Huishoudelijk reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement"

Transcriptie

1 Opgesteld op: Geldig tot: 2015 Laatste wijziging: Huishoudelijk reglement OOOC Luein Code: ALG Type: document Auteur: kwaliteit coördinator Huishoudelijk reglement OOOC Luein Dorp-Oost Lochristi

2 1. Verwelkoming Hallo, Welkom in ons centrum. Terecht komen in een voorziening Bijzondere Jeugdbijstand is en blijft geen gemakkelijke stap. We veronderstellen dat de eerste dagen wat onwennig zullen verlopen en gaan er van uit dat je nog veel vragen hebt. Dit huishoudelijk reglement zal hopelijk een gepast antwoord bieden op je vele vragen. Uiteraard zal je niet alle informatie kunnen terugvinden in deze brochure! Indien je na het lezen van ons huishoudelijk reglement nog vragen hebt, aarzel dan niet deze te stellen aan een begeleid(st)er, aan de hoofdbegeleiding of iemand van je team. Zij zullen je met raad en daad bijstaan. Een goed gesprek geeft misschien nog de beste verduidelijking voor al je vragen. In dit huishoudelijk reglement schetsen wij een beetje wie wij zijn, wat wij doen, wat je van ons mag verwachten, hoe je verblijf er zal uitzien, wat de voornaamste afspraken en huisregels zijn Samen kunnen wij de toekomst aanpakken, maar vergeet niet: jij bent de hoofdrolspeler van je eigen toekomst! We wensen je veel succes toe, Het Lueinteam 2. Wie zijn wij? Luein is een onthaal- oriëntatie en observatiecentrum voor meisjes tussen 12 en 18 jaar, met allerhande problemen en vragen om hulp. Onze contactgegevens zijn: OOOC Luein, Dorp-Oost 101, 9080 Lochristi, Tel.: 09/ , Fax.: 09/ , Mail.: website: 2

3 Luein kunnen we misschien nog het best uitleggen door te verwijzen naar de Oud-Griekse betekenis. De eerste betekenis is knopen ontwarren, losmaken, de tweede betekenis is spelen. Samen begrijpen we dit als speels bevrijden. We kozen dit als onze naam, omdat het niet triestig noch droevig klinkt, maar eerder hoop uitdrukt. Het geeft ook weer wat we willen doen: samen met jou en wie belangrijk voor je is de knelpunten in je leven wat losser maken zodat er ruimte komt voor ontwikkeling en groei, ruimte om te worden wie je echt bent! Een centrum wordt hoofdzakelijk gevormd en gemaakt door de mensen die hier werken. Ons personeel gelooft in mensen en jongeren, handelt vanuit een specifieke deskundigheid, staat voor een warme nabijheid. Misschien is een kort overzicht van de mensen die hier werken wel een hulpmiddel om iedereen snel te leren kennen. Directeur/teamcoördinator Jan Psychologen Angelique, Els en Nizio Gezinsbegeleiding Annelies/Lot, Magda en Werner Groepsbegeleiding Charlotte, Eva, Freya, Guy, Hannah, Jan, Jessyca, Katia, Katrien, Nathalie, Sibylle en Shalane Hoofdbegeleiding Christophe en Kathleen Vormingsmedewerkers Els, Mandy, Robbie en Valerie Secretariaat Anita, Claudine, Karin en Noël Logistiek Marina, Myriam, Sabrina en Tony Bij de start van je verblijf krijg je onmiddellijk een team toegewezen bestaande uit een teamcoördinator, een psycholoog, een gezinsbegeleid(st)er en een individuele begeleid(st)er (IB). Deze mensen zoeken samen met jou en je gezin naar hoe het nu verder moet. 3

4 3. Wat doen wij? Wij zorgen voor een aandachtvolle, gestructureerde crisisopvang en begeleiding, ook voor jouw gezin. Elk vanuit hun discipline zullen je begeleiders wekelijks een gesprek hebben met jou en je gezin. De leefgroepbegeleid(st)er zal observeren hoe het met jou gaat binnen de leefgroep, zal je bijstaan met raad en daad om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. De psycholoog zal met jou minimaal wekelijks een gesprek hebben. De psycholoog organiseert ook het schoollopen vanuit Luein. De gezinsbegeleid(st)er zal zich vooral richten tot je gezin, je familie en je vrienden. Daarnaast trachten wij in het samenleven met jou je bij te staan, je te ondersteunen, je bij te sturen waar nodig. Je wordt, samen met je ouders, over jouw begeleiding en traject voortdurend op de hoogte gehouden. Wij maken met al deze observaties een verslag met een advies welke aan het einde van je verblijf zal worden besproken met je verwijzer. Voor jou is dat het Comité Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank. Voor we het advies meedelen aan de verwijzer, zullen wij dit vooreerst bespreken met jou en je ouders. Dit advies kan zowel opmerkingen, bezorgdheden over je toekomst bevatten als dat wij duidelijke richtlijnen voorstellen hoe wij en de hulpverlening na ons je optimaal kunnen helpen. Ook talenten en krachten worden door ons in de verf gezet. Alles gebeurt in overleg met jou en je gezin. Dit wil niet zeggen dat wij steeds moeten overéén komen in onze mening. Belangrijk is dat wij steeds eerlijk zijn tegenover elkaar, ook al betekent dit soms slecht nieuws. De verblijfsduur bij ons is beperkt. Afhankelijk van je begeleidingsvorm duurt een begeleiding door ons centrum meestal minder dan 60 dagen (crisisopvang, onthaal en oriëntatie); voor observatie kan dit oplopen tot 120 dagen. 4

5 4. Onze leefgroepen met zijn 4 fasen Luein heeft twee leefgroepen, namelijk leefgroep Tilda en leefgroep Pilar. Sinds januari 2012 zijn wij als centrum overgestapt naar twee dezelfde leefgroepen met eenzelfde pedagogisch profiel en dezelfde fasering (cfr.: Leefgroep Tilda = Leefgroep Pilar ). De fasering in Luein bestaat in elke leefgroep uit 4 dezelfde fasen. Pedagogisch model Leefgroep Tilda Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3 Fase 4 Fase 4 Leefgroep Pilar Afhankelijk van in welke fase je verblijft, krijg je meer of minder verantwoordelijkheden, vrijheden en privileges. In Fase 1 ligt de nadruk op de aangeboden structuur en de voorspelbare afspraken binnen Luein. In Fase 4 ligt de nadruk dan weer op je eigen verantwoordelijkheden, aanbod van vrijheden, je opnieuw integreren in je leefwereld dus buiten Luein. Bij de start van de begeleiding begint iedereen in Fase 2. Afhankelijk van je gedrag, je draagkracht, je draaglast, verantwoordelijkheidszin, je omgang met vrijheden, je persoonlijk traject zal je kunnen of moeten veranderen van fase. Het is voor ons belangrijk dat wij ook je ouders en context betrekken in de beslissing van de fasering. Wij streven naar een min of meer gelijke kwantitatieve verdeling van de groepsgrootte, namelijk 50% - 50%. Er staat geen minimumduur op het verblijf in een bepaalde fase. Er staat ook geen minimumleeftijd op het verblijf in een fase. 5

6 Dit overzicht geeft misschien wat meer duidelijkheid in de verschillen binnen de bepaalde fasen: Leefgroep Leefgroep Tilda en Pilar Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Nr 1: Vrije Tijd GEEN vrije tijd Opmerking1 : Jongere kan wel mee op buitenactiviteit met de leefgroep Opmerking 2: Jongere kan wel buiten de voorziening als gevolg van haar oriëntatieopdracht A) VT aanbod Luein: Uitoefenen zinvolle vrijetijdsbesteding (voorbeeld: hobby, sport, vrijwilligerswerk, ) is mogelijk in de week A) VT aanbod Luein: Uitoefenen zinvolle vrijetijdsbesteding is mogelijk in de week B) VT verbonden aan school: Mogelijkheid tot vrij invullen VT na de school. 1 moment met keuze uit MA, DI, DO, VR: tot uur OF WOE: tot uur Opmerking: Voor wie lang onderweg is van en naar de school, en het onmogelijk is deze vrije tijd te nemen, is er de mogelijkheid tot het nemen van vrije tijd van anderhalf (dit is 1 ½ uur) in de week C) VT tijdens grote vakantie: 1 moment van 3 uur VT te bespreken met team. A) VT aanbod Luein: Uitoefenen zinvolle vrijetijdsbesteding is mogelijk in de week B) VT verbonden aan school: Mogelijkheid tot vrij invullen VT na de school. 2 momenten met keuze uit MA, DI, DO, VR: tot uur EN WOE: tot uur Opmerking: Voor wie lang onderweg is van en naar de school, en het onmogelijk is deze vrije tijd te nemen, is er de mogelijkheid tot het nemen van vrije tijd van drie uur in de week C) VT tijdens grote vakantie: 2 momenten van telkens 3 uur VT te bespreken met team. D) VT weekend: 1 of 2 blokken van telkens 2,5 uur op ZAT VM en/of ZON VM of ZAT NM (2 blokken - 5 uur) Nr 2: GSM tem uur tem uur tem uur (los van momenten schoolgaan en VT) tem uur tem uur (los van momenten schoolgaan en VT) tem uur tem uur tem uur (los van momenten schoolgaan en VT) tem uur 6

7 Nr 3: School Nr 4: Roken Nr 5: Internet Nr 6: Kameruur Nr 7: Bezoeken Nr. 8: Volgkaart - individueel schema GEEN school of dagbesteding, activiteiten binnen Luein 9 vaste rookbeurten, Luein houdt sigaretten bij buitenhuisactiviteiten) GEEN internetmogelijkheden ½ uur internetmogelijkheid (+ extra indien noodzakelijk schoolgebruik) tem uur tem uur Bezoek enkel BINNEN ons centrum Individueel schema staat vast, los van de afspraken en bezoeken binnen ons centrum. Jongere MAG naar school of mag een dagbesteding invullen 9 vaste rookbeurten, Luein houdt sigaretten bij (los van momenten schoolgaan, bezoek en tem uur tem uur Indien schoolgaan: Kameruur vervalt tenzij jongere in Luein aanwezig is Opmerking: Nakijken school taken, agenda en schoolwerk gebeurt op de kamer Bezoek binnen en buiten ons centrum Individueel schema kan aangepast worden met bezoeken en aanbod VT Luein. Een begeleid(st)er is verantwoordelijk voor het ondertekenen van de algemene volgkaart Jongere MOET naar school kunnen of een dagbesteding hebben, met uitzondering van de grote vakantie. Tijdens de grote vakantie vervalt de verplichte voorwaarde van een dagbesteding om in fase 3 te kunnen verblijven 9 vaste rookbeurten, Luein houdt sigaretten bij (los van momenten schoolgaan, bezoek en buitenhuisactiviteiten) ½ uur internetmogelijkheid (+ extra indien noodzakelijk schoolgebruik) GEEN verplicht kameruur, kameruur kan wel op vraag van jongere zelf op de voorziene uren. Opmerking: Nakijken school taken, agenda en schoolwerk gebeurt op de kamer Bezoek binnen en buiten ons centrum Individueel schema kan aangepast worden met bezoeken, aanbod VT Luein, VT school en VT weekend. De begeleider is verantwoordelijk voor het ondertekenen van de algemene volgkaart Jongere MOET naar school kunnen of een dagbesteding hebben, met uitzondering van de grote vakantie. Tijdens de grote vakantie vervalt de verplichte voorwaarde van een dagbesteding om in fase 4 te kunnen verblijven 9 vaste rookbeurten, Luein houdt sigaretten bij (los van momenten schoolgaan, bezoek en buitenhuisactiviteiten) 1 uur internetmogelijkheid (+ extra indien noodzakelijk schoolgebruik) GEEN verplicht kameruur, kameruur kan wel op vraag van jongere zelf op de voorziene uren. Opmerking: Nakijken school taken, agenda en schoolwerk gebeurt op de kamer Bezoek binnen en buiten ons centrum. Mogelijkheid tot meermaals bezoek van één persoon per week Individueel schema kan aangepast worden met bezoeken, aanbod VT Luein, VT school en VT weekend. De jongere is zelf verantwoordelijk voor het ondertekenen van de algemene volgkaart 7

8 5. Een dag in Luein Hoe er een dag in Luein uitziet voor jou is moeilijk te schetsen. Veel hangt af van je individueel traject, of je naar school gaat, of je op weekend kan en hoe lang, in welke fase je je bevindt. Een dag in Luein verschilt dan ook wanneer het een gewone weekdag is, wanneer het weekend is of vakantie. We zullen sowieso een algemeen overzicht geven hoe een type dagindeling er voor jou zou kunnen uitzien. Zoals reeds gezegd bepaalt je individueel traject veel van je dagindeling. Hoe je individueel traject er zal uitzien is sterk afhankelijk van je eigen houding, je noden, je werkpunten, je eigen verwachtingen, vragen of wensen, je contacten met je gezin. Prioritair is de begeleiding! We geven voorrang aan de gesprekken met je team. Daarnaast vormen de aangeboden activiteiten of eventueel bezoeken met je familie ook een belangrijk deel van je dag. Zo kan schoolgaan een voornaam deel van je dagindeling bepalen. Wanneer wij echter van mening zijn dat je voor je begeleiding in Luein moet zijn, zullen wij in samenspraak met jou en je school ook momenten voorzien tijdens de school dat je hier blijft voor gesprekken. Versta ons niet verkeerd, ook wij vinden de school belangrijk. Toch willen wij ook van de tijd gebruik maken om je voldoende te leren kennen en gesprekken met jou te hebben. Wanneer je alle dagen naar school bent, is dit misschien iets moeilijker. Dezelfde logica kan men ook doortrekken naar ons vrije tijd aanbod. Wij willen je stimuleren om actief te zijn, sociale relaties aan te gaan, nieuwe talenten te ontdekken als dit lukt in tijd en ruimte binnen je eigen hulpverleningstraject. Op pagina 9 geven wij een overzicht van een dagindeling van de weekdagen (als je in Luein bent) tijdens de schoolperiode. Op pagina 10 geven wij een overzicht van een dagindeling van de weekdagen tijdens de vakantieperiode. Op pagina 11 geven wij een overzicht van een dagindeling tijdens het weekend. 8

9 9

10 10

11 11

12 6. Contacten met je gezin, familie en vrienden Bezoek van je ouders, familie of vrienden kan enkel op weekdagen. Er zijn geen vaste bezoekmomenten, bezoek kan tussen 9 uur s morgens en 21 uur s avonds. Een bezoek kan maximum 3 uur duren. We vragen wel om vooraf telefonisch een afspraak te maken. We geven voorrang aan het bezoek van je ouders. Jongeren kunnen, vanaf fase 2, na een eerste bezoek in het centrum, in principe met hun bezoek op stap gaan. Afhankelijk in welke fase je verblijft, krijg je meer of minder ruimte om je bezoek te ontvangen. Het bezoek gaat door in de bezoekplaatsen, niet in de leefgroep en niet in de eigen kamer. We maken deze keuze omwille van privacy redenen (voor de andere meisjes in de leefgroep), omwille van de specifieke opvangvorm (kortdurend verblijf met een steeds wisselende groepssamenstelling) en omwille van de noodzaak om een gevoel van veiligheid te garanderen voor meisjes die met psychische traumata kunnen worstelen. De jeugdrechter kan beperkingen in verband met contacten opleggen. We houden ook rekening met beperkingen die ouders opleggen. Bij onenigheid tussen ouders en minderjarigen rond bezoekrecht zien we dit als een domein waarop overleg en onderhandeling nodig zijn. Meisjes worden niet verplicht om bezoek te ontvangen wanneer ze dit niet zelf wensen! Weekends buiten het centrum kunnen voor Luein, op voorwaarde dat alle betrokkenen hiermee akkoord kunnen gaan en dit tijdig geregeld kan worden met de verwijzer. Normaal wordt het eerste weekend in het centrum doorgebracht. Elk weekend wordt afgesproken met de gezinsbegeleider. Wie moet er akkoord kunnen gaan met een vraag voor een weekend? De minderjarige zelf. Niemand wordt door het centrum gedwongen om op weekend te gaan. De personen waar het weekend zal doorgaan. Dit veronderstelt een voorafgaand contact tussen hen en de begeleiding. Diegene die het beslissingsrecht heeft: bij gedwongen hulp is dit de jeugdrechter, bij vrijwillige hulp zijn dit meestal de ouders. Het begeleidend team van Luein. Wij vragen dat we weten waar het weekend doorgaat (naam en adres) en dat we kunnen inschatten dat de veiligheid van de minderjarige kan gegarandeerd worden. We wensen vooraleer een weekend geregeld wordt, dat er een gesprek met de betrokkenen, of minstens een telefonisch contact, doorgaat. 12

13 7. Enkele concrete afspraken hoe wij samenleven met elkaar in de leefgroep De begeleider die bij je staat kan soms afwijken van een algemene regel, hij/zij heeft hier dan steeds een goede reden voor. Altijd luisteren naar de begeleider is dus de boodschap. De voornaamste afspraak is misschien dat wij hier de gewoonte hebben om op een beleefde en respectvolle manier met elkaar om te springen. Alles kan gezegd worden, je mag zelfs heel boos, teleurgesteld of gefrustreerd zijn maar met het nodige respect voor jezelf, je groepsgenoten, het personeel en het centrum zelf. Samenleven in groep is niet steeds gemakkelijk! Daarom worden er enkele afspraken gemaakt om het samenleven zo vlot mogelijk te laten verlopen. We sommen enkele belangrijke afspraken op en we beginnen met de meest bevraagde: Roken in Luein Roken kan als je toestemming hebt van je ouders of voogd. Luein houdt de sigaretten steeds bij (los van momenten schoolgaan, bezoek en vrije tijd). In Luein zijn er 9 vaste rookbeurten. Elke rookbeurt duurt een kwartier. Wanneer de begeleid(st)er teken geeft dat de rookpauze voorbij is, dooft iedereen zijn sigaret. Roken gebeurt op een vaste plaats nl. het buitenterras of buiten en dus zeker niet op het grasplein. Je maakt steeds gebruik van een asbak, ook als je buiten rookt. Buiten roken we steeds samen in groep. Sigaretten kan je kopen tijdens het winkelen. Je kan ook éénmalig sigaretten kopen bij aankomst in Luein. Sigaretten lenen of op de poef kopen zijn uit den boze! 13

14 Zakgeld Elke week ontvang je zakgeld. Het bedrag is afhankelijk van je leeftijd. Je bent zelf verantwoordelijk voor je geld. Dit betekent dat wij niet kunnen tussenkomen bij verlies. Laat je geldbeugel dus niet in het rond slingeren en doe je kamerdeur dus steeds op slot. Denk je moeite te hebben met het beheren van geld, dan kan je steeds je geld in bewaring geven bij ons. Je GSM Afhankelijk in welke fase je je bevindt, heb je de mogelijkheid om binnen Luein je GSM 1 uur, 2 uur of 3 uur te gebruiken en dit op vaste momenten. Binnen Luein wordt jouw GSM door ons bewaard. Buiten Luein, los van de buitenhuisactiviteiten van Luein, kan je steeds je GSM meenemen (vb.: Op bezoek, naar school, op vrije tijd). Internet mogelijkheden Er zijn in elke leefgroep 4 computers met internetaansluiting ter beschikking van de jongeren. Afhankelijk in welke fase je je bevindt, heb je de mogelijkheid om in de leefgroep, een ½ uur tot 1 uur te surfen, chatten en dergelijke. Je kan extra tijd en ruimte krijgen indien noodzakelijk voor je schoolgebruik Surfen op sites aangaande porno, drugs of alcohol is verboden. 14

15 Je persoonlijk materiaal Sommige spullen mag je niet op je kamer hebben: geen medicatie, geen gevaarlijke voorwerpen (messen ), geen brandbare voorwerpen... Wanneer je deze bij je hebt, geef je deze af aan de begeleiding. Zij zullen deze spullen voor jou bewaren. Ook je GSM wordt, tussen de GSM-uurtjes door, door ons bewaard. Wij vinden het belangrijk dat iedereen respect heeft voor eigen of andermans bezittingen. Om onregelmatigheden te vermijden raden wij je aan om al je persoonlijk materiaal op je kamer te bewaren. Wanneer je aan groepsgenoten geld of andere spullen leent, dan doe je dit op eigen verantwoordelijkheid. Wij raden dit af! Is het (nog) moeilijk voor jou om neen te zeggen tegen groepsgenoten, dan kan je steeds hulp vragen aan de begeleiding. Heb je een fototoestel bij, weet dan dat je enkel foto s mag nemen als diegene die je wilt fotograferen daarmee akkoord is. Verspreid geen foto s van Luein op internet! Het groepsgesprek Wekelijks gaat een groepsgesprek door. Tijdens het groepsgesprek wordt het dagelijks samenleven in Luein besproken. Je kan tijdens het groepsgesprek naast je opmerkingen over het samenleven ook ideeën aandragen of voorstellen doen om het samenleven nog beter te laten verlopen. Een leefgroepbewoner maakt verslag van het groepsgesprek. 15

16 Je eigen kamer Je hebt een eigen kamer waar jij zelf verantwoordelijk voor bent. Laat niemand van de groepsgenoten op deze kamer. Je kan je kamer inrichten maar denk er steeds aan dat het een tijdelijke ruimte is en dat diegenen die achter jou komen ook recht hebben op een mooie kamer. De meubeltjes op je kamer kan je verplaatsen. De grote kleerkast moet je laten staan. Enkel op het kurkbord (niet beschrijven!!!) en de tegeltjes aan je lavabo mag je allerlei zaken bevestigen, d.w.z. niets aan de muren en de deuren hangen!!! Aangebrachte beschadigingen zullen moeten vergoed worden, bv via je zakgeld. Weet dat we er op toezien hoe jij met ons materiaal omgaat. Je kan naar je kamer gaan op vaste momenten (kamermomenten) of wanneer je toestemming gekregen hebt van de begeleiding. Er gebeurt regelmatig een kamercontrole op orde! Zet dus dagelijks je raam open en maak je bed op. Zorg ervoor dat je verse kleren in je kast liggen en je vuile kleren in je waston. Eénmaal per week poets je je eigen kamer. Wanneer je een muziekinstallatie gebruikt mag deze niet hoorbaar zijn in de gang of op de kamers naast de jouwe. Wanneer je de muziek toch luid wil zetten, moet je een hoofdtelefoon gebruiken (wanneer je er zelf geen hebt, kan je er bij de hoofdbegeleiding één lenen). Schoolcontrole, agendacontrole en schoolwerk gebeurt op de kamer. 16

17 Je persoonlijke hygiëne en verzorging Handdoeken, washandjes en lakens en ook donsdekenovertrek kan je van ons gebruiken. Wanneer je verzorgingsspullen zoals shampoo, zeep, maandverband of tampons nodig hebt kan je dit vragen. Ook wanneer je onvoldoende ondergoed, kousen of kledij ter beschikking hebt, kunnen wij jou deze bezorgen. Je kunt elke dag gebruik maken van de douche. Douchen kan s morgens of tijdens de kameruren maar ook s avonds voor de jongeren die schoollopen. We verwachten dat je er steeds fris gewassen en verzorgd bij loopt. Dit wil ook zeggen dat je gepaste kledij draagt (bv. in de zomer kan er in huis niet in bikini of badpak rondgelopen worden). Wil je je haar kleuren of wil je iets anders veranderen aan je lichaam, weet dan dat dit enkel kan gebeuren met toestemming van je ouders/voogd. EN wij moeten hiervan vooraf op de hoogte gebracht zijn door hen. Het kan zijn dat je het plots voelt kriebelen op je hoofd. Aarzel niet om de begeleid(st)er te vragen of ze je haren eens wil nakijken op neten of luizen. Wij hebben de nodige producten in huis om je te helpen. Eénmaal per week is er een algemene luizencontrole. Je kan een haardroger lenen van ons. Breng deze onmiddellijk na gebruik terug. Huishoudelijke Taken Samen zijn wij verantwoordelijk voor de orde en netheid in Luein. Om de taken vlot en eerlijk te laten verlopen, stelt de begeleider een takenlijst op. We maken een beurtrol, zodat iedereen eens aan de beurt komt. We proberen dit zo eerlijk mogelijk te doen. De huishoudelijke taken zijn vooral afwas- en veegtaken. Eénmaal per week wordt de kamer en de leefruimte door jullie gekuist. 17

18 Onze activiteiten De jongeren die geen buitenhuisactiviteit (zoals school) hebben, krijgen een activiteit door ons aangeboden. We vinden het namelijk heel erg belangrijk dat je je niet te veel verveelt, dat je dus zinvol bezig bent! In de voormiddag wordt er veelal vorming gegeven. In de namiddag doen we een groepsactiviteit. De vorming in ons centrum: De lessen worden in onze voorziening gegeven. De vormingsmedewerkers zorgen ervoor dat jullie een afwisselend pakket van algemene en technische vorming krijgen. Het volgen van de lessen is verplicht, tenzij er andere afspraken gemaakt worden met jou. Tijdens de les verwachten we medewerking en beleefdheid. We tonen respect tegenover elkaar en de leerkrachten. De activiteiten in ons centrum: Luein voorziet een uitgebreid en afwisselend pakket aan activiteiten. De nadruk kan zowel liggen op ontspanning en plezier, als op leermomenten. Tijdens de activiteiten verwachten we medewerking en beleefdheid. We tonen respect tegenover elkaar en de leefgroepbegeleiding. De activiteiten buiten ons centrum: Bij de buitenhuisactiviteiten is het belangrijk om te weten dat wij steeds in groep blijven. Wij gedragen ons respectvol tegenover elkaar en de buitenwereld en we leggen geen contacten met bekenden of vreemden. De begeleiding bepaalt én betaalt wanneer er iets gegeten/gedronken wordt. Eigen geld wordt dus niet gespendeerd wanneer we op groepsuitstap zijn. In het weekend maken we hierop een uitzondering. Je kan dan maximum 2,5 spenderen van je eigen zakgeld. We roken op het moment dat de begeleiding daar ook toelating voor geeft. Wanneer we met de groep iets gaan drinken is onze afspraak: onder de 16jaar kan er geen alcohol gedronken worden. Meisjes die ouder zijn dan 16jaar kunnen 1 pintje drinken, tenzij individueel anders afgesproken. 18

19 Zowel de vorming als de activiteiten zijn verplicht. We verwachten dus dat je hier aan deelneemt. Niet deelnemen = alleen vooraan of op je kamer wachten tot de activiteit gedaan is. Veelal krijg je een extra schrijfopdracht. Wanneer je een grondige reden hebt om niet deel te nemen bvb. een medische reden waardoor je niet kan sporten, kan je in de living blijven. OPGEPAST: Er is één uitzondering op de verplichting tot activiteiten, nl. de theatersessies. Als je voelt dat de theatersessie te zwaar of te lastig is voor jou, dan mag je dit zeggen aan de begeleider en mag je de sessie verlaten. Hier hangen dan verder geen gevolgen aan vast. Als je over de theatersessie wil praten (over wat dit allemaal bij je losmaakte) kan je steeds terecht bij je psycholoog!.de maaltijden Tijdens de week wordt er s avonds warm gegeten en overdag worden er boterhammen met soep voorzien, met uitzondering van woensdag. In het weekend wordt er s middags warm gegeten. We zorgen er samen voor dat de maaltijden sfeervol en rustig kunnen verlopen en we houden rekening met elkaar. Iedereen die in huis is, is steeds aanwezig bij de maaltijden. Ook wanneer je niet wenst te eten verwachten we jou aan tafel. We eindigen de maaltijden met een stil moment. Je kan de tafel pas verlaten wanneer de begeleiding daar toelating voor geeft. Tijdens de maaltijden eten we enkel datgene wat de mensen van de keuken voorzien hebben voor ons. Ook eigen voedingswaren kan je niet opeten aan de maaltijden. De begeleiding regelt de verdeling van het eten. We verwachten dat je wat je vraagt ook opeet. Er kan enkel aan tafel gegeten worden. Buiten de maaltijden kan er niet gegeten worden. 19

20 Wil je eigen snoep of tussendoortjes meebrengen naar de leefgroep, dan kan dit (niet aan de maaltijden, niet tijdens de les of activiteiten!). We verwachten wel dat je deelt met anderen. De radio kan op tijdens het eten als de begeleid(st)er dit toestaat. Eet je omwille van godsdienstige of ideologische redenen geen vlees of varkensvlees, wordt er een alternatief door ons aangeboden. De was en strijkregeling Op je kamer bevindt zich een wastonnetje om je vuile kledij in te deponeren. Op elke kamer is een grijze box voorzien om je strijkgoed in te transporteren van de strijkplaats naar je kamer. Onze was- en strijkregeling: Eénmaal per week kan je je kleren laten wassen. Je kan je was uiteraard ook meenemen naar huis. Je maakt een lijst waarop alle kledingstukken duidelijk omschreven staan. Samen met de begeleid(st)er sorteer je de was waarbij deze lijst gecontroleerd wordt. Eénmaal per week kan je de gestreken kleding ophalen. Dit steeds in aanwezigheid van een begeleid(st)er. De was kan pas meegenomen worden naar boven als alles bij iedereen in orde is. Tussendoor kan er enkel bij uitzondering kledij uit de was gehaald worden (altijd in aanwezigheid van een begeleid(st)er). Zorg ervoor dat je voldoende kleren hebt om aan te doen in de periode dat je kleding in de was is. Indien nodig kan je reservekleren gebruiken van ons. Zoals je merkt kan er dus absoluut niemand alleen de was/strijkplaats betreden. Lakens worden om de 2 weken ververst. Wanneer je om de één of andere reden toch vroeger lakens nodig hebt, kan je dit steeds vragen aan de begeleiding. Handdoeken en washandjes worden 2x per week ververst. Je kamer is geen verzamelplaats voor vuile handdoeken/washandjes en lakens. Let erop dat je deze bij verversing dus steeds onmiddellijk afgeeft! 20

21 De medicatie en doktersvisite Iedereen die in ons centrum verblijft, is verplicht een dokter te zien voor een algemeen onderzoek. De hoofdbegeleiding zal je vertellen wanneer dat onderzoek doorgaat. Indien je medicatie moet nemen, wordt deze bij de begeleiding bijgehouden. Medicatie kan je dus niet zelf bijgehouden! Medische klachten kan je bespreken met de hoofdbegeleiding. Zij zoeken samen met jou naar hoe het verder moet. Een voorbehoedsmiddel en de anticonceptiepil kan je zelf bijhouden, tenzij er met jou en je ouders andere afspraken gemaakt zijn. Kameruur Afhankelijk van in welke fase je je bevindt, heb je al dan niet een verplicht kameruur op bepaalde tijdstippen. Tijdens het kameruur blijft iedereen op de kamer. Spullen doorgeven aan groepsgenoten kan enkel bij het begin van het kameruur én enkel wanneer je dit op voorhand gevraagd hebt aan de begeleid(st)er. Er wordt gevraagd om voor het kameruur naar het toilet te gaan. Het toiletbezoek gebeurt dus op de toiletten van de leefgroep en niet op de toiletten op de gang boven. 21

22 Ons avondprogramma De TV kan op na het avondeten wanneer de taken zijn gedaan. De TV programma s kiezen we in samenspraak met de hele groep. De begeleid(st)er grijpt in wanneer het niet lukt om samen te beslissen. Het gebruik op vrije momenten van de speelruimte, de tuin of het sportterrein kan alleen wanneer je dit afgesproken hebt met de begeleiding. We hebben een bibliotheek waar je boeken en strips kan ontlenen. Er zijn een aantal gezelschapsspelen voorhanden in de leefgroep. Wij verwachten dat deze met zorg behandeld worden. Slapengaan Voor we naar boven gaan zorgen we ervoor dat onze leefruimtes netjes achtergelaten worden. We ruimen alles op en nemen ons eigen gerief mee naar onze kamer. Boven op de gang moet het stil zijn. Er worden dus geen gesprekjes meer aangeknoopt en iedereen gaat rechtstreeks naar de kamer. Er kunnen ook geen spullen meer doorgegeven worden. Vanaf een half uur voor de lichten uitgaan (22u30), kan er geen muziek meer gespeeld worden, tenzij je gebruik maakt van een hoofdtelefoon. De hoofdverlichting wordt uitgezet s nachts. Het lavabolichtje blijft aan s nachts. Wanneer je geen licht wil, moet je dit dus zelf uitdoen. Wij verwachten dat het boven steeds rustig en stil is. Hou er dus, op gelijk welk moment van de dag, rekening mee dat er misschien wel mensen aan het studeren zijn of behoefte hebben aan rust. 22

23 Contacten met jongeren uit de andere leefgroep De ruimtes van de andere leefgroep zijn verboden terrein, tenzij je de toestemming hebt van de begeleiding om de andere leefgroep te betreden. Op de momenten dat de leefgroepen gescheiden zijn, is het niet de bedoeling om contact te zoeken met meisjes uit de andere leefgroep. Wanneer je elkaar op die momenten spontaan tegenkomt in huis kan je een kort (maximaal 5 minuten) praatje slaan, tenzij de begeleid(st)er aangeeft dat het op dat moment om één of andere reden niet kan. We verwachten dan ook dat je t gesprek beëindigt op de eerste vraag van de begeleid(st)er. Klachten? Heb je het gevoel dat we je niet fair behandelen, of vind je dat we een verkeerde beslissing maakten (een beslissing waar jij je absoluut niet bij kan neerleggen), of heb je een andere klacht, dan kan je altijd een gesprek aanvragen om hier over te praten (eventueel met de hoofdbegeleiders of met de directeur.). Vind je na dit gesprek dat er nog steeds geen oplossing is voor jouw klacht dan kan je een officieel klachtendocument invullen en in de klachtenbus steken (dit formulier mag je altijd vragen aan de begeleiders of hoofdbegeleiders, zij gaan jou dit zonder problemen geven!). De directeur zal jouw klacht dan verder behandelen! 23

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Behandelgroep Kaaplandstraat 57B

Behandelgroep Kaaplandstraat 57B Behandelgroep Kaaplandstraat 57B Lentehuis 2001 www.marliekeovermeer.nl 5 Informatie voor jongeren Welkom op Kaaplandstraat 57B Dit boekje is gemaakt om jou kennis te laten maken met de gang van zaken

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag HOU ME VAST maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag Een handreiking voor begeleiders December 2010 Karine Hornain, gedragsdeskundige Ivo Meijer,

Nadere informatie

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? Inleiding Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even prettig. Daarnaast zorgt het dikwijls ook voor heel wat spanningen,

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Praktische activiteiten Werknemersvaardigheden 0-2 uur voorbereidingstijd Inhoudsopgave 0 2 UUR VOORBEREIDINGSTIJD QUIZ: KEN JE BEDRIJF!... 3 DE VAKANTIE- EN VERLOFQUIZ...

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

De Wegwijzer raadplegen van Margot

De Wegwijzer raadplegen van Margot De Wegwijzer raadplegen van Margot Met De Wegwijzer kan je me op veel verschillende vlakken leren kennen: wat ik goed kan, wat ik moeilijk vind, mijn interesses, mijn kwetsbaarheden, Je krijgt eveneens

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie