Lessenreeks Engels. Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: Docent: Roos Windels Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lessenreeks Engels. Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: Docent: Roos Windels Datum:"

Transcriptie

1 Lessenreeks Engels Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: Docent: Roos Windels Datum:

2 Inhoud Beginsituatie... 3 Engels les 1... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Engels les 2... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Literatuurlijst... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2

3 Beginsituatie Ik loop stage op basisschool het Molenveld in Berghem, in groep 4. In deze klas zitten 22 leerlingen. Deze klas heeft één vaste leerkracht, Hans van der Wielen De leerlingen hebben nog niet eerder Engels gehad. Vakdidactisch Mijn stageklas is nog niet bekend met Engels. Alle leerlingen zijn al een keer in aanraking geweest met Engels. Ik denk hierbij direct aan films, tv-programma s en games. Kinderen komen steeds vaker Engels tegen in het dagelijks leven, alleen zijn de leerlingen zich in groep 4 hier nog niet bewust van. Ik heb onderzoek gedaan naar de kerndoelen voor Engels voor groep 4. Zo weet ik waar de leerlingen aan kunnen werken. De kerndoelen heb ik hieronder genoteerd. De leerlingen uit mijn stageklas, kunnen nog niet voldoen aan deze kerndoelen. De leerlingen hebben nog niet eerder les gehad in het Engels en kunnen nog geen Engelse informatie geven. Wel kunnen de leerlingen in de twee lessen Engels die ik ga geven, hiermee aan de slag. Vanuit de kerndoelen, heb ik voor de leerlingen doelen gesteld. Deze doelen sluiten tevens aan op de beginsituatie van de leerlingen. Kerndoel 14: de leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. Kerndoel 15: de leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. Kerndoel 16: de leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. - De leerlingen maken in deze lessenreeks kennis met de volgende woorden: red, blue, yellow, purple, orange, green, stirr, water, put, mix. De leerlingen maken kennis met deze woorden door te kijken en te doen. - De leerlingen gaan in les 2 aan de slag met het oefenen met deze woorden. - De leerlingen maken kennis met Engels door deze lessenreeks. Aan het begin van de les wil ik aan de leerlingen de doelen vertellen. Omdat de leerlingen nog nooit Engels hebben gehad, is het nu belangrijk om de doelen te benoemen. Anders weten de leerlingen niet waar ze aan gaan werken en wat ze moeten doen. Ik wil de doelen mooi over laten lopen in de opdrachten. Pedagogisch Om achter de beginsituatie van de leerlingen te komen heb ik kort een gesprek gehad met mijn mentor. Mijn mentor vertelde me meteen al dat de leerlingen nog helemaal geen Engels hebben gehad. Dit zorgt er meteen voor dat de leerlingen blanco de eerste les in gaan. Voor mij is dit ook belangrijk, want wat ga ik nu kiezen om het zo interessant mogelijk te maken voor de leerlingen. Ook hier heb ik het met mijn mentor over gehad. Daarna vertelde mijn mentor dat de leerlingen het we leuk gaan vinden, juist omdat ze nooit Engels krijgen. Groepsklimaat In de klas heerst een prettig klimaat. De leerlingen kunnen goed met elkaar overweg. De leerlingen zijn competent in het samenwerken en doen dit dan ook meestal met iedereen. Wel is het een klas die erg enthousiast is merkt dat een aantal de andere leerlingen meenemen in hun enthousiasme. Deze groep is een leergierige groep en zijn nieuwsgierig. De leerlingen laten elkaar in de waarde en niemand lacht iemand uit. Kortom het groepsklimaat van groep 4 is goed! 3

4 Leef-/belevingswereld De leerlingen zitten in groep 4 en hebben nog nooit Engels gehad. De leerlingen willen het wel graag leren. De leefwereld van de leerlingen is ook een belangrijk punt voor beginsituatie van de leerlingen. Een leerkracht moet de leefwereld van zijn leerlingen kennen. Maar wat wordt daaronder verstaan? Onder leefwereld vallen etnische, sociale en culturele achtergronden van de leerlingen (Kerpel, z.d.). Ik verwacht dat alle leerlingen al een keer in aanraking zijn gekomen met Engels. Ik denk niet dat er bij veel gezinnen thuis Engels gepraat wordt. Misschien dat ouders en leerlingen dit oefenen, met een oudere broer of zus. Waardoor de leerlingen uit groep 4 dit meekrijgen. De belevingswereld van een kind is de manier waarop hij/zij de wereld beleeft (Kerpel, z.d.). Dit is afhankelijk van zijn ontwikkelingsleeftijd. Er kan dus in een klas van 22 leerlingen een groot verschil zitten. Zo zal de ene leerling meer ervaring hebben met Engels dan de ander. In mijn klas zullen er leerlingen zijn, die vragen naar oorzaken van dingen. Zo zullen er leerlingen zijn die vragen kunnen stellen over waarom wij Engels moeten leren. Daarom is het van essentieel belang om de lessen te starten met het benoemen van de doelen. Organisatorisch Lessenreeks Ik ga de lessen die ik ga geven, samen met mijn mentor bedenken. Hier gaan wij samen over nadenken. Door er samen over na te denken, denk ik beter na over de voorbereiding en weet mijn mentor ook wat ik ga doen. In deze les ga ik werken met het vierfasenmodel (Bodde- Alderlieste & Schokkenbroek, 2011). Ik ga gebruik maken van het vierfasenmodel, omdat dit werd aangegeven in de lessen op de pabo van Roos Windels. Deze lessen hebben voor voldoende input gezorgd, wat ik meeneem naar de organisatie van mijn lessenreeks. Ik laat het vierfasenmodel terugkomen in beide lessen. Het doel van het vierfasenmodel is om de leerlingen in beperkte tijd op een voor hen veilige manier goed voor te bereiden op het communiceren in het Engels (Bodde-Alderlieste & Schokkenbroek, 2011, p. 70). Tevens verwacht ik dat het vierfasenmodel mij meer structuur kan bieden dan alleen een lesvoorbereiding. In de eerste les wil ik gebruik gaan maken van de introductiefase, de informatiefase en de oefenfase. Hierbij ga ik aan de slag met het mengen van kleuren. De tweede les laat ik de transferfase naar voren komen. Tijdens deze les gaan de leerlingen verdiepen in de eerder geleerde woorden. De fasen komen niet allemaal in één les aan de orde, maar in een lessenserie of project over een thema. In één les kunnen wel één of meer fasen aanwezig zijn (Bodde-Alderlieste & Schokkenbroek, 2011, p. 71). Interpersoonlijk Ik durf geen verwachtingen uit te spreken over het Engels van de leerlingen. Ik heb de leerlingen wel af en toe een Engelstalig liedje horen zingen, maar daar bleef het dan bij. Ik verwacht dat het fijne groepsklimaat een helpende factor kan zijn voor de leerlingen. Bijna alle leerlingen zullen in de klas Engels durven praten, wel zullen ze het spannend vinden. Ik verwacht niet dat er leerlingen uitgelachen worden of dat leerlingen niets durven te zeggen. 4

5 Lesvoorbereidingsformulier Engels les 1 FHKE pabo Naam student: Dieke van de Ven Basisschool:het Molenveld Klas:H2vegA Groep: 4 Naam SLB:Ad van Rangelrooij Naam leerwerkplekbegeleider: Hans van der Wielen Verantwoording (waarom ga je dit doen?) Vierfasenmodel Beschrijf wat je gaat doen, welke onderdelen van welke fase je gaat doorlopen. Let op: een les bereidt altijd voor op het bereiken van de einddoelen van een lessenserie over een thema. Doelstellingen Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les kunnen en kennen? Formuleer doelen die concreet, meetbaar, zichtbaar of haalbaar zijn. Evaluatie Benoem van elk doel of dit is behaald en hoe je dat vaststelt. Introductie fase - Activeren van de voorkennis: - Motiveren van de leerlingen: Fase 2: inputfase - Kijken naar de gekleurde papieren in het water. - Verwerken van de input op vorm en inhoud. Leren van nieuwe woorden De leerlingen werken aan de kerndoelen die gesteld zijn vanuit TULE (zie beginsituatie, kerndoel 14, 15 en 16). - De leerlingen kennen aan het eind van deze les de volgende woorden: red, blue, yellow, purple, orange, green, stirr, water, put, mix. - De leerlingen oefenen de nieuwe woorden door middel van kijken en doen. De leerlingen maken kennis met Engels door middel van deze les. Werkwijze en middelen (waarmee ga je dit doen?) Didactische werkvormen Wat doe je? Leeractiviteiten Wanneer zijn de leerlingen zelf met Engels bezig (= wat is de kindtijd voor Engels)? Hoe krijgt de leerling zicht op het eigen leerproces? Introductie fase Ik vraag aan de leerlingen of ze eigenlijk al woorden kennen in het Engels. Ik schrijf in het midden van het bord Engelse woorden. De leerlingen mogen alle Engelse woorden noemen die ze kennen. Ik probeer elk kind iets te laten vertellen. Ik ben benieuwd hoe het met de voorkennis van de leerlingen staat, wat ze al aan Engelse woorden weten. Ik vertel aan de leerlingen dat we uiteindelijk toewerken naar het leren van verschillende kleuren in het Engels. Aan het eind van de activiteit weten we wat de vertaling is. Herhalen van de leerstof: Dit is nog niet van toepassing. inputfase 5

6 De leerlingen kijken naar de papieren in het water. A. Ik geef de leerlingen de woorden van e kleuren in het Engels. Dit zijn de woorden: Red, blue, yellow. B. Ik stel richtvragen aan de leerlingen. Which one is red? Which one is blue? Enz. C. Ik controleer de antwoorden op de richtvragen van de leerlingen en stel nieuwe richtvragen. De nieuwe richtvragen stel ik wanneer ik ga mengen. Which one is green? Which one is orange? Daarnaast controleer ik of de betekenis van de woorden duidelijk is. Ik geef complimenten aan de leerlingen in het Engels. De leerlingen moeten bij het verwerken op inhoud de woorden begrijpen en hier ook iets mee kunnen doen. Ze kunnen de kleur aanwijzen die ik vraag. Ze kunnen roeren als ik het woord stirr benoem. Dit oefen ik een aantal keer met de leerlingen. keren. Bij het verwerken op vorm oefenen de leerlingen hoe ze iets zeggen in het Engels. De kinderen laat ik het niet alleen aanwijzen maar ook de woorden benoemen. - : In dit deel van de inputfase werk ik met de leerlingen aan de receptieve woordenschat. Dus de leerlingen leren de nieuwe woorden, niet met vertaling. Hierbij leren de leerlingen ongeveer 10 woorden (zie doelen). Ik lees deze woorden voor en de leerlingen bespreken de woorden na. Ik laat de schrijfwijze zien en laat de leerlingen eventueel de woorden opschrijven. Ik wijs op moeilijkheden. Instructiemiddelen Welke middelen gebruik je? Leermiddelen Welke middelen gebruiken de leerlingen? Digibord Whitebord. Water Crepe papier Water crepe papier 6

7 Organisatie (aan welke praktische zaken moet je denken bij de uitvoering; maak eventueel een schets van de ruimte) Vooraf Wat moet klaarliggen? Waar kunnen leerlingen zelf spullen pakken? Welke media gebruik je? Tijdens Hoe organiseer je de activiteiten? Na afloop Hoe sluit je de les Engels af? Wie ruimt wat op? Waar en hoe moeten leerlingen gaan zitten? Per groepje 3 glazen met water rode, gele en blauwe crepe papier De les in het engels. Ik heb een hoed op wanneer ik engels praat. Ik doe die af wanneer ik in het nederlands praat. De les begin in met engelse woorden op het digibord die de kinderen al kennen. De kinderen gaan zitten in groepjes van 4. Daarna deel ik de potjes met water uit en het crepepapier. Dan kan de les beginnen Per groepje ruimt 1 iemand de glazen op en zetten ze de groepjes weer terug in elkaar. De kinderen vraag ik of het doel bereikt is. Lesopbouw (wat ga je precies doen?) lesfase tijd activiteit 10 min Ik vraag aan de leerlingen of ze eigenlijk al woorden kennen in het Engels. Ik schrijf in Introductie fase het midden van het bord Engelse woorden. De leerlingen mogen alle Engelse woorden noemen die ze kennen. Ik probeer elk kind iets te laten vertellen. Ik ben benieuwd hoe het met de voorkennis van de leerlingen staat, wat ze al aan Engelse woorden weten. Inputfase 20 min Ik vertel aan de leerlingen dat we uiteindelijk toewerken naar het leren van verschillende kleuren in het Engels. Aan het eind van de activiteit weten we wat de vertaling is. Herhalen van de leerstof: Dit is nog niet van toepassing. inputfase De leerlingen kijken naar de papieren in het water. D. Ik geef de leerlingen de woorden van e kleuren in het Engels. Dit zijn de woorden: Red, blue, yellow. E. Ik stel richtvragen aan de leerlingen. Which one is red? Which one is blue? Enz. F. Ik controleer de antwoorden op de richtvragen van de leerlingen en stel nieuwe richtvragen. De nieuwe richtvragen stel ik wanneer ik ga mengen. Which one is green? Which one is orange? Daarnaast controleer ik of de betekenis van de woorden duidelijk is. Ik geef complimenten aan de leerlingen in het Engels. De leerlingen moeten bij het verwerken op inhoud de woorden begrijpen en hier ook iets mee kunnen doen. Ze kunnen de kleur aanwijzen die ik vraag. Ze kunnen roeren als ik het woord stirr benoem. Dit oefen ik een aantal keer met de leerlingen. keren. Bij het verwerken op vorm oefenen de leerlingen hoe ze iets zeggen in het Engels. De kinderen laat ik het niet alleen aanwijzen maar ook de woorden benoemen. - : In dit deel van de inputfase werk ik met de leerlingen aan de receptieve woordenschat. Dus de leerlingen leren de nieuwe woorden, niet met vertaling. Hierbij leren de leerlingen ongeveer 10 woorden (zie doelen). Ik lees deze woorden voor en de leerlingen bespreken de woorden na. Ik laat de schrijfwijze zien en laat de leerlingen eventueel de woorden opschrijven. Ik wijs op moeilijkheden 7

8 Les 1 uitgeschreven in Engels Hello boys and girls, Your first English lesson today. With my cap on I speak English, my cap off spreek ik nederlands. Pet af: Als je niet weet wat ik zeg steek je je vinger op. Today we are going to learn the colours. Which colour do you already know? (I write down the words.) Put your tables in groups of four. ( met mijn vingers laten zien) Stijn, take three glasses, keet take three glasses enz. ( met mijn vingers laten zien) Fleur, take the crepe paper. Binck, take the crepe paper. (ik doe het yellow papier erin) en zeg: put the yellow paper and stir (Ik doe het blue papier erin) en zeg: put the blue paper and stir (Ik doe het rode papier erin ) en zeg: put the red paper and stir Ik herhaal en wij naar het glas. Green, blue, red. Ik vraag de kinderen. Maud, which water is red? Bram, which water is yellow? Senna, which water is blue? Take the blue crepe paper. Put it in the red glass. purple Take the red crepe paper. Put it in the yellow glass orange Take the yellow crepe paper. Put it in the blue glass green Which water is purple? Which water is orange? Which water is green? Which colours did you learn? 8

9 Lesvoorbereidingsformulier Engels FHKE pabo Naam student: Dieke van de Ven Basisschool: het Molenveld Klas: H2vegA Groep:4 Naam SLB: Ad van Rangelrooij Naam leerwerkplekbegeleider: Hans van der Wielen Verantwoording (waarom ga je dit doen?) Vierfasenmodel Beschrijf wat je gaat doen, welke onderdelen van welke fase je gaat doorlopen. Let op: een les bereidt altijd voor op het bereiken van de einddoelen van een lessenserie over een thema. Fase 1: introductiefase - Activeren van de voorkennis: - Herhalen van de leerstof: - Motiveren van leerlingen Fase 2: inputfase - Leren van nieuwe woorden. Fase 3: oefenfase - Oefenen met de woorden - Oefenen met de woorden, door opdrachten. Doelstellingen Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les kunnen en kennen? Formuleer doelen die concreet, meetbaar, zichtbaar of haalbaar zijn. Evaluatie Benoem van elk doel of dit is behaald en hoe je dat vaststelt. \Werkwijze en middelen (waarmee ga je dit doen?) Procesdoel: - Ik kan twee opeenvolgende lessen Engels geven, waarin ik gebruik maak van het vierfasenmodel. Het vierfasenmodel laat ik duidelijk in mijn lesvoorbereidingen terugkomen. Productdoel: - Ik kan een les geven aan de leerlingen waarin de essentie van Engels duidelijk wordt voor de leerlingen en de leerlingen begrijpen waar je Engels voor kan gebruiken. - Ik benoem aan het begin van de les de doelen van de leerlingen. Ik leer de leerlingen spelenderwijs Engelse woorden aan. Didactische werkvormen Wat doe je? Leeractiviteiten Wanneer zijn de leerlingen zelf met Engels bezig (= wat is de kindtijd voor Engels)? Hoe krijgt de leerling zicht op het eigen leerproces? Introductie fase Ik vraag aan de leerlingen of ze nog weten wat we de vorige keer gedaan hebben. - woordweb maken en mengen van de kleuren. Ik vraag aan de leerlingen of ze de woorden kunnen herhalen die de vorige les aan bod zijn gekomen. - Ik geef aan dat we vandaag weer met deze woorden en nog meer nieuwe woorden aan de slag gaan, maar dan met spelletjes Inputfase: De leerlingen leren in deze les nieuwe woorden en woorden die we vorige les gehad hebben. De woorden worden op verschillende manieren aangeboden. 9

10 Er liggen in het totaal 22 kaartjes met daarop Engelse woorden, die je terug kunt vinden in de klas, in het midden van de tafel. De hulpjes komen bij mij de kaartjes halen. Ik vertel aan de leerlingen dat we daar zo meteen iets mee gaan doen. De leerlingen hebben een aantal kaartjes gehad met Engelse woorden. De leerlingen hebben met hun groepje 4 woorden. De leerlingen hangen op mijn sein de kaartjes op bij het goede voorwerp/kleur. De leerlingen krijgen hier twee minuten voor. Wanneer alle kaartjes zijn opgehangen. Bespreken we kort met z n alle of de vertaling van de woorden. Kloppen de kaartjes die zijn opgehangen? De leerlingen hebben nu de juiste woorden met de juiste voorwerpen uit de klas gecombineerd. De leerlingen gaan nu oefenen met de woorden. Ik heb een aantal spelletjes wat ze kunnen gaan spelen voor 15/20 min. Ze kunnen kiezen uit memory of bingo met mij. De spellen leg ik uit en gaan de kinderen spelen. Klaar? Wanneer de leerlingen klaar zijn met memory heb ik een woordzoeker met de woorden die we geleerd hebben. De leerlingen ruimen eerst de andere spullen op. Instructiemiddelen Welke middelen gebruik je? Leermiddelen Welke middelen gebruiken de leerlingen? Gynzy Woordzoeker Memory extra rekenbaden met kleuren Schilder papier Verf verfkwasten 9 eierdoosjes potjes met water Organisatie (aan welke praktische zaken moet je denken bij de uitvoering; maak eventueel een schets van de ruimte) Vooraf Wat moet klaarliggen? Waar kunnen leerlingen zelf spullen pakken? Welke media gebruik je? Tijdens Hoe organiseer je de activiteiten? Dit moet klaar liggen: Woordzoeker Memory extra rekenbaden met kleuren Schilder papier Verf verfkwasten 9 eierdoosjes potjes met water In groepjes van drie gaan we een roulatie systeem doen. De kinderen gaan oefenen met de kleuren. Woordzoeker Memory Schilderen en mengen met de kleuren 10

11 Na afloop Hoe sluit je de les Engels af? Wie ruimt wat op? Waar en hoe moeten leerlingen gaan zitten? Het groepje waar je hebt gezeten daar ruim je op. De tafels schuiven ze in 3 groepen. Lesopbouw (wat ga je precies doen?) lesfase tijd activiteit Introductie Fase 1: introductiefase fase - Activeren van de voorkennis: 5 min - Herhalen van de leerstof: Ik vraag aan de leerlingen of ze nog weten wat we de vorige keer gedaan hebben. - woordweb maken en mengen van de kleuren. Ik vraag aan de leerlingen of ze de woorden kunnen herhalen die de vorige les aan bod zijn gekomen. - Motiveren van leerlingen Ik geef aan dat we vandaag weer met deze woorden en nog meer nieuwe woorden aan de slag gaan, maar dan met spelletjes Fase 2: inputfase - Leren van nieuwe woorden. Inputfase De leerlingen leren in deze les nieuwe woorden en woorden die we vorige les gehad 20 min hebben. De woorden worden op verschillende manieren aangeboden. Er liggen in het totaal 22 kaartjes met daarop Engelse woorden, die je terug kunt vinden in de klas, in het midden van de tafel. De hulpjes komen bij mij de kaartjes halen. Ik vertel aan de leerlingen dat we daar zo meteen iets mee gaan doen. Fase 3: oefenfase - Oefenen met de woorden De leerlingen hebben een aantal kaartjes gehad met Engelse woorden. De leerlingen hebben met hun groepje 4 woorden. De leerlingen hangen op mijn sein de kaartjes op bij het goede voorwerp/kleur. De leerlingen krijgen hier twee minuten voor. Wanneer alle kaartjes zijn opgehangen. Bespreken we kort met z n alle of de vertaling van de woorden. Kloppen de kaartjes die zijn opgehangen? Oefenfase 30 min - Oefenen met de woorden, door opdrachten. De leerlingen hebben nu de juiste woorden met de juiste voorwerpen uit de klas gecombineerd. De leerlingen gaan nu oefenen met de woorden. Ik heb een aantal spelletjes wat ze kunnen gaan spelen voor 15/20 min. Ze kunnen kiezen uit memory of bingo met mij. De spellen leg ik uit en gaan de kinderen spelen. Klaar? Wanneer de leerlingen klaar zijn met memory heb ik een woordzoeker met de woorden die we geleerd hebben. De leerlingen ruimen eerst de andere spullen op. 11

12 Les 2 uitgeschreven Engels Hello boys and girls. What did we learn yesterday? We are going to play 3 games today. ( laten zien met vingers) Find the words, memory and painting. Pet af: Je gaat iets schilderen waar je kleuren gaat mengen. English word? (Mix!) Dat betekent niet dat je alle kleuren door elkaar gaat mengen dat er een knoeiboel ontstaat. Maar we hebben bijv geen roze. Je wil een kerst boom maken met roze kerstballen. Welke kleuren meng je dan? In English! Memory. Find picture who belongs to the word find the words: write a line through the letters. 12

Les Rekenen en BVO De pakjes van Sinterklaas

Les Rekenen en BVO De pakjes van Sinterklaas Les Rekenen en BVO De pakjes van Sinterklaas In deze twee lessen gaan de leerlingen rekenen. Het thema rondom deze lessen zijn de pakjes van Sinterklaas. Dit is meteen de belevingswereld van de leerlingen

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

datum: aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7

datum: aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7 Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Betül Günes stageschool: Het Loo Iselinge klas: VR2B mentor/mentri: Juliët Hageman datum: 12-5-2016 aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7 Inhoudelijke

Nadere informatie

Week 4 (lesduur 100 minuten) Havo 8ste klas (2) Lesvoorbereiding: Didactische Analyse

Week 4 (lesduur 100 minuten) Havo 8ste klas (2) Lesvoorbereiding: Didactische Analyse Naam Geertje Geurtsen Groep Week 4 (lesduur 0 uten) Havo 8ste klas (2) Lesvoorbereiding: Didactische Analyse ICO (Stagebegeleider) Frans Olofsen Praktijkschool Geert Groote College Groep Mentor Geertje

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Mentor Datum Groep Aantal lln Vak- vormingsgebied: beeldende

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inhoudelijke gegevens vak of vormingsgebied: Wereldoriëntatie, China.

Lesvoorbereiding. Inhoudelijke gegevens vak of vormingsgebied: Wereldoriëntatie, China. Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink stageschool: O.B.S Jan Ligthart, Zelhem Iselinge klas: VR2B mentrix: Mieke van den Berg datum: 13-05-2014 aantal leerlingen: 21 tijd: 13:45-14:35

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens Inhoudelijke gegevens Componenten van de les

Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens Inhoudelijke gegevens Componenten van de les Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens Naam student: Sabine Krabbenborg Stageschool: De hoeksteen Groenlo Iselinge klas: VR2B mentor/mentrix: Ester/Sanne datum: 23-04- 15 aantal leerlingen: 22 tijd: 14.00-14.45

Nadere informatie

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Welk gebied heb je gekozen? Het gekozen thema voor horizon verbreden is Zuid-Afrika. Ik ben zelf 4 keer in Zuid-Afrika geweest voor vrijwilligerswerk en ga

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking in Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum:06-11-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Datum: 5 maart 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: Groep: 4

Lesvoorbereiding. Datum: 5 maart 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: Groep: 4 Zakelijke gegevens Naam student: Jessica Gotink Lesvoorbereiding Stageschool: Daltonbasisschool de Vlier Winterswijk Iselinge klas: VR3C mentor/mentrix: Natascha Hulzink Datum: 5 maart 2013 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet. Het voordoen (modelen) van het schrijven van

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Ruud

Mentor Datum Groep Aantal lln. Ruud Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

handleiding 3-4 Handleiding Take it easy_groep 3-4.indd 1 1/07/16 14:03

handleiding 3-4 Handleiding Take it easy_groep 3-4.indd 1 1/07/16 14:03 handleiding 3-4 Digibordapplicatie Het uitgangspunt van Take it easy groep 1-4 is de digibordapplicatie. Er zijn tien units. Iedere unit sluit aan bij vier subthema s. In het overzicht ziet u de thema

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum: 12-12-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Persoonlijk leerdoel: Vak-vormgevingsgebied: Speelwerkthema / onderwerp: Lesdoelen: 1. De

Nadere informatie

datum: 11 december 2013 aantal leerlingen: 22 tijd: 10:30-11:15 groep: 3

datum: 11 december 2013 aantal leerlingen: 22 tijd: 10:30-11:15 groep: 3 Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 3) Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink stageschool: RKS De Leer Hengelo (gld) Iselinge klas: VR2B mentor/mentrix: Ria Menting datum: 11 december 2013 aantal

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Datum: 19 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: Groep: 4

Lesvoorbereiding. Datum: 19 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: Groep: 4 Zakelijke gegevens Naam student: Jessica Gotink Lesvoorbereiding Stageschool: Daltonbasisschool de Vlier Winterswijk Iselinge klas: VR3C mentor/mentrix: Natascha Hulzink Datum: 19 februari 2013 aantal

Nadere informatie

Lessencyclus Blits kaartlezen

Lessencyclus Blits kaartlezen Lessencyclus Blits kaartlezen Onderstaande lessencyclus bestaat uit twee zelfbedachte en ontwikkelde lessen en een toets over kaartlezen. De doelen voor de leerlingen komen uit de methode Blits. Deze les

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Datum: 26 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: tot Groep: 4

Lesvoorbereiding. Datum: 26 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: tot Groep: 4 Zakelijke gegevens Naam student: Jessica Gotink Lesvoorbereiding Stageschool: Daltonbasisschool de Vlier Winterswijk Iselinge klas: VR3C mentor/mentrix: Natascha Hulzink Datum: 26 februari 2013 aantal

Nadere informatie

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING SWINXS Wat is het? De Swinxs is een game console die zowel binnen- als buiten gebruikt kan worden voor actieve spellen. De Swinxs stuurt het spel aan met behulp van spraak. De console praat,

Nadere informatie

1. Heel lang geleden was er een idee (theater bijvoorbeeld) 2. Veel tijd kostte het (veel tegenstanders en voorstanders)

1. Heel lang geleden was er een idee (theater bijvoorbeeld) 2. Veel tijd kostte het (veel tegenstanders en voorstanders) Les Glazen Boerderij - Stap 1: confrontatie/introductie. Start met de omgeving en het thema van deze les benoemen. Dit koppelen aan de leeromgeving van de Regenboog op dit moment onze leefomgeving. Leerlingen

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Ruud

Mentor Datum Groep Aantal lln. Ruud Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

datum: aantal leerlingen: 27 tijd: uur groep:1/2

datum: aantal leerlingen: 27 tijd: uur groep:1/2 Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Mariska Grievink stageschool: Kath. Basisschool Christoffel, te Gendringen Iselinge klas: Vr4a mentor/mentrix: Irene Soeter datum: 17-05- 13 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3 voor rekenen: De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties.

Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3 voor rekenen: De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 15. Op welke dag valt de 15 e van deze maand? Leeftijdsgroep Kerndoel Leerstofonderdeel Doel van de les Ongeveer 12-16 jaar Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 3 voor rekenen: De leerlingen leren

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: stageschool: Iselinge klas: mentrix: datum: aantal leerlingen: tijd: groep

Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: stageschool: Iselinge klas: mentrix: datum: aantal leerlingen: tijd: groep Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink stageschool: O.B.S Jan Ligthart, Zelhem Iselinge klas: VR2 B mentrix: Mieke van den Berg datum: 14 maart 2014 aantal leerlingen: 21 tijd:

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Games and the internet Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute

Nadere informatie

Laat uw leerlingen het artikel Bang! Eng! Griezelig! lezen op pagina 12/13 van 7Days.

Laat uw leerlingen het artikel Bang! Eng! Griezelig! lezen op pagina 12/13 van 7Days. 43 2017 NEDERLANDS INSTRUCTIE (20 MINUTEN) Introductie Laat uw leerlingen het artikel Bang! Eng! Griezelig! lezen op pagina 12/13 van 7Days. Voorkennis activeren Vraag uw leerlingen wat zij al weten over

Nadere informatie

GEVOELLIJNEN - FOR THE BIRDS GEVOELLIJNEN

GEVOELLIJNEN - FOR THE BIRDS GEVOELLIJNEN GEVOELLIJNEN - FOR THE BIRDS GEVOELLIJNEN Een opdracht voor groep 5 of 6 gericht op inleven Leerlingen identificeren zich met een van beide groepen - de grote vogel of de groep kleine vogels. Daarna wisselen

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1)

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1) Lesplan les 1 Seksualiteit: Grenzen en Wensen Tijd: 8:30 Klas: 3HVc Aantal lln: 15 Introductie van de lessenserie: grenzen en wensen Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: Inleiding Reflecteren op de eigen ervaringen met kunst en cultuur. De leerling kan: uitleggen wat cultuur is; uitleggen wat

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k

Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k Thema / onderwerp Als verwerkingsactiviteit gaan de kinderen een eigen (kinder)boerderij maken, inclusief huisvesting (stallen, hokken, schuilplaatsen

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum: 06-11-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Taste of music Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute B: 2 taaltaken

Nadere informatie

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Omschrijving Verwijzing naar Doelgroep Opsteller Intern document die uitleg geeft over het activerende directe instructiemodel. Vaardigheidsmeter Betrokken

Nadere informatie

Bodyclap. Make the Music with your body

Bodyclap. Make the Music with your body Bodyclap Make the Music with your body 1 Colofon Inhoud en samenstelling Patrick Couwenberg van 4XM www.workshopstartpagina.nl info@workshopstartpagina.nl 2 Bodyclap Inleiding In deze leuke en stoere workshop

Nadere informatie

Thema 1 A new school year

Thema 1 A new school year A new school year Les 1 Hello Monkey Lesduur: 30 minuten Kernwoorden: hello, goodbye, My name is Uitbreidingswoorden: happy, run, play, jump De leerlingen maken kennis met Monkey het aapje. De leerlingen

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Voorbeeld actiepunten Aandachtspunt = bevorderen van interactie tussen kinderen tijdens de evaluatie van de les

Voorbeeld actiepunten Aandachtspunt = bevorderen van interactie tussen kinderen tijdens de evaluatie van de les 1 Lesschemaformulier (LSF) Handleiding versie 2009-2010 / Pedagogogische Hogeschool De Kempel Helmond Kop Op ieder lesschemaformulier noteer je jouw voor- en achternaam en de jaargroep op de Kempel. Je

Nadere informatie

China. Stadsgeluiden in China. 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad. Vakgebied: Muziek. Lesduur: 60 minuten per les

China. Stadsgeluiden in China. 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad. Vakgebied: Muziek. Lesduur: 60 minuten per les China Stadsgeluiden in China 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad Vakgebied: Muziek Lesduur: 60 minuten per les China Pagina 1 - Stadsgeluiden in China - Colofon Stadsgeluiden in China Les voor groep

Nadere informatie

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman Eindreflectie Taakbekwaam bovenbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman OBS Jan Ligthart, Zelhem Mieke van den Berg Groep 8b Intern opleider: Marc Neerhof Stage: Het afgelopen

Nadere informatie

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 Inhoud 1 > Uitgangspunten 9 2 > Kerndoelen 11 3 > Materialen 12 4 > Aan de slag 15 5 > Introductie van de manier van werken 22 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 7 > Waarom samenwerkend

Nadere informatie

Driestar lesschema Pabo

Driestar lesschema Pabo Driestar lesschema Pabo 2 2014-2015 Gegevens opleiding Naam Jan de Boer Klas D1B Dag- of deeltijdopleiding Deeltijd opleiding Slb W. Meuleman Periode 4 Gegevens stageschool Code Naam Ds. E. du Marchie.

Nadere informatie

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Let`s play! Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute B: 2 taaltaken

Nadere informatie

Lesplanformulier. Les wordt gegeven in een open ruimte met ronde tafels en een computergedeelte. Een les duurt 50 minuten

Lesplanformulier. Les wordt gegeven in een open ruimte met ronde tafels en een computergedeelte. Een les duurt 50 minuten Lesplanformulier naam student : Aukelien Stalman opleiding : docent GZW jaar : 3 naam school : Gomarus College Assen coach : klas : 1 datum van de les: mei 2017 Lesonderwerp: Biologie stevigheid en beweging

Nadere informatie

Datum: aantal leerlingen: tijd: groep: 5

Datum: aantal leerlingen: tijd: groep: 5 Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Mitchel van den Buijs stageschool: Iselinge klas: mentor/mentrix: Datum: aantal leerlingen: tijd: groep: Inhoudelijke gegevens vak of vormingsgebied: Natuuronderwijs

Nadere informatie

ontdekken de kinderen hoe een regenboog ontstaat en maken daarbij aantekeningen.

ontdekken de kinderen hoe een regenboog ontstaat en maken daarbij aantekeningen. 3. De regenboog! Tijdens deze activiteit: ontdekken de kinderen hoe een regenboog ontstaat en maken daarbij aantekeningen. Inrichting speelleeromgeving De activiteit start in de grote kring bij het digibord

Nadere informatie

10. Spelletjes. voorbereiding: woordzoeker of kruiswoordraadsel maken (eventueel met software)

10. Spelletjes. voorbereiding: woordzoeker of kruiswoordraadsel maken (eventueel met software) 10.1 Kruiswoordraadsels, woordzoekers, enzovoort doel Begrippen of woordjes (mvt) herhalen wanneer einde les(senserie) groepssamenstelling individueel, tweetallen duur 10-20 minuten voorbereiding: woordzoeker

Nadere informatie

Rekenen Lessenserie Inhoudsmaten (liters)

Rekenen Lessenserie Inhoudsmaten (liters) Rekenen Lessenserie Inhoudsmaten (liters) Laura Boersen Plv3C Jacques de Poel 08-11-2012 1. Voor Kies een onderwerp voor het maken van een onderwijsarrangement. Laat je daarbij inspireren door de reisgids

Nadere informatie

WIE IS HET? Wie is het? KIJKEN SAMENWERKEN NADENKEN WETEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po.

WIE IS HET? Wie is het? KIJKEN SAMENWERKEN NADENKEN WETEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po. WIE IS HET? Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs Wie is het? Een opdracht voor groep 4 of 5 gericht op goed leren kijken Leerlingen werken in duo s samen en proberen door goed te kijken en gerichte

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs

lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs lesprogramma PO activerende lessen over respect voor het primair onderwijs Wordle van respect Duur Materialen een computer met internetverbinding Introductie Op 8 november is het de Dag van Respect. Deze

Nadere informatie

Thema:. Quest 4. Didactisch model 10 stappen ontwerpen cultuuronderwijs.

Thema:. Quest 4. Didactisch model 10 stappen ontwerpen cultuuronderwijs. Thema:. Quest 4 Didactisch model 10 stappen ontwerpen cultuuronderwijs. Stap 1: Onderwerp ( ontwerpprincipe: nieuwsgierigheid) Kies een onderwerp dat bij de ervaringen, ontwikkelingen en de thuis taal

Nadere informatie

1. Welkom, presentie Naamkaartjes uitdelen en iedereen welkom heten. Presentielijst invullen. Kort voorstellen van jezelf.

1. Welkom, presentie Naamkaartjes uitdelen en iedereen welkom heten. Presentielijst invullen. Kort voorstellen van jezelf. Introductiecursus Engels voor volwassenen Bijeenkomst 1 Programma: 1. Welkom, presentie. 2. Kennismakingsspel Getting to know you 3. Kennismakingsconstructies aanleren. 4. Leren in de volwasseneneducatie.

Nadere informatie

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 Datum: 12-05- 2014 Tijd: 11.40-12.40 Klas: 3hvD Aantal aanwezigen: 24 Lesonderwerp Talen in Spaanstalige landen; reizen in Latijns-Amerika Beginsituatie (De lln voelt, vindt,

Nadere informatie

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback.

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback. Evaluatieformulier Lerarenopleiding (talen, exact, sociale vakken) Versie schoolcontactpersoon Student: Aldert Kasimier Schoolcontactpersoon: C. Vidon Opleiding: Geschiedenis Stageschool: Zernike Datum:

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Spelenderwijs rijmen. Linda Willemsen. www.klasvanjuflinda.nl. www.klasvanjuflinda.nl

Spelenderwijs rijmen. Linda Willemsen. www.klasvanjuflinda.nl. www.klasvanjuflinda.nl Spelenderwijs rijmen Linda Willemsen www.klasvanjuflinda.nl www.klasvanjuflinda.nl Spelenderwijs rijmen Spelenderwijs rijmen Tekst & vormgeving: Linda Willemsen 2014 www.klasvanjuflinda.nl Linda Willemsen

Nadere informatie

datum: 7 november 2013 aantal leerlingen: 22 tijd: 13:00-15:05 groep: 3

datum: 7 november 2013 aantal leerlingen: 22 tijd: 13:00-15:05 groep: 3 Lesvoorbereiding Onderbouw Circuitles Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink stageschool: RKS De Leer Hengelo (gld) Iselinge klas: VR2B mentor/mentrix: Ria Menting datum: 7 november 2013 aantal

Nadere informatie

K i n d e r b o e r d e r i j. Thema / onderwerp Voorbereiding bezoek kinderboerderij. Thema s : voeding, huisvesting, uiterlijke kenmerken.

K i n d e r b o e r d e r i j. Thema / onderwerp Voorbereiding bezoek kinderboerderij. Thema s : voeding, huisvesting, uiterlijke kenmerken. K i n d e r b o e r d e r i j Thema / onderwerp Voorbereiding bezoek kinderboerderij. Thema s : voeding, huisvesting, uiterlijke kenmerken. Welke betekenis heeft het thema / onderwerp voor de kinderen?

Nadere informatie

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C Vak: : Vak 1 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Leerroute A: 3 taaltaken per les (van max. 15 minuten) Leerroute B: 2 taaltaken per les

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel plezier en inzicht in het gebruik van de leerlijnen! Team Mondomijn. Bedankt!

Voorwoord. Wij wensen u veel plezier en inzicht in het gebruik van de leerlijnen! Team Mondomijn. Bedankt! leerlijnen Engels Voorwoord Mondomijn is een innovatieve, integrale samenwerking tussen Qliq primair onderwijs en Korein Kinderplein. Samen bieden we een eigentijdse vorm van onderwijs en kinderopvang.

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING Doel van de lessenserie De lessenserie is ontworpen met het oog op inzicht te geven over het schrijfproces. Als de leerlingen nu weten hoe een tekst te schrijven en die kennis

Nadere informatie

LOB Lessen in combinatie met Handel & Administratie R. Timmermans - 2110441

LOB Lessen in combinatie met Handel & Administratie R. Timmermans - 2110441 LOB Lessen in combinatie met Handel & Administratie R. Timmermans - 2110441 Inhoudsopgave Inleiding LOB lessen in combinatie met Handel & Administratie... 2 LVF LOB les 1... 3 Aan welke persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

De ontwikkelde materialen per unit.

De ontwikkelde materialen per unit. Handleiding. Dit is de handleiding voor het remediërende programma voor de leeszwakke leerling bij het vak Engels. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld voor leerlingen die bij de toetsen technisch lezen uitvallen

Nadere informatie

Leerlingen leren hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief kunnen oplossen.

Leerlingen leren hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief kunnen oplossen. Les 12 Drie petjes Doel blok 2: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief kunnen oplossen. Met behulp van Aap en Tijger maken

Nadere informatie

Voorwoord. Graag bedanken we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit document:

Voorwoord. Graag bedanken we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit document: leerlijnen Voorwoord Mondomijn is een innovatieve samenwerking tussen Qliq primair onderwijs en Korein Kinderplein. Samen bieden we een eigentijdse vorm van onderwijs en kinderopvang. Ons uitgangspunt?

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inhoudelijke gegevens

Lesvoorbereiding. Inhoudelijke gegevens Lesvoorbereiding Inhoudelijke gegevens vak of vormingsgebied: Natuuronderwijs, de moestuin. activiteit: De klas wordt tijdens deze les in tweeën verdeeld. De ene groep is buiten in de moestuin aan het

Nadere informatie

Optische illusie en gezichtsbedrog

Optische illusie en gezichtsbedrog Start Hoe gaan het doen Wat gaan klaarleggen Betekenis of Hoe vergroten hun Wat is rol bij deze Optische illusie en gezichtsbedrog We denken met de leerlingen na over optische illusie en gezichtsbedrog.

Nadere informatie

Lessenserie De hellingbaan

Lessenserie De hellingbaan - Bovenbouw - Lessenserie De hellingbaan Een lessenserie over het experimenteren met de hellingbaan en de strategie controleren van variabelen. Met dank aan leerkrachten en leerlingen van basisschool De

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Engelse taal. Kennisbasis Engelse taal op de Pabo

Engelse taal. Kennisbasis Engelse taal op de Pabo Engelse taal Belang van het vak Engels geven in het basisonderwijs is investeren in de mensen van de toekomst die studeren, werken en recreëren in verschillende landen van Europa en de wereld. Door de

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

12. Leerstof samenvatten

12. Leerstof samenvatten 12.1 Samenvatten van tekst(gedeelt)en doel Hoofdzaken uit een tekst halen en samenvatten in steekwoorden wanneer kern les(senserie) groepssamenstelling individueel, tweetallen voorbereiding: - De leerling

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 4 Dt Stageschool: Heerbeeck College Stagebegeleider: S. van Driel

Nadere informatie

Les 17 Zo zeg je dat (niet)

Les 17 Zo zeg je dat (niet) Blok 3 We hebben oor voor elkaar les 17 Les 17 Zo zeg je dat (niet) Doel blok 3: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals verplaatsen in het gezichtspunt

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) week 11-12 maart 2012 - hardop-denktekst schrijven B Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet.

Nadere informatie

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL DESTIJLUTRECHTAMERSFOORT.NL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL DESTIJLUTRECHTAMERSFOORT.NL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4 NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4 1 HANDLEIDING LESSUGGESTIES MONDRIAAN TOT DUTCH KLEURENPALET De leerlingen kunnen de

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 3 Dt Stageschool: Sint Lucas Stagebegeleider: H. van Gogh B. Vermogen

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Datum: 22 januari 2013 Aantal leerlingen: 20 (12 in groep 1, 8 in groep 2)

Datum: 22 januari 2013 Aantal leerlingen: 20 (12 in groep 1, 8 in groep 2) Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens Naam student: Manon Oonk Stageschool: OBS op Koers Iselinge klas: Vr3C Mentor/mentrix: Uschi van Ooik- Braun Datum: 22 januari 2013 Aantal leerlingen: 20 (12 in groep

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32. Leeractiviteit leergedrag leerling(en)

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32. Leeractiviteit leergedrag leerling(en) Evaluatie rekenles: Ik heb met de kinderen gewerkt met rekenen met lengtematen (m-cm etc). Dit was een herhalingsoefening. Dit kon ik goed merken, want sommige kinderen beheersten de stof erg goed. Anderen

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

China Pagina 1. - Wie nodig jij uit voor een Chinese maaltijd? -

China Pagina 1. - Wie nodig jij uit voor een Chinese maaltijd? - China Pagina 1 Colofon Uitnodiging voor maaltijd in Chinees Les voor groep 6-8 150-180 minuten Handvaardigheid Let op! In deze les opzet werken leerlingen in tweetallen, en maken samen 1 werkstuk, maar

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

0. LESVOORBEREIDING. Bij kennis verwerven en integreren

0. LESVOORBEREIDING. Bij kennis verwerven en integreren LESMODEL DIRECTE INSTRUCTIE Gebaseerd op: Ebbens e.a., Effectief leren in de les; R.J. Marzano, W. Miedema, Leren in vijf dimensies. Zie ook: www.histopia.nl docenten lesmodel (Bas van der Meijden). 0.

Nadere informatie

Les 1 Probleem verkennen, ideeën verzinnen en kiezen

Les 1 Probleem verkennen, ideeën verzinnen en kiezen en Casus Tafels leren in samenwerking met OBS Het Galjoen, Den Hoorn Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland TU Delft en ontwerpbureau Meeple In deze casus ontwerpen leerlingen een leuke manier om tafels te

Nadere informatie

Spreek- en gespreksvaardigheid Engels, haal er nog meer uit! 29 oktober 2014. Patricia Rose p.rose@aps.nl. Alie Kammenga a.kammenga@aps.

Spreek- en gespreksvaardigheid Engels, haal er nog meer uit! 29 oktober 2014. Patricia Rose p.rose@aps.nl. Alie Kammenga a.kammenga@aps. Spreek- en gespreksvaardigheid Engels, haal er nog meer uit! - 29 oktober 2014 Patricia Rose p.rose@aps.nl Alie Kammenga a.kammenga@aps.nl Een snelle start Met Gebruik van voorwerpen Volledige instructie

Nadere informatie

Algemene handleiding voor leerkrachten. Het koppelen van meervoudige intelligentie aan het vak Engels in de klas

Algemene handleiding voor leerkrachten. Het koppelen van meervoudige intelligentie aan het vak Engels in de klas Algemene handleiding voor leerkrachten Het koppelen van meervoudige intelligentie aan het vak Engels in de klas Linda de Vries Januari 2013 Alleen willen zijn Of samen ontdekken Enthousiaste verhalen Naar

Nadere informatie