantwoordelijkheid van de Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder om het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. De Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van alle kopieën van testresultaten, Persoonsgegevens en rapporten gedrukt op papier of gedownload naar hun computersystemen. De Gekwalificeerde Klant en/of Testbeheerder wordt aangespoord om encryptie toe te passen en verdere veiligheidsmaatregelen te nemen ter beveiliging van de computersystemen die gebruikt worden om testresultaten en rapporten op te slaan die via Innerview zijn aangemaakt. Opslag Persoonsgegevens Op dit moment worden de Persoonsgegevens om technische en operationele redenen opgeslagen op servers die zich bevinden in het Verenigd Koninkrijk. Inzage en verbetering van persoonsgegevens De Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder en de Cliënt hebben het recht zich met redelijke tussenpozen tot Pearson te wenden met het verzoek hen mede te delen welke Persoonsgegevens worden verwerkt. Pearson zal inzage geven in de Persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de Persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kan worden verzocht om de Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van Persoonsgegevens kunnen, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren worden gericht aan Pearson: per of

5 schriftelijk: Pearson Assessment and Information BV, Radarweg 60-A1, 1043 NT Amsterdam. Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Bewaren van Informatie De Gekwalificeerde Klant en/of de Testbeheerder kan de testgegevens en Persoonsgegevens van de Cliënt op ieder tijdstip verwijderen. Ook de Cliënt kan verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Indien geen verzoek tot verwijdering van de Persoonsgegevens aan Pearson word gericht, worden de Persoonsgegevens na afloop van een termijn van 15 jaar verwijderd. Privacy beleid van derden Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Pearson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met Persoonsgegevens. Pearson adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites. Wijzigingen Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op de Innerview website. Wij adviseren dan ook deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat Persoonsgegevens worden verstrekt. Vragen Wij helpen u graag verder als er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van het bovenstaande. Pearson Assessment and Information BV, Radarweg 60-A1, 1043 NT Amsterdam.

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, wanneer je ontslag hebt gekregen of binnenkort gaat krijgen ( Dienst2; Outplacement )

jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, wanneer je ontslag hebt gekregen of binnenkort gaat krijgen ( Dienst2; Outplacement ) Inhoudsopgave 1. Wie is ViaSiers B.V.? 1. Welke informatie wordt door ViaSiers B.V. verzameld en verwerkt? 2. Automatisch gegenereerde informatie 3. Rechten van de cliënt 2. Wat zijn cookies en hoe gebruikt

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Dit is de privacyverklaring van maxxien, gevestigd aan Erica 37, 5091 EC Middelbeers.

PRIVACY VERKLARING. Dit is de privacyverklaring van maxxien, gevestigd aan Erica 37, 5091 EC Middelbeers. PRIVACY VERKLARING Dit is de privacyverklaring van maxxien, gevestigd aan Erica 37, 5091 EC Middelbeers. Contactgegevens: Maxxien Erica 37 5091 EC Middelbeers Tel: 0031630356499 www.maxxien.nl info@maxxien.nl

Nadere informatie

Voor klachten, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze site kunt u mailen naar:

Voor klachten, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze site kunt u mailen naar: Disclaimer De door Rustman s Automobielbedrijf Bv verstrekte informatie wordt zorgvuldig onderhouden en wordt op het moment van verstrekken betrouwbaar geacht. Daarentegen kan Rustman;s Automobielbedrijf

Nadere informatie

ZorgPlus V.O.F. Privacyreglement 2018

ZorgPlus V.O.F. Privacyreglement 2018 ZorgPlus V.O.F. Privacyreglement 2018 ZorgPlus Privacyreglement 2018 Pagina 1 Inhoudsopgave ZorgPlus en uw privacy Artikel 1: Begripsomschrijving Artikel 2: Reikwijdte Artikel 3: Doel Artikel 4: Te verzamelen

Nadere informatie

Wij van jouw persoonsgegevens enkel die gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Wij van jouw persoonsgegevens enkel die gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Privacyverklaring Dit is de privacyverklaring van Docos tafeltennis gevestigd te Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445990. Aanleiding Bewust of onbewust

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LETSELCARE versie

PRIVACYREGLEMENT LETSELCARE versie PRIVACYREGLEMENT LETSELCARE versie 08-06-2018 1 Inhoudsopgave LetselCare en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens 4 Artikel

Nadere informatie

Privacyverklaring. Drents Museum. Versie: 1.1

Privacyverklaring. Drents Museum. Versie: 1.1 Privacyverklaring Drents Museum Versie: 1.1 Datum: 24-05-2018 Privacyverklaring Stichting Drents Museum Inleiding Dit is de privacyverklaring van het Drents Museum. In deze verklaring verschaft het Drents

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN E

PRIVACY VERKLARING WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN E PRIVACY VERKLARING WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Daarom wil Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy

Nadere informatie

Privacyverklaring. Mueller. Versie: 1.1

Privacyverklaring. Mueller. Versie: 1.1 Privacyverklaring Mueller Versie: 1.1 Datum: 24 mei 2018 Privacyverklaring Mueller Inleiding Dit is de privacyverklaring van Mueller. In deze verklaring verschaft Mueller informatie over de persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring. De Drentse Zaak

Privacyverklaring. De Drentse Zaak Privacyverklaring De Drentse Zaak Versie: 1.0 Datum: 25-05-2018 Privacyverklaring De Drentse Zaak BV Inleiding Dit is de privacyverklaring van De Drentse Zaak BV (hierna genoemd DDZ). In deze verklaring

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING ESTHER NIJBROEK begeleiding bij verlies en rouw spreekster bij uitvaarten mei 2018

PRIVACY VERKLARING ESTHER NIJBROEK begeleiding bij verlies en rouw spreekster bij uitvaarten mei 2018 Esther Nijbroek Hasselt 14 7152 KV Eibergen 06-23497265 info@esthernijbroek.nl www.esthernijbroek.nl PRIVACY VERKLARING ESTHER NIJBROEK begeleiding bij verlies en rouw spreekster bij uitvaarten mei 2018

Nadere informatie

Privacyverklaring. LIMM Recycling Versie

Privacyverklaring. LIMM Recycling Versie 2018 Privacyverklaring LIMM Recycling Versie1.0 1-5-2018 Inleiding Dit is de privacyverklaring van LIMM Recycling. In deze verklaring verschaft LIMM Recycling informatie over de persoonsgegevens die worden

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

Uitvaartcentrum Oost-Groningen

Uitvaartcentrum Oost-Groningen Privacyverklaring Uitvaartcentrum Oost-Groningen Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2018 Privacyverklaring Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V. Inleiding Dit is de privacyverklaring van Uitvaartcentrum Oost-Groningen

Nadere informatie

Privacyverklaring Maatschappelijk Werk Walcheren

Privacyverklaring Maatschappelijk Werk Walcheren Privacyverklaring Maatschappelijk Werk Walcheren INLEIDING Maatschappelijk Werk Walcheren, onderdeel van Stichting Zorgstroom (hierna: MWW of wij ) vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan

Nadere informatie

PRIVACYBELEID VAN DER BURG ADVOCAAT & MEDIATOR

PRIVACYBELEID VAN DER BURG ADVOCAAT & MEDIATOR PRIVACYBELEID VAN DER BURG ADVOCAAT & MEDIATOR Van der Burg advocaat & mediator B.V. (hierna te noemen "Van der Burg advocaat & mediator" of "ons" of "wij") neemt privacy serieus en verwerkt persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim

Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim Lelystad: 15 mei 2018 Privacy Reglement Zwemvereniging Batavia Swim Dit is de privacyverklaring van Batavia Swim, gevestigd Jol 3318, 8243HZ in Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Privacybeleid Dolphiq BV

Privacybeleid Dolphiq BV Privacybeleid Dolphiq BV Juni 2018 1. Definities 1.1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt: a. Dolphiq: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Qdiving verzamelt en gebruikt en met welk doel.

Privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Qdiving verzamelt en gebruikt en met welk doel. Privacyverklaring In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Qdiving verzamelt en gebruikt en met welk doel. Privacy beleid Qdiving is een duikcentrum, met daaraan verbonden een opleidingscentrum

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Privacyverklaring. Easymail Direct Marketing Productions. Versie: 1.0

Privacyverklaring. Easymail Direct Marketing Productions. Versie: 1.0 Privacyverklaring Easymail Direct Marketing Productions Versie: 1.0 Datum: 16-05-2018 Privacyverklaring Easymail Direct Marketing Productions Inleiding Dit is de privacyverklaring van Easymail Direct Marketing

Nadere informatie

Chodsky Pes Club Nederland

Chodsky Pes Club Nederland Chodsky Pes Club Nederland Inleiding Chodsky Pes Club Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij u een heldere en transparante informatie

Nadere informatie

Privacyreglement Tandem Bewind, Bewindvoering, Mentorschap & Curatele. Dit reglement is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Privacyreglement Tandem Bewind, Bewindvoering, Mentorschap & Curatele. Dit reglement is op 25 mei 2018 in werking getreden. Privacyreglement Tandem Bewind, Bewindvoering, Mentorschap & Curatele Dit reglement is op 25 mei 2018 in werking getreden. Inleiding In dit Privacy Reglement informeert Tandem Bewind u over de wijze waarop

Nadere informatie

Privacy verklaring Versie: 1.0 Datum:

Privacy verklaring Versie: 1.0 Datum: Privacy verklaring Versie: 1.0 Datum: 23-01-2018 Inleiding Dit is de privacyverklaring van Cacholong. In deze verklaring verschaft Cacholong informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Privacyverklaring. OndernemersFabriek Drenthe. Versie: 1.1

Privacyverklaring. OndernemersFabriek Drenthe. Versie: 1.1 Privacyverklaring OndernemersFabriek Drenthe Versie: 1.1 Datum: 01-1-2019 Privacyverklaring OndernemersFabriek Drenthe Inleiding Dit is de privacyverklaring van OndernemersFabriek Drenthe, hierna OFD genaamd.

Nadere informatie

Privacyverklaring. Podoscoop. Versie: 1.0

Privacyverklaring. Podoscoop. Versie: 1.0 Privacyverklaring Podoscoop Versie: 1.0 Datum: 22-05-2018 Privacyverklaring Podoscoop Inleiding Dit is de privacyverklaring van Podoscoop. In deze verklaring verschaft Podoscoop informatie over de persoonsgegevens

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID VAN REDDINGSBRIGADE ST. MAARTENSZEE

INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID VAN REDDINGSBRIGADE ST. MAARTENSZEE Privacybeleid 2018 Reddingsbrigade st. Maartenszee In dit document wordt uiteengezet hoe Reddingsbrigade st. Maartenszee omgaat met persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de ledenadministratie.

Nadere informatie

Privacy beleid. Leakserv B.V.

Privacy beleid. Leakserv B.V. Privacy beleid Leakserv B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt: a. Leakserv: de gebruiker van dit privacy beleid: Leakserv B.V., gevestigd aan het

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING BOEK9.NL

PRIVACYVERKLARING BOEK9.NL PRIVACYVERKLARING BOEK9.NL 1. Algemeen 1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van www.boek9.nl ( de Boek9-website ), een uitgave van Uitgeverij Boek 9

Nadere informatie

Privacyverklaring. 1. Begripsbepalingen. Privacyreglement Dapper Kindercoaching

Privacyverklaring. 1. Begripsbepalingen. Privacyreglement Dapper Kindercoaching Privacyverklaring Dapper Kindercoaching hecht waarde aan de privacywetgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Privacyreglement ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2. VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS

Privacyreglement ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2. VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS Privacyreglement Oosterveen & de Groot respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Nadere informatie

Toepasselijkheid privacy statement

Toepasselijkheid privacy statement Make Marketing Magic Privacy Statement Waarom dit privacy statement? Voor onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk

Nadere informatie

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is totstandkoming en uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is totstandkoming en uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. Privacyverklaring Dit is de Privacyverklaring van L.T.C. Leeuwenbergh met adres Lindelaan 7, 2495 BA, s-gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408423

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG );

Uw persoonsgegevens te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ); Privacy beleid van Kids&Zoo kinderopvang en BSO Kids&Zoo kinderopvang en BSO (Kamer van Koophandel: 61229377 ), hierna te noemen Kids&Zoo, is voor de uitoefening van haar werkzaamheden genoodzaakt uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy statement MediaPower

Privacy statement MediaPower Privacy statement MediaPower MediaPower (gevestigd de Gilden, 9247 CX te Ureterp) respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die je ons verschaft

Nadere informatie

Privacyverklaring. DitisNEWZAssen B.V. Versie: 1.1

Privacyverklaring. DitisNEWZAssen B.V. Versie: 1.1 Privacyverklaring DitisNEWZAssen B.V. Versie: 1.1 Datum: 24-05-2018 Privacyverklaring DitisNEWZAssen B.V. Inleiding Dit is de privacyverklaring van DitisNEWZAssen B.V.. In deze verklaring verschaft DitisNEWZAssen

Nadere informatie

privacy verklaring wat doen wij met persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en overige relaties meesters met passie

privacy verklaring wat doen wij met persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en overige relaties meesters met passie privacy verklaring wat doen wij met persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en overige relaties In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen: 1. Algemeen 2. Welke persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene Privacyverklaring

Algemene Privacyverklaring Algemene Privacyverklaring Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018. Wij respecteren de privacy van ieder natuurlijk persoon en wij dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen: Persoonsgegevens die wij verwerken Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming

Nadere informatie

Privacy beleid. The Lighthouse

Privacy beleid. The Lighthouse Privacy beleid Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt: a. : de gebruiker van dit privacy beleid: de stichting, Stichting The Lighthouse, gevestigd aan de

Nadere informatie

Dit reglement is op 25 mei 2018 in werking getreden. Inleiding

Dit reglement is op 25 mei 2018 in werking getreden. Inleiding Privacyreglement DC Advies en Bewindvoering Dit reglement is op 25 mei 2018 in werking getreden. Inleiding In dit Privacy Statement informeert DC Advies en Bewindvoering u over de wijze waarop wij als

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy beleid. Uni Fortis Nederland B.V.

Privacy beleid. Uni Fortis Nederland B.V. Privacy beleid B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt: a. : de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacyreglement Inleiding en doel Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en beschrijft

Nadere informatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Boekhout B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Boekhout B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Privacy Policy Boekhout Fysiotherapie BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy

Nadere informatie

Onze contactgegevens Van Paridon Golfreizen Pasteurstraat NG Hengelo Mevrouw A. van Paridon

Onze contactgegevens Van Paridon Golfreizen Pasteurstraat NG Hengelo Mevrouw A. van Paridon Privacyverklaring Van Paridon Golfreizen Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

Nadere informatie

Privacyverklaring. Nagelsalon WomanWishes. Versie: 1.0

Privacyverklaring. Nagelsalon WomanWishes. Versie: 1.0 Privacyverklaring Nagelsalon WomanWishes Versie: 1.0 Datum: 24-05-2018 Privacyverklaring Nagelsalon WomanWishes Inleiding Dit is de privacyverklaring van Nagelsalon WomanWishes. In deze verklaring verschaft

Nadere informatie

PRIVACY EN COOKIE BELEID DOCK4

PRIVACY EN COOKIE BELEID DOCK4 PRIVACY EN COOKIE BELEID DOCK4 Inleiding Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op Dock4& Organisatieadvies in Zorg (hierna te noemen: Dock4) De verwerking van persoonsgegevens die Dock4 in het

Nadere informatie

Privacybeleid Versie

Privacybeleid Versie Inhoud Privacybeleid Versie 29-1-2019 Stichting ConcertCheck...2 Privacy en veiligheid...2 De Algemene Verordening Gegevensbescherming...2 Uitgangspunten...2 Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie...2

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring Beugelreiniging.com

Privacy- en cookieverklaring Beugelreiniging.com Privacy- en cookieverklaring Beugelreiniging.com Bij Beugelreiniging.com hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

verantwoordelijke: de Algemeen directeur/bestuurder van het CVD

verantwoordelijke: de Algemeen directeur/bestuurder van het CVD CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS CLIENTEN 2018 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

Nadere informatie

Privacy beleid. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek

Privacy beleid. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek Privacy beleid Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt: a. Stichting Kringloopcentrum Bollenstreek: de gebruiker

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

- Administratieve doeleinde; - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

- Administratieve doeleinde; - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Privacy Policy Miradenture hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van VraagHugo zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

Privacy policy. DoctorPill.com 2016

Privacy policy. DoctorPill.com 2016 Privacy policy DoctorPill.com 2016 Inhoudsopgave Algemeen Doeleinden van gebruik Privacy op internet en cookies Beveiligde server Vragen Privacy policy Algemeen Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

PRIVACYBELEID BUREAU GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN ROTTERDAM EN OMGEVING

PRIVACYBELEID BUREAU GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN ROTTERDAM EN OMGEVING PRIVACYBELEID BUREAU GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN ROTTERDAM EN OMGEVING (vastgesteld op 24 mei 2018) Uw privacy De gemeentelijke ombudsman en zijn medewerkers vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Nadere informatie

Privacyreglement 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement 1. Begripsbepalingen Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: De hulpverlener, Nicole de Lange handelend onder Praktijk Your Power, Kvk nummer: 69528152, te Zandkamp 33, Hattem De wet: de

Nadere informatie

Privacyverklaring Fidesa

Privacyverklaring Fidesa Privacyverklaring Fidesa Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Fidesa, praktijk voor Bekkenfysiotherapie te Kaatsheuvel verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Versie

PRIVACY STATEMENT. Versie PRIVACY STATEMENT Versie 1 Algemene informatie Dit privacy statement oftewel privacy- en cookieverklaring, versie 1, is voor het laatst gewijzigd op en is van toepassing op al onze overeenkomsten, producten,

Nadere informatie

Privacyreglement Rosemarijn Gezinsbegeleiding

Privacyreglement Rosemarijn Gezinsbegeleiding Privacyreglement respecteert de privacy van cliënten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacyreglement

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens? FranchisePlus B.V. en Jurgens & Van Huijstee B.V., als aandeelhouders Stichting Onderneem t (hierna: Onderneem t!), vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij zorgen er daarom voor

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Privacy Statement CoinCare B.V.

Inhoud. Inleiding. Privacy Statement CoinCare B.V. Privacy Statement CoinCare B.V. Inhoud Inleiding 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 2. Verwerkt CoinCare B.V. ook bijzondere persoonsgegevens? 3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens? 4. Hoe beschermen

Nadere informatie

Cookiebeleid. Zijn er verschillende soorten cookies? Ja, er bestaan functionele en niet-functionele cookies.

Cookiebeleid. Zijn er verschillende soorten cookies? Ja, er bestaan functionele en niet-functionele cookies. Cookiebeleid Podotherapie van de Kracht maakt via deze website gebruik van cookies. Podotherapie van de Kracht vindt het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. De gegevens die u invult

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Bij MyFit hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden Informeren:

Nadere informatie

Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer Privacy en disclaimer AZSV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Media Afbeeldingen, foto s en video s die op de website gebruikt worden zijn geplaatst met en na toestemming van de klanten.

Media Afbeeldingen, foto s en video s die op de website gebruikt worden zijn geplaatst met en na toestemming van de klanten. Privacyverklaring Inleiding Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren hoe New Art Groenprojekten omgaat met uw persoonsgegevens en welke persoonsgegevens er worden verzameld. Contactgegevens

Nadere informatie

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens? Webdesign-bb kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens? Webdesign-bb kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen: PRIVACY POLICY Waarom dit privacy statement? Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig

Nadere informatie

Privacy Reglement NOMAC PRIVACYREGLEMENT Nederlandse Organisatie Model Auto Clubs

Privacy Reglement NOMAC PRIVACYREGLEMENT Nederlandse Organisatie Model Auto Clubs Privacy Reglement NOMAC PRIVACYREGLEMENT Nederlandse Organisatie Model Auto Clubs Het bestuur van de Nederlandse Organisatie Model Auto Clubs acht het, gelet op de aan de orde zijnde grondrechten en wettelijke

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Nummer P1. Versie 2 Datum Status Definitief Eigenaar Sietske Pallandt Pagina Pagina 1 van 10. Privacyreglement.

Nummer P1. Versie 2 Datum Status Definitief Eigenaar Sietske Pallandt Pagina Pagina 1 van 10. Privacyreglement. Pagina Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bereik en doelstelling.... 3 Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers.... 3 Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees....

Nadere informatie

1. Wie is Financin? Gebruik van onze diensten... 2

1. Wie is Financin? Gebruik van onze diensten... 2 Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Werkcarrousel

Privacyreglement Stichting Werkcarrousel Privacyreglement Berlicumseweg 8, Rietveldenweg 16 5248 NT, Rosmalen Internet: www.werk-carrousel.nl Privacyreglement : versie oktober 2017 Pagina 1 van 5 Privacyreglement Inleiding gaat zeer zorgvuldig

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Bij Tandartspraktijk Lawant, hechten wij groot belang aan de privacy van de cliënten. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij

Nadere informatie

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? Bij Stichting Wijkvoorziening t Doesgoor hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden Informeren

Nadere informatie

Privacy Statement 2018

Privacy Statement 2018 Privacy Statement 2018 VanderBeecken Audit en Advies B.V. en uw privacy In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Nadere informatie

PRIVACYBELEID WIJGERGANGS ASSURANTIËN

PRIVACYBELEID WIJGERGANGS ASSURANTIËN PRIVACYBELEID WIJGERGANGS ASSURANTIËN Inleiding In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Wijgergangs Assurantiën stelt, net zoals aan haar eigen diensten, de hoogste

Nadere informatie

Privacyreglement. Stichting Rapucation Postbus NL Amsterdam

Privacyreglement. Stichting Rapucation Postbus NL Amsterdam Stichting Rapucation Postbus 15989 1001 NL Amsterdam www.rapucation.eu info@rapucation.eu 088-3777700 Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

I N H O U D 2. REIKWIJDTE KLACHTEN... 8

I N H O U D 2. REIKWIJDTE KLACHTEN... 8 PRIVACYREGLEMENT I N H O U D INLEIDING... 3 1.BEGRIPSB EPALINGEN... 4 2. REIKWIJDTE... 5 3. DOEL VAN DE PERSO ONSREGISTRATIE... 5 4. TE VERZAM ELEN GEG EVENS... 5 5. TOEGANG TOT PERSOONSG EGEVENS... 6

Nadere informatie