Lessencyclus Blits kaartlezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lessencyclus Blits kaartlezen"

Transcriptie

1 Lessencyclus Blits kaartlezen Onderstaande lessencyclus bestaat uit twee zelfbedachte en ontwikkelde lessen en een toets over kaartlezen. De doelen voor de leerlingen komen uit de methode Blits. Deze les is volledig ontwikkelt met het design van dit onderzoek. De doelen van de methode zijn overgenomen, verder niets uit dit boek. De les is zelf bedacht en sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen. Dit geef al meer motivatie tot leren. Elke les wordt geopend door de intrinsieke motivatie van de leerlingen te krijgen. Dit deed ik door kaarten op te hangen, een PowerPoint en verschillende dingen die ook te maken hebben met kaarten. Dit is stap 1 van het design. Leerlingen gingen vervolgens in overleg wat het was en ik gaf de leerlingen over verschillende onderdelen uitleg. Ik was hier de inspirerende leerkracht volgens het design. Dit betekent dat ik de leerlingen informatie gaf. Dit was stap 2, vervolgens de verwerkingsfase van het geleerde (stap 3 van het design). Deze verwerking ging door middel van verschillende werkvormen. Samenwerken en ICT waren daarin verwerkt, de 21st Century Skills. Verder was er veel afwisseling. De werkvorm met Pokémon Go (les 2) sluit natuurlijk aan bij wat leeft onder de leerlingen, maar is ook nog eens ICT vaardig en sluit aan bij kaartlezen. Ten slotte de afsluiting van elke les en lessencyclus (stap 4 van het design). Daar kwam ik achter dat dit eigenlijk altijd een kerndoel is van Tule, namelijk: kerndoel 55 (TULE): De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Ik vroeg dan wat vragen en de leerlingen gingen soms in overleg of lieten zien wat zij gemaakt hadden. Dit is een toevoeging op het design. Verder was er een afsluiting van de lessen, de toets. Deze was zelfgemaakt en de leerlingen vonden het leuk, maar soms ook moeilijk bleek uit de evaluatie. Ik heb het natuurlijk nagekeken en daaruit bleek dat er slechts enkele een onvoldoende hadden. De meeste fouten kwamen bij schaal en het vakkenstelsel. Hier zou nog meer aandacht aan besteedt kunnen worden.

2 Gedurende deze lessencyclus zijn enkele vaardigheden van mijzelf als leerkracht zichtbaar geworden en goefend: B.5. Vakoverstijgend ontwerpen vanuit de profilering: 3.4 Vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes in het onderwijsontwerp worden onderbouwd vanuit inhouden uit de profieldelen van de kennisbases van de gekozen profilering, aansluiten op het design biedt aanlsuiting op profieldelen van de kennisbases van de gekozen profilering en kennisbases van andere vakken. 3.5, De in het onderwijsontwerp op bouwniveau beschreven leerdoelen zijn vakoverstijgend (verbonden aan ten minste rekenen en taal en de vakken van de gekozen profilering) en verantwoord vanuit landelijke tussen- en einddoelen, rekenen en aardrijkskunde zijn verwerkt. De doelen komen uit een methode, les is zelf bedacht. Daarbij is wel gekeken naar de leerdoelen en leerlijnen van Tule en deze sloten aan bij de doelen van de les voor de vakken rekenen en aardrijkskunde. 3.7 methoden effectief en efficiënt inzetten, methoden zijn effectief gebruikt dus. Verder werd de omgeving duidelijk ingericht om leerlingen te inspireren, maar ook lagen alle spullen tijdig klaar, De leeromgeving zodanig in te richten dat alle leerlingen worden uitgedaagd tot leren in hun eigen zone van naaste ontwikkeling (4.3). Verder was de PowerPoint en het gebruik van de game Pokémon Go in een werkvorm aansluiten bij actuele media en technologie, bij de in het onderwijsontwerp gehanteerde werkvormen wordt gebruik gemaakt van actuele media en technologie (3.8). Bij vele werkvormen werd er ook samengewerkt. Dit wijst op 21st Century Skills (is hierboven al genoemd in de tekst). De 21st Century Skills zijn een landelijke ontwikkkeling, maar ook internationaal. De les sluit aan op design en dus sluit het onderwijsontwerp aan op actuele, relevante ontwikkelingen op lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal niveau (3.19). B.4. Evalueren en beoordelen van opbrengsten van samenhangende leeractiviteiten: 3.18 bestaande toetsen afnemen, 4.6 leerlinggegevens registreren. De laatste les was een toets. Deze is zelfgemaakt, maar sluit aan op Blits (methode Regenboog). De toets is afgenomen en nagekeken. Wat bleek moeilijke en de punten zijn nabesproken met mentor. De zwakker leerlingen en sterkere bleken uit de toets te komen.

3 Les 1 Kaartlezen Studentnummer SLB Ad van Rangelrooij Basisschoolcoach Elma Koenders School De Regenboog Stagegroep 6a Mentor Angela Brüggink Datum activiteit Domein, vak-/vormingsgebied Blits Inhoud en doelen: Inhoud en onderwerp van de leeractiviteit: Blits (methode) groep 6, 5, muziek, kaartlezen: - De leerlingen leren hoe een vakstelsel werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren hoe een legenda werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren wat het begrip schaal is en passen deze toe op een bekende situatie Doelen voor de leerlingen: - De leerlingen leren hoe een vakstelsel werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren hoe een legenda werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren wat het begrip schaal is en passen deze toe op een bekende situatie Beginsituatie van de leerlingen: - organisatie: een PowerPoint met digi bord, whitebord met stift, veel kaarten ter versiering, meetrollen, Efteling kaart, Schijndel kaarten en pen en stiften voor de groepen. De les is op eigen plaats en met eigen vaste groepjes. - niveau: deze les is nieuw voor iedereen en op start niveau. Ik leg alles duidelijk uit en loop rond voor eventuele vragen. - leefwereld: deze les is niet uit het boek, maar de doelen uit het boek worden wel behandeld. Ik heb een eigen les gemaakt rondom het handboek. De leerlingen gaan in eigen bekende situaties oefenen met bovenstaande leerdoelen. Er wordt geoefend met de Efteling en Pokémon Go in Schijndel. Persoonlijke leerdoelen, gerelateerd aan het persoonlijk ontwikkelingsplan: - A.2. Leiding geven: 1.4 leiding nemen, 4.5 wederzijdse afspraken maken, 4.2 adequate tijdsplanning maken. Deze week nogmaals letten op leiding nemen. Ik zorg dat ik de tips van afgelopen weken meeneem. Dit is wel een vrijere les, daarom nog strakker houden en het tempo in de les hebben. Ik vertel ook wat er gaat gebeuren en wat ik verwacht. Dit is ook meteen wederzijdse afspraken maken. Ten slotte moet de tijd in

4 orde zijn. Dit blijft altijd even opletten en zeker bij vrijere lessen zoals deze. A.3. Gedeelde sturing: 2.5 ontwikkeling bevorderen, 4.5 wederzijdse afspraken maken. Ik wil deze les de leerlingen wat leren over kaarten en dan vooral het vakkenstelsel, legenda en schaal. Dit gaan we oefenen in de praktijk van de leerlingen. Ik vertel dit eerst en vervolgens gaan de leerlingen aan de slag. Ik loop rond voor vragen om te begeleiden en eventuele vragen weg te halen. Wederzijdse afspraken maken is hierboven al vernoemd. B.2. Leeractiviteiten in samenhang ontwerpen: 3.8 mediadidactiek toepassen, 3.10 rekening houden met verschillen door variëren in didactiek, 4.3 leeromgeving inrichten. Gedurende de les maak ik gebruik van een zelfgemaakte PowerPoint. Deze is uitdagend en begeleidend. Geeft tevens een visueel beeld van het woord dat ik zeg en ze zien het ook. Verder gebruik ik veel werkvormen. Zo gaan we klassikaal meten, individueel tekenen van wegen en het opzoeken van plaatsen voor Pokémon Go. Ten slotte zorg ik dat alles klaar staat en nodige kaarten er hangen om de leerlingen intrinsiek te motiveren voor deze les. De PowerPoint moet ook kloppen en duidelijk zijn voor de leerlingen. Opbouw van de leeractiviteit: Tijd Inleiding: - ik vertel de doelen van vandaag en introduceer het thema kaarten. Heb je deze ooit gezien, welke kaarten zie je op de PowerPoint, wat weet je er al van? Kern: - we starten met het vakkenstelsel. Ik vertel dat ik naar Amsterdam ben geweest. Ik wil laten zien waar ik ben geweest en dit laat ik zien op de kaart van Amsterdam. Ik zeg dat een vakkenstelsel daarbij helpt om iets gemakkelijker te vinden. We bekijken een film met uitleg met de kaart van Amsterdam en daar wordt nogmaals een voorbeeld gegeven met het vakkenstelsel. We oefenen zelf ook. Ik zeg dat ik naar de Dam ben geweest. De leerlingen gaan dan individueel uit het hoofd kijken in welk vak het is. Ik vraag aan een leerling welke het was. - vervolgens de Efteling. Hier komt legenda aan pas. Stel je bent in de Efteling en wil weten waar de WC is. Je kijkt op de kaart en ik vertel waar en hoe dat eruit ziet. Dan oefenen we zelf van een locatie naar de wc. Vervolgens krijgen de leerlingen in groepjes een kaart (groepjes waar ze nu in zitten). Op deze kaart gaan ze verschillende routes tekenen. Dit naar aanleiding van verschillende vragen op het bord. We kijken de wegen samen na. De leerlingen krijgen 5 minuten, klaar is zelf een vraag bedenken en misschien mag je deze klassikaal zeggen. - vervolgens de schaal. Ik geef een tekening op het bord van het klaslokaal. Deze is kleiner dan de klas. Dit noemen ze op schaal. We gaan meten. Hoeveel cm is de langste zijde van de klas en de langste zijde van de tekening. Hoeveel is dan 1 cm op de kaart in het echt (hoeveel meter)? Je moet dus alles verkleinen op een tekening later om het te laten passen. De bank moet dus ook zoveel kleiner. - ten slotte een eindopdracht, Pokémon Go. Je bent in Schijndel op de Regenboog school. Je krijgt van mij een melding dat er een belangrijke Pokémon is in Schijndel of Wijbosch. Ze krijgen Locht en L16 door en gaan zelf zoeken op de kaarten in groepjes waar dit is. Ze tekenen deze plek en de weg van de Regenboog school naar de Locht. De Regenboog school ook kleuren. Deze locatie krijgen ze ook van mij. Hiervoor staat 5 minuten. 5 min. 10 min. 15 min. 10 min. 15 min.

5 Afsluiting: - de kinderen zitten op de eigen plek en we bespreken de les. Wat was moeilijk en wat vonden ze leuk? Ik bespreek kort wat nou een vakkenstelsel was bijvoorbeeld om te testen of de leerlingen het nog weten. 5 min. Wijze van evalueren met de kinderen: Interactief. Didactische werkvormen Doelen: klassikaal en interactief. Speelleeractiviteiten Doelen: vakkenstelsel, legenda en schaal leren de leerlingen door middel van leuke werkvormen met de interactie klassikaal en in groepjes. De werkvormen passen zich aan op de leefwereld van de leerlingen. Organisatie / materialen - een bord met PowerPoint. - whitebord met stift en de tekening van de klas in de morgen al uitgetekend en uitgerekend. - kaart van Efteling en van Schijndel 8x en echte kaart meenemne. - kaarten meenmen als aankleding. - 2 meetrollers voor in de klas. NB: je evaluatie en reflectie plaats je als feedbacknotitie bij deze voorbereiding. Gebruik daarbij de stappen van reflectie achteraf. Ook de feedback van mentor, medestudent, basisschoolcoach en/of studieloopbaanbegeleider laat je plaatsen als feedbacknotitie.

6 Les 2 Kaartlezen Studentnummer SLB Ad van Rangelrooij Basisschoolcoach Elma Koenders School De Regenboog Stagegroep 6a Mentor Angela Brüggink Datum activiteit Domein, vak-/vormingsgebied Blits deel 2 kaarten Inhoud en doelen: Inhoud en onderwerp van de leeractiviteit: Blits (methode) groep 6, 5, muziek, kaartlezen: - De leerlingen leren hoe een vakstelsel werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren hoe een legenda werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren wat het begrip schaal is en passen deze toe op een bekende situatie - De leerlingen leren wat een register is en hoe deze werkt Doelen voor de leerlingen: - De leerlingen leren hoe een vakstelsel werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren hoe een legenda werkt en gebruiken deze op een kaart - De leerlingen leren wat het begrip schaal is en passen deze toe op een bekende situatie - De leerlingen leren wat een register is en hoe deze werkt Beginsituatie van de leerlingen: - organisatie: een PowerPoint met digi bord, whitebord met stift, veel kaarten ter versiering, Efteling kaart, Schijndel kaarten en pen en stiften voor de groepen. De les is op eigen plaats en met eigen vaste groepjes. - niveau: deze les is nieuw voor iedereen en op start niveau. Ik leg alles duidelijk uit en loop rond voor eventuele vragen. - leefwereld: deze les is niet uit het boek, maar de doelen uit het boek worden wel behandeld. Ik heb een eigen les gemaakt rondom het handboek. Dit is het tweede deel van de vorige les. De leerlingen gaan in eigen bekende situaties oefenen met bovenstaande leerdoelen. Er wordt geoefend met de Efteling en Pokémon Go in Schijndel. Persoonlijke leerdoelen, gerelateerd aan het persoonlijk ontwikkelingsplan: - A.2. Leiding geven: 1.4 leiding nemen, 4.5 wederzijdse afspraken maken, 4.2 adequate tijdsplanning maken. Deze week nogmaals letten op leiding nemen. Ik zorg dat ik de tips van afgelopen weken meeneem. Dit is

7 wel een vrijere les, daarom nog strakker houden en het tempo in de les hebben. Ik vertel ook wat er gaat gebeuren en wat ik verwacht. Dit is ook meteen wederzijdse afspraken maken. Ten slotte moet de tijd in orde zijn. Dit blijft altijd even opletten en zeker bij vrijere lessen zoals deze. A.3. Gedeelde sturing: 2.5 ontwikkeling bevorderen, 4.5 wederzijdse afspraken maken. Ik wil deze les de leerlingen wat leren over kaarten en dan vooral het vakkenstelsel, legenda en schaal en nieuw deze week is het register. Dit gaan we oefenen in de praktijk van de leerlingen. Ik vertel dit eerst en vervolgens gaan de leerlingen aan de slag. Ik loop rond voor vragen om te begeleiden en eventuele vragen weg te halen. Wederzijdse afspraken maken is hierboven al vernoemd. B.2. Leeractiviteiten in samenhang ontwerpen: 3.8 mediadidactiek toepassen, 3.10 rekening houden met verschillen door variëren in didactiek, 4.3 leeromgeving inrichten. Gedurende de les maak ik gebruik van een zelfgemaakte PowerPoint. Deze is uitdagend en begeleidend. Geeft tevens een visueel beeld van het woord dat ik zeg en ze zien het ook. Verder gebruik ik veel werkvormen. Zo gaan we klassikaal meten, individueel tekenen van wegen en het opzoeken van plaatsen voor Pokémon Go. Ten slotte zorg ik dat alles klaar staat en nodige kaarten er hangen om de leerlingen intrinsiek te motiveren voor deze les. De PowerPoint moet ook kloppen en duidelijk zijn voor de leerlingen. Opbouw van de leeractiviteit: Tijd Inleiding: - ik vertel de doelen van vandaag en kom terug op de vorige les. Hierin werd het vakkenstelsel, de legenda en schaal behandeld. Deze komen vandaag nog terug samen met een nieuw stukje. Dit is register. Kern: - we starten deze les met het register. Ik leg uit wat een register is en waar je deze vind. Dit is in een kaart op de achterkant vaak. Ik laat dit zien. Verder zie je ook een register in De grote bosatlas. We kijken naar het landenregister en het register van topografische namen. Hierin oefenen we en de leerlingen krijgen nog een opdracht om Amsterdam en Rotterdam te vinden. Er staat een duidelijk schema wat te doen. Eerst de opdracht, klaar: dan ga je nog wat plaatsen meer opzoeken, misschien waar je oom of tante woont! 10 minuten, je werkt samen met je groepje en ieder groepje 1 atlas. - ten slotte een eindopdracht, Pokémon Go. Ik ga naar de gang en haal daar een vriend van mij. Dit is Ralf. Het is een theatrale opening en Ralf is Pokémonvanger. Hij doet dit als werk. Verder is hij klungelig. Hij krijgt een app dat er een belangrijke Pokémon is in Schijndel of Wijbosch. Deze gaat hij vinden. De leerlingen kijken mee naar de opdracht op het bord. Vervolgens gaan de leerlingen helpen om Ralf de weg te laten vinden naar de Pokémon. Ze krijgen Locht en L16 door en gaan zelf zoeken op de kaarten in groepjes waar dit is. Ze tekenen deze plek en de weg van de Regenboog school naar de Locht. De Regenboog school ook kleuren. Deze locatie krijgen ze ook van mij. Hiervoor staat 5 minuten. Klaar dan gaat Ralf weer weg en gaat hij de Pokémon vangen. Ik kom terug en sluit de les af op een theatrale manier. 5 min. 15 min. 15 min. Afsluiting: - de kinderen zitten op de eigen plek en we bespreken de les. Wat was moeilijk en wat vonden ze leuk? Ik bespreek kort wat nou een vakkenstelsel was bijvoorbeeld om te testen of de leerlingen het nog weten. 5 min.

8 Wijze van evalueren met de kinderen: Interactief. Didactische werkvormen Doelen: klassikaal en interactief. Speelleeractiviteiten Doelen: vakkenstelsel, legenda, schaal en register leren de leerlingen door middel van leuke werkvormen met de interactie klassikaal en in groepjes. De werkvormen passen zich aan op de leefwereld van de leerlingen. Organisatie / materialen - een bord met PowerPoint. - kaart van Efteling en van Schijndel 8x en echte kaart meenemne. - kaarten meenmen als aankleding. - 8 atlassen voor ieder groepje. - papier voor uitwerking registeropdrachten. NB: je evaluatie en reflectie plaats je als feedbacknotitie bij deze voorbereiding. Gebruik daarbij de stappen van reflectie achteraf. Ook de feedback van mentor, medestudent, basisschoolcoach en/of studieloopbaanbegeleider laat je plaatsen als feedbacknotitie. Zo ziet het er uit op het bord, net alsof dit mijn telefoon is.

9 Les 3 Kaartlezen Toets Speelparadijs Gebruik voor de volgende vragen bron 1 (Het speelparadijs). Vraag 1: Devon is in het speelparadijs in de spiegeltuin. In welk vak is dat? Vraag 2: Welke dingen zijn er te doen in het vak D2? Kijk daarvoor naar het plaatje in dat vak en zoek deze in de legenda. Schrijf deze allebei op. Vraag 3: In welke vakken ligt de werkplaats? Schrijf deze allemaal op. Vraag 4: Het park gaat dicht om vijf uur, maar jij bent nog bij de spiegeltuin. Teken de snelste weg van de spiegeltuin naar de in- uitgang (in bron 1 hieronder). Bron 1: Het speelparadijs

10 Schaal Schaal betekent dat een tekening van de klas bijvoorbeeld kleiner is dan dat de klas in het echt is! Dit noemen ze dat de tekening op schaal is. Vraag 5: Vul de lege plekken in! Schrijf je antwoord maar op de lijntjes! Vraag 6: Je bent bij de Ikea Breda, maar daar zijn de stoelen op. Nu moet je naar de Ikea in Eindhoven. Trek een lijn en reken uit hoeveel kilometer dat ongeveer is? (gebruik de kaart hieronder) km

11 Het register Op de achterkant van een kaart staat vaak het register. Ook in een atlas staat een register. Deze kun je vinden achter in de atlas. Vraag 7: Wat is een register? Zet een rondje om het juiste antwoord. A. Een alfabetische lijst met plaatsnamen of landen B. Een alfabetische lijst met lekker eten C. Een lijst met plaatsnamen of landen D. Een lijst met bekende winkels in een stad of land Vraag 8: Gebruik bij de volgende vragen bron 2. In welke vakken ligt Lisse? Vraag 9: Welke plaats ligt in het vak B8? Bron 2 (Was op papier geprint)

12 Evaluatie en foto s Foto s:

13

14 Evaluatie mijzelf les 1 :

15

16 Evaluatie mijzelf les 2:

17

18 Evaluatie les 2 door basisschoolcoach:

19

20 Evaluatie door mentor op les 1:

Lessencyclus Blits kaartlezen

Lessencyclus Blits kaartlezen Lessencyclus Blits kaartlezen Onderstaande lessencyclus bestaat uit twee zelfbedachte en ontwikkelde lessen en een toets over kaartlezen. De doelen voor de leerlingen komen uit de methode Blits. Deze les

Nadere informatie

Les Rekenen en BVO De pakjes van Sinterklaas

Les Rekenen en BVO De pakjes van Sinterklaas Les Rekenen en BVO De pakjes van Sinterklaas In deze twee lessen gaan de leerlingen rekenen. Het thema rondom deze lessen zijn de pakjes van Sinterklaas. Dit is meteen de belevingswereld van de leerlingen

Nadere informatie

1. Heel lang geleden was er een idee (theater bijvoorbeeld) 2. Veel tijd kostte het (veel tegenstanders en voorstanders)

1. Heel lang geleden was er een idee (theater bijvoorbeeld) 2. Veel tijd kostte het (veel tegenstanders en voorstanders) Les Glazen Boerderij - Stap 1: confrontatie/introductie. Start met de omgeving en het thema van deze les benoemen. Dit koppelen aan de leeromgeving van de Regenboog op dit moment onze leefomgeving. Leerlingen

Nadere informatie

Les Dans en Muziek De man met de hoed

Les Dans en Muziek De man met de hoed Les Dans en Muziek De man met de hoed In deze les gaan de leerlingen een lied zingen dat gaat over de belevingswereld van de leerlingen. Eerst gaat het over een man met een hoed. Deze man bedenkt veel

Nadere informatie

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 Datum: 12-05- 2014 Tijd: 11.40-12.40 Klas: 3hvD Aantal aanwezigen: 24 Lesonderwerp Talen in Spaanstalige landen; reizen in Latijns-Amerika Beginsituatie (De lln voelt, vindt,

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

Driestar lesschema Pabo 1 2014-2015

Driestar lesschema Pabo 1 2014-2015 Driestar lesschema Pabo 1 2014-201 Gegevens opleiding Naam Sandra Kögeler van Helden Klas D1B Dag- of deeltijdopleiding Deeltijd Slb er L. van Hartingsveldt Periode 4 Gegevens stageschool Code Kri Naam

Nadere informatie

Driestar lesschema Pabo

Driestar lesschema Pabo Driestar lesschema Pabo 2 2014-2015 Gegevens opleiding Naam Jan de Boer Klas D1B Dag- of deeltijdopleiding Deeltijd opleiding Slb W. Meuleman Periode 4 Gegevens stageschool Code Naam Ds. E. du Marchie.

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Mentor Datum Groep Aantal lln Vak- vormingsgebied: beeldende

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Stappenplan Ontdekken van de Wereld

Stappenplan Ontdekken van de Wereld Stappenplan 2.1.2 Ontdekken van de Wereld In dit document lees je wat het beroepsproduct bij de onderwijseenheid Ontdekken van de Wereld inhoudt en volgens welke stappen je er aan kunt werken. Inleiding

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven.

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Een les Wordpress Studenten: Mentor: Stageschool: Groep: Datum: Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Beginsituatie: In deze les word

Nadere informatie

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren Stellingen visie 1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren 2. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn leerlingen om ze op afstand te coachen en begeleiden 3. Ik houd

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32 Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Dilia Couwenberg P14EhvADT t Startblok Eindhoven Vak-

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Ruud

Mentor Datum Groep Aantal lln. Ruud Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32 Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Dilia Couwenberg P14EhvADT t Startblok Eindhoven Vak-

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Ruud

Mentor Datum Groep Aantal lln. Ruud Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1)

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1) Lesplan les 1 Seksualiteit: Grenzen en Wensen Tijd: 8:30 Klas: 3HVc Aantal lln: 15 Introductie van de lessenserie: grenzen en wensen Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad

Nadere informatie

Primair Onderwijs. 6 lessen

Primair Onderwijs. 6 lessen Maak je eigen land! Voor de docent Vak(gebied) Schooltype/afdeling Oriëntatie op jezelf en de wereld, Aardrijkskunde Primair Onderwijs Leerjaar Groep 3/4 Tijdsinvestering Vakinhoud Kerndoelen 6 lessen

Nadere informatie

Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k

Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k Bee l d e n d e v o r m i n g, n a t u u r, t e c h n i e k Thema / onderwerp Als verwerkingsactiviteit gaan de kinderen een eigen (kinder)boerderij maken, inclusief huisvesting (stallen, hokken, schuilplaatsen

Nadere informatie

Jessica Huizer. aardrijkskunde

Jessica Huizer. aardrijkskunde Naam: Studentnummer: Opleiding: Klas: Vak: Docent: Jessica Huizer 0541685 Pabo 2P aardrijkskunde Vincent Bax 3 lessen * Introductie thema: Identiteit * introductie venster: Hindoeïsme * Les1: godsdiensten

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits 3-3-2015 6a 32

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits 3-3-2015 6a 32 Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Dilia Couwenberg P14EhvADT t Startblok Eindhoven Vak-

Nadere informatie

SCHOOL. Design-a-Thon: Afval INHOUD: Programma & uitleg Leerdoelen / kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden Informatie over de Afval Thema

SCHOOL. Design-a-Thon: Afval INHOUD: Programma & uitleg Leerdoelen / kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden Informatie over de Afval Thema SCHOOL Design-a-Thon: Afval INHOUD: Programma & uitleg Leerdoelen / kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden Informatie over de Afval Thema Global Children s Design-a-Thon, Dublin, November 2014 PROGRAMMA

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32. Leeractiviteit leergedrag leerling(en)

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32. Leeractiviteit leergedrag leerling(en) Evaluatie rekenles: Ik heb met de kinderen gewerkt met rekenen met lengtematen (m-cm etc). Dit was een herhalingsoefening. Dit kon ik goed merken, want sommige kinderen beheersten de stof erg goed. Anderen

Nadere informatie

Een poster voor een goed doel maken

Een poster voor een goed doel maken Een poster voor een goed doel maken Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Een reclameposter voor maken voor een zelfbedacht goed doel. instructieles oefenles Lesdoel: Leerlingen kunnen

Nadere informatie

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren Ada van Dalen Wat is W&T? W&T is je eigen leven W&T: geen vak maar een benadering De commissie wil onderstrepen dat wetenschap en technologie in haar ogen géén

Nadere informatie

Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting.

Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting. Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting. Datum: 21-11-16 t/m 05-12-16 1 Inhoudsopgave Mijn ontwerpprincipes... 3 Verhaallijn... 4 De doelen voor de kinderen:... 5 Belangrijke

Nadere informatie

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof

Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat. Frans Ottenhof Begeleiding van studievaardigheden in het Mentoraat Frans Ottenhof De rol van de mentor * Wat is motiverend voor leerlingen? * Aan welke studievaardigheden kun je werken? Welke niet? * Wat heb je nodig

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Taakbekwaam onderbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Daltonbasisschool de Leer, Hengelo (Gld) Ria Menting Groep 3 Intern opleider: Miriam Pasman Beoordelaar:

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman Eindreflectie Taakbekwaam bovenbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman OBS Jan Ligthart, Zelhem Mieke van den Berg Groep 8b Intern opleider: Marc Neerhof Stage: Het afgelopen

Nadere informatie

Inhoud Voor de leerling Voor de leraar Algemeen

Inhoud Voor de leerling Voor de leraar Algemeen Vogel ABC Inhoud Voor de leerling... 2 Inleiding... 2 Aanpak... 2 Opdracht... 3 Evaluatie-formulier (groep 3-4)... 4 Voor de leraar... 5 Instructie en feedback... 5 Verbinding met hele groep... 5 Beoordeling...

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING Doel van de lessenserie De lessenserie is ontworpen met het oog op inzicht te geven over het schrijfproces. Als de leerlingen nu weten hoe een tekst te schrijven en die kennis

Nadere informatie

Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands

Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands Susan Thijssen, Het Rhedens Dieren Formatief evalueren: wat is dat? 1 Met dank aan VSO Mariëndael uit Arnhem Een cijfer om het leren te beoordelen... Maar

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

Speelwijzer Go VMBO game

Speelwijzer Go VMBO game Speelwijzer Go VMBO game Voor docenten basisonderwijs Welkom bij Go VMBO. Het spel dat uw leerlingen helpt om een gedegen keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. Door het spelen van deze uitdagende

Nadere informatie

Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting.

Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting. Een verhalend ontwerp aan de hand van de ontwerpprincipes van Tamira Oosting. Datum: 21-11-16 t/m 05-12-16 1 Inhoudsopgave Mijn ontwerpprincipes... 3 Verhaallijn... 4 De doelen voor de kinderen:... 5 Belangrijke

Nadere informatie

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Welk gebied heb je gekozen? Het gekozen thema voor horizon verbreden is Zuid-Afrika. Ik ben zelf 4 keer in Zuid-Afrika geweest voor vrijwilligerswerk en ga

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Datum: 26 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: tot Groep: 4

Lesvoorbereiding. Datum: 26 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: tot Groep: 4 Zakelijke gegevens Naam student: Jessica Gotink Lesvoorbereiding Stageschool: Daltonbasisschool de Vlier Winterswijk Iselinge klas: VR3C mentor/mentrix: Natascha Hulzink Datum: 26 februari 2013 aantal

Nadere informatie

Instapmodule Niveau AA

Instapmodule Niveau AA Instapmodule Niveau AA Instapmodule ter voorbereiding op Nieuwsrekenen in het S(B)O: Geleid probleemoplossen augustus 2012 www. nieuwsrekenen.nl Inhoudsopgave Gebruikswijzer... 3 Deel 1: Samen... 4 Deel

Nadere informatie

GELOVEN IN DE WERELD LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! GELOVEN IN DE WERELD PAG > 1

GELOVEN IN DE WERELD LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! GELOVEN IN DE WERELD PAG > 1 PAG > 1 GELOVEN IN DE WERELD VOORTGEZET ONDERWIJS LESBRIEF WAAR GELOOF JIJ IN? Overal in de wereld geloven mensen. Ze geloven in goden, natuurkrachten, voorouders of geloven juist dat dit allemaal niet

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

Jeugd Verkeerskrant 4

Jeugd Verkeerskrant 4 Jeugd Verkeerskrant 4 Wat kies je? Een uitgave van Veilig Verkeer Nederland, schooljaar 2016-2017 groep 7/8 Wat kies je? a. Welke keuzes maak jij voordat je gaat deelnemen aan het verkeer? Bedenk er samen

Nadere informatie

Aardrijkskunde. Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis. Bedoeling

Aardrijkskunde. Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis. Bedoeling Aardrijkskunde Thema / onderwerp Aardrijkskundeles met gebruikmaking van de geografische vierslag. Betekenis Welke betekenis heeft het thema / onderwerp voor de kinderen? Hoe leg je de relatie met de beginsituatie?

Nadere informatie

Wie ben jij? HANDLEIDING

Wie ben jij? HANDLEIDING HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Nadere informatie

Lessenreeks Engels. Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: Docent: Roos Windels Datum:

Lessenreeks Engels. Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: Docent: Roos Windels Datum: Lessenreeks Engels Naam: Dieke van de Ven Klas: H2VegA Studentnummer: 2539535 Docent: Roos Windels Datum: 04-12-2016 1 Inhoud Beginsituatie... 3 Engels les 1... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Engels

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inhoudelijke gegevens vak of vormingsgebied: Wereldoriëntatie, China.

Lesvoorbereiding. Inhoudelijke gegevens vak of vormingsgebied: Wereldoriëntatie, China. Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink stageschool: O.B.S Jan Ligthart, Zelhem Iselinge klas: VR2B mentrix: Mieke van den Berg datum: 13-05-2014 aantal leerlingen: 21 tijd: 13:45-14:35

Nadere informatie

Online leefwereld. Ontdekken wie je bent. Wat doet havo 4 leerling online? 01-04-16. De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling

Online leefwereld. Ontdekken wie je bent. Wat doet havo 4 leerling online? 01-04-16. De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling Online leefwereld De sociale online leefwereld van de havo 4 leerling Evelyn Verburgh Mediacoach Studiemiddag Facta Betere studieresultaten in havo 4 31 maart 2016 Aantrekkingskracht Ertoe doen Contacten

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? aardrijkskunde, praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Aardrijkskunde praktische opdracht praktisch onderzoek in zuiderzeeland 4 HV Naam: Klas: In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat Waterschap

Nadere informatie

Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1

Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1 Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1 In de eerste les gaan de leerlingen de school opmeten om gegevens te verzamelen voor het maken van een plattegrond. In de tweede les gaan de leerlingen de plattegrond

Nadere informatie

Tekenen met Licht. It s your time to shine!

Tekenen met Licht. It s your time to shine! Tekenen met Licht It s your time to shine! 1 Colofon Inhoud en samenstelling Patrick Couwenberg van 4XM www.workshopstartpagina.nl info@workshopstartpagina.nl 2 Tekenen met licht Inleiding Tekenen met

Nadere informatie

200 JAAR STATEN-GENERAAL

200 JAAR STATEN-GENERAAL 200 JAAR STATEN-GENERAAL NOVEMBER 2015 - POLITIEK IN PRAKTIJK #7 WAT HEB JE NODIG Knipblad met jaartallen (gekleurd papier) Knipblad met foto s/uitleg (wit papier) Magneetjes + magneetbord Uitgeknipte

Nadere informatie

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars.

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. Auteur: Anneke Lucassen Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig

Nadere informatie

4 Vind me dan. Achtergrondinfo Planten en dieren hebben allerlei manieren om niet op te vallen. Deze kunnen onderverdeeld worden in:

4 Vind me dan. Achtergrondinfo Planten en dieren hebben allerlei manieren om niet op te vallen. Deze kunnen onderverdeeld worden in: 4 Vind me dan Er is altijd wel een verjaardag of een ander feestje om te vieren. En bij een feestje horen cadeautjes. Maar voor het zover is, wil je het cadeautje natuurlijk zo goed mogelijk verstoppen.

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

BASISPLAN, PROCESFASENFORMULIER & OBSERVATIEFORMULIER BEELDENDE VORMING. Bloeiende bloemen. Lesvoorbereiding beeldende vorming

BASISPLAN, PROCESFASENFORMULIER & OBSERVATIEFORMULIER BEELDENDE VORMING. Bloeiende bloemen. Lesvoorbereiding beeldende vorming Bloeiende bloemen Lesvoorbereiding beeldende vorming Carlijn Luttikhuizen PEH16DA Basisplan : Les: Groep: Bron/Methode: Datum: Betekenis Wat zijn de inhouden en associatiemogelijkheden? Vorm Met behulp

Nadere informatie

Design-a-Thon: Tijdreismachine en het Zonnestelsel

Design-a-Thon: Tijdreismachine en het Zonnestelsel SCHOOL Design-a-Thon: Tijdreismachine en het Zonnestelsel INHOUD: Programma & uitleg Leerdoelen / kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden Informatie over de Tijdreizen Thema Voorbeelden van tijdreismachines

Nadere informatie

Handleiding leerkracht

Handleiding leerkracht Meer van Galilea Inleiding Thema: het Meer van Galilea en de watervoorziening. Er komt aan de orde waar het Meer van Galilea ligt, bijzonderheden van het meer, het Meer Galilea van de Bijbel en het meer

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum: 12-12-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Datum: 19 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: Groep: 4

Lesvoorbereiding. Datum: 19 februari 2013 aantal leerlingen: 33 tijd: Groep: 4 Zakelijke gegevens Naam student: Jessica Gotink Lesvoorbereiding Stageschool: Daltonbasisschool de Vlier Winterswijk Iselinge klas: VR3C mentor/mentrix: Natascha Hulzink Datum: 19 februari 2013 aantal

Nadere informatie

China. Stadsgeluiden in China. 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad. Vakgebied: Muziek. Lesduur: 60 minuten per les

China. Stadsgeluiden in China. 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad. Vakgebied: Muziek. Lesduur: 60 minuten per les China Stadsgeluiden in China 3 lessen rond geluiden in een Chinese stad Vakgebied: Muziek Lesduur: 60 minuten per les China Pagina 1 - Stadsgeluiden in China - Colofon Stadsgeluiden in China Les voor groep

Nadere informatie

Lesplanformulier. Les wordt gegeven in een open ruimte met ronde tafels en een computergedeelte. Een les duurt 50 minuten

Lesplanformulier. Les wordt gegeven in een open ruimte met ronde tafels en een computergedeelte. Een les duurt 50 minuten Lesplanformulier naam student : Aukelien Stalman opleiding : docent GZW jaar : 3 naam school : Gomarus College Assen coach : klas : 1 datum van de les: mei 2017 Lesonderwerp: Biologie stevigheid en beweging

Nadere informatie

C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst)

C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst) Ondersteunend)educatief)materiaal))voor)de)groepen)758)behorende)bij):) C5basis)201452015) Discipline:*muziek*/*dans* Thema:)GEZONDHEID))))))))))))) Gr)152:)Museum)voor)Religieuze)Kunst) ) Gr)354:)Markant)Uden)i.s.m.)Jelle)Douma)

Nadere informatie

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model

Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Richtlijn Het Activerende Directe Instructie Model Omschrijving Verwijzing naar Doelgroep Opsteller Intern document die uitleg geeft over het activerende directe instructiemodel. Vaardigheidsmeter Betrokken

Nadere informatie

Instapmodule Niveau A2

Instapmodule Niveau A2 Instapmodule Niveau A2 Instapmodule ter voorbereiding op Nieuwsrekenen in het s(b)o september 2013 www. nieuwsbegrip.nl Gebruikswijzer Inleiding Deze instapmodule is bedoeld als voorbereiding op het Nieuwsrekenen

Nadere informatie

Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes!

Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes! Aitske Ruben Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes! Hoe? Monkey see, monkey do Plaatje, Praatje, Daadje KISS - Keep It Short And

Nadere informatie

Feestelijk variété, 'Het podium op'

Feestelijk variété, 'Het podium op' Feestelijk variété, 'Het podium op' Leerjaar Klas 3 Omvang 6 weken tijdens de lessen Nederlands plus workshops waarvoor je moet inschrijven. Vooraf Feest kun je op allerlei manieren vieren. Vaak is het

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN

OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN Afspraak 1. Maak samen met de kinderen afspraken over wat zelfstandig gedaan mag worden met betrekking tot naar de wc gaan, handen wassen, drinken, eten, de

Nadere informatie

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten.

Benodigdheden: A. Inleiding: kringgesprek 15 minuten. Handleiding Groep Les Thema Wat zie je en wat vind je ervan? Weet wat je ziet Welkom bij de eerste les van het Nationaal Media paspoort voor uw groep! De kinderen (en u als leerkracht) worden zich in deze

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 13 maart 2015 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: - De leerlingen leren artikelen analyseren. - De leerlingen leren hoe een interview eruit ziet. - De leerlingen leren zelf interviewen.

Nadere informatie

SMART Response BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

SMART Response BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING SMART Response Wat is het? SMART Response (voorheen Senteo) is een interactief responssysteem waarbij draadloze afstandsbedieningen (clickers) worden gecombineerd met een ontvanger en beoordelingssoftware.

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen

Begeleiding van leerlingen Begeleiding van leerlingen Doel Voorbeelden aanreiken van de wijze waarop begeleiding vorm kan krijgen. Soort instrument Voorbeelden Te gebruiken in de fase Uitvoeren Beoogde activiteit in de school Het

Nadere informatie

Verdiepingsopdrachten challenge 2: Spinaziekrachtproef

Verdiepingsopdrachten challenge 2: Spinaziekrachtproef Verdiepingsopdrachten challenge 2: Spinaziekrachtproef Je eigen reclamecampagne In groepjes, eventueel als huiswerkopdracht Opdracht: Creatief denken Duur: 60 minuten (of twee lessen van 30 minuten) Introductie

Nadere informatie

Leef je in/uit! Leef je in/uit! KIJKEN, MAKEN Kerndoel 54 en 55 van kunstzinnige oriëntatie. KIJKEN VOELEN NADENKEN SAMENWERKEN MAKEN

Leef je in/uit! Leef je in/uit! KIJKEN, MAKEN Kerndoel 54 en 55 van kunstzinnige oriëntatie. KIJKEN VOELEN NADENKEN SAMENWERKEN MAKEN Een opdracht voor groep 5/6, gericht op goed kijken, inleven en creëren. Leerlingen kijken aandachtig naar wat er allemaal te zien is op het schilderij. Leerlingen plakken tekstballonnetjes met een zelfbedacht

Nadere informatie

Ontwikkelingsgebied: Muziek, taal. Lesdoelen voor de kinderen (Waarom ga je de activiteit doen, wat is je doel?)

Ontwikkelingsgebied: Muziek, taal. Lesdoelen voor de kinderen (Waarom ga je de activiteit doen, wat is je doel?) Waarom? Lesvoorbereidingsformulier. Vooraf: Waarom? Wat? Hoe? Naam student: Datum: Stagegroep: Ontwikkelingsgebied: Muziek, taal Activiteit: Rappen Beginsituatie (Wat weten en kunnen de kinderen al wel

Nadere informatie

Pop- formulier. Circa. 30 tot 40 minuten

Pop- formulier. Circa. 30 tot 40 minuten Pop- formulier Naam Geboortedatum Studentnummer Vorige/laatste opleiding Ben je uit- of thuiswonend Heb je een eigen werkruimte Wat is je reistijd (van deur tot deur) Persoonlijke gegevens Soumaya Slilem

Nadere informatie

LESBRIEF GROEP THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017

LESBRIEF GROEP THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017 LESBRIEF GROEP 5 + 6 THEMA: DEMOCRATIE Verwerkingsopdrachten & kopieerbladen voor Samsam nr. 2, 2017 Zo gebruikt u Samsam in de klas Weinig tijd: bekijk de filmpjes bij opdracht 1. Verdieping: kopieer

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard.

Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard. Werkvorm: Bekend, Benieuwd en Bewaard. Doel: Eén van jullie groep gaat opschrijven wat jullie al weten over De Tweede Wereldoorlog (bekend). Daarna schrijven jullie op wat jullie graag willen weten over

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

ONTWERP JE EIGEN FORMATIEVE WERKVORM

ONTWERP JE EIGEN FORMATIEVE WERKVORM ONTWERP JE EIGEN FORMATIEVE WERKVORM BESCHRIJVING OPDRACHT In deze opdracht ga je aan de slag met het ontwikkelen van en die je meteen de volgende dag in kunt zetten. Aan de hand van concrete voorbeelden

Nadere informatie

Werkblad: Vind me dan

Werkblad: Vind me dan Werkblad: Vind me dan Stap 1 Stap 2 Wat is het probleem? Vraag het de natuur! Hoe lost de natuur dit probleem op? Hoe zorgen planten en dieren ervoor dat ze niet opvallen? Kennen jullie voorbeelden? Schrijf

Nadere informatie

D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen

D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen Didactisch bekwaam D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen Resultaat De leerlingen krijgen ruimte voor eigen inbreng en creatieve invulling van de opdracht. De leraar zorgt ervoor dat leerlingen zich

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie