Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2013 HBO ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage tabellen Hbo ers E. Berkhout S. van der Werff J. Prins Roetersstraat WB Amsterdam - T (+31) F (+31) ABN-AMRO Postbank KvK Amsterdam BTW B02

2 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr ISBN Copyright 2013 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

3 STUDIE & WERK 2012 TABELLEN HBO Inhoudsopgave Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Sociaal-economische kenmerken: geslacht, geboorteland en geboorteland ouders... ii Opleiding: werkervaring, studie in het buitenland, studentenvereniging en bestuurlijke ervaring... iv Opleiding: studieduur, verkort programma, tijd in het hoger onderwijs, studieschuld en oordeel over de studie... vi Arbeidsmarktpositie: huidige situatie...viii Arbeidsmarktpositie: aantal sollicitaties, aantal banen en % werkzoekend... x Arbeidsmarktpositie: dienstverband huidige baan... xii Arbeidsmarktpositie: bedrijfssector huidige baan... xiv Tabel 8 Arbeidsmarktpositie: lengte werkweek, salaris en salarisverwachting over 5 jaar... xvi Tabel 9a Tabel 9b Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13a Tabel 13b Tabel 14 Tabel 15 Arbeidsmarktpositie: arbeidsvoorwaarden en beloningscomponenten huidige baan... xviii Arbeidsmarktpositie: arbeidsvoorwaarden en beloningscomponenten huidige baan... xx Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: gebruikte kanalen bij het zoeken naar een baan...xxii Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: meest succesvol geachte methode bij het zoeken naar een baan... xxiv Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: wijze waarop men de huidige baan gevonden heeft... xxvi Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: belangrijkste argument bij het accepteren van een baan... xxviii Zoekgedrag en arbeidsmarktattitude: belangrijkste argument bij het accepteren van een baan (vervolg)... xxx Aansluiting studie en baan: overscholing en inhoudelijke aansluitingxxxii Opleiding: Spijt van studiekeuze en motivatie studiekeuze... xxxiv

4

5 I Leeswijzer voor de tabellenbijlage De tabellenbijlage bestaat uit twee delen: één met tabellen van hbo-opleidingen en één met tabellen van wetenschappelijke studies. In dit gedeelte worden de wetenschappelijke studies weergegeven. Elk deel bevat 15 tabellen waarin de volgende vijf hoofdthema s worden behandeld: sociaal economische kenmerken; opleiding; arbeidsmarktpositie; zoekgedrag en arbeidsmarktattitude; aansluiting studie en baan. In beide delen zijn de tabellen synchroon genummerd. Dat wil zeggen dat elke tabel in het hbodeel dezelfde onderwerpen behandelt als de tabel met hetzelfde nummer in het WO-deel. Voor een juiste interpretatie van de gegevens is het verstandig om eerst kennis te nemen van het bijbehorende rapport.

6 II Tabel 1 Sociaal-economische kenmerken: geslacht, geboorteland en geboorteland ouders % man % geb in NL % moeder geb. in NL % vader geb in NL % allochtoon (subjectief) Leraar basisonderwijs (PABO) 12% 100% 98% 98% 3% Lerarenopleiding talen 19% 94% 83% 87% 12% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 61% 98% 93% 96% 2% Pedagogiek 2% 95% 88% 88% 6% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 49% 90% 90% 88% 10% Lerarenopleidingen exact 60% 89% 88% 83% 14% Taal & Economie (inc Vertalen) 25% 83% 69% 74% 12% Journalistiek 44% 98% 93% 93% 5% Communicatie 25% 91% 94% 84% 12% Informatiestudies 33% 89% 97% 94% 5% Mediastudies 63% 96% 90% 86% 12% Communicatiesystemen 66% 98% 98% 98% 2% Kunstacademie 33% 96% 89% 85% 10% Toneel 33% 94% 91% 91% 12% Ontwerpen 77% 100% 97% 97% 7% Muziek & Dans 52% 87% 77% 82% 21% Management, Economie en Recht 55% 96% 90% 94% 0% Veiligheidskunde 77% 95% 95% 84% 7% HBO - Rechten 25% 90% 84% 84% 8% Vastgoed en Makelaardij 66% 92% 92% 96% 0% Bedrijfseconomie 71% 98% 98% 95% 5% Commerciële economie 67% 96% 93% 91% 9% Accountancy en fiscaal 62% 97% 86% 90% 13% Bedrijfskunde en management 73% 99% 99% 98% 4% Facility management 38% 100% 100% 93% 2% Hotelschool 36% 95% 95% 93% 2% Toerisme en Vrijetijdskunde 23% 90% 96% 93% 7% Small business 68% 97% 93% 100% 0% International Business and Management 48% 96% 91% 90% 10% Financial Services Management 64% 86% 92% 92% 6% Maatschappelijk werk en dienstverlening 13% 94% 87% 85% 11% Culturele en maatschappelijke vorming 30% 96% 90% 94% 5% Personeel en arbeid 30% 100% 96% 92% 4% Sociaal pedagogische hulpverlening 10% 94% 90% 87% 5% Sociaal-juridische dienstverlening 16% 91% 83% 81% 20% Creatieve therapie 10% 98% 97% 94% 3% Toegepaste psychologie 16% 94% 92% 88% 3% Social Work 22% 98% 89% 89% 3% Verpleegkunde 8% 98% 97% 97% 2% Fysiotherapie 30% 97% 96% 97% 4% Ergotherapie en Beweging 17% 93% 91% 94% 3% Logopedie 1% 86% 95% 92% 3% Overige verzorgers 19% 80% 76% 80% 26% Mondzorgkunde 10% 82% 76% 79% 22% Verloskunde 0% 95% 95% 88% 5% Diagnostiek 43% 97% 95% 96% 4% Voeding en diëtiek 5% 99% 88% 88% 6%

7 III % man % geb in NL % moeder geb in NL % vader geb in NL % allochtoon (subjectief) Milieustudies 80% 99% 96% 98% 6% Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 37% 94% 87% 91% 4% Landbouw 51% 98% 93% 97% 5% Voeding 42% 97% 97% 97% 0% Ruimtelijke ordening en planologie 75% 97% 96% 92% 0% Technische natuurkunde 90% 92% 88% 89% 4% Informatica 99% 96% 98% 94% 0% Chemie en Chemische technologie 66% 98% 94% 93% 6% Elektrotechniek (inc AOT) 100% 97% 94% 97% 0% Werktuigbouwkunde 97% 98% 96% 96% 4% Bouwkunde 86% 98% 98% 97% 5% Vervoer en logistiek 86% 96% 93% 88% 5% Zee- en Luchtvaart 96% 94% 94% 94% 3% Civiele techniek 96% 85% 88% 85% 11% Totaal HBO 43% 96% 93% 92% 6%

8 IV Tabel 2 Opleiding: werkervaring, studie in het buitenland, studentenvereniging en bestuurlijke ervaring geen Werkervaring tijdens studie stage studenten bijbaantje baan ande rs baan i.v.m. studie lid > 3 mnd in studentenvereniging buitenland bestuurlijke ervaring Leraar basisonderwijs (PABO) 0% 85% 23% 26% 14% 17% 12% 21% Lerarenopleiding talen 0% 74% 34% 11% 55% 37% 11% 19% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 0% 78% 27% 22% 49% 7% 21% 25% Pedagogiek 2% 79% 37% 22% 48% 12% 8% 8% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 0% 73% 28% 18% 42% 12% 14% 21% Lerarenopleidingen exact 3% 77% 15% 23% 45% 15% 16% 23% Taal & Economie (inc Vertalen) 1% 84% 52% 28% 15% 90% 18% 28% Journalistiek 0% 93% 46% 18% 43% 21% 20% 7% Communicatie 0% 89% 39% 28% 32% 10% 23% 31% Informatiestudies 0% 86% 53% 14% 36% 6% 11% 3% Mediastudies 0% 90% 35% 25% 31% 20% 13% 16% Communicatiesystemen 0% 82% 49% 31% 44% 16% 9% 9% Kunstacademie 6% 78% 38% 15% 20% 19% 7% 5% Toneel 0% 85% 46% 19% 29% 22% 9% 16% Ontwerpen 2% 87% 31% 27% 31% 19% 53% 34% Muziek & Dans 1% 50% 30% 7% 73% 22% 21% 39% Management, Economie en Recht 0% 74% 41% 30% 24% 24% 24% 30% Veiligheidskunde 0% 91% 35% 39% 27% 11% 13% 11% HBO - Rechten 0% 98% 38% 21% 18% 8% 32% 21% Vastgoed en Makelaardij 0% 83% 41% 28% 25% 18% 49% 24% Bedrijfseconomie 0% 89% 34% 27% 17% 13% 18% 13% Commerciële economie 0% 92% 41% 32% 29% 25% 23% 27% Accountancy en fiscaal 0% 87% 25% 22% 36% 5% 31% 24% Bedrijfskunde en management 0% 67% 37% 23% 35% 30% 20% 33% Facility management 0% 86% 47% 27% 23% 24% 25% 32% Hotelschool 0% 90% 55% 9% 57% 68% 65% 42% Toerisme en Vrijetijdskunde 4% 80% 30% 27% 22% 20% 10% 13% Small business 3% 70% 30% 13% 57% 17% 24% 24% International Business and Management 0% 90% 45% 26% 25% 90% 21% 35% Financial Services Management 0% 86% 25% 41% 31% 8% 14% 37% Maatschappelijk werk en dienstverlening 0% 88% 30% 29% 38% 6% 8% 5% Culturele en maatschappelijke vorming 0% 83% 44% 30% 31% 18% 14% 18% Personeel en arbeid 0% 85% 35% 42% 24% 6% 21% 20% Sociaal pedagogische hulpverlening 1% 85% 29% 25% 54% 6% 10% 14% Sociaal-juridische dienstverlening 2% 89% 34% 29% 20% 6% 17% 14% Creatieve therapie 0% 91% 28% 26% 39% 25% 10% 12% Toegepaste psychologie 0% 91% 41% 29% 17% 6% 22% 19% Social Work 0% 89% 28% 27% 30% 9% 3% 5% Verpleegkunde 0% 80% 18% 13% 78% 30% 18% 16% Fysiotherapie 0% 83% 39% 31% 30% 14% 27% 30% Ergotherapie en Beweging 0% 79% 34% 27% 36% 18% 21% 11% Logopedie 0% 85% 33% 45% 16% 21% 18% 12% Overige verzorgers 0% 62% 9% 0% 86% 24% 48% 38% Mondzorgkunde 0% 79% 27% 21% 45% 9% 34% 16% Verloskunde 2% 81% 16% 19% 21% 2% 33% 5% Diagnostiek 0% 89% 38% 29% 34% 38% 28% 10% Voeding en diëtiek 0% 75% 32% 43% 13% 20% 21% 9%

9 V geen Werkervaring tijdens studie stage studenten bijbaantje baan ande rs baan i.v.m. studie lid > 3 mnd in studentenvereniging buitenland bestuurlijke ervaring Milieustudies 0% 90% 35% 21% 14% 25% 41% 32% Biologie en medisch lab.onderzoek 2% 91% 30% 28% 22% 22% 26% 15% Landbouw 0% 84% 28% 31% 30% 25% 38% 35% Voeding 0% 71% 37% 12% 35% 36% 36% 27% Ruimtelijke ordening en planologie 1% 94% 44% 20% 13% 13% 32% 24% Technische natuurkunde 4% 85% 45% 31% 0% 24% 46% 20% Informatica 0% 86% 23% 23% 45% 6% 26% 11% Chemie en Chemische technologie 1% 88% 29% 32% 16% 8% 27% 22% Elektrotechniek (inc AOT) 0% 79% 21% 26% 38% 11% 20% 21% Werktuigbouwkunde 0% 77% 30% 26% 32% 17% 22% 28% Bouwkunde 1% 82% 31% 28% 30% 11% 20% 19% Vervoer en logistiek 2% 81% 42% 24% 30% 13% 10% 20% Zee- en Luchtvaart 0% 100% 19% 19% 8% 40% 71% 24% Civiele techniek 0% 85% 24% 28% 30% 11% 15% 26% Constructiestudies 0% 88% 43% 24% 18% 13% 38% 33% Totaal HBO 1% 83% 34% 25% 33% 20% 21% 21%

10 VI Tabel 3 Opleiding: studieduur, verkort programma, tijd in het hoger onderwijs, studieschuld en oordeel over de studie tijd in hoger onderwijs in maanden Tijd in laatste opleiding in maanden studieschuld % geen schuld gemiddelde studieschuld (x 1000 euro) oordeel kwaliteit studie Leraar basisonderwijs (PABO) % 10 6,9 Lerarenopleiding talen % 11 6,7 Academie lichamelijke opvoeding (ALO) % 9 7,1 Pedagogiek % 7 6,9 Lerarenopleidingen maatschappijvakken % 8 6,8 Lerarenopleidingen exact % 12 6,9 Taal & Economie (inc Vertalen) % 14 6,9 Journalistiek % 15 6,4 Communicatie % 6,9 Informatiestudies % 10 6,7 Mediastudies % 16 6,5 Communicatiesystemen % 14 6,2 Kunstacademie % 17 6,9 Toneel % 16 7,9 Ontwerpen % 15 7,0 Muziek & Dans % 18 7,1 Management, Economie en Recht % 6,8 Veiligheidskunde % 10 6,6 HBO - Rechten % 11 7,3 Vastgoed en Makelaardij % 17 6,8 Bedrijfseconomie % 7,2 Commerciële economie % 12 7,2 Accountancy en fiscaal % 13 7,2 Bedrijfskunde en management % 6,8 Facility management % 13 7,1 Hotelschool % 17 7,4 Toerisme en Vrijetijdskunde % 9 6,9 Small business % 6,9 International Business and Management % 17 6,8 Financial Services Management % 7,0 Maatschappelijk werk en dienstverlening % 10 7,0 Culturele en maatschappelijke vorming % 15 6,8 Personeel en arbeid % 11 7,2 Sociaal pedagogische hulpverlening % 7,0 Sociaal-juridische dienstverlening % 13 7,0 Creatieve therapie % 13 7,1 Toegepaste psychologie % 10 6,8 Social Work % 6,8 Verpleegkunde % 10 6,9 Fysiotherapie % 12 6,9 Ergotherapie en Beweging % 9 6,9 Logopedie % 6,8 Overige verzorgers 61 66% 6,9 Mondzorgkunde % 6,9 Verloskunde % 15 7,0 Diagnostiek % 11 6,9 Voeding en diëtiek % 11 6,8

11 VII HBO-opleiding tijd in hoger onderwijs % verkort programma studieschuld % geen schuld gemiddelde studieschuld (x 1000 euro) oordeel kwaliteit studie Milieustudies % 12 7,2 Biologie en medisch laboratoriumonderzoek % 11 7,3 Landbouw % 7,0 Voeding % 6,9 Ruimtelijke ordening en planologie % 13 6,8 Technische natuurkunde % 7,2 Informatica % 6,7 Chemie en Chemische technologie % 12 7,0 Elektrotechniek (inc AOT) % 7,0 Werktuigbouwkunde % 13 7,5 Bouwkunde % 13 6,7 Vervoer en logistiek % 14 7,1 Zee- en Luchtvaart % 13 7,3 Civiele techniek % 12 6,9 Constructiestudies % 13 6,8 Totaal HBO % 13 7,0

12 VIII Tabel 4 Arbeidsmarktpositie: huidige situatie loondienst freelance eigen / familiebed rijf aio / oio studerend werkzoekend anders Leraar basisonderwijs (PABO) 90% 0% 0% 0% 8% 0% 2% Lerarenopleiding talen 93% 3% 0% 0% 5% 0% 0% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 79% 2% 0% 0% 13% 6% 0% Pedagogiek 68% 0% 0% 0% 23% 9% 0% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 81% 0% 0% 0% 17% 3% 0% Lerarenopleidingen exact 84% 0% 3% 0% 7% 6% 0% Taal & Economie (inc Vertalen) 52% 3% 2% 0% 27% 15% 2% Journalistiek 64% 18% 0% 0% 13% 2% 3% Communicatie 63% 4% 0% 0% 18% 9% 5% Informatiestudies 73% 10% 3% 0% 10% 3% 0% Mediastudies 68% 8% 4% 0% 6% 14% 0% Communicatiesystemen 70% 12% 0% 0% 14% 4% 0% Kunstacademie 67% 25% 0% 0% 0% 6% 2% Toneel 34% 50% 0% 0% 2% 14% 0% Ontwerpen 58% 25% 4% 0% 5% 7% 0% Muziek & Dans 25% 63% 0% 0% 7% 5% 0% Management, Economie en Recht 67% 0% 0% 0% 29% 0% 4% Veiligheidskunde 62% 0% 0% 0% 25% 11% 2% HBO - Rechten 44% 0% 0% 0% 44% 7% 6% Vastgoed en Makelaardij 71% 4% 2% 0% 16% 7% 0% Bedrijfseconomie 68% 0% 0% 0% 27% 5% 0% Commerciële economie 66% 4% 0% 0% 26% 4% 0% Accountancy en fiscaal 64% 0% 0% 0% 23% 10% 3% Bedrijfskunde en management 64% 6% 6% 0% 21% 4% 0% Facility management 74% 0% 2% 2% 17% 4% 2% Hotelschool 76% 0% 5% 0% 15% 2% 2% Toerisme en Vrijetijdskunde 75% 3% 4% 0% 5% 11% 1% Small business 76% 3% 7% 0% 7% 7% 0% International Business and Management 49% 4% 2% 0% 38% 7% 0% Financial Services Management 86% 0% 0% 0% 12% 3% 0% Maatschappelijk werk en dienstverlening 72% 0% 2% 0% 13% 10% 4% Culturele en maatschappelijke vorming 77% 13% 2% 0% 4% 4% 0% Personeel en arbeid 68% 5% 0% 0% 15% 10% 2% Sociaal pedagogische hulpverlening 86% 1% 3% 0% 7% 1% 1% Sociaal-juridische dienstverlening 81% 0% 0% 0% 14% 4% 2% Creatieve therapie 68% 12% 2% 0% 15% 2% 2% Toegepaste psychologie 62% 0% 0% 0% 32% 6% 0% Social Work 66% 6% 0% 0% 12% 16% 0% Verpleegkunde 88% 0% 0% 0% 12% 0% 0% Fysiotherapie 88% 3% 0% 0% 5% 4% 0% Ergotherapie en Beweging 78% 3% 0% 0% 18% 1% 0% Logopedie 85% 4% 3% 0% 5% 3% 0% Overige verzorgers 81% 0% 5% 0% 9% 5% 0% Mondzorgkunde 75% 18% 0% 0% 6% 0% 0% Verloskunde 35% 63% 2% 0% 0% 0% 0% Diagnostiek 85% 0% 0% 0% 11% 4% 0% Voeding en diëtiek 61% 4% 1% 0% 29% 4% 0%

13 IX loondienst freelance eigen / familiebed rijf aio / oio studerend werkzoekend anders Milieustudies 54% 1% 4% 0% 30% 10% 0% Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 80% 0% 0% 2% 15% 4% 0% Landbouw 68% 4% 8% 0% 13% 4% 3% Voeding 68% 3% 0% 0% 29% 0% 0% Ruimtelijke ordening en planologie 59% 0% 0% 1% 24% 14% 2% Technische natuurkunde 69% 0% 0% 0% 27% 4% 0% Informatica 83% 12% 0% 0% 6% 0% 0% Chemie en Chemische technologie 79% 1% 0% 0% 17% 3% 0% Elektrotechniek (inc AOT) 82% 2% 0% 0% 15% 0% 0% Werktuigbouwkunde 73% 2% 2% 0% 21% 2% 0% Bouwkunde 61% 4% 0% 0% 30% 5% 0% Vervoer en logistiek 71% 1% 0% 0% 23% 5% 0% Zee- en Luchtvaart 97% 0% 0% 0% 0% 3% 0% Civiele techniek 77% 0% 0% 0% 20% 3% 0% Constructiestudies 86% 2% 0% 2% 9% 2% 0% Totaal HBO 72% 6% 1% 0% 15% 5% 1%

14 X Tabel 5 Arbeidsmarktpositie: aantal sollicitaties, aantal banen en % werkzoekend aantal sollicitaties aantal banen tot op heden aantal soll gesprekke n geen een twee drie of meer % op zoek naar (ander werk Leraar basisonderwijs (PABO) 11,6 3,2 7% 33% 29% 30% 31% Lerarenopleiding talen 7,7 3,4 2% 75% 15% 8% 4% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 18,7 4,1 9% 30% 26% 34% 39% Pedagogiek 16,7 2,8 14% 49% 27% 11% 31% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 12,7 3,5 7% 62% 21% 10% 10% Lerarenopleidingen exact 8,7 3,0 6% 60% 22% 12% 15% Taal & Economie (inc Vertalen) 25,5 5,8 21% 47% 17% 15% 26% Journalistiek 22,7 3,4 6% 39% 33% 21% 36% Communicatie 19,2 4,5 11% 31% 32% 26% 21% Informatiestudies 26,0 3,9 17% 33% 38% 12% 23% Mediastudies 21,1 3,8 6% 50% 35% 10% 36% Communicatiesystemen 15,7 3,4 4% 53% 25% 18% 18% Kunstacademie 18,1 2,5 11% 42% 24% 23% 27% Toneel 14,2 6,8 5% 32% 24% 38% 40% Ontwerpen 14,3 3,2 13% 50% 27% 10% 21% Muziek & Dans 14,0 4,5 18% 46% 22% 14% 35% Management, Economie en Recht 11,1 3,5 16% 47% 27% 10% 11% Veiligheidskunde 23,6 4,0 11% 40% 33% 16% 28% HBO - Rechten 22,5 3,2 28% 35% 33% 4% 30% Vastgoed en Makelaardij 20,3 3,3 11% 45% 39% 6% 19% Bedrijfseconomie 11,7 4,9 15% 58% 20% 7% 9% Commerciële economie 12,9 4,3 12% 44% 32% 11% 17% Accountancy en fiscaal 13,0 4,8 13% 75% 12% 0% 17% Bedrijfskunde en management 9,6 6,4 15% 37% 36% 12% 16% Facility management 22,0 4,5 10% 47% 22% 21% 25% Hotelschool 8,2 3,5 7% 40% 40% 12% 10% Toerisme en Vrijetijdskunde 14,8 3,5 4% 38% 33% 25% 35% Small business 10,1 5,3 7% 50% 30% 13% 27% International Business and Management 11,9 4,1 15% 54% 24% 7% 14% Financial Services Management 8,9 4,3 9% 28% 52% 11% 6% Maatschappelijk werk en dienstverlening 28,1 2,4 10% 53% 28% 8% 35% Culturele en maatschappelijke vorming 21,1 3,3 8% 48% 29% 16% 37% Personeel en arbeid 24,8 4,3 11% 47% 26% 17% 23% Sociaal pedagogische hulpverlening 11,4 3,4 6% 49% 33% 12% 16% Sociaal-juridische dienstverlening 22,3 3,9 9% 43% 33% 15% 22% Creatieve therapie 19,2 3,1 6% 39% 38% 17% 36% Toegepaste psychologie 22,4 3,2 20% 42% 25% 14% 26% Social Work 24,6 2,9 12% 33% 34% 22% 47% Verpleegkunde 4,9 3,0 5% 53% 30% 12% 7% Fysiotherapie 8,4 2,9 3% 34% 36% 27% 18% Ergotherapie en Beweging 11,6 4,3 5% 26% 35% 35% 12% Logopedie 7,9 3,4 0% 36% 29% 36% 16% Overige verzorgers 5% 48% 34% 14% 14% Mondzorgkunde 5,7 4,5 6% 24% 45% 24% 6% Verloskunde 6,3 3,2 0% 35% 23% 42% 7% Diagnostiek 6,8 2,7 6% 74% 14% 6% 15% Voeding en diëtiek 19,3 3,2 8% 39% 34% 20% 28%

15 XI aantal sollicitaties aantal banen tot op heden aantal soll gesprekke n geen een twee drie of meer % op zoek naar (ander werk Milieustudies 13,4 2,4 28% 44% 17% 11% 21% Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 10,5 2,9 9% 61% 28% 2% 18% Landbouw 9,6 3,1 5% 58% 30% 7% 10% Voeding 11,1 4,8 23% 29% 31% 17% 19% Ruimtelijke ordening en planologie 25,4 3,1 17% 34% 34% 15% 34% Technische natuurkunde 6,9 4,2 23% 61% 12% 4% 4% Informatica 4,4 5,3 5% 62% 17% 16% 4% Chemie en Chemische technologie 7,5 3,2 8% 56% 31% 5% 11% Elektrotechniek (inc AOT) 3,3 4,5 10% 55% 31% 4% 5% Werktuigbouwkunde 5,0 3,6 8% 70% 19% 2% 4% Bouwkunde 15,8 3,0 17% 58% 22% 3% 15% Vervoer en logistiek 11,1 4,5 6% 54% 31% 9% 16% Zee- en Luchtvaart 2,9 2,1 0% 61% 30% 10% 16% Civiele techniek 7,9 3,5 11% 70% 13% 5% 5% Constructiestudies 8,3 3,2 7% 47% 31% 16% 10% Totaal HBO 13,9 3,7 10% 46% 28% 15% 21%

16 XII Tabel 6 Arbeidsmarktpositie: dienstverband huidige baan vast tijdelijk met detacheringsbureau uizicht vast tijdelijk zelfstandig uitzendkracht Leraar basisonderwijs (PABO) 22% 13% 63% 0% 2% 0% Lerarenopleiding talen 72% 18% 6% 3% 2% 0% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 17% 37% 37% 3% 6% 0% Pedagogiek 35% 30% 30% 0% 4% 0% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 56% 29% 13% 0% 2% 0% Lerarenopleidingen exact 56% 31% 9% 2% 2% 0% Taal & Economie (inc Vertalen) 33% 48% 6% 5% 8% 0% Journalistiek 14% 30% 24% 24% 8% 0% Communicatie 14% 65% 7% 7% 7% 0% Informatiestudies 20% 34% 27% 12% 6% 1% Mediastudies 20% 46% 12% 14% 7% 0% Communicatiesystemen 34% 33% 14% 14% 5% 0% Kunstacademie 17% 36% 15% 27% 5% 0% Toneel 15% 3% 17% 62% 0% 3% Ontwerpen 35% 23% 6% 34% 3% 0% Muziek & Dans 9% 9% 8% 72% 1% 1% Management, Economie en Recht 18% 56% 17% 0% 9% 0% Veiligheidskunde 31% 51% 11% 0% 7% 0% HBO - Rechten 12% 31% 26% 0% 22% 9% Vastgoed en Makelaardij 35% 40% 12% 8% 2% 2% Bedrijfseconomie 48% 45% 3% 0% 3% 0% Commerciële economie 24% 47% 19% 6% 2% 2% Accountancy en fiscaal 55% 42% 0% 0% 3% 0% Bedrijfskunde en management 27% 56% 1% 15% 1% 0% Facility management 27% 39% 17% 0% 14% 3% Hotelschool 22% 71% 2% 2% 2% 0% Toerisme en Vrijetijdskunde 18% 63% 7% 9% 3% 0% Small business 31% 38% 15% 12% 4% 0% International Business and Management 46% 22% 13% 7% 11% 0% Financial Services Management 43% 44% 10% 0% 3% 0% Maatschappelijk werk en dienstverlening 37% 36% 24% 0% 3% 0% Culturele en maatschappelijke vorming 23% 23% 34% 16% 4% 0% Personeel en arbeid 27% 44% 11% 6% 12% 0% Sociaal pedagogische hulpverlening 31% 39% 25% 5% 0% 0% Sociaal-juridische dienstverlening 24% 37% 21% 0% 15% 3% Creatieve therapie 11% 35% 37% 17% 0% 0% Toegepaste psychologie 33% 35% 28% 0% 5% 0% Social Work 15% 35% 35% 8% 7% 0% Verpleegkunde 47% 42% 12% 0% 0% 0% Fysiotherapie 22% 62% 11% 3% 1% 0% Ergotherapie en Beweging 34% 39% 22% 3% 2% 0% Logopedie 36% 45% 12% 7% 0% 0% Overige verzorgers 33% 61% 0% 6% 0% 0% Mondzorgkunde 29% 38% 13% 20% 0% 0% Verloskunde 14% 19% 2% 65% 0% 0% Diagnostiek 59% 28% 13% 0% 0% 0% Voeding en diëtiek 18% 36% 30% 8% 8% 0%

17 XIII vast tijdelijk met detacheringsbureau uizicht vast tijdelijk zelfstandig uitzendkracht Milieustudies 36% 36% 16% 2% 11% 0% Biologie en medisch lab.onderzoek 39% 27% 27% 0% 4% 2% Landbouw 41% 41% 10% 7% 1% 0% Voeding 43% 50% 3% 4% 0% 0% Ruimtelijke ordening en planologie 19% 38% 22% 0% 10% 11% Technische natuurkunde 27% 56% 0% 0% 0% 17% Informatica 62% 26% 0% 12% 0% 0% Chemie en Chemische technologie 42% 40% 6% 1% 4% 7% Elektrotechniek (inc AOT) 58% 36% 0% 3% 0% 4% Werktuigbouwkunde 52% 31% 3% 5% 0% 8% Bouwkunde 22% 56% 11% 6% 5% 0% Vervoer en logistiek 34% 50% 10% 1% 5% 0% Zee- en Luchtvaart 71% 25% 0% 0% 3% 0% Civiele techniek 70% 26% 0% 0% 0% 4% Constructiestudies 46% 37% 9% 2% 2% 4% Totaal HBO 31% 38% 18% 8% 4% 1%

18 XIV Tabel 7 Arbeidsmarktpositie: bedrijfssector huidige baan overheid onderwijs zakelijke dienstverl. financiële instellingen zorg industrie overig Leraar basisonderwijs (PABO) 0% 94% 2% 0% 2% 0% 2% Lerarenopleiding talen 0% 96% 2% 0% 0% 0% 2% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 0% 44% 3% 4% 17% 0% 32% Pedagogiek 0% 5% 5% 0% 77% 2% 12% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 5% 79% 2% 0% 11% 0% 3% Lerarenopleidingen exact 0% 72% 2% 12% 0% 2% 12% Taal & Economie (inc Vertalen) 4% 8% 18% 11% 8% 8% 43% Journalistiek 0% 11% 64% 5% 2% 0% 18% Communicatie 4% 3% 33% 16% 19% 3% 22% Informatiestudies 8% 0% 52% 0% 4% 3% 33% Mediastudies 0% 6% 55% 0% 0% 0% 39% Communicatiesystemen 4% 0% 48% 4% 17% 0% 27% Kunstacademie 0% 12% 22% 3% 7% 4% 52% Toneel 0% 17% 0% 0% 0% 0% 83% Ontwerpen 0% 4% 32% 0% 0% 34% 31% Muziek & Dans 0% 16% 0% 2% 5% 0% 77% Management, Economie en Recht 6% 3% 19% 28% 3% 6% 36% Veiligheidskunde 22% 0% 19% 0% 15% 8% 37% HBO - Rechten 33% 0% 23% 14% 5% 0% 26% Vastgoed en Makelaardij 5% 0% 34% 26% 3% 0% 33% Bedrijfseconomie 3% 3% 16% 10% 16% 7% 45% Commerciële economie 0% 6% 27% 20% 0% 9% 38% Accountancy en fiscaal 9% 0% 63% 17% 0% 0% 11% Bedrijfskunde en management 0% 1% 32% 0% 0% 21% 47% Facility management 7% 2% 16% 10% 24% 8% 32% Hotelschool 0% 0% 34% 10% 0% 0% 56% Toerisme en Vrijetijdskunde 7% 4% 9% 10% 10% 0% 61% Small business 0% 0% 16% 8% 8% 4% 64% International Business and Management 0% 11% 13% 8% 0% 0% 69% Financial Services Management 4% 0% 19% 78% 0% 0% 0% Maatschappelijk werk en dienstverlening 3% 8% 0% 3% 77% 0% 10% Culturele en maatschappelijke vorming 4% 15% 2% 0% 39% 2% 38% Personeel en arbeid 0% 3% 23% 15% 8% 12% 40% Sociaal pedagogische hulpverlening 0% 2% 0% 0% 91% 0% 7% Sociaal-juridische dienstverlening 34% 0% 18% 5% 11% 0% 32% Creatieve therapie 2% 11% 0% 0% 84% 0% 3% Toegepaste psychologie 0% 17% 3% 3% 51% 6% 21% Social Work 4% 0% 0% 0% 80% 0% 16% Verpleegkunde 2% 1% 0% 0% 97% 0% 0% Fysiotherapie 0% 1% 0% 0% 99% 0% 0% Ergotherapie en Beweging 0% 4% 0% 0% 92% 0% 5% Logopedie 0% 6% 0% 0% 91% 0% 3% Overige verzorgers 0% 5% 0% 0% 77% 0% 17% Mondzorgkunde 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% Verloskunde 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% Diagnostiek 0% 7% 0% 0% 90% 2% 2% Voeding en diëtiek 2% 2% 0% 0% 61% 6% 29%

19 XV overheid onderwijs zakelijke dienstverl. financiële instellingen zorg industrie overig Milieustudies 11% 2% 30% 0% 4% 12% 42% Biologie en medisch lab.onderzoek 2% 18% 0% 0% 50% 16% 13% Landbouw 0% 9% 9% 5% 7% 1% 68% Voeding 0% 0% 5% 0% 3% 48% 45% Ruimtelijke ordening en planologie 18% 6% 19% 0% 2% 4% 50% Technische natuurkunde 0% 23% 5% 0% 0% 42% 30% Informatica Chemie en Chemische technologie 7% 19% 6% 0% 9% 44% 15% Elektrotechniek (inc AOT) 0% 0% 9% 0% 3% 55% 33% Werktuigbouwkunde 0% 3% 6% 0% 0% 62% 29% Bouwkunde 0% 0% 3% 0% 0% 7% 90% Vervoer en logistiek 3% 0% 6% 0% 6% 24% 61% Zee- en Luchtvaart 3% 0% 0% 0% 0% 14% 83% Civiele techniek 5% 0% 9% 0% 0% 2% 84% Constructiestudies 4% 7% 0% 0% 0% 57% 31% Totaal HBO 2% 17% 13% 5% 26% 6% 30%

20 XVI Tabel 8 Arbeidsmarktpositie: lengte werkweek, salaris en salarisverwachting over 5 jaar aantal werkdagen aantal werkuren volgens contract aantal werkuren in praktijk bruto maandsalaris verwachte bruto maandsalaris over 5 jaar 1 Leraar basisonderwijs (PABO) 4,1 29,6 35, Lerarenopleiding talen 4,1 31,1 36, Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 4,2 28,0 31, Pedagogiek 4,0 24,6 29, Lerarenopleidingen maatschappijvakken 4,4 32,7 36, Lerarenopleidingen exact 4,4 33,0 37, Taal & Economie (inc Vertalen) 4,4 34,0 37, Journalistiek 4,6 32,2 35, Communicatie 4,7 35,8 38, Informatiestudies 4,5 33,6 39, Mediastudies 4,6 36,5 40, Communicatiesystemen 4,4 33,7 34, Kunstacademie 4,2 28,4 35, Toneel 3,7 25,2 31, Ontwerpen 4,7 35,5 37, Muziek & Dans 3,9 19,1 28, Management, Economie en Recht 4,7 35,8 38, Veiligheidskunde 4,2 33,4 36, HBO - Rechten 4,3 32,0 35, Vastgoed en Makelaardij 4,8 35,4 37, Bedrijfseconomie 4,8 37,0 41, Commerciële economie 4,7 36,3 39, Accountancy en fiscaal 4,6 36,0 38, Bedrijfskunde en management 4,7 36,0 46, Facility management 4,5 33,1 38, Hotelschool 5,0 40,1 44, Toerisme en Vrijetijdskunde 4,9 35,3 37, Small business 4,9 36,6 38, International Business and Management 4,7 37,2 42, Financial Services Management 4,7 35,0 33, Maatschappelijk werk en dienstverlening 4,4 27,0 29, Culturele en maatschappelijke vorming 3,7 24,5 26, Personeel en arbeid 4,6 35,0 37, Sociaal pedagogische hulpverlening 4,2 25,8 28, Sociaal-juridische dienstverlening 4,5 32,9 33, Creatieve therapie 3,7 21,1 27, Toegepaste psychologie 4,0 26,2 30, Social Work 4,7 26,4 28, Verpleegkunde 4,9 32,5 32, Fysiotherapie 4,0 25,8 28, Ergotherapie en Beweging 3,7 27,8 29, Logopedie 3,0 16,0 27, Overige verzorgers 2350 Mondzorgkunde 3,6 28,3 29, Verloskunde 4,0 37,5 42, Diagnostiek 4,7 35,8 35, Voeding en diëtiek 4,3 28,8 29, Let op: dit betreft de verwachting van de respondenten zelf, niet van de onderzoekers! Lees voor meer toelichting s.v.p. het rapport.

21 XVII aantal werkdagen aantal werkuren volgens contract aantal werkuren in praktijk bruto maandsalaris verwachte bruto maandsalaris over 5 jaar 2 Milieustudies 4,7 34,2 36, Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 4,9 34,7 36, Landbouw 4,8 35,7 42, Voeding 4,7 37,0 36, Ruimtelijke ordening en planologie 4,1 28,6 34, Technische natuurkunde 4,8 37,4 37, Informatica 5,0 37,2 41, Chemie en Chemische technologie 4,8 37,8 39, Elektrotechniek (inc AOT) 4,9 38,6 42, Werktuigbouwkunde 5,1 38,6 42, Bouwkunde 4,6 35,9 39, Vervoer en logistiek 4,9 39,0 41, Zee- en Luchtvaart 5,7 47,2 49, Civiele techniek 4,9 39,3 44, Constructiestudies 4,8 37,0 39, Totaal HBO 4,5 32,5 36, Let op: dit betreft de verwachting van de respondenten zelf, niet van de onderzoekers! Lees voor meer toelichting s.v.p. het rapport.

22 XVIII Tabel 9a Arbeidsmarktpositie: arbeidsvoorwaarden en beloningscomponenten huidige baan deeltijd mogelijk flexibele werktijden kinderopv ang onregelma tigh.- bonus bijz. toeslag prest. 13e maand winst- / eindejrsuitkering Leraar basisonderwijs (PABO) 15% 5% 0% 2% 2% 43% 34% Lerarenopleiding talen 28% 6% 0% 0% 2% 55% 44% Academie lichamelijke opvoeding (ALO) 11% 33% 5% 3% 5% 41% 31% Pedagogiek 13% 37% 4% 42% 7% 23% 36% Lerarenopleidingen maatschappijvakken 30% 23% 0% 6% 2% 61% 36% Lerarenopleidingen exact 27% 17% 0% 2% 9% 44% 44% Taal & Economie (inc Vertalen) 14% 49% 0% 11% 15% 24% 29% Journalistiek 8% 22% 0% 6% 6% 14% 18% Communicatie 10% 50% 3% 6% 16% 20% 24% Informatiestudies 16% 40% 0% 0% 19% 3% 23% Mediastudies 2% 29% 0% 2% 12% 11% 19% Communicatiesystemen 16% 44% 0% 14% 19% 17% 27% Kunstacademie 10% 38% 0% 4% 8% 4% 11% Toneel 15% 25% 0% 0% 0% 6% 8% Ontwerpen 13% 28% 0% 0% 0% 8% 25% Muziek & Dans 7% 10% 0% 0% 0% 6% 7% Management, Economie en Recht 17% 50% 3% 0% 21% 33% 39% Veiligheidskunde 18% 61% 0% 36% 11% 47% 21% HBO - Rechten 21% 48% 0% 0% 18% 36% 38% Vastgoed en Makelaardij 5% 30% 0% 2% 24% 24% 30% Bedrijfseconomie 11% 36% 0% 0% 24% 26% 50% Commerciële economie 13% 29% 0% 3% 43% 24% 24% Accountancy en fiscaal 14% 29% 0% 3% 30% 32% 27% Bedrijfskunde en management 8% 49% 0% 4% 31% 8% 34% Facility management 12% 40% 2% 3% 19% 27% 40% Hotelschool 8% 54% 0% 5% 39% 28% 27% Toerisme en Vrijetijdskunde 17% 44% 0% 8% 32% 32% 25% Small business 4% 34% 0% 4% 15% 15% 15% International Business and Management 11% 32% 0% 12% 13% 17% 24% Financial Services Management 13% 50% 0% 0% 40% 70% 20% Maatschappelijk werk en dienstverlening 8% 43% 3% 35% 0% 37% 42% Culturele en maatschappelijke vorming 12% 37% 4% 19% 0% 37% 23% Personeel en arbeid 25% 39% 0% 5% 16% 16% 29% Sociaal pedagogische hulpverlening 11% 45% 3% 61% 3% 42% 37% Sociaal-juridische dienstverlening 24% 46% 3% 5% 15% 35% 28% Creatieve therapie 9% 35% 4% 35% 1% 28% 41% Toegepaste psychologie 17% 42% 0% 13% 5% 30% 29% Social Work 3% 43% 8% 42% 4% 22% 46% Verpleegkunde 17% 35% 0% 86% 3% 45% 57% Fysiotherapie 23% 48% 1% 6% 5% 15% 18% Ergotherapie en Beweging 10% 23% 0% 3% 1% 28% 54% Logopedie 33% 39% 0% 6% 3% 15% 9% Overige verzorgers 11% 5% 5% 0% 23% 33% 56% Mondzorgkunde 13% 6% 0% 0% 23% 10% 7% Verloskunde 2% 19% 0% 16% 0% 7% 14% Diagnostiek 13% 13% 0% 42% 6% 54% 57% Voeding en diëtiek 14% 34% 0% 14% 2% 16% 36%

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2011

Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2011 Amsterdam, juni 2011 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2011 HBO ers en academici van studiejaar 2008/2009 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage tabellen Hbo ers E. Berkhout T.H. Smid S. van

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage tabellen Hbo ers Ernest Berkhout Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2015 Hbo ers en academici van studiejaar 2012/2013 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen hbo ers Ernest Berkhout Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk 2009. Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & werk 2009. Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2009 In opdracht van Elsevier Thema Studie & werk 2009 Hbo ers en academici van studiejaar 2006/2007 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen hbo ers E.E. Berkhout S.G. van der

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016 Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2016 Hbo ers en academici van studiejaar 2013/2014 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop Siemen van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van studiejaar 2011/2012 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici Ernest Berkhout Siemen van der

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Thema Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van studiejaar 2010/2011 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici E. Berkhout S. van der Werff

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2015 Hbo ers en academici van studiejaar 2012/2013 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici Ernest Berkhout Siemen van der

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016

Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2016 Amsterdam, juni 2016 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2016 Hbo ers en academici van studiejaar 2013/2014 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen academici Paul Bisschop Siemen van der Werff

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam

Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam Amsterdam, september 2009 In opdracht van Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam Een korte schets van het afstudeercohort 2006/2007

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt!

Een goede opleiding werkt! Een goede opleiding werkt! aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Amsterdam, 18 september 2014 Maikel Volkerink www.seo.nl m.volkerink@seo.nl - +31 20 525 1643 Inhoud 1. Hoe komen HO-alumni terecht op de arbeidsmarkt?

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Sta e- en afstudeeropdrachten

Sta e- en afstudeeropdrachten Sta e- en afstudeeropdrachten Bent u op zoek naar een stagiair of afstudeerder? In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van stage- en/of afstudeercoördinatoren van bijna alle Saxionopleidingen.

Nadere informatie

Saxion Open 9 oktober 2012 Enschede

Saxion Open 9 oktober 2012 Enschede Aanmelden Saxion Open Receptie Text Saxion Open 9 oktober 2012 Enschede Plattegrond, informatiemarkt, oriëntatiepleinen Centrale hal, begane grond Ingang parkeerplaats/ fietsenstalling à Up 4 E-Ticket/

Nadere informatie

Rapportage Top-25 examenjaar 2014

Rapportage Top-25 examenjaar 2014 Rapportage Top-25 examenjaar 2014 www.qompas.nl Qompas Top-25 examenjaar 2014 Hoe ontwikkelt zich de populariteit van studies door de verschillende schooljaren? Qompas onderzocht de ontwikkeling van de

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees?

Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Amsterdam, januari 2008 In opdracht van het Ministerie van Financiën Aanbevelingen bij het rapport Drempelvrees? Aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2012. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2012. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2012 Amsterdam, juni 2012 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2012 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2009/10 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 oktober 2013 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2013 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2013 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Lex Borghans Johan Coenen ROA

Lex Borghans Johan Coenen ROA De invloed van arbeidsmarkt en persoonskenmerken op de studiekeuze Lex Borghans Johan Coenen ROA 1 Opbouw van de presentatie Inleiding Ontwikkelingen in studiekeuze van schoolverlaters De invloed van arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes www.qompas.nl Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze september 2015-december 2015 Surrounded by Talent Havo-jongens: Top-50 studies op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m

Nadere informatie

BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

voor schooljaar 2014 2015

voor schooljaar 2014 2015 Procedure instroom in havo 4 van een school voor VMBO-T voor schooljaar 2014 2015 Tijdpad 24 en 25 januari Open avond/open dag Uiterlijk 1 april Aanmelden door het inleveren van een o motivatiebrief, o

Nadere informatie