Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2013 HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage tabellen Hbo ers E. Berkhout S. van der Werff J. Prins Roetersstraat WB Amsterdam - T (+31) F (+31) ABN-AMRO Postbank KvK Amsterdam BTW B02

2 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr ISBN Copyright 2013 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

3 STUDIE & WERK 2012 TABELLEN HBO Inhoudsopgave Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Sociaal-economische kenmerken: geslacht, geboorteland en geboorteland ouders... ii Opleiding: werkervaring, studie in het buitenland, studentenvereniging en bestuurlijke ervaring... iv Opleiding: studieduur, verkort programma, tijd in het hoger onderwijs, studieschuld en oordeel over de studie... vi Arbeidsmarktpositie: huidige situatie...viii Arbeidsmarktpositie: aantal sollicitaties, aantal banen en % werkzoekend... x Arbeidsmarktpositie: dienstverband huidige baan... xii Arbeidsmarktpositie: bedrijfssector huidige baan... xiv Tabel 8 Arbeidsmarktpositie: lengte werkweek, salaris en salarisverwachting over 5 jaar... xvi Tabel 9a Tabel 9b Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13a Tabel 13b Tabel 14 Tabel 15 Arbeidsmarktpositie: arbeidsvoorwaarden en beloningscomponenten huidige baan... xviii Arbeidsmarktpositie: arbeidsvoorwaarden en beloningscomponenten huidige baan... xx Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: gebruikte kanalen bij het zoeken naar een baan...xxii Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: meest succesvol geachte methode bij het zoeken naar een baan... xxiv Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: wijze waarop men de huidige baan gevonden heeft... xxvi Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: belangrijkste argument bij het accepteren van een baan... xxviii Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: belangrijkste argument bij het accepteren van een baan (vervolg)... xxx Aansluiting studie en baan: overscholing en inhoudelijke aansluitingxxxii Opleiding: Spijt van studiekeuze en motivatie studiekeuze... xxxiv

4

5 I Leeswijzer voor de tabellenbijlage De tabellenbijlage bestaat uit twee delen: één met tabellen van hbo-opleidingen en één met tabellen van wetenschappelijke studies. In dit gedeelte worden de wetenschappelijke studies weergegeven. Elk deel bevat 15 tabellen waarin de volgende vijf hoofdthema s worden behandeld: sociaal economische kenmerken; opleiding; arbeidsmarktpositie; zoekgedrag en arbeidsmarktattitude; aansluiting studie en baan. In beide delen zijn de tabellen synchroon genummerd. Dat wil zeggen dat elke tabel in het hbodeel dezelfde onderwerpen behandelt als de tabel met hetzelfde nummer in het WO-deel. Voor een juiste interpretatie van de gegevens is het verstandig om eerst kennis te nemen van het bijbehorende rapport.

6 II Tabel 1 Sociaal-economische kenmerken: geslacht, geboorteland en geboorteland ouders % man % geb in NL % moeder geb. in NL % vader geb in NL % allochtoon (subjectief) Leraar basisonderwijs (PABO) 12% 100% 98% 98% 3% Lerarenopleiding talen 19% 94% 83% 87% 12% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 61% 98% 93% 96% 2% Pedagogiek 2% 95% 88% 88% 6% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 49% 90% 90% 88% 10% Lerarenopleidingen exact 60% 89% 88% 83% 14% Taal & Economie (inc Vertalen) 25% 83% 69% 74% 12% Journalistiek 44% 98% 93% 93% 5% Communicatie 25% 91% 94% 84% 12% Informatiestudies 33% 89% 97% 94% 5% Mediastudies 63% 96% 90% 86% 12% Communicatiesystemen 66% 98% 98% 98% 2% Kunstacademie 33% 96% 89% 85% 10% Toneel 33% 94% 91% 91% 12% Ontwerpen 77% 100% 97% 97% 7% Muziek & Dans 52% 87% 77% 82% 21% Management, Economie en Recht 55% 96% 90% 94% 0% Veiligheidskunde 77% 95% 95% 84% 7% HBO - Rechten 25% 90% 84% 84% 8% Vastgoed en Makelaardij 66% 92% 92% 96% 0% Bedrijfseconomie 71% 98% 98% 95% 5% Commerciële economie 67% 96% 93% 91% 9% Accountancy en fiscaal 62% 97% 86% 90% 13% Bedrijfskunde en management 73% 99% 99% 98% 4% Facility management 38% 100% 100% 93% 2% Hotelschool 36% 95% 95% 93% 2% Toerisme en Vrijetijdskunde 23% 90% 96% 93% 7% Small business 68% 97% 93% 100% 0% International Business and Management 48% 96% 91% 90% 10% Financial Services Management 64% 86% 92% 92% 6% Maatschappelijk werk en dienstverlening 13% 94% 87% 85% 11% Culturele en maatschappelijke vorming 30% 96% 90% 94% 5% Personeel en arbeid 30% 100% 96% 92% 4% Sociaal pedagogische hulpverlening 10% 94% 90% 87% 5% Sociaal-juridische dienstverlening 16% 91% 83% 81% 20% Creatieve therapie 10% 98% 97% 94% 3% Toegepaste psychologie 16% 94% 92% 88% 3% Social Work 22% 98% 89% 89% 3% Verpleegkunde 8% 98% 97% 97% 2% Fysiotherapie 30% 97% 96% 97% 4% Ergotherapie en Beweging 17% 93% 91% 94% 3% Logopedie 1% 86% 95% 92% 3% Overige verzorgers 19% 80% 76% 80% 26% Mondzorgkunde 10% 82% 76% 79% 22% Verloskunde 0% 95% 95% 88% 5% Diagnostiek 43% 97% 95% 96% 4% Voeding en diëtiek 5% 99% 88% 88% 6%

7 III % man % geb in NL % moeder geb in NL % vader geb in NL % allochtoon (subjectief) Milieustudies 80% 99% 96% 98% 6% Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 37% 94% 87% 91% 4% Landbouw 51% 98% 93% 97% 5% Voeding 42% 97% 97% 97% 0% Ruimtelijke ordening en planologie 75% 97% 96% 92% 0% Technische natuurkunde 90% 92% 88% 89% 4% Informatica 99% 96% 98% 94% 0% Chemie en Chemische technologie 66% 98% 94% 93% 6% Elektrotechniek (inc AOT) 100% 97% 94% 97% 0% Werktuigbouwkunde 97% 98% 96% 96% 4% Bouwkunde 86% 98% 98% 97% 5% Vervoer en logistiek 86% 96% 93% 88% 5% Zee- en Luchtvaart 96% 94% 94% 94% 3% Civiele techniek 96% 85% 88% 85% 11% Totaal HBO 43% 96% 93% 92% 6%

8 IV Tabel 2 Opleiding: werkervaring, studie in het buitenland, studentenvereniging en bestuurlijke ervaring geen Werkervaring tijdens studie stage studenten bijbaantje baan ande rs baan i.v.m. studie lid > 3 mnd in studentenvereniging buitenland bestuurlijke ervaring Leraar basisonderwijs (PABO) 0% 85% 23% 26% 14% 17% 12% 21% Lerarenopleiding talen 0% 74% 34% 11% 55% 37% 11% 19% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 0% 78% 27% 22% 49% 7% 21% 25% Pedagogiek 2% 79% 37% 22% 48% 12% 8% 8% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 0% 73% 28% 18% 42% 12% 14% 21% Lerarenopleidingen exact 3% 77% 15% 23% 45% 15% 16% 23% Taal & Economie (inc Vertalen) 1% 84% 52% 28% 15% 90% 18% 28% Journalistiek 0% 93% 46% 18% 43% 21% 20% 7% Communicatie 0% 89% 39% 28% 32% 10% 23% 31% Informatiestudies 0% 86% 53% 14% 36% 6% 11% 3% Mediastudies 0% 90% 35% 25% 31% 20% 13% 16% Communicatiesystemen 0% 82% 49% 31% 44% 16% 9% 9% Kunstacademie 6% 78% 38% 15% 20% 19% 7% 5% Toneel 0% 85% 46% 19% 29% 22% 9% 16% Ontwerpen 2% 87% 31% 27% 31% 19% 53% 34% Muziek & Dans 1% 50% 30% 7% 73% 22% 21% 39% Management, Economie en Recht 0% 74% 41% 30% 24% 24% 24% 30% Veiligheidskunde 0% 91% 35% 39% 27% 11% 13% 11% HBO - Rechten 0% 98% 38% 21% 18% 8% 32% 21% Vastgoed en Makelaardij 0% 83% 41% 28% 25% 18% 49% 24% Bedrijfseconomie 0% 89% 34% 27% 17% 13% 18% 13% Commerciële economie 0% 92% 41% 32% 29% 25% 23% 27% Accountancy en fiscaal 0% 87% 25% 22% 36% 5% 31% 24% Bedrijfskunde en management 0% 67% 37% 23% 35% 30% 20% 33% Facility management 0% 86% 47% 27% 23% 24% 25% 32% Hotelschool 0% 90% 55% 9% 57% 68% 65% 42% Toerisme en Vrijetijdskunde 4% 80% 30% 27% 22% 20% 10% 13% Small business 3% 70% 30% 13% 57% 17% 24% 24% International Business and Management 0% 90% 45% 26% 25% 90% 21% 35% Financial Services Management 0% 86% 25% 41% 31% 8% 14% 37% Maatschappelijk werk en dienstverlening 0% 88% 30% 29% 38% 6% 8% 5% Culturele en maatschappelijke vorming 0% 83% 44% 30% 31% 18% 14% 18% Personeel en arbeid 0% 85% 35% 42% 24% 6% 21% 20% Sociaal pedagogische hulpverlening 1% 85% 29% 25% 54% 6% 10% 14% Sociaal-juridische dienstverlening 2% 89% 34% 29% 20% 6% 17% 14% Creatieve therapie 0% 91% 28% 26% 39% 25% 10% 12% Toegepaste psychologie 0% 91% 41% 29% 17% 6% 22% 19% Social Work 0% 89% 28% 27% 30% 9% 3% 5% Verpleegkunde 0% 80% 18% 13% 78% 30% 18% 16% Fysiotherapie 0% 83% 39% 31% 30% 14% 27% 30% Ergotherapie en Beweging 0% 79% 34% 27% 36% 18% 21% 11% Logopedie 0% 85% 33% 45% 16% 21% 18% 12% Overige verzorgers 0% 62% 9% 0% 86% 24% 48% 38% Mondzorgkunde 0% 79% 27% 21% 45% 9% 34% 16% Verloskunde 2% 81% 16% 19% 21% 2% 33% 5% Diagnostiek 0% 89% 38% 29% 34% 38% 28% 10% Voeding en diëtiek 0% 75% 32% 43% 13% 20% 21% 9%

9 V geen Werkervaring tijdens studie stage studenten bijbaantje baan ande rs baan i.v.m. studie lid > 3 mnd in studentenvereniging buitenland bestuurlijke ervaring Milieustudies 0% 90% 35% 21% 14% 25% 41% 32% Biologie en medisch lab.onderzoek 2% 91% 30% 28% 22% 22% 26% 15% Landbouw 0% 84% 28% 31% 30% 25% 38% 35% Voeding 0% 71% 37% 12% 35% 36% 36% 27% Ruimtelijke ordening en planologie 1% 94% 44% 20% 13% 13% 32% 24% Technische natuurkunde 4% 85% 45% 31% 0% 24% 46% 20% Informatica 0% 86% 23% 23% 45% 6% 26% 11% Chemie en Chemische technologie 1% 88% 29% 32% 16% 8% 27% 22% Elektrotechniek (inc AOT) 0% 79% 21% 26% 38% 11% 20% 21% Werktuigbouwkunde 0% 77% 30% 26% 32% 17% 22% 28% Bouwkunde 1% 82% 31% 28% 30% 11% 20% 19% Vervoer en logistiek 2% 81% 42% 24% 30% 13% 10% 20% Zee- en Luchtvaart 0% 100% 19% 19% 8% 40% 71% 24% Civiele techniek 0% 85% 24% 28% 30% 11% 15% 26% Constructiestudies 0% 88% 43% 24% 18% 13% 38% 33% Totaal HBO 1% 83% 34% 25% 33% 20% 21% 21%

10 VI Tabel 3 Opleiding: studieduur, verkort programma, tijd in het hoger onderwijs, studieschuld en oordeel over de studie tijd in hoger onderwijs in maanden Tijd in laatste opleiding in maanden studieschuld % geen schuld gemiddelde studieschuld (x 1000 euro) oordeel kwaliteit studie Leraar basisonderwijs (PABO) % 10 6,9 Lerarenopleiding talen % 11 6,7 Academie lichamelijke opvoeding (ALO) % 9 7,1 Pedagogiek % 7 6,9 Lerarenopleidingen maatschappijvakken % 8 6,8 Lerarenopleidingen exact % 12 6,9 Taal & Economie (inc Vertalen) % 14 6,9 Journalistiek % 15 6,4 Communicatie % 6,9 Informatiestudies % 10 6,7 Mediastudies % 16 6,5 Communicatiesystemen % 14 6,2 Kunstacademie % 17 6,9 Toneel % 16 7,9 Ontwerpen % 15 7,0 Muziek & Dans % 18 7,1 Management, Economie en Recht % 6,8 Veiligheidskunde % 10 6,6 HBO - Rechten % 11 7,3 Vastgoed en Makelaardij % 17 6,8 Bedrijfseconomie % 7,2 Commerciële economie % 12 7,2 Accountancy en fiscaal % 13 7,2 Bedrijfskunde en management % 6,8 Facility management % 13 7,1 Hotelschool % 17 7,4 Toerisme en Vrijetijdskunde % 9 6,9 Small business % 6,9 International Business and Management % 17 6,8 Financial Services Management % 7,0 Maatschappelijk werk en dienstverlening % 10 7,0 Culturele en maatschappelijke vorming % 15 6,8 Personeel en arbeid % 11 7,2 Sociaal pedagogische hulpverlening % 7,0 Sociaal-juridische dienstverlening % 13 7,0 Creatieve therapie % 13 7,1 Toegepaste psychologie % 10 6,8 Social Work % 6,8 Verpleegkunde % 10 6,9 Fysiotherapie % 12 6,9 Ergotherapie en Beweging % 9 6,9 Logopedie % 6,8 Overige verzorgers 61 66% 6,9 Mondzorgkunde % 6,9 Verloskunde % 15 7,0 Diagnostiek % 11 6,9 Voeding en diëtiek % 11 6,8

11 VII HBO-opleiding tijd in hoger onderwijs % verkort programma studieschuld % geen schuld gemiddelde studieschuld (x 1000 euro) oordeel kwaliteit studie Milieustudies % 12 7,2 Biologie en medisch laboratoriumonderzoek % 11 7,3 Landbouw % 7,0 Voeding % 6,9 Ruimtelijke ordening en planologie % 13 6,8 Technische natuurkunde % 7,2 Informatica % 6,7 Chemie en Chemische technologie % 12 7,0 Elektrotechniek (inc AOT) % 7,0 Werktuigbouwkunde % 13 7,5 Bouwkunde % 13 6,7 Vervoer en logistiek % 14 7,1 Zee- en Luchtvaart % 13 7,3 Civiele techniek % 12 6,9 Constructiestudies % 13 6,8 Totaal HBO % 13 7,0

12 VIII Tabel 4 Arbeidsmarktpositie: huidige situatie loondienst freelance eigen / familiebed rijf aio / oio studerend werkzoekend anders Leraar basisonderwijs (PABO) 90% 0% 0% 0% 8% 0% 2% Lerarenopleiding talen 93% 3% 0% 0% 5% 0% 0% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 79% 2% 0% 0% 13% 6% 0% Pedagogiek 68% 0% 0% 0% 23% 9% 0% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 81% 0% 0% 0% 17% 3% 0% Lerarenopleidingen exact 84% 0% 3% 0% 7% 6% 0% Taal & Economie (inc Vertalen) 52% 3% 2% 0% 27% 15% 2% Journalistiek 64% 18% 0% 0% 13% 2% 3% Communicatie 63% 4% 0% 0% 18% 9% 5% Informatiestudies 73% 10% 3% 0% 10% 3% 0% Mediastudies 68% 8% 4% 0% 6% 14% 0% Communicatiesystemen 70% 12% 0% 0% 14% 4% 0% Kunstacademie 67% 25% 0% 0% 0% 6% 2% Toneel 34% 50% 0% 0% 2% 14% 0% Ontwerpen 58% 25% 4% 0% 5% 7% 0% Muziek & Dans 25% 63% 0% 0% 7% 5% 0% Management, Economie en Recht 67% 0% 0% 0% 29% 0% 4% Veiligheidskunde 62% 0% 0% 0% 25% 11% 2% HBO - Rechten 44% 0% 0% 0% 44% 7% 6% Vastgoed en Makelaardij 71% 4% 2% 0% 16% 7% 0% Bedrijfseconomie 68% 0% 0% 0% 27% 5% 0% Commerciële economie 66% 4% 0% 0% 26% 4% 0% Accountancy en fiscaal 64% 0% 0% 0% 23% 10% 3% Bedrijfskunde en management 64% 6% 6% 0% 21% 4% 0% Facility management 74% 0% 2% 2% 17% 4% 2% Hotelschool 76% 0% 5% 0% 15% 2% 2% Toerisme en Vrijetijdskunde 75% 3% 4% 0% 5% 11% 1% Small business 76% 3% 7% 0% 7% 7% 0% International Business and Management 49% 4% 2% 0% 38% 7% 0% Financial Services Management 86% 0% 0% 0% 12% 3% 0% Maatschappelijk werk en dienstverlening 72% 0% 2% 0% 13% 10% 4% Culturele en maatschappelijke vorming 77% 13% 2% 0% 4% 4% 0% Personeel en arbeid 68% 5% 0% 0% 15% 10% 2% Sociaal pedagogische hulpverlening 86% 1% 3% 0% 7% 1% 1% Sociaal-juridische dienstverlening 81% 0% 0% 0% 14% 4% 2% Creatieve therapie 68% 12% 2% 0% 15% 2% 2% Toegepaste psychologie 62% 0% 0% 0% 32% 6% 0% Social Work 66% 6% 0% 0% 12% 16% 0% Verpleegkunde 88% 0% 0% 0% 12% 0% 0% Fysiotherapie 88% 3% 0% 0% 5% 4% 0% Ergotherapie en Beweging 78% 3% 0% 0% 18% 1% 0% Logopedie 85% 4% 3% 0% 5% 3% 0% Overige verzorgers 81% 0% 5% 0% 9% 5% 0% Mondzorgkunde 75% 18% 0% 0% 6% 0% 0% Verloskunde 35% 63% 2% 0% 0% 0% 0% Diagnostiek 85% 0% 0% 0% 11% 4% 0% Voeding en diëtiek 61% 4% 1% 0% 29% 4% 0%

13 IX loondienst freelance eigen / familiebed rijf aio / oio studerend werkzoekend anders Milieustudies 54% 1% 4% 0% 30% 10% 0% Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 80% 0% 0% 2% 15% 4% 0% Landbouw 68% 4% 8% 0% 13% 4% 3% Voeding 68% 3% 0% 0% 29% 0% 0% Ruimtelijke ordening en planologie 59% 0% 0% 1% 24% 14% 2% Technische natuurkunde 69% 0% 0% 0% 27% 4% 0% Informatica 83% 12% 0% 0% 6% 0% 0% Chemie en Chemische technologie 79% 1% 0% 0% 17% 3% 0% Elektrotechniek (inc AOT) 82% 2% 0% 0% 15% 0% 0% Werktuigbouwkunde 73% 2% 2% 0% 21% 2% 0% Bouwkunde 61% 4% 0% 0% 30% 5% 0% Vervoer en logistiek 71% 1% 0% 0% 23% 5% 0% Zee- en Luchtvaart 97% 0% 0% 0% 0% 3% 0% Civiele techniek 77% 0% 0% 0% 20% 3% 0% Constructiestudies 86% 2% 0% 2% 9% 2% 0% Totaal HBO 72% 6% 1% 0% 15% 5% 1%

14 X Tabel 5 Arbeidsmarktpositie: aantal sollicitaties, aantal banen en % werkzoekend aantal sollicitaties aantal banen tot op heden aantal soll gesprekke n geen een twee drie of meer % op zoek naar (ander werk Leraar basisonderwijs (PABO) 11,6 3,2 7% 33% 29% 30% 31% Lerarenopleiding talen 7,7 3,4 2% 75% 15% 8% 4% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 18,7 4,1 9% 30% 26% 34% 39% Pedagogiek 16,7 2,8 14% 49% 27% 11% 31% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 12,7 3,5 7% 62% 21% 10% 10% Lerarenopleidingen exact 8,7 3,0 6% 60% 22% 12% 15% Taal & Economie (inc Vertalen) 25,5 5,8 21% 47% 17% 15% 26% Journalistiek 22,7 3,4 6% 39% 33% 21% 36% Communicatie 19,2 4,5 11% 31% 32% 26% 21% Informatiestudies 26,0 3,9 17% 33% 38% 12% 23% Mediastudies 21,1 3,8 6% 50% 35% 10% 36% Communicatiesystemen 15,7 3,4 4% 53% 25% 18% 18% Kunstacademie 18,1 2,5 11% 42% 24% 23% 27% Toneel 14,2 6,8 5% 32% 24% 38% 40% Ontwerpen 14,3 3,2 13% 50% 27% 10% 21% Muziek & Dans 14,0 4,5 18% 46% 22% 14% 35% Management, Economie en Recht 11,1 3,5 16% 47% 27% 10% 11% Veiligheidskunde 23,6 4,0 11% 40% 33% 16% 28% HBO - Rechten 22,5 3,2 28% 35% 33% 4% 30% Vastgoed en Makelaardij 20,3 3,3 11% 45% 39% 6% 19% Bedrijfseconomie 11,7 4,9 15% 58% 20% 7% 9% Commerciële economie 12,9 4,3 12% 44% 32% 11% 17% Accountancy en fiscaal 13,0 4,8 13% 75% 12% 0% 17% Bedrijfskunde en management 9,6 6,4 15% 37% 36% 12% 16% Facility management 22,0 4,5 10% 47% 22% 21% 25% Hotelschool 8,2 3,5 7% 40% 40% 12% 10% Toerisme en Vrijetijdskunde 14,8 3,5 4% 38% 33% 25% 35% Small business 10,1 5,3 7% 50% 30% 13% 27% International Business and Management 11,9 4,1 15% 54% 24% 7% 14% Financial Services Management 8,9 4,3 9% 28% 52% 11% 6% Maatschappelijk werk en dienstverlening 28,1 2,4 10% 53% 28% 8% 35% Culturele en maatschappelijke vorming 21,1 3,3 8% 48% 29% 16% 37% Personeel en arbeid 24,8 4,3 11% 47% 26% 17% 23% Sociaal pedagogische hulpverlening 11,4 3,4 6% 49% 33% 12% 16% Sociaal-juridische dienstverlening 22,3 3,9 9% 43% 33% 15% 22% Creatieve therapie 19,2 3,1 6% 39% 38% 17% 36% Toegepaste psychologie 22,4 3,2 20% 42% 25% 14% 26% Social Work 24,6 2,9 12% 33% 34% 22% 47% Verpleegkunde 4,9 3,0 5% 53% 30% 12% 7% Fysiotherapie 8,4 2,9 3% 34% 36% 27% 18% Ergotherapie en Beweging 11,6 4,3 5% 26% 35% 35% 12% Logopedie 7,9 3,4 0% 36% 29% 36% 16% Overige verzorgers 5% 48% 34% 14% 14% Mondzorgkunde 5,7 4,5 6% 24% 45% 24% 6% Verloskunde 6,3 3,2 0% 35% 23% 42% 7% Diagnostiek 6,8 2,7 6% 74% 14% 6% 15% Voeding en diëtiek 19,3 3,2 8% 39% 34% 20% 28%

15 XI aantal sollicitaties aantal banen tot op heden aantal soll gesprekke n geen een twee drie of meer % op zoek naar (ander werk Milieustudies 13,4 2,4 28% 44% 17% 11% 21% Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 10,5 2,9 9% 61% 28% 2% 18% Landbouw 9,6 3,1 5% 58% 30% 7% 10% Voeding 11,1 4,8 23% 29% 31% 17% 19% Ruimtelijke ordening en planologie 25,4 3,1 17% 34% 34% 15% 34% Technische natuurkunde 6,9 4,2 23% 61% 12% 4% 4% Informatica 4,4 5,3 5% 62% 17% 16% 4% Chemie en Chemische technologie 7,5 3,2 8% 56% 31% 5% 11% Elektrotechniek (inc AOT) 3,3 4,5 10% 55% 31% 4% 5% Werktuigbouwkunde 5,0 3,6 8% 70% 19% 2% 4% Bouwkunde 15,8 3,0 17% 58% 22% 3% 15% Vervoer en logistiek 11,1 4,5 6% 54% 31% 9% 16% Zee- en Luchtvaart 2,9 2,1 0% 61% 30% 10% 16% Civiele techniek 7,9 3,5 11% 70% 13% 5% 5% Constructiestudies 8,3 3,2 7% 47% 31% 16% 10% Totaal HBO 13,9 3,7 10% 46% 28% 15% 21%

16 XII Tabel 6 Arbeidsmarktpositie: dienstverband huidige baan vast tijdelijk met detacheringsbureau uizicht vast tijdelijk zelfstandig uitzendkracht Leraar basisonderwijs (PABO) 22% 13% 63% 0% 2% 0% Lerarenopleiding talen 72% 18% 6% 3% 2% 0% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 17% 37% 37% 3% 6% 0% Pedagogiek 35% 30% 30% 0% 4% 0% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 56% 29% 13% 0% 2% 0% Lerarenopleidingen exact 56% 31% 9% 2% 2% 0% Taal & Economie (inc Vertalen) 33% 48% 6% 5% 8% 0% Journalistiek 14% 30% 24% 24% 8% 0% Communicatie 14% 65% 7% 7% 7% 0% Informatiestudies 20% 34% 27% 12% 6% 1% Mediastudies 20% 46% 12% 14% 7% 0% Communicatiesystemen 34% 33% 14% 14% 5% 0% Kunstacademie 17% 36% 15% 27% 5% 0% Toneel 15% 3% 17% 62% 0% 3% Ontwerpen 35% 23% 6% 34% 3% 0% Muziek & Dans 9% 9% 8% 72% 1% 1% Management, Economie en Recht 18% 56% 17% 0% 9% 0% Veiligheidskunde 31% 51% 11% 0% 7% 0% HBO - Rechten 12% 31% 26% 0% 22% 9% Vastgoed en Makelaardij 35% 40% 12% 8% 2% 2% Bedrijfseconomie 48% 45% 3% 0% 3% 0% Commerciële economie 24% 47% 19% 6% 2% 2% Accountancy en fiscaal 55% 42% 0% 0% 3% 0% Bedrijfskunde en management 27% 56% 1% 15% 1% 0% Facility management 27% 39% 17% 0% 14% 3% Hotelschool 22% 71% 2% 2% 2% 0% Toerisme en Vrijetijdskunde 18% 63% 7% 9% 3% 0% Small business 31% 38% 15% 12% 4% 0% International Business and Management 46% 22% 13% 7% 11% 0% Financial Services Management 43% 44% 10% 0% 3% 0% Maatschappelijk werk en dienstverlening 37% 36% 24% 0% 3% 0% Culturele en maatschappelijke vorming 23% 23% 34% 16% 4% 0% Personeel en arbeid 27% 44% 11% 6% 12% 0% Sociaal pedagogische hulpverlening 31% 39% 25% 5% 0% 0% Sociaal-juridische dienstverlening 24% 37% 21% 0% 15% 3% Creatieve therapie 11% 35% 37% 17% 0% 0% Toegepaste psychologie 33% 35% 28% 0% 5% 0% Social Work 15% 35% 35% 8% 7% 0% Verpleegkunde 47% 42% 12% 0% 0% 0% Fysiotherapie 22% 62% 11% 3% 1% 0% Ergotherapie en Beweging 34% 39% 22% 3% 2% 0% Logopedie 36% 45% 12% 7% 0% 0% Overige verzorgers 33% 61% 0% 6% 0% 0% Mondzorgkunde 29% 38% 13% 20% 0% 0% Verloskunde 14% 19% 2% 65% 0% 0% Diagnostiek 59% 28% 13% 0% 0% 0% Voeding en diëtiek 18% 36% 30% 8% 8% 0%

17 XIII vast tijdelijk met detacheringsbureau uizicht vast tijdelijk zelfstandig uitzendkracht Milieustudies 36% 36% 16% 2% 11% 0% Biologie en medisch lab.onderzoek 39% 27% 27% 0% 4% 2% Landbouw 41% 41% 10% 7% 1% 0% Voeding 43% 50% 3% 4% 0% 0% Ruimtelijke ordening en planologie 19% 38% 22% 0% 10% 11% Technische natuurkunde 27% 56% 0% 0% 0% 17% Informatica 62% 26% 0% 12% 0% 0% Chemie en Chemische technologie 42% 40% 6% 1% 4% 7% Elektrotechniek (inc AOT) 58% 36% 0% 3% 0% 4% Werktuigbouwkunde 52% 31% 3% 5% 0% 8% Bouwkunde 22% 56% 11% 6% 5% 0% Vervoer en logistiek 34% 50% 10% 1% 5% 0% Zee- en Luchtvaart 71% 25% 0% 0% 3% 0% Civiele techniek 70% 26% 0% 0% 0% 4% Constructiestudies 46% 37% 9% 2% 2% 4% Totaal HBO 31% 38% 18% 8% 4% 1%

18 XIV Tabel 7 Arbeidsmarktpositie: bedrijfssector huidige baan overheid onderwijs zakelijke dienstverl. financiële instellingen zorg industrie overig Leraar basisonderwijs (PABO) 0% 94% 2% 0% 2% 0% 2% Lerarenopleiding talen 0% 96% 2% 0% 0% 0% 2% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 0% 44% 3% 4% 17% 0% 32% Pedagogiek 0% 5% 5% 0% 77% 2% 12% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 5% 79% 2% 0% 11% 0% 3% Lerarenopleidingen exact 0% 72% 2% 12% 0% 2% 12% Taal & Economie (inc Vertalen) 4% 8% 18% 11% 8% 8% 43% Journalistiek 0% 11% 64% 5% 2% 0% 18% Communicatie 4% 3% 33% 16% 19% 3% 22% Informatiestudies 8% 0% 52% 0% 4% 3% 33% Mediastudies 0% 6% 55% 0% 0% 0% 39% Communicatiesystemen 4% 0% 48% 4% 17% 0% 27% Kunstacademie 0% 12% 22% 3% 7% 4% 52% Toneel 0% 17% 0% 0% 0% 0% 83% Ontwerpen 0% 4% 32% 0% 0% 34% 31% Muziek & Dans 0% 16% 0% 2% 5% 0% 77% Management, Economie en Recht 6% 3% 19% 28% 3% 6% 36% Veiligheidskunde 22% 0% 19% 0% 15% 8% 37% HBO - Rechten 33% 0% 23% 14% 5% 0% 26% Vastgoed en Makelaardij 5% 0% 34% 26% 3% 0% 33% Bedrijfseconomie 3% 3% 16% 10% 16% 7% 45% Commerciële economie 0% 6% 27% 20% 0% 9% 38% Accountancy en fiscaal 9% 0% 63% 17% 0% 0% 11% Bedrijfskunde en management 0% 1% 32% 0% 0% 21% 47% Facility management 7% 2% 16% 10% 24% 8% 32% Hotelschool 0% 0% 34% 10% 0% 0% 56% Toerisme en Vrijetijdskunde 7% 4% 9% 10% 10% 0% 61% Small business 0% 0% 16% 8% 8% 4% 64% International Business and Management 0% 11% 13% 8% 0% 0% 69% Financial Services Management 4% 0% 19% 78% 0% 0% 0% Maatschappelijk werk en dienstverlening 3% 8% 0% 3% 77% 0% 10% Culturele en maatschappelijke vorming 4% 15% 2% 0% 39% 2% 38% Personeel en arbeid 0% 3% 23% 15% 8% 12% 40% Sociaal pedagogische hulpverlening 0% 2% 0% 0% 91% 0% 7% Sociaal-juridische dienstverlening 34% 0% 18% 5% 11% 0% 32% Creatieve therapie 2% 11% 0% 0% 84% 0% 3% Toegepaste psychologie 0% 17% 3% 3% 51% 6% 21% Social Work 4% 0% 0% 0% 80% 0% 16% Verpleegkunde 2% 1% 0% 0% 97% 0% 0% Fysiotherapie 0% 1% 0% 0% 99% 0% 0% Ergotherapie en Beweging 0% 4% 0% 0% 92% 0% 5% Logopedie 0% 6% 0% 0% 91% 0% 3% Overige verzorgers 0% 5% 0% 0% 77% 0% 17% Mondzorgkunde 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% Verloskunde 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% Diagnostiek 0% 7% 0% 0% 90% 2% 2% Voeding en diëtiek 2% 2% 0% 0% 61% 6% 29%

19 XV overheid onderwijs zakelijke dienstverl. financiële instellingen zorg industrie overig Milieustudies 11% 2% 30% 0% 4% 12% 42% Biologie en medisch lab.onderzoek 2% 18% 0% 0% 50% 16% 13% Landbouw 0% 9% 9% 5% 7% 1% 68% Voeding 0% 0% 5% 0% 3% 48% 45% Ruimtelijke ordening en planologie 18% 6% 19% 0% 2% 4% 50% Technische natuurkunde 0% 23% 5% 0% 0% 42% 30% Informatica Chemie en Chemische technologie 7% 19% 6% 0% 9% 44% 15% Elektrotechniek (inc AOT) 0% 0% 9% 0% 3% 55% 33% Werktuigbouwkunde 0% 3% 6% 0% 0% 62% 29% Bouwkunde 0% 0% 3% 0% 0% 7% 90% Vervoer en logistiek 3% 0% 6% 0% 6% 24% 61% Zee- en Luchtvaart 3% 0% 0% 0% 0% 14% 83% Civiele techniek 5% 0% 9% 0% 0% 2% 84% Constructiestudies 4% 7% 0% 0% 0% 57% 31% Totaal HBO 2% 17% 13% 5% 26% 6% 30%

20 XVI Tabel 8 Arbeidsmarktpositie: lengte werkweek, salaris en salarisverwachting over 5 jaar aantal werkdagen aantal werkuren volgens contract aantal werkuren in praktijk bruto maandsalaris verwachte bruto maandsalaris over 5 jaar 1 Leraar basisonderwijs (PABO) 4,1 29,6 35, Lerarenopleiding talen 4,1 31,1 36, Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 4,2 28,0 31, Pedagogiek 4,0 24,6 29, Lerarenopleidingen maatschappijvakken 4,4 32,7 36, Lerarenopleidingen exact 4,4 33,0 37, Taal & Economie (inc Vertalen) 4,4 34,0 37, Journalistiek 4,6 32,2 35, Communicatie 4,7 35,8 38, Informatiestudies 4,5 33,6 39, Mediastudies 4,6 36,5 40, Communicatiesystemen 4,4 33,7 34, Kunstacademie 4,2 28,4 35, Toneel 3,7 25,2 31, Ontwerpen 4,7 35,5 37, Muziek & Dans 3,9 19,1 28, Management, Economie en Recht 4,7 35,8 38, Veiligheidskunde 4,2 33,4 36, HBO - Rechten 4,3 32,0 35, Vastgoed en Makelaardij 4,8 35,4 37, Bedrijfseconomie 4,8 37,0 41, Commerciële economie 4,7 36,3 39, Accountancy en fiscaal 4,6 36,0 38, Bedrijfskunde en management 4,7 36,0 46, Facility management 4,5 33,1 38, Hotelschool 5,0 40,1 44, Toerisme en Vrijetijdskunde 4,9 35,3 37, Small business 4,9 36,6 38, International Business and Management 4,7 37,2 42, Financial Services Management 4,7 35,0 33, Maatschappelijk werk en dienstverlening 4,4 27,0 29, Culturele en maatschappelijke vorming 3,7 24,5 26, Personeel en arbeid 4,6 35,0 37, Sociaal pedagogische hulpverlening 4,2 25,8 28, Sociaal-juridische dienstverlening 4,5 32,9 33, Creatieve therapie 3,7 21,1 27, Toegepaste psychologie 4,0 26,2 30, Social Work 4,7 26,4 28, Verpleegkunde 4,9 32,5 32, Fysiotherapie 4,0 25,8 28, Ergotherapie en Beweging 3,7 27,8 29, Logopedie 3,0 16,0 27, Overige verzorgers 2350 Mondzorgkunde 3,6 28,3 29, Verloskunde 4,0 37,5 42, Diagnostiek 4,7 35,8 35, Voeding en diëtiek 4,3 28,8 29, Let op: dit betreft de verwachting van de respondenten zelf, niet van de onderzoekers! Lees voor meer toelichting s.v.p. het rapport.

21 XVII aantal werkdagen aantal werkuren volgens contract aantal werkuren in praktijk bruto maandsalaris verwachte bruto maandsalaris over 5 jaar 2 Milieustudies 4,7 34,2 36, Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 4,9 34,7 36, Landbouw 4,8 35,7 42, Voeding 4,7 37,0 36, Ruimtelijke ordening en planologie 4,1 28,6 34, Technische natuurkunde 4,8 37,4 37, Informatica 5,0 37,2 41, Chemie en Chemische technologie 4,8 37,8 39, Elektrotechniek (inc AOT) 4,9 38,6 42, Werktuigbouwkunde 5,1 38,6 42, Bouwkunde 4,6 35,9 39, Vervoer en logistiek 4,9 39,0 41, Zee- en Luchtvaart 5,7 47,2 49, Civiele techniek 4,9 39,3 44, Constructiestudies 4,8 37,0 39, Totaal HBO 4,5 32,5 36, Let op: dit betreft de verwachting van de respondenten zelf, niet van de onderzoekers! Lees voor meer toelichting s.v.p. het rapport.

22 XVIII Tabel 9a Arbeidsmarktpositie: arbeidsvoorwaarden en beloningscomponenten huidige baan deeltijd mogelijk flexibele werktijden kinderopv ang onregelma tigh.- bonus bijz. toeslag prest. 13e maand winst- / eindejrsuitkering Leraar basisonderwijs (PABO) 15% 5% 0% 2% 2% 43% 34% Lerarenopleiding talen 28% 6% 0% 0% 2% 55% 44% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 11% 33% 5% 3% 5% 41% 31% Pedagogiek 13% 37% 4% 42% 7% 23% 36% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 30% 23% 0% 6% 2% 61% 36% Lerarenopleidingen exact 27% 17% 0% 2% 9% 44% 44% Taal & Economie (inc Vertalen) 14% 49% 0% 11% 15% 24% 29% Journalistiek 8% 22% 0% 6% 6% 14% 18% Communicatie 10% 50% 3% 6% 16% 20% 24% Informatiestudies 16% 40% 0% 0% 19% 3% 23% Mediastudies 2% 29% 0% 2% 12% 11% 19% Communicatiesystemen 16% 44% 0% 14% 19% 17% 27% Kunstacademie 10% 38% 0% 4% 8% 4% 11% Toneel 15% 25% 0% 0% 0% 6% 8% Ontwerpen 13% 28% 0% 0% 0% 8% 25% Muziek & Dans 7% 10% 0% 0% 0% 6% 7% Management, Economie en Recht 17% 50% 3% 0% 21% 33% 39% Veiligheidskunde 18% 61% 0% 36% 11% 47% 21% HBO - Rechten 21% 48% 0% 0% 18% 36% 38% Vastgoed en Makelaardij 5% 30% 0% 2% 24% 24% 30% Bedrijfseconomie 11% 36% 0% 0% 24% 26% 50% Commerciële economie 13% 29% 0% 3% 43% 24% 24% Accountancy en fiscaal 14% 29% 0% 3% 30% 32% 27% Bedrijfskunde en management 8% 49% 0% 4% 31% 8% 34% Facility management 12% 40% 2% 3% 19% 27% 40% Hotelschool 8% 54% 0% 5% 39% 28% 27% Toerisme en Vrijetijdskunde 17% 44% 0% 8% 32% 32% 25% Small business 4% 34% 0% 4% 15% 15% 15% International Business and Management 11% 32% 0% 12% 13% 17% 24% Financial Services Management 13% 50% 0% 0% 40% 70% 20% Maatschappelijk werk en dienstverlening 8% 43% 3% 35% 0% 37% 42% Culturele en maatschappelijke vorming 12% 37% 4% 19% 0% 37% 23% Personeel en arbeid 25% 39% 0% 5% 16% 16% 29% Sociaal pedagogische hulpverlening 11% 45% 3% 61% 3% 42% 37% Sociaal-juridische dienstverlening 24% 46% 3% 5% 15% 35% 28% Creatieve therapie 9% 35% 4% 35% 1% 28% 41% Toegepaste psychologie 17% 42% 0% 13% 5% 30% 29% Social Work 3% 43% 8% 42% 4% 22% 46% Verpleegkunde 17% 35% 0% 86% 3% 45% 57% Fysiotherapie 23% 48% 1% 6% 5% 15% 18% Ergotherapie en Beweging 10% 23% 0% 3% 1% 28% 54% Logopedie 33% 39% 0% 6% 3% 15% 9% Overige verzorgers 11% 5% 5% 0% 23% 33% 56% Mondzorgkunde 13% 6% 0% 0% 23% 10% 7% Verloskunde 2% 19% 0% 16% 0% 7% 14% Diagnostiek 13% 13% 0% 42% 6% 54% 57% Voeding en diëtiek 14% 34% 0% 14% 2% 16% 36%

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E. Berkhout S. van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Monitor jonge fiscalisten 2009

Monitor jonge fiscalisten 2009 Monitor jonge fiscalisten 2009 Amsterdam, juni 2009 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) Monitor jonge fiscalisten 2009 Theo Smid Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2005 GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling F.Steenkamp en M.Bos Een rapport voor handicap

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 Frank Steenkamp Teun Timmers Joris van Schilt Leiden, Juli 2008 CHOICE Postbus 2054 2301 CB Leiden tel: 071-5231341/4311 fax: 071-5232138 e-mail: info@choi.nl

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Monitor Associate degree

Monitor Associate degree Monitor Associate degree Amsterdam, november 2008 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Associate degree Tussenevaluatie Djoerd de Graaf Emina van den Berg Roetersstraat

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Studeren aan een hogeschool

Studeren aan een hogeschool Studeren aan een hogeschool Hogescholen in Nederland bieden vele opleidingen aan: van archeologie tot verpleegkunde en van engineering tot pedagogiek. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar

Nadere informatie

De markt voor hogere opleidingen in Communicatie, Media en Informatie

De markt voor hogere opleidingen in Communicatie, Media en Informatie De markt voor hogere opleidingen in Communicatie, Media en Informatie Amsterdam, september 2007 In opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam De markt voor hogere opleidingen in Communicatie, Media

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Studieuitval in het hoger onderwijs

Studieuitval in het hoger onderwijs Studie in het hoger onderwijs Achtergrond en oorzaken Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Froukje Wartenbergh Anja van den Broek ResearchNed bv Nijmegen, september 0 2007 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

International Bachelor Law & Economics (IBLE)

International Bachelor Law & Economics (IBLE) International Bachelor & (IBLE) Amsterdam, maart, 2010 In opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor & (IBLE) Verkenning potentiële behoefte Emina van den Berg Ernest Berkhout

Nadere informatie