Omgevingsanalyse Vroegtijdig schoolverlaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsanalyse Vroegtijdig schoolverlaten"

Transcriptie

1 Netwerk Samen tegen schooluitval Vlaams-Brabant Coördinatie: Jean-Marie Van Steenwinckel Tel.: Omgevingsanalyse Vroegtijdig schoolverlaten Januari 2017 Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

2 Inhoud DEEL 1: Omgevingsanalyse problematiek spijbelen en vroegtijdig (ongekwalificeerd) schoolverlaten tussen 2013/ / Inleiding Algemeen: leerlingenaantallen provincie t.o.v. Vlaanderen t.e.m Leerlingenkenmerken Indicatoren A) % VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS (t.o.v. schoolverlaters) B) PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN en DEFINITIEVE UITSLUITINGEN in Niet-werkende werkzoekenden (cijfers Arvastat, VDAB steeds maand september) Niet-werkende werkzoekenden tussen 2013 en Werkloosheid tussen 2013 en 2016 in Vlaams-Brabant (studieniveau en leeftijdscategorie), laaggeschoolden jonger dan 25 jaar Evolutie voor het Hageland Gegevens vanuit het Meldpunt Schoolexterne Interventies Aanmeldingen via het MSI Kenmerken van de jongeren die worden aangemeld Analyse van de (deel)trajecten DEEL 2: Beschrijving aanbod t.a.v. de problematiek van schooluitval. 1 Inleiding Overzicht Scholen basisonderwijs Scholen secundair onderwijs Lokale overlegplatformen (LOP) VDAB Schoolexterne interventies Schoolinterne interventies Centra voor Volwassenenonderwijs Syntra Parket/Politie Centra Geestelijke Gezondheidszorg Andere, zoals dagbesteding e.d Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

3 DEEL 1: Omgevingsanalyse problematiek spijbelen en vroegtijdig (ongekwalificeerd) schoolverlaten 2013/ / Inleiding Een van de opdrachten van het netwerk STS is het opmaken van een omgevingsanalyse van de brede problematiek van VSV. De cijfers die ons interesseren hebben o.a. te maken met: - zittenblijven, - schoolse vordering, - VSV, leerlingenaantallen, - leerlingenkenmerken, - mobiliteit & aantrekkingskracht, - relatieve aanwezigheden & afwezigheidscodes - tucht (BOS) -. Naar mate de cijfers worden aangeleverd door het departement krijgt deze omgevingsanalyse meer vorm (en inhoud). Op het interprovinciale overleg is afgesproken dat we met het verzamelen van de cijfers aanvangen vanaf het schooljaar , zodat we achteraf de correcte vergelijkingen kunnen maken. Hieronder vind je cijfers in verband met : - algemene leerlingenaantallen - leerlingenkenmerken (o.a. schoolse vertraging, indicatorleerlingen, ) - indicatoren (o.a. vroegtijdig schoolverlaters, problematische afwezigheden, definitieve uitsluitingen) - niet-werkende werkzoekenden - kenmerken leerlingen aangemeld bij het meldpunt schoolexterne interventies en analyses van de trajecten Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

4 1 Algemeen: leerlingenaantallen provincie t.o.v. Vlaanderen t.e.m ALGEMEEN Inschrijvingen BaO SO L & W BuO Vlaanderen % 58,37% 36,42% 0,77% 4,44% Vlaams-Brab % 61,90% 34,70% 0,22% 3,17% t.a.v. Vlaanderen 14.98% 15.88% 14.27% 4.35% 10.7% Inschrijvingen BaO SO L & W BuO Vlaanderen % 58,82% 36,08% 0,76% 4,34% Vlaams-Brab % 62,03% 34,71% 0,22% 3,04% t.a.v. Vlaanderen 15.06% 15.88% 14.49% 4.37% 10.54% Inschrijvingen BaO SO L & W BuO Vlaanderen % 59,26% 35,88% 0,75% 4,11% Vlaams-Brab % 62,27% 34,67% 0,22% 2,83% t.a.v. Vlaanderen 15.08% 15.84% 14.57% 4.37% 10.4% Over de laatste drie schooljaren is het aandeel van de leerlingen in het basisonderwijs, secundair onderwijs, systeem van leren en werken en het buitengewoon onderwijs (totaal), afgezet tegen het totaal voor Vlaanderen quasi gelijk gebleven. Het aantal inschrijvingen in het basisonderwijs ligt in tegenstelling tot de andere onderverdelingen steeds boven het Vlaamse gemiddelde (t.o.v. het totaal). Voor het systeem van leren en werken blijft het percentage over de laatste drie jaar gelijk. Voor zowel Vlaanderen (totaal) als voor Vlaams-Brabant zien we de een dalende trend in het aantal inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs. Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

5 ENKEL SECUNDAIR ONDERWIJS ste graad % t.o.v. totaal 32.3% 32.29% 32.45% OKAN % t.o.v. totaal 0.26% 0.28% 0.44% ASO % t.o.v. totaal 31.73% 31.77% 31.58% TSO % t.o.v. totaal 18.82% 19.31% 18.76% BSO % t.o.v. totaal 13.78% 13.91% 13.69% KSO % t.o.v. totaal 0.61% 0.59% 0.60% Leren & werken % t.o.v. totaal 0.63% 0.63% 0.61% BuSO OV % t.o.v. totaal 1.87% 1.83% 1.78% BuSO OV % t.o.v. totaal % TOTAAL In alle onderverdelingen in bovenstaande tabel voor het secundair onderwijs zijn er kleine fluctuaties vast te stellen, maar opvallend is wel dat er een zeer duidelijke toename is van 16% bij de OKANleerlingen, wat verhoudingsgewijs neerkomt op een toename van 57%. Verklaring: asielcrisis? Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

6 2 Leerlingenkenmerken Hier nemen we een aantal factoren onder de loep die een risicofactor kunnen betekenen voor het ontstaan van VSV. Uiteraard moeten we hier met de nodige voorzichtigheid mee omgaan: het is niet omdat je aantikt op één van de factoren dat je automatisch een evolutie doormaakt richting VSV. SCHOOLSE VERTRAGING LEERLINGEN LAGER ONDERWIJS: Cijfers per 1/2/2013 Totaal aantal ingeschreven leerlingen gewoon lager onderwijs Leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging Vlaams Gewest ,50 prov. Vlaams-Brabant ,91 arr. Halle-Vilvoorde ,21 arr. Leuven ,56 Cijfers per 1/2/2014 Totaal aantal ingeschreven leerlingen gewoon lager onderwijs Leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging Vlaams Gewest ,34 prov. Vlaams-Brabant ,83 arr. Halle-Vilvoorde ,11 arr. Leuven ,50 % leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging % leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging De provincie Vlaams-Brabant scoort deze twee opeenvolgende jaren beter, en dit ook t.o.v. het Vlaams Gewest (respectievelijk 0,59% en 0,51% onder het % van het Vlaams Gewest). We kunnen eveneens vaststellen dat het percentage leerlingen met een schoolse vertraging van minstens 2 jaar blijft dalen in elk van de arrondissementen. In Halle-Vilvoorde blijven er wel altijd meer dan 2 keer zoveel (in %) leerlingen met een schoolse vertraging van minstens 2 jaar dan in arrondissement Leuven. SCHOOLSE VETRAGING LEERLINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS: Cijfers per 1/2/2013 Totaal aantal ingeschreven leerlingen gewoon secundair onderwijs Leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging Vlaams Gewest ,26 prov. Vlaams-Brabant ,27 arr. Halle-Vilvoorde ,79 arr. Leuven ,70 % leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

7 Cijfers per 1/2/2014 Totaal aantal ingeschreven leerlingen gewoon secundair onderwijs Leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging Vlaams Gewest ,16 prov. Vlaams-Brabant ,35 arr. Halle-Vilvoorde ,84 arr. Leuven ,83 % leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging Ook voor het secundair onderwijs scoort Vlaams-Brabant beter dan het gemiddelde voor het Vlaams Gewest (respectievelijk 0,99% en 0,81). Vaststelling hier: het verschil tussen de twee arrondissementen is veel kleiner dan in het basisonderwijs, en daalt lichtjes (van 1.09% naar 1.01%) én voor beide arrondissementen is er een negatieve evolutie van 0,05% voor Halle-Vilvoorde en 0,13% voor Leuven. De provincie Vlaams-Brabant scoort in ,08% slechter dan in En dit terwijl de cijfers voor het hele Vlaamse Gewest er licht op vooruitgaan (0,10% minder leerlingen met minstens 2 jaar schoolse vertraging). LEERLINGEN DBSO Vlaams Gewest prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven Arr. Halle-Vilvoorde In het Vlaams Gewest daalt het aantal leerlingen DBSO spectaculair van 2014 naar 2015, maar in Vlaams-Brabant zien we in diezelfde periode een lichte stijging (1%) in het arrondissement Leuven en een duidelijker stijging van 6,6% in het arrondissement Halle-Vilvoorde. LEERLINGEN BUSO Vlaams Gewest prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven Arr. Halle-Vilvoorde Positieve tendens richting 2015 in Vlaanderen en in de provincie, zij het wel dat de (absolute) cijfers voor het arrondissement Halle Vilvoorde 3 jaar na elkaar blijven stijgen. % LEERLINGEN KLEUTERONDERWIJS MET LAAGGESCHOOLDE MOEDER (t.o.v. lln. KO) Vlaams Gewest 20,2 20,4 20 prov. Vlaams-Brabant 13,1 13,5 13,9 Arr. Leuven 11,1 11,2 11,5 Arr. Halle-Vilvoorde 14,8 15,5 15,8 Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

8 Op Vlaams niveau neemt het percentage leerlingen in het kleuteronderwijs met een laaggeschoolde moeder af tussen 2014 en Dit is een tendens die we niet terugvinden in de provincie, ook niet in de respectievelijke arrondissementen. Integendeel: een is sprake van een lichte stijging. % LEERLINGEN KO MET EEN ANDERE THUISTAAL DAN NEDERLANDS (t.o.v. lln. KO) Vlaams Gewest 19,1 19,8 17,8 prov. Vlaams-Brabant 21,6 22,9 23,9 Arr. Leuven 11,7 12,5 13,3 Arr. Halle-Vilvoorde 30, ,2 Dat de provincie Vlaams-Brabant (ver) boven het Vlaamse gemiddelde scoort (doorheen de jaren) hoeft ons niet te verbazen gezien de ligging rond het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de grenzen met het Waals-Gewest. Zeer opmerkelijk is het cijfer voor het arrondissement Halle-Vilvoorde, dat doorheen de jaren stijgt (net als voor het arrondissement Leuven) én bijna altijd 2,5 maal hoger ligt dan voor het arrondissement Leuven. % LEERLINGEN LO MET LAAGGESCHOOLDE MOEDER (t.o.v. lln. LO) Vlaams Gewest 21 20,8 19,9 prov. Vlaams-Brabant 13,5 13,4 13,5 Arr. Leuven 10,7 10,7 10,8 Arr. Halle-Vilvoorde 15,8 15,8 15,7 Op de indicator scholingsgraad moeder scoort onze provincie in zijn geheel opmerkelijk beter dan het gemiddelde voor het Vlaamse Gewest. We moeten qua scholingsgraad van de moeder wel vaststellen dat Halle-Vilvoorde beduidend slechter scoort dan Leuven, dit voor wat betreft leerlingen uit het lager onderwijs. % LEERLINGEN LO MET ANDERE THUISTAAL DAN NEDERLANDS (t.o.v. lln. LO) Vlaams Gewest 17 17,7 15,8 prov. Vlaams-Brabant 18,7 19,7 20,5 Arr. Leuven 10 10,5 11 Arr. Halle-Vilvoorde 25,8 27,2 28,2 Waar we aanvankelijk als provincie niet ver van het Vlaams gemiddelde scorenop deze factor, is er vanaf 2015 wel een significanter verschil vast te stellen. Net als bij de kleuters zien we hier eveneens een duidelijk verschil tussen het arrondissement Leuven (ver onder het Vlaams gemiddelde) en Halle- Vilvoorde (ver boven het provinciaal en Vlaams gemiddelde. % LEERLINGEN LO MET MIN. 2 JAAR SCHOOLSE VERTRAGING (t.o.v. ll. LO) Vlaams Gewest 1,5 1,4 1,2 prov. Vlaams-Brabant 0,9 0,9 0,8 Arr. Leuven 0,6 0,5 0,5 Arr. Halle-Vilvoorde 1,2 1,1 1 Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

9 De schoolse vertraging (van minimum 2 jaar) valt in onze provincie mee in vergelijking met het Vlaams gemiddelde. Toch ligt het percentage voor het arrondissement Halle-Vilvoorde dubbel zo hoog (maar nog steeds onder het Vlaamse percentage) dan het arrondissement Leuven. % LEERLINGEN SO MET LAAGGESCHOOLDE MOEDER (t.o.v. lln. SO) Vlaams Gewest ,3 prov. Vlaams-Brabant 15,7 15,7 15,7 Arr. Leuven 13,7 13,7 13,5 Arr. Halle-Vilvoorde 17,6 17,5 17,7 Ook hier opnieuw een beter cijfer voor onze provincie in vergelijking met de situatie in Vlaanderen (gemiddeld). Halle-Vilvoorde scoort wederom hoger dan Leuven. % LEERLINGEN SO MET ANDERE THUISTAAL DAN NEDERLANDS (t.o.v. lln. SO) Vlaams Gewest 11,7 12,6 11,6 prov. Vlaams-Brabant 12,7 13,9 15 Arr. Leuven 7,3 8 8,7 Arr. Halle-Vilvoorde 17,7 19,3 20,9 Zelfde tendens als bij de leerlingen in het lager- en het kleuteronderwijs: qua thuistaal Nederlands blijft de provincie Vlaams-Brabant beduidend lager scoren dan het Vlaams gemiddelde. Dit is volledig toe te schrijven aan de situatie in het arrondissement Halle-Vilvoorde. % LEERLINGEN SO MET MIN. 2 JAAR SCHOOLSE VERTRAGING (t.o.v. lln. SO) Vlaams Gewest 6,3 6,2 5,7 prov. Vlaams-Brabant 5,3 5,4 5,3 Arr. Leuven 4,7 4,8 4,6 Arr. Halle-Vilvoorde 5,8 5,8 5,8 De schoolse vertraging van minimum 2 jaar ligt in het secundair onderwijs 4 tot bijna 5 keer zo hoog dan bij de leerlingen in het lager onderwijs. We stellen een daling vast in Provinciaal blijven we onder het Vlaams gemiddelde, maar in 2015 ligt de schoolse vertraging van minimum 2 jaar voor het arrondissement Halle-Vilvoorde voor de eerste keer net iets boven het Vlaams gemiddelde. Voor Leuven is er een lichte beterschap. Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

10 3 Indicatoren A) % VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS (t.o.v. schoolverlaters) % VSV in: Vlaanderen 12% 11,6% 11,2% 11% Vlaams-Brabant volgens 9% 9,2% 8,9% 9,5% woonplaats Leuven naar woonplaats 12,5% 12,3% 12,5% 13,8% Halle naar woonplaats 9,4% 12,7% 10,4% 10,5% Vilvoorde naar woonplaats 17,1% 16,5% 13,4% 17,5% Vroegtijdig schoolverlaten in enkele gemeenten van Vlaams-Brabant: evolutie Aarschot 11,5% 7,8% 8% 7,7% 7,6% 8,1% Asse 10,6% 6,% 13,1% 8,5% 11,3% 7,9% Diest 13,3% 13,7% 9,6% 10,0% 10,7% 13,0% 1 Leuven 15,6% 13,2% 12,5% 12,3% 12,5% 13,8% Halle 14,2% 10,1% 9,4% 12,7% 10,4% 10,5% Tienen 18,2% 16,8% 16,3% 15,3% 10,4% 13,6% Vilvoorde 20,0% 15,9% 17,1% 16,5% 13,4% 17,5% Zaventem 11,7% 9,5% 9,9% 11,6% 12,7% 10,9% Vlaams-Brabant 10,7% 9,5% 9,0% 9,2% 8,9% 9,5% Vlaanderen 12,9% 12,7% 12,0% 11,6% 11,2% 11,0% 1 Boven het gemiddelde van Vlaams-Brabant én Vlaanderen Daar waar er voor Vlaanderen en de andere provincies er een daling in het percentage VSV vast te stellen valt in 14-15, moeten we concluderen dat dit niet geldt voor onze provincie. Een duidelijke stijging met 0,6%, met enkele steden of gemeenten die duidelijk boven het gemiddelde voor Vlaams-Brabant én Vlaanderen scoren. B) PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN en DEFINITIEVE UITSLUITINGEN in Vlaanderen Vlaams-Brabant (van tabel 1.1 tot tabel 1.4) Eerste vaststelling: in het basisonderwijs scoren we met de provincie Vlaams-Brabant zowel totaal als totaal gewoon BaO significant lager op alle categorieën van problematische afwezigheden dan Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

11 het Vlaams gemiddelde. Opmerkelijk is wel dat voor het totaal van BuBaO Vlaams-Brabant het cijfer voor de problematische afwezigheden van dagen, dagen en van meer dan 30 dagen hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde. We kunnen met genoegen vaststellen dat er tijdens het schooljaar niemand in Vlaanderen in het basisonderwijs definitief is uitgesloten. (van tabel 2.1 tot 2.5) In het secundair onderwijs komen we tot een aantal duidelijke vaststellingen: 1) Vanaf 10 tot 14 dagen PA (problematisch afwezig) ligt het percentage in het totale SO in Vlaanderen hoger dan in het BaO. 2) Daar waar in het BaO er geen definitieve uitsluitingen werden geregistreerd zien we in het secundair voor heel Vlaanderen dat bijna 1 op 100 leerlingen (0,86%) definitief is uitgesloten geweest gedurende het schooljaar. 3) De hoogste percentages in alle categorieën (PA en definitief uitgesloten) moeten op het conto van het DBSO worden geschreven. 4) Zeer verontrustend hierbij is het feit dat er in de andere onderwijsvormen (gewoon, buitengewoon) eerder een dalende trend is naarmate de categorieën in lengte toenemen (= aantal dagen PA), terwijl het in het DBSO eigenlijk alleen maar lijkt te verdubbelen (12,51% en 11,86% naar 25,54%, naar 46,60%). Dit geeft duidelijk aan dat we zeer vroeg moeten inzetten op het voorkomen en opvolgen van PA. Als we Vlaams-Brabant onder de loep nemen kunnen we constateren dat we voor alle categorieën onder het Vlaams gemiddelde scoren, maar niet in die mate dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. Enkele zaken die in het oog springen: 1) Het aantal PA 5-9 dagen ligt verhoudingsgewijs het hoogst in het BuSO (tot 1/3 meer dan in andere onderwijsvormen. 2) Het DBSO ook in onze provincie zeer slecht scoort op alle categorieën (slechter dan de andere onderwijsvormen in onze provincie), maar wel licht onder het Vlaams gemiddelde, zei het dat we significant hoger scoren voor wat betreft PA meer dan 30 dagen (59,% voor Vlaams-Brabant DBSO t.o.v. 46,60% voor Vlaanderen) en meer dan 1/3 hoger dan Vlaanderen voor wat betreft het aantal definitief uitgesloten leerlingen (1,62% t.o.v. 0,94%). Centrumsteden- en regio s (Aarschot, Asse, Diest, Dilbeek, Halle, Leuven, Tienen, Vilvoorde) (tabellen 3.1, tot 3.1.3) Basisonderwijs 1) Voor het basisonderwijs volgen de totaalscores ongeveer het Vlaams gemiddelde, zei het dat we steeds net onder het gemiddelde uitkomen (behalve PA dagen). 2) Dit geldt niet meer als we de cijfers voor deze regio s/steden vergelijken met het percentage voor heel Vlaams-Brabant. Dan scoren deze regio/steden steeds beduidend slechter. 3) Als we dit voor het gewoon BaO verder vergelijken en opsplitsen per categorie stellen we vast dat we nog steeds voor deze regio s/steden lager scoren dan het Vlaams percentage, maar wel steeds meer hoger in vergelijking met de cijfers voor Vlaams-Brabant. 4) Qua PA 5-9 dagen en dagen liggen de cijfers het hoogst in Vilvoorde (hoger dan het Vlaams percentage en het percentage voor Vlaams-Brabant), terwijl voor PA Tienen het slechts scoort (ook in vergelijking met Vlaanderen en Vlaams-Brabant). 5) In de groep van de PA 30 dagen scoort Leuven het slechtst (0,99%), van dichtbij gevolgd door Tienen (0,96%). Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

12 6) Wat betreft het BuBaO liggen de cijfers in het verlengde van het provinciaal percentage, met kleine afwijkingen voor elk van de categorieën. (tabel 3.2) Secundair onderwijs 1) In het secundair onderwijs verschillen de totaalcijfers voor deze regio s/steden niet zo veel van de cijfers voor respectievelijk Vlaanderen en Vlaams-Brabant. 2) Over al de categorieën (PA en definitieve uitsluiting) steekt Zaventem met kop en schouder boven de andere regio s/steden uit en niet in het minst wat betreft het aantal definitieve uitsluitingen in het secundair onderwijs. Vlaanderen Vlaams-Brabant m.b.t. de MINDERJARIGEN (tabel 4.1 tot 4.3) Vervolgens vergelijken we de cijfers m.b.t. PA en definitieve uitsluiting voor de minderjarigen en de meerderjarigen. Dit doen we op drie niveaus: Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de reeds vermelde centrumregio s- en steden. Voor de groep van de minderjarigen komen we tot volgende vaststellingen: 1) De minderjarigen scoren voor alle PA-categorieën duidelijk lager dan het Vlaams cijfer voor de leerlingen SO (totaal). 2) Wat betreft de percentages voor de definitieve uitsluitingen is er geen verschil tussen de groep van de minderjarigen voor heel Vlaanderen en Vlaanderen SO Totaal. 3) Maar ook hier de vaststelling dat de leerlingen uit het DBSO ook hier het slechtst scoren, en zeker ook voor wat betreft de categorie PA 30 dagen en de definitieve uitsluitingen. Centrumsteden- en regio s (Aarschot, Asse, Diest, Dilbeek, Halle, Leuven, Tienen, Vilvoorde) m.b.t. MINDERJARIGEN. Verdere opsplitsing van deze groep in Vlaams-Brabant en de vernoemde centrumregio s/steden levert ons het volgende op: 1) Vlaams-Brabant scoort voor wat betreft de minderjarigen in het totaal beter dan Vlaanderen, behalve dan voor de leerlingen uit BuSO. 2) Opvallend: voor DBSO leerlingen zijn de cijfers gunstiger voor onze provincie in deze categorie van minderjarigen, behalve dan voor wat betreft het aantal leerlingen met PA 30 dagen (liefst 2 op 3!). 3) Als we de centrumregio s/steden er naast leggen liggen de cijfers in het verlengde van de Vlaamse cijfers, en iets hoger dan de provinciale cijfers. 4) Zaventem is ook bij de groep van minderjarigen de gemeente die in het oog springt qua problematiek van PA en definitieve uitsluitingen. Vlaanderen Vlaams-Brabant m.b.t. de MEERDERJARIGEN (tabel 5.1 tot 5.3) Na de groep van de minderjarigen nemen we de groep van de meerderjarigen in het SO onder de loep m.b.t. problematische afwezigheden (PA) en definitieve uitsluiting. Eerste analyse: Vlaanderen totaal. Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

13 1) Qua percentages voor de PA (alle categorieën) stellen we een verdubbeling of verdrievoudiging van de cijfers t.o.v. groep van de minderjarigen. Zit het niet meer leerplichtig zijn vanaf 18jaar en het verminderd aanvoelen van (externe) druk hier voor iets tussen? 2) Hetzelfde fenomeen stellen we vast bij het totaalcontingent leerlingen gewoon SO. 3) Voor meerderjarige BuSO leerlingen ligt dit lager dan voor de minderjarige BuSO-leerlingen, en het percentage definitieve uitsluiting is meer dan gehalveerd. 4) In de categorie PA 5-9 dagen zijn de leerlingen gewoon SO het sterkst vertegenwoordigd, terwijl voor de andere categorieën het DBSO de slechtste cijfers voorlegt. Opmerkelijk is wel dat bij de DBSO-leerlingen het percentage van definitieve uitsluitingen in vergelijking met de groep van de minderjarigen enorm gedaald is (van 1,40% naar 0,56%). Tweede analyse van de groep van meerderjarigen: Vlaams-Brabant; 1) Voor het totale contingent van leerlingen SO scoort Vlaams-Brabant ongeveer in dezelfde lijn als Vlaanderen totaal (zij het met lichte fluctuaties in beide richtingen). Opmerkelijk: aantal definitieve uitsluitingen in deze groep in onze provincie scoort duidelijk hoger dan Vlaanderen totaal. 2) Voor de leerlingen gewoon SO totaal en BuSO totaal is er een vergelijkbare trend met de minderjarigen. 3) In de groep van de DBSO-leerlingen stuiten we op duidelijk lagere percentages over alle categorieën (in vergelijking met dezelfde groep bij de minderjarigen), maar in de categorie van PA 30 dagen zitten we in vergelijking met Vlaanderen totaal wel met een beduiden hoger cijfer (58,52% t.o.v. 42,72%), maar wel iets lager dan in vergelijking met de groep van minderjarigen (=63,67%). 4) Opvallend: Vlaams Brabant scoort in alle groepen leerlingen voor wat betreft het percentage definitieve uitsluitingen slechter dan het Vlaams percentage. Ook als we dit naast de cijfers van het totaal SO in onze provincie leggen (tabel 2.1). Derde analyse binnen de groep van de meerderjarigen: Centrumsteden- en regio s (Aarschot, Asse, Diest, Dilbeek, Halle, Leuven, Tienen, Vilvoorde) m.b.t. MEEDERJARIGEN. 1) Wat het totaalbeeld betreft volgen deze regio s/steden mini of meer de tendens van de provincie. 2) In de groepen SO totaal, BuSO en DBSO in deze regio s/steden liggen de cijfers ook ongeveer in het verlengde van de provinciale cijfers. Enkel voor BuSO PA 5-9, PA en PA dagen liggen de cijfers hoger in vergelijking met de provincie; voor PA 30 dagen liggen ze duidelijk lager (5,73% t.o.v. 8,26%). 3) Qua definitieve uitsluiting scoren we in alle categorieën behalve DBSO slechter dan het Vlaams-Brabantse percentage. 4) In detail stellen we vast dat voor wat betreft de PA 5-9 dagen Diest duidelijk het slechtste percentage voorlegt (22,61% ) en Zaventem voor de PA dagen (14,64%). 5) Voor de andere categorieën PA steekt Vilvoorde er met kop en schouders bovenuit (18,78% en 16,45%). 6) Qua definitieve uitsluitingen dezelfde vaststelling: Vilvoorde scoort hier zeer hoog (2,62%) in vergelijking met de andere regio s/steden, de provincie, Vlaanderen. Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

14 (tabel 6.1 tot 6.7) Als we de cijfers rond problematische afwezigheden en definitieve uitsluitingen in het secundair onderwijs gaan bekijken over de verschillende graden en onderwijsvormen komen we tot volgende vaststellingen: 1) Het aantal definitieve uitsluitingen ligt in Vlaanderen het hoogst in de 2 de graad BSO (4,54%, gevolgd door 3 de graad BSO (1,40%), DBSO (0,97%) en BuSO (0,91%). 2) In Vlaams-Brabant ligt dit cijfers ook het hoogst voor de groep van 2 de graad BSO (1,62%), maar hier komt DBSO op de tweede plaats (1,62%), gevolgd door 3 de graad BSO (1,47%). Deze cijfers (voor deze categorieën) zijn voor Vlaams-Brabant hoger dan voor Vlaanderen. 3) Vilvoorde en Zaventem leggen ook voor de meeste categorieën PA en voor het percentage DU de slechtste cijfers voor: Vilvoorde: DU% 2 de graad BSO = 6,63%, gevolgd door DBSO = 6,03% en BuSO = 2,50% Zaventem: DU% 2 de graad BSO = 10,38%, gevolgd door 3 de graad BSO (5,35%) en 1 ste graad = 5,10%). Deze cijfers liggen zeer duidelijk boven het Vlaamse gemiddelde. Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

15 Problematische afwezigheden en definitieve uitsluiting Vlaams-Brabant 1) Totaal provincie: Basisonderwijs 1.1 VLAANDEREN TOTAAL schooljaar niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht VLAANDEREN Totaal BaO ,30% 1,31% 1,05% 0,65% 0,00% Tot. Gewoon BaO ,02% 1,16% 0,88% 0,55% 0,00% Totaal BuBaO ,91% 3,77% 3,70% 2,32% 0,00% 1.2 Vlaams-Brabant Totaal BaO schooljaar Provincie niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht Vlaams-Brabant BaO TOTAAL % 3,26% 0,93% 0,64% 0,36% 0,00% 1.3 Vlaams-Brabant Totaal Gewoon BaO schooljaar Provincie niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht 15'-'16 Vlaams-Brabant Gewoon BaO % 1,89% 0,47% 0,30% 0,18% 0,00% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

16 1.4 Vlaams-Brabant Totaal BuBaO schooljaar Provincie niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht Vlaams-Brabant Buitengewoon BaO 100% 8,63% 4,15% 3,77% 2,66% 0,00% 2) Totaal provincie: Secundair onderwijs 2.1 VLAANDEREN TOTAAL Schooljaar niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht VLAANDEREN Totaal SO ,81% 3,95% 4,23% 3,08% 0,86% Totaal gewoon SO 8,57% 3,67% 3,62% 1,95% 0,85% Totaal BUSO ,13% 6,30% 7,77% 7,92% 0,89% Totaal DBSO ,51% 11,86% 25,54% 46,60% 0,94% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

17 2.2 Vlaams-Brabant Totaal SO Schooljaar Provincie niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht Vlaams-Brabant Totaal SO ,72% 3,62% 3,61% 2,32% 0,89% 2.3 Vlaams-Brabant Totaal Gewoon SO schooljaar Provincie niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht Vlaams-Brabant Totaal gewoon SO 8,60% 3,49% 3,39% 1,69% 0,88% 2.4 Vlaams-Brabant Totaal BUSO schooljaar Provincie niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht Vlaams-Brabant Totaal BUSO ,21% 6,19% 7,33% 8,32% 0,93% 2.5 Vlaams-Brabant Totaal DBSO schooljaar Provincie niveau Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 Aantal lln tucht Vlaams-Brabant Totaal DBSO ,74% 10,14% 17,44% 59,23% 1,62% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

18 3) Centrumsteden- en regio s Aarschot-Asse-Diest-Dilbeek-Halle-Leuven-Tienen-Vilvoorde 3.1 Basisonderwijs centrumsteden- en gebieden Totaal BaO schooljaar niveau Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht Totaal BaO ,02% 1,35% 0,93% 0,60% 0,00% Aarschot 1,79% 1,02% 0,51% 0,31% 0,00% Asse 5,91% 1,57% 1,30% 0,49% 0,00% Diest 3,68% 1,29% 0,82% 0,29% 0,00% Dilbeek 3,77% 0,57% 0,45% 0,19% 0,00% Halle 3,93% 1,41% 0,58% 0,22% 0,00% Leuven 2,92% 0,98% 0,70% 0,99% 0,00% Tienen 5,11% 1,69% 2,10% 0,96% 0,00% Vilvoorde 6,63% 2,76% 1,50% 0,57% 0,00% arcering = hoogste waarde per en leerlingen in tocht Totaal Gewoon BaO schooljaar niveau Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht Totaal Gewoon BaO ,73% 1,11% 0,72% 0,42% 0,00% Totaal BuBaO schooljaar niveau Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht Totaal BuBaO ,31% 4,86% 4,05% 3,24% 0,00% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

19 3.2 Secundair onderwijs centrumsteden- en gebieden schooljaar Secundair Onderwijs Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht TOTAAL SO ,74% 3,63% 3,64% 2,33% 0,89% Aarschot 8,53% 3,12% 3,20% 2,33% 0,36% Asse 6,77% 2,90% 3,32% 1,04% 0,76% Diest 11,63% 5,07% 4,30% 1,96% 0,27% Dilbeek 11,09% 4,31% 2,64% 0,70% 1,89% Halle 9,23% 4,77% 5,87% 2,66% 0,78% Leuven 7,61% 2,92% 2,79% 2,58% 1,00% Tienen 9,93% 4,08% 3,20% 2,40% 0,59% Vilvoorde 11,66% 6,27% 8,26% 6,06% 2,69% Extra: Zaventem 26,05% 9,70% 9,98% 4,97% 3,98% Gew. SO totaal ,53% 6,04% 7,94% 3,59% 2,59% BUSO totaal ,14% 6,73% 8,21% 8,70% 0,93% DBSO totaal ,74% 10,14% 17,44% 59,23% 1,62% arcering = hoogste waarde per en leerlingen in tocht Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

20 4) Secundair onderwijs: gegevens voor de MINDERJARIGEN 4.1 Totaal Vlaanderen minderjarigen schooljaar Secundair Onderwijs Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht TOTAAL SO ,98% 3,30% 3,17% 2,25% 0,87% Gew. SO totaal ,73% 3,07% 2,75% 1,41% 0,86% BUSO totaal ,99% 6,87% 8,42% 8,42% 1,06% DBSO totaal ,06% 10,58% 21,38% 54,53% 1,40% 4.2 Vlaams-Brabant minderjarigen schooljaar Secundair Onderwijs Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht TOTAAL SO ,82% 3,04% 2,71% 1,65% 0,86% Gew. SO totaal ,67% 2,91% 2,49% 1,16% 0,85% BUSO totaal ,11% 7,95% 10,54% 6,56% 1,19% DBSO totaal ,71% 7,55% 16,19% 63,67% 2,16% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

21 4.3 Centrumsteden- en regio s Aarschot-Asse-Diest-Dilbeek-Halle-Leuven-Tienen-Vilvoorde: minderjarigen schooljaar Secundair Onderwijs Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht TOTAAL SO ,97% 3,25% 2,91% 1,90% 0,97% Aarschot 7,30% 2,55% 2,19% 1,74% 0,25% Asse 5,62% 2,54% 2,39% 0,92% 0,85% Diest 10,37% 4,10% 3,11% 1,26% 0,26% Dilbeek 10,43% 4,06% 2,03% 0,39% 1,98% Halle 7,94% 4,12% 4,37% 2,04% 0,84% Leuven 6,39% 2,20% 1,98% 1,95% 0,93% Tienen 9,20% 3,50% 2,47% 1,90% 0,65% Vilvoorde 10,80% 5,48% 5,96% 3,79% 2,71% EXTRA: Zaventem 26,60% 9,08% 9,50% 3,91% 4,17% Gew. SO totaal ,81% 3,10% 2,71% 1,24% 0,96% BUSO totaal ,46% 8,09% 5,60% 8,09% 1,24% DBSO totaal ,64% 8,18% 16,82% 64,55% 2,73% arcering = hoogste waarde per en leerlingen in tocht Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

22 5) Secundair onderwijs: gegevens voor de MEERDERJARIGEN 5.1 Totaal Vlaanderen meerderjarigen schooljaar Secundair Onderwijs Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht TOTAAL SO ,51% 8,89% 11,84% 9,03% 0,90% Gew. SO totaal ,04% 8,77% 10,70% 6,36% 0,97% BUSO totaal ,56% 5,72% 6,87% 7,21% 0,49% DBSO totaal ,90% 14,08% 31,16% 42,72% 0,56% 5.2 Vlaams-Brabant meerderjarigen schooljaar Secundair Onderwijs Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht TOTAAL SO ,76% 8,77% 11,81% 8,36% 1,15% Gew. SO totaal ,48% 8,94% 12,01% 6,72% 1,20% BUSO totaal ,74% 5,00% 5,87% 8,26% 0,65% DBSO totaal ,09% 12,50% 14,77% 58,52% 1,14% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

23 5.3 Centrumsteden- en regio s Aarschot-Asse-Diest-Dilbeek-Halle-Leuven-Tienen-Vilvoorde: meerderjarigen schooljaar Secundair Onderwijs Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln 30 PAcodes Aantal lln tucht TOTAAL SO ,12% 8,78% 12,18% 8,14% 1,22% Aarschot 19,64% 8,30% 12,35% 7,69% 1,42% Asse 16,78% 6,04% 11,41% 2,01% 0,00% Diest 22,61% 13,62% 14,78% 8,12% 0,29% Dilbeek 17,73% 6,90% 8,87% 3,94% 0,99% Halle 17,51% 8,94% 15,49% 6,68% 0,38% Leuven 15,62% 7,70% 8,15% 6,73% 1,47% Tienen 17,84% 10,37% 11,20% 7,88% 0,00% Vilvoorde 15,57% 9,90% 18,78% 16,45% 2,62% EXTRA: Zaventem 21,76% 14,64% 13,81% 13,39% 2,51% Gew. SO totaal ,37% 8,99% 12,49% 6,18% 1,27% BUSO totaal ,02% 6,25% 6,25% 5,73% 1,04% DBSO totaal ,77% 13,49% 19,07% 53,49% 0,93% arcering = hoogste waarde per en leerlingen in tocht Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

24 6) Secundair onderwijs: gegevens over de verschillende onderwijsvormen 6.1 VLAANDEREN totaal Aantal lln op Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln minstens 30 Aantal tucht Totaal gewoon SO ,74% 3,77% 3,73% 2,03% 0,89% 1ste gr ,86% 2,17% 1,80% 0,90% 0,88% 2de gr ,42% 3,58% 3,51% 1,95% 1,24% 2de ASO ,96% 1,45% 0,81% 0,20% 0,15% 2de BSO ,63% 8,15% 10,34% 6,81% 4,16% 2de KSO ,93% 4,67% 3,22% 1,52% 0,26% 2de TSO ,96% 3,42% 2,67% 1,12% 0,85% 3de gr ,22% 5,11% 5,22% 2,70% 0,57% 3de ASO ,36% 1,90% 1,38% 0,43% 0,05% 3de BSO ,30% 9,31% 11,04% 6,43% 1,40% 3de KSO ,51% 6,26% 5,23% 1,97% 0,06% lln Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

25 3de TSO ,52% 4,65% 4,04% 1,78% 0,40% OKAN ,64% 12,89% 18,89% 15,95% 0,68% BuSO ,62% 6,57% 8,02% 8,11% 0,91% DBSO ,00% 12,37% 26,39% 48,48% 0,97% 6.2 Vlaams-Brabant TOTAAL Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln minstens 30 Aantal tucht TOT. SO ,74% 3,63% 3,64% 2,33% 0,89% Gew. SO ,60% 3,49% 3,39% 1,69% 0,88% 1ste gr ,37% 2,14% 1,73% 0,87% 0,95% 2de gr ,08% 3,45% 3,32% 1,76% 1,17% 2de ASO ,58% 1,21% 0,64% 0,17% 0,18% 2de BSO ,86% 8,97% 12,25% 7,43% 4,54% 2de KSO ,26% 2,11% 1,58% 0,53% 0,00% 2de TSO lln Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

26 10,06% 4,34% 2,88% 1,28% 0,97% 3de gr ,03% 4,64% 4,83% 2,23% 0,56% 3de ASO ,31% 1,85% 1,04% 0,28% 0,04% 3de BSO ,13% 9,85% 12,86% 6,99% 1,47% 3de KSO ,52% 2,21% 3,31% 0,55% 0,00% 3de TSO ,33% 4,64% 4,03% 1,35% 0,60% OKAN ,18% 14,29% 18,68% 14,65% 0,00% BuSO ,08% 6,73% 8,21% 8,70% 0,93% DBSO ,74% 10,14% 17,44% 59,23% 1,62% 6.3 Voorbeeld: Diest Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 PAcodecodecodes Aantal lln PA- Aantal lln PA- Aantal lln minstens Aantal lln tucht 30 TOTAAL SO Vlaams-Brabant 8,74% 3,63% 3,64% 2,33% 0,89% Gewoon SO Diest ,51% 5,10% 4,37% 1,94% 0,27% 1ste graad ,88% 1,36% 0,73% 0,84% 0,00% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

27 2de graad ,82% 5,16% 4,32% 2,16% 0,84% 2de ASO ,72% 1,55% 1,38% 0,34% 0,00% 2de BSO ,69% 12,04% 14,81% 9,26% 4,17% 2de KSO ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2de TSO ,50% 7,63% 2,29% 0,38% 0,00% 3de graad ,50% 7,63% 2,29% 0,38% 0,00% 3de ASO ,26% 3,70% 1,95% 0,39% 0,00% 3de BSO ,06% 15,27% 16,47% 8,68% 0,00% 3de KSO ,22% 5,56% 11,11% 0,00% 0,00% 3de TSO ,78% 6,83% 5,61% 0,49% 0,00% BuSO ,67% 3,85% 1,28% 2,56% 0,00% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

28 6.4 Voorbeeld: Halle Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 PAcodecodecodes Aantal lln PA- Aantal lln PA- Aantal lln minstens Aantal lln tucht 30 TOTAAL SO Vlaams-Brabant 8,74% 3,63% 3,64% 2,33% 0,89% Gewoon SO Halle ,86% 4,21% 5,36% 1,66% 0,72% 1ste graad ,89% 2,74% 3,09% 0,86% 0,86% 2de graad ,36% 4,25% 5,22% 2,15% 0,86% 2de ASO ,55% 1,79% 0,49% 0,16% 0,00% 2de BSO ,13% 9,25% 12,90% 7,53% 3,01% 2de KSO 2de TSO ,32% 3,20% 4,35% 0,51% 0,26% 3de graad ,89% 5,39% 7,55% 1,90% 0,46% 3de ASO ,52% 1,51% 0,43% 0,22% 0,00% 3de BSO ,00% 8,74% 16,85% 4,99% 1,25% 3de KSO 3de TSO ,75% 4,99% 4,40% 0,48% 0,12% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

29 BuSO Totaal ,70% 12,92% 11,00% 11,96% 2,87% DBSO ,45% 15,27% 19,08% 30,53% 0,00% 6.5 Voorbeeld: Leuven Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln minstens Aantal lln tucht 30 TOTAAL SO Vlaams-Brabant 8,74% 3,63% 3,64% 2,33% 0,89% Gew. SO Leuven ,10% 2,55% 2,33% 1,37% 1,08% 1ste gr ,42% 1,30% 1,12% 0,70% 1,04% 2de gr ,76% 2,03% 1,84% 1,11% 1,23% 2de ASO ,85% 0,92% 0,63% 0,13% 0,21% 2de BSO ,62% 7,01% 10,94% 6,50% 7,18% 2de KSO ,31% 1,99% 0,66% 0,00% 0,00% 2de TSO ,33% 4,74% 2,37% 2,15% 1,08% 3de gr ,55% 3,51% 3,23% 1,82% 0,81% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

30 3de ASO ,27% 1,53% 1,05% 0,29% 0,10% 3de BSO ,11% 8,29% 8,53% 6,25% 2,64% 3de KSO ,94% 0,74% 2,94% 0,74% 0,00% 3de TSO ,02% 3,91% 3,36% 1,56% 0,86% OKAN ,18% 11,64% 18,49% 18,49% 0,00% BuSO ,64% 4,04% 3,19% 7,02% 0,21% DBSO ,40% 8,72% 11,41% 71,81% 0,67% 6.6 Voorbeeld: Vilvoorde Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln minstens Aantal lln tucht 30 TOTAAL SO Vlaams-Brabant 8,74% 3,63% 3,64% 2,33% 0,89% Gew. SO Vilvoorde ,37% 5,95% 7,90% 3,56% 2,62% 1ste gr ,21% 4,01% 3,82% 1,68% 3,82% 2de gr ,54% 5,80% 7,79% 2,77% 2,85% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

31 2de ASO ,70% 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 2de BSO ,49% 12,47% 18,57% 5,84% 6,63% 2de KSO 2de TSO ,47% 4,99% 4,74% 2,49% 2,00% 3de gr ,92% 7,67% 11,32% 5,78% 1,44% 3de ASO ,41% 1,03% 0,34% 0,00% 0,00% 3de BSO ,92% 11,43% 19,80% 9,56% 2,22% 3de KSO 3de TSO ,18% 7,05% 7,27% 4,55% 1,36% OKAN ,91% 13,04% 10,87% 6,52% 0,00% BuSO ,67% 13,33% 8,33% 4,17% 2,50% DBSO ,17% 6,03% 18,10% 84,48% 6,03% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

32 6.7 Voorbeeld: Zaventem Aantal lln op 1-02 Aantal lln 5-9 Aantal lln Aantal lln Aantal lln minstens Aantal lln tucht 30 TOTAAL SO Vlaams-Brabant 8,74% 3,63% 3,64% 2,33% 0,89% Gew. SO Zaventem ,91% 9,61% 9,84% 4,97% 3,98% 1ste gr ,15% 10,33% 11,02% 5,37% 5,10% 2de gr ,17% 8,91% 8,77% 3,91% 4,86% 2de ASO ,08% 7,36% 5,04% 1,16% 1,55% 2de BSO ,03% 14,75% 17,49% 10,93% 10,38% 2de KSO 2de TSO ,33% 6,67% 6,67% 2,00% 4,33% 3de gr ,17% 8,91% 8,77% 3,91% 4,86% 3de ASO ,08% 7,36% 5,04% 1,16% 1,55% 3de BSO ,60% 13,37% 17,11% 12,83% 5,35% 3de KSO 3de TSO ,33% 6,67% 6,67% 2,00% 4,33% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

33 4 Niet-werkende werkzoekenden (cijfers Arvastat, VDAB steeds maand september) 4.1 Niet-werkende werkzoekenden tussen 2013 en /2016 NWWZ Laagges. < 25 j LO + 1 ste graad Leertijd L&W 2 de 2 de graad BSO 2 de graad TSO 2 de graad KSO graad ASO Vlaand ,23% 1,20% 11,31% 2,40% 46,71% 7,36% 0,78% Vl. Brab ,49% 2,42% 5,44% 4,37% 44,76% 10,56% 0,95% Arr. Halle Vilvoorde Arr. Leuven ,91% 2,93% 4,71% 5,92% 42,83% 11,71% 1,00% ,23% 1,79% 6,36% 2,42% 47,18% 9,13% 0,90% 09/2016 NWWZ NWWZ < 25 jaar NWWZ < 25 jaar, laaggeschoold Vlaanderen % % Vlaams- Brabant % % Arr. Halle % % Vilvoorde Arr. Leuven % % 09/2015 NWWZ NWWZ < 25 jaar NWWZ < 25 jaar, laaggeschoold Vlaanderen % % Vlaams- Brabant % % Arr. Halle % % Vilvoorde Arr. Leuven % % 09/2015 NWWZ Laagges. < 25 j LO + 1 ste graad Leertijd L&W 2 de 2 de graad BSO 2 de graad TSO 2 de graad KSO graad ASO Vlaand ,08% 1,63% 11,96% 2,27% 47,04% 7,35% 0,67% Vl. Brab ,97% 2,60% 5,99% 4,38% 44,73% 10,08% 0,95% Arr. Halle Vilvoorde Arr. Leuven ,70% 3,32% 4,19% 5,63% 42,17% 11,84% 1,16% ,69% 1,64% 8,40% 2,70% 48,17% 7,72% 0,68% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

34 09/2014 NWWZ Laagges. < 25 j LO + 1 ste graad Leertijd L&W 2 de 2 de graad BSO 2 de graad TSO 2 de graad KSO graad ASO Vlaand ,14% 1,63% 10,35% 2,52% 47,51% 8,06% 0,79% Vl. Brab ,03% 2,07% 5,92% 4,41% 46,19% 11,56% 0,83% Arr. Halle Vilvoorde Arr. Leuven ,82% 2,60% 4,57% 5,63% 42,69% 13,57% 1,13% ,01% 1,37% 7,66% 2,83% 50,73% 8,94% 0,46% 09/2014 NWWZ NWWZ < 25 jaar NWWZ < 25 jaar, laaggeschoold Vlaanderen % % Vlaams- Brabant % % Arr. Halle % % Vilvoorde Arr. Leuven % % 09/2013 NWWZ NWWZ < 25 jaar NWWZ < 25 jaar, laaggeschoold Vlaanderen % % Vlaams- Brabant % % Arr. Halle % % Vilvoorde Arr. Leuven % % 09/2013 NWWZ Laagges. < 25 j LO + 1 ste graad Leertijd L&W 2 de 2 de graad BSO 2 de graad TSO 2 de graad KSO graad ASO Vlaand ,17% 2,41% 10,67% 2,83% 44,83% 8,30% 0,79% Vl. Brab ,30% 2,25% 6,39% 5,22% 43,18% 11,76% 0,91% Arr. Halle Vilvoorde Arr. Leuven ,19% 2,68% 4,78% 6,44% 39,54% 14,09% 1,28% ,12% 1,68% 8,50% 3,62% 47,98% 8,67% 0,42% Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

35 Analyse: Positieve vaststelling: Het percentage NWWZ jonger dan 25 jaar en laaggeschoold ligt voor onze provincie in de periode steeds lager dan het Vlaams percentage. Dit is niet zo verwonderlijk omdat onze provincie (samen met West-Vlaanderen) behoort tot de beter scorende regio s qua werkloosheidsgraad bij de jongeren (zie schoolverlatersstudies VDAB). Sinds 2014 daalt het percentage NWWZ jonger dan 25jaar en laaggeschoold, maar stijgt terug vanaf 2015, en deze tendens zet zich door in Voor de provincie Vlaams-Brabant daalt dit ook vanaf 2014, om terug licht te stijgen in Doorheen dit tijdsbestek ( ) bekijken we tevens de groep van de NWWZ, laaggeschoold en jonger dan 25 jaar met verschillende kwalificaties (max. LO + 1 ste graad, Leertijd, Leren en Werken, 2 de graad ASO, 2 de graad BSO, 2 de graad TSO en 2 de graad KSO). Vaststellingen: 1) Over de categorieën hierboven vermeld zien we ongeveer dezelfde tendensen als in het totale plaatje: daling in 2014, lichte daling/stagnatie in 2015, en - uitgezonderd van kwalificatie LO + 1 ste graad SO, 2 de graad ASO en 2 de graad KSO ook in ) In Vlaams-Brabant is er van 2015 naar 2016 wel een zeer duidelijke stijging van het percentage NWWZ jonger dan 25 jaar en laaggeschoold voor wat betreft de jongeren met een kwalificatie LO + 1 ste graad SO. 3) De vergelijking van de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven leert ons dat doorheen de jaren de regio Halle-Vilvoorde steeds slechter scoort dan Leuven als we dit over de verschillende kwalificaties bekijken, behalve dan voor de groep van leren en werken en de 2 de graad BSO. 4.2 Werkloosheid tussen 2013 en 2016 in Vlaams-Brabant (studieniveau en leeftijdscategorie), laaggeschoolden jonger dan 25 jaar H/V 1 L totaal H/V L totaal H/V L totaal H/V L totaal ,37% 2 3,48% 7,85% 4,23% 3,16% 7,39% 4,26% 3,29% 7,55% 4,76% 3,60% 8,36% Totaal voor alle categorieën (leeftijden en studieniveaus) 1 H/V = Halle-Vilvoorde en L = Leuven Dit percentage is het resultaat van het totaal van de laaggeschoolde niet werkende werkzoekende jongeren af te zetten t.o.v. het totaal voor de provincie, over alle leeftijdscategorieën en studieniveaus. Analyse Vanaf 2013 hebben we voor onze provincie en de respectievelijke arrondissementen te maken met een daling van de werkloosheidsgraad bij de laaggeschoolde jongeren, jonger dan 25 jaar, om vanaf 2016 terug te stijgen (in de provincie en arrondissementen). Doorheen de jaren blijven we wel onder het Vlaamse cijfer. Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

36 4.3 Evolutie voor het Hageland (Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw) ter vergelijking. Laag geschoold Midden geschoold Hoog geschoold < 25 jaar 25 tot 50 jaar >= 50 jaar < 25 jaar 25 tot 50 jaar >= 50 jaar < 25 jaar 25 tot 50 jaar >= 50 jaar ,85% 619 9,19% 633 9,68% 727 9,96% ,23% ,03% ,75% ,08% ,39% ,12% ,97% ,88% ,74% ,90% ,44% ,92% ,97% ,66% ,58% ,88% 658 9,42% ,04% ,22% 710 9,73% 423 6,06% 508 7,54% 475 7,26% 520 7,13% ,29% ,07% ,61% ,71% 422 6,04% 470 6,98% 395 6,04% 408 5,59% ALGEMENE BESPREKING: Algemeen kunnen we stellen dat de werkloosheid bij de laaggeschoolden in Vlaams-Brabant de afgelopen jaren behalve in 2014 altijd onder het Vlaams gemiddelde lag. En dat vooral de regio rond Halle-Vilvoorde opmerkelijk slechter scoort qua werkgelegenheid bij laaggeschoolden (maar ook in andere categorieën) dan Leuven. Als we alle categorieën (laag,- midden, - of hooggeschoold en tevens ook al de leeftijdscategorieën) er bij nemen kunnen we allicht er van uit gaan dat dit verschil tussen de regio s te verklaren is door economische activiteit in de beide arrondissementen. Ongeacht de scholingsgraad en/of leeftijd blijft Halle-Vilvoorde het zwakkere broertje van Leuven in onze provincie. Als we naaste deze cijfers (ook als we jaargemiddelden nemen) de gegevens leggen van het vroegtijdig schoolverlaten dan stellen we voor het jaar 2013 vast dat in vergelijking met 2012 in onze provincie de werkloosheidsgraad alvast duidelijk lager lag, maar dat in diezelfde tijdspanne het percentage VSV toenam. Deze tendens kot niet in alle (vergeleken) jaren voor, dus we kunnen voorzichtig stellen dat de pull-factor van de arbeidsmarkt (met als gevolg stijging % VSV) soms wel, soms niet kan worden vastgesteld. Omgevingsanalyse VSV Vlaams-Brabant versie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Vlaams-Brabant 2010 VOORWOORD Er zijn in Vlaanderen her en der heel wat cijfers beschikbaar over kinderopvang en over factoren die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden.

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats

Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats Inleiding Vroegtijdig schoolverlaten staat in Vlaanderen, net als in veel andere landen en

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS Vlaanderen is onderwijs & vorming CIJFERRAPPORT VOOR DE SCHOOLJAREN 2009-2010 TOT EN MET 2012-2013 1 COLOFON Samenstelling Vlaams Ministerie

Nadere informatie

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA Allochtonen Allochtonen zijn één van de doelgroepen van het minderhedenbeleid. In het kader van het minderhedenbeleid wordt onder allochtonen verstaan: mensen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank Meldpunt Schoolexterne Interventies Ontsluiting van de gegevens van de databank Aanmeldingen voor Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schooljaar 2012-2013 Situering Het Meldpunt Schoolexterne

Nadere informatie

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting. G. Van Landeghem, M. Goos & J.

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting. G. Van Landeghem, M. Goos & J. Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting G. Van Landeghem, M. Goos & J. Van Damme Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie T van de ongekwalificeerde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Dossier Armoede in Vlaams-Brabant

Dossier Armoede in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Dossier Armoede in Vlaams-Brabant 2011 Filip De Maesschalck, Tine De Rijck en Wendy Broos Kubis www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord Armoede vind je, helaas, overal.

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 18e longitudinale studie juni 2001 - juni 2002 Jong geleerd is fel gegeerd schoolverlaters 1 jaar lang gevolgd VDAB-Databeheer en -analyse Keizerslaan 11 1000

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27ste studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27 ste studie Werkzoekende schoolverlaters In Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk VDAB Studiedienst Keizerslaan

Nadere informatie

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2008 Samenvatting. G. Van Landeghem & J.

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2008 Samenvatting. G. Van Landeghem & J. Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2008 Samenvatting G. Van Landeghem & J. Van Damme Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie T van de ongekwalificeerde

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Jong geleerd is fel gegeerd

Jong geleerd is fel gegeerd Jong geleerd is fel gegeerd Schoolverlaters een jaar lang gevolgd VDAB Databeheer & -analyse (2003), Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen, 18de longitudinale studie, juni 2001-juni 2002 1 Jonge mensen

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen Langdurige werkloosheid in Vlaanderen In 2015 daalde de kortdurige werkloosheid, maar steeg de langdurige werkloosheid sterk. Hierdoor bleef de totale werkloosheid een heel jaar min of meer status quo.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

ArbeidsmarktTopic JUNI 2004 nummer 2

ArbeidsmarktTopic JUNI 2004 nummer 2 >> Fatima of Sil, een wereld van verschil Een vergelijkend onderzoek naar de slaagkansen op de arbeidsmarkt tussen etnisch E.U. en allochtone schoolverlaters Jonge werkzoekenden hebben het niet altijd

Nadere informatie

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn s t e u n p u n t so c i a l e p l a n n i n g DOSSIER Ouderen in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/welzijn Voorwoord Na de eerste editie van het dossier ouderen dat in 2007 verscheen willen we

Nadere informatie

Twintig gemeenten in het. Hageland

Twintig gemeenten in het. Hageland Het Hageland HHH Het Hageland Twintig gemeenten in het Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar,

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Een sociale woning huren U mag u altijd bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM inschrijven om een woning te huren. Zelfs als de woningen nog niet gebouwd

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Beleid rond vroegtijdig schoolverlaten is de investering waard

Beleid rond vroegtijdig schoolverlaten is de investering waard Beleid rond vroegtijdig schoolverlaten is de investering waard Leuven Economics of Education Research, KU Leuven feb.kuleuven.be/leer Top Institute for Evidence Based Education Research, Maastricht University

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE Kindereditie IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE 1 DE PROVINCIE IN BEELD België telt 10 provincies. Je merkt onmiddellijk dat de provincie Vlaams-Brabant in het hart van ons land ligt. Met een oppervlakte

Nadere informatie

WORKSHOP. NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Liedjes en dans in Swahili (Oost-Afrika) DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad

Nadere informatie

Gemeenteraadscommissie onderwijs. 25 september 2013

Gemeenteraadscommissie onderwijs. 25 september 2013 Gemeenteraadscommissie onderwijs 25 september 2013 1. Situatieschets onderwijs 2 Groene druk duidelijk voelbaar. Aantal kinderen en jongeren in met meer dan kwart gestegen in vergelijking met 10 jaar geleden.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur

Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur Project regierol niet-centrumsteden SERR-RESOC MLS FabienneVanquickenborne 1 Werkloosheidscijfers: Algemeen overzicht vgl april 2010: Vlaams Vlaams Provincie Provincie

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2ste studie 2004-2005 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen Werken kan je leren De overstap van school naar werk VDAB Databeheer en -analyse Keizerslaan 11, 1000 Brussel e-mail: dbda@vdab.be Gebruik

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

WIE IS VVKSO? VVKSO. Juridische/administratieve/pedagogischdidactische ondersteuning van scholen/sb en SG

WIE IS VVKSO? VVKSO. Juridische/administratieve/pedagogischdidactische ondersteuning van scholen/sb en SG OVERZICHT Wie is VVKSO? Uitgangspunt en vaststellingen SG KSLeuven..een sterk merk SG KSLeuven..knipperlichten Doelstelling van een toekomstig SO Kritische succesfactoren Wat is de finaliteit van SO? 2

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Brussel, 28 september 2012 PERSMEDEDELING. Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel)

Brussel, 28 september 2012 PERSMEDEDELING. Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel) Brussel, 28 september 2012 Aan de Redacties van de kranten en weekbladen PERSMEDEDELING Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel) ONDERWERP:

Nadere informatie

Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren Houthalen- Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2011 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 Top 5 van nationaliteiten 1 en

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maatschappelijke veiligheid in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs

Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs Een verkennend onderzoek op de Panelstudie van Belgische Huishoudens Onderzoekers: Steven Groenez Inge Van den Brande Ides Nicaise Projectleiding:

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 INLEIDING Beste lezer, In deze publicatie kan u de omgevingsanalyse van de gemeente Geetbets vinden zoals deze opgemaakt werd door het OCMW van Geetbets.

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Screening van de studierichtingen in het studiegebied Fotografie in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6 Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN

ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN Resultaten van de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs 1 dr. Bram Pynoo - Bram.Pynoo@thomasmore.be INLEIDING 2 MICTIVO - SITUERING Monitor voor

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Vroegtijdig schoolverlaten vermijden Tijdig aanpakken!

Vroegtijdig schoolverlaten vermijden Tijdig aanpakken! Vroegtijdig schoolverlaten vermijden Tijdig aanpakken! Wat leren we van deze getuigenissen? Socio-economische status Gedragsproblemen Negatieve schoolbetrokkenheid Tucht en uitsluiting Schoolse vertraging

Nadere informatie

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank

Meldpunt Schoolexterne Interventies. Ontsluiting van de gegevens van de databank Meldpunt Schoolexterne Interventies Ontsluiting van de gegevens van de databank Aanmeldingen voor Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schooljaar 2013-2014 Situering Het Meldpunt Schoolexterne

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 5. Onderwijs en kinderopvang De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

Een tijdelijk dipje voor hooggeschoolde schoolverlaters?

Een tijdelijk dipje voor hooggeschoolde schoolverlaters? Onderwijs en opleiding Een tijdelijk dipje voor hooggeschoolde schoolverlaters? VDAB, Databeheer en -analyse (2005). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 20ste longitudinale studie 2003-2004. Brussel.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER. Barbara Dessein ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT. Kort samengevat

Hoofdstuk 9 DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER. Barbara Dessein ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT. Kort samengevat DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT Hoofdstuk 9 Barbara Dessein Kort samengevat In dit hoofdstuk wordt het secundair en hoger onderwijs bestudeerd als aanloop naar de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se 28ste studie - edie 2015 Werkzoekende schoolverlaters In Vlaanderen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se 28 ste studie - edie

Nadere informatie

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE Ambachtelijke beroepen Opleidingen

Nadere informatie

Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis

Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis Programma - Situering CMP - * Wie zijn we - * Voor wie - * Wat doen we? - ->registratie - ->netwerking

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK. Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013

EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK. Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 1. ALGEMENE KENMERKEN 4 1. 1 BEVOLKING Bevolking en bevolkingsgroei Bevolkingsprognoses 5 Migratiesaldo 6

Nadere informatie