Jaarverslag Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie

2 2

3 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst van de Nationale Politie op , zal in de loop van het komende jaar het huidige district Meierij worden gesplitst in de basisteams Den Bosch en Meierij, beiden als onderdeel van de Eenheid Oost-Brabant, district Den Bosch. Een markant moment dus en ik ben er gepast trots op dat ik als districtschef Meierij de resultaten van 2012 aan u mag presenteren. Er zijn namelijk op veel fronten positieve ontwikkelingen zichtbaar in ons district. Met name op het gebied van 'High Impact Crimes' zoals woninginbraken, overvallen en straatroven is het cijfermatige beeld over het algemeen positief, hoewel er tussen de diverse gemeenten wel - soms grote - verschillen te zien zijn. Deze cijfermatige beelden proberen we in dit jaarverslag waar mogelijk toe te lichten en te verklaren. Maar wat belangrijker is dan de cijfers: er zijn flinke stappen gemaakt in het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel van politie, gemeente, OM de andere ketenpartners én burgers! In toenemende mate wordt door alle betrokken partijen de samenwerking gezocht, worden activiteiten integraal op elkaar afgestemd en in gezamenlijkheid uitgevoerd. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Social Media ons bieden. Dat is wat mij als districtschef tevreden stemt: een gezamenlijk streven naar meer veiligheid met politiemensen, partners én burgers die zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Veiligheid blijft iets waar je voortdurend heel hard aan zult moeten werken. Daarom blijven wij ook in als Nationale Politie - hard werken aan een zichtbare, actieve, aanspreekbare en betrokken politie in de wijken; een politie die intensief de samenwerking met partners en burgers opzoekt! A.L.J. van de Wetering MPA Districtschef Meierij 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Inhoudsopgave pag. 4 Inleiding pag. 5 Dashboard district Meierij pag. 6 Toelichting district Meierij pag Dashboard gemeente Boxtel pag. 11 Toelichting gemeente Boxtel pag

5 Inleiding In dit jaarverslag vindt u - net als voorgaande jaren - de cijfers van de politie Meierij en een toelichting daarop. Ditmaal is gekozen voor een districtelijk overzicht op hoofdlijnen, waarna elke gemeente afzonderlijk wordt toegelicht. Daarbij komen niet alle onderdelen aan bod: alleen daar waar een toelichting op de cijfers relevant is wordt dit benoemd. Dat geldt zowel voor het districtelijke gedeelte als voor de toelichting per gemeente. De gemeente 's-hertogenbosch is in dit jaarverslag alleen bij het districtelijke dashboard opgenomen, aangezien voor deze gemeente een eigen - integraal - jaarverslag onder regie van de gemeente wordt samengesteld. De informatie over de stand van zaken in de diverse gemeenten is aangeleverd door de betreffende teamchefs en wijkagenten. Indien gewenst kan een en ander nader worden besproken en toegelicht op lokaal niveau, tijdens het bilateraal overleg tussen burgemeester en teamchef en/of wijkagent. De dashboardcijfers zijn weergegeven conform het gebruikelijke VNG-model (op basis van aantallen incidenten, dus niet op basis van aangiften). 5

6 Dashboard district Meierij Incidenten Daling van meer dan -10% Jaartotalen % Ontwikkeling 2012 tov Daling of stijging tot en met 10% jaar jaar Stijging van meer dan 10% Veilige Woon- en Leefomgeving Sociale kwaliteit (overlast) ,6% 4,4%..waarvan drugsverlast ,7% 60,4% Fysieke kwaliteit (vernieling) ,5% -12,5% Veel voorkomende criminaliteit ,0% -3,6%..waarvan diefstal inbraak woning ,4% -10,1%..waarvan diefstal inbraak schuur ,1% -8,9%..waarvan diefstal uit/vanaf mtvtgn ,1% -0,9%..waarvan diefstal van mtvtgn ,4% -1,5%..waarvan diefstal fiets ,4% -14,6%..waarvan geweld ,5% 3,4% -mishandeling ,5% 1,4% -bedreiging ,8% 13,8% -ruzie vechtpartij ,8% 2,7% -zeden ,7% -4,3% -straatroof ,7% -14,5% -overval in woning ,0% -22,2% Bedrijvigheid en Veiligheid Winkeldiefstal ,9% 4,4% Diefstal/inbraak Bedrijven ,6% -4,8% Overvallen ,2% -32,0% Overlast Uitgaan/Evenementen ,5% 28,7% Jeugd en Veiligheid Overlast Jeugd ,8% 9,2% Vandalisme/baldadigheid ,3% -24,7% Verkeersveiligheid Ongevallen dodelijke afloop ,0% 33,3% Ongevallen met letsel ,0% -11,5% Ongevallen materiële schade ,6% -1,1% Verlaten plaats ongeval ,3% -3,9% Parkeerproblemen en ,8% -24,3% Snelheidsovertredingen ,4% 6,3% Rijden onder invloed ,8% -12,6% Overig wegverkeer ,7% -1,5% Maatschappelijke Integriteit Drugshandel ,4% 4,9% Zeden ,7% 0,0% Fraude ,8% 17,3% Wapenhandel ,8% -3,1% 6

7 Toelichting district Meierij Veilige woon- en leefomgeving Ook in 2012 heeft de politie in het district Meierij zich volop ingespannen om de samenwerking met ketenpartners en burgers op te zoeken, met het nog immer groeiende besef dat alle betrokkenen heel hard nodig zijn in de strijd tegen de criminaliteit en om een betere (objectieve én subjectieve) veiligheid te bewerkstelligen. De wijkagenten zijn en blijven daarbij een heel belangrijke spil, maar het is een grondhouding die bij elke diender - van hoog tot laag - vereist is. Een 'actieve en zichtbare' politie is wat we graag willen en waar men in alle lagen van onze organisatie volop mee bezig is. Op die manier draagt de politie bij aan het werken aan een veiliger woon- en leefomgeving. Het is goed om te zien dat diverse partners, met de gemeenten voorop, hierin een steeds sterkere rol in vervullen. Een goed voorbeeld van 'dichterbij de burger staan' is het sterk toegenomen gebruik van Twitter door wijkagenten en andere politiemensen in In rap tempo hebben zij hun 'virtueel' netwerk onder burgers en partners uitgebreid en dit leidt tot snelle en effectieve informatie-uitwisseling. Zowel politiemensen als burgers zijn erg enthousiast over dit gebruik van Social Media. Ook projecten als 'Politie voor Burgers', 'Samen tegen Inbrekers' en 'BIN' (Buurt Informatie Netwerk) leveren een goede bijdrage aan het verbeteren en intensiveren van de contacten tussen politie en burgers en het kweken van wederzijds begrip. Naast een betere bekendheid en daardoor meer wederzijds begrip voor elkaar, willen we vooral ook de meldingsbereidheid verhogen. De investeringen lijken - gevoelsmatig in ieder geval - hun vruchten af te werpen. Opvallend is dat in de laatste maanden van 2012 veel heterdaad-aanhoudingen (o.a. bij woninginbraken) plaatsvonden door meldingen van alerte burgers. Daarbij werkt het zeker ook positief dat meldingen van dergelijke 'verdachte situaties' sinds enige tijd met de hoogste prioriteit door de meldkamer worden uitgegeven aan de politieeenheden op straat. Cijfermatig zijn dergelijke zaken niet of nauwelijks te onderbouwen. Wel is uit onderstaande tabel af te leiden dat er in verhouding tot het totaal aantal misdrijven/incidenten (dat sinds enkele jaren terugloopt) meer verdachten worden gehoord en aangehouden. Verdachten - aanhoudingen - IVS Incidenten Misdrijven Ophelderings-% misdrijven totaal 22,18% 22,25% 23,08% 23,62% Verdachte (alle) Verdachte gehoord % VE's gehoord van alle misdrijven 24,14% 24,34% 25,94% 25,76% Aanhoudingen totaal Inverzekeringstellingen totaal (IVS) % IVS van alle aanhoudingen 22,92% 22,51% 24,28% 26,42% Bron: GIDS op basis van VNG-model, uitdraai d.d Diefstal/inbraak woning De aanpak van woninginbraken is één van de belangrijkste onderdelen van het - landelijke - 'Donkere Dagen Offensief'. Hierbij wordt samen met burgers en ketenpartners volop ingezet om woninginbraken, maar ook straatroven en overvallen, tegen te gaan. Deze aanpak krijgt het hele jaar door aandacht, maar wordt vooral in de 'donkere' maanden van het jaar extra geïntensiveerd. Districtelijk (en regionaal) loopt het project 'Samen tegen Inbrekers' al enkele jaren. Onderdelen hiervan zijn voorlichtingsbijeenkomsten, een media-offensief voorafgaand aan 'piekmomenten' zoals Kerst, Oud en Nieuw en Carnaval en gezamenlijke controles met burgers in wijken. In de toelichtingen per gemeente in dit jaarverslag wordt een beeld geschetst van de activiteiten op lokaal niveau. Intern is het speerpunt woninginbraken een vast agendapunt tijdens het operationeel districtelijk overleg. Tijdens dit overleg worden opvallende trends en ontwikkelingen besproken en worden 'best practices' tussen de diverse teams in het district uitgewisseld. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van 'voorspelkaarten', waarbij op basis van gegevens uit het recente verleden wordt 'voorspeld' wat de hotspots en hottimes voor de komende periode zullen zijn. Zo was tevoren al verwacht dat rond carnaval een piek aan woninginbraken zou plaatsvinden. Ondanks de preventieve maatregelen, waaronder een uitgebreide mediaoffensief, was ook dit jaar rond carnaval een forse stijging van het aantal woninginbraken in het district zichtbaar. 7

8 Op het regionale Intranet is een pagina geplaatst waarop actuele informatie m.b.t. de aanpak van woninginbraken binnen de politieregio beschikbaar is. Lichamelijke integriteit (geweld) Huiselijk geweld Huisverboden Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Vught Totaal district Meierij Bron: registratie Juvans 49 De regionale piketregeling bij de politie is gestart in mei Sindsdien is de beschikbaarheid van een hulp-officier van Justitie veel beter geborgd dan voorheen. Dit verklaart voor een belangrijk deel de stijging in 2012 ten opzichte van de jaren ervoor. Ernstige geweldsmisdrijven - TGO's (Team Grootschalig Onderzoek) Op 1 januari vond een ernstig gewelddelict plaats in Sint-Oedenrode, waarbij een Poolse man om het leven kwam. Er werd een TGO (Team Grootschalig Optreden) opgestart, dat inmiddels is ontbonden. Er is één verdachte aangehouden, het dossier is aangereikt aan het Openbaar Ministerie. Inhoudelijke behandeling van de zaak in eerste aanleg moet nog plaatsvinden. In maart werd een inwoner van Schijndel als vermist opgegeven. Toen na korte tijd bleek dat voor zijn leven moest worden gevreesd, werd een TGO opgestart. Zijn stoffelijk overschot werd eind maart in Oosterbeek aangetroffen. Het onderzoek werd overgedragen aan de regio Gelderland- Midden en er zijn enkele aanhoudingen in deze zaak verricht. Het onderzoek is afgerond en het dossier is aangereikt bij het Openbaar Ministerie. Op 22 april werd in Liempde het stoffelijk overschot van een pasgeboren baby aangetroffen. Het opgestarte TGO heeft tot op heden niet geleid tot duidelijkheid in deze zaak. Het is tot op heden niet bekend geworden wie de ouders zijn. Het onderzoek wordt nog voortgezet. Op 3 juli werd in Boxtel een man doodgeschoten. Het betrof een doodslag/moord in de relationele sfeer. Er werd een TGO opgestart dat inmiddels weer is ontbonden. Er is één verdachte aangehouden en het dossier is aangereikt aan het Openbaar Ministerie. De inhoudelijke behandeling van de zaak in eerste aanleg loopt momenteel. Het onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van een stoffelijk overschot in 2010 in een uitgebrande auto nabij het Duitse Lijntje in Liempde loopt nog. Er zijn enkele verdachten aangehouden, die inmiddels weer in vrijheid gesteld zijn. Veelplegers Veelplegers Veelpleger Zeer actief Veelpleger Harde kern TOTAAL (stand op ) Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Vught Elders (zvwovp) District Meierij Bron: coördinator veelplegers district Meierij. NB: 'zvwovp' = zonder vaste woon- of verblijfplaats 8

9 Feiten en cijfers over de veelplegers in Er werden 186 verschillende veelplegers in totaal 363 keer aangehouden 151 maal werd een aangehouden veelpleger (98 verschillende personen) in verzekering gesteld 46 maal werd de aangehoudene tijdens de IVS (na overleg OM) heengezonden 105 maal werd de aangehouden veelpleger voorgeleid aan de Rechter-Commissaris (RC) 7 van hen werden na die voorgeleiding in vrijheid gesteld In 14 gevallen werd de voorlopige hechtenis (VH) door de RC geschorst en kwam de verdachte dus ook in vrijheid (vaak met voorwaarden waar hij/zij zich aan dient te houden) Bij de overige 130 voorgeleidingen werd de verdachte door de RC in bewaring gesteld 22 maal werd de VH later bij de raadkamer (evt. met voorwaarden) geschorst 64 van de aanhoudingen betroffen openstaande signaleringen of vonnissen Van de aangehouden veelplegers is in 18 gevallen nog geen DNA opgenomen in de databank Op 2012 zaten in totaal 53 van de zeer actieve veelplegers s gedetineerd. Op zaten 20 van hen nog in detentie) Conform de afspraak werd er steeds een 'Top 25' bijgehouden. In 2012 stonden in totaal 45 veelplegers in deze Top van hen werden tenminste eenmaal aangehouden. ISD (Inrichting Stelselmatige Daders) Elf veelplegers hebben het vonnis ISD, drie daarvan hebben beroep aangetekend en zitten in afwachting daarvan gedetineerd. Negen veelplegers (allen uit de top 25) hadden op een 'Persoons Gebonden Afspraak ISD', hetgeen betekent dat de ISD-maatregel gevorderd zal worden bij de eerstvolgende aanhouding (voor een feit waarop voorlopige hechtenis is toegelaten). Drie veelplegers tegen wie de ISD-maatregel (rapportage reclassering) wordt gevorderd zaten nog in voorarrest. Zes personen hebben in 2012 het ISD-traject beëindigd en staan als zeer actieve veelpleger op de Veelplegerslijst. Alle ISD-kandidaten zaten of zitten gedetineerd in Nog steeds is de aansluiting vanuit de ISD op de terugkeer in de maatschappij niet soepel te noemen. Het ontbreekt aan een goed begeleide dagbesteding of baan en woonruimte buiten de maatschappelijke opvang c.q. opvang voor drugsverslaafden. Hierdoor recidiveren een aantal van de ISD-ers ruim binnen het eerste jaar. Van alle veelplegers die te maken kregen met de ISD-maatregel, is DNA voorhanden in de databank. Hotshot-aanpak Bij de wijkagenten zijn de (meest actieve) veelplegers bekend en zij zorgen ervoor dat hier middels de briefings en informatiegestuurde opdrachten (IGO's) extra aandacht voor is. Veelplegers worden hierdoor regelmatig gecontroleerd door de politie. Doorgaans heeft ook de wijkagent zelf frequent contact met de veelplegers in zijn/haar wijk. Hulpmiddel daarbij is het doelgroepensysteem Amazone. Daarin worden zeer actieve/geprioriteerde veelplegers opgenomen en middels abonnementen 'gevolgd'. Dit systeem is (en wordt) steeds verder uitgerold binnen de regio. Bedrijvigheid en veiligheid Overvallen De aanpak van overvallen wordt in toenemende mate regionaal afgestemd en gecoördineerd. Dit resulteert in een (meer) eenduidige aanpak, zoals het regionaal uitvoeren van IGO's in het kader van overvallenpreventie. Zo werden in het kader van risicoreductie, preventieadvies en bewustmaking van verhoogd slachtofferschap ondernemers in de gemeente bezocht en geadviseerd, in het bijzonder de juweliers en cafetaria's. Ook werden de 'hotshots' meegenomen in het kader van het Donkere Dagen Offensief. De statistisch te verwachten overvallenpiek in december 2012 bleef dit jaar uit, in het district Meierij vond in deze maand zelfs geen enkele overval plaats. Er werden regionaal meer verdachten aangehouden dan in 2011 (23 in 2011 tegenover 34 in 2012) en het regionale oplossingspercentage steeg van 26,5% in 2011 naar 32% in

10 Jeugd en veiligheid Jeugdgroepen Hinderlijk Overlastgevend Crimineel Shortlist-Beke Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Schijndel Sint Michielsgestel Sint Oedenrode Vught District Meierij Bron: Rapportage update jeugdgroepen - oktober 2012 Zowel in het voor- als in het najaar is een inventarisatie gehouden van de jeugdgroepen in het hele gebied Oost-Brabant (i.o.). Ten opzichte van de inventarisatie van april 2012 zijn er districtelijk twee overlastgevende en één hinderlijke jeugdgroep bijgekomen. Jeugdige veelplegers (18-) In 2012 stonden negen jeugdige veelplegers en dertien minderjarige harde kern jongeren, op de veelplegerslijst. In totaal werd dertien maal een jeugdige veelpleger of minderjarige harde kernjongere aangehouden, waarvan er zeven in verzekering gesteld werden. vier van hen werden voorgeleid bij de Rechter-Commissaris. In het Veelplegersoverleg 18- werden in de loop van het jaar 22 jeugdigen (dertien harde kernjongeren en negen jeugdige veelplegers) tenminste eenmaal besproken. De anderen waren in het trajectberaad of in enig ander overleg al besproken en dus reeds in beeld. In de loop van het jaar zijn dertien veelplegers 18 jaar geworden en verloren zij daardoor de status van jeugdige veelpleger of minderjarige harde kernjongere. Integriteit en veiligheid Drugshandel Hennepkwekerijen Geruimd In behandeling Niet geruimd VE's Planten Boxtel Haaren s-hertogenbosch Heusden Schijndel Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Vught District Meierij Bron: Hennepmonitor - regionaal hennepteam Brabant-Noord 1 In het district Meierij werden in totaal 80 hennepkwekerijen ontruimd van de 220 binnengekomen meldingen. 69 meldingen waren op het moment van het vaststellen van deze cijfers nog in behandeling en in 71 gevallen werd niet tot ontruiming overgegaan. De reden om niet tot ontruiming over te gaan is doorgaans gelegen in het feit dat een melding niet kan worden 'opgeplust' tot voldoende bewijs om binnen te treden. In 30 gevallen werd overgegaan tot een berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het ging daarbij om een totaalbedrag van circa Tot op heden vond in zeven gevallen een verbeurdverklaring plaats met een totaalbedrag van bijna In 58 zaken werd geconstateerd dat sprake van diefstal stroom, waarbij door de energiemaatschappij aangifte wordt gedaan en een schadeclaim volgt. Er vond in totaal voor ruim aan naheffingen door de energiemaatschappij plaats. 1 De aantallen en bedragen genoemd in deze tabel dienen om een globaal beeld te geven van de activiteiten van de politie op dit gebied. Om technische redenen kunnen de werkelijke cijfers - zoals bijvoorbeeld het aantal aangetroffen planten - afwijken. Afkorting 'VE's' staat voor 'verdachten'. 10

11 Dashboard gemeente Boxtel Incidenten Daling van meer dan -10% Jaartotalen % Ontwikkeling 2012 t.o.v. Daling of stijging tot en met 10% jaar jaar Stijging van meer dan 10% Veilige Woon- en Leefomgeving Sociale kwaliteit (overlast) ,1% 16,2%..waarvan drugsverlast ,0% 110,0% Fysieke kwaliteit (vernieling) ,0% -3,1% Veel voorkomende criminaliteit ,4% 11,4%..waarvan diefstal inbraak woning ,7% -32,0%..waarvan diefstal inbraak schuur ,1% 33,3%..waarvan diefstal uit/vanaf mtvtgn ,9% 93,5%..waarvan diefstal van mtvtgn ,2% 17,6%..waarvan diefstal fiets ,1% 22,8%..waarvan geweld ,6% 4,6% -mishandeling ,4% -5,7% -bedreiging ,6% 29,6% -ruzie vechtpartij ,3% -2,4% -zeden ,9% 39,1% -straatroof ,0% 300,0% -overval in woning ,0% Bedrijvigheid en Veiligheid Winkeldiefstal ,6% 112,5% Diefstal/inbraak Bedrijven 1) ,7% -10,6% Overvallen ,0% -50,0% Overlast Uitgaan/Evenementen ,0% 70,0% Jeugd en Veiligheid Overlast Jeugd ,1% 58,1% Vandalisme/baldadigheid ,0% -35,1% Verkeersveiligheid Ongevallen dodelijke afloop ,0% -100,0% Ongevallen met letsel ,4% 29,0% Ongevallen materiële schade ,7% 2,6% Verlaten plaats ongeval ,6% -12,2% Parkeerproblemen en ,7% -34,4% Snelheidsovertredingen ,0% 5,9% Rijden onder invloed ,8% -4,7% Overig wegverkeer ,4% -7,3% Maatschappelijke Integriteit Drugshandel ,0% 41,4% Zeden ,0% 150,0% Fraude ,2% 12,7% Wapenhandel ,4% 40,0% 11

12 Toelichting gemeente Boxtel Veilige woon- en leefomgeving Door de aanwezigheid van diverse (jeugd-)zorginstellingen in Boxtel, vinden hier relatief veel vermissingen (van personen) plaats. De politie moet daar - gelet op de landelijke protocollen en in sommige gevallen de ernst van de situatie - behoorlijk veel tijd in investeren. In samenwerking met de Voedsel- en Warenautoriteit en de gemeente zijn respectievelijk rook- en geluidscontroles gehouden bij horecagelegenheden in Liempde en Boxtel. Hierbij is repressief opgetreden (eenmaal terzake rookbeleid en driemaal wegens overtreding van de sluitingstijd) en in één geval een dwangsom opgelegd door de gemeente. In de zomermaanden (en vooral de laatste weken) zijn er veel meldingen geweest van geluidsoverlast door diverse soorten feesten (vooral examenfeesten). Dit kost met name in de weekends de nodige inzet van zowel noodhulp als horecadiensten. Met de horecaondernemers en portiers zijn inmiddels afspraken gemaakt over het deurbeleid en het instellen van een cooldown periode in het weekend, waardoor de overlast wordt teruggedrongen. In april werd de cursus Politie voor Burgers in Boxtel georganiseerd. Diefstal/inbraak woning Er is flink geïnvesteerd om (meer) burgers betrokken te krijgen bij de wijkcontroles die tijdens de 'donkere maanden' gehouden zijn in Boxtel en Liempde. In het kader van het Donkere Dagen Offensief zijn ook de hotshots persoonlijk benaderd en is hen te kennen gegeven dat ze nauwlettend door de politie in de gaten gehouden worden. Ook is er gebruik gemaakt van de inzet van lokmiddelen, die in nauwe samenwerking met de gemeente zijn aangeschaft door de gemeente. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Vanwege de toename van het aantal auto-inbraken is een analyse gemaakt, waarna diverse activiteiten zijn opgestart om het aantal auto-inbraken terug te dringen. Steeds meer auto's zijn voorzien van duurdere navigatiesystemen/airbags en ipads die gewild zijn. In Boxtel werden opvallend veel kentekenplaten weggenomen. De diefstallen vinden in de gehele gemeente plaats, maar met name in de wijk Oost. Deze wijk kenmerkt zich door veel brandgangen en parkeerterreinen waarop weinig zicht is (bijvoorbeeld vanuit de woningen). Er werd aandacht gevraagd voor de problematiek middels de briefing en burgers werden geïnformeerd via lokale media en middels flyers die tijdens controles werden uitgereikt. De BOA's van de gemeente zijn hier ook bij betrokken. In de gehele gemeente, met name in het centrum en in Oost zijn postacties gehouden en lokmiddelen ingezet. De lokmiddelen zijn in samenwerking met de gemeente aangeschaft door de gemeente. Dit heeft niet geleid tot aanhoudingen. Tijdens o.a. de horecasurveillance vindt extra toezicht plaats op parkeerplaatsen. Diefstal van brom-, snor-, fietsen Duidelijke hotspot is de directe omgeving van het NS-station. Er wordt samengewerkt met gemeente en NS om het aantal fietsendiefstallen hier te verminderen. Tevens zijn diverse gerichte controles uitgevoerd van bestelbusjes en vinden er 'schoonmaakacties' rond het station plaats. Ook de (directe omgeving van) de winkelcentra zijn als hotspot te benoemen. In de tweede helft van 2012 is in samenwerking met de gemeente een lokfiets aangeschaft door de gemeente, die door de politie wordt ingezet. Deze lokfiets is met name bij het station en de winkelcentra binnen Boxtel ingezet. Dit leidde tot nu toe tot één aanhouding. Lichamelijke integriteit (geweld) Het horecaconcentratiegebied is de hotspot van geweldsincidenten. Door gericht horecatoezicht op vrijdag en zaterdag wordt er meer en eerder doorgepakt door de politie. Dat leidt tot minder zware incidenten (mishandeling, openlijk geweld). Ook is gebleken dat de aangiftebereidheid is toegenomen, omdat het publiek ook ziet dat de politie direct doorpakt en ingrijpt voordat er een echte vechtpartij ontstaat. In december is bij de huldiging van darter Michael van Gerwen - in het kader van de openbare orde en veiligheid - gebruik gemaakt van twee camera's. De kermis in Boxtel is dit jaar - onder tropische omstandigheden - goed verlopen. De terrassen waren in de weekends overvol, maar er deden zich geen incidenten voor. Van tevoren waren goede afspraken gemaakt met de horecaondernemers, kermisexploitanten en gemeente. 12

13 Bedrijvigheid en veiligheid Bedrijfsinbraken Op het industrieterrein Ladonk begint het cameratoezicht zijn vruchten af te werpen, het aantal inbraken is daar in 2011 en 2012 lager dan voorheen. Er is een goede samenwerking met RV Security die de beveiliging doet op het industrieterrein. Zij hebben in 2012 diverse meldingen gedaan van verdachte situaties, die onder andere tot enkele aanhoudingen leidden. Overvallen Vlak voor Carnaval werd een overval gepleegd op een café. Vooralsnog is het onderzoek hiernaar vastgelopen en is in deze zaak geen dader aangehouden. Er is voorlichting verzorgd bij de juweliers en snackbarhouders. Ook is afgesproken dat de politiemensen die horecadienst hebben op vrijdagavond al rond sluitingstijd toezicht houden in het winkelgebied. Jeugd en veiligheid De overlastlocaties zijn frequent bezocht. Op de hangplek aan de Baandervrouwenlaan is de overlast fors afgenomen door de maatregelen die de politie, gemeente en andere partners de afgelopen tijd hebben getroffen. Wel is merkbaar dat de jongeren zich hierdoor verplaatsen naar andere locaties in Boxtel, zoals naar de JOP aan de Dr. Brouwerlaan en de Fellenoord, plekken waar zij minder overlast voor omwonenden veroorzaken. Ook zijn zij tijdens de horeca-uren vaak aanwezig op de Markt. De betreffende jeugdgroep werd bij de Shortlist-inventarisaties in 2012 (in het voor- en het najaar) bestempeld als 'hinderlijke jeugdgroep'. De groepsleden zijn moeilijk tot redelijk benaderbaar. De politie hanteert richting de groep een 'zero-tolerance'-beleid. Via IGO's en briefings wordt hier de aandacht op gevestigd en extra toezicht gehouden tijdens de wijk- en horecasurveillance. De wijkagenten zijn in gesprek gegaan met diverse partners om afspraken te maken (melding- en aangiftebereidheid, oogen oorfunctie). Ook de jeugdagenten hebben contacten met scholen, jongerenwerkers en ouders. De stijging van het aantal incidenten jeugdoverlast zit hem niet alleen in meldingen over bovengenoemde groep, ook op andere locaties werden overlast gemeld. De jeugdigen worden vaak in wisselende groepssamenstellingen aangetroffen en gaat naar verschillende ontmoetingsplaatsen. Ook blijken sommige melders überhaupt moeite te hebben met de aanwezigheid van jeugd, zonder dat daadwerkelijk sprake is van overlast. De 'hotspots' van de jeugdoverlast-incidenten blijken doorgaans juist die locaties die voor de jeugd zijn ingericht en bestemd. Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid De aanleg van de nieuwe brug over de Dommel veroorzaakte veel verkeersoverlast en gevaarlijke situaties voor winkelend publiek en schoolgaande jeugd op de Baandervrouwenlaan. Ook het vrachtverkeer naar het industrieterrein geeft overlast en gevaar voor de omliggende scholen. Naar aanleiding van meerdere aanrijdingen bij de nieuwe rotonde op de Schijndelseweg/Europalaan zijn door de gemeente - mede op advies van de politie - de nodige fysieke maatregelen getroffen. Integriteit en veiligheid Drugshandel Er zijn signalen (geruchten) binnen gekomen over het gebruik van harddrugs in het horecaconcentratiegebied in Boxtel. Over de aanpak hiervan zijn afspraken gemaakt met portiers, ondernemers en de gemeente, waarbij het convenant Veilig Uitgaan als leidraad dient en ook verplichtingen stelt aan de betrokken horecaondernemers (meldingsplicht). Eén cafébezoeker kreeg een horecaverbod voor een jaar opgelegd i.v.m. het bij zich hebben van harddrugs. In de laatste maanden van 2012 zijn er niet of nauwelijks klachten meer ontvangen op dit gebied. In totaal werden dit jaar zes hennepkwekerijen geruimd. Zes meldingen zijn nog in behandeling. Opvallend was een grote kwekerij (950 planten) bij een bedrijf in Boxtel. Daarnaast is er onderzoek verricht naar diverse velden waar (vermoedelijke) hennepplanten stonden. Dit bleken echter geen (strafbare) hennepplanten te zijn, maar zogenaamde 'vrouwtjesplanten'. 13

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Bij deze brief is het persbericht en een 5-jarenoverzicht met de resultaten opgenomen. Hieronder zal ik een aantal zaken eruit lichten.

Bij deze brief is het persbericht en een 5-jarenoverzicht met de resultaten opgenomen. Hieronder zal ik een aantal zaken eruit lichten. Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Planvorming Ernst-Jan

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid.

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid. RAADSINFORMATIEBRIEF R. ^ -O gemeente WOERDEN Van burgemeester mr. H.W. Schmidt Datum april Portefeuillehouder(s) : burgemeester mr. H.W. Schmidt Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf Jaaroverzicht 2011 Versie 06-02-2012 Definitief Algemeen De ambities van het kabinet om criminaliteit en overlast te verminderen zijn vertaald in landelijke doelstellingen voor de periode 2008-2011. De

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Districtscollege 24 januari 2011. Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek

Districtscollege 24 januari 2011. Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Districtscollege 24 januari 2011 Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Inhoud Veiligheidsontwikkeling t/m december 2010 Persoonsgerichte aanpak Trends Algemene

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Helmond. Jaarverslag 2010 Afdelingen Helmond Behoort bij Raadsvoorstel 62-2011

Jaarverslag 2010. Helmond. Jaarverslag 2010 Afdelingen Helmond Behoort bij Raadsvoorstel 62-2011 Jaarverslag 2010 Helmond 1 Jaarverslag 2010 Algemene opmerkingen In het jaarplan 2010 staan de landelijke en regionale onderwerpen met de daaraan gekoppelde doelstelling vermeld. Teneinde in voldoende

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

MAATKLAS subrubr BEDREIGING

MAATKLAS subrubr BEDREIGING Aantal van MAATKLAS subrubr KINDEREN MAATKLAS subrubr BEDREIGING VAN VERSTEEG PLEIN NELSON MANDELA BRUG DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT \ VANAF PERSONENAUTO'S 7 DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT BEDRIJF DIEFSTAL

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Bewonersvergadering 09-03

Bewonersvergadering 09-03 Bewonersvergadering 09-03 03-2015 THEMA VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING Kernvraag: Wat kunnen de wijkagenten/politie en toezichthouders wel en niet in onze wijk doen? Welkom Gasten Politie onze wijkagenten

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

# $ " % " &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'% " )/ * * 0 #/' &1 2 - -')' " ' '

# $  %  &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'%  )/ * * 0 #/' &1 2 - -')'  ' ' ! 1 " # $ " % " &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'% " )/ * * 0 #/' &1 2 - -')' " ' ' # #' -' / ' ' )- ))#" # -+ " " 34 ' '" #4 &" -/' 4 ) -&)) '" - //'#- / - '4 ' '+-4 4 / - )') -' ')+--'" / ') )-'

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend

b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend e Verslag 1 helft 2013 Voorwoord Voor u ligt het politieverslag van de unit Purmerend van de politieregio

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

POLITIE. Jaarverslag SeVi ' : ' - ""^tf** J^itfK.n c.a\ \B2 V > r i Cl. Basisteam. Dommelstroom

POLITIE. Jaarverslag SeVi ' : ' - ^tf** J^itfK.n c.a\ \B2 V > r i Cl. Basisteam. Dommelstroom 4 POLITIE Jaarverslag SeVi \ ""^tf** J^itfK.n c.a\ \B V > ' : ' - T\ r i Cl Basisteam Dommelstroom Jaarverslag DW^I I T I E % f Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3. Resultaten op speerpunten 4.1 Woninginbraken

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m juni 2016 Afdeling Bestuur, Strategie en Veiligheid september 2016 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari juni 2016 Voor u ligt

Nadere informatie

Jaarwerkplan lokale prioriteiten

Jaarwerkplan lokale prioriteiten 2017 Jaarwerkplan lokale prioriteiten Gemeente Groningen Eenheid Noord-Nederland LOKALE PRIORITEITEN Veilige woon- en leefomgeving Jeugd en Veiligheid Integriteit en Veiligheid EVENEMEN TEN Districtschef:

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen 1603040 Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Gemeente Waterland Verslag 2013

Gemeente Waterland Verslag 2013 b o o o Eenheid Noord-Holland District Zaanstreek-Waterland Basisteam Purmerend Gemeente Waterland Verslag 2013 Voorwoord Voor u ligt het politieverslag van de gemeente Waterland over het jaar 2013. In

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de districten,

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk District Land van Cuijk Boxmeer Het zwaartepunt ligt bij vermogenscriminaliteit. Met name diefstal uit/vanaf motorvoertuigen komt vaak voor. De meeste feiten spelen zich af in de plaats Boxmeer. Op de

Nadere informatie

Datum 28 maart 2014 Onderwerp Brief met reactie op uitzending Altijd Wat Monitor d.d. 12 maart 2014

Datum 28 maart 2014 Onderwerp Brief met reactie op uitzending Altijd Wat Monitor d.d. 12 maart 2014 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Basisteam Peelland. Helmond. Gemert-Laarbeek. Deurne-Asten-Someren

Jaarverslag 2013. Basisteam Peelland. Helmond. Gemert-Laarbeek. Deurne-Asten-Someren Jaarverslag 2013 Basisteam Peelland Helmond Gemert-Laarbeek Deurne-Asten-Someren INHOUDSOPGAVE: Voorwoord 2 Leeswijzer 3 Kernbeleid Veiligheid 3 Besluit speerpunten driehoek 3 Speerpunten 4 Veilige woon-

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar OOST NEDERLAND 2010- Gepleegde misdrijven 179.367 174.919 165.422-9.497-5% Opgenomen aangiften van misdrijven 156.737 154.835 148.126-6.709-4% Opgehelderde misdrijven 44.561 42.465 39.058-3.407-8% Ophelderingspercentage

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Kernbeleid versus Politiegegevens. Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens

Kernbeleid versus Politiegegevens. Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens Kernbeleid versus Politiegegevens Kernbeleid Veiligheid eenduidig vertaald naar Politiegegevens De start 1 Steeds meer gemeenten gebruikten Kernbeleid Veiligheid bij Integrale Veiligheidsplannen Elke politieregio

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

BIJLAGE: Overzicht aanpak jeugd in cijfers Overzicht totaal aantal meldingen jeugdoverlast Politie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Eindtotaal Centrum 15 17 11 16 18 22 25 19 26 17 7 17

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN CRIMINALITEIT EN OVERLAST Gemeente Dordrecht

GEBIEDSSCAN CRIMINALITEIT EN OVERLAST Gemeente Dordrecht GEBIEDSSCAN CRIMINALITEIT EN OVERLAST Gemeente Dordrecht Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan Criminaliteit & Overlast van de gemeente Dordrecht. Het doel van deze gebiedsscan is om lokale (veiligheids)problemen

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie