Fonto Nova. Fonto Nova. Fonto Nova. Infobrochure. Infobrochure. De Oever vzw, Smetstraat 19, 3501 Hasselt. Tel. 011/ ,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonto Nova. Fonto Nova. Fonto Nova. Infobrochure. Infobrochure. De Oever vzw, Smetstraat 19, 3501 Hasselt. Tel. 011/85 9040, welkom@deoever."

Transcriptie

1 De Oever vzw, Smetstraat 19, 3501 Hasselt Tel. 011/ , Stalenstraat 22, 3600 Genk Tel. 089/ Nog vragen? Vind je geen antwoord in deze brochure op jouw vragen, dan kun je voor meer uitleg terecht bij de begeleiders. Zeker doen! 24

2 Welkom in!!! Je bent nu in, een huis voor 15 jongeren uit heel de wereld. Alle jongeren zijn alleen in België, zonder ouders. De jongeren zijn erg verschillend. Ze spreken vaak een andere taal en hebben soms een andere godsdienst. Het is niet gemakkelijk om zonder ouders in een ander land te wonen. Het vraagt van jou een grote inspanning en je stelt heel wat vragen: heb ik een eigen kamer, hoe laat moet ik gaan slapen, moet ik elke dag naar school, mag ik in het weekend op bezoek gaan bij vrienden, hoe lang kan ik in blijven, met wie kan ik over praten over mijn toekomst?... Op vele vragen geven we je in deze brochure een antwoord. We hopen zo dat je je beter kan aanpassen aan je nieuwe omgeving. Vind je hier geen antwoord op je vragen, dan kun je uitleg vragen aan de begeleiders. Meer info vind je ook in ons huishoudelijk reglement Lezen! Het huishoudelijke reglement van t Zitemzo in de integrale jeugdhulp t Zitemzo als je een minderjarige vreemdeling bent in België Belangrijke websites? Belangrijke telefoonnummers? : 089/ is een voorziening van De Oever vzw. De Oever vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. De Oever is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. werkt enkel op doorverwijzing van de Intersectorale Toegangspoort. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de begeleiders van. Politie: 101 Brandweer: 112 Hulpdiensten:112 Dienst Vreemdelingenzaken: Dienst voogdij:

3 Regels en afspraken Roken, drugs, alcohol In is roken binnenshuis verboden. Alcohol is verboden binnen. Breng dit nooit mee naar Fonto Nova. In België mag je onder de 16 jaar geen alcohol drinken. Onder de 18 jaar is het verboden zware/sterke drank (whisky, gin, rum) te drinken. Het gebruik, bezit of verkoop van drugs en andere verdovende middelen is verboden in. Agressie Heb je problemen met iets of iemand? Praat erover. Begeleiders kunnen je hierbij helpen. Roep niet tegen anderen. Gebruik geen geweld en bedreig niemand! ligt in Genk. Waar ben je? Genk is een stad met meer dan inwoners van honderd verschillende nationaliteiten. Genk ligt in het noorden van België in de provincie Limburg. Limburg is één van de 5 provincies van Vlaanderen. In Vlaanderen wordt Nederlands gesproken. Brussel is de hoofdstad van België. In het zuiden van België (Wallonië) wordt Frans gesproken. Stalenstraat Genk tel: Veiligheid Breng jezelf of anderen nooit in gevaar. In geval van nood of brand, verwittig je de begeleiders. Bij het horen van het alarmsignaal dient iedereen het gebouw onmiddellijk te verlaten, volgens de vastgelegde procedures (zie noodplan). Meer info over Genk? Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk, 089/

4 Wat moet ik zeker weten? Regels en afspraken Bezoekregeling Je hebt een individueel begeleider (IB) Begrijp je iets niet? Heb je problemen? Wil je iets vertellen? Slaap je moeilijk? Wil je over vroeger of over je toekomst praten? Je individueel begeleider luistert naar jou en zal je (proberen) verder te helpen. Binnen de individuele begeleiding wordt gesproken over allerlei onderwerpen: je toekomst in België, je procedure, school, praktische vaardigheden, je gedrag en houding...samen met je IB maak je een handelingsplan op: wat wil je bereiken naar de toekomst toe, hoe ga je dit realiseren en welke hulp heb je hierbij nodig? Regelmatig zul je met je IB bespreken hoever je staat in het bereiken van je doel(en). Beslissingen over je toekomst neem je samen met je voogd en je individueel begeleider. Wil je graag dat iemand op bezoek komt? Bespreek dit met je IB. We willen weten wie er op bezoek komt. Bezoekers moeten de afspraken en regels van respecteren. Begeleiders kunnen altijd bezoek in huis weigeren. Je kan ook zelf op bezoek gaan bij vrienden. Praat er eerst over met je IB. Stel ook je vrienden voor aan je IB. Medische afspraken Ben je nieuw in, dan ga je naar onze huisdokter voor een gezondheidsonderzoek. Als je ziek bent, meld je dit bij de begeleiders. Indien je te ziek bent om naar school te gaan, wordt er een afspraak gemaakt bij onze huisdokter. Bij ziekte wordt steeds de school verwittigd. Moet je medicijnen nemen? Maak hierover afspraken met de begeleiding. Ziek zijn veronderstelt rusten en zichzelf verzorgen. Je houdt je rustig op je kamer en je gaat niet op vrije tijd. Voor kleine medische problemen is er een huisapotheek en een EHBO koffer aanwezig. 4 21

5 Regels en afspraken Wat moet ik zeker weten? De bewonersvergadering Je hebt een dossier Regelmatig zijn er bewonersvergaderingen, samen met een begeleider in. Op de prikborden van de leefgroep, studio en kamertraining, hangt een lijst met de datum en het uur van de vergadering. Alle jongeren komen naar de bewonersvergaderingen. Er worden afspraken gemaakt rond de verdeling van de huishoudelijke taken, de weekmenu of groepsactiviteiten. Jongeren kunnen voorstellen doen, hun mening geven over of vragen stellen. De antwoorden worden besproken op de teamvergadering en teruggekoppeld op een volgende bewonersvergadering. Je IB heeft een map met informatie over jou. Dit is je dossier. Hierin zitten verslagen over je verblijf in, over school Heb je vragen over je dossier? Wil je het inkijken? Vraag het aan je IB. Bij het begin van je verblijf in, krijg je een map, het starterskompas. Hierin kun je jouw persoonlijke documenten of andere informatie, infobrochures, schoolrapporten,.klasseren. Je hebt toegang gekregen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Telefoon en post Heb je geen gsm? Wil je telefoneren met de telefoon van? Bespreek dan met je IB met wie je wil telefoneren en wanneer. Maak er samen afspraken over. Je mag zelf een gsm hebben. Gsm gebruik mag niet storend zijn (dus niet tijdens het eten of groepsactiviteiten).je mag zelf post ontvangen. opent je brieven niet. Je post krijg je van de begeleiders. Je voogd heeft voor jou hulp gevraagd bij de Intersectorale Toegangspoort. De Toegangspoort beslist welke hulp aangewezen is en waar die hulp te vinden is, bijvoorbeeld in. Je hebt een voogd Je hebt een verblijfsprocedure lopen bij de Belgische overheid. Je voogd onderneemt met jou (en eventueel met de hulp van een advocaat) de nodige stappen in het kader van je verblijfsprocedure. Wil je meer uitleg over je procedure? Praat erover met je voogd. 20 5

6 De begeleiding in Regels en afspraken Van leefgroep naar studio, kamertraining en begeleid zelfstandig wonen In verblijf je in de leefgroep of op een individuele studio waar je onder begeleiding, voorbereid wordt op zelfstandig wonen.. In de leefgroep leef je met andere jongeren samen en is er een vaste dagstructuur. Je eet samen, je hebt een vast kameruur en je brengt je vrije tijd grotendeels samen door. In de leefgroep is steeds iemand van de begeleiding aanwezig. Nieuwe jongeren komen eerst altijd in de leefgroep terecht. In de studio s en op de kamertraining krijg je de kans om verder te werken aan je zelfstandigheid en kan je leren wat het betekent om alleen te wonen, zonder echt alleen te wonen. De studio s en de kamertraining bevinden zich in hetzelfde gebouw. Na een verblijf op kamertraining kan je in aanmerking komen voor begeleid zelfstandig wonen. Wie meer wil weten over het studio wonen, kamertraining of begeleid zelfstandig wonen, kan voor meer uitleg terecht bij de begeleiders. De voorwaarden en afspraken kun je ook lezen in onze infobrochures van studio wonen, kamertraining en begeleid zelfstandig wonen. Geld (zakgeld, kleding.) Jongeren die in een voorziening van de Bijzondere Jeugdzorg verblijven, hebben recht op zakgeld. Het bedrag is afhankelijk van je leeftijd. Op 1 februari 2013 kregen de jongeren: van 12 tot 14 jaar: 23,57/maand van 14 tot 16 jaar: 35,36/maand van 16 tot 18 jaar: 47,15/maand Je bepaalt zelf wat je met je zakgeld doet. Je kan ook sparen. Fonto Nova is niet verantwoordelijk voor diefstal. Voor de jongeren van de leefgroep zorgt de individueel begeleider voor de kleding. Soms krijg je van je IB ook geld om kleren te kopen. Vraag in de winkel altijd een ticket! Geef dit aan de begeleiding. Heb je geen ticket dan moet je alles zelf betalen. De jongeren in de studio s en op kamertraining, krijgen een eigen budget om (bepaalde) aankopen zelf te doen. De afspraken hierover vind je terug in de infobrochures van studio wonen en kamertraining. 6 19

7 Regels en afspraken De begeleiding in Het huishouden en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en materialen In de leefgroep hangt een lijst op het prikbord met de taakverdeling voor de jongeren. Iedereen helpt bij het huishouden: afwassen, afruimen, helpen met koken, het poetsen van de douches of de wc s, vuilnis sorteren,. De begeleiders zullen je informeren rond het hoe en wat van de poetstaken. Respecteer het gebouw en je kamer. Bij het opzettelijk aanrichten van schade zul je dit moeten vergoeden. Bij de studio s en kamertraining zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimten. Al deze gemeenschappelijke ruimten moeten na gebruik opgeruimd en proper worden achter gelaten. Wekelijks dienen deze ruimtes gepoetst te worden. Hiervoor wordt een beurtrol opgemaakt. Deze hangt uit op de prikborden van de studio en de kamertraining. Gebruikte materialen moeten netjes en op de voorziene plaats terug gezet worden. Huisvuil en afval worden gesorteerd in de daarvoor voorziene vuilniszakken. De doucheruimte dient steeds proper achtergelaten te worden. Kleren en lakens worden gewassen en gestreken in. Informeer je bij de begeleiders over het gebruik van wasmachine en droogkast. Volg de afspraken hierover. Je kan ook gebruik maken van het strijkijzer en de strijkplank. Emotioneel Sociaal Wonen Begeleidings- domeinen Dagbesteding Administratie Financiën In word je gestimuleerd om je eigen krachten verder te ontwikkelen en te groeien in je zelfstandigheid, voldoende aangepast aan de Belgische samenleving. De zelfstandigheid kan eruit bestaan, dat je voldoende gesterkt bent om de belangrijkste levensdomeinen (school, vrije tijd, administratie, financies, wonen, ) zelf aan te pakken. Je hebt zicht op wat de domeinen inhouden en welke vaardigheden er voor nodig zijn. Met ondersteuning van de begeleiding, bereik je je doel(en) op eigen kracht. 18 7

8 De begeleiding in Regels en afspraken Weekschema De teamvergadering Elke week is er de teamvergadering met de begeleiders in. Alle jongeren worden hierop besproken en er worden afspraken gemaakt over het samenleven in. Er zijn verschillende begeleiders in. Heb je een probleem en is je individueel begeleider niet aanwezig, dan kun je natuurlijk ook bij de andere begeleiders terecht. Om je te helpen nadenken over de invulling van je week gebruiken we een weekschema. Iedere maandag zullen we je vragen om dit samen met de begeleiding in te vullen. Je schooluren staan erop, je IBgesprekken, je hobby s, weekendaanvragen,... Hierdoor heb je een goed overzicht van hoe je week eruit ziet. Als je het beter vindt om een maandkalender te hebben kan je dat met je IB altijd afspreken. 8 17

9 Regels en afspraken De begeleiding in Vrije tijd Na school, tijdens het weekend of schoolvakanties, heb je vrije tijd. Je mag zelf kiezen wat je in je vrije tijd doet. Maar we willen wel steeds weten waar je bent en met wie. Het opnemen van vrije tijd spreek je dus altijd af met de begeleiders. Het uur van thuiskomst is afhankelijk van je leeftijd en de woonformule. In de leefruimte kun je computeren, tv kijken, muziek beluisteren We houden hierbij rekening met iedereen. Bij discussies over bv de keuze van tv programma of het volume van de radio, heeft de begeleider het laatste woord. Een overnachting of een weekend bij vrienden, bespreek je op voorhand met je individueel begeleider. Je voogd wordt hiervan ook verwittigd. Volg hierbij de regels! Je rechten in de jeugdhulpverlening Jongeren hebben recht op een goede hulpverlening. Wat je als jongere mag of niet mag tijdens de hulpverlening of wat je rechten zijn hierbij, vind je terug in de brochure t Zitemzo in de integrale jeugdhulp, die je ontvangen hebt bij het begin van je verblijf in. Wanneer je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kun je hiermee terecht bij de begeleiders van. Maar ook bij: De Jo-lijn (0800/900.33) De Kinder - en jongerentelefoon (0800/15.111) De Kinderrechtswinkel (070/ ) organiseert soms ook activiteiten, bijvoorbeeld naar de film gaan, bowling, een bezoek, Deze activiteiten worden afgesproken op de bewonersvergaderingen. Je kan ook zelf een hobby doen of je aansluiten bij een jeugd- of sportvereniging. Wil je deelnemen aan een vakantiekamp? Spreek erover met je IB. Contacten met Belgische jongeren helpen je om sneller vertrouwd te geraken met het Nederlands en je nieuwe omgeving. 16 9

10 Regels en afspraken Wat moet ik zeker weten? School In België is het verplicht om naar school gaan tot je 18 jaar. Eerst moet je voldoende Nederlands leren. Hiervoor ga je naar OKAN. Dit is de onthaalklas voor anderstaligen. Tijdens de schoolvakanties proberen we je in te schrijven voor extra taallessen. Doe je best op school! De school is erg belangrijk voor je toekomst. Je gaat elke dag naar school, maakt huiswerk en doet examens. Je studeert om een diploma te halen of een vak te leren. Je gaat zelf naar school (te voet, met de fiets of met de bus). Wanneer je vertrekt hangt af van je vervoer en van de schooluren. Uitgezonderd op woensdag, eet je s middags op school. Wanneer je zonder reden niet naar school gaat, volgt er een sanctie. Studeren en kameruur De jongeren in de leefgroep hebben op weekdagen een kameruur van 17 tot 18u, ook tijdens de schoolvakanties. De jongeren zijn dan op hun kamer, ook als ze geen huiswerk hebben. Studeren en je huiswerk maken is erg belangrijk. Tijdens het kameruur kun je hulp vragen aan de begeleiders. Toon ook dagelijks je agenda aan de begeleiders. Je kan gebruik maken van een computer in en internet. Vraag aan de begeleiding wanneer dit kan en naar de afspraken hierover. De jongeren in de studio s of op kamertraining studeren zelfstandig maar kunnen ook hulp vragen aan de begeleiding. In woon je samen met andere jongeren. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in. Dit is niet altijd gemakkelijk. Om dit mogelijk te maken zijn er regels en afspraken waar iedereen zich aan moet houden. In hebben we respect voor iedereen

11 Regels en afspraken Wat moet ik zeker weten? Opstaan en slapen gaan Slapen doe je altijd op je eigen kamer. Sta op tijd op voor het ontbijt. Na het ontbijt ruim je jouw eigen bord en bestek op. Je maakt zelf je lunchpakket voor school. Als je niet naar school moet, in de vakanties of tijdens het weekend, dan mag je uitslapen. Om 10 uur wordt de tafel afgeruimd. Het middageten op woensdag en tijdens het weekend is tussen 12:30 en 13:30. Ga op tijd slapen. Onze slaapuren zijn verschillend naargelang je leeftijd of je woonformule (leefgroep, studio of kamertraining). Vraag hiernaar bij de begeleiding. Je krijgt een eigen kamer Op de eerste dag krijg je een lijst van alles in je kamer: de meubels, prikbord, linnengoed en wordt genoteerd hoe de kamer op dat moment eruit ziet. Zorg goed voor je kamer. Bij vertrek uit, wordt de lijst nagekeken. Wat stuk is moet je betalen. Je krijgt een sleutel van je kamer. Je betaalt een waarborg voor je sleutel. De waarborg krijg je terug bij je vertrek uit. Verlies je jouw sleutel? Dan betaal je een nieuwe. Ruim je kamer elke dag op: Eten Jongeren in de leefgroep eten samen met de begeleiders in de eetplaats. Dit zowel s morgens, s middags als s avonds. De jongeren in de leefgroep krijgen een 4-uurtje en een 8-uurtje. Dit kan een koek zijn of een stuk fruit. Het avondeten is om 18uur. Respecteer de rust tijdens het eten. Wil je iets opwarmen in de microgolf, vraag het aan de begeleiding. Op het prikbord hangt een lijst met de taakverdeling. Ook andere afspraken en de weekmenu, hangen op het prikbord in de eetplaats. De jongeren van de studio eten in de eetplaats van de studio s. De kamertrainers eten op hun eigen kamer. Meer info hierover vind je terug in de infobrochures van de studio of kamertraining. Maak je bed op Doe de gordijnen open Open het raam om te verluchten Doe het licht uit Zet de verwarming af Zet je wekkerradio, pc, uit Doe kleding in je wasmand Poets je kamer elke week grondig. Volg de afspraken hierover. De begeleiders doen dagelijks een kamercontrole. Doe steeds de deur van je kamer dicht als je weg bent

12 Wat moet ik zeker weten? Regels en afspraken Je mag je kamer inrichten naar eigen smaak maar: Gebruik het prikbord om iets op te hangen Beschadig geen meubels of muren Schrijf niets op de meubels of muren Plak er niets op met plakband Je kamer is er alleen voor jou. Wil je op bezoek bij iemand op de kamer? Spreek dit af met de begeleiders. Regels, afspraken, huishoudelijk reglement Om goed te kunnen samenleven zijn er regels en afspraken nodig. De belangrijkste staan hier nu op een rij. Meer uitleg vind je in het huishoudelijk reglement van. Iedereen moet de regels en afspraken kennen en respecteren. Doe je dat niet, dan zal de begeleiding je hierover aanspreken en kan de begeleiding een straf opleggen. Bij herhaaldelijke en/of ernstige overtredingen van het huishoudelijk reglement, moet je misschien ook weg uit. Op je kamer mag je niet roken of kaarsen (wierook ) branden. Respecteer de (nacht)rust van de anderen. Zet de muziek niet te luid of maak niet teveel lawaai. Dit stoort de andere jongeren. s Nachts blijf je op je eigen kamer! Persoonlijke hygiëne Voor het ontbijt zorg je dat je gewassen en aangekleed bent. Je krijgt zeep, tandpasta, tandenborstel, en handdoeken. Neem ook regelmatig een douche. Dagelijks trek je propere sokken en ondergoed aan. De eerste week Tijdens de eerste week van je verblijf in willen we dat je alleen het huis verlaat om naar school te gaan, groepsactiviteiten te doen of weg te gaan met je begeleider. Zo willen we je tot rust laten komen en je beter leren kennen. In het begin van je verblijf in, neemt de begeleiding een foto van jou. Deze gebruiken we om een persoonlijk pasje van Fonto Nova te maken. Ook de gegevens van je GSM worden in je dossier genoteerd

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Opgesteld op: 22-09-11 Geldig tot: 2015 Laatste wijziging: 25-07-12 Huishoudelijk reglement OOOC Luein Code: ALG Type: document Auteur: kwaliteit coördinator Huishoudelijk reglement OOOC Luein Dorp-Oost

Nadere informatie

infobrochure leefgroep Hinkstap

infobrochure leefgroep Hinkstap infobrochure leefgroep Hinkstap Welkom Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, je bent welkom bij ons In deze wat vreemde en nieuwe wereld wil dit boekje je gids zijn. Lees het, als je vragen hebt, vraag

Nadere informatie

Behandelgroep Kaaplandstraat 57B

Behandelgroep Kaaplandstraat 57B Behandelgroep Kaaplandstraat 57B Lentehuis 2001 www.marliekeovermeer.nl 5 Informatie voor jongeren Welkom op Kaaplandstraat 57B Dit boekje is gemaakt om jou kennis te laten maken met de gang van zaken

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Informatieboekje voor jongeren

Informatieboekje voor jongeren Informatieboekje voor jongeren Inhoud bladzijde Welkom op de Dorpsstraat 2 Wie wonen en werken er? Over je kamer, de sleutel, het huis en huisdieren Hoe ziet een dagje Dorpsstraat er uit? 4 De ochtend

Nadere informatie

Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Afdeling De Beren. (voor kinderen van 6 tot 12 jaar)

Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Afdeling De Beren. (voor kinderen van 6 tot 12 jaar) Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie Afdeling De Beren (voor kinderen van 6 tot 12 jaar) 2 Hallo Binnenkort kom je op onze afdeling De Beren terecht. Waarschijnlijk ben je hier wel wat nieuwsgierig naar

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Welkom in leefgroep 3

Welkom in leefgroep 3 Welkom in leefgroep 3 Psychiatrisch Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle tel. 09 252 16 45 www.pccaritas.be Hallo, Tijdens het intakegesprek in De Kaap, heeft men jou veel verteld over De Kaap en

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Pakket 7B 21 Beveiligd

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid

Op weg naar zelfstandigheid Brochure voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid 2 3 Overzicht onderwerpen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei! Voorwoord

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Ken je rechten Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoe gebruik je deze folder 5 Wonen in een groep 7 (Gezins)voogd 8 Hulpverleningsplan

Nadere informatie

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239 werkenrode jongeren inhoudsopgave pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 8 werkenrode Jongeren: op weg naar zelfstandigheid Hoe kan Werkenrode jou ondersteunen? Werkenrode Jongeren maakt deel uit van Pluryn Uitgangspunten

Nadere informatie

Normen en waarden op De Appelhof

Normen en waarden op De Appelhof Normen en waarden op De Appelhof Door middel van het vastleggen van de normen en waarden op De Appelhof willen we de veiligheid van leerlingen, teamleden, ouders en derden waarborgen. We werken met elkaar

Nadere informatie

Spaarnezicht van A tot Z

Spaarnezicht van A tot Z Spaarnezicht van A tot Z Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek. Het verblijf

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

VV-BUNDEL EERSTE HULP VOOR (NIEUWE) VV S

VV-BUNDEL EERSTE HULP VOOR (NIEUWE) VV S VV-BUNDEL EERSTE HULP VOOR (NIEUWE) VV S 2 Inhoud INLEIDING...6 1 VV? WAT IS DAT?...7 1.1 Competenties van een hoofdanimator, volgens OSCAR... 7 1.2 Competenties van een animator, volgens OSCAR... 9 2

Nadere informatie

Intern Huishoudelijke Reglement

Intern Huishoudelijke Reglement Als ik een vlinder was, dan vloog ik sierlijk van plas tot plas, dan hield ik de mensen bij elkaar, dan vloog ik naar om het even waar, dan gaf ik vrede aan alle mensen, dan deed ik de mooiste wensen,

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie