wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten"

Transcriptie

1 pagina 1 van 8 wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten Waterhoogtes tussen doodtij en springtij en tussen laagwater en hoogwater, berekend aan de hand van de op de waterkaart opgegeven waterdieptes voor Lauwersoog met toepassing van de 1/7e regel en de 1/12 regel. Kanoërs kunnen met hun geringe diepgang nog varen bij een waterdiepte van ca 30 cm. Ze zijn daardoor op het Wad niet gebonden aan de geulen als vaarwater maar kunnen ook kiezen voor een tocht over de ondiepe gedeelten en platen. Daarbij is het wel noodzakelijk vooraf goed na te gaan gedurende welke periode tussen hoog- en laagwater er op de geplande route genoeg water staat om over heen te kunnen varen. Op de zeekaarten staan op veel plekken, zowel in de geulen als op de ondiepere delen en op de droogvallende platen de waterdieptes aangegeven in meters, zie op onderstaand voorbeeld. De kleuren geven de diepte globaal aan: wit is minimaal 5 m diep, lichtblauw heeft een minimale diepte van 2-5 m, blauw een minimale diepte van 0-2 m. Groene gebieden vallen bij laagwater droog. Gele gebieden blijven ook met hoogwater normaliter droog. De getallen in de witte t/m blauwe gebieden geven de waterdiepte aan t.o.v. het reductievlak (zie navigatie op het Wad voor nadere uitleg). In de groene gebieden geven de getallen de hoogte van de bodem boven het reductievlak. Omdat de groene gebieden bij laagwater droogvallen, zijn de getallen in het groene gebied altijd negatief. 3 1 geeft een diepte van 3,1 m boven het reductievlak aan, 2 3 geeft aan dat ter plekke de bodem 2,3 m boven het reductievlak ligt. In feite zijn de getallen op de droogvallende gebieden hoogtegetallen, maar noemen we alle dieptecijfers op de kaart kaartdieptes; positief voor dieptes onder het reductievlak en negatief voor dieptes boven het reductievlak. Voor elke plek waar op de kaart een getal staat, is een schatting te maken hoeveel water je er op een bepaald moment tussen hoog- en laagwater mag verwachten door gebruik te maken van de 1/7 e en de 1/12 e regel (zie navigatie op het Wad voor de uitleg van beide regels). Voor de gemiddelde waarde van laagwater en hoogwater bij doodtij en springtij is gebruik gemaakt van de tabel die op de zeekaart staat weergegeven. Deze rekenmethode van de verwachte waterdiepte geeft een grove schatting van de te verwachte waterdiepte omdat uit wordt gegaan van gemiddelde hoogen laagwater waarden voor een groot gebied en omdat de op de kaart vermelde kaartdieptes vaak ook maar een schatting zijn en vaak gebaseerd zijn op gedateerde opgaven. Anders dan voor de belangrijke geulen, worden de waterdieptes op de kleinere geulen en platen maar incidenteel gemeten. De dag van springtij of doodtij ligt gemiddeld 2 dagen na volle of nieuwe maan, resp 1 e kwartier of 3 e kwartier, maar varieert ook. Daarnaast kunnen de (weers) omstandigheden voor die dag en plek van invloed zijn op de daadwerkelijke waterdiepte. Ondanks al deze vergrovingen komen de perioden dat er tenminste 30 cm water staat voor een ondiepte redelijk overeen met de waarden die met het programma QuickTide zijn te berekenen. Hieronder tref je 7 tabellen aan van laagwater t/m hoogwater met stappen van een uur. Per tabel staat horizontaal het verloop van de waterdiepte van doodtij naar springtij gedurende 7 dagen en weer terug van springtij naar doodtij. Vertikaal staat de waterdiepte van 3 0 m naar +0 7 m (dus van -300 cm - +70cm). werkwijze: 1. Op de waterkaart lees je voor een bepaalde plek de waterhoogte af, bijv. 2 1 (=-210). Als je een route hebt uitgestippeld, zoek je de ondiepste plek op de route op. 2. Je bepaalt wanneer het nieuwe maan, volle maan, 1 e kwartier of 3 e kwartier is. Gemiddeld is het 2 dagen na de datum van 1 e of 3 e kwartier doodtij en ca 2 dagen na volle of nieuwe maan springtij. Tussen doodtij en spring tij zit ca 7 dagen. 3. Tel hoeveel dagen de dag waarvan je de waterhoogte wilt weten na of voor doodtij zit (maximaal 7). 4. Scrol door de tabellen omlaag en zoek de dag en het uur na laagwater op vanaf waar er genoeg water staat (voor kanoërs de blauwe zone's. Heb je een andere boot met een kieldiepte van bijv 50 cm dan moet je voor de vereiste waterdiepte een marge nemen, file://d:\kanovaren\kanosites\wadkanovaren\siteversie\waterhoogtes.html

2 pagina 2 van 8 bijv. 10 cm - de waterdiepte moet dan tenminste 60cm zijn) 5. Je weet dan op welke dagen er gedurende welke uren op de ondiepe plekken genoeg water staat om overheen te varen. Vandaar uit kun je de rest van je tocht plannen. Ook kun je aan de hand van de tabellen nagaan welke routes mogelijk zijn op een bepaalde dag. Een voorbeeld: We wilden 25 april 2011 van Lauwersoog naar het Rif boven Engelsmanplaat. Je hebt dan de keuze om via de vaargeul van Zoutkamperlaag naar het noorden te gaan, maar je kunt eerder naar het westen afslaan en via de Paesenrede en Smeriggat het Rf vanaf het noordwesten benaderen. Omdat het om al laagwater is, verdient dat de voorkeur omdat bovenhet Rif na die tijd de stroomrichtin goostwaarts is. Maar staat er genoeg water op het wantij van de Paesenrede? De kaart geeft een kleinste klaartdiepte van 1 1. Op 25 april staat de maan in 3e kwartier, dus vier à vijf dagen na springtij. De tabellen aflopend en kijkend naar de de kaartdiepte van -110 en de kolommen van 4 en 5 dagen na springtij zie je dat het wantij vanaf ca 7.30 (3 uur na hoogwater) (bijna) droogvalt en dat pas in het tweede uur na laagwater, dus om ca uur er een paar cm water op het wantij verschijnt. Het wantij is bevaarbaar tussen ca uur en uur. Omdat we niet te laat na laagwater bij het Rif willen zijn (10-11 uur) is de route via Paesensrede heen geen optie, maar terug wel. Na de tabellen volgt, voor wie het weten wil, de nadere uitleg hoe de tabellen zijn berekend. Voor de toepassing van de tabellen is die uitleg niet nodig. betekenis kleuren: valt droog waterdiepte <15 cm cm >30 cm diep laagwater - 6 uur voor hoogwater

3 pagina 3 van uur na laagwater - 5 uur voor hoogwater uur na laagwater - 4 uur voor hoogwater

4 pagina 4 van uur na laagwater - 3 uur voor hoogwater uur na laagwater - 2 uur voor hoogwater

5 pagina 5 van uur na laagwater - 1 uur voor hoogwater

6 pagina 6 van uur na laagwater - hoogwater Nadere uitleg over het berekenen van de tabellen Uitgangspunt zijn de op de waterkaart opgegeven kaartdieptes. Deze kaartdieptes op de kaart geven de afstand van de bodem tot het reductievlak aan, vergelijk de getallen 6 6, 1 2 en 0 4 in het kaart detail met het schema in de figuur hiernaast. Het reductievlak is een denkbeeldig horizontaal vlak waaraan ook een hoogwaterwaarde (bijv. 238 cm) en laagwaterwaarde (bijv. 65 cm) zijn gerelateerd. Zo is te berekenen hoeveel water er bij hoogwater of laagwater boven een punt staat waarvoor op de kaart een kaartdiepte wordt gegeven. In het voorbeeld zie je dat bij hoogwater is op het moment van hoogwater de waterdiepte op punt A 2,38 + 6,60 = 8,98m, op punt B 2,38-0,40 = 1,98m en op punt C 2,38-1,20 file://d:\kanovaren\kanosites\wadkanovaren\siteversie\waterhoogtes.html

7 pagina 7 van 8 = 1,18m. Bij laag water staat er bij A nog 0,65+6,60 = 7,25m, bij B nog een laagje water van 0,65-0,40 = 25cm en ligt C 0,65-1,20 = 55cm cm droog boven het waterniveau. In plaats van de berekende laag- en hoogwaterstanden op te zoeken, kun je ook uitgaan van de gemiddelde laagwaterstand en hoogwaterstand zoals die op elke zeekaart in een tabelletje Getijgegevens staan afgebeeld voor doodtij en springtij (zie fig.). Met de 1/7 e regel bereken je het verloop van het gemiddelde verval tussen laaghoogwater voor de 7 dagen tussen laag- en hoogwater, zodat je voor elke tussenliggende dag een schatting van het verval per dag hebt. Vervolgens kun je met de 1/12 e regel de af- of toename per uur tussen laag- en hoogwater en weer terug naar laagwater berkenen. Omdat het gaat om de vraag wanneer er genoeg water staat om over een bepaald punt te kunnen varen, zijn de laagwaterwaarden van meer belang dan de hoogwaterwaarden. De hoogwaterwaarden zijn alleen gebruikt om het verval te berekenen tussen hoog- en laagwater. Alles met elkaar gecombineerd krijg je per dag en per uur de volgende formule (lw du -(D d *V))+K voor de dagen tussen doodtij en springtij en lw s +(D s *V)+K voor de dagen tussen springtij en doodtij, waarbij (lw du = gemiddelde laagwaterstand in cm op dag d na doodtij op uur u na lw (na toepassing 1/7 e en 1/12 e regels). D d = dag d na doodtij V = verval tussen hoogwater en laagwater en visa versa (1/7 e regel) K = kaartdiepte op de kaart in cm lw su = gemiddelde laagwaterstand in cm op dag d na springtij op uur u na lw (na toepassing 1/7 e en 1/12 e regels). D s = dag d na springtij Wie wil kan het excelblad waar de berekeningen mee zijn uitgevoerd downloaden en zelf spelen met verschillende waarden voor laag- nen hoogwater. Getijgegevens zeekaarten plaats waterhoogten boven reductievlak in LAT gem HW gem LW gemidd springtijdoodtij springtijdoodtij verval Den Helder 1,9 1,7 0,3 0,5 2,86 Wie de zeekaarten goed heeft bekeken en vergeleken, weet ook dat per kaart de gemiddelde waterdieptes bij de getijgegevens voor de verschillende plaatsen en kaarten niet dezelfde zijn, zie nevenstaande tabel. Uit de tabel blijkt dat de laagwaterwaarde bij springtij weinig verschilt tussen de verschillende plekken (0,3 of 0,4m), terwijl de waterdieptes voor de hoogwater en springtij veel sterker uiteenlopen. Texel 1,8 1,7 0,3 0,5 2,86 (Oudeschild) Oost Vlieland 2,4 2,1 0,3 0,6 4,29 Als voorbeeld staan hieronder voor de kaartdieptes -120 Harlingen 2,4 2,1 0,4 0,5 1,43 tot -50 de uitkomsten voor de grootste verschillen in West Terschelling 2,4 2,1 0,3 0,6 4,29 vervaltijden in het tweede uur na laagwater. Daaruit Nes Ameland 2,9 2,5 0,3 0,7 5,71 blijkt (zie de rode getallenrijen) dat de invloed van de Schiermonnikoog 2,8 2,5 0,3 0,7 5,71 verschillende uitgangswaarden op de voorspelde Lauwersoog 2,9 2,6 0,3 0,7 5,71 begintijd dat een plek te bevaren is, gering is en weg Noordpolderzijl 2,8 2,5 0,3 0,6 4,29 valt in de onnauwkeurigheidsmarge die je sowieso bij de Borkum 3,1 2,8 0,4 0,8 5,71 uitkomsten in acht moet nemen. Eemshaven 3,2 2,9 0,3 0,7 5,71 Delfzijl 3,7 3,4 0,4 0,8 5,71 Emden 4,0 3,6 0,4 0,9 7,14 dagelijks 2 uur na laagwater verval lw doodtij lw: 40,0 1,43 springtij lw: 30,0 doodtij 40,0 dagen na doodtij (2 dagen na 1e/3e kwartier maan) dagen na springtij (2 dagen na volle/nwe maan) Harlingen ,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25, ,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15, ,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0

8 pagina 8 van ,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5, ,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15, ,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25, ,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35, ,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Texel lw: 50,0 2,86 lw: 30,0 lw: 50, ,5-18,6-19,6-20,7-21,8-22,9-23,9-25,0-23,9-22,9-21,8-20,7-19,6-18,6-17, ,5-8,6-9,6-10,7-11,8-12,9-13,9-15,0-13,9-12,9-11,8-10,7-9,6-8,6-7, ,5 1,4 0,4-0,7-1,8-2,9-3,9-5,0-3,9-2,9-1,8-0,7 0,4 1,4 2, ,5 11,4 10,4 9,3 8,2 7,1 6,1 5,0 6,1 7,1 8,2 9,3 10,4 11,4 12, ,5 21,4 20,4 19,3 18,2 17,1 16,1 15,0 16,1 17,1 18,2 19,3 20,4 21,4 22, ,5 31,4 30,4 29,3 28,2 27,1 26,1 25,0 26,1 27,1 28,2 29,3 30,4 31,4 32, ,5 41,4 40,4 39,3 38,2 37,1 36,1 35,0 36,1 37,1 38,2 39,3 40,4 41,4 42, ,5 51,4 50,4 49,3 48,2 47,1 46,1 45,0 46,1 47,1 48,2 49,3 50,4 51,4 52,5 Lauwersoog lw: 70,0 5,71 lw: 30,0 lw: 70, ,5-5,7-8,9-12,1-15,4-18,6-21,8-25,0-21,8-18,6-15,4-12,1-8,9-5,7-2, ,5 4,3 1,1-2,1-5,4-8,6-11,8-15,0-11,8-8,6-5,4-2,1 1,1 4,3 7, ,5 14,3 11,1 7,9 4,6 1,4-1,8-5,0-1,8 1,4 4,6 7,9 11,1 14,3 17, ,5 24,3 21,1 17,9 14,6 11,4 8,2 5,0 8,2 11,4 14,6 17,9 21,1 24,3 27, ,5 34,3 31,1 27,9 24,6 21,4 18,2 15,0 18,2 21,4 24,6 27,9 31,1 34,3 37, ,5 44,3 41,1 37,9 34,6 31,4 28,2 25,0 28,2 31,4 34,6 37,9 41,1 44,3 47, ,5 54,3 51,1 47,9 44,6 41,4 38,2 35,0 38,2 41,4 44,6 47,9 51,1 54,3 57, ,5 64,3 61,1 57,9 54,6 51,4 48,2 45,0 48,2 51,4 54,6 57,9 61,1 64,3 67,5 Is deze pagina via het menu links op het scherm opgeroepen, klik dan deze pagina weg om terug te keren naar de homepagina, ben je via een directe link op deze pagina gekomen, waardoor er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina file://d:\kanovaren\kanosites\wadkanovaren\siteversie\waterhoogtes.html

wadkanovaren.nl pdf versie

wadkanovaren.nl pdf versie wadkanovaren.nl pdf versie waterdiepten bepalen a.h.v. de kaartdiepten laatst bijgewerkt: 24 april 2011 Waterhoogtes tussen doodtij en springtij en tussen laagwater en hoogwater, berekend aan de hand van

Nadere informatie

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST Reisvoorbereiding Ivar ONRUST Op ruim water is een andere voorbereiding nodig dan voor het varen op plassen en rivieren. Men heeft hier dan ook een andere uitrusting nodig van schip en bemanning Sinds

Nadere informatie

Het Wad en zeekanoën: Kanotochtengids voor het Wad. wadkanovaren.nl. Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad

Het Wad en zeekanoën: Kanotochtengids voor het Wad. wadkanovaren.nl. Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad pagina 1 van 5 wadkanovaren.nl Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad De kanotochten die op het Wad mogelijk zijn, worden hieronder aan de hand van de vertrekpunten van west naar oost kort omschreven.

Nadere informatie

Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011

Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011 Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011 Michiel Eijsvogel 1 2 3 Tochtplanning wan.j, diepte berekenen! 1. Keuze NAP of LAT 2. Bekijk met dieptetabel wat knelpunt is 3. Bereken

Nadere informatie

Navigatie in een kano op het Wad. wadkanovaren.nl

Navigatie in een kano op het Wad. wadkanovaren.nl pagina 1 van 5 wadkanovaren.nl Navigatie op het Wad Inleiding Navigatie op het Wad houdt meer in dan met een kompas of GPS je positie en koers bepalen. Er zijn tal van zaken waar je mee te maken kunt krijgen

Nadere informatie

Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2009

Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2009 onderzoek en advies mariene ecologie, visserij en schepldierkweek Elkerzeeseweg 77 4322 NA Scharendijke tel./fax: 0111-671584 GSM: 06-44278294 e-mail: marinx@zeelandnet.nl RAPPORT 2009.79 - CONCEPT Inventarisatie

Nadere informatie

Navigatie op het Wad

Navigatie op het Wad Navigatie op het Wad Inleiding Navigatie op het Wad houdt meer in dan met een kompas of GPS je positie en koers bepalen. Er zijn tal van zaken waar je mee te maken kunt krijgen en waar je op voorbereid

Nadere informatie

Kenmerkende waarden. Getijgebied Datum 22 juli 2013

Kenmerkende waarden. Getijgebied Datum 22 juli 2013 Kenmerkende waarden Getijgebied 2011.0 Datum 22 juli 2013 Status Definitief Kenmerkende waarden 2011.0 Getijgebied Colofon Uitgegeven door RWS Centrale Informatievoorziening Informatie Servicedesk Data

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

wadkanovaren.nl Overzicht vaarroutes

wadkanovaren.nl Overzicht vaarroutes Overzicht vaarroutes wadkanovaren.nl Bijzonderheden bij de routes en aanlegplekken op het Wad laatst bijgewerkt: 19 september 2012 Eenmaal vertrokken van een van de startplaatsen, krijg je te maken met

Nadere informatie

De Waddenzee. Lezing Door leden voor leden. Cees Spaanderman 22-1-2011

De Waddenzee. Lezing Door leden voor leden. Cees Spaanderman 22-1-2011 De Waddenzee Lezing Door leden voor leden Cees Spaanderman 22-1-2011 2011 De Waddenzee Paradijs voor droogvallers Nachtmerrie voor kieljachten? afbeeldingen : bron YouTube De Waddenzee drempelvrees? wat

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Uitvoeringsplan slibmotor Kimstergat (0.11) DATUM 2-9-2016 PROJECTNUMMER C03041.001971 ONZE REFERENTIE 078928228 0.11 VAN Dr.ir. Bart Grasmeijer AAN Ecoshape KOPIE AAN Erik van Eekelen (Ecoshape),

Nadere informatie

Genieten na een oversteek

Genieten na een oversteek Genieten na een Klaas Wiersma maakte een oversteek. Nee, niet op de Noordzee of de Atlantic. Het ging van Ameland naar Terschelling. Met de Cornish Crabber Urmiena. Geen sinecure met een dikke noordwester.

Nadere informatie

Examen versie: 999999NWG1-7-200909:00VBA Handmatig pagina 1 (1-7-2009) Antw.Pnt. VBA. Ministerie van Verkeer en Waterstaat AANVULLEND EXAMEN

Examen versie: 999999NWG1-7-200909:00VBA Handmatig pagina 1 (1-7-2009) Antw.Pnt. VBA. Ministerie van Verkeer en Waterstaat AANVULLEND EXAMEN Examen versie: VBA 999999NWG-7-200909:00VBA Handmatig pagina (-7-2009) Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stichting VAMEX AANVULLEND EXAMEN KLEIN VAARBEWIJS II (Alle binnenwateren- artikel 6, Binnenvaartbesluit)

Nadere informatie

Nieuw in de april-update van WinGPS 5 2015 ten opzicht van de Boot Holland-release.

Nieuw in de april-update van WinGPS 5 2015 ten opzicht van de Boot Holland-release. Nieuw in de april-update van WinGPS 5 2015 ten opzicht van de Boot Holland-release. WinGPS 5 Navigator 2015 Bijgewerkt en uitgebreid routenetwerk. Aanzienlijke wijziging toegestane dieptes netwerk in Friesland.

Nadere informatie

4. Buienradar:

4. Buienradar: Hoe betrouwbaar zijn de windverwachtingen van de verschillende weersites? Robbert van der Eijk, Groningen juli 2011 Inleiding Voor kanoërs en watersporters in het algemeen is het weer een belangrijke factor

Nadere informatie

Foto-impressie van Varen en Fietsen op de Wadden

Foto-impressie van Varen en Fietsen op de Wadden Foto-impressie van Varen en Fietsen op de Wadden erdag 22 augustus 2009. Zat De Kolibri 560 'Chapeau' wordt ingepakt voor een reisje over het wad naar Ameland en misschien zelfs Schiermonnikoog, met als

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T.

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T. Getijtafels 2015 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T. De getijtafels t.o.v. L.A.T. T.A.W. worden opgezonden na voorafgaande betaling

Nadere informatie

Vaarplan 2015 Voorwaarts Voorwaarts

Vaarplan 2015 Voorwaarts Voorwaarts vrijdag 17 april 2015 10.10 16.16 09.30 17.00 zaterdag 18 april 2015 11.06 17.16 Groningen Zoutkamp Reitdiep 09.30 17.00 zondag 19 april 2015 11.46 18.06 maandag 20 april 2015 12.23 18.51 Zoutkamp Lauwersoog

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. Algemene inhoud 27/09/2012. Topografie, kennis van zee & strand. Getijdenleer.

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. Algemene inhoud 27/09/2012. Topografie, kennis van zee & strand. Getijdenleer. 27-9-2012 Getijden- en Stromingsleer 1 Hoofdstuk 3 Getijden- en Stromingsleer - Jonathan Devos - Algemene inhoud Topografie, kennis van zee & strand Getijdenleer Stromingsleer 27-9-2012 Getijden- en Stromingsleer

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Naar ameland en schiermonnikoog

Naar ameland en schiermonnikoog Toervaart Waddenzee Naar ameland en schiermonnikoog Het waddengebied in 2016 gekozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland is een prachtig vaargebied, met ook voor motorboten een grote diversiteit aan

Nadere informatie

Overgang van GLLWS naar LAT

Overgang van GLLWS naar LAT + Overgang van GLLWS naar LAT Overgang van GLLWS naar LAT Voor een schipper is het van cruciaal belang de diepte tot het bodemoppervlak en het getij te kennen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van nautische

Nadere informatie

Wadden route Harlingen Jade Helgoland -de Eider gevaren door Dirk van Loo in 2016

Wadden route Harlingen Jade Helgoland -de Eider gevaren door Dirk van Loo in 2016 Wadden route Harlingen Jade Helgoland -de Eider gevaren door Dirk van Loo in 2016 Deze route is mogelijk voor schepen tot een diepgang van 1,20 meter. Een schipper met tijd kan alles in dagtochtjes doen.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a Als x 5 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 1 3 5,6 5 67, m. b De lengte is 1 meter, de totale breedte is 5 1 x meter, dus voor de oppervlakte geldt A 5 1(5 1 x).

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. - Jonathan Devos -

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. - Jonathan Devos - Hoofdstuk 3 Getijden- en Stromingsleer - Jonathan Devos - 22-10-2017 Getijden- en Stromingsleer 2 22-10-2017 Getijden- en Stromingsleer 3 Algemene inhoud Topografie, kennis van zee & strand Getijdenleer

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Verwerking van gegevens 2 2.1 Aangeleverde gegevens 2 2.2 Verwerking gegevens 3

1 Inleiding 1. 2 Verwerking van gegevens 2 2.1 Aangeleverde gegevens 2 2.2 Verwerking gegevens 3 Herberekening behoefte aan zandsuppletie ter compensatie van bodemdaling door gaswinning uit Waddenzee velden vanaf de mijnbouwlocaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen Z.B. Wang Deltares, 2009 Inhoud

Nadere informatie

wadkanovaren.nl pdf versie

wadkanovaren.nl pdf versie wadkanovaren.nl pdf versie laatst bijgewerkt: 14 juni 2015 De dynamiek van het Wad Inleiding Het Wad is een ingewikkelder watergebied dan bijv. de zoete wateren of de Noordzeekust. Door de aanwezigheid

Nadere informatie

U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA).

U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA). Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA). De in dit proefexamen opgenomen vragen komen uit de examenvragenbank, maar draaien niet

Nadere informatie

Algemene getijtheorie

Algemene getijtheorie Algemene getijtheorie De wisselende waterstanden en de in richting en snelheid veranderende getijstromen zijn bijna geheel het gevolg van de wisselende aantrekkingskrachten van de maan en de zon op de

Nadere informatie

Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid. Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied. Infobrochure

Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid. Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied. Infobrochure Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied Infobrochure Het toelatingsbeleid: voor een veilige en vlotte scheepvaart in het Scheldegebied

Nadere informatie

INLEIDING GETIJTAFELS

INLEIDING GETIJTAFELS INLEIDING GETIJTAFELS Algemene getijtheorie De wisselende waterstanden en de in richting en snelheid veranderende getijstromen zijn bijna geheel het gevolg van de wisselende aantrekkingskrachten van de

Nadere informatie

Rondje Eierlandse Gat

Rondje Eierlandse Gat Rondje Eierlandse Gat Het Eierlandse Gat stond al zo lang als ik op het Wad vaar op mijn verlanglijstje. Waarom eigenlijk? Misschien wel de belangrijkste reden is de waarschuwing op kaart 1811.7: Op mij

Nadere informatie

Watergetijden 2013. Zierikzee

Watergetijden 2013. Zierikzee Watergetijden 2013 Zierikzee Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijkswaterstaat Directie Zeeland Hydro Meteo Centrum Zeeland Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade welke

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Deel A Vraag Versie BB Versie SB Punten 1 D A 2 Zie Kaart 1, symbool IQ130.4

Deel A Vraag Versie BB Versie SB Punten 1 D A 2 Zie Kaart 1, symbool IQ130.4 Examen Theoretische Kust Navigatie, 26 november 2016 Beknopte verklaring van de antwoorden versie 29 november 2016. Bij vragen waar geen verklaring is gegeven, is de verklaring te vinden in de gebruikelijke

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2.

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Als x = 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 3 5,6 = 67, m. b De lengte is meter, de totale breedte is 5 + x meter, dus voor de oppervlakte geldt A = (5 + x). Dus

Nadere informatie

wadkanovaren.nl pdf versie

wadkanovaren.nl pdf versie wadkanovaren.nl pdf versie Bijzonderheden per startpunt voor kanotochten op de Waddenzee laatst bijgewerkt: 23 februari 2014 Alle mij bekende vertrekpunten vanaf de vaste wal worden één voor één behandeld

Nadere informatie

GESTRAND BIJ NOORDPOLDERZIJL. In de greep van het slijk

GESTRAND BIJ NOORDPOLDERZIJL. In de greep van het slijk GESTRAND BIJ NOORDPOLDERZIJL In de greep van het slijk Donderdag 9 juni 2011 gingen we met onze OVNI 345 om 11:00 met mooi weer en harde wind, west 5 6 bft, vanuit Lauwersoog naar Noordpolderzijl. NPZ

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 14 tot en met 19. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt.

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 14 tot en met 19. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Examen VWO 2007 tijdvak 1 vrijdag 1 juni totale examentijd 3,5 uur wiskunde A1 Compex Vragen 14 tot en met 19 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Het gehele

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Beknopt stormverslag van 21 november 2015

Beknopt stormverslag van 21 november 2015 Beknopt stormverslag van 21 november 215 De algemene synoptische situatie Tussen een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan en een lagedrukgebied boven Scandinavië staat er een noordwestelijke tot

Nadere informatie

Ratio Werkschrift De getallenlijn

Ratio Werkschrift De getallenlijn juni 24 Ratio Werkschrift De getallenlijn 1 - In tienen 8 1 2 We werken drietallig. a Op de ternaire getallenlijn zijn, 1 en 2 al aangegeven. Geef de zes volgende getallen aan (ternair geschreven). 1 3,2

Nadere informatie

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1]

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] 4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] Voorbeeld 1: 5 x 3 = 15 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15) Voorbeeld 2: 5 x -3 = -15 (-3 +-3 +-3 +-3 +-3 = -3-3 -3-3 -3 = -15) Voorbeeld 3: -5 x 3 = -15 Afspraak: In plaats

Nadere informatie

De Waddenzee - Informatie

De Waddenzee - Informatie De Waddenzee - Informatie Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 40 tot en met 52. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. Informatie 1 De Waddenzee R

Nadere informatie

b) Om de positie van het station aan te geven gebruiken we de afstand van P tot S. Meet ook de afstand van P tot S.

b) Om de positie van het station aan te geven gebruiken we de afstand van P tot S. Meet ook de afstand van P tot S. Het station. Twee dorpen A en B liggen respectievelijk 5 en 10 km van een spoorlijn. De kortste verbinding van A naar de spoorlijn is AP en van B naar de spoorlijn is BQ. Verder is gegeven dat. Men besluit

Nadere informatie

Errata/Aanvullingen 10 e druk Kustnavigatie, handboek voor instructie en praktijk. Auteurs: Toni Rietveld, Adelbert van Groeningen en Janneke Bos

Errata/Aanvullingen 10 e druk Kustnavigatie, handboek voor instructie en praktijk. Auteurs: Toni Rietveld, Adelbert van Groeningen en Janneke Bos Errata/Aanvullingen 10 e druk Kustnavigatie, handboek voor instructie en praktijk. Auteurs: Toni Rietveld, Adelbert van Groeningen en Janneke Bos pag. 12 We noemen zo n koers een loxodroom. RK, r-2 vb

Nadere informatie

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 2.

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 2. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 2. Dit proefexamen geeft een indruk hoe de vragen er in het officiële examen uitzien. Dat sluit niet uit

Nadere informatie

Navigatiereader Race of the Classics

Navigatiereader Race of the Classics Navigatiereader Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2015 Inhoud Inleiding De aarde De zeekaart Drift, stroom en koersrekening Invullen van het logboek Eenheden, termen en afkortingen

Nadere informatie

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde EXCURSIEPUNT DE SCHELDEVALLEI Hoogte = Ter hoogte van het voormalige jachtpaviljoen, De Notelaar, gelegen aan de Schelde te Hingene (fig. 1 en 2), treffen we een vrij groot slikke- en schorregebied aan,

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T Getijtafels 2016 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T 1 Tijdsaanduiding: De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 biologie CSE GL en TL Bijlage met informatie. 913-0191-a-GT-1-b De Waddenzee - Informatie Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 40 tot en met

Nadere informatie

ZEEUWSE MEER. globale getij - hoogten. in verschillende. compartimenteringsmodellen. ;aat deltadienst ndenzoek. nota: 75-04

ZEEUWSE MEER. globale getij - hoogten. in verschillende. compartimenteringsmodellen. ;aat deltadienst ndenzoek. nota: 75-04 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Direutie Zeeland Nummer: Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362 postbus 5014,4330 KA Middelburg ZEEUWSE MEER globale getij -

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T.

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T. Getijtafels 2012 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T. De getijtafels t.o.v. L.A.T. T.A.W. worden opgezonden na voorafgaande betaling

Nadere informatie

College 3. Opgaven. Opgave 2

College 3. Opgaven. Opgave 2 College 3 Opgaven Opgave 2 Tabel bij opgave 2 Schepen Marg. kosten Totale kosten Tot. opbr. Marg. opbr. Netto opbr. 3 200 600 900 900 300 4 200 800 1600 700 800 5 200 1000 2000 300 1000 6 200 1200 2100

Nadere informatie

8.0 Voorkennis ,93 NIEUW

8.0 Voorkennis ,93 NIEUW 8.0 Voorkennis Voorbeeld: In 2014 waren er 12.500 speciaalzaken. Sinds 2012 is het aantal speciaalzaken afgenomen met 7%. Bereken hoeveel speciaalzaken er in 2012 waren. Aantal 2014 = 0,93 Aantal 2012

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Toezicht op de Waddenzee. Informatie

Toezicht op de Waddenzee. Informatie Toezicht op de Waddenzee Inleiding De handhaving van de regels die gelden voor de Waddenzee ligt in handen van zowel de gemeenten, de provincies als de landelijke overheid. De provincies krijgen steeds

Nadere informatie

Examen Juni Wat betekent het volgende verkeersteken (de arcering is rood) (CEVNI)?

Examen Juni Wat betekent het volgende verkeersteken (de arcering is rood) (CEVNI)? Examen Juni 2001 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 16 juni 2001. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

Schema s AZVK. voor aan boord

Schema s AZVK. voor aan boord Schema s AZVK voor aan boord Deel 1 Schema s AZVK Pagina 1 van 32 M.B. Keuss RECHTE KOERSEN Noord en Zuid B = V L = 0 Type 1 Gegeven: Gevraagd: A B=? K V AZ Delta B N-Z A: B 1 = L 1 = B = L = 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rekenen aan Waterstanden en Getijstromen

Rekenen aan Waterstanden en Getijstromen Getijden 2 Rekenen aan Waterstanden en Getijstromen Arend Jan Klinkhamer Rekenen aan Getijden V2.1 1 Inhoud Samenvatting Oorzaken en verschijnselen van Getijden Rekenen aan waterstanden Rekenen aan getijstromen

Nadere informatie

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS MOD 78 WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM FLANDERS HYDRAULICS RESEARCH VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS SPRINGTIJ WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM EN HYDROLOGISCH ONDERZOEK Mod. 78 STROOMATLAS BENEDEN - ZEESCHELDE

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding TSO programma CBS de Opdracht

Gebruikerhandleiding TSO programma CBS de Opdracht Gebruikerhandleiding TSO programma CBS de Opdracht Inhoud 1. Handleiding gebruik TSO programma... 3 2. Inschrijven voor TSO gebruik... 3 3. Inschrijven van kinderen... 5 4. Uitschrijven kinderen... 6 5.

Nadere informatie

Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen

Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen Bijlage 8 Beknopte samenvatting van de droogvalwaarnemingen Inleiding In deze bijlage zijn de waarnemingen kort beschreven. Ze zijn gerubriceerd per waarnemende organisatie. Voor een uitgebreider verslag

Nadere informatie

Er zijn 3 soorten kaarten

Er zijn 3 soorten kaarten Er zijn 3 soorten kaarten 1 Overzichtskaarten Onder te verdelen in: A topografische kaarten B natuurkundige kaarten C staatkundige kaarten 2 Navigatiekaarten 3 Thematische kaarten 1 Overzichtskaarten Op

Nadere informatie

wadkanovaren.nl Kanoën op het Duitse en Deense Wad III Overzicht mogelijke kanotochten in de Duitse bocht tussen Jade en Elbe

wadkanovaren.nl Kanoën op het Duitse en Deense Wad III Overzicht mogelijke kanotochten in de Duitse bocht tussen Jade en Elbe wadkanovaren.nl Kanoën op het Duitse en Deense Wad III Overzicht mogelijke kanotochten in de Duitse bocht tussen Jade en Elbe We beperken hier het gebied van de Duitse bocht tot het gebied tussen Wangerooge

Nadere informatie

Wat en waar zijn de wadden? Les met werkblad - topografie

Wat en waar zijn de wadden? Les met werkblad - topografie Les met werkblad - topografie Doel: De leerlingen kennen na afloop de namen van de waddeneilanden en de volgorde waarin ze liggen. Ze kunnen enkele belangrijke plaatsen rond het waddengebied aanwijzen

Nadere informatie

Wéér een rondje Schiermonnikoog,

Wéér een rondje Schiermonnikoog, Wéér een rondje Schiermonnikoog, Op zondag 25 sept. jl., het vaarseizoen was bijna voorbij, de jachthaven van Schiermonnikoog lag nog in diepe rust, maakten we in alle vroegte onze boten klaar om te vertrekken

Nadere informatie

Getijtafels. Voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T

Getijtafels. Voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T Getijtafels 2013 Voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T 1 Tijdsaanduiding: De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge Getijtafels 2010 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge Getijtafels 2010 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge + Het getij Getij wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht

Nadere informatie

Getijden 2 Waterstanden en Getijstromen

Getijden 2 Waterstanden en Getijstromen Getijden 2 Waterstanden en Getijstromen 1 februari 2011 Arend Jan Klinkhamer Getijden, Arend Jan Klinkhamer, Jan 2011 1 Inhoud Samenvatting Getijden-Oorzaken en verschijnselen Rekenen aan waterstanden

Nadere informatie

Vraag Versie BB Versie SB Punten

Vraag Versie BB Versie SB Punten Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Examen Theoretische Kust Navigatie 2014-2, 29 november 2014 Beknopte verklaring van de antwoorden Bij vragen

Nadere informatie

Tochtvoorbereiding en de kunst van gps navigatie voor zeekayakkers

Tochtvoorbereiding en de kunst van gps navigatie voor zeekayakkers G.P.S special Tochtvoorbereiding en de kunst van gps navigatie voor zeekayakkers Peter Bell Januari 2005 electronisch bewekt door: Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 DE GPS 2.1 Wat is een GPS Afstandbepaling

Nadere informatie

2 C A (g in sourcediagram) 3 B A 2 Zie de titel van de kaart. 4 D C 2 Een S-cardinaal (kaart 1 symbool Q 130.3)

2 C A (g in sourcediagram) 3 B A 2 Zie de titel van de kaart. 4 D C 2 Een S-cardinaal (kaart 1 symbool Q 130.3) Examen Theoretische Kust Navigatie, 8 april 2017 Beknopte verklaring van de antwoorden versie 24 april 2017. Bij vragen waar geen verklaring is gegeven, is de verklaring te vinden in de gebruikelijke studiematerialen.

Nadere informatie

WIE EET WAT OP HET WAD

WIE EET WAT OP HET WAD Waddenzee De prachtige kleuren, de zilte geuren en de geluiden van de vele vogels, maken de Waddenzee voor veel mensen tot een geliefd gebied. Maar niet alleen mensen vinden het fijn om daar te zijn, voor

Nadere informatie

Kaart: Newhaven Calais. P. 2: Herhalingsoefeningen 1-10. P. 31: Koppelkoersen. P. 36: Layline. P. 41: Opkruisen. P. 50: Peiling met verzeiling

Kaart: Newhaven Calais. P. 2: Herhalingsoefeningen 1-10. P. 31: Koppelkoersen. P. 36: Layline. P. 41: Opkruisen. P. 50: Peiling met verzeiling Kaart: Newhaven Calais P. 2: Herhalingsoefeningen 1-10 P. 10: Getij P. 31: Koppelkoersen P. 36: Layline P. 41: Opkruisen P. 50: Peiling met verzeiling Vlaamse Zeezeilschool 1 OEF. COÖRDINATEN, PLOTTER

Nadere informatie

(ont)wikkelen. Aantal keer gevouwen Aantal lagen papier

(ont)wikkelen. Aantal keer gevouwen Aantal lagen papier (ont)wikkelen versie 0.5 [4--008] pagina (ont)wikkelen vouwen Wist je dat je een blad papier niet meer dan zeven (misschien acht) keer kunt dubbelvouwen? Om dit te controleren kun je met een stuk papier

Nadere informatie

Phydrostatisch = gh (6)

Phydrostatisch = gh (6) Proefopstellingen: Bernoulli-opstelling De Bernoulli-vergelijking (2) kan goed worden bestudeerd met een opstelling zoals in figuur 4. In de figuur staat de luchtdruk aangegeven met P0. Uiterst links staat

Nadere informatie

Stormverslag Waddenzee 31 januari 2008

Stormverslag Waddenzee 31 januari 2008 Modelit Elisabethdreef 5 411 KN Culemborg info@modelit.nl www.modelit.nl In opdracht van RWS-DID Stormverslag Waddenzee 31 januari 28 Modelit KvK 2429229 Documentatiepagina Opdrachtgever Titel RWS-DID

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

nieuw sturmvioeclvoorspellings systeem

nieuw sturmvioeclvoorspellings systeem P oy).c?.qo nieuw sturmvioeclvoorspellings systeem nadere afregeling van Vlissingen in CSM8 Ministerie van verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat MS Rijksinstituut voor Kust en Zee/R/KZ

Nadere informatie

Veranderingen in gemiddelde zeeniveaus in de Nederlandse kustwateren. Douwe Dillingh Deltares

Veranderingen in gemiddelde zeeniveaus in de Nederlandse kustwateren. Douwe Dillingh Deltares Veranderingen in gemiddelde zeeniveaus in de Nederlandse kustwateren Douwe Dillingh Deltares NCG workshop Delft, 6 februari 2014 Inhoud Waarom is het belangrijk Hoe gaan we er mee om Wat meten we Trendanalyse

Nadere informatie

vwo: Het maken van een natuurkunde-verslag vs 21062011

vwo: Het maken van een natuurkunde-verslag vs 21062011 Het maken van een verslag voor natuurkunde, vwo versie Deze tekst vind je op www.agtijmensen.nl: Een voorbeeld van een verslag Daar vind je ook een po of pws verslag dat wat uitgebreider is. Gebruik volledige

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Notitie Petten, 15 oktober 2014

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Notitie Petten, 15 oktober 2014 Notitie Petten, 15 oktober 2014 Afdeling Policy Studies Van Aan Sander Lensink Marc Streefkerk (Ministerie van Economische Zaken) Kopie Onderwerp Update kosten windenergie op zee, fase II (openbaar) 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: TABELLEN

Hoofdstuk 5: TABELLEN Hoofdstuk 5: TABELLEN 1. Wat moet ik leren? (handboek p. 172-201 5.1 Tabellen en staafdiagrammen 1 / 6 H4 Tabellen, staafdiagrammen en grafieken 5.2 Grafieken lezen Een grafiek en een staafdiagram herkennen.

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

rijkswaterstaat C 5931 Jm,

rijkswaterstaat C 5931 Jm, rijkswaterstaat C 5931 Jm / ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst getijdewateren nota GWIO87.023 MEETNET WADDEN 'BUITEN' PRERN*. DATUM auteurs): datum: samenvatting: ir M.H.J. Ettema

Nadere informatie

Praktische Zeekanogids

Praktische Zeekanogids 1 Inhoudsopgave Praktische Zeekanogids Met name voor de Waddenzee 1. Inleiding 2. Vereiste materiaal en uitrusting 3. Hulpmiddelen 4. Vereiste vaardigheden 5. Tochtvoorbereiding 6. Een tocht varen - Groepsgedrag

Nadere informatie

Formules grafieken en tabellen

Formules grafieken en tabellen Formules grafieken en tabellen Formules invoeren Met kom je op het formule-invoerscherm. Reeds ingevoerde formules wis je met C. Krijg je niet een scherm waarop Y, Y,... te zien zijn kies dan bij eerst

Nadere informatie

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013 Maatregelverkenning Economie en Ecologie in balans Petra Dankers 08 november 2013 Kader Eerste bijeenkomst Programma Rijke Waddenzee in juni veel maatregelen geidentificeerd Royal HaskoningDHV heeft in

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.3 16.3 uur 2 4 Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

Navigatiereader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Definitief

Navigatiereader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Definitief 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014 Versie: 26-9-2014 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. De aarde p. 4 Een indeling op de aarde p. 4 Lengte en breedte p. 4 3. De zeekaart p. 6 Het

Nadere informatie

Cursus Excel voor beginners (6) Functies.

Cursus Excel voor beginners (6) Functies. Cursus Excel voor beginners (6) Functies. Handleiding van Auteur: CorVerm September 2008 Functies in Excel. Laten we eerst even kijken wat een functie is. Een functie bestaat uit een aantal argumenten

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Effecten van sedimentatie en erosie op de hoogteligging van het wad onder Ameland-Oost

Effecten van sedimentatie en erosie op de hoogteligging van het wad onder Ameland-Oost Effecten van sedimentatie en erosie op de hoogteligging van het wad onder Ameland-Oost Marcel Kersten Tussentijdse rapportage tot en met maart 2003 1 Inhoudsopgave Conclusies 3 Aanbevelingen 4 1. Inleiding

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie