Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit"

Transcriptie

1 Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een aanvraag te doen voor een vierjarige programmasubsidie. Dit aanvraagformulier vormt een belangrijk onderdeel van uw subsidieaanvraag. Een ander belangrijk onderdeel is het activiteitenplan dat u bij deze aanvraag kunt uploaden. Dit activiteitenplan mag maximaal 5000 woorden zijn. De regeling Basis voor de beoordeling van uw aanvraag is de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie , inclusief de toelichting op de regeling. Kijk op voor meer informatie. We raden u aan om de regeling en de toelichting zorgvuldig te lezen voordat u het formulier invult. De regeling en toelichting bevatten belangrijke informatie over bijvoorbeeld de procedure, de beoordelingscriteria, drempelnormen en weigeringsgronden (wanneer kunt u niet aanvragen), de minimale en maximale hoogte van de subsidie die het fonds verstrekt, etcetera. Waar nodig vindt u in het aanvraagformulier een toelichting op de vragen die worden gesteld. Heeft u vragen of twijfelt u of de regeling of een onderdeel daarvan voor u van toepassing is, neem dan contact met ons op. U vindt onze gegevens op Na 14 december 100 uur kunt u uw aanvraag niet meer aanvullen of wijzigen. Zorg er dus voor dat uw aanvraag volledig is en een compleet beeld geeft van uw organisatie en activiteiten. Praktische zaken Het aanvraagformulier bestaat uit een aantal onderdelen: Een uitleg van de weigeringsgronden (1) Een aantal vragen over uw organisatie en de activiteiten die u gaat organiseren (2) Een begroting en financiële gegevens (3) Een aantal uploads (4) Schriftelijke ondertekening (5) Via onderstaande links komt u bij de verschillende onderdelen van het aanvraagformulier. Zorg ervoor dat u alle vragen beantwoordt, want we nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Om de aanvraag in te dienen, drukt u op de knop formulier definitief verzenden. Als u dat heeft gedaan kunt u niets meer wijzigen. Zorg er dus voor dat u alle vragen heeft beantwoord voordat u op deze knop drukt. U kunt de aanvraag tussentijds opslaan en later weer verder gaan. Als u niet alle velden van het formulier invult, krijgt u een melding wanneer u het formulier indient. Beantwoord de vragen kernachtig en zo mogelijk puntsgewijs. Houd daarbij rekening met de maximale ruimte die het formulier u daarvoor biedt. Uw activiteitenplan biedt ruimte voor een meer uitgebreide toelichting. U kunt uw aanvraag alleen digitaal indienen. Dat kan tot 14 december 100 uur. Het is niet mogelijk om na dit moment nog een aanvraag, of wijzigingen of aanvullingen op de ingediende aanvraag in te dienen. Zorg er dus voor dat de volledige aanvraag op tijd binnen is. De aanvraag moet worden voorzien van een schriftelijke handtekening en een schriftelijke getekende adhesieverklaring. Deze stuurt u per post naar het FCP binnen één week na het digitaal indienen van uw aanvraag. Aanwijzingen hiervoor vindt u bij onderdeel 5 van dit aanvraagformulier. N.B. De deadline van 14 december 100 geldt voor het digitaal indienen van de aanvraag. Het insturen van de handtekening en originele adhesieverklaring kan nog tot maximaal een week na indiening. Planning t/m 31 oktober 2012 kunnen concepten aan het Fonds worden voorgelegd. 14 december 100 deadline indiening. 1 maart 2013 deadline beschikking. 31 mei deadline aangepast plan.

2 Weigeringsgronden 1 Weigeringsgronden Bij de beoordeling of een aanvraag in aanmerking komt voor subsidie wordt een aantal weigeringsgronden gehanteerd. U vindt deze gronden in artikel 5 van de regeling. Voor de regeling, kijk op Beantwoord de volgende vragen. Alle vragen dienen met ja beantwoord te worden om in behandeling genomen te kunnen worden. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. a) Is door de gemeente(n) en/of provincie(s) waar uw activiteiten plaatsvinden een intentieverklaring afgegeven voor deelname aan de regeling (zie bijlage 1 bij de regeling voor een overzicht van deelnemende gemeenten en provincies)? Ja Nee b) Doet u een aanvraag voor minimaal 4000,- per jaar? Ja Nee c) Gaat uw aanvraag vergezeld van een adhesieverklaring van de gemeente(n) en/of provincie waar u uw activiteiten gaat uitvoeren? Ja Nee

3 Een aantal vragen over uw organisatie en de activiteiten die u gaat organiseren 1 Activiteiten gericht op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing. Is/zijn (een deel van) uw activiteiten gericht op de ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie teneinde doorgaande leerlijnen te realiseren door scholen die zich daarmee willen onderscheiden? Ja Nee Beschrijf welke specifieke activiteiten hierbinnen vallen. Benoem in deze omschrijving ook: - het doel van de activiteiten - de locatie waar de activiteiten plaatsvinden - op welke leeftijdsgroep de activiteiten zich richten - tot welke discipline de activiteiten gerekend kunnen worden - welke bij de aanvraag betrokken instelling(en) verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering van de activiteiten. 2 Schema activiteiten gericht op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing. Geef in onderstaand schema per specifieke activiteit aan: - hoeveel scholen u gaat bereiken met deze activiteit - hoeveel leerlingen u gaat bereiken met deze activiteit - hoeveel medewerkers van scholen (schoolbesturen, directies, ICC-ers, leerkrachten, enz) betrokken zijn bij deze activiteit - hoeveel educatief medewerkers van culturele instellingen betrokken zijn bij deze activiteit Als er subsidie wordt toegekend, vormen deze cijfers de basis voor de prestatieafspraken die we met u maken. Zorg er dus voor dat de aantallen realistisch zijn en aansluiten op de begroting bij deze aanvraag. Omschrijving deelactiviteit Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Educatief medewerkers Rij toevoegen 3 Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid Draagt/dragen (een deel van) uw activiteiten bij aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie? Denk hierbij aan zowel de pedagogisch-didactische vaardigheden als aan de vaardigheden in verschillende kunstdisciplines en kennis over het cultureel erfgoed. Ja Nee

4 Beschrijf welke specifieke activiteiten hierbinnen vallen. Benoem in deze omschrijving ook: - het doel van de activiteiten - de locatie waar de activiteiten plaatsvinden - op welke leeftijdsgroep de activiteiten zich richten - tot welke discipline de activiteiten gerekend kunnen worden - welke bij de aanvraag betrokken instelling(en) verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering van de activiteiten. 4 Schema bijdrage aan vakinhoudelijke deskundigheid Geef in onderstaand schema per specifieke activiteit aan: - hoeveel scholen u gaat bereiken met deze activiteit - hoeveel leerlingen u gaat bereiken met deze activiteit - hoeveel medewerkers van scholen (schoolbesturen, directies, ICC-ers, leerkrachten, enz) betrokken zijn bij deze activiteit - hoeveel educatief medewerkers van culturele instellingen betrokken zijn bij deze activiteit Als er subsidie wordt toegekend, vormen deze cijfers de basis voor de prestatieafspraken die we met u maken. Zorg er dus voor dat de aantallen realistisch zijn en aansluiten op de begroting bij deze aanvraag. Omschrijving deelactiviteit Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Educatief medewerkers Rij toevoegen 5 Activiteiten gericht op de relatie van de school met de lokale culturele en sociale omgeving Is/zijn (een deel van) uw activiteiten gericht op het versterken van de relatie van de school met de lokale culturele en sociale omgeving ten behoeve van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen? Hierbij gaat het om duurzame en intensieve samenwerking. Ja Nee Beschrijf welke specifieke activiteiten hierbinnen vallen. Benoem in deze omschrijving ook: - het doel van de activiteiten - de locatie waar de activiteiten plaatsvinden - op welke leeftijdsgroep de activiteiten zich richten - tot welke discipline de activiteiten gerekend kunnen worden - welke bij de aanvraag betrokken instelling(en) verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering van de activiteiten.

5 6 Schema relatie van de school met de lokale culturele en sociale omgeving Geef in onderstaand schema per specifieke activiteit aan: - hoeveel scholen u gaat bereiken met deze activiteit - hoeveel leerlingen u gaat bereiken met deze activiteit - hoeveel medewerkers van scholen (schoolbesturen, directies, ICC-ers, leerkrachten, enz) betrokken zijn bij deze activiteit - hoeveel educatief medewerkers van culturele instellingen betrokken zijn bij deze activiteit Als er subsidie wordt toegekend, vormen deze cijfers de basis voor de prestatieafspraken die we met u maken. Zorg er dus voor dat de aantallen realistisch zijn en aansluiten op de begroting bij deze aanvraag. Omschrijving deelactiviteit Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Aantal educatief medewerkers Rij toevoegen 7 Activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van instrumentarium Dragen de activiteiten bij aan het ontwikkelen en toepassen van een instrumentarium voor het beoordelen van de culturele ontwikkeling van leerlingen? Hierbij staat de leeropbrengst centraal en wordt een duidelijke relatie gelegd met de kerndoelen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie binnen het primair onderwijs. Ja Nee Beschrijf welke specifieke activiteiten hierbinnen vallen. Benoem in deze omschrijving ook: - het doel van de activiteiten - de locatie waar de activiteiten plaatsvinden - op welke leeftijdsgroep de activiteiten zich richten - tot welke discipline de activiteiten gerekend kunnen worden - welke bij de aanvraag betrokken instelling(en) verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering van de activiteiten.

6 8 Schema bijdrage aan ontwikkeling van instrumentarium Geef in onderstaand schema per specifieke activiteit aan: - hoeveel scholen u gaat bereiken met deze activiteit - hoeveel leerlingen u gaat bereiken met deze activiteit - hoeveel medewerkers van scholen (schoolbesturen, directies, ICC-ers, leerkrachten, enz) betrokken zijn bij deze activiteit - hoeveel educatief medewerkers van culturele instellingen betrokken zijn bij deze activiteit Als er subsidie wordt toegekend, vormen deze cijfers de basis voor de prestatieafspraken die we met u maken. Zorg er dus voor dat de aantallen realistisch zijn en aansluiten op de begroting bij deze aanvraag. Omschrijving deelactiviteit Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Aantal educatief medewerkers Rij toevoegen 9 Totaalbereik Geef in onderstaande schema's per kalenderjaar aan: - hoeveel scholen u in totaal gaat bereiken met alle activiteiten tezamen - hoeveel leerlingen u gaat bereiken met alle activiteiten tezamen - hoeveel medewerkers van scholen (schoolbesturen, directies, ICC-ers, leerkrachten, enz) betrokken zijn bij alle activiteiten tezamen - hoeveel educatief medewerkers van culturele instellingen betrokken zijn bij alle activiteiten tezamen 10 Bereik 2013 Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Aantal educatief medewerkers 11 Bereik 2014 Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Aantal educatief medewerkers 12 Bereik 2015 Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Aantal educatief medewerkers 13 Bereik 2016 Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal medewerkers primair onderwijs Aantal educatief medewerkers

7 14 Beoordelingscriteria Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit worden activiteiten ondersteund die gedurende een periode van vier jaar worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daarom wordt bij beoordelingscriteria óók gelet op de beoogde ontwikkeling van de activiteiten gedurende de gehele looptijd. Kwaliteit van de aanvraag a) Omschrijf welke probleemstelling ten grondslag ligt aan de aanvraag en op welke manier de voorgenomen activiteiten hierop een antwoord zijn. Besteed hierbij ook aandacht aan de manier waarop de verschillende voorgenomen activiteiten met elkaar samenhangen. b) Omschrijf zo concreet mogelijk wat de doelstelling(en) van de aanvraag zijn, onderverdeeld in doelstellingen voor de eerste twee jaar en doelstellingen voor de gehele periode van 4 jaar. c) Geef bondig aan op welke manier u van plan bent de activiteiten te monitoren en evalueren. De gerichtheid op verankering van cultuureducatie in het primair onderwijs a) Geef aan welke kennis en ervaring aanwezig is binnen de deelnemende culturele instellingen over samenwerking met het primair onderwijs.

8 b) Formuleer op beknopte wijze wat uw visie is op cultuureducatie in het primair onderwijs en hoe u daarmee wilt bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (beoordeling behalen kerndoelen, werken met een doorgaande leerlijn, onderhouden en verdiepen bekwaamheden leraren, bevorderen van een beleid door culturele instellingen). c) Geef aan in welke mate de te ontwikkelen activiteiten dienstbaar zijn aan een doorlopende leerlijn binnen het schoolcurriculum. Geef de beoogde resultaten aan na twee jaar en na vier jaar. d) Geef aan erlke aandacht u geeft aan de ontwikkeling en verdieping van kennis van educatief medewerkers van de culturele instellingen en van medewerkers van scholen (schoolbesturen, directies, ICC-ers, leerkrachten, enz.) Afstemming en samenwerking tussen het culturele veld en het onderwijs a) Geef aan op welke manier met welke medewerkers van scholen (de schoolbesturen, directies, ICC-ers, leerkrachten, enz.) wordt samengewerkt. Betrek hierin de verschillende fases in het proces: de totstandkoming van de aanvraag, het uitwerken van de activiteiten, de uitvoer van de activiteiten en de monitoring en evaluatie daarvan in de komende jaren. b) Geef aan op welke manier wordt toegewerkt naar een gedeeld begrippenkader tussen de culturele instelling(en) en de scholen. Denk daarbij met name aan de mate waarin de betrokken culturele instellingen en scholen van elkaar weten welke kennis er aanwezig is bij de partners en welke ideeën er leven over het inzetten van die kennis binnen de verschillende activiteiten.

9 c) Geef aan wanneer de ervaringen van de betrokken culturele instellingen en scholen worden uitgewisseld en wat er is afgesproken over de uitkomsten hiervan. 15 Aanvraagnummer Het nummer van uw aanvraag: 16 Gegevens hoofdcontactpersoon instelling Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Vul hier ontbrekende of afwijkende gegevens in M/V Man Vrouw adres hoofdcontactpersoon project Telefoonnummer Functie 17 Gegevens organisatie Vul hier ontbrekende of afwijkende gegevens in Statutaire naam instelling Rechtsvorm Telefoonnummer Mobiel nummer adres organisatie Website organisatie Kvk-nummer Jaar van oprichting Vestigingsadres (= KvK-adres) Postcode vestigingsadres Vestigingsplaats Postadres (indien afwijkend van vestigingsadres)

10 Postcode postadres Plaats postadres Bankrekeningnummer Rekening ten name van BTW-nummer (indien BTW-plichtig) 18 Overige betrokken culturele instellingen en onderwijs a) Heeft uw instelling in 2009, 2010 en 2011 subsidie ontvangen van de gemeente of provincie? Ja -> ga door naar vraag 18 c Nee -> ga door naar vraag 18 b b) Spreekt de gemeente of provincie in de bijgesloten adhesieverklaring het vertrouwen in uw duurzame potentieel uit? Ja -> ga door naar vraag 18 c Nee -> u kunt niet aanvragen c) Ontvangt uw instelling de komende beleidsperiode subsidie van de gemeente of provincie? Ja -> ga door naar vraag 18 e Nee -> ga door naar vraag 18 d d) Spreekt de gemeente of provincie in de bijgesloten adhesieverklaring het vertrouwen in uw duurzame potentieel uit? Ja -> ga door naar vraag 18 e Nee -> u kunt niet aanvragen e) Werkt u samen met andere instellingen in het kader van deze aanvraag? Zo ja, geef aan met welke en waar deze instellingen gevestigd zijn. f) Werkt u samen met instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele Basisinfrastructuur of een meerjarige subsidie van een Rijkscultuurfonds ontvangen? Ja -> ga door naar vraag 18 g Nee -> ga door naar vraag 18 h

11 g) Is bij de aanvraag een bijlage bijgesloten waaruit gemotiveerd blijkt dat de activiteiten die zijn opgenomen in deze aanvraag geen onderdeel uitmaken van de goedgekeurde plannen in het kader van de culturele Basisinfrastructuur of een meerjarige subsidie van een Rijkscultuurfonds. (zie onderdeel 5) Ja -> ga door naar vraag 18 h Nee -> u kunt niet aanvragen h) Welke relatie is gelegd tussen de activiteiten en het doel van de Regeling Prestatiebox primair onderwijs? i) Welke financiële inbreng hebben de betrokken scholen bij de activiteiten van de aanvraag? 19 Personeel vast Hieronder geeft u aan hoe uw organisatie eruit ziet. Geef aan welke vaste functies er zijn binnen uw organisatie en wat die functies op hoofdlijnen inhouden. Functie Fte Beschrijving functie Totaal Fte Rij toevoegen 20 Personeel overig (inhuur, tijdelijk, etc) Geef aan voor welke functies u personeel inhuurt en wat deze functies in hoofdlijnen inhouden. Geef bij elke functie aan om hoeveel fte het gaat. Functie Fte Beschrijving functie Totaal Fte Rij toevoegen 21 Bestuursleden of leden Raad van Toezicht Naam Functie Bekleedt functie sinds: (dd-mmjjjj) Benoemd tot: (dd-mm-jjjj) Totaal aantal leden Rij toevoegen

12 Modelbegroting - Cultuureducatie met kwaliteit Lasten ad A. Coördinatiekosten Tot de coördinatiekosten worden gerekend alle personele en materiële kosten die samenhangen met het beheer van de bij de activiteiten betrokken organisaties (overheadlasten). Het totaal van de personele en materiële kosten voor de coördinatie van alle deelnemende instellingen tesamen mag niet meer zijn dan 7% van de totale begroting. Bij personeelskosten kunt u denken aan een algemeen coördinator, overleguren met alle deelnemende instellingen, de accountant, een administratief medewerker, enz. Onder materiële kosten vallen kantoorkosten, de huur van vergaderruimten, portokosten, enz. Geef per kostenpost in de daarvor bestemde velde aan of het gaat om een vast contract, een tijdelijk contract, inhuur of overige personeelskosten. Vast contract: de lasten die u en uw partners kwijt zijn aan personeel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U wordt gevraagd ook het aantal medewerkers en het aantal FTE te vermelden, alsmede de organisatie waar zij werkzaam zijn. Tijdelijk contract: de lasten die u en uw partners kwijt zijn aan personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U wordt gevraagd ook het aantal medewerkers en het aantal FTE te vermelden, alsmede de organisatie waar zij werkzaam zijn. Inhuur: lasten voor personeel met wie een arbeidsovereenkomst is afgesloten (ZZP-ers, ingehuurd personeel van een andere instelling/bedrijf). U wordt gevraagd ook het aantal medewerkers en het aantal FTE te vermelden, alsmede de organisatie waar zij werkzaam zijn. Overige personeelkosten: alle personeelskosten coördinatie die niet onder de overige posten vallen. ad B. Activiteitenlasten Tot de activiteitenlasten behoren lasten die direct samenhangen met de activiteiten van uw instelling. De modelbegroting is opgemaakt voor de vier categorieën activiteiten die in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld kunnen worden: - activiteiten gericht op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing; - activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid; - activiteiten gericht op de relatie van de school met de lokale en sociale omgeving; - activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van instrumentarium. Bij personeelskosten kunt u denken aan lesuren vakdocenten, trainingsuren leerkrachten, coaching teams, enz. Onder materiële lasten worden verstaan: lesmaterialen, leermiddelen, enz. C. Monitoring en evaluatie Onder monitoring en evaluatie verantwoordt u de kosten voor het onderzoeken en evalueren van uw activiteiten. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn belangrijk om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren. Om die reden moet minimaal 2% van de totale activiteitenlasten aan monitoring en evaluatie worden besteed.

13 A. Coördinatiekosten Contract FTE Personeelskosten Totale personeelskosten/fte Materiële kosten Totale Materiële kosten Totale Coördinatiekosten (1+2)) B. Activiteitenlasten Personeelskosten voor activiteiten gericht op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing Contract FTE Totale Personeelskosten/FTE Materiële kosten 2 voor activiteiten gericht op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing Totale Materiële kosten

14 Personeelskosten Contract FTE 1 voor activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid Totale Personeelskosten/FTE Materiële kosten 2 voor activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid Totale Materiële kosten Personeelskosten voor activiteiten gericht op de relatie van de 1 school met de lokale en sociale omgeving Contract FTE Totale Personeelskosten/FTE Materiële kosten voor activiteiten gericht op de relatie van de school met de lokale en sociale 2 omgeving Totale Materiële kosten

15 Personeelskosten voor activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van instrumentarium. Contract FTE 1 Totale Personeelskosten/FTE Materiële kosten voor activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van instrumentarium. 2 Totale Materiële kosten C. Monitoring en evaluatie Kosten monitoring en evaluatie Totale kosten monitoring en evaluatie Totale Activiteitenlasten (B 1 t/m 2) Totale kosten (A + B + C) Perc Coördinatiekosten (max 7% totale lasten) Perc MONEVA t.o.v totale activiteitenlasten (min 2%)

16 Baten ad D Aangevraagde subsidie Geef aan voor welk bedrag u een aanvraag doet bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit bedrag dient minimaal 4000,- te zijn en kan nooit meer zijn dat het matchingsbedrag dat voor de gemeente of provincie waar uw activiteiten plaatsvinden is vastgesteld (zie bijlage 1 van de regeling). Ad D Matching gemeente of provincie Vul hier het bedrag in dat door de gemeente of provincie waar uw activiteiten plaatsvinden wordt gematcht. Dit bedrag dient minimaal 4000,- te zijn en gelijk of hoger te zijn aan het bedrag dat bij het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt aangevraagd. ad D Opbrengsten Onder de opbrengsten verantwoordt u alle inkomsten die te relateren zijn aan de activiteiten die u en uw partners in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelen. Deze opbrengsten worden niet meegerekend bij het vaststellen van de matchingsbijdrage van de gemeente of provincie waar uw activiteiten plaatsvinden. Onder publieksinkomsten vallen die inkomsten die direct aan de publieks- of deelnemersactiviteiten zijn gekoppeld, zoals kaartverkoop, verkoop van programma s, beeld- of geluiddragers, enz. Sponsorinkomsten betreffen alle inkomsten uit sponsoring door ondernemingen. Overige inkomsten betreffen alle inkomsten die niet onder publieks- en sponsorinkomsten vallen. Onder subsidies/bijdragen geeft u een opsomming van alle overige niet-structurele subsidies van overheden of publieke fondsen en incidentele projectsubdisies alsook contributies, schenkingen, donaties of legaten en bijdragen van particulieren, bedrijven, goededoelenloterijen en private fondsen. N.B. Loonkostensubsidies saldeert u met de loonkosten. Bijdragen van de onderwijsinstellingen worden niet meegenomen in het bepalen van de eigen inkomstennorm. D. Baten Subsidie FCP Aangevraagde subsidie FCP Matchingsbijdrage Matching Provincie Matching gemeente Matchingspercentage (minimaal 50%) Opbrengsten Publieksinkomsten Sponsorinkomsten Overige inkomsten Subsidies/bijdragen

17 Bijdrage onderwijsinstellingen Totale opbrengsten Totale Baten (1+2+3) Resultaat

18 Een aantal uploads, waaronder uw activiteitenplan voor de periode Artikel van de regeling bepaalt dat u als bijlagen complete programmagegevens en jaarrekeningen over de jaren 2009, 2010 en 2011 bij de aanvraag voegt. Hierbij geven we u een aantal aanwijzingen: - Gebruik documenten in pdf-formaat. - Het Fonds voor Cultuurparticipatie vraagt bij de Kamer van Koophandel een uittreksel op van uw organisatie. - Informatie die we niet hebben opgevraagd, nemen we niet mee in de beoordeling van uw aanvraag. Belangrijk: > U kunt per vak maar één bestand uploaden. Heeft u meerdere documenten dan vragen wij u om deze samen te voegen. > Uploads met een * zijn verplicht. 1 Activiteitenplan* Activiteitenplan met daarin aandacht voor: Algemene activiteitenformatie Doelstellingen en bijdrage aan het programma Doelgroep informatie Toelichting op de financiering voorzien van begroting en dekkingsplan Toelichting op de wijze waarop de activiteiten worden verankerd in het primair onderwijs Monitoring en evaluatie Uitvoering/activiteiten Upload hier uw activiteitenplan : Als u naar het volgend of vorig onderdeel gaat met Vorig onderdeelvolgend onderdeel bovenaan de pagina wordt het bestand automatisch geüploadt. 2 Monevaplan* Een plan van aanpak met betrekking tot de monitoring en evaluatie met kosten ter hoogte van minimaal 2% van de totale activiteitenlasten, met daarin aandacht voor: Aanleiding van het project (probleemanalyse) Vragen die richting geven aan de monitoring en evaluatie Einddoel en tussendoelen van het project, zo mogelijk uitgezet in de tijd Criteria waaraan de doeltreffendheid (eventueel ook doelmatigheid) van het project is af te meten Type evaluatie: procesevaluatie en/of effectenvaluatie achteraf Het soort informatie dat nodig is om monitor- en evaluatievragen te beantwoorden De informatiebronnen en de wijze waarop informatie wordt verzameld en geanalyseerd De wijze waarop verslag wordt uitgebracht van de aanpak, bevindingen en conclusies De uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van monitoring en evaluatie Hoe scholen en andere relevante partijen (stakeholders) worden betrokken bij de monitoring en evaluatie Verwachtingen ten aanzien van landelijke monitoring, evaluatie, kennisuitwisseling en kennisdeling Planning en begroting Upload hier uw Monevaplan: Als u naar het volgend of vorig onderdeel gaat met Vorig onderdeelvolgend onderdeel bovenaan de pagina wordt het bestand automatisch geüploadt.

19 3 Jaarrekeningen Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2010 Jaarrekening 2009 Als u naar het volgend of vorig onderdeel gaat met Vorig onderdeelvolgend onderdeel bovenaan de pagina wordt het bestand automatisch geüploadt. 4 Adhesieverklaring* De adhesieverklaring is getekend door de verantwoordelijke wethouder of gedeputeerde. Het originele getekende exemplaar moet ook per post aan het Fonds worden toegestuurd. Doe dit binnen één week na het digitaal indienen van uw subsidieaanvraag. Zie voor meer informatie hierover bij onderdeel 5 van dit formulier. In de verklaring wordt in ieder geval: verklaard dat minimaal 100% van het aangevraagde bedrag gematcht zal worden door de gemeente of provincie eventueel in samenwerking met andere subsidiepartners; toegelicht welke financiële bijdrage de betrokken gemeenten en provincies ieder afzonderlijk leveren aan een aanvraag waarin er samenwerking plaatsvindt tussen culturele instellingen afkomstig uit verschillende gemeenten of provincies en hoe dit past binnen het budget dat voor elk van de gemeenten of provincies afzonderlijk binnen deze beschikbaar is; toegelicht wie de centrale aanvrager is waaraan de subsidie zal worden toegekend; verklaard dat het geld, waarmee de gemeente of provincie de aanvraag matcht, niet afkomstig is uit middelen bestemd voor de onderwijsbekostiging; toegelicht hoe de aanvraag past binnen de lokale of provinciale beleidsprioriteiten ter zake; toegelicht hoe de aanvraag samenhangt met eventuele andere aanvragen uit dezelfde gemeente of provincie; aangegeven of er sprake is van een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling. Upload hier de adhesieverklaring: Als u naar het volgend of vorig onderdeel gaat met de Vorig onderdeelvolgend onderdeel bovenaan de pagina wordt het bestand automatisch geüploadt. 5 Bewijslast Regeling op het specifiek cultuurbeleid Indien u samenwerkt met instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele Basisinfrastructuur of een meerjarige subsidie van een Rijkscultuurfonds ontvangen dient bij de aanvraag een bijlage bijgesloten te worden waaruit gemotiveerd blijkt dat de activiteiten opgenomen deze aanvraag geen onderdeel uitmaken van de goedgekeurde plannen in het kader van de culturele Basisinfrastructuur of een meerjarige subsidie van een Rijkscultuurfonds. Upload hier de bijlage: Indien dit niet op uw aanvraag van toepassing is, hoeft u hier niets te uploaden. Als u naar het volgend of vorig onderdeel gaat met de Vorig onderdeelvolgend onderdeel bovenaan de pagina wordt het bestand automatisch geüploadt.

20 6 Betrokken scholen Bij de aanvraag dient een lijst met scholen bijgesloten te worden die voornemens is deel te nemen aan de activiteiten in de periode Upload hier de lijst met betrokken scholen: Als u naar het volgend of vorig onderdeel gaat met de Vorig onderdeelvolgend onderdeel bovenaan de pagina wordt het bestand automatisch geüploadt. 7 Bankafschrift* - Een ingescand bankafschrift of, indien u gebruik maakt van internetbankieren, een pdf-bestand van de webpagina. - Het rekeningnummer en de tenaamstelling moet duidelijk zichtbaar zijn. - Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Upload hier het bankafschrift: Als u naar het volgend of vorig onderdeel gaat met de Vorig onderdeelvolgend onderdeel bovenaan de pagina wordt het bestand automatisch geüploadt. 8 Geluids- en/of beeldmateriaal Als uw geluids- en/of beeldmateriaal online staat, vul dan hieronder de url's in.

21 Schriftelijke ondertekening 1 Schriftelijke ondertekening van uw digitale aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit U vraagt subsidie aan namens een rechtspersoon. Om die reden moet de aanvraag worden ondertekend door degene die hiertoe bevoegd is volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Uw aanvraag moet compleet worden gemaakt met een handtekening. Hiervoor dient u de getekende adhesieverklaring van de gemeente of provincie waar uw activiteiten plaatsvinden op te sturen samen met een print van alleen deze pagina, onderdeel 5 van de aanvraag, voorzien van een handtekening. Doe dit binnen één week na het digitaal indienen van uw subsidieaanvraag. Deze ondertekende pagina is meteen de schriftelijke bevestiging van uw aanvraag. Voor het insturen van deze pagina kunt u gebruik maken van het volgende postadres: Fonds voor Cultuurparticipatie t.a.v. Cultuureducatie met Kwaliteit Postbus AL Utrecht Naam instelling Dossiernummer Naam bevoegd functionaris voor de aanvragende organisatie Functie Akkoord digitale communicatie Bij deze verklaar ik, dat ik voldoende bereikbaar ben op het in de aanvraag vermelde adres en ga akkoord met alle digitale communicatie en informatie-uitwisseling met het Fonds met betrekking tot deze aanvraag. Datum Plaats Ondertekening Met uw handtekening bevestigt u de digitale aanvraag en dat deze naar waarheid is ingevuld. Als u een van beide knoppen hieronder gebruikt, komt u in een scherm waarbij u het formulier in Word of PDF kunt bekijken of opslaan. Gebruik een van deze twee opties om de laatste pagina af te drukken en daarna het formulier te ondertekenen en op te sturen.

Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit aanvraagformulier is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Manifestaties

Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Manifestaties Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Manifestaties Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een aanvraag

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een kleinschalig project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen om een

Nadere informatie

Aanvraagformulier VMBO

Aanvraagformulier VMBO Aanvraagformulier VMBO Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor de regeling stimulering cultuureducatie in het VMBO. Zoals u wellicht weet wordt deze regeling uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren

Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren Aanvraagformulier Impuls muziekonderwijs, 3 schooljaren 217-22 1. TOELICHTING Welkom bij Mijn Fonds. U kunt hier een subsidieaanvraag doen voor Impuls Muziekonderwijs. De regeling Basis voor de beoordeling

Nadere informatie

Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Talentontwikkeling

Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Talentontwikkeling Online aanvraagformulier Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies - Talentontwikkeling Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een

Nadere informatie

Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject

Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor voorbeeldprojecten op het gebied van Erfgoedparticipatie U heeft gekozen om een aanvraag in te dienen voor een voorbeeldproject

Nadere informatie

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling 1. Toelichting en drempelnormen 1.1 Drempelnorm Talentontwikkeling Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden een aantal weigeringsgronden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties 1. Toelichting en drempelnormen 1.1 Drempelnorm Erfgoedmanifestaties Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden een aantal weigeringsgronden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019

Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 Aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs, 3 schooljaren 2016-2019 1. PRAKTISCHE GEGEVENS 2.1 GEGEVENS HOOFDCONTACTPERSOON Vul hier ontbrekende, aanvullende of afwijkende gegevens in Voornaam* Tussenvoegsel

Nadere informatie

Ouderenparticipatie - Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Voorbeeldstellend project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Voorbeeldstellend project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Voorbeeldstellend project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een voorbeeldstellend project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen

Nadere informatie

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 Aangepaste versie 2015, deze heeft

Nadere informatie

%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit.

%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit. De randvoorwaarden In de bestuurlijke afspraak is vastgelegd dat de matching niet uit nieuw geld hoeft te bestaan. Zijn er beperkingen aan waar het geld vandaan komt? De beperkingen zijn dat het geld niet

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een aanvraag te doen voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente De Marne. Algemeen De gemeente De Marne subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen,

Nadere informatie

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. 1 Subsidie aanvragen Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie 1 Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Buurtpreventie

Subsidieaanvraag Buurtpreventie Subsidieaanvraag Buurtpreventie Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteitplan Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementensubsidie

Aanvraagformulier voor evenementensubsidie Aanvraagformulier voor evenementensubsidie Dit formulier gebruikt u als u een evenementensubsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie.

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van een activiteit. Het gebruik van het formulier is verplicht. Onvolledige

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl

Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Aanvraagformulier voor subsidie gemeente Delfzijl Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Delfzijl. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG. Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg

AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG. Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg U wilt een subsidieaanvraag doen.wat verwachten we van

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 267

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag :

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag : Subsidieaanvraag Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. A. Algemene gegevens Naam activiteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HAAGS SPORTINITIATIEF

AANVRAAGFORMULIER HAAGS SPORTINITIATIEF AANVRAAGFORMULIER HAAGS SPORTINITIATIEF Omschrijf jouw Haags Sportinitiatief en dien deze in via de website www.haagssportinitiatief.nl Stap 1. Omschrijving van jouw Haags Sportinitiatief (gebruik bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen

Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen Aanvraagformulier meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 voor producerende instellingen Aanvraagformulier meerjarige

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Op onze website kunt u alle hierboven genoemde documenten terugvinden.

Op onze website  kunt u alle hierboven genoemde documenten terugvinden. KRENDIJK FRMULIER VR HET AANVRAGEN VAN EEN PRJECTSUBSIDIE 2017 ALGEMENE INFRMATIE p 15 januari 2016 heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Die staan in de nota

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken Postbus

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT)

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) Aanvraag inzake de uitvoering van subsidiëring van projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten, bewaren of verbeteren

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Referentienummer: In te vullen door de Referendumcommissie [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier lening

Aanvraagformulier lening Aanvraagformulier lening Waarom dit formulier? Met dit formulier kun je een aanvraag indienen voor een lening bij Cultuur+Ondernemen van minimaal 1.000 tot maximaal 40.000. Kom ik je aanmerking voor een

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Hilde Van Dyck Tel.

Nadere informatie

1 Gegevens aanvrager of aanvragende organisatie.

1 Gegevens aanvrager of aanvragende organisatie. Toelichting op het te gebruiken formulier voor aanvragen op basis van het Beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

AANVRAAG PERIODIEKE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG

AANVRAAG PERIODIEKE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG AANVRAAG PERIODIEKE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een periodieke

Nadere informatie

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens invullen iinvullen Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit jaar termijn Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 41 02 Algemeen Naam organisatie Naam contactpersoon Adres secretariaat

Nadere informatie

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens invullen iinvullen Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit jaar termijn Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 41 02 Algemeen Naam organisatie Naam contactpersoon Adres secretariaat

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Nieuwe Culturele Initiatieven

Aanvraagformulier subsidie Nieuwe Culturele Initiatieven Aanvraagformulier subsidie Nieuwe Culturele Initiatieven A. Uw gegevens Naam Instelling Postadres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website IBAN Nummer Kamer van Koophandel B. Initiatief 1. Algemeen Naam

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen subsidieaanvraag

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen subsidieaanvraag Provincie Gelderland Handleiding Indienen subsidieaanvraag Inhoudsopgave 1 Uw startpagina.. 2/ 3 2 Nieuwe subsidie aanvraag indienen.. 4 2.1 Introductie. 5 2.2 Algemene informatie 6 2.3 Subsidieaanvrager..

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur 1. Gegevens aanvrager Organisatie Straat en Huisnummer Dit formulier vergezeld van betreffende bijlagen moet na de afronding van het

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden)

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) De criteria die door waaraan uw aanvraag moet voldoen

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Stuur dit formulier uiterlijk

Nadere informatie

AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE

AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk dertien weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden binnen zijn. Formulier volledig

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie