Optimaliseren van projectprestaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaliseren van projectprestaties"

Transcriptie

1 Optimaliseren van projectprestaties

2 2

3 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds dieper in op de business. Het is daarom van groot belang snel die ICT projecten in kaart te brengen die een optimale bijdrage leveren aan de doelstellingen van uw organisatie. De keuze voor die projecten moet worden gebaseerd op een goed onderbouwde bedrijfseconomische rechtvaardiging. Optimale bijdrage leveren Zo kort mogelijke terugverdientijd kennen De kracht van KPN Consulting ligt in het optimaliseren van projectprestaties. Samen met onze opleidingstak Educational Services bieden wij een integrale aanpak aan, waarbij wij zowel uw bedrijfsvoering als uw medewerkers in lijn brengen met de ambities van uw organisatie. Onze focus ligt hierbij op het domein van ICT en Infrastructuur. Daarnaast moeten de daaruit voortvloeiende projecten liefst een zo kort mogelijke terugverdientijd kennen. We zien in de huidige markt dan ook steeds vaker een behoefte aan transparantie. Dit komt onder meer tot uiting in een toenemende vraag naar de invulling van portfoliomanagement. 3

4 Inhoud Onze visie op project, programma en interim-management 6 Dienstenportfolio project- en programmamanagement 7 Besturing en realisatie 7 Project start-ups 7 Begeleiden van implementaties, migraties en transities 8 Inrichting portfolio, programma en projectoffices 8 Professionaliseren van het vakgebied 10 Professionalisering van projectmatig werken 10 Opleiding en coaching van projectmanagers 10 Auditing van projecten en programma s 11 Crisisbeheersing en risicomanagement 11 Dienstenportfolio interim-management 13 Transitiemanagement 13 Turn-aroundmanagement 13 Crisismanagement 13 Overbruggingsmanagement 13 Coaching 13 4

5 Schaduwmanagement 14 Portfoliomanagement 14 Leidende standaarden 15 Wat en hoe 15 ITIL 15 Prince2 16 MSP 16 M_o_R 17 P3O 18 P3M3 18 P2MM 19 Voordelen van samenwerking met KPN Consulting 20 Inzet van ervaren, gecertificeerde professionals 20 Geborgde competentieontwikkeling 21 KPN, marktleider met ongeëvenaarde kennis en ervaring 22 Contact 23 5

6 Onze visie op project, programma en interim-management De complexiteit van projecten neemt gestaag toe door factoren zoals het outsourcen van bepaalde activiteiten of bedrijfsonderdelen, vaak op internationaal niveau, en migraties naar datacenters en shared service centers Tegelijkertijd worden de doorlooptijden van projecten steeds korter onder invloed van een kortere time-to-market. KPN Consulting ziet projectmanagement als een specifiek vakgebied waarbinnen wij tot de top willen behoren. Kennis en ervaring zijn daarbij onontbeerlijk. Wij zorgen dan ook voor een continue ontwikkeling van onze projectmanagers. En natuurlijk volgen wij de trends in de markt op de voet. Dit alles met als doel onze projectprestaties te optimaliseren. Outsourcen van bepaalde activiteiten Om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen die wij in de markt zien, richten wij onze focus specifiek op: de gedragskwaliteiten van onze professionals, naast hun vanzelfsprekende vaktechnische skills; een aanpak die is gericht op veranderingsprocessen waarin mensen een centrale rol spelen en waarbij wij ons toespitsen op het mobiliseren en richten van hun energie en talent; het bereiken van een nauwe aansluiting van de projectmanagementorganisatie op de ambities van de klant; het expliciet toepassen van business case, risico en benefits-management; het bijdragen aan een energiezuinige, milieuvriendelijke, duurzame en maatschappelijk verantwoorde inrichting van de ICT. Daarnaast hebben ook de ontwikkelingen van Het Nieuwe Werken invloed op de organisatie van projecten: medewerkers zijn niet langer gebonden aan vaste plekken en tijden, afspraken en afrekenmodellen veranderen door een grotere mate van zelfstandigheid en bovendien verandert de cultuur van een organisatie. En dat is niet alles: opdrachtgeverschap wordt steeds diffuser, lijn- en projectactiviteiten lopen in elkaar over en het aantal projectmedewerkers dat uit de eigen organisatie komt, neemt af. Door deze trends is het vak projectmanagement voortdurend in ontwikkeling, ook als gevolg van een gestaag toenemende professionalisering. 6

7 Dienstenportfolio project- en programmamanagement Besturing en realisatie Ons dienstenportfolio bestaat uit project, programma risk, interim- en portfoliomanagement. Daarnaast richten wij zowel professionele projectmanagementorganisaties als enterprise management-tools in. Dit alles onder het motto beheersen, realiseren en professionaliseren. Project start-ups Met ons complete portfolio van consultancy, opleiding tot en met ervaren managers bieden wij u een integrale aanpak, waarmee we zowel uw projecten als de start-ups in lijn brengen met de ambities van uw organisatie. Wij ondersteunen u bij het bepalen van de levensvatbaarheid van een beoogd project en bij het leggen van het benodigde fundament. Integrale aanpak Belangrijke onderdelen binnen dit proces zijn: opstellen van de Project Brief, inclusief een outline van de business case; formeren van de projectorganisatie; faciliteren van de bijeenkomst voor de project start-up; opleveren van een ProjectInitiatieDocument (PID), waaraan alle betrokken partijen zich committeren; laten goedkeuren van de Project Brief en het PID en laten valideren van de business case. Na goedkeuring van de Project Brief en het PID worden deze overgedragen aan de projectmanager die het project vanaf de realisatiefase zal leiden. Opdrachtgeverschap wordt steeds diffuser, lijn- en projectactiviteiten lopen in elkaar over 7

8 Het spreekt vanzelf dat KPN Consulting ook het volledige management van projecten voor u kan verzorgen, zoals begeleiding bij implementaties, migraties en transities. Begeleiden van implementaties, migraties en transities Soms heeft een organisatie onvoldoende eigen menskracht om een project tot een goed einde te brengen of is het vanuit strategisch oogpunt gewenst een externe projectmanager in te zetten. KPN Consulting kan u project- en programmamanagers bieden met jarenlange ervaring die uw implementatie, migratie of transitie van begin tot eind kunnen begeleiden. Zij maken daarbij gebruik van leidende standaarden zoals Prince2 en MSP. Implementatie, migratie of transitie Vakmanschap, integriteit en een goede relatie met u als opdrachtgever zijn voor ons de basis van ons werk. Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en wij committeren ons nadrukkelijk aan het succesvolle verloop en afgesproken resultaat van het project of programma. 8 Elk project en programma ronden wij af met een evaluatie. De leerpunten die hieruit naar voren komen, verankeren wij vervolgens in ons kennissysteem, zodat wij de kwaliteit van onze werkzaamheden continu kunnen verbeteren. Vakmanschap, integriteit en een goede relatie met u Inrichting portfolio, programma en projectoffices P3O is een methode die een beschrijving geeft van alle samenhangende functies en de manier waarop deze kunnen worden gerealiseerd. KPN Consulting past de nieuwe P3O -standaard toe om programma s en / of projecten en de juiste business cases te selecteren. Hiertoe richten wij een office in waarin we een model neerzetten dat zorgt voor een optimaal besluitvormingsproces en dat de business changes op de juiste wijze uitvoert. Binnen dit office stellen we tools, technieken, vaardigheden en kennisbanken beschikbaar ter onder steuning van de uitvoering van het programma of project.

9 Zodra P3O is geïmplementeerd, hebt u inzicht in het beleid, de transparantie, herbruikbaarheid en vindbaarheid van al uw projectgegevens. Ook vindt op uniforme wijze een validatie plaats van de bereikte (tussen)resultaten ten opzichte van de geplande resultaten. Met als gevolg een vergroting van de zekerheid ten aanzien van het eindresultaat. De kern van onze aanpak ligt in de volgende punten: governance over organisatiedelen heen; het optimaliseren en beschermen van investeringen, transparantie, herbruikbaarheid en naspeurbaarheid; het leveren van ondersteuning. Met het begeleiden van opdrachten, opleiden en coachen, maken wij projectmanagement tot een volwaardige discipline 9

10 Professionaliseren van het vakgebied Professionalisering van projectmatig werken KPN Consulting levert in de vorm van maatwerk advies- en implementatiediensten rond leidende standaarden en de modernste informatie- en communicatietechnologie. Vanuit onze ervaring kunnen wij u helpen het projectmatig werken binnen uw organisatie te professionaliseren, bijvoorbeeld door het coachen van managers of het bieden van ondersteuning bij een certificeringsaanvraag. De nieuwe P3O -standaard vormt de basis waarop we portfolio, programma en project-offices inrichten en leiden. Daarnaast kunnen we uw projecten en uw individuele projectmanagers ondersteunen. Zo helpen we de voortgang en het welslagen van uw projecten te waarborgen. Projectmatig werken Een goed voorbeeld van de manier waarop kwaliteitsborging kan plaatsvinden is counseling. Hierbij worden belangrijke producten die een projectmanager oplevert, getoetst door een of meer van zijn collega s. Met counseling bieden we een manier om iemand te helpen zijn doelen duidelijker te definiëren. Uiteindelijk vergroot dit de 10 motivatie van de betrokkene om zijn doel te verwezenlijken en helpt het hem zelf conclusieste trekken. Ook helpt counseling bij het maken van afspraken over direct te ondernemen acties die verband houden met de doelstellingen van een project. Door dit alles draagt counseling bij aan het stelselmatig verbeteren van de efficiëntie van de projectmanager en levert het een bijdrage aan de bedrijfsresultaten. Opleiding en coaching van projectmanagers Omdat het vak van projectmanagement continu in ontwikkeling is, veranderen ook de eisen die worden gesteld aan de vaardigheden van projectmanagers. Projectmanagement moet dan ook voortdurend worden verbeterd. Essentieel is de wijze waarop de projectmanager zijn rol invult en welke vaardigheden hij daarbij meebrengt. Daarbij spelen competenties als flexibiliteit, creativiteit en empathisch vermogen een steeds belangrijkere rol. Gezien het bovenstaande zijn voor KPN Consulting coaching en opleiding van projectmanagers dan ook onlosmakelijk verbonden met het succesvol uitvoeren van projectwerkzaamheden. Daarom bieden wij de mogelijkheid om projectmanagers bij de klant in de praktijk te

11 coachen. Onze strategie kenmerkt zich door een heldere focus en een hoge graad van professionaliteit. Met het begeleiden van opdrachten, opleiden en coachen maken wij projectmanagement tot een volwaardige discipline. Competenties als flexibiliteit, creativiteit en empathisch vermogen spelen een steeds belangrijkere rol Auditing van projecten en programma s Er kunnen omstandigheden zijn dat er versneld een oordeel moet worden geveld over lopende ICT-activiteiten en plannen of dat projecten en programma s opnieuw moeten worden beoordeeld. Wij kunnen op no-cure-nopaybasis een scan uitvoeren. Hierbij richten wij ons primair op de business case en het benefit-management, wat uiteindelijk resulteert in een gedegen oordeel over de kwaliteit van een project of programma. Crisisbeheersing en risicomanagement Om de gestelde doelen te bereiken is voor elke organisatie het nemen van risico s af en toe onvermijdelijk. Ter ondersteuning van de besluit vormingsprocessen zou iedere organisatie zijn risicobeheer cyclisch en consistent moeten inrichten, op een transparante manier. Een effectief risicobeheer vergroot namelijk de kans op het bereiken van uw doelen, doordat het bijdraagt aan: het vergroten van de zekerheid waardoor u niet voor verrassingen komt te staan; het verbeteren van de dienstverlening; het effectiever voeren van het wijzigingsbeheer; het efficiënter gebruiken van resources; het op alle niveaus effectiever managen dankzij een betere besluitvorming; een gunstiger kosten-batenverhouding; het vergroten van de innovatieve kracht; het verbeteren van contingencymanagement en onderhoudsactiviteiten. 11

12 Risicobeheer omvat alle noodzakelijke activiteiten om risico s en de blootstelling daaraan te identificeren en te beheersen. Het schept inzicht in de risico s en hun mogelijke impact op het bereiken van de gestelde businessdoelen. Een kosteneffectieve toepassing van risicoprocessen met duidelijk gedefinieerde stappen maakt het nemen van betere beslissingen en passende maatregelen mogelijk. Hierdoor vergroot u de kans op het verwezenlijken van uw doelstellingen. Door dit alles draagt counseling bij aan het stelselmatig verbeteren van de efficiëntie van de projectmanager en levert het een bijdrage aan de bedrijfsresultaten 12 KPN Consulting kan u hierbij ondersteunen door een workshop te organiseren om zowel de risico s te identificeren en te prioriteren, als ook tegenmaatregelen en risico-eigenaren te benoemen. De workshop is gebaseerd op de het best practice framework Management of Risk (M_o_R ) van het Engelse Office of Government Commerce (OGC), de grondlegger van onder meer ITIL, Prince2, MSP en P3O. Het M_o_R -framework is niet alleen toepasbaar op het niveau van programma- en projectmanagement, maar ook op strategisch en operationeel niveau. Op elk van deze niveaus is er sprake van hetzelfde basisproces. Een groot voordeel hiervan is de verbeterde communicatie over risico s tussen de verschillende onderdelen en disciplines.

13 Dienstenportfolio interim-management Transitiemanagement Om verandering in gang te zetten is het noodzakelijk gevestigde patronen te doorbreken en zo nieuwe structuren en ontwikkelingen een kans te geven. Het daarvoor benodigde transitiemanagement omvat het managen van het traject naar een nieuwe organisatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van outsourcing of een fusie. Turn-aroundmanagement Wij voorzien in turn-aroundmanagement wanneer een strategisch plan en een reeks acties ten behoeve van vernieuwingen en herstruc tureringen moet worden gemaakt, bijvoorbeeld in financieel moeilijke tijden. Onder turnaroundmanagement verstaan wij het managen van de organisatie naar een structureel hoger prestatieniveau. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een IT Maturity Scan waarbij wij gerichte aanbevelingen doen voor verbeteringen van de organisatie. Crisismanagement Als uw organisatie in een zodanig ernstige noodsituatie terechtkomt die het functioneren van uw organisatie ernstig verstoort, kunnen wij op tijdelijke basis managementposities invullen. De aanleiding om tijdelijk crisismanagement in te zetten kan bijvoorbeeld liggen in een dreigende mislukking van een groot project of het plotseling wegvallen van personen op cruciale managementposities. Overbruggingsmanagement Met overbruggingsmanagement bedoelen wij het tijdelijk invullen van managementposities op tactisch en strategisch niveau. Bijvoorbeeld als een manager een sabbatical neemt, langdurig ziek is of met zwangerschapsverlof gaat. Het vertrek van een afdelingshoofd luidt niet zelden het begin in van een nieuwe ontwikkel-periode. Met de directie ontwikkelen wij de veranderdoelstelling en daarna borgen wij de zachte landing van de opvolger in de vernieuwde organisatie. Coaching Een veranderaar is geen beheerder. Een strateeg is geen people manager. En een leider geen portfoliomanager. Om uw organisatie verder te brengen kan het noodzakelijk zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor het invullen van deze rollen, te coachen op andere competenties. Door ICT-managers en directeuren te coachen ontwikkelen wij uw mensen verder op hun verbeteraspecten. Daarmee verbreden we blijvend hun inzetbaarheid en hun sturingsrepertoire. 13

14 Common glossary Models Guides Portfolio Portfolio OGC programme and project Management Programme and project office (P30 ) Gatewaytm maturity model (P3M3tm) M_o_r ITIL Portfolio Management Guide MSPtm Programme Management Prince2 maturity model (P3M3tm) Prince2 Project Management Achieving excellence in construction Schaduwmanagement Als u een intensieve vorm van reflectie zoekt op uw handelen of dat van uw managers tijdens bijvoorbeeld een interim-opdracht, dan is schaduwmanagement een goede optie. Wij kunnen uw managers laten coachen door een schaduwmanager waarbij we de aandacht richten op zowel de persoon als op de opdracht. Deze vorm van coachen onderscheidt zich van reguliere coaching waarbij de focus veel meer op de persoon zelf is gericht. De schaduwmanagers van KPN Consulting beschikken over veel ervaring en zij hebben daarbij een eigenzinnige, onafhankelijke blik ontwikkeld. Zij zijn dan ook bij uitstek in staat hun rol als schaduw manager binnen uw organisatie naar bevind van zaken in te vullen. 14 Portfoliomanagement Met portfoliomanagement ondersteunen wij uw organisatie bij het in beeld brengen van de verschillende opdrachten die lokaal binnen uw organisatie aan derden worden gegeven. U krijgt zicht op alle witte, grijze en zwarte verandertrajecten. Op basis van dit beeld kunt u centraal sturen op de inzet van mensen en middelen. Met als gevolg dat afdelingsbudgetten voortaan niet meer worden gebruikt om buiten de directie om eigen veranderdoelstellingen te realiseren.

15 Leidende standaarden Als medeontwikkelaar van het vakgebied Project & Programma management levert KPN Consulting een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een groot aantal methodieken, zoals Prince2, M_o_R en P3O. De daarbij opgedane kennis en kunde zetten wij in bij het verbeteren, uitvoeren en faciliteren van projecten. In ons vakgebied vervullen wij een voortrekkersrol op het gebied van leidende standaarden voor portfolio, programma en projectmanagement. Wij hebben diverse standaarden en best practices in Nederland geïntroduceerd die door het Engelse OGC zijn samen-gesteld. Het gaat hier om ITIL, Prince2, MSP, M_o_R, P3O, P3M3 en P2MM. Omdat wij zelf deze standaarden ook zelf dagelijks toepassen en een actieve rol spelen bij de ontwikkeling en promotie ervan, beschouwen veel klanten ons als Trusted Advisor. Hieronder vindt u een beschrijving van hoe wij daar inhoud aan geven. Wat en hoe Onze voortrekkersrol op het vakgebied Project & Programma management illustreren we aan de hand van enkele feiten: Wij sponsoren IPMA-NL, MSP en de Prince2 User Group. Wij zijn medeorganisator van het jaarcongres IPMA-NL. Wij fungeren als spreker op de Project Management Parade. Wij publiceren regelmatig artikelen in gerenommeerde vakbladen. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitgave van boeken over best practices. In onze samenwerking met OCG fungeren wij als early adopter van OGC-standaarden. Wij reviewen nieuwe versies van OGC-standaarden. ITIL KPN Consulting heeft ruim 20 jaar geleden in Nederland de best practice Information Technology Infrastructure Library (ITIL ) geïntroduceerd en daarna wereldwijd verspreid. ITIL is de enige samenhangende en gedetailleerde documentatie van de beste bewezen praktijkoplossingen voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. De methodiek geeft daarbij richtlijnen voor het leveren van hoogwaardige ICT-diensten en voor de 15

16 inrichting en de randvoorwaarden die nodig zijn om die ICT-diensten te ondersteunen. Onze professionals beschikken over ruime ervaring met ITIL, zowel vanuit project- als lijnopdrachten. Daarbij gaat het niet alleen om implementaties en optimalisaties van het ITIL -proces, maar ook om het realiseren en laten landen van de projectresultaten binnen de ICT-beheerorganisatie. zowel de kosten van het project zelf (in termen van tijd, budget, resources) als voor de kosten van het gebruik, onderhoud en beheer van de resultaten van het project. Prince2 legt daarbij de nadruk op een onderverdeling van een project in beheersbare en controleerbare managementfasen. Bij elke afsluiting van een fase neemt de stuurgroep expliciet een besluit voor de vervolgstappen. Prince2 Voor het inrichten en besturen van projecten hanteren wij standaard de projectmanagementmethodiek Prince2. KPN heeft deze best practice in de jaren negentig in Nederland geïntroduceerd. Prince2 houdt nadrukkelijk rekening met veranderende factoren in de projectomgeving die van invloed zijn op het succes van een project. De methode kenmerkt zich door een helder gedefinieerde organisatiestructuur voor een project. De stuurgroep bestaat daarbij uit de opdrachtgever, de leverancier en een gebruikersvertegenwoordiger. Gezamenlijk nemen zij beslissingen om tijdig in te spelen op veranderende omstandigheden en om voorwaarden te creëren voor acceptatie door gebruikers. Prince2 is gericht op een bedrijfseconomische rechtvaardiging vanuit de staande organisatie voor Tot slot kent Prince2 een planningsbenadering die gebaseerd is op concrete producten. De Product Breakdown Structure (PBS) verschaft daarbij duidelijkheid in wat precies wanneer wordt opgeleverd. 16 Prince2 is inmiddels door veel bedrijven als standaardmethodiek geïmplementeerd, met als gevolg dat het tegenwoordig fungeert als gemeenschappelijk referentiekader. MSP Voor het definiëren en besturen van veranderingstrajecten met een strategische impact hanteren wij het framework Managing Successful Programmes (MSP ). Dit framework is in 2000 door KPN Consulting geïntroduceerd in Nederland als leidende standaard om strategische verande-

17 ringen en innovaties succesvol te realiseren. MSP bevat daartoe een methode voor het meetbaar maken van strategische doelen en het borgen van de aansluiting van initiatieven op deze doelen. maar daarnaast ook een onderlinge coherente samenhang vertonen. Men moet de bereidheid tonen te leren van de fouten en ervaringen die zich gedurende het veranderingsproces voordoen. MSP is gebaseerd op een aantal principes die belangrijk zijn om een verandering succesvol te laten zijn voor de betrokken stakeholders. De belangrijkste principes daarbij zijn: Het veranderingsproces moet continu in lijn zijn met de organisatiestrategie. Er moet sprake zijn van duidelijk leiderschap. Er moet sprake zijn van transparantie bij het beschrijven, laten zien en communiceren van een betere toekomst. De gehanteerde werkwijze moet duidelijk gericht blijven op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde baten via implementatie en borging in de lijn. Een programmatische opzet moet nadrukkelijk waarde toevoegen, anders is deze te duur en te log. Het programma moet duidelijke mogelijkheden scheppen voor de verschillende stakeholders. Deze mogelijkheden moeten niet alleen aansluiten op de behoeften van elke individuele stakeholder, Vanuit deze principes helpen wij u bij het ontwikkelen van een visie en een blauwdruk van de gewenste eindsituatie om de gedefinieerde baten te realiseren conform uw organisatiestrategie. M_o_R Aansluitend op Prince2 en MSP gebruiken wij voor risicobeheer het framework Management of Risk (M_o_R ). Risicobeheer bestaat uit twee onlosmakelijke elementen: risicoanalyse en risicomanagement. M_o_R verhoogt daarom zowel het inzicht in alle mogelijke kansen en bedreigingen als in de effectiviteit van de noodzakelijke maatregelen. Door cyclische toepassing gedurende de looptijd van projecten en programma s verkrijgt u op die manier een grote mate van zekerheid over een succesvolle afronding. Kenmerkend voor M_o_R is dat de methodiek ook toepasbaar is op strategisch en operationeel niveau. Wij gebruiken M_o_R in dit verband ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. 17

18 P3O Klanten kiezen steeds vaker voor een projectmatige aanpak om veranderingen binnen hun organisatie te realiseren. Het managen van de bijbehorende projecten en het gelijktijdig draaiende houden van de business wordt echter steeds complexer. Voor een verdere professionalisering van uw projectportfolio bieden wij een totaal oplossing, waarbij we gebruikmaken van de standaard Portfolio-, Programma- en Projectoffices (P3O ). OCG heeft deze nieuwe standaard in oktober 2008 op de markt gebracht. KPN Consulting heeft deze best practice vervolgens in 2009 geadopteerden als eerste gelanceerd op de Nederlandse markt. P3O presenteert universeel toepasbare richtlijnen op het gebied van Portfolio-, Programma- en Projectoffices. Dankzij een set best practices voor processen, technieken en standaarden biedt P3O de mogelijkheid succesvol structuur aan te brengen in de inrichting van een Support Office. Daarnaast levert de best practice handvatten hoe een organisatie alle veranderingen binnen projecten en programma s kan beheersen en de bijbehorende veranderings-processen kan inrichten en besturen. 18 P3M3 Het Portfolio-, Programma- en Projectmanagement Maturity Model (P3M3 ) helpt organisaties om de basisaspecten van het managen van portfolio s, programma s en projecten te adresseren. Op die manier vergroot het de kans op een kwalitatief succesvol eindresultaat en vermindert het tegelijkertijd de mogelijke ongewenste gevolgen van eventuele risicofactoren. P3M3 kent verschillende gebruiksmogelijkheden: Verkrijgen van inzicht in de belangrijkste succesfactoren die deel uitmaken van effectieve portfolio-, programma- en project-managementprocessen. In kaart brengen van de belangrijkste randvoorwaarden die binnen een organisatie moeten zijn verankerd om een volgend volwassenheidsniveau te bereiken. Verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen om programma s en projecten in de toekomst nog effectiever te managen. De verschillende niveaus zoals beschreven in P3M3, geven aan hoe de hoofdprocessen hiërarchisch kunnen worden gestructureerd. Dat maakt het mogelijk de overgang van de huidige naar de gewenste situatie realistisch en met verstand te bepalen.

19 Met KPN consulting werken betekent dat je een partner hebt die van alle markten thuis is Die niveaus maken organisatorische overgangen mogelijk zodat een onvolledige (begin-)situatie kan resulteren in een geoptimaliseerde en kundige omgeving voor portfolio-, programmaen projectmanagement. P2MM Het PRINCE2 Maturity Model (P2MM ) is afgeleid uit het Portfolio-, Programmaen Projectmanagement Maturity Model (P3M3 ) van OCG. P2MM is ontwikkeld om organisaties in staat te stellen hun volwassenheidsniveau te meten als het gaat om de toepassing van de PRINCE2 projectmanagementmethode. Met behulp van een P2MM beoordelingsvragenlijst brengen wij uw sterke en zwakke punten in kaart en ontwikkelen we een actieplan om te borgen dat uw organisatie PRINCE2 effectiever gebruikt. Hierdoor profiteert u nog meer van de voordelen van deze gestruc tureerde projectmanagementmethode. Het model kent verschillende toepassingsmogelijkheden: Verkrijgen van inzicht in de belangrijkste succesfactoren voor een effectief organisatorisch proces rond het managen van projecten. In kaart brengen van de belangrijkste randvoorwaarden die binnen een organisatie moeten zijn verankerd om het volgende volwassenheidsniveau te bereiken. Begripsvorming van de doelen van de beoordelingsvragenlijst. Wij kunnen P2MM als een op zichzelf staan Maturity Model toepassen, maar ook als een deelverzameling van het ruimere Portfolio-, Programma- en Projectmanagement Maturity Model (P3M3 ) van OCG. 19

20 Voordelen van samenwerking met KPN Consulting Samenwerking met KPN Consulting betekent dat u profiteert van professionals die hun deskundigheid keer op keer in de praktijk hebben bewezen. Hun ervaring staat borg voor: een grondige analyse van uw specifieke situatie; een diepgaand begrip van uw eisen en wensen; en rijpe en duurzame oplossing die leidt tot de gewenste resultaten, waarvan u tot ver in de toekomst kunt profiteren. De ruime ervaring van onze professionals, opgedaan tijdens projecten met aspecten die ongetwijfeld overeenkomen met aspecten van uw eigen situatie, wordt aangevuld met competenties die volgens een strikt programma worden gecertificeerd en continu worden ontwikkeld. De waardevolle assets van onze medewerkers worden gesteund door de organisatie van een marktleider met ongeëvenaarde kennis en ervaring. Kennis en ervaring die goed worden geborgd en onderling gedeeld. Met als doel u te laten profiteren van onze gezamenlijke assets. 20 Inzet van ervaren, gecertificeerde professionals Onze gedreven professionals beschikken allen over competenties op de hogere IPMA-niveaus (IPMA C en IPMA B). Op grond van hun uitgebreide kennis en ervaring kunnen zij alle voorkomende, leidende standaarden op de meest effectieve manier inzetten. Hun nationale en international ervaring binnen verschillende branches maakt dat zij zijn doordrongen van de specifieke eisen die uw markt aan uw ICTomgeving stelt. Deze branchekennis, gepaard aan de inzet van ons vakmanschap en ons gebruik van leidende standaarden, maakt dat uw steeds complexere projectmanagement beter beheersbaar wordt. Iedere professional binnen onze organisatie krijgt deskundige ondersteuning van een senior collega die optreedt als opdrachtbegeleider én sparring partner. Deze collega kijkt gedurende het gehele project mee, voorziet de professional van advies en onderhoudt daarnaast ook zelfstandig contact met de opdrachtgever. Op deze manier hebben wij een extra waarborg ingebouwd dat de projectmanager zijn werk goed doet.

21 Competence managers onze professionals op het gebied van compe tentieontwikkeling, kwaliteitsborging en HRM Maar dat is niet alles: KPN Consulting levert meer dan alleen een individueel werkende man of vrouw. Samen met onze projectmanager krijgt u ook de organisatie KPN Consulting, inclusief onze syste matisch opgebouwde kennisverzameling. Dit geeft u een extra garantie voor het slagen van uw project. Geborgde competentieontwikkeling Vanuit het backoffice van KPN Consulting ondersteunen competence managers onze professionals op het gebied van competentieontwikkeling, kwaliteitsborging en HRM. Hierdoor kunnen onze professionals zich volledig richten op het uitvoeren van hun opdracht. De competentie ontwikkeling van onze projectmanagers is ingebed in ons loopbaanbeleid en Performance Management Process. KPN Consulting heeft een Projectmanagement University (PMU) opgericht die projectmanagers, zowel uit onze eigen organisatie als die van onze klanten, de mogelijkheid biedt in hoog tempo de juiste kennis en ervaring op te doen en de vereiste IPMA-niveaus te bereiken. Binnen de PMU onderscheiden we de volgende leergangen: Projectmanagement Acceleration Track Deze leergang op IPMA D-niveau is gericht op de aankomende projectmanager. Projectmanagement Academy Deze leergang op IPMA C-niveau is bedoeld voor getalenteerde projectmanagers met minimaal drie jaar ervaring. Projectmanagement Masterclass Deze leergang op IPMA B-niveau is bestemd voor senior projectmanagers. Projectmanagement Masterclass Expert Deze leergang op IPMA Aniveau heeft als doel maatwerk te leveren aan individuele professionals. Door extra aandacht te besteden aan de competentieontwikkeling van onze medewerkers kan KPN Consulting blijvend meebewegen met alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Onze managers beschikken niet alleen over de noodzakelijke kennis van de standaardmethoden en technische vaardigheden, maar ook over de soft skills waarmee zij de harde projectresultaten in een steeds complexere omgeving kunnen behalen. 21

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

WHITE PAPER. Projectmanagement

WHITE PAPER. Projectmanagement WHITE PAPER Projectmanagement Volgens Prodapt Consulting vormt een uitgebalanceerde mix van specifieke kennis, vaardigheden en de projectmanager als persoon, naast vakkennis de sleutel tot succesvol projectmanagement.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model P3M3 Self Assessment Portfolio, Programma en Project Maturity Model Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Introductie... 2 1. Management Control... 5 2. Benefits Management... 6 3. Financieel Management...

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI PEOPLE CHANGE RISK ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION)

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Business as Usual vanuit Systemisch Perspectief

Business as Usual vanuit Systemisch Perspectief Business as Usual vanuit Best Practice Academy De Best Practice Academy maakt van projectmanagement trainingen haar specialiteit en richt zich daarmee op het ontwikkelen van organisaties en professionals

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

ICT Projectmanagement & Consultancy. Pagina 1

ICT Projectmanagement & Consultancy. Pagina 1 ICT Projectmanagement & Consultancy Pagina 1 Introductie Daelor v.o.f. is een bedrijf bestaande uit vier vennoten, die elk ruim 10 jaar ervaring hebben in ICT en aanpalende disciplines. Project management,

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl.

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl. WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl Opleidingen 2014 Opzetten Project Management Office Basistraining voor de startende

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Visie van het topmanagement, de gekozen strategie en de afstemming tussen de strategische doelstellingen en het projectportfolio. Alle projecten moete

Visie van het topmanagement, de gekozen strategie en de afstemming tussen de strategische doelstellingen en het projectportfolio. Alle projecten moete Voorwoord De wereld om ons heen verandert voortdurend. Iedereen die bij wil blijven, zal zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Deze wetmatigheid geldt in de natuur en is ook van toepassing

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Functiebeschrijving Enterprise Architect

Functiebeschrijving Enterprise Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de CIO of aan de manager van

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 1 Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 Hoofdsponsors Sponsors IPMA-NL Jaarsponsors 3 Workshop Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Welkom Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Wat mag u verwachten Een leuke en leerzame ontmoeting met: Keuzemenu programma-management Overview zes visies Vergelijking en vragen 1 Welkom namens

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Meer zuivere speeltijd door PMO

Meer zuivere speeltijd door PMO Meer zuivere speeltijd door PMO Over Ordina Ordina implementeert strategie in bedrijfsprocessen en ICT. Wij bedenken en bouwen oplossingen voor een duurzame digitale wereld. Samenwerking met onze klanten,

Nadere informatie

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners

De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect State of the Art volgens EAM Partners De Architect heeft veel te kiezen! EAM Congres 2014: The Voice of the Architect Track: State of the Art volgens EAM Partners Rob Swinkels - 22 mei 2014 Quint Consulting & Learning Services Government &

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen.

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Risicobeheersing begint aan de top CPI Governance CPI (Corporate, Public en Internal) Governance

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie