Lessencyclus Blits kaartlezen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lessencyclus Blits kaartlezen"

Transcriptie

1 Lessencyclus Blits kaartlezen Onderstaande lessencyclus bestaat uit twee zelfbedachte en ontwikkelde lessen en een toets over kaartlezen. De doelen voor de leerlingen komen uit de methode Blits. Deze les is volledig ontwikkelt met het design van dit onderzoek. De doelen van de methode zijn overgenomen, verder niets uit dit boek. De les is zelf bedacht en sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen. Dit geef al meer motivatie tot leren. Elke les wordt geopend door de intrinsieke motivatie van de leerlingen te krijgen. Dit deed ik door kaarten op te hangen, een PowerPoint en verschillende dingen die ook te maken hebben met kaarten. Dit is stap 1 van het design. Leerlingen gingen vervolgens in overleg wat het was en ik gaf de leerlingen over verschillende onderdelen uitleg. Ik was hier de inspirerende leerkracht volgens het design. Dit betekent dat ik de leerlingen informatie gaf. Dit was stap 2, vervolgens de verwerkingsfase van het geleerde (stap 3 van het design). Deze verwerking ging door middel van verschillende werkvormen. Samenwerken en ICT waren daarin verwerkt, de 21st Century Skills. Verder was er veel afwisseling. De werkvorm met Pokémon Go (les 2) sluit natuurlijk aan bij wat leeft onder de leerlingen, maar is ook nog eens ICT vaardig en sluit aan bij kaartlezen. Ten slotte de afsluiting van elke les en lessencyclus (stap 4 van het design). Daar kwam ik achter dat dit eigenlijk altijd een kerndoel is van Tule, namelijk: kerndoel 55 (TULE): De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Ik vroeg dan wat vragen en de leerlingen gingen soms in overleg of lieten zien wat zij gemaakt hadden. Dit is een toevoeging op het design. Verder was er een afsluiting van de lessen, de toets. Deze was zelfgemaakt en de leerlingen vonden het leuk, maar soms ook moeilijk bleek uit de evaluatie. Ik heb het natuurlijk nagekeken en daaruit bleek dat er slechts enkele een onvoldoende hadden. De meeste fouten kwamen bij schaal en het vakkenstelsel. Hier zou nog meer aandacht aan besteedt kunnen worden.

2 Gedurende deze lessencyclus zijn enkele vaardigheden van mijzelf als leerkracht zichtbaar geworden en goefend: B.5. Vakoverstijgend ontwerpen vanuit de profilering: 3.4 Vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes in het onderwijsontwerp worden onderbouwd vanuit inhouden uit de profieldelen van de kennisbases van de gekozen profilering, aansluiten op het design biedt aanlsuiting op profieldelen van de kennisbases van de gekozen profilering en kennisbases van andere vakken. 3.5, De in het onderwijsontwerp op bouwniveau beschreven leerdoelen zijn vakoverstijgend (verbonden aan ten minste rekenen en taal en de vakken van de gekozen profilering) en verantwoord vanuit landelijke tussen- en einddoelen, rekenen en aardrijkskunde zijn verwerkt. De doelen komen uit een methode, les is zelf bedacht. Daarbij is wel gekeken naar de leerdoelen en leerlijnen van Tule en deze sloten aan bij de doelen van de les voor de vakken rekenen en aardrijkskunde. 3.7 methoden effectief en efficiënt inzetten, methoden zijn effectief gebruikt dus. Verder werd de omgeving duidelijk ingericht om leerlingen te inspireren, maar ook lagen alle spullen tijdig klaar, De leeromgeving zodanig in te richten dat alle leerlingen worden uitgedaagd tot leren in hun eigen zone van naaste ontwikkeling (4.3). Verder was de PowerPoint en het gebruik van de game Pokémon Go in een werkvorm aansluiten bij actuele media en technologie, bij de in het onderwijsontwerp gehanteerde werkvormen wordt gebruik gemaakt van actuele media en technologie (3.8). Bij vele werkvormen werd er ook samengewerkt. Dit wijst op 21st Century Skills (is hierboven al genoemd in de tekst). De 21st Century Skills zijn een landelijke ontwikkkeling, maar ook internationaal. De les sluit aan op design en dus sluit het onderwijsontwerp aan op actuele, relevante ontwikkelingen op lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal niveau (3.19). B.4. Evalueren en beoordelen van opbrengsten van samenhangende leeractiviteiten: 3.18 bestaande toetsen afnemen, 4.6 leerlinggegevens registreren. De laatste les was een toets. Deze is zelfgemaakt, maar sluit aan op Blits (methode Regenboog). De toets is afgenomen en nagekeken. Wat bleek moeilijke en de punten zijn nabesproken met mentor. De zwakker leerlingen en sterkere bleken uit de toets te komen.

3 Les 1 Kaartlezen Studentnummer SLB Ad van Rangelrooij Basisschoolcoach Elma Koenders School De Regenboog Stagegroep 6a Mentor Angela Brüggink Datum activiteit Domein, vak-/vormingsgebied Blits Inhoud en doelen: Inhoud en onderwerp van de leeractiviteit: Blits (methode) groep 6, 5, muziek, kaartlezen: - De leerlingen leren hoe een vakstelsel werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren hoe een legenda werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren wat het begrip schaal is en passen deze toe op een bekende situatie Doelen voor de leerlingen: - De leerlingen leren hoe een vakstelsel werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren hoe een legenda werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren wat het begrip schaal is en passen deze toe op een bekende situatie Beginsituatie van de leerlingen: - organisatie: een PowerPoint met digi bord, whitebord met stift, veel kaarten ter versiering, meetrollen, Efteling kaart, Schijndel kaarten en pen en stiften voor de groepen. De les is op eigen plaats en met eigen vaste groepjes. - niveau: deze les is nieuw voor iedereen en op start niveau. Ik leg alles duidelijk uit en loop rond voor eventuele vragen. - leefwereld: deze les is niet uit het boek, maar de doelen uit het boek worden wel behandeld. Ik heb een eigen les gemaakt rondom het handboek. De leerlingen gaan in eigen bekende situaties oefenen met bovenstaande leerdoelen. Er wordt geoefend met de Efteling en Pokémon Go in Schijndel. Persoonlijke leerdoelen, gerelateerd aan het persoonlijk ontwikkelingsplan: - A.2. Leiding geven: 1.4 leiding nemen, 4.5 wederzijdse afspraken maken, 4.2 adequate tijdsplanning maken. Deze week nogmaals letten op leiding nemen. Ik zorg dat ik de tips van afgelopen weken meeneem. Dit is wel een vrijere les, daarom nog strakker houden en het tempo in de les hebben. Ik vertel ook wat er gaat gebeuren en wat ik verwacht. Dit is ook meteen wederzijdse afspraken maken. Ten slotte moet de tijd in

4 orde zijn. Dit blijft altijd even opletten en zeker bij vrijere lessen zoals deze. A.3. Gedeelde sturing: 2.5 ontwikkeling bevorderen, 4.5 wederzijdse afspraken maken. Ik wil deze les de leerlingen wat leren over kaarten en dan vooral het vakkenstelsel, legenda en schaal. Dit gaan we oefenen in de praktijk van de leerlingen. Ik vertel dit eerst en vervolgens gaan de leerlingen aan de slag. Ik loop rond voor vragen om te begeleiden en eventuele vragen weg te halen. Wederzijdse afspraken maken is hierboven al vernoemd. B.2. Leeractiviteiten in samenhang ontwerpen: 3.8 mediadidactiek toepassen, 3.10 rekening houden met verschillen door variëren in didactiek, 4.3 leeromgeving inrichten. Gedurende de les maak ik gebruik van een zelfgemaakte PowerPoint. Deze is uitdagend en begeleidend. Geeft tevens een visueel beeld van het woord dat ik zeg en ze zien het ook. Verder gebruik ik veel werkvormen. Zo gaan we klassikaal meten, individueel tekenen van wegen en het opzoeken van plaatsen voor Pokémon Go. Ten slotte zorg ik dat alles klaar staat en nodige kaarten er hangen om de leerlingen intrinsiek te motiveren voor deze les. De PowerPoint moet ook kloppen en duidelijk zijn voor de leerlingen. Opbouw van de leeractiviteit: Tijd Inleiding: - ik vertel de doelen van vandaag en introduceer het thema kaarten. Heb je deze ooit gezien, welke kaarten zie je op de PowerPoint, wat weet je er al van? Kern: - we starten met het vakkenstelsel. Ik vertel dat ik naar Amsterdam ben geweest. Ik wil laten zien waar ik ben geweest en dit laat ik zien op de kaart van Amsterdam. Ik zeg dat een vakkenstelsel daarbij helpt om iets gemakkelijker te vinden. We bekijken een film met uitleg met de kaart van Amsterdam en daar wordt nogmaals een voorbeeld gegeven met het vakkenstelsel. We oefenen zelf ook. Ik zeg dat ik naar de Dam ben geweest. De leerlingen gaan dan individueel uit het hoofd kijken in welk vak het is. Ik vraag aan een leerling welke het was. - vervolgens de Efteling. Hier komt legenda aan pas. Stel je bent in de Efteling en wil weten waar de WC is. Je kijkt op de kaart en ik vertel waar en hoe dat eruit ziet. Dan oefenen we zelf van een locatie naar de wc. Vervolgens krijgen de leerlingen in groepjes een kaart (groepjes waar ze nu in zitten). Op deze kaart gaan ze verschillende routes tekenen. Dit naar aanleiding van verschillende vragen op het bord. We kijken de wegen samen na. De leerlingen krijgen 5 minuten, klaar is zelf een vraag bedenken en misschien mag je deze klassikaal zeggen. - vervolgens de schaal. Ik geef een tekening op het bord van het klaslokaal. Deze is kleiner dan de klas. Dit noemen ze op schaal. We gaan meten. Hoeveel cm is de langste zijde van de klas en de langste zijde van de tekening. Hoeveel is dan 1 cm op de kaart in het echt (hoeveel meter)? Je moet dus alles verkleinen op een tekening later om het te laten passen. De bank moet dus ook zoveel kleiner. - ten slotte een eindopdracht, Pokémon Go. Je bent in Schijndel op de Regenboog school. Je krijgt van mij een melding dat er een belangrijke Pokémon is in Schijndel of Wijbosch. Ze krijgen Locht en L16 door en gaan zelf zoeken op de kaarten in groepjes waar dit is. Ze tekenen deze plek en de weg van de Regenboog school naar de Locht. De Regenboog school ook kleuren. Deze locatie krijgen ze ook van mij. Hiervoor staat 5 minuten. 5 min. 10 min. 15 min. 10 min. 15 min.

5 Afsluiting: - de kinderen zitten op de eigen plek en we bespreken de les. Wat was moeilijk en wat vonden ze leuk? Ik bespreek kort wat nou een vakkenstelsel was bijvoorbeeld om te testen of de leerlingen het nog weten. 5 min. Wijze van evalueren met de kinderen: Interactief. Didactische werkvormen Doelen: klassikaal en interactief. Speelleeractiviteiten Doelen: vakkenstelsel, legenda en schaal leren de leerlingen door middel van leuke werkvormen met de interactie klassikaal en in groepjes. De werkvormen passen zich aan op de leefwereld van de leerlingen. Organisatie / materialen - een bord met PowerPoint. - whitebord met stift en de tekening van de klas in de morgen al uitgetekend en uitgerekend. - kaart van Efteling en van Schijndel 8x en echte kaart meenemne. - kaarten meenmen als aankleding. - 2 meetrollers voor in de klas. NB: je evaluatie en reflectie plaats je als feedbacknotitie bij deze voorbereiding. Gebruik daarbij de stappen van reflectie achteraf. Ook de feedback van mentor, medestudent, basisschoolcoach en/of studieloopbaanbegeleider laat je plaatsen als feedbacknotitie.

6 Les 2 Kaartlezen Studentnummer SLB Ad van Rangelrooij Basisschoolcoach Elma Koenders School De Regenboog Stagegroep 6a Mentor Angela Brüggink Datum activiteit Domein, vak-/vormingsgebied Blits deel 2 kaarten Inhoud en doelen: Inhoud en onderwerp van de leeractiviteit: Blits (methode) groep 6, 5, muziek, kaartlezen: - De leerlingen leren hoe een vakstelsel werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren hoe een legenda werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren wat het begrip schaal is en passen deze toe op een bekende situatie - De leerlingen leren wat een register is en hoe deze werkt Doelen voor de leerlingen: - De leerlingen leren hoe een vakstelsel werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren hoe een legenda werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren wat het begrip schaal is en passen deze toe op een bekende situatie - De leerlingen leren wat een register is en hoe deze werkt Beginsituatie van de leerlingen: - organisatie: een PowerPoint met digi bord, whitebord met stift, veel kaarten ter versiering, Efteling kaart, Schijndel kaarten en pen en stiften voor de groepen. De les is op eigen plaats en met eigen vaste groepjes. - niveau: deze les is nieuw voor iedereen en op start niveau. Ik leg alles duidelijk uit en loop rond voor eventuele vragen. - leefwereld: deze les is niet uit het boek, maar de doelen uit het boek worden wel behandeld. Ik heb een eigen les gemaakt rondom het handboek. Dit is het tweede deel van de vorige les. De leerlingen gaan in eigen bekende situaties oefenen met bovenstaande leerdoelen. Er wordt geoefend met de Efteling en Pokémon Go in Schijndel. Persoonlijke leerdoelen, gerelateerd aan het persoonlijk ontwikkelingsplan: - A.2. Leiding geven: 1.4 leiding nemen, 4.5 wederzijdse afspraken maken, 4.2 adequate tijdsplanning maken. Deze week nogmaals letten op leiding nemen. Ik zorg dat ik de tips van afgelopen weken meeneem. Dit is

7 wel een vrijere les, daarom nog strakker houden en het tempo in de les hebben. Ik vertel ook wat er gaat gebeuren en wat ik verwacht. Dit is ook meteen wederzijdse afspraken maken. Ten slotte moet de tijd in orde zijn. Dit blijft altijd even opletten en zeker bij vrijere lessen zoals deze. A.3. Gedeelde sturing: 2.5 ontwikkeling bevorderen, 4.5 wederzijdse afspraken maken. Ik wil deze les de leerlingen wat leren over kaarten en dan vooral het vakkenstelsel, legenda en schaal en nieuw deze week is het register. Dit gaan we oefenen in de praktijk van de leerlingen. Ik vertel dit eerst en vervolgens gaan de leerlingen aan de slag. Ik loop rond voor vragen om te begeleiden en eventuele vragen weg te halen. Wederzijdse afspraken maken is hierboven al vernoemd. B.2. Leeractiviteiten in samenhang ontwerpen: 3.8 mediadidactiek toepassen, 3.10 rekening houden met verschillen door variëren in didactiek, 4.3 leeromgeving inrichten. Gedurende de les maak ik gebruik van een zelfgemaakte PowerPoint. Deze is uitdagend en begeleidend. Geeft tevens een visueel beeld van het woord dat ik zeg en ze zien het ook. Verder gebruik ik veel werkvormen. Zo gaan we klassikaal meten, individueel tekenen van wegen en het opzoeken van plaatsen voor Pokémon Go. Ten slotte zorg ik dat alles klaar staat en nodige kaarten er hangen om de leerlingen intrinsiek te motiveren voor deze les. De PowerPoint moet ook kloppen en duidelijk zijn voor de leerlingen. Opbouw van de leeractiviteit: Tijd Inleiding: - ik vertel de doelen van vandaag en kom terug op de vorige les. Hierin werd het vakkenstelsel, de legenda en schaal behandeld. Deze komen vandaag nog terug samen met een nieuw stukje. Dit is register. Kern: - we starten deze les met het register. Ik leg uit wat een register is en waar je deze vind. Dit is in een kaart op de achterkant vaak. Ik laat dit zien. Verder zie je ook een register in De grote bosatlas. We kijken naar het landenregister en het register van topografische namen. Hierin oefenen we en de leerlingen krijgen nog een opdracht om Amsterdam en Rotterdam te vinden. Er staat een duidelijk schema wat te doen. Eerst de opdracht, klaar: dan ga je nog wat plaatsen meer opzoeken, misschien waar je oom of tante woont! 10 minuten, je werkt samen met je groepje en ieder groepje 1 atlas. - ten slotte een eindopdracht, Pokémon Go. Ik ga naar de gang en haal daar een vriend van mij. Dit is Ralf. Het is een theatrale opening en Ralf is Pokémonvanger. Hij doet dit als werk. Verder is hij klungelig. Hij krijgt een app dat er een belangrijke Pokémon is in Schijndel of Wijbosch. Deze gaat hij vinden. De leerlingen kijken mee naar de opdracht op het bord. Vervolgens gaan de leerlingen helpen om Ralf de weg te laten vinden naar de Pokémon. Ze krijgen Locht en L16 door en gaan zelf zoeken op de kaarten in groepjes waar dit is. Ze tekenen deze plek en de weg van de Regenboog school naar de Locht. De Regenboog school ook kleuren. Deze locatie krijgen ze ook van mij. Hiervoor staat 5 minuten. Klaar dan gaat Ralf weer weg en gaat hij de Pokémon vangen. Ik kom terug en sluit de les af op een theatrale manier. 5 min. 15 min. 15 min. Afsluiting: - de kinderen zitten op de eigen plek en we bespreken de les. Wat was moeilijk en wat vonden ze leuk? Ik bespreek kort wat nou een vakkenstelsel was bijvoorbeeld om te testen of de leerlingen het nog weten. 5 min.

8 Wijze van evalueren met de kinderen: Interactief. Didactische werkvormen Doelen: klassikaal en interactief. Speelleeractiviteiten Doelen: vakkenstelsel, legenda, schaal en register leren de leerlingen door middel van leuke werkvormen met de interactie klassikaal en in groepjes. De werkvormen passen zich aan op de leefwereld van de leerlingen. Organisatie / materialen - een bord met PowerPoint. - kaart van Efteling en van Schijndel 8x en echte kaart meenemne. - kaarten meenmen als aankleding. - 8 atlassen voor ieder groepje. - papier voor uitwerking registeropdrachten. NB: je evaluatie en reflectie plaats je als feedbacknotitie bij deze voorbereiding. Gebruik daarbij de stappen van reflectie achteraf. Ook de feedback van mentor, medestudent, basisschoolcoach en/of studieloopbaanbegeleider laat je plaatsen als feedbacknotitie. Zo ziet het er uit op het bord, net alsof dit mijn telefoon is.

9 Les 3 Kaartlezen Toets Speelparadijs Gebruik voor de volgende vragen bron 1 (Het speelparadijs). Vraag 1: Devon is in het speelparadijs in de spiegeltuin. In welk vak is dat? Vraag 2: Welke dingen zijn er te doen in het vak D2? Kijk daarvoor naar het plaatje in dat vak en zoek deze in de legenda. Schrijf deze allebei op. Vraag 3: In welke vakken ligt de werkplaats? Schrijf deze allemaal op. Vraag 4: Het park gaat dicht om vijf uur, maar jij bent nog bij de spiegeltuin. Teken de snelste weg van de spiegeltuin naar de in- uitgang (in bron 1 hieronder). Bron 1: Het speelparadijs

10 Schaal Schaal betekent dat een tekening van de klas bijvoorbeeld kleiner is dan dat de klas in het echt is! Dit noemen ze dat de tekening op schaal is. Vraag 5: Vul de lege plekken in! Schrijf je antwoord maar op de lijntjes! Vraag 6: Je bent bij de Ikea Breda, maar daar zijn de stoelen op. Nu moet je naar de Ikea in Eindhoven. Trek een lijn en reken uit hoeveel kilometer dat ongeveer is? (gebruik de kaart hieronder) km

11 Het register Op de achterkant van een kaart staat vaak het register. Ook in een atlas staat een register. Deze kun je vinden achter in de atlas. Vraag 7: Wat is een register? Zet een rondje om het juiste antwoord. A. Een alfabetische lijst met plaatsnamen of landen B. Een alfabetische lijst met lekker eten C. Een lijst met plaatsnamen of landen D. Een lijst met bekende winkels in een stad of land Vraag 8: Gebruik bij de volgende vragen bron 2. In welke vakken ligt Lisse? Vraag 9: Welke plaats ligt in het vak B8? Bron 2 (Was op papier geprint)

12 Evaluatie en foto s Foto s:

13

14 Evaluatie mijzelf les 1 :

15

16 Evaluatie mijzelf les 2:

17

18 Evaluatie les 2 door basisschoolcoach:

19

20 Evaluatie door mentor op les 1:

Lessencyclus Blits kaartlezen

Lessencyclus Blits kaartlezen Lessencyclus Blits kaartlezen Onderstaande lessencyclus bestaat uit twee zelfbedachte en ontwikkelde lessen en een toets over kaartlezen. De doelen voor de leerlingen komen uit de methode Blits. Deze les

Nadere informatie

Les Dans en Muziek De man met de hoed

Les Dans en Muziek De man met de hoed Les Dans en Muziek De man met de hoed In deze les gaan de leerlingen een lied zingen dat gaat over de belevingswereld van de leerlingen. Eerst gaat het over een man met een hoed. Deze man bedenkt veel

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren Stellingen visie 1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren 2. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn leerlingen om ze op afstand te coachen en begeleiden 3. Ik houd

Nadere informatie

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven.

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Een les Wordpress Studenten: Mentor: Stageschool: Groep: Datum: Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Beginsituatie: In deze les word

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Stappenplan Ontdekken van de Wereld

Stappenplan Ontdekken van de Wereld Stappenplan 2.1.2 Ontdekken van de Wereld In dit document lees je wat het beroepsproduct bij de onderwijseenheid Ontdekken van de Wereld inhoudt en volgens welke stappen je er aan kunt werken. Inleiding

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

Driestar lesschema Pabo 1 2014-2015

Driestar lesschema Pabo 1 2014-2015 Driestar lesschema Pabo 1 2014-201 Gegevens opleiding Naam Sandra Kögeler van Helden Klas D1B Dag- of deeltijdopleiding Deeltijd Slb er L. van Hartingsveldt Periode 4 Gegevens stageschool Code Kri Naam

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32 Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Dilia Couwenberg P14EhvADT t Startblok Eindhoven Vak-

Nadere informatie

Primair Onderwijs. 6 lessen

Primair Onderwijs. 6 lessen Maak je eigen land! Voor de docent Vak(gebied) Schooltype/afdeling Oriëntatie op jezelf en de wereld, Aardrijkskunde Primair Onderwijs Leerjaar Groep 3/4 Tijdsinvestering Vakinhoud Kerndoelen 6 lessen

Nadere informatie

Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k

Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k Thema / onderwerp Als verwerkingsactiviteit gaan de kinderen een eigen (kinder)boerderij maken, inclusief huisvesting (stallen, hokken, schuilplaatsen

Nadere informatie

Jessica Huizer. aardrijkskunde

Jessica Huizer. aardrijkskunde Naam: Studentnummer: Opleiding: Klas: Vak: Docent: Jessica Huizer 0541685 Pabo 2P aardrijkskunde Vincent Bax 3 lessen * Introductie thema: Identiteit * introductie venster: Hindoeïsme * Les1: godsdiensten

Nadere informatie

Driestar lesschema Pabo

Driestar lesschema Pabo Driestar lesschema Pabo 2 2014-2015 Gegevens opleiding Naam Jan de Boer Klas D1B Dag- of deeltijdopleiding Deeltijd opleiding Slb W. Meuleman Periode 4 Gegevens stageschool Code Naam Ds. E. du Marchie.

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32 Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Dilia Couwenberg P14EhvADT t Startblok Eindhoven Vak-

Nadere informatie

Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting.

Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting. Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting. Datum: 21-11-16 t/m 05-12-16 1 Inhoudsopgave Mijn ontwerpprincipes... 3 Verhaallijn... 4 De doelen voor de kinderen:... 5 Belangrijke

Nadere informatie

SCHOOL. Design-a-Thon: Afval INHOUD: Programma & uitleg Leerdoelen / kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden Informatie over de Afval Thema

SCHOOL. Design-a-Thon: Afval INHOUD: Programma & uitleg Leerdoelen / kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden Informatie over de Afval Thema SCHOOL Design-a-Thon: Afval INHOUD: Programma & uitleg Leerdoelen / kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden Informatie over de Afval Thema Global Children s Design-a-Thon, Dublin, November 2014 PROGRAMMA

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits 3-3-2015 6a 32

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits 3-3-2015 6a 32 Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Dilia Couwenberg P14EhvADT t Startblok Eindhoven Vak-

Nadere informatie

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren Ada van Dalen Wat is W&T? W&T is je eigen leven W&T: geen vak maar een benadering De commissie wil onderstrepen dat wetenschap en technologie in haar ogen géén

Nadere informatie

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat Frans Ottenhof De rol van de mentor * Wat is motiverend voor leerlingen? * Aan welke studievaardigheden kun je werken? Welke niet? * Wat heb je nodig

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32. Leeractiviteit leergedrag leerling(en)

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32. Leeractiviteit leergedrag leerling(en) Evaluatie rekenles: Ik heb met de kinderen gewerkt met rekenen met lengtematen (m-cm etc). Dit was een herhalingsoefening. Dit kon ik goed merken, want sommige kinderen beheersten de stof erg goed. Anderen

Nadere informatie

Speelwijzer Go VMBO game

Speelwijzer Go VMBO game Speelwijzer Go VMBO game Voor docenten basisonderwijs Welkom bij Go VMBO. Het spel dat uw leerlingen helpt om een gedegen keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. Door het spelen van deze uitdagende

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Taakbekwaam onderbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Daltonbasisschool de Leer, Hengelo (Gld) Ria Menting Groep 3 Intern opleider: Miriam Pasman Beoordelaar:

Nadere informatie

Jeugd Verkeerskrant 4

Jeugd Verkeerskrant 4 Jeugd Verkeerskrant 4 Wat kies je? Een uitgave van Veilig Verkeer Nederland, schooljaar 2016-2017 groep 7/8 Wat kies je? a. Welke keuzes maak jij voordat je gaat deelnemen aan het verkeer? Bedenk er samen

Nadere informatie

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Welk gebied heb je gekozen? Het gekozen thema voor horizon verbreden is Zuid-Afrika. Ik ben zelf 4 keer in Zuid-Afrika geweest voor vrijwilligerswerk en ga

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Lessenreeks Engels. Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: Docent: Roos Windels Datum:

Lessenreeks Engels. Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: Docent: Roos Windels Datum: Lessenreeks Engels Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: 2539535 Docent: Roos Windels Datum: 04-12-2016 1 Inhoud Beginsituatie... 3 Engels les 1... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Engels

Nadere informatie

Aardrijkskunde. Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis. Bedoeling

Aardrijkskunde. Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis. Bedoeling Aardrijkskunde Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis Welke betekenis heeft het thema / onderwerp voor de kinderen? Hoe leg je de relatie met de beginsituatie?

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum: 12-12-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Datum: 19 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: Groep: 4

Lesvoorbereiding. Datum: 19 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: Groep: 4 Zakelijke gegevens Naam student: Jessica Gotink Lesvoorbereiding Stageschool: Daltonbasisschool de Vlier Winterswijk Iselinge klas: VR3C mentor/mentrix: Natascha Hulzink Datum: 19 februari 2013 aantal

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst)

C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst) Ondersteunend)educatief)materiaal))voor)de)groepen)758)behorende)bij):) C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst) ) Gr)354:)Markant)Uden)i.s.m.)Jelle)Douma)

Nadere informatie

Inhoud Voor de leerling Voor de leraar Algemeen

Inhoud Voor de leerling Voor de leraar Algemeen Vogel ABC Inhoud Voor de leerling... 2 Inleiding... 2 Aanpak... 2 Opdracht... 3 Evaluatie-formulier (groep 3-4)... 4 Voor de leraar... 5 Instructie en feedback... 5 Verbinding met hele groep... 5 Beoordeling...

Nadere informatie

Een poster voor een goed doel maken

Een poster voor een goed doel maken Een poster voor een goed doel maken Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Een reclameposter voor maken voor een zelfbedacht goed doel. instructieles oefenles Lesdoel: Leerlingen kunnen

Nadere informatie

Feestelijk variété, 'Het podium op'

Feestelijk variété, 'Het podium op' Feestelijk variété, 'Het podium op' Leerjaar Klas 3 Omvang 6 weken tijdens de lessen Nederlands plus workshops waarvoor je moet inschrijven. Vooraf Feest kun je op allerlei manieren vieren. Vaak is het

Nadere informatie

Online leefwereld. Ontdekken wie je bent. Wat doet havo 4 leerling online? 01-04-16. De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling

Online leefwereld. Ontdekken wie je bent. Wat doet havo 4 leerling online? 01-04-16. De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling Online leefwereld De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling Evelyn Verburgh Mediacoach Studiemiddag Facta Betere studieresultaten in havo 4 31 maart 2016 Aantrekkingskracht Ertoe doen Contacten

Nadere informatie

Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes!

Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes! Aitske Ruben Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes! Hoe? Monkey see, monkey do Plaatje, Praatje, Daadje KISS - Keep It Short And

Nadere informatie

Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands

Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands Susan Thijssen, Het Rhedens Dieren Formatief evalueren: wat is dat? 1 Met dank aan VSO Mariëndael uit Arnhem Een cijfer om het leren te beoordelen... Maar

Nadere informatie

GELOVEN IN DE WERELD LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! GELOVEN IN DE WERELD PAG > 1

GELOVEN IN DE WERELD LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! GELOVEN IN DE WERELD PAG > 1 PAG > 1 GELOVEN IN DE WERELD VOORTGEZET ONDERWIJS LESBRIEF WAAR GELOOF JIJ IN? Overal in de wereld geloven mensen. Ze geloven in goden, natuurkrachten, voorouders of geloven juist dat dit allemaal niet

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Design-a-Thon: Tijdreismachine en het Zonnestelsel

Design-a-Thon: Tijdreismachine en het Zonnestelsel SCHOOL Design-a-Thon: Tijdreismachine en het Zonnestelsel INHOUD: Programma & uitleg Leerdoelen / kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden Informatie over de Tijdreizen Thema Voorbeelden van tijdreismachines

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Instapmodule Niveau AA

Instapmodule Niveau AA Instapmodule Niveau AA Instapmodule ter voorbereiding op Nieuwsrekenen in het S(B)O: Geleid probleemoplossen augustus 2012 www. nieuwsrekenen.nl Inhoudsopgave Gebruikswijzer... 3 Deel 1: Samen... 4 Deel

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inhoudelijke gegevens vak of vormingsgebied: Wereldoriëntatie, China.

Lesvoorbereiding. Inhoudelijke gegevens vak of vormingsgebied: Wereldoriëntatie, China. Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink stageschool: O.B.S Jan Ligthart, Zelhem Iselinge klas: VR2B mentrix: Mieke van den Berg datum: 13-05-2014 aantal leerlingen: 21 tijd: 13:45-14:35

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars.

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. Auteur: Anneke Lucassen Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig

Nadere informatie

Tekenen met Licht. It s your time to shine!

Tekenen met Licht. It s your time to shine! Tekenen met Licht It s your time to shine! 1 Colofon Inhoud en samenstelling Patrick Couwenberg van 4XM www.workshopstartpagina.nl info@workshopstartpagina.nl 2 Tekenen met licht Inleiding Tekenen met

Nadere informatie

Werkvormen Vooraf aan EduMedia

Werkvormen Vooraf aan EduMedia Werkvormen Vooraf aan EduMedia 0 Deze inspiratiekaartjes bevatten werkvormen voorafgaand aan EduMedia te gebruiken 0 Doelen zijn: 0 Voorkennis te activeren 0 Het leereffect te vergroten 0 21st century

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Handleiding leerkracht

Handleiding leerkracht Meer van Galilea Inleiding Thema: het Meer van Galilea en de watervoorziening. Er komt aan de orde waar het Meer van Galilea ligt, bijzonderheden van het meer, het Meer Galilea van de Bijbel en het meer

Nadere informatie

SMART Response BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

SMART Response BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING SMART Response Wat is het? SMART Response (voorheen Senteo) is een interactief responssysteem waarbij draadloze afstandsbedieningen (clickers) worden gecombineerd met een ontvanger en beoordelingssoftware.

Nadere informatie

China. Stadsgeluiden in China. 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad. Vakgebied: Muziek. Lesduur: 60 minuten per les

China. Stadsgeluiden in China. 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad. Vakgebied: Muziek. Lesduur: 60 minuten per les China Stadsgeluiden in China 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad Vakgebied: Muziek Lesduur: 60 minuten per les China Pagina 1 - Stadsgeluiden in China - Colofon Stadsgeluiden in China Les voor groep

Nadere informatie

MOOC Blended learning ontwikkeling 07-11-2014. Aletheia Fluitsma (aletheia.fluitsma@gmail.com) Online Aardrijkskunde- / Geschiedenislessen VO

MOOC Blended learning ontwikkeling 07-11-2014. Aletheia Fluitsma (aletheia.fluitsma@gmail.com) Online Aardrijkskunde- / Geschiedenislessen VO Naam deelnemer: Naam: Aletheia Fluitsma (aletheia.fluitsma@gmail.com) Online Aardrijkskunde- / Geschiedenislessen VO Type en datum: Ontwerp 1.0. oktober 2014 Verklaring eigen werk: Hierbij verklaar ik

Nadere informatie

Bodyclap. Make the Music with your body

Bodyclap. Make the Music with your body Bodyclap Make the Music with your body 1 Colofon Inhoud en samenstelling Patrick Couwenberg van 4XM www.workshopstartpagina.nl info@workshopstartpagina.nl 2 Bodyclap Inleiding In deze leuke en stoere workshop

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Docentenhandleiding PO Schoolkamp

Docentenhandleiding PO Schoolkamp Docentenhandleiding PO Schoolkamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat maakt deze opdracht 21 e eeuws?... 1 2.1 Lesdoelstellingen... 2 2.2 Leerdoelen... 2 3 Opzet van de opdracht... 2 3.1 Indeling van

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Thema-overzicht Drents Museum Groep 3 Essentie van het thema Beeldcultuur kan omschreven worden als een maatschappelijke

Nadere informatie

Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard.

Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard. Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard. Doel: Eén van jullie groep gaat opschrijven wat jullie al weten over De Tweede Wereldoorlog (bekend). Daarna schrijven jullie op wat jullie graag willen weten over

Nadere informatie

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen.

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. In dit document lees je wat het beroepsproduct Technisch gesproken reken ik daarop inhoudt. De vakken rekenen-wiskunde,

Nadere informatie

Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 2013

Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 2013 Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 213 OPZET WORKSHOP 1. Wat is Flipping the classroom? 2. Wat kan dit betekenen voor slimme kinderen in het PO? 3. Voorbeeld voor kleuters bekijken en beoordelen

Nadere informatie

Instapmodule Niveau A2

Instapmodule Niveau A2 Instapmodule Niveau A2 Instapmodule ter voorbereiding op Nieuwsrekenen in het s(b)o september 2013 www. nieuwsbegrip.nl Gebruikswijzer Inleiding Deze instapmodule is bedoeld als voorbereiding op het Nieuwsrekenen

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Aardrijkskunde praktische opdracht praktisch onderzoek in zuiderzeeland 4 HV Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat Waterschap

Nadere informatie

Les 1: Waterzuivering

Les 1: Waterzuivering Les 1: Waterzuivering Lesvoorbereiding volgens het model activerende directe instructie 1 Dit formulier is een middel om lesactiviteiten voor te bereiden en uit te voeren. Het is geen doel op zich. Het

Nadere informatie

Het Kompas. Iip Conferentie het Liemers college. Transform to the power of digital

Het Kompas. Iip Conferentie het Liemers college. Transform to the power of digital Het Kompas Iip Conferentie het Liemers college Transform to the power of digital De agenda voor vandaag Wie zijn wij, wie zijn jullie? Introductie van het Kompas Aan de slag met het Kompas ? 3 Het kompas

Nadere informatie

Voorbeeld actiepunten Aandachtspunt = bevorderen van interactie tussen kinderen tijdens de evaluatie van de les

Voorbeeld actiepunten Aandachtspunt = bevorderen van interactie tussen kinderen tijdens de evaluatie van de les 1 Lesschemaformulier (LSF) Handleiding versie 2009-2010 / Pedagogogische Hogeschool De Kempel Helmond Kop Op ieder lesschemaformulier noteer je jouw voor- en achternaam en de jaargroep op de Kempel. Je

Nadere informatie

Een geslaagde activiteit

Een geslaagde activiteit Een geslaagde activiteit Toelichting: Een geslaagde activiteit Voor Quest 4 heb ik een handleiding gemaakt met daarbij de bijpassend schema. Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te maken heb ik gebruik

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 Inleiding De museumles is onderdeel van een lessenreeks met receptieve, reflectieve en actieve onderdelen: - 2 voorbereidende lessen op school door eigen leerkracht

Nadere informatie

de klas met een belangrijke vraag.

de klas met een belangrijke vraag. Episode 1 Een cadeau voor de klas met een belangrijke vraag. Verhalend ontwerp rondom het literaire boek Robin en God van Sjoerd Kuyper Liesbeth Winters-Jonas Verhaallijn Sleutelvragen Leeractiviteiten

Nadere informatie

Leeromgeving en organisatie

Leeromgeving en organisatie Leeromgeving en organisatie Lesdoel Ik kan een les voorbereiden a.d.h.v. het lesplanformulier van Geerligs. Hoe word ik een goede leraar? Kunst of kunde? Kun je het leren: Ja/Nee Wat doe je hier dan nog?

Nadere informatie

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten.

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten. Handleiding Groep Les Thema Wat zie je en wat vind je ervan? Weet wat je ziet Welkom bij de eerste les van het Nationaal Media paspoort voor uw groep! De kinderen (en u als leerkracht) worden zich in deze

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 Groep 7 en 8 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 85-95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 90% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen richten

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Middelen om reflectie te oefenen

Middelen om reflectie te oefenen Middelen om reflectie te oefenen Bril Vooraf: Tijdens: Achteraf: - Wat kan ik al? - Wat is de bedoeling? - Waar ga ik tegenaan lopen? (zal ik het afkrijgen?) - Waar moet ik allemaal aan denken? - Herhaal

Nadere informatie

De 3 pijlers

De 3 pijlers De 3 pijlers 2016-2017 De 3 pijlers Inhoud De pijlers 3 pijlers 3 Samen leven 4 Bevorderen van Samen leven 5 Samen werken 6 Bevorderen van Samen werken 7 Zelfstandig leren 8 Bevorderen van Zelfstandig

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Les 1 Pratende dingen

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Les 1 Pratende dingen Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Les 1 Pratende dingen Les 1 Pratende dingen Samenvatting van de les Deze les is de eerste van vier lessen over beeldcultuur. Tijdens

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES?

HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES? OPDRACHT HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES? In deze opdracht doorloop je in vogelvlucht alle stappen die je kunt zetten om van leerdoelen te komen tot een goede les voor de leerlingen. Het betreft

Nadere informatie

Ontwikkelingsgebied: Muziek, taal. Lesdoelen voor de kinderen (Waarom ga je de activiteit doen, wat is je doel?)

Ontwikkelingsgebied: Muziek, taal. Lesdoelen voor de kinderen (Waarom ga je de activiteit doen, wat is je doel?) Waarom? Lesvoorbereidingsformulier. Vooraf: Waarom? Wat? Hoe? Naam student: Datum: Stagegroep: Ontwikkelingsgebied: Muziek, taal Activiteit: Rappen Beginsituatie (Wat weten en kunnen de kinderen al wel

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 13 maart 2015 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: - De leerlingen leren artikelen analyseren. - De leerlingen leren hoe een interview eruit ziet. - De leerlingen leren zelf interviewen.

Nadere informatie

LESBRIEF GROEP THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017

LESBRIEF GROEP THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017 LESBRIEF GROEP 5 + 6 THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017 Zo gebruikt u Samsam in de klas Weinig tijd: bekijk de filmpjes bij opdracht 1. Verdieping: kopieer

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 2 Signaleren en interpreteren van verschillen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 2 Signaleren en interpreteren van verschillen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 2 Signaleren en interpreteren van verschillen Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Opbrengstgericht differentiëren

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen

Begeleiding van leerlingen Begeleiding van leerlingen Doel Voorbeelden aanreiken van de wijze waarop begeleiding vorm kan krijgen. Soort instrument Voorbeelden Te gebruiken in de fase Uitvoeren Beoogde activiteit in de school Het

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4

Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4 Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4 Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: 1 Geluk Weten wat geluk is en dit kunnen omschrijven De leerling kan: zijn definitie van geluk geven; feiten

Nadere informatie

Rekenen Lessenserie Inhoudsmaten (liters)

Rekenen Lessenserie Inhoudsmaten (liters) Rekenen Lessenserie Inhoudsmaten (liters) Laura Boersen Plv3C Jacques de Poel 08-11-2012 1. Voor Kies een onderwerp voor het maken van een onderwijsarrangement. Laat je daarbij inspireren door de reisgids

Nadere informatie

9.2 Bakstenen. Thema/ onderwerp: Werkblad

9.2 Bakstenen. Thema/ onderwerp: Werkblad Thema/ onderwerp: Werkblad 9.2 Bakstenen Korte samenvatting van de leeractiviteit: A.d.h.v. een werkblad komen de leerlingen erachter wat de Nederlandse invloeden op Suriname zijn (straten, polders, taal).

Nadere informatie