Jaarverslag Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie

2 2

3 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst van de Nationale Politie op , zal in de loop van het komende jaar het huidige district Meierij worden gesplitst in de basisteams Den Bosch en Meierij, beiden als onderdeel van de Eenheid Oost-Brabant, district Den Bosch. Een markant moment dus en ik ben er gepast trots op dat ik als districtschef Meierij de resultaten van 2012 aan u mag presenteren. Er zijn namelijk op veel fronten positieve ontwikkelingen zichtbaar in ons district. Met name op het gebied van 'High Impact Crimes' zoals woninginbraken, overvallen en straatroven is het cijfermatige beeld over het algemeen positief, hoewel er tussen de diverse gemeenten wel - soms grote - verschillen te zien zijn. Deze cijfermatige beelden proberen we in dit jaarverslag waar mogelijk toe te lichten en te verklaren. Maar wat belangrijker is dan de cijfers: er zijn flinke stappen gemaakt in het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel van politie, gemeente, OM de andere ketenpartners én burgers! In toenemende mate wordt door alle betrokken partijen de samenwerking gezocht, worden activiteiten integraal op elkaar afgestemd en in gezamenlijkheid uitgevoerd. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Social Media ons bieden. Dat is wat mij als districtschef tevreden stemt: een gezamenlijk streven naar meer veiligheid met politiemensen, partners én burgers die zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Veiligheid blijft iets waar je voortdurend heel hard aan zult moeten werken. Daarom blijven wij ook in als Nationale Politie - hard werken aan een zichtbare, actieve, aanspreekbare en betrokken politie in de wijken; een politie die intensief de samenwerking met partners en burgers opzoekt! A.L.J. van de Wetering MPA Districtschef Meierij 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Inhoudsopgave pag. 4 Inleiding pag. 5 Dashboard district Meierij pag. 6 Toelichting district Meierij pag Dashboard gemeente Boxtel pag. 11 Toelichting gemeente Boxtel pag

5 Inleiding In dit jaarverslag vindt u - net als voorgaande jaren - de cijfers van de politie Meierij en een toelichting daarop. Ditmaal is gekozen voor een districtelijk overzicht op hoofdlijnen, waarna elke gemeente afzonderlijk wordt toegelicht. Daarbij komen niet alle onderdelen aan bod: alleen daar waar een toelichting op de cijfers relevant is wordt dit benoemd. Dat geldt zowel voor het districtelijke gedeelte als voor de toelichting per gemeente. De gemeente 's-hertogenbosch is in dit jaarverslag alleen bij het districtelijke dashboard opgenomen, aangezien voor deze gemeente een eigen - integraal - jaarverslag onder regie van de gemeente wordt samengesteld. De informatie over de stand van zaken in de diverse gemeenten is aangeleverd door de betreffende teamchefs en wijkagenten. Indien gewenst kan een en ander nader worden besproken en toegelicht op lokaal niveau, tijdens het bilateraal overleg tussen burgemeester en teamchef en/of wijkagent. De dashboardcijfers zijn weergegeven conform het gebruikelijke VNG-model (op basis van aantallen incidenten, dus niet op basis van aangiften). 5

6 Dashboard district Meierij Incidenten Daling van meer dan -10% Jaartotalen % Ontwikkeling 2012 tov Daling of stijging tot en met 10% jaar jaar Stijging van meer dan 10% Veilige Woon- en Leefomgeving Sociale kwaliteit (overlast) ,6% 4,4%..waarvan drugsverlast ,7% 60,4% Fysieke kwaliteit (vernieling) ,5% -12,5% Veel voorkomende criminaliteit ,0% -3,6%..waarvan diefstal inbraak woning ,4% -10,1%..waarvan diefstal inbraak schuur ,1% -8,9%..waarvan diefstal uit/vanaf mtvtgn ,1% -0,9%..waarvan diefstal van mtvtgn ,4% -1,5%..waarvan diefstal fiets ,4% -14,6%..waarvan geweld ,5% 3,4% -mishandeling ,5% 1,4% -bedreiging ,8% 13,8% -ruzie vechtpartij ,8% 2,7% -zeden ,7% -4,3% -straatroof ,7% -14,5% -overval in woning ,0% -22,2% Bedrijvigheid en Veiligheid Winkeldiefstal ,9% 4,4% Diefstal/inbraak Bedrijven ,6% -4,8% Overvallen ,2% -32,0% Overlast Uitgaan/Evenementen ,5% 28,7% Jeugd en Veiligheid Overlast Jeugd ,8% 9,2% Vandalisme/baldadigheid ,3% -24,7% Verkeersveiligheid Ongevallen dodelijke afloop ,0% 33,3% Ongevallen met letsel ,0% -11,5% Ongevallen materiële schade ,6% -1,1% Verlaten plaats ongeval ,3% -3,9% Parkeerproblemen en ,8% -24,3% Snelheidsovertredingen ,4% 6,3% Rijden onder invloed ,8% -12,6% Overig wegverkeer ,7% -1,5% Maatschappelijke Integriteit Drugshandel ,4% 4,9% Zeden ,7% 0,0% Fraude ,8% 17,3% Wapenhandel ,8% -3,1% 6

7 Toelichting district Meierij Veilige woon- en leefomgeving Ook in 2012 heeft de politie in het district Meierij zich volop ingespannen om de samenwerking met ketenpartners en burgers op te zoeken, met het nog immer groeiende besef dat alle betrokkenen heel hard nodig zijn in de strijd tegen de criminaliteit en om een betere (objectieve én subjectieve) veiligheid te bewerkstelligen. De wijkagenten zijn en blijven daarbij een heel belangrijke spil, maar het is een grondhouding die bij elke diender - van hoog tot laag - vereist is. Een 'actieve en zichtbare' politie is wat we graag willen en waar men in alle lagen van onze organisatie volop mee bezig is. Op die manier draagt de politie bij aan het werken aan een veiliger woon- en leefomgeving. Het is goed om te zien dat diverse partners, met de gemeenten voorop, hierin een steeds sterkere rol in vervullen. Een goed voorbeeld van 'dichterbij de burger staan' is het sterk toegenomen gebruik van Twitter door wijkagenten en andere politiemensen in In rap tempo hebben zij hun 'virtueel' netwerk onder burgers en partners uitgebreid en dit leidt tot snelle en effectieve informatie-uitwisseling. Zowel politiemensen als burgers zijn erg enthousiast over dit gebruik van Social Media. Ook projecten als 'Politie voor Burgers', 'Samen tegen Inbrekers' en 'BIN' (Buurt Informatie Netwerk) leveren een goede bijdrage aan het verbeteren en intensiveren van de contacten tussen politie en burgers en het kweken van wederzijds begrip. Naast een betere bekendheid en daardoor meer wederzijds begrip voor elkaar, willen we vooral ook de meldingsbereidheid verhogen. De investeringen lijken - gevoelsmatig in ieder geval - hun vruchten af te werpen. Opvallend is dat in de laatste maanden van 2012 veel heterdaad-aanhoudingen (o.a. bij woninginbraken) plaatsvonden door meldingen van alerte burgers. Daarbij werkt het zeker ook positief dat meldingen van dergelijke 'verdachte situaties' sinds enige tijd met de hoogste prioriteit door de meldkamer worden uitgegeven aan de politieeenheden op straat. Cijfermatig zijn dergelijke zaken niet of nauwelijks te onderbouwen. Wel is uit onderstaande tabel af te leiden dat er in verhouding tot het totaal aantal misdrijven/incidenten (dat sinds enkele jaren terugloopt) meer verdachten worden gehoord en aangehouden. Verdachten - aanhoudingen - IVS Incidenten Misdrijven Ophelderings-% misdrijven totaal 22,18% 22,25% 23,08% 23,62% Verdachte (alle) Verdachte gehoord % VE's gehoord van alle misdrijven 24,14% 24,34% 25,94% 25,76% Aanhoudingen totaal Inverzekeringstellingen totaal (IVS) % IVS van alle aanhoudingen 22,92% 22,51% 24,28% 26,42% Bron: GIDS op basis van VNG-model, uitdraai d.d Diefstal/inbraak woning De aanpak van woninginbraken is één van de belangrijkste onderdelen van het - landelijke - 'Donkere Dagen Offensief'. Hierbij wordt samen met burgers en ketenpartners volop ingezet om woninginbraken, maar ook straatroven en overvallen, tegen te gaan. Deze aanpak krijgt het hele jaar door aandacht, maar wordt vooral in de 'donkere' maanden van het jaar extra geïntensiveerd. Districtelijk (en regionaal) loopt het project 'Samen tegen Inbrekers' al enkele jaren. Onderdelen hiervan zijn voorlichtingsbijeenkomsten, een media-offensief voorafgaand aan 'piekmomenten' zoals Kerst, Oud en Nieuw en Carnaval en gezamenlijke controles met burgers in wijken. In de toelichtingen per gemeente in dit jaarverslag wordt een beeld geschetst van de activiteiten op lokaal niveau. Intern is het speerpunt woninginbraken een vast agendapunt tijdens het operationeel districtelijk overleg. Tijdens dit overleg worden opvallende trends en ontwikkelingen besproken en worden 'best practices' tussen de diverse teams in het district uitgewisseld. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van 'voorspelkaarten', waarbij op basis van gegevens uit het recente verleden wordt 'voorspeld' wat de hotspots en hottimes voor de komende periode zullen zijn. Zo was tevoren al verwacht dat rond carnaval een piek aan woninginbraken zou plaatsvinden. Ondanks de preventieve maatregelen, waaronder een uitgebreide mediaoffensief, was ook dit jaar rond carnaval een forse stijging van het aantal woninginbraken in het district zichtbaar. 7

8 Op het regionale Intranet is een pagina geplaatst waarop actuele informatie m.b.t. de aanpak van woninginbraken binnen de politieregio beschikbaar is. Lichamelijke integriteit (geweld) Huiselijk geweld Huisverboden Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Vught Totaal district Meierij Bron: registratie Juvans 49 De regionale piketregeling bij de politie is gestart in mei Sindsdien is de beschikbaarheid van een hulp-officier van Justitie veel beter geborgd dan voorheen. Dit verklaart voor een belangrijk deel de stijging in 2012 ten opzichte van de jaren ervoor. Ernstige geweldsmisdrijven - TGO's (Team Grootschalig Onderzoek) Op 1 januari vond een ernstig gewelddelict plaats in Sint-Oedenrode, waarbij een Poolse man om het leven kwam. Er werd een TGO (Team Grootschalig Optreden) opgestart, dat inmiddels is ontbonden. Er is één verdachte aangehouden, het dossier is aangereikt aan het Openbaar Ministerie. Inhoudelijke behandeling van de zaak in eerste aanleg moet nog plaatsvinden. In maart werd een inwoner van Schijndel als vermist opgegeven. Toen na korte tijd bleek dat voor zijn leven moest worden gevreesd, werd een TGO opgestart. Zijn stoffelijk overschot werd eind maart in Oosterbeek aangetroffen. Het onderzoek werd overgedragen aan de regio Gelderland- Midden en er zijn enkele aanhoudingen in deze zaak verricht. Het onderzoek is afgerond en het dossier is aangereikt bij het Openbaar Ministerie. Op 22 april werd in Liempde het stoffelijk overschot van een pasgeboren baby aangetroffen. Het opgestarte TGO heeft tot op heden niet geleid tot duidelijkheid in deze zaak. Het is tot op heden niet bekend geworden wie de ouders zijn. Het onderzoek wordt nog voortgezet. Op 3 juli werd in Boxtel een man doodgeschoten. Het betrof een doodslag/moord in de relationele sfeer. Er werd een TGO opgestart dat inmiddels weer is ontbonden. Er is één verdachte aangehouden en het dossier is aangereikt aan het Openbaar Ministerie. De inhoudelijke behandeling van de zaak in eerste aanleg loopt momenteel. Het onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van een stoffelijk overschot in 2010 in een uitgebrande auto nabij het Duitse Lijntje in Liempde loopt nog. Er zijn enkele verdachten aangehouden, die inmiddels weer in vrijheid gesteld zijn. Veelplegers Veelplegers Veelpleger Zeer actief Veelpleger Harde kern TOTAAL (stand op ) Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Vught Elders (zvwovp) District Meierij Bron: coördinator veelplegers district Meierij. NB: 'zvwovp' = zonder vaste woon- of verblijfplaats 8

9 Feiten en cijfers over de veelplegers in Er werden 186 verschillende veelplegers in totaal 363 keer aangehouden 151 maal werd een aangehouden veelpleger (98 verschillende personen) in verzekering gesteld 46 maal werd de aangehoudene tijdens de IVS (na overleg OM) heengezonden 105 maal werd de aangehouden veelpleger voorgeleid aan de Rechter-Commissaris (RC) 7 van hen werden na die voorgeleiding in vrijheid gesteld In 14 gevallen werd de voorlopige hechtenis (VH) door de RC geschorst en kwam de verdachte dus ook in vrijheid (vaak met voorwaarden waar hij/zij zich aan dient te houden) Bij de overige 130 voorgeleidingen werd de verdachte door de RC in bewaring gesteld 22 maal werd de VH later bij de raadkamer (evt. met voorwaarden) geschorst 64 van de aanhoudingen betroffen openstaande signaleringen of vonnissen Van de aangehouden veelplegers is in 18 gevallen nog geen DNA opgenomen in de databank Op 2012 zaten in totaal 53 van de zeer actieve veelplegers s gedetineerd. Op zaten 20 van hen nog in detentie) Conform de afspraak werd er steeds een 'Top 25' bijgehouden. In 2012 stonden in totaal 45 veelplegers in deze Top van hen werden tenminste eenmaal aangehouden. ISD (Inrichting Stelselmatige Daders) Elf veelplegers hebben het vonnis ISD, drie daarvan hebben beroep aangetekend en zitten in afwachting daarvan gedetineerd. Negen veelplegers (allen uit de top 25) hadden op een 'Persoons Gebonden Afspraak ISD', hetgeen betekent dat de ISD-maatregel gevorderd zal worden bij de eerstvolgende aanhouding (voor een feit waarop voorlopige hechtenis is toegelaten). Drie veelplegers tegen wie de ISD-maatregel (rapportage reclassering) wordt gevorderd zaten nog in voorarrest. Zes personen hebben in 2012 het ISD-traject beëindigd en staan als zeer actieve veelpleger op de Veelplegerslijst. Alle ISD-kandidaten zaten of zitten gedetineerd in Nog steeds is de aansluiting vanuit de ISD op de terugkeer in de maatschappij niet soepel te noemen. Het ontbreekt aan een goed begeleide dagbesteding of baan en woonruimte buiten de maatschappelijke opvang c.q. opvang voor drugsverslaafden. Hierdoor recidiveren een aantal van de ISD-ers ruim binnen het eerste jaar. Van alle veelplegers die te maken kregen met de ISD-maatregel, is DNA voorhanden in de databank. Hotshot-aanpak Bij de wijkagenten zijn de (meest actieve) veelplegers bekend en zij zorgen ervoor dat hier middels de briefings en informatiegestuurde opdrachten (IGO's) extra aandacht voor is. Veelplegers worden hierdoor regelmatig gecontroleerd door de politie. Doorgaans heeft ook de wijkagent zelf frequent contact met de veelplegers in zijn/haar wijk. Hulpmiddel daarbij is het doelgroepensysteem Amazone. Daarin worden zeer actieve/geprioriteerde veelplegers opgenomen en middels abonnementen 'gevolgd'. Dit systeem is (en wordt) steeds verder uitgerold binnen de regio. Bedrijvigheid en veiligheid Overvallen De aanpak van overvallen wordt in toenemende mate regionaal afgestemd en gecoördineerd. Dit resulteert in een (meer) eenduidige aanpak, zoals het regionaal uitvoeren van IGO's in het kader van overvallenpreventie. Zo werden in het kader van risicoreductie, preventieadvies en bewustmaking van verhoogd slachtofferschap ondernemers in de gemeente bezocht en geadviseerd, in het bijzonder de juweliers en cafetaria's. Ook werden de 'hotshots' meegenomen in het kader van het Donkere Dagen Offensief. De statistisch te verwachten overvallenpiek in december 2012 bleef dit jaar uit, in het district Meierij vond in deze maand zelfs geen enkele overval plaats. Er werden regionaal meer verdachten aangehouden dan in 2011 (23 in 2011 tegenover 34 in 2012) en het regionale oplossingspercentage steeg van 26,5% in 2011 naar 32% in

10 Jeugd en veiligheid Jeugdgroepen Hinderlijk Overlastgevend Crimineel Shortlist-Beke Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Schijndel Sint Michielsgestel Sint Oedenrode Vught District Meierij Bron: Rapportage update jeugdgroepen - oktober 2012 Zowel in het voor- als in het najaar is een inventarisatie gehouden van de jeugdgroepen in het hele gebied Oost-Brabant (i.o.). Ten opzichte van de inventarisatie van april 2012 zijn er districtelijk twee overlastgevende en één hinderlijke jeugdgroep bijgekomen. Jeugdige veelplegers (18-) In 2012 stonden negen jeugdige veelplegers en dertien minderjarige harde kern jongeren, op de veelplegerslijst. In totaal werd dertien maal een jeugdige veelpleger of minderjarige harde kernjongere aangehouden, waarvan er zeven in verzekering gesteld werden. vier van hen werden voorgeleid bij de Rechter-Commissaris. In het Veelplegersoverleg 18- werden in de loop van het jaar 22 jeugdigen (dertien harde kernjongeren en negen jeugdige veelplegers) tenminste eenmaal besproken. De anderen waren in het trajectberaad of in enig ander overleg al besproken en dus reeds in beeld. In de loop van het jaar zijn dertien veelplegers 18 jaar geworden en verloren zij daardoor de status van jeugdige veelpleger of minderjarige harde kernjongere. Integriteit en veiligheid Drugshandel Hennepkwekerijen Geruimd In behandeling Niet geruimd VE's Planten Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Vught District Meierij Bron: Hennepmonitor - regionaal hennepteam Brabant-Noord 1 In het district Meierij werden in totaal 80 hennepkwekerijen ontruimd van de 220 binnengekomen meldingen. 69 meldingen waren op het moment van het vaststellen van deze cijfers nog in behandeling en in 71 gevallen werd niet tot ontruiming overgegaan. De reden om niet tot ontruiming over te gaan is doorgaans gelegen in het feit dat een melding niet kan worden 'opgeplust' tot voldoende bewijs om binnen te treden. In 30 gevallen werd overgegaan tot een berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het ging daarbij om een totaalbedrag van circa Tot op heden vond in zeven gevallen een verbeurdverklaring plaats met een totaalbedrag van bijna In 58 zaken werd geconstateerd dat sprake van diefstal stroom, waarbij door de energiemaatschappij aangifte wordt gedaan en een schadeclaim volgt. Er vond in totaal voor ruim aan naheffingen door de energiemaatschappij plaats. 1 De aantallen en bedragen genoemd in deze tabel dienen om een globaal beeld te geven van de activiteiten van de politie op dit gebied. Om technische redenen kunnen de werkelijke cijfers - zoals bijvoorbeeld het aantal aangetroffen planten - afwijken. Afkorting 'VE's' staat voor 'verdachten'. 10

11 Dashboard gemeente Boxtel Incidenten Daling van meer dan -10% Jaartotalen % Ontwikkeling 2012 t.o.v. Daling of stijging tot en met 10% jaar jaar Stijging van meer dan 10% Veilige Woon- en Leefomgeving Sociale kwaliteit (overlast) ,1% 16,2%..waarvan drugsverlast ,0% 110,0% Fysieke kwaliteit (vernieling) ,0% -3,1% Veel voorkomende criminaliteit ,4% 11,4%..waarvan diefstal inbraak woning ,7% -32,0%..waarvan diefstal inbraak schuur ,1% 33,3%..waarvan diefstal uit/vanaf mtvtgn ,9% 93,5%..waarvan diefstal van mtvtgn ,2% 17,6%..waarvan diefstal fiets ,1% 22,8%..waarvan geweld ,6% 4,6% -mishandeling ,4% -5,7% -bedreiging ,6% 29,6% -ruzie vechtpartij ,3% -2,4% -zeden ,9% 39,1% -straatroof ,0% 300,0% -overval in woning ,0% Bedrijvigheid en Veiligheid Winkeldiefstal ,6% 112,5% Diefstal/inbraak Bedrijven 1) ,7% -10,6% Overvallen ,0% -50,0% Overlast Uitgaan/Evenementen ,0% 70,0% Jeugd en Veiligheid Overlast Jeugd ,1% 58,1% Vandalisme/baldadigheid ,0% -35,1% Verkeersveiligheid Ongevallen dodelijke afloop ,0% -100,0% Ongevallen met letsel ,4% 29,0% Ongevallen materiële schade ,7% 2,6% Verlaten plaats ongeval ,6% -12,2% Parkeerproblemen en ,7% -34,4% Snelheidsovertredingen ,0% 5,9% Rijden onder invloed ,8% -4,7% Overig wegverkeer ,4% -7,3% Maatschappelijke Integriteit Drugshandel ,0% 41,4% Zeden ,0% 150,0% Fraude ,2% 12,7% Wapenhandel ,4% 40,0% 11

12 Toelichting gemeente Boxtel Veilige woon- en leefomgeving Door de aanwezigheid van diverse (jeugd-)zorginstellingen in Boxtel, vinden hier relatief veel vermissingen (van personen) plaats. De politie moet daar - gelet op de landelijke protocollen en in sommige gevallen de ernst van de situatie - behoorlijk veel tijd in investeren. In samenwerking met de Voedsel- en Warenautoriteit en de gemeente zijn respectievelijk rook- en geluidscontroles gehouden bij horecagelegenheden in Liempde en Boxtel. Hierbij is repressief opgetreden (eenmaal terzake rookbeleid en driemaal wegens overtreding van de sluitingstijd) en in één geval een dwangsom opgelegd door de gemeente. In de zomermaanden (en vooral de laatste weken) zijn er veel meldingen geweest van geluidsoverlast door diverse soorten feesten (vooral examenfeesten). Dit kost met name in de weekends de nodige inzet van zowel noodhulp als horecadiensten. Met de horecaondernemers en portiers zijn inmiddels afspraken gemaakt over het deurbeleid en het instellen van een cooldown periode in het weekend, waardoor de overlast wordt teruggedrongen. In april werd de cursus Politie voor Burgers in Boxtel georganiseerd. Diefstal/inbraak woning Er is flink geïnvesteerd om (meer) burgers betrokken te krijgen bij de wijkcontroles die tijdens de 'donkere maanden' gehouden zijn in Boxtel en Liempde. In het kader van het Donkere Dagen Offensief zijn ook de hotshots persoonlijk benaderd en is hen te kennen gegeven dat ze nauwlettend door de politie in de gaten gehouden worden. Ook is er gebruik gemaakt van de inzet van lokmiddelen, die in nauwe samenwerking met de gemeente zijn aangeschaft door de gemeente. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Vanwege de toename van het aantal auto-inbraken is een analyse gemaakt, waarna diverse activiteiten zijn opgestart om het aantal auto-inbraken terug te dringen. Steeds meer auto's zijn voorzien van duurdere navigatiesystemen/airbags en ipads die gewild zijn. In Boxtel werden opvallend veel kentekenplaten weggenomen. De diefstallen vinden in de gehele gemeente plaats, maar met name in de wijk Oost. Deze wijk kenmerkt zich door veel brandgangen en parkeerterreinen waarop weinig zicht is (bijvoorbeeld vanuit de woningen). Er werd aandacht gevraagd voor de problematiek middels de briefing en burgers werden geïnformeerd via lokale media en middels flyers die tijdens controles werden uitgereikt. De BOA's van de gemeente zijn hier ook bij betrokken. In de gehele gemeente, met name in het centrum en in Oost zijn postacties gehouden en lokmiddelen ingezet. De lokmiddelen zijn in samenwerking met de gemeente aangeschaft door de gemeente. Dit heeft niet geleid tot aanhoudingen. Tijdens o.a. de horecasurveillance vindt extra toezicht plaats op parkeerplaatsen. Diefstal van brom-, snor-, fietsen Duidelijke hotspot is de directe omgeving van het NS-station. Er wordt samengewerkt met gemeente en NS om het aantal fietsendiefstallen hier te verminderen. Tevens zijn diverse gerichte controles uitgevoerd van bestelbusjes en vinden er 'schoonmaakacties' rond het station plaats. Ook de (directe omgeving van) de winkelcentra zijn als hotspot te benoemen. In de tweede helft van 2012 is in samenwerking met de gemeente een lokfiets aangeschaft door de gemeente, die door de politie wordt ingezet. Deze lokfiets is met name bij het station en de winkelcentra binnen Boxtel ingezet. Dit leidde tot nu toe tot één aanhouding. Lichamelijke integriteit (geweld) Het horecaconcentratiegebied is de hotspot van geweldsincidenten. Door gericht horecatoezicht op vrijdag en zaterdag wordt er meer en eerder doorgepakt door de politie. Dat leidt tot minder zware incidenten (mishandeling, openlijk geweld). Ook is gebleken dat de aangiftebereidheid is toegenomen, omdat het publiek ook ziet dat de politie direct doorpakt en ingrijpt voordat er een echte vechtpartij ontstaat. In december is bij de huldiging van darter Michael van Gerwen - in het kader van de openbare orde en veiligheid - gebruik gemaakt van twee camera's. De kermis in Boxtel is dit jaar - onder tropische omstandigheden - goed verlopen. De terrassen waren in de weekends overvol, maar er deden zich geen incidenten voor. Van tevoren waren goede afspraken gemaakt met de horecaondernemers, kermisexploitanten en gemeente. 12

13 Bedrijvigheid en veiligheid Bedrijfsinbraken Op het industrieterrein Ladonk begint het cameratoezicht zijn vruchten af te werpen, het aantal inbraken is daar in 2011 en 2012 lager dan voorheen. Er is een goede samenwerking met RV Security die de beveiliging doet op het industrieterrein. Zij hebben in 2012 diverse meldingen gedaan van verdachte situaties, die onder andere tot enkele aanhoudingen leidden. Overvallen Vlak voor Carnaval werd een overval gepleegd op een café. Vooralsnog is het onderzoek hiernaar vastgelopen en is in deze zaak geen dader aangehouden. Er is voorlichting verzorgd bij de juweliers en snackbarhouders. Ook is afgesproken dat de politiemensen die horecadienst hebben op vrijdagavond al rond sluitingstijd toezicht houden in het winkelgebied. Jeugd en veiligheid De overlastlocaties zijn frequent bezocht. Op de hangplek aan de Baandervrouwenlaan is de overlast fors afgenomen door de maatregelen die de politie, gemeente en andere partners de afgelopen tijd hebben getroffen. Wel is merkbaar dat de jongeren zich hierdoor verplaatsen naar andere locaties in Boxtel, zoals naar de JOP aan de Dr. Brouwerlaan en de Fellenoord, plekken waar zij minder overlast voor omwonenden veroorzaken. Ook zijn zij tijdens de horeca-uren vaak aanwezig op de Markt. De betreffende jeugdgroep werd bij de Shortlist-inventarisaties in 2012 (in het voor- en het najaar) bestempeld als 'hinderlijke jeugdgroep'. De groepsleden zijn moeilijk tot redelijk benaderbaar. De politie hanteert richting de groep een 'zero-tolerance'-beleid. Via IGO's en briefings wordt hier de aandacht op gevestigd en extra toezicht gehouden tijdens de wijk- en horecasurveillance. De wijkagenten zijn in gesprek gegaan met diverse partners om afspraken te maken (melding- en aangiftebereidheid, oogen oorfunctie). Ook de jeugdagenten hebben contacten met scholen, jongerenwerkers en ouders. De stijging van het aantal incidenten jeugdoverlast zit hem niet alleen in meldingen over bovengenoemde groep, ook op andere locaties werden overlast gemeld. De jeugdigen worden vaak in wisselende groepssamenstellingen aangetroffen en gaat naar verschillende ontmoetingsplaatsen. Ook blijken sommige melders überhaupt moeite te hebben met de aanwezigheid van jeugd, zonder dat daadwerkelijk sprake is van overlast. De 'hotspots' van de jeugdoverlast-incidenten blijken doorgaans juist die locaties die voor de jeugd zijn ingericht en bestemd. Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid De aanleg van de nieuwe brug over de Dommel veroorzaakte veel verkeersoverlast en gevaarlijke situaties voor winkelend publiek en schoolgaande jeugd op de Baandervrouwenlaan. Ook het vrachtverkeer naar het industrieterrein geeft overlast en gevaar voor de omliggende scholen. Naar aanleiding van meerdere aanrijdingen bij de nieuwe rotonde op de Schijndelseweg/Europalaan zijn door de gemeente - mede op advies van de politie - de nodige fysieke maatregelen getroffen. Integriteit en veiligheid Drugshandel Er zijn signalen (geruchten) binnen gekomen over het gebruik van harddrugs in het horecaconcentratiegebied in Boxtel. Over de aanpak hiervan zijn afspraken gemaakt met portiers, ondernemers en de gemeente, waarbij het convenant Veilig Uitgaan als leidraad dient en ook verplichtingen stelt aan de betrokken horecaondernemers (meldingsplicht). Eén cafébezoeker kreeg een horecaverbod voor een jaar opgelegd i.v.m. het bij zich hebben van harddrugs. In de laatste maanden van 2012 zijn er niet of nauwelijks klachten meer ontvangen op dit gebied. In totaal werden dit jaar zes hennepkwekerijen geruimd. Zes meldingen zijn nog in behandeling. Opvallend was een grote kwekerij (950 planten) bij een bedrijf in Boxtel. Daarnaast is er onderzoek verricht naar diverse velden waar (vermoedelijke) hennepplanten stonden. Dit bleken echter geen (strafbare) hennepplanten te zijn, maar zogenaamde 'vrouwtjesplanten'. 13

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

BINNEN ZONDER KLOPPEN

BINNEN ZONDER KLOPPEN BINNEN ZONDER KLOPPEN Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van landelijke politiecijfers. Colofon Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Filmen tijdens Oud en Nieuw

Filmen tijdens Oud en Nieuw Ervaringen met mobiel cameratoezicht tijdens de jaarwisseling in vijf pilotkorpsen Filmen tijdens Oud en Nieuw 2009 l 2010 Tom van Ham Henk Ferwerda Jos Kuppens Ervaringen met mobiel cameratoezicht tijdens

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013 Bas Tierolf Niels Hermens Lisanne Drost Deze rapportage is uitgevoerd

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?!

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?! -Een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld- Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?! Lucille Smit 0077453

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Arrondissementsparket Oost-Nederland Arrondissementsparket Oost-Nederland 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Daar doen we het voor!

Daar doen we het voor! Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf Vita Los Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS ROTTERDAM-RIJNMOND

LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS ROTTERDAM-RIJNMOND LOVERBOYS ZIJN LAFFE BOYS BESCHRIJVEND ONDERZOEK PILOT LOVERBOYS RR ROTTERDAM-RIJNMOND RR Uitgave : Loverboys zijn laffe boys Beschrijvend onderzoek pilot loverboys Politie Rotterdam Rijnmond Auteur :

Nadere informatie

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Jonger dan 12 of 12-minner? Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners Samenwerkend Toezicht Jeugd Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Inhoud Interviews Annelies Kooiman over het gebruik van de signaleringskaart

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie