Fonto Nova. Fonto Nova. Fonto Nova. Infobrochure. Infobrochure. De Oever vzw, Smetstraat 19, 3501 Hasselt. Tel. 011/ ,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonto Nova. Fonto Nova. Fonto Nova. Infobrochure. Infobrochure. De Oever vzw, Smetstraat 19, 3501 Hasselt. Tel. 011/85 9040, welkom@deoever."

Transcriptie

1 De Oever vzw, Smetstraat 19, 3501 Hasselt Tel. 011/ , Stalenstraat 22, 3600 Genk Tel. 089/ Nog vragen? Vind je geen antwoord in deze brochure op jouw vragen, dan kun je voor meer uitleg terecht bij de begeleiders. Zeker doen! 24

2 Welkom in!!! Je bent nu in, een huis voor 15 jongeren uit heel de wereld. Alle jongeren zijn alleen in België, zonder ouders. De jongeren zijn erg verschillend. Ze spreken vaak een andere taal en hebben soms een andere godsdienst. Het is niet gemakkelijk om zonder ouders in een ander land te wonen. Het vraagt van jou een grote inspanning en je stelt heel wat vragen: heb ik een eigen kamer, hoe laat moet ik gaan slapen, moet ik elke dag naar school, mag ik in het weekend op bezoek gaan bij vrienden, hoe lang kan ik in blijven, met wie kan ik over praten over mijn toekomst?... Op vele vragen geven we je in deze brochure een antwoord. We hopen zo dat je je beter kan aanpassen aan je nieuwe omgeving. Vind je hier geen antwoord op je vragen, dan kun je uitleg vragen aan de begeleiders. Meer info vind je ook in ons huishoudelijk reglement Lezen! Het huishoudelijke reglement van t Zitemzo in de integrale jeugdhulp t Zitemzo als je een minderjarige vreemdeling bent in België Belangrijke websites? Belangrijke telefoonnummers? : 089/ is een voorziening van De Oever vzw. De Oever vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. De Oever is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. werkt enkel op doorverwijzing van de Intersectorale Toegangspoort. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de begeleiders van. Politie: 101 Brandweer: 112 Hulpdiensten:112 Dienst Vreemdelingenzaken: Dienst voogdij:

3 Regels en afspraken Roken, drugs, alcohol In is roken binnenshuis verboden. Alcohol is verboden binnen. Breng dit nooit mee naar Fonto Nova. In België mag je onder de 16 jaar geen alcohol drinken. Onder de 18 jaar is het verboden zware/sterke drank (whisky, gin, rum) te drinken. Het gebruik, bezit of verkoop van drugs en andere verdovende middelen is verboden in. Agressie Heb je problemen met iets of iemand? Praat erover. Begeleiders kunnen je hierbij helpen. Roep niet tegen anderen. Gebruik geen geweld en bedreig niemand! ligt in Genk. Waar ben je? Genk is een stad met meer dan inwoners van honderd verschillende nationaliteiten. Genk ligt in het noorden van België in de provincie Limburg. Limburg is één van de 5 provincies van Vlaanderen. In Vlaanderen wordt Nederlands gesproken. Brussel is de hoofdstad van België. In het zuiden van België (Wallonië) wordt Frans gesproken. Stalenstraat Genk tel: Veiligheid Breng jezelf of anderen nooit in gevaar. In geval van nood of brand, verwittig je de begeleiders. Bij het horen van het alarmsignaal dient iedereen het gebouw onmiddellijk te verlaten, volgens de vastgelegde procedures (zie noodplan). Meer info over Genk? Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk, 089/

4 Wat moet ik zeker weten? Regels en afspraken Bezoekregeling Je hebt een individueel begeleider (IB) Begrijp je iets niet? Heb je problemen? Wil je iets vertellen? Slaap je moeilijk? Wil je over vroeger of over je toekomst praten? Je individueel begeleider luistert naar jou en zal je (proberen) verder te helpen. Binnen de individuele begeleiding wordt gesproken over allerlei onderwerpen: je toekomst in België, je procedure, school, praktische vaardigheden, je gedrag en houding...samen met je IB maak je een handelingsplan op: wat wil je bereiken naar de toekomst toe, hoe ga je dit realiseren en welke hulp heb je hierbij nodig? Regelmatig zul je met je IB bespreken hoever je staat in het bereiken van je doel(en). Beslissingen over je toekomst neem je samen met je voogd en je individueel begeleider. Wil je graag dat iemand op bezoek komt? Bespreek dit met je IB. We willen weten wie er op bezoek komt. Bezoekers moeten de afspraken en regels van respecteren. Begeleiders kunnen altijd bezoek in huis weigeren. Je kan ook zelf op bezoek gaan bij vrienden. Praat er eerst over met je IB. Stel ook je vrienden voor aan je IB. Medische afspraken Ben je nieuw in, dan ga je naar onze huisdokter voor een gezondheidsonderzoek. Als je ziek bent, meld je dit bij de begeleiders. Indien je te ziek bent om naar school te gaan, wordt er een afspraak gemaakt bij onze huisdokter. Bij ziekte wordt steeds de school verwittigd. Moet je medicijnen nemen? Maak hierover afspraken met de begeleiding. Ziek zijn veronderstelt rusten en zichzelf verzorgen. Je houdt je rustig op je kamer en je gaat niet op vrije tijd. Voor kleine medische problemen is er een huisapotheek en een EHBO koffer aanwezig. 4 21

5 Regels en afspraken Wat moet ik zeker weten? De bewonersvergadering Je hebt een dossier Regelmatig zijn er bewonersvergaderingen, samen met een begeleider in. Op de prikborden van de leefgroep, studio en kamertraining, hangt een lijst met de datum en het uur van de vergadering. Alle jongeren komen naar de bewonersvergaderingen. Er worden afspraken gemaakt rond de verdeling van de huishoudelijke taken, de weekmenu of groepsactiviteiten. Jongeren kunnen voorstellen doen, hun mening geven over of vragen stellen. De antwoorden worden besproken op de teamvergadering en teruggekoppeld op een volgende bewonersvergadering. Je IB heeft een map met informatie over jou. Dit is je dossier. Hierin zitten verslagen over je verblijf in, over school Heb je vragen over je dossier? Wil je het inkijken? Vraag het aan je IB. Bij het begin van je verblijf in, krijg je een map, het starterskompas. Hierin kun je jouw persoonlijke documenten of andere informatie, infobrochures, schoolrapporten,.klasseren. Je hebt toegang gekregen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Telefoon en post Heb je geen gsm? Wil je telefoneren met de telefoon van? Bespreek dan met je IB met wie je wil telefoneren en wanneer. Maak er samen afspraken over. Je mag zelf een gsm hebben. Gsm gebruik mag niet storend zijn (dus niet tijdens het eten of groepsactiviteiten).je mag zelf post ontvangen. opent je brieven niet. Je post krijg je van de begeleiders. Je voogd heeft voor jou hulp gevraagd bij de Intersectorale Toegangspoort. De Toegangspoort beslist welke hulp aangewezen is en waar die hulp te vinden is, bijvoorbeeld in. Je hebt een voogd Je hebt een verblijfsprocedure lopen bij de Belgische overheid. Je voogd onderneemt met jou (en eventueel met de hulp van een advocaat) de nodige stappen in het kader van je verblijfsprocedure. Wil je meer uitleg over je procedure? Praat erover met je voogd. 20 5

6 De begeleiding in Regels en afspraken Van leefgroep naar studio, kamertraining en begeleid zelfstandig wonen In verblijf je in de leefgroep of op een individuele studio waar je onder begeleiding, voorbereid wordt op zelfstandig wonen.. In de leefgroep leef je met andere jongeren samen en is er een vaste dagstructuur. Je eet samen, je hebt een vast kameruur en je brengt je vrije tijd grotendeels samen door. In de leefgroep is steeds iemand van de begeleiding aanwezig. Nieuwe jongeren komen eerst altijd in de leefgroep terecht. In de studio s en op de kamertraining krijg je de kans om verder te werken aan je zelfstandigheid en kan je leren wat het betekent om alleen te wonen, zonder echt alleen te wonen. De studio s en de kamertraining bevinden zich in hetzelfde gebouw. Na een verblijf op kamertraining kan je in aanmerking komen voor begeleid zelfstandig wonen. Wie meer wil weten over het studio wonen, kamertraining of begeleid zelfstandig wonen, kan voor meer uitleg terecht bij de begeleiders. De voorwaarden en afspraken kun je ook lezen in onze infobrochures van studio wonen, kamertraining en begeleid zelfstandig wonen. Geld (zakgeld, kleding.) Jongeren die in een voorziening van de Bijzondere Jeugdzorg verblijven, hebben recht op zakgeld. Het bedrag is afhankelijk van je leeftijd. Op 1 februari 2013 kregen de jongeren: van 12 tot 14 jaar: 23,57/maand van 14 tot 16 jaar: 35,36/maand van 16 tot 18 jaar: 47,15/maand Je bepaalt zelf wat je met je zakgeld doet. Je kan ook sparen. Fonto Nova is niet verantwoordelijk voor diefstal. Voor de jongeren van de leefgroep zorgt de individueel begeleider voor de kleding. Soms krijg je van je IB ook geld om kleren te kopen. Vraag in de winkel altijd een ticket! Geef dit aan de begeleiding. Heb je geen ticket dan moet je alles zelf betalen. De jongeren in de studio s en op kamertraining, krijgen een eigen budget om (bepaalde) aankopen zelf te doen. De afspraken hierover vind je terug in de infobrochures van studio wonen en kamertraining. 6 19

7 Regels en afspraken De begeleiding in Het huishouden en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en materialen In de leefgroep hangt een lijst op het prikbord met de taakverdeling voor de jongeren. Iedereen helpt bij het huishouden: afwassen, afruimen, helpen met koken, het poetsen van de douches of de wc s, vuilnis sorteren,. De begeleiders zullen je informeren rond het hoe en wat van de poetstaken. Respecteer het gebouw en je kamer. Bij het opzettelijk aanrichten van schade zul je dit moeten vergoeden. Bij de studio s en kamertraining zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimten. Al deze gemeenschappelijke ruimten moeten na gebruik opgeruimd en proper worden achter gelaten. Wekelijks dienen deze ruimtes gepoetst te worden. Hiervoor wordt een beurtrol opgemaakt. Deze hangt uit op de prikborden van de studio en de kamertraining. Gebruikte materialen moeten netjes en op de voorziene plaats terug gezet worden. Huisvuil en afval worden gesorteerd in de daarvoor voorziene vuilniszakken. De doucheruimte dient steeds proper achtergelaten te worden. Kleren en lakens worden gewassen en gestreken in. Informeer je bij de begeleiders over het gebruik van wasmachine en droogkast. Volg de afspraken hierover. Je kan ook gebruik maken van het strijkijzer en de strijkplank. Emotioneel Sociaal Wonen Begeleidings- domeinen Dagbesteding Administratie Financiën In word je gestimuleerd om je eigen krachten verder te ontwikkelen en te groeien in je zelfstandigheid, voldoende aangepast aan de Belgische samenleving. De zelfstandigheid kan eruit bestaan, dat je voldoende gesterkt bent om de belangrijkste levensdomeinen (school, vrije tijd, administratie, financies, wonen, ) zelf aan te pakken. Je hebt zicht op wat de domeinen inhouden en welke vaardigheden er voor nodig zijn. Met ondersteuning van de begeleiding, bereik je je doel(en) op eigen kracht. 18 7

8 De begeleiding in Regels en afspraken Weekschema De teamvergadering Elke week is er de teamvergadering met de begeleiders in. Alle jongeren worden hierop besproken en er worden afspraken gemaakt over het samenleven in. Er zijn verschillende begeleiders in. Heb je een probleem en is je individueel begeleider niet aanwezig, dan kun je natuurlijk ook bij de andere begeleiders terecht. Om je te helpen nadenken over de invulling van je week gebruiken we een weekschema. Iedere maandag zullen we je vragen om dit samen met de begeleiding in te vullen. Je schooluren staan erop, je IBgesprekken, je hobby s, weekendaanvragen,... Hierdoor heb je een goed overzicht van hoe je week eruit ziet. Als je het beter vindt om een maandkalender te hebben kan je dat met je IB altijd afspreken. 8 17

9 Regels en afspraken De begeleiding in Vrije tijd Na school, tijdens het weekend of schoolvakanties, heb je vrije tijd. Je mag zelf kiezen wat je in je vrije tijd doet. Maar we willen wel steeds weten waar je bent en met wie. Het opnemen van vrije tijd spreek je dus altijd af met de begeleiders. Het uur van thuiskomst is afhankelijk van je leeftijd en de woonformule. In de leefruimte kun je computeren, tv kijken, muziek beluisteren We houden hierbij rekening met iedereen. Bij discussies over bv de keuze van tv programma of het volume van de radio, heeft de begeleider het laatste woord. Een overnachting of een weekend bij vrienden, bespreek je op voorhand met je individueel begeleider. Je voogd wordt hiervan ook verwittigd. Volg hierbij de regels! Je rechten in de jeugdhulpverlening Jongeren hebben recht op een goede hulpverlening. Wat je als jongere mag of niet mag tijdens de hulpverlening of wat je rechten zijn hierbij, vind je terug in de brochure t Zitemzo in de integrale jeugdhulp, die je ontvangen hebt bij het begin van je verblijf in. Wanneer je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kun je hiermee terecht bij de begeleiders van. Maar ook bij: De Jo-lijn (0800/900.33) De Kinder - en jongerentelefoon (0800/15.111) De Kinderrechtswinkel (070/ ) organiseert soms ook activiteiten, bijvoorbeeld naar de film gaan, bowling, een bezoek, Deze activiteiten worden afgesproken op de bewonersvergaderingen. Je kan ook zelf een hobby doen of je aansluiten bij een jeugd- of sportvereniging. Wil je deelnemen aan een vakantiekamp? Spreek erover met je IB. Contacten met Belgische jongeren helpen je om sneller vertrouwd te geraken met het Nederlands en je nieuwe omgeving. 16 9

10 Regels en afspraken Wat moet ik zeker weten? School In België is het verplicht om naar school gaan tot je 18 jaar. Eerst moet je voldoende Nederlands leren. Hiervoor ga je naar OKAN. Dit is de onthaalklas voor anderstaligen. Tijdens de schoolvakanties proberen we je in te schrijven voor extra taallessen. Doe je best op school! De school is erg belangrijk voor je toekomst. Je gaat elke dag naar school, maakt huiswerk en doet examens. Je studeert om een diploma te halen of een vak te leren. Je gaat zelf naar school (te voet, met de fiets of met de bus). Wanneer je vertrekt hangt af van je vervoer en van de schooluren. Uitgezonderd op woensdag, eet je s middags op school. Wanneer je zonder reden niet naar school gaat, volgt er een sanctie. Studeren en kameruur De jongeren in de leefgroep hebben op weekdagen een kameruur van 17 tot 18u, ook tijdens de schoolvakanties. De jongeren zijn dan op hun kamer, ook als ze geen huiswerk hebben. Studeren en je huiswerk maken is erg belangrijk. Tijdens het kameruur kun je hulp vragen aan de begeleiders. Toon ook dagelijks je agenda aan de begeleiders. Je kan gebruik maken van een computer in en internet. Vraag aan de begeleiding wanneer dit kan en naar de afspraken hierover. De jongeren in de studio s of op kamertraining studeren zelfstandig maar kunnen ook hulp vragen aan de begeleiding. In woon je samen met andere jongeren. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in. Dit is niet altijd gemakkelijk. Om dit mogelijk te maken zijn er regels en afspraken waar iedereen zich aan moet houden. In hebben we respect voor iedereen

11 Regels en afspraken Wat moet ik zeker weten? Opstaan en slapen gaan Slapen doe je altijd op je eigen kamer. Sta op tijd op voor het ontbijt. Na het ontbijt ruim je jouw eigen bord en bestek op. Je maakt zelf je lunchpakket voor school. Als je niet naar school moet, in de vakanties of tijdens het weekend, dan mag je uitslapen. Om 10 uur wordt de tafel afgeruimd. Het middageten op woensdag en tijdens het weekend is tussen 12:30 en 13:30. Ga op tijd slapen. Onze slaapuren zijn verschillend naargelang je leeftijd of je woonformule (leefgroep, studio of kamertraining). Vraag hiernaar bij de begeleiding. Je krijgt een eigen kamer Op de eerste dag krijg je een lijst van alles in je kamer: de meubels, prikbord, linnengoed en wordt genoteerd hoe de kamer op dat moment eruit ziet. Zorg goed voor je kamer. Bij vertrek uit, wordt de lijst nagekeken. Wat stuk is moet je betalen. Je krijgt een sleutel van je kamer. Je betaalt een waarborg voor je sleutel. De waarborg krijg je terug bij je vertrek uit. Verlies je jouw sleutel? Dan betaal je een nieuwe. Ruim je kamer elke dag op: Eten Jongeren in de leefgroep eten samen met de begeleiders in de eetplaats. Dit zowel s morgens, s middags als s avonds. De jongeren in de leefgroep krijgen een 4-uurtje en een 8-uurtje. Dit kan een koek zijn of een stuk fruit. Het avondeten is om 18uur. Respecteer de rust tijdens het eten. Wil je iets opwarmen in de microgolf, vraag het aan de begeleiding. Op het prikbord hangt een lijst met de taakverdeling. Ook andere afspraken en de weekmenu, hangen op het prikbord in de eetplaats. De jongeren van de studio eten in de eetplaats van de studio s. De kamertrainers eten op hun eigen kamer. Meer info hierover vind je terug in de infobrochures van de studio of kamertraining. Maak je bed op Doe de gordijnen open Open het raam om te verluchten Doe het licht uit Zet de verwarming af Zet je wekkerradio, pc, uit Doe kleding in je wasmand Poets je kamer elke week grondig. Volg de afspraken hierover. De begeleiders doen dagelijks een kamercontrole. Doe steeds de deur van je kamer dicht als je weg bent

12 Wat moet ik zeker weten? Regels en afspraken Je mag je kamer inrichten naar eigen smaak maar: Gebruik het prikbord om iets op te hangen Beschadig geen meubels of muren Schrijf niets op de meubels of muren Plak er niets op met plakband Je kamer is er alleen voor jou. Wil je op bezoek bij iemand op de kamer? Spreek dit af met de begeleiders. Regels, afspraken, huishoudelijk reglement Om goed te kunnen samenleven zijn er regels en afspraken nodig. De belangrijkste staan hier nu op een rij. Meer uitleg vind je in het huishoudelijk reglement van. Iedereen moet de regels en afspraken kennen en respecteren. Doe je dat niet, dan zal de begeleiding je hierover aanspreken en kan de begeleiding een straf opleggen. Bij herhaaldelijke en/of ernstige overtredingen van het huishoudelijk reglement, moet je misschien ook weg uit. Op je kamer mag je niet roken of kaarsen (wierook ) branden. Respecteer de (nacht)rust van de anderen. Zet de muziek niet te luid of maak niet teveel lawaai. Dit stoort de andere jongeren. s Nachts blijf je op je eigen kamer! Persoonlijke hygiëne Voor het ontbijt zorg je dat je gewassen en aangekleed bent. Je krijgt zeep, tandpasta, tandenborstel, en handdoeken. Neem ook regelmatig een douche. Dagelijks trek je propere sokken en ondergoed aan. De eerste week Tijdens de eerste week van je verblijf in willen we dat je alleen het huis verlaat om naar school te gaan, groepsactiviteiten te doen of weg te gaan met je begeleider. Zo willen we je tot rust laten komen en je beter leren kennen. In het begin van je verblijf in, neemt de begeleiding een foto van jou. Deze gebruiken we om een persoonlijk pasje van Fonto Nova te maken. Ook de gegevens van je GSM worden in je dossier genoteerd

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking.

Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking. LEEFREGELS MFC Capelderij Welkom op MFC Capelderij! Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking. Sinds de start van Capelderij als multifunctioneel

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s MPC Terbank vzw Jongerenbrochure Wie? Hoe? Waar? Wat? Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s 3 Hé jij! Welkom! Als je dit boekje krijgt, dan zul je waarschijnlijk

Nadere informatie

WELKOM IN LEEFGROEP TWEEKLEINEWEGEN

WELKOM IN LEEFGROEP TWEEKLEINEWEGEN WELKOM IN LEEFGROEP TWEEKLEINEWEGEN Hoi, In onze leefgroep Tweekleinewegen wonen we met een negental jongeren samen. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal afspraken gemaakt.

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge ONTHAALBROCHURE De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09 Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge Inhoud Voorstelling... 2 Voor wie?... 2 Wat?... 3 Kennismaking... 4 Intake... 5 Eerste gesprek...

Nadere informatie

Samen maken we er een mooi jaar van! Leefregels leefgroep 1 Schooljaar 2015-2016 1

Samen maken we er een mooi jaar van! Leefregels leefgroep 1 Schooljaar 2015-2016 1 Samen maken we er een mooi jaar van! Leefregels leefgroep 1 Schooljaar 2015-2016 1 Leefregel leefgroep 1 Een stevige boom heeft voldoende sterke wortels nodig om te groeien. Onze wortels vinden wij terug

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

Het Groene Boekje binnen kamertraining

Het Groene Boekje binnen kamertraining Het Groene Boekje binnen kamertraining 7 niet onderhandelbare regels 1. Iedereen is Uniek 2. Respect voor de Persoonlijke Grens 3. Respect voor materiaal 4. Een zinvolle en overlegde dag invulling hebben

Nadere informatie

Welkom ONTHAALBOEKJE KIDS

Welkom ONTHAALBOEKJE KIDS ONTHAALBOEKJE KIDS Hallo, Binnen een paar weken verwachten we jou op onze leefeenheid. We willen je in dit boekje vertellen hoe het er bij ons aan toegaat en wie er bij ons werkt. Zo kan je ons al een

Nadere informatie

Groenveld Groenveldstaat 3001 Heverlee 016/30.97.16

Groenveld Groenveldstaat 3001 Heverlee 016/30.97.16 Groenveld Groenveldstaat 3001 Heverlee 016/30.97.16 Leefgroep Groenveld 1 Wat leren we? Deze leefgroep noemen we de leefgroep. De naam zelf al zegt dat je hier een aantal vaardigheden kan leren. Vaardigheden

Nadere informatie

ONTHAALBOEKJE TIENERS

ONTHAALBOEKJE TIENERS ONTHAALBOEKJE TIENERS Hallo, Binnen een paar weken verwachten we jou op onze leefeenheid. We willen je met dit boekje onze leefeenheid voorstellen. Zo kan je ons al een beetje leren kennen. We kunnen ons

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

Welkom,in paviljoen 1

Welkom,in paviljoen 1 Welkom,in paviljoen 1 Hier wonen een 10-tal jongens vanaf 12 jaar tot ongeveer 18 jaar samen, die net zoals jij het moeilijk hebben en om één of andere reden voorlopig niet meer thuis kunnen wonen. Verder

Nadere informatie

Reglement van orde doorgangswoning (Haachtsesteenweg 276)

Reglement van orde doorgangswoning (Haachtsesteenweg 276) Departement Welzijn Sociale Dienst - Huisvesting Reglement van orde doorgangswoning (Haachtsesteenweg 276) Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Verantwoordelijke... 2 3. Intake en onthaal... 2 4. Basispakket...

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Reisinformatie werkweek klas 3

Reisinformatie werkweek klas 3 Reisinformatie werkweek klas 3 Schooljaar 2014-2015 Beste 3 e klassers, Aan het einde van het derde schooljaar is het gebruikelijk om op werkweek te gaan. Dit jaar gaan we naar de Ardennen. We vertrekken

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Brochure DRM - meisjes

Brochure DRM - meisjes Opgesteld op: 16-4-08 Geldig tot: 2015 Brochure DRM - meisjes Code: ALG Type: document Laatste wijziging: 09-12-10 Auteur: Nathalie De Smedt 1 Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Ook jij

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Welkom op Zonnewende,

Welkom op Zonnewende, 1 Welkom op Zonnewende, Bij ons op Zonnewende - kunnen 47 jongeren tussen 3 en 21 verblijven: jongeren die omwille van moeilijkheden thuis of met zichzelf tijdelijk of voor een iets langere tijd niet meer

Nadere informatie

Het leven in de leefgroep van de Zwier

Het leven in de leefgroep van de Zwier 1 Het leven in de leefgroep van de Zwier De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen we je wat vertellen

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Inhoud 1 Rechten: wat kan u van ons verwachten?...5 1.1 De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg...5 1.2 De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie..5

Nadere informatie

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet?

De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? TIPS VOOR DE EXAMENS De examenperiode is een moeilijke tijd. Je moet hard studeren en je hebt veel stress. Wat is een goede studiemethode en wat doe je beter niet? Wat moet je doen? 1. Lees de tekst op

Nadere informatie

Informatieboekje kinderafdeling

Informatieboekje kinderafdeling Ithaka Informatieboekje kinderafdeling In je handen heb je een boekje met informatie over de kinderafdeling van Ithaka. Je bent hier niet alleen, er zijn nog ongeveer 20 andere kinderen op de afdeling.

Nadere informatie

Samen werken aan jouw toekomst

Samen werken aan jouw toekomst WELKOM BIJ DE OVERFLATS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Overflats van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Overflats

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 1. Lidmaatschap Iedereen kan lid worden van Nieuw Pagode VZW (JH Pagode). Je betaald 5 EURO lidgeld voor 1 jaar lidmaatschap. Onze voordelen voor leden om lid te worden/zijn: - Je krijgt een lidkaart -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

Zomerkamp 2015. Vallon Pont d Arc. Van 20 augustus t/m 28 augustus. Junior Survival club De Searchers

Zomerkamp 2015. Vallon Pont d Arc. Van 20 augustus t/m 28 augustus. Junior Survival club De Searchers Zomerkamp 2015 Vallon Pont d Arc Van 20 augustus t/m 28 augustus Junior Survival club De Searchers Reglement & Afspraken: Regel 1: De Searchers leiding, de Franse instructeurs en de campinggasten hebben

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder I. Algemeen Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Een woonvoorziening kiezen

Een woonvoorziening kiezen Een woonvoorziening kiezen In deze checklist vind je gedetailleerde omschrijvingen die een leidraad kunnen zijn bij de keuze van een woonvoorziening. Voor wie? Wat is het doelpubliek van de voorziening?

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Hallo jongens en meiden, Tot ziens. Alvast veel leesplezier!!!!

Hallo jongens en meiden, Tot ziens. Alvast veel leesplezier!!!! Op maandag lever je als eerste je verlofpas weer in bij je bootsman/vrouw. Je zwemgoed wat je op school gebruikt, wordt door ons gewassen. Laat wel even je naam in je zwembroek zetten, zodat hij niet zoek

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Maaszicht van A tot Z juli 2015

Maaszicht van A tot Z juli 2015 Maaszicht van A tot Z juli 2015 A Activiteiten Maaszicht organiseert regelmatig activiteiten voor bewoners. Als je je opgeeft voor een activiteit, moet je ook deelnemen (afspraak = afspraak). In de eerste

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van wat iedereen moet meenemen:

Hieronder staat een overzicht van wat iedereen moet meenemen: B1B - B1C - B1D - B1W - B1Y Wo 25 september - Vr 27 september 2013 VOORWOORD Beste leerlingen, Dit is het programmaboekje voor de komende kennismakingsdagen. Lees dit boekje goed door en bereid je geestelijk

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Bewonersbrochure TCK. TCK De Halve Maan Pannestraat 43 A 8630 Veurne 058 / 33 20 35 0486 / 93 43 75 tck@ocmw-veurne.be

Bewonersbrochure TCK. TCK De Halve Maan Pannestraat 43 A 8630 Veurne 058 / 33 20 35 0486 / 93 43 75 tck@ocmw-veurne.be Bewonersbrochure TCK 22 TCK De Halve Maan Pannestraat 43 A 8630 Veurne 058 / 33 20 35 0486 / 93 43 75 tck@ocmw-veurne.be BEGELEIDINGSTEHUIS ZONNEWENDE Bij ons in Zonnewende kunnen er 47 jongeren tussen

Nadere informatie

Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid.

Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid. t Laar Is een O.O.O.C., wat staat voor onthaal,-oriëntatie en observatiecentrum. Wij kunnen 11 jongens begeleiden, tussen 12 en 18 jaar, aan ons toevertrouwd door de Jeugdrechtbank of het Ondersteuningscentrum

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Intro 2013-2014 Kennismakingsdagen/training

Intro 2013-2014 Kennismakingsdagen/training Intro 2013-2014 Kennismakingsdagen/training Omgeving: Riethoven Valkenswaard Borkel & Schaft Klas O4.1-O3.1 21 aug 23 aug 1 Inhoud Voorwoord;... 3 Programma; woensdag 22-08-2012... 4 Programma; donderdag

Nadere informatie

dragscode Gedra Gedrags code scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge DSW Gedragscode Gedragscod

dragscode Gedra Gedrags code scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge DSW Gedragscode Gedragscod Gedragscode Ge scode Gedragscode Gedrag DSW Gedragscode Gedragscod dragscode Gedra scode Gedragscode Ged Gedragscode Ge Gedrags scode Gedragscode Gedrag D i e n s t S o c i a l e We r k v o o r z i e n

Nadere informatie

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken.

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken. boekingsprocedure voorrangsregeling jeugdgroepen hebben een onbeperkt voorrangsboekingsrecht. scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn geld in vertrouwde handen. Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn

Uitgebreide versie. Mijn geld in vertrouwde handen. Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn Uitgebreide versie Mijn geld in vertrouwde handen Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn Mijn geld in vertrouwde handen Iedereen heeft geld nodig om te leven. Om zelf kleren en eten te kopen, maar ook

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

1 Ik vind dat 2 Ik vind dat 3 Ik vind dat 4 Ik vind dat 5 Ik vind dat 6 Ik vind dat 7 Ik vind dat

1 Ik vind dat 2 Ik vind dat 3 Ik vind dat 4 Ik vind dat 5 Ik vind dat 6 Ik vind dat 7 Ik vind dat opdracht 1: KIES DE GOEDE REDEN 1 Ik vind dat benzine voor auto's duurder moet zijn,... a omdat dan minder mensen auto rijden. b omdat dan iedereen auto kan rijden. c omdat benzine niet lekker is. 2 Ik

Nadere informatie

Hulpmiddelen. Voor het invulschema is gebruik gemaakt van de 11 domeinen uit de zelfredzaamheidmatrix.

Hulpmiddelen. Voor het invulschema is gebruik gemaakt van de 11 domeinen uit de zelfredzaamheidmatrix. Hulpmiddelen Zorg in kaart brengen Hierna staat een invulschema om je te helpen inzicht te krijgen in de ondersteuning die je krijgt. Het kan gebruikt worden ter voorbereiding op het keukentafelgesprek.

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES i patiënteninformatie DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw Mijnheer Deze brochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis

Nadere informatie

Schoolreis. Grolloo 22, 23 en 24 april 2013

Schoolreis. Grolloo 22, 23 en 24 april 2013 Schoolreis Grolloo 22, 23 en 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Adresgegevens en bereikbaarheid 3. Paklijst 4. Corvee lijst 5. Planning 2 Inleiding Hiervoor je ligt het informatieboekje voor onze schoolreis

Nadere informatie

ZONDAG 13 TOT DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015

ZONDAG 13 TOT DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015 KUNSTHUMANIORA BRUSSEL CHRYSANTENSTRAAT 26 1020 BRUSSEL (02)502.05.04 WERKWEEK MUZIEK (ORKEST + piano, gitaar & zang) ZONDAG 13 TOT DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015 VERANTWOORDELIJKE: Tijl: GSM: 0475/916379

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders Leefgroep Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Hoelang? 10 Belangrijke nummers 11 Goed om te weten... 12 Afspraken 22 Praktische

Nadere informatie

Leefgroep 2 Onthaalbrochure voor ouders

Leefgroep 2 Onthaalbrochure voor ouders Kinder- en Jeugdpsychiatrie Leefgroep 2 Onthaalbrochure voor ouders Inhoud Welkom in leefgroep 2...5 1 Het weekprogramma...6 2 Bij wie kunt u allemaal terecht?...7 Wie werkt nog samen met leefgroep 2?...7

Nadere informatie

HEB JE HUISWERK VANDAAG?

HEB JE HUISWERK VANDAAG? BLAD 1 HEB JE HUISWERK VANDAAG? Je kind moet thuis werken voor school. In de agenda kan je kijken wat je kind moet doen. Wat moet je doen? 1 Maak oefening 1 op blad 2: Wat doet je kind na de school? 2

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN?

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? Deinze 4 juni 2013 www.drugpunt.be/heelwatinhuis Drugpunt Leie & Schelde Filip Claeys Sanne Foulon www.drugpunt.be

Nadere informatie

Reglement van orde LOI (gemeenschappelijke woning)

Reglement van orde LOI (gemeenschappelijke woning) Departement Welzijn Sociale Dienst Lokaal Opvanginitiatief Reglement van orde LOI (gemeenschappelijke woning) Inhoud 1. Verantwoordelijke... 2 2. Intake en onthaal... 2 3. Leefgeld en zakgeld... 3 4. Vervoer...

Nadere informatie

INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL

INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL cultuurcentrum asse huinegem 4, 1730 asse tel.: 02 456 01 60 info@ccasse.be www.ccasse.be WELKOM Je maakt gebruik van de zaal in Bekkerzeel. Om alles in goede banen te leiden

Nadere informatie

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing ... als je minderjarig bent uitgave 2007 ... als je minderjarig bent Minderjarig Volgens de Belgische wetten is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18. Mensen en diensten die rond de wet werken

Nadere informatie

Tarieven 2015. Groot Zande. Slaapzalen. Voor scholen telt een minimum van 20 personen

Tarieven 2015. Groot Zande. Slaapzalen. Voor scholen telt een minimum van 20 personen Tarieven 2015 Voor scholen telt een minimum van 20 personen Midweek Maandag 10 uur t/m Woensdag 10 uur per persoon 25,50 Week Vrijdag 18 uur t/m Vrijdag 11 uur per persoon 72.00 Woensdag 14 uur t/m Vrijdag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VOORWOORDJE TEXELREIS GROEP 8 WAT NEEM JE ALLEMAAL MEE DAGINDELING TEXEL INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN

INHOUDSOPGAVE VOORWOORDJE TEXELREIS GROEP 8 WAT NEEM JE ALLEMAAL MEE DAGINDELING TEXEL INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN INHOUDSOPGAVE VOORWOORDJE TEXELREIS GROEP 8 WAT NEEM JE ALLEMAAL MEE DAGINDELING TEXEL INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN VOORWOORDJE Aan de ouders en leerlingen van groep 8, Het is bijna zover, groep 8 gaat

Nadere informatie

Leefregels op onze school

Leefregels op onze school INFO VOOR DE LEERLINGEN Leefregels op onze school Bij je aan regels houden denk je gemakkelijk aan wat allemaal niet mag, waar de grenzen liggen waar je niet overheen mag gaan en aan sancties die er volgen

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE RESIDENTIELE BEGELEIDING CIG HUIS TER LEYE

ONTHAALBROCHURE RESIDENTIELE BEGELEIDING CIG HUIS TER LEYE ONTHAALBROCHURE RESIDENTIELE BEGELEIDING CIG HUIS TER LEYE Onthaalbrochure residentiële werking februari 2015 1 Wat is een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG)? Een CIG is een centrum dat begeleiding

Nadere informatie

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking.

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking. Welkom op Psychiatrische spoedopname Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Vier op de tien slaapt slecht Bijlage

Vier op de tien slaapt slecht Bijlage 1) Grafieken en tabellen Vier op de tien slaapt slecht Bijlage Grafiek 1: Stellingen over slaap (totale groep 3.297 personen) Kijk naar jezelf (op een gemiddelde dag) en duid aan in welke mate je het eens

Nadere informatie

Slaapproblemen? Gezonde slaap

Slaapproblemen? Gezonde slaap Dit is een folder van www.orthoconsult.nl geschreven door dhr. drs. Ard Nieuwenbroek, trainer/ therapeut bij Ortho Consult. Deze folder is op een aantal punten aangepast en aangevuld door de stressbegeleiders

Nadere informatie

Psychiatrische afdeling F1

Psychiatrische afdeling F1 PSYCHIATRIE Psychiatrische afdeling F1 PAAZ Door middel van deze folder willen wij u snel vertrouwd maken met de gang van zaken op de PAAZ. Ook informeren wij u over de diverse behandelmogelijkheden waar

Nadere informatie

infobrochure leefgroep Hinkstap

infobrochure leefgroep Hinkstap infobrochure leefgroep Hinkstap Welkom Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, je bent welkom bij ons In deze wat vreemde en nieuwe wereld wil dit boekje je gids zijn. Lees het, als je vragen hebt, vraag

Nadere informatie

1. Ouders en jij: opvoedingspartners

1. Ouders en jij: opvoedingspartners 1. Ouders en jij: opvoedingspartners Ouders die jouw opvang kiezen, vertrouwen je hun kostbaarste bezit toe. Jij voedt hun kinderen mee op tijdens hun belangrijkste levensjaren, een mooie taak! EEN GOEDE

Nadere informatie

INFO EN BOEKINGSDOCUMENT DE BOSKABANNE ZONDER OVERNACHTING

INFO EN BOEKINGSDOCUMENT DE BOSKABANNE ZONDER OVERNACHTING Pagina 1 van 5 INFO EN BOEKINGSDOCUMENT DE BOSKABANNE ZONDER OVERNACHTING DE BOSKABANNE Met aandacht voor natuur, sfeer en creativiteit is De Boskabanne dé plaats voor ont spanning met gezin, familie,

Nadere informatie

Kamertraining. Onthaalbrochure voor ouders

Kamertraining. Onthaalbrochure voor ouders Kamertraining Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Hoelang? 10 Belangrijke nummers 11 Goed om te weten... 12 Regels 23 Afspraken

Nadere informatie

Programmaboekje Werkweek Londen 2014

Programmaboekje Werkweek Londen 2014 Programmaboekje Werkweek Londen 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Regels en afspraken.4,5 Checklist...6,7 Klimaat en kleding. 8 Tijdverschil..8 Geld..8 Veiligheid en gezondheid..9 Bagage.9

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VEB1 Medische Psychiatrie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VEB1 Medische Psychiatrie Afdelingsgebonden informatie Medische Psychiatrie Welkom Wij heten u welkom op onze afdeling Medische Psychiatrie van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Binnen het ziekenhuis wordt de afdeling

Nadere informatie