Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Studie & Werk 2013

2

3 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff Roetersstraat WB Amsterdam - T (+31) F (+31) ABN-AMRO Postbank KvK Amsterdam BTW B02

4 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr ISBN Copyright 2013 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

5

6

7 Voorwoord De keuzes die je maakt zullen altijd blijven staan soms zijn ze doordacht en soms moet je er blindelings voor gaan. Soms kies je de langste weg soms vind je `m naast de deur, soms heb je te ver gezocht maar het antwoord schijnt in al zijn kleur. Van Dik Hout - De Keuzes Die Je Maakt (1998) Terwijl de kranten nog steeds iedere dag vol staan met de berichten over de crises in Europa, verschijnt alweer de zeventiende editie van het SEO/Elsevier-onderzoek Studie & Werk. Wederom een editie met veel nieuws, al blijft het thema gelijk aan dat van vorig jaar: de keuzes die je maakt zullen altijd blijven staan. De gemiddelde arbeidsmarktpositie van hoogopgeleide starters is ook in 2013 verslechterd. Door de crisis zoeken ze langer naar een baan is de kans op een vast contract historisch laag en verdienen ze minder dan voorheen. Toch blijft het alumnivertrouwen overeind. Maar achter deze gemiddelden gaan grote verschillen schuil tussen de verschillende opleidingen. Met name in de medische en betatechnische clusters zijn nog genoeg opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief. Het maakt dus nogal uit welke studie je kiest, de keuze voor de juiste opleiding blijkt meer dan ooit van belang, op sommige afgestudeerden zit de arbeidsmarkt nu eenmaal niet meer te wachten. Opleidingen met een traditioneel lage arbeidsmarktrelevantie vangen de klappen op, terwijl men voor sommige afgestudeerden nog steeds in de rij staat. Kies je een studie met een goed arbeidsmarktperspectief, of ga je gewoon de studie volgen die je leuk vind en met minder genoegen nemen? Er valt genoeg te kiezen. En dit rapport laat zien wat de gevolgen van die keuze zijn. Studie & Werk 2013 analyseert de huidige positie van afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren Het meest recente cohort betreft afgestudeerden van hogescholen en universiteiten die tijdens het studiejaar 2010/2011 de arbeidsmarkt hebben betreden en in de eerste twee maanden van 2013 zijn ondervraagd. Hoofdstuk 1 plaatst de huidige situatie van starters in de context van eerdere jaren. Hoofdstuk 2 laat zien met welke opleidingen de afgelopen anderhalf jaar het snelst een baan werd gevonden. Het effect van opleidingskeuze op het salaris komt aan bod in Hoofdstuk 3. De beste functies voor jonge hbo ers en academici zijn geanalyseerd in Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 laat zien in welke sectoren hoogopgeleide starters de gunstigste arbeidsvoorwaarden hebben. In aansluiting op de maatschappelijke discussie over wijziging van de studiefinanciering behandelen Hoofdstuk 6 en 7 de feiten en achtergronden rondom respectievelijk de studieduur en de studieschuld.

8 Bij dit rapport horen twee statistische bijlagen, met kerngegevens over het hbo en de universiteiten. Deze zijn te vinden op Voor een juiste interpretatie van die kerngegevens is het raadzaam om eerst kennis te nemen van de inhoud van dit rapport. We hopen dat deze publicaties ook dit jaar weer een interessante bron zal zijn van informatie over hoogopgeleiden in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en daar tussenin. Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

9 Inhoudsopgave 1 De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden Baanzoekduur Salaris Baanzekerheid Werkloosheid Alumnivertrouwen Zoekgedrag De zoekduur naar een passende baan Definities van zoekduren De invloed van individuele factoren op de zoekduur Zoekduur per opleiding Het salaris van afgestudeerden Definities van het salaris De invloed van individuele factoren op het salaris Salarissen per opleiding Tevreden Twaalf : de beste startfuncties van Arbeidsvoorwaarden in sectoren Salaris en werkweek Een vast contract? Arbeidssatisfactie: maakt geld gelukkig? Secundaire arbeidsvoorwaarden Studieduur De gemiddelde studieduur De invloed van individuele factoren op de studieduur De invloed van opleidingen op de studieduur Leengedrag en studieschuld Wie lenen er? Hoeveel wordt er geleend? Welke factoren bepalen het leengedrag? Studeren is investeren in human capital?... 67

10

11 1 1 De arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden De arbeidsmarktpositie van hoogopgeleide starters is verder verslechterd. Al vinden de meesten nog steeds binnen 3 tot 5 maanden een passende baan, men moet daarbij wel steeds vaker genoegen nemen met een lager salaris en een tijdelijk contract. Hbo ers die in 2010/2011 zijn afgestudeerd (en begin 2013 zijn ondervraagd) zochten gemiddeld drie maanden naar een baan, academici bijna vijf maanden. Achter dat gemiddelde schuilen echter behoorlijke verschillen tussen de opleidingen. Het reële bruto maandsalaris van afgestudeerden laat voor het derde jaar op rij een duidelijke neergaande trend zien. Vooral degenen die pas eind 2012 zijn begonnen met werken, hebben met veel minder genoegen moeten nemen. Daarnaast zijn de kansen van hbo ers en academici op een vaste baan op een historisch dieptepunt. Desondanks is het vertrouwen in de arbeidsmarkt onder de alumni zelf nauwelijks verder aangetast, ook al moeten ze vaker solliciteren dan hun voorgangers. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit Studie & Werk 2013, de jaarlijkse uitgave van SEO Economisch Onderzoek en Elsevier die de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoogopgeleiden beschrijft. Dit jaar is het cohort ondervraagd dat in 2010/2011 is afgestudeerd. In dit eerste hoofdstuk wordt de arbeidsmarktsituatie van deze afgestudeerden in historisch perspectief geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar zes indicatoren: de zoekduur naar een passende baan, het salaris, de baanzekerheid, werkloosheid, het vertrouwen van alumni in hun kansen op de arbeidsmarkt en de door hen gebruikte zoekkanalen. 1.1 Baanzoekduur De baanzoekduur van hbo ers en academici is de afgelopen jaren constant gebleven. Hbo ers zoeken drie maanden, academici bijna vijf maanden. Voorspellingen laten zien dat de zoekduur in 2012 waarschijnlijk licht gestegen is. De baanzoekduur is gedefinieerd als de tijd die een pas afgestudeerde heeft moeten zoeken om een baan op zijn eigen opleidingsniveau te vinden. 1 Figuur 1.1 illustreert de ontwikkeling van de gemiddelde zoekduur van pas afgestudeerde hbo ers en academici. De verticale as geeft het aantal maanden weer dat men gemiddeld naar een baan zocht, de horizontale as het kwartaal waarin men is begonnen met zoeken. Er is gebruik gemaakt van een voortschrijdend gemiddelde, zodat seizoensinvloeden geen invloed hebben op de verschillen tussen de kwartalen. Academici doen er ongeveer zes tot acht weken langer over om een baan op niveau te vinden dan hbo ers. Uit de figuur blijkt verder dat de zoekduren in 1998 snel zijn gedaald en daarna vanaf de eeuwwisseling een periode min of meer op hetzelfde niveau zijn gebleven: vierenhalve maand voor academici en drie maanden voor hbo ers. Academici kregen vanaf eind 2001 te maken met 1 In hoofdstuk 2.1 wordt nader ingegaan op de precieze definitie van baanzoekduren.

12 2 HOOFDSTUK 1 een stijgende baanzoekduur, hbo ers een half jaar later. In 2004 bereikte de baanzoekduur een dieptepunt : afgestudeerden die toen begonnen met zoeken deden er net zo lang over als in Sinds 2004 liet de baanzoekduur weer een tijd lang een gunstige ontwikkeling zien. Hier is echter vanaf het derde kwartaal van 2007 een eind aan gekomen. Tot en met begin 2010 liep de zoekduur op, daarna is vrij constant gebleven. Figuur 1.1 De baanzoekduur van hbo ers en academici, naar startkwartaal Zoekduur naar een baan gemiddelde van de laatste 4 kwartalen maanden SEO/Elsevier 2013 hbo'ers academici Ramingen laten zien dat de baanzoekduur iets zal stijgen (in de figuur weergegeven door middel van een stippellijn). Ook in de afgelopen jaren werd zo n voorspelling gedaan op basis van de verhouding vacatures/werklozen; deze indicator is telkens vrij betrouwbaar gebleken. Voor hbo ers geldt dat de zoekduur voor afgestudeerden van alfa- en gammaopleidingen voor recente cohorten ongeveer één maand langer is dan voor afgestudeerden van bèta- en medische opleidingen. Dit laat Figuur 1.2 zien. Voor de bèta s en verzorgenden is de zoekduur ongeveer twee maanden, deze is de laatste twee jaar aan het dalen. De zoekduur van de alfa s en gamma s ligt tussen de drie en vier maanden. Voor alfa s geldt dat deze zoekduur recent gestegen is; voor gamma s geldt dat deze al sinds 2008 hoger ligt dan de zoekduur voor andere opleidingsclusters.

13 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.2 De baanzoekduur van hbo ers per opleidingscluster, naar startkwartaal Zoekduur naar een baan hbo'ers gemiddelde van de laatste 4 kwartalen maanden SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch Voor universitair opgeleiden geldt dat afgestudeerden van de medische opleidingen het kortste zoek en de alfa s het langste. Daartussenin zitten de beta s en de gamma s Dit laat Figuur 1.3 zien. Voor de medici is de zoekduur al jaren gemiddeld drie maanden. Voor beta s ligt deze zoekduur vrij constant iets boven de vier maanden. De gamma s zoeken bijna zes maanden, terwijl de alfa s tussen de zes en zeven maanden zoeken. Historisch gezien fluctueert de zoekduur van de alfa s veel meer dan deze van afgestudeerden van andere clusters. De conjunctuur lijkt voor deze groep dus het meest van belang te zijn voor de zoekduur.

14 4 HOOFDSTUK 1 Figuur 1.3 De baanzoekduur van academici per opleidingscluster, naar startkwartaal Zoekduur naar een baan academici gemiddelde van de laatste 4 kwartalen maanden SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch 1.2 Salaris De salarissen van zowel academici als hbo ers hebben een historisch dieptepunt bereikt. Vooral de banen die eind 2012 zijn begonnen worden minder betaald. Figuur 1.4 toont de ontwikkeling in het bruto reële maandsalaris van cohorten hbo ers en academici die recent de arbeidsmarkt hebben betreden. De weergegeven salarissen hebben betrekking op het moment van enquêteren (januari van het aangegeven jaar), na correctie voor inflatie. De ondervraagden zijn ongeveer anderhalf tot twee jaar voor dat moment afgestudeerd. Het gemiddelde salaris is uitgedrukt in indexcijfers, met 2005 als basisjaar. De salarissen zijn gecorrigeerd voor achtergrondvariabelen zoals geslacht, niveau van de baan en regio. Hierdoor worden loonverschillen die het gevolg zijn van toevallige verschillen in de samenstellingen van de diverse cohorten geëlimineerd en kunnen de cohorten beter met elkaar worden vergeleken.

15 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.4 Reëel bruto maandsalaris naar enquêtejaar (indexcijfers) hbo'ers academici index (2005=100) SEO/Elsevier 2013 Een stijgende lijn betekent dat de salarissen sneller stijgen dan de gemiddelde prijzen. Bij een dalende lijn blijft de ontwikkeling van de salarissen achter bij de inflatie. Dit hoeft niet te betekenen dat een cohort nominaal minder verdient dan het voorgaande cohort, het geeft slechts aan dat de koopkracht van hun salaris lager is. Het reële bruto maandsalaris van hbo ers en academici is sinds 2010 snel aan het dalen. Op dit moment zijn ze de lonen van academici reëel gelijk aan de lonen die het cohort 2006 betaald kreeg. De reële lonen van hbo ers liggen op hetzelfde niveau als die van het cohort De salarissen van academici zijn ruim drie procentpunten gedaald, terwijl die van Hbo ers bijna vier procentpunten zijn gedaald. Eerdere onderzoeksresultaten leren dat academici meer banen hebben gehad, vaker op een tijdelijk contract werken en een langere zoekduur hebben. Hieruit volgt dat ze doorgaans later zijn begonnen met hun huidige baan. Aangezien in Figuur 1.4 wordt gekeken naar het salaris op het moment van enquêteren, is het mogelijk dat er conjunctuurverschillen ontstaan in de salarisontwikkeling tussen hbo ers en academici puur doordat de banen van de laatste groep gemiddeld op een later moment zijn begonnen. Om deze mogelijke verschillen tussen hbo ers en academici te elimineren, toont Figuur 1.5 de salarisontwikkeling naar het startkwartaal van de huidige baan. Uit deze figuur blijkt dat de salarissen van hbo ers en academici ongeveer hetzelfde patroon volgen. Sinds het derde kwartaal van 2009 zijn de salarissen van zowel hbo ers als academici stevig aan het dalen. De salarissen van Hbo ers die vanaf 2011 aan hun baan begonnen zijn zelfs sinds de meting uit 1999 niet zo laag geweest. Ook de reële lonen van academici die vanaf de zomer van 2012 aan hun baan zijn begonnen zijn lager dan ooit gemeten.

16 6 HOOFDSTUK 1 Figuur 1.5 Reëel bruto maandsalaris naar startkwartaal huidige baan (indexcijfers) index (2003q3=100) SEO/Elsevier 2013 hbo'ers academici Het gemiddeld bruto maandloon anderhalf jaar na afstuderen van hbo-bèta s en verzorgenden ligt gemiddeld 250 per maand hoger dan dat van hbo-alfa s en gamma s Dit laat Figuur 1.6 zien. Voor de gamma s geldt dat het reële maandloon sinds 2008 stevig aan het dalen is. Voor bèta s is de daling minder en pas in 2009 ingezet. Zij verdienen over het algemeen het hoogste salaris van de hbo ers. Het maandloon van de alfa s is sinds 2010 het laagst, de daling sinds de crisis is wel relatief beperkt. Het maandloon van de hbo-verzorgenden fluctueert, maar blijft redelijk op pijl. Figuur 1.6 Reëel bruto maandsalaris naar startkwartaal huidige baan hbo ers Maandloon hbo'ers in euro's SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch

17 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Voor de afgestudeerden van de universiteit geldt dat de medici verreweg het hoogste gemiddeld bruto maandloon anderhalf jaar na afstuderen hebben. De alfa s verdienen het laagste loon en het loon van de bèta s en gamma s ligt tussen dat van de alfa s en medici in. Dit laat Figuur 1.7 zien. Voor alle groepen geldt dat het reële loon sinds de crisis aan het dalen is. Deze daling is het minst voor de bèta s, sinds eind 2011 zijn hun reële lonen gelijk gebleven. Voor de alfa s en gamma s geldt juist dat de lonen sinds eind 2011 harder aan het dalen zijn. In hun portemonnee is de crisis duidelijk voelbaar. De verschillen in loonniveaus tussen de verschillende opleidingsclusters zijn vergeleken met hbo ers zeer aanzienlijk. Een universitair afgestudeerde met een medische opleiding verdient gemiddeld 1000 bruto meer per maand dan een universitair afgestudeerde alfa. Een bèta verdient 400 bruto per maand minder dan een medicus en een gamma 600 minder. Figuur 1.7 Reëel bruto maandsalaris naar startkwartaal huidige baan universitair opgeleiden Maandloon academici in euro's SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch 1.3 Baanzekerheid De kansen van hbo ers en academici op een vaste aanstelling zijn historisch laag. Dit jaar had slechts 27% van de hbo ers binnen 18 maanden een vaste baan, en 26% van de academici. Tevens is 6% van de afgestudeerden na 18 maanden werkloos. Figuur 1.8 illustreert de ontwikkeling in de baanzekerheid: de kans om 18 maanden na afstuderen een vaste baan te hebben. De resultaten zijn gecorrigeerd voor persoon- en opleidingkenmerken en voor verschillen in meetmomenten (niet iedereen wordt immers exact 18 maanden na afstuderen waargenomen). Hierbij zijn alle afgestudeerden meegenomen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt: zowel werkenden als werkzoekenden. 2 Hbo ers hebben over alle jaren een 2 Doorstudeerders en personen zonder baan die geen baan zoeken zijn buiten beschouwing gelaten.

18 8 HOOFDSTUK 1 hogere baanzekerheid dan academici, hoewel de verschillen over de tijd zijn afgenomen. De kans op een vaste baan is na een korte opleving in 2008 voor het vierde jaar op rij gedaald. Nadat de baanzekerheid vorig jaar al historisch laag was, is deze dit jaar nog verder gedaald. Figuur 1.8 Kans op een vaste baan binnen 18 maanden na afstuderen Baanzekerheid hoger opgeleiden Kans op vaste baan binnen 18 maanden SEO/Elsevier 2013 hbo universiteit Op de volgende pagina laat Figuur 1.9 de ontwikkeling zien in de dienstverbanden van hbo ers door de jaren heen. 3 Het aandeel hbo ers met tijdelijke contracten is dit jaar wederom gestegen, evenals het aandeel zelfstandigen. Dit gaat ten koste van het percentage hbo-alumni dat een vast contract heeft verworven, dit is nog nooit zo laag geweest. Het aandeel tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op een vast contract is dit jaar stabiel gebleven. Een vergelijking met Figuur 1.10 maakt duidelijk dat ook slechts 30 procent van de beginnende academici een vast contract hebben. Waar hbo ers in het verleden vaker een vast contract hadden dan academici, lijkt dat verschil nu te zijn verdwenen. Het aandeel tijdelijke contracten (zonder uitzicht op vast) is ook bij academici het afgelopen jaar toegenomen, ten koste van vaste contracten en de tijdelijke contracten met uitzicht op vast. Het aandeel academici dat start als zelfstandige of via een uitzend- of detacheringbureau is dit jaar gelijk beleven. 3 In deze figuur zijn werklozen niet meegenomen. Tevens zijn geen correcties toegepast voor verschillen in meetmoment waardoor de getallen afwijken van de baankansen in Figuur 1.8.

19 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.9 Arbeidsrelatie: vast, tijdelijk, zelfstandig of via een intermediair (hbo ers) Hbo'ers Uitzend/detachering Zelfstandige Tijdelijk Uitzicht op vast Vast SEO/Elsevier 2013 Figuur 1.10 Arbeidsrelatie: vast, tijdelijk, zelfstandig of via een intermediair (academici) Academici Uitzend/detachering Zelfstandige Tijdelijk Uitzicht op vast Vast SEO/Elsevier 2013

20 10 HOOFDSTUK Werkloosheid Figuur 1.11 illustreert de ontwikkeling van de werkloosheid: de kans om 18 maanden na afstuderen ongewild werkloos te zijn. Ook hier zijn de resultaten gecorrigeerd voor persoon- en opleidingkenmerken en voor verschillen in meetmomenten (niet iedereen wordt immers exact 18 maanden na afstuderen waargenomen). Alleen afgestudeerden die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt zijn meegenomen. Dat betekent dat doorstudeerders, vrijwillig niet-werkenden en arbeidsongeschikten geen deel uitmaken van deze analyse, zij tellen ook niet mee in het totaal. De werkloosheid is daarmee gedefinieerd als het aantal onvrijwillig werklozen gedeeld door het aantal personen dat beschikbaar is om te werken. De verschillen in werkloosheidskansen tussen hbo ers en academici zijn beperkt. De kans op werkloosheid is sinds 2010 op een historisch hoog niveau van 6 procent. Dit jaar is deze voor beide groepen licht gestegen. Figuur 1.11 Kans op werkloosheid 18 maanden na afstuderen Werkloosheid hoger opgeleiden Kans op werkloosheid na 18 maanden SEO/Elsevier 2013 hbo universiteit Bij de hbo ers hebben de gamma s de hoogste werkloosheid, van hen is inmiddels ruim acht procent werkloos. De werkloosheid van de hbo-beta s en hbo-verzorgenden is daarentegen slechts 3,5 procent. Deze groepen lukt het een stuk beter om op de arbeidsmarkt aan de slag te komen. Figuur 1.12 laat dit zien. Voor academici geldt dat de alfa s de hoogste werkloosheid hebben. Hiervan is ongeveer negen procent 18 maanden na afstuderen onvrijwillig werkloos. De werkloosheid van de academische alfa s hangt ook erg af van de conjunctuur. Zowel in de crisis van rondom 2004 als in de huidige crisis was hun werkloosheid erg hoog; in de betere tijden is deze een stuk lager. Academische medici hebben de laagste werkloosheid, deze ligt altijd rondom de twee procent. De economische situatie lijkt op hun baankansen niet van invloed te zijn. Gezien de combinatie van vergrijzing en loting voor deze opleidingen ligt het ook voor de hand dat de conjunctuur niet van invloed is. De werkloosheid van de academische beta s en gamma s ligt rond de zes procent. Hun werkloosheid hangt wel van de conjunctuur af, maar in vergelijking met de alfa s slechts in beperkte mate.

21 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.12 Kans op werkloosheid 18 maanden na afstuderen hbo ers Kans op werkloosheid, hbo'ers binnen anderhalf jaar na afstuderen SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch Figuur 1.13 Kans op werkloosheid 18 maanden na afstuderen academici Kans op werkloosheid, academici binnen anderhalf jaar na afstuderen SEO/Elsevier 2013 alfa beta gamma medisch

22 12 HOOFDSTUK Alumnivertrouwen Het alumnivertrouwen is slechts licht gedaald. Zowel over de kans op korte termijn weer een baan te vinden als over het toekomstige salaris is men bijna net zo positief als vorig jaar. Onder alumnivertrouwen wordt verstaan het subjectieve oordeel van jonge hoger opgeleiden over het klimaat op de arbeidsmarkt. Dit wordt gemeten aan de hand van drie kenmerken: Hoe groot is volgens alumni de subjectieve kans dat zij, wanneer zij nu hun baan kwijt zouden raken, binnen 6 maanden weer een baan van hetzelfde niveau krijgen? Hoeveel verwachten ze over 5 jaar bruto te verdienen? Hoe groot is de groep die bereid is om meer dan 100 km. te verhuizen voor een baan die past bij hun opleiding? Het eerste kenmerk geeft het vertrouwen op de korte termijn weer, het tweede is een indicator voor het vertrouwen op de lange termijn. Het derde kenmerk geeft aan of alumni ook daadwerkelijk bereid zijn om hun gedrag aan deze verwachtingen aan te passen. De drie vragen over het alumnivertrouwen worden in de rest van deze paragraaf beantwoord.%. Figuur 1.14 toont de gemiddelde kans die afgestudeerden zichzelf toedichten om binnen een half jaar een baan op een vergelijkbaar niveau te vinden, indien ze nu werkloos zouden worden. Deze kans is, na een kleine opleving in 2012, licht gedaald. Hbo ers schatten de kans om bij werkloosheid binnen 6 maanden weer een baan op hetzelfde niveau te vinden nu gemiddeld op 62%, academici op 67%. Figuur 1.14 Kortetermijn-alumnivertrouwen Alumnivertrouwen hoger opgeleiden Geschatte kans op zelfde baan binnen 6 mnd. hbo 100 universiteit SEO/Elsevier In Figuur 1.15 wordt het verwachte bruto salaris over vijf jaar weergegeven Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor inflatie. Hierbij zijn alleen respondenten meegenomen die op het moment van

23 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN enquêteren een fulltime baan hadden. Hbo ers en academici blijken hun salarisverwachtingen sinds 2008 naar beneden bij te stellen. Hbo alumni verwachten over 5 jaar ongeveer te verdienen, academici ongeveer Het langetermijnvertrouwen van hbo ers en academici laat de afgelopen jaren een veel minder scherpe daling zien dan tussen 2002 en Inmiddels liggen de salarisverwachtingen onder het dieptepunt van In het verleden liep de ontwikkeling van de verwachtingen over het toekomstige salaris steeds opvallend gelijk met de ontwikkeling in de werkelijke verdiensten in de huidige baan. Tussen 2008 en 2010 was dit echter niet het geval: de salarissen namen in deze periode toe, terwijl de verwachtingen over het toekomstige salaris naar beneden werden bijgesteld. Nadien zijn de salarissen harder gedaald dan de verwachtingen van de alumni. Alumni hebben in het verleden hun loonontwikkeling systematisch overschat. De neerwaartse trend in het verwachtingspatroon is een indicatie dat afgestudeerden realistischer zijn geworden over hun toekomstige salaris. Desondanks zijn hun verwachtingen waarschijnlijk nog steeds te hooggespannen. Figuur 1.15 Langetermijn-alumnivertrouwen Alumnivertrouwen Verwacht salaris over 5 jaar (voltijders) euro's, waarde SEO/Elsevier 2013 Hbo'ers Academici Tot slot is het interessant om na te gaan in hoeverre alumni bereid zijn hun arbeidsmarktgedrag op hun toekomstverwachtingen af te stemmen. Dit gedrag wordt gemeten aan de hand van de bereidheid van afgestudeerden om meer dan 100 km te verhuizen voor een baan die past bij hun opleiding, weergegeven in Figuur Uit de figuur blijkt dat de verhuisbereidheid onder hbo ers dit jaar licht is gedaald en voor wo ers licht gestegen. Dit jaar is 35% van de hbo ers bereid meer dan 100 km te verhuizen voor een geschikte baan en 48% van de academici.

24 14 HOOFDSTUK 1 Figuur 1.16 Verhuisbereidheid Alumnivertrouwen hoger opgeleiden Bereidheid 100 km. te verhuizen voor een baan hbo SEO/Elsevier universiteit De verschillen door de jaren heen zijn klein: sinds 2009 is de verhuisbereidheid min of meer stabiel gebleven. Blijkbaar zorgt de krappere arbeidsmarkt niet direct voor een hogere verhuisbereidheid Verder valt op dat hbo ers meer regionaal georiënteerd zijn dan universitaire studenten. Hbo-studenten verhuizen minder snel naar een andere stad om daar te gaan studeren en zijn ook na afstuderen meer geneigd in dezelfde regio te blijven Zoekgedrag Afgelopen jaar moesten starters weer vaker solliciteren voordat zij een baan vonden. Hbo ers gemiddeld dertien keer en academici zelfs meer dan zestien keer. Figuur 1.17 geeft weer hoe vaak afgestudeerden hebben gesolliciteerd. Het aantal sollicitaties daalde tussen 2006 en 2009, maar nam sindsdien aanzienlijk toe. Afgestudeerden solliciteerden afgelopen jaar gemiddeld dertien keer, vijf keer vaker dan drie jaar geleden. Vooral hbo ers hebben het afgelopen jaar meer moeten solliciteren.

25 DE ARBEIDSMARKT VOOR HOOGOPGELEIDEN Figuur 1.17 Aantal sollicitaties aantal sollicitaties SEO/Elsevier 2013 hbo'ers academici In elke editie van Studie & Werk wordt gevraagd op welke manier men zijn huidige baan heeft gevonden. De mogelijkheden worden vervolgens in zes verschillende categorieën gegroepeerd: 1. gevraagd door de werkgever, 2. door te solliciteren op een bestaande vacature (in krant, op website, via open dag), 3. via een open sollicitatie (schriftelijk, mondeling), 4. via een bemiddelaar (arbeidsbureau, uitzendbureau), 5. via het eigen netwerk van vrienden, kennissen, (oud-)collega s, 6. via een stage of interne sollicitatie. Figuur 1.18 op de volgende pagina geeft voor elk van deze mogelijkheden weer hoeveel procent van de afgestudeerden op die manier aan zijn/haar baan is gekomen. De sollicitatie op een bestaande vacature is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, al laat 2013 voor hbo ers een kentering zien. Tussen de 30 en 40 procent van pas afgestudeerde hbo ers en academici vindt nog steeds zijn baan door te reageren op een bestaande vacature. De open sollicitatie en de sollicitatie via een intermediair zijn in de loop der jaren steeds minder succesvol geworden. De manier waarop hbo ers en academici een baan vinden verschilt. Academici hebben relatief vaak succes wanneer zij solliciteren op een bestaande vacature, hbo ers juist vaker via een stage.

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2015 Hbo ers en academici van studiejaar 2012/2013 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici Ernest Berkhout Siemen van der

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2015 Hbo ers en academici van studiejaar 2012/2013 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen hbo ers Ernest Berkhout Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2012. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2012. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2012 Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2012 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E. Berkhout S. van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici Ernest Berkhout Siemen van der

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2010 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk Hbo ers en academici van studiejaar 2007/2008 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2010 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk Hbo ers en academici van studiejaar 2007/2008 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2010 In opdracht van Elsevier Thema Studie & werk 2010 Hbo ers en academici van studiejaar 2007/2008 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E.E. Berkhout T.H. Smid

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk Hbo ers en academici van studiejaar 2008/2009 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk Hbo ers en academici van studiejaar 2008/2009 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2011 Hbo ers en academici van studiejaar 2008/2009 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E. Berkhout T. Smid S. van

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2012/13 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2012/13 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2015 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2012/13 op de arbeidsmarkt Siemen van der Werff Ernest Berkhout - ROETERSSTRAAT

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage tabellen Hbo ers Ernest Berkhout Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema Studie & werk 2009 Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E.E. Berkhout S.G. van der

Nadere informatie

Studie & werk 2012: hbo'ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G.

Studie & werk 2012: hbo'ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Studie & werk 2012: hbo'ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G. Link to publication Citation

Nadere informatie

Amsterdam, mei 2010 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2010. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2007/08 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, mei 2010 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2010. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2007/08 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2010 Amsterdam, mei 2010 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2010 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2007/08 op de arbeidsmarkt E.E. Berkhout T.H. Smid Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016 Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2016 Hbo ers en academici van studiejaar 2013/2014 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2013 HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage tabellen Hbo ers E. Berkhout S. van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2011

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2011 Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2011 HBO ers en academici van studiejaar 2008/2009 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage tabellen Hbo ers E. Berkhout T.H. Smid S. van

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016 Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2016 Hbo ers en academici van studiejaar 2013/2014 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici Paul Bisschop Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk 2009. Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk 2009. Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema Studie & werk 2009 Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen hbo ers E.E. Berkhout S.G. van der

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2011. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2008/09 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2011. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2008/09 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2011 Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2011 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2008/09 op de arbeidsmarkt E.E. Berkhout S.G. van der Werff T.H. Smid Roetersstraat

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk HBO ers en academici van studiejaar 2009/2010 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk HBO ers en academici van studiejaar 2009/2010 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2012 HBO ers en academici van studiejaar 2009/2010 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage tabellen Hbo ers E. Berkhout S. van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2009. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2009. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2009 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt E.E. Berkhout S.G. van der Werff Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen HBO

Studie & Werk Tabellen HBO Studie & Werk 2017 Tabellen HBO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Amsterdam, mei 2007 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2007. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout F. Smits

Amsterdam, mei 2007 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2007. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout F. Smits Studie & Werk 2007 Amsterdam, mei 2007 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2007 E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout F. Smits De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt!

Een goede opleiding werkt! Een goede opleiding werkt! aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Amsterdam, 18 september 2014 Maikel Volkerink www.seo.nl m.volkerink@seo.nl - +31 20 525 1643 Inhoud 1. Hoe komen HO-alumni terecht op de arbeidsmarkt?

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016. De arbeidsmarktpositie van hbo ers en academici uit het afstudeerjaar 2013/2014

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016. De arbeidsmarktpositie van hbo ers en academici uit het afstudeerjaar 2013/2014 Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo ers en academici uit het afstudeerjaar 2013/2014 Siemen van der Werff Paul Bisschop - ROETERSSTRAAT 29-1018

Nadere informatie

Amsterdam, Juni 2006 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2006. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout M.L. Biermans SEO ECONOMISCH ONDERZOEK

Amsterdam, Juni 2006 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2006. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout M.L. Biermans SEO ECONOMISCH ONDERZOEK Amsterdam, Juni 2006 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2006 E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout M.L. Biermans De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek

Nadere informatie

Studie & Werk 2013: Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G.

Studie & Werk 2013: Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Studie & Werk 2013: Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G. Link to publication Citation

Nadere informatie

Studie & Werk 2013: Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G.

Studie & Werk 2013: Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Studie & Werk 2013: Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Berkhout, E.E.; Prins, J.; van der Werff, S.G. Link to publication Citation

Nadere informatie

Studie & Werk 2005. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout M.L. Biermans. Onderzoek in opdracht van Elsevier

Studie & Werk 2005. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout M.L. Biermans. Onderzoek in opdracht van Elsevier Studie & Werk 2005 E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout M.L. Biermans Onderzoek in opdracht van Elsevier Amsterdam, juni 2005 "Het doel der Stichting is het verrichten van economische onderzoekingen, zowel op

Nadere informatie

Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam

Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam Amsterdam, september 2009 In opdracht van Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam Een korte schets van het afstudeercohort 2006/2007

Nadere informatie

Studie & werk 2003. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout R.P. Wolthoff. Onderzoek in opdracht van Elsevier

Studie & werk 2003. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout R.P. Wolthoff. Onderzoek in opdracht van Elsevier Studie & werk 2003 E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout R.P. Wolthoff Onderzoek in opdracht van Elsevier Amsterdam, mei 2003 "Het doel der Stichting is het verrichten van economische onderzoekingen, zowel op

Nadere informatie

Studie & werk 2004. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout R.P. Wolthoff. Onderzoek in opdracht van Elsevier

Studie & werk 2004. E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout R.P. Wolthoff. Onderzoek in opdracht van Elsevier Studie & werk 2004 E.E. Berkhout P.H.G. Berkhout R.P. Wolthoff Onderzoek in opdracht van Elsevier Amsterdam, mei 2004 "Het doel der Stichting is het verrichten van economische onderzoekingen, zowel op

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

SEO Onderzoek. Studie en Werk 2001. Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam

SEO Onderzoek. Studie en Werk 2001. Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam SEO Onderzoek Studie en Werk 2001 Hbo ers en academici van studiejaar 1998/1999 op de arbeidsmarkt Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam SEO Stichting voor Economisch Onderzoek

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Lange Voorhout 20 Postbus 556 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.

Lange Voorhout 20 Postbus 556 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek. Lange Voorhout 20 Postbus 556 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl De diverse loopbanen van bèta s Samenvatting Bèta-loopbaanmonitor

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Aanbod van arbeid 2012

Aanbod van arbeid 2012 Bijlage B: Tabellen Auteurs Jan Dirk Vlasblom Edith Josten Marian de Voogd-Hamelink Bijlage B. Tabellen In deze bijlage zijn diverse tabellen opgenomen behorende bij het SCP-rapport Aanbod van Arbeid 2012

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 De Informatie markt is van 19.00 uur tot 21.45 in de Westkaap. De voorlichtingen van de opleidingen zijn verspreid over alle gebouwen van het Isendoorn College

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest 2 de Fase (de bovenbouw) 4 profielen CM - Cultuur en Maatschappij EM - Economie en Maatschappij NG - Natuur en Gezondheid NT - Natuur

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met maart 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie