Brochure DRM - meisjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure DRM - meisjes"

Transcriptie

1 Opgesteld op: Geldig tot: 2015 Brochure DRM - meisjes Code: ALG Type: document Laatste wijziging: Auteur: Nathalie De Smedt 1

2 Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Ook jij kan vragen of hulp nodig hebben. Er zijn heel wat jongeren die het lastig hebben. Dit kan gaan over allerlei verschillende problemen. Voor deze problemen is het wellicht onvoldoende om met vrienden of anderen te praten. Voor deze problemen kan je geholpen worden door professionele hulpverleners. Dit zijn mensen die hulp willen bieden aan jongeren en daarvan hun beroep hebben gemaakt. Denk maar aan de begeleiders, psychologen, gezinsbegeleiders, enz. Voorbeeld Je blijft s nachts alleen thuis, omdat je ouders vaak buitenshuis zijn Je hebt ruzie met één van je leerkrachten en spijbelt daarom Je ouders hebben het moeilijk en kunnen je opvoeding niet aan Je gebruikt drugs en drinkt vaak alcohol Iemand waarvan je heel veel houdt, is overleden en je voelt je heel verdrietig Je bent zwanger en weet niet wat je moet doen Je vrienden vragen je om te stelen en jij durft niet nee te zeggen 2

3 Wellicht vraag je je weleens af: wat mag ik eigenlijk van de begeleiding verwachten en hoe zouden ze zich tegenover mij moeten gedragen? In Luein proberen we ervoor te zorgen dat deze hulp goed gebeurt. Je hebt namelijk recht op goede hulp. In deze brochure vind je meer uitleg over deze hulp en over je rechten hierbij. We proberen in deze brochure jouw rechten uit te leggen. We zullen voorbeelden, afbeeldingen en samenvattingen gebruiken om deze rechten te verduidelijken. Luein. Tenslotte nog even enkele begrippen verduidelijken: - begeleiding: de begeleiders, de hoofdbegeleiding, de psychologen, de gezinsbegeleiding, de directie, -verwijzer: Comité Bijzondere Jeugdzorg of Jeugdrechtbank. 3

4 Deze brochure kan je eens doorlezen wanneer je graag meer wil weten over je rechten binnen Luein. Deze rechten gelden ook in andere voorzieningen die onder de noemer vallen van Integrale jeugdhulp. Misschien ga jij na je verblijf in Luein naar een ander centrum, dan gelden deze rechten daar ook voor jou. Wat betekent integrale jeugdhulp? Dit is een verzamelnaam voor hulp die jongeren kunnen krijgen in Vlaanderen. Dit is een nieuw concept en heeft als doel om alle organisaties waar jongeren hulp kunnen krijgen beter te laten samenwerken. Zo kan jij sneller en beter geholpen worden. Je kent waarschijnlijk het JAC en het CLB wel. Deze voorzieningen vallen net zoals Luein onder de integrale jeugdhulp. Dit nieuwe systeem is nog niet volledig ingevoerd. Zo is het vaak een heuse zoektocht naar waar jij terecht kan met je hulp. Via de integrale jeugdhulp zou je naar één toegangspoort stappen, die samen met jou op zoek gaat. Twee decreten (wetten) regelen de integrale jeugdhulp: Het ene decreet bepaalt wat integrale jeugdhulp precies is. Het andere decreet noemt het decreet rechtspositie van de minderjarige in Integrale jeugdhulp en omschrijft jouw rechten. Een heel moeilijke omschrijving, maar dit wordt in deze brochure net uitgelegd. Hierin staan al jouw rechten opgesomd. 4

5 Je ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol in de hulpverlening. Je ouders zijn voor jou verantwoordelijk tot je 18 bent en mogen dus belangrijke beslissingen nemen over jou. Je ouders beslissen over je woonplaats na Luein, je schoolrichting, hoe je je vrije tijd invult, Ook wanneer er problemen zijn, blijven je ouders normaal gezien verantwoordelijk voor je en moeten ze bij de hulpverlening binnen Luein betrokken worden. Tenzij je ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Dit wil niet zeggen dat je ouders beslissingen mogen nemen die strijdig zijn met jouw belang. In dat geval kan je je team aanspreken. 3 Belangrijke Regels 1) Wanneer er beslissingen over jou genomen worden, staat jouw belang altijd centraal. We moeten dus bij al onze beslissingen kijken naar wat voor jou het beste is. Het beste is afhankelijk van jouw behoeften, noden, problemen, veiligheid, Wat jouw belang is, staat nergens neergeschreven en verschilt van situatie tot situatie en van persoon tot persoon. Wie beslist dit dan? Je ouders, de hulpverlening en ook jijzelf. Soms zal jouw belang verschillend zijn van wat jij wil. Voorbeeld Wanneer het thuis zeer moeilijk loopt, kan het in jouw belang zijn dat je na Luein (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Ook wanneer jij vraagt om terug naar huis te keren, is het in belang van jouw veiligheid nodig dat jij even ergens anders gaat wonen. 5

6 2 ) Om je rechten te gebruiken, moet je bekwaam zijn. Bekwaam zijn betekent dat je zelf dingen mag doen en beslissen. De wet zegt dat je bekwaam bent op 18 jarige leeftijd, met andere woorden wanneer meerderjarig bent. Voor sommige zaken maakt de wet gelukkig een uitzondering. Zo word je bekwaam geacht om alleen een zak chips te kopen in een winkel. Voorbeeld Je mag vanaf je 12 jaar zelf beslissen of je geadopteerd wil worden. Je mag op 16 jaar een vakantiejob uitvoeren om een centje bij te verdienen. Het decreet dat hierboven werd vernoemd omtrent jouw rechten, maakt een uitzondering op het aspect bekwaam zijn. Deze zegt dat jij bekwaam bent om je rechten zelf uit te oefenen vanaf je 12 jaar zonder de steun van je ouders. Wij gaan er vanuit dat je bekwaam bent vanaf je 12 jaar, tenzij anders beslist op de eerste teamvergadering. Dit gebeurt heel uitzonderlijk en als dit gebeurt moet dit goed gemotiveerd worden. 3) Alle rechten zijn voor alle meisjes gelijk. Jongeren mogen niet anders behandeld worden omdat ze een andere taal spreken, een andere cultuur of godsdienst hebben, omdat ze een beperking hebben, 6

7 Welke rechten heb je als jongere binnen Luein? 7

8 1. Hulp Krijgen Als jij hulp nodig hebt dan moet je die ook krijgen! Dat betekent dat hulpverleners binnen Luein verplicht zijn om je te helpen. In Luein werken we multidisciplinair. Dit wil zeggen dat er een team rond jou gevormd is en die bestaat uit een psycholoog, een gezinsbegeleider, een individuele begeleider en een co-begeleider. Je team zal jou op persoonlijk, schools en context (je gezin) gebied proberen te helpen bij moeilijkheden. Als je team om één of andere reden jou niet kan helpen, moeten we je naar een andere organisatie sturen die je wel kan helpen. 8

9 Voorbeeld Stel dat jij al een hele tijd worstelt met het gebruik van verdovende middelen (bijvoorbeeld alcohol, drugs, medicatie) dan kunnen wij jou doorverwijzen naar een voorziening die hier gepaste hulp kan bieden. In dit specifieke geval zouden we een begeleiding binnen het CAT kunnen opstarten. (Centrum voor studie, preventie en behandeling van alcoholisme en andere toxicomanieën) Sommige organisaties kunnen beter omgaan met de hulp die jij nodig hebt. Maar je team zal in eerst instantie proberen om zelf hulp te bieden. 9

10 2. Duidelijke informatie Wanneer jij een vraag hebt, moeten wij je van bij het begin vertellen hoe we jou willen helpen. Als jij vragen hebt, moeten we eerlijk antwoorden. We moeten je deze informatie spontaan geven en we mogen niet wachten tot dat je er zelf om vraagt. Je team heeft beroepsgeheim en mag niet zomaar informatie over jou doorgeven aan anderen zonder jouw toestemming. In uitzonderlijke gevallen kan dit wel, bijvoorbeeld wanneer jij bent weggelopen en dus in gevaar bent. Je team heeft ook beroepsgeheim tegenover je ouders. Alleen in jouw belang en wanneer je niet bekwaam geacht wordt om voor je belangen op te komen, mag een begeleider vertellen aan je ouders wat er met jou gebeurt. Voorbeeld Als jij niet wil dat, hetgeen je vertelt aan je psycholoog, wordt besproken met je ouders, dan zal de psycholoog/gezinsbegeleider er niet over praten met je ouders. In de meeste gevallen zullen we jou aansporen om dit toch bespreekbaar te maken met je ouders, zodat we jou en je gezin verder kunnen helpen. Je team moeten je ook vertellen wat er verder zal gebeuren als je geen hulp meer wil. Wanneer jouw verblijf in Luein een opdracht is van een jeugdrechter, dus gedwongen hulpverlening, dan kan jij een verblijf in Luein niet weigeren. Telkens wanneer je team een beslissing neemt over jou of wanneer er iets verandert in de afspraken, moet je team je dat vertellen. Wanneer je team denkt dat iets je kan kwetsen of verdrietig maken en het niet echt nodig is dat je dit weet, moet je team je dit niet vertellen. 10

11 Tip: Wanneer je vragen hebt over de hulp die je krijgt, schrijf ze dan onmiddellijk op. Je kan dit nadien bespreken met een begeleider. De begeleider moet alles op een duidelijke en begrijpelijke manier vertellen! Wanneer je iets niet begrijpt, vraag je om het even te herhalen. Wanneer je een andere taal spreekt, moet je begeleider iemand er bij halen die het gesprek kan vertalen. Voorbeeld Als je bijvoorbeeld doof bent, zal men er iemand moeten bijhalen die gebarentaal kent. 11

12 3. Zelf beslissen over de hulp Wanneer je bekwaam geacht wordt, mag je zelf beslissen of je hulp wilt of niet. In het andere geval beslissen je ouders. Wettelijk gezien mag je hierover beslissen als je 12 jaar bent. Wanneer een begeleider of een ouder vindt dat jij niet bekwaam bent, zullen zij dit moeten bewijzen. Stel dat jij bekwaam geacht wordt, dan kan de begeleiding je nooit dwingen om hulp te aanvaarden. In dat geval moet je jouw toestemming geven. Enkel de jeugdrechter kan je verplichten om de hulp te accepteren. Dit houdt in dat je ook de voorstellen van een begeleider mag weigeren, ook al heb je zijn hulp aanvaard. Wanneer je niet bekwaam geacht wordt kunnen je ouders of de jeugdrechter hierover beslissen. 12

13 Voorbeeld Stel nu dat jij een bepaalde drug gebruikt, maar jijzelf vindt niet dat je hierbij hulp nodig hebt. Dan kan een hulpverlener of een ouder aantonen dat je niet bekwaam bent (want je brengt je gezondheid in gevaar) en moet je de hulp wel aanvaarden. Hierbij is het belangrijk dat we ook jouw mening horen en dat jij deze goed argumenteert. Een volgende voorbeeld kan dit ook verduidelijken. Stel dat een hulpverlener vermoedt dat een zelfhulpgroep jou zou kunnen ondersteunen in het verwerken van een overlijden van een dierbare, maar jij voelt jezelf nog niet klaar om hierover te praten. Dan kan jij dit voorstel ontzeggen, zolang dit niet tegenstrijdig is met jouw belang (emotionele veiligheid bijvoorbeeld). Wanneer er keuze is tussen verschillende hulpverleners, mag je ook kiezen door wie je geholpen wordt. Ook wanneer je na verloop van tijd wil veranderen van hulpverlener, kan dat als dat nodig is. In Luein heb je die keuze niet. Er zijn vele meisjes die hulp nodig hebben en misschien klinkt het probleem van de wachtlijsten je niet onbekend. Wanneer je wordt opgenomen in Luein krijg je een team toegewezen, een team die op dat moment vrij is en een vaste psycholoog, gezinsbegeleider, individuele begeleider en co-begeleider heeft. 13

14 4. Respect voor je gezin Je gezin is heel belangrijk voor jou. Het is essentieel dat jij in je gezin volwassen kan worden, maar soms is dit niet mogelijk en moet je er even tussen uit. Een tijdelijk verblijf in Luein kan soms rust bieden voor jou en voor je gezin. Na deze rustperiode is een terugkeer naar huis is sommige gevallen mogelijk. In sommige gevallen word je na Luein doorverwezen naar een andere residentiële voorziening. Als je bekwaam geacht wordt, kan dit alleen als jij hiermee akkoord bent. Het kan zijn dat jij nood hebt aan rust en hulp en dat je akkoord gaat met een opname in Luein. Dit gebeurt dan via je consulent die verbonden is aan het Comité Bijzondere Jeugdzorg. Je ouders of/en jij kunnen hier hulp vragen en je consulent vraagt of wij een plaats voor jou hebben. Het kan zijn dat je ouders deze hulp inschakelen, maar jij niet akkoord gaat. Dan wordt de bemiddelingscommissie ingeschakeld. Deze instantie zal trachten te bemiddelen tussen jou en je ouders en een akkoord proberen te bereiken. Ook zo kan je in Luein opgenomen worden. In het laatste geval kan het zijn dat wanneer er geen akkoord bereikt wordt of in dringende gevallen je doorverwezen wordt naar de gedwongen hulpverlening. In deze hulpverleningsvorm beslist een jeugdrechter over je verblijf in Luein. Met andere woorden : je kan in Luein worden geplaatst zonder dat jij dat wil. Een dringend geval zou kunnen zijn dat je regelmatig wegloopt van thuis, dat je drugs gebruikt, dat je mishandeld wordt, Je ouders hebben het recht om je te bezoeken. Dit mag je team niet verbieden. Enkel een jeugdrechter kan een verbod op bezoek opleggen.. Dit zou tijdelijk geweigerd kunnen worden omdat je ouders je mishandelen bijvoorbeeld. Indien je geplaatst bent in Luein en het bezoek van je ouders wordt geweigerd door de jeugdrechter, heb jij het recht om te weten waar je ouders zijn en hoe het met hen gaat. Wanneer je team niets aan je kan vertellen over je ouders, moet deze contact opnemen met hen om hiernaar te informeren. 14

15 5. Meepraten Je hebt recht op inspraak. Dit wil zeggen dat jij ook iets mag zeggen over de hulp die je krijgt. Je mag erover meepraten en meebeslissen. Je hebt de kans om op de team overlegmomenten vragen te stellen en de richting van je begeleiding mee te bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld meebeslissen over de invulling van je vrije tijd. Indien je de regels van Luein (bijvoorbeeld: niet op café gaan, niet afspreken met anderen, tijdig zijn, ) eerbiedigt, dan heb je recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld: sport, muziekschool, ). Dit betekent niet dat jij het voor het zeggen hebt. Alle voorstellen worden steeds besproken door je team, de verwijzer, je ouders en jijzelf. Als men geen rekening kan houden met jouw mening, dan moet je team je goed uitleggen waarom. We zullen in Luein regelmatig aan je vragen hoe het met je gaat. Ook hierbij mag jij je mening geven. Wekelijks kom je tijdens het groepsgesprek/bewonersvergadering, samen met de andere meisjes, bijeen om over het leven in de leefgroep te praten. 15

16 6. Je dossier Wanneer jij in Luein wordt opgenomen, wordt er een dossier opgemaakt. In dat dossier staat er wat de psychologen belangrijk vinden over jou functioneren, wat de gezinsbegeleiders belangrijk vinden over je gezin, de begeleiders zien in de leefgroep en algemeen wat er belangrijk is over je situatie. In Luein is dit een document op de computer. Hier mogen enkel belangrijke gegevens in komen te staan. Elke keer iets belangrijk beslist wordt of gebeurt met jou of je gezin, wordt dit in je dossier geschreven. Waarom is dit zo? Enerzijds zodat elke begeleider van jouw team altijd weet hoe het met jou en je gezin gaat en zo beter hulp kunnen verlenen. Anderzijds omdat één begeleider meerdere meisjes heeft en zo geen belangrijke gegevens van jou zou vergeten. Voorbeeld Bijvoorbeeld in een dossier staat er of jij al dan niet je best doet op school, hoe jij functioneert in de leefgroep, welk beeld wij hebben van het gezinsgebeuren, welke manieren jij hebt om met problemen 16

17 Medische gegevens van jou mogen niet in jouw dossier staan tussen de andere gegevens. In Luein worden deze apart gehouden in een andere map, omdat hier een andere wet geldt en dus andere regels. Wat betreft de andere gegevens mag je weten wat in je dossier staat, als je bekwaam geacht wordt. Er zijn maar heel weinig mensen die in je dossier mogen lezen: Je team, de consulent, de verwijzer, je ouders en jijzelf. Wanneer je ouders verschillende belangen hebben dan jij, kan een bijstandspersoon je dossier lezen in plaats van je ouders (zie verder). Wettelijk gezien ben je bekwaam om je dossier te lezen op je 12 jaar. Dit kan weerlegd worden door je team ofwel je ouders. In dat geval zullen zij dit goed moeten uitleggen waarom. Indien je onbekwaam geacht wordt kan je de toestemming krijgen om enkel een gedeelte van je dossier te lezen. Binnen Luein wordt met jou het advies besproken en geven we hier uitleg over. Er wordt dus m.a.w. verkort mondeling weergegeven wat er in je dossier staat en welke boodschap we geven aan de verwijzer. Wanneer jij vraagt om je dossier te bekijken moet dit binnen de 15 dagen gebeuren. Hierop bestaan uitzonderingen: Wanneer iemand (bijvoorbeeld je vader) iets vertelt in vertrouwen aan iemand van je team (in dit geval de gezinsbegeleider), kan deze persoon vragen dit niet door te geven aan de anderen. Dit betekent dat ook jij het dus niet mag weten. Soms staan er zaken in je dossier waarvan het beter is dat jij ze niet weet (omdat deze bijvoorbeeld veel verdriet bij je zouden kunnen teweegbrengen). Als ze niet belangrijk zijn voor de hulp die je krijgt, dan moet je ze niet weten. Wanneer jij onder toezicht staat van de jeugdrechtbank. 17

18 Voorbeeld Wanneer je vader voor je geboorte een tijdje in de gevangenis heeft gezeten voor een diefstal. Hij heeft ondertussen zijn leven verbeterd en doet nu heel hard zijn best om een goede vader voor je te zijn. In principe mag je je dossier gewoon lezen. Uitgezonderd de stukken waarin iets staat dat je niet mag weten en de stukken die tegelijk over andere mensen gaan met wie je niet samenwoont (dit heeft te maken met het recht op hun privacy). Je mag ook zelf iets toevoegen aan je dossier. Wanneer jij op een andere manier kijkt naar wat geschreven staat, kan jouw visie er bij geschreven worden. Je mag een kopie hebben van de stukken uit je dossier die je wel mag lezen. Wanneer je bepaalde stukken niet mag lezen, krijg je een samenvatting van wat er in staat. Ook jij kan vragen dat bepaalde onderwerpen door je ouders of andere mensen niet kunnen gelezen worden. 18

19 7. Een bijstands persoon Wanneer je contact hebt met je hulpverleners mag je steeds iemand meenemen die jij vertrouwt en waar jij je goed bij voelt. Deze persoon is dan je bijstandspersoon. Het mag wel niet zomaar om het even wie zijn. Het moet iemand zijn die ook beroepsgeheim heeft, zoals een advocaat of een leerkracht en niemand die iets te maken heeft met je begeleiding in Luein, zoals je familie of een begeleider van Luein zelf, deze personen niet. Wanneer kan een bijstandspersoon nodig zijn? Wanneer je ouders andere belangen nastreven dan jij, dan is het belangrijk dat deze persoon je steunt en samen met jou opkomt voor jouw belangen. Als jij hier nood aan hebt, maar je kan zelf niemand kiezen, dan zal Luein iemand voor je aanduiden. Voorbeeld Stel dat je ouders je mishandelen dan willen zij misschien wel dat er geen hulp komt om zo een straf te vermijden. Voor jou is het natuurlijk wel beter dat er hulp komt. 19

20 8. recht op privacy De begeleiding mag je dagboek, brieven, sms jes of s niet lezen zonder jouw toestemming. Je ouders zijn verantwoordelijk voor jou en moeten zich soms toch met je leven bemoeien, zelfs als jij dat niet wil. Dat kan alleen om goede redenen. Bijvoorbeeld wanneer ze vermoeden dat je drugs gebruikt. Dit geldt ook voor de begeleiding in Luein. Wanneer de begeleiding denkt dat je in gevaar bent, drugs gebruikt, iets hebt gestolen, kortom wanneer er een grondige reden is, kan de begeleiding je privacy schenden. In Luein kan je ook zelf kiezen of, en van wie je bezoek krijgt. In sommige gevallen kan je team bezoek weigeren en ook de jeugdrechter kan dit weigeren of beperken. Bijvoorbeeld om veiligheidsreden kan een jeugdrechter beslissen dat jij je vriendje niet meer mag zien. Privacy betekent ook dat informatie over jou en je gezin niet zomaar aan eender wie mag doorgegeven worden. Je team kan dus niet zomaar gegevens van jou doorgeven aan niet bevoegde personen zonder jouw toestemming. 20

21 9. Recht op zakgeld In Luein heb je recht op zakgeld. De bedragen zijn vastgesteld per leeftijd. Hieronder krijg je een overzicht van de bedragen, zodat je een idee hebt van de grootte. Deze bedragen variëren van maand tot maand (31 of 30 dagen in de maand en index). Leeftijd Bedrag vanaf Euro per maand van 12 tot 14 jaar 22,21 van 14 tot 16 jaar 33,32 van 16 tot 18 jaar 44,43 van 18 tot 20 jaar 55,58 (cfr. art. 40 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand) Wanneer je begeleid zelfstandig wonen zou doen en dus een leefloon of maandelijks netto inkomen ontvangt (> euro), krijg je geen zakgeld van de overheid. 21

22 10. Recht op een goede behandeling De begeleiding mag je nooit op een wrede manier straffen of vernederen. De sanctie moet ook steeds in verhouding staan met wat je mispeuterd hebt. Deze sancties zijn binnen Luein vastgesteld in een sanctiebeleid. Voorbeeld Een straf die volgt op de inbreuk van één van onze hoofdregels (vb geen respect hebben voor elkaar) moet groter zijn, dan een straf voor het niet opvolgen van een opruimtaak. Wanneer je gedrag als niet veilig voor ons wordt aangevoeld is jezelf of de ander meisjes, kan je een tijdje afgezonderd worden van de groep en moet je vooraan zitten. Er moet duidelijk gemaakt worden voor hoelang je vooraan moet zitten en waarom. Welke straffen mogen niet? Slaan, schoppen, nijpen, Schelden, dreigen, Maaltijden afnemen, Je verbieden om bezoek te krijgen (tenzij de jeugdrechter hierover anders heeft beslist). 22

23 11. Klachten Je mag steeds je beklag doen over de hulpverlening. Hiervoor kan je terecht bij iemand van jouw team ofwel kan je dit schriftelijk indienen in de klachtenbus (één bus hangt op de gang vooraan, een andere bus hangt naast het bureau van de hoofdbegeleiding). Probeer eerst je klacht te melden aan een begeleider, nadien in de klachtenbus. Waarover kan je klagen? Wanneer je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop je moet leven in de leefgroep. Wanneer je het gevoel hebt dat je bovenstaande rechten niet gerespecteerd worden. 23

24 Externe Klachtendiensten Jo-lijn De informatie- en klachtenlijn van de Bijzondere Jeugdbijstand Tel.: 0800/90033 (oproep is anoniem en gratis) Kinderrechtencommisariaat Tel. Ombudsdienst: 02/

25 Jouw rechten samengevat! Als je hulp vraagt aan Luein moeten we je helpen als dat kan of doorverwijzen naar iemand die je wel kan helpen. Je hebt recht op eerlijke en duidelijke informatie. Je mag zelf beslissen over de hulp die je krijgt of de hulp die we voorstellen. Je hebt recht op bezoek van en contact met je ouders. Je hebt inspraak; d.w.z. dat je mag meepraten en meebeslissen. Je hebt recht om bepaalde delen van je dossier in te kijken. Je hebt recht op een bijstandspersoon. Iemand die jij vertrouwt en ook beroepsgeheim heeft. Je hebt recht op privacy. Je dagboek, brieven, sms jes, , zijn privé! Je krijgt elke woensdag zakgeld. Je hebt recht op een goed behandeling. Je hebt recht om te klagen. BRON Gebaseerd op de brochure T zitemzo in de integrale jeugdhulp. Gerealiseerd door de kinderrechtswinkels. 2 de druk juni

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Eigenlijk hebben we het best wel goed in Vlaanderen. De meeste jongeren kunnen naar school gaan, zijn gezond en kunnen comfortabel leven. Toch zijn er ook heel wat jongeren die het lastig hebben. Sommigen

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis.

Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis. Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis. Dan gaan ze soms beter een tijdje in een ander gezin wonen: een pleeggezin. INFORMATIE Voor pleegkinderen

Nadere informatie

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s MPC Terbank vzw Jongerenbrochure Wie? Hoe? Waar? Wat? Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s 3 Hé jij! Welkom! Als je dit boekje krijgt, dan zul je waarschijnlijk

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? 1 Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan het Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding van Izegem.

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Waar vind je ons? 6 Wie is wie 7 Belangrijke nummers 10 Hoelang 11 Goed om te weten 12 Wat als je iets

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Veel kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkel over wat er met hen gebeurt als hun ouders uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld of zij kunnen beslissen bij welke ouder ze willen wonen

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure + 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure + 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure + 12 jarigen Dit boekje is van:...... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 7 Wie is wie 8 Belangrijke nummers 10 Hoe werken we? 11 Goed om te weten

Nadere informatie

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR Sommige kinderen kunnen niet bij hun eigen vader en moeder wonen. Bijvoorbeeld als hun ouders problemen hebben of als de ouders en kinderen problemen hebben met elkaar. Deze kinderen gaan dan soms in een

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte:

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte: 1 Concept: Sofie Van den Bussche en Thomas Schadron Layout en grafische vormgeving: Thomas Schadron Verantwoordelijk uitgever: Permanente ondersteuningscel voor de CLB s GO! Datum van uitgifte: december

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie Mijn rechten in de jeugdhulp Mevrouwtje recht en haar familie Inhoud Inleiding... 3 1. Je moet hulp krijgen... 4 2. Ik beslis mee of ik hulp wil of niet... 5 3. Ik krijg uitleg... 6 4. Er is respect voor

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Kamertraining Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 KTC? 5 Wie werkt bij ons? 5 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wat is kamertraining?

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] Afdeling Tienen: Mobiele begeleiding / (Intensieve) baby

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK.

JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK. JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wat vind je in deze brochure? De jeugdrechter, je advocaat en je consulent Waarom kom je in contact met de jeugdrechtbank? Bij de jeugdrechter. Wat

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Begeleidingstehuis De Kiezel

Begeleidingstehuis De Kiezel infobrochure Begeleidingstehuis De Kiezel vzw Jeugdzorg De Brug Puttene 1 9680 Maarkedal 055 / 30 12 75 www.jeugdzorgdebrug.be Hier ben je welkom! In De Kiezel krijg je een eigen warm en veilig plekje.

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek.

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek. Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Beroepsgeheim Huisbezoek Regels Wantrouwen Steun mama/papa/ouders Uitstap spijt Leuk?! (veel) vragen Thuisbegeleiding (niet) nodig Praten Gezellig?! Met de fiets Vertrouwen

Nadere informatie

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers ONDERZOEK Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Voor wie is onderzoek? Onderzoek is bedoeld voor jou en andere kinderen of jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Soms ben jij zelf degene

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en de trajectbegeleiding en in de uitoefening van zijn rechten, opgesomd

Nadere informatie

Alle rechten op een rij:

Alle rechten op een rij: Alle rechten op een rij: voor iedereen 18 JAAR onder de 8 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Artikel 01 Wie is een kind? Een persoon die jonger dan achttien jaar is, is een kind. Alles wat

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van geweld 1 op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar),

Nadere informatie

Kinderrechten algemeen Ren je recht

Kinderrechten algemeen Ren je recht Kinderrechten algemeen Ren je recht Doelstelling De kinderen verwerven kennis i.v.m. het rechtssysteem voor minderjarigen in België. De kinderen maken kennis met het recht geen kinderen in de gevangenis

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] Afdeling Leuven: Celestijnenlaan 66 3001 Heverlee Secretariaat:

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren CANO Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning Jongeren Cano-centrum Neerhof Worden ruzies thuis jou soms ook te veel? Loopt het samenleven vaak moeilijk? Lukt het minder goed om samen

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

2. Rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid

2. Rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid Visie van de netoverstijgende werkgroep DRM m.b.t. bekwaamheid 1. Inleiding Het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (DRM) is geen doel op zich, maar een werkingsprincipe

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010 Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand uitgave 2010 ... jongeren en hun advocaat Als je jonger bent dan 18 jaar ben je minderjarig. Omdat je minderjarig bent, moet je volgens

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31.

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Waarom naar dagcentrum De Wip? - Je ouders zijn aan het scheiden. Vaak is er ruzie thuis en niemand die oog heeft voor de vragen

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

1. SITUERING 1 2. UITGANGSPUNTEN

1. SITUERING 1 2. UITGANGSPUNTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOTA Visie ivm vertrouwenspersoon/steunfiguur

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] AVERBODE MOBIELE WERKING CKG De Schommel Hoofdafdeling Averbode Westelsebaan

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Onthaalbrochure Augustus 2016

Onthaalbrochure Augustus 2016 Onthaalbrochure Augustus 2016 Welkom in de Kering Hallo, Er is beslist dat jij en je gezin zullen starten in De Kering. Dat is een hele gebeurtenis. Misschien heb je wel heel wat vragen? We hebben dit

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben. Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat?

Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben. Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat? infobrochure Mijn ouders begrijpen me niet. Ik hou het thuis niet meer uit! Ik denk dat ik lesbisch ben Ik wil alleen gaan wonen maar ik studeer nog. Lukt dat? Mijn ouders gaan scheiden Ik voel me niet

Nadere informatie

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing ... als je minderjarig bent uitgave 2007 ... als je minderjarig bent Minderjarig Volgens de Belgische wetten is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18. Mensen en diensten die rond de wet werken

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen.

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be December 2010 Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Klachtenregeling cliënten boos Datum: juli 2017 Wat is een klachtenregeling? Er is een klachtenregeling voor cliënten. Cliënten kunnen een klacht indienen. Jouw

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling INFORMATIEFOLDER Informatie voor kinderen en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Iedereen doet dat in zijn eigen tempo. Je komt naar de NDB voor een periode van negen

Nadere informatie