kinderopvang in kaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kinderopvang in kaart"

Transcriptie

1 kinderopvang in kaart Provincie Vlaams-Brabant 2010

2 VOORWOORD Er zijn in Vlaanderen her en der heel wat cijfers beschikbaar over kinderopvang en over factoren die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden. Op de website van Kind en Gezin (in de gemeentelijke kindrapporten) is o.a. info over het aanbod aan kinderopvang beschikbaar. Op de website van de provincie Vlaams-Brabant kunt u dan weer heel wat socio-demografische gegevens terugvinden. Bij het departement Onderwijs kan u terecht voor informatie m.b.t. schoolgaande kinderen. Er zijn m.a.w. uiteenlopende leveranciers van cijfers en informatie, maar het is niet altijd makkelijk om hier een weg in te vinden. In dit rapport werden de meest nuttige gegevens over kinderopvang en over de factoren die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden gebundeld. We zijn hierbij vrij gedetailleerd te werk gegaan. We hopen dat het instrument een meerwaarde kan betekenen voor mensen die beroepshalve of vanuit een beleidsoogpunt met kinderopvang aan de slag moeten, bijvoorbeeld in het kader van het lokaal sociaal beleid. Ook dit rapport is uiteraard niet volledig. Kinderopvang is een complex gegeven en wordt door tal van kwantitatieve en kwalitatieve factoren beïnvloed. Een aantal hiervan zijn moeilijk in cijfers te vertalen. Bovendien is kinderopvang steeds in beweging: opvangvoorzieningen stoppen, nieuwe starten op, uitbreidingsrondes passeren de revue enz. Zo maakte de Vlaamse overheid in het voorjaar van 2010 nog geld vrij voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang. Ook in 2009 werd flink geïnvesteerd in de kinderopvang. De uitbreiding van 2010 is evenwel nog niet gevat in dit rapport. Kinderopvang leeft nu eenmaal volop, en van zodra men het gegeven probeert te vatten in cijfers, zijn sommige daarvan alweer wat achterhaald. Bedoeling is echter om het niet bij dit ene rapport te houden, maar om in de toekomst regelmatig een nieuwe stand van zaken ter beschikking te stellen. We zullen u hierover dan ook op de hoogte brengen. Indien u vragen heeft over de cijfers, of specifiekere informatie nodig heeft, kunt u steeds contact opnemen met de provinciaal consulenten kinderopvang van Kind en Gezin, of met de medewerkers van het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Vlaams-Brabant. Hun gegevens vindt u achteraan in dit rapport. Wij hopen van harte dat dit rapport u kan helpen om een duidelijk en genuanceerd beeld te vormen van de kinderopvangsituatie in de provincie Vlaams-Brabant. Johan Letouche Afdelingshoofd Vlaams-Brabant & Brussel Kind en Gezin 1

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 Inleiding... 4 Deel I: Demografische en socio-economische gegevens Demografisch Aantal inwoners Aantal kinderen per gemeente Kleuterparticipatie per gemeente Geboortes Taalsituatie in het gezin Nationaliteit van het gezin Socio-economisch Werkzaamheidsgraad en werkgelegenheidsgraad Werkloosheidsgraad Eenoudergezinnen Overzicht van verschillende soorten huishoudens met kinderen volgens de LIPROtypologie + koppeling naar werkzaamheidsgraad Inkomen Socio-economische positie van 50- tot 64-jarigen per gemeente Mobiliteit Deel II: Kinderopvang Types opvangvoorzieningen Aantal voorzieningen per type in Vlaams-Brabant Aantal plaatsen per type voorziening in Vlaams-Brabant Plaatsen voor kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar Aantal opvangplaatsen 0 t.e.m. 2 jaar per 100 kinderen per gemeente Aantal voorschoolse plaatsen per type voorziening per gemeente Aantal plaatsen inclusieve opvang bij KDV per gemeente Aantal occasionele plaatsen per gemeente Aantal flexibele plaatsen per gemeente Verhouding groepsopvang versus gezinsopvang Verhouding erkende versus zelfstandige sector Inkomensgerelateerde opvang Aantal plaatsen IKG per gemeente Opvangplaatsen 3 t.e.m. 11 jaar Aantal opvangplaatsen 3 t.e.m. 11 jaar per 100 kinderen wonend in de gemeente Aantal opvangplaatsen 3 t.e.m. 11 jaar per 100 kinderen schoolgaand in de gemeente Aantal buitenschoolse plaatsen per type voorziening per gemeente Kinderopvang in Vlaanderen Aantal voorzieningen 0 t.e.m. 11 jaar in Vlaanderen Aantal buitenschoolse voorzieningen per type per zorgregio Aantal opvangplaatsen per type 0 t.e.m. 11 jaar in Vlaanderen Aantal zelfstandige plaatsen per type 0 t.e.m. 11 jaar in Vlaanderen

4 5.5 Aantal erkende plaatsen per type 0 t.e.m. 11 jaar in Vlaanderen Aantal IKG-plaatsen 0 t.e.m. 2 jaar in Vlaanderen Aantal inkomensgerelateerde plaatsen 0 t.e.m. 2 jaar in Vlaanderen Bijlage: tabellen Bijlage: coördinaten contactpersonen

5 Inleiding Situering en verantwoording In Vlaanderen zijn er heel wat cijfers beschikbaar over kinderopvang en over factoren die de nood aan kinderopvang beïnvloeden. Vaak vinden mensen hun weg niet in dit kluwen. In dit provinciaal rapport proberen we de cijfers voor Vlaams-Brabant te bundelen en een duidelijk beeld te schetsen van de kinderopvangsituatie en van enkele bepalende factoren op gemeentelijk niveau. We richten ons met dit rapport in eerste instantie tot de volgende doelgroepen: - Lokale besturen (o.m. in het kader van het lokaal sociaal beleid) - Het Lokaal Overleg Kinderopvang - (Potentiële) aanbieders van kinderopvang De informatie in dit rapport kan lokale besturen helpen wanneer zij adviezen moeten formuleren op vraag van een hogere overheid. Daarnaast willen we met dit rapport een correct en gefundeerd antwoord kunnen bieden op ad hoc vragen vanuit het werkveld. Inhoudelijk overzicht Dit rapport bevat objectieve cijfers op gemeentelijk niveau m.b.t. kinderopvang en m.b.t. factoren die de nood aan kinderopvang kunnen bepalen. De cel Sociale Planning van de provincie Vlaams- Brabant maakte de kaartjes op aan de hand van (o.a. door Kind en Gezin) aangeleverde gegevens. Hoewel de meeste tabellen en kaartjes focussen op de gemeentelijke situatie, werd ervoor gekozen om in hoofdstuk zes het niveau van de zorgregio s te hanteren. Dit maakt het mogelijk om een kijkje over de provinciegrens te nemen en de verschillende Vlaamse provincies met mekaar te vergelijken. Het rapport bestaat uit drie grote delen. In een eerste deel worden relevante demografische en socio-economische gegevens op gemeentelijk niveau weergegeven. Volgende thema s komen aan bod: het aantal inwoners, kinderen 0-3 jaar en 3-12 jaar, schoolgaande kinderen, geboortes, ook in kansarme gezinnen, taalsituatie, nationaliteit (van het kind en de moeder), werkzaamheids-, werkgelegenheids-, werkloosheidsgraad, eenoudergezinnen enz. In een tweede deel worden de cijfers over het kinderopvangaanbod weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorschoolse opvang (0-3 jaar) en buitenschoolse opvang (3-12 jaar). Verschillende opvangvormen komen aan bod: er is ook aandacht voor flexibele, occasionele en inclusieve opvang, en voor inkomensgerelateerde opvang. In het laatste deel wordt verder gekeken dan de provinciegrens en wordt een vergelijking tussen de verschillende Vlaamse provincies gemaakt. In de bijlagen vindt u de brongegevens van de verschillende kaartjes in tabelvorm terug. 4

6 Deel I: Demografische en socio-economische gegevens 1. Demografisch 1.1 Aantal inwoners Bevolkingsaantal De totale bevolking is het aantal inwoners dat op 1 januari in de gemeente woont en ingeschreven is in het rijksregister. Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals asielzoekers en bepaalde diplomaten, worden echter niet bij deze officiële bevolking (de bevolking de jure) gerekend. 1 Op 1 januari 2008 telde België inwoners: vrouwen (51%) en mannen (49%). Hoewel er iets meer jongens dan meisjes worden geboren, telt men in de populaties doorgaans iets meer vrouwen dan mannen. Dat is te wijten aan de hogere sterfte bij mannen op alle leeftijden. Vlaanderen is goed voor inwoners (57,8% van het totaal); Wallonië telde er (32,4%), en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9,8%) 2. Het aantal inwoners van een gemeente wordt mee bepaald door de oppervlakte waarover een gemeente zich uitstrekt. Toch is het aantal inwoners van een gemeente van belang, bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel middelen een gemeente krijgt van het gemeentefonds, of ze centrumstad zijn, In de provincie Vlaams-Brabant is enkel Leuven erkend als centrumstad. Ook bij beslissingen over de inplanting van verschillende voorzieningen die niet in elke gemeente aangeboden worden, kijkt men vaak naar het inwonersaantal van gemeenten (bv. bij de aanvraag van lokale diensten buurtgerichte opvang speelt dit gedeeltelijk een rol). Inwonersaantallen zijn met andere woorden van belang bij de totstandkoming van beleid. 3 Op kaart 1 geeft de grootte van de cirkel in elke gemeente aan hoeveel inwoners de gemeente telt. Achteraan dit rapport in tabel 1 kunt u de inwonersaantallen terugvinden per gemeente. 1 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 2 Toestand op 1/01/2008 ADSEI ( Algemene Directie Statistiek en Economische informatie) ECODATA, toestand op 01/01/ Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 5

7 1.1.2 Bevolkingsdichtheid De bevolkingsdichtheid geeft aan hoeveel inwoners er wonen t.o.v. de totale oppervlakte van de gemeente. De bevolkingsdichtheid geeft een indicatie van de verstedelijking. Wanneer er veel mensen op een kleine oppervlakte leven, kunnen we spreken van een sterk verstedelijkt gebied, terwijl in landelijke gemeenten het aantal inwoners per vierkante kilometer eerder laag ligt. 4 Op 1 januari 2008 bedroeg de bevolkingsdichtheid van België 349 inwoners per km². In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er inwoners/km², in het Vlaams Gewest 456 inwoners/km² en in het Waals Gewest 205 inwoners/km². 1 Kaart 1: Bevolking en bevolkingsdichtheid Ten zuiden van Leuven, in centraal en Zuid-Hageland (met uitzondering van Tienen), ten westen van Halle en Sint-Pieters-Leeuw en in Kampenhout is de bevolkingsdichtheid lager dan gemiddeld. Leuven en verschillende gemeenten in de Brusselse rand (Wezembeek-Oppem, Kraainem, Vilvoorde, Wemmel en Drogenbos) daarentegen hebben een bevolkingsdichtheid die veel hoger ligt dan het gemiddelde van de Vlaams-Brabantse gemeenten. Ook enkele andere gemeenten in de Brusselse rand (Dilbeek, Linkebeek, Zaventem, Machelen en Grimbergen) en Liedekerke hebben een bevolkingsdichtheid die hoger ligt dan gemiddeld. De overige gemeenten hebben een bevolkingsdichtheid die dicht bij het gemiddelde van de Vlaams-Brabantse gemeenten ligt; het gaat om Tienen, om verschillende gemeenten ten zuiden en noordwesten van Brussel, en in het noorden van de provincie. Achteraan dit rapport in tabel 2 vindt u het aantal inwoners per km 2 terug per gemeente. 4 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 6

8 1.2 Aantal kinderen per gemeente Aantal kinderen in de gemeente van 0 tot 2 jaar Volgende kaart geeft een overzicht van het aantal kinderen jonger dan drie jaar per 100 inwoners. Kaart 2: Kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar Vooral in en rond Leuven ligt het aandeel van de 0- t.e.m. 2-jarigen sterk boven het gemiddelde van de gemeenten in de provincie. Het gaat om Leuven zelf, Holsbeek, Boutersem, Bierbeek, Huldenberg, Bertem, Kortenberg, Hoegaarden en Herent. Ook in Halle en Galmaarden ligt het percentage boven het gemiddelde. In Opwijk en Bever is het aandeel zelfs veel hoger dan gemiddeld. Daarnaast zijn er enkele gemeenten uit de Brusselse rand die hoger of veel hoger dan het gemiddelde scoren: Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Overijse, Hoeilaart en Asse. Keerbergen, Wezembeek-Oppem en Lennik zijn de drie gemeenten die de laagste percentages van de provincie halen. In het noordoosten van het Hageland en ten westen van Brussel scoren verschillende gemeenten lager dan gemiddeld. Ook Lubbeek, Tremelo, Kraainem, Drogenbos, Linkebeek, Kapelle-op-den-Bos, Meise en Merchtem hebben gemiddeld minder kindjes van 0 t.e.m. 2 jaar per 100 inwoners in de gemeente wonen. In absolute aantallen scoort Leuven het hoogst met kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar, gevolgd door Vilvoorde (1.589) en Halle (1.273). Volgende gemeenten hebben eveneens meer dan 1000 kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar in de gemeente wonen: Grimbergen, Dilbeek, Tienen, Zaventem en Asse. De absolute cijfers voor de overige gemeenten vindt u achteraan dit rapport in tabel 3. 7

9 1.2.2 Aantal kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar per gemeente Volgende kaart geeft een overzicht van het aantal kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar per 100 inwoners. Kaart 3: Kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar Verschillende gemeenten in het noorden en het zuiden van het Hageland hebben een aandeel 3- t.e.m. 11-jarigen in de bevolking dat lager of veel lager ligt dan het gemiddelde in de provincie. Ook in Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Ternat, Lennik en Boortmeerbeek ligt het percentage 3- t.e.m. 11-jarigen onder het gemiddelde. Opvallend is dat Leuven hoger dan gemiddeld scoort op het percentage 0- t.e.m. 2- jarigen, maar veel lager dan gemiddeld op het percentage 3- t.e.m. 11-jarigen. Dit heeft o.a. te maken met zogenaamde migratiestromen: afgestudeerden die na hun studententijd in Leuven blijven wonen, kinderen krijgen, en van zodra de kinderen 2 à 3 jaar zijn naar een meer landelijke omgeving verhuizen. In Wezembeek-Oppem is het omgekeerde zichtbaar: het percentage 0- t.e.m. 2-jarigen ligt er veel lager dan gemiddeld, terwijl het percentage 3- t.e.m. 11-jarigen er hoger ligt dan het gemiddelde. In de zuid- en oostrand van Brussel is het aandeel van de 3- t.e.m. 11-jarigen in de meeste gemeenten hoger of veel hoger dan het gemiddelde. Ook Boutersem, Holsbeek, Hoegaarden, Bever en Pepingen hebben een percentage 3- t.e.m. 11-jarigen dat hoger ligt dan het gemiddelde. In absolute aantallen scoort Leuven ook hier het hoogst (7.692), gevolgd door volgende gemeenten die meer dan kinderen van 0 t.e.m. 11 jaar in de gemeente hebben wonen: Vilvoorde (4.632), Dilbeek (3.952), Halle (3.601), Grimbergen (3.485), Sint-Pieters-Leeuw (3.222), Zaventem (3.158) en Asse (3.054). De absolute cijfers voor de overige gemeenten vindt u achteraan dit rapport in tabel 4. 8

10 1.2.3 Aantal schoolgaande kinderen dat in de gemeente school loopt per gemeente Het departement Onderwijs voert ieder jaar op 1 februari een telling uit van het aantal leerlingen en studenten. Voor dit rapport beperken we ons tot de resultaten van de telling voor de kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs 5. Op onderstaande kaartjes (onder punt 1.2.4) ziet u respectievelijk het aantal kleuters en het aantal leerlingen lager onderwijs die in de gemeente school lopen, t.o.v. het aantal kleuters en leerlingen lager onderwijs die in de gemeente wonen. 6 Voor het kleuteronderwijs komt Leuven in absolute cijfers aan het hoogste aantal kinderen van 3 t.e.m. 5 jaar (3.838), gevolgd door Vilvoorde (1.589), Halle (1.564), Dilbeek (1.363), Tienen (1.148), Grimbergen (1.112) en Steenokkerzeel (1.017). Wat het lager onderwijs betreft, heeft Leuven opnieuw het hoogste cijfer, met kinderen schoolgaand in het lager onderwijs, gevolgd door Halle (2.502), Vilvoorde (2.442), Dilbeek (2.402), Aarschot (1.900), Tienen (1.772) en Grimbergen (1.707). De absolute cijfers voor de overige gemeenten vindt u achteraan dit rapport in tabellen 5 en Aantal kleuters en leerlingen lager onderwijs dat in de gemeente school loopt t.a.v. aantal kleuters en leerlingen lager onderwijs wonend in de gemeente De zogenaamde februaritelling maakt het mogelijk de index te berekenen van het aantal kinderen dat in de gemeente school loopt t.o.v. het aantal schoolgaande kinderen wonend in de gemeente 7. We tonen achtereenvolgens kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Gemeenten met een index hoger dan 1 trekken heel wat schoolgaande kinderen uit andere gemeenten aan. Gemeenten met een index lager dan 1 verliezen dan weer leerlingen aan andere gemeenten. 5 Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Kleuters en leerlingen die school lopen in Franstalige scholen in Brussel en Wallonië, m.a.w. in scholen van het onderwijs georganiseerd door de Franstalige Gemeenschap, worden hier niet meegeteld. Kleuters en leerlingen die naar school gaan in Europese (privé)scholen worden evenmin meegenomen in de berekening. 7 Kleuters en leerlingen die school lopen in Franstalige scholen in Brussel en Wallonië, m.a.w. in scholen van het onderwijs georganiseerd door de Franstalige Gemeenschap, worden hier niet meegeteld. Kleuters en leerlingen die naar school gaan in Europese (privé)scholen worden evenmin meegenomen in de berekening. 9

11 Kaart 4: Schoolgaande kinderen in het kleuteronderwijs (3 t.e.m. 5 jaar) De kaart toont dat het kleuteronderwijs in Lennik, Linkebeek en Bever een sterke aantrekkingskracht uitoefent op de inwoners van de naburige gemeenten. In deze gemeenten gaan meer dan 128 kleuters naar de kleuterschool per 100 kleuters die in de gemeente wonen. Dit is veel meer dan in de gemiddelde Vlaams-Brabantse gemeente. In Boutersem, Hoegaarden, Huldenberg, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Herne, Dilbeek, Wemmel en Meise gaan er eveneens meer kleuters naar de kleuterschool dan er kleuters in de gemeente wonen. Met meer dan 112 schoolgaande kleuters per 100 kleuters die in de gemeente wonen, hebben deze gemeenten een grotere aantrekkingskracht dan de gemiddelde gemeente in de provincie. Met minder dan 80 kleuters die in de gemeente naar school gaan per 100 kleuters die in de gemeente wonen, is de aantrekkingskracht in de gemeenten Kraainem, Geetbets en Bekkevoort veel lager dan gemiddeld. Dit is, in iets mindere mate, ook het geval in enkele gemeenten uit het Hageland, op de grens met Oost-Vlaanderen, en in enkele gemeenten ten noorden en ten oosten van Brussel. De absolute aantallen en de exacte percentages vindt u achteraan dit rapport in tabel 7. 10

12 Kaart 5: Schoolgaande kinderen in het lager onderwijs (6 t.e.m. 11 jaar) De kaart toont dat het lager onderwijs in opnieuw - Lennik en Bever, en dit keer ook in Hoegaarden en Wemmel, een sterke aantrekkingskracht uitoefent. Per 100 leerlingen die in de gemeente wonen, volgen er meer dan 138 kinderen lager onderwijs in deze gemeenten. Dit is veel meer dan in de gemiddelde Vlaams-Brabantse gemeente. Net als bij de kleuters in het kleuteronderwijs ligt de verhouding leerlingen in het lager onderwijs t.o.v. het totaal aantal leerlingen lager onderwijs wonend in de gemeente hoger dan gemiddeld in Herne, Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Drogenbos en Dilbeek. In deze gemeenten gaan meer dan 114 leerlingen naar het lager onderwijs per 100 leerlingen die in de gemeente wonen. Hetzelfde geldt voor Opwijk, Leuven, Aarschot, Diest en Wezembeek-Oppem. In Linter is de aantrekkingskracht van het lager onderwijs veel minder dan gemiddeld. Er gaan slechts 63 leerlingen naar het lager onderwijs per 100 leerlingen die in Linter wonen. Verschillende gemeenten in het Hageland, enkele gemeenten tussen Leuven en Brussel en enkele gemeenten ten westen van Brussel hebben een lagere aantrekkingskracht. De absolute aantallen en de exacte percentages vindt u achteraan dit rapport in tabel 8. 11

13 1.3 Kleuterparticipatie per gemeente De deelname van kleuters aan het onderwijs is in Vlaanderen zeer hoog in vergelijking met andere landen. Toch is er een groep kinderen die niet aan het kleuteronderwijs participeert. Sommige kinderen zijn niet in een school ingeschreven, anderen zijn dat wel maar lopen niet regelmatig school. Kind en Gezin informeert over en motiveert tot het volgen van kleuteronderwijs en volgt op wie niet ingeschreven is als kleuter tegen de leeftijd van 3 jaar. Onregelmatig aanwezige kinderen worden door het CLB opgevolgd. Het overgrote deel van de groep kinderen die niet zijn ingeschreven of onregelmatig school lopen, komt uit kansarme gezinnen. Kaart 6: Kinderen, geboren in , die niet zijn ingeschreven in het onderwijs In heel wat gemeenten in het Hageland, in verschillende gemeenten in het Pajottenland en in een aantal gemeenten in het noorden van de provincie ligt het percentage kinderen geboren in die niet zijn ingeschreven in het onderwijs, lager dan gemiddeld. In een aantal gemeenten gaat het zelfs om 0 kinderen: in Galmaarden, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Affligem en Glabbeek. In de Brusselse rand liggen een aantal gemeenten waar het percentage kinderen dat niet is ingeschreven in het onderwijs hoger ligt dan gemiddeld. Zo scoren Dilbeek, Wemmel, Wezembeek- Oppem, Overijse en Drogenbos hoger dan gemiddeld, en Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem, Tervuren en Sint-Genesius-Rode zelfs veel hoger dan gemiddeld. Een belangrijke kanttekening bij deze bevindingen is het feit dat kinderen die naar school gaan in een school van de Franstalige Gemeenschap, bv. in Brussel, niet meegeteld worden in de cijfers m.b.t. kleuterparticipatie. Dit verklaart gedeeltelijk de lage cijfers voor een deel van de gemeenten uit de Brusselse rand. De absolute aantallen en de exacte percentages vindt u achteraan dit rapport in tabel 9. 12

14 1.4 Geboortes Aantal geboortes per gemeente Het officiële geboortecijfer omvat alleen de geboortes bij de Belgische bevolking en bij de buitenlandse bevolking die geregistreerd is in het vreemdelingenregister. Kaart 7: Geboortes Leuven, Boutersem, Hoegaarden, Vilvoorde, Galmaarden en Bever hebben het hoogste aantal geboortes per inwoners. Een heel aantal gemeenten rondom Leuven scoren eveneens hoger dan gemiddeld; het gaat om Holsbeek, Glabbeek, Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem, Kortenberg, Kampenhout en Haacht. Ook in Tienen, Zaventem, Machelen, Halle, Asse en Opwijk werden in 2007 meer kinderen per inwoners geboren dan gemiddeld. In Lubbeek, Hoeilaart en Linkebeek werden daarentegen veel minder baby s dan gemiddeld geboren per 1000 inwoners. In absolute cijfers spant Leuven de kroon met in totaal geboortes, gevolgd door Vilvoorde (505), Halle (399), Dilbeek (374), Tienen (364), Grimbergen (357) en Zaventem (345). De overige absolute cijfers vindt u achteraan dit rapport in tabel

15 1.4.2 Geboortes in kansarme gezinnen Onderstaande kaart geeft het aantal geboortes weer in gezinnen, die zich, volgens een door Kind en Gezin ontwikkeld meetinstrument, bevinden in een toestand van kansarmoede. Kind en Gezin beschikt over een databank met de geboortes die geregistreerd worden via contacten in de kraamklinieken en via huisbezoeken. In tegenstelling tot het officiële geboortecijfer uit punt 1.3.1, worden hier alle geboortes geregistreerd, ongeacht het verblijfsstatuut van de ouders. Naast geboortes bij de Belgische en buitenlandse bevolking worden dus ook de geboortes bij illegalen en asielzoekers geregistreerd. Om de complexe realiteit volledig te vatten hanteren we, om de geboortes in kansarme gezinnen weer te geven, een gemiddelde van de registratiegegevens van Kind en Gezin over de jaren Dit aantal zegt op zich niet veel, tenzij het wordt gerelateerd aan het totaal aantal geboortes binnen dezelfde tijdspanne van drie jaar. De regioteamleden van Kind en Gezin staan in voor het aanleveren van de basisgegevens. Hiertoe toetsen zij elk gezin waarin zich een geboorte voordoet aan zes vooropgestelde criteria. Deze zijn afgeleid van de door Kind en Gezin gehanteerde definitie van kansarmoede 8. De gehanteerde criteria zijn het maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid. Kansarmoede heeft steeds betrekking op verschillende levensdomeinen. Wanneer een gezin aan drie of meer van deze zes criteria beantwoordt, wordt het als kansarm beschouwd. Kaart 8: Geboortes in kansarme gezinnen Het percentage geboortes in kansarme gezinnen is het hoogst in Leuven, Tienen, Machelen en Beersel. Leuven is koploper, met 13,5% geboortes in kansarme gezinnen, gevolgd door Tienen (12,9%), Beersel (7,6%) en Machelen (7,9%). 8 De definitie omschrijft kansarmoede als volgt: Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaarde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële. 14

16 Het percentage ligt ook voor de volgende gemeenten hoger dan het gemiddelde in de provincie: Aarschot (6%), Vilvoorde (5,9%), Diest (5,9%), Asse (6%), Zaventem (5,4%), Linkebeek (5,5%), Landen (6%), Merchtem (5,2%) en Dilbeek (5%). In het Pajottenland, ten noorden van Brussel en ten oosten van Leuven liggen daarentegen heel wat gemeenten waar het percentage geboortes in kansarme gezinnen lager ligt dan gemiddeld. De absolute cijfers en overige percentages met betrekking tot geboortes in kansarme gezinnen vindt u achteraan dit rapport in tabel Taalsituatie in het gezin De taalontwikkeling is een belangrijk gegeven in de ontwikkeling van jonge kinderen. Taalkennis of het gebrek eraan is, met het oog op latere onderwijsresultaten, een belangrijk kenmerk van sociale uitsluiting Overzicht taalsituatie in het gezin per gemeente Taal moeder-kind is de opvoedingstaal waarin het kind in zijn thuismilieu hoofdzakelijk wordt grootgebracht. Wanneer meerdere talen gesproken worden, wordt een afweging gemaakt in de richting van de taal die overwegend gesproken wordt. 9 Jonge kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, worden geconfronteerd met grotere uitdagingen om het later op school, op de arbeidsmarkt enz. goed te doen. De gegevens worden door de regioteamleden van Kind en Gezin tijdens contacten in de kraamklinieken en via huisbezoeken geregistreerd. Kaart 9: Geboortes waarbij de taal moeder kind het Nederlands is 9 Bron: Document Gemeentelijke kindrapporten - Beschrijving van de tabellen, Kind en Gezin,

17 In bijna alle gemeenten in het Hageland (met uitzondering van Diest, Tienen en Landen), centraal in het noorden van de provincie, in een aantal gemeenten in het Pajottenland en ten westen van Brussel, spreken de moeders meer dan gemiddeld Nederlands tegen hun pasgeboren kind. In alle gemeenten van de Brusselse rand daarentegen ligt het percentage gezinnen waar de moeder Nederlands spreekt tegen haar pasgeboren kind lager dan gemiddeld. In Linkebeek (5,7%), Kraainem (6,9%), Drogenbos (7,6%), Wezembeek-Oppem (12,4%), Wemmel (20,5%), Sint-Genesius-Rode (24,2%) en Zaventem (25,9%) ligt dit percentage zelfs veel lager dan gemiddeld. De overige cijfers vindt u achteraan dit rapport in tabel 12. Kaart 10: Geboortes waarbij de taal moeder kind niet het Nederlands is Deze kaart toont de omgekeerde situatie t.o.v. de vorige kaart. Voor de geboortes waarbij de taal moeder kind niet het Nederlands is, wordt nu per gemeente getoond om welke andere talen het precies gaat: Frans, Engels, Duits enerzijds of andere talen anderzijds. In de volgende gemeenten ligt het percentage gezinnen waar de moeder bij de geboorte Frans, Engels of Duits tegen het pasgeboren kind spreekt boven de 50%: in Linkebeek (88,6%), Drogenbos (75,8%), Wezembeek-Oppem (69,5%), Sint-Genesius-Rode (61,4%), Kraainem (59,8%) en Wemmel (59%). Het gaat om de zes faciliteitengemeenten. De overige cijfers en percentages vindt u eveneens achteraan dit rapport in tabel

18 1.5.2 Overzicht taal dienstverlening (communicatietaal met het gezin) Taal dienstverlening is de taal die voldoende en effectieve communicatie mogelijk maakt, zodat de dienstverlening zo optimaal mogelijk kan gerealiseerd worden. Dit is de taal die het gezin overwegend zal gebruiken in zijn contacten met Kind en Gezin. 10 Deze gegevens worden door de regioteamleden van Kind en Gezin tijdens contacten in de kraamklinieken en via huisbezoeken geregistreerd. Kaart 11: Geboortes waarbij de taal van de dienstverlening het Nederlands is Deze kaart toont grotendeels dezelfde tendensen als de kaart onder punt ( Overzicht taalsituatie in het gezin per gemeente ). Er vallen weinig verschillen op te tekenen met kaart 10. Voor de exacte cijfers en percentages kunt u terecht in tabel 13 achteraan in dit rapport. 10 Bron Kind en gezin: document Gemeentelijke kindrapporten - Beschrijving van de tabellen 17

19 1.6 Nationaliteit van het gezin Slechts een beperkt aantal kinderen onder de twaalf jaar in het Vlaams Gewest heeft niet de Belgische nationaliteit. Een aanvullend criterium om zicht te krijgen op de herkomst, is de nationaliteit van de moeder bij haar geboorte. Onderstaande kaarten en tabellen 14 en 15 achteraan in dit rapport geven respectievelijk een overzicht van de nationaliteiten van de geboortes in het Vlaams Gewest in 2009 en van de origine van de moeders van deze kinderen. Om het overzicht van de tabellen te behouden, werden de verschillende nationaliteiten gegroepeerd. Het gaat in totaal om meer dan 120 verschillende landen van herkomst Overzicht nationaliteit van het kind bij geboorte per gemeente Kaart 12: Nationaliteit van het kind bij de geboorte is Belgisch In Vlaams-Brabant heeft 95% van de baby s die geboren worden de Belgische nationaliteit. In Leuven (92,5%) en Tienen (92%), en in verschillende gemeenten uit de Brusselse rand ligt het percentage kinderen met de Belgische nationaliteit bij geboorte lager dan gemiddeld. In Overijse (88,7%), Zaventem (88,3%), Tervuren (85,1%), Wezembeek-Oppem (82%) en Kraainem (74,2%) ligt dit percentage zelfs veel lager dan gemiddeld. 11 Bron: het kind in Vlaanderen

20 Kaart 13: Nationaliteit van het kind bij de geboorte is niet-belgisch Deze kaart toont de omgekeerde situatie t.o.v. de vorige kaart. Hier wordt tevens duidelijk welke nationaliteiten de niet-belgische kinderen bij hun geboorte precies hebben: de Nederlandse, Franse, Duitse of andere. In tabel 14 achteraan in dit rapport vindt u de exacte cijfers en percentages per gemeente terug. 19

21 1.6.2 Overzicht nationaliteit van de moeder bij haar geboorte per gemeente Kaart 14: Nationaliteit van de moeder bij haar geboorte is Belgisch In Vlaams-Brabant had 77,6% van de moeders, die in 2009 een kind kregen, de Belgische nationaliteit toen ze geboren werden. Het percentage voor nationaliteit van de moeder bij haar geboorte is Belgisch ligt lager dan gemiddeld in Leuven (71%) en in een aantal gemeenten uit de Brusselse rand: Overijse (71%), Sint-Genesius-Rode (70,8%), Tervuren (69,2%), Drogenbos (68%), Hoeilaart (68%), Dilbeek (67%), Sint-Pieters-Leeuw (65,7%), Wezembeek-Oppem (65,1%) en Grimbergen (64,5%). In de overige gemeenten uit de Brusselse rand (min Linkebeek) ligt het percentage zelfs veel lager dan gemiddeld. Het gaat om Asse (60,6%), Wemmel (53,%), Vilvoorde (50%), Machelen (50%), Zaventem (46,9%) en Kraainem (45,4%). In tabel 15 achteraan in dit rapport vindt u de exacte cijfers en percentages per gemeente terug. 20

22 Kaart 15: Nationaliteit van de moeder bij haar geboorte is niet-belgisch Deze kaart toont de omgekeerde situatie t.o.v. de vorige kaart. Hier wordt tevens duidelijk welke nationaliteiten de niet-belgische moeders precies hebben: Nederlands, Frans, Duits of andere. In tabel 15 achteraan in dit rapport vindt u de exacte cijfers en percentages per gemeente terug. In tabel 16 wordt bovendien per gemeente gefocust op de andere nationaliteiten. 21

23 2. Socio-economisch 2.1 Werkzaamheidsgraad en werkgelegenheidsgraad Werkzaamheidgraad per gemeente voor alle inwoners tussen 18 en 64 jaar De werkzaamheidsgraad geeft het totaal aantal werkenden weer per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (bevolking van 18 tot 64 jaar oud). Het aantal werkenden is de som van de loontrekkenden, de zelfstandigen en de helpers. Dit totaal wordt gecorrigeerd voor mensen met meerdere jobs. Het gaat om het jaargemiddelde Kaart 16: Werkenden tussen 18 en 64 jaar Zoals uit kaart 16 blijkt, is de werkzaamheidsgraad in de zuidoostrand van Brussel erg laag. Dit heeft onder meer te maken met het grote aandeel werknemers van internationale instellingen in deze gemeenten. Zij moeten immers geen RSZ-bijdragen betalen en zijn daardoor niet in de cijfers opgenomen. 14 In het arrondissement Halle-Vilvoorde is er een verschil tussen de rand rond Brussel en de andere gemeenten. In de rand rond Brussel is de werkzaamheidsgraad lager t.o.v. de rest van het arrondissement. Dit heeft onder meer te maken met het grote aandeel werknemers van internationale instellingen in deze gemeenten. Zij moeten immers geen RSZ-bijdragen betalen en zijn daardoor niet in de cijfers opgenomen De door ons gebruikte cijfers zijn die van 2008, het jaar waarin de economische crisis gestalte kreeg. 13 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 14 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 15 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 22

24 Verder merken we dat de steden Diest en Leuven een eerder lage werkzaamheidsgraad kennen. In Leuven heeft dit onder meer te maken met, vooral buitenlandse, studenten die gedomicilieerd zijn in Leuven 16. Achteraan dit rapport in tabel 17 vindt u het aantal werkenden tussen 18 en 64 jaar terug per gemeente Werkzaamheidgraad vrouwen tussen 25 en 44 jaar per gemeente De werkzaamheidsgraad van de vrouwen geeft het totaal aantal werkende vrouwen weer per 100 vrouwen op arbeidsleeftijd. Het gaat om de bevolkingsgroep tussen 25 en 44 jaar, omdat vrouwen in deze leeftijdscategorie - indien ze kinderen hebben - doorgaans jonge kinderen hebben. Kaart 17: Werkende vrouwen tussen 25 en 44 jaar Kaart 17 toont de werkzaamheidsgraad van vrouwen tussen 25 en 44 jaar. Deze werkzaamheidsgraad ligt hoger dan de werkzaamheidsgraad van alle inwoners tussen 18 en 64 jaar (zie kaart 16). Dit komt door de lage werkzaamheidsgraad bij ouderen en de grote groep jongeren die studeren. Algemeen kunnen we stellen dat de werkzaamheidsgraad van vrouwen tussen 25 en 44 jaar groter is dan de werkzaamheidsgraad van de bevolking tussen 18 en 64 jaar. De werkzaamheidsgraad in de zuidoostrand van Brussel is erg laag. In Vilvoorde, Machelen, Wemmel en Leuven is er een eerder lage werkzaamheidsgraad. In Leuven heeft dit te maken met, vooral buitenlandse, studenten die gedomicilieerd zijn in Leuven Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, provincie Vlaams-Brabant 17 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, provincie Vlaams-Brabant 23

25 In het arrondissement Halle-Vilvoorde is er een verschil tussen de rand rond Brussel en de andere gemeenten. In de rand rond Brussel is de werkzaamheidsgraad lager t.o.v. de rest van het arrondissement. Achteraan dit rapport in tabel 18 vindt u het aantal werkende vrouwen tussen 25 en 44 jaar terug per gemeente Werkzaamheidgraad mannen tussen 25 en 44 jaar per gemeente De werkzaamheidsgraad van de mannen geeft het totaal aantal werkende mannen weer per 100 mannen op arbeidsleeftijd. Het gaat om de bevolkingsgroep tussen 25 en 44 jaar, omdat mannen in deze leeftijdscategorie indien ze kinderen hebben- doorgaans jonge kinderen hebben. Kaart 18: Werkende mannen tussen 25 en 44 jaar Kaart 18 toont de werkzaamheidsgraad van mannen tussen 25 en 44 jaar. Deze werkzaamheidsgraad ligt hoger dan de werkzaamheidsgraad van alle inwoners tussen 18 en 64 jaar (zie kaart 16). Globaal komt de geografische spreiding wel sterk overeen. De werkzaamheidsgraad in de zuidoostrand van Brussel is erg laag. Opvallend is verder ook dat in Leuven de werkzaamheidsgraad van mannen tussen 25 en 44 jaar lager is dan in de rest van de provincie. Als we de werkzaamheidsgraad van de mannen vergelijken met de werkzaamheidsgraad van de vrouwen, kunnen we vaststellen dat in de leeftijdsgroep 25 tot 44 jaar, het aandeel werkende mannen groter is dan het aandeel werkende vrouwen. Achteraan dit rapport in tabel 19 vindt u het aantal werkende mannen tussen 25 en 44 jaar terug per gemeente. 24

26 2.1.4 Werkgelegenheidsgraad per gemeente De werkgelegenheidsgraad geeft het totaal aantal jobs weer per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (bevolking van 15 tot 64 jaar oud). Deze indicator geeft dus weer in welke mate het aantal jobs in de gemeente zich verhoudt tot de in de gemeente wonende bevolking op arbeidsleeftijd. Het totaal aantal jobs is de som van de loontrekkende jobs en de jobs voor zelfstandigen en helpers. Het gaat om het jaargemiddelde. 18 Kaart 19: Werkgelegenheidsgraad In Vlaams-Brabant zijn er slechts vijf gemeenten waar er meer jobs zijn dan inwoners op arbeidsleeftijd (Leuven, Drogenbos, Vilvoorde, Machelen en Zaventem). De werkgelegenheidsgraad is ook in Halle, Asse, Steenokeerzeel, Tienen en Diest hoger dan het gemiddelde van de provincie. Vooral Machelen en Zaventem springen er uit met een werkgelegenheidsgraad van meer dan 2,4 jobs per inwoner. In de rest van de provincie ligt de werkgelegenheid heel wat lager. De jobs zijn in Vlaams-Brabant geconcentreerd in enkele steden, in de rest van de provincie zijn er heel wat minder jobs per inwoner. Achteraan dit rapport in tabel 20 vindt u de werkgelegenheidsgraad terug per gemeente. 18 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 25

27 2.2 Werkloosheidsgraad Alle cijfers i.v.m. werkloosheid zijn gebaseerd op het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). De NWWZ zijn alle werklozen die bij de VDAB ingeschreven zijn als werkzoekende, met uitzondering van een aantal groepen, zoals werkzoekenden die een bepaalde opleiding volgen of sommige oudere werklozen. Het gaat telkens om jaargemiddelden Werkloosheidsgraad per gemeente voor alle inwoners tussen 18 en 64 jaar De werkloosheidsgraad is de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) van 18 tot 64 jaar oud en de beroepsbevolking (de werkenden en de niet-werkende werkzoekenden) van 18 tot 64 jaar oud. 20 Kaart 20: Werklozen (NWWZ) tussen 18 en 64 jaar De steden in het arrondissement Leuven en de rand rond Brussel (met uitzondering van de zuidoostrand) kennen een hoge werkloosheidsgraad. In Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Wemmel, Machelen, Vilvoorde en Drogenbos is deze werkloosheidsgraad in vergelijking met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten zelfs zeer hoog. Opvallend is dat een heel aantal van de gemeenten met een hoge werkgelegenheidsgraad ook een hoge werkloosheidsgraad hebben. De vijf gemeenten met de hoogste werkgelegenheidsgraad (zie kaart 19) hebben een werkloosheidsgraad die veel hoger ligt dan het gemiddelde. Dit duidt er op dat de jobs die in deze gemeenten gecreëerd worden niet (of slechts in beperkte mate) afgestemd zijn op de beroepsbevolking in deze gemeenten Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 20 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 21 Bron: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid in Vlaams-Brabant 2010, Provincie Vlaams-Brabant 26

28 De gemeenten rond Leuven, en de gemeenten in het noorden en het zuidwesten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, hebben de laagste werkloosheidsgraad. Achteraan dit rapport in tabel 21 vindt het aantal werklozen (NWWZ) tussen 18 en 64 jaar terug per gemeente Werkloosheidsgraad vrouwen tussen 25 en 44 jaar per gemeente De werkloosheidsgraad van de vrouwen tussen 25 en 44 jaar per gemeente is de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekende vrouwen tussen 25 en 44 jaar en de vrouwelijke beroepsbevolking (de werkenden en de niet-werkende werkzoekenden) van 25 tot 44 jaar. Het gaat om de bevolkingsgroep tussen 25 en 44 jaar, omdat vrouwen in deze leeftijdscategorie indien ze kinderen hebben- doorgaans jonge kinderen hebben. Kaart 21: Werkloze vrouwen tussen 25 en 44 jaar De werkloosheidsgraad bij vrouwen is het hoogste in Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Vilvoorde en Drogenbos. De gemeenten rond Leuven, en de gemeenten in het noorden en zuidwesten van het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben de laagste werkloosheidsgraad. In Gooik is de werkgelegenheidsgraad het laagst van de provincie. Achteraan dit rapport in tabel 22 kunt u het aantal werkloze vrouwen (NWWZ) tussen 25 en 44 jaar terugvinden per gemeente. 27

29 2.2.3 Werkloosheidsgraad mannen tussen 25 en 44 jaar per gemeente De werkloosheidsgraad van de mannen tussen 25 en 44 jaar per gemeente is de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekende mannen tussen 25 en 44 jaar oud en de mannelijke beroepsbevolking (de werkenden en de niet-werkende werkzoekenden) van 25 tot 44 jaar oud. Het gaat om de bevolkingsgroep tussen 25 en 44 jaar, omdat mannen in deze leeftijdscategorie indien ze kinderen hebben- doorgaans jonge kinderen hebben. Kaart 22: Werkloze mannen tussen 25 en 44 jaar In het arrondissement Leuven is de werkloosheidsgraad vooral hoog in Leuven, Landen, Tienen en Geetbets. In Halle-Vilvoorde is de werkloosheidsgraad hoger dan het gemiddelde van de Vlaams-Brabantse gemeenten in: Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Wemmel, Vilvoorde, Halle, Asse, Sint-Genesius- Rode, Machelen, Zaventem, Kraainem en Drogenbos. Op Halle na zijn dit allemaal Brusselse randgemeenten. Achteraan dit rapport in tabel 23 kunt u het aantal werkloze mannen (NWWZ) tussen 25 en 44 jaar terugvinden per gemeente. 28

30 2.3 Eenoudergezinnen Aantal kinderen met alleenstaande ouder per gemeente Deze kaart geeft het aantal kinderen van 0 t.e.m. 17 jaar met een alleenstaande ouder per gemeente weer, en de verhouding tussen het aantal kinderen van 0 t.e.m. 17 jaar ten laste van een alleenstaande ouder en het totaal aantal kinderen van 0 t.e.m. 17 jaar in de gemeente. Meerdere kinderen per alleenstaande ouder worden elk apart geteld. Kaart 23: Kinderen (0 t.e.m. 17 jaar) met alleenstaande ouders Veertien procent van de kinderen in Vlaams-Brabant leeft in een eenoudergezin. In de Brusselse rand hebben alle gemeenten op Hoeilaart, Overijse, Kraainem en Tervuren na een hoger aandeel kinderen met een alleenstaande ouder t.o.v. het provinciaal gemiddelde. Verder hebben ook de volgende steden een groter aandeel eenoudergezinnen dan gemiddeld: Halle, Leuven, Tienen en Landen. In de gemeenten ten oosten van Leuven, in de noordrand van Halle-Vilvoorde, en in een aantal gemeenten in het Pajottenland is het aantal kinderen met een alleenstaande ouder lager dan het gemiddelde van Vlaams-Brabant. Vooral in Lubbeek, Bekkevoort en Kortenaken is het aandeel veel lager. Achteraan dit rapport in tabel 24 vindt u het aantal kinderen van 0 t.e.m. 17 jaar met alleenstaande ouders terug per gemeente. 29

31 2.3.2 Aantal alleenstaande oudergezinnen per gemeente Deze kaart geeft het aantal alleenstaande oudergezinnen met kinderen van 0 t.e.m. 17 jaar per gemeente weer en de verhouding tussen het aantal alleenstaande oudergezinnen met kinderen van 0 t.e.m. 17 jaar en het totaal aantal gezinnen met kinderen van 0 t.e.m. 17 jaar in de gemeente. Alleenstaande oudergezinnen zijn gezinnen die samengesteld zijn uit één referentiepersoon en een onbeperkt aantal (stief)kinderen. Kaart 24: Alleenstaande ouders In Vlaams-Brabant is gemiddeld 20% van de gezinnen met kinderen een eenoudergezin. In de Brusselse rand hebben alle gemeenten op Hoeilaart, Overijse en Tervuren na een hoger aandeel eenoudergezinnen t.o.v. het provinciaal gemiddelde. Verder hebben ook de volgende steden een groter aandeel eenoudergezinnen: Halle, Leuven, Tienen, Landen, Zoutleeuw en Aarschot. Eenoudergezinnen komen het meest voor in de verstedelijkte gebieden. Achteraan dit rapport in tabel 25 vindt u het aantal alleenstaande oudergezinnen terug per gemeente. 30

32 2.4 Overzicht van verschillende soorten huishoudens met kinderen volgens de LIPRO-typologie + koppeling naar werkzaamheidsgraad LIPRO is een internationaal gehanteerde typologie die verschillende soorten huishoudens van mekaar onderscheidt. In onderstaande kaarten gaan we uit van de situatie van het kind en kozen we bijgevolg voor volgende onderverdeling: kinderen bij een koppel en kinderen bij een alleenstaande ouder. Om de link te maken naar werkzaamheidsgraad werden deze beide groepen nog eens opgedeeld in: kinderen bij een koppel waar twee ouders werken, kinderen bij een koppel waar één ouder werkt, kinderen bij een koppel zonder werkende ouder, kinderen bij een alleenstaande ouder met werk en kinderen bij een alleenstaande ouder zonder werk. In onderstaande kaarten geven de kleuren van de gemeenten weer of het percentage kinderen bij ouder(s) met werk rond het gemiddelde van de gemeenten in Vlaams-Brabant ligt of hoger, lager, veel hoger, veel lager dan het gemiddelde. De taartdiagrammen geven het totaal aantal kinderen weer dus niet enkel kinderen bij ouder(s) met werk. De onderverdeling in het taartdiagram laat zien wat het aandeel kinderen is in elk van de onderscheiden categorieën (koppel waar twee ouders werken, koppel waar één ouder werkt, koppel zonder werkende ouder, alleenstaande ouder met werk, alleenstaande ouder zonder werk). Kaart 25: Kinderen (0 t.e.m. 2 jaar) en de sociaal-economische positie van hun ouders Het aandeel kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar waarvan minstens één ouder werkt (bij koppel met twee werkende ouders, koppel met één werkende ouder of alleenstaande ouder met werk) ligt veel hoger dan gemiddeld in Kortenberg (96,4%) en Bertem (96,4%). In verschillende gemeenten ten noorden van Leuven, tussen Leuven en Brussel en ten noorden van Brussel ligt dit aandeel hoger dan gemiddeld. In de overgrote meerderheid van de gemeenten in het Hageland en in alle gemeenten in het Pajottenland ligt het percentage kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar bij ouder(s) met werk op, onder of ruimschoots onder (Kortenaken, Lennik, Pepingen, Bever) het gemiddelde. Ook in Drogenbos en Wezembeek-Oppem scoort men veel lager dan het gemiddelde van de Vlaams-Brabantse 31

33 gemeenten. Dit betekent dat het percentage kinderen bij een koppel zonder werkende ouder of bij een alleenstaande ouder zonder werk hier hoger dan gemiddeld ligt. In volgende gemeenten ligt het aandeel kinderen bij koppels waar één ouder werkt en één ouder niet, boven de 20%: Leuven (20,7%), Zaventem (22,2%), Tervuren (22,3%), Overijse (22,5%), Sint-Genesius-Rode (23,1%), Vilvoorde (23,9%), Kraainem (24,3%), Linkebeek (24,4%), Hoeilaart (24,7%) en als koploper Wezembeek Oppem met 35,1%. Het aandeel kinderen bij alleenstaanden die werken is het hoogst in de volgende gemeenten: Drogenbos (8,7%), Sint-Pieters-Leeuw (8,9%), Asse (9%) en Wemmel (9,6%). In tabel 26 achteraan dit rapport vindt u meer cijfers en percentages terug. Kaart 26: Kinderen (3 t.e.m. 5 jaar) en de sociaal-economische positie van hun ouders Het aandeel kinderen waarvan minstens één ouder werkt (bij koppel met twee werkende ouders, koppel met één werkende ouder of alleenstaande ouder met werk) ligt ook in de leeftijdscategorie van 3 t.e.m. 5 jaar veel hoger dan gemiddeld in Kortenberg (97,2%) en Bertem (97,2%). We zien een gelijkaardige tendens als bij de 0- t.e.m. 2-jarigen, met hier en daar kleine verschillen: in verschillende gemeenten ten noorden van Leuven, tussen Leuven en Brussel en ten noorden van Brussel ligt ook hier het aandeel kinderen bij ouder(s) met werk hoger dan gemiddeld. 22 In de overgrote meerderheid van de gemeenten in het Hageland en in alle gemeenten in het Pajottenland ligt het percentage kinderen bij ouder(s) met werk op, onder of ruimschoots onder (Bever en Zoutleeuw) het gemiddelde. In volgende gemeenten ligt het aandeel kinderen bij koppels waar één ouder werkt en één ouder niet, boven de 20%: Keerbergen (20,7%), Zaventem (21,5%), Vilvoorde (21,6%), Overijse (23,2%), Kraainem (25,7%), Tervuren (26,2%), Linkebeek (26,2%), Sint-Genesius-Rode (27%) en Wezembeek-Oppem (30,3%). 22 We merken hierbij op dat ouders die van een stelsel als ouderschapsverlof genieten ook bij de werkende ouders geteld worden. 32

34 Het aandeel kinderen bij alleenstaanden die werken ligt het hoogst in de volgende gemeenten: Grimbergen (10,5%), Halle (10,7%), Leuven (10,8%), Vilvoorde (11,4%), Zaventem (11,4%), Dilbeek (11,5%), Liedekerke (11,5%), Sint-Pieters-Leeuw (12,4%), Machelen (12,5%), Tienen (12,9%), Asse (13,4%) en Drogenbos (21,3%). In tabel 27 achteraan dit rapport vindt u meer cijfers en percentages terug. Kaart 27: Kinderen (6 t.e.m. 11 jaar) en de sociaal-economische positie van hun ouders Het aandeel kinderen waarvan minstens één ouder werkt (bij koppel met twee werkende ouders, koppel met één werkende ouder of alleenstaande ouder met werk) ligt in de leeftijdscategorie van 6 t.e.m. 11 jaar veel hoger dan gemiddeld in Londerzeel, Zemst, Kampenhout, Holsbeek en Lubbeek. Verder zijn er rondom Leuven gemeenten bij gekomen (t.o.v. 0- t.e.m. 2-jarigen) waar het aandeel kinderen bij (een) werkende ouder(s) boven het gemiddelde van de Vlaams-Brabantse gemeenten ligt. Heel wat gemeenten in Oost-Hageland daarentegen hebben een percentage kinderen bij (een) ouder(s) met werk dat onder of ruimschoots onder (Diest, Kortenaken, Geetbets) het gemiddelde ligt. Dit is een daling van het aandeel kinderen bij (een) ouder(s) met werk t.o.v. de situatie bij de 0- t.e.m. 2-jarigen. In totaal is het Vlaams-Brabantse gemiddelde van kinderen bij (een) ouder(s) met werk gestegen van 92,4% in de leeftijdsgroep van 0 t.e.m. 2 jaar naar 94,9% in de leeftijdsgroep van 6 t.e.m. 11 jaar. We zien in verschillende gemeenten een kleine daling van het aandeel kinderen waarvan beide ouders werken t.o.v. de leeftijdscategorie 0 t.e.m. 2 jaar. Ook het Vlaams-Brabants gemiddelde daalde van 70,5% naar 66,7%. We merken hierbij op dat ouders die van een stelsel als ouderschapsverlof genieten ook bij de werkende ouders geteld worden. Het kan dus zijn dat ouders met jongere kinderen wel thuis bleven bij de kinderen, maar toch als werkend meegeteld werden. 33

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn s t e u n p u n t so c i a l e p l a n n i n g DOSSIER Ouderen in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/welzijn Voorwoord Na de eerste editie van het dossier ouderen dat in 2007 verscheen willen we

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 INLEIDING Beste lezer, In deze publicatie kan u de omgevingsanalyse van de gemeente Geetbets vinden zoals deze opgemaakt werd door het OCMW van Geetbets.

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Oost-Vlaanderen 2010 Inleiding KINDEROPVANG IN KAART Provincie Oost-Vlaanderen 2010 Kinderopvang in kaart Oost-Vlaanderen (2010) 1 Inleiding Voorwoord Kind en Gezin wil,

Nadere informatie

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA Allochtonen Allochtonen zijn één van de doelgroepen van het minderhedenbeleid. In het kader van het minderhedenbeleid wordt onder allochtonen verstaan: mensen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS)

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) 2003 Redactie lastenboek 2004 februari Publicatie lastenboek 2004 maart-juni Selectie Pilootbibliotheken 2004 14 april Opening van de

Nadere informatie

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE Kindereditie IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE 1 DE PROVINCIE IN BEELD België telt 10 provincies. Je merkt onmiddellijk dat de provincie Vlaams-Brabant in het hart van ons land ligt. Met een oppervlakte

Nadere informatie

Dossier Armoede in Vlaams-Brabant

Dossier Armoede in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Dossier Armoede in Vlaams-Brabant 2011 Filip De Maesschalck, Tine De Rijck en Wendy Broos Kubis www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord Armoede vind je, helaas, overal.

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw -

Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw - Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw - Bijlage bij het strategisch meerjarenplan 2014-2019 0 Inhoudsopgave Voorstelling van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw... 4 1. Demografie... 5 1.1. Loop van de bevolking...

Nadere informatie

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Een sociale woning huren U mag u altijd bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM inschrijven om een woning te huren. Zelfs als de woningen nog niet gebouwd

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2 Aarschot 303 3 306 Aarschot 195 195 Gelrode 12 1 13 Langdorp 59 2 61 Rillaar 37 37 Affligem 66 7 73 Essene 25 25 Hekelgem 24 7 31 Teralfene 17 17 Asse 72 12 216 300 Asse 72 1 45 118 Bekkerzeel 4 4 Kobbegem

Nadere informatie

Mantelzorg en de. gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant

Mantelzorg en de. gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Ons Zorgnetwerk Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal 016-24 49 49 onszorgnetwerk@kvlv.be

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen Energiebesparende maatregelen Overzicht premies s en leningen voor particulieren 2015 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden, surf naar www.energiesparen.be

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Vlaanderen is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten dienen samen naar Wonen - Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Renovatieleningen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen RENOVATIELENINGEN Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Analysenota. Gemeente Liedekerke 2014-2019 GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE. Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke en Politiezone TARL

Analysenota. Gemeente Liedekerke 2014-2019 GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE. Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke en Politiezone TARL GEMEENTEBESTUUR OPPERSTRAAT 31 1770 LIEDEKERKE TEL. 053 64 55 11 FAX 053 64 55 09 www.liedekerke.be LIEDEKERKE NDC 692 Analysenota Gemeente Liedekerke 2014-2019 Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke

Nadere informatie

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30 Energiebesparende maatregelen Overzicht premies premies en goedkope leningen voor particulieren VlaamsVlaams-Brabant 2013 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden,

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u de aanvraagformulieren voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

DOSSIER. Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel STEUNPUNT SOCIALE PLANNING. www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning

DOSSIER. Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel STEUNPUNT SOCIALE PLANNING. www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning STEUNPUNT SOCIALE PLANNING DOSSIER Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Filip De Maesschalck, Tine De Rijck en Vicky Heylen www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord In eerdere dossiers van het

Nadere informatie

Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest. Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise

Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest. Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise Etienne Van Hecke Jean-Michel Decroly Lieve Vanderstraeten Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Leuven op 15 november 2007 Goedgekeurd door de gemeenteraad van stad Leuven op 26 november 2007 stad

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord In het najaar van 2009 kwamen we als provincie naar buiten met

Nadere informatie

JAAR VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur

JAAR VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur JAAR 153 VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur 5 oktober 2010 415 VOORWOORD 4 Omdat Vlaams-Brabant 15 jaar geleden als autonome

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Investeren in welzijn

Investeren in welzijn STEUNPUNT SOCIALE PLANNING Investeren in welzijn Een analyse van het welzijnsaanbod 2006-2012 www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning 2 Voorwoord In 2006 werd voor de eerste keer op een systematische manier

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

a la carte 08 A La Carte een vormingsaanbod voor verenigingen uit Vlaams-Brabant a 08 Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Vaardigheden

a la carte 08 A La Carte een vormingsaanbod voor verenigingen uit Vlaams-Brabant a 08 Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Vaardigheden Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Or A La Carte - Stoomcursus: evenementen, wat komt er bij kijken? - Een projectdossier schrijven Wetgeving - Het vrijwilligersstatuut en verzekering

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

Taalgarage zelfstudie:

Taalgarage zelfstudie: Taalgarage zelfstudie: HG: Rood MG: Groen LG: Geel Beginners: Vanzelfsprekend, ACCO (Nederlands-Frans en Nederlands-Engels): Niveau 1.1/1.2/2.1 Inhoud: vier DVD s met amusante soaps en reportages, tekstboek,

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

TOELICHTING MOBILITEITSAANBOD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT. Alexander Leysen Coördinator MAV Vlaams-Brabant

TOELICHTING MOBILITEITSAANBOD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT. Alexander Leysen Coördinator MAV Vlaams-Brabant TOELICHTING MOBILITEITSAANBOD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Alexander Leysen Coördinator MAV Vlaams-Brabant PROGRAMMA De Lijn (belbus) MMC DAV MAV Info DE LIJN MOBIB voor 65+ Vanaf 1/9/2015 = 50 euro/jaar Voorwaarden:

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 Goedgekeurd in de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid op 12/11/2007 Goedgekeurd door de OCMW-Raad op 19/11/2007 Goedkeuring door de Gemeenteraad op 20/12/2007 OCMW Lubbeek

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

Gemeentefoto. Kortenberg

Gemeentefoto. Kortenberg DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Kortenberg in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest

Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Brussel bevolking. 567.451 72 ASSE 28.739 90 LONDERZEEL 17.305 73

Nadere informatie

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Analyses, conclusies en aanbevelingen 29 mei 2013 Inhoud

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Tervuren

Uw gemeente in cijfers: Tervuren Inleiding Tervuren : Tervuren is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bertem, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Oudergem, Overijse, Sint-Pieters-Woluwe,

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Adressen serviceflats

Adressen serviceflats Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Team Ouderenzorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02-553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be/serviceflats.aspx

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Vlaams-Brabant

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Vlaams-Brabant Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen Provincie Vlaams-Brabant AARSCHOT Dossiernr.: 201.201 Erkenningsnr.: CE1882 Gesloten Hof Statiestraat 3 3200 Aarschot Maatschappelijk Welzijn van

Nadere informatie

Gemeentefoto. Boutersem

Gemeentefoto. Boutersem DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Boutersem in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Vlaams-Brabant

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Vlaams-Brabant Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Diensten voor Thuisverpleging Vlaams-Brabant AARSCHOT Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant Regio Aarschot Erkenningsnr.: 286 Pastoor Dergentlaan 20 3200 Aarschot

Nadere informatie

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Vlaams-Brabant

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Vlaams-Brabant Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen Provincie Vlaams-Brabant AARSCHOT Dossiernr.: 201.201 Erkenningsnr.: CE1882 Gesloten Hof Statiestraat 3 3200 Aarschot Maatschappelijk Welzijn van

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

BAF-FLASH NOVEMBER 2012

BAF-FLASH NOVEMBER 2012 BAF-FLASH NOVEMBER 2012 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... pg 2 OPRICHTING GEOWACHT VZW... pg 3 RIZIV RONDETAFEL OVER E-HEALTH: BAF VERTEGENWOORDIGT U...

Nadere informatie

PROVINCIEDOMEINEN (*)

PROVINCIEDOMEINEN (*) A d r e s s e n l i j s t b e g e l e i d e r s p a s CULTUUR CC Hof ten Hemelrijk Kloosterstraat 7 1745 Opwijk 052-35 06 35 CC De Boesdaalhoeve Hoevestraat 67 1640 Sint- Genesius-Rode 02-381 14 51 CC

Nadere informatie

Statistieken. De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld. Gezinsposities in de nieuwe basistoepassing

Statistieken. De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld. Gezinsposities in de nieuwe basistoepassing Statistieken De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld De combinatie werk en gezin, de arbeidsdeelname van jonge moeders, de socio-economische positie van eenoudergezinnen,... het verzamelen van

Nadere informatie

Persworkshop Toerisme Vlaanderen Leuven,, 17 januari 2014 Toerismeprojecten Vlaams-Brabant 2014

Persworkshop Toerisme Vlaanderen Leuven,, 17 januari 2014 Toerismeprojecten Vlaams-Brabant 2014 Persworkshop Toerisme Vlaanderen Leuven,, 17 januari 2014 Toerismeprojecten Vlaams-Brabant 2014 Deze nota geeft een overzicht van de projecten waar Toerisme Vlaams-Brabant aan werkt in 2014. Specifiek

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Welzijn inkomen en armoede

Welzijn inkomen en armoede Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Welzijn inkomen en armoede Samenvatting gemiddeld inkomen per Kempenaar 16.423/jaar (2010) iets lager

Nadere informatie

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand FEBRUARI 2015 BAROMETER Taalgebruik in de Vlaamse Rand Deze nieuwe editie van de barometer gaat in op het onderzoek Taalgebruik in de Vlaamse Rand dat Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

2010-2. De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand. Interface Demography Working Paper.

2010-2. De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand. Interface Demography Working Paper. Interface Demography Working Paper 2010-2 De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand Didier Willaert Didier.Willaert@vub.ac.be Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten

Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten VLAAMS-BRABANT Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten A-VLB.1 23002_01 Dendermondsesteenweg Gemeente: Asse Sectornummers: 2985 (23002A480) Oppervlakte:

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK. Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013

EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK. Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 1. ALGEMENE KENMERKEN 4 1. 1 BEVOLKING Bevolking en bevolkingsgroei Bevolkingsprognoses 5 Migratiesaldo 6

Nadere informatie

Dossier. Wonen in Vlaams-Brabant S T E U N P U N T S O C I A L E P L A N N I N G. www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning

Dossier. Wonen in Vlaams-Brabant S T E U N P U N T S O C I A L E P L A N N I N G. www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning S T E U N P U N T S O C I A L E P L A N N I N G Dossier Wonen in Vlaams-Brabant 2013 Filip De Maesschalck en Katrien Tratsaert www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning !! $ $ % &''(! ) * + &((, -. &( / 0

Nadere informatie

KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :... E-mailadres :... Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :...

KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :... E-mailadres :... Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :... KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :...... E-mailadres : Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :... Aankruisen indien van toepassing. Meerdere antwoorden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT"

TOELICHTING BIJ DE KUBUS AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT" 1. Algemeen Deze tabellen geven aantallen migraties. In de "Inleiding

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

STAGES 1 BcLL 2014-2015. Studenten Van OPLEIDINGSFASE 1 = OF1 Van harte welkom! Stagesecretariaat C104

STAGES 1 BcLL 2014-2015. Studenten Van OPLEIDINGSFASE 1 = OF1 Van harte welkom! Stagesecretariaat C104 STAGES 1 BcLL 2014-2015 Studenten Van OPLEIDINGSFASE 1 = OF1 Van harte welkom! Stagesecretariaat C104 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be Handtekenmomenten : Ma, do, vrij:

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant Jaarverslag 2013

Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant Jaarverslag 2013 Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant Jaarverslag 2013 In 2013 zag het Huis Vlaams-Brabant haar basiswerking van intake en oriëntering verder groeien. In taalbeleid werden de huidige begeleidingen verder

Nadere informatie

West-Limburg in cijfers. 17 juni 2013

West-Limburg in cijfers. 17 juni 2013 West-Limburg in cijfers 17 juni 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen West-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en 1 2 3 4 -Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en huisvesting, maar niet op demografie. Elke kansarme

Nadere informatie

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD?

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? MOET IK NEDERLANDS SPREKEN OP HET WERK? WAAR KAN IK NEDERLANDS LEREN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WAT ZIJN MIJN VOORDELEN ALS IK NEDERLANDS LEER? Nederlands

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN VDAB ONTCIJFERT nummer 24 TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN De informatie over het taalkennisniveau van werkzoekenden is essentieel bij de matching naar vacatures met taaleisen en is een sturend

Nadere informatie

2011/1. Wonen in de Vlaamse Rand. Greta Sienap. Samenvatting. 1. Het woningaanbod. 1.1. Toename van het aantal woningen D/2011/3241/1

2011/1. Wonen in de Vlaamse Rand. Greta Sienap. Samenvatting. 1. Het woningaanbod. 1.1. Toename van het aantal woningen D/2011/3241/1 Wonen in de Vlaamse Rand 2011/1 Greta Sienap D/2011/3241/1 Samenvatting De Vlaamse Rand - omschreven als de 19 gemeenten die aan het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest grenzen en/of aan

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet?

Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet? Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet? In onze samenleving zijn meerdere soorten regels afgesproken en vastgelegd in wetten en reglementen. Als iemand deze regels overtreedt of niet naleeft,

Nadere informatie

LEUVEN. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Leuven bevolking. 378.435

LEUVEN. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Leuven bevolking. 378.435 LEUVEN 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Leuven bevolking. 378.435 207 AARSCHOT 27.701 219 HULDENBERG 9.046 208 BEGIJNENDIJK 9.205 220 KORTENAKEN 7.473 209 BEKKEVOORT 5.806 221 LANDEN

Nadere informatie